Ruutiset 2-2019

linkkupappa

Ruutiset

42. vuosikerta 2 - 2019

Runosmäen, Aurinkolaakson, Kiikun ja Pallin asukaslehti

Mukana myös

Ruutisetpalkintoristikko

Kuva:

Sirkka Sipilä


Runosmäkeläisten oma

kangaskassi nyt myynnissä!

Tunnusta kotiseutua ja runosmäkeläisyyttä

ja hanki Runosmäen oma ekologinen

kangaskassi.

Kasseja on myynnissä Runosmäen Lämmön

toimistolla. Hanki omasi. Tai osta kaverille.

10e

Runosmäkiseura ry:n

hallitus 2019

Jorma Hellsten pj

Sauli Saarinen vrpj

Eila Hannula

Jyrki Hurme

Marianne Hurme

Anu Hörkkö

Martti Markula

Annukka Maunula

Sirkka Sipilä

Kauko Viitanen

Timo Vironmäki

Seuraa

Runosmäkiseuraa

myös Facebookissa!

Jäseneksi voit liittyä

kätevästi

Runosmäkiseuran

kotisivuilla

www.runosmakiseura.fi

Kotisivuilta löydät

myös viimeisimmät

Ruutiset - lehdet

Ruutiset 42. vuosikerta 2 - 2019

JAKELUALUE Runosmäki, Aurinkolaakso, Kiikku, Palli JULKAISIJA Runosmäkiseura ry,

PL 705, 20361 TURKU PÄÄTOIMITTAJA Jorma Hellsten PAINO Winbase Oy

PAINOSMÄÄRÄ 5500 kpl ILMOITUKSET m.lentonen@gmail.com tai jorma.a.hellsten@gmail.com

Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

2


Puheenjohtajan mietteitä

” Hyvä Runosmäkiseura ry:n puheenjohtaja Jorma Hellsten

Olemme asuneet Runosmäessä 23 vuotta, muutimme tänne “eräästä idyllistä”, täällä on hyvä asua.

Luonto on upea, liikuntapaikat ja palvelut ovat hyvät, ihmiset mukavia, viihdymme täällä. Yksi ongelma

on asuntojen hinnat, meillä on myytävänä kaksio Munterinkadulla, remontoitu, hissitalossa, hyvä

ympäristö ja palvelut lähellä. Hinta on todella edullinen, ollut monta kuukautta myytävänä, ei löydy

ostajaa. Mikä tässä on pielessä? Mielestäni Runosmäestä pitää antaa oikeita mielikuvia lehtiin ja joka

puolelle, tällainen luonnon kauneus ja tilavat tontit ovat jo arvo sinänsä. Valoisaa tulevaisuutta Runosmäkeläisille.”

Sain ylläolevan kirjeen eräältä Runosmäen asukkaalta ja olin kirjeestä tosi iloinen. Kiitos vielä lähettäjälle.

Kuvaus siitä millaista Runosmäessä on asua ja millainen luonto ja ympäristö meillä käytettävissä

on juuri niin kuin itsekin asian koen. Runosmäessä palveluja on hyvin tarjolla, kaupat uudistuvat, viimeksi

aloitti kukkakauppa, joka sekin alueella kuuluu olla. Tässä kohdin on hyvä muistaa myös esimerkiksi

joukkoliikenne, terveyskeskus ja apteekki, jotka ovat useille tarpeellisia lähes päivittäin.

Toinen kysymys kirjeessä on asunnon myynti ja pitkä myyntiaika. Tätä asiaa on syytä pohtia vähän

pidempäänkin. Runosmäki nähdään asunnonostajan silmissä vähemmän houkuttelevana alueena kuin

se todellisuudessa on. Nämä arviot perustuvat pitkälti mielikuviin ja muilta kuultuihin jo vanhentuneisiinkin

tietoihin. Yksi huono tieto alueesta kuittaa monta hyvää uutista. Erilaisia tilastoja ja tutkimuksia

Turun asuinalueista on tehty useita. Yhteistä niissä on se, että Runosmäkeä ei missään luokitella ns.

ongelmalähiöksi. Sosiaalista eriytymistä tosin tapahtuu Runosmäessäkin, mutta se ei ole vielä aiheuttanut

näkyviä ongelmia.

Kaikkein tärkeintä on se, minkälaisen viestin me asukkaat

annamme kotilähiöstämme. Kerrommeko hyvä asiat ensin

kuten kirjeen kirjoittaja, vai haluammeko tuoda huonot asiat

kaikkien tietoon.

Yhdessä toimien voimme muuttaa mielikuvaa Runosmäestä.

Ei niin, että kerromme sellaista mikä ei pidä paikkaansa, mutta

ei niinkään päin, että jätämme kertomatta, miten asiat oikeasti

ovat.

Runosmäkiseura on alueella yksi toimija, me pyrimme tekemään

juuri sitä työtä, että oikeaa tietoa Runosmäestä, sen

hyvistä ja korjausta vaativista puolista menee tieto esim.

kaupungin päättäjille. Meitä velvoittaa jo Runosmäkiseuran

säännöt tähän työhön.

”Runosmäkiseuran sääntöjen toisessa pykälässä sanotaan mm. että, tarkoituksensa toteuttamiseksi

yhdistys toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon,

tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille ja toimii alueensa asukkaiden

ja yhteisöjen yhdyssiteenä.”

Runosmäkiseuran hallituksen jäsenet kuuntelevat herkällä korvalla asukkaiden viestejä ja vievät niitä

myös eteenpäin.

Näillä ajatuksilla toivotan kaikille hyvää kevättä ja lämmintä kesää.

Jorma Hellstén

puheenjohtaja

Runosmäkiseura ry.

3


Runosmäen vanhuskeskuksen

kuntosali on ahkerassa käytössä

Kuntosalitilat uusittiin talon remontin yhteydessä. K-kerroksessa sijaitsevassa fysioterapian tiloissa

on kaksi kuntosalitilaa joissa molemmissa on helppokäyttöisiä HUR-laitteita. Isommassa kuntosalissa

on myös kävelytelineet jossa on mahdollista harjoitella kävelyä ja tasapainoa.

