17.04.2019 Views

Kuljetus & Logistiikka 2 / 2019

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA 2/2019 WWW.KULJETUSLEHTI.FI

Laiturin jatko-osa

tehostaa toimintaa

Investointisuunnitelmat

varmistivat

uuden asiakkuuden

Mahlbergin encore


Helpoin tapa vähentää

kasvihuonekaasupäästöjäsi

Miksi odottaisit tulevaisuuden ratkaisuja, kun voit tankata

Neste MY uusiutuvaa dieseliä jo tänään!

• Keskimäärin 90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt koko elinkaaren ajalta

• Huippuluokan suorituskykyä 100 % jätteistä ja tähteistä

• Ei vaadi investointeja ja soveltuu dieselkalustoon sellaisenaan

Katso lähin asema:

neste.fi/my

2


TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Kalajoen sataman liikenne- ja

tavaravirrat kasvussa

Laiturin jatko-osa tehostaa

toimintaa ......................................4

Hangon Satama Oy kehitti

UnitSpotter-yhteistyöalustan

Uusi kätevä nettityökalu huolinta-

ja kuljetusliikkeille ............ 8

Puhtaiden maa–ainesten ja

purkujätteiden

kiertotalous .............................. 18

Käytännön

ajoharjoitteita

ammattikuljettajille ............... 28

Ratkaisu

punnitusprosessin

lippulappu-ongelman ............. 38

Rekkamiehet elävät

rytmihäiriöiden

sävyttämää arkea.................... 42

Hyvä renki, huono isäntä

- ammattikuljettajat

suhtautuvat automaatioon

varauksella ................................ 48

Mullistava kippiperävaunu,

jonka hyötykuorma, polttoainetehokkuus

ja kestävyys ovat

huippuluokkaa ......................... 50

NOPEASTI AMMATTIIN

– töitä on Varsinais-Suomessa

tarjolla .........................................52

Hyväntekeväisyystempaus vailla

vertaa YLI 2000 PYÖRÄILIJÄÄ

POLKEE PARIISIIN

HEINÄKUUSSA ......................... 56

Alan kehittynein

IoT-ratkaisu........................... 61

Pääkirjoitus

Rekkaprotesti tuotti tuloksia

Torvet soivat ja valot välkkyivät, kun kuorma-autot lähtivät

kulkueena liikenteen joukkoon. Rekkaprotestit rullasivat

ympäri Suomea kolme-neljä vuotta sitten. Sekä

suomalaiset kuljetusyrittäjät että ammattikuljettajat

olivat saaneet tarpeekseen laittomasta kabotaasista.

Rajan yli tuleva, kuljetusalan ulkomaalainen halpatyövoima

haluttiin aisoihin.

Ruotsissa vastaavia rekkaprotesteja järjesti ”Här Stannar

Sverige!”, jonka kautta myös Suomen mielenilmaukset

saivat alkunsa. Sitten tuli hiljaista. Näytti siltä, että

poliitikot keskittyivät muihin aiheisin.

Viimein tämän vuoden keväällä Euroopan parlamentti

äänesti kabotaasista. Tulokset olivat suomalaisten kannalta

monessa mielessä hyviä. Ensinnäkin kuljettajalle

maksettaisiin kohdemaan palkkaa. Jos esimerkiksi virolainen

kuljetusyritys ajaa rahtia Suomesta Ruotsiin, on

kuskille maksettava Suomen / Ruotsin sääntöjen mukainen

palkka, ei Viron.

Kahdenvälisiä kuljetuksia sääntö ei kuitenkaan koskisi.

Tällöin Suomesta lähtevälle kuljettajalle on maksettava

edelleen suomalaisten sääntöjen mukaista palkkaa,

vaikka hän ajaisi kuorman Espanjaan. Sääntöä ei sovelleta

myöskään nk. transitokuljetuksiin eli jäsenmaiden

kauttakulkuun.

Lisäksi parlamentti ottaisi kabotaasiin piiriin kevyet

kuorma-autot, 2,4-tonnisista ylöspäin. Nyt rajana on

3,5 tonnia.

Ja kun EU vihdoin vauhtiin pääsi, se muuttaisi koko kabotaasin

määritelmää. Nyt kabotaasi on laitonta, kun

toisessa jäsenmaassa tehdään enemmän kuin kolme

sisäistä kuljetusta seitsemän päivän kuluessa maahan

tuodusta kansainvälisestä kuljetuksesta. Jatkossa aikaa

olisi vain kolme päivää, mutta ajaa saisi niin monta kyytiä

kuin ehtisi. Tämän jälkeen pitäisi palata yrityksen

kotimaahan ja olla kabotaasikiellossa 60 tuntia.

EU:n virkamiesten paperipinojen pohjalla oli myös vanhempia

aloitteita. Yksitoista vuotta sitten suomalaisjärjestöt

SKAL, ALT ja LAL tekivät ehdotuksen. Siinä

haluttiin yhden-kahden tunnin ajoajan jatkoa ennen

kuljettajan viikonloppuvapaata. Se olikin järkevä ajatus,

jotta kuljettajan ei tarvitsisi ajaa autoa parkkiin viikonlopuksi

ehkä 60 kilometrin päästä kotoaan. Tähänkin

EU vihdoin otti kantaa ja piti suomalaisten ajatusta

hyvänä.

Jos tarkkoja ollaan, ei EU ihan näin ”nopea” ole. Seuraavaksi

kyseiset asiat menevät EU:n trilogineuvotteluihin

ja säädökset tulisivat voimaan ehkä vuoden 2021 alussa.


Teksti: Merja Maansalo

Kuvat: Kalajoen Satama Oy

Kalajoen sataman liikenn

Laiturin jatko-osa

Kalajoen satamayhtiö on

toteuttanut lähimmän

parin vuoden aikana kehitysprojekteja,

jotka ovat

vahvistaneet Perämeren

suurimpiin kuuluvan sahatavaran

vientisataman

asemaa. Satama muuttui

viime kesänä myös konttisatamaksi,

kun se aiemmin

tunnettiin lähinnä

sahatavaran irtolastisatamana.

Lisämetrejä laituriin

Tänä keväänä valmistuu laiturin

125 metrin jatko-osa.

− Jatko-osan rakentaminen on loppusuoralla.

Se valmistuu suunnitellussa

aikataulussa touko-kesäkuun

vaihteessa. Meillä on pian yhteensä

550 metriä laituria lastauskäyttöön,

Kalajoen Satama Oy:n kaupallinen

johtaja Petri Nikupeteri sanoo.

Laiturin pidennys auttaa konttiliikenteen

ja muun liikenteen yhteensovittamisessa,

sillä laiturissa

voi olla yhden sijaan kaksi isompaa

alusta.

Hyvä spurtti

Investoinnit satamainfraan näkyvät

positiivisina kasvulukuina. Viime

vuonna aluksia kävi satamassa

kaikkiaan 182.

− Alusmäärissä kasvua kirjattiin yli

40 aluksen verran ja liikenne kasvoi

yli 30 prosenttia edellisvuoteen

verrattuna, Nikupeteri laskee.

Sataman tavaraliikenne ylti vuonna

2018 jo yli 600 000 tonniin. Kasvua

4

Kalajoen satama-alue.

edellisvuoteen verrattuna oli noin

150 000 tonnia. Myös alkuvuosi

2019 on tilastojen valossa lähtenyt

lupaavasti käyntiin.

− Odotukset koko vuodelle ovat

kovat. Uskomme, että puutavaraliikenne

pysyy vahvana sekä vakaana.

Myös tuontiliikenteen ja projektikuljetuksien

osuuksien odotetaan

lisääntyvän.

Frekvenssi tihentyi

Kalajoen sataman volyymien kasvu

näkyy tihentyneenä konttiliikenteen

frekvenssinä.

− Viime syksystä alkaen konttilaiva

on käynyt kahden viikon välein,

kun se liikenteen alkaessa 2018

kesäkuussa kävi hakemassa lastia

kerran kuukaudessa.

Kalajoen satama on erikoistunut

viennissä puutavarasatamaksi.

Tuonnin puolella isoa osaa näyttelevät

erilaiset agri-bulkit. Viennin

osuus on noin 80 prosenttia.

Lisää varasto- ja kenttätilaa

Rahjan alueella sijaitseva satamaalue

sai lisää varastointitilaa, kun

Kalajoen kaupunki osti Ruukki

Engineering Oy:n konepajakiinteistön

sekä useita hehtaareita

lisämaata. Kaupunki vuokrasi hallin

ja maa-alueen omistamalleen

satamayhtiölle, joka vastaa niiden

jälleenvuokrauksesta. Hallissa on

noin 9 000 neliötä ja tällä hetkellä

yksi päävuokralainen, mutta sitä

hyödynnetään lisäksi moniin eri

asiakastarpeisiin.


e- ja tavaravirrat kasvussa

tehostaa toimintaa

Lisäksi operaattori on investoinut

konttikurottajaan, kontituslaitteeseen

ja muuhun kalustoon.

Sataman toinen operaattori, Oy

Blomberg Stevedoring Ab, on lisääntyneen

liikenteensä vuoksi

myös investoinut runsaasti uuteen

kalustoon ja kehittänyt maapuolen

toimintojansa yhdessä alihankkijansa

Visuri & Paavolan kanssa.

− Me satamayhtiössä puolestamme

kehitämme infraa sitä mukaa, kun

toiminta ja asiakkaiden tarpeet sitä

vaativat, Nikupeteri toteaa.

www.portofkalajoki.fi

Kaupallinen johtaja Petri

Nikupeteri sanoo, että viimeaikaiset

investoinnit luovat

hyvän pohjan Kalajoen sataman

voimakkaalle kasvulle.

− Kykenemme nyt tarjoamaan joustavasti

halli- ja kenttätilaa uusille

asiakkaille sekä lyhytaikaisiin tarpeisiin

esimerkiksi projektilasteille.

Hallin yhtenä etuna on, että se sijaitsee

satama-altaan reunalla. Näin

isojenkin kappaleiden lastaaminen

ja purkaminen onnistuu suoraan

sataman alueelta laivaan.

Positiivista palautetta

Satamayhtiö ja Kalajoen satamassa

toimivat operaattorit ovat saaneet

asiakkailta kiitosta satama-alueen

ja sen palvelujen kehittämisestä.

− Esimerkiksi Rahjan Huolinta Oy

toimii hyvin ja tehokkaasti. Yritys

hankki viime vuonna Mantsinen

lippulaivanosturi 300R:n, jollainen

löytyy myös Vuosaaren satamasta.

5


Offering trusted logistics

services to a to wide a wide range

of different of customers.

The The greatest timber

operator on on the the Gulf Gulf

of Bothnia of for for

the the past past two two

decades.

• Inland transportation

• Terminal operator

• Inland • Customs transportation warehousing

• Terminal

• Forwarding

operator

agent

• Customs warehousing

• Cargo handling

• Forwarding agent

• Chartering of vessels

• Cargo handling

• Ship’s agent

• Chartering of vessels

• Tugboat services

• Ship’s agent

• in Tugboat the port services on Rahja, Kalajoki

in the port on Rahja, Kalajoki

6

RAHJAN HUOLINTA OY

Satamatie 395

85180 RAHJA

Phone 02077 69360

24/7 02077 69363

Coming in spring 2018

CONTAINER TRAFFIC

WORLD’S LARGEST

started material on 18th handling June crane! 2018

from Port of Kalajoki.


ME RI LII KEN TEE NOH JAUS ES TI

18 MAH DOL LIS TA KA RIL LEA JOA

SUO MEN RAN NI KOL LA

Suomenlahtí on yksi maailman

vilkkaimmin liikennöidyistä

merialueista. Viime vuonna

Suomen rannikolla liikennöi

lähes 30 000 alusta. Vuonna

2018 estettiin 18 mahdollista

kauppa-aluksen karilleajoa

tarkkaavaisen meriliikenteenohjauksen

ansiosta.

- Meriliikenteen ohjauksesta vastaa

vuoden alussa toimintansa aloittanut

valtionyhtiö Vessel Traffic Services

Finland Oy (VTS Finland). Yhtiö

valvoo meriliikennettä vuorokauden

ympäri, vuoden jokaisena

päivänä. Se tiedottaa aluksia muusta

liikenteestä ja matkantekoon

vaikuttavista seikoista, kuten sääja

jääolosuhteista sekä turvalaitevioista.

Lisäksi se ohjaa liikennettä

ja avustaa tarvittaessa aluksia navigoinnissa,

kertoo toimitusjohtaja

Rami Metsäpelto uuden yhtiön

päätehtävistä.

Suomen rannikko on matala ja

karikkoinen ja navigointi siellä on

vaativaa. Lisäksi talviaikaan vaikeat

jääolosuhteet ovat alusliikenteelle

haasteellista. Ennakoiva liikenteenohjaus

auttaa aluksia, jotta

ne eivät joutuisi liian lähelle toisiaan

paikoin hyvinkin ahtailla väylillä.

Väylillä on alueita, joilla alukset

eivät saa sivuuttaa eivätkä ohittaa

toisiaan. Jos kaksi alusta on saapumassa

samaan aikaan tällaiseen

paikkaan, niin meriliikenteen ohjaus

puuttuu tilanteeseen.

- Tyypillisessä vaaratilanteessa

alus on ollut ajamassa kohti matalikkoa,

mutta on väistänyt sitä yh-

teydenottomme jälkeen, laatupäällikkö

Kati Westerlund VTS Finlandista

kertoo. Jos alus olisi ajanut

karille, seuraukset olisivat voineet

olla ympäristön kannalta tuhoisat.

Yksikin katastrofi saattaa pilata

suuren merialueen ja rannikon pitkäksi

aikaa.

- Toimintamme lähtökohtana on

turvallisuuden varmistaminen ja

ympäristön suojeleminen. Edistämme

toiminnallamme turvallista

sekä sujuvaa meriliikennettä ja samalla

ennaltaehkäisemme onnettomuuksia

ja niistä aiheutuvia ympäristöhaittoja,

Metsäpelto kertoo.

7


Hangon Satama Oy kehitti UnitSpotter-yhteistyöalustan

Uusi kätevä nettityökalu huol

Teksti: Merja Maansalo

Kuvat: Hangon Satama Oy

Hangon Satama Oy avasi maaliskuun

alussa uuden nettipohjaisen huolinta-

ja kuljetusliikkeille soveltuvan

yhteistyöalustan, johon liittyminen

on täysin ilmaista. Sen avulla yksikköliikenteen

parissa työskentelevät

ammattilaiset voivat säästää aikaa,

rahaa ja ympäristöä. Idea perustuu

siihen, että osapuolet jakavat järjestelmän

sisällä maantiekuljetuksiin

ja rahteihin liittyvää tietoa.

Paljon erilaista dataa

UnitSpotter on helppokäyttöinen

ja informatiivinen. Huolintaliikkeet

syöttävät järjestelmään tiedot milloin

ja mistä he tarvitsevat vapaata

vetoautoa ja millaiselle rahdille.

8


inta- ja kuljetusliikkeille

Rahdin vaatimukset kuljetuskalustolle

sekä kuljettajalle voidaan

rajata tarkasti sen mukaan, onko

kyseessä esimerkiksi thermo-,

mega-, lasi- vai konttikuljetus tai

vaarallisen aineen erikoiskuljetus.

Kuljetusliike taas syöttää järjestelmään

muun muassa tiedot milloin

ja missä vetoauto vapautuu sekä

millaisia yksiköitä se voi ottaa kuljetettavaksi.

− UnitSpotterin avulla voi minimoida

tyhjäajot ja turhat siirrot,

mikä vähentää ajojärjestelijöiden

työtaakkaa, parantaa kustannustehokkuutta

ja säästää samalla

ympäristöä, Hangon Satama Oy:n

satamamestari ja IT-päällikkö

Timo Sjösten summaa suurimmat

hyödyt.

UnitSpotterin käyttökielenä on toistaiseksi suomi. Mikäli palvelu kasvattaa suosiotaan,

sitä on mahdollista laajentaa myös muille kieli- ja toiminta-alueille.

9


Tarvelähtöinen uudistus

Uusi palvelu on suunniteltu Hangon

satamayhtiön omana työnä. Sen

tekninen toteutus ostettiin ulkopuoliselta

it-osaajalta.

− Saimme alan ammattilaisilta

signaaleja siitä, että tällaiselle palvelulle

olisi tarvetta. Lähdimme

suunnittelemaan sitä heidän tarpeidensa

ja toiveidensa pohjalta,

Sjösten kertoo.

Hän huomauttaa, että työkalua

kehitetään edelleen käyttäjiltä tulevan

palautteen perusteella.

Tietoa nopeasti

Vajaassa kuukaudessa palveluun

liittyi noin 40 huolinta- ja kuljetusalan

yritystä.

