08.08.2019 Views

Caravanposti 1 / 2019

Yhdistyksen oman jäsenlehden, Turun Caravanpostin, julkaiseminen aloitettiin vuonna 1995.

Yhdistyksen oman jäsenlehden, Turun Caravanpostin, julkaiseminen aloitettiin vuonna 1995.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

No 1

2019


Täyden palvelun Caravan-talo

Sta n d B y

Kaikki tuotteet

valmistetaan

tehtaassamme Ruotsissa

ainoa

läheinen

vaihtoehto

Svenska Tält i Dorotea AB • Box 18 • Timmervägen 5 • 917 21 Dorotea

Puh: +46 942 513 14 • Fax: +46 942 109 53 • Sähköposti: info@svenskatalt.se • Internet: www.svenskatalt.se

Pansiontie 6, 20200 Turku

Puh. (02) 2749 880

Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com

STAND BY

MADE IN SWEDEN

DIPLOMAT

MADE IN SWEDEN

ja tarvikkeet

etuteltat


JULKAISIJA

SF-C Turku ry

Linnankatu 49 A

20100 TURKU

Puh. (02) 230 8623

24. vuosikerta

PANKKIYHTEYS

FI96 8000 1170 7749 71

SÄHKÖPOSTIOSOITE

sfcturku@sfcturku.fi

PÄÄTOIMITTAJA

Esa Kankaristo

Puh. +358 400 520 856

kankaristoesa@gmail.com

ILMOITUSMYYNTI

sfcturku@sfcturku.fi

+358 400 520 856

SIVUNVALMISTUS

T. Nieminen Oy

Painotalo Painola

Jousitie 2, 20760 Piispanristi

Puh. (02) 274 9226

malla@painola.fi

PAINO

T. Nieminen Oy

Painotalo Painola

Jousitie 2, 20760 Piispanristi

Puh. (02) 274 9222

Puheenjohtajan

Pulinat...

Olen uusi puheenjohtajanne Esa Kankaristo.

Caravan numeroni on 8895, eli

olen joitakin vuosia ollut harrastuksen

parissa. Toimin myös turvatoimikunnan

ja ajoharjoittelun vetäjänä.

Tämä vuosi on lähtenyt Caravan Show

merkeissä Messukeskuksessa kohtalaisesti

käyntiin. Enemmänkin olisi saanut

treffiläisiä olla, kun ilmatkin suosivat

tänä vuonna vierailijoita.

Kesäniemessä alueellamme on aloitettu

uuden suihku- ja wc- rakennuksen

rakentaminen.

Yhdistyksemme täyttää ensi kesänä

15.6. pyöreät 50 vuotta, jota juhlitaan

juhlatreffien merkeissä 14-16.6. Kesäniemessä.

Tänä vuonna haasteenamme on alueemme

tunnetuksi tekeminen ja jäsenistömme

aktivoiminen alueemme käytön

lisäämiseksi. Erityisesti teemme työtä

saadaksemme mukaan uusia nuoria caravaanareita.

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään

Messukeskuksen Restel ravintolassa

17.4.2019 kello 19.00 alkaen. Kokouksessa

käsitellään sääntöjen määräämät

asiat.

Talvi on näyttänyt tänä vuonna voimansa

lumen muodossa, jota on täytynyt

poistaa telttojen ja vaunujen katoilta

sortumien välttämiseksi. Silti telttasortumilta

ei alueilla ole vältytty. Muistakaa

antaa kiitosta alueilla tehdyistä töistä,

sillä kiitosta ei muisteta riittävästi jakaa,

negatiiviset asiat kyllä, vaikka aina ei pitäisi

niistä vouhottaa.

Esa

Digilehti:

www.e-julkaisu.fi/turun_caravanposti/1-2019

LEHDEN PAINOSMÄÄRÄ

1800 kpl

4000 kpl Caravan Show numeroa

ILMOITUSHINNAT

Etusivu 186 x 215 680 €

Takakansi 186 x 260 550 €

2-kansi 186 x 270 420 €

3-kansi 186 x 270 420 €

Sisäsivut 1/1 186 x 270 370 €

1/2 186 x 133 230 €

1/4 90 x 133 170 €

1/8 90 x 65 120 €

Rivi-ilmoitus 90 x 30 70 €

Jäsenten ilm. 40 x 25 10 €

Jäsenten kiitosilmoitukset maksutta

Aineistopäivät 2019

nro aineisto jakelussa vk.

1 12.02. 11

2 23.04 21

3 27.08 38

4 22.10 46

Turun Caravan Posti | 3


Järjestyksenvalvojia tarvitaan

Yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin

mm. Kesäniemessä, Ruissalossa ja Messukeskuksessa.

Omat järjestyksenvalvojat

tietävät paremmin treffikäytännöt

kuin ulkopuoliset vaikka tehtävät

ovat samat.

Syksyn aikana järjestetään järjestyksenvalvojakurssi.

Kurssi antaa valmiudet

toimia järjestyksenvalvojan tehtävissä.

Oppimateriaalina on poliisin vahvistama

kurssiaineisto. Kurssi sisältää

1.1.2017 voimaan tulleen lain mukaisen

koulutuksen. Kurssilaisille järjestetään

koe. Sen hyväksytysti suorittaneet saavat

todistuksen, jolla voivat anoa poliisilaitokselta

järjestyksenvalvojan korttia.

Ilmoittautumiset:

Turvatoimikunnan vetäjälle

Esa Kankaristolle puh. 0400 520 856

Uusia jäsentarvikkeita

Naisten otsapanta

vankkuri-logolla,

musta ja valkoinen ..................15 €

Musta pipo

vankkuri- logolla .....................10 €

Musta huppari

vankkuri- logolla .....................25 €

Musta huppari vankkuri

ja Kesäniemi logolla ................35 €

Musta T-paita

Vankkuri- logolla .....................10 €

T- paidassa eri malli naisille.

Otsapantaa, pipoa, huppareita ja

T- paitaa saatavissa Ruissalossa ja

Kesäniemessä sekä yhdistyksen toimistolta.

