24.09.2019 Views

Kuljetus & Logistiikka 4 / 2019

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA 4/<strong>2019</strong> WWW.KULJETUSLEHTI.FI<br />

PUHTAAMPI<br />

UUSI SUKUPOLVI<br />

Scanian vaihtoehtoisten polttoaineiden mallisto on markkinoiden laajin.<br />

Kaikki dieselmoottorimme ovat HVO-yhteensopivia. Lisäksi saatavilla ovat<br />

Biokaasu-, Bioetanoli- ja Biodieselvaihtoehdot.<br />

www.scania.fi


Turun Satama kumppaneineen tarjoaa kilpailukykyisen logistiikkakokonaisuuden luotettavuutta ja kustannustehokkuutta<br />

hakeville yrityksille. Sataman laivaliikenteelle tuottamia palveluja täydentävät nykyaikaiset varastointi- ja terminaalipalvelut,<br />

jotka vastaavat sekä pitkäaikaisen varastoinnin että nopearytmisen jakelutoiminnan tarpeisiin. Sataman läheisyyden ansiosta<br />

tuotteet saadaan aluksista nopeasti varastoon, mikä ajan lisäksi säästää myös kustannuksia. Logistista palvelutarjontaa täydentävät<br />

monipuoliset lisäarvopalvelut, jotka oikaisevat materiaalivirtoja sekä nopeuttavat tuotteiden kulkua joko jälleenmyyjille tai<br />

suoraan kuluttajille.<br />

WWW.PORTOFTURKU.FI<br />

2


www.scania.fi<br />

MAALLA MERELLÄ ILMASSA 4/<strong>2019</strong> WWW.KULJETUSLEHTI.FI<br />

TÄSSÄ LEHDESSÄ:<br />

PUHTAAMPI<br />

UUSI SUKUPOLVI<br />

Scanian vaihtoehtoisten pol toaineiden mallisto on markkinoiden laajin.<br />

Kaikki dieselmoo torimme ovat HVO-yhteensopivia. Lisäksi saatavi la ovat<br />

Biokaasu-, Bioetanoli- ja Biodieselvaihtoehdot.<br />

Raskaan liikenteen<br />

onnettomuudet kasaantuvat<br />

kokemattomille kuskeille........ 6<br />

<strong>Kuljetus</strong>liike Helokivi aloitti ajot<br />

uudella etanolikäyttöisellä<br />

säiliöautolla............................30<br />

<strong>Kuljetus</strong>rinki kasvaa<br />

kiertotalouden<br />

aallonharjalla...........................8<br />

Suomen ensimmäinen<br />

lääkekuljetus droonilla<br />

toteutettiin onnistuneesti... 34<br />

Suomalaiset tiekarhut<br />

lähtevät maailmalle<br />

Kiteeltä..................................10<br />

Vain 9 % autoilijoista valmis<br />

luopumaan autosta<br />

– nämä kokonaiskustannukset<br />

voivat yllättää....................... 36<br />

Nostetta<br />

liiketoimintaan.......................12<br />

Mika Salosta ja<br />

Sami Saikkosesta Atolin<br />

lentävät brändilähettiläät..... 42<br />

Laserhäirintää tapahtuu<br />

usein lennon kriittisimmissä<br />

vaiheissa.................................20<br />

Kyytiä Suomelle.................... 50<br />

Pyöreitä 70-vuosia juhliva<br />

kuljetusyritys laajentaa<br />

toimintaansarakentamalla<br />

oman terminaalin..................24<br />

Autojen pitäminen jatkuvassa<br />

toimintakunnossa on<br />

kuljetusalalla<br />

nykyään erittäin tärkeää...... 54<br />

22. vsk<br />

YHTEYSTIEDOT<br />

Päätoimittaja M-T Toivola<br />

lehti@kuljetuslehti.fi<br />

+358 40 7175686<br />

OSOITE<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong><br />

Artturinkatu 2, BOX 29<br />

FI 20200 Turku<br />

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT<br />

Vaihde +358 40 717 5686<br />

E-mail toimitus@kuljetuslehti.fi<br />

Kotisivut www.kuljetuslehti.fi<br />

Printti: ISSN 1458-1086<br />

Verkko: ISSN 1798-7962


Pääkirjoitus<br />

Hallitusohjelmassa sitouduttiin puolittamaan päästöt<br />

vuoteen 2030 mennessä. Kun ottaa huomioon, että liikenteen<br />

osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on<br />

20 %, vaatii päästöjen puolittaminen merkittäviä toimia<br />

liikenteen saralla. Nykykuntoiset väylät ja liikennejärjestelyt<br />

aiheuttavat painorajoituksia ja kiertoreittejä.<br />

Vähähiilisen liikenteen infran saavuttamiseksi, korjaamiseen<br />

ja rakentamiseen tarvitaan toimia nyt, että päästöt<br />

saadaan alemmaksi tulevaisuudessa. Jokaista liikennemuotoa<br />

tarvitaan mutta huomio on keskitettävä sinne,<br />

missä vaikuttavuus on suurin.<br />

Kaikki toimet ovat tarpeellisia, eikä vähiten se, että kuljetuksia<br />

saadaan siirrettyä raiteille, joilla kapasiteetti on<br />

kunnossa. Isojen infrahankkeiden osalta Turun tunnin<br />

junan ja Suomi-radan nopeiden raideyhteyksien suunnittelun<br />

toteuttaminen sai konkretiaa lukujen muodossa.<br />

Pohjolan Rautateiden pääomitus 15,7 miljoonalla eurolla<br />

ja valtion varautuminen suunnittelun rahoittamiseen<br />

yhteensä 115 miljoonalla on askel oikeaan suuntaan.<br />

Nyt tarvitaan tekoja, että suunnittelu käynnistetään<br />

nopeasti ja hankkeet saadaan liikkeelle. 12-vuotisessa<br />

liikennejärjestelmäsuunnittelussa tulisi huomioida myös<br />

rahoituksen näkökulmasta eri vuosille ajoittuvat toimet,<br />

niin että jatkuvuus ja ennakoitavuus niin perusväylänpidon<br />

kuin hankkeidenkin rahoituksen osalta taataan.<br />

Kuva: Liisa Takala.<br />

Väyläverkosto on<br />

Suomen<br />

vientiteollisuuden<br />

selkäranka<br />

hallitukselle, että infran korjausvelan<br />

Kiitos pysäyttämiseen on suhtauduttu vakavasti<br />

ja tilanteen korjaamiseen osoitettiin määrärahaa.<br />

Infrahankkeisiin perusväylänpidon rahoituksen 300 miljoonan<br />

euron vuosittainen tasokorotus on välttämätön<br />

toimenpide korjausvelan pysäyttämiseksi.<br />

Isoja hankkeita tulisi tarvittaessa pystyä pilkkomaan<br />

osiin. Näin mahdollistetaan EU-rahoituksen maksimaalinen<br />

hyödyntäminen. Meneillään olevan EU-budjettikauden<br />

puitteissa on avautumassa vielä kaksi liikennehankkeille<br />

suunnattua hakua, ns. ylijäämät käyttämättä jääneistä<br />

tuista, joita voidaan käyttää vuoden 2023 loppuun<br />

saakka. Sen jälkeen on aloitettava työ EU-rahoituksen<br />

saannon varmistamiseksi tulevasta EU-budjetista.<br />

Siitä huolimatta, että budjettiriihen luvut otettiin ilolla<br />

vastaan, on tärkeää jatkaa vastuullista keskustelua siitä,<br />

kuinka oikea suunta taataan myös tulevaisuudessa. Aiempien<br />

Liikenne- ja viestintäministeriön laskelmien mukaan<br />

ratojen ja teiden korjausvelan kuittaamiseen tarvittaisiin<br />

2,5 miljardia euroa. Siihen päälle lisätään 15 miljardin<br />

investointivelka. Tämän yhtälön ratkaisemisessa tarvitaan<br />

yli budjetti- ja hallituskausien ulottuvaa näkemystä<br />

liikenteen rahoitusmallista. Tämän hallituksen aikana<br />

määritellään, millaisella väyläverkostolla suomalaista<br />

liikennepolitiikka toteutetaan tulevaisuudessa.<br />

Päivi Wood<br />

Johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen<br />

asiantuntija<br />

Keskuskauppakamari<br />

4


ILMOITUS<br />

LNG kuljettaa<br />

ekologisemmin<br />

HELSINGIN JA JYVÄSKYLÄN välillä on tänä vuonna voinut<br />

nähdä Suomen ensimmäisen kolmiakselisen, nesteytetyllä<br />

maakaasulla (LNG) kulkevan Iveco-rekkaveturin.<br />

Vähälä Yhtiöiden uusi Iveco Stralis NP 460 6X2 vetää<br />

perässään viisiakselista puoliperävaunua. Kokonaispainoa<br />

yhdistelmällä on 62 tonnia, pituutta 23 metriä.<br />

– Haluamme pysyä alan kehityksen kärjessä ja tarjota<br />

asiakkaillemme mahdollisuuden vähäpäästöiseen, kustannustehokkaaseen<br />

logistiikkaan, perustelee Vähälä Yhtiöiden<br />

hankintapäällikkö Ari Karjalainen investointia.<br />

LNG-rekkaveturilla ajetaan noin 230 000 kilometriä<br />

vuosittain. Sen avulla yritys voi vähentää hiilidioksidipäästöjään<br />

noin 50 tonnilla vuodessa dieselkäyttöiseen rekkaveturiin<br />

verrattuna. Lisäksi vähenevät lähi- ja pienhiukkaspäästöt,<br />

mikä parantaa ilmanlaatua.<br />

– Vastuullisuus on meille tärkein arvo, ja näemme vaihtoehtoiset<br />

polttoaineet merkittävänä ratkaisuna maantieliikenteen<br />

päästöjen vähentämiseen, Karjalainen tiivistää.<br />

Nesteytetty biokaasu (LBG) ja nesteytetty maakaasu (LNG)<br />

ovat vähäpäästöisiä ja kilpailukykyisiä polttoaineita<br />

raskaalle liikenteelle. Kaasukäyttöisyys auttaa vähentämään<br />

päästöjä ja polttoainekustannuksia. Gasumin raskaan<br />

liikenteen tankkausasemat palvelevat kuljetusyrittäjiä<br />

Suomessa, Ruotsissa ja pian myös Norjassa. Kysy lisää:<br />

www.gasum.fi.<br />

5


RASKAAN LIIKENTEEN<br />

ONNETTOMUUDET<br />

KASAANTUVAT<br />

KOKEMATTOMILLE KUSKEILLE<br />

Pohjola Vakuutuksen tekemän ammattiliikenteen haastattelututkimuksen<br />

mukaan kuskin vähäinen ajokokemus ja<br />

keskittymisen herpaantuminen ovat suurimpia syitä raskaan<br />

liikenteen suistumisiin.<br />

Teksti: Ari Rantamaa,<br />

Riskipäällikkö, Pohjola Vakuutus Oy<br />

– Alle 21-vuotiaat kuskit, joilla<br />

oli tapahtumahetkellä alle<br />

kaksi vuotta ajokokemusta,<br />

korostuvat tuloksissa. Tämä<br />

ei tarkoita, että nuoremmat<br />

kuskit olisivat huonoja kuskeja,<br />

mutta kokemuksesta on suuri<br />

apu tilanteiden ennakoimisessa,<br />

kertoo Pohjola Vakuutuksen<br />

yritysasiakkaiden liiketoimintajohtaja<br />

Antti Huhtala.<br />

Kokemus raskaan kaluston ratin<br />

takana näkyy ennen kaikkea ennakoinnissa.<br />

Kun takana on suurempi<br />

määrä kilometrejä, osaa yllättäviin<br />

tilanteisiin varautua paremmin.<br />

Tämän lisäksi kuskin on Huhtalan<br />

mukaan kriittisen tärkeää keskittyä<br />

nimenomaan ajamiseen.<br />

6<br />

Tutkimuksen mukaan ajoneuvoyhdistelmiä<br />

suistui teiltä liki yhtä<br />

paljon suoralla tieosuudella kuin<br />

mutkissa. Useimmin tieltä suistumisessa<br />

kyse on ollut siitä, että kuskin<br />

huomio on herpaantunut itse<br />

ajosta johonkin muuhun. Muutamat<br />

vastaajat kertoivat avoimesti, etteivät<br />

olleet keskittyneet tarpeeksi, ja<br />

tilanne johti suistumiseen.<br />

– Pitkän, kymmenen tunnin työvuoron<br />

väsyttämänä keskittyminen<br />

herpaantui, ja yhdistelmä<br />

ajautui liiaksi tienreunaan,<br />

eikä sitä saanut enää oikaistua<br />

tielle, kertoi yksi vastaajista.<br />

Huonot keliolosuhteet eivät näytä<br />

yksin aiheuttavan tieltä suistumisia,<br />

mutta yhdessä keskittymisen<br />

herpaantumisen kanssa osoittautuivat<br />

kohtalokkaiksi.<br />

– Suistuminen tapahtui suoralla<br />

tiellä, joka oli huonosti aurattu<br />

ja liukas. Yhdistelmä ajautui<br />

liiaksi oikealle ja kellahti ojaan.<br />

Keskittyminen herpaantui,<br />

myöntää myös toinen kyselyyn<br />

vastannut.<br />

Raskaan liikenteen ajoista suurin<br />

osa tapahtuu samaan aikaan kun<br />

teillä liikkuu runsaasti muutakin<br />

liikennettä. Henkilöliikenne oli<br />

yhtensä osallisena useassa tieltä<br />

suistumisessa. Liikennesääntöjen<br />

noudattaminen on tärkeää myös<br />

raskaan liikenteen näkökulmasta.<br />

– Ajoin jonossa ja edessä ollut auto<br />

jarrutti voimakkaasti ja kääntyi<br />

vasemmalle. Yritin jarruttaa, mutta<br />

tie oli liukas ja olin törmätä auton<br />

perään. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi<br />

ohjata oma ajoneuvo tieltä pois,<br />

eräs vastaajista kuvailee.<br />

Pohjola Vakuutus haastatteli ajalla<br />

1.4.2018-31.3.<strong>2019</strong> kuljetusyrittäjiä<br />

ja heidän kuljettajiaan, jotka<br />

ovat olleet osallisina sattuneessa<br />

37 vahingossa. Haastattelut tehtiin<br />

puhelimitse siten, etteivät haastateltavat<br />

ja onnettomuudet ole<br />

tunnistettavissa.