− Toivomme käyttäjämäärän lisääntyvän

merkittävästi, jotta

mahdollisimman monet saisivat

siitä hyötyjä.

Sjösten kertoo, että alkuvaiheessa

etenkin UnitSpotterin karttanäkymä

on ollut suosittu. Sen avulla

löytää nopeasti reitillä olevat kiinnostavat

kohteet, näkee kohteiden

lähtö- ja saapumispaikkakunnat

sekä vetoautojen arvioidut ajoreitit.

− Palvelua on helppo ja turvallista

käyttää. Käyttäjäksi pääsevät vain

alan luotettavat toimijat. Tarkistamme

esimerkiksi rekisteröitymistä

hakevien organisaatioiden

tilaajavastuu-statuksen, Sjösten

korostaa.

Kaikki tietoliikenne sisäänkirjautumisesta

alkaen lähetetään

UnitSpotterin käyttäjille salatussa

muodossa selaimen ja järjestelmän

välillä. Järjestelmää ylläpidetään

modernissa ja tietoturvallisessa

Microsoftin Azure -ympäristössä.

Käyttäjän on mahdollista toimia

järjestelmässä myös rajatusti eli

kaikkia tietoja ei tarvitse laittaa

näkyviin koko muulle käyttäjäkunnalle.

Näin UnitSpotter tehostaa toimintaasi

− UnitSpotterilla on myönteinen vaikutus

myös satama-alueen turvallisuuteen,

kun turha tyhjänä ajavien

vetoautojen liikenne vähenee, Timo

Sjösten sanoo.

• Lisää toimijoiden välistä yhteistyötä ja vähentää tyhjäajoja, mikä

parantaa kuljetuskaluston kustannustehokkuutta.

• Lyhentää toimitusaikoja hyödyntämällä ajallisesti ja sijainniltaan

sopivaa vapaata kalustoa.

• Tehostaa ajojärjestelijöiden työtä nopeuttamalla sopivan kaluston

löytämistä.

• Pienentää kuljetuksista syntyviä kokonaispäästöjä, kun tyhjäajot

vähenevät.

Lisäinfo: www.facebook.com/unitspotter, www.portofhanko.fi

Palveluun sisäänkirjautuminen: www.unitspotter.fi

Turvallisuus varmistettu

UnitSpotter sopii erittäin hyvin

esimerkiksi yksikköliikenteen ajojärjestelijöille.

Olemme mukana Kuljetus & Logistiikka messuilla.

Tule osastollemme 3 b 31 juttelemaan.

10


Vaivaton

toiminnan ja

irtaimiston

turva.

Kun liikenne on ammatti, kyydissä on myös arvokas

lasti. Jos liikenteessä, nostaessa tai siirtäessä sattuu

vahinko, toimistolle murtaudutaan tai kaivaessa

kolahtaa, A-Vakuutuksen Yritysykkönen takaa että

yrityksesi pyörät eivät pysähdy.

Lue lisää: a-vakuutus.fi/vakuutuspaketti

Vakuutuksen tarjoaa A-Vakuutus Oy, osa OP Ryhmää.

11


Mahlbergin encore

Kuusi vuotta sitten Henrik Mahlberg myi kuljetus- ja

huolintaliikkeensä. Nyt hän on palannut alalle uuden

yrityksen voimin.

Teksti Ja kuvat: Sari Järvinen

Moni logistiikka-alalla työskentelevä

muistaa Henrik Mahlbergin

Pohjoismaiden vanhimman kuljetus

ja huolintaliikkeen Oy Wikeström

& Krogius Ab:n (W&K)

toimitusjohtajana. Kuusi vuotta

sitten hän teki kaupat tanskalaisten

kanssa ja myi yrityksensä

Blue Water Shippingille.

Mahlberg olisi voinut sen jälkeen

siirtyä viettämään leppoisia eläkepäiviä,

mutta toisin kävi.

Syksyllä 2018 hän perusti uuden

huolintaliikkeen, X-WK Logistics

Oy:n. Se syntyi Turun Sataman lähistölle,

Huolintakadulle W&K:n

vanhoihin tiloihin, jotka Mahlberg

yhä omisti yrityksensä Linnanaukko

Invest Oy:n kautta.

Ei Mahlbergilla alun perin ollut

tällaista suunnitelmaa. Hän palasi

huolintabisnekseen omien sanojensa

mukaan ”yleisön pyynnöstä”.

– Sekä maailmalta että kotimaasta

tuli vinkkejä, että vanhoja hyviä aikoja

kaivattiin takaisin. Samoihin

aikoihin Huolintakadun kiinteistö

vapautui edelliseltä vuokraajalta,

joten myös tuotantotilat olivat

valmiina, entinen merikapteeni

sanoo.

Byrokratia vei vuoden

Uusi alku oli sekä helppo että vaikea.

Helppo siksi, että Mahlbergilla

oli vuosikymmenien aikana luodut

verkostot valmiina ja kansainvälisen

huolintaliikkeen pyörittämisen

taito selkäytimessään.

Yllättävän työlästä ja hidasta oli

sen sijaan infran luominen.

– Luulin, että viranomaishyväksynnät

ja muut saataisiin parissa

kuukaudessa, mutta siihen menikin

vuosi. IT-järjestelmien rakentaminen

juuri meille sopiviksi oli

myös yllättävän työlästä.

Työntekijöitä sen sijaan ei ollut

vaikea löytää. Nyt heitä on talossa

12, myöhemmin ehkä tarvitaan lisääkin.

”Mikään ei ole mahdotonta”

X-WK:stä rakennettiin kansainvälinen

täyden palvelun huolintaliike,

josta Mahlberg haluaa tehdä

alansa parhaan Suomessa.

– Sen suhteen konseptimme ei ole

muuttunut. Osaamme toteuttaa

alalle yksilöityjä ja räätälöityjä palveluja.

Meidän ydinbusineksemme

ei ole kuljettaa valtavia määriä

halpaa tavaraa. Ei sellainen vaadi

mitään erikoisosaamista. Haluan,

että asiakas aina saa lisäarvoa siitä,

että hän tekee kanssamme yhteistyötä.

Asiakkaan koolla ei ole

merkitystä. Mitä vaativampi asiakas

– sen parempi meille.

Mahlberg ei suostu luettelemaan

haastavimpia toimeksiantojaan,

vaan myhähtää:

– Nothing is impossible. Some

things just take more time (Suom.

12


mikään ei ole mahdotonta. Jotkut

asiat vain vievät enemmän aikaa.).

X-WK:n toiminta perustuu vanhojen

kumppanien muodostamaan

verkostoon, joka ulottuu ympäri

maapalloa. Se tarjoaa koko skaalan

tullaus- ja huolintapalveluja.

Huolintakadun terminaalilla on

myös ns. tulliterminaalioikeudet.

– Kumipyöräliikenteessä käytämme

alihankkijoita, mutta aiomme

myöhemmin hankkia myös omaa

kalustoa.

Pienimuotoista kokoonpanoa

Aivan kaikki ei kuitenkaan toimi

vanhan kaavan mukaan. Uutta on

pienimuotoinen kokoonpano Turun

Huolintakadun varastossa.

– Esimerkiksi nämä ovat matkalla

työmaalle hissien osiksi. Pultit

ovat tulleet Saksasta ja rauta Italiasta

ja ne on koottu tiloissamme.

Työmaalla asentajan ei enää tarvitse

etsiä mitään komponentteja,

vaan kaikki tuodaan ”tarjottimella”

jobsitelle, toimitusjohtaja esittelee

valmiiksi pakattua trukkilavaa.

Koko alueen meriklusteri sekä telakkateollisuus

alihankkijoineen

ovat X-WK:lle isoja asiakkaita. Niiden

hyvä tilauskanta vaikutti osaltaan

X-WK Logisticsin syntyyn.

Sillä on myös mittava teollisuuskomponenttien

tuontiliike Aasiasta.

Vientiin puolestaan menee

muun muassa varaosia ja komponentteja

sekä lääketeollisuuden

tuotteita, jotka liikkuvat paljon

lentorahtina.

Henrik Mahlbergille uuden

huolintaliikkeen lastauslaituri

on tuttu, sillä sen kautta

kulki aikoinaan myös WK:n

rahti.

13


14


YOUR GATEWAY TO SEA TRANSPORT

www.portofkaskinen.fi

15


SUURI KONEVARASTO | KAIKKI TRUKKIMALLIT

1.000 – 25.000 KG - HETI VARASTOSSA

Tutustu lisää www.finnsiirto.fi

VARASTOSSAMME ON SUURI MÄÄRÄ KÄYTETTYJÄ KONEITA, KYSY LISÄÄ!

Hyundai 2500kg diesel

vm. 2018 29.300 €

Hyundai 30D-9 diesel

vm. 2018 PYYDÄ TARJOUS

Hyundai 80D-9 diesel

vm. 2018 PYYDÄ TARJOUS

Hyundai 15ESR pinontavaunu

vm. 2018 12.900 €

Ausa C150 4x4 maastotrukki

vm 2018 PYYDÄ TARJOUS

Toyota 3000kg diesel

vm. 2009 17.900 €

Toyota 1000kg sähkö

vm. 2015 16900 €

Toyota 1800kg kaasu

vm 2013 18.500 €

ABT FD 425 Diesel

vm. 2008 9.600 €

Avant 630 vm. 2013

25.500 €

Finnsiirto Oy

Lieto | Vakiotie 11, 21420

Tampere | Keskuojankatu 30, 33900

Myynti 0207 351 601

Huolto 0207 351 607

Vuokraus 0207 351 606

myynti@finnnsiirto.fi

huolto@finnsiirto.fi

vuokraus@finnsiirto.fi

16


Turun satama tarjoaa kilpailukykyisen ratkaisun kaupan ja teollisuuden tuonti- ja vientikuljetuksille. Nopea ja tiheä laivaliikenne

Skandinaviaan ja Saksaan sekä suora yhteys valtamerilinjoille tuovat joustavuutta kuljetusaikatauluihin ja vahvistavat

yritysten toimitusvarmuutta. Sataman hyvien ja ruuhkattomien maantieyhteyksien ansiosta aikaa säästyy myös Suomen päässä

ajosuunnasta riippumatta. Liikenteellisesti edullisen sijainnin lisäksi satama tarjoaa asiakkailleen nykyaikaisen tehokkaat peruspalvelut

lastinkäsittelystä varastointiin. Vahva kokonaisuus tekee Turun satamasta luotettavan linkin vaativimpienkin tuotteiden

toimitusketjuun.

WWW.PORTOFTURKU.FI


Puhtaiden maa–ainesten ja

purkujätteiden kiertotalous

Suomen suurissa kasvukeskuksissa on parhaillaan käynnissä historiallisen

suuria rakennushankkeita. Näiden infrarakentamisen

hankkeiden siirreltävät maa-ainekset muodostavat valtavan mahdollisuuden

toteuttaa rakentamisen kiertotaloutta. Hyvällä suunnittelulla

kierrätettyjä maa-aineksia voidaan käyttää esimerkiksi

erilaisissa täytöissä sekä virkistysalueiden ja meluvallien rakenteissa,

lähellä ylijäämämaa-ainesien syntypaikkaa. Tämä vastaa

suoraan EU:n jätepuitedirektiiviin tavoitteeseen, jonka mukaan

vähintään 70 painoprosenttia kaikesta rakennus- ja purkujätteestä

on kierrätettävä vuoteen 2020 mennessä.

Pitkän tähtäimen tavoiteohjelmalla

ratkotaan kaupunkien alueilla

muodostuvien maa- ja kiviainesten

hyötykäyttöön ja loppusijoittamiseen

liittyviä ongelmia jo ennakkoon.

Esimerkiksi PKS-kuntien strategiana

on kierrättää kaikki betonijäte,

jota muodostuu noin 1,5 miljoonaa

tonnia vuodessa, betonimurskeena.

Haasteita syntyy ylijäämämaiden

väliaikaisesta varastoinnista, sillä

esimerkiksi Helsingin kaupungin

alueella ylijäämämaille ei ole

osoittaa selkeää paikkaa. Varsinkin

kantavuudeltaan heikkoja ylijäämämaita,

kuten savea ja silttiä,

joudutaan toimittamaan usein

etäisiin ja kapasiteetiltaan pieniin

vastaanottopaikkoihin. Tämän

seurauksena vastaanottopaikoille

ajettujen ylijäämämaiden kokonaiskustannukset

ovat keskimäärin

nelinkertaistuneet vuoden 2010

tasosta. Lisääntyvä kiinnostus kier-

18

totalouteen, kierrätykseen ja ekologiseen

ajatteluun korostaa tarvetta

tehokkaille kiertotalouspalveluille.

Samaan aikaan neitseellisten maaainesten

arvon nousu on lisännyt

mielenkiintoa ylijäämämaiden

käyttöön.

Maapörssin avulla

tehokkaaseen kierrätykseen

Vuodesta 2006 lähtien Maapörssi

Oy on tarjonnut palvelun, jossa

rakennustyömailla syntyvä puhdas

ylijäämämaa-aines ja MARA-asetuksen

mukaiset purkumateriaalit

voidaan kierrättää maarakennuskohteiden

raaka-aineeksi. Palvelu

on vakiinnuttanut asemansa erityisesti

rakennus- ja maarakennusurakoitsijoiden

työkaluna, mutta

sitä käyttävät myös esimerkiksi

kunnat ja kaupungit. Palveluun

on rekisteröitynyt jo yli 1500 asiakasta.

Tänä vuonna tavoitteena

on saavuttaa välitettävien materiaalien

määrässä kymmenen miljoonan

tonnin rajapyykki. Vuonna

2017 Maapörssi Oy liittyi osaksi

Sitowise-konsernia.

Maksuttomat ilmoitukset

yhdistävät kysynnän ja

tarjonnan

Palvelussa kuka tahansa voi ilmoittaa

ilmaiseksi vastaanottavansa tai

tarjoavansa ylijäämämaa-ainesta.

Rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi

pääsee katsomaan kohteiden

tarkempia tietoja sekä saa viikoittaisia

vastaanotto- ja tarjoajailmoituksia.

Kun kysyntä ja tarjonta

kohtaavat, voivat osapuolet sopia

hinnan ja muut yksityiskohdat

keskenään.

- Ei ole järkevää viedä käyttökelpoista

materiaalia kaatopaikalle,

kun lähistöllä saattaa olla työmaa,


jossa tarvitaan juuri kyseistä materiaalia.

Maapörssi.fi-palvelua

käytettäessä molemmat osapuolet

voittavat, koska toinen pääsee

eroon ylimääräisestä materiaalista

ja toinen saa tarvitsemansa

materiaalit nopeasti ja kustannustehokkaasti,

johtaja Jari Nordström

toteaa.

MaaApp-kuljetussovellus

tehostaa kuljetuksia

Maarakennus- ja kuljetusalan yritykset

voivat käyttää lisäarvoa

tuottavana palveluna Maapörssin

kuljetussovellusta, jonka avulla on

helppo seurata kuormien sisältöä

ja liikkumista. Sovelluksen avulla

voidaan myös luoda digitaaliset

siirtoasiakirjat, joita projektien

eri osapuolet voivat hyödyntää reaaliaikaisesti.

Samalla kuljetuksia

voidaan tehostaa hyödyntämällä

sovelluksen kuljetusraportteja.

Maapörssi apuna myös

maan vastaanottopaikoille

Maapörssi.fi-sivustolla on kaikille

avoin Lipukekauppa, josta on

mahdollista ostaa maanvastaanottolipukkeita

sivustolla oleville

vastaanottopaikoille. Osoitteesta

www.maaporssi.fi/lipukekauppa

on mahdollista ostaa vastaanottolipukkeita,

jotka oikeuttavat

isojenkin maa-ainesmäärien toimittamiseen

tiettyyn kohteeseen.

Kaupan käyttäminen ei vaadi rekisteröitymistä.

- Lipukekaupan avulla maaainesten

vastaanottaja saa tuloja

projektin rahoittamiseen

ja maa-ainesten toimittaja

pääsee kustannustehokkaasti

eroon materiaaleista, jotka

muuten menisivät kaatopaikalle.

Vastaanottolipukkeita

käytetään yleensä kohteissa,

joissa tarvitaan paljon maaaineksia.

Kohteita ovat olleet

esimerkiksi laskettelurinteiden,

meluvallien ja ampumaratojen

rakennustyömaat

sekä vanhojen kaatopaikkojen

peittourakat, Nordström

kertoo.

Muita lisäarvopalveluita

Maapörssin kautta on myös mahdollista

hoitaa tehokkaasti MARAasetuksen

mukaiset ilmoitukset.

Lisäksi maamassojen hallintaan

on mahdollista saada isompiin

projekteihin erillinen massakoordinaattori.

