19.09.2019 Views

SOListi_2019__1

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SOLIN<br />

ASIAKAS- JA<br />

HENKILÖSTÖ-<br />

LEHTI<br />

1/<strong>2019</strong><br />

sol.fi<br />

Näin tehdään<br />

Suomen paras<br />

liigajää<br />

Puhtaus on tärkeä osa<br />

potilasturvallisuutta<br />

UJUVASTI<br />

UOMEEN TYÖN<br />

VULLA


Tässä numerossa<br />

5<br />

Pääkirjoitus<br />

6<br />

8<br />

12<br />

15<br />

17<br />

18<br />

21<br />

22<br />

Puhdasta asiaa<br />

Puhtaus on tärkeä osa<br />

potilasturvallisuutta<br />

Työelämässä tarvitaan kaikkia<br />

Ammattilaiseksi voi oppia<br />

monella tavalla<br />

Auringon alla: Peppi Kaira<br />

Tieto kulkee Goodmanissa<br />

SOLin uusissa työvaatteissa<br />

on 345 000 kierrätettyä<br />

muovipulloa<br />

Puhtaus on puoli ruokaa<br />

8 22<br />

on osaava ja innovatiivinen,<br />

kansainvälinen<br />

palvelualan perheyritys.<br />

Monipalvelumme kattaa<br />

siivous-, toimitila- ja<br />

turvallisuuspalvelut sekä<br />

henkilöstö-, kiinteistöja<br />

pesulapalvelut.<br />

Aurinkovoimala on<br />

kaikkien palveluidemme<br />

energianlähde, joka<br />

on asiakkaidemme<br />

käytössä vuorokauden<br />

ympäri kotimaassa ja<br />

kansainvälisesti.<br />

25<br />

26<br />

30<br />

34<br />

37<br />

40<br />

43<br />

44<br />

48<br />

50<br />

SOL Life laittoi liikkeelle<br />

kuntokuurin<br />

Pesetätkö työvaatteet<br />

ammattilaisella? Kyllä<br />

kannattaisi<br />

Sujuvasti Suomeen työn avulla<br />

Vastaanottosihteeri on<br />

Elomaticin käyntikortti<br />

Kaskipuu ja SOL yhteisellä<br />

rekrytointimatkalla<br />

Näin tehdään Suomen<br />

paras liigagää<br />

Yrityskaupassa haetaan<br />

henkilöstölle uusia<br />

mahdollisuuksia<br />

SOLilaiset ovat osa Kämp<br />

Collectionin uniikkeja<br />

hotellibrändejä<br />

Arla, Unilever ja SOL juhlivat<br />

25-vuotista yhteistä taivaltaan<br />

Esimiehen avulla yötyö<br />

kevyemmäksi<br />

Puhtaus on tärkeä osa<br />

potilasturvallisuutta<br />

SOL huolehtii sairaalan sykkeessä niin<br />

yleisten tilojen kuin korkeaa hygieniatasoa<br />

vaativien leikkaussalien ja sairaala-apteekin<br />

puhtaudesta.<br />

Meille suomalaisille on sanomattakin<br />

selvää, että terveydenhuollon on<br />

oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti<br />

toteutettua. Harva tulee<br />

kuitenkaan ajatelleeksi, kuinka tärkeä<br />

rooli puhtaanapidolla on potilasturvallisuuden<br />

kannalta. Puhtaus on laadukkaan,<br />

turvallisen ja asianmukaisesti<br />

toteutetun terveydenhoidon kivijalka.<br />

Puhtaus on puoli ruokaa<br />

Elintarvikkeita valmistavassa tuotantolaitoksessa<br />

puhtaus on kaiken a ja o,<br />

koska sillä taataan kuluttajalle tuotteiden<br />

turvallisuus. Kotivarassa työt<br />

eivät edes käynnisty, jos tuotantotilojen<br />

puhtaus epäilyttää.<br />

– Onneksi SOLin pesu- ja puhtausammattilaisiin<br />

voi luottaa, toteaa Kotivaran<br />

tuotantopäällikkö Timo Ukkola.<br />

Oululainen Kotivara-perheyritys<br />

tuottaa laadukasta meetvurstia ja<br />

salamia Suomen, Ruotsin, Viron ja<br />

Tanskan kuluttajamarkkinoille.<br />

SOLISTI on SOLin asiakas- ja henkilöstölehti. PÄÄTOIMITTAJA Taija Paavola, SOL Palvelut Oy, taija.paavola@sol.fi<br />

TOIMITUSNEUVOSTO Anu Eronen, Peppi Kaira, Juhapekka Joronen, Merja Oljakka, Timo Sairanen, Janne Forsman,<br />

Juhana Olkkola, Elina Jalonen ja Sari Mattila TUOTANTO Faromedia Oy, Sinimäentie 6, 02630 Espoo, info@faromedia.fi<br />

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Sanna Tapola, sanna@faromedia.fi TOIMITTAJAT Sanna Tapola, Tiina Tenkanen, Helena Ritola<br />

TAITTO Iris Nuutinen, Faromedia KANNEN KUVA Vesa Laitinen PAINOPAIKKA PunaMusta Oy, <strong>2019</strong>. Painos 23 000 kpl.<br />

