31.03.2019 Views

Ruutiset 1-2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ruutiset

42. vuosikerta 1 - 2019

Runosmäen, Aurinkolaakson, Kiikun ja Pallin asukaslehti

Mukana myös

Ruutisetpalkintoristikko

Kuva:

Sirkka Sipilä


Runosmäkeläisten oma

kangaskassi nyt myynnissä!

Tunnusta kotiseutua jarunosmäkeläisyyttä

ja hanki Runosmäen oma ekologinen

kangaskassi.

Kasseja on myynnissä Runosmäen Lämmön

toimistolla. Hanki omasi. Tai osta kaverille.

10e

Runosmäkiseura ry:n

hallitus 2019

Jorma Hellsten pj

Sauli Saarinen vrpj

Eila Hannula

Jyrki Hurme

Marianne Hurme

Anu Hörkkö

Martti Markula

Annukka Maunula

Sirkka Sipilä

Kauko Viitanen

Timo Vironmäki

Seuraa

Runosmäkiseuraa

myös Facebookissa!

Jäseneksi voit liittyä

kätevästi

Runosmäkiseuran

kotisivuilla

www.runosmakiseura.fi

Kotisivuilta löydät

myös viimeisimmät

Ruutiset - lehdet

Ruutiset 42. vuosikerta 1 - 2019

JAKELUALUE Runosmäki, Aurinkolaakso, Kiikku, Palli JULKAISIJA Runosmäkiseura ry,

PL 705, 20361 TURKU PÄÄTOIMITTAJA Jorma Hellsten PAINO Winbase Oy

PAINOSMÄÄRÄ 5500 kpl ILMOITUKSET m.lentonen@gmail.com tai jorma.a.hellsten@gmail.com

Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

2


Puheenjohtajan mietteitä

Kannattaako äänestää eduskuntavaaleissa 2019?

Suomen Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville

kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa. Kansanedustajat valitaan

joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.

Eduskunnan keskeinen tehtävä on lakien säätäminen. Lait vaikuttavat tavalla tai toisella meidän

jokaisen runosmäkiläisenkin elämään, kuten asumiseen, koulutusmahdollisuuksiin, sosiaali- ja

terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan, eläkkeisiin, verotukseen, työelämän pelisääntöihin, turvallisuuteen

ja tasa-arvoon. Siksi ei ole samantekevää ketkä asioistamme päättävät.

Runosmäkiseura haluaa osaltaan edistää kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelua.

Järjestämme lauantaina 6.4. klo 10-13 nuorisotalolla Runosmäen Kevätkekkerit.

Tapahtumassa on koko perheelle soveltuvan mukavan ohjelman lisäksi mahdollisuus tutustua

seitsemän puolueen vaaliteemoihin ja kansanedustajaehdokkaisiin. Voit myös esittää ehdokkaille

kysymyksiäsi ja ajatuksiasi. Osallistu siis Kevätkekkereihin!

Olen sitä mieltä, että äänestäminen kannattaa. Runosmäkiläiset, ollaan tässäkin asiassa aktiivisia

ja käydään äänestämässä!

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019. Ennakkoäänestyspaikat ovat

avoinna 3. - 9.4.2019. Äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet

Suomen kansalaiset.

Jorma Hellstén

puheenjohtaja

Runosmäkiseura ry

3


Tarjoamme kodinomaisessa ympäristössä

vanhuksen tarpeista lähtevää hyvää,

yksilöllistä hoitoa

Hei sinä ahkera ja ystävällinen hoitaja,

tule töihin Runosmäen vanhuskeskukseen

“ Runosmäen vanhuskeskus on minun ja monen ikätoverinin koti.

Tämä on hyvä koti jossa kaikki hoituu. Olen viihtynyt

täällä hyvin ja uskon että sinäkin viihtyisit.

Toivon hoitajieni olevan ystävällisiä ja ammattitaitoisia.