Hyödyt käyttäjälle

Kierrättämällä ylijäämämaa-ainekset

suoraan lähimmälle työmaalle

19


tai vastaanottopaikalle rakentaja

säästää rakennuskustannuksissa,

sillä kierrätetyt maa-ainekset ovat

halvempia kuin neitseelliset. Ajasta,

paikasta ja maa-aineksen tyypistä

riippuen voi rakentaja jopa ansaita

tulorahoitusta projektilleen joko

vastaanottamalla tai tarjoamalla

ylijäämämaa-aineksia.

Maapörssin ansiosta massojen

kuljetusmatkat lyhenevät, minkä

seurauksena kuljetusten hiilijalanjäki

(CO 2

ekvivalentti) ja polttoainekustannukset

pienenevät.

Vuonna 2018 Maapörssi kierrätti

betonimursketta ja lipukekaupassa

maa-aineksia noin 665 000 tonnia.

Kierrätyksen ansiosta kuljetusten

hiilijalanjälki pieneni noin 820

tonnia ja samalla säästyi dieselpolttoainetta

noin 332 000 litraa. Maapörssin

kautta kierrätettiin lisäksi

yksityisten ilmoitusten välityksellä

muita massoja noin 1 350 000

tonnia. On arvioitu, että muiden

massojen osalta kuljetusten hiilijalanjälki

pieneni 2 600 tonnia ja

dieselpolttoainetta säästyi noin

1 000 000 litraa. Esitetyt arvot on

saatu tarkoitusta varten kehitetyllä

laskurilla, jolla voidaan laskea myös

muiden massakuljetusten päästöjä

asiakkaiden tarpeiden mukaan.

- MaaAppin käyttö tehostaa asiakkaittemme

maa-ainesten kierrätystä ja

osaltaan mahdollistaa suuren hiilikädenjäljen,

sanoo johtaja Jari Nordström

Maapörssistä.

Maapörssi Oy

Perustettu: 2006

Toimiala: Kiertotalous

Palvelut: Maa-ainesilmoitukset

Lipukekauppa

Välityspalvelu

MaaApp-kuljetussovellus

Projektihallinta

MARA-ilmoitukset

Luvat ja suunnitelmat

Kotipaikka: Espoo

Henkilöstön koko: 1-10

Maapörssi on osa Sitowise-konsernia

20


Ilman tieliikennettä

Suomi pysähtyy

ATF toteaa, että tieverkon rahoitustaso

on kestämätön, kun huomioon otetaan

tieliikenteen merkitys kotitalouksien

liikkumismahdollisuuksien ja elinkeinoelämän

kilpailukyvyn kannalta.

Uusimpien suoritetilastojen mukaan

henkilö-, kuorma- ja pakettiautojen liikennesuorite

kasvoi viime vuonna. Henkilöautojen

liikennesuorite oli vuonna

2018 yli 40 miljardia kilometriä, eli

yli 100 miljoonaa kilometriä enemmän

kuin vuonna 2017. Kuorma-autojen liikennesuorite

oli viime vuonna lähes 3,5

miljardia kilometriä. Kuorma-autojen

suorite kasvoi noin 40 miljoonalla kilometrillä

edellisvuodesta.

-Vaikka sähköautot valtaisivat markkinaa ja autot

kulkisivat autonomisesti, tieverkon kehittämistarpeet

kasvavat tulevaisuudessa, arvioi Tero

Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Noin 85 prosenttia henkilökilometreistä tehdään

henkilöautolla tai bussilla. Yli 85 prosenttia

kotimaan tavaratonneista liikkuu tieverkolla.

Kuljetusten kannalta tieverkon merkitys on ratkaisevan

tärkeä. Suomen tuotanto- ja aluerakenne

edellyttää hyvää tieverkkoa, jotta elinkeinoelämän

kuljetuskustannukset pysyisivät kohtuullisina.

Logistiikkakustannusten osuus yritysten liikevaihdosta

on Suomessa 14 prosenttia, mikä on

kilpailijamaihimme nähden korkea. Teollisuuden

lisäksi monet elinkeinoelämän ja kotitalouksien

kannalta tärkeät palveluelinkeinot, muun muassa

kauppa ja matkailu, edellyttävät hyvää tieverkkoa.

- Vuonna 2019 tieverkkoa päällystetään ennätyksellisen

vähän, vain noin 1 500 kilometrin

matkalta. Määrä on pienempi kuin kertaakaan

vuoden 1960 jälkeen. Korjausvelan rinnalla myös

tiestön investointivelka kasvaa, toteaa Heikki

Ojanperä Teknisen Kaupan Liitosta.

Tieverkon kehittämiseksi Auto- ja tiefoorumi on

ehdottanut korjausvelkaohjelman määrätietoista

jatkamista, jotta tieverkon kunnon heikkeneminen

voitaisiin pysäyttää. Viime vuosina korjausvelkaa

on lyhennetty, mutta määrärahoja on siirretty

tieverkon ylläpidossa momentilta toiselle.

-Tieverkon korjausvelan pysäyttäminen edellyttää

perusväylänpidon vuosittaisen rahoituksen

pysyvää nostamista vähintään 300 miljoonalla

eurolla.

Transportation

is society’s

bloodstream

Transport systems are being developed

to be safer, greener and more efficient.

This requires strength, knowledge and

expertise. These characteristics are found

in the people, vehicles, technologies and

systems that will gather at Elmia.

Elmia Nordic Transport Infrastructure

is a trade fair for transport-related

infrastructure, intermodality and urban

development.

8-10 October 2019

Jönköping, Sweden

elmia.se/en/nordictransportinfrastructure

The fair Elmia Nordic Rail and the conference Elmia Nordic

Future Transport Summit - for the really major strategic issues,

will be held in parallel with the fair.


Teksti: Merja Maansalo

Kuva: Siemens Financial Services AB

SFS ON MYÖS

KULJETUS- JA

LOGISTIIKKAYRITTÄJÄN

RAHOITUSKUMPPANI

Siemens Financial Services AB

(SFS) on maailmanlaajuisen Siemens-konsernin

Suomessa toimiva

tytäryhtiö. Sen ydinliiketoimintaa

ovat kansainväliset yritysten väliset

rahoituspalvelut. SFS on johtavia

toimistokalusteiden ja -tekniikan

leasingrahoitusyhtiöitä. Viisi vuotta

sitten yhtiö laajensi toimintaansa.

Se ryhtyi tarjoamaan rahoitusratkaisuja

myös ”raskaalle puolelle”,

jossa sen suurimpia asiakkaita

ovat maanrakennus- ja kuljetusalan

yritykset.

22

− Toimistokalusteissa ja -tekniikassa

olemme Suomessa kahden

suurimman rahoittajan joukossa

ja raskaalla puolella tulemme heti

pankkisidonnaisten rahoitustoimijoiden

jälkeen, myyntijohtaja Arto

Taipola määrittelee.

Asiakaslähtöisesti

Automaatio, sähköistyminen ja

digitalisaatio muuttavat liiketoiminnan

tapoja. Suomessa SFS

tuottaa innovatiivisia rahoitus-

ratkaisuja muun muassa lääketieteen,

teollisuuden, logistiikan

ja toimistotekniikan aloilla toimiville

yhteistyökumppaneilleen. Se

tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä

rahoitusleasing-, käyttövuokra- ja

vuokrasopimuksia sekä perinteistä

osamaksua uuden kaluston sekä

teknologian hankintaan. Ostokohde

toimii aina vakuutena.

− Olemme rajanneet rahoituskohteiden

ulkopuolelle vain kiinteistöt,

mutta kaikki seinien sisäpuolella

oleva kuuluu toimintareviiriimme.


Financial Services

Financial S

akkala-Räf

s Executive

Siemens Financial Services

Röntgenvägen 2

Box 6106

171 06 Solna

Växel 090 200 2000

Direkt 08 730 74 33

Mobil 070 390 21 82

mathias.pakkala-raf@siemens.com

www.siemens.com/finance

Mathias Pakkala-Räf

jur.kand.

Internal Sales Executive

Nordics

Siemens Fina

Röntgenväge

Box 6106

171 06 Solna

mathias.pakk

www.siemen

Växel 090 2

Direkt 08 73

Mobil 070 3

Myyntijohtaja Arto Taipola sanoo,

että SFS:n yrityksille tarjoamat rahoituspalvelut

soveltuvat erittäin

hyvin myös kuljetus- ja logistiikkaalalle,

sillä niiden avulla voi parantaa

kilpailukykyä ja tehostaa

toimintaa.

23


− Kauppalaivoja ja lentokoneita

lukuun ottamatta, myös kaikki

tavaroiden kuljettamiseen liittyvä

on meidän heiniämme.

Nopeasti ja luotettavasti

Taipolan mukaan SFS:n kanssa

asiointi hoituu joustavasti.

− Asiakas voi valita joko täysin

sähköisen palvelun tai henkilökohtaisen

palvelun.

Hän korostaa, että SFS haluaa olla

mukana asiakasyritysten arjessa

niin ala- kuin ylämäessä.

− Omissa riskianalyyseissämme

annamme positiivista painoarvoa

muun muassa pitkälle ja sinnikkäälle

yrittäjäuralle.

SFS palvelee sekä aloittavia yrityksiä

että yrityksiä, joilla on tarve

uudistaa toimintaansa.

− Autamme yrityksiä kone- ja laitekannan

sekä muun kaluston uushankinnoissa

ja päivittämisessä,

olipa siten kyse toimiston monitoimilaitteesta,

trukista, varaston valaistuksesta

tai hyllyjärjestelmistä.

Yritykseltä yritykselle

SFS:n ulkopuolisessa palveluketjussa

asiakas asioi ensivaiheessa

myyjäkumppanin kanssa. Kun tuote

on tilattu, myyjäliike on yhteydessä

SFS:n palveluorganisaatioon.

Tämän jälkeen kaikki dokumentit

siirtyvät sähköiseen järjestelmään

ja sopimus syntyy sopimusteknisesti

nopeasti ja vaivattomasti.

− Esimerkiksi toimistotekniikassa

meillä on noin 800 kauppiaan rinki,

joten tuotevalikoima on erittäin

kattava.

Pitkä kumppanuus

Mitä isommasta hankinnasta on

kysymys, sitä pidemmän harkintaajan

se yleensä asiakkaan päässä

vaatii.

− Myös suuren kokoluokan hankinnoissa

rahoitusmenettelymme on

kuitenkin nopea.

SFS lupaa olla asiakkaan apuna

koko rahoitussopimuksen elinkaaren

ajan.

24

Edellytykset kasvulle

Taipola korostaa, että SFS:n kaikille

myyjäliikkeille on asetettu yksi ja

sama kriteeri. Se on laatu.

− Edellytämme myyjiltämme, että

tuotteiden pitää olla korkeatasoisia

ja palvelujen luotettavia.

Hän toteaa, että kun asiakasyritysten

ei tarvitse sitoa pääomia

kalustohankintoihin, ne kykenevät

keskittymään ydinliiketoimintansa

kehittämiseen, optimoimaan kassavirtansa

sekä täyttämään paremmin

omalle liiketoiminnalleen asetetut

kasvu- ja tuottavuustavoitteet.

Juhlavuosi menossa

SFS on toiminut jo 30 vuotta.

− Aluksi rahoitusyhtiö toimi pääsääntöisesti

Siemensin oman tuotannon

tukena, mistä se on laajentunut

myös muiden yritysten

ja julkisen sektorin toimijoiden

rahoittajaksi.

Nykyään lähes 90 prosenttia SFS:n

toiminnasta kulkee myyjäliikkeiden

kautta ja loput Siemensin omien

bisnesten rahoituksista.

Siemens-konserni Suomessa

Siemens toimittaa ratkaisuja,

palveluita ja tuotteita kestävään

energiantuotantoon, älykkääseen

sähköverkkoon, tehokkaaseen

liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen

teollisuuteen. Suomessa eri

Siemens yhtiöt työllistävät noin

500 henkeä ja pääkonttori sijaitsee

Espoon Vermossa.

SFS lyhyesti

Pohjoismaissa noin 200 työntekijää,

2 000 myyjäkumppania ja

yli 50 000 loppuasiakasta. Toimii

Pohjoismaiden lisäksi Espanjassa,

Ranskassa, Saksassa, Iso-Britanniassa

ja Venäjällä.

www.siemens.fi/finance


Rahoitusratkaisut

tarjoaa Siemens

Financial Services

Soita meille jo tänään

numeroon 010 511 3747

siemens.fi/finance

25


Investointisuunnitelmat varmistivat

uuden asiakkuuden

Turun Vapaavarasto Oy teki lähes viiden miljoonan investoinnin ja rakensi

uutta asiakastaan varten tuhansia neliömetriä uutta varastotilaa

nopeassa aikataulussa.

Betoniautoja tuntui saapuvan loputtaman

virtana Turun Vapaavaraston

porteista sisään keväällä

2017. Ne purkivat lastinsa uuden

hallin perustuksia ja lattiaa varten

ja kaasuttivat hakemaan uutta

kuormaa.

Betonia tarvittiin enemmän kuin

yleensä, sillä Turun Vapaavarastossa

tehtiin uuden asiakkaan toiveiden

mukaista lattiaa.

Pukkila oli päättänyt siirtää tuotantonsa

Portugaliin ja ulkoistaa

varastonsa Turun Vapaavarastolle.

Se tarkoitti vuositasolla 700

– 800 konttia tai trailerikuormaa

keraamisia laattoja. Laatat tuotaisiin

Italiassa, Turkissa, Saksassa

ja Portugalissa sijaitsevilta

tehtailta Turun Satamaan, jonka

vieressä Turun Vapaavarasto sijaitsee.

Sieltä laattojen matka jatkuisi

suomalaisille asiakkaille:

rauta- ja laattakauppiaille, Pukkilan

myymälöihin, rakennusliikkeille

tai suoraan yksityisasiakkaille.

– Laatat ovat todella painavia, jonka

vuoksi ne vaativat erikoisrakenteisen

lattian. Sitä varten betonia tarvittiin

paljon, Turun Vapaavaraston

toimitusjohtaja Stefan Lindström

kertoo.

26

Varastojen kysyntä kasvoi

Pukkilan tarjouskilpailun voittoa

edesauttoivat Vapaavaraston investointisuunnitelmat

uusista halleista,

jotka oltiin valmiina rakentamaan

asiakkaan tarpeiden mukaan.

– Uudet hallit ovat olleet minulle

haaveena jo pitkään muutenkin.

Vanhat hallimme ovat aivan täynnä,

koska Varsinais-Suomessa talouselämällä

on hyvä draivi päällä. Ennen

asiakkaat kysyivät, mahtuisiko

varastoomme kymmenen lavaa,

nyt kysytään 2 000 neliömetriä varastotilaa,

Lindström summaa.

Paljon tilaa vievät Turun Meyerin

telakan toimitukset.

Nopeaa rakentamista

Turun Vapaavarastolle uudet hallit

merkitsivät lähes viiden miljoonan

euron satsausta. Yhteensä uutta

varastotilaa rakennettiin 6 500 neliömetriä

sekä erikoistiloja kuten

näyttelypaja ja laboratorio. Varastotyöntekijöille

rakennettiin uudet

sosiaalitilat.

Lisäksi kaikki piti saada valmiiksi

nopeasti.

– Sopimus allekirjoitettiin syksyllä

2016. Sanoin, että tarvitsen rakentamisprojektille

aikaa 11 kuukautta.

Asiakas antoi neljä, Lindström

hymyilee.

Pukkilan vanha varasto oli mennyt

kaupaksi nopeasti. Lindströmin

onnistui kuitenkin järjestää

Vapaavarastolta tilaa väliaikaiselle

varastolle, kunnes uudet hallit valmistuivat.

– Jo tammikuussa 2017 otettiin

käyttöön uusi 3 500 neliömetrin

kylmähalli, jonka rakentamisen

olimme jo aloittaneet aiemmin. Toisen

hallin teko alkoi maaliskuussa

2017. Lokakuussa oli valmista. Todella

tiukassa aikataulussa ratkaisevaa

olivat hyvät rakentajat. Pääurakoitsijana

oli Rakennustoimisto

Laamo Oy.

Rakennuslupa saatiin Turun kaupungilta

nopeaa vauhtia. Se tuli

kahdessa viikossa.

Turun Satamasta

enemmistöomistaja

Turun Satama on omistanut 33

prosenttia Turun Vapaavaraston

osakkeista. Toiseksi suurin omistaja

on ollut Cloetta Oy. Kesällä 2018

se myi osakkeensa Turun Satamalle,

jolla on nyt enemmistö Turun

Vapaavarastosta.