34<br />

Vastaanottosihteeri on<br />

Elomaticin käyntikortti<br />

Aulapalvelun lisäksi Elomatic ja sen<br />

tytäryhtiö CADMATIC ovat saaneet<br />

SOLista apua myös moniin muihin<br />

arjen tarpeisiin.<br />

48<br />

Arla, Unilever ja SOL<br />

juhlivat 25-vuotista<br />

yhteistä taivaltaan<br />

Toukokuussa juhlittiin Söderkullassa,<br />

Sipoon meijerin ja jäätelötehtaan<br />

tiloissa SOLin, Arlan ja Unileverin<br />

neljännesvuosisataista kumppanuutta<br />

kakkukahvein.<br />

www.sol.fi<br />

Seuraa meitä<br />

FACEBOOK<br />

solpalvelut<br />

solhenkilostopalvelut<br />

solpesulapalvelut<br />

TWITTER<br />

@SOL Palvelut<br />

@SOLPesula<br />

@SOLHePa<br />

INSTAGRAM<br />

@SOL Palvelut<br />

@SOLPesulapalvelut<br />

@SOLHenkilostopalvelut<br />

LINKEDIN<br />

www.linkedin.com/<br />

company/sol-group<br />

www.linkedin.com/<br />

company/<br />

sol-henkilostopalvelut-oy<br />

YOUTUBE<br />

www.youtube.com/<br />

solpalvelut<br />

3


Pääkirjoitus<br />

LUOTTAMUS ON KAIKEN PERUSTA<br />

Elintarviketeollisuudessa<br />

asiakkaamme lunastaa omien<br />

asiakkaidensa luottamusta<br />

tuottamamme palvelun avulla.<br />

Luottamuksen tunne on olennainen osa<br />

hyvää elämää ja työntekoa. Luottamus<br />

on uskoa toisen aitoon rehellisyyteen ja<br />

uskoa siihen, että pyrimme vilpittömästi<br />

kohti niitä tavoitteita, joita olemme yhdessä<br />

määritelleet. Luottamuksen avulla rakennamme<br />

merkityksellistä asiakaskokemusta sekä avitamme<br />

kollegojamme viihtymään työssään ja tavoittelemaan<br />

entistäkin parempia työsuorituksia.<br />

Luottamus on tärkeä osa sosiaalista pääomaa.<br />

Se on turvallisuuden tunnetta, oikeudenmukaista<br />

ja tasa-arvoista kohtelua. Toivon,<br />

että jokainen SOLilainen voi luottaa toisiinsa,<br />

osoittaa arvostusta, avoimuutta ja tasavertaista<br />

yhteisöllisyyttä. Näin luomme pohjaa merkitykselliselle<br />

työlle, joka heijastaa positiivisesti<br />

asiakastyytyväisyyteen ja palvelun laatuun.<br />

Luottamuksella on suora yhteys kilpailukykyyn<br />

ja tuottavuuteen. Tuottamiamme<br />

palveluiden laatua ja tuottavuutta mitataan<br />

monin tavoin. Asiakastyytyväisyysmittaukset,<br />

laadunvarmistukset ja järjestelmät ovat omiaan<br />

luomassa asiakkaan luottamusta.<br />

Toisaalta asiakastyössä onnistuminen on<br />

usein kiinni tunteesta eli ”fiiliksestä”, jossa<br />

luottamus on merkittävä osa asiakkaan palvelukokemusta.<br />

Menestyminen mitattavissa asioissa<br />

sekä asiakkaan ”fiilis” muodostavat yhdessä<br />

palvelukokemuksen sekä tunteen siitä, olemmeko<br />

onnistuneet työssämme.<br />

SOLISTIsta voi tällä kertaa lukea muun<br />

muassa elintarvikesiivoukseen sekä terveydenhuoltoon<br />

liittyvistä palveluistamme – ja siitä,<br />

kuinka olemme asiakastyössämme onnistuneet.<br />

Näillä toimialoilla asiakkaamme lunastaa<br />

omien asiakkaidensa luottamusta tuottamamme<br />

palvelun avulla.<br />

Luottamus kasvaa ja rakentuu ajan kanssa.<br />

Joskus luottamuksen rakentaminen kestää<br />

kauan, varsinkin silloin, jos kumppanuksilla ei<br />

ole aiempaa kokemusta toisistaan. Tästä hyvä<br />

esimerkki on 15 vuoden takaa Moskovasta,<br />

jossa käynnistimme SOLin Venäjän liiketoimintoja.<br />

Ensimmäiset vuodet olivat haastavia,<br />

eikä vähiten siksi, että SOL ei ollut paikallisilla<br />

markkinoilla tunnettu eikä siitä syystä tarpeeksi<br />

luotettava toimija. Monen työntäyteisen vuoden<br />

jälkeen menestymme Venäjällä hyvin ja<br />

olemme haluttava kumppani monille kansainvälisille<br />

yrityksille. Mielestäni onnistuminen<br />

on vaatinut luottamusta SOLia kohtaan. Toki<br />

meitä on avittanut myös se, että suomalaisia<br />

pidetään yleisesti luotettavina ja vastuullisina.<br />

Luotettavan toimijan maineen rakentamiseen<br />

meni Venäjällä pitkään, mutta se työ kannatti.<br />

Sama luottamuksen rakennusprojekti on jatkuvasti<br />

käynnissä muissakin liiketoiminnoissamme<br />

ja kaikkialla, missä toimimme.<br />

Kaikessa yksinkertaisuudessaan luottamuksessa<br />

on loppujen lopuksi kysymys siitä,<br />

että pidämme kiinni siitä, mitä olemme<br />

luvanneet. Pyritään muistamaan se kiireisenkin<br />

arjen keskellä ja vahvistetaan luottamusta<br />

kukin omalta osaltamme.<br />

Luottavaisin mielin yhdessä<br />

kohti loppuvuotta,<br />

Juhapekka Joronen<br />

Toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy<br />

Toivon, että<br />

jokainen<br />

SOLilainen voi<br />

luottaa toisiinsa,<br />

osoittaa<br />

arvostusta,<br />

avoimuutta ja<br />

tasavertaista<br />

yhteisöllisyyttä.<br />

4 5


TOIMINTAVARMUUS<br />

VAKUUTTI HELSINGIN<br />

KAUPUNGIN<br />

Helsingin kaupungin ja SOL Palveluiden yhteistyö<br />

starttasi vuoden <strong>2019</strong> alussa, jolloin siivoukset<br />

aloitettiin samaan aikaan noin 100 osoitteessa ympäri<br />

Helsinkiä.<br />

– SOL huolehtii tällä hetkellä Helsingin kaupungin<br />

16 eri osoitteissa olevan kohteen puhtaudesta. Kokonaisuudessa<br />

on mukana 12 koulua sivupisteineen, yksi<br />

päiväkoti sekä kouluissa toimivat kaksi esikouluryhmää,<br />

luettelee Helsingin kaupungin puhtauspalveluasiantuntija<br />

Erja Hammarén.<br />

Toimintavarmuus oli Helsingin kaupungille<br />

tärkeää, ja sitä painotettiin myös siivouskumppanin valinnassa.<br />

SOL on vuosien ajan hionut siivouspalveluiden<br />

haltuunottoa, ja rekrytointi- ja perehdytysprosessit<br />

ovat loppuun asti suunniteltuja.<br />

– SOL hyödynsi siivouspalvelun haltuunotossa<br />

tehokkaasti tukiorganisaatiotaan, ja reagoi muutenkin<br />

nopeasti muutoksiin, Hammarén kertoo tyytyväisenä.<br />

SOL EXTRA TUO<br />

TÄRKEÄT TIEDOT<br />

KÄYTTÖÖSI<br />

Montako lasta syntyi maailmaan<br />

viime kuussa? Kuinka usein tästä yli<br />

lentää potkurikone? Milloin viimeksi<br />

neuvotteluhuoneidemme roskakorit<br />

on tyhjennetty? Kun jokaisen taskusta<br />

löytyy vastaus lähes mihin tahansa<br />

tiedon janoon, herää kysymys, miksei<br />

tiloissamme toimivista palveluista olisi<br />

samaan tapaan saatavilla ajankohtaista<br />

tietoa? Niinpä, me SOLissa olemme<br />

samaa mieltä!<br />

Olemme yhdessä asiakkaidemme<br />

kanssa rakentaneet tiedon analytiikkapalvelun,<br />

SOL Extran. Kyseessä on eri<br />

tarpeisiin räätälöitävä digitaalinen palvelu,<br />

jossa on tutkittavana kootusti juuri<br />

meille tärkeät mittarit eri palveluista,<br />

aina yksityiskohdista ylimmän johdon<br />

koonteihin. SOL Extra on huikea apu<br />

sekä asiakkaillemme että palvelun<br />

työnjohdolle.<br />

Kiinnostuitko? Seuraa uutisiamme,<br />

asiaa avataan enemmän lähitulevaisuudessa,<br />

kertoo modernien työtapojen<br />

puolesta puhuja Jussi Lundgren SOLilta.<br />

Juha-Pekka Turtiainen<br />

Keski-Suomen aluejohtajaksi<br />

KTM Juha-Pekka Turtiainen on<br />

aloittanut SOL Henkilöstöpalveluiden<br />

Keski-Suomen aluejohtajana toukokuussa<br />

<strong>2019</strong> vastuualueenaan ovat<br />

Pirkanmaan, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen,<br />

Satakunnan ja Kanta- ja<br />

Päijät-Hämeen maakunnat. 43-vuotias<br />

Juha-Pekka asuu Tampereen kyljessä<br />

Pirkkalassa ja on toiminut viimeiset 12<br />

vuotta eri tehtävissä useissa henkilöstöpalvelualan<br />

yrityksissä, viimeisimpänä<br />

Baronassa, jossa hän työskenteli muun<br />

muassa myynnissä ja liiketoimintajohdossa<br />

Pirkanmaalla.<br />

SOL Henkilöstöpalvelut on johtamisen<br />

kannalta jaettu kolmeen alueeseen.<br />

Minna Tuira jatkaa Etelä-Suomen<br />

aluejohtajana vastuualueenaan<br />

Uusimaa, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala.<br />

Kirsi Ala-Aho jatkaa Pohjois-Suomen<br />

aluejohtajana vastuualueenaan<br />

Pohjois-Karjala, Etelä- ja Pohjois-Savo,<br />

Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu<br />

ja Lappi. Yhtiön toimitusjohtajana<br />

toimii Juhana Olkkola.<br />

Vuonna 2018 SOL Henkilöstöpalveluiden<br />

liikevaihto oli 50,4 miljoona<br />

euroa. SOL Henkilöstöpalvelut Oy on<br />

keskittynyt tarjoamaan henkilöstövuokraus,<br />

rekrytointi ja ulkoistuspalveluja<br />

erityisesti teollisuus- ja rakennusalalle ja<br />

saman johdon toimesta SOL Logistiikkapalvelut<br />

Oy tarjoaa henkilöstövuokraus,<br />

rekrytointi- ja ulkoistuspalveluita<br />

logistiikka-alan asiakkaille ollen yksi<br />

markkinoiden suurimmista toimijoista.<br />

SOL laittoi<br />

nallet kylpyyn<br />

Helsingin pelastuslaitoksen<br />

kesällä Helsinki-päivänä käyntiin<br />

polkaisema pehmolelukeräys sai<br />

huikean vastaanoton. Helsinkiläiset<br />

kantoivat upean määrän<br />

käytettyjä pehmolelujaan jaettavaksi<br />

onnettomuuksiin joutuneiden<br />

perheiden lapsille.<br />

SOL Pesulapalvelut oli<br />

projektissa mukana Helsingin<br />

pelastuslaitoksen kumppanina, ja<br />

pesi nallet puhtaiksi. Pesun jälkeen<br />

nallet puettiin sankariviittoihin<br />

ja jaettiin tulipaloihin tai muihin<br />

onnettomuuksiin joutuneiden perheiden<br />

lapsille. Pehmolelut voivat<br />

pelastajien mukaan olla ikävissä<br />

tilanteissa lapsen tukena ja turvana<br />

– uutena kaverina.<br />

LIIKUNTAA JA<br />

HIERONTAA<br />

HENKILÖSTÖ-<br />

ETUNA!<br />

SOL tukee työntekijöidensä hyvinvointia,<br />

ja tarjoaa SOLilaisten<br />

käyttöön Smartumin liikunta- ja<br />

hierontaedun. Smartum-kortille<br />

voi ladata saldoa kolme kertaa vuodessa:<br />

huhti-, elo- ja joulukuussa.<br />

Hieronta- ja liikuntaetu on<br />

tarjolla kaikille konsernin työntekijöille,<br />

joiden keskimääräinen<br />

viikkotyöaika on enemmän kuin<br />

15 tuntia, ja joiden koeaika on<br />

päättynyt. Omavastuu liikuntasaldosta<br />

on 50 prosenttia.<br />

Smartumin liikuntaverkostoon<br />

kuuluu tuhansia liikuntapaikkoja,<br />

joista SOLilaiset voivat valita<br />

itselleen sopivat lajit.<br />

6 Puhdasta asiaa<br />

Puhdasta asiaa 7


Puhtaus on tärkeä osa<br />

POTILASTURVALLISUUTTA<br />

SOL huolehtii sairaalan sykkeessä niin yleisten tilojen kuin korkeaa<br />

hygieniatasoa vaativien leikkaussalien ja sairaala-apteekin<br />

puhtaudesta.<br />

SINIKKA MOILANEN<br />

Sairaalassa pidetään<br />

puhtaana monenlaisia<br />

ja hyvinkin haastavia tiloja.<br />

”Tiloja ja pintoja<br />

on puhdistettava sairaalassa<br />

oikealla tavalla, jotta<br />

infektioita voidaan torjua.”<br />

Meille suomalaisille on<br />

sanomattakin selvää,<br />

että terveydenhuollon<br />

on oltava laadukasta,<br />

turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.<br />

Harva tulee kuitenkaan ajatelleeksi,<br />

kuinka tärkeä rooli puhtaanapidolla<br />

on potilasturvallisuuden kannalta.<br />

Puhtaus on laadukkaan, turvallisen ja<br />

asianmukaisesti toteutetun terveydenhoidon<br />

kivijalka.<br />

– Puhtaanapidolla varmistetaan<br />

omalta osaltaan potilasturvallisuutta, ja<br />

silloin hygienia-asiat ovat luonnollisesti<br />

ensiarvoisen tärkeitä. Sairaalan puhtaanapito<br />

vaatii aina erityistä asiantuntemusta,<br />

toteaa Kainuun Uuden Sairaalan<br />

projektipäällikkö Terho Pekkala.<br />

Sairaala ei nuku koskaan<br />

Kainuun uutta sairaalaa rakennetaan<br />

täyttä häkää, ja pääosa valmistuu tammikuussa<br />

2020. Uusi sairaala on laajuudeltaan<br />

noin 46 000 bruttoneliömetriä.<br />

– Käytännössä rakennusala tarkoittaa<br />

6–7 päällekkäin rakennettua<br />

jalkapallokenttää. Sairaalassa on yli<br />

2000 huonetta, joten pintaa riittää<br />

puhdistettavaksi. Lisäksi haastetta tuo<br />

se, että sairaala ei nuku – esimerkiksi<br />

päivystyksessä tehdään töitä kolmessa<br />

vuorossa, Pekkala havainnollistaa.<br />

Pinta-alaa ja vuorotyötä isompi<br />

haaste on kuitenkin se, että sairaalassa<br />

on pidettävä puhtaana monenlaisia ja<br />

hyvinkin haastavia tiloja.<br />

– SOL huolehtii Kainuun sairaalassa<br />

yleisten toimistotilojen, vuodeosastojen,<br />

päivystyksen, leikkausosaston sekä<br />

erittäin korkeaa hygieniatasoa vaativan<br />

sairaala-apteekin puhtaanapidosta,<br />

Pekkala kertoo.<br />

SOL on vastannut Kainuun sairaalan<br />

puhtaanapidosta yli neljän vuoden<br />

ajan ja on tällä hetkellä ainut yksityinen<br />

toimija sairaalasiivouksessa.<br />

– Sairaalan puhtaanapidon lisäksi<br />

SOL vastaa rakennusaikaisesta siivoamisesta<br />

ja lisäksi SOLilaiset ovat tukemassa<br />

sairaalan henkilökuntaa laitoshuollossa,<br />

esimerkiksi osastolla ruokahuollossa ja<br />

sairaalatarvikkeiden kuljettamisessa.<br />

Infektiot eivät leviä,<br />

kun siivotaan oikein<br />

Vaikka hoitohenkilöstö huolehtii sairaalassa<br />

potilaiden henkilökohtaisesta<br />

hygieniasta, SOLilaisilla on paljon<br />

käytännön vastuuta, jotta infektiot ja<br />

niiden leviäminen voidaan estää.<br />

– Siivoustyötä tekevien on tunnistettava<br />

tartuntojen synty- ja leviämistavat, jotta<br />

he ymmärtävät vastuunsa ja osuutensa<br />

infektioiden ehkäisyssä, sanoo Kainuun<br />

sairaalan ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikkö<br />

Eila Heikkinen. »<br />

8 Siivouspalvelut 9


Jotta infektioita voidaan torjua,<br />

jokaisen työntekijän on ymmärrettävä<br />

hygienian tärkeys, osattava siivota oikeassa<br />

järjestyksessä puhtaasta likaiseen<br />

sekä käytettävä sopivia puhdistamisen<br />

välineitä ja aineita.<br />

– Pahimmassa tapauksessa huonolla<br />

siivoustekniikalla voidaan levittää bakteereita,<br />

sillä niin sanottu vaarallinen ja<br />

näkymätön mikrobilika ei näy. Vaikka<br />

tila näyttää puhtaalta, työntekijän<br />

täytyy siivota tila oikealla aseptisella<br />

omallatunnolla, Heikkinen lisää.<br />

Korkean hygieniavaatimuksen<br />

vuoksi sairaalan tiloja puhdistavilta<br />

vaaditaan myös erityiskoulutusta. Sairaalan<br />

puhdastiloissa työskentelevillä<br />

on oltava suoritettuna sekä laitoshuoltajan<br />

tutkinto että puhdastila-passi.<br />

Lisäksi uusi työntekijät perehdytetään<br />

kohteessa kyseisten puhdastila-alueiden<br />

siivoukseen.<br />

”Joustava,<br />

aktiivinen ja ketterä”<br />

SOL on ollut Pekkalan mukaan joustava<br />

ja aktiivinen kumppani sairaalan<br />

puhtaanapidossa.<br />

– SOL on osallistunut aktiivisesti<br />

toiminnan kehittämiseen, ja tehnyt<br />

paljon ehdotuksia, miten puhtaanapitoon<br />

liittyviä asioita voidaan ratkaista<br />

ketterästi.<br />

Pekkalan mukaan tärkein vaatimus<br />

yhteistyökumppanilta on, että puhtaanapidon<br />

sovittu laadullinen taso toteutuu.<br />

Lisäksi sairaalassa arvostetaan<br />

osaavaa ja pysyvää henkilöstöä.<br />

– Toisessa vaakakupissa painaa<br />

tietysti aina se, kuinka sovitut asiat<br />

saadaan maaliin mahdollisimman<br />

tehokkaasti. Tässä SOLin toiminnan<br />

joustavuus on ollut Kainuun sairaalalle<br />

tärkeä ja merkittävä asia, Pekkala<br />

päättää.<br />

Kainuun<br />

uusi<br />

sairaala<br />

• 240 vuodepaikkaa<br />

• 7 leikkaussalia<br />

• teho-ja<br />

valvontaosasto<br />

• synnytysosasto<br />

• päiväsairaala<br />

• 46000 m 2<br />

SINIKKA MOILANEN<br />

Logistikkoja<br />

kaivataan lisää!<br />

Kainuun sairaala on työntekijälle<br />

mielenkiintoinen ja monipuolinen<br />

työpaikka, jossa<br />

vaaditaan lujan ammattitaidon<br />

lisäksi reipasta asiakaspalveluhenkeä.<br />

Puhtaanapidon lisäksi SOL tukee<br />

sairaalan henkilökuntaa laitoshuollossa,<br />

esimerkiksi ruokahuollossa ja sairaalatarvikkeiden<br />

kuljettamisessa.<br />

- Me kaikki työskentelemme Kainuun<br />

sairaalassa potilaiden välittömässä<br />

läheisyydessä ja vaikutamme omalta<br />

osaltamme sairaalassa potilaiden,<br />

omaisten sekä hoitohenkilökunnan<br />

viihtyvyyteen. Olemme tärkeä linkki<br />

potilaan hoitoketjussa, kuvailee SOLin<br />

palveluesimies Päivi Seppänen SOLilaisten<br />

työtä sairaalassa.<br />

Sairaalan tehokkuuden kannalta<br />

on tärkeää, että likaiset tarvikkeet huolehditaan<br />

heti pesuun ja tilalle saadaan<br />

nopeasti puhdasta. Siksi Kainuun sairaalassa<br />

logistiikkaa on viety niin pitkälle<br />

kuin mahdollista, ja nykyaikainen<br />

huoltokeskus imaisee uumeniinsa niin<br />

likaiset sängyt kuin muutkin sairaalatarvikkeet.<br />

Pesutoiminpiteiden jälkeen<br />

välineet siirretään varastoautomaattiin,<br />