Tiloja käyttää sekä Runosmäen vanhuskeskuksessa työskentelevät fysioterapeutit ja muu hoitohenkilökunta,

niin yksilö- kun ryhmäohjaukseen, että myös ulkopuoliset eläkeläisryhmät. Vanhuskeskuksen

asukkaat voivat myös itsenäisesti läheistensä kanssa käydä kuntosalilla kunhan ensin

saavat fysioterapeuteilta opastusta laitteiden käyttöön. Omaisten oma kuntosaliryhmä aloitti

toimintansa viime syksynä.

Iltaisin ja viikonloppuisin kun tilat eivät ole kuntosaliryhmien käytössä voi vanhuskeskuksen henkilökunta

käydä kuntosalissa.

Tällä hetkellä kuntosali on ahkerassa käytössä joka arkipäivä aamusta alkaen

noin iltakuuteen asti.

Moni asukas on kokenut erityisesti ryhmässä harjoittelun erittäin mielekkäänä.

4

LIIKE ON LÄÄKE!


Kaksi tuolia – tositarinoita

myötätunnon synnystä

Tilataideteos Runosmäen kirjastossa 13.9.-8.10.2019

Runosmäen kirjastossa pääsee syys-lokakuussa kokemaan taideteoksen Kaksi tuolia.

Teos sisältää tosielämän tarinoita kohtaamisista, joissa vastakkainasettelu tai epäluulo on muuttunut

haluksi kuunnella ja kohdata. Taiteellinen työryhmä on kerännyt tarinoita hetkistä, joissa

jokin ennakkoluulo on saanut murtuman tai myötätunto vahvistunut.

Teoksen ytimessä on vastakkain asetetut kaksi tuolia ja toiselle tuolille asetetut kuulokkeet. Kuulokkeista

kuuluu erilaisten ihmisten tarinoita ennakkoluuloista, kohtaamisesta ja muutoksesta.

Yleisö (= yksi kokija kerrallaan) voi istua tuolille, asettaa kuulokkeet korvilleen ja eläytyä kertojan

tarinaan.

Kaksi tuolia -hankkeen

tuottaa osallistavan

taiteen keskus Framil

ry yhdessä Turun

kaupunginkirjaston

kanssa. Teoksia on

koettavissa yhtä aikaa

Runosmäen ja Nummen

kirjastoissa sekä

Turun pääkirjastossa.

Teokset toteuttaa

monitaiteellinen työryhmä:

äänitaiteilija, musiikkiteknologi

Henri Kivistö, lavastaja, nukketeatteritaiteilija Johanna Latvala, sekä esitys- ja yhteisötaiteilija

Seija-Leena Salo. Salo käsikirjoittaa teokset haastattelumateriaalien pohjalta, Kivistö

suunnittelee äänimaailmat ja toteuttaa kokonaisuudet.

Latvala suunnittelee installaatioiden tilallisen ja visuaalisen toteutuksen.

Hanketta ovat tukeneet Turun kaupunki ja Suomen Kulttuurirahasto.

Liity

Runosmäkiseuran

jäseneksi!

Ota yhteyttä

jäsenhankintavastaavaan

Jyrki Hurme

puh. 0400 291 952

jyrki.hurme@pp1.inet.fi

5


Leo Oksaa (1944-2019) muistellen

Runosmäen pitkäaikainen asukas ja aktiivinen toimija Leo Oksa kuoli äkillisen sairauden murtamana

5.4.2019. Hän oli syntyperäinen turkulainen, joka vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Itäisen kadun poikaporukoissa.

Ammattikoulun jälkeen Leo meni viilariksi telakalle, silloiseen Crichton Vulcanille. Työura jatkui Turun

”Tekulta” teknikoksi valmistumisen jälkeenkin telakalla, joka tuolloin oli muuttunut Wärtsilän Turun

telakaksi. Nosturit olivat hänen erikoisalaansa ja niiden parissa hän teki työtä muutaman vuoden myös

rakennusliike Ylismäellä, kunnes palasi suunnittelijaksi telakalle. Telakka oli nyt nimeltään Masa Yards ja

paikkakin oli vaihtunut Pernoon. Leo koki siis työuransa

aikana Turun telakan monet vaiheet ja osallistui niihin

myös luottamusmiehen roolissa.

Runosmäkeen Leo muutti puolisonsa Riitan kanssa

vuonna 1974, jolloin vanhin tytär Tarja oli pieni.

Kun tyttäret Laura ja Marjo syntyivät, vaihdettiin suurempaan

asuntoon, mutta Runosmäki pysyi kotina.

Leo ehti nähdä eri rooleissa myös Runosmäen alueen

kehityksen.

Sosialidemokraattinen liike ja puolueen nuorisojärjestö

Nuoret Kotkat olivat Leolle tärkeitä nuoruudesta

saakka. Runosmäkeen muutettuaan hän liittyi jäseneksi

Runosmäen Alueen Sosialidemokraatteihin, jossa toimi

varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana yhteensä 35

vuoden ajan. Hän osallistui Nuorten Kotkien Aluejärjestön

toimintaan ja huolehti, että Kotkaosasto toimi myös

Runosmäessä.

Politiikan myötä Leo Oksalle kertyi erilaisia luottamustoimia

niin Turun Sos.Dem. Kunnallisjärjestössä kuin

Turun kaupungillakin. Hän toimi pitkään mm. Turun

satamalautakunnassa ja Nunnavuoren koulun johtokunnassa.

Asukkaiden ja taloyhtiöiden asioita Leo hoiti Runosmäen

Lämpö Oy:n hallituksessa, jossa hän oli varajäsenenä

tai jäsenenä vuosina 1982- 1992 ja 2006 - 2019

sekä hallituksen puheenjohtajana 1992 -1993.

Runosmäkiseuran hallituksessa hän ehti toimia vuosina 2006- 2017.

Leo Oksaa jäävät kaipaamaan vaimo ja tyttäret perheineen sekä lisäksemme lukuisa ystävien joukko.

Jorma ja Kristiina Hellstén

6


Etsimme haastateltaviksi

Runosmäkeen 1970-luvulla

muuttaneita

Parin vuoden päästä tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun ensimmäiset

asukkaat muuttivat Runosmäkeen. Runosmäkiseuran hallitus on tänä

vuonna asettanut historiatoimikunnan. Se on alkanut tutkia mahdollisuutta

julkaista Runosmäen kehitysvaiheista kertovan kirjan. Runosmäkiseurakin

täyttää pian 50 vuotta.