– Toimintamme jatkuu omistussuhteiden

vaihdoksesta huolimatta

kuten ennenkin. Ainoa muutos

oli, että meillä on nyt enemmän

raportoitavaa. Turun kaupungilla

on muun muassa oma ympäristöraportointijärjestelmänsä,

mihin

meidän on raportoitava. Se on ihan

hyväkin, sillä nyt tulee mietittyä

tarkemmin, missä ympäristöä voisi

vielä enemmän säästää.

Lindström ei ole tyytynyt vain paperinpyörittelyyn,

vaan uudet varastot

toimivat ympäristöystävällisen

maalämmön ja -kylmän avulla.

Vanhoissa halleissa puhisee vielä

öljylämmitys, mutta kun öljykattilat

tulevat käyttöikänsä päähän, ne

vaihdetaan maalämpöön.

Seuraavaksi Lindström aikoo laajentaa

ylöspäin.

– Ehkä ensi kesäksi saamme katolle

aurinkopaneelit. Niiden avulla

voisi säästää energiakuluissa 20

prosenttia. Investointi kannattaa

tehdä pian, sillä toukokuun alusta

lähtien yritysten aurinkovoimaloiden

investointituki tippuu

25 prosentista 20 prosenttiin.

Turun Vapaavaraston asiakkaat

eivät ole vaatineet ympäristöystävällisempiä

ratkaisuja, mutta lähes

kaikkien toimitusketjuissa niitä arvostetaan.


– Kesällä on tulossa uusi

WMS-varastonhallintajärjestelmä

uusiin varastoihin.

Myös vanhojen asiakkaiden

varastonhallintaa digitalisoidaan.

Kun jatkossa tarroitamme

varastoitavat tuotteet,

tiedämme sekunnin

tarkkuudella, missä ne ovat,

Stefan Lindström kertoo.

27


Teksti: Merja Maansalo

Kuvat: Rahtikeskus

Rahtikeskuksen uusista direktiivikoulutuksista

paperin maku kaukana

Käytännön ajoharjoitteita

ammattikuljettajille

28


Premier Parkissa Porvoossa järjestetyt koulutuspäivät sisältävät käytännön ajoharjoitteita

ja ne ovat saaneet Rahtikeskuksen väeltä hyvän vastaanoton.

Rahtikeskukselle on kunnia-asia,

että sen liikennöitsijät ja kuljettajat

täyttävät EU:n ammattipätevyysdirektiivin

vaatimukset. Kuljetus- ja

varastointi sekä muita logistiikkapalveluja

tarjoava yritys on toiminut

jo 60 vuotta.

− Juhlavuoden pääteemaa ei ollut

vaikea valita. Turvallinen ajo ja liikenneturvallisuus

ovat olleet meille

aina äärimmäisen tärkeitä asioita,

toimitusjohtaja Jussi Koivusalo

alleviivaa.

Tiukkoja tilanteita

Koivusalo kertoo, että yleensä koulutuspäivät

viedään läpi sisätiloissa

ja pitkälti paperien avulla.

− Halusimme lisätä ohjelmaan

myös ajoradalla toteutettavia erityisharjoitteita.

Näin kuljettajat

saavat paremmat valmiudet selvitä

vaarallisista ja äkillisistä tilanteista,

joita tien päällä saattaa eteen tulla.

Rahtikeskus järjestää tänä vuonna

omalle väelleen viisi teeman

mukaista koulutuspäivää. Kaikki

koulutusjaksot pidetään Premier

Parkissa Porvoossa, jossa on täyden

palvelun ajovalmennusrata.

− Porvoon koulutuksissa yhteistyökumppaneinamme

toimivat myös

Neste, vakuutusyhtiö If, Nokian

29


Renkaat ja Keskon MAN-auto, joille

kaikille liikenne ja turvallisuus ovat

keskeisiä asioita.

Hyvä vastaanotto

Koivusalon mukaan uudistetut koulutukset

on otettu innolla vastaan.

− Tänä vuonna mukaan pääsee

sata henkilöä. Paikat ovat täyttyneet

nopeasti. Mikäli tarvetta on,

saatamme tarjota samansisältöistä

koulutusta myös jatkossa.

Kuljettaja menettää ajo-oikeuden,

ellei direktiivin edellyttämä ammattipätevyys

ole kunnossa ja

voimassa. Sen voimassaoloaika on

viisi vuotta.

Rahtikeskus tarjoaa kuljettajille

perustason ammattipätevyyskoulutuksen

lisäksi säännöllisesti myös

erilaisia jatko-koulutuksia. Koulutusvalikoimassa

ovat muun muassa

Tieturvakortti, ADR-ajolupa sekä

hätäensiapukurssit.

Kaksi terminaalia

Omille kuljettajille ja liikennöitsijöille

kohdennetut koulutukset

ovat vain yksi osa Rahtikeskuksen

toimintaa. Yritys tuottaa asiakkailleen

monipuolisia sekä kustannustehokkaita

kuljetus-, nosto-,

vaihtolava- ja varastointipalveluja.

Kahdessa Vantaalla sijaitsevassa

terminaalissa on tilaa yhteensä

noin 13 000 m².

− Käytössämme on sekä kylmää

että lämmintä varastotilaa, joten

voimme ottaa vastaan hyvin erilaisia

tavaroita ja tuotteita.

Asiakas määrittää tarpeet

Rahtikeskus palvelee asiakaslähtöisesti.

Esimerkiksi kaikki kuljetuspalvelut

ovat tilattavissa myös

lämpö- ja kylmäkuljetuksina sekä

ADR-kuljetuksina. Lisäksi kuljetuspalveluihin

on mahdollista kytkeä

tukitoimintoja aina ajojärjestelystä

reittisuunnitteluun ja muihin asiakkaan

tarvitsemiin lisäpalveluihin.

Infrapuolella Rahtikeskus hoitaa

muun muassa maansiirtokuljetuksia

sekä nosto- ja vaihtolavapalveluja

lyhyillä ja pitkillä sopimuksilla.

− Eniten meitä työllistävät kappaletavarakuljetukset

sekä maansiirtoon

ja rakentamiseen liittyvät

tehtävät, Koivusalo sanoo.

30


Direktiivikoulutus

v Kaikilta uusilta kuljettajilta vaaditaan perustason

ammattipätevyys. Pätevyys on voimassa viisi vuotta.

Sen voimassaoloa jatketaan jatkokoulutuksella. Jatkokoulutuksen

kokonaismäärän pitää olla vähintään

35 tuntia viidessä vuodessa. Koulutuspäivärekisteriä

ylläpitää Trafi.

v Ammattipätevyyden tarkoituksena on lisätä

kuljettajien ammatillisia valmiuksia ja parantaa

kuljettajan edellytyksiä tehtäviensä hoitamiseen.

Tavoitteena on lisätä näin liikenteen ja kuljetusten

yleistä turvallisuutta.

Rahtikeskus

• Perustettu 25.10.1959.

• Työllistää noin 200 aktiivista omistajayrittäjää.

• Noin 450 kuljetusautoa ja muuta kalustoa.

• Ydintoimialueena Uusimaa.

• Päätoimipaikka Vantaalla.

• Terminaalit Vantaan Hakkilassa ja Petikossa.

• www.rahtikeskus.fi

KANSAINVÄLISEN LOGISTIIKAN ASIANTUNTIJA

Tule tutustumaan Varovaan Kuljetus-Logistiikka - messuilla!

Suunnitellaan yhdessä tehokkaat ratkaisut yrityksenne

toimitusketjun hallintaan!

www.varova.fi • info@varova.fi • puh. 09 773 96 300

31


Scouter sähköavusteinen

kevytajoneuvo etenee

kohti sarjatuotantoa

Scouter LMV on kaksipaikkainen nelipyöräinen poljettava

sähkömoottoriavusteinen kevytajoneuvo. Scouter-tiimi ja

Valmet Automotiven insinöörit ovat yhdessä suunnitelleet

ja rakentaneet täysin uudenlaisen ajoneuvon. Suomalaisinnovaation

rakenteet ja ratkaisut vastaavat ympäristövaikutuksiltaan

nykyisiä ilmastopoliittisia tavoitteita.

Scouter LMV on tulevaisuuden

päästötön liikennepalvelukokonaisuus

kotimaisille ja kansainvälisille

markkinoille. Rideascout Oy

tähtää Scouterin sarjavalmistuksen

aloittamiseen vuoden 2020

alussa. Myynti- ja markkinointitoimenpiteet

on aloitettu kotimaisille

ja kansainvälisille markkinoille.

Tulevan kesän ja syksyn aikana

toteutetaan ympäri Suomea promootio-ja

pilottitapahtumia, joissa

testataan Scouteria erilaisissa

käyttöympäristöissä ja tarkoituksissa.

- Pitkän suunnittelun ja ideoinnin

tuloksena syntyi ajatus vastuullisesta

ja ekologisesta ajoneuvosta,

joka tuo yhden ratkaisun joustavaan,

päästöttömään ja yksilölliseen

liikkumiseen. Scouter vastaa

omalta osaltaan ilmastopolitiikan

haasteisiin, mainitsee Rideascoutin

toimitusjohtaja Petri Pitkänen.

32

Valmet Automotive on suunnitellut

ajoneuvon koko teknisen rakenteen

sähköisestä voimansiirrosta

alusta- ja korirakenteisiin.

Lisäksi Valmet Automotive vastaa

Scouter-kevytajoneuvon tuotetestauksesta

ja viranomaisvaatimusten

täyttymisestä. Ajoneuvon

suunnittelutyön on tehnyt Valmet

Automotiven tuotekehitys Uudessakaupungissa

ja Turussa.

- Scouter on kevytajoneuvona aivan

uudenlainen tuote Valmet Automotiven

suunnittelupalvelulle.

Scouterin suunnitteluprojektissa

olemme kuitenkin voineet hyödyntää

monipuolista autoalan osaamistamme

varsinkin voimalinjaan

ja koriin liittyen, kertoo Valmet

Automotiven tuotekehitysjohtaja

Jari Mattila.

Scouter LMV on moderni, helposti

huollettava ja edullisesti ylläpidettävä.

Scouter mahdollistaa lukuisat

tavat varioida kevytajoneuvoa

eri käyttötarkoituksiin sekä tuottaa

siihen liittyviä uusia palveluita

ja liiketoimintaa. Scouter on sosiaaliseen

ja terveelliseen liikkumisen

kannustava ajoneuvo niin kaupunki-

kuin resortympäristöihin.

- Liikenteen päästöjen vähentäminen

on tärkeä osa ilmastonmuutoksen

hillinnässä. Tähän soveltuu

mainiosti lyhyempien matkojen

taittaminen kävellen, pyörällä tai

vaikka erilaisilla Scouterin tyyppisillä

sähköajoneuvoilla, toteaa

elinkeinoministeri Mika Lintilä.


33


Truck Partner on raskaan kaluston korjaamoketju, johon kuuluvat tarkasti valitut, maamme

eturivin korjaamot. Ymmärrämme, että kalustosi tuottaa vain liikkeellä ollessaan – ei korjaamossa

tai tien penkalla. Siksi käytämme koko osaamisemme pitääksemme kalustosi liikkeellä.

#NUPPIKUNNOSSA

Vain liikkuva auto tuottaa.

TRUCKPARTNER.FI

34

PALVELEVAT TRUCK PARTNER -KORJAAMOT: HYVINKÄÄ, HUITTINEN, IISALMI, IMATRA, KAJAANI, KEMI, KEMPELE, KOKKOLA, KUORTANE, KUUSAMO, NÄRPIÖ, OULU, SALO, SAVONLINNA, ROVANIEMI, TURKU, TUUSULA.


mistä tunnistat

pätevän korjaamon?

Pätevän korjaamon tunnistat siitä, että se pitää kalustosi

tien päällä, pois korjaamosta. Katso lähin Truck Partner

-korjaamosi ja pyydä tarjous: www.truckpartner.fi

vain liikkuva auto tuottaa.

35


DNB:n johtaja Stefan Davidsson ja Bassadonen toimitusjohtaja Antti Ruhanen.

UUSI AUTORAHOITUSYHTIÖ SUOMEEN

DNB Finans laajentaa toimintaansa

Suomeen yhteistyössä suomalaisen

autojen maahantuontiyhtiön Bassadone

Automotive Nordicin (BAN)

kanssa. DNB on yksi Norjan ja Ruotsin

suurimmista autokaupan rahoitusyhtiöistä.

Uuden yhteisyrityksen,

DNB Auto Financen, tavoitteena on

kehittää omistajayritysten liiketoimintoja

Suomessa. Yhtiö on DNB Finansin

tytäryhtiö, jossa myös BAN

on omistajana mukana.

DNB Auto Financen toimitusjohtajana

toimii Jussi Kattelus. Katteluksella

on pitkä rahoitusalan kokemus

ja viimeisen kymmenen vuoden

ajan hän on työskennellyt mm.

toimitusjohtajana leasingyhtiö NF

Fleetissä sekä kaupallisena johtajana

Incar Oy:ssä.

- Yhteistyö BANin kanssa Suomessa

on meille tärkeä mahdollisuus

36

markkina-alueella, missä emme ole

aiemmin toimineet. Haluamme laajentaa

yhdessä palveluitamme Suomeen

ja tarjota siellä yhtä hyviä rahoituksellisia

ja digitaalisia ratkaisuja

kuin Norjassa ja Ruotsissa, sanoo

Stefan Davidsson, DNB Finans

Bilfinansieringin Pohjoismaiden

johtaja.

- Yhteisyrityksen perustaminen

DNB Finansin kaltaisen vakiintuneen

ja Pohjoismaissa tunnetun

toimijan kanssa on meille tärkeä ja

strateginen askel kasvun jatkamiseksi

Suomessa. Olemme erittäin

tyytyväisiä tähän viimeisimpään

liiketoimintamme kehitysaskeleeseen,

koska se tekee meistä entistä

vahvempia. Sekä jälleenmyyjämme

että kuluttaja-asiakkaamme tulevat

hyötymään merkittävästi tästä, BA-

Nin toimitusjohtaja Antti Ruhanen

sanoo.

DNB Finansin rahoituskantaan Norjassa

ja Ruotsissa kuuluu yli 500

000 autoa. Suomessa uusia henkilöautoja

rekisteröitiin 120 000 kappaletta

vuonna 2018. Tällä hetkellä

DNB Finansin osuus Ruotsin autokaupan

rahoitusmarkkinoista on

23 prosenttia ja Norjassa 24 prosenttia.

Vuonna 2018 DNB Finans

Norden kirjasi uusia autokauppoja

noin 28 miljardin Norjan kruunun

(n. 2,8 mrd. EUR) arvosta ja sillä on

163 työntekijää. Viime vuosina DNB

Finans on panostanut vahvasti tekniseen

kehitykseen ja asiakaskokemusta

parantaviin ja helpottaviin

edistyksellisiin digitaalisiin ratkaisuihin.

Autoverkkokauppa.fi on kasvanut

muutamassa vuodessa Suomen suurimpien

autoliikkeiden joukkoon.


Olemme

mukana

Kuljetus-

Logistiikka 2019

-tapahtumassa

osastolla

3D1

Kuljetusyrittäjä,

haluatko eroon

paperitöistä?

Kiho/Mastercom Oy

Sammonkatu 3 C 4

70500 Kuopio

Asiakaspalvelu

0400 247 700

tuki@kiho.

www.kiho.

Työajanseuranta

Helppo työajanseuranta

suoraan mobiililaitteista

tai ajoneuvoista, myös

paikkatietoa hyödyntäen.

Ei enää paperisia tuntilistoja!

Kaluston paikannus

Paikannus, reittihistoria

ja monipuoliset raportit.

Voit paikantaa ajoneuvot,

perävaunut, pumppukärryt

ja vaihtolavat.

Digipiirturin etäluenta

Aineisto puretaan

automaattisesti ilman

toimenpiteitä

kuljettajalta tai

hallinnolta.

UUTUUS

4- TAI 2-VIPUINEN 2-POLKIMINEN SÄHKÖINEN OHJAUS

KESLA-nostureiden proC sähköiseen ohjausjärjestelmään on nyt saatavilla 4- tai 2-vipuinen 2-polkiminen vaihtoehto,

jossa toiminnot ovat käytännössä samat, kuin mekaanisessa ohjauksessa. Lisänä sähköisen ohjauksen edut; liikkeiden

pehmeys, tarkkuus, ergonomisuus ja säädettävyys. Kysy koeajomahdollisuutta jälleenmyyjältäsi!

www.kesla.com

MYYNTI: JOENSUU: Kongan Konepaja Oy | kongan.fi JUUKA: TTT Erätaito Oy erataito.com KAUTTUA: EHM Oy | ehm.fi

MÄNTYHARJU: Kongan Konepaja Oy | kongan.fi SOINI: Saleston Oy | saleston.fi TUUSULA: Maantec Oy | maantec.fi


Ratkaisu punnitusprosessin

lippulappu-ongelman

Teollisten punnitusratkaisujen

valmistaja Lahti Precision

on ratkaissut punnitusten

vaatiman lippulappujen

ja manuaalisen työn

ongelman.