josta kukin osasto voi tilata käyttöönsä<br />

välineitä tarpeensa mukaan.<br />

- Me SOLilla kaipaamme tälläkin<br />

hetkellä joukkoomme lisää logistikkoja,<br />

jotka ottavat vastaan sairaalatarvikkeita<br />

huoltokeskuksessa ja täyttävät<br />

varastoautomaattia puhtailla välineillä,<br />

Seppänen huikkaa.<br />

AVOIMIA TYÖPAIKKOJA:<br />

https://www.sol.fi/tyonhakijoille/<br />

10 Siivouspalvelut 11<br />

SINIKKA MOILANEN


Kuuden opiskelijan ryhmä<br />

tutustuu parhaillaan eri<br />

siivousmenetelmiin SOLin<br />

kouluttajan, Tiina Lehtola-Ruuskan<br />

ohjauksessa SOL Cityn<br />

koulutustiloissa Helsingin Kalasatamassa.<br />

Kyseessä on Invalidiliiton<br />

Ammattiopisto Liven erityistä tukea<br />

tarvitsevan ryhmän perehdytysjakso,<br />

jossa on tarkoitus nivoa käytäntö<br />

osaksi opittua.<br />

SOL on tehnyt jo pitkään yhteistyötä<br />

Live Ammattiopiston kanssa.<br />

Vuoden alussa alkanut uudenlainen<br />

yhteistyö on johtanut 9 osatyökykyisen<br />

pääsyn SOL-polulle. Polku vie kohti<br />

siivousalan ammattilaisuutta, jonka<br />

opiskelijat todentavat näyttökokeessa.<br />

SOLin arvot, kuten yhteiskuntavastuu,<br />

onnistumisen mahdollisuus, luotettavuus<br />

ja yrittäjyys yhdistyvät Liven ja<br />

SOLin yhteisessä SOL-polussa.<br />

TYÖELÄMÄSSÄ<br />

TARVITAAN<br />

KAIKKIA<br />

Ammattiopisto Liven ja SOLin<br />

koulutusyhteistyö on täydessä<br />

vauhdissa. Erityisen tuen tarvitsijoille<br />

räätälöidään oma opintopolku,<br />

joka päättyy tutkinnonosan näyttöön.<br />

JUTUN KUVAT JETRO STAVEN<br />

Yksilöllistä opetusta<br />

Live ja SOL valitsevat yhdessä opiskelijat<br />

toiminnallisen testin ja yksilöhaastattelun<br />

perusteella. Valintojen jälkeen<br />

SOL toteuttaa perehdytyskoulutuksen,<br />

ja opiskelijalle tehdään tasoarviointi,<br />

jonka jälkeen hänelle räätälöidään<br />

yksilöllinen opintopolku.<br />

Osa opiskelijoista tarvitsee enemmän<br />

kertaamista tai perusteellisempaa<br />

selitystä kuin toiset, ja siksi ryhmän<br />

koko pidetään maltillisena. Yksi opiskelijoista<br />

on jo tehnyt näytön, ja toinen<br />

odottaa näyttöön pääsyä. Työharjoittelunsa<br />

opiskelijat suorittavat joka<br />

tapauksessa SOL Cityssä.<br />

Tuoreinta tietoa SOLista<br />

Opiskelijoiden on mahdollisuus opiskella<br />

ja kerrata siivousteknisiä asioita<br />

verkkokurssista sekä työvaiheita ja<br />

välineiden käyttöä 40 opetusvideosta.<br />

– Videot on tehty suomeksi mutta<br />

selkokielellä. Samalla opiskelijat oppivat<br />

suomenkielistä ammattisanastoa,<br />

Lehtola-Ruuska kertoo. Suomenkielinen<br />

ammattisanasto on hallittava, jotta voi<br />

ymmärtää esimiehen antamat ohjeet.<br />

SOL on julkaissut myös kuvallisen<br />

oppaan siivouksen perusasioista.<br />

Oppaassa esitellään siivousvälineet ja<br />

-menetelmät sekä opastetaan »<br />

12 Koulutus<br />

Koulutus 13


Opiskelijaryhmä on SOLin<br />

kouluttajan Tiina Lehtola-Ruuskan<br />

opissa tutustumassa erilaisiin<br />

siivousmenetelmiin.<br />

RAIMO OKSANEN, TYÖVÄEN SIVISTYSLIITTO TSL<br />

AMMATTILAISEKSI VOI<br />

OPPIA MONELLA TAVALLA<br />

opiskelijaa työskentelemään ammattimaisesti<br />

ja ergonomisesti. Ammattiopisto<br />

Liven ammatillinen erityisopettaja<br />

Anne Peisanen on tyytyväinen<br />

yhteistyöhön SOLin kanssa.<br />

– Oppimateriaalin laatimisen sijaan<br />

olemme voineet keskittyä ohjaamaan<br />

SOL-polun opiskelijoita käytännön<br />

työhön. Lisäksi SOLilla on uusimmat<br />

siivousvälineet ja -laitteet sekä tuorein<br />

ammatillinen tieto alalta.<br />

”Oma persoona ja<br />

iloisuus saa näkyä työssä”<br />

Perehdytysjaksolla opitaan ergonomiasta,<br />

käytännöllisistä työtavoista<br />

ja työturvallisuudesta. Opiskelijat<br />

oppivat esimerkiksi, ettei roska-astiasta<br />

koskaan noukita roskia käsin, vaan<br />

ne kaadetaan toiseen astiaan tai koko<br />

roskapussi poistetaan.<br />

Opiskelijoille tähdennetään myös<br />

ammattimaisuutta ja asiakaspalvelua,<br />

jonka merkkinä on puhdas työasu sekä<br />

kohtelias, iloinen olemus.<br />

– SOL:n yrityskuva on hyvin<br />

värikäs ja räiskyvä. Oma persoona ja<br />

iloisuus saa näkyä työssämme, Lehtola-Ruuska<br />

kannustaa.<br />

Hyvät mahdollisuudet<br />

edetä uralla<br />

Henkilöstön kehitysjohtajan Merja<br />

Oljakan mukaan suunnitelmissa<br />

on saada koulutettua 70 opiskelijaa<br />

SOL-polun kautta, yhdessä Liven kanssa.<br />

Toistaiseksi suunnitelmat koskevat<br />

vain siivousalan työntekijöitä, mutta<br />

tulevaisuudessa myös kiinteistöalan<br />

ammattilaiset voisivat valmistua SOLin<br />

opintopolulta.<br />

Osatyökykyisten palkkaaminen<br />

SOLin tarpeisiin vaatii Oljakan<br />

mukaan vielä sisäistä markkinointia ja<br />

esimiehiltä ennakkoluulottomuutta sekä<br />

valmiutta työntekijän ohjaamiseen.<br />

– On tärkeää ymmärtää, mitä<br />

erilaiset oppijat tarvitsevat.<br />

Oljakka näkee kuitenkin, että<br />

kaikkia työntekijöitä tarvitaan, ja työ<br />

mahdollistaa osallistumisen yhteiskuntaan.<br />

Häntä pohdituttaa, miten<br />

saada nuoret innostumaan kiinteistö- ja<br />

puhtausalasta.<br />

– Tässä on hyvät urapolkumahdollisuudet<br />

edetä, ja ammatissa voi kehittyä<br />

vaikka minne asti, hän houkuttelee.<br />

SOLissa on tarjolla monenlaisia polkuja kohti omannäköistä työuraa.<br />

Kaikille halutaan antaa mahdollisuus kasvaa, tehdä töitä<br />

ja kehittyä samaan aikaan.<br />

Tulevaisuuden osaamistarpeita<br />

tutkitaan SOLissa jatkuvasti<br />

ylintä johtoa myöten. Teemme<br />

mahdolliset osaamisvajeet<br />

näkyviksi osaamiskartoitusten avulla.<br />

Kartoitukset ovat myös pohjana, kun<br />

suunnittelemme vuosittaisia koulutuksia,<br />

kertoo Henkilöstön kehittämisen<br />

johtaja Merja Oljakka.<br />

Osaamiskartoituksia käytetään<br />

myös pohjana, kun henkilöstölle rakennetaan<br />

entistä monipuolisimpia kehitysja<br />

urapolkuja.<br />

RAIMO OKSANEN, TYÖVÄEN SIVISTYSLIITTO TSL<br />

– Haluaisimme nähdä paremmin,<br />

millainen polku toimii kelläkin. Mikä<br />

polku juuri tällä henkilöllä johtaa<br />

sujuvaan työntekoon ja mielekkääseen<br />

työuraan? Näemme omassa henkilöstössämme<br />

aivan valtavan potentiaalin,<br />

ja haluaisimme saada kaikkien SOLilaisten<br />

ideat ja ajatukset esiin palvelevalla<br />

ja valmentavalla otteella, Oljakka<br />

kertoo. »<br />

14 Koulutus<br />

Koulutus 15


avulla työntekijä pääsee palaamaan<br />

digitaalisesti työkohteeseen ja kertaamaan,<br />

kuinka työ kohteessa suoritetaan.<br />

Auringon alla<br />

Yhdenmukaiset käytännöt,<br />

mutta paikallinen palvelu<br />

SOLissa oppiminen on osa kaikkien<br />

työnkuvaa, olipa kyseessä yläkoulusta<br />

valmistunut nuori tai alalla pidempään<br />

toiminut konkari. Vaikka koulutuspolkuja<br />

räätälöidään yksilöllisesti, on<br />

kymmenen tuhannen hengen yrityksessä<br />

kaikkien kuitenkin ymmärrettävä<br />

tietyt perusasiat.<br />

– SOL on iso työnantaja, ja toiminnassamme<br />

pitää näkyä SOLin tapa toimia.<br />

Toisaalta palvelemme paikallisesti<br />

ja otamme huomioon asiakkaan omat<br />

toiveet ja laatuvaatimukset. Silloin<br />

jokaisen SOLilaisen on ymmärrettävä<br />

oma roolinsa ja panoksensa asiakaskokemuksen<br />

kannalta, Oljakka selventää.<br />

Oljakan mukaan juuri tällä<br />

hetkellä kaivataan digitalisaatioon,<br />

asiakaspalveluun ja -kokemukseen sekä<br />

kielitaitoon liittyvää koulutusta. Myös<br />

ikäjohtaminen on otettava nykyisin<br />

huomioon koulutuksessa, koska yrityksessä<br />

työskentelee paljon eri-ikäistä<br />

henkilöstöä.<br />

”Erilaisuus ja<br />

moninaisuus sekä<br />

erilaiset kulttuurit<br />

ovat meille<br />

rikkaus.”<br />

Merja Oljakka<br />

– Erilaisuus ja moninaisuus sekä<br />

erilaiset kulttuurit ovat meille SOLissa<br />

rikkaus, Oljakka toteaa.<br />

Lisää uudenlaisia<br />

oppimismenetelmiä<br />

Olipa kysymys sitten nuoresta tai kokeneesta<br />

konkarista, oppijat omaksuvat<br />

tietoa eri tavoin. Tästä syystä SOLissa<br />

on haluttu panostaa koulutuksessa<br />

erilaisiin oppimismenetelmiin.<br />

– Olemme kaikki erilaisia – toiset<br />

oppivat nopeasti, toiset hitaammin.<br />

Onneksi nykyisin tunnistetaan erilaiset<br />

oppimisvaikeudet aiempaa paremmin.<br />

On hyvä, että niistä puhutaan avoimesti.<br />

Kun esimerkiksi lukihäiriö on tiedossa,<br />

oppimisellekin on helpompi löytää<br />

oikeanlainen polku, Oljakka toteaa.<br />

SOLissa on haettu apua uudenlaisten<br />

oppimismenetelmien käyttöönottoon<br />

muun muassa kehityshankkeista.<br />

Esimerkiksi Työ sujuvaksi -hankkeessa<br />

tuotettiin siivoustekniselle kurssille<br />

interaktiivisia 360-kuvia sekä videoita<br />

helpottamaan työssäoppimista. Videon<br />

Perehdytys on<br />

oppimisen kivijalka<br />

Perehdytys on SOLilla yksi tärkeimmistä<br />

oppimisen kivijaloista. Oljakan<br />

mukaan on äärimmäisen tärkeää,<br />

millaisen mielikuvan uusi työntekijä<br />

saa työstä, asiakkaasta ja alasta sekä<br />

SOLista työnantajana, kun hän aloittaa<br />

työskentelyn SOLissa.<br />

– Meillä panostetaan paljon lähikoulutukseen,<br />

uusi työntekijä aloittaa<br />

suoraan oikeissa asiakas- ja oppimisympäristöissä.<br />

Siellä ovat läsnä myös<br />

asiakkaat, joiden kuunteleminen ja<br />

ymmärtäminen on erittäin tärkeä osa<br />

oppimista, Oljakka sanoo.<br />

Kun uusi työntekijä tarvitsee apua<br />

ja tukea, hänellä on apunaan esimerkiksi<br />

Tutor, joka on saanut talon sisäisen<br />

koulutuksen tutorointiin ja työhön<br />

opastukseen.<br />

– Tutor on työntekijälle kuin ”kummi”,<br />

joka auttaa työssä ja on lähellä, jos<br />

tarvitaan opastusta, Oljakka täsmentää.<br />

Mahdollisuuksien<br />

tarjoaja ja hyvä<br />

työelämän kasvattaja<br />

Koska SOL kouluttaa paljon toisen<br />

asteen koulutuksen omaavaa henkilöstöä<br />

talon sisällä, on verkottuminen oppilaitoksiin<br />

ja koulutusorganisaatioihin<br />

tärkeää. Oljakan mukaan yhteistyössä<br />

on puolin ja toisin jatkuvasti kehitettävää.<br />

– Työelämän ja oppilaitosten<br />

pitäisi tietää, tuntea ja oppia yhdessä<br />

enemmän sekä työstä että oppimisesta,<br />

Oljakka pohtii.<br />

Oljakka haluaa nähdä SOLin erilaisten<br />

työmahdollisuuksien tarjoajana<br />

ja hyvänä työelämään kasvattajana.<br />

– Kodilla, koululla ja ympäristöllä<br />

on iso merkitys meidän kaikkien kasvutarinoissa.<br />

Näkisin mielelläni SOLin<br />

samanlaisena kasvattajana ja onnistumisen<br />

mahdollistajana työelämässä,<br />

erityisesti nuorille. Meillä voi kasvaa,<br />

tehdä töitä ja kehittyä samaan aikaan.<br />

Kesäloman jälkeen arjen alkaessa voi<br />

olla sopiva hetki kysäistä itseltään:<br />

Miten minä voin? Ovatko kaikki<br />

elämäni palaset paikoillaan:<br />

Liikunko tarpeeksi, syönkö sopivasti, lepäänkö<br />

ja palaudunko riittävässä määrin ja voinko<br />

henkisesti hyvin?<br />

Teemme joka päivä huomaamattamme<br />

pieniä päätöksiä, jotka vaikuttavat hyvinvointiimme.<br />

Siksi on toisinaan hyvä pysähtyä<br />

miettimään kokonaisuutta. Tärkein päätös on<br />

usein tässä: olen jatkossa hyvä itselleni, ja otan<br />

konkreettisia, vaikka pieniäkin askeleita oman<br />

hyvinvointini edistämiseksi. Pienistä puroista<br />

syntyy helpommin iso joki.<br />

SOL haluaa luonnollisesti työnantajana<br />

kasvattaa hyvinvointia omassa aurinkokunnassaan.<br />

Viime syksynä käynnistimme SOL Life<br />

Kuntokuurin, jossa seurasimme SOLilaisten<br />

kunnon kehittymistä ja elämäntapamuutoksia<br />

Kuntokuuri-passin avulla. Hyvinvointiin liittyviä<br />

aiheita pidettiin myös esillä pienryhmissä,<br />

ja jaoimme vinkkejä tiuhaan keskenämme.<br />

Asioilla kun on tapana unohtua, jos niitä ei<br />

tehdä näkyväksi.<br />

Kuntokuuri sai meillä hienon vastaanoton:<br />

SOLilaiset osallistuivat ihailtavan aktiivisesti,<br />

ja saimme keväällä palkintoraadissa lukea upeita<br />

tarinoita siitä, miten pienetkin hyvinvointiin<br />

liittyvät päätökset olivat tuoneet kuntokuurilaisille<br />

lisää hyvää oloa.<br />

Kuntokuurin voittajaksi valittiin Kaisamari<br />

Sahlman, kertoi Kuntokuuri-passissaan<br />

hauskasti, kuinka selvisi erostaan. ”Rakkaalla”<br />

oli ollut monta nimeä: L&M, Smart,<br />

Marlboro, Barclay…<br />

Kaisamarin erinomainen esimerkki osoittaa,<br />

että viime kädessä oma hyvinvointimme<br />

on meidän jokaisen omalla vastuulla. Ja sen<br />

eteen kannattaa tehdä kaikki mahdollinen.<br />

Peppi Kaira<br />

Peppi Kaira on SOLin<br />

palveluyritysten emoyhtiö<br />

SOLEMO Oy:n toimitusjohtaja.<br />

Lue<br />

Kaisamarin<br />

tarina<br />

”Näin selvisin<br />

erosta”<br />

verkosta: sol.fi<br />

MITEN<br />

MINÄ<br />

VOIN?<br />

Oma hyvinvointi<br />

on jokaisen omalla<br />

vastuulla.<br />

16 Koulutus<br />

17


TIETO KULKEE<br />

GOODMANISSA<br />

”SOL huolehtii, että<br />

kokonaisuus toimii,<br />

ja me voimme<br />

keskittyä muihin<br />

asioihin”<br />

Goodman on hämeenlinnalaisten kokoontumispaikka,<br />

joka hengittää myös kaupungin tapahtumien tahtiin.<br />

Viihtymisen ja turvallisuuden kannalta on tärkeää,<br />

että tieto kulkee kauppakeskuksessa nopeasti.<br />

JUTUN KUVAT JETRO STAVEN<br />

Helsinki-Tampere -moottoritien<br />

päälle rakennettu<br />

kauppakeskus Goodman<br />

on hämeenlinnalaisille<br />

mieluisa kokoontumis- ja ostospaikka.<br />

Kauppakeskusjohtaja Eeva Jauron<br />

mukaan rakennuksen valoisuus, siisteys<br />

ja turvallisuus ovat luoneet Goodmanista<br />

viihtyisän tilan hämeenlinnalaisille.<br />

Kauppakeskuksessa käy vuositasolla yli<br />

3 miljoonaa asiakasta.<br />

SOLilaiset välittävät<br />

tietoa nopeasti<br />

SOL on vastannut Goodmanin vartioinnista<br />

kauppakeskuksen avaamisesta<br />

syksystä 2014 lähtien. Hyvin sujunut<br />

yhteistyö on muutamassa vuodessa johtanut<br />

siihen, että nykyisin SOL vastaa<br />

vartioinnin lisäksi myös Goodmanin<br />

kiinteistönhuollosta sekä siivouksesta.<br />

– Toimintoja on helppoa ja luontevaa<br />

kehittää yli toimialarajojen, kun<br />

kaikki toiminnot ovat yksissä käsissä.<br />

On turvallisuudenkin kannalta tärkeää,<br />

että työntekijämme välittävät nopeasti<br />

tietoa toisilleen, SOLin kiinteistöhuol-<br />

lon ja turvallisuuspalveluiden palvelupäällikkö<br />

Antti Ordning kertoo.<br />

– SOL huolehtii, että kokonaisuus<br />

toimii, ja me voimme keskittyä muihin<br />

asioihin, toteaa myös Jauro tyytyväisenä.<br />

Turvallista arkea<br />

ja suunnitelmat<br />

poikkeustilanteisiin<br />

Kauppakeskuksen turvallisuuteen<br />

liittyvissä asioissa tärkeänä lenkkinä<br />

toimii SOLin kehityspäällikkö Minna<br />

Länsimies.<br />

– Meidän tehtävämme on varmistaa,<br />

että asiakkaat viihtyvät ja voivat<br />

viettää turvallisesti aikaansa Goodmanissa.<br />

Normaalin arjen turvatyön lisäksi<br />

olemme myös varautuneet erilaisiin<br />

poikkeustilanteisiin, kertoo Länsimies.<br />

Goodmanin turvallisuuspäällikkönä<br />

toimiva Länsimies on laatinut järjestyksenvalvojan<br />

ja kauppakeskuksen johdon<br />

kanssa turvallisuusohjeistukset sekä<br />

käynyt läpi eri tilanteisiin tarvittavat<br />

kuulutukset. Kerran kuussa kauppakeskuksessa<br />

tehdään Länsimiehen johdolla<br />

sisäinen palo- ja turvallisuustarkastus.<br />

– Olemme myös varmistaneet, että<br />

kaikissa Goodmanin 70 liikkeessä on<br />

kunnolliset ohjeet henkilöstön evakoitumista<br />

varten, Länsimies lisää.<br />

Länsimäen mukaan Goodman on<br />

hyvin suunniteltu mahdollisen evakuoinnin<br />

kannalta.<br />

– Käytävät ovat tilavia ja selkeitä,<br />

ja kauppakeskuksessa on takakäytäviä,<br />

joita pitkin yleisön evakuointi onnistuu.<br />

Myös hätäpoistumisovia on runsaasti,<br />

Länsimies kehuu.<br />

Tapahtumissa<br />

enemmän henkilökuntaa<br />

Kauppakeskuksen järjestämät lukuisat<br />

tapahtumat tuovat helposti lisää useita<br />

tuhansia kävijöitä. Tapahtumien aikana<br />

on taattava turvallisuus sekä ostoksilla<br />

oleville asiakkaille että tapahtumaan<br />

osallistuville.<br />

– Olemme varautuneet tapahtumiin<br />

etukäteen, ja tapahtumia varten<br />

meillä on varalla lisää turvakoulutettuja<br />