4 | Turun Caravan Posti


Ruissalon hengessä

Ruissalo Cambing

on varmaan kaikille

karavaanareille

tuttu paikka. Se on Turussa

Ruissalon saaressa. Alue on

ollut SF-Caravan Turku yhdistyksellä

vuokralla 1970

lopulta lähtien talvialueena.

Uusilla ja ehkäpä myös vanhemmilla

yhdistyksen jäsenillä

ei varmaankaan ole

tiedossa tai muistissa alueen

alkuvuosien toiminnasta,

isännistä tai alueen talvikunnossapidossa

tarvittavista välineistä.

Lumilapiot ja kolat

ovat olleet alkuvuosien normaaleja

lumenluonti välineitä.

Kuten alkuvuosina, on

nykykäytäntönä edelleen, että

jokainen vaunukunta huolehtii

omasta tonttipaikastaan.

Keväällä toukokuussa, kun

talvikausi päättyy, tulee talviasukkaan

huolehtia siitä että

paikka jää siistiin kuntoon.

Kalusto

Kuten todettu, alkuvuosina

lumityöt tehtiin lapioilla ja

kolilla. Ensimmäinen traktori

oli kuvassa esiintyvä

Ford, perälevyllä. (Kuva 1)

on vuodelta 1989. Ford traktorilla

lumenpuhdistus oli

kolia ja lapioita helpompaa,

mutta lumen kasalla nosteleminen

ei onnistunut, kuten

on onnistunut myöhempinä

talvina. Tuolloin oli lunta

Ruissalossa runsaasti, samoin

kun tänäkin talvena on.

Tänä talvena luomityöt

ovat olleet ”yhtä juhlaa” sillä

Matilla on viime syksynä, hyvin

palvelleeseen Valmet 602

vaihdettu Komat´su WA80

apurinaan. (Kuva 2)

Matti on hoitanut lumityöt

vuosien kokemuksella nopeasti

ja tarkasti. Alueen vaunukunnat

itse huolehtivat tonteistaan,

kuten aiemminkin.

Ruissalon henki?

Hyvän hengen keskeisenä tekijänä

on avoin ja reilu henki

alueella, joka lähtee tasapuolisesta

ja jämäkästä isäntäparista,

jota Ruissalossa edustaa

Matti ja Pirjo Vainio. He ovat

olleet pestissä jo yli 25 vuotta,

joten toiminta on vakiintunut

ja talviasukkaat tietävät

miten alueella tulee toimia.

Itse alueella yli kymmenen

vuotta olleena, ei tietooni

ole tullut yhtään kärhämää

tai suurempaa suun kopua.

Alueella ei myöskään ole

muodostunut mitään kuppikuntia.

Kaikki ollaan kuin

yhtä perhettä. Jokainen saa

Toimiva kokonaisuus ja tyytyväinen kuski…

olla ja mennä oman mielensä

mukaan, mutta sääntöjä pitää

noudattaa. Hyvää henkeä

pidetään yllä ja vahvistetaan

yhteisillä keskustelutilaisuuksilla

(kuva 3), joita pidetään

kerran kuukaudessa, juuri

Yläkuva: ”Vielä mahtuu muutama kauhallinen”, totesi Matti.

Turun Caravan Posti | 5


Koneellistunut kalusto.

Keskustelutilaisuus 5.1.2019.

ennen hallituksen kokousta.

Tilaisuudessa kerrotaan edellisen

hallituksen kokouksen

päätöksiä ja selvitetään tulevan

kokouksen asioita.

Perinteikästä papusoppapäivää

vietettiin la. 16.2. Pirjo

apureineen oli keittänyt hernekeittoa

ja paistanut pannareita

runsaasti, josta hieman

vajaat neljäkymmentä asukasta

saivat nauttia. Keittiö

kävi ahtaaksi, mutta hyvällä

hengellä ja maltilla kaikki

saivat ruokailtua.

Vappuna on ns. pitkäpöytä

käytävällä. Grillataan, lauletaan

ja kuunnellaan paikalle

kutsuttua musikanttia.

On tärkeää, että toiminta,

on kauttaltaan mahdollisimman

avointa ja läpinäkyvää.

Tärkeää on myös se, että hallitus

- edustajiensa välityksellä

- kuulee kentän ääntä ja

saa suoraa palautetta kentän

toiveista, mutta ottaa vastaan

myös kritiikistä.

Alueen hyvä maine

Ruissalo Canpingilla on hyvä

maine, joka näkyy runsaana

ja koko ajan kasvavana

vierailijoiden määränä. Talvipaikoille

olisi enemmän

6 | Turun Caravan Posti


tulijoita, kuin mitä paikat

antavat myöden. Käyttöaste

on siis korkea. Kuka mahdu

tai ei saa talvipaikkaa, suositellaan

hänelle omaa aluetta

- Kesäniemeä. Ruissalon mielenkiintoa

tietenkin lisäävät

se, että Turun keskustaan

on hieman yli kymmenen

kilometriä ja Turun satamaa

noin kuusi kilometriä. Bussipysäkki

on parin sadan metrin

päässä, josta ”keltainen

vaara” nykyisin Föli - bussit

ajavat pari kertaa tunnissa

keskustaan.

Liikuntaa harrastaville on

kävelyreittejä, luontopolkuja

sekä nyt talviliikuntaa harrastaville

latuja, unohtamatta

mahdollisuutta saunomiseen

ja avantouintiin. Viikonloppuisin

on karaokeiltoja

keittiössä, joiden pitoajasta

tiedotetaan erikseen.

Tässä vaiheessa on hyvä

esittää tähänastisesta työstä

kaikkien asukkaitten puolesta

lämmin kiitos Matille alueen

talvihoidosta ja Pirjolle

asukkaitten ja vierailijoiden

maksujen vastaanottamisesta

ja ohjauksesta alueella oleskeluun.

Kiitos myös hyvin

siivotuista tiloista.

Tervetuloa Ruissaloon!.

Terveisin Martti

Turun Caravan Posti | 7


www.palosammutin.info

Tasokkaiden

Caravanalueiden

ketju

Palosammutin PS Oy tarjoaa sammutinalan

palveluita luotettavasti ja kilpailukykyisesti

niin yksityisille kuin yrityksillekin.

Meiltä löydät kattavan valikoiman luotettavia

paloturvatuotteita kotiin, työpaikalle,

vapaa-ajan asuntoon ja ajoneuvoon.