Tärkeää on että hoitaja on helposti lähestyttävä ja että

hän myös uskaltaa tulla lähelle”

- Anja

Runosmäen vanhuskeskus

Varusmestarintie 14, 20360 Turku

Villa Piipari, yksikön esimies Taija Saukko, p. 040 759 5848

2.krs yksikön esimies Leena Hermunen,p. 050 3101 628

3.krs yksikön esimies Elina Marttila, p. 050 3101 604

4.krs yksikön esimies Nina Ailio, p. 050 5417 826

5.krs yksikön esimies Sari Vesterinen, p. 040 4830 812

6.krs yksikön esimies Piia Kulmala, p. 050 3101 607

Vanhuskeskus 1/ Runosmäen vanhuskeskus

Asumispalvelupäällikkö Soile Lahtonen- Kiviranta

sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@turku.fi

Meille voit hakeutua töihin

sähköisen Kuntarekryohjelman

kautta.

Pääset kirjautumaan Kuntarekry-palveluun

Turun kaupungin sivuilta tai

kuntarekry.fi- palvelun kautta.

Tai ota yhteyttä Rekrytointipalveluihin:

puh. 02-262 6669

Turku-piste, Puolalankatu 5,

4


Monitoimiosaaja Tauno

Tauno Siutla syntyi Ruskolla 1927. Perheeseen kuului isän ja äidin lisäksi neljä lasta.

Isä toimi kirvesmiespuuseppänä ja taitojensa ansiosta sai lisänimen ”hovitimpuri”.

Isän jouduttua rintamalle Taunokin päätti kantaa kortensa

kekoon menemällä 13 -vuotiaana juoksupojaksi LSO:hon Turkuun.

Työmatkat taittuivat kesät talvet polkupyörällä Turkuun. Välillä pyörää kantaen

yli kinosten. Monet pommitukset Tauno myös koki Turussa töissä ollessaan.

Tauno pääsi 15 -vuotiaana harjoittelijaksi samaiseen LSO:hon.

Taunon ollessa 17 -vuotias alkoi myös musiikkiharrastus. Ensin rumpalina, mutta myöhemmin

haitarin soittajana orkesterissa nimeltään Humu. Yhtyeessä oli kolme haitarinsoittajaa ja rumpali.

Välillä häissä soitettiin aamun asti.

Armeija katkaisi työssä käynnin, mutta

jatkui taas sieltä päästyään.

Tauno avioitui 1949 mieleisensä tytön

Salmen kanssa. Heille siunaantui

kaksi lasta; tyttö ja poika.

Taitavana piirtäjänä Tauno teki sarjakuva-

ja pilapiirroksia helsinkiläiseen

lehteen. Sitten Tauno kouluttautui

lihakauppamestariksi parhain arvosanoin.Hän

ryhtyi myös itsenäiseksi

kauppiaaksi LSO:ssa, jossa hän toimi

eläkeikäänsä asti.

Työnsä ohella hän osallistui mm. kerhotoimintaan

aktiivisesti.

Yli kolmekymmentävuotta sitten hän

liittyi Pohjoisen Turun eläkkeensaajiin.

Kerhon torstain lehteen hän kirjoitti

sekä piirsi.

Monet vuodet hän toimi myös lauluryhmän

ja boccian- sekä matkanvetäjänä. Sketsejä hän myös esitti. Myös hallitukseen Tauno

kuului vuosia.

Terveys esti osallistumisen ryhmien vetämiseen, mutta Tauno

osallistuu vielä kerhossa käymisiin. Pää toimii terävästi, mutta

monet sairaudet estävät harrastuksia.

Siutlan pariskunta asuu vielä itsenäisesti omassa kodissaan.

Kuva ja teksti

Sirkka Sipilä

Liity

Runosmäkiseuran

jäseneksi!

Ota yhteyttä

jäsenhankintavastaavaan

Jyrki Hurme

puh. 0400 291 952

jyrki.hurme@pp1.inet.fi

5


Nuoriso tekemässä ja

vaikuttamassa

Runosmäen nuorisotalolla nuoria aktivoidaan ja osallistetaan

Runosmäen nuorisotalon toiminta on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti vuonna 2019. Nuorisotalon

avoimen toiminnan lisäksi olemme olleet mukana yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa erilaisten

tapahtumien ja retkien muodossa.