työntekijöitä, Ordning kertoo. »<br />

18 Turvallisuuspalvelut 19


Epäasialliseen käytökseen<br />

puututaan heti<br />

Keskustan tapahtumat ja konsertit<br />

vaikuttavat kauppakeskukseen sen keskeisen<br />

sijainnin vuoksi, mutta siitäkin<br />

huolimatta Goodmanissa on häiriöitä<br />

vain harvoin. Jauron mukaan järjestyksenvalvojan<br />

työ on ikään kuin valvoisi<br />

koko Hämeenlinnan keskustaa.<br />

– Meillä kaikkeen epäasialliseen<br />

toimintaan puututaan heti. Toinen syy<br />

vähäisiin ongelmiin on se, että järjestyksenvalvojilla<br />

on hyvä ammattitaito,<br />

ja he osaavat viedä juttelemalla asioita<br />

hienosti eteenpäin, Jauro toteaa.<br />

Järjestyksenvalvojat ovat Goodmanissa<br />

myös paljon tekemisissä hämeenlinnalaisnuorison<br />

kanssa.<br />

– Vartijamme oppivat nopeasti<br />

tuntemaan kauppakeskuksessa liikkuvan<br />

nuorison. Sekin tuo turvaa, vaikka<br />

nuoret eivät niin aina ajattelekaan,<br />

Ordning lisää.<br />

Kiinteistöä ohjataan etänä<br />

Kiinteistön toiminnat ovat Goodmanissa<br />

hyvin pitkälle automatisoituja,<br />

toimintoja seurataan ja ohjataan etähallintalaitteilla.<br />

– Ilmanvaihto, lämmitys, hätäpoistumisteiden<br />

merkkivalot, lukitus<br />

– käytännössä kaikki on automatisoitu,<br />

Ordning kertoo.<br />

Sähkökatkoksen varalta kauppakeskuksessa<br />

on varavoima, ja SOLin<br />

kiinteistönhoitaja on kauppakeskuksessa<br />

aina paikalla. Kiireisinä aikoina, kuten<br />

lumimyräkän tullen tai suodattimia<br />

vaihdettaessa, SOLista saapuu avuksi<br />

toinen kiinteistönhoitaja.<br />

”Kaikki ovat mukana<br />

luomassa hyvää ilmapiiriä”<br />

Länsimiehen mukaan Goodmanissa<br />

on miellyttävää työskennellä, sillä<br />

keskusteluyhteydet ovat olleet mutkattomat<br />

aina kauppakeskuksen johtoon asti.<br />

Myös kauppakeskuksen asiakkaat ovat<br />

olleet tyytyväisiä Goodmaniin, se käy<br />

ilmi asiakastyytyväisyyskyselyistä.<br />

– Goodmanissa kaikki toimijat<br />

ovat olleet mukana luomassa hyvää<br />

ilmapiiriä, ja se on mielestäni yksi avain<br />

siihen, että Goodmanissa on turvallista<br />

ja siellä viihdytään, Jauro päättää.<br />

SOLIN UUSISSA<br />

TYÖVAATTEISSA<br />

ON 345 000<br />

KIERRÄTETTYÄ<br />

MUOVIPULLOA<br />

SOLin Suomessa työskentelevä henkilöstö – lähes 10 000 henkeä –<br />

kulkee jatkossa vastuullisista materiaaleista tehdyissä vaatteissa.<br />

Uusien, ekologisten työvaatteiden raaka-aineena on 345 000<br />

kierrätettyä muovipulloa.<br />

SOlin<br />

kiinteistönhoitaja<br />

on aina paikalla<br />

Goodmanissa.<br />

SOLissa pohditaan jatkuvasti toimintatapoja,<br />

joiden myötä yrityksen toiminta<br />

olisi entistä ekologisempaa ja eettisempää.<br />

Ponnisteluistaan ympäristön<br />

hyväksi SOL on saanut ensimmäisenä<br />

siivousalan yrityksenä hotellisiivouksen<br />

Joutsenmerkin.<br />

– Meille on hyvin luonnollista, että<br />

otamme vastuullisuuden huomioon myös<br />

työvaatevalinnoissamme, SOL Palveluiden<br />

kehitysjohtaja Riitta Sirviö lisää.<br />

Montako muovipulloa<br />

sinun työvaatteessasi on?<br />

Työvaatteet eivät suinkaan ole hengittämätöntä<br />

muovia vaan materiaalissa<br />

käytetty polyesteri on kierrätetty muovipulloista.<br />

Vaatteet ovat siis kantajallaan<br />

käytössä miellyttäviä ja hengittäviä.<br />

Tulevaan mallistoon on suunniteltu<br />

yhteensä 11 erilaista vaatekappaletta,<br />

joita voi yhdistää mix and match -tyylisesti.<br />

Uuden malliston vaatteet otetaan<br />

SOLissa käyttöön asteittain.<br />

Uusien työvaatteiden ekologisuudesta<br />

viestii vaatteen selkämyksessä<br />

”Sustainable choice by SOL” -teksti.<br />

Vaatteen sisäpuolella tuotelapusta voi<br />

vaatteen kantaja tarkistaa, kuinka monta<br />

käytettyä pulloa kyseiseen vaatteeseen<br />

on käytetty.<br />

TouchPoint<br />

suunnitteli ja valmisti<br />

Uusien työvaatteiden suunnittelusta ja<br />

valmistuksesta on vastannut suomalainen<br />

työvaateyritys TouchPoint<br />

Oy. Vastuullisuus oli SOLille tärkeä<br />

kriteeri, kun malliston materiaaleja ja<br />

yhteistyökumppania valittiin.<br />

– SOL on alansa edelläkävijänä<br />

tehnyt vaikuttavan valinnan. On ollut<br />

upeaa suunnitella heille mallisto, joka<br />

on käytettävyydeltään ja kestävyydeltään<br />

huippulaatua ja mukautuu 10 000<br />

ihmisen hyvinkin erilaisiin työtehtäviin,<br />

TouchPointin toimitusjohtaja<br />

Outi Luukko sanoo.<br />

20 Kiinteistöpalvelut<br />

Vastuullisuus 21


PUHTAUS<br />

ON PUOLI<br />

RUOKAA<br />

Elintarvikkeita valmistavassa tuotantolaitoksessa<br />

puhtaus on kaiken a ja o, koska sillä taataan<br />

kuluttajalle tuotteiden turvallisuus.<br />

Kotivarassa työt eivät edes<br />

käynnisty, jos tuotantotilojen<br />

puhtaus epäilyttää.<br />

– Onneksi SOLin pesuja<br />

puhtausammattilaisiin voi luottaa,<br />

toteaa Kotivaran tuotantopäällikkö<br />

Timo Ukkola.<br />

Oululainen Kotivara-perheyritys<br />

tuottaa laadukasta meetvurstia ja<br />

salamia Suomen, Ruotsin, Viron ja<br />

Tanskan kuluttajamarkkinoille. Horeca-alalle<br />

eli hotellien, ravintoloiden ja<br />

kahviloiden ammattikeittiöille yritys<br />

toimittaa päätuotteiden lisäksi porotuotteita.<br />

Kaikki Kotivaran tuotteet<br />

valmistetaan Oulussa omassa tehtaassa.<br />

Kotivara on toiminut alalla jo lähes<br />

80 vuotta, ja kasvua haetaan myös<br />

ulkomailta.<br />

– Alan kilpailu on Suomessa kovaa.<br />

Työllistämme nyt lihankäsittelyssä<br />

ja tuotannossa 44 henkilöä, ja osa<br />

toiminnoista, kuten huolto, lähettämön<br />

toiminta ja puhtaanapito, on ulkoistettu,<br />

Ukkola kertoo.<br />

Puhtaudella<br />

lunastetaan luottamus<br />

Tuotantotilojen puhtaanapito on<br />

elintarviketeollisuudessa tarkkaa työtä,<br />

ja siivouksesta vastaavan on ymmärrettävä<br />

myös tehtaan tuotantoproses-<br />

sit. Ukkolan mukaan puhtaus onkin<br />

elintarviketeollisuudessa kaiken a ja o,<br />

koska sillä taataan kuluttajalle tuotteiden<br />

turvallisuus.<br />

– Puhtaudella voimme taata laadukkaat<br />

tuotteet ja saavuttaa kuluttajien<br />

luottamuksen, Ukkola perustelee.<br />

Puhtaudesta ei Kotivarassa tingitä:<br />

Tuotantovälineiden ja pintojen on<br />

oltava aivan puhtaat, eikä mikrobipitoisuus<br />

saa ylittää asetettuja raja-arvoja.<br />

Puhtautta arvioidaan sekä mikrobimittauksilla<br />

että aistinvaraisella tarkastuksella<br />

omassa laboratoriossa.<br />

– Otamme ATP-mittauksessa näytteet<br />

koneista ja pinnoista, ja voimme<br />

seurata tuloksia reaaliajassa verkkopalvelusta.<br />

Noudatamme Kotivarassa<br />

FSSC 22000 -laatujärjestelmää, joka<br />

seuraa tuotantolaitoksen elintarviketurvallisuutta,<br />

Ukkola kertoo.<br />

Avointa keskustelua<br />

ja kehitystoimia<br />

Kotivaran ja SOLin yhteinen taival<br />

alkoi vuonna 2012, ja yhteistyö on Ukkolan<br />

mukaan syventynyt ja kehittynyt<br />

vuosien varrella.<br />

– SOLilaisten ammattitaito, ymmärrys<br />

laadusta, joustavuus, luotettavuus ja<br />

nopeus, Ukkola luettelee asioita, joihin<br />

SOLin ja Kotivaran yhteistyö nojaa. »<br />

22 Siivouspalvelut 23<br />

MIKKO-PEKKA KARLIN


"Hyvään<br />

yhteistyöhön kuuluu<br />

avoin keskustelu."<br />

SOL LIFE LAITTOI LIIKKELLE<br />

KUNTOKUURIN<br />

SOL Life -työhyvinvointiohjelmassa on kohotettu jo kymmenen vuoden<br />

ajan työyhteisön hyvinvointia eri tavoin. Kuluneen vuoden aikana<br />

ohjelmassa sysättiin liikkeelle Kuntokuuri, joka sai SOLilaiset pohtimaan<br />

ja kehittämään fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan.<br />

Kotivaralla työskentelevä SOLin<br />

palveluesimies Pirjo Kleemola täydentää<br />

Ukkolaa:<br />

– Hyvään yhteistyöhön kuuluu<br />

avoin keskustelu ja se, että toimintoja<br />

kehitetään yhdessä koko ajan. Olemme<br />

tehneet yhdessä tiivistä kehitystyötä<br />

esimerkiksi mikrobiologisessa näytteenotossa<br />

sekä Nocospray-ilmadesinfioinnin<br />

käyttöönotossa. Hyvässä yhteistyössä<br />

asioihin myös reagoidaan puolin ja<br />

toisin nopeasti.<br />

Tuoteturvallisuus<br />

on yhteinen tavoite<br />

Tuoteturvallisuus on molempien yritysten<br />

yhteinen tavoite, jonka eteen kaikki<br />

ovat valmiita tekemään töitä.<br />

- SOLin tehtävänä on taata Kotivaralle<br />

häiriötön tuotanto ja huolehtia, että<br />

tilat ja koneet ovat puhtaina tuotannon<br />

alkaessa. Me haluamme pitää laadun<br />

korkealla ja taata asiakkaalle tuoteturvallisuuteen<br />

hyvän pohjan, SOLin<br />

elintarvikevastaava Kaisa Virtanen-Holappa<br />

toteaa.<br />

Sekä Ukkola että Virtanen-Holappa<br />

korostavat, että yhteistyö on ollut<br />

todellista kumppanuutta – avointa ja<br />

luottamuksellista.<br />

– Jaamme paljon tietoa puolin ja<br />

toisin. Ja haluamme jatkossakin panostaa<br />

yhteistyöhön, kuten esimerkiksi<br />

viikoittaisiin palavereihin, Ukkola lisää.<br />

Hyvästä yhteistyöstä kertoo myös<br />

se, että SOLin palkkalistoilla olevia<br />

kohdellaan Kotivarassa samoin kuin<br />

omiakin työntekijöitä. Kotivarassa työskentelevät<br />

SOLilaiset ovat esimerkiksi<br />

tervetulleita Kotivaran pikkujouluihin<br />

ja muihin yhteisiin tapahtumiin.<br />

”Meillä on sama suunta!”<br />

Vaikka tuotantotilojen puhtaustaso<br />

on ollut hyvän yhteistyön ansiosta<br />

hyvä, eivät kumppanukset halua levätä<br />

laakereilla.<br />

– Esimerkiksi elintarviketurvallisuuden<br />

standardit tiukentuvat<br />

jatkuvasti, mikä aiheuttaa muutoksia<br />

toimintaan. Seuraamme SOLin kanssa<br />

tiiviisti pintojen puhtautta, standardeja<br />

ja kehitämme yhdessä toimintatapoja.<br />

Meillä on yhteinen suunta!, Ukkola<br />

kiittää.<br />

MIKKO-PEKKA KARLIN<br />

SOLissa jo kymmenen vuotta<br />

käynnissä olleen SOL Life<br />

-työhyvinvointiohjelman<br />

tavoitteena on auttaa SO-<br />

Lilaisia ylläpitämään ja kehittämään<br />

omaa hyvinvointiaan ja työkykyään.<br />

Ohjelman ydinajatuksena on SOLin<br />

henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Timo<br />

Sairasen mukaan ”jatkuvan välittämisen<br />

malli”. – On tärkeää, että<br />

kuuntelemme ja huomioimme toinen<br />

toisiamme. Meistä jokainen haluaa<br />

tulla nähdyksi ja huomioiduksi omana<br />

itsenään. Kun näin toimitaan, kehittyy<br />

työyhteisöön vahva keskinäisen luottamuksen<br />

kulttuuri.<br />

Työhyvinvointimentoreita<br />

ja tekoälyä<br />

SOL Lifen sateenvarjon alla toteutetaan<br />

jatkuvasti erilaisia hyvinvointiin<br />

liittyviä projekteja ja hankkeita. Onnen<br />

reppu -hankkeen myötä SOLiin<br />

saatiin työhyvinvointimentoreja,<br />

joiden tehtävänä on varmistaa, että<br />

työyhteisössä voidaan hyvin. – Työhyvinvointimentorit<br />

juurruttavat omalla<br />

esimerkillään hyviä käytäntöjä työyhteisöjen<br />

arkeen, innostavat työntekijöitä<br />

jaksamaan, valistavat ergonomiasta<br />

ja auttavat omalta osaltaan esimiehiä,<br />

jotta fyysiset ja henkiset käytänteet ovat<br />

työpaikalla kunnossa, lisää Sairanen.<br />

Käynnissä on myös mielenkiintoinen<br />

yhteistyö professori Marko Kestin<br />

kanssa, missä kokeillaan, kuinka SOLin<br />

palvelujohtajat voivat kehittää omaa johtamistaan<br />

ja toimintaprosesseja tekoälyä<br />

hyödyntävän simulaatiopelin avulla.<br />

Kuntokuurilla<br />

innostunut vastaanotto<br />

Viime syksynä SOL Lifessä käynnistettiin<br />

Kuntokuuri-ohjelma, jonka<br />

avulla haluttiin kohottaa SOLilaisten<br />

kokonaiskuntoa ja hyvinvointia. Kuntokuurin<br />

teemoina olivat liikkumisen<br />

ilo, terveellinen ja ravitseva ruokavalio,<br />

lepo, kehonhuolto ja palautuminen,<br />

painonhallinta sekä henkinen ja sosiaalinen<br />

hyvinvointi. Ohjelmassa laadittiin<br />

henkilöstön käyttöön kattavasti hyvinvointiin<br />

liittyvää materiaalia – videoita,<br />

ohjeita ja oppaita – yhteistyössä yhteistyökumppaneiden<br />

kanssa.<br />

Kuntokuurissa kisattiin myös<br />

SOLilaisten kesken siitä, kuka onnistuu<br />

kohottamaan parhaiten kokonaiskuntoaan<br />

ohjelman aikana. Onnistumisia<br />

SOlilaiset kirjasivat kukin omaan SOL<br />

Life Kuntokuuri-passiinsa. Voiton vei<br />

kisassa Kaisamari Sahlman, joka<br />

onnistui lopettamaan tupakanpolton<br />

ohjelman aikana.<br />

Kuntokuuri sai SOLilaisten keskuudessa<br />

innostuneen vastaanoton, ja<br />

Sairanen povaakin Kuntokuurille jatkoa<br />

SOL Life työhyvinvointiohjelman osana.<br />

– Olemme saavuttaneet hyviä<br />

tuloksia SOL Lifessa sekä Kuntokuurissa,<br />

mutta tekemistä riittää jatkossakin.<br />

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet vaativat<br />

ennaltaehkäisyä, ja elintapoihin on<br />

meidän kaikkien kiinnitettävä huomiota,<br />

Sairanen toteaa.<br />

SOL Lifen toteutumista seurataan<br />

SOLissa konkreettisilla mittareilla,<br />

joita ovat esimerkiksi sairauspoissaolot,<br />

työkyvyttömyyseläkkeet, työtapaturmat<br />

sekä työilmapiiri.<br />

Lue lisää verkosta: www.sol.fi/kategoria/solisti/tyohyvinvointi<br />

24 Siivouspalvelut<br />

25


SOL Yrityspesulan palvelupäällikkö<br />

Henna Paukkunen<br />

tuntee pesulansa<br />

prosessit ja asiakkaat perusteellisesti,<br />

joten otimme hänet oppaaksi<br />

kierroksellemme. Mukana on myös<br />

Kati Talikka, joka vastaa SOL Pesulapalvelujen<br />

laatu- ja kehitysasioista.<br />

Ensimmäiseksi halusin selvittää, miksi<br />

ylipäätään yritysten ja muiden organisaatioiden<br />

pitäisi käyttää ammattipesuloita<br />

tekstiiliensä huoltamisessa. Eikö<br />

työhaalarit voisi yhtä hyvin heittää<br />

kotikoneeseen muun pyykin joukkoon?<br />

Henna pudistaa päätään ja selittää:<br />

– Kotipesu ei vastaa työvaatteilta<br />

vaadittavaa laatua. Meillä käytettävät<br />

laitteet ja aineet eivät ole samoja, kuin<br />

yksityistalouksissa. Toinen tärkeä asia on<br />

henkilöstön osaaminen. Sillä varmistetaan,<br />

että jokainen tekstiili käsitellään<br />

oikealla tavalla. Ammattipesun ja<br />

viimeistelyn jälkeen vaate on varmasti<br />

puhdas ja siisti. Silloin työasussa liikkuva<br />

työntekijä antaa hyvän kuvan yrityksestään.<br />

On mukava nähdä oman firmansa<br />

logo työntekijän asussa tai sisustustekstiilissä,<br />

joka on todella tip-top.<br />

Hyvää businekselle,<br />

hyvää ympäristölle<br />

Työasut ja muut yritystekstiilit ovat<br />

siis osa yrityksen laadukasta brändiä.<br />

Mutta asianmukaisesta tekstiilinhuollosta<br />

koituu myös puhtaasti taloudellisia<br />

etuja. Hyvin hoidettuna vaatteiden<br />

käyttöikä pitenee, mikä tietysti vähentää<br />

uusien asujen hankkimistarvetta.<br />

Kati korostaa, että kyseessä on myös<br />

ympäristöteko:<br />

– Tiedetään, että tuotteen elinkaaren<br />

pidentäminen on yksi tärkeimmistä<br />

yksittäisistä tekijöistä, kun halutaan vähentää<br />

ympäristön kuormitusta. Tekstiilien<br />

hankinta- ja huoltokäytännöt<br />

voivat siten olla osa yrityksen ympäristöohjelmaa.<br />

On myös hyvä varmistaa,<br />

että valittu alihankkija toimii yrityksen<br />

ympäristöarvojen mukaan.<br />

Ympäristönäkökulma on sisäänkirjoitettuna<br />

kaikkeen päätöksentekoon ja<br />

toimintaan SOL Yhtiöissä. Ympäristövaikutuksista<br />

ei ainoastaan puhuta,<br />

vaan ne ovat osa yrityksen arkea.<br />

– Emme varmaan itse edes oikein<br />

huomaa, mitä kaikkia ympäristötekoja<br />

teemme. Meille ne ovat niin itsestään<br />

selviä asioita, Kati naurahtaa.<br />

SOLin pesulatoiminnasta on saavutettu<br />

merkittäviä kestävän kehityksen<br />

edistysaskeleita laitteissa ja niissä<br />

käytettävissä aineissa. Kemiallista<br />

pesuakaan ei oikein voi enää ajatella »<br />

Pesetätkö työvaatteet ammattilaisella?<br />

KYLLÄ KANNATTAISI<br />

Pesu kuin pesu, koneessa kuin koneessa. Näin helposti ajatellaan,<br />

mutta tosiasiassa ammattipesula eroaa kotipyykinpesusta kuin, tutun<br />

sanonnan mukaan, yö päivästä. Suurin osa kotitalouksien pesutarpeesta<br />

hoituu hienosti kotona, mutta työssä käytettävien vaatteiden ja<br />

tekstiilien kanssa asia on toisin. Ammattilaisten kannattaa käyttää<br />

ammattilaisia esimerkiksi tehokkaan resurssien käytön ja yrityksen<br />

imagon vuoksi. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Lähdimme ottamaan<br />