Yhtiö on kehittänyt maailman

ensimmäisen mobiilisti

toimivan, järjestelmistä

riippumattoman ajoneuvovaakojen

itsepalvelupunnituksen

mScalesin. mScales

nopeuttaa punnitusprosessia

keskimäärin kolmesta

minuutista alle minuuttiin,

kun huomioidaan koko tietojen

käsittelyn ketju.

Matti Sipilä

Pelkästään Suomessa tehdään vuosittain

kymmeniä miljoonia punnituksia.

Niiden ongelma on, että

punnitustiedot joudutaan kirjaamaan

pahimmillaan erikseen niin

toiminnanohjaus-, asiakas- kuin

laskutusjärjestelmiinkin. mScales

tekee kaiken tämän pelkällä kuljettajan

kännykän kuittauksella.

“mScales tekee teolliselle punnitukselle

saman kuin digitalisoitu

itsepalvelukassa perinteiselle ruokakaupalle.

Selvityksemme mukaan

maailmassa ei ole toista vastaavaa

järjestelmää”, Lahti Precisionin

liiketoimintapäällikkö Matti Sipilä

kertoo.

Palvelu on yhteensopiva niin Lahti

Precisionin omissa kuin kilpailijoiden

valmistamissa vaa’oissa.

mScales on alunperin kehitetty

erityisesti autovaakoihin, mutta

Juho Koskinen

38


mScalesiin voidaan liittää merkittävä

osa teollisuuden vaa’aoista.

Perinteinen Lahti Precision tunnetaan

teollisuusvaa’oista, joita se on

valmistanut vuodesta 1914. Kolme

vuotta kehitetty mScales on tärkeä

osa lahtelaisen yhtiön muutosta ja

sisäistä osaamisen nostoa. Palvelun

toteuttamisesta on vastannut yhtiön

palkkaama oma koodaritiimi.

Lahti Precisionin ohjelmistotuotannon

osaaminen on kehittynyt

uudelle tasolle kotimaisen Eficoden

avulla.

Palvelumyynnin kasvattaminen

on Lahti Precisionille strategisesti

merkittävä. Lahti Precision tavoittelee

saavuttavansa mScalesilla

merkittävän aseman Euroopan

teollisen punnituksen tiedonhallinnassa

ja pilvipalveluissa.

“mScales on meille luonnollinen

kehitysaskel laitevalmistajasta

kohti digitaalista palvelutoimittajaa.

Tavoitteemme on luoda mScalesista

uusi tukijalka lisää Lahti

Precisionille”, toimitusjohtaja Juho

Koskinen sanoo.

mScales on käytössä tällä hetkellä

muiden muassa Suur-Savon Sähkössä.

Yhtiö käyttää mScalesia polttolaitoksiin

saapuvien kiinteiden

polttoaineiden analysointiin.

Aiemmin Suur-Savon Sähkö on

koonnut hajallaan olevat polttoainetiedot

eri paikkakunnilla toimivista

autovaaoistaan manuaalisesti

viideltä eri paikkakunnalta ja kymmenestä

eri toimipaikasta.

Nyt punnitustiedot siirtyvät vaaoilta

suoraan mScalesin pilvipalveluun.

Kun siihen lisätään polttoaineen

kosteustiedot, mScales

laskee kuorman energiasisällön

ja siirtää tiedon tuotantolaitoksen

raportointiin.

“Polttoainetiedon hallinta on meille

keskeistä sillä polttoaineet muodostavat

laitosten käyttökustannuksista

60 prosenttia. Aiemmin

näimme vasta kuukauden viiveellä,

mitä olemme polttaneet, kuinka

paljon, ja mikä on siitä saatu

energia. mScalesin avulla näemme

tämän lähes reaaliajassa”, kehityspäällikkö

Aki Padatsu sanoo.

“mScales mahdollistaa meille uuden

automatisoidun tietovaraston

luomisen ja hallinnoinnin Qlik

Sensen pohjalta”, hän sanoo.

Vuoden 2019 aikana Lahti Precision

keskittyy kehittämään tuotetta

kotimaisten asiakkaiden kanssa.

Loppuvuonna yhtiö aloittaa mScalesin

kansainvälisen myynnin.

www.mscales.com

39


Volvo -autot ympäri Eurooppaa

varoittavat toisiaan liukkaista

maanteistä ja vaaratilanteista

Tekniikan avulla autot voivat

viestiä keskenään ja varoittaa

kuljettajia liukkaista tieolosuhteista

ja vaaratilanteista pilvipohjaisen

verkon kautta.

Hätävilkkuvaroitus ja liukkaan

tien varoitin esiteltiin alun perin

vuonna 2016 Volvon 90-sarjan autoissa

Ruotsissa ja Norjassa. Ensi

viikolla ominaisuudet tulevat

kaikkien Volvo -kuljettajien saataville

ympäri Eurooppaa. Ne ovat

vakiona kaikissa uusissa mallivuoden

2020 Volvoissa ja voidaan

myös jälkiasentaa tiettyihin aikaisempiin

malleihin *.

40

– Reaaliaikaisten turvallisuustietojen

jakaminen autojen välillä

voi auttaa välttämään onnettomuuksia.

Volvon omistajat tekevät

maanteistä turvallisempia muille

kuljettajille, ja he hyötyvät myös

itse mahdollisten vaaratilanteiden

etukäteisvaroituksista, kertoo Volvon

turvallisuuskeskuksen johtaja

Malin Ekholm.

Volvon tekemien turvallisuustutkimusten

mukaan nopeuden mukauttaminen

todellisiin liikenneolosuhteisiin

voi pienentää onnettomuusriskiä

merkittävästi. Varoittamalla

ihmisiä etukäteen vaaroista

ja antamalla heidän mukautua

tilanteeseen ajoissa yhdistetyt

turvallisuustekniikat tukevat parempaa

ajotapaa ja parantavat liikenneturvallisuutta.

Volvo kutsuu näiden ominaisuuksien

julkaisun myötä muun autoteollisuuden

mukaan jakamaan anonyymejä

liikenneturvallisuustietoja

eri automerkkien välillä.

Tällaisten tietojen jakaminen reaaliajassa

voi parantaa turvallisuutta

suuresti, ja kokonaisuudesta tulee

sitä vahvempi, mitä enemmän

autoja on yhdistetty. Volvo Cars ja

Volvo Trucks ovat viime vuodesta

lähtien jakaneet Ruotsissa ja Norjassa

tietoja, jotka varoittavat kuljettajia

lähistöllä olevista vaaroista.


– Mitä useampi ajoneuvo jakaa turvallisuustietoja

reaaliajassa, sitä

turvallisemmiksi maantiet tulevat.

Toivomme pääsevämme yhteistyöhön

kumppanien kanssa, jotka

ovat yhtä sitoutuneita turvallisuuteen

kuin me, Malin Ekholm sanoo.

Volvon esittelemät järjestelmät olivat

ensimmäisiä laatuaan autoteollisuudessa.

Heti, kun tällä tekniikalla

varustettu Volvo kytkee hätävilkut,

hätävilkkuvaroitus lähettää

signaalin kaikille lähistöllä oleville

Volvo -autoille, jotka on yhdistetty

pilvipalveluun. Järjestelmä varoittaa

kuljettajia ja auttaa heitä välttämään

mahdolliset onnettomuudet.

Tämä on erityisen hyödyllistä

rajoitetun näkyvyyden kaarteissa

ja mäkien yli ajettaessa.

Liukkaan tien varoitin puolestaan

lisää kuljettajan tietoisuutta sekä

nykyisistä että edessä olevista tieolosuhteista.

Se kerää anonyymisti

tienpintatietoja edessä kulkevista

autoista ja varoittaa liukasta tieosuutta

lähestyviä kuljettajia etukäteen.

Volvo teki viime kuussa useita

ajokäyttäytymistä ja turvallisempaa

ajamista koskevia ilmoituksia.

Vuodesta 2020 lähtien kaikkien

Volvojen huippunopeudeksi rajoitetaan

180 km/h. Volvo asentaa lisäksi

2020-luvun alkupuolelta lähtien

autoihinsa kameroita ja muita

antureita, jotka tarkkailevat kuljettajaa

ja antavat auton puuttua tilanteeseen,

jos selkeästi päihtynyt

tai heikosti keskittynyt kuljettaja

on vaarassa aiheuttaa vakavan onnettomuuden.

Lopuksi yhtiö ilmoitti, että se tuo

ensimmäistä kertaa turvallisuustietonsa

helposti saatavilla olevaan

digitaaliseen kirjastoon, jota

se kehottaa autoteollisuutta hyödyntämään,

jotta maanteistä tulisi

turvallisempia kaikille.

Hätävilkkuvaroitus ja liukkaan

tien varoitin ovat saatavilla kaikkiin

Volvoihin, jotka perustuvat

skaalautuvalle SPA-alustalle tai

kompaktille CMA-alustalle mallivuodesta

2016 alkaen.

www.volvocars.fi

41


Rekkamiehet elävät rytmihäiriöiden

sävyttämää arkea

Rekkamiesten työtä leimaavat työrytmin ja työn ulkopuolisen elämän eritahtisuus

sekä työn sisäisten aikataulujen törmäykset ja häiriöt. Lisäksi työn kaventunut

autonomia on pakottanut rekkamiehet rakentamaan ammatillisen

maskuliinisuutensa uudestaan.

Miten tiekuljetusalaa viime vuosikymmeninä

ravisuttaneet taloudelliset,

logistiset, teknologiset ja

juridiset muutokset ovat muovanneet

rekkamiesten työtä ja rekkamieheyttä?

Timo Aho selvitti asiaa

väitöstutkimuksessaan.

– Rekkakuskin työtä tekevät miehet

elävät eriasteisten sosiaalisten

rytmihäiriöiden sävyttämää arkea,

Aho sanoo.

Rytmihäiriö tarkoittaa rekanajon

työrytmin ja työn ulkopuolisen

elämän välistä eritahtisuutta.

42

Eritahtisuudesta johtuen rekkamiehillä

on vaikeuksia osallistua

yhteiskunnan ”normaalirytmiä”

noudattaviin käytänteisiin, kuten

säännöllisiin kellonaikoihin tapahtuviin

harrastuksiin, perheen

yhteisiin aktiviteetteihin ja muihin

sosiaalisiin menoihin.

Rytmihäiriöt tulevat esiin myös

työn sisäisinä ajallisina epä- ja

pakkotahtisuuksina. Tällöin ne ilmenevät

kuljetusasiakkaiden aikataulujen

ja lainsäädännöllisen

rytmin yhteentörmäyksinä sekä

logistiikan rytmin heittelyinä, häiriöinä

ja kiivastumisena. Lisäksi

rekanajon lainsäädännöllinen rytmi

aiheuttaa hankaluuksia joustamattomuudellaan.

Rekkamiehen työ ei ole kuitenkaan

jatkuvaa kamppailua rytmihäiriöiden

kanssa. Koska kuljetustehtävät

ja tilanteet niiden sisällä

ovat hyvin vaihtelevia, ovat myös

rekanajon rytmit välillä paremmin

sopusoinnussa keskenään.

– Näyttää siltä, että rekkamiehet


toimivat työssään eritahtisten rytmien

yhteen sovittelijoina ja suodattajina,

joka ilmenee esimerkiksi

”ajan kiinniottamisen” ja ”ajan

tappamisen” välisenä vuorotteluna,

Aho summaa.

Autonomian kaventuminen

haastaa rekkamiesten

ammatillista maskuliinisuutta

Ahon tutkimus osoittaa, että rekkamiesten

asema tavarankuljetustehtävän

(yksin)hallitsijoina on

hapertunut. Autonomiaa ovat nakertaneet

työnteon digitaalisesti

johdettu juridinen seuranta sekä

reaaliaikainen rahdinpaikannusjärjestelmä.

– Vaikka autonomian kaventuminen

haastoi osaltaan rekkamiesten

ammatillisen maskuliinisuuden

rakentamista, eivät rekkamiehet

alistuneet tilanteeseen. Sen sijaan

he onnistuivat esittämään itsensä

palkkansa ansaitsevina kovina

työmiehinä, joilla on tien

päältä karttuneen laajan käytän-

nön kokemuksensa vuoksi erityistä

ja vaikeasti saavutettavissa olevaa

ammattitaitoa, Aho sanoo.

Ahon mukaan työn autonomian

kaventuminen sekä rekanajon rytmihäiriöitä

tuottavat mekanismit

ovat kytköksissä laajempiin kapitalistista

taloutta koskeviin rytmeihin,

kuten tuotantotapojen tehostamiseen,

kaupan palveluiden

järjestämiseen, kulutuskäytäntöihin

sekä yleisempään 24/7-yhteiskuntakehitykseen,

jotka suuntaavat

logistiikkaprosessien kehittämistä

ja organisointia.

Tuhansia töitä, valvottuja öitä

– Rekkamiesten työn rytmihäiriöiden

purkaminen edellyttäisi organisaatio-

ja firmakohtaisia järjestelyjä.

Niiden lisäksi tarvitaan laajamittaisempaa

ajattelu- ja toimintatavan

muutosta siinä, miten esimerkiksi

tuotantoa, logistiikkaa ja

kaupan palveluita integroidaan ja

järjestetään. Myös työ-, ajo- ja lepoaikalakeihin

sekä digitaalisen

ajopiirturin tulkintaan olisi syytä

tehdä tarkistuksia, Aho huomauttaa.

Aho osallistui väitöstutkimusta

tehdessään kymmenen eri toimialalla

työskentelevän varttuneen

suomalaisrekkamiehen työreissuille

vuosien 2012 ja 2017 välisenä

aikana. Aineisto on tuotettu

havainnoimalla työntekoa, osallistumalla

kuormien purkamiseen ja

lastaamiseen sekä käymällä avoimia

kenttäkeskusteluja työstä ajamisen

yhteydessä.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Timo

Ahon sosiologian väitöskirjan

”Tuhansia töitä, valvottuja öitä. Etnografinen

tutkimus rekkamiesten

työnteosta ja rekkamieheydestä

tiekuljetusalan käytännöissä"

Timo Aho.

Kuva: Kaisu Piiroinen

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi

43


DATAA 2,9 MILJARDISTA KILO

Etäyhteydellä kytkettyjen kuorma-autojen

määrä kasvaa tasaista tahtia. Ajoneuvojen

toimintavarmuus paranee, kun

asiakkaat siirtyvät käyttämään etäyhteyttä

hyödyntäviä huolto- ja muita palveluita.

Scania oli vuoden 2018 loppuun mennessä tehnyt jo yli

70 000 mukautuvan huollon sopimusta, vaikka palvelu

avattiin vasta kaksi vuotta sitten. Tämä on 68 prosenttia

enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuljetusyrittäjät

saavat palvelun ansiosta joka vuosi jopa kokonaisen

päivän lisää toiminta-aikaa, mikä parantaa heidän

tuottavuuttaan ja asiakkaille tuotettuja palveluita.

Vuoden 2018 lopulla liikenteessä oli yli 360 000 etäyhteydellä

kytkettyä Scanian kuorma-autoa ja bussia. Euroopan

kuorma-autokalustosta noin 90 prosenttia on

etäyhteydessä. Muut maanosat seuraavat perässä.

Etäyhteyspalveluiden parissa olevalla kuorma-autokalustolla

ajetaan vuosittain yhteensä huimat 2,9 miljardia

kilometriä. Vuonna 2011 vastaava luku oli vain 62

miljoonaa kilometriä. Ajoneuvoihin asennetut etäyhteyslaitteet

tuottavat valtavan määrän tietoa, jonka

avulla Scania voi räätälöidä palveluitaan. Yksi esimerkki

tällaisesta palvelusta on mukautuva huolto, joka perustuu

reaaliaikaisiin toimintatietoihin ja ajoneuvon

todelliseen käyttöön.

Jokaisen kuorma-auton toimintatietoja valvotaan ja

päätös huoltotarpeesta tehdään niiden perusteella.

Näin esimerkiksi öljyn ja suodattimien vaihdot voidaan

tehdä juuri oikealla hetkellä. Tämä vähentää huoltoon

kuluvaa aikaa, mikä on asiakkaalle kustannustehokasta

ja tekee osien vaihtamisesta mahdollisimman ympäristöystävällistä.

Etäyhteyspalvelut ovat Scania Fleet Managementin perusta.