Etsimme nyt haastateltaviksi Runosmäkeen 1970-luvulla muuttaneita. Haastatteluista laaditaan

yhdistelmä, joka annetaan tulevan teoksen kirjoittajalle yhdeksi aineistoksi.

Haastatteluihin ei liitetä henkilötietoja eikä muita tunnisteita.

Haastattelut pyritään järjestämään haastateltavalle parhaiten

sopivalla tavalla. Haastattelujen tarkoituksena on

luoda yleiskuva seuraavista asioista:

- mistä kaikkialta Runosmäkeen muutettiin

- mistä ja miten tieto uusista asunnoista saatiin

- miten asunnon hankinta käytännössä järjestyi

- ensivaikutelmat muutosta Runosmäkeen

- miten talon muihin asukkaisiin tutustuttiin

- mitä yhteistoimintaa omassa asuintalossa syntyi

- miten työmatkat, lastenhoito ja lasten koulunkäynti järjestyivät

- mitä palveluita Runosmäessä oli ja miten niitä käytettiin

- syntyikö Runosmäkeen harrastusryhmiä ja muuta asukkaiden yhteisöllistä toimintaa ja miten

näihin pääsi mukaan

Toivomme, että mahdollisimman moni on valmis palauttamaan mieliin Runosmäen alkuvaiheita

ja kertomaan niistä historiatoimikunnan haastattelijalle.

Haastattelun sopimista varten pyydämme ottamaan yhteyttä Kauko Viitaseen puhelimella

0400 788 023 tai sähköpostilla kauko.viitanen@gmail.com.

Käytäthän

asuinalueesi

omia

palveluntarjoajia

Näin takaamme palvelujen

saatavuuden

myös tulevaisuudessa!

7


Runosmäen täydennysrakentaminen

jatkuu

Varusmestarintien varrelle Turun kaupungin vanhuskeskusta vastapäätä on käynnistynyt kolmen

vuokra-asuntokohteen rakentaminen YH Kotien rakennuttamana. Asunnot on tarkoitus kohdentaa

ikääntyville ihmisille. Kerrostaloihin tulee sekä ns. normaaleja asuntoja että asuntoja itsenäisesti

asuville, mutta kotiinsa mahdollisesti erilaisia asumispalveluja haluaville ns.”senioriasuntoja”.

Varsinaista tehostettua palveluasumista ei taloissa toteuteta, vaan asukkaan tarvitsemia palveluita

löytyy esimerkiksi vanhuskeskuksen ravintolan ruokailumahdollisuutta hyödyntämällä sekä

kaupungin normaaleista vanhuspalveluista. Talojen mahdollisia palvelukokonaisuuksia hahmotellaan

ja mietitään vielä. Ajatuksena on, että erityyppistä asumista ja tukitarvetta tarvitseville

ihmisille löytyy tarjontaa ja tarpeen mahdollisesti lisääntyessä olisi myös tehostettua palveluasumista.

Samassa ympäristössä toimivat Otso-koti ja Emmi-koti eivät liity mahdollisiin palveluntuottajiin

näiden talojen asukkaille. Ne jatkavat omien konseptiensa mukaista toimintaa.

Valmistumisaikataulu näiden kolmen kohteen osalta on melko pitkä. Ensimmäisenä valmistuu

vuoden 2019 syksyksi Turun Ajatar, joka on YH Kotien kohde. Huoneistojakauma on 29 m2:n

yksiöistä 63 m2:n kolmioihin. Vain suurimmissa asunnoissa on huoneistokohtainen sauna.

Haku näihin asuntoihin alkaa vasta ensi keväänä.

Turun Aulikki on TVT Oy:n ( kaupungin 100 %:sesti omistama vuokrataloyhtiö) kohde, johon tulee

63 kotia. Se valmistuu kevättalvella 2020. Asuntojakauma on 29 m2 yksiöistä 70 m2 kolmioihin.

Asumisturvallisuuden lisäämiseksi asuntoihin tulee automaattinen sammutusvesilaitteisto

(springler). Tässäkin kohteessa vain suurimmissa asunnoissa on oma sauna. TVT panostaa asumisviihtyvyyteen

tekemällä taloon yhteiskäyttöisen saunaosaston ja kerhotilat. Haku asuntoihin

käynnistyy vasta myöhemmin.

Kolmas ja viimeiseksi alkusyksyllä 2020 valmistuva kerrostalo

on Turun Mielikki. Siinäkin asuntojakauma

muodostuu 26 m2:n yksiöistä 63 m2:n kolmioihin. Hakuajasta

ilmoitetaan erikseen lähempänä asuntojen valmistumista.

Kohteet rahoitetaan Kuntarahoituksen lainalla ja Asumisen

rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämällä korkotukilainalla.

Vuokratasoa ei vielä osata arvioida, mutta niistä tullaan

perimään omakustannusvuokraa.

Sauli Saarinen

Runosmäkiseuran vpj.

9


Runkolinjat ja Runosmäki

Joukkoliikenteen suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa kertoi Runosmäkiseuran kevätkokouksen

yhteydessä joukkoliikenteen uudistuksesta, joka tulee voimaan 1.7.2021. Uudistuksessa Fölin

linja-autoliikenne perustuu tiheällä vuorovälillä ajettaviin runkolinjoihin sekä niitä täydentäviin

liityntälinjoihin ja palvelulinjoihin. Nyt suurin osa vaihdoista linjalta toiselle tapahtuu keskustassa.

Uudistuksessa on tarkoitus tehdä enemmän helposti käytettäviä vaihtopysäkkejä, joissa odotusaika

on kohtuullisen lyhyt. Uusien kehärunkolinjojen avulla on mahdollista päästä eri puolille

Fölin aluetta niin, ettei linjan vaihdon vuoksi tarvitse mennä keskustaan. Suunnitelman mukaan

tällaisella järjestelyllä busseilla matkustaminen tulee sujuvammaksi ilman, että joukkoliikenteen

kustannukset kasvavat kohtuuttomasti.