siitä selvää SOL Yrityspesulaan Helsingin Konalaan.<br />

26 Pesulapalvelut<br />

Pesulapalvelut 27


”kemiallisena”, koska uusin käyttöön<br />

otettu liuotin biohajoava. Energiaaja<br />

ympäristöä säästäviä menetelmiä kehitetään<br />

jatkuvasti. Tämän myötä on<br />

esimerkiksi saatu laskettua työhaalareiden<br />

pesulämpötiloja ja prosessissa<br />

käytettävä puhdas jäähdytysvesi<br />

voidaan kierrättää uudelleen käyttöön.<br />

Viimeksi mainittu vinkki tuli henkilökunnalta,<br />

jota SOLilla kannustetaan<br />

antamaan omia ehdotuksiaan toiminnan<br />

parantamiseksi.<br />

Alusta alkaen<br />

hyvissä käsissä<br />

On aika aloittaa kierros. Kuljemme<br />

samaa reittiä, kuin tänne saapuneet<br />

tekstiilit. Ensimmäisenä on edessä<br />

”tulli”, jossa tulokkaat joutuvat tarkkaan<br />

syyniin. Jokainen vaatekappale<br />

”Täällä pestään<br />

kaikkea mahdollista<br />

lentokoneen<br />

turvavöistä<br />

kirkkotekstiileihin.”<br />

tarkastetaan ja esilajitellaan. Jotkut<br />

niistä saavat niskaansa viivakoodilla varustetun<br />

lapun. Ne on valittu mukaan<br />

pesuhistorian seurantaan, jossa vaatteen<br />

käsittelyjä seurataan tarkoin koko<br />

tuotteen elinkaaren ajan. Pesuhistorian<br />

seuraaminen on tärkeää esimerkiksi<br />

vaatteen paloturvallisuuden varmistamiseksi.<br />

SOL vahtii seurannassa olevia<br />

tekstiilejä asiakkaan puolesta, että ne<br />

täyttävät edelleen tarvittavat turvamääräykset<br />

ja poistaa käyttöikänsä päähän<br />

tulleet käytöstä.<br />

Seuraavaksi pääsemme pesulan<br />

sydämeen. Pitkän käytävän molemmin<br />

puolin hurisee vaikuttava rivi pesukoneita,<br />

joiden kokoluokka on hämmentävä.<br />

Koneiden luukut ovat kuin<br />

luolan aukkoja. Täällä työskentelevät<br />

ammattilaiset tekevät lopullisen päätöksen<br />

siitä, minkälaiseen pesuun tekstiili<br />

päätyy. Vaihtoehtoja riittää lukemattomista<br />

vesipesuohjelmista kemiallisiin<br />

käsittelyihin ja desinfiointiin. Oikean<br />

ohjelman valinta edellyttää kokemukseen<br />

perustuvaa tietotaitoa.<br />

– Tekstiilialan tuntemus on tietysti<br />

eduksi, mutta kyllä varsinaiset taidot<br />

opitaan paikan päällä. Täällä tulee<br />

eteen uskomaton määrä erilaisia<br />

tekstiilejä, joiden puhdistustarpeet<br />

vaihtelevat. Meillä on töissä varsinaisi<br />

pesuvelhoja, jotka siirtävät ajan mittaan<br />

omaksuttua, niin sanottua hiljaista<br />

tietoa, eteenpäin. Uusien työntekijöiden<br />

perehdytys ja heille nimettävät mentorit<br />

pitävät huolen tietotaidon säilymisestä<br />

talossa, Henna kertoo.<br />

Ammattipesulassa on mahdollista<br />

päästä pesutuloksiin, jotka joskus<br />

saattavat yllättää asiakkaan. Henna<br />

muistelee eräässä helsinkiläisessä liikekiinteistössä<br />

äskettäin sattunutta vesivahinkoa,<br />

jonka seurauksena kiinteistössä<br />

sijaitsevan sisustusmyymälän tekstiilit<br />

olivat surkeassa jamassa:<br />

– Oli aika hurjan näköistä, kun lastauslaituri<br />

oli täynnä laatikoita, joissa<br />

oli kosteita kankaita värit levinneinä.<br />

Räätälöimme kankaille parhaat mahdolliset<br />

ohjelmat ja ja pesulämpötilat.<br />

Pesun jälkeen jopa kymmeniä metrejä<br />

pitkät kankaat mankeloitiin ja viikattiin<br />

usean ihmisen voimin. Saadessaan<br />

kankaat takaisin asiakas ihmetteli<br />

”kuinka ihmeessä te saitte valkoisesta<br />

näin valkoisen.<br />

Onko yritykseni<br />

pesulalle liian pieni?<br />

Jättimäisiä koneita katsellessa tulee<br />

mieleen, sopiiko yrityspesula vain niille,<br />

joilla on paljon pesetettävää. Ajatus<br />

saa kuitenkin nopeasti täystyrmäyksen<br />

pesulan palvelupääliköltä. Laajan,<br />

maan kattavan pesulaverkostonsa ansiosta<br />

SOL Pesupalvelut ovat kaikkien<br />

ulottuvilla.<br />

– Yhdenkin hengen remonttifirman<br />

haalarit kannattaa antaa lähimmän<br />

SOL Pesulan hoidettavaksi. Kun tuo<br />

vaatteen tänään, sen voi parhaimmillaan<br />

saada jo huomenna puhtaana<br />

takaisin, Henna vakuuttaa.<br />

Yrityksen koko tai pyykin määrä<br />

ei siis rajoita ammattipesupalvelujen<br />

käyttöä. SOL Pesulapalvelun koneet ja<br />

toimintatavat on mitoitettu sopimaan<br />

erikokoisille yrityksille ja erilaisiin<br />

pesutarpeisiin.<br />

Vaikuttava viimeinen silaus<br />

Hyvin pesty on kuitenkin vasta puoliksi<br />

hoidettu. Pesun ja kuivauksen jälkeen<br />

saavumme osastolle, jossa vaate viimeistellään<br />

tavalla, mikä kotioloissa<br />

ei ole mahdollista. Viimeistään tässä<br />

vaiheessa käy selväksi, että tuttu, arkinen<br />

pyykkäys on täysin eri asia kuin<br />

ammattimainen vaatehuolto. Täällä<br />

jokaisen vaatekappaleen on mahdollista<br />

saada juuri sille paras käsittely.<br />

Nelimetrinen mankeli imaisee liinavaatteet<br />

ja kankaat sisäänsä ja viikkaa<br />

ne kauniisiin pinoihin toisessa päässä.<br />

Tunikamalliset myyjäntakit siliävät<br />

henkareissaan tuuliviimeistelijässä, ja<br />

monen kotisilittäjän inhokit, kauluspaidat,<br />

saadaan rypyttömiksi höyryn<br />

avulla. Henkilökunta seuraa tarkasti<br />

lopputulosta, ja hoitaa tarvittaessa viimeistelyn<br />

loppuun käsin silittämällä.<br />

Viimeisenä etappina on pakkaamo.<br />

Vielä viimeiset laatutarkistukset, viikkaus<br />

ja pakkaus asiakkaan toivomuksen<br />

mukaan, ja puhtaana hohtavat asut<br />

ovat valmiina kuljetusauton kyytiin.<br />

Onko pyykkini<br />

pesulaan sopivaa?<br />

Mutta minkälaisille tekstiileille pesulat<br />

on tarkoitettu? Mistä tietää, sopivatko<br />

ne juuri minun yritykseni tarpeisiin?<br />

Lyhyesti sanottuna, jokaisen yrityksen<br />

kannattaa harkita pesulapalvelujen<br />

käyttöä. Useimmiten yrityspesulan rullakoista<br />

löytyy suojahaalareita ja muita<br />

työasuja, mutta täällä pestään kaikkea<br />

mahdollista lentokoneen turvavöistä<br />

kirkkotekstiileihin. Välillä koneissa pyörivät<br />

päiväkodin pehmolelut, toisinaan<br />

rullakoista kurkottavat mattokääröt.<br />

Kaikki ovat siis tervetulleita, mutta<br />

etenkin rakennusalalla toimivat pienet<br />

ja keskisuuret yritykset voisivat hyötyä<br />

pesulapalvelujen käytöstä paljon nykyistä<br />

enemmän. Eron huomaa nopeasti.<br />

Vaatteiden pesusykli on säännöllistä,<br />

joten likaisia työasuja ei enää tule<br />

vastaan. Työvaatteiden hankintakulut<br />

vähenevät pitkällä tähtäimellä, koska<br />

oikea pesuaineen annostelu ja ammattikoneiden<br />

automaattiset pesuohjelmat<br />

tekevät puhdasta jälkeä säästäen<br />

tekstiilejä turhalta kulumiselta. Myös<br />

se, ettei työvaatteita pestä muun pyykin<br />

mukana, kuten usein kotona tapahtuu,<br />

pitää ne osaltaan paremmassa kuosissa<br />

pidempään. Omassa kylpyhuoneessa<br />

ei myöskään voida antaa kankaalle<br />

turvallisuutta lisäävää desinfiointia,<br />

hajunpoistoa tai kestävyyttä parantavaa<br />

suojakäsittelyä. Lisäksi ammattipesulassa<br />

voidaan pestä työkenkiä ja muita<br />

varusteita, jotka on totuttu heittämään<br />

tietyn käytön jälkeen pois.<br />

Harva tulee myöskään ajatelleeksi,<br />

että kotipesusta saattaa koitua ikäviä<br />

yllätyksiä kotikoneen omistajalle. Yksityistalouksiin<br />

suunniteltujen laitteiden<br />

kanssa voi ajan kanssa tulla ongelmia,<br />

jos niihin kertyy esimerkiksi rakennuksilta<br />

peräisin olevia jäämiä. Iso asia on<br />

myös, ettei työasujen pyykkäyksestä<br />

enää koidu ylimääräistä vaivaa ja ajanhukkaan<br />

omalle henkilökunnalle.<br />

28 Pesulapalvelut<br />

Pesulapalvelut 29


SUJUVASTI<br />

SUOMEEN<br />

TYÖN AVULLA<br />

Kymmenet SOLin maahanmuuttajataustaiset siivoojat<br />

säntäävät laivaan, kun Viking Mariella saapuu<br />

satamaan. Hytit siivotaan, lakanat vaihdetaan, ravintolat<br />

ja muut yleiset tilat puunataan ennen kuin uudet<br />

matkustajat saapuvat laivaan.<br />

30 31<br />

VESA LAITINEN


SOLin palvelupäällikkö<br />

Sari Crnobreg<br />

JETRO STAVEN<br />

Viking Linen laivojen sekä<br />

lukuisten hotellien siivoushenkilökunta<br />

Uudenmaan<br />

alueella on SOLin palvelupäällikön,<br />

monikulttuurisuustyöryhmän<br />

puheenjohtajan Sari Crnobregin<br />

vastuulla.<br />

– Laivasiivouksen parissa työskentelevät<br />

edustavat peräti 25 eri kansallisuutta,<br />

Crnobreg kertoo.<br />

Työntekijät esimerkiksi Bangladeshista,<br />

Filippiineiltä, Virosta ja Nepalista<br />

ovat tulleet Suomeen useimmiten<br />

yksin. Kaukaa saapuneet eivät näe<br />

kotimaahan jäänyttä perhettään kuin<br />

kerran vuodessa vuosilomallaan, jos<br />

silloinkaan.<br />

– Seitsemän vuotta sitten eräs<br />

ikävissään ollut työntekijämme kysyi,<br />

voisiko SOL auttaa saamaan hänen<br />

perheensä Suomeen, Crnobreg kertoo.<br />

Työvoimaa tarvitaan lisää<br />

SOLin monikulttuurisuustyöryhmä<br />

ryhtyi tuumasta toimeen ja selvitti,<br />

miten työntekijöitä ja heidän perheitään<br />

voisi auttaa. Työryhmä päätti hakea<br />

maahanmuuttajataustaisten työntekijöidensä<br />

puolisoille työviisumit, sillä<br />

kahden aikuisen palkka riittäisi tarvittaessa<br />

myös siihen, että perheen lapset<br />

saataisiin Suomeen.<br />

Crnobregin mukaan maahanmuuttajat<br />

ovat ahkeraa väkeä, ja tällä<br />

hetkellä viranomaisten käsittelyssä on<br />

noin 100 SOLin hakemaa työviisumia.<br />

– Olemme jo pidemmän aikaa<br />

tarvinneet lisää työvoimaa siivouskohteisiimme.<br />

Jos työntekijöitä ei saada<br />

Suomeen riittävästi, ollaan pulassa,<br />

Crnobreg toteaa.<br />

SOLin antama apu perheen yhdistämisessä<br />

on sitouttanut maahanmuuttajia<br />

sekä suomalaiseen yhteiskuntaan<br />

että SOLiin työnantajana. Muutamat<br />

SOLin työllistämät ovat siirtyneet jo<br />

toisen työnantajan palvelukseen, mutta<br />

Crnobregin mukaan maahanmuuttajat<br />

hyödyttävät suomalaista työelämää<br />

joka tapauksessa.<br />

Nopeasti suomalaiseen<br />

työkulttuuriin<br />

Kun maahanmuuttaja saapuu SOLin<br />

palvelukseen, hän saa normaalin perehdytyksen<br />

omaan työhönsä.<br />

– Työntekijät oppivat nopeasti, että<br />

suomalaisessa työkulttuurissa pidetään<br />

aikatauluista kiinni, ketään ei pokkuroida<br />

ja että naiset ovat miesten kanssa tasa-arvoisessa<br />

asemassa, Crnobreg selvittää.<br />

Suomeen muuttaneet SOLin<br />

työntekijät ovat koulutustaustaltaan<br />

hyvinkin erilaisia – on maistereita,<br />

kirurgeja tai kokonaan kouluttamattomia.<br />

Koulutuksesta riippumatta kaikille<br />

tarjotaan SOLissa mahdollisuudet<br />

kehittyä ja edetä työssään.<br />

– SOLin tarjoama urapolku on myös<br />

maahanmuuttajille huikea juttu – sen<br />

avulla työntekijä voi kouluttautua vaikka<br />

esimiesasemaan, Crnobreg päättää.<br />

SOL auttoi<br />

aviomiehen Suomeen<br />

Laxmi Khati (oik.) ja Rajesh Bubhathoki<br />

työskentelevät SOLissa laivasiivoojina.<br />

VESA LAITINEN<br />

SOLin apu<br />

perheiden<br />

yhdistämisessä<br />

sitouttaa<br />

maahanmuuttajia<br />

suomalaiseen<br />

yhteiskuntaan.<br />

Työviisumin saaminen kestää kauan<br />

Suomen maahanmuuttopolitiikan mukaan maahanmuuttajalle on<br />

jäätävä palkastaan käteen 2 400 euroa, jotta hän voi saada maahan<br />

puolisonsa ja lapsensa. Työviisumia Suomeen ei voi hakea ulkomailta,<br />

mutta suomalainen työnantaja voi hakea viisumia tietylle henkilölle.<br />

Viisumia hakevan työnantajan on luvattava työllistää maahanmuuttaja<br />

täysipäiväisesti. TE-toimisto on nopeuttanut työviisumien käsittelyä viime<br />

vuosina, mutta pullonkaulana on tällä hetkellä Maahanmuuttovirasto<br />

Migri. Työviisumin saaminen Suomeen voi kestää jopa puolitoista vuotta.<br />

Nepalilainen Laxmi<br />

Khati, 26, tuli Suomeen<br />

liiketalouden opiskelijaksi<br />

vuonna 2016, ja on työskennellyt<br />

laivasiivoojana SOLissa nyt<br />

kaksi vuotta.<br />

Suomeen muutettuaan Khati oli<br />

pitkään erossa aviomiehestään Rajesh<br />

Budhathokista, 30, joka työskenteli<br />

molempien kotikaupungissa Katmandussa.<br />

SOL auttoi Budhathokia saamaan<br />

työviisumin Suomeen, ja helmikuusta<br />

lähtien hän on siivonnut laivoja<br />

samassa tiimissä vaimonsa kanssa.<br />

– On hyvä, että saamme myös<br />

työskennellä yhdessä. Kaikki pariskunnat<br />

eivät tietysti pääse meidän tavoin<br />

samaan tiimiin, Budhathok kertoo.<br />

Budhathokin sopeutumista laivasiivoukseen<br />

on helpottanut hänen<br />

aikaisempi työuransa hotellisiivoojana.<br />

Pariskunnan mukaan laivasiivous on<br />

nopeatempoista. Erityisesti Viking<br />

Expressin rantautuessa työt on tehtävä<br />

45 minuutissa, mutta silloin on työvoimaakin<br />

normaalivuoroa enemmän.<br />

– Kaikki työntekijät eivät osaa<br />

englantia, joten heille näytetään, miten<br />

työvaiheet tehdään. Kenenkään ei<br />

tarvitse selvitä yksin, ja kaikki auttavat<br />

toisiaan, Khati kertoo.<br />

Kotona rentoudutaan<br />

Khati tekee lyhyempää työviikkoa opintojensa<br />

vuoksi, mutta Budhathok työskentelee<br />

kuutena päivänä viikossa. Alkuun<br />

Budhathok oli pahoillaan, kun Khati oli<br />

töistä vapaalla opiskelupäivinään.<br />

– Emme olleet nähneet pitkään<br />

aikaan ja kun tulin Suomeen, olisin<br />

mielelläni viettänyt kaiken ajan vaimoni<br />

kanssa, Budhathok muistelee.<br />

– Mutta nyt hän on tutustunut muihin<br />

työntekijöihin, eikä kaipaa minua<br />

enää lainkaan, Khati nauraa leikillään.<br />

Yhteisen vapaa-aikansa iloinen ja<br />

tyytyväinen pariskunta viettää kotona. Nepalilaista<br />

ruokaa saisi Suomessa monesta<br />

ravintolastakin, mutta Budhathok ja Khati<br />

haluavat ruokansa maistuvan kotoisalta.<br />

– Suomessa nepalilainen ruoka<br />

tehdään suomalaiseen makuun. Se ei<br />

maistu samalle kuin kotona Nepalissa,<br />

Khati toteaa hymyillen.<br />

32 Siivouspalvelut<br />

Siivouspalvelut 33


Vieraan saapuessa Elomaticin pääkonttorin<br />

aulaan hänet ottaa vastaan aurinkoinen<br />

ja hyväntuulinen Tytti Santavirta, SOLin<br />

vastaanottosihteeri. Aulapalvelun lisäksi<br />

Elomatic ja sen tytäryhtiö CADMATIC ovat<br />

saaneet SOLista apua myös moniin muihin<br />

arjen tarpeisiin.<br />

VASTAANOTTOSIHTEERI<br />

ON ELOMATICIN<br />

KÄYNTIKORTTI<br />

Suunnittelutoimisto Elomaticin<br />

pääkonttori, noin 300<br />

työntekijän yksikkö, sijaitsee<br />

Turussa Aurajoen rannalla,<br />

yhtiön omassa Valkoisessa talossa.<br />

Yrityksen tytäryhtiö, ohjelmistotoimisto<br />

CADMATIC muutti joen vastapäiselle<br />

rannalle puolisen vuotta sitten. SOL<br />

toimii molempien yritysten yhteistyökumppanina,<br />

ja joen molemmin puolin<br />

on oltu tyytyväisiä SOLin joustavaan ja<br />

nopeaan toimintatapaan.<br />

– SOLin rautainen ammattitaito,<br />

luotettavat neuvot ja säännölliset tapaamiset<br />

ovat meille arvokkaita. Olipa<br />

kyse aulapalvelusihteerin tehtävistä,<br />

lamppujen vaihdosta tai kalusteiden<br />

siirrosta – kaikki on aina SOLin kanssa<br />

onnistunut, Elomaticin johdon sihteeri<br />

ja toimistopalvelupäällikkö Susanna<br />

Lehtovaara kertoo.<br />

”Vieraat tuntevat<br />

itsensä tervetulleiksi”<br />

Konsultointi-, suunnittelu- ja tuotekehityspalveluita<br />

tarjoavan Elomaticin pääkonttorilla<br />

vierailee paljon talon omaa<br />

väkeä ja asiakkaita ympäri maailmaa.<br />

Elomatic on viime vuodet ollut vahvassa<br />