Ne tuottavat tietoja ajotavasta, tuottavuudesta

ja taloudellisuudesta, ja näiden tietojen avulla voidaan

parantaa ajoneuvojen suorituskykyä ja turvallisuutta.

Tämä on tärkeää toiminnan kannattavuuden, tieturvallisuuden

ja ympäristöystävällisen toiminnan kannalta.

Samalla Scania voi järjestää kuljettajien koulutusta ja

henkilökohtaista valmennusta sekä kehittää kuljettajalähtöisiä

ajojärjestelmiä.

44


METRISTÄ JOKA KUUKAUSI

45


Tilavasti, mukavasti ja turvallisesti

kaksipaikkainen

Ranger soveltuu yleiskäyttöön kesämökeille,

maa- ja metsätiloille sekä

harrastuksiin. Voit laskea veneesi

veteen ja vetää sen helposti trailerille

vaikeammissakin paikoissa.

Rangerilla ajaminen on helppoa ja

turvallista. Ranger 570 EFI -mallissa

on uusi vääntävä ja hiljainen 40-hevosvoiman

ProStarTM DOHC-suoraruiskumoottori,

ja se on vain n. 20

cm leveämpi kuin normaalit perusmönkijät,

joten se kulkee sujuvasti

samoilla maastojäljillä kuin tavalliset

mallit. Rangerissa on automaattisen

100 % nelivedon lisäksi ainutlaatuinen

TURF 1x4 -vetoalue, jolloin

takatasauspyörästön lukitus

kytkeytyy pois käytöstä. Tämän toiminnon

ansioista kääntösäde pienenee,

ohjaus kevenee, renkaiden kuluminen

vähenee ja mönkijän jättämät

jäljet pienenevät. Se on erittäin hyödyllinen

toiminto ajettaessa asfaltilla,

ruohokentillä ja arassa maastossa.

Polaris IRS -erillisjousitus merkitsee

käytännössä jämeriä ja mukavia

ajo-ominaisuuksia. Kaikki pyörät

pysyvät maastokontaktissa ja vedolla

pahassakin maastossa, eikä epämiellyttävää

keinuntaa synny. Saatavana

traktorimallina T1b (60km/h)

(saa ajaa alk.15 v T-ajokortilla).

Enemmän käyttöä, enemmän

tekemistä ja saa ajaa myös tiellä!

Rangeriin mahtuu helposti ja turvallisesti

kaksi henkilöä. Kyytiin on

helppo nousta, ja siitä on helppo

myös poistua. Rangereissa on hyväksytyt

turvakaaret sekä turvavyöt

ja -verkot molemmille matkaajille.

Tilavalle kippilavalle voi lastata jopa

227 kg tavaraa. Rangerin voi myös

varustaa ympärivuotiseen käyttöön

asentamalla siihen esim. katon, tuulilasin

tai jopa kokonaisen hytin

lämmityslaitteineen. Traktorimönkijän

vakuutus on edullinen, sitä ei

tarvitse katsastaa, ja siitä voi yrityskäytössä

saada selviä veroetuja.

46

Neliveto

Automaattinen 100 % neliveto ja

1x4 Turf -veto. Sen lisäksi ACE-malleissa

on sähköisesti kytkettävä

TURF 1x4 -vetomahdollisuus, jonka

ansiosta ajoneuvon kääntösäde pienempi

ja arkoja maapintoja säästävä.

Turf 1x4 -veto vähentää myös

selvästi renkaiden sortoa ja näin niiden

kulumista.

EPS-ohjaustehostin

Sähkötoiminen ohjaustehostin toimii

tehokkaimmin juuri silloin, kun

sitä tarvitaan - hitaassa vauhdissa,

äärimmilleen lastattuna ja telasarjalla

varustettuna. Tehostus vähenee

automaattisesti elektronisen

ohjauksen avulla, kun tehostuksen

tarve laskee kuten nopeammassa

vauhdissa. Näin optimaaliset

ajo-ominaisuudet säilyvät joka

tilanteessa. EPS-malleissa on lisäksi

ANTI KICKBACK -toiminto, jolloin

maaston epätasaisuudet eivät siirry

iskuina ohjaustangolle.

polaris.fi


HONDA 2019

UUTUUDET!

TRX500FPA IRS T3B

sh. 11 690 €

225 €/kk *

TRX420FE T3B

sh. 8 990 €

175 €/kk *

TRX500FPE T3B

sh. 10 590 €

205 €/kk *

HONDA ATV -mallisto alkaen 7 990 €

* Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Pidämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Tarkat rahoitusesimerkit ja -ehdot verkkosivuillamme.

Pyydä vaihto- ja rahoitustarjous:

HONDAMÖNKIJÄT.FI

facebook.com/hondamonkijat

Hondabikes Finland

Puh. 020 7757 200

47


Hyvä renki, huono isäntä

- ammattikuljettajat

suhtautuvat

automaatioon

varauksella

Liikenneturva selvitti Auto- ja Kuljetusalan

Työntekijäliitto AKT ry:n

ja Rahtarit ry:n kanssa ammattikuljettajien

suhtautumista liikenteen

automaatioon. Suurin osa ammattikuljettajista

suhtautui kielteisesti

ajatukseen automaattisen

auton käytöstä työssään. Ihmiskuljettajan

korvattavuuteen ei myöskään

uskottu. Myönteisesti suhtauduttiin

etenkin havaintoaluetta

laajentaviin järjestelmiin.

”Ammattikuljettajien työ ei ole

pelkkää ajamista, vaan monipuolista

tilanteiden ja tehtävien hallintaa

sekä ongelmanratkaisua, jota

ei voi pelkistää automatisoitavaan

ajosuoritukseen. Kuljettajien

näkemykset automaatiosta tuovat

lisää näkökulmia automaatiokeskusteluun

mukaan ja ne auttavat

myös ymmärtämään työnkuvan

moninaisuutta”, perustelee Liikenneturvan

tutkimuspäällikkö Juha

Valtonen.

Kamerajärjestelmille kyllä,

kaistavahdeille ei

Hyödyllisimmiksi nykyjärjestelmistä

kuljettajat kokivat havaintoaluetta

laajentavat kamerajärjestelmät.

Ajamista ohjaavat järjestelmät,

kuten kaistavahti tai mukautuva

vakionopeudensäädin, jakoivat

mielipiteitä.

48

”Monen onnettomuuden taustalla

vaikuttaa puutteellinen havainnointi

– se, ettei kuljettaja ole havainnut

ajoissa esimerkiksi lähestyvää

kävelijää tai pyöräilijää. Onkin

melko selvää, että havainnoinnissa

auttava järjestelmä koetaan

hyödylliseksi. Kamerajärjestelmien

apua kaivattiin eritoten kaupunkiympäristössä

ja ahtaissa paikoissa,

kuten pihoissa”, kertoo selvityksen

tekijä Tuisku-Tuuli Salonen.

Kaistavahdin kohdalla nähtiin

ongelmana sääolosuhteet ja talvi.

Kuljettajat uskoivat, että järjestelmällä

ei ole edellytyksiä toimia,

kun lumi peittää tiemerkinnät.

Kaistavahdin koettiin reagoivan

liian herkästi ja turhat hälytykset

ärsyttivät. Hyödyllisenä järjestelmää

pidettiin tilanteessa, jossa

kuljettaja nukahtaa tai saa sairaskohtauksen.

Kaistavahdin hyödylliseksi

kokevat kuljettajat ovat

myös halukkaampia käyttämään

automaattiseen ajoon pystyvää

ajoneuvoa työssään kuin he, jotka

eivät koe kaistavahtia hyödylliseksi.

Automaattisen auton toimivuus

epäilyttää ammattikuljettajia

Suurin osa ammattikuljettajista

suhtautui kielteisesti ajatukseen

automaattisen auton käytöstä

työssään. Täydellistä automaatiota

todennäköisempänä pidettiin

tarvittaessa päälle kytkettävää automaattiohjausta.

”Suurimpina automaatiokehityksestä

saatavina hyötyinä ammattikuljettajat

pitivät teiden kunnon

parantamista, automaattiohjausta

yksitoikkoisissa ympäristöissä

ja inhimillisten virheiden vähenemistä.

Uhkat koettiin kuitenkin

hyötyjä suuremmiksi, lähes jokaista

huoletti automaatiotekniikan

toimivuus Suomen olosuhteissa.

Robotin ei uskottu pystyvän korvaamaan

ihmiskuljettajaa”, Salonen

kuvailee.

Automaatioon suhtauduttiin parhaillaan

kuljettajan työtä helpottavana

toimintona, jonka käytön

tulisi olla itse määriteltävissä. Automaation

vaikutukset liikenteen

turvallisuuteen eivät olleet ammattikuljettajien

silmissä yksiselitteisen

hyviä tai huonoja, sillä

joidenkin riskien poistuessa tilalle

nähtiin tulevan uudenlaisia uhkia.

”Ajaminen vaatii ihmiselle tyypillistä

toimijuutta ja vastuuta, jota

ei uskalleta vielä luovuttaa siihen

kykenemättömäksi katsotulle automaatiolle.

Ajotilanteisiin liittyvää

päätöksentekoa automaation

ei katsota voivan tehdä kuljettajan

puolesta. Päätöksentekoon liittyy

olennaisesti vastuu, jonka ammattikuljettajat

kokevat kuuluvan vielä

itselleen”, Salonen tiivistää.


UUSIA KULJETTAJAA AVUSTAVIA

JÄRJESTELMIÄ TRANSPORTER 6.1

• Uusia ratkaisuja mm. kuormaamisen helpottamiseksi

• Uudistuneet Transporter 6.1 -mallit saapuvat Suomeen loppuvuodesta 2019

Kuljettajaa avustavat

järjestelmät

Volkswagen Transporter 6.1 uusiutuu

enemmän kuin normaalissa

mallipäivityksessä on ollut tapana.

Esimerkkinä tästä on hydraulisesta

ohjauksesta siirtyminen

sähkömekaaniseen ohjaustehostimeen

– normaalisti tällainen järjestelmän

muutos tapahtuu uuden

mallisukupolven vaihdoksen yhteydessä.

Sähkömekaanisen ohjauksen

avulla voidaan ottaa käyttöön

uusia kuljettajaa avustavia järjestelmiä

ja samalla lisätä auton turvallisuutta

ja käyttömukavuutta.

Uusia kuljettajaa avustavia järjestelmiä

ovat mm. kaistanpitoavustin

Lane Assist, pysäköintiavustin

Park Assist, antureihin perustuva

kylkisuojaus sekä kuolleenkulman

ja risteävän takaliikenteen varoitin

(varoittaa liian lähellä olevasta

esteestä tai jalankulkijasta sekä

peruutettaessa sivulta lähestyvästä

ajoneuvosta) ja perävaunun peruutusavustin

Trailer Assist. Navigaatiojärjestelmän

yhteyteen tulee

saataville liikennemerkkien

tunnistusjärjestelmä Road Sign

Display. Vakiovarusteita ovat esimerkiksi

monitörmäysjarrutus ja

mäkilähtöavustin. Tämän lisäksi

umpipakettiauton, Kombi-mallin,

Caravellen ja Multivanin vakiovaruste

on sivutuuliavustin, joka

auttaa puuskittaisessa sivutuulessa

ylläpitämään auton suuntavakauden.

Transporter 6.1 -mallin uusia vakiovarusteita

ovat mm. myös uudet

H7 ajovalot, uudet led-teknologialla

toteutetut sisävalot sekä radiojärjestelmä

”Composition Color”

bluetooth-yhteydellä. Lisävarusteena

on saatavilla uusimman

sukupolven MIB3-infotainmentjärjestelmä,

joka tarjoaa uudenlaisia

digitaalisia ominaisuuksia kuten

online-palveluita ja integroidun

SIM-kortin.

Yksityiskohdat tuovat

helpotusta arkeen

Transporter 6.1 saa uudistuksessa

myös uudelleensuunnitellun

ohjaamon. Uusiin ominaisuuksiin

kuuluvat mm. 230 voltin pistorasia

kuljettajan istuimen läheisyydessä

ja lukittava säilytyslaatikko oikean

puoleisen istuimen alla. Tämän lisäksi

pitkien tavaroiden kuormausta

on helpotettu, sillä nyt ne voidaan

työntää oikeanpuoleisen etuistuimen

alle. Tämä toiminto kasvattaa

tavaratilan maksimaalista

kuormauspituutta 2 450 mm:stä

2 800 mm:iin ja pidemmällä akselivälillä

varustetun mallin kuormauspituuden

2 900 mm:stä 3

300 mm:iin. Transporter 6.1 on

varustettu myös erillisellä tavaratilan

lukkojärjestelmällä (umpipakettiauto

ja väliseinällä varustettu

Kombi-malli). Tämä mahdollistaa

tavaratilan erillisen lukitsemisen.

Taloudelliset

TDI-dieselmoottorit

Transporter 6.1 lanseerataan taloudellisilla

2,0-litraisilla turbodieselmoottoreilla.

TDI-dieselmoottorit

tulevat tarjolle neljässä eri

teholuokassa: 66 kW (90 hv), 81

kW (110 hv) 110 kW (150 hv) ja

146 kW (199 hv). Kaikki moottorit

täyttävät Euro 6d-TEMP -päästöstandardin.

4MOTION-neliveto

on saatavilla 110 kW ja 146 kW tehoversioihin.

49


Mullistava kippiperävaunu, jonka

hyötykuorma, polttoainetehokkuus ja

kestävyys ovat huippuluokkaa

50

Kuva: SSAB

SSAB:n WearCalc -ohjelmistolla voidaan ennakoida

kestoikä jo ennen perävaunun valmistamista. Kuvan

värit viittaavat lastin purkamisen aiheuttamaan liukukulumiseen.

Valmistaja saa laskelmien tulosten

perusteella suosituksia materiaalinvaihdoista ja kulumista

vähentävästä suunnittelusta.


Mantella on mullistanut innovatiivisen Stratosphere-kippiperävaununsa

muotoilun hyödyntämällä pohjoismaisen

teräksenvalmistaja SSAB:n uusimpien erikoislujien Hardox®

500 Tuf- ja Strenx® 960 -terästen etuja.

510 kg enemmän hyötykuormaa

Perävaunun lavassa käytetty kulutuksenkestävä

Hardox® 500 Tuf

-teräs ja alustassa Strenx® 960 -teräs

ovat keventäneet vaunun painoa

yhteensä 510 kg edelliseen malliin

verrattuna. Perävaunulla voidaan

näin ollen kuljettaa 510 kg enemmän

kuormaa jokaisella ajokerralla.

Hyötykuorman kasvattaminen onkin

kaikkien asiakkaiden toive.

Kevyempi paino edistää

kestävää kehitystä

Yritys on asettanut kunnianhimoiseksi

tavoitteekseen suunnitella entistä

kestävämpiä ja kevyempiä puoliperävaunuja,

joiden hyötykuorma

on tavallista suurempi ja jotka samanaikaisesti

sekä säästävät polttoainetta

että vähentävät hiilidioksidipäästöjä.

Päästövähennykset ovat tärkeitä,

sillä maantiekuljetusten osuus Euroopan

kasvihuonekaasupäästöistä

on 17,5 %. Vuoteen 2050 mennessä

päästöjen on oltava vähintään 60

% pienemmät kuin vuonna 1990 ja

tämän jälkeen päästöt pitäisi saada

nollattua.

”Olemme edistämässä kestävää

kehitystä vähentämällä polttoaineenkulutusta

ja tonnikilometrikohtaisia

hiilidioksidipäästöjä.

Kaikki yrityksessämme ovat osallistuneet

tämän kevyen perävaunun

kehittämiseen – suunnittelijoista

ja tuotantotyöntekijöistä aina

yrityksen johtoon ja hankintaosastoon.

SSAB:n erikoislujien Hardox®

500 Tuf- ja Strenx® 960 -terästen

kaikkia etuja on hyödynnetty Stratosphere-perävaunuissa.

Kehitämme

toki muitakin perävaunumallejamme

entistä kestävämmiksi ja kevyemmiksi”,

kertoo Mantella S.r.l:n

tehtaanjohtaja Gregorio Mantella.

Hardox® 500 Tuf keventää

lavan painoa 365 kg

Mantellan Stratosphere-perävaunujen

lavat on valmistettu Hardox®

500 Tuf -kulutuslevyistä. Tämä uusi

laatu pidentää tuotteiden käyttöikää

ja on konepajakäytettävyydeltään

vastaavaa kuin tuotteissa aikaisemmin

käytetty Hardox® 450.

Teräksen kulutuskestävyys on entistä

parempi, Mantella on voinut

ohentaa levyjä millimetrillä. Tämä

keventää lavan painoa keskimäärin

365 kg.

Teräksen kovuuden, erinomaisen

sitkeyden ja iskunkestävyyden ansiosta

levyjen ohentaminen on mahdollista.

