04.03.2019 Views

Stream Maaliskuu 2019 FI

Arkitekniikka joka sopii kaikille

Arkitekniikka joka sopii kaikille

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Julkaisija

Pietarsaaren Seudun

Puhelin Oy

tekstit

Zuzette Lövgren

Jessica Lindvall

Nina Riska

JNT

Alholminkatu 3

68600 Pietarsaari

Puh. 06 786 8111

Sähköposti: jnt@jnt.fi

graafinen

suunnittelu

Oh My!

www.ohmy.co

Yhteystiedot

Myynti ja

asiakaspalvelu

Puh. 06 786 8222

asiakaspalvelu@jnt.fi

Tekninen

asiakaspalvelu

Puh. 06 786 8285

helpdesk@jnt.fi

Vikailmoitus 24h

Puh. 0800 306 719

KANSIKUVA: SHUTTERSTOCK

PÄÄKIRJOITUS

Uusi vuosi,

uusia yhteistöitä

Hyvää uutta vuotta JNT:ltä! Vuosi on alkanut hyvin, mutta

palatkaamme ensin vielä hetkeksi edellisvuoteen.

Vuosi 2018 oli JNT:n kannalta menestyksekäs. Toimitimme

ennätysmäärän kuituliittymiä, ja rakensimme kuituverkkoa

useille alueille Pohjanmaalla. Otimme käyttöön

uuden toimiston Vaasassa, palkkasimme monia päteviä

työntekijöitä ja perustimme uuden yrityksen, North Shore

Datacenterin. Ja mikä kaikista ilahduttavinta, yhä useammat

asiakkaat valitsivat meidät.

Vauhdikkaan vuoden jälkeen on inspiroivaa kääntää

katse eteenpäin. Nyt kun uutta vuotta on jo hieman

kulunut, voimme nostaa esiin useita mielenkiintoisia

yhteistöitä, joiden tavoitteena on lisätä toimituksiamme ja

vahvistaa paikallista palveluamme entisestään.

Kuituverkon laajentamiseen liittyen olemme lisänneet

yhteistyötä Netionin kanssa. Netionilla on nyt entistä

suurempi rooli JNT:n kuitutoimituksissa koko Pietarsaaren

ja Kokkolan alueella.

Vaasan alueella olemme aloittaneet yhteistyön kahden

uuden yrityksen, Wester Contractin ja Vestrian, kanssa.

Näillä uusilla yrittäjillä on kokemusta verkon rakentamisesta

ja ylläpidosta, ja heillä on tärkeä rooli liittymien

toimittamisessa asiakkaille.

Pietarsaaressa laajennamme Multitronic-JNT-myymälän

palvelua huolehtimalla Multicaren paikallisesta asiakaspalvelusta.

Multicare korjaa paljon puhelimia ja tabletteja,

ja yhteistyömme ansiosta voimme tarjota entistä kattavampaa

paikallista palvelua.

Näille kaikille yrityksille yhteistä on, että niitä pyörittävät

paikalliset yrittäjät. Paikalliset ja asialleen omistautuneet

yrittäjät ovat tärkeitä kehityksen kannalta, ja he

muodostavat perustan Pohjanmaan menestyvälle elinkeinoelämälle.

Kääntymällä paikallisten toimijoiden puoleen

varmistamme, että palvelut, osaaminen, päätöksenteko ja

taloudellinen kehitys sijaitsevat niillä alueilla, joilla me ja

asiakkaamme asuvat ja toimivat. Tämä hyödyttää meitä

kaikkia.

MARIA HÖGLUND

TOIMITUSJOHTAJA

www.jnt.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!