Runosmäen linjat

Runosmäen nykyisen linjan 18 reitti säilyy entisenä. Linjan numero vaihtuu ja aikatauluun tulee

parannuksia. Tämän hetken suunnitelman mukaan linjan vuoroväli on aamun ja iltapäivän ruuhkatunteina

viisi minuuttia. Kello 9-14 vuoroväli on kymmenen minuuttia. Aamuliikenne alkaa

aikaisemmin ja iltaliikenne jatkuu myöhempään kuin nyt. Lauantain ja sunnuntain aikatauluissa

vuoroväli on nykyistä tiheämpi.

Nykyisellä linjalla 88 Runosmäestä käydään paljon Länsikeskuksen kaupoissa. Uudistuksessa

tämä linja poistuu ja sen tilalle tulee palvelulinja, joka kulkee maanantaista perjantaihin klo 9-14

tunnin välein. Perusteena on, että muina aikoina linja-autot

tarvitaan runkolinjojen käytössä.

Uusi kehärunkolinja kulkee myös Runosmäen kautta.

Sillä pääsee esimerkiksi Ikeaan ja muihin samalla aukealla

oleviin suuriin kauppoihin. Edelleen linja jatkaa

Myllyyn, Raisioon ja Pernoon. Toiseen suuntaan linjalla

pääsee Tampereentien Prismaan, Halisten kautta

Yliopistolle ja TYKS:iin sekä edelleen Skanssin kautta

Uittamolle. Runosmäessä linja kulkee kumpaankin

suuntaan Pohjoiskaarta, Varusmestarintietä ja Vahdontietä.

Näiden katujen pysäkit ovat toivottoman kaukana

Majoitusmestarinkadun länsipuolella asuville. On siis

opeteltava uuden järjestelmän mukaiset vaihtomahdollisuudet.

Toivottavasti rakennettavat vaihtopysäkit

ja katujen ylitykset suunnitellaan jalankulkijoille helpoiksi.

Tämän linjan autot kulkevat aamun ja iltapäivän

ruuhkatunteina 15 minuutin välein, muina aikoina 20

minuutin välein.

Pysäkkien poistot Runosmäessä

Tilaisuudessa synnytti kiivaan keskustelun se, että uudistuksen myötä Majoitusmestarinkadun

päissä olevat Nostoväenkadun ja Signalistinpolun pysäkit poistetaan. Tätä perustella sillä, että

linjan ajoaika lyhenee ja matkanteko nopeutuu. Moni puheenvuoron käyttäjä korosti sitä, että

bussin ajoajan minuutin tai kahden lyheneminen ei merkitse mitään, kun kävelyaika pysäkille pitenee

enemmän. Muistutettiin myös siitä, että kokemuksen mukaan jalkakäytävien hoito talvella

on heikentynyt. Yksikään lumisohjossa käveltävä lisämetri pysäkkimatkaan ei kannusta bussin

käyttäjäksi.

10

Huhtikuun lopun aamuna Nostoväenkadun pysäkillä

kello 7.20 bussista poistui äiti lapsineen

ja siihen nousi koululainen.


Suunnittelijat ovat laskeneet, että pysäkkien poistosta huolimatta kenenkään matkan pysäkille ei

pitäisi tulla pidemmäksi kuin 400 metriä. Tämä edellyttää, että matka aloitetaan lähimpänä kulkevalla

linjalla ja käytetään jatkossa vaihtomahdollisuuksia. Laskelma näyttää perustuvan karttatietoihin,

joissa ei ole otettu huomioon vanhempien ihmisten kannalta hankalia hengästyttäviä

mäkiä eikä talven liukkautta ja hoitamattomia polkuja.

Signalistinpolun pysäkiltä kello 7.30 bussiin nousi useita nuoria ihmisiä.

Toteutuvatko tavoitteet?

Tilaisuudessa kuulimme, että nyt

kaikista kaupunkialueen matkoista

tehdään joukkoliikenteellä noin

10 %. Puolet matkoista tehdään

henkilöautoilla, loput kävellen,

polkupyörällä jne. Linja-autoilla

keskustaan tulee ja lähtee pois

joka arkipäivä noin 40 000 ihmistä.

Näistä 15 000 on tullut

Kauppatorille vaihtamaan bussista

toiseen. Runkolinjauudistus pyrkii

saamaan suuren osan vaihdoista

tapahtumaan muualla. Näin keskusta

ei tukkeudu turhaan.

Toinen tavoite on saada henkilöautojen käyttäjiä siirtymään joukkoliikenteeseen. Oletuksen mukaan

tässä ratkaisevaa on julkisen liikenteen matkanteon nopeus. Kaupungin johdon visioissa

tulevina vuosina yli 60 % kaupunkialueen matkoista tulisi tehdä kestävän kehityksen mukaisilla

tavoilla. Valitettavasti ei ole todellisuuden mukaisia laskelmia siitä mikä kävelyn lisäksi on tällaista.

Lähes tyhjä julkinen kulkuneuvo puhaltaa taivaalle enemmän päästöjä kuin muutama henkilöauto,

joissa on vain kuljettaja. Aikataulun mukaan liikkuva julkinen kulkuneuvo kulkee aina osan päivästä

vajaalla kuormalla.

Fölin linja-autoissa tulee jo ensi syksynä matkan maksamiseen uusi vaihtoehto, lähimaksaminen.

Tällä uskotaan saatavan matkustajiksi entistä enemmän satunnaisia käyttäjiä.

Kaupunkien julkista liikennettä on kehitetty eri tavoin sähkö- ja polttomoottoritekniikkaan tukeutuen

yli sadan vuoden ajan. Lopullista ratkaisua ihmisten liikkumiseen ei ole toistaiseksi löytynyt.

Runosmäkiseuran tilaisuudessa sai näkymän uusimpaan Turun joukkoliikenteen suunnittelu- ja

kehitystyöhön. Muutaman vuoden päästä käytäntö tulee taas kerran testaamaan miten hyvin tutkimuksiin

ja teorioihin perustuvat suunnitelmat tällä kerralla kestävät ihmisten arkitodellisuuden

asettaman kokeen.

Ajan tasalla oleva suunnitelma löytyy osoitteesta www.foli.fi/runkolinjasto

Kauko Viitanen

11


Runosmäen ylistys

Pitäisi Runosmäestä väsätä runoa,

mutta mitenkä sen mahtaisi punoa.

Hiukset ja kasvotkin hoituu täällä,

jos vaikka on juhliinmeno päällä.

Siitä minun mieltäni painaa huoli,

minkälainen onkaan tämä runo ja juoni.