Toimintaamme on kuulunut alkavalla

vuodella muun muassa yönuokkari pienemmille,

retki Vantaan Superparkkiin,

sekä nuorten vaikuttamisen

mahdollistamista edesauttavaa

toimintaa osallistavan budjetoinnin ja

aluefoorumin merkeissä.

Ystävänpäivän discossa tanssittiin ja pidettiin hauskaa

Yhteistyö- ja vaikuttamistoiminta

Nuorisotalon kevätkausi on pitänyt sisällään paljon tapahtumia ja retkiä. Talomme on tehnyt

paljon yhteistyötä muiden nuorisotilojen kanssa. Alkuvuodesta järjestimme yhteistyössä Teräsrautelan

nuorisotilan kanssa 9-12-vuotiaiden yönuokkaritapahtuman Teräsrautelan talon tiloissa.

Retki Vantaan Superparkiin järjestettiin yhteistyössä kolmen eri nuorisotalon kanssa; mukana

olivat Runosmäen ja Teräsrautelan nuorisotilat sekä Ypsilonin monitoimitalon nuokkari. Talojen

yhteiset retket mahdollistavat uusien kaveruussuhteiden luomisen eri alueiden nuorten välillä,

ja pyrimme toiminnallamme edistämään nuorten sosiaalisia

suhteita sekä edesauttamaan täten syrjäytymisen ehkäisyä.

Muiden nuorisotalojen lisäksi olemme aloittaneet

yhteistoiminnan Turun tyttöjen talon kanssa. Aino Tyttöjen

talolta pitää 9-12-vuotiaille tytöille omaa kerhotoimintaa

keskiviikkoisin. Talomme tulee toteuttamaan yhteistyössä

kirjaston kanssa Minun lähiöni-valokuvaushanketta, jonka

kautta toteutuneet kuvateokset tulevat olemaan näytillä

nuorisotalolla ja kirjastolla Runosmäen kaupunginosaviikolla.

Olimme mukana Lyseon koululla Radikaali Ry:n kiusaamisenvastaisessa

tapahtumassa, ja koulun tukioppilaat

järjestivät talollamme erittäin hyvin onnistuneen discon

ystävänpäivänä.

6

Superpark -matkaan oltiin tyytyväisiä


Talon nuoret ovat myös päässeet vaikuttamaan Runosmäen alueen sekä nuorisotalon toimintaan

ja hankintoihin. Tiistaina 7.3 järjestettyyn aluefoorumiin osallistui runsas määrä aktiivisia nuoria,

jotka pääsivät mukaan keskustelemaan alueen turvallisuuden parantamisesta. Nuoret suunnittelivat,

miten heidän mielestään 5000 euron hankeraha voitaisi parhaiten hyödyntää turvallisuuden

lisäämiseksi. Talolla nuoria on osallistettu mukaan päättämään, mitä nuorisotalomme voisi tehdä

osallistava budjetointi hankkeen kautta saadulla 600 euron määrärahalla.

Mitä muuta nuorisotalolla tapahtuu?

Nuorisotalon arkeen kuuluu tapahtumien ja retkien lisäksi paljon muutakin. Nuorisotalolle voi

tulla pelaamaan biljardia, pleikkaria tai muita pelikonsoleita, lautapelejä tai muuten vain hengaamaan

ja viettämään vapaa-aikaa. Talomme tarjoaa nuorille mielekästä tekemistä ja turvallisen

yhteisen tilan. Toteutamme myös säännöllisesti ohjattua toimintaa tyttökerhojen, sekä

kuntosalivuoron muodossa. Maanantaisin

13-19-vuotiaiden nuorten on mahdollista

osallistua mihi.fi futsalvuoroon ilmaiseksi. Toiminnasta

tiedotamme säännöllisesti sosiaalisen

median kautta, joten tutustu facebook,

instagram ja snapchat tileihimme!

Tulevaan toimintaamme kuuluu 27.3 alkavat

graffitiharrastepajat, teatterireissu ja kesäkuinen

huvipuistoretki. Kesällä tulemme tekemään

muitakin retkiä paikallisalueelle. Toivotamme

kaikki 9-18-vuotiaat nuoret tervetulleiksi

mukaan toimintaan!