kasvussa, ja tällä hetkellä yrityksessä<br />

työskentelee lähes 1000 henkeä.<br />

SOLin vastaanottosihteeri, hymyssä<br />

suin työskentelevä Tytti Santavirta<br />

ottaa kaikki vieraat vastaan ja saa Leh-<br />

tovaaralta työskentelystään varauksettomat<br />

kiitokset.<br />

– Tytti on sisään astuvalle vieraalle<br />

meidän ensimmäinen käyntikorttimme;<br />

ensivaikutelman voi saada vain kerran.<br />

Olemme saaneet paljon kiitosta asiakkailtamme<br />

Tytin aurinkoisesta olemuksesta,<br />

ja siitä, että hän saa saman tien<br />

vieraat tuntemaan itsensä tervetulleiksi.<br />

Tytillä on erinomainen työasenne ja<br />

hän haluaa myös koko ajan oppia jotain<br />

uutta, Lehtovaara kertoo tyytyväisenä.<br />

Asenne työhön ja uuden oppimiseen<br />

ovatkin Lehtovaaran mukaan<br />

vastaanottosihteerin työssä tärkeimmät<br />

ominaisuudet.<br />

– Hyvän työasenteen lisäksi vastaanottosihteeriltä<br />

vaaditaan tietotekniikan<br />

perustaidot sekä englannin<br />

kielen taito. Lisäksi vastaanottosihteerin<br />

pitää läpäistä turvaselvitys ennen<br />

työsuhteen alkua.<br />

Santavirta on SOLin palkkalistoilla,<br />

mutta työssään hän edustaa Elomaticia<br />

sataprosenttisesti.<br />

– Tytti on mukana 9-henkisessä<br />

toimistopalvelutiimissäni sekä osallistuu<br />

sisäisiin palavereihimme. Hän tekee<br />

paljon työtä, joka linkittyy muiden Elomaticin<br />

assistenttien työhön. Siksi on<br />

tärkeää, että hän on mukana tiimissämme<br />

eikä jää yksin. Koen olevani käytännössä<br />

Tytin lähin esimies, Lehtovaara<br />

selventää. »<br />

34 Toimitilapalvelut 35<br />

JUTUN KUVAT: JETRO STAVEN


Luotettavaa siivouspalvelua<br />

Santavirran lisäksi Lehtovaara haluaa<br />

antaa tunnustusta SOLin siistijälle,<br />

Salme Hopiavuorelle, joka on työskennellyt<br />

pitkään Elomaticin tiloissa.<br />

– Salmella on hyvä, kokonaisvaltainen<br />

ote tilojemme siisteydestä. Hän on<br />

kokenut, luotettava ja reagoi nopeasti<br />

siivouspyyntöihin – eikä koskaan kävele<br />

kahvitahran ohi. Toki muutkin SOLin<br />

siistijät tiloissamme ansaitsevat kiitettävän<br />

arvosanan, Lehtovaara kiittää.<br />

Myös Elomaticin tytäryhtiön<br />

CADMATICin johdon sihteeri, Tiia<br />

Villberg on tyytyväinen SOLin siivouspalveluihin.<br />

– SOL on ollut Elomaticille niin<br />

hyvä kumppani, että myös me halusimme<br />

siivouspalvelut SOLilta, kun muutimme<br />

uusiin tiloihin. On ihanaa, kun<br />

kumppaniin voi luottaa täysipainoisesti,<br />

eikä tarvitse aamulla töihin tullessaan<br />

CADMATICin<br />

johdon sihteeri<br />

Tiia Villberg<br />

Elomaticin johdon sihteeri<br />

ja toimistopalvelupäällikkö<br />

Susanna Lehtovaara<br />

tarkistaa, että onhan kaikki kupit<br />

neuvotteluhuoneen pöydältä kerätty ja<br />

tiskattu, Villberg kertoo.<br />

SOL siirtää myös kalusteet<br />

Aula- ja siivouspalvelun lisäksi sekä<br />

Elomatic että CADMATIC ovat saaneet<br />

SOLilta tukea myös muihin kiireellisiin,<br />

yrityksen arkea helpottaviin työtehtäviin.<br />

SOLista on löytynyt apu esimerkiksi<br />

kalusteiden siirtoihin ja muihin<br />

kiinteistössä tehtäviin muutostehtäviin<br />

– joskus jopa seuraavaksi päiväksi.<br />

- Arvostamme SOLin tapaa<br />

tarttua ripeästi asioihin, ja siihen, että<br />

vaativammatkin pyynnöt toteutetaan<br />

joustavasti ja hyvällä ammattitaidolla,<br />

Lehtovaara ja Villberg toteavat yhdessä.<br />

KASKIPUU JA SOL<br />

YHTEISELLÄ<br />

REKRYTOINTIMATKALLA<br />

Kaskipuun ja SOLin rekrytointiyhteistyössä on yhteiset ja selvät sävelet –<br />

SOL hakee jatkuvasti työntekijöitä Kaskipuulle, ja rakentaa omalta<br />

osaltaan Kaskipuun työnantajamielikuvaa.<br />

36 Toimitilapalvelut<br />

37


"Rekrytointikumppanin on<br />

tunnettava tuotannon työvaiheet<br />

ja tarpeet."<br />

Maalareita, koneistajia,<br />

pakkaajia, lasittajia...<br />

Ovia ja ikkunoita<br />

valmistavan Kaskipuun<br />

toiminta on ollut viime vuodet hyvässä<br />

nosteessa, ja uusia ammattilaisia tarvitaan<br />

yrityksessä jatkuvasti. Paljon aikaa<br />

vievä rekrytointi on ulkoistettu SOLille,<br />

koska Kaskipuulla on haluttu keskittyä<br />

ydinliiketoimintaan.<br />

Toimiva ja tehokas<br />

rekrytointiprosessi<br />

Pitkään yhteistyötä tehneet SOL ja<br />

Kaskopuu ovat jakaneet rekrytointiprosessin<br />

vastuut keskenään mahdollisimman<br />

toimivalla tavalla. SOL käynnistää<br />

rekrytoinnin ja järjestää hakijoille<br />

esikarsinnat, minkä jälkeen Kaskipuun<br />

esimiehet huolehtivat haastatteluista ja<br />

lopullisesta valinnasta.<br />

SOL kertoo työtä hakeville heti,<br />

millaisesta työnantajasta ja työstä on<br />

kyse sekä millaisessa ympäristössä<br />

työtä tehdään. Rekrytoinnin tueksi on<br />

toteutettu esimerkiksi työnantajavideo<br />

ja useita työntekijätarinoita, joiden<br />

avulla SOL viestii Kaskipuun tarinaa<br />

työnhakijoille.<br />

– Tarinoiden ja videon kautta hakijoille<br />

on avautunut, millaisesta työstä<br />

on kyse ja toisaalta millaista osaamista<br />

Kaskipuulla kaivataan. Mitä enemmän<br />

työstä ja yrityksestä kerrotaan ennen<br />

rekrytointia, sitä paremmin valinnat<br />

ovat onnistuneet. Tällainen toimintamalli<br />

on rekrytoinnissa Kaskipuulle<br />

pidemmällä aikavälillä edullinen ja<br />

ennen kaikkea tuottava, kertoo SOLin<br />

palvelupäällikkö Minna Kunnari.<br />

Onnistuneita rekrytointeja<br />

Kunnarin mukaan on tärkeää, että<br />

rekrytoinnista vastaava kumppani osaa<br />

hakea oikeat ihmiset oikeanlaisiin töihin.<br />

Tämä vaatii syvällistä tietoa sekä<br />

alasta että kohdeyrityksestä.<br />

– Rekrytointikumppanin on<br />

tunnettava tuotannon työvaiheet ja<br />

tarpeet. Kun keikkatyöntekijä siirtyy<br />

vakituisesti Kaskipuun palkkalistoille,<br />

me tiedämme, että rekrytointi on onnistunut<br />

hyvin, Kunnari kertoo.<br />

Näin usein käykin, ja iso osa SOLin<br />

keikkatyöntekijöistä on siirtynyt vakituisiin<br />

tehtäviin Kaskipuun työntekijäksi.<br />

Onnistunut rekrytointiyhteistyö<br />

vaatii myös sen, että kumppani ymmärtää<br />

työnantajamielikuvan tärkeyden, ja<br />

osaa viestiä yrityksestä oikealla tavalla.<br />

Verkkosivut, sisällöt sosiaalisessa mediassa,<br />

videot – kaikissa rekrytointimateriaaleissa<br />

on osattava ottaa huomioon<br />

henkilöstöä hakevan yrityksen haluamat<br />

viestit.<br />

Osaajalla on oikeat kanavat<br />

Hyvin toimiva henkilöstövuokraus<br />

voi vapauttaa yrityksen merkittävästä<br />

määrästä lisätyötä, jonka työvoiman<br />

etsiminen aiheuttaa.<br />

– Yrityksillä ei useinkaan ole resursseja<br />

tai verkostoja sopivien työntekijöiden<br />

hakuun. Me sen sijaan tunnemme<br />

alueen ja teemme esimerkiksi yhteistyötä<br />

alueen oppilaitosten kanssa.<br />

Rekrytoinnin ulkoistaminen on erityisen<br />

kätevää silloin, kun yrityksellä ei<br />

ole irrottaa voimavaroja rekrytointiin.<br />

Tämä on huomattu jo monissa yrityksissä<br />

ja siksi henkilöstövuokraus on ollut<br />

jatkuvassa kasvussa viime vuosina.<br />

– Henkilöstöpalveluyritysten kilpailu<br />

on luonnollisesti tiukkaa. Erotumme<br />

muista suurista alan toimijoista yrittäjämäisellä<br />

toiminnallamme – käytämme<br />

arkiluovuutta, jotta asiakkaan kilpailuetu<br />

kasvaa. Lisäksi meillä on takanamme<br />

iso konserni, ja tunnemme toimialat<br />

erittäin hyvin, Kunnari lisää.<br />

SOL Henkilöstöpalveluiden tarjoaa<br />

työvoimaa ja osaajia sekä ulkoistamispalveluita<br />

Logistiikan, teollisuuden ja<br />

rakentamisen alalle.<br />

Isä-Eeron kädentaidot<br />

tekivät Kaski-laadusta<br />

käsitteen<br />

Käsistään taitavan nuoren perheenisän<br />

Eero Kasken taloprojekti<br />

lähestyi maalia, mutta ulko-ovi<br />

jäi suljettaessa ”tärisemmään<br />

varttitunniksi paikoilleen.” Eihän<br />

sellaista ovea voinut tekijämies kelpuuttaa<br />

muuten priimaan taloon.<br />

Niinpä puun kanssa sinunkaupat<br />

tehnyt Eero valmisti itse<br />

jämerän ja tyylikkään oven taloonsa,<br />

ja pian Eeron ovia tultiin<br />

kysymään kauempaakin. Syntyi<br />

Kaskipuu, joka on vuodesta 1978<br />

kasvanut yhden käsiparin yrityksestä<br />

lähes 300 ammattilaisen<br />

kansainväliseksi konserniksi.<br />

Toisen polven perheyritys<br />

Kaskipuu tarjoaa markkinoiden<br />

suosituimmat ulko-ovet sekä<br />

ikkunat – kaikki valtakunnan<br />

kuulua ja asiakkaiden arvostamaa<br />

Kaski-laatua. Valmistettu<br />

asiantuntemuksella valikoiduista<br />

materiaaleista.<br />

Kaski-ovet ja -ikkunat valmistetaan<br />

ja asennetaan suomalaisella<br />

osaamisella ja asenteella, tavoitteena<br />

aina tyytyväinen asiakas.<br />

Aika muuttuu, perusteet pysyvät:<br />

aina rehtiä palvelua ja parasta<br />

Kaski-laatua remontoijille ja<br />

rakentajille.<br />

TÖIHIN KASKIPUULLE:<br />

https://www.sol.fi/<br />

toihin-kaskipuulle/<br />

LÄHDE:<br />

38 Henkilöstöpalvelut<br />

Henkilöstöpalvelut 39


NÄIN TEHDÄÄN<br />

SUOMEN PARAS<br />

LIIGAJÄÄ<br />

SOL Kiinteistöpalvelut vastaa osaltaan siitä, että<br />

liigapelit ja hallien muu käyttö sujuvat luistavasti.<br />

Aivan tyypillisestä kiinteistönhoidosta ei ole kyse,<br />

sillä huippujään salaisuus on yllättävän monista – ja<br />

hieman ehkä yllättävistäkin – seikoista kiinni.<br />

"Yhteiseen hiileen<br />

puhaltaminen, avoimuus<br />

ja luottamus<br />

ovat hyvän yhteistyön<br />

ehdoton edellytys".<br />

Lahden Pelicansien kotikenttä<br />

Isku Areena on valittu ykköseksi<br />

liigahallien jään laadun<br />

vertailussa. Asiasta uutisoitiin<br />

Etelä-Suomen Sanomissa 17.5.<strong>2019</strong>.<br />

Myös Lahden SOL Areena on saanut<br />

kiitosta laadustaan. SOL Kiinteistöpalvelut<br />

vastaa osaltaan siitä, että liigapelit<br />

ja hallien muu käyttö sujuvat luistavasti.<br />

Aivan tyypillisestä kiinteistönhoidosta<br />

ei ole kyse, sillä huippujään salaisuus on<br />

yllättävän monista – ja hieman ehkä<br />

yllättävistäkin – seikoista kiinni.<br />

SOL Kiinteistöpalveluissa palveluesimiehenä<br />

toimiva Arto Remes<br />

tietää kaiken hyvän jään tekemisestä<br />

ja huollosta. Hän on tehnyt yhteistyötä<br />

Lahden Jäähalli Oy:n toimitusjohtaja<br />

Merja Heiskasen kanssa jo kymmenisen<br />

vuotta, joista viimeisen vuoden<br />

SOL Yhtiöissä. Jään tekeminen on<br />

tarkka ja monivaiheinen prosessi, joka<br />

edellyttää harvojen hallitsemaa erityisosaamista.<br />

Eikä pelkkä oikeaoppinen<br />

jäänteon taitokaan riitä, sillä olosuhteet<br />

hallissa vaikuttavat jäähän merkittävästi.<br />

Lahden voittoisat hallijäät syntyvätkin<br />

asiakkaan ja kiinteistöhuollon<br />

onnistuneen yhteispelin seurauksena.<br />

HANNU AALTONEN<br />

Lahden jäähalli Oy:n toimitusjohtaja<br />

Merja Heiskanen<br />

Kerros kerrokselta<br />

Jää vaihdetaan hallissa vuosittain.<br />

Jäätön aika ei jää pitkäksi, sillä vanha<br />

jää sulatetaan keväällä ja uusi tehdään<br />

usein jo heinäkuussa. Arto Remes kertoo<br />

jään tekemisen vaiheista:<br />

– Yksinkertaistettuna homma menee<br />

kutakuinkin näin: Ensin tehdään laatta<br />

eli laitetaan kenttä kylmenemään noin<br />

viikoksi, jonka jälkeen siihen aletaan pikkuhiljaa<br />

laskea vettä kerroksittain, noin<br />

5-8 ml kerrallaan. Sitten seuraa maalaus<br />

valkoiseksi, taas kerros vettä, rajojen<br />

teko ja jälleen kerros vettä. Seuraavaksi<br />

levitetään mainokset ja ”liimataan” ne<br />

vedellä kiinni. Jäätä kasvatetaan kerros<br />

kerrokselta niin kauan, että sen paksuus<br />

on 3,2-3,5 cm. Helposti voisi ajatella,<br />

että jäädytyksessä käytettävä vesi olisi<br />

kylmää, mutta sen lämpötila on itse<br />

asiassa 40-60 astetta.”<br />

Lopuksi on vielä tärkeä rikkoa jään<br />

pintaa, jotta pintajännitys häviää.<br />

– Jään rikkomiseen saamme näppärästi<br />

apua omasta takaa, kun päästetään<br />

Pelicansin pelaajat suihkimaan<br />

sillä edestakaisin, Merja naurahtaa.<br />

Hyvä luisteltavuus ei luonnollisestikaan<br />

säily jäällä itsestään. Päivittäisen<br />

hoidon lisäksi jäälle tehdään perushuolto<br />

kaksi kertaa viikossa. Jään paksuutta<br />

seurataan, ja jäätä joko höylätään ohuemmaksi<br />

tai pinnalle ruiskutetaan vettä<br />

optimivahvuuden säilyttämiseksi.<br />

Omassa elementissään<br />

Merja Heiskanen valvoo Lahden<br />

Jäähalli Oy:n kiinteistöhuoltoa Isku<br />

Areenalla olevasta toimistostaan käsin.<br />

Seiniä koristava muotokuvagalleria<br />

kuvastaa vuonna 1964 perustetun yhdistyksen<br />

pitkää historiaa. Merja itsekin<br />

on ollut Jäähalli Oy/Lahden Urheiluhalliyhdistyksessä<br />

töissä jo vuodesta<br />

1980, jolloin hänet kutsuttiin tehtävään<br />

silloisesta toimestaan Saksasta:<br />

– Koska minut kutsuttiin ja vieläkin<br />

täällä olen, niin taidan olla kirjaimellisesti<br />

kutsumusammatissani, hän<br />

naurahtaa. »<br />

40 Kiinteistöpalvelut 41


Työ urheilun, urheilijoiden ja<br />

kiinteistöasioiden parissa on Merjan<br />

mukaan haastavaa mutta kiinnostavaa.<br />

Innokkaana penkkiurheilijana hän käy<br />

katsomassa kaikki kotipelit aina kun se<br />

vain on mahdollista. Hektisen pelikauden<br />

ulkopuolellakin halleissa riittää<br />

töitä, koska vain silloin niissä on mahdollista<br />

tehdä isompia kunnostustöitä.<br />

– Isku Areenan jäät sulatettiin<br />

vasta kesäkuun kymmenennen päivän<br />

tienoilla ja kiirettä pitää, että kaikki halutut<br />

remontit saadaan valmiiksi ennen<br />

uuden jään tekemistä elokuun alussa.<br />

Tänä kesänä täällä on meneillään myös<br />

toimistolaajennus Lahden Pelicansille,<br />

Merja kertoo.<br />

SOLin vastuulla oleva kiinteistöhuoltokaan<br />

ei lepää laakereillaan<br />

kesäsesongin aikana. Jutuntekohetkelläkin<br />

kesäkuussa pihalla huhkivat<br />

liikuntapaikkahoitaja Juuso Kantola<br />

ja palveluvastaava Erno Kallio.<br />

SOLin<br />

palveluesimies<br />

Arto Remes<br />

tietää kaiken<br />

hyvän jään tekemisestä<br />

ja sen huollosta.<br />

HANNU AALTONEN<br />

Ratkaisevat olosuhteet<br />

Mutta palataan vielä siihen, miten<br />

juuri Lahdessa on onnistuttu luomaan<br />

huippujäät halleihin. Itse jäädyttämisprosessi<br />

on pysynyt suhteellisen<br />

samanlaisena, mutta hallien olosuhteita<br />

on saatu parannettua huimasti. Vastaus<br />

jään laatuun löytyykin siis ehkä hieman<br />

yllättäen ilmasta:<br />

– Noin kolme vuotta sitten aloitimme<br />

Siemensin kanssa projektin, jonka<br />

tavoitteena on saavuttaa merkittävää<br />

säästöä energiankulutuksessa. Siihen<br />

kuuluu ilmanvaihtojärjestelmien uusimista,<br />

lämmön talteenottoa, LED-valoihin<br />

siirtyminen ja vaikka mitä.<br />

Koko rakennus käytiin tarkkaan läpi<br />

etsien kaikki paikat, joista voisi löytyä<br />

huoltokohtia. Hallin kattoon asennetun<br />

heijastavan kalvon ja ilmalämpöpumpun<br />

avulla hallin olosuhteita, kuten<br />

lämpötilaa ja ilmankosteutta, voidaan<br />

tarkkailla ja hallita paremmin. Niillä<br />

taas on puolestaan suuri merkitys jään<br />

laatuun. Etenkin juuri kesällä jääntekoaikaan<br />

riesana ollut älytön kosteusongelma<br />

on nyt selätetty, Merja huoahtaa.<br />

Avointa peliä<br />

Merja Heiskanen ja Arto Remes<br />

ovat, Merjan omien sanojen mukaan,<br />

”vanha taistelupari”. Yhteiseen hiileen<br />

