Kuljetus & Logistiikka 3 / 2019

tohonka

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Merenkurkun ylittävä liikenne

vilkastuu koko ajan

Wasaline on siirtymässä

hybridiaikaan ..............................4

Pyhtää-Redstonen lentokentästä

Helsinki-East Aerodrome

- E18-moottoritien liittymään

uusi teknologiapuisto...............8

Yli miljardi kertakäyttömuovipulloa

vuodessa saa

Fordilla uuden elämän

auton osina.............................. 11

Autonominen

kuljetusratkaisu

logistiikkakeskuksen ja

sataman välillä.......................14

EU asetti puhtaustavoitteet

julkisten hankintojen

ajoneuvoille............................ 25

Suomen ekologisin

kuorma-auto ......................... 32

Tu le vai suu den

NXT-ajo neu vo

muuttaa muotoaan

eri tehtäviin ........................... 40

Hallitus ratkaisee

logistiikkakustannusten

kehityssuunnan

Suomalaisyritysten logistiikkakustannukset ovat nousseet

14 prosentin tasolle liikevaihdosta. Tästä kertoo keväällä

julkaistu kansallinen logistiikkaselvitys. Logistiikkakustannuksista

suurin osa muodostuu kuljetus- ja varastointikuluista.

Mukaan mahtuu muutakin, sillä yhä useampi

yritys investoi logistiikan digitalisoimiseen ja varautuu

kyberuhkiin.

Vaikka logistiikkakustannusten trendi on ollut kasvava

2000-luvulla, niin kuljetuskustannusten osuus logistiikkakustannuksista

on viime vuosina hieman laskenut. Tätä

selittävät yritysten omien logistiikan tehostamistoimien ja

polttoaineen hintakehityksen lisäksi Suomen päätös puolittaa

merenkulun väylämaksu. Ilman maksun puolitusta

kehityssuunnan

Kaisa Saario

yritysten logistinen kilpailukyky olisi heikompi varsinkin,

Hallitus ratkaisee logistiikkakustannus

kun Suomen ulkomaankauppa kulkee meritse.

Suomalaisyritysten logistiikkakustannukset ovat nousseet 14 prosentin tasolle

Tästä kertoo keväällä julkaistu kansallinen logistiikkaselvitys. Logistiikkakustan

osa muodostuu kuljetus- ja varastointikuluista. Mukaan mahtuu muutakin, sillä

Merenkulun väylämaksu puolitettiin vuonna 2015, ja puolitus

jatkuu näillä näkymin vuoden 2020 loppuun saakka. Hallitusohjelman

mukaan väylämaksua ei poisteta kokonaan

hallituskaudella. Suomalaisten yritysten logistisen kilpailukyvyn

kannalta oikea askel olisi ollut poistaa kokonaan

maksu, jota useimmat muut maat eivät peri. Väylämaksun

poistolla olisi parannettu tehokkaasti ulkomaankaupan

kilpailukykyä. Ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten lisäksi

maksu rasittaa myös Suomessa vierailevia risteilijöitä.

yritys investoi logistiikan digitalisoimiseen ja varautuu kyberuhkiin.

Vaikka logistiikkakustannusten trendi on ollut kasvava 2000-luvulla, niin kuljetu

osuus logistiikkakustannuksista on viime vuosina hieman laskenut. Tätä selittä

omien logistiikan tehostamistoimien ja polttoaineen hintakehityksen lisäksi Suo

puolittaa merenkulun väylämaksu. Ilman maksun puolitusta yritysten logistinen

olisi heikompi varsinkin, kun Suomen ulkomaankauppa kulkee meritse.

Merenkulun väylämaksu puolitettiin vuonna 2015, ja puolitus jatkuu näillä näky

2020 loppuun saakka. Hallitusohjelman mukaan väylämaksua ei poisteta koko

hallituskaudella. Suomalaisten yritysten logistisen kilpailukyvyn kannalta oikea

poistaa kokonaan maksu, jota useimmat muut maat eivät peri. Väylämaksun p

parannettu tehokkaasti ulkomaankaupan kilpailukykyä. Ulkomaankauppaa harj

yritysten lisäksi maksu rasittaa myös Suomessa vierailevia risteilijöitä.

Yritysten logistiikkakustannusten kannalta nyt on tärkeää

vaikuttaa siihen, miten maksu kehittyy vuoden 2020 jälkeen.

Maksun palautuminen aikaisemmalle korkeammalle tasolle

nostaisi logistiikkakustannuksia ja heikentäisi yritysten

toimintaedellytyksiä. Tähän Suomella ei ole varaa.

Yritysten logistiikkakustannusten kannalta nyt on tärkeää vaikuttaa siihen, mite

kehittyy vuoden 2020 jälkeen. Maksun palautuminen aikaisemmalle korkeamm

nostaisi logistiikkakustannuksia ja heikentäisi yritysten toimintaedellytyksiä. Tä

ole varaa.

CAP Valmennus:

Kohta alkaa kova

koulutusrumba .................... 46

Rahtipolkupyöriä lisää

kaupunkijakeluun ............... 50

Kampi ei pyöri,

jos virta loppuu

Huoltojoukot avainasemassa

pitkällä matkalla ..................... 52

Maxpo-messuilla uusi

hyötyajoneuvoalue ja

koeajoa mönkijöillä ............ 58

Lähde: Kansallinen logistiikkaselvitys 2018, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu ja Liikenn

Lähde: Kansallinen logistiikkaselvitys 2018, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

ja Liikennevirasto. Kaavio: Keskuskauppakamari.

Keskuskauppakamari.

Kaisa Saario, elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija, Helsingin kaupunki.

Kaisa Saario,

elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija,

Helsingin kaupunki

More magazines by this user
Similar magazines