04.03.2019 Views

Stream Maaliskuu 2019 FI

Arkitekniikka joka sopii kaikille

Arkitekniikka joka sopii kaikille

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

Point – Älykäs hälytysjärjestelmä

kotiin

Point on älykäs kotihälytysjärjestelmä, jonka suunnittelussa on kiinnitetty

erityistä huomiota käyttäjäystävällisyyteen. Point-hälytysjärjestelmä voidaan

asentaa muutamassa minuutissa ja se toimii wifin kautta. Järjestelmä

myös suojaa yksityisyyttäsi, sillä se ei tallenna kuvaa eikä ääntä. Point

on suunniteltu niin, että se ei häiritse sinua turhaan, mutta jos jotakin

odottamatonta tapahtuu, saat siitä välittömästi tiedon kaikkiin järjestelmään

liitettyihin matkapuhelimiin ja sinulla on mahdollisuus toimia. Laite

toimii ladattavalla akulla, joka kestää 3–6 kuukautta säätilasta riippuen.

Akku voidaan ladata mukana toimitettavalla USB-C-kaapelilla.

NYKYAJAN DIGITAALINENkoti

mahdollistaa uusien käytännöllisten

ratkaisujen käyttöönoton.

Kokonaisvaltaisen ratkaisun

tarjoavan hälytysjärjestelmän

ansiosta sinun ei tarvitse huolehtia

kodistasi silloin kun olet

muualla. Ruotsalainen Minutyhtiö

on kehittänyt langattoman

Point-kotihälytysjärjestelmän,

joka on yhteydessä matkapuhelimeesi

ja ilmoittaa sinulle

erilaisista poikkeavuuksista.

Point muistuttaa ulkonäöltään

tavallista palohälytintä, ja

se kiinnitetään kattoon kodin

keskeiselle paikalle. Laite yhdistetään

asunnon langattomaan

wifi-verkkoon, ja sen anturit

havaitsevat erilaiset muutokset

kotiympäristössä. Point aktivoituu

automaattisesti, kun se

havaitsee kaikkien poistuneen

asunnosta. Point tarkkailee

samalla myös kodin sisäilmaa ja

kokoaa sinulle yhteenvedon mm.

lämpötilasta, ilmankosteudesta,

homeriskistä sekä äänentasosta.

Se lähettää sinulle ilmoituksen,

jos jokin raja-arvo on ylitetty. Jos

jokin muu kotisi hälytin aktivoituu,

laite tunnistaa hälytyksen

ja ilmoittaa siitä matkapuhelimeesi.

Järjestelmä voi lähettää ilmoituksen

yhteen tai useampaan

puhelimeen, jotta voitte ryhtyä

4 STREAM / MAALISKUU 2019

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!