Suurempi kovuus yhdistettynä

erinomaiseen sitkeyteen takaavat

eheyden vielä vuosikausien

käytön jälkeen.

Suunniteltu tukevaksi

Ohuempaa materiaalia käytettäessä

lava on suunniteltava siten, että varmistetaan

riittävä lavan jäykkyys ja

stabiliteetti. Kippisylinteri kohdistaa

lavaan suuria rasituksia ja mikäli

sitä ei ole suunniteltu oikein, se

voi johtaa rakenteen äkilliseen paikalliseen

lommahdukseen ja stabiliteetin

menetykseen.

Mantella on tämän estämiseksi

muokannut runkoa monin tavoin,

esimerkiksi lisäämällä sivupaneeleihin

vaakasuuntaiset taivutukset. Tämä

tekee lavasta riittävän tukevan.

Myös hydraulisylinterin kiinnitys

sekä yläpalkit, takarunko ja kippiakseli

on suunniteltu uudelleen niiden

vääntöjäykkyyden parantamiseksi.

Strenx® 960 -teräkseen

vaihtaminen parantaa

tuottavuutta ja suorituskykyä

Mantella haastoi vakiintuneet käytännöt

ja päätti valmistaa alustan

pitkittäispalkit taivuttamalla Strenx®

960 -nauhateräksestä. Sen

sijaan, että yritys olisi valmistanut

perinteisen I-palkin hitsaamalla

laipat ja uuman yhteen, se valmisti

särmäämällä Z-palkin, jota ei tarvitse

hitsata.

Kippiperävaunuja käytetään usein

erittäin vaikeissa maastoissa ja vaativissa

olosuhteissa. Niihin kohdistuu

hyvin monenlaista kuormitusta,

jota on vaikea ennustaa. Tyypillisesti

määräävä mitoituskriteeri on rakenteen

väsyminen. Mantella on panostanut

paljon hitsausteknologian

ja hitsatun rakenteensuunnittelun

kehittämiseen optimoidakseen väsymislujuuden.

Alustan väsymislujuutta

on voitu parantaa erittäin

paljon luopumalla hitsatuista I-palkeista

ja jättämällä hitsaussaumat

pois runkopalkkien laipoista.

Teräksen edut ja

alumiinin keveys

Stratosphere-malliston perävaunujen

uudet teräsrungot painavat saman

verran kuin alumiiniset, mutta

niissä on kuitenkin kaikki teräksen

kestävyyteen, väsymislujuuteen

ja tuotantoon liittyvät edut. Z-palkkien

valmistus vie noin puolet vähemmän

aikaa verrattuna hitsattuihin

I-palkkeihin. Lisäksi vaakasuuntainen

taivutusjäykkyys on 10 % ja

vääntöjäykkyys 12 % parempi.

Tuloksena säästöjä

• Stratosphere-perävaunun lava

on 365 kg ja alusta 145 kg kevyempi

kuin aiemmassa mallissa,

joten hyötykuormaa on voitu

kasvattaa 510 kg ajokertaa kohden.

• Uusi perävaunu säästää jopa 12

000 litraa polttoainetta ja tuottaa

30 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä

12 käyttövuoden

aikana.

• Ajoneuvo voi säästää 0,07 euroa

kilometriä kohden eli 8 400 euroa

vuodessa, joten se maksaa itsensä

takaisin 4–5 vuodessa.

51


NOPEASTI AMMATTIIN

– töitä on Varsinais-Suomessa tarjolla

Varsinais- ja Vakka-Suomi ovat tällä hetkellä koko maan

ykkönen meri-, auto- ja metalliteollisuudessa. Mainittujen

alojen hyvä työllisyystilanne on jo jonkin aikaa näkynyt

osaajapulana ja alhaisina työttömyysprosentteina alueella. Entistä

suuremman kasvun pullonkaulaksi on osoittautunut osaavan

henkilökunnan rekrytointi. Lisääntyneen tilauskannan ohella yritysten

työvoimapulaa aiheuttaa eläköityminen, joka vasta konkretisoituu

seuraavan parin vuoden aikana.

52


Suunta on tuttu Turun AKK:ssakin,

jossa panostetaan vahvasti teknisten

alojen koulutuksiin. Rakennus-,

LVI- ja kiinteistötekniikan sekä

auto-, kone- ja tuotantotekniikan

alojen koulutukset tarjoavat vaihtoehdon

niin peruskoulusta valmistuville

kuin myös alanvaihtajille tai

lisäkoulutusta haluaville. Turva-ala

on myös suuri työllistäjä, joten

ko. alan koulutuksia on tarjolla

jatkuvasti. Nk. pehmeitä aloja oppilaitoksen

tarjonnassa edustavat

liiketoiminnan ja matkailun alat

sekä puhdistuspalveluala.

Uutta koulutustarjonnassa:

nosturikoulutukset

Suomen Nosturikoulutus on vuonna

2011 perustettu nostoalan

koulutusyritys. Vuoden 2019 alusta

se siirtyi osaksi Turun Aikuiskoulutussäätiön

liiketoimintaa. Näin

Turun AKK:n koulutustarjonta

laajeni entisestään kokonaan uudelle

alalle.

Nosturikoulutukset järjestetään

usein yhteistyössä paikallisten

nostoyritysten kanssa. Alkuvuoden

aikana ajoneuvonosturikoulutuksia

on järjestetty Turun lisäksi Espoossa,

Tampereella, Porissa ja viimeisimpänä

Porvoossa. Koulutukset

on toteutettu sekä omaehtoisina,

oppisopimuksina että työvoimakoulutuksina.

Koska koulutuksessa

on usein mukana nostoalan yritys,

voidaan sisältöjä myös räätälöidä

yritysten tarpeiden mukaan niin

haluttaessa.

Ajoneuvodirektiivikoulutuksia

tarpeeseen

Turun AKK:n tarjontaan kuuluu

myös nykyään pakollisia ajoneuvodirektiivikoulutuksia.

Ammattipätevyys

on vaadittu henkilöliikenteessä

10.9.2008 ja tavaraliikenteessä

10.9.2009 alkaen. Pätevyys

on voimassa 5 vuotta perustason

ammattipätevyyden saavuttamisesta.

Voimassaoloa voi jatkaa 5

vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella.

Koulutusten tavoitteena on lisätä

liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta

sekä kuljettajien ammatillisia

valmiuksia, terveyttä ja

työssä jaksamista. Koulutusten

laiminlyönti aiheuttaa rangaistusseuraamukset

ajoneuvon kuljettajalle

sekä ajoneuvon luovuttaneelle

henkilölle.

53


Helppo oppisopimus –

tie ammattiin työtä tekemällä

Monille työnantajille voi olla uusi

tieto, että Turun AKK:n helppo oppisopimus

on mahdollista solmia

lyhyeksi ajaksi, alkaen yhdestä

kuukaudesta ylöspäin. Tutkinnon

osa tai osat voidaan räätälöidä aina

työnantajan tarpeeseen sopivaksi.

Valtio tukee palkanmaksua koulutuskorvauksen

ja mahdollisen

palkkatuen myötä.

Myös opiskelijan näkökulmasta

helppo oppisopimus merkitsee

samaa eli nimenomaan helppoutta.

Työpaikan löydettyään opiskelija

suorittaa tutkinnon palkkatyötä

tekemällä ja opettelemalla vain

sitä, mitä ei vielä osaa. Tutkinnon

suorittamisen porkkanana on

ammattitutkintostipendi, jota voi

anoa tutkinnon suoritettuaan Työllisyysrahastosta.

Sen arvo on 400

€ - puhtaana käteen.

54

Oppisopimus on mahdollista solmia

myös Täsmäosaajat Oy:n kanssa,

joka on Turun Aikuiskoulutussäätiön

sisällä toimiva organisaatio.

Täsmäosaajien kautta solmittu

oppisopimus räätälöidään aina

työnantajan tarpeeseen sopivaksi

– ilman työnantajariskiä ja byrokratiaa.

Pulaa työvoimasta

Rakennusala työllistää alueella, sillä

rakentamisen vauhti ei ainakaan

vielä osoita hidastumisen merkkejä.

Alalla on tällä hetkellä pulaa

erityisesti kirvesmiehistä, rakennusmestareista

ja -insinööreistä.

Myös LVI-ala ja kiinteistönhuolto

ovat kertoneet työvoiman huonosta

saatavuudesta. Siksi lähes kaikki

ammattilaiset työllistyvät. Kiinteistönhuoltoalalla

vanhin opiskelija

Turun AKK:ssa on toistaiseksi ollut

61-vuotias, joka palkattiin työharjoittelujakson

jälkeen työntekijäksi

alan yritykseen.

Kone- ja metalliala kärsii vanhasta

mielikuvasta, jonka mukaan alan

yritysten toimitilat ovat rasvaisia,

tunkkaisia ja pimeitä halleja.

Asiat ovat kuitenkin muuttuneet

ko. alalla. Toimitilat ovat siistejä

ja valoisia. Kaikkia työvaiheita ei

enää tehdä käsin: monissa koneet ja

robotit valjastetaan ohjelmoinnilla

tekemään osa työstä. Telakka- ja

autoteollisuuden myötä alan työllisyysnäkymät

alueella ovat hyvät

eikä palkkatasoakaan voi moittia.

Osa opiskelijoista työllistyy jo koulutuksen

tai työharjoittelun aikana,

jos hommansa hoitaa hyvin.


Turun AKK

• Turun AKK tarjoaa ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta työelämän

tarpeisiin.

• Oppilaitoksessa suoritetaan vuosittain noin 600 koko tutkintoa ja tuhansittain tutkinnon

osia sekä erilaisia lupakortteja, pätevyyksiä ja sertifikaatteja.

• Turun AKK toimii Turussa kahdessa toimipaikassa, Artukaisissa ja Kärsämäessä.

Salossa sijaitsee turvallisuusalan koulutuksiin keskittynyt toimipiste.

• Turun AKK:lla on oma oppisopimustoimisto sekä henkilöstövuokrausyhtiö Täsmäosaajat

Oy, joka auttaa opiskelijoiden työllistymisessä.

• Turun AKK:ta hallinnoi Turun Aikuiskoulutussäätiö.

Lue lisää www.turunakk.fi

Varsinais-Suomessa hyvä työllisyystilanne

NOPEASTI AMMATTIIN

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA

Kone- ja tuotantotekniikan pt. . . . .30.9.19–29.9.21/ ... jatkuva haku

Tuotantotekniikan at, levy- ja hitsaustekniikan osaamisala .........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.9.19–1.9.20

Tuotannon esimiestyön eat, työnjohtaja. . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Työvoimakoulutus

Hitsauksen ja levytön peruskoulutus ............. 30.9.19–29.1.20

Hitsausluokat .................................... jatkuva haku

Kone- ja tuotantotekniikan pt ................... 30.9.19–29.9.21

KULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYS, DIREKTIIVIKOULUTUS

Ennakoiva ajaminen .....................................29.5.

Tieturva I ................................................8.5.

RAKENTAMINEN JA LVI- JA KIINTEISTÖTEKNIIKKA

Pintakäsittelyalan pt/at/eat ........................ jatkuva haku

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt/at, kiinteistönhoitaja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan eat ................. jatkuva haku

Rakennusalan pt ................................. jatkuva haku

Talonrakennusalan at / eat ......................... jatkuva haku

Talotekniikan at .................................. jatkuva haku

• ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaja, ilmanvaihtoasentaja,

kylmäasentaja, putkiasentaja, rakennuspeltiseppä

Talotekniikan eat ................................. jatkuva haku

• ilmanvaihtoasentaja, putkiasentaja, rakennuspeltiseppämestari

Talotekniikan pt .................................. jatkuva haku

• ilmanvaihtoasentaja, kylmäasentaja, putkiasentaja, rakennuspeltiseppä,

tekninen eristäjä

Tuotannon esimiestyön eat, työnjohtaja .............. jatkuva haku

RAKENTAMINEN JA LVI- JA KIINTEISTÖTEKNIIKKA

Työvoimakoulutus

Kivialan at, piha- ja ympäristörakentaja ...............1.10.19–30.4.21

Maalausalan jatko- ja täyd. koulutus ................. jatkuva haku

Naiset rakennustekniikkaan .................... 23.9.19–20.3.20

Pintakäsittelyalan pt, maalari ......................4.9.19–4.9.20

Rakennusalan koulutus ............................ jatkuva haku

Rakennusalan pt, talonrakennus/kivirakennus/maanrakennus ......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.11.19–30.4.21

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA

Sähkö- ja automaatiotekniikan pt .............. 21.10.19–22.10.21

Sähköasentajan at ................................ jatkuva haku

Sähköasentajan eat ............................... jatkuva haku

Tuotannon esimiestyön eat, työnjohtaja. . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

TURVALLISUUSALA

Turvallisuusalan at ................................ jatkuva haku

Turvallisuusalan pt, turvallisuusvalvoja ............... jatkuva haku

Turvallisuusvalvojan eat ........................... jatkuva haku

HELPPO OPPISOPIMUS - EDUT OPISKELIJALLE

• Hanki helposti ammatti tai kasvata osaamistasi.

• Suorita tutkinto palkkatyötä tekemällä.

• Oppiminen pääosin työpaikalla.

• Opiskelet vain sitä, mitä et jo osaa.

• Tutkinnon suoritettuasi voit saada 400 € puhtaana käteen!

Lue lisää www.turunakk.fi/hopso

pt = perustutkinto ▪ at = ammattitutkinto ▪ eat = erikoisammattitutkinto

www.turunakk.fi/koulutukset

55


Hyväntekeväisyystempaus vailla vertaa

YLI 2000 PYÖRÄILIJÄÄ POLKEE

PARIISIIN HEINÄKUUSSA

Team Rynkeby - God Morgon on eurooppalainen hyväntekeväisyyspyöräilyprojekti,

joka sai alkunsa vuonna 2002. Kaikki alkoi

yhden tanskalaismiehen halusta kohottaa kuntoaan ja nähdä

Tour de Francen maaliintulo. Hän sai innostettua mukaansa tiimin,

joka polki Tanskasta Pariisiin. Tiimi sai niin paljon tukijoita,

että reissusta jäi ylimääräistä rahaa, joka päätettiin lahjoittaa

Odensen yliopistollisen keskussairaalan lasten syöpäosastolle.

Nykyisellään osallistujia on reilut 2000 pyöräilijää ja 500 huoltohenkilöä

Tanskasta, Ruotsista, Suomesta, Norjasta, Färsaarilta,

Islannista ja Saksasta.

”Suomesta Pariisiin poljettiin ensimmäistä

kertaa vuonna 2013 yhden

joukkueen voimin. Kaudella 2019

joukkueita on jo 7 kaupungissa: Helsingissä,

Espoossa, Turussa, Tampereella,

Vaasassa ja Oulussa. Jyväskylä

ja Kuopio ovat mukana yhtenä joukkueena”,

kertoo Team Rynkeby - God

Morgon Finlandin maajohtaja Kirsi

Pärssinen.

Joukkueisiin haetaan elokuun loppuun

mennessä. Virallinen kausi

alkaa lokakuussa ja kestää seuraavan

vuoden syyskuun loppuun. Kauden

aikana joukkueisiin valitut, eri ikäiset

ja eri ammattikuntia edustavat jäsenet

sitoutuvat etsimään sponsoreita, jotka

tekevät lahjoituksen hyväntekeväisyyspottiin.

Yrityslahjoittajien lisäksi

jokainen voi perustaa henkilökohtaisen

keräystilin Sylva ry:lle. Pyöräilijät

maksavat itse kaikki pyöräilyyn ja

treenaamiseen liittyvät kulut.

Kaikkien eurooppalaisten joukkueiden

hyväntekeväisyyskohteena ovat

vakavasti sairaat lapset ja nuoret.

Suomessa varoja kerätään syöpään

sairastuneiden lasten ja nuorten

hyväksi. Kerätyt varat lahjoitetaan

lyhentämättöminä Sylva ry:lle, joka

tukee syöpään sairastuneita lapsia/

nuoria ja heidän perheitään, sekä

Aamu Säätiölle lasten syöpäsairauksien

tutkimukseen ja hoitojen kehittämiseen.

”Viime vuonna Suomen joukkueiden

potti oli lähes 900 000 €, eli mistään

pikkusummista ei tosiaankaan

ole kyse. Joka vuosi yllätyn yritysten

ja kansalaisten suopeudesta keräystämme

kohtaan”, Kirsi summaa.