Ensin jos ylistäisi upeaa luontoa täällä,

kun katsoo ympärille Nunnavuoren päällä.

Mustalammen rannalla voi kesällä viettää aikaa,

suihkulähde solisee ja lintuin laulu raikaa.

Kesällä lammen rannalla laulaa myöskin väki,

eikä sille lauluille pärjää edes satakieli tai käki.

Harrastuksia täältä löytyy monen moista,

eipä näin upeaa paikkaa löydy toista.

Terveyskeskus myös täältä löytyy toki,

harmi, kun posti ja pankki pois lähdön koki.

Kukat kauniit on aina tarjolla kukkapuoti

ystävää voit ilahduttaa kimpulla mikä on muoti.

Monta myös löytyy täältä kauppaa,

pitää vaan ratkaista mitä haukkaa.

Bussit ne kulkee ohi tämän tästä,

eipä se estä reissuun lähtemästä.

Apteekista löytyy pillerien kirjot,

avun saa vaivoihin Matit ja Pirjot.

Keväällä on hauska Runosmäkipäivä,

mieltä ei saa painaa huolen häivä.

Parempaa paikkaa hakea passaa,

eipä täällä mieltä kotipaikka rassaa.

Metsäkirkko Mustalammella

Sirkka Sipilä

Maarian seurakunta järjestää metsäkirkon Runosmäen Mustalammella

sunnuntaina 19.5. klo 14. Runosmäen metsäkirkko löytyy Piiparinpolun varrelta, Mustalammelta

100 metriä Nättinummen suuntaan. Pastorina on Saara Palmunen, kanttorina

toimii Virpi Vähäpassi.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Kesän aikana on myös kaksi muuta metsäkirkkoa Mustalammella,

keskiviikkona 5.6. klo 18 sekä

keskiviikkona 14.8. klo 18

12


Rakennusmestarista

senioritanssiin

Birgitta Palmusuo on syntynyt Tammelassa viisilapsisen perheen

toiseksi vanhimmaksi. Isä Ilmari tuli evakkoon Antreasta

Hämeeseen, josta löysi talon Impi-tyttären.

Monien perheen muuttojen jälkeen Birgitta tuli Turkuun keskikoulun

käytyään.

Työssä käynnin ohella hän opiskeli iltalukiossa ylioppilaaksi.

Ylioppilaslakin hän painoi päähänsä 1968. Birgitta opiskeli

Ammattikoulussa kartanpiirtäjäksi, jossa työssä hän viihtyi

yhdeksän vuotta Turun kaupungin Mittausosastolla.

Se ei vielä tyydyttänyt ahkeraa Birgittaa, vaan hän lähti opiskelemaan

Tekuun, mistä valmistui rakennusmestariksi 1984.

Turun kaupungin Arkkitehtisuunnittelupuolella hän ehti piirrellä

lähes kolmekymmentä vuotta.

Birgitta toimi myös jonkin aikaa taloyhtiön apuisännöitsijänä

sekä pari vuotta itsenäisenä yrittäjänä talopakettien myyjänä.

Tämän työn ohessa hän hän suoritti kauppateknikon tutkinnon Markkinointi-instituutissa.

Birgitan poikalapsi näki päivänvalon 1976. Poika seurasi äitinsä jalanjälkiä valmistuen rakennusinsinööriksi.

Pojalla on kaksi tytärtä, joiden onnellinen mamma Birgitta saa olla.Tämän moniosaajan

harrastuksiin kuuluu muun muassa maalaus. Öljy-ja akvarelli sekä akryylimaalauksien itseoppineena

taitajana Birgitta on myös kunnostautunut.

Kuoroissa hän on laulanut noin kaksikymmentä vuotta, nykyään Raisiossa toimivassa Viihdekuoro

Kulkureissa.

Viisi vuotta sitten tuli vielä yksi uusi, mukava harrastus

lisää, kun tanssiminen on aina ollut Birgitan

sydäntä lähellä. Liikunnallinen Birgitta hurahti senioritanssin

pyörteisiin.

Hän löysi kyseisen tanssilajin alkeiskursille, innostui ja

aloitti heti ryhmän ohjaamisen.

Kohta ryhmiä on kaksi, joita hän on ohjannut ansiokkaasti

käytyään vuosien myötä monia senioritanssin

lisäkursseja. Senioritanssien vetäminen on ihan vapaaehtoistyötä

ilman mitään korvauksia.

Runosmäen vanhuskeskuksen tiloissa harjoitukset

ovat joka torstai. Runosmäen ryhmässä on tällä hetkellä keski-iältään n. 70-vuotisia yli 20 henkilöä.

Tervetulleita ovat kaikki tanssiliikunnasta pitävät. Rytmitaju olisi plussaa! Jos olet juuri jäänyt eläkkeelle

ja tanssin iloa haluat itsellesi, tule tutustumaan, josko tämä olisi myös Sinun juttusi! Kesä on

taukoa, mutta syyskuussa jatketaan taas! Se on todella

hyvää kuntoilua ja muistin sekä tasapainon ylläpitämiseksi

todella hyvä harrastus.

Tästä on todisteena nuorekas ja pirteä Birgitta.

Sirkka Sipilä

13


Meiltä saat

Vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

jopa 90 %

NESTE

Uusi

autopesu!

Vuokrakärryt

Imuri

24/7

Neste Vesilaitoksentie Raisio

Kai Oksanen, puh. 010 321 6380

Ark. 6.30-20, la 8-18, su 10-18

nestevesilaitoksentie.fi

14


Käytä äänioikeuttasi

europarlamenttivaaleissa

Huhtikuussa toimitettujen eduskuntavaalien lisäksi on suomalaisilla äänioikeutetuilla tänä

keväänä mahdollisuus käyttää oikeuttaan myös europarlamenttivaaleissa. Euroopan parlamentin

vaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 26.5. klo 9 – 20. Varsinaisen äänestyspäivän

äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetuille lähetetyssä kirjeessä. Ennakkoon voi äänestää

kotimaassa missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa 15.5. – 21.5. välisenä aikana. Mahdollisuudesta

äänestää laitoksissa, kotona, laivoissa tai kirjeitse on omat säädöksensä heille, jotka eivät

voi osallistua vaalitoimitukseen vaalipäivänä tai ennakkoon. Äänestäminen on siis tehty helpoksi.