puhaltaminen, avoimuus ja luottamus<br />

ovat Merjan mukaan hyvän yhteistyön<br />

ehdoton edellytys. Tärkeistä asioista<br />

saa ja pitää muistuttaa - puolin ja toisin.<br />

Jäähallin tapaiseen vaativaan kohteeseen<br />

on myös löydyttävä oikeat ihmiset.<br />

Hyvät jääntekijät ovat harvassa, joten<br />

heidän ammattitaidostaan on pidettävä<br />

huolta. Merja tietää kokemuksesta, että<br />

siihen on yksi hyvä keino, joka on myös<br />

SOLin toiminnan kulmakiviä:<br />

– Olen aina korostanut koulutusta.<br />

Porukkaa pitää kannustaa menemään<br />

kursseille, joissa saa lisätietoja itse<br />

jäänteosta ja kaikesta muustakin asiaan<br />

liittyvästä. Olen aina sanonut Artolle,<br />

että tietyllä tavalla koulutettuja kavereita<br />

pitää olla riittävästi. Ja saavathan osallistujat<br />

itsekin siitä paljon. Innostusta tulee<br />

lisää ja sitoutuminen työhön kasvaa.<br />

Isku ja SOL Areenoiden kiinteistöhuoltoon<br />

kuuluu jään hoidon lisäksi<br />

muidenkin tilojen tekninen huolto<br />

sähkö- ja putkitöitä lukuun ottamatta.<br />

Käytännössä se tarkoittaa monenlaista<br />

huolenpitoa lamppujen vaihdosta vuotavien<br />

hanojen tiivisteiden uusimiseen.<br />

Isku Areenalla solilaiset päivystävät<br />

kahdessa vuorossa aamuseitsemästä<br />

iltayhteentoista. Liigapelien aikana<br />

työntekijöitä on kaksi, ja lisävoimia<br />

tulee apuun aina tarvittaessa esimerkiksi<br />

silloin kun halli täytyy muuntaa<br />

vaikkapa konserttisaliksi. Toimenkuva<br />

on siis todella monipuolinen ja vaatii<br />

aktiivista otetta. Avoimuus ja kommunikointi<br />

ovat työssä onnistumisen<br />

edellytys, jotta tieto huoltoa kaipaavista<br />

asioista kulkee eri ihmisten välillä.<br />

– Täällä olevat SOLilaiset ovat<br />

kuin osa hallin omaa porukkaa. He<br />

ovat ylpeitä taidoistaan jään teossa,<br />

pitävät paikkoja aktiivisesti silmällä<br />

ja ratkaisevat ongelmat, jos niitä tulee<br />

eteen, Arto korostaa.<br />

YRITYSKAUPASSA HAETAAN<br />

HENKILÖSTÖLLE UUSIA<br />

MAHDOLLISUUKSIA<br />

SOL on kuluneen vuoden<br />

aikana kasvanut kahdella<br />

yritysostolla, kun Pirkanmaan<br />

Osuuskaupan siivouspalvelutoiminta<br />

sekä Total Kiinteistöpalvelut Oy<br />

Jyväskylän kaupungilta siirtyivät SOLille.<br />

Molemmissa kaupoissa myyvät tahot<br />

halusivat antaa henkilöstölle aiempaa<br />

paremmat mahdollisuudet kehittyä<br />

työssään. Tämän nähtiin toteutuvan<br />

jatkossa parhaiten SOLin katon alla.<br />

Osaaminen ja<br />

kehityskyky tärkeää<br />

Pirkanmaan Osuuskauppa luopui<br />

yrityskaupan myötä siivoustoiminnastaan,<br />

sillä toiminnan kehittäminen<br />

olisi vaatinut lisäpanostuksia. Niinpä<br />

Osuuskaupassa nähtiin paremmaksi<br />

siirtää siivoustoiminta kokonaan siihen<br />

erikoistuneen toimijan tehtäväksi.<br />

Pirkanmaan Osuuskauppa ja SOL<br />

olivat tehneet yhteistyötä jo pitkään, joten<br />

molemmat osapuolet tunsivat toisensa<br />

hyvin entuudestaan.<br />

- Meidän siivousosaamisemme ja<br />

kehityskykymme olivat Osuuskaupalle<br />

tärkeitä asioita kaupanteon yhteydessä.<br />

Lisäksi Osuuskauppaa innosti se, että pystymme<br />

tarjoamaan henkilöstölle aiempaa<br />

paremmat mahdollisuudet kouluttautumiseen<br />

ja uralla etenemiseen, myynnin<br />

johtaja Reijo Salmela SOLista kertoo.<br />

Työnantajan vaihtuminen<br />

on herkkä paikka<br />

Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät<br />

uudelle työnantajalle vanhoina työntekijöinä.<br />

Se tarkoittaa, että esimerkiksi<br />

henkilöstön työsuhteen alkamispäivät<br />

eivät muutu ja ansaitut lomakertymät<br />

säilyvät ennallaan. Osuuskaupalta siirtyi<br />

vanhoina työntekijöinä kaikkiaan 35<br />

henkilöä SOLin palvelukseen.<br />

Henkilöstön siirtyminen toisen<br />

työnantajan palvelukseen on aina herkkä<br />

ja tärkeä paikka – SOL on pyrkinyt<br />

ottamaan Osuuskaupasta siirtyneen<br />

henkilöstön vastaan niin hyvin kuin<br />

mahdollista heti sopimuksen allekirjoituspäivästä<br />

alkaen.<br />

– Halusimme myös, että kaikki<br />

meille siirtyvät työllistetään kokopäiväisesti<br />

ja että he pääsevät osaksi<br />

SOL-perhettä mahdollisimman nopeasti,<br />

sanoo Salmela.<br />

Työt jatkuvat tuttuun tapaan<br />

Total Kiinteistöpalvelut oli ennen SOLin<br />

yrityskauppaa Jyväskylän kaupungin<br />

yhtiöittämä liikelaitos, joka on vastannut<br />

kaupungin siivous-, kiinteistö-, turva- ja<br />

toimitilapalveluista. Yrityskaupassa<br />

yhtiö ja sen 190 työntekijää siirtyivät<br />

SOLin omistukseen, ja Total on jatkanut<br />

toimintaansa SOLin tytöryhtiönä.<br />

– Yrityksen omistaja, hallitus ja toimitusjohtaja<br />

vaihtuivat, mutta muuten<br />

työt jatkuvat entiseen tapaan saman<br />

Total-nimen alla. Suunnitelmissamme<br />

on fuusioida Total SOLiin vuoden <strong>2019</strong><br />

aikana, SOLin liiketoimintajohtaja<br />

Jussi Holopainen kertoo.<br />

”Olemme iloisia<br />

uusista SOLilaisista”<br />

Totalissa päädyttiin yrityskauppaan<br />

samoista syistä kuin Pirkanmaan Osuuskaupassa.<br />

Menestyminen kiristyneessä<br />

kilpailutilanteessa Jyväskylän seudulla<br />

olisi vaatinut toiminnan kehittämistä ja<br />

laajentamista. Totalissa todettiin, ettei<br />

kaupungin omistajuus anna kehitystyöhön<br />

parhaita eväitä, ja toisaalta henkilöstölle<br />

haluttiin antaa aiempaa paremmat<br />

mahdollisuudet kehittyä ammatissaan.<br />

Holopainen on mielissään Totalin<br />

yrityskaupasta, sillä kaupan myötä SOL<br />

voi tarjota Jyväskylän seudulla laajemmin<br />

siivous-, kiinteistö-, turvallisuus- ja<br />

toimitilapalveluita.<br />

– Arvostamme myös Totalin henkilöstöä<br />

hyvin korkealle. He ovat ammattilaisia<br />

työssään ja olemme iloisia kaikista kaupan<br />

myötä saamistamme uusista SOLilaisista,<br />

Holopainen toteaa tyytyväisenä.<br />

42 Kiinteistöpalvelut<br />

Vastuullisuus 43


Kämp Collection Hotels muodostaa kymmenen hotellin helminauhan,<br />

jonka jokainen hotelli on uniikki ja erilainen. Tilat ja sisustus luovat<br />

kullekin hotellille tyypillisen ilmeen, mutta hotellin sisin olemus herää<br />

eloon vasta siellä työskentelevien ihmisten kautta.<br />

SOLILAISET OVAT OSA<br />

KÄMP COLLECTIONIN<br />

UNIIKKEJA<br />

HOTELLIBRÄNDEJÄ<br />

JUTUN KUVAT HANNU AALTONEN<br />

Kämp Collection Hotels<br />

tunnetaan ehkä parhaiten<br />

perinteikkäästä ja ylellisestä<br />

Hotel Kämpistä. Vuonna<br />

2018 avattu Hotel St. George täydensi<br />

luksushotellien tarjontaa Helsingissä.<br />

Niiden lisäksi ketjuun kuuluu viehättäviä<br />

boutigue ja lifestyle -hotelleja kuten<br />

GLO-hotellit. Yhteistä kaikille Kämp<br />

Collectionin hotelleille on korkea laatuja<br />

palvelutaso, mutta persoonaltaan<br />

ne ovat yhtä yksilöllisiä kuin niissä<br />

vierailevat asiakkaatkin. Mitä hotellin<br />

brändiin oikeastaan kuuluu, ja mitä se<br />

tarkoittaa henkilöstön osalta? Lilla Robertsin<br />

ja Hotel Fabianin hotellinjohtaja<br />

Kati Jousimies valottaa asiaa:<br />

”Meillä ei puhuta ketjuhotellista<br />

vaan hotellien ketjusta, ”the string of<br />

pearls”, joka muodostuu brändimielessä<br />

keskenään erilaisista hotelleista.<br />

Hotelleille on määritelty oma arkkityyppinsä<br />

ja persoonansa. Esimerkiksi<br />

Lilla Roberts on luonteeltaan iloinen ja<br />

hieman veikeä, mikä näkyy kaikessa:<br />

sisustuksessa, tarjoilussa ja viestinnässä.<br />

Eräänlaista Nordic Madness -henkeä<br />

edustavat vaikka huoneissa oleva<br />

salmiakki ja aamiaisella tarjottava<br />

tyrnishotti. Tämä ei kuitenkaan riitä,<br />

koska asiakaskokemus testataan jokaisessa<br />

kohtaamisessa henkilökunnan<br />

kanssa. Hotellivieraille kaikki täällä<br />

työskentelevät edustavat meitä, myös<br />

SOLin väki. Siksi on tärkeää, että he<br />

ovat sisäistäneet brändimme ja kokevat<br />

olevansa aidosti osa tiimiä.”<br />

Asennetta ja iloa<br />

SOLin tehtäväksi annettu housekeeping<br />

on kirjaimellisesti elintärkeä osa<br />

hotellin toimintaa. Siisteys ja viihtyisä<br />

ympäristö ratkaisevat, mihin haluamme<br />

matkallamme majoittua –<br />

ja tulemmeko sinne uudelleen. Kerroshoidon<br />

laatutason tulee pysyä tinkimättömästi<br />

vaaditulla tasolla, ja siitä<br />

pidetään monin tavoin huolta. Kokeneena<br />

ja merkittävänä toimijana alalla<br />

SOLilla on käytössään hyväksi havaitut<br />

koulutukset, työnohjaustavat ja laatumittarit,<br />

joilla seurataan onnistumista<br />

ja kehitetään toimintaa. Mutta nappisuoritukseen<br />

tarvitaan jotain muutakin,<br />

jota on hankalampi määritellä. SOLin<br />

liiketoimintajohtaja Aila Forsström<br />

kuvaa asiaa näin:<br />

”On tärkeä löytää hotellin näköinen<br />

ja oloinen tekijä.”<br />

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?<br />

Minkälainen on esimerkiksi Lilla<br />

Robertsin oloinen kerroshoitaja? Kati<br />

Jousimies kertoo esimerkin:<br />

”Hän viihtyy ihmisten kanssa.<br />

Ei ole liian arka, vaan vastaa mielellään<br />

vieraiden esittämiin kysymyksiin<br />

luontevasti ja rennosti. Meidän kaikkien<br />

ensisijainen tehtävä on tehdä kaikkemme<br />

asiakkaittemme viihtymisen puolesta.<br />

Täyttää heidän odotuksensa ja tuoda<br />

vielä mielellään siihen vähän jotain<br />

lisää. Etsimme esimerkiksi hiljattain<br />

eräälle asiakkaalle keltaisia ruusuja<br />

kaupungin läpi vaikka niitä ei tuntunut<br />

olevan missään, ja löysimmekin niitä<br />

viimein. Tällaisen palveluasenteen pitää<br />

tulla aidosti, jokaisen työntekijän sisältä.<br />

Oikea asenne näkyy työn tekemisen<br />

ilossa. Jos vaikka keksimme huoneeseen<br />

jotain uutta ja hauskaa, kerroshoitaja on<br />

ajatuksessa innokkaasti mukana.”<br />

Lisäksi on tärkeää, että henkilökunta<br />

viihtyy kansainvälisessä ilmapiirissä,<br />

koska moni Kämp Collectionin hotellien<br />

vieraista tulee ulkomailta. Alalle<br />

tyypillinen sesonkimaisuus edellyttää<br />

myös hyvää paineensietokykyä ja joustavuutta.<br />

Kun ei hätkähdä yllättävistä<br />

tilanteista ja pitää vaihtelusta, hotellityö<br />

voi olla hyvin antoisaa. Valtiovieraat ja<br />

muut VIP-asiakkaat tuovat oman lisänsä<br />

työpäivään. Pitkän uran hotelleissa<br />

tehnyt SOLin palveluesimies Marianna<br />

Alastalo nauttii juuri siitä, ettei<br />

kahta samanlaista päivää tule vastaan:<br />

”Eikä tylsää ole koskaan. Jos joskus<br />

vastaan tulee tylsä päivä, se tapahtuu<br />

vapaa-aikana”, hän naurahtaa.<br />

Ne ratkaisevat<br />

yksityiskohdat<br />

Kysymys on siis asenteesta ja yhteensopivuudesta.<br />

Ehkä hieman samasta<br />

asiasta kuin meidän ihmistenkin<br />

kesken. Kun persoonat sopivat yhteen,<br />

syntyy suhde, joka on hyödyksi ja iloksi<br />

molemmille osapuolille. Tässä tapauksessa<br />

hotellipersoonan ja siellä työskentelevän<br />

SOLilaisen välille. Ja hyvän<br />

suhteen eteen on tietysti tehtävä töitä.<br />

Minna Laine toimii Kämp Groupissa<br />

Director Facility Management -nimikkeellä.<br />

Hotellien ylläpidosta vastaavana<br />

hän tietää täsmälleen, mistä hyvässä<br />

housekeepingissä on kyse:<br />

”Urani alkuvaiheessa joku sanoi<br />

minulle, että hotellia pitää hoitaa kuin<br />

omaa kotiaan. Tämä koskee myös<br />

ulkoistettua henkilökuntaa. On tärkeää,<br />

että he kokevat täällä ollessaan olevansa<br />

osa meitä, vaikka taustalla on tietysti<br />

myös tärkeä paikka SOLin organisaatiossa<br />

ja sen tuomassa ammatillisessa<br />

osaamisessa. Vain silloin voi suhtautua<br />

työhönsä ja sen jälkeen kunnianhimoisesti<br />

ja ylpeydellä.”<br />

Huoneen voi ylpeydellä jättää<br />

vastaanottamaan vierasta silloin, kun<br />

siellä on jokainen pikkuseikkakin paikallaan.<br />

Ensivaikutelma ratkaisee tässäkin<br />

asiassa: mitä hotellivieras ajattelee<br />

avatessaan oven ensi kerran. »<br />

44 Siivouspalvelut 45


Huoneen on tuoksuttava raikkaalta,<br />

kosmetiikkapurkkien oltava täsmällisessä<br />

rivissä kylpyhuoneessa, verhon ei sovi<br />

repsottaa miten sattuu vaan laskeuduttava<br />

siististi alas. Kämp Collectionin<br />

kaltaisissa korkean laatutason hotelleissa<br />

onnistuminen on kiinni yksityiskohdista.<br />

Kati Jousimiehen sanoin, heidän<br />

toiminnassaan voidaan puhua ”detaljibusineksestä”.<br />

Kerroshoitajilla on<br />

suuri valta ja vastuu siitä, että yksityiskohdat<br />

ovat kohdallaan. Liikkuessaan<br />

paljon huoneissa ja käytävillä heillä<br />

on mahdollisuus havaita nuukahtanut<br />

kukka maljakossa tai sammunut<br />

lamppu valaisimessa. Pienistäkin eteen<br />

tulevista epäkohdista saa ja pitää kertoa<br />

eteenpäin. Viikkopalaverien ja muiden<br />

säännöllisten tapaamisten ohella jokapäiväisen<br />

kommunikoinnin tulee virrata<br />

esteettömästi esimerkiksi vastaanoton<br />

ja kerroshoitajien välillä.<br />

Arvostus nousuun<br />

”Housekeeping on siitä hieman<br />

epäkiitollista työtä, että vaikka tietäisi<br />

onnistuneensa, siitä saa harvoin kiitosta<br />

asiakkailta”, Minna Laine huomauttaa.<br />

”Kaikkihan on yleensä hyvin silloin, jos<br />

mitään ei kuulu.”<br />

Sekä Kati Jousimies että Minna<br />

Laine tuovat voimakkaasti esiin, että<br />

kiitoksen antaminen onkin esimiesten<br />

ja johdon vastuulla. ”Yritän aina<br />

antaa hyvin tehdystä työstä palautetta<br />

ihan kaikille tiimin jäsenille, mutta<br />

liikaa ei voi koskaan kiittää”, Jousimies<br />

muistuttaa. Johdon, niin hotellissa<br />

kuin SOLissa, tehtävänä on myös<br />

antaa parhaat mahdolliset eväät työssä<br />

onnistumiseksi. Hotellitasolla puitteet<br />

päivittäiselle tekemisellä luodaan<br />

esimerkiksi pitämällä huolta siivousvarastosta<br />

ja tiedonkulusta. Ammatillisesta<br />

osaamisesta vastaa puolestaan<br />

SOL oman koulutuksensa kautta. Sitä<br />

alalla tarvitaankin, sillä esimerkiksi<br />

housekeepingin esimiehiä, eli hotelliemäntiä<br />

– nimitys on sama sekä miehille<br />

että naisille - ei kouluteta varsinaisesti<br />

missään. Tätä puutetta lähdettiin paikkaamaan<br />

SOLilla muutama vuosi sitten<br />

Hotelliemäntä Akatemian muodossa.<br />

Kämp Collection Hotelleissa uusi koulutus<br />

on otettu ilolla vastaan:<br />

”Hotelliemännän ammatti oli<br />

aiemmin hyvinkin arvostettu ja saattoi<br />

periytyä sukupolvelta toiselle. Emännän<br />

valtava merkitys hotellille ei ole kadonnut<br />

mihinkään, mutta sen arvostus on<br />

kadonnut johonkin matkan varrella.<br />

Toivon, että nykyinen sukupolvi löytää<br />

sen uudelleen ja ammatin haluttavuus lisääntyy.<br />

SOLin perustama akatemia vie<br />

asiaa hienosti eteenpäin ja ylläpitää niitä<br />

moninaisia tietoja ja taitoja, joita tehtävä<br />

edellyttää”, Minna Laine painottaa.<br />

Jatkuvaa brändikoulutusta<br />

Hotellin brändin vahvistamiseen<br />

liittyvät seikat eivät ole samalla tavalla<br />

kaikille hotellialalla oleville yhteisesti<br />

opetettavissa. Koska jokainen hotelli<br />

omaa omanlaisensa imagon, niihin<br />

tarvitaan omat perehdytyksensä. Jokainen<br />

SOLilainen käykin kohdehotellin<br />

brändikoulutuksen läpi ennen töihin<br />

astumista. Työn aikana bränditietoja<br />

päivitetään säännöllisesti hotellin sisäisissä<br />

palavereissa. Henkilöstön pitää<br />

olla tietoinen siitä, mistä brändissä on<br />

