04.03.2019 Views

Stream Maaliskuu 2019 FI

Arkitekniikka joka sopii kaikille

Arkitekniikka joka sopii kaikille

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TEKNIIKKA

LANGATON YHTEYS

INTERNETIIN

WiFi tarkoittaa tekniikkaa, joka

mahdollistaa tietylle alueelle tai

tiettyyn rakennukseen rajoittuvan

langattoman verkon. Useimmissa

julkisissa rakennuksissa,

myymälöissä ja yrityksissä on

nykyään oma WiFi-verkko, jota

työntekijät ja vierailijat voivat

käyttää ilmaiseksi. Tällaisia

tiloja ovat esimerkiksi kirjastot,

myymälät, ravintolat, sairaalat

ja lentokentät. Myös useimmissa

kodeissa on nykyään oma Wi-

Fi-verkko. Yksityinen WiFi-verkko

mahdollistaa internetin

helpon käytön kodin seinien

sisäpuolella.

Voit surfata kotona langattomasti,

jos sinulla on internetliittymä

ja WiFi-lähettimellä varustettu

modeemi. Jos modeemissasi

ei ole WiFi-lähetintä, voit ostaa

siihen ulkoisen WiFi-lähettimen.

Näitä kutsutaan nimellä Access

Points. Kun sinulla on kotonasi

käytössä langaton verkko, sinun

ei tarvitse liittää kannettavaa

tietokonettasi, tablettiasi tai

matkapuhelintasi internetiin

kaapelilla. Useat laitteet, kuten

matkapuhelimet ja tabletit,

käyttävät nykyään myös mobiilidataa,

mutta tämä edellyttää,

että laitteessa on sim-kortti ja

liittymä. Jos sinulla on laitteita,

joissa ei ole sim-korttia, voit

kuitenkin surffata internetissä

liittämällä kyseiset laitteet kodin

WiFi-verkkoon.

WIFI-VERKOSSA TIETOA SIIRRETÄÄN radioaaltojen

avulla, mikä saattaa

aiheuttaa häiriöitä. Radioaaltoja

pitkin kulkeva data voi kohdata

useita esteitä matkatessaan modeemista

laitteeseen. Kaapelin

kautta kulkeva data puolestaan

pääsee yleensä kulkemaan

suoraan ja esteettä liitettyyn laitteeseen.

Radioaaltoja häiritsevät

esteet ovat yleensä seiniä, ovia

ja muita talon rakenteita, mutta

myös muut signaalit ja radioaallot

voivat häiritä datan kulkua ja

siten hidastaa internetyhteyttä.

Modeemin ja laitteen välinen

etäisyys vaikuttaa tietenkin

myös internetyhteyden nopeuteen,

ja tästä syystä suosittelemmekin,

että liität tietokoneesi

internetiin suoraan datakaapelilla,

jotta saisit nauttia mahdollisimman

nopeasta internetyhteydestä.

Langatonta liikennettä on

myös helpompi salakuunnella.

Tästä syystä kannattaa miettiä,

millä sivuilla vierailet, erityisesti

silloin kun käytät avointa

WiFi-verkkoa. Langaton liittymä

vaatii yleensä myös enemmän

virtaa, mikä lyhentää kannettavien

laitteiden akun kestoa.

WiFi-verkko ja mobiilidatan

käyttö aiheuttavat myös jonkin

verran säteilyä. Useiden tutkimusten

mukaan tämä säteily on

kuitenkin niin vähäistä, että se ei

ole haitallista terveydelle.

STREAM / MAALISKUU 2019 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!