Pyrkimyksenä on, että äänioikeutetut myös käyttäisivät oikeuttaan. Kun eduskuntavaaleissa

voi äänestää vain oman vaalipiirinsä ehdokkaita, voi eurovaaleissa äänestää ehdokkaita koko

maasta.

Suomesta europarlamenttiin valittavien edustajien, eli meppien määrä on 13 tai 14 riippuen

siitä, ovatko britit EU:ssa vielä tämän vuoden heinäkuun alussa. Mikäli britit päätyisivät sekavalta

vaikuttaneen brexit-prosessin jälkeen erota Euroopan Unionista, olisi Suomesta valittavien

meppien lukumäärä 14. Euroopan parlamentti käyttää erittäin suurta taloudellista ja poliittista

valtaa, ja sen tekemät päätökset tuntuvat lähes kaikkialla suomalaistenkin elämässä. Suomalaisilla

ja eurooppalaisilla poliittisilla

ryhmittymillä ja eri ehdokkailla on

paljonkin eri käsitykset siitä, mihin

suuntaan Euroopan Unionia pitää

kehittää tai miten syvää integraatiokehityksen

pitäisi olla. Ehdokkaiden

ja ryhmien ajatuksiin ja teeseihin voi

helposti tutustua mm vaalikoneiden

kautta.

Euroopan parlamentin vaalit toimitetaan

joka viides vuosi, kun taas

kansanedustajat valitaan neljäksi

vuodeksi kerrallaan. Tästä johtuu, että

nämä kahdet vaalit ovat tänä vuonna peräkkäin. Äänestäjillä voi nyt siis olla ymmärrettävää vaaliväsymystä,

varsinkin kun eduskuntavaaleissa tunteet kävivät ajoin korkealla ja vaalit näkyivät

kaikkialla. Euroopan parlamentin vaaleista ei tiedotusvälineissä ole puhuttu juuri mitään, joten

kaikki äänestäjät eivät ehkä tiedä koko asiasta. Kun vielä europarlamentin päätökset tehdään

kaukana Brysselissä, eivätkä mepit niin kauheasti vaalien välillä mainosta sinänsä tärkeää työtään,

äänestäjät voivat pitää vaalitulosta jokseenkin samantekevänä.

Näissä vaaleissa tai yleensä vaaleissa äänestämättä jättäminen ei ole mikään kannanotto. Jos ei

äänestä, luovuttaa äänioikeutensa sille joka äänestää. Valituiksi vaaleissa tulevat ne, jotka ovat

saaneet riittävästi hyväksyttyjä ääniä. Mitä pienempi on äänestysprosentti, sitä harvempien äänet

riittävät valintaan. Osa suomalaista äänestää kaikissa vaaleissa, joten he käyttävät valtaansa

täysimääräisesti. Toivottavasti jaksatte tutustua Euroopan parlamentin ehdokkaiden vaaliteeseihin

edes pintapuolisesti ja lähtisitte käyttämään äänioikeuttanne.

Martti Markula

Runosmäkiseuran sihteeri

15


Kävelytreffien kohteena

Runosmäen Pirunpelto

Kävelytreffeillä poiketaan paikoissa, joissa ei ehkä muuten tule käytyä. Samalla

tulee lähdettyä ulos tapaamaan muita ikäihmisiä, kertovat projektikoordinaattori

Helena Norokallio ja Hali-Koira -yrityksen yrittäjä Maarit Haapasaari.

Kävelytreffit käynnistyivät osana Turun

Lähimmäispalveluyhdistyksen Avoimet

ovet hanketta, jonka yhtenä tavoitteena

oli kotona asuvien ikäihmisten saaminen

muiden pariin. Kaksi kertaa viikossa

toteutuva kävely kohdistuu eri kohteisiin.

Kävelymatkat vaihtelevat puolesta kahteen

kilometriin.

Huhtikuussa kohteena oli Runosmäen Pirunpelto,

jossa oppaana oli runosmäkiläisen

Kristiina Hellstenin lisäksi berninpaimenkoira

Pikku-Veikka. Vaikka Pirunpelto sijaitsee aivan

Runosmäen asuntoalueen läheisyydessä, Nunnavuoren

kuntoradan sisällä, se on tuntematon

myös monelle Runosmäen asukkaalle.

16


Runosmäen Pirunpelto syntyi

tuhansia vuosia sitten. 20 000

vuotta sitten Nunnavuorta

peitti jääkauden kilometrien

paksuinen jäävaippa, joka

painoi maankuoren lommolle.

Kun jäät sulivat pois, Nunnavuori

oli vielä rantaa. Sitä vasten

iskenyt aallokko muovasi

graniittilohkareet sileiksi.

Jääkauden jään sulettua maankuori alkoi kohota hitaasti. Nyt Nunnavuoren korkein kohta sijaitsee

noin 60 metrin korkeudessa merenpinnasta. Tiiviisti toisissaan kiinni olevat, sileiksi muotoutuneet

kivilohkareet muodostavat noin hehtaarin kokoisen alueen.

Pirunpeltoja on Suomessa tuhansia,

mutta Nunnavuoren pirunpelto

on Turun seudun kivimeristä

merkittävin. Nimitys pirunpelto on

ikivanha ja liittyy taikauskoon. Ennen

muinoin luultiin, että itse piru

on käynyt viskomassa kivirykelmät

maahan.

Kävelyyn osallistuu joka kerta noin

70 senioria, näin tälläkin kertaa.

Kävelyn päätteeksi nautittiin mukavissa

tunnelmissa kahvit Runosmäen

Lämpö Oy:n toimistolla.

Kävelytreffit jatkuvat syksyllä,

jolloin tutustutaan uusien Runosmäen

paikkojen lisäksi moneen muuhun mielenkiintoiseen kohteeseen. Lisätietoja: puh. 044-

082 0213/Helena Norokallio tai puh. 050-344 2881/Maarit Haapasaari.

17


Kirjaston kesä Runosmäessä

Runosmäen kirjasto muuttaa väistötiloihin kesän aikana.

Syyskuun alussa avaamme Nuorisotalossa, Piiparinpolku 13.

Pitkiin laina-aikoihin siirrymme 6.5. alkaen, jolloin eräpäivät siirtyvät syyskuulle asti.