Yrityksen osaava henkilökunta

avustaa asiakasta löytämään

monipuolisesta valikoimasta

juuri hänen tarpeisiinsa sopivan

sammuttimen ja neuvoo laitteen

käytössä.

Ota meihin yhteyttä:

Marko Vuorio

marko.vuorio@palosammutin.info

PALOSAMMUTIN PS OY

Markulantie 1, 20300 Turku

Puh. 0440 7000 24

Rairanta

Kyselyt voi soittaa,

varaosamyynti

puh. 0440 800 123

tai lähettää sähköpostilla

oilijalonen@oilijalonen.fi

www.oilijalonen puh. 0440 800 123 Jalosenkuja 6, TURKU

8 | Turun Caravan Posti


Kesäniemessä tapahtuu

Kesäniemessä aloitettiin

loppuvuodesta

uuden suihku

ja wc rakennuksen rakennustyöt.

Ennen pakkasia,

saimme sokkelin rakennettua.

Lieksan Rekiniemestä

haimme tarpeettoman jäteveden

käsittelylaitteet, erikoisen

näköisellä mutta laillisella

yhdistelmällä. Joka herätti

kanssa-autoilijoissa ihmetteleviä

katseita.

Kastelli pystytti seinät ja

katon alkuvuodesta sokkelin

päälle, joten olemme päässeet

talvea pakoon sisätyövaiheeseen.

Kesäniemeen juhlatoimikunta

valmistelee yhdistyksemme

50 -vuotistreffejä,

jotka pidetään 14-16.6. Kaikki

joukolla juhlistamaan yhdistyksemme

menneitä ja

tulevia vuosia hyvän harrastuksemme

puitteissa.

Kesäniemessä pidetään

kevään aikana keskustelutilaisuus,

jossa pohditaan

menneitä ja tulevia asioita

alueemme parantamiseksi ja

saadaksemme uusia kävijöitä

alueelle.

ek

Turun Caravan Posti | 9


SF-C Kesäniemi

Vehmaa

Takaniitty

Takaniityntie

Keskiniitty

Onnelankaari

Kennelkuja

Mustikkamäentie

9

Etuniitty

Leikkikentäntie

Kesäniementie

Etuniityntie

10 11

Ahvenkaari

Juomavesi

Vieraskenttä

Vieraskenttä

ajokaivo/

harmaaveden

tyhjennys

Etuniityntie

Mustikkamäki

Porrastie

12

Kaivo,

juomavesi

Humalamäki

8

Graniittiniementie

Pursiseurantie

1Lystipolku

Kesäniementie

11

3 2 5

4

Saunakaarentie

Kesämäentie

kaarentie

Sauna

Leikkikenttä

Lippukallio

Kesäniementie

Sisääntulo

7

Puomi

6

Pysäköintipaikka

Uimarannantie

Uimarinpolku

Uimaranta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lystiliiteri (Ylälysti)

Varastorakennus

Grillikatos

Puucee / Kemssan tyhjennys

Traktoritalli

Roskalava

Sauna

vesijohtovesi

Varasto,

harmaavesikaivo

Huoltorakennus (Alalysti)

tiski, suihku, toimisto, Deffa

WC / Kemssan tyhjennys

Venelaituri

Mynälahti

11

Puucee / Kemssan tyhjennys

Kiinteiden harmaavesisäiliöiden tyhjennys

12

Kesävesipiste

10 | Turun Caravan Posti


KESÄNIEMIMUKIT

Tulivat myyntiin kioskille. Mukin on valmistanut Callerie Leposka Velkualta käsityönä,

joten jokainen muki on hieman erilainen. Mukeissa on edessä merimaisema

ja takana Kesäniemen koordinaatit. Muki on hieno antaa vaikka lahjaksi karavaanari

tutulle. Mukit sopivat myös iloiseen illanviettoon tuttujen kera. Mukeja on saatavana

Kesäniemen toimistolta 12 €/kpl. Mukien ensitilaus on rajallinen eli nopeat ehtivät.

Livonsaari Caravan

Rauhallinen leirintäalue meren rannalla

maaseudun rauhassa.

Vain 25km Naantalista

-Asuntovaunupaikkoja

-Telttapaikkoja

-Yöpymismökkejä

Avoinna ympäri vuoden.

Ei isäntävuoroja.

www.livonsaarencaravan.fi

Pohjanpääntie 250, 21180 Livonsaari

040-5004401

Turun Caravan Posti | 11


Ajotaitoharjoittelua

Turvatoimikunta järjesti

kevään aikana

neljänä maanantaina

ajoharjoitteluja auto-vaunuyhdistelmille

sekä matkailuautoille

Turun Messukeskuksen

pihalla. Ajoharjoittelupäivinä

oli mahdollista suorittaa

myös ajotaitomerkkejä.

Ajoharjoittelurata perustuu

neljään jokapäiväisessä liikenteessä

oletettuihin asioihin

kuten: Suoraan peruutus,

pujottelu, talliin peruutus

sekä jalkakäytävän reunaan

parkkeeraus. Jotain näistä

tarvitaan lähes aina kun vaunun

kanssa leiriydytään. Turvatoimikunnan

jäsenet opastivat

yhdistelmän käsittelyssä.

Ajoharjoitteluissa kävi tällä

kaudella 25 henkilöä, jotka

suorittivat 7 erilaista merkkiä.

Ajotaitomerkit luovutettiin

yhdistyksen syyskokouksessa.

Ajotaitoharjoittelut ovat

maksuttomia ja kaikkien yhdistysten

jäsenille.

Tervetuloa!

Esa Kankaristo ja

Katriina Laitinen

harjoitteluissa käyneiden

kesken arvotaan turvallisuus

aiheinen palkinto syksyllä.

Yhdistyksellä on nyt käytössä

oma vaunu Solifer S3

joka on nyt harjoituksissa

käytössä jatkuvasti. Saman

vaunun käyttö harjoituksissa

on harjoittelijalle parempi

Kevään

harjoittelupäivät:

29.04.

13.05.

20.05.

27.05.

Syksyn

päivät:

09.09.

16.09.

23.09.