7


<strong>Kuljetus</strong>rinki<br />

kasvaa<br />

kiertotalouden<br />

aallonharjalla<br />

<strong>Kuljetus</strong>rinki hankki Toyotalta<br />

trukin, joka lastaa kaksi miljoonaa<br />

kiloa pahvipaaleja kierrätykseen<br />

vuosittain.<br />

8<br />

Helsingin Tattarisuolla Malmin<br />

historiallisen lentokentän kupeessa<br />

sijaitsee laaja pienteollisuusalue.<br />

Kiertotalouden kuljetuksiin<br />

ja materiaalien käsittelyyn erikoistunut<br />

<strong>Kuljetus</strong>rinki on yksi alueen<br />

suurimmista toimijoista. Sen 40<br />

työntekijää käsittelee tänä vuonna<br />

20 miljoonaa kiloa pääasiassa kaupan,<br />

teollisuuden ja rakentamisen<br />

tuottamaa jätettä kierrätykseen.<br />

Tästä määrästä saadaan muun muassa<br />

kaksi miljoonaa kiloa kierrätyskelpoista<br />

pahvia.<br />

Aamupäivänä kuljetusringin pihamaalla<br />

on vilskettä. Tavaraa<br />

tuovia ja sitä noutavia autoja tulee<br />

portista solkenaan. Materiaalia<br />

tulee erikokoisilla keräilyautoilla.<br />

Trukki lastaa pitkään puoliperävaunuun<br />

paalattua pahvia toimitettavaksi<br />

Kymenlaakson kartonkitehtaalle<br />

uudelleenkäyttöä varten.<br />

Reilu yrittäjähenki<br />

<strong>Kuljetus</strong>ringin menestys on rakennettu<br />

vahvan perheyrittäjyyden<br />

päälle. Isä aloitti vuonna 1989<br />

mies ja paku -tyylillä toiminimellä<br />

keräämällä pahvia ympäri pääkaupunkiseutua<br />

ja toimittamalla<br />

sitä kartonkiteollisuuteen.<br />

– Aluksi kasvoimme ihan kädestä<br />

suuhun. Kaikki tulot laitettiin<br />

yrityksen kasvuun, <strong>Kuljetus</strong>ringin<br />

kierrätyspalveluista vastaava Sami<br />

Aro sanoo.<br />

Laajempi yritystoiminta alkoi<br />

vuonna 1996. Sittemmin kasvua<br />

on tullut vuosittain, kun asiakas-,<br />

työntekijä- ja kuljetuskaluston<br />

määrät ovat kasvaneet tasaisesti<br />

vuosittain.<br />

<strong>Kuljetus</strong>rinki vastaanottaa sekalaista<br />

materiaalia, josta rakennusjätteen<br />

osuus on suurin. Kun kuormalava<br />

saapuu, se kipataan suu-


essa hallissa olevaan kasaan, josta<br />

eri materiaaleja aletaan erotella.<br />

Samassa lastissa voi olla betonia,<br />

metalleja, puuta, kipsiä, pahvia<br />

ja muoveja. Erottelu tehdään pääasiassa<br />

kahdella kaivinkoneella.<br />

Kaikesta ja kaikista näkee, että<br />

yrityksessä vallitsee hyvä ja reilu<br />

henki.<br />

– Työntekijöillä on iso vapaus<br />

tehdä omia päätöksiä. Porukka<br />

viihtyy, vaikka välillä on todella kova<br />

kiire. Silloin nipistetään vaikka<br />

ruokatunnista. Talvella kun on väljempää<br />

voi pitää pidempää taukoa.<br />

Asiakkaat kiittävät<br />

Nopeasti kasvavalla kierrätysalalla<br />

pärjääminen on taitolaji. <strong>Kuljetus</strong>rinki<br />

on saavuttanut alati kasvavassa<br />

asiakaskunnassaan vahvan<br />

aseman. Siitä kertoo asiakastyytyväisyyttä<br />

ja asiakkaiden suositteluhalukkuutta<br />

mittaava NPSmittari,<br />

joka antaa <strong>Kuljetus</strong>ringille<br />

huiman arvosanan 95.<br />

Miten näin korkea luku on mahdollinen?<br />

– Olemme erittäin joustavia. Pystymme<br />

mukauttamaan toimintamme<br />

asiakkaidemme toiveiden mukaan.<br />

Olemme myös saaneet hyvää<br />

palautetta nopeasta toiminnasta.<br />

Jos asiakas soittaa, että auto pitää<br />

saada, kyllä se aina jotenkin järjestyy.<br />

Luottamukselle rakennettu<br />

kumppanuus<br />

<strong>Kuljetus</strong>ringin ja Toyotan yhteinen<br />

taival alkoi kesällä 2018, kun <strong>Kuljetus</strong>ringin<br />

vanha vastapainotrukki<br />

alkoi olla käyttöikänsä päässä.<br />

Vaikka se vielä toimi, ikä alkoi painaa<br />

kovassa käytössä olevaa konetta.<br />

<strong>Kuljetus</strong>rinki valitsi Toyotan<br />

kumppaniksi, koska yhteyshenkilöiden<br />

ammattitaito, hyvin laadittu<br />

tarjous sekä rivakka palvelu miellyttivät<br />

alusta alkaen.<br />

– Toyotan asiantuntijat olivat vakuuttavia<br />

ja myyntimiehet poikkeuksellisen<br />

rehellisiä. Heihin luotimme<br />

heti. Alusta saakka puhuttiin<br />

asiaa. Hintakin asettui niihin<br />

raameihin, joita olimme ajatelleet,<br />

Aro muistellee.<br />

Toyotan asiantuntijatiimi perehtyi<br />

kesäloma-aikaan <strong>Kuljetus</strong>ringin<br />

tarpeisiin pariinkin kertaan.<br />

He tutkivat käyttöpaikan, mihin<br />

konetta käytetään ja kuinka paljon.<br />

He selvittivät muun muassa, kuinka<br />

korkealta paaleja nostetaan ja<br />

minne niitä viedään. Tärkeintä oli<br />

koko ajan se, että mukana oli konetta<br />

käyttävä työntekijä, joka kertoi<br />

jokapäiväisestä työstä.<br />

– He tulivat tutustumaan meidän<br />

olosuhteisiimme ja keskustelemaan<br />

laitosjätkiemme kanssa heidän<br />

työstään ja siitä, mitä trukilta<br />

vaaditaan. Homma eteni todella<br />

hyvällä tahdilla eteenpäin ja valmis<br />

ehdotus tuli nopeasti.<br />

Olosuhteisiin tuunattu trukki<br />

Valittu trukki on dieselkäyttöinen<br />

kompakti 3500 kiloa nostava trukki,<br />

joka pystyy operoimaan ketterästi<br />

ahtaissakin paikoissa. Toimintavarmaan<br />

ja kustannustehokkaaseen<br />

dieselkoneeseen päädyttiin,<br />

koska trukki operoi joko ulkona<br />

tai hyvin tuulettuvassa isossa<br />

hallissa.<br />

Tavallisesta trukista poikkeaa<br />

muun muassa ylös käyristyvä pakoputki.<br />

Näin pakokaasut eivät<br />

nosta pölyisessä hallissa pölyä ilmaan.<br />

Isompi erikoisuus ovat koneen<br />

puristusvoimaiset pihdit.<br />

– Kun lastaamme rekkaan kolmekin<br />

paalia päällekkäin, taakalla<br />

on helposti 1500 kiloa painoa. Silloin<br />

pitää trukin pihdeissä olla reilusti<br />

puristusvoimaa.<br />

Koska kyseessä oli hieman tavallisuudesta<br />

poikkeava malli, sillä<br />

oli hieman tavallista pidempi toimitusaika.<br />

– Oleellista oli se, että kone tuli<br />

juuri silloin, kun olimme sopineet.<br />

Kaikki pelaa<br />

Lopputuloksena tuli sellainen<br />

trukki, joka oli sovittu. Pieni säätö<br />

paaleja puristaviin pihteihin tarvittiin<br />

ja senkin Toyotan asentaja<br />

tuli tuunaamaan pika pikaa.<br />

Kokemukset uudesta koneesta<br />

ovat hyvät. Kovissa olosuhteissa<br />

korostuu hyvä näkyvyys ja se, että<br />

uuden koneen tekniikka pelaa<br />

moitteetta.<br />

– Kone on hieman korkeampi<br />

kuin vanha ja sekin parantaa näkyvyyttä.<br />

Oleellista on kuitenkin varmuus<br />

ja luottamus siihen, että kone<br />

pelittää kaikissa olosuhteissa.<br />

Iso asia on myös se, että koneella<br />

on riittävästi tehoa niin, että 1500<br />

kilon paalinippua voi pihtien kärjillä<br />

huoletta työntää rekan lavalla<br />

eteenpäin.<br />

9


Kuva: Jarno Artika<br />

Suomalaiset tiekarhut lähtevät<br />

maailmalle Kiteeltä –<br />

Toimitusjohtaja: ”Tuskin ruotsalaiset tilaisivat näitä itänaapurin itärajalta,<br />

elleivät olisi tyytyväisiä”<br />

Teksti: Tuovi Mäkipere<br />

10<br />

Näitä tiekarhuiksikin kutsuttuja<br />

laitteita valmistetaan edelleen<br />

Suomessa.<br />

Rakkaalla työkoneella on monta<br />

nimeä: ainakin tiehöylä, tiekarhu<br />

ja maantiekarhu. Polanteisilla teillä<br />

ajavat kuskit ovat jälleen kyselleet<br />

niiden perään, sillä koneen terät<br />

pureutuvat jopa kynnöspeltoa<br />

muistuttavaan, kivikovaan jäähän.<br />

Suomalaisten tiekarhujen kotipesä<br />

sijaitsee Kiteellä Pohjois-<br />

Karjalassa. Niitä valmistava Veekmas<br />

Oy on perheyritys, jota pyörittää<br />

Halttusen perhe.<br />

Veekmas Oy:n toimitusjohtaja<br />

Esa Halttunen aloitti tiehöyläurakoitsijana<br />

vuonna 1974. Sitä ennen<br />

hän työskenteli kuorma-autoyrittäjänä.<br />

– Kaikki tiehöyliin liittyvä sai alkunsa<br />

kahvipöytäkeskustelusta.<br />

Kahvipöydän toiselta puolen sain<br />

kuulla, että Suomessakin valmistetaan<br />

tiehöyliä.<br />

1980–1990-luvuilla Veekmas<br />

peruskorjasi satoja Ruotsin tiehallinnon<br />

myymiä Nord-Verk-tiehöyliä.<br />

Myös yrityksen nimi on länsinaapurin<br />

innoittama, sillä ruotsin<br />

kielen sana vägmaskin tarkoittaa<br />

tiekonetta.<br />

Ensimmäinen höylä Egyptiin<br />

Jotain lainattua, jotakin uutta. Niin<br />

voisi sanoa Veekmas-tiehöylien<br />

historiasta, sillä korjattujen ruotsalaishöylien<br />

jalostusaste nousi<br />

vuosien mittaan.<br />

Lopulta yhtiö valmisti ensimmäisen<br />

täysin uuden tiehöylänsä.<br />

Kyseinen Veekmas-tiehöylä lähti<br />

maailmalle vuonna 1993, tarkemmin<br />

sanottuna egyptiläiseen kaivokseen.<br />

Nykyään Veekmas on ainoa kotimainen<br />

tiehöylien valmistaja, sillä<br />

vuonna 2007 Veekmas Oy osti kilpailijansa,<br />

sastamalalaisen Patria<br />

Vammas Oy:n tiehöyläliiketoiminnan.<br />

Seuraavana vuonna Veekmas<br />

saavutti ennätyksellisen 10 mil-


joonan euron liikevaihdon. Sinä<br />

vuonna alkoi myös lama.<br />

Lama ei kuitenkaan hyydyttänyt<br />

Veekmasia. Yhtiön valmistamat<br />

tiehöylät menevät nykyään lähinnä<br />

vientiin, ja ostajia on ollut Australiaa<br />

myöten.<br />

Erityisen paljon tiehöyliä tilataan<br />

Ruotsiin.<br />

– Tuskin ruotsalaiset tilaisivat<br />

näitä itänaapurinsa itärajalta, elleivät<br />

olisi tyytyväisiä, Halttunen<br />

pohtii.<br />

Tilaustyö asiakkaan<br />

toiveiden mukaisesti<br />

on työkone, jonka teriä ohjataan<br />

hydrauliikan avulla. Tiehöylässä<br />

voi olla 1–3 terää.<br />

Talvisin tiehöylä pureutuu kovaan<br />

jäähän ja lumeen, ja kesällä<br />

se sopii sorateiden hoitoon.<br />

– Tiehöylä ottaa huomioon myös<br />

tien kallistukset, eivätkä esimerkiksi<br />

murskeet pääse leviämään<br />

ojiin. Kuski hallitsee sitä, mitä tekee.<br />

Kuski on siis oikeasti kuski,<br />

Halttunen kuvailee.<br />

Suomen tiekarhukanta<br />

elpymässä<br />

Halttunen harmittelee, miten pieneksi<br />

Suomen tiehöyläkanta on<br />

päässyt. Hänen laskujensa mukaan<br />

Suomessa on käytössä noin 50 tiehöylää,<br />

vaikka Ruotsissa määrä on<br />

kymmenkertainen.<br />

Nykyään lumisateen jälkeen<br />

töissä näkee todennäköisemmin<br />

lanoilla ja alaterillä varustellun<br />

kuorma-auton kuin tiehöylän. Kyse<br />

on kuntien tekemistä valinnoista,<br />

sillä kuorma-auto on hankintahinnaltaan<br />

edullisempi kuin tiehöylä.<br />

Halttusen mukaan ei kuitenkaan<br />

vaikuta siltä, että tiekarhu<br />

olisi kuolemassa sukupuuttoon<br />

Suomessa. Vuodesta 2005 alkaen<br />

Veekmasilta tilattiin yleensä vain<br />

yksi tai kaksi tiehöylää vuodessa<br />

kotimaahan, mutta viime vuosina<br />

kotimaisia tilauksia on tullut<br />

enemmän.<br />

Koska tiehöylät ovat päässeet välillä<br />

harvinaistumaan, nykyiset tiehöylien<br />

kuljettajat alkavat olla iäkkäitä.<br />

Siinä piilee Halttusen mukaan<br />

ongelma, joka täytyy pian<br />

ratkaista.<br />

– Kuljettajakoulutuksille on tarvetta,<br />

jotta taito saadaan siirrettyä<br />

nuoremmille.<br />

Veekmasin tiehöylillä on pituutta<br />

vajaat 10 metriä ja painoa yli 20<br />

tonnia.<br />

Tiehöylät rakennetaan tilaustyönä,<br />

ja yhden koneen rakentamiseen<br />

menee kuukausia. Tiehöylän<br />

hinta pyörii 350 000 euron tuntumassa,<br />

mutta jos ostaja haluaa laitteensa<br />

kaikilla herkuilla, hinta kohoaa.<br />

Ruotsiin on tilattu jopa yli<br />

puolen miljoonan euron tiehöyliä.<br />

Tiehöylä ei nimestään huolimatta<br />

ole pelkkä höylä, joka kiinnitetään<br />

muuhun laitteeseen. Tiehöylä<br />

Kuva: Eija Hiltunen<br />

Esa Halttunen aloitti tiehöyläurakoitsijana vuonna 1974. Kuvassa on myös tiehöylä<br />

Veekmas FG 2428.<br />

11


NOSTETTA<br />

LIIKETOIMINTAAN<br />

Vasemmalla Miska Joensuu ja oikealla Simerin perustaja Pekka Kolehmainen.<br />

Henkilönostin nousee parhaimmillaan usean kymmenen metrin korkeuteen.<br />

Silloin kyydissä olevien on hyvä tietää, että laite on huollettu<br />

säännöllisesti ja asianmukaisella ammattitaidolla.<br />

Teksti: Timo Mansikka-aho<br />

Hyvin todennäköistä on, että laitteen<br />

on huoltanut Simeri Oy:n ammattilainen.<br />

– Meillä on palveluksessamme Suomen<br />

suurin henkilönostinten huoltohenkilökunta<br />

– yli 50 rautaista<br />

alan osaajaa, toteaa Simeri Oy:n<br />

myyntijohtaja Miska Joensuu.<br />

12<br />

– He palvelevat asiakkaita kaikkialla<br />

Suomessa.<br />

Simerillä on Suomessa seitsemän<br />

ja Virossa kaksi toimipistettä. Yritys<br />

aloitti toimintansa 25 vuotta<br />

sitten nimenomaan huoltopalvelujen<br />

tarjoajana. Sittemmin mukaan<br />

on tullut myös laitteiden oma maahantuonti.<br />

Toiminnan pääpaino on kuitenkin<br />

edelleen huollossa. Suuri osa tehtävistä<br />

huoltotoimenpiteistä on lakisääteisiä<br />

10-vuotistarkastuksia,<br />

mutta suurin volyymi huoltotöistä<br />

tapahtuu työmaaolosuhteissa<br />

asiakkaiden luona. Suomi ja Australia<br />

ovat ainoat maat, joissa tämä<br />

on lakisääteinen velvoite jokaiselle<br />

henkilönostimelle. Hyvin pidetty<br />

laite kestää käyttöä toki huomattavastikin<br />

pidempään, mutta var-


sin tyypillisesti lakisääteisen huoltotarkastuksen<br />

tullessa ajankohtaiseksi<br />

hankitaan tilalle uusi.<br />

Henkilönostinten huolto on<br />

luottamusbisnestä<br />

Laadukkaan työn lisäksi Simeri on<br />

saanut kiitosta siitä, että se pystyy<br />

pitämään lupauksensa huollon<br />

aikatauluista. Tällä on erityinen<br />

merkitys silloin, kun henkilönostimen<br />

huollon aiheuttama toimintakatkos<br />

saattaa pysäyttää tai hidastuttaa<br />

työmaan muita toimenpiteitä.<br />

Kerrannaisvaikutuksena tästä<br />

saattaa olla koko projektin myöhästyminen.<br />

– Toiminnan sujuvuuden kannalta<br />

on ratkaisevaa, että työmaalla<br />

tiedetään koska henkilönostin on<br />

poissa toiminnasta huollon vuoksi,<br />

Miska Joensuu painottaa.<br />

– Me varmistamme tämän toisaalta<br />

antamalla realistiset vasteajat,<br />

toisaalta venymällä tarvittaessa<br />

silloin, kun asiakkaan tilanne sitä<br />

edellyttää.<br />

Joustavaa toimintamallia edesauttavat<br />

Simerin ympärivuorokautinen<br />

huoltopäivystys pääkaupunkiseudulla,<br />

toisaalta asiansa osaavan<br />

huoltohenkilökunnan löytyminen<br />

useammalta paikkakunnalta. Läsnäolo<br />

lähellä asiakkaita on henkilönostinalallakin<br />

tulosta tuottava<br />

palvelulupaus.<br />

Henkilökohtaista vastuuta<br />

onnistumisesta<br />

Jotta tämä lupaus saataisiin toteutumaan<br />

kaikissa kohtaamisissa, on<br />

henkilökunnan osattava asiansa ja<br />

sitouduttava tekemään parhaansa<br />

yhteisen onnistumisen eteen. Miska<br />

Joensuu korostaa, että nimenomaan<br />

tämä on se osa-alue, jossa<br />

Simeri on pystynyt ylittämään niin<br />

asiakkaiden kuin omatkin odotuksensa.<br />

– Porukkamme ammattiylpeys on<br />

aivan esimerkillistä, Miska Joensuu<br />

korostaa.<br />

– Asenne on tälläkin alalla hyvin<br />

usein se asia, joka ratkaisee asiakaskokemuksen.<br />

Meidän jengimme<br />

lähtee aina siitä, että asia hoidetaan<br />

kuntoon asiakkaan ehdoilla, hänelle<br />

parhaiten sopivalla tavalla.<br />

Vastaavasti Simeri pyrkii huoleh-<br />

SImerin toiminta alkoi henkilönostinvalmistaja Genie Industries virallisena huoltoyhtiönä.<br />