Suosittelemme vaihtamaan varausten noutopisteeksi jonkun muun Vaski-kirjaston toimipisteen.

Mikäli noutopistettä ei itse vaihda, tulee pisteeksi automaattisesti Turun Pääkirjasto.

Muuttokiireiden vuoksi Runosmäen kirjaston aukioloajat hieman lyhenevät toukokuun ajaksi:

2.–31.5.

ma, ti, ke klo 12–19

to, pe klo 10–16

1.6.–31.8. Kiinni muuton vuoksi.

Kirjastoauto 2 (puh. 044 9072 922) palvelee kesä- ja elokuussa perjantaisin klo 15.15 – 16.00,

pysäkki osoitteessa Stoltinkatu 9.

Palvelussa on tauko 1. – 27.7.

Sanomalehdet ovat 1.6.–31.8. luettavissa Runosmäen Vanhuskeskuksen takkahuoneessa (kerhohuoneessa)

Varusmestarintie 14.

Vempaintuki on kesällä 3.6.–12.8. maanantaisin klo 13.30–15.30 Runosmäen Vanhuskeskuksen

takkahuoneessa (kerhohuoneessa) Varusmestarintie 14.

Syksyn tarkat aukioloajat ilmoitamme elokuussa.

Runosmäen kirjaston henkilökunta toivottaa kaikille hyvää kesää!

Munien maalausta

perinteen mukaan

Pääsiäismunia maalattiin Runosmäen nuokkarilla jo 17. vuonna peräkkäin. Koko perheen tapahtuma

kokosi paikalle kaiken ikäisiä maalareita ja tuloksena syntyi koristeellisia munia kotiin

vietäväksi. Tapahtuman järjestivät Runosmäen SDP ja Nuoret Kotkat.

18


Turkuseurassa puhaltavat

uudet tuulet

Esimakua tulevasta saatiin heti vuodenvaihteessa, kun Turkuseuran pitkäaikainen toiminnanjohtaja,

FM Kristiina Syrjäsuo irtisanoutui tehtävästään 17 antoisan työvuoden jälkeen. Tammikuussa puolestaan varatuomari

Tapio Jokinen luopui terveyssyistä hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Turkuseura kiittää lämpimästi

kumpaistakin hyvin tehdystä työstä ja toivottaa heille kaikkea hyvää tulevaisuudessa.

Hetken aikaa Seura joutui toimimaan järjestösihteerin ja varamiesvoimin – Kiitos kuuluu myös heille! –, kunnes

maaliskuun kevätkokouksessa Tlk Esko Matti Pulkkisesta leivottiin hallituksen uusi puheenjohtaja. Pulkkisella on

runsaasti ammatillista kokemusta ja osaamista yrittämisestä ja elinkeinoelämän johtotehtävistä, hallitustyöskentelystä

sekä kansainvälisistä johtotehtävistä.

Pulkkinen on osallistunut jo aikaisemmin aktiivisesti Seuran hallitustyöskentelyyn oltuaan siinä mukana viimeiset

kuusi vuotta sekä toiminut Turkuseuran Kaupunginosajaostossa ja Kaupunginosatoimikunnassa lähes kymmenen

vuotta. Hän on ollut myös perustamassa Länsi-Turkuun uutta kaupunginosayhdistystä, Länsi-Turun Asukasyhdistys

ry:tä, jonka toimintapiiriä ovat Teräsrautela, Vätti, Mälikkälä, Ruohonpää, Hepokulta ja Nättinummi. Pulkkinen

toimii yhdistyksen puheenjohtajana.

Kevätkokouksessa esittäytyi myös seuran uudeksi toiminnanjohtajaksi valittu, YTM Kati Leskinen, joka aloitti uudessa

toimessaan huhtikuun lopulla. Leskinen on toiminut toimittajana ja viestintäasiantuntijana mm. Yleisradion

ajankohtaisohjelmissa. Hän on työskennellyt myös Turun kaupungin vapaa-aikatoimialalla ja viestintävastaavana

mobiilitulkkausyrityksessä. Hän on pienen Väinö-pojan äiti.

Myös Turkuseuran aluetyö on uudistunut. Seuran ja Turun kaupungin aikaisempaa laajempi alueyhteistyö alkoi

vuonna 2017. Uuden sopimuskauden aikana (2019–2020) Seuran ja kaupungin yhteistyötä jatketaan kumppanuussopimuksella

yhteistyössä Turun Kaupunginosaviikkojen tuki ry:n ja Turun Pientalojen Keskusjärjestö ry:n kanssa.

Kansalaisjärjestöillä on Turun mallissa tärkeä rooli hyvinvoinnin edistämisessä ja yhteiskunnallisen hyödyn tuottamisessa.

Seuran uudeksi aluetyön koordinaattoriksi valittiin vuodenvaihteen jälkeen FM Sanna Saarto, joka aloitti työssään

helmikuussa. Saarto on aikaisemmin työskennellyt mm. Kotiseutuliiton Mestarit & kisällit -pilottihankkeen paikallisena

vetäjänä Varissuolla ja kaupungin museokeskuksessa. Hän on toiminut myös pitkään erilaisten vammaisyhdistysten

luottamustoimissa.

Keskeisiä tavoitteita Seuran aluetyössä ovat osallisuusosaamisen edistäminen, omaehtoisen toiminnan tukeminen,

vuorovaikutuksen lisääminen sekä yhteistyön kehittäminen. Osallisuusosaamisen edistämisen tavoitteena on mm.

kolmannen sektorin päätös-, suunnittelu- ja toimintaosallisuuden kehittäminen ja tukeminen. Päätösosallisuuteen

kuuluu mm. erilaisten aloitteiden tekeminen ja palautteiden antaminen. Suunnitteluosallisuus merkitsee vuorovaikutusta

alueen asukkaiden ja kaupungin välillä. Toimintaosallisuudella tarkoitetaan kaikenlaista osallistuvaa tekemistä.

Omaehtoisen toiminnan tukemista on mm. kaupunkiosatoiminnan tukeminen ja osaamisen hyödyntäminen sekä

naapuripalaverit. Kaupunginosaserojen (19 kpl) toiminta on tärkeä vaikuttamisen ja virkistyksen väylä alueiden

asukkaille. Aluetyön tavoitteena on myös asukkaiden, järjestöjen ja kaupungin toimijoiden vuorovaikutuksen kehittäminen.