Hyvää alkanutta kevättä

toivottavat talon ohjaajat,

Hanna, Tuuli & Niko

Seuraa meitä!

Käytäthän

asuinalueesi

omia

palveluntarjoajia

Näin takaamme palvelujen

saatavuuden

myös tulevaisuudessa!

runosmaen_nuoristotalo

runosmaen_nuta

Runosmäen nuoristotalo

7


Tunnelin taidegraffitit

Viime kesäkuussa valmistui hienoja taidegraffitteja Tampereen valtatien alittavaan tunneliin,

joka on Pohjoiskaaren ja Kaerlantien välissä, siis K-Supermarketin kohdalla. Teokset

on tehty Turun nuorisotoimen valvonnassa, siitä kiitos kaupungille ja teosten tekijöille.

Aiemmin synkkä tunneli sai kokonaan

uuden ja hienon ilmeen.

Graffitit ovat saaneet olla rauhassa töhertäjiltä.

Taidegraffitteja on saatu lukuisiin kohteisiin

Turussa, ja yleisesti niiden tasoa on kiitelty.

Toivottavasti näitä saadaan lisää sopiviin

kohteisiin.

Teksti ja kuvat

Martti Markula

9


Runosmäen kirjasto muuttaa

Runosmäen kirjasto muuttaa tulevan kesän aikana. Toiminta nykyisissä tiloissa päättyy perjantaina

toukokuun viimeisenä päivänä. Ennen muuttoa aineistoa joudutaan karsimaan. Poistetut

kirjat ja lehdet ovat myynnissä toukokuun loppuun asti. Tule tekemään edullisia löytöjä!

Kesäkuun aikana

kirjastossa pakataan

aineistoa, puretaan

hyllyjä ja mahdollisesti

ryhdytään siirtämään

kalusteita lähellä

sijaitsevaan nuorisotaloon,

josta kirjasto saa

väliaikaiset tilat.

Toiminta väistötiloissa

nuorisotalon Piiparinpolun

puoleisessa

osassa käynnistyy

syyskuun alkupuolella.

Väistötilat sijaitsevat nuorisotalon ensimmäisessä kerroksessa, ja sinne saadaan omat alueet lasten,

nuorten ja aikuisten aineistoille. Lisäksi tilaan tullaan sijoittamaan lehtien lukualue, kokoontumistila

ja työasemia asiakkaiden käyttöön.

Avajaispäivästä ja aukioloajoista tiedotetaan myöhemmin.

Hyvää alkanutta kevättä toivottaa

Runosmäen kirjaston henkilökunta

Kerro mielipiteesi turvallisuuden

kehittämisestä

Osana kaupungin Smart and Wise kärkihanketta on kehittää asukkaiden osallisuutta turvallisuuden parantamiseen.

Syksyllä 2018 toteutetun turvallisuuskyselyn perusteella postipiiri 20360 valikoitui

kehityskohteeksi. 7.3.2019 järjestettiin avoin asukastilaisuus, jossa asukkaat kertoivat

kehitysehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi. Asukastilaisuudessa nousi esille neljä ehdotusta.

1 Alueen yhteisöllisyyttä lisäävän tapahtuman järjestäminen.

2 Nuorisotalon pidennetty aukiolo.

3 Aidan rakentaminen Mustalammen leikkipuiston ja kevyen liikenteen väylän väliin.

4 Kärsämäen raskaan liikenteen läpikulun rajoittaminen.

Kerro mielipiteesi, ympyröi yksi vaihtoehto, jota kannatat ja palauta tämä kyselylomake K- Market Runoksen

aulassa olevaan Runosmäkiseuran vihreään postilaatikkoon, johon palautetaan myös ristikkovastaukset.

Palauta vastauslomake 30.4.2019 mennessä.

Yhden kehitysehdotuksen kustannus voi olla maksimissaan 5000 euroa.

Eniten ääniä saanut ehdotus toteutetaan yhteistyössä kaupungin ja alueen toimijoiden kanssa.

10


Runosmäen vanhuskeskuksessa

pelataan Laatupeliä

Vanhuskeskuksen toiminnanohjauksen pelihyllystä löytyy Laatupeli.

Peli on iältään jo 20 vuotta vanha, mutta edelleen ajankohtainen.