Ps. Laita valmiiksi muistiin

ensivuoden ajoharjoittelut,

jotka alkavat jälleen huhtikuussa.

Vuoden aikana ajovaihtoehto

kuin se että olisi

eri ominaisuudet ja mitat

oleva vaunu joka harjoittelu

kerta.

Turun Caravanposti -lehden yhteistyö-kumppanit

Toimituksen toivomus jäsenistölle

on että, käyttäisimme

yhteistyökumppaneittemme

palveluja.

Best Caravan

Vakiotie 4, Lieto

Myynti puh. 010 832 4520

Market ja Huolto puh. 044 781 1073

Avoinna ma-pe 9-17, la 10-14

Turun Länsivankkurit Oy

02-2749 880

www.lansivankkurit.com

Pansiontie 6, 20200 Turku

Sarka Caravanhuolto

Peitturinkatu 6, 21260 Raisio

02-4367 134 • www.sarkacaravan.fi

avoinna arkisin 08.00-16.30

Nuorten työtuki/Idea Kirppis

0400 612 980

Ruissalontie 39, 20200 Turku

Loimaan Laatuauto

Palvelemme

MA 9-18, TI-PE 9-17,

LA 10-14

Lamminkatu 7

Myynti 040 450 7001

Huolto 040 450 7002 040

Lamminkatu 39

Myynti 040 450 7011

Huolto 040 450 7012

OJ Hinauspalvelut 0440 122 121

OJ Raskaskalusto 0400 520 765

OJ Varaosat 0440 800 123

OJ Autokierrätys 0440 800 123

PALOSAMMUTIN PS OY

044 0700 0024

Markulantie1, 20300 Turku

Svenka Tält

Timmervägen 5, 917 21 Dorotea

+46 942 513 14 • www.svenskatalt.se

Turun Ajovaruste Oy

050 357 3093

www.turunajovaruste.fi

Tuulissuontie 9, 21420 Lieto

Liedon Autopesu Oy

www.liedonautopesu.com

Tuulissuontie 31 Halli2, 21420 LIETO

044 705 5566

Avoinna ark. 08.00-16.30

muina aikoina ja viikonloppuisin

sop.muk.

WP-Katsastus Oy

Tuulissuontie 34, 21420 Lieto

(02) 436 4300 • www.wp-katsastus.fi

Avoinna ma-pe 8.00-17.00

Vuola autojousi

Vuola Trucks and Trailers Ky

0400 530 306 • www.vuola.fi

Voivalantie 28

Custom Truck Oy

Jokivarsitie 246, 66500 Vähäkyrö

puh. 06 4783 444

avoinna ark. 7.00.15.00

Puutarhuri Snellman Oy

Littoistentie 114, 21500 Piikkiö

010 406 9770

www.puutarhurisnellman.fi

12 | Turun Caravan Posti


Livonsaaren

talvi ja vuodenvaihde

Pikkujoulua vietettiin Livonsaaressa

24.11 hyvän jouluruokailun

ja karaoketanssiaisten merkeissä,

mukaan mahtui 30 ensin ilmoittautunutta.

Myös uusivuosi vastaanotettiin ilotulitteiden

ja tanssin merkeissä. Mukavaa

oli ja ihmiset viihtyivät.

Livonsaaressa talvitoimintapäivä

16.2.

Oli tikkupullan paistoa mutterissa, makkaran

paistoa rakovalkealla rannassa,

sekä pilkkikilpailut, joihin osallistui 24

pilkkijää. Sarjoja oli naisten ja miesten

sarjat.

14 | Turun Caravan Posti


Naisten sarjassa voittajapainot olivat

1. 1,440kg, 2. 0,440 kg, 3. 340 kg.

Miesten sarjassa voittajapainot olivat

1. 2,000 kg, 2. 1,660 kg, 3. 1,400 kg

Jäätä oli riittävästi 39cm, aurinko suosi

meitä tänäkin vuonna kiitettävästi ja

tuuli oli maltillinen.

Illalla oli lumi- ja jääveistoskisa, joista

kuvat eivät ehtineet lehteen.

ek

Turun Caravan Posti | 15


Livonsaaressa talvitoimintapäivä 16.2.

16 | Turun Caravan Posti


”Etelän talvehtijat”

”Ettäkö etelään talvehtimaan?”

Tämän tyyppisiä

keskusteluja käydään usein

karavaanareitten keskuudessa

kesän aikana ns. treffeillä.

Näihin keskusteluihin tuli

osallistuttua viime kesänä,

meidän matkan mahdollinen

toteutuminen varmistui, kun

ystävämme Hilkka ja Veli ilmoittivat,

että he lähtevät lokakuun

aikana Fuengirolaa

kohti, ”lähtekää mukaan”, he

pyysivät.

Näin aloimme suunnittelemaan

matkaa ja mitä kannattaa

ottaa huomioon, kun ajattelee

kyseistä tapaa viettää AS

-autolla-/ matkailuvaunulla

lomaa Espanjan lämmössä

talven. On hyvä olla alustava

matkasuunnitelma, miten

matkan ajattelee etenevän.

Selvitimme autolle tehtävät

varustelut, sisälle varkaushälyttimet,

kaasusumuttimet,

sekä ”pesäpallomaila”. Henkilökohtaiset

tarpeet, mitä

itse kukin tarvitsee talven

aikana sekä vakuutukset että

ne olisivat myös perillä voimassa.

Matkalle hankittiin

kuivamuonaa ja pussikeittoja

ja viimein olimme Vuosaaren

satamassa ”eiku menoksi”.

Fuengirola Camping.

tämättä, joten on syytä olla

varasuunnitelma, joten myös

rekkaparkit tulivat tutuksi

meille. Niissä ei kannata turvallisuudesta

tinkiä, joillakin

on ollut ikäviä kokemuksia

kyseisistä paikoista ja myös

P-paikoista.

Paras tapa matkustaa oli

ajaa matkaa kahden auton

letkassa, joka on myös turvallisempaa.

Ajomatkaa kertyi

meille Turusta- Fuengirolaan

3250 km, matkaaikaisia

yöpymisiä kertyi

kahdeksan.

Matkan varrella nähtiin

huikaisevia nähtävyyksiä,

myös se ystävällisyys, mitä

Euroopan maanteillä kohtaa,

siitä me suomalaiset voisimme

ottaa oppia.