Treenintäyteinen talvi

Lahjoitusten keräämisen lisäksi jäsenet

sitoutuvat treenaamaan yhdessä

talven aikana, sillä Suomesta

Pariisiin ei kylmiltään pyöräillä. Jokaisella

joukkueella on omat yhteistyökumppanit,

jotka mahdollistavat mm.

spinning-tunnit talvella. Peruskuntoa

kasvatetaan myös lihaskuntotreeneillä

sekä pitkillä kävelylenkeillä.

Jonkinlainen peruskunto pitää olla,

mutta talven aikana kunto kehittyy

ja pyöräilytekniikka hioutuu. Treenit

myös hitsaavat joukkueita yhteen ja

varsinkin kävelylenkeillä rupatellessa

tutustutaan joukkuekavereihin.

Kaikkien vahvuudet käyttöön

Treenaamisen lisäksi joukkueiden

jäsenistä muodostetaan navigointitiimi,

tapahtumiin ja somenäkyvyyteen

keskittyvä PR & Events -tiimi,

huoltotiimi, lääkintätiimi ja johtoryhmä.

Jokaisella on siis halutessaan

mahdollisuus osallistua muuhunkin

kuin pelkkään treenaamiseen.

Huoltotiimit ovat erittäin tärkeä osa

projektia. Pitkällä reissulla ne varmistavat,

että polkijat saavat tauoilla

tankattua riittävästi ruokaa ja juomaa.

Huoltotiimissä on aina mukana myös

pyörien korjaamisen hallitsevia henkilöitä,

sillä pitkällä matkalla kaikkea

voi sattua ja osia hajota.

Myös reitin suunnittelu on tärkeä

osa reissua. Vuosi vuodelta se on kuitenkin

helpottunut, kun reissuja on

takana jo useita ja aiemmin suunnitellut

reitit ovat hyvä lähtöruutu uudelle

navigointitiimille.

”Joukkueissa on aina mukana sekä

uusia jäseniä että jo aiemmin mukana

olleita. Näin ensikertalaiset voivat

turvallisin mielin luottaa siihen, että

kaikki pääsevät perille ja edellisien

vuosien opit siirtyvät uudelle tiimille”,

Kirsi iloitsee.

Haku kaudelle 2020 on jo auki

Projekti saattaa äkkiseltään vaikuttaa

pähkähullulta, mutta hakijoita on joka

tiimissä joka vuosi enemmän kuin

mukaan mahtuu.

“Projektissa voi yhdistää omaan hyvinvointiin

littyvän suoritteen todella

tärkeään hyväntekeväisyyteen. Teet

hyvää itsellesi ja toisille, siinä se on

kiteytettynä. Mikäli pyöräily tuntuu

liian haasteelliselta, voit hakea myös

huoltotiimiin”, Kirsi jatkaa.

Hakulomake sekä lisää tietoja projektista

löytyy osoitteesta

www.team-rynkeby.fi

56


Juttusarjassa seurataan Team Rynkeby - God Morgon

Suomen tiimien valmistautumista kesän 2019 rupeamaan.

Kesän jälkeen saamme lukea matkasta ja

viimeisessä jutussa summaamme kauden.

Kirsi Pärssinen.

57


Renault Trucks

esittelee uudistetun

2019 -malliston

Toukokuussa Helsingin Messukeskuksessa järjestettävissä Kuljetusmessuilla Renault

Trucks osastolla esitellään ensimmäistä kertaa vuoden 2019 uudistunut mallisto. Uudet,

T, C, K ja D-sarjalaiset tuovat polttoainesäästöjä, niissä on uusia ajomukavuutta ja

turvallisuutta lisääviä varusteita, sekä uudistuneet, huippuunsa viimeistellyt ohjaamot.

Mukavuutta, polttoainesäästöjä

ja pienemmät CO2-päästöt

Renault Trucksin uudet T, C ja

K-2019 mallit tulivat myyntiin joulukuussa

2018. Uudet Euro 6 Step

D -moottoreilla varustetut kuorma-autot

tuovat jopa 3 prosentin

polttoainesäästöt aiempaan sukupolveen

verrattuna. Niissä on uusia

varusteita, jotka parantavat

ohjaamon turvallisuutta ja kuljettajan

mukavuutta. T, C ja K 2019

-sarjoissa on uuden sukupolven

Optivision -järjestelmä. Optivision

on ennakoiva nopeudensäädin, joka

optimoi vaihteiden vaihtamisen

karttapohjaisesti tien pinnanmuotojen

mukaan. Tiedot tallentuvat

suoraan ajoneuvoon, jolloin yhteys

ei katkea edes tunneleissa tai

muilla GPS:n katvealueilla. Reittitiedot

ovat myös aikaisempaa tarkempia.

Myös uudessa ECO-vakionopeudensäätimessä

on uusia asetuksia,

jotka pienentävät polttoaineenkulutusta.

58

Renault Trucks D 2019:

Polttoainesäästöt jopa 7%

Renault Trucks D-sarjan kuormaauton

aerodynamiikka ja kuljettajan

mukavuus ovat uusissa malleissa

entistäkin paremmat. Uudet

D-sarjalaiset ovat T, C ja K 2019

kuorma-autojen tavoin varustettu

uusilla Euro 6 Step D -moottoreilla.

Näiden parannusten sekä uusien

varusteiden ansiosta Renault

Trucks D:n polttoaineenkulutus

pienenee parhaimmillaan jopa 7

prosentilla aiempaan sukupolveen

verrattuna.

Renault Trucks 125 vuotta:

Historiaa vuodesta 1894

tähän päivään

Renault Trucks on ollut merkittävä

tekijä ja osa kuljetusalan historiaa

vuodesta 1894 lähtien, jolloin

Marius Berliet suunnitteli ja valmisti

yksisylinterisen moottorin,

sekä valmisti ensimmäisen bensiinillä

toimivan autonsa. Perustajansa

125 vuotta sitten kehittämät

edistykselliset innovaatiot toimivat

vielä tänäkin päivänä Renault

Trucksin suunnittelijoiden innoittajina

uusien ja pitkälle tulevaisuuteen

asti katsovien tekniikoiden

sekä palveluiden kehitystyössä.

Juhlavuotta vietetään merkin

kolmelle vuosisadalle yltäviä perinteitä

kunnioittaen, mallistoa sekä

palveluita kehittäen.

KuljetusLogistiikka messut

ovat avoinna

torstaina 9.5. klo 10-18,

perjantaina 10.5. klo 10-18

ja lauantaina 11.5. klo 9-16.

Sisäänpääsy on veloitukseton

ennakkorekisteröitymällä

tai rekisteröitymällä paikan

päällä. Rekisteröityminen

ennakkoon osoitteessa:

www.kuljetuslogistiikka.fi


Alkuperäis- ja tarvikevaraosat:

VOLVO | SCANIA | MB | RENAULT | IVECO | MAN | DAF | BPW | SAF | ROR

Meiltä saat raskaan kaluston varaosat merkkiin kuin merkkiin.

Yhteisostot suoraan varaosavalmistajilta takaavat uusimmat osat

ja laajimman valikoiman vaihtoehtoja.

Palvelemme sinua

varaosa-asioissa ympäri Suomen:

Vantaalla

Juhanilantie 4, 01740 Vantaa Puh. 010 229 3080

Tampereella

Kaskimäenkatu 2b, 33900 Tampere Puh. 010 229 3081

Lahdessa (uusi osoite 1.5 alkaen)

Laatukatu 3, 15680 Lahti Puh. 010 229 3086

Turussa

Orikedonkatu 21, 20380 Turku Puh. 010 229 3082

Lappeenrannassa

Höyläkatu 2, 53500 Lappeenranta Puh. 010 229 3090

Kokkolassa

Indolantie 27, 67600 Kokkola Puh. 010 229 3098

Oulussa

Kiilletie 1, 90630 Oulu Puh. 010 229 3099

Seinäjoella (uusi osoite 1.5 alkaen)

Piirturinväylä 2, 60100 Seinäjoki Puh. 010 229 3088

Joensuussa

Avainkuja 3, 80100 Joensuu Puh. 010 229 3095

Rovaniemellä

Yhdysväylä 4, 96910 Rovaniemi Puh. 010 229 3087

Tulossa

uusi nettikauppa!

www.skuba.fi

Soita ja tarkista päivän nettohinta!

59

Nopeat toimitukset ympäri Suomen!


Autoalalta tuttu

monikamerajärjestelmän trukkeihin

Monikamerajärjestelmä parantaa työturvallisuutta

Ahtaat tilat ovat arkipäivää varastoissa.

Trukinkuljettajat joutuvat

usein ohjaamaan kulkuneuvojaan

hyllyjen ja pinottujen kuljetuslavojen

välissä. Ahtaat olosuhteet johtavat

toistuvasti onnettomuuksiin,

joissa vahingoittuu varastoitua tavaraa

tai kulkuneuvoja. Vakavampi

seuraus ovat henkilövahingot.

Selvitysten mukaan pelkästään

Saksassa tapahtuu n. 12 000 trukkeihin

liittyvää onnettomuutta

vuosittain. “Kuljettajan katse ei voi

yhtä aikaa olla kaikkialla – siinä

Boschin monikamerajärjestelmä

tulee apuun”, Boschin Commercial

Vehicle & Off-Road -yksiköstä vastaava

Andrew Allen sanoo.

Monikamerajärjestelmä koostuu

ohjausyksiköstä ja neljästä erittäin

kompaktista lähietäisyyskamerasta.

Yhdessä ne muodostavat

kuvan kahdeksan neliömetrin alueelta.

Järjestelmä tuottaa täyden

360° näkymän trukin ympäriltä,

vaikka se kuljettaisi kookastakin

kuormaa. Kuljettajat näkevät näytöltä

realistisen 3D-mallin kulkuneuvostaan.

Kun kulkuneuvo liikkuu,

näyttö päivittää ympäristön

muutokset reaaliaikaisesti.

Järjestelmä auttaa kuljettajaa ohjaamaan

trukkia tarkasti ja etäisyyksien

tarkempi arviointi on

mahdollista myös liikkeessä. Työskentely

on helpompaa, turvallisempaa

ja tehokkaampaa.

Bosch suunnitteli kamerat alun

perin henkilöautoja varten, mutta

nyt ne on mukautettu logistiikkaalan

tarpeisiin.

60


Alan kehittynein IoT-ratkaisu

Artekno Smartboxi mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen termokuljetuksen

sekä kuljetusseurannan, ilman erillisiä ohjelmistoja

tai lisälaitteita. Artekno Smartbox on helppokäyttöinen

ja edullinen kokonaisuus, joka pitää sisällään EPP-termolaatikon,

siihen integroitavan loggerin ja pilvipalvelun.

taja termokuljetusten kalustossa,

ja Smartbox vahvistaa tätä asemaa

entisestään. Smartboxin myötä

meillä on tarjota alan kehittynein

IoT-ratkaisu,” Arteknon suunnittelupäällikkö

Lauri Nurttila sanoo.

Ensimmäisenä maailmassa markkinoille

tuotava integroitava lämpötila-

ja sijaintitietoa seuraava

loggeri on kehitetty yhteistyössä

jyväskyläläisen teknologiayritys

Logmore Oy:n kanssa. Teknisesti

edistyksellinen loggeri mahdollistaa

kuljetuksen seurannan ilman

erillisiä asennettavia ohjelmistoja

tai lisälaitteita. Se tallentaa kuljetuksen

tiedot tarkasti pilvipalveluun,

josta ne ovat luettavissa älypuhelimella

tai tietokoneella glo-

baalisti, myös jälkikäteen. Loggeri

on paristokäyttöinen ja toimii lataamatta

jopa 4 vuotta.

Artekno Smartbox on alan kehittynein

loT-ratkaisu ja Arteknon vastaus

logistiikka-alan vaativiin tarpeisiin.

Se täyttää kaikki elintarvike-,

lääke- ja verikuljetusten seurannan

kannalta oleelliset standardit.

”Artekno on Suomen markkinajoh-

”Loggeri sijoitetaan termolaatikkoon

valvomaan kylmäketjun toteutumista

ja oikeita kuljetusolosuhteita.

Pilvipalveluun tallentuvat

mittaushistoria, sijanititiedot

ja lämpötilat. Palvelusta voidaan

hakea kuljetusten historiatiedot

helposti ja nopeasti, jopa vuosien

päästä. Kun loggeria ei käytetä,

sen säilytys tapahtuu kätevästi

Smartboxin kannessa,” Artekno

Oy:n avainasiakaspäällikkö Tiina

Nieminen opastaa.

www.artekno.fi

61


AKUNVALINTAJÄRJESTELMÄN

KYSYNTÄ KASVAA

Akkuvalmistaja Exide Technologies

toimittaa energianvarastointiratkaisuja

kuljetusja

teollisuusalalle. Selkeä ja

kustannustehokas järjestelmä

voidaan integroida valinnaisena

osana GNB-varaajiin.

Järjestelmä varmistaa,

että ensimmäisenä varautunut

akku on myös se akku, joka

otetaan käyttöön. Tämä

pidentää akun käyttöikää, lisää

käyttötuntien määrää ja

parantaa tuottavuutta. GNB

EasyPick on erinomainen valinta

pienemmille yrityksille,

jotka vielä harkitsevat investointia

kokonaisvaltaiseen

akunhallintajärjestelmään.

EasyPick on selkeä, toimintavarma

ja helppokäyttöinen järjestelmä.

Käyttäjä valitsee vihreän– vihreä

valo osoittaa, mikä akku valitaan

ensimmäisenä. Keltainen valo

ilmoittaa, että akku on täyteen

varattu ja jonossa. Heti kun ensimmäinen

akku on otettu, vihreä valo

osoittaa jonossa olevan seuraavan

akun.

Järjestelmässä on tilaa jopa 30 varaajalle.

Kullekin akkutyypille riittää

vain yksi ohjaava varaaja, joka

hoitaa loput. Ohjaava varaaja

hälyttää, jos otetaan väärä akku,

ja varmistaa, että järjestelmää

käytetään oikein. EasyPick on tyylikkäästi

muotoiltu ja käyttäjälle

helppotajuinen.

GNB-varaajat järjestelmässä toimivat

plug & play -periaatteella.

Käyttöönotto onnistuu ilman

huoltoasiantuntijaa, mikä säästää

sekä aikaa että rahaa. Järjestelmä

on myös kustannustehokas ja takaa

yritysten investoinneille vakaan

tuoton.

– GNB EasyPick on tehokas työväline,

joka lisää varaston tehokkuutta

ja tuottavuutta samalla kun se

maksimoi akkukaluston käyttöiän,

sanoo Exide Technologiesin Nigel

Darke. Meille on erittäin tärkeää

toimittaa asiakkaillemme täydellisiä

ratkaisuja ja auttaa heitä alentamaan

kokonaiskustannuksia.

Yrityksille, jotka haluavat tehostaa

akkujensa käsittelyä, Exide suosittelee

kokonaisvaltaista GNB 2100.

NET -järjestelmää kaluston ohjaukseen

ja akkuvalvontaan. Tämä

ratkaisu takaa erityisen tehokkaan

rotaatiojärjestelmän, mahdollisuuden

jopa 500 akun ja varaajan

keskitettyyn etävalvontaan, viallisten

ja korjausta vaativien akkujen

nopeaan tunnistukseen ja paljon

muuhun.

www.exide.fi

22. vsk

TOIMITUS

Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku

toimitus@kuljetuslehti.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola

+358 40 717 5686, lehti@kuljetuslehti.fi

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki

+358 40 717 5686, toimitus@kuljetuslehti.fi

JAKELU Posti Oy

ISSN 1458-1086 (painettu) ISSN 1798-7962 (verkkojulkaisu)

www.kuljetuslehti.fi

62


SPECIALISTS IN HEAVY

DUTY LUBRICANTS

Learn more at: www.valvolinefinland.fi


Aina sovitusti ehjänä perille

– ilman välipurkuja!

TÄYDEN PALVELUN

LOGISTIIKKATALO

LUOTETTAVIN KUMPPANISI

Tarjoamme asiakkaillemme täsmälliset ja luotettavat

kuljetusratkaisut ja palvelukokonaisuuden,

johon voidaan liittää tukipalveluita yksilöllisesti

tarpeen mukaan. Kattava yhteistyöverkostomme

mahdollistaa toimimisen laajalla operointialueella.

JOUSTAVAT VARASTOPALVELUT

• Lyhyt- ja pitkäaikainen varastointi

• Tavaran vastaanotto

• Keräily

• Lähettäminen

• Inventointi

TEHOKKAAT TERMINAALIPALVELUT

• Kuormien purku

• Lastaus

• Lajittelu

• Välivarastointi

YHTEYSTIEDOT

Kristian Lella

p. 050 919 22 63

kristian.lella@gli.fi

Tero Santaniemi

p. 0400 184 247

tero.santaniemi@gli.fi

Patamäenkatu 4,

33900 Tampere

www.gli.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!