Laatupeli on Hollannissa kehitetty palvelutaloihin sopiva Trivial Pursuit-tyylinen,

selkeäkäyttöinen lautapeli, jonka Stakes (Sosiaali - ja

terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus) muokkasi Suomen oloihin.

Peli sisältää pelilaudan, nappulat, nopat ja erilaisia kysymyskortteja,

joiden aihealueet koostuvat asumisesta, toiminnan organisoinnista,

itsenäisyydestä, tiedon saannista, asiakkaan kohtelusta, tuen saannista

ja henkilökunnan ammattitaidosta.

Osa kysymyskorteista on tarkoitettu asukkaille, osa omaisille. Pelin

kulku tapahtuu noppaa heittämällä,

pelilaudalla etenemisellä, sekä

esitettyyn kysymykseen vastaamalla.

Peli on vuorovaikutteinen

asiakaspalautemenetelmä sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Pelin avulla toteutetaan Vanhuskeskuksessa asukasraatitoimintaa.

Pelaamaan pääsevät kaikki halukkaat. Peliä kierrätetään

osastoilla, kunnes kaikkialla on päästy osallistumaan.

Pelkkä paikallaoleminenkin riittää, useimmat haluavat kuitenkin

kertoa mielipiteensä keskustelluista asioista. Mielipiteet ja

ehdotukset kirjataan ylös ja ne ovat muokkaamassa meidän

toimintaamme jatkossa. Tarkoitus on tulevaisuudessa pelata

peliä myös omaisten kanssa.

Soile Lahtonen-Kiviranta

asumispalvelujen päällikkö

Runosmäen vanhuskeskus

TORIPÄIVÄT JA

AVOIMET OVET

RUNOSMÄEN

VANHUSKESKUKSESSA

Toripäivät klo 12 -16

+ avoimet ovet klo 16 -18

9.4., 8.5. ja 5.6.

11


DAISYLADIES RY /

LÖYDÄ MINUT -RYHMÄ

Löydä minut -ryhmä on tarkoitettu ikäihmisille. Ryhmässä

voidaan valmistaa ruokaa, tehdä käsitöitä, pelata lautapelejä

ja auttaa erilaisissa arjen ongelmissa. Tule mukaan!

Rm mu j m!


RUNOSMÄESSÄ

joka maanantai klo 12-15

Vanhuskeskus

Toimintatila/Neuvotteluhuone,

Varusmestarintie 14, 20360 Turku


Ota yhteyttä

DaisyLadies ry/Toimisto

p. 050 326 5064

daisyladies.turku@gmail.com

www.daisyladies.fi/fi/loyda-minut-ryhma


14


Runosmäki sai oman

heijastinpuun

Runosmäen kirjaston edustalle rakennetun heijastinpuun avajaisia

vietettiin joulukuussa talvisessa säässä. Puu syntyi kirjastonhoitaja

Piret Luukan aloitteesta. Avajaisten jälkeen heijastimet siirrettiin

kirjastoon, joka huolehti niiden jakamisesta asukkaille. Hieno ja

tärkeä tapahtuma!

Heijastimia saatiin lahjoituksena yrityksiltä,

mm. Turun Seudun Osuuspankilta ja

Turun seudun joukkoliikenne Föliltä sekä

FC Interiltä.

Myös asukkaat, kuten esimerkiksi

Anu Hörkkö (kuvassa) toivat puusta noudettavaksi

kotoa löytyneitä heijastimia.

Turun Lyseon koulun 2-3 B yhdysluokka

askarteli kirjastossa opettaja Piritta Revon

kanssa omat heijastimet.

Mila Karlsson, Enni Raitanen ja Mirjami Nikkinen

keskittyivät oman heijastimen toteutukseen

Heijastinpuun avajaistilaisuus keräsi suuren

osallistujajoukon kirjaston edustalle

Teksti ja kuvat

Kristiina Hellstén

Runosmäkiseuran puheenjohtaja Jorma Hellstèn (oik) ja kirjastonhoitaja Piret

Luukka toivottivat tapahtuman osallistujat tervetulleiksi ja nauttimaan

mehusta ja pipareista. Liikenneturvan edustaja Elias Ruutti (vas.) muistutti

heijastimen käytön tärkeydestä ja oikeasta käyttötavasta.