Ajella voi maksullisia

moottoriteitä, tai kuten yksi

karavaanari, ajoi Ranskan läpi

maksuttomia teitä ja samalla

tuli ajettua 175-liikenneympyrän

kautta!

Myös huomioimme sen,

että matkankin voi ottaa loman

kannalta.

Antoisan oli tulomatka,

jonka ”ruunasi” lukuisten ystävien

tervehdykset.

Fuengirola Camping

Leirintäalue on aivan kaupungin

reunassa, n.1500m

päässä keskustasta, hyvien

kävely- ja pyöräteiden varressa.

Kaupat ovat lähellä ja

Reittivalinta

Yksi tapa on mennä Helsingistä

Travemyndeen, näin

säästyy n. 1000km ajomatkaa.

Satamasta siirtyminen ”tankkaamaan”-

ja ensimmäinen

yö-pysäkki voi olla jo Cittyparkissa,

joka on Lyypekissä.

Ajomatkat suunniteltiin

niin, ettei pitkiä matkoja

päivää kohti tulisi ajettavaksi

ja yöpymiset olisivat oikeita

leirintäalueita ja leiriytyminen

hyvissä ajoin valoisan

aikana. No, aina ei tämä

suunnitelma onnistu - vält-

Turun Caravan Posti | 17


merenranta ihan vieressä.

Leirialueella on runsaasti

puustoa. Platania puuta ihan

riittävästi, joten lehtiä on

kerätty muutamia säkillisiä.

Puusto antaa suojaa auringolta.

Leirialueella asustaa ”talvisin”

n.80-yksikköä suomalaisia,

n.40-yksikköä ruotsalaisia,

myös englantilaisia ja

espanjalaisia on runsaasti.

Alue on erittäin siisti ja hyvin

hoidettu. Aluemaksuun

kuuluu, n.10x10 alue, sähkö,

sauna, WC/ suihkut, vesi ja

alueen puhtaana pito. Tänne

mahtuu vähän yli 200-yksikköä.

Täällä Mustarastaat ja Kottaraiset

pitävät omaa aamulaulantaansa,

joka on niin

kotoista. Kun tiedustelin karavaanareilta,

jotka ovat olleet

täällä 23 vuotta peräkkäin,

”miksi Te tulette tänne

joka vuosi uudestaan samaan

paikkaan?”. ” Täällä on puhdasta,

ystävällinen henkilökunta,

ja mikä parasta, täällä

ei ole aamuisin kosteutta

kalusteissa, eikä paikat homehdu”.

Ajanvietto

Usein kysytään, mitä te siellä

teette ja miten kulutatte aikaanne?.

Täällä voi harrastaa

joka päivä jotain, on Petankia,

Mölökkyä, keppijumppaa,

opastettuja kävelyretkiä

vuoristoon, karaokea/ tansseja,

paljon muuta.

Mikä tärkeintä, täällä on

yhteisöllisyys tärkeää, istutaan

ulkona tai sisällä tuttujen

kanssa, käydään yhdessä kaupungilla

syömässä tai muuten

vain esim. markkinoilla vietetään

aikaa, joita täällä on

3-kertaa viikossa.

Välimeressä uinti kuuluu

myös harrastuksiin. Vesi on

noin +16-17C asteista ja suolaista,

mutta puhdasta.

Fuengirolassa osa asuu leirialueella,

joka on yksitapa

viettää aikaa etelässä (esim.

Mikä se olikaan se turvaväli? ...Täällä se on 0,50 m-1,5 m.Tämä

on ns. ilmainen villialue Feria -alueella. Kyseisellä alueella pidetään

tiistaina ja lauantaina markkinat.

Malagassa sijaitsee 1840-luvulla aloittanut viinikellari, jossa on

n.30 eri viinilaatua. Viinitilaus lasketaan liidulla suoraan tiskiin,

eikä ALV-veroa ole mukana!. Missä kuitti? No pöydän kannessa,

ja sitten tarjoilija pyyhki hinnan rievullapois! 21,80 €, tämän

verran maksoi 12 lasillista viiniä!

AS-auto ym.). Olemme tavanneet

täällä tuttuja, myös

lukuisia suomalaisia, jotka

asuvat kaupungilla kerrostaloissa

tai hotellissa. Moni

kertoo, ettei siellä tunne naapuria

eli samoja ongelmia,

kuin Suomessa kotona. Sekin

on kuultu, ”että seuraavalla

kerralla tullaan kyllä taas

AS-autolla”.

Onhan täällä myös useita

muitakin alueita, missä voi

leiriä pitää. On ilmaisia alueita,

niissä ei ole WC-tiloja,

eikä suihkuja ja välimatka

toiseen yöpyjään on 0,5 m-1

m, että se siitä turvavälistä!.

Toinen alue on tässä lähellä,

jossa yöpyminen maksaa 1€,

ilman mitään palveluja. Niin

monenlaisia asumismuotoja

täältä löytyy, jokainen tykkää

omastaan.

Liikkuminen

Jos Fuengirolan kaupungilla

liikkuu jalan tai pyörällä, on

se turvallista. Suojatiellä oleva

henkilön ohittaminen autolla

on suurimpia rikkomuksia,

mitä voi olla liikenteessä. Sakot

kuulemma ovat tuntuvia.

Ajoradalla olevan pyöräilijän

voit ohittaa, kun etäisyys pyöräilijään

on n.1,5 m.

Katuja reunustavat appelsiini-

ja mandariinipuut,

jotka ovat nyt täynnä hedelmiä.

Siisteys on todella

ihailtavaa. Roskia ei heitellä

maahan. Kadut pestään yön

aikana. Ihmiset ovat todella

ystävällisiä ja katsekontaktin

ja hymyn saaminen on ihan

tavallista, ”Hola” kuuluu,

vaikka vastaan tulija on ihan

tuntematon. Vielä täällä on

pärjäilty vähäisellä Englannilla

ja runsaalla Suomella,

jota kuuluu kaupungilla

jatkuvasti. Kerrotaan, että

tällä rannikolla asuu n. 30

000 suomalaista ja noin 300

suomalaista yritystä toimii

Fuengirolan alueella.