Lisäksi Turkuseura kehittää yhteistyötä keräämällä, yhdistämällä ja välittämällä tietoja alueen kolmannen

sektorin toimijoista ja saattamalla erilaisia toimijoita yhteen. Yhteistyön muotoja voivat olla myös esimerkiksi koulutukset,

työryhmät ja erilaiset neuvontatilaisuudet. Toukokuussa Seura järjestää mm. Turun historiaa käsittelevän

selkokielisen ja runsaasti kuvitetun esitelmätilaisuuden maahanmuuttajanaisille.

Saarto on kevään aikana jo tavannut kasvokkain joidenkin asukasyhdistysten hallitusväkeä, mm. Runosmäessä ja

keskustassa. Runosmäkiseuran kanssa puuhaillaan mahdollista yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Keskustaan suunnitellaan kaupunginosaviikkoja yhdessä Kaupunginosaviikkojen tuki ry:n, keskusta-alueen asukasyhdistysten

ja muiden toimijoiden kanssa. Suunnitteilla on erilaisia naapuripalavereja ja koulutuksia ensi syksyksi.

Työsarkaa siis riittää tulevaisuudessakin.

Kirjoittaja Sanna Saarto on aluetyön koordinaattori Turkuseurassa.

sanna.saarto@turkuseura.fi, 040 - 5229063

19


Runosmäen kevätkekkerit

olivat yleisömenestys

Kaunis sää ja mahdollisuus tavata seitsemän puolueen

kansanedustajaehdokkaita teltoilla, joissa oli monenlaista tarjoilua,

houkutteli 6.4. järjestettyyn tapahtumaan noin 1000 kävijää.

Musiikista vastasivat turkulainen bändi

Kalpeat varjot sekä Sirpa Sound.

20

Aamuset-lehden päätoimittaja Lasse Virtasen johtama

vaalipaneeli kiinnosti. Paneeliin osallistuvat

Mika Maaskola (SDP), Ilkka Kanerva (KOK) ,

Alas Ali (KESK), Markus Blomqvist (RKP),

Tuomo Liljenbäck (VIHR), Taimi Räsänen (VAS)

ja Pirjo Lampi (PS).


Karvakaverien kärrykyydissä oli jännittävää.

Tapahtuman järjesti Runosmäkiseura.

Huomenpuistossa (nuorisotalon takana) oli

maksuton poniratsastus lapsille.

EUROPARLAMENTTI-

VAALIT

ennakkoäänestys

15.5. - 21.5.2019

vaalipäivä

sunnuntai 26.5.2019

klo 9 - 20

21


Seuraa

Runosmäkiseuraa

myös Facebookissa

Albumit auki!

Runosmäen kirjastossa

tiistaina 21.5. kello 15–18 ja keskiviikkona 22.5. kello 14–17.30

• Omistatko vanhoja Runosmäkeen liittyviä valokuvia?

• Oletko tallentanut tunnelmia asuinalueelta?

• Haluatko jakaa Runosmäen historiaa nuoremmalle polvelle?

• Kaipaatko vain albumiin talletetut kuvasi uuteen muotoon?

Tule digitoimaan vanhat paperikuvasi Runosmäen kirjastoon ja jaa ne

samalla koko Runosmäen iloksi! Paperisten valokuvien digitoinnin

yhteydessä voit myös halutessasi saada opastusta asiaan.

Voit hyödyntää oppeja jatkossa omatoimisesti mm. pääkirjastossa.

Halutessasi kuvasi tullaan myös jakamaan runosmäkeläisten iloksi

Runosmäkiseuran nettisivujen kautta.

Albumit auki! kuuluu osana Sykkivä Runosmäki -kuvaprojektia!

22


Päivänleike

Arkisin klo 10-17.30 11,90

• Polttoaineet ja pikapesut

• Voiteluaineet ja nestekaasut

• Kahviosta mm. sämpylät ja lihapiirakat

• Henkilö- ja pakettiautovuokraus

• Peräkärry- ja venetrailerivuokraus

• Kylmät oluet ja siiderit klo 9-21

• Lämmitysöljytilaukset (02) 238 2305

Teboil Tampereen valtatie

Tampereen valtatie 106

Puh. (02) 238 2305

Avoinna ma-pe 5-23 ja la-su 7-23

KESÄRENKAAT

Esim. KUMHO 195/65-15

4 kpl asennettuina 344,-

31.3.2019 mennessä rengassarjan ostajalle

PIKAPESU kaupan päälle! (arvo 24,-)

KAUSISÄILYTYS 60,- Sisältää renkaiden pesun.

Meillä voit maksaa huollot ja renkaat myös

INNOVOICE -rahoituksella! Kysy kassalta.

KAUSIHUOLTOPAKETTI

Sisältää: Moottoriöljyn vaihtotyö, valojen tarkistus,

öljynsuodattimen vaihto, lasinpesunesteen tarkistus,

ilmansuodattimen tarkistus/vaihtotyö, sytytystulppien

vaihto, pakokaasutestaus ja CO-säätö, kytkimen

toiminnan tarkistus, jäähdytysnesteen pakkaskestävyyden

mittaus, akkunesteen tarkistus ja lisäys, latausjännitteen

tarkistus, jarrujen testaus, jarrunesteen

kunnon toteaminen, renkaiden tarkistus, pakoputken

kunnon tarkistus, vetonivelten suojakumien tarkistus

ja pyyhkijänsulkien tarkistus. Pakettihinta koskee

nelisylinterisiä henkilöautoja. Korjaus- ja asennustyöt,

öljyt ja tarvikkeet veloitetaan erikseen.

Myös muut

merkit - Kysy!

Alk.

79,-

huoltaa autoja ja ihmisiä

TÄYSIN UUSI

K-SUPERMARKET

RUNOSMÄKI

JOKA PÄIVÄ

KLO 23 ASTI.

Ruutiset - lehti

toivottaa

kaikille lukijoilleen

lämmintä ja

virkistävää

kesää!

R UNOS MÄK I

Tavallista parempi ruokakauppa

Korjasmäenkatu 1, Turku, puh. 02-277 3030

Avoinna ma-la 6.30-23, su 10-23

Pakettiautomaatti

More magazines by this user
Similar magazines