15


16

Runosmäkiseura ry

toivottaa aurinkoista kevättä

kaikille lukijoille!


Jouluinen konsertti täytti

vanhuskeskuksen juhlasalin

Runosmäen joulunavaus toteutui 2018 joulukonsertin muodossa. Kristiina Mäen

ja Ari Rantasen esitykset saivat vanhuskeskuksen täpötäyden juhlasalin väen joulumielelle

Aluepappi Jari Laaksonen toi tervehdyksen ja toivotti nauttimaan tilaisuuden päätteeksi seurakunnan

tarjoamaa riisipuuroa.

Kristiina Mäki ja Ari Rantanen saivat

yleisön joulumielelle

Vanhuskeskuksen juhlasali täyttyi ääriään myöten

Runosmäkiseuran puheenjohtaja Jorma Hellstén

ja aluepappi Jari Laaksonen iloitsivat

onnistuneesta konsertista

Kuvat ja teksti

Kristiina Hellstén

17


Runosmäkiseura on aloitteellinen

Runosmäkiseura ry:n säännöissä sanotaan mm seuraavaa:

“Yhdistyksen tarkoituksena on Runosmäen ja sen lähialueiden viihtyvyyden kaikinpuolinen lisääminen ja asumisedellytysten

parantaminen.”

“Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja

vaikuttaa päätöksentekoon.”

“Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille.”

Runosmäkiseuran hallitus on myös toiminut sääntöjensä mukaan ja tehnyt viimeisen vuoden aikana useita kirjallisia

aloitteita tai kannanottoja eri tahoille. Hyväksyttäjä aloitteita ja kannanottoja on tehty mm seuraavista asioista:

- kannanotto, jossa vastustetaan superbussi-/ raitiotielinjausta, joka kulkisi läpi Runosmäen ja Nättinummen välisen

metsän.

- aloite, että Salen kiinteistöön saataisiin Nosto-automaatti.

- kannanotto Fölin runkoliikennesuunnitelmasta. Suunnitelmaan suhtaudutaan muuten myönteisesti, mutta kritisoidaan

aikeita pysäkkien vähentämisestä.

- aloite, että koulun kentälle saataisiin tekonurmi.

- aloite lähiöpoliisin saamisesta Runosmäkeen.

- aloite kaupunkipyörien eli föli-pyörien vuokrausaseman saamisesta Runosmäkeen.

Aloitteiden lähettäminen tai vieminen päättäjille ei yleensä riitä, vaan niiden ottamista huomioon on useinkin vauhditettava

uusilla yhteydenotoilla. Näin on myös tehty.

Runosmäkiseuran hallitus on myös jatkossa aktiivinen etujärjestö, joka tekee tarvittavia aloitteita asukkaille tärkeistä

asioista. Runosmäen asukkaat voivat esittää hallitukselle teemoja sellaisista asioista, joihin yhdistyksellä on mahdollisuus

vaikuttaa. Kaikki hallituksen jäsenet ottavat esityksiä mielellään vastaan. Kirjallisena esityksiä voi tehdä puheenjohtaja

Jorma Hellsténille, os. Stoltinkatu 8 A 15 tai sähköpostilla jorma.a.hellsten@gmail.com.

Toivomme runosmäkeläisisiltä aloitteellisuutta.

Martti Markula

Runosmäkiseuran sihteeri.

Runosmäen

Kevätkekkerit

maksuton tapahtuma koko perheelle

LA 6.4.2019 KLO 10 - 13

RUNOSMÄEN NUORISOTALO

PIIPARINPOLKU 13

- musiikkiesityksiä ja poniratsastusta

- esillä luontokuvia ja syötäviä sirkkoja

- tavattavissa karvakavereita ja Ville Viking

- vaalipaneeli, puheenjohtajana Aamuset -lehden päätoimittaja Lasse Virtanen

- vuoropuhelua seitsemän tapahtuman järjestelyissä mukana olevan puolueen kansanedustajaehdokkaiden kanssa

teltoilla, joissa tarjolla hernekeittoa, makkaraa, vohveleita, pullaa ja mehua, karkkeja ym.