18 | Turun Caravan Posti


Nähtävyydet

Olemme käyneet matkailukohteissa

useissa, osa on

ollut opastettuja retkiä, tässä

muutamia.

Gibraltar oli mielenkiintoinen

paikka ja on sotilaallisesti

tärkeä Englannille. Alueella

sijaitsee myös Moskeija,

jota ihmettelimme, miten

se on sinne saatu rakentaa?.

Kaupunki on samalla vapaakauppa-alue,

keskustassa

on pieniä liikkeitä ja ihmisiä

kävelykadut täynnä - eri kansallisuuksia.

Ronda, kyseinen kaupunki

sijaitsee korkealla vuoristossa,

kymmenien kilometrien

päässä rannikosta. Ihmettelee

vain, miten sinnekin on ihminen

joskus osunut ja alkanut

rakentaa omaa pesäänsä?

Mijas, vanhimpia alueen

kyliä korkealla vuoren rinteellä,

jossa kadut ovat kapeita

ja jossa liikutaan pääsääntöisesti

aaseilla, hevosilla ja

kävellen.

Kylän rakennukset ovat

kokonaan valkoisia ja rakennukset

siistejä ja hyvin hoidettuja.

Cordoba, Ehkä alueen

mielenkiintoisin kaupunki

ja vanhaa rakennuskulttuuria

täynnä. Kerrotaan, että

sitä on alettu rakentamaan

jo satavuotta ennen ajanlaskumme

alkua. Kaupungissa

sijaitsee valtava moskeija,

jonka sisään on rakennettu

kirkko. Koosta voi jotain

päätellä, sillä sen sisällä on

yli 850 kpl suuria marmoripylväitä

ja nekään eivät ole

kovin tiheässä.

Fuengirolan kaupunki

järjesti uudenvuoden vastaanoton,

jossa ilotulitteiden

sijaan jaettiin muutama tuhat

pullollista Cava-sampanjaa

ja viinirypäleitä. Sekä Loppiaisena

olimme seuraamassa

Itämaantietäjien noin 2 km

pitkää kulkuetta, siinä lapset

jakoivat 36000 kg makeisia ja

taisi meidänkin pussiin kertyä

muutamia kiloja.

Kotimaa

Välillä olimme viikon Suomessa.

Nopea arviointi siitä

matkasta. Suomi on kallis

maa, todella kallis!. Jos vertaa

täällä olevaa hintatasoa, joka

on yleensä 50-80 % halvempaa.

Myös sillä on huonot

puolensa täällä, jos ei ole

harrastuksia, niin kaljakaan

ei paljon maksa.

Terveiset Ruissalon isännille

Matille ja Pirjolle huolenpidosta

sekä muille tutuille

Karavaanareille. Lumi

kuulemma sulaa…keväällä

viimeistään!

Tämmöistä täällä ja matka

jatkuu!

terveisin ”Siirtohimaset”

sauli

Kesäniemen

tuloportin

suunnittelukilpailu

SF-Caravan Turku ry järjestään suunnittelukilpailun kesäpaikka

Kesäniemen alueen tuloportin suunnittelusta.

Ota osaa ja lähetä ideasi 30.4.2019 mennessä sähköpostilla

osoitteeseen kankaristoesa@gmail.com tai postitse osoitteeseen

SF-Caravan Turku ry, Linnankatu 49 a, 20100 Turku.

Voittanut ehdotus palkitaan viikonlopulla kahdelle Ruissalon

kylpylässä.

SF-Caravan Turku ry

Vuokrattava asuntovaunu:

Tulossa Kesäniemeen vuokrattavaksi asuntovaunu heille,

jotka haluavat tutustua caravaanarin ihanaan ja vapauttavaan

elämään. Tiedustele Kesäniemen isännältä tai katso yhdistyksen

nettisivuilta, jossa vaunusta ilmoitetaan heti, kun se on

saapunut Kesäniemeen.

Caravanposti sähköisenä

digilehtenä:

Uusi aikakausi koittaa, sillä Caravanposti julkaistaan myös

sähköisenä digilehtenä, jota voit lukea milloin vain, missä vain

ja millä laitteella vain.

Lehti löytyy osoitteesta:

www.e-julkaisu.fi/turun_caravanposti/1-2019

Turun Caravan Posti | 19


ProBIO Tech Hajunpoistaja 100 %:n luomutuote

ProBIO Tech Hajunpoistaja on ulkokäymälöiden ja kemiallisten wc:den

hajuhaittojen poistamiseen tarkoitettu luonnonmukainen ja tehokas

mikrobivalmiste.

Puutarhurit puurtavat, sinä nautit tuloksista!

• puunkaato • kantojyrsintä • kausi-istutus

• puutarhan ylläpitohoito

• pihan huoltosopimus

• taloyhtiön pihan hoitosopimus

• pihasuunnitelma • viherrakentaminen

• viherkasvihuolto

ProBIO Tech Hajunpoistaja sisältää luonnossa esiintyviä hyötymikrobeja

ja fotosynteesibakteereja sekä hiivoja (mm. Lactobacillus casei,

Lactobacillus plantarum, Rhodopseudanomas palustris, Saccharomyces

cerevisiae,jne), erikoisvettä, luonnon tisleitä. Tuote ei sisällä

geenimuunneltuja mikrobeja, eikä kemikaaleja.

KÄYTTÖALUEITA

Ulkokäymälät, kemialliset wc:t, kompostit yms. tilat, joissa syntyy

virtsa- ja ulosteperäisiä hajuja.