kysymys, mihin sillä tavoitellaan ja<br />

mitä ne tarkoittavat itse kunkin työssä.<br />

Ilman brändin sisäistämistä, josta<br />

Jousimies aiemmin puhui, hotellin persoona<br />

voi jäädä hotellivieraan silmissä<br />

etäiseksi; sloganiksi esitteessä tai kuvaksi<br />

nettisivulla. Vasta omakohtainen<br />

asiakaskokemus, hotellin tunnelma ja<br />

siellä olevat ihmiset herättävät brändin<br />

eloon. SOLilaisten ja muiden hotellissa<br />

työskentelevien ansiosta.<br />

Lilla Robertsin ja Hotel Fabianin<br />

hotellinjohtaja Kati Jousimies<br />

Aila Forsström (vas.),<br />

Marianna Alastalo<br />

ja Minna Laine<br />

Kanavat avoinna<br />

Minna Laine ja Kati Jousimies puhuvat<br />

molemmat hotellin työntekijöiden<br />

muodostamasta tiimistä. Tiimissä<br />

kaikki ovat samalla viivalla riippumatta<br />

siitä, minkä yrityksen palkkalistoilla<br />

he ovat. Yhteen hiileen puhaltaminen<br />

on välttämättömyys. Olitpa kuinka<br />

hyvä työssäsi, yhteiseen päämäärään<br />

– asiakkaan tyytyväisyyteen – ei voi<br />

yksin päästä. Hyvä kommunikointi<br />

on puolestaan parasta polttoainetta<br />

tiimiorganisaation toiminnalle. Siihen<br />

kuuluu sekä tiedon jakaminen että sen<br />

vastaanottaminen. Työpaikan avoin<br />

työilmapiiri ja säännölliset yhteiset<br />

palaverit helpottavat kommunikointia.<br />

On mukava jakaa omia huomioitaan ja<br />

tietotaitoaan tai kertoa kehitysideoistaan,<br />

kun tietää, että ne otetaan mielellään<br />

vastaan. SOLin ja Kämp Groupin<br />

yrityksen arvot ovat tässä suhteessa<br />

yhteneväiset. Molemmissa yrityksissä<br />

pyritään läpinäkyvyyteen ja kannustetaan<br />

palautteeseen. Kämp Collectionin<br />

hotelleihin töihin menevät SOLilaiset<br />

tuntevatkin varmasti olevansa tässä<br />

mielessä tutuilla vesillä.<br />

Kommunikoinnin tärkeys tulee<br />

esille myös yritysten välisessä kanssakäymisessä.<br />

Kysyimme Kati Jousimieheltä,<br />

minkä asian hän nostaisi<br />

SOL-yhteistyössä esille, jos pitäisi<br />

valita vain yksi. Vastaus tuli nopeasti:<br />

”Laatu on tietysti tärkein asia.<br />

Mutta senkin ylläpitämiseen vaaditaan<br />

luottamuksellista vuoropuhelua.<br />

Yhteistyökumppanin kanssa pitää olla<br />

yhteinen ymmärrys, mihin pyritään:<br />

kaikilla olla yhteinen tavoite. Tulospaineiden<br />

keskellä kommunikointi<br />

korostuu. Asiakkaana haluan, että<br />

minun toiveitani kuunnellaan aidosti.<br />

Etenkin silloin, kun tulee muutoksia<br />

henkilöstön kanssa. Paras esimerkki<br />

siitä, kuinka homma toimii hyvin on<br />

se, etten välttämättä edes huomaa,<br />

milloin täällä on sijaisia. Niin hyvin<br />

heidät on perehdytetty hotellin toimintaan<br />

ja luonteeseen.”<br />

46 Siivouspalvelut<br />

Siivouspalvelut 47


ARLA,<br />

UNILEVER JA<br />

SOL JUHLIVAT<br />

25-VUOTISTA<br />

YHTEISTÄ<br />

TAIVALTAAN<br />

JUTUN KUVAT JETRO STAVEN<br />

Toukokuussa juhlittiin Söderkullassa,<br />

Sipoon meijerin<br />

ja jäätelötehtaan tiloissa<br />

SOLin, Arlan ja Unileverin<br />

neljännesvuosisataista kumppanuutta<br />

kakkukahvein. Pienimuotoisessa<br />

mutta lämminhenkisessä tilaisuudessa<br />

aurinkoista työkumppanuutta<br />

juhlisti myös SOLin palveluesimiehen<br />

Maarit Savikon lauluesitys Walking<br />

on Sunshine, joka kuvasti osuvasti<br />

yhteistyön luonnetta.<br />

Ammattitaito ja<br />

joustavuus peruspilareina<br />

SOLin menestyminen kilpailutuksissa<br />

on palvelujohtaja Sanna Peltolan<br />

mukaan yrityksen joustavuuden ja<br />

ketteryyden tulosta.<br />

– Ammattitaitoinen, työhönsä<br />

perehdytetty ja koulutettu henkilöstö<br />

on toimintamme peruspilari. Työntekijöidemme<br />

vaihtuvuus on ollut Sipoossa<br />

vähäistä, ja pisimmät työsuhteet ovat yli<br />

10-vuotiaita, Peltola kertoo.<br />

”Hyvää yhteistyötä”<br />

SOLin ja Arlan yhteistyö on ollut<br />

Arlan ostopäällikkö Sampo Isokosken<br />

mukaan todella hyvää. Hän on<br />

vastannut siivoussopimuksista ja muista<br />

yhteistyösopimuksista sekä kaupallisesta<br />

yhteistyöstä vuodesta 2009 lähtien. Hän<br />

kertoo, että yhtiön kaikki ulkoistetut<br />

siivoukset on hankittu SOLilta, joka on<br />

Arlan pääyhteistyökumppani.<br />

– Pitkäaikaisen yhteistyön hyvä<br />

puoli on, että palveluntarjoaja tuntee<br />

talon tavat ja kaikki kulmat. Asiat on<br />

helpompi järjestää, kun ei tarvitse<br />

jokaista pikkuasiaa kädestä pitäen<br />

näyttää, Isokoski kiittelee. Hänen<br />

mielestään juuri joustavuus on SOLissa<br />

Arlan prosessiasiantuntija Petri<br />

Kastari pitää tehdasta hyvin haastavana<br />

ulkoiselle siivousliikkeelle.<br />

– Uuden työntekijän on vaikeaa<br />

ymmärtää kokonaisuus, joten hyvä<br />

ohjeistus ja perehdytys ovat keskeisiä.<br />

Tiedon kulkeminen kaikissa organisaatioissa<br />

on erittäin tärkeää, Kastari<br />

arvioi.<br />

Myös Unileverin tuotantopäällikkö<br />

Antti Jääskeläinen kehuu yhteistyötä<br />

SOLin Maarit Savikon kanssa.<br />

– Meille on tärkeää, että palveluesimies<br />

on hyvin tavoitettavissa, ja<br />

hänellä on riittävästi aikaa meidän<br />

kanssamme käytäviin keskusteluihin,<br />

Jääskeläinen toteaa.<br />

Pitkäaikaisen yhteistyön<br />

hyvä puoli on, että palveluntarjoaja<br />

tuntee talon tavat ja kaikki kulmat.<br />

Kysyntää läpi vuorokauden<br />

Kun SOL aloitti tehtaan kanssa<br />

yhteistyökumppanuuden, Ingman teki<br />

tehtaassa jäätelöä ja muita maitotuotteita.<br />

Myöhemmin maitotuotteiden<br />

tuotanto myytiin Arlalle ja jäätelötuotanto<br />

Unileverille.<br />

Yhteistyön aikana myös kauppojen<br />

aukioloajat ovat muuttuneet.<br />

– Koska kaupat ovat auki läpi vuorokauden,<br />

yritykset ovat siirtyneet kolmivuorotyöhön.<br />

Mekin olemme mukautuneet<br />

näihin muutoksiin, Savikko toteaa.<br />

Hän toimii esimiehenä Sipoon tehtaalla,<br />

jossa työskentelee toistakymmentä SO-<br />

Lilaista sekä päivä- että yötyössä.<br />

Koulutus ja täsmäosaaminen elintarvikealan<br />

vaativassa puhtaanapidossa on<br />

ollut SOLin työntekijöiden valttikortti.<br />

– Olemme myös mukana asiakkaan<br />

omilla hygieniakierroksilla, ja työn<br />

laatua seurataan Insta-laadunvalvonnalla.<br />

Keskustelemme säännöllisesti<br />

asiakkaan kanssa yhteistyöstä ja työn<br />

laadusta, Savikko kertoo.<br />

hyvää ja joustavuutta onkin tarvittu,<br />

kun siivouskohteet ja -käytännöt ovat<br />

muuttuneet vuosien varrella.<br />

Esimies tärkeässä roolissa<br />

Esimiehen osuus on tärkeä, jotta kokonaisuus<br />

pysyy hallinnassa.<br />

– Kokonaisuuden on oltava esimiehellä<br />

hallussa, jotta hän voi mitoittaa<br />

SOL:n henkilöstön oikein. On tärkeää,<br />

että siivotaan oikeaan aikaan oikeassa<br />

paikassa, Isokoski sanoo. Hän näkee SO-<br />

Lin onnistuneen tälläkin osa-alueella.<br />

Muutos on pysyvää<br />

Peltolan mukaan asiakasyrityksen<br />

kehittyminen ja muutokset pitävät myös<br />

yhteistyökumppanina toimivan SOLin<br />

vireänä ja ketteränä.<br />

– Meidän pitää olla asiakasta askeleen<br />

edellä. Me teemme ehdotuksia<br />

ja olemme valmiit tekemään muutoksia<br />

asiakkaan tarpeita vastaaviksi.<br />

Tästä johtuen yhteistyösuhteemme<br />

on ollut Arlan ja Unileverin kanssa jo<br />

pitkään hedelmällinen.<br />

48 Siivouspalvelut<br />

Siivouspalvelut 49


ESIMIEHEN<br />

AVULLA YÖTYÖ<br />

KEVYEMMÄKSI<br />

Asiakkaan, esimiehen ja työntekijöiden yhteistyöllä<br />

raskaaseen työhön saadaan helpotusta. SOLin palveluesimies<br />

Seija Välimaa Valio Joensuun juustomeijeristä<br />

tuntee työntekijöidensä arjen.<br />

Kuka?<br />

VASEMMALLA<br />

SOL Joensuun<br />

Valion palvelu- ja<br />

kohdevastaava<br />

Jaana Nykänen<br />

OIKEALLA<br />

SOL Joensuun<br />

palveluesimies<br />

Seija Välimaa<br />

esimiehenä 6<br />

kokopäiväiselle ja<br />

4 jaksotyöntekijälle<br />

SOLilaiselle Valio<br />

Joensuussa<br />

SOLin palveluvastaava<br />

Jaana Nykänen aloittaa<br />

työvuoronsa Joensuun Valion<br />

juustolinjastolla klo 22.00.<br />

Nykänen ja tiimin kolme muuta jäsentä<br />

pukeutuvat ”avaruuspukuihin”, sillä<br />

työskentelytila on elintarviketeollisuuden<br />

hygienialuokitukselta korkeinta, ykköstasoa.<br />

Työntekijöillä on yllään valkoiset,<br />

elintarviketuotantotiloihin tarkoitetut<br />

sadeasut, valkoiset kärkituetut turvakumisaappaat,<br />

visiirit ja kuulosuojaimet.<br />

– Juustomurut puhalletaan linjastoista<br />

lattialle, josta ne kootaan biojätteeseen.<br />

Linjat puretaan, irto-osat<br />

irrotetaan ja pestään käsin tiskialtaisissa.<br />

Osa hihnoista pestään käsin ja jätetään<br />

kuivumaan, Nykänen kertoo työstään.<br />

Valion tuotevalmistaja tulee kasaamaan<br />

linjoja aamuviideltä, sillä työt<br />

alkavat linjastoilla kello 06.<br />

Kuluttajille tehdään kahdella<br />

linjastolla palajuustoa ja kolmannella<br />

viipalejuustoa. Erillisessä rakennuksessa<br />

sijaitsevalla premium-linjalla<br />

tehdään kolmiojuustoja.<br />

Hihnat kuljettavat kahdella linjastolla<br />

suuria juustoharkkoja terien pilkottaviksi.<br />

Linjan päässä palat pakataan<br />

muoviin, ja muovipakkaukset siirtyvät<br />

edelleen kartonointiin eli suuriin pahvilaatikoihin<br />

kuljetusta varten. Laatikoita<br />

ei varastoida Valiolla, vaan ne lähetetään<br />

välittömästi kauppoihin.<br />

Esimies seuraa<br />

tarkasti työkykyä<br />

Nykänen kertoo olevansa tottunut ruumiilliseen<br />

työhön, mutta yövuoroja hän<br />

pitää henkisesti rankkoina. Yötyöhön<br />

Nykänen sanoo sopeutuneensa runsaassa<br />

kuukaudessa. Arkea ja vuorokausirytmin<br />

ylläpitämistä helpottaa, että hän<br />

työskentelee vain yövuorossa.<br />

Välimaa pyrkii esimiehen roolissaan<br />

keventämään yövuoroa tekevien työtä<br />

mahdollisuuksiensa mukaan. Hän antaa<br />

Valiolle kiitosta hedelmällisestä yhteistyöstä.<br />

Pienilläkin muutoksilla on ollut<br />

työntekijöiden arkeen suuri merkitys.<br />

– Ennen isoja roska-astioita piti<br />

kallistaa, että vedet saatiin niistä pois.<br />

Nyt astioiden pohjaan on porattu<br />

reikiä, jolloin vesi valuu pois ilman astian<br />

kallistelua, Välimaa kertoo työtä<br />

helpottavista innovaatioista. Lisäksi<br />

Välimaa on Valion kanssa yhdessä<br />

saanut pestäville irto-osille parempia<br />

kuivaustelineitä ja pesualtaita on vaihdettu<br />

käytännöllisimpiin.<br />

– Seuraan työntekijöiden työkykyä<br />

tarkasti, koska yötyö on vaativaa ja<br />

kuormittaa työntekijää eri tavalla kuin<br />

päivätyö, Välimaa toteaa. SOLilaiset<br />

käyvätkin säännöllisesti terveystarkastuksissa,<br />

ja työoloja käydään läpi<br />

työterveyslääkärin ja -hoitajan sekä<br />

työfysioterapeutin kanssa.<br />

Arki tulee tutuksi,<br />

kun osallistuu työhön<br />

Välimaan mukaan yhteistyö Valion<br />

kanssa sujuu hyvin.<br />

– Olemme päivittäin tekemisissä, ja<br />

me SOLilaiset luonnollisesti autamme<br />

aina, oli kysymys lisäpesupyynnöstä tai<br />

jostain muusta.<br />

Välimaa luonnehtii elintarviketeollisuuden<br />

tuotantolaitosta vaativaksi<br />

asiakkuudeksi. Työntekijöitä sitovat<br />

lainsäädäntö sekä määritelmät, miten<br />

työvaiheet tehdään ja millä tarkkuudella,<br />

ja tästä syystä työhön pätevöityy<br />

vasta monivaiheisen perehdytyksen<br />

jälkeen. Työntekijät käyvät jokaisen<br />

ulkomaanmatkan jälkeen salmonellatesteissä<br />

ja hygieniapassin on oltava<br />

aina voimassa.<br />

Erityisen lämpimät kiitokset Välimaa<br />

lähettää alueen elintarvikevastaavalle<br />

Kaisa Virtanen-Holapalle.<br />

– Kaisa on tullut töihin tämän vuoden<br />

puolella, mutta hänen osaamisestaan<br />

on ollut meille hirveän suuri apu.<br />

Yövuorolaisia koskevissa asioissa<br />

Välimaa pitää yhteyttä Nykäseen, joka<br />

toimii Valiolla kohdevastaavana ja<br />

huolehtii uusien työntekijöiden perehdytyksestä.<br />

Palveluesimiehenä Välimaa<br />

kuitenkin vierailee yötyöläisten työvuorolla<br />

noin kerran kuussa, jolloin hän<br />

myös osallistuu työhön.<br />

– Osallistun myös työntekoon,<br />

koska haluan pysyä kärryillä työntekijöiden<br />

arjesta, ja samalla kyselen<br />

kuulumisia, Välimaa kertoo.<br />

Kierrokset vähemmäksi<br />

ennen unta<br />

Aamuyöstä kotiin päästyään Nykänen<br />

syö ja katsoo televisiota, jotta ”kierrokset<br />

laskisivat”. Sitten hän rauhoittuu<br />

nukkumaan.<br />

– Nukun 7-8 tuntia vuorokaudessa.<br />

Tytär on jo niin iso, että osaa itse<br />

mennä koulubussiin.<br />

Iltapäivällä Nykänen herää<br />

ottamaan tytärtään vastaan, vie tätä<br />

harrastuksiin ja katsoo, että läksyt tulevat<br />

tehdyiksi. Viikonloppu on kotitöitä<br />

varten. Vaikka perjantain ja lauantain<br />

välinen yövuoro on normivuoro,<br />

Nykänen pyrkii heräämään lauantaisin<br />

aikaisemmin kuin arkena. Silloin koittaa<br />

perheen yhteinen aika.<br />

JAMI IVANOFF<br />

50 Siivouspalvelut 51


SOL PALVELUT<br />

HENKILÖSTÖPALVELUT<br />

SOL Henkilöstöpalvelut Oy on keskittynyt tarjoamaan henkilöstövuokraus,<br />

rekrytointi- ja ulkoistuspalveluja erityisesti<br />

teollisuus- ja rakennusalalle.<br />

KIINTEISTÖPALVELUT<br />

Kiinteistöt tarvitsevat jatkuvaa huolenpitoa, ja kiinteistöhuollon<br />

ammattilaisiltamme luonnistuvat niin kiinteistön<br />

tekninen- kuin yleisluontoinenkin huolto, ulkoalueiden<br />

hoito ja etähallinta.<br />

LOGISTIIKKAPALVELUT<br />

SOL Logistiikkapalvelut Oy tarjoaa henkilöstövuokraus,<br />

rekrytointi- ja ulkoistuspalveluita logistiikka-alan asiakkaille<br />

ollen yksi markkinoiden suurimmista toimijoista.<br />

PESULAPALVELUT<br />

Pesulapalvelumme tarjoaa laadukasta pesu- ja viimeistelytulosta<br />

niin yritysten kuin kotitalouksien tarpeisiin. Pesemme<br />

arki- ja juhlavaatteet, kaikki kodin tekstiilit ja teemme<br />

tarvittaessa niihin myös korjauksia.<br />

SIIVOUSPALVELUT<br />

Muovaamme oikean ratkaisun juuri sinua koskettavaan siivoustarpeeseen,<br />

olipa kyse ostoskeskuksesta tai erityisiä<br />

vaatimuksia asettavasta tilasta kuten sairaalasta tai sähkökeskuksesta.<br />

Mikään toimiala, mittakaava tai vuodenaika ei<br />

ole meille vieras ja välineet löytyvät joka tarpeeseen.<br />

TOIMITILAPALVELUT<br />

Vapautamme yrityksesi keskittymään omaan ydintoimintaansa<br />

tekemällä yrityksen arjessa olevia asioita.<br />

Asiakaspalvelijamme hoitavat iloisesti kaiken sen, mihin<br />

yritykselläsi ei riitä henkilöstöä. Arjen palveluihin kuuluvat<br />

aula-, postitus- ja lähettipalvelut sekä kokouspalvelut<br />

tarjoiluineen.<br />

TURVALLISUUSPALVELUT<br />

Toteutamme ajanmukaisten ratkaisujen avulla kaikki<br />

yrityksesi tarvitsemat turvallisuuspalvelut. Palveluihimme<br />

sisältyvät arjen asiakaspalvelutilanteista koko matka yrityksen<br />

turvallisuuden hälytys- ja etävalvontajärjestelmien<br />

hallinnointiin.<br />

AURINKOVOIMALA<br />

Aurinkovoimalamme on asiakkaidemme käytössä vuorokauden<br />

ympäri kotimaassa ja kansainvälisesti. Olemme<br />

yhdistäneet asiakaspalvelun sekä hälytys- ja etähallintapalvelut<br />

yhdeksi kokonaisuudeksi, ja kykenemme tuottamaan<br />

dataan pohjautuvaa tietoa asiakkaillemme nopeasti<br />

ja monipuolisesti. Aurinkovoimalamme palvelee 24/7,<br />

p. 020 5705, asiakaspalvelu@sol.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!