- Runosmäkiseuran tapahtumakahvio

Ohjelma päivittyy Runosmäkiseura ry:n Facebook -sivuilla

TERVETULOA!

18


KUTSU

Kutsumme Teidät Runosmäkiseura ry:n sääntömääräiseen

kevätkokoukseen , joka pidetään seuraavasti:

Aika: to: 28.03.2019

Alkaen: klo. 18.00

Paikka:

Runosmäen Lämpö Oy / kokoustilat (2. krs.)

Munterinkatu 8 , 20360 Turku

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksessa vierailee Turun kaupungista

joukkoliikennesuunnittelija Lauri Jorasmaa aiheenaan:

liikenne- ja joukkoliikenneratkaisut Runosmäessä.

Huom !

Kokouksessa on äänestysoikeus niillä jäsenillä, jotka ovat hoitaneet

vuoden 2019 jäsenmaksuvelvoitteensa ennen kokouksen alkua

( jäsenmaksu on mahdollista hoitaa myös kokoukseen ilmoittautumisen

yhteydessä ).

KAHVITARJOILU - TERVETULOA

RUNOSMÄKISEURAN HALLITUS


Parhaan pesun

ostajalle

Neste Voltera Ready 3L

NESTE

Tarjous voimassa 31.3.2019 asti.

Vuokrakärryt

Imuri

24/7

Neste Vesilaitoksentie Raisio

Kai Oksanen, puh. 010 321 6380

Ark. 6.30-20, la 8-18, su 10-18

nestevesilaitoksentie.fi

Esim. KUMHO 195/65-15

4 kpl asennettuina 344,-

31.3.2019 mennessä rengassarjan ostajalle

PIKAPESU kaupan päälle! (arvo 24,-)

KAUSISÄILYTYS 60,- Sisältää renkaiden pesun.

Meillä voit maksaa huollot ja renkaat myös

INNOVOICE -rahoituksella! Kysy kassalta.

KAUSIHUOLTOPAKETTI

Sisältää: Moottoriöljyn vaihtotyö, valojen tarkistus,

öljynsuodattimen vaihto, lasinpesunesteen tarkistus,

ilmansuodattimen tarkistus/vaihtotyö, sytytystulppien

vaihto, pakokaasutestaus ja CO-säätö, kytkimen

toiminnan tarkistus, jäähdytysnesteen pakkaskestävyyden

mittaus, akkunesteen tarkistus ja lisäys, latausjännitteen

tarkistus, jarrujen testaus, jarrunesteen

kunnon toteaminen, renkaiden tarkistus, pakoputken

kunnon tarkistus, vetonivelten suojakumien tarkistus

ja pyyhkijänsulkien tarkistus. Pakettihinta koskee

nelisylinterisiä henkilöautoja. Korjaus- ja asennustyöt,

öljyt ja tarvikkeet veloitetaan erikseen.

Päivänleike

Arkisin klo 10-17.30 11,90

• Polttoaineet ja pikapesut

• Voiteluaineet ja nestekaasut

• Kahviosta mm. sämpylät ja lihapiirakat

• Henkilö- ja pakettiautovuokraus

• Peräkärry- ja venetrailerivuokraus

• Kylmät oluet ja siiderit klo 9-21

• Lämmitysöljytilaukset (02) 238 2305

Teboil Tampereen valtatie

Tampereen valtatie 106

Puh. (02) 238 2305

Avoinna ma-pe 5-23 ja la-su 7-23

KESÄRENKAAT

Myös muut

merkit - Kysy!

Alk.

79,-

huoltaa autoja ja ihmisiä

Joka

sunnuntai

Muksupiknik Turusta –

Amorella & Viking Grace

Ville Vikingin mielestä viikon paras

päivä on sunnuntai – silloin voi pitää

hauskaa isolla joukolla Muksupiknikillä.

Sunnuntaisin laivalle saapuu Villen

kavereita, joten luvassa on kissamaisen

kivoja hetkiä mm. klovnien ja taikurien

seurassa!

Tervetuloa!

Lue lisää ja varaa heti

Vikingline.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!