Puutarhuri Snellman Oy

Pukkilan Kartano • Littoistentie 114 • 21500 Piikkiö

010 406 9770 • info@puutarhurisnellman.fi

www.puutarhurisnellman.fi

Myynti ja markkinointi:

Puutarhuri Snellman Oy

teRvetuloa

täyden palvelun kotimaiselle

katsastusasemalle

kaikkien ajoneuvojen katsastukset,

rekisteröinnit ja vakuutukset meiltä vaivattomasti.

myös venerekisteröinnit.

palvelemme ma - pe klo 8-17

20 | Turun Caravan Posti


S

F

-

C

A

R

A

V

A

N

T

U

R

K

U

T

O

I

M

I

H

E

N

K

I

L

Ö

T

Varapuheenjohtaja

Hannu Kujala

puh. 0400 920 743

Johtokunnan jäsen

Tapani Hietanen

puh. 050 369 0537

Johtokunnan jäsen

Martti Kivioja

puh. 0500 522 147

Nuorisoyhdyshenkilö

Olli Pekka Sandberg

puh. 040 514 3472

Puheenjohtaja

Esa Kankaristo

puh. 0400 520 856

Sihteeri/

Jäsenkirjuri

Anne Soitamo

puh. 050 363 3377

Johtokunnan jäsen

Jyrki Lehtonen

puh. 0400 526 579

Johtokunnan jäsen /

Kesäniemitoimikunta

Ari Moisio

puh. 040 549 6648

Turvatoimikunta

Esa Kankaristo

puh. 0400 520 856

Johtokunnan jäsen

Tapio Ranta

puh. 0500 820 973

Johtokunnan jäsen/

rahastonhoitaja

Erja Ylitalo

puh. 040 532 6990

Naistoimikunta

Tarja Suominen

puh. 050 342 7027

SF-Caravan Turku

TREFFILISTA 2019

LIVONSAAREN TAPAHTUMAT 2019

18.5. Siivoustalkoot alueella klo 10.oo alkaen.Aluekokous klo 14.00 huvitoimikunnan

ja puheenjohtajan valinta. Kahvinjuontia pullan kera. Illalla levytanssit, karaoke.

8.6. Sammuttimien ja kaalulaitteiden tarkastus alkaen klo 9.00. Illalla tanssit

Liveorkesterin tahdissa.

21-23.6. Juhannus Livonsaaressa.

klo 10.00 ladon kunnostus juhannuskoivujen haku ladon koristelu, kokon

pystytys. 18.00 Lipunnosto, juhannuskokon sytytys sään salliessa klo 20.00.

Juhannustanssit alkavat 21.00-01.00.Juhannuspäivänä kilpailuja rannassa.

Heinäkuun olemme lomatunnelmissa

3.8. Toimintapäivä kivaa toimintaa kaikille.

24.8. Muinaistulien yö, rosvopaisti, koirakilpailut. Illalla tanssit livorkesterin tahdissa.

14.9. Kesäkauden päättäjäiset, arpajaiset.

KESÄNIEMEN TAPAHTUMAT 2019

9.2. Talviriehapäivä

19-22.4. Pääsiäistreffit

15.6. Juhlatreffit 50 v.

21-23.6. Juhannus

15-21.7. Lasten taideviikko

10.8. Petanki kilpailut

30.8.-1.9. Syystulet treffit

11-13.10. Silakkatreffit

7.12. Pikkujoulut

31.12. Uusi vuosi

PYSÄHTYNEET VANKKURIT

SF-C 88425

2

0

1

9

Urheiutoimikunta

Pentti Hjerppe

puh. 040 594 8907

Matkailuasiamies

Ilpo Tolvas

puh. 0400 527 077

Tekninen asiamies

Jyrki Lehtonen

puh. 0400 526 579

Ritva Anneli

Sundell

* 22.06.1939

† 20.11.2018

Muistoa kunnioittaen

SF-Caravan Turku ry

Kjell

Lundahn

* 03.03.1946

† 18.01.2019

Muistoa kunnioittaen

SF-Caravan Turku ry

Turun Caravan Posti | 21


SF-Caravan Turku ry

www.sfcturku.fi sfcturku@sfcturku.fi

Puheenjohtaja

Esa Kankaristo +358 400 520 856

kankaristoesa@gmail.com

Hallitus

Hannu Kujala, vpj. 0400 920 743

hannu.kujala1@gmail.com

Anne Soitamo, siht. 050 363 3377

anne.soitamo@gmail.com

Tapio Ranta ??

tapio.ranta@teknoaction.fi

Erja Ylitalo rahastonh. 040 532 6990

erja.ylitalo@gmail.com

Tapani Hietanen 050 369 0537

t.hietsu@suomi24.fi

Jyrki Lehtonen 0400 526 579

jrhlehtonen@gmail.com

Martti Kivioja 0500 522 147

martti.kivioja@icloud.com

Toimikuntien vetäjät

Caravan Show’ -toimikunta 0400 520 856

Esa Kankaristo

kankaristoesa@gmail.com

Kesäniemitoimikunta 040 549 6648

Ari Moisio

amoisio373@gmail.com

Ruissalotoimikunta 050 369 0537

Tapani Hietanen

t.hietsu@suomi24.fi

Turvatoimikunta 0400 520 856

Esa Kankaristo

esa.kankaristo@suomi24.fi

Naistoimikunta 050 342 7027

Tarja Suominen

tarja.suom@gmail.com

Urheilutoimikunta 040 594 8907

Pentti Hjerppe

Nuorisoyhdyshenkilö 040 514 3472

Olli-Pekka Sandberg

Jäsenkirjuri 050 363 3377

Anne Soitamo

anne.soitamo@gmail.com

Asiamiehet

Matkailuasiamies 0400 527 077

Ilpo Tolvas

ilpo.tolvas@gmail.com

Tekninen asiamies 0400 526 579

Jyrki Lehtonen

jrhlehtonen@gmail.com

Taloushallinto

Turun Tilipalvelu Oy

Yhdistyksemme alueet

KESÄNIEMI, VEHMAA, NUHJALA Puh. 02-433 3462

yhteyshenkilö Ari Moisio 040 549 6648

Maksut 2019

Kausipaikat:

Vuosi (sis. saunan) 480 € Seisontamaksu 1,50 €/vrk

Kevät 1.1.-30.4. 170 € Perhesauna 15 €/50 min

Kesä 1.5.-30.9. 300 € Sähkö 0,26 €/kwh

Syksy 1.10.-31.12. 130 € Sähkön minimim. 2 €/kerta

Yöpyminen SFC-jäsen 18 €/vrk, SFC:n ulkopuolisilta 28 €/vrk

Vuorokausimaksut sis. valosähkön 350W

Pesukone 2 €/kerta Kuivausrumpu 2 €/kerta

Venepaikka 40 €/kesä Kaasu erillisen hinnast. mukaan

Vierailumaksu 3 €

TALVIALUE RUISSALO-GAMPING

Yhteyshenkilö Matti Vainio puh. 0400 704 179

Maksut 2018-2019

Talvi 240 € 022 jäsen. / 260 € muut

Yöpyminen vrk 18 €/sis. valosähk.