13


timaan siitä, että henkilöstöllä on<br />

hyvät edellytykset työnsä tekemiseen.<br />

Perheyrityksessä ajatellaan<br />

ja suunnitellaan asioita pitkällä aikavälillä,<br />

ja ihmisten merkitys organisaation<br />

tärkeimpänä voimavarana<br />

ymmärretään.<br />

Huoltajien ammattitaidosta pidetään<br />

huolta säännöllisillä koulutuksilla,<br />

joita järjestetään sekä Simerin<br />

että laitevalmistajien toimesta.<br />

Simeri onkin tänä päivänä<br />

aito henkilönostinten monimerkkihuoltaja,<br />

joka huoltaa kaikkia<br />

nostinmerkkejä. Yritys on myös<br />

useimpien valmistajien valtuuttama<br />

takuuhuoltaja.<br />

Simeri on myös alan ainoa toimija,<br />

jolle on myönnetty kansainväliset<br />

ISO9001- ja ISO14001-laatusertifikaatit.<br />

Varaosat kätevästi verkosta<br />

Varaosat ovat niinikään tärkeä osa<br />

henkilönostinten jälkimarkkinointipalveluita.<br />

Helpottaakseen asiointia<br />

ja nopeuttaakseen toimitusaikoja<br />

entisestään Simeri on hiljattain<br />

lanseerannut verkkokaupan,<br />

josta asiakkaat pääsevät tilaamaan<br />

osia suoraan. Vieläpä niin, että<br />

verkkokauppa tarjoaa sekä merkkikohtaista<br />

varaosaa että samanlaista,<br />

edullisempaa vaihtoehtoa.<br />

Kun standardivaraosat pystytään<br />

toimittamaan ympäri Suomen jo<br />

seuraavan työpäivän aikana, helpotus<br />

työmailla on merkittävä. Yllättäen<br />

sattuvat rikkoontumiset eivät<br />

pääse häiritsemään projektin<br />

etenemistä kohtuuttomasti.<br />

Alan johtava ammattitaito ja tinkimätön<br />

sitoutuminen jokaiseen työtehtävään<br />

ovat olleet Simerin menestyksen<br />

avaintekijöitä jo neljännesvuosisadan<br />

ajan. Henkilönostimet<br />

ovat kehittyneet ja monipuolistuneet<br />

tuona aikana huomattavasti,<br />

mutta onnistumisen avaimet<br />

ovat säilyneet hyvin samanlaisina.<br />

Miska Joensuu uskoo, että perheyrityksen<br />

luotettavien, asiakaslähtöisten<br />

toimintaperiaatteiden varaan<br />

on hyvä rakentaa myös jatkossa.<br />

– Vahva osaaminen on tekemisemme<br />

kivijalka, mutta asenne auttaa<br />

meitä erottumaan eduksemme.<br />

Me haluamme olla asiakkaalle se<br />

kumppani, kenen haltuun hän rohkenee<br />

antaa henkilönostinten vaativat<br />

huoltotoimenpiteet. Jättäen<br />

samalla itsellensä yhden asian vähemmän<br />

huolehdittavaksi.<br />

Simerillä on toimintaa kymmenellä eri paikkakunnalla Suomessa ja Virossa.<br />

14


Pekka Kolehmainen edustamassa Snorkel henkiönostimen edessä. Snorkel on tänä vuonna täyttänyt 60 vuotta!<br />

Miten Simerin tarina syntyi?<br />

Mistä kaikki lähti ja miten olemme<br />

päässeet tähän pisteeseen.<br />

Haastattelimme yrityksen perustajaa<br />

Pekka Kolehmaista.<br />

Idea Simerin perustamisesta lähti,<br />

kun Pekan edellisellä työnantajalla<br />

oli tarve lasinhuoltolaitteille sekä<br />

henkilönostimia maahantuovan yrityksen<br />

jälkimarkkinoinnille. Pekka<br />

katsoi parhaaksi lähteä yrittäjän polulle<br />

ja perustaa oman yrityksen. Nimeen<br />

Simeri päädyttiin, kun Pekka<br />

asteli asianajajan toimistoon, laittoi<br />

silmät kiinni ja osoitti sormella valmiiseen<br />

yritysten nimilistaan.<br />

Läheisten tuen avulla yritys näki<br />

päivän valon. Pekan isä antoi pojalleen<br />

noin 16 000 markan pääomalainan,<br />

jonka jälkeen Simeri pääsi<br />

vauhtiin. Ensimmäiset vuodet ovat<br />

olleet työntäyteisiä ja menestyksellisiä.<br />

”Iso kiitos Leksalle, Simerin ensimmäiselle<br />

työntekijälle, alun mukanaolosta<br />

ja luottamisesta”, kommentoi<br />

Pekka Kolehmainen.<br />

Läheisten tuella ja luotolla on yrittäjän<br />

elämässä suuri merkitys. He antavat<br />

henkistä tukea ja voimaa matkan<br />

varrella.<br />

Illat valuivat töiden parissa ja välillä<br />

myös paperihommissa. Simeri pääsi<br />

kunnolla vauhtiin, kun Suomen talous<br />

lähti nousuun. Työmäärä kasvoi<br />

ja Simeri pääsi palkkaamaan uusia<br />

taidokkaita työntekijöitä, jotka<br />

omalla ammattitaidollaan auttoivat<br />

yritystä kehittymään.<br />

Vuosien jälkeen kova työ vihdoinkin<br />

palkittiin, kun Simeri aloitti itsenäisesti<br />

toimimaan henkilönostimien parissa.<br />

Asiakkaiden tarpeita kuunneltiin<br />

ja vahvistettiin huoltoa sekä toiminnallisesti<br />

että alueellisesti. Simeri<br />

aloitti myös käytettyjen henkilönostimien<br />

myynnin ja löysi sattumalta luotettavan<br />

kumppanin putoamissuojajärjestelmiin.<br />

Siitä lähtien Simerin liikevaihto<br />

on noussut hyvään tahtiin,<br />

uusia ammattilaisia on palkattu ja<br />

toimintaa on kehitetty jatkuvasti.<br />

Yrittäjyys voi olla hankalaa, mutta<br />

myös antoisaa. ”Suomessa yrittäminen<br />

on yrittämistä siinä missä muuallakin,<br />

se on asennekysymys, vastuun-<br />

ja riskinkantoa, hyvällä hetkellä<br />

antoisaa ja tuottoisaa mutta huonoilla<br />

hetkillä raskasta, selkeän epäselvästi<br />

säännösteltyä sekä lain että<br />

verottajan puolesta, mutta rehtiä.<br />

Oleellista lienee, että asioita voi itse<br />

kehitellä ja vaikuttaa”, sanoo Pekka<br />

Kolehmainen.<br />

Simeri on kulkenut pitkän matkan ja<br />

ehtinyt palvella montaa tyytyväistä<br />

asiakasta. Me teemme tätä meidän<br />

asiakkaitamme varten ja olemme<br />

nauttineet joka hetkestä! Kaikille<br />

Suomen yrittäjille ja niille, jotka<br />

harkitsevat yrittäjyyttä, Pekka haluaa<br />

lähettää toivotuksen:<br />

”Luottakaa omaan tekemiseen, tehkää<br />

asiat kerralla ja kunnolla ja<br />

muistakaa että kaikki rahat siellä tilillä<br />

ei todellakaan ole sinun.”<br />

15


Vain noin kolmannes suomalaisista<br />

huollattaa autonsa ostoliikkeessä<br />

Globaalin autoteollisuuden ohjelmistotoimittajan<br />

CDK:n teettämästä<br />

kuluttajakyselystä käy ilmi,<br />

että vain noin kolmannes huollattaa<br />

autonsa samassa liikkeessä,<br />

mistä on sen ostanut.<br />

Suomalaisista autonomistajista jo<br />

enemmistö huollattaa autonsa jossain<br />

muualla kuin ostopaikassa.<br />

Päätöstä ohjaa usein hinta, jonka<br />

mainitsi valintaperusteeksi 38 %<br />

vastaajista.<br />

– Suomalaiset ovat auton huoltopalvelujen<br />

suhteen erittäin hintaherkkiä.<br />

Huomattavaa kuitenkin<br />

on, että autonsa ostopaikassa<br />

huollattavista 76 % on erittäin tyytyväisiä<br />

tai tyytyväisiä saamaansa<br />

palveluun, maajohtaja Sanna Andersson<br />

CDK:lta kertoo.<br />

16<br />

Muita esiin nousseita syitä auton<br />

huollattamiseen muualla ovat ostopaikan<br />

kaukainen sijainti ja aiemmat<br />

palvelukokemukset. Myös<br />

hinta-arvion ylitykset ja varauksen<br />

teon vaikeus nousevat esiin.<br />

Osa liikkeistä ei myöskään tarjoa<br />

huoltopalveluja.<br />

– Joka kymmenes vastaajista mainitsi,<br />

että huollon varauspalvelut<br />

eivät toimi tai he eivät saa mitään<br />

viestintää autoliikkeestään huoltoon<br />

liittyen. Nykyteknologian aikana<br />

nämä asiat olisi autoliikkeiden<br />

helppo ottaa haltuun, Andersson<br />

toteaa.<br />

Andersson vinkkaa lisäksi, että<br />

huoltoa tarjoavien merkkiliikkeiden<br />

tulisi yhä enemmän pohtia,<br />

kuinka uusilla palveluilla voitaisiin<br />

tehdä pesäeroa halvinta hintaa<br />

tarjoaviin.<br />

– Nykytekniikka tuo uusia mahdollisuuksia<br />

autoliikkeille. Esimerkiksi<br />

vikadiagnostiikkaa ja yksinkertaisia<br />

huoltopalveluja voidaan tarjota<br />

etänä, mikä kyselyn perusteella<br />

tuntui kiinnostavat autonostajia.<br />

Uudet palvelut helpottavat autonkäyttäjän<br />

arkea ja säästävät molempien<br />

osapuolten aikaa, Andersson<br />

sanoo.<br />

CDK:n teettämään kyselyyn vastasi<br />

1 000 kuluttajaa kesäkuussa. Kyselyn<br />

teki SynoInt internet-paneelina,<br />

ja otos oli väestöä demografisesti<br />

edustava.<br />

Clas von Bell


AKTIIVISEEN<br />

ELÄMÄNTYYLIIN<br />

• Korotettu alusta, helmasuojaus,<br />

alleajosuojat edessä ja takana<br />

sekä 17” kevytmetallivanteet<br />

tekevät uudesta Corolla TREK<br />

-erikoismallista aktiivisen liikkujan<br />

valinnan<br />

• Saatavilla 1,8- ja 2,0-litraisilla<br />

itselataavilla hybridivoimalinjoilla<br />

• Uutuus saapuu Suomeen vuoden<br />

2020 alussa<br />

Toyota Corolla TREK -erikoismalli<br />

vastaa aktiivista elämäntyyliä<br />

harrastavien perheiden tarpeisiin.<br />

Sen 20 mm korkeampi alusta tarjoaa<br />

suuremman maavaran kautta<br />

mahdollisuuden viedä näyttävän<br />

näköisen erikoismallin normaalia<br />

haastavampiin paikkoihin.<br />

Ulkodesign on crossover-tyylin<br />

mukainen: helmojen muotoilu sekä<br />

materiaali, alleajosuojat edessä<br />

ja takana, hunajakennomaski, 17”<br />

kevytmetallivanteet, tummennetut<br />

takalasit sekä LED-ajovalot alleviivaavat<br />

auton aktiivista luonnetta.<br />

Corolla TREK -erikoismalli on saatavilla<br />

vain Touring Sports -korimalliin<br />

ja valittavissa on joko 1,8-<br />

tai 2,0-litraiseen moottoriin perustuva<br />

itselataava hybridivoimalinja.<br />

Sisätiloissa erikoismallin erottaa<br />

muista Corolla-malleista kaksivärisen<br />

kangasverhoilun sekä kojelaudan<br />

näyttävien puusomisteiden<br />

avulla. Sekä kynnyslistoissa<br />

että takaluukussa on TREK-logo.<br />

Uuden Corolla TREK -erikoismallin<br />

varustelu on erittäin kattava:<br />

uusimman sukupolven Toyota Safety<br />

Sense -turvallisuusvarustelu<br />

sisältäen PCS-järjestelmän jalankulkijatunnistuksella<br />

sekä päiväaikaisen<br />

pyöräilijätunnistuksen,<br />

täyden nopeusalueen adaptiivisen<br />

vakionopeussäätimen, kaistallapitoavustimen,<br />

liikennemerkkien<br />

tunnistuksen sekä älykkäät automaattiset<br />

kaukovalot. Sekä mittariston<br />

monitoiminäyttö että mediakeskuksen<br />

näytöt ovat seitsemäntuumaisia.<br />

Toyota Corolla TREK on Toyotan<br />

ja Trek Bicycle -yrityksen välisen<br />

yhteistyön tulos. Yhteistyössä yhdistyy<br />

kahden yrityksen yhteiset<br />

ympäristöarvot ja halukkuus tarjota<br />

laadukkaita liikkuvuuspalveluita<br />

kaikille. Yhteistyön kunniaksi<br />

Toyota on toimittanut Trek-Segafredo<br />

-pyöräilyjoukkueille yhteensä<br />

16 Corolla TREK 2.0 Hybrid<br />

Touring Sports -mallia.<br />

17


Enemmän irti renkaista digitaalisesti<br />

Oli alla maantie tai työmaa, digitaalisuus on yhä suuremmassa roolissa ajoneuvoissamme<br />

– kalustonhallinnasta ja etänä hoituvasta diagnostiikasta<br />

aina dataan pohjautuvaan logistiikkaan, autonomisiin ajoneuvoihin ja IoTratkaisuihin<br />

saakka. Mutta vaikka renkaiden merkitys turvallisessa ja tehokkaassa<br />

työssä on kriittisen tärkeä, ne ovat tähän saakka olleet reaaliaikaisen<br />

tiedonkeruun kannalta lähestulkoon näkymättömiä. Uusi Nokian Tyres<br />

Intuitu on ratkaisu, joka tekee rengastiedon keräämisestä helppoa ja vaivatonta.<br />

Sen avulla renkaista on enemmän hyötyä ja vähemmän murheita.<br />

Erikoisrenkaiden edelläkävijänä<br />

Nokian Renkaat on ottamassa askeleita<br />

kohti digitaalista, reaaliaikaista<br />

renkaiden hallintaa. Nokian<br />

Tyres Intuitu on konsepti, jossa<br />

sensoreilla varustetut renkaat<br />

yhdistyvät dataa keräävään mobiilisovellukseen.<br />

Näin käyttäjä pysyy<br />

ajan tasalla tärkeän paine- ja<br />

lämpötilatiedon suhteen. ”Tavoitteenamme<br />

oli tehdä järjestelmästä<br />

mahdollisimman ’plug & play’<br />

-käyttövalmis”, kertoo Nokian<br />

Renkaiden myynti- ja markkinointijohtaja<br />

Toni Silfverberg. ”Osta<br />

renkaat, asenna sovellus ja siinä<br />

kaikki.” Järjestelmä on tarjolla<br />

ensin maatalous- ja urakointirenkaisiin,<br />

mutta Nokian Renkaat aikoo<br />

ulottaa digitalisaation kattamaan<br />

suurimman osan rengasvalikoimastaan.<br />

Langatonta tiedonsiirtoa<br />

Internet of Things (IoT) eli teollinen<br />

Internet on jo mullistanut monia<br />

teollisuudenaloja kokoonpanotyöstä<br />

mittareiden etälukuun.<br />

IoT:n perusajatuksena ovat pienet,<br />

vähän virtaa kuluttavat itsenäiset<br />

anturit, jotka lähettävät tunnisteja<br />

sensoridataa edelleen tallennettavaksi<br />

ja käsiteltäväksi. Nokian<br />

Tyres Intuitu perustuu renkaiden<br />

sisään asennettuihin IoT-sensoreihin.<br />

Järjestelmän ensimmäisessä<br />

versiossa renkaat lähettävät paine-<br />

ja lämpötilatietoa, jota voidaan<br />

lukea mobiililaitteessa toimivalla<br />

sovelluksella ja joka tallentuu pilvipalveluun.<br />

Nokian Tyres Intuitu<br />

ei vaadi ajoneuvoon mitään muutoksia<br />

– vain sensoreilla varustetut<br />

renkaat ja mobiililaitteen.<br />

Miksi älyrenkaat?<br />

Reaaliaikainen tiedonkeruu hyödyttää<br />

ammattiajon monia osaalueita.<br />

”Ilmeisin hyötyjä on tietysti<br />

loppukäyttäjän työpäivä”, antaa<br />

Silfverberg esimerkin. ”Sovellus<br />

tarjoaa kuljettajalle mielenrauhaa<br />

pitämällä renkaiden paineet ja<br />

lämpötilan tiedossa, mikä auttaa<br />

rengasvaurioiden välttämisessä ja<br />

varoittaa ajoissa poikkeavuuksista.<br />

Renkaiden hyvä kunto pitää koneet<br />

toiminnassa ja minimoi käyttökatkokset<br />

sekä rengasvaurioista<br />

aiheutuvat kulut.”


Liikkeenjohdon tasolla Nokian Tyres<br />

Intuitu tarjoaa dataa päätöksenteon<br />

tueksi ja koko konekannan<br />

tehokkuuden tarkasteluun. ”Kalustopäällikkö<br />

haluaa pitää pyörät<br />

pyörimässä mahdollisimman vähillä<br />

yllätyksillä ja niin tehokkaasti<br />

ja tuottavasti kuin mahdollista”,<br />

muistuttaa Silfverberg. Heille Nokian<br />

Tyres Intuitu tuo mielenrauhaa<br />

näyttämällä selkeää tietoa ennakoivan<br />

huollon tarpeisiin.<br />

Pidennetty takuu<br />

Koska Nokian Tyres Intuitu auttaa<br />

rengasvaurioiden välttämisessä<br />

varmistamalla renkaiden optimaaliset<br />

toimintaolosuhteet, tarjoaa<br />

Nokian Renkaat pidennetyn<br />

takuun renkaansa rekisteröineille<br />

mobiilisovelluksen käyttäjille. ”Jos<br />

rekisteröit renkaasi Nokian Tyres<br />

Intuitu -sovelluksessa, saat vuoden<br />

lisää takuuta – ei mikään pikkujuttu”,<br />

muistuttaa Toni Silfverberg.<br />

Tieto auttaa ympäristöä<br />

Viljelyn ja kuljetuksen tehokkuuden<br />

kasvattaminen ei ole vain hyvää<br />

liiketoimintaa. Maailmanlaajuisesti<br />

kasvavan väestön ruokkiminen<br />

samalla määrällä viljelysmaata<br />

ja CO2-päästöjen vähennystarve<br />

ovat haasteita, joiden ratkaisemisessa<br />

jokaisella edistysaskeleella<br />

on merkitystä. ”Optimaalinen<br />

rengaspaine estää maaperän<br />

vaurioita, mikä voi parantaa satoisuutta”,<br />

sanoo Silfverberg. ”Se vaikuttaa<br />

myös renkaan vierintävastukseen,<br />

jolla on suora vaikutus<br />

polttoaineenkulutukseen.”<br />

Visiosta todeksi<br />

Nokian Tyres Intuitu esitellään<br />

Agritechnica-messuilla Saksassa<br />

marraskuussa <strong>2019</strong>, ja tuote<br />

on kaupallisesti saatavilla vuonna<br />

2020. ”Ensimmäiset Nokian Tyres<br />

Intuitu -sensoreilla varustetut renkaat<br />

tehdään maatalouskäyttöön”,<br />

Toni Silfverberg paljastaa. ”Niinpä<br />

ensimmäiset käyttäjäryhmät ovat<br />

luultavasti pieniä ja keskisuuria<br />

urakointi- ja maatalousyrityksiä.”<br />

Taivas on rajana<br />

Kuten ohjelmistomaailmassa on<br />

tapana, on nytkin laadittu tiekartta<br />

kohti lisäominaisuuksia ja laajempaa<br />

toiminnallisuutta. Esimerkiksi<br />

renkaan kulumisen mittaus<br />

ja Nokian Tyres Intuitu -ratkaisun<br />

integroiminen koneen omaan hallintaohjelmistoon<br />

ovat erittäin tärkeä<br />

osa visiota. ”Tulevaisuudessa<br />

traktorin tai metsäkoneen näytössä<br />

voi olla oma rengasosionsa, joka<br />

tarjoaa tärkeää tietoa niin käyttäjälle<br />

kuin kalustopäälliköllekin”,<br />

Silfverberg visioi.<br />

Uudenlaista ajattelua<br />

Vaikka Nokian Tyres Intuitu ottaa<br />

vasta ensiaskeliaan kohti suurempia<br />

mahdollisuuksia, on sen tuottamasta<br />

tiedosta jo paljon hyötyä<br />

konekannan ylläpidossa, päätöksenteossa<br />

ja parhaan ajotuloksen<br />

varmistamisessa rengasinvestoinneista.<br />

Mutta suurin ero on ajattelutavan<br />

muutoksessa.<br />

“Monet näkevät renkaat edelleen<br />

‘vain’ renkaina – kuminpalasena<br />

koneen ja maaston välissä”, Silfverberg<br />

huomauttaa. ”Nokian Tyres<br />

Intuitu muuttaa renkaat unohdetuista<br />

kuminpalasista älykkäiksi,<br />

aktiivisiksi komponenteiksi, jota<br />

niiden nykypäivänä pitäisikin<br />

olla.”


Laserhäirintää tapahtuu usein<br />

lennon kriittisimmissä vaiheissa<br />

- Suomessakin tuomittu laserhäirinnästä sakkoja<br />

Laserhäirinnän seuraukset<br />

ilma-aluksen miehistön<br />

kannalta<br />

Lennon kriittisimpiä vaiheita ovat<br />

lähestyminen, lasku sekä lentoonlähtö,<br />

jolloin toimitaan matalissa<br />

korkeuksissa. Valitettavasti myös<br />

laserhäirintä, eli laserosoittimen<br />

suuntaaminen ilma-alukseen, tapahtuu<br />

usein näissä tilanteissa.<br />

Suomessa hyväksyttävien laserosoittimien<br />

maksimiteho on 1mW.<br />

Lisäksi joissain audiovisuaalisissa<br />

laitteistoissa mukana olevissa laserosoittimissa<br />

maksimiteho voi<br />

20<br />

olla 5mW. Vaikka tällaisen laitteen<br />

säde vaikuttaa pieneltä ja vaarattomalta,<br />

sekin voi häiritä lentäjiä<br />

vielä pitkän matkan päästä. Lasersäteen<br />

halkaisija kasvaa etäisyyden<br />

myötä ja kauempana sen häiritsevä<br />

vaikutus on jo merkittävä.<br />

Osuessaan ilma-aluksen ohjaamon<br />

ikkunaan säde tyypillisesti<br />

vielä siroaa, jolloin se saattaa häikäistä<br />

koko ohjaamon. Vaikka lasersäteistä<br />

aiheutuneet silmävauriot<br />

ovat harvinaisia, ne vaikeuttavat<br />

lentäjän keskittymistä ja voivat<br />

aiheuttaa näköhäiriöitä ja toimintakyvyn<br />

osoittaisen menetyksen.<br />

Kriittisessä lennon vaiheessa<br />

tällainen voi pahimmillaan johtaa<br />

onnettomuuteen.<br />

Käsikäyttöiset laserosoittimet ovat<br />

edullisia ja helposti saatavilla, joten<br />

monet pitävät niitä virheellisesti<br />

leluina. Vanhempien tulisikin<br />

valvoa käyttöä ja opastaa lapsiaan<br />

laserosoittimien oikeasta<br />

käsittelystä sekä niiden väärinkäytöstä<br />

aiheutuvasta vaarasta. Ajattelemattomalla<br />

toiminnalla voi olla<br />

odottamattoman vakavat seuraukset.<br />

On syytä muistaa, että ulkomailta<br />

on mahdollista hankkia laserosoittimia,<br />

jotka roimasti ylittävät


suomalaiset maksimitehorajoitukset.<br />

Säteilyturvakeskuksen sivuilta<br />

on saatavissa lisätietoa mm. laserluokista,<br />

ulkomailta hankittavista<br />

laserlaitteista sekä laserien aiheuttamista<br />

vahingoista.<br />

Laserhäirintätapausten<br />

määrän kehitys<br />

Laserhäirintätapausten määrä alkoi<br />

kasvaa reilut kymmenen vuotta<br />

sitten, kun markkinoille alkoi ilmestyi<br />

halpoja ja tehokkaita laserosoittimia.<br />

Monet näistä myös lähettivät<br />

vihreää valoa, joka häikäisee<br />

silmiä paljon herkemmin kuin<br />

punainen valo. Viranomaiset ja<br />

lentoyhtiöt ympäri maailman ovat<br />

kampanjoineet laserhäirintää vastaan.<br />

Vahvojen laserosoittimien<br />

käyttöä ja maahantuontia rajoitetaan<br />

ja niiden väärinkäytöstä rangaistaan.<br />

Suomessa Traficom, Suomen<br />

lentäjäliitto ja Säteilyturvakeskus<br />

ovat tiedottaneet laserhäirinnän<br />

vaaroista.<br />

Viime vuosina onkin ympäri maailmaa<br />

ollut havaittavissa pientä<br />

laskua huippuvuosien laserhäirintätapauksien<br />

määrissä. Jokainen<br />

tapaus on kuitenkin liikaa, ja tiedotusta<br />

ja muita toimenpiteitä onkin<br />

syytä jatkaa.<br />

Laserhäirintä on rikos<br />

Laserosoittimien käyttö ilma-aluksen<br />

ohjaamomiehistöä kohtaan on<br />

rangaistavaa jo sellaisenaan, vaikka<br />

mitään todellista vahinkoa eikä<br />

konkreettista vaaraa ilma-alukselle,<br />

sen miehistölle tai matkustajille<br />

seuraisi. Jos laserosoittimen käytön<br />

katsotaan vaarantaneen liikenteen<br />

turvallisuuden, sovellettavaksi<br />

tulevat mm. kaikki ne rikoslain<br />

säädökset, joilla turvataan ihmisten<br />

henkeä ja terveyttä, kuten ruumiinvamman<br />

tuottamusta ja kuolemantuottamusta<br />

koskevat säännökset.<br />

Vahingon aiheuttaja voi<br />

joutua vastuuseen myös huomattavista<br />

taloudellisista kustannuksista.<br />

Suomessakin on annettu ensimmäiset<br />

oikeustuomiot laserhäirinnästä.<br />

Viimeisimmässä tapauksessa<br />

henkilö oli osoittanut lääkärihelikopteria<br />

voimakkaalla laserosoittimella,<br />

minkä seurauksena<br />

helikopterin ohjaaja oli hetkellisesti<br />

menettänyt näkökykynsä.<br />

Käräjäoikeus katsoi antamassaan<br />

tuomiossa, että mies syyllistyi törkeään<br />

liikenneturvallisuuden vaarantamiseen,<br />

josta teon vahingollisuus<br />

ja vaarallisuus huomioon ottaen<br />

olisi voinut seurata vankeusrangaistus.<br />

Asiaa soviteltiin ja seuraamukseksi<br />

tuli tuntuva sakkorangaistus.<br />

21


VINKIT BENSIINIAUTOILIJALLE:<br />

miten vaikuttaa<br />

päästöjen määrään<br />

Bensiiniautolla ajavakin<br />

voi vaikuttaa oman autoilunsa<br />

päästöihin. Auton<br />

ikä, tekniikka ja kuskin<br />

kaasujalka ovat keskeisimmät<br />

tekijät päästöjen<br />

määrässä. Myös auton<br />

kunnossapidolla on vaikutusta.<br />

Polttomoottoriautojen päästöissä on suuria eroja sen mukaan, minkäikäinen auto<br />

on ja millaista tekniikkaa siinä on käytetty päästöjen vähentämiseksi.<br />

Autojen päästökeskustelu painottuu<br />

etupäässä käyttövoimien vertailuun.<br />

Polttomoottoriautollakin<br />

ajava voi vaikuttaa autonsa päästöihin<br />

ajotavallaan.<br />

22<br />

- Auton turha tyhjäkäynti ja paikoillaan<br />

olevan auton nopea liikkeelle<br />

lähtö ja kiihdyttäminen<br />

hörppäävät polttoainetta. Maanteilläkin<br />

raskas kaasujalka vie<br />

polttoainetta, tasainen ajaminen<br />

taas vähemmän. Turha kiire ja kiiruhtaminen<br />

tarkoittavat käytännössä<br />

enemmän päästöjä. Maltti<br />

on siis autoilijan ekovaltti. Myös lisävarusteiden,<br />

kuten lämmittimien<br />

ja puhaltimien harkinnanvaraisella<br />

käytöllä voi säästää polttoaineen<br />

kulutuksen myötä päästöjä,<br />

samoin kuin auton kunnosta huolehtimisella<br />

ja esimerkiksi renkaiden<br />

riittävällä ilmanpaineella, Kamuxin<br />

maajohtaja Tommi Iiskonmäki<br />

toteaa.<br />

Auton päivityksellä voi<br />

vaikuttaa päästöihin<br />

- Polttomoottoriautojen päästöissä<br />

on suuria eroja sen mukaan, minkäikäinen<br />

auto on ja millaista tekniikkaa<br />

siinä on käytetty päästöjen<br />

vähentämiseksi. Siksi autoja ei voi<br />

niputtaa samaan kategoriaan pelkästään<br />

niiden käyttövoiman mukaan,<br />

toteaa Iiskonmäki.<br />

Iiskonmäki ottaa esimerkiksi autojen<br />

keskimääräisen iän ja sitä<br />

uudempien autojen hiilidioksidipäästöjen<br />

vähenemisen. Autokannan<br />

keski-ikään ehtineet, 12 vuoden<br />

ikäiset autot rekisteröitiin uusina<br />

vuonna 2007, ja silloin autojen<br />

keskimääräiset hiilidioksidipäästöt<br />

olivat noin 178 g/km. Vuodesta<br />

2007 lähtien uusien bensiini-<br />

ja dieselautojen päästöt ovat<br />

vähitellen vähentyneet, ja viime<br />

vuonna vastaavat päästöt olivat<br />

noin 118 g/km.<br />

- Tällä hetkellä liikennekäytössä<br />

olevien autojen keskimääräiset<br />

hiilidioksidipäästöt ovat 157,6 g/<br />

km. Jos oman auton päästöt ovat<br />

suuremmat, voisi miettiä seuraavan<br />

auton hankinnan kohdalla päivitystä<br />

autoon, jonka päästöt olisivat<br />

keskimääräistä lukua pienemmät.<br />

Näin jokainen voi osallistua<br />

päästövähennystalkoisiin omien<br />

mahdollisuuksiensa mukaan, kannustaa<br />

Tommi Iiskonmäki.


Käyttövoiman valinta<br />

käyttötarpeen mukaan<br />

- Käytettyä autoa hankittaessa bensiiniauto<br />

on käytännöllinen ja edullinen<br />

vaihtoehto niille, jotka asuvat<br />

tai työskentelevät haja-asutusalueille<br />

tai joiden matkojen pituudet<br />

vaihtelevat lyhyestä pidempään<br />

ulottuen myös haja-asutusalueille.<br />

Bensiinikäyttöinen auto puoltaa<br />

myös paikkaansa, jos kilometrejä<br />

kertyy keskimäärin alle 1 600-1 700<br />

kuukausitasolla. Bensiinillä matkaa<br />

taittava auto on myös koettu luotettavaksi<br />

kaikissa olosuhteissa. Kaikille<br />

ei esimerkiksi sähköautoihin<br />

siirtyminen ei tunnu ajankohtaiselta<br />

tai edes mahdolliselta, mutta valitsemalla<br />

mahdollisimman vähäpäästöisen<br />

bensiiniauton, voi matkaa<br />

tehdä hyvillä mielin, huomauttaa<br />

Tommi Iiskonmäki.<br />

Perheen kakkosautoksi Iiskonmäki<br />

suosittelee bensiiniautoa, jos<br />

autolla ajetaan harvakseltaan ja<br />

vain lyhyempää matkaa.<br />

- Jos kakkosauton kilometrit ovat<br />

vuositasolla muutamasta tuhannesta<br />

10 000 kilometriin, kannattaa<br />

laskea, minkä hintaluokan auto kannattaa<br />

hankkia. Ei ehkä ole järkevää<br />

pitää suhteellisen kallista sähköautoa<br />

tai hybridiä parkissa, vaan vähäpäästöinen,<br />

pienempimoottorinen<br />

bensavehje voisi olla se oikea ratkaisu,<br />

Iiskonmäki jatkaa.<br />

- Isommalla autolla ajavalle diesel<br />

tuo paremman hyötysuhteen verrattuna<br />

bensiiniin, eli samanlainen<br />

auto kuluttaa vähemmän polttoainetta<br />

ja näin dieselin päästöt ovat<br />

myös vähäisemmät. Toisaalta bensiiniautot<br />

ovat yleensä pienempiä<br />

ja niillä ajetaan keskimäärin vähemmän<br />

kuin dieselautoilla, vertailee<br />

Iiskonmäki.<br />

Euro 6d TEMP tiukentaa<br />

päästörajoja<br />

Hiilidioksidin lisäksi autoissa halutaan<br />

rajoittaa myös muita päästöjä:<br />

• Europäästöluokituksilla säädetään<br />

eri päästöjen enimmäisrajoista,<br />

ja ne koskevat muun muassa<br />

typpioksideja (NOx), hiukkaspäästöjä<br />

(PM), häkä eli hiilimonoksideja<br />

(CO) sekä hiilivetyä<br />

(HC).<br />

• Syyskuun alussa voimaan tullut,<br />

päästörajoituksiltaan entistä<br />

tiukempi Euro 6d-TEMP<br />

-normi koskee kaikkia uutena<br />

rekisteröityjä automalleja.<br />

• Käytännössä tämä tarkoittaa<br />

suoraruiskutteisiin bensiiniautoihin<br />

esimerkiksi hiukkassuodattimia,<br />

joilla saadaan vähennettyä<br />

hiukkaspäästöjä.<br />

Continental<br />

teollisuusrenkaat<br />

vaativaan<br />

ammattikäyttöön.<br />

RT20<br />

Kestävä valinta.<br />

Continental tarjoaa käyttöösi<br />

markkinoiden kattavimman<br />

valikoiman teollisuusrenkaita.<br />

Lisätietoja: Myyntipäällikkö Petri Enges / petri.enges@conti.de<br />

Tuplaa renkaittesi<br />

tuntisuorite hankkimalla<br />

trukkiisi Continental<br />

RT20 -vyörenkaat*<br />

*) verrattuna ristikudosrenkaisiin<br />

Continental RT20<br />

> Erinomainen kulumismuoto<br />

ja vahva rakenne<br />

> Kiistaton laatujohtaja<br />

> Vahvuutena<br />

saksalainen teknologia<br />

23<br />

www.continental-tires.com/specialty


<strong>Kuljetus</strong>liike Kinnunen otti hiljattain käyttöön HCT-rekan, joka<br />

kuljettaa kaksi 40-jalkaista konttia yhdellä kertaa.<br />

Pyöreitä 70-vuosia juhliva<br />

kuljetusyritys laajentaa toimintaansa<br />

rakentamalla oman terminaalin<br />

Järjestyksessään kolmas yrittäjä<br />

Hanna Kinnunen on kiitollinen<br />

saadessaan jatkaa isänsä<br />

Sakari Kinnusen ja isoisänsä<br />

Eino Kinnusen aiemmin luotsaaman<br />

yrityksen toimintaa seuraavillekin<br />

vuosikymmenille.<br />

"Tämä on yritykseltä kunnioitettava<br />

saavutus. Tarkoituksena on,<br />

että juhlimme tulevaisuudessa vielä<br />

satavuotisjuhlia."<br />

Hanna Kinnunen on uudistanut<br />

yrityksen toimintaa rohkeasti.<br />

Vuosi sitten hän jakoi yrityksen<br />

liiketoiminnan kahteen yhtiöön:<br />

<strong>Kuljetus</strong>liike Kinnunen hoitaa kuljetukset<br />

ja Transport Kinnunen<br />

myynnin ja markkinoinnin.<br />

Uusin laajennussuunnitelma<br />

Kinnusella on oman terminaalin<br />

rakentaminen Oritkariin. Tonttivaraus<br />

hallille on jo tehty.<br />

Tulevaisuuteen tähtäävänä yrityksenä<br />

<strong>Kuljetus</strong>liike Kinnunen kehittää<br />

jatkuvasti ympäristösuunnitelmaansa.<br />

"Haluamme pienentää ympäristövaikutustamme<br />

ja hiilijalanjälkeämme.<br />

Hiljattain otimme käyttöön<br />

HCT-rekan, joka osaltaan vähentää<br />

päästöjä. Sillä voidaan kuljettaa<br />

esimerkiksi kaksi 40-jalkaista<br />

konttia yhdellä kertaa", Hanna<br />

Kinnunen kertoo.<br />

Erikoiskuljetukset ja kansainvälisyys<br />

ovat palvelunlaadun lisäksi<br />

jatkossakin <strong>Kuljetus</strong>liike Kinnusen<br />

vahvuuksia.<br />

www.kuljetuskinnunen.fi<br />

Eino Kinnunen perusti yrityksen <strong>Kuljetus</strong>liike Kinnusen 1949.<br />

1970-luvulla yritys aloitti ylipitkät kuljetukset Ruotsiin ja Norjaan<br />

ja myöhemmin Keski-Eurooppaan. Sakari Kinnunen aloitti<br />

johdossa 1982.<br />

Sakarin aikana yhtiömuoto muuttui toiminimestä kommandiittiyhtiöksi<br />

ja myöhemmin osakeyhtiöksi. Sakari myös palkkasi<br />

ensimmäiset vakituiset työntekijät ja aloitti kuljetukset<br />

Venäjälle. Hanna Kinnunen aloitti toimitusjohtajana 2006.<br />

Hanna on tehnyt töitä yhtiön kansainvälistymisen eteen, ja<br />

uusia asiakkaita on hankittu niin Keski-Euroopasta kuin Pohjoismaista.<br />

24


TRUKIT NOPEAAN TOIMITUKSEEN<br />

HETI VARASTOSTA<br />

Hyundai 8 ton<br />

MESSUHINTAAN<br />

Kompakti koko ja<br />

huippuvarustelut vakiona<br />

PYYDÄ MESSUTARJOUS!<br />

TAKUU JOPA 3 V /<br />

6000H KYSY LISÄÄ!<br />

VARASTOSSAMME ON SUURI<br />

MÄÄRÄ KÄYTETTYJÄ KONEITA,<br />

KYSY LISÄÄ!<br />

HETI VARASTOSTA<br />

Hyundai 5 ton<br />

Tehokas dieseltrukki<br />

pieniin ja suuriin töihin<br />

PYYDÄ MESSUTARJOUS!<br />

Toyota 1000kg sähkö<br />

vm. 2015 14.500 €<br />

Cat DP50N diesel<br />

vm. 2012 34.900 €<br />

Hyundai 25D-9E diesel<br />

vm. 2015 26.900 €<br />

Toyota 2500kg vm 2018<br />

esittelytrukki 28.900 €<br />

Kalmar 10Ton diesel<br />

vm. 1997 29.500 €<br />

Kalmar DC3-500 diesel vm<br />

1994 5.900 €<br />

Toyota 02-8FDF diesel<br />

vm. 2008 15.900 €<br />

SMV 16-900B diesel vm<br />

2012 105.900 €<br />

SMV SL16-1200 diesel<br />

vm 2000 54.900 €<br />

Hyundai 15EP lavansiirto<br />

vm. <strong>2019</strong> 3.950 €<br />

Hyundai 30D-9 diesel<br />

vm. 2018 PYYDÄ TARJOUS<br />

Hyundai 35B-9 sähkö<br />

vm. <strong>2019</strong> PYYDÄ TARJOUS<br />

ABT 3500kg diesel<br />

vm 2010 12.900 €<br />

Hyundai 50DA-9 diesel<br />

vm. 2018 PYYDÄ TARJOUS<br />

Finnsiirto Oy<br />

Lieto | Vakiotie 11, 21420<br />

Tampere | Keskuojankatu 30, 33900<br />

Myynti 0207 351 601<br />

Huolto 0207 351 607<br />

Vuokraus 0207 351 606<br />

myynti@finnsiirto.fi<br />

huolto@finnsiirto.fi 25<br />

vuokraus@finnsiirto.fi


Nosturikoulutusta ympäri Suomen<br />

Suomen Nosturikoulutus on vuonna 2011 perustettu nostoalan<br />

koulutusyritys. Vuoden <strong>2019</strong> alusta se siirtyi osaksi Turun Aikuiskoulutussäätiön<br />

liiketoimintaa. Näin Turun AKK:n koulutustarjonta<br />

laajeni entisestään kokonaan uudelle alalle.<br />

”Toiminta on lähtenyt käyntiin hyvällä volyymilla<br />

ja samalla valtakunnallisella konseptilla<br />

kuin aikaisemminkin. Nosturikoulutustarjonnan<br />

lisääminen esimerkiksi rakennusalan eri<br />

tutkintoihin Turun AKK:ssa parantaa opiskelijoiden<br />

sijoittumista työelämään”, toteaa<br />

nosturikoulutusten koulutuspäällikkö Matti<br />

Keskinen.<br />

”Tarjoamme kaikki nostoalan koulutukset<br />

ja tutkinnot sekä lisäksi lastinkäsittelyalan<br />

koulutuksia”.<br />

Pääasiassa nosturikoulutukset järjestetään<br />

aina yhteistyössä paikallisten nostoyritysten<br />

kanssa. Alkuvuoden aikana ajoneuvonosturikoulutuksia<br />

on järjestetty Turun lisäksi<br />

Espoossa, Tampereella, Porissa ja viimeisimpänä<br />

Porvoossa. Koulutukset on toteutettu<br />

sekä omaehtoisina, oppisopimuksina että<br />

työvoimakoulutuksina.<br />

Räätälöityjä koulutuksia<br />

yrityksille<br />

Koska koulutuksessa on usein mukana nostoalan<br />

yritys, voidaan sisältöjä räätälöidä<br />

yritysten tarpeiden mukaan niin haluttaessa.<br />

”Jokainen koulutus ja tutkinto suunnitellaan<br />

aina yhdessä asiakkaan kanssa. Tutkinnot<br />

vastaanotetaan yrityksissä, joissa on tarvittavat<br />

nosturit ja laitteet”, Keskinen kertoo.<br />

Lisäksi tarjonnasta löytyy myös asiantuntijapalveluita<br />

mm. nostokaluston ja nostoturvallisuuden<br />

auditointiin, nostotyönvalvontaan<br />

ja suunnitteluun sekä projektijohtamiseen<br />

ja konsultointiin.<br />

Lue lisää<br />

www.nosturikoulutus.fi sekä<br />

www.turunakk.fi<br />

26


NOPEASTI AMMATTIIN<br />

Joustavasti ja käytännönläheisesti<br />

Työvoimakoulutuksemme<br />

bit.ly/tyovoimak<br />

AUTOALA<br />

Autoalan pt, ajoneuvoasentaja . ..................... jatkuva haku<br />

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA<br />

Koneasennuksen ja kunnossapidon at ..30.9.19–29.9.20 /jatkuva haku<br />

Kone- ja tuotantotekniikan pt . ......30.9.19–29.9.21 /jatkuva haku<br />

Teknisen suunnittelun pt, suunnitteluaassistentti . ..30.9.19–31.3.21<br />

LIIKETOIMINTA, KAUPPA JA HALLINTO<br />

Isännöinnin at . .................................. jatkuva haku<br />

Johtamisen ja yritysjohtamisen eat . ................. jatkuva haku<br />

Liiketoiminnan at . ................................ jatkuva haku<br />

Lähiesimiestyön at . ............................... jatkuva haku<br />

Lähiesimiestyön at puhtausalalle . ................... jatkuva haku<br />

Tuotannon esimiestyön eat, työnjohtaja. . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku<br />

NOSTURIKOULUTUKSET<br />

Rekrykoulutus: portaalinosturinkuljettaja (Pernotrans Oy)<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.10.–9.12.<br />

RAKENTAMINEN JA LVI- JA KIINTEISTÖTEKNIIKKA<br />

Pintakäsittelyalan pt/at/eat . ....................... jatkuva haku<br />

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, kiinteistönhoitaja . ............<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.10.19–8.10.20<br />

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt/at, kiinteistönhoitaja jatkuva haku<br />

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan eat . ................ jatkuva haku<br />

Talonrakennusalan at / eat . ........................ jatkuva haku<br />

Talotekniikan at . ................................. jatkuva haku<br />

• ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaja /ilmanvaihtoasentaja /kylmäasentaja/<br />

putkiasentaja /rakennuspeltiseppä<br />

Talotekniikan eat . ................................ jatkuva haku<br />

• ilmanvaihtoasentaja / putkiasentaja / rakennuspeltiseppämestari<br />

Talotekniikan pt, iv-asentaja/rakennuspeltiseppä/tekninen eristäjä .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.10.19–30.9.20<br />

Talotekniikan pt, putkiasentaja . .................1.10.19–30.9.20<br />

Talotekniikan pt . ................................. jatkuva haku<br />

• ilmanvaihtoasentaja / kylmäasentaja / putkiasentaja / rakennuspeltiseppä<br />

/ tekninen eristäjä<br />

Tuotannon esimiestyön eat, työnjohtaja . ............. jatkuva haku<br />

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA<br />

Laivasähköasennukset, sähköasentajan at:n osia . ..... VIELÄ EHDIT!<br />

Sähkö- ja automaatiotekniikan pt . .. 21.10.19–22.10.21/jatkuva haku<br />

Sähköasentajan at / eat . .......................... jatkuva haku<br />

TURVALLISUUSALA<br />

Turvallisuusalan at . ............................... jatkuva haku<br />

Turvallisuusalan pt, turvallisuusvalvoja . .............. jatkuva haku<br />

Turvallisuusvalvojan eat . .......................... jatkuva haku<br />

TYÖELÄMÄN LUPA- JA KORTTIKOULUTUKSET<br />

• Anniskelupassi<br />

• Ensiapu EA1<br />

• Henkilönostinkortti<br />

• Hätäensiapu<br />

• Hätäensiapu sähköalalla<br />

• Hygieniapassi, koulutus ja/<br />

tai testi<br />

• Kuljettajan ammattipätevyys,<br />

direktiivikoulutukset<br />

• Telinetyökortti<br />

• Tieturva 1<br />

• Tieturva 2<br />

• Trukkikortti<br />

• Tulityökortti<br />

• Työturvallisuuskortti<br />

• Vesityökortti<br />

pt = perustutkinto ▪ at = ammattitutkinto ▪ eat = erikoisammattitutkinto<br />

Lisätietoja ja haku<br />

www.turunakk.fi/koulutukset<br />

ORGANISATION<br />

CERTIFIED BY<br />

ISO 9001<br />

27


Teksti: Vilja Sorsa Kuvat: Puolustusvoimat<br />

Renkaat alle armeijan leivissä –<br />

”Olemme Suomen suurin autokoulu”<br />

Sotilaan perustaitojen lisäksi armeijasta<br />

voi saada eväät kuljetusalalle.<br />

Varusmiespalveluksen aikana<br />

voi suorittaa kuorma-autokortin<br />

ja tavaraliikenteen kuljettajan<br />

ammattipätevyyden.<br />

Yksi asia oli Juuso Ervelälle selvää<br />

jo ennen varusmiespalvelukseen<br />

astumista: kuljettajakoulutukseen<br />

on päästävä.<br />

– Aluksi tuntui hurjalta lähteä Poriin<br />

ajamaan isolla rekalla, mutta<br />

onneksi oli hyvät opettajat. Jonkin<br />

aikaa ajeltuaan siihen alkoi tottua,<br />

ja sen jälkeen oma auto tuntui<br />

ihan pikkuautolta, sanoo 19-vuotias<br />

jääkäri.<br />

Ervelä suorittaa palvelustaan Porin<br />

prikaatissa, Niinisalon varuskunnassa.<br />

Varusmiespalveluksessa Ervelä<br />

ajoi ensin puolustusvoimien C-<br />

28<br />

kortin eli kuorma-autokortin. Tämän<br />

jälkeen hän suoritti CE-korttikoulutuksen<br />

eli yhdistelmäkortin,<br />

ja niin Ervelästä tuli yhdistelmäajoneuvon<br />

kuljettaja.<br />

Ervelän käsityksen mukaan työnantajat<br />

arvostavat armeijassa kuljettajakoulutuksen<br />

suorittaneita.<br />

– Armeijassa kortin ajaneet osaavat<br />

katsoa kelloa. Koska palveluksessa<br />

eletään tarkan aikataulun<br />

mukaan, ajankäytöstä huolehtiminen<br />

jää selkärankaan, eikä sitten<br />

myöhästele työelämässäkään, hän<br />

sanoo.<br />

Suomen suurin autokoulu<br />

EU:n ammattipätevyysdirektiivi<br />

tuli voimaan vuonna 2009. Siitä<br />

lähtien puolustusvoimat on järjestänyt<br />

kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta,<br />

mikä tarkoittaa sitä,<br />

että varusmiehillä on mahdollisuus<br />

saada koulutus ja sen mukana<br />

tullut ajokortti käyttöön siviiliin.<br />

– Lähtökohtaisesti kuljettajat koulutetaan<br />

armeijan omiin tarpeisiin.<br />

Varusmiehen henkilökohtainen<br />

hyöty tulee koulutuksen kylkiäisenä,<br />

sanoo kuljetusalan toimialapäällikkö,<br />

everstiluutnantti Arto<br />

Purkunen Pääesikunnan logistiikkaosastolta.<br />

Purkusen mukaan sotilaskuljettaja<br />

on haluttu palvelustehtävä.<br />

– Olemme Suomen suurin autokoulu,<br />

sillä koulutamme vuodessa noin<br />

3000 kuljettajaa. Kolme neljästä<br />

kuljettajiksi valituista ovat itse halukkaita<br />

tehtäviin, vaikka tuolloin<br />

palvelusaika on pisin eli vähän vajaan<br />

vuoden, Purkunen sanoo.<br />

Sotilaskuljettajakurssi pitää sisällään<br />

ajokorttikoulutuksen ja am-


mattipätevyyskoulutuksen. Ajokorttikoulutus<br />

kestää noin viisi<br />

viikkoa, minkä jälkeen varusmies<br />

suorittaa kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksen.<br />

Ajokortti- sekä<br />

tutkintokoe ovat sisällöltään samat<br />

kuin siviilissä.<br />

Armeijassa kuorma-autoluokan<br />

(C+C1E) suorittaville ammattipätevyys<br />

annetaan niin sanotusti<br />

nopeutettuna eli opetusta on 140<br />

tuntia. Kuljettaja voi siviilissä täydentää<br />

koulutuksen täysimääräiseksi<br />

täytettyään 21 vuotta. CE- eli<br />

niin sanotun rekkakortin suorittavat<br />

opiskelevat ammattipätevyyden<br />

täysimääräisenä eli yhteensä<br />

280 tuntia.<br />

Suomessa on kymmenen puolustusvoimien<br />

kuljettajakoulutuskeskusta.<br />

Eteläisin on ruotsinkielinen<br />

Uudenmaan prikaati Raaseporissa<br />

ja pohjoisin on Sodankylässä ja Rovaniemellä<br />

toimiva Jääkäriprikaati.<br />

Ovet auki useammalle uralle<br />

<strong>Kuljetus</strong>alalla on tällä hetkellä kova<br />

työvoimapula. Suomen kuljetus<br />

ja logistiikka ry SKAL:n arvion mukaan<br />

noin kolmasosa koulutetuista<br />

hakeutuu suoraan varusmiespalveluksen<br />

jälkeen kuljetusalalle töihin.<br />

Purkunen tietää, että puolustusvoimien<br />

ammattikuskit ovat haluttuja<br />

työelämässä:<br />

– Työnantaja saa valmiiksi koulutetun,<br />

itsenäisesti toimivan kaverin,<br />

jolla on varusmiespalveluksen<br />

aikana kertynyt runsaasti ajokokemusta<br />

haastavissakin olosuhteissa.<br />

Kuljettajantehtävien lisäksi koulutus<br />

avaa mahdollisuuksia muille<br />

logistiikka-aloille. Purkusen mukaan<br />

palveluksen jälkeen moni<br />

laajentaa osaamistaan esimerkiksi<br />

logistiikkainsinöörin tai liikenneopettajan<br />

opinnoilla.<br />

Rekkakuskiksi Ruotsiin<br />

Sotilaskuljettajakoulutuksessa<br />

opetusta on maanantaista perjantaihin<br />

joka päivä vähintään kahdeksan<br />

tuntia. Varusmies Ervelälle<br />

tiivis tahti ei ole tuottanut ongelmia.<br />

Hänen mielestään tekemällä<br />

oppii parhaiten.<br />

– Ammattipätevyyskoulutuksen<br />

ajo-opetuksessa kuskailin tavaraa<br />

ympäri Suomea ja tein lastaus- ja<br />

purkuharjoituksia. Lisäksi osallistuin<br />

maastoajoleireille, joilla opeteltiin<br />

ajoneuvon käyttöä sekä<br />

huoltoa maastossa, hän kertoo.<br />

Ervelä arvioi, että hänen palveluksessaan<br />

saamat koulutukset maksaisivat<br />

siviilissä suoritettuna yhteensä<br />

yli 10 000 euroa.<br />

– On se aika hyvä palkka, kun täältä<br />

joulukuussa kotiutuu, hän myhäilee.<br />

Nuori jääkäri kokee, että ammattilaiseksi<br />

tullaan työelämässä, ja<br />

armeijan kuljettajakoulutus antaa<br />

hyvän pohjan tuleviin haasteisiin.<br />

Kun Ervelä vuodenvaihteessa kotiutuu,<br />

hän haluaa jatkaa kuljetusalan<br />

töihin.<br />

op.media.fi<br />

29


KULJETUSLIIKE HELOKIVI ALOITTI AJOT<br />

UUDELLA ETANOLIKÄYTTÖISELLÄ<br />

SÄILIÖAUTOLLA<br />

Suomen ensimmäinen uuden sukupolven bioetanolikäyttöinen säiliöauto lähti työmatkalleen<br />

elokuussa <strong>2019</strong>.<br />

Taloudellista vääntöä<br />

<strong>Kuljetus</strong>liike Helokivi Oy:n tuliterä<br />

Scania sisälsi alan uusinta tekniikkaa,<br />

410 hevosvoimaa ja vajaan<br />

tankillisen jätteistä valmistettua<br />

etanolidieseliä. Niiden turvin sen<br />

pitäisi suoriutua samasta reitistä,<br />

jonka sen perinteisellä dieselillä<br />

käyvä kollega aiemmin hoiti. Lahdesta<br />

ajettaisiin Haminaan, sieltä<br />

pääkaupunkiseudulle ja jälleen<br />

Lahteen. Etanolidieselillä matkaa<br />

pitäisi taittaa noin 1 000 kilometrin<br />

verran, mutta CO2-päästöt vähensivät<br />

noin 90 prosenttia entiseen<br />

verrattuna. Kaikkia kiinnosti,<br />

miten alkoholilla kulkeva auto<br />

selviäisi matkastaan - ja etenkin<br />

millä polttoainemäärällä. Kahden<br />

viikon kuluttua dieseliä, bensiiniä<br />

ja etanolia säiliössään kuljettanut<br />

Scania R410 ehtii pysähtymään<br />

kuvattavaksi Helokiven<br />

hallien eteen. Toimitusjohtaja Joni<br />

Helokivellä on hymy herkässä.<br />

"Odotimme, että auto vie täydessä<br />

lastissaan jotain 60 litraa sadalla<br />

kilometrillä. Parhaimmillaan pääsimme<br />

nelosella alkavaan lukuun!<br />

Keskiarvokulutus on 52 litraa sadalla,<br />

nyt kun on ajettu yhteensä<br />

650 kilometriä. Tulos paranee vie-<br />

30<br />

<strong>Kuljetus</strong>liike Helokivellä on ajettu dieselillä<br />

vuodesta 1962 lähtien, mutta<br />

elokuussa <strong>2019</strong> Joni Helokiven hankkima<br />

etanolikäyttöinen Scania starttasi<br />

matkalleen neljän vuoden leasing-sopimuksella.


lä, kunhan uusi auto on asettunut<br />

paikoilleen", Helokivi kertoo.<br />

Aiempaa taloudellisempi meno<br />

johtuu uudesta tekniikasta. Etanolimoottorin<br />

vääntö on täsmälleen<br />

sama kuin saman tehoisessa<br />

dieselkoneessa. Tuotekehityksen<br />

puolella Scanian Insinöörit ottivat<br />

käyttöön yhteispaineruiskutuksen<br />

(XPI) ja samalla suuttimia sovitettiin<br />

entistä paremmin toimivaksi<br />

etanolin kanssa. Muutoin bioetanoliauton<br />

puristussytytystekniikka<br />

toimii saman periaatteen mukaan<br />

kuin perinteisen dieselveturin.<br />

Tuhannen litran tankki RED95-<br />

etanolidieseliä riitti mainiosti päivän<br />

ajoihin, vaikka paljon mentiin<br />

täydellä kuormalla. Helokiven mielestä<br />

tankillisella pystyisi kulkemaan<br />

hyvinkin yli 1 800 kilometriä.<br />

"Nykyisellä polttoainehinnoittelulla<br />

säästämme kuluissa noin<br />

15 prosenttia dieseliin verrattuna",<br />

toimitusjohtaja arvioi. St1:n<br />

myyntipäällikkö Tuomas Tenkanen<br />

ei etanolidieselin tankkihintaa<br />

paljasta, mutta lupaa RED95-<br />

pilottihinnan olevan kilpailukykyinen<br />

dieseliin nähden.<br />

Etanolin tulevaisuus<br />

Taloudellisesta ajosta pitää myös<br />

kiittää <strong>Kuljetus</strong>liike Helokiven päteviä<br />

kuljettajia. Tommi Tanskanen<br />

ja Mika Sipura testasivat, miltä ajo<br />

käytännössä tuntuu. "Auto vetää todella<br />

hyvin, ei ajaessa huomaa eroa<br />

dieseliin. Paitsi siinä, että hytissä<br />

Tommi Tanskanen (oik.) ja Mika Sipuran ajamassa etanolikäyttöisessä autossa on<br />

G-sarjan hytti, joka toimii hyvin tankkiautossa. Etanolidieselillä käyvää ajoneuvoa<br />

ei ulkoa päin juuri erota tavallisesta autosta muusta kuin pakoputken päästä, joka<br />

on kirkas verrattuna dieselin putkistoon.<br />

on hiljaisempaa. Bioetanolikone<br />

ei lonksuta kuten diesel", kuljettajat<br />

toteavat. Entä miltä etanolidiesel<br />

tuoksuu - nalkuttaako vaimo,<br />

että mies haisee viinalle töistä kotiin<br />

tullessaan? "Sellaista palautetta<br />

ei ole tullut", Helokivi hymyilee.<br />

"Itse asiassa etanoli on vähemmän<br />

vaarallista hengittää kuin diesel tai<br />

bensiini, vaikkei kumpaakaan tietysti<br />

haistella kannata. Polttoainetankki<br />

on ns. tipaton tankkausjärjestelmä,<br />

jolloin polttoaineen pintaa<br />

ei tankatessa näe eikä se oikein<br />

haisekaan. Muuten tankkaamisessa<br />

ei ole mitään erikoista dieseliin<br />

verrattuna." Helokivi on tyytyväinen<br />

saadessaan ensimmäisten joukossa<br />

tietoa ja kokemusta uudesta<br />

tekniikasta Suomessa. "Säiliöau-<br />

toliikennöitsijöinä meitä kiinnostaa<br />

palavien nesteiden tulevaisuus.<br />

Erittäin todennäköisesti öljy-yhtiöt<br />

tuovat myös vaihtoehtoisia polttoaineita<br />

markkinoille. Niiden volyymi<br />

kasvaa. Ei meillä ole huolta huomisesta",<br />

Helokivi toteaa.<br />

Vaikka etanolidieselillä käyvä<br />

kuorma-auto edustaa Suomessa<br />

uutta tekniikka, Scanialla on kokemusta<br />

siitä Ruotsissa jo yli 20 vuoden<br />

ajan. Maailmalla etanolidiesel<br />

on suosituin biopolttoaine. ”Suomessa<br />

myytävä RED95 on kotimainen<br />

tuote. Se on iso juttu. Raakaainetta<br />

riittää niin kauan kuin jätettä<br />

syntyy eli sen puolesta etanolidieselillä<br />

käyvän ajoneuvon<br />

uskaltaa hankkia. St1:llä on Suomessa<br />

tavoitteena valmistaa sitä<br />

suurempiakin määriä, esimerkiksi<br />

Kajaanissa valmistamme etanolia<br />

sahanpurusta. Käytämme hyväksi<br />

teollisuuden sivuvirtoja, joten raaka-aineet<br />

on vastuullisesti valittu”,<br />

Tenkanen kertoo. Toistaiseksi<br />

Suomen ainut raskaan liikenteen<br />

etanolidieselin tankkauspiste löytyy<br />

Helsingistä. Jos yrittäjä hankkii<br />

useampia RED95:llä kulkevia ajoneuvoja,<br />

ei mahdotonta ole sekään,<br />

että tankkauspiste rakennettaisiin<br />

yrittäjän käyttöön.<br />

31


IHMISET JA TAVARAT TULEVAT<br />

LIIKKUMAAN SÄHKÖLLÄ<br />

Teksti: Kari Heikkilä<br />

Kuvat: Olli Häkämies (STK:n kuvat)<br />

Ilmakehään vapautuvan hiilidioksidin<br />

määrää voidaan vähentää<br />

ratkaisevasti ainoastaan siirtymällä<br />

hiilettömään energiatalouteen. Se<br />

on toteutettavissa kannattavasti<br />

ja maailmanlaajuisesti sähköllä.<br />

Teknologia on jo olemassa, ja uusia<br />

entistä parempia ratkaisuja kehitetään<br />

kaikkialla.<br />

Näin totesivat Hyvinvointia sähköllä<br />

-visioseminaarissa esiintyneet<br />

asiantuntijat, jotka edustivat ilmastonmuutoksen<br />

ja tulevaisuuden tutkimusta<br />

sekä energiajärjestelmän<br />

ja teknologiaratkaisujen kehittäjiä.<br />

Jakeluautojen kautta rekkoihin<br />

Autovalmistajat tuovat ensi vuonna<br />

markkinoille ensimmäisen ison<br />

aallon uusia täyssähköautoja. Henkilöautoilijoille<br />

osalta tämä merkitsee<br />

läpimurtoa, joka johtaa myös<br />

latausverkoston laajenemiseen ja<br />

uusiin palveluihin.<br />

Linja-autojen osalta ollaan niin<br />

ikään siirtymässä kokeiluista arkiajoon.<br />

Esimerkiksi tänä kesänä Pohjolan<br />

Liikenteen käyttöön ottamista<br />

30 täyssähköbussista vain viisi perustui<br />

tilaajan vaatimukseen. Loput<br />

25 otettiin käyttöön taloudellisten<br />

laskelmien perusteella.<br />

Polttoaineen tankkaus loppuu,<br />

huoltokulut pienenevät ja toimintavarmuus<br />

on polttomoottoria<br />

parempi. Kaupan päälle kuljettaja<br />

saa paremmat ajo-ominaisuudet ja<br />

matkustajat mukavuuden.<br />

Seuraavana on edessä tavaraliikenteen<br />

sähköinen murros tuttujen<br />

jakeluautojen tullessa saataville vähintäänkin<br />

ladattavina versioina. Valmistajille<br />

on asetettu siihen paineita<br />

henkilöautoista tuttuun tapaan mallistojen<br />

päästörajoitusten muodossa.<br />

32


Kuorma-autojen osalta suurimmat<br />

valmistajat kehittävät ja testaavat<br />

kiivaasti omia ratkaisujaan, mikä<br />

ennakoi raskaan tieliikenteen sähköistymistä.<br />

Hyvinvointia sähköllä<br />

-seminaarissa esiintynyt tulevaisuustutkija<br />

Risto Linturi ennakoi, että<br />

akkujen lisäksi raskaan liikenteen<br />

sähkövarastona voi toimia vedyn ja<br />

polttokennojen yhdistelmä. Ne tuottavat<br />

sähköä moottorin käyttöön.<br />

Tosin myös akkujen kehitys on nopeaa.<br />

Esimerkiksi litiumioniakkujen<br />

käyttöikä on kaksinkertaistunut ja<br />

hinta halventunut kymmenesosaan<br />

kymmenessä vuodessa. Linturi<br />

arvioi, että akuston tuotantokustannus<br />

tulee alittamaan sata dollaria<br />

kilowattitunnilta vuoteen 2020<br />

mennessä. Vuoteen 2025 mennessä<br />

päästään jopa alle 50 dollariin.<br />

Taksinne lensi juuri paikalle<br />

Sähköllä lentäminen tulee näkymään<br />

kaupunkikuvassa jo ensi<br />

vuosikymmenellä – joka alkaa siis<br />

muutaman kuukauden kuluttua!<br />

Ensimmäinen Suomeen hankittu<br />

sähkölentokone teki ensilentonsa<br />

jo toissa kesänä.<br />

Alkuvaiheessa sähkökoneita käytetään<br />

lento-opetukseen, jossa ne<br />

ovat hyvin taloudellisia. Seuraavaksi<br />

niiden arvioidaan tulevan taksikäyttöön.<br />

Nousut ja laskut hiljenevät<br />

eikä lentäessä synny pienhiukkaspäästöjä.<br />

Siksi kaupunkilentokenttiä<br />

kannattaisi säästää, jotta ne voitaisiin<br />

ottaa helposti taksiasemiksi.<br />

Sähköisestä lentämisestä tulee<br />

ekologisinta. Sähkökone käyttää 15<br />

kilowattia 100 kilometrillä, mikä<br />

on pienen sähköauton luokkaa.<br />

Matkat ovat lyhyitä, kun mennään<br />

linnuntietä. Lentäminen on myös<br />

yhteiskunnallisesti edullista, sillä<br />

se ei vaadi infraa niin paljon kuin<br />

maa- ja raideliikenne eikä sitä ei<br />

juurikaan tarvitse subventoida.<br />

2020-luvun alussa tulee parikymmentäpaikkaisia<br />

yhden pilotin koneita,<br />

joilla tehdään noin tunnin lentoja.<br />

Sadan matkustajan koneet tulevat<br />

arviolta vuonna 2030. Tämä kehitys<br />

tulee muuttamaan paljon myös suomalaisten<br />

tapaa matkustaa.<br />

Tulevaisuuden tutkija Risto Linturi<br />

33


Hoivakodin henkilökunta vastaanottaa droonilla kuljetettua<br />

lääkelähetystä. / Kuvaaja Sami Heiskanen.<br />

Suomen ensimmäinen lääkekuljetus<br />

droonilla toteutettiin onnistuneesti<br />

Suomen Apteekkariliitto ja Orion toteuttivat Suomen ensimmäisen lääkekuljetuksen robottilennokilla<br />

eli droonilla Helsingin Lauttasaaressa.<br />

Drooni kuljetti valikoiman itsehoitolääkkeitä<br />

Lauttiksen apteekilta<br />

Lauttasaaren Senioritalolle, jossa<br />

hoitohenkilökunta vastaanotti paketin.<br />

– Oli upeaa, että ensimmäinen<br />

lääkekuljetus droonilla onnistui<br />

hyvin! Suomalaiset apteekit haluavat<br />

olla edelläkävijöinä kehittämässä<br />

uusia, moderneja palveluja,<br />

kertoo Lauttiksen apteekin apteekkari<br />

Risto Holma.<br />

– Uusi palvelu hyödyttäisi esimerkiksi<br />

asiakkaita, joilla yllättävän<br />

avuntarpeen tai sairauden<br />

vuoksi on hankaluuksia päästä asioimaan<br />

apteekkiin. Erilaiset kuljetusratkaisut<br />

osana palvelua tuovat<br />

apteekin lähelle, Holma jatkaa.<br />

34<br />

Toimituksen toteutti AI-startup<br />

Third Space Auto.<br />

– Robottilennokit ovat nopeita.<br />

Kun niihin yhdistetään lentoautomaatiojärjestelmä,<br />

kuten AI.Pilotteknologiaan<br />

perustuvan ByDrone,<br />

apteekit ja sairaalat voivat toimittaa<br />

lääkkeitä hetkessä avun<br />

tarvitsijoille. Esimerkiksi meidän<br />

käyttämämme lennokki lentää kilometrin<br />

minuutissa. Lennokkien<br />

kantama vaihtelee 10 kilometristä<br />

jopa 110 kilometriin. Tällaiset<br />

esittelytilaisuudet ovat todella<br />

tarpeen, koska niiden avulla lääketeollisuus<br />

ja viranomaiset voivat<br />

kannustaa logistiikka-alaa muuttamaan<br />

toimintatapojaan. Uskon,<br />

että parin vuoden kuluessa tällai-<br />

set järjestelmät otetaan käyttöön<br />

maaseudulla, saaristossa ja muilla<br />

vaikeapääsyisillä seuduilla, joilla<br />

niille on todella tarvetta, toteaa<br />

Third Space Auton perustaja Arshia<br />

Gratiot.<br />

Demolento on osa yhteishanketta,<br />

jossa selvitettiin droonikuljetusten<br />

käyttömahdollisuuksia ja<br />

hyötyjä lääkkeiden toimituksessa.<br />

Hanke toteutettiin tutkimus- ja<br />

kehitysyhteistyönä Aalto-yliopistossa<br />

poikkitieteellisesti eri alojen<br />

opiskelijoiden kanssa. Aalto-yliopiston<br />

tutkimusryhmät kartoittivat<br />

muun muassa droonikuljetusten<br />

palvelumuotoilua ja lainsäädäntöä.


HONDA <strong>2019</strong><br />

UUTUUDET!<br />

TRX500FPA IRS T3B<br />

sh. 11 690 €<br />

225 €/kk *<br />

TRX420FE T3B<br />

sh. 8 990 €<br />

175 €/kk *<br />

TRX500FPE T3B<br />

sh. 10 590 €<br />

205 €/kk *<br />

HONDA ATV -mallisto alkaen 7 990 €<br />

* Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Pidämme oikeuden hinnan muutoksiin.<br />

Tarkat rahoitusesimerkit ja -ehdot verkkosivuillamme.<br />

Pyydä vaihto- ja rahoitustarjous:<br />

HONDAMÖNKIJÄT.FI<br />

facebook.com/hondamonkijat<br />

Hondabikes Finland<br />

35


Vain 9 % autoilijoista valmis<br />

luopumaan autosta<br />

– nämä kokonaiskustannukset voivat yllättää<br />

Juuso Korhonen<br />

Monille meistä autoilu on välttämätön<br />

pakko, toisille taas luksusta<br />

arjen keskellä. Fakta on kuitenkin<br />

se, että autolla ajaminen, oli kyse<br />

mistä muodosta tahansa, aiheuttaa<br />

kustannuksia.<br />

VertaaEnsin.fi:n toteuttamasta kyselytutkimuksesta<br />

selviää, että<br />

vain 9 prosenttia kyselyyn vastanneista<br />

autonomistajista olisi valmis<br />

luopumaan autosta ja siirtymään<br />

ostamaan liikkumista palveluna.<br />

Kyselytutkimuksen Vertaa-<br />

Ensin.fi:lle toteutti tutkimusyhtiö<br />

YouGov. Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä<br />

YouGov Finlandin<br />

kuluttajapaneelissa. Otos painotettiin<br />

iän, sukupuolen, maantieteellisen<br />

alueen mukaan vastaamaan<br />

suomalaista aikuisväestöä valtakunnallisesti.<br />

Vastaajamäärä on<br />

714 ja tutkimus toteutettiin 30.7 –<br />

1.8.<strong>2019</strong> välisenä aikana.<br />

Naisista ainoastaan 7 prosenttia<br />

olisi valmis luopumaan autosta ja<br />

vastaavasti miehistä 10 prosenttia.<br />

Maaseudulla asuvista 5 prosenttia<br />

olisi valmis luopumaan autosta ja<br />

10 000 – 49 999 asukkaan kaupungeissa<br />

asuvista 4 prosenttia.<br />

Kysymys<br />

YouGov-tutkimus, auton käyttö palveluna<br />

Odotetusti pienissä kaupungeissa<br />

ja maaseudulla auton tärkeys<br />

korostuu vähäisempien liikkumisyhteyksien<br />

vuoksi. Kuitenkin<br />

myös pääkaupunkiseudulla ainoastaan<br />

15 prosenttia olisi valmis<br />

luopumaan autosta. Tässä analyysissa<br />

kysytäänkin siis, elävätkö autoilijat<br />

illuusiossa kustannuksista?<br />

Otimme vertailuun kahden autoilijan<br />

kustannukset, ja analysoimme<br />

autoilun kokonaiskustannuksia.<br />

Vastausprosentti<br />

En olisi valmis luopumaan autostani ja ostamaan liikkumista palveluna 59 %<br />

Voisin harkita autostani luopumista ja siirtyä ostamaan liikkumista palveluna 28 %<br />

Olisin valmis luopumaan autostani ja siirtymään ostamaan liikkumista palveluna 9 %<br />

En osaa sanoa 4 %<br />

36


Mitä auton käyttö maksaa?<br />

Yksityisautoiluun liittyy yllättäviä<br />

kustannuksia, joita ei välttämättä<br />

osaa arvioida kun auton osto on<br />

käsillä. Useasti vertaillaan auton<br />

polttoaineenkulutusta, tai lainanlyhennyksen<br />

kuukausikustannuksia,<br />

mutta auton omistaminen sisältää<br />

paljon muitakin kulueriä.<br />

Vuonna 2018 Santander Consumerin<br />

teettämän tutkimuksen<br />

mukaan, vain joka kuudes suomalainen<br />

arvioi auton kustannukset<br />

oikein(Vastaajina oli sekä auton<br />

omistavia että autottomia ihmisiä.<br />

Haastatteluvastauksia oli 1000).<br />

Tähän tutkimukseen vastanneet<br />

arvioivat auton kuukausikustannuksiksi<br />

noin 260 euroa, kun todelliset<br />

kustannukset ovat huomattavasti<br />

kalliimmat. Autoilun<br />

kustannuksiin liittyykin siis paljon<br />

väärinymmärryksiä, joita pyrimme<br />

avaamaan esimerkein. Karkeasti<br />

voidaan sanoa, että autoiluun<br />

liittyy kiinteitä kustannuksia, sekä<br />

muuttuvia kustannuksia, jotka<br />

vaihtelevat ajokilometrien, polttoaineen<br />

ja arvonaleneman mukaan.<br />

Vain joka kuudes suomalainen<br />

osaa arvioida auton pitämisen<br />

kustannuksen oikein.<br />

Autoilun kuukausittaisiin kustannuksiin<br />

tulee edellisten lisäksi sisällyttää<br />

muun muassa myös pysäköintimaksut,<br />

vakuutukset, huollot,<br />

sekä usein myös auton arvon<br />

alenema. Alle on lyhyesti eritelty<br />

autoilun kustannuksia.<br />

Autoilun kuukausittaisiin kustannuksiin<br />

tulee edellisten lisäksi sisällyttää<br />

muun muassa myös pysäköintimaksut,<br />

vakuutukset, huollot,<br />

sekä usein myös auton arvon<br />

alenema. Alle on lyhyesti eritelty<br />

autoilun kustannuksia. Kustannusten<br />

jälkeen löydät vertailun tulokset.<br />

Auton kustannukset – erittely<br />

Polttoainekustannukset<br />

Auton vakuutukset<br />

Auton huoltokustannukset<br />

Pysäköintikustannukset<br />

Auton arvon alenema<br />

Polttoainekustannukset<br />

Polttoainekustannus on yksi autoilun<br />

helpoimmin ennakoitavista<br />

kustannuksista. Bensiini- tai dieselkustannukset<br />

on helppo hahmottaa<br />

ja laskea, jopa etukäteen.<br />

Jos tiedät esimerkiksi, että ajat 200<br />

kilometriä viikossa, polttoainekustannuksesi<br />

ovat 18,06€ viikossa,<br />

ja 72,24 euroa kuukaudessa. Jos<br />

taas ajat 400 kilometriä viikossa,<br />

eli 1600 kilometriä kuukaudessa,<br />

polttoainekulut ovat 36,12 euroa<br />

viikossa ja 144,48 euroa kuukaudessa.<br />

Auton kulutus molemmissa esimerkeissä<br />

kuusi litraa sadalla kilometrillä,<br />

95-polttoaineen hinta<br />

1.505€/litra (3.9.<strong>2019</strong> keskihinta).<br />

Alle on eritelty keskimääräiset<br />

ajokilometrit ja niistä aiheutuvat<br />

polttoainekustannukset kuukausitasolla.<br />

Auton polttoainekustannukset<br />

Keskimääräisellä autoilijalla polttoaineeseen<br />

kuluu vähintään 1200<br />

€ vuodessa.<br />

Auton vakuutukset<br />

Auton kalliit vakuutusmaksut voivat<br />

tulla usealle uudella autoilijalle<br />

yllätyksenä. Jokaisessa autossa<br />

on oltava pakollinen liikennevakuutus,<br />

ja tämän lisäksi usein valitaan<br />

vähintäänkin osakasko. Uudemmassa<br />

autossa täyskasko on<br />

perusteltu, sen korvatessa esimerkiksi<br />

autolle aiheutuneet kolarivahingot.<br />

Autoa hankkiessa voi varautua vähintäänkin<br />

useiden satasien vakuutusmenoihin<br />

vuodessa. Vakuutuksen<br />

hinta vaihtelee vakuutusbonusten<br />

ja auton mallin mukaan.<br />

Eri vakuutusyhtiöillä on erilaiset<br />

hinnoittelumallit, joten vakuutusten<br />

vertailu kannattaa. Esimerkkilaskelmassamme<br />

olemme käyttäneet<br />

vakuutusten kohdalla 720 euron<br />

vuosittaista kulua.<br />

Auton vakuutukset<br />

Vakuutuksiin kuluu vähintään 720 €<br />

vuodessa.<br />

Auton huoltokustannukset ja<br />

katsastus<br />

Halusi tai ei, autoa tulee lähtökohtaisesti<br />

huoltaa vuosittain. Riippuen<br />

ajoneuvon iästä ja mallista,<br />

ainakin perushuolto olisi tehtävä<br />

kalenterivuosittain. Merkkiliikkeiden<br />

vuosihuollot sisältävät<br />

yleensä pintapuolisen tarkistuksen,<br />

sekä öljynvaihdon, ja hinnat<br />

vaihtelevat sadasta eurosta ylöspäin.<br />

Usein kuitenkin auto tarvitsee<br />

myös isompaa huoltoa.<br />

Auton polttoainekustannukset kuukausitasolla<br />

Ajetut kilometrit / kuukausi Polttoainekulut / kuukausi<br />

500 km 45,15 €<br />

1000 km 90,30 €<br />

1500 km 135,45 €<br />

2000 km 180,60 €<br />

2500 km 225,75 €<br />

Auton isot remontit eivät yleensä<br />

ole jokavuotisia, mutta voivat<br />

käydä lompakon päälle. Aiemmin<br />

mainitussa kyselytutkimuksessa<br />

kuluttajilta kysyttiin esimerkiksi<br />

arvioita vaihdelaatikkoremontin<br />

hinnasta. Vastaajien arviot osuivat<br />

reilusti alakanttiin, vastausten ol-<br />

37


lessa 500 euron ja 3000 euron välillä.<br />

Todellisuudessa auton vaihdelaatikon<br />

vaihto maksaa keskimäärin<br />

3000 – 5000 euroa.<br />

Huoltokustannuksiin voidaan laskea<br />

myös auton renkaat, joita Suomen<br />

olosuhteissa tulee vaihtaa<br />

kohtuullisen usein. Jos ajatellaan,<br />

että yhdellä kesä- tai talvirenkassetillä<br />

ajelee 2-3 vuotta, tulee uuden<br />

rengassarjan osto ajankohtaiseksi<br />

noin joka toinen vuosi. Jos<br />

uudet renkaat maksavat vaikkapa<br />

240€, tämän kulun voi jyvittää<br />

kahdelle vuodelle<br />

Vaikka isoja huoltoja ei osuisikaan<br />

joka vuodelle, auto tulee katsastaa<br />

vuosittain. Halvimmat katsastushinnat<br />

alkavat vuonna <strong>2019</strong> noin<br />

viidestäkymmenestä eurosta, sisältäen<br />

päästömittaukset.<br />

Auton huoltoihin voidaan laskea<br />

keskimäärin vuodessa kuluvan<br />

maltillisesti arvioiden noin 720<br />

euroa, jos ajatellaan että tämä laskelma<br />

sisältää katsastuksen ja renkaiden<br />

vaihdon.<br />

Auton huolto ja katsastus<br />

Auton huoltoon, katsastuksiin ja<br />

renkaisiin kuluu vähintään 720 €<br />

vuodessa.<br />

Pysäköintikustannukset<br />

Pysäköintikustannukset muodostavat<br />

ison osan auton kuukausikustannuksista.<br />

Vaikka autolla ei<br />

ajaisi metriäkään, usein pysäköinti<br />

maksaa silti. Monissa kaupungeissa<br />

on mahdollisuus edulliseen<br />

asukaspysäköintiin, tai haja-asutusalueilla<br />

pysäköinti voi olla jopa<br />

ilmaista. Jos kuitenkin matkustaa<br />

paljon, joutuu autoa pysäköimään<br />

parkkitaloissa tai maksullisilla<br />

alueilla. –<br />

Esimerkiksi Helsingin alueella asukaspysäköintitunnus<br />

maksaa kuukaudessa<br />

13-26€ vuonna <strong>2019</strong>.<br />

Auton pysäköintikulut<br />

Auton pysäköintiin kuluu vähintään<br />

312 € vuodessa.<br />

Auton arvon alenema<br />

Auton arvo alenee vuosittain. Se,<br />

kuinka paljon auton arvo putoaa,<br />

riippuu monesta tekijästä. Esimerkiksi<br />

auton ikä, merkki, ajetut kilometrit<br />

ja huoltohistoria vaikuttavat<br />

arvon alenemaan.<br />

Auton arvo alenee ensimmäisenä<br />

vuotena nopeimmin, mutta hidastuu<br />

auton vanhetessa. Suomen Autoliitto<br />

käyttää laskelmissaan 14-<br />

15 % arvonalenemaa vuosittain,<br />

mutta keskiarvona voidaan todeta<br />

auton hinnan putoavan ainakin<br />

noin 10 prosenttia vuodessa.<br />

Alla olevaan taulukkoon on eritelty esimerkkiauton arvonalenema. Keskimääräinen<br />

uuden auton hinta Suomessa on 33 000 euroa, joten käytämme<br />

tätä lukua laskelmassa.<br />

Auton arvonalenema<br />

Uusi auto, 33 000 euroa Arvonalenema Todellinen hinta<br />

Ensimmäinen vuosi 14 % 28 380 €<br />

Toinen vuosi 10 % 25 542 €<br />

Kolmas vuosi 10 % 22 987 €<br />

Neljäs vuosi 10 % 20 689 €<br />

Viides vuosi 10 % 18 620 €<br />

Arvo viiden vuoden jälkeen noin 11 % / 2876 € vuosi 18 620 €<br />

Kuten nähdään, auton arvo putoaa<br />

lähes puoleen viiden vuoden aikana.<br />

Taulukko ei kuitenkaan kerro<br />

koko totuutta, koska joissain automerkeissä<br />

arvonalenema on vieläkin<br />

suurempaa. Käytännössä auton<br />

arvosta häviää suurin osa ensimmäisten<br />

vuosien aikana, ja tämän<br />

jälkeen arvonalenema hidastuu.<br />

Kuitenkin voidaan käytännössä sanoa,<br />

että auton arvo putoaa noin<br />

10 % per vuosi.<br />

Auton arvonalenema<br />

Auton arvo alenee noin 10 prosenttia<br />

vuodessa. Esimerkkiauton<br />

arvo alenee yli 2800 euroa vuodessa.<br />

Kuinka paljon autoilu<br />

siis maksaa?<br />

Kuten havaitaan, autoilu on kallista.<br />

Autoiluun liittyy muuttuvia kuluja,<br />

sekä kiinteitä kuluja. Alla on<br />

eriteltynä tässä esimerkissä käytetyty<br />

kulut, josta saa hyvin suuntaa<br />

jos mietit auton hankintaa. Tässä<br />

laskelmassa on käytetty esimerkkikuluja,<br />

joita voit vertailla omaan<br />

tilanteeseesi jos mietit auton hankintaa.<br />

Auton kulut<br />

Kulu Vuositasolla kk<br />

Huollot ja katsastus 720 € 60 €<br />

Vakuutukset 720 € 60 €<br />

Pysäköinti 312 € 26 €<br />

Ajoneuvovero 240 € 20 €<br />

Renkaat<br />

(yksi rengassetti kahden vuoden välein) 150 € 12,5 €<br />

Polttoaine 1620 € 135 €<br />

Yhteensä 3762 € 313,5 €<br />

Auton kokonaiskulut<br />

Autoilun kokonaiskulut riippuvat<br />

käyttäjästä, mutta karkeasti voidaan<br />

sanoa että keskivertoautoilija<br />

kuluttaa noin 300 euroa kuukaudessa.<br />

38


Continentalin kitkarengas<br />

jälleen ykkönen Tuulilasin<br />

kitkarengasvertailussa<br />

Continentalin VikingContactTM 7 -kitkarengas uusi viime vuotisen ykköstilan Tuulilasin<br />

tuoreessa vertailussa. Testissä oli mukana kahdeksan eri valmistajan kitkarenkaat.<br />

Skuba-päivät<br />

27.9.<strong>2019</strong><br />

klo 8.00-17.00<br />

kaikissa<br />

toimipisteissä.<br />

VikingContactTM 7 -renkaan vahvuutena<br />

on erinomainen kokonaisuus.<br />

Se toimii turvallisesti ja tasalaatuisesti<br />

kaikissa talviolosuhteissa<br />

ja esimerkillisen hyvin lumisilla<br />

ja jäisillä teillä.<br />

Continental sai vertailun parhaat<br />

pisteet sekä jäällä että lumella.Se<br />

oli ykkönen kiihdytyksessä, jarrutuksessa<br />

ja ajettavuudessa jäällä.<br />

Lumella VikingContactTM 7 -ren-<br />

kaan ylivoima tuli vielä enemmän<br />

esiin. Rengas oli helppo ajaa ääritilanteissa<br />

ja se taipui sujuvasti tiukkoihinkin<br />

kaarteisiin. Continental<br />

saikin lumella ajettavuudesta ja<br />

jarrutuksesta ainoana täydet kymmenen<br />

pistettä.<br />

Turvallisuus edellä<br />

Rengastestillä pyritään ensisijaisesti<br />

mittaamaan turvallisuutta.<br />

VikingContactTM 7 -renkaan älykäs<br />

kuviopintateknologia mahdollistaa<br />

täydellisen kontrollin isoillakin<br />

nopeuksilla. Suuri määrä erikokoisia<br />

3D-saippauksia ja tehokkaat<br />

tartuntapinnat parantavat pitoa<br />

ja jarrutusominaisuuksia jäisillä<br />

ja lumisilla teillä.<br />

39


BUDJETTIRIIHESTÄ<br />

KÄSITTÄMÄTÖN<br />

YMPÄRISTÖLINJAUS<br />

LIIKENTEELLE<br />

Ensi kesälle ehdotetun 250 miljoonan euron polttoaineveron<br />

korotuksen lisäksi hallitus on nostamassa parafiinisen<br />

dieselöljyn verotusta 120 miljoonalla eurolla tällä hallituskaudella,<br />

perustelunaan yritystuen poistaminen. Jotta asiasta<br />

voisi keskustella, on tehtävä peruskäsitteet selviksi ja hahmotettava<br />

esityksen kokonaisvaikutukset. Faktojen valossa<br />

esitys on käsittämätön.<br />

Dieselin verorakenne Suomessa<br />

perustuu ympäristövaikutuksiin,<br />

eikä siinä<br />

ole kyse yritystuesta. <strong>Kuljetus</strong>yritysten<br />

edunvalvoja SKAL ei näe perusteita<br />

sille, että parafiinisen dieselin<br />

verokanta on päätynyt yritystukilistalle.<br />

Suomessa polttoaineverotuksella<br />

kannustetaan käyttämään<br />

ympäristön kannalta parempia<br />

polttoaineita. Parafiinisen dieselin<br />

kohdalla etuna ovat pienemmät<br />

lähipäästöt liikenteessä.<br />

Parafiininen dieselöljy on polttoainelaatu,<br />

joka on haitallisilta lähipäästöiltään<br />

perinteistä ns. aromaattista<br />

dieselöljyä puhtaampaa.<br />

Parafiinisissa dieselöljyissä on sekä<br />

fossiilisia laatuja että täysin uusiutuvista<br />

raaka-aineista kuten jätteistä<br />

ja tähteistä valmistettua dieseliä,<br />

jonka elinkaaripäästöt ovat<br />

lähellä nollaa. Ympäristösyistä parafiinisia<br />

laatuja verotetaan kevyemmin<br />

kuin aromaattisia diesellaatuja.<br />

Tämä vie maanteiden tavaraliikenteen<br />

kauemmaksi päästötavoitteista.<br />

40<br />

Lähes kaikki Suomessa myytävä<br />

uusiutuva diesel ovat laadultaan<br />

parafiinista. Jos parafiinisen<br />

dieselöljyn kevyempi verokohtelu<br />

poistetaan, se nostaa väistämättä<br />

myös uusiutuvan dieselin hintaa.<br />

Tämä vie maanteiden tavaraliikenteen<br />

kauemmaksi päästötavoitteista.<br />

Poiston kustannusvaikutus<br />

on hallituksen arvioiman 120 miljoonan<br />

euron asemesta 154 miljoonaa<br />

euroa vuodessa kuluttajille<br />

ja yrityksille.<br />

Kun otetaan huomioon sekä ensi<br />

kesälle ehdotettu 250 miljoonan<br />

euron polttoaineveron korotus että<br />

parafiinisen dieselin veronalennuksen<br />

poistaminen, ollaan liikenteelle<br />

tekemässä yli 400 miljoonan<br />

euron veronkorotusta. Tästä<br />

maanteiden tavaraliikenteelle<br />

kohdistuu 140 miljoonaa euroa<br />

vuodessa. Esitys on hyvin haitallinen<br />

Suomen kilpailukyvylle.<br />

Budjettiriihen tiedotuksen mukaan<br />

parafiinista dieseliä ei enää<br />

tarvita entisessä määrin, koska<br />

autokanta on uusiutunut. Väite ei<br />

voi pitää paikkaansa, sillä henkilöautokantamme<br />

on keski-iältään<br />

12 vuotta. Ammattimaisessa tavaraliikenteessä<br />

käytetyn kuljetuskaluston<br />

keski-ikä on Suomessa<br />

10 vuotta.<br />

– On käsittämätöntä, että yritystuen<br />

leikkaustavoite on johtanut<br />

linjaukseen, jonka lopputuloksena<br />

rangaistaan puhtaampia diesellaatuja.<br />

Lopputuloksena on vain<br />

veronkorotus, joka nakertaa myös<br />

työllisyystavoitetta, sanoo toimitusjohtaja<br />

Iiro Lehtonen.


Kaksi vahvaa kuljettajakoulutusalan<br />

toimijaa yhdistivät voimansa<br />

Pohjoismaiden suurin kuljettajakoulutusketju<br />

CAP-Group Oy on ostanut enemmistöosuuden<br />

kuopiolaisesta raskaan liikenteen kuljettajakoulutuksiin<br />

erikoistuneesta Traffica Oy:sta.<br />

Valtakunnallisesti toimiva CAP toimii<br />

Suomessa sadalla paikkakunnalla.<br />

B-to b-puolella operoivalla<br />

Traffica Oy:lla on toimintaa eri<br />

puolilla Suomea, mutta yhdistyminen<br />

laajentaa molempien yritysten<br />

toimintamahdollisuuksia niin<br />

maantieteellisesti kuin myös palveluiden<br />

tarjonnan suhteen.<br />

CAP-Group Oy:n toimitusjohtaja<br />

Pekka Kari perustelee kaupan<br />

syitä lukuisilla synergiaeduilla. Samalla<br />

se tukee CAP-Group Oy:n jo<br />

pitkään jatkunutta kasvua.<br />

- Yhdessä toimimalla löydämme<br />

paljon hyviä synergioita. Kasvun<br />

polun valinneina skannaamme jatkuvasti<br />

uusia kiinnostavia yrityksiä,<br />

jotka voivat tuoda lisää ulottuvuuksia<br />

toimintaamme, Kari kertoo.<br />

CAP on kehittänyt omaa henkilöautosimulaattoria<br />

autokoulun liiketoimintaan<br />

ja on laajentamassa<br />

samaa konseptia nyt raskaan luokan<br />

korttiluokkiin.<br />

- Traffican volyymi raskaan kaluston<br />

koulutuksissa on yksi hyvä<br />

konkreettinen esimerkki synergioista,<br />

Kari havainnollistaa.<br />

CAP on edelläkävijä kuljettajakoulutuksen<br />

digitalisoimisessa,<br />

uuden teknologian hyödyntämisessä<br />

sekä uusissa oppimisympäristöissä.<br />

Traffica Oy:lta puolestaan<br />

löytyy vahvaa osaamista yrityskoulutuspuolella<br />

sekä laajat<br />

verkostot kuljetusyritysten keskuudessa.<br />

Traffica on Suomen ainoa<br />

yksityinen koulutusyritys, jolta<br />

löytyy logistiikan alan työvoimakoulutuksena<br />

tutkintoon johtavan<br />

koulutuksen järjestämislupa.<br />

- Näen, että on muodostumassa<br />

yhdistelmä, jossa molemmat osapuolet<br />

vahvistavat toisiaan merkittävästi,<br />

Traffican toimitusjohtajana<br />

ja osakkaana jatkava Olli Sivonen<br />

sanoo.<br />

Trafficassa ollaan innostuneita<br />

kaupan myötä syntyneistä uusista<br />

mahdollisuuksista hyödyntää ristiin<br />

resursseja, kuten tiloja, henkilöstöä<br />

ja simulaattoreita.<br />

- Jatkossa voimme tarjota palvelujamme<br />

kaikilla niillä paikkakunnilla,<br />

joilta CAP:ilta löytyy liiketoimintaa,<br />

Traffica Oy:n osakas Ari<br />

Nousiainen kertoo.<br />

Myös henkilöstöresurssien käyttöä<br />

pystytään tehostamaan.<br />

- Traffica Oy:ssa toimitaan pitkälti<br />

samoilla sykleillä kuin koulumaailmassa,<br />

eli syksyllä aloitetaan<br />

ja keväällä lopetetaan. Autokoulussa<br />

puolestaan suurimmat kiireet<br />

ajoittuvat kesälle, Nousiainen<br />

selventää.<br />

Nyt henkilöstöä voidaan hyödyntää<br />

siellä missä sitä eniten tarvitaan.<br />

- Kyllä me olemme innoissamme.<br />

Näemme tässä aidosti paljon mahdollisuuksia<br />

vahvaan kasvuun.<br />

Asiakkaille tarjoamme joustavasti<br />

uutta osaamista entistä vahvemmilla<br />

resursseilla huomattavasti<br />

laajemmin, Sivonen iloitsee.<br />

Traffica Oy jatkaa toimintaa itsenäisenä<br />

yrityksenä entisellä nimellään.<br />

41


Mika Salosta ja<br />

Sami Saikkosesta<br />

Atolin lentävät<br />

brändilähettiläät<br />

Suomen ainoa lentokonevalmistaja,<br />

Rovaniemellä<br />

toimiva Atol Avion on saanut<br />

keulakuvikseen Mika<br />

Salon ja Sami Saikkosen.<br />

Lentämistä harrastava formulatähti<br />

Mika Salo hyppäsi yhteistyöhön<br />

Atolin kanssa nopeasti.<br />

– Lentäminen on rakas harrastukseni<br />

ja nyt se mullistuu uudella<br />

tavalla entistä monipuolisemmaksi.<br />

F1-kisojen tuomarina maailmaa<br />

42<br />

kiertävä Salo aikoo parkkeerata<br />

2-paikkaisen Atol Aurora LSA -koneensa<br />

kotilaituriinsa Helsingissä<br />

heti kun kone valmistuu ensi vuoden<br />

puolella.<br />

– Atolilla voin laskeutua veteen,<br />

maahan ja lumeen. Tulen lentämään<br />

Formula 4 -sarjassa kilpailevan<br />

poikani Maxin kisareissuihin<br />

Atolilla ja samalla säästän paljon<br />

aikaa, koska minun ei tarvitse<br />

notkua lentokentillä enää niin paljon.<br />

Ja tietenkin teen mökkireissut<br />

Suomessa jatkossa omalla koneellani,<br />

yrityksen osakkaaksi tullut<br />

Salo suunnittelee.


mukaan etenkin kuormattavuuden<br />

ansiosta.<br />

– Haluan seikkailla Atolilla ympäri<br />

Järvi-Suomea erilaisissa tapahtumissa,<br />

kuten Savonlinnan<br />