Mittarisähkö

0,22 €/kwh Pienin mittarimaksu 2 €/kk

Valosähkö

2 €/vrk Perhesauna (50 min) 6 €/perh.

Yhdistyksemme

sopimusalue

LIVONSAARI CARAVAN, Pohjanpääntie 250, 21180 Naantali

Yhteyshenkilö Jari Vähätalo puh. 050 362 0939, 040 500 4401

Maksut 2019

Vuosimaksu 760 €

Viikko ei jäsen/SFC

85/75 €+2 €/henk/6vrk

Vrk ei jäsen/SFC

17/16 €+3 € henk. (yli 1 vuotiaat)

Telttapaikka 20 €

Venepaikka pieni

135 €/kesä

Venepaikka keskik.

160 €/kesä

Venepaikka iso

250 €/kesä

Ilman kausipaikkaa

+50 €/kesä

Venepaikkayöpyminen 17 €

Ei isäntävuoroja.

Mökki 2hh

40 €/vrk

Mökki 4hh

60 €/vrk

Perhesauna

17 €/h

Yhteissauna

5 €/hlö

Mittarisähkö minimi 3 €

yli 4 vrk

0,29 €/kwh

Valosähkö

5 €/vrk

Lämmityssähkö

8 €/vrk

Mittarisähkö kausipaikalla

0,29 €/kwh

Juhannus korotetut vrk hinnat

Ei isäntävuoroja

Tarvikemyynti

Turun Länsi-Vankkurit Oy

Pansiontie 6, Turku

Kerhohuoneisto

Linnankatu 49 A, 20100 TURKU

Puh. 02 230 8623

Päivystys kerholla maanantaisin klo 18-20 (kesä- ja heinäkuuta

lukuun ottamatta), muulloin puh. 0400 520 856.

Kesäniemi

Kesäniementie 99, Rautila, 23210 VEHMAA, puh. (02) 433 3462

Yhteyshenkilö Ari Moisio puh. 040 549 6648

Lentopallovuorot

Raunistulan koululla klo 19.30-21.00.

Tarkemmat tiedot, Pentti Hjerppe puh. 040 5948 907,

jolta saa tarkempia tietoja salivuoron käytöstä.

Tervetuloa!

22 | Turun Caravan Posti


Matkailuajoneuvojen

korjaukset (kaikki merkit),

maalaukset, lasinvaihdot,

kosteusvauriokorjaukset,

vuosihuollot, nestekaasulaitteiden

tarkastukset ja

huollot, varaosat jne.

Tuulissuontie 9

21420 Lieto

050 357 3093

toimisto@turunajovaruste.fi

www.turunajovaruste.fi

Soliferin ja Polarin

valtuutettu huoltokorjaamo

Turun Caravan Posti | 23


JOUSTAVAT KAUPAT – JOPA ILMAN KÄSIRAHAA

Asuntoautot ja -vaunut Lamminkatu 39

SNS-243 Ford Mondeo 2,0 TDCi 180hv 43tkm 2016

36.700 takuu, ESP, sadetunn., 1-om., p.tutka, EBD, TC, navi, webasto,

e.vant., met.väri, ilmast., h-kirja, vak.nop.s., 2xrenk., vetok.

RSR-395 Ford Mondeo vignale 2,0 TDCi 180hv 50tkm 2017

39.890

JKA-816 Mercedes-Benz Sprinter 313CDI pitkä 8Hlö 141tkm 2014

59.990

VYX-519 Mercedes-Benz Sprinter minibussi Aut. 120tkm 2013

49.990

CIU-706 Mercedes-Benz Viano CDI 2,2 Minibussi 158tkm 2012

31.990

ILR-304 Nissan Qashqai 1,6dCi Visia 4WD 6M/T 123tkm 2014

18.990 ESP, poiskytkettävä airbag, EBD, ilmast., sivuairb., h-kirja,

lohkol., vak.nop.s., CD, MP3, 2xrenk., vetok.

IO-6600 Ford Focus 1,6 125 hv Kaasu/bens. 43 tkm 2014

14 990 2x renk., Ilmast., (ABS), Parkkitutka

WWT-274 Dethleffs Camper 450 FL 0 2013

18.990 1-om., kattol.

123han Fiat-Adria 833 compact sls 833 Compact SLS 3tkm 2017

57.990

TVI-773 Fiat-Adria A 576 DK 66tkm 2008

29.890 p.tutka, h-kirja, 2xrenk.

VEY-502 Fiat-Ahorn Poker 8 2,0 JTD 53tkm 2006

22.990 h-kirja, CD

ROZ-279 Fiat-Chausson Welcome 3 2,8 JTD 102tkm 2003

19.990 ilmast., lohkol.

JGI-324 Fiat-Dethleffs Globetrotter Esp. i 5580 2,8 JTD 174tkm 2002

15.890 p.tutka, 2xrenk.

FJH-424 Fiat-lmc 671 g 3.0 JTD AC 100tkm 2009

34.990

BOI-943 Fiat-sharky L 37 2,3 JTD 62tkm 2007

24.890 kattol., h-kirja, lohkol.

SOE-826 Mercedes-Benz Sprinter 316 CDi 3+3 hlö 67tkm 2017

46.890 ilmast.

FLY-154 Peugeot Boxer Boxer L3H2 3+3hlö 95tkm

2014 29.990

DIU-232 Solifer Artic 520 TBR 2014

24.890

CKP-693 Mercedes-Benz Sprinter Sprinter minibussi 116tkm 2014

42.990

VITO Mercedes-Benz Vito 1+8HLÖ 160hv Aut. 255tkm 2013

24.990

Palvelemme

MA 9-18, TI-PE 9-17,

LA 10-14

Lamminkatu 7 yli 300 vaihtoautoa Lamminkatu 39

Myynti 040 450 7001

Huolto 040 450 7002

www.loimaanlaatuauto.fi

Myynti 040 450 7011

Huolto 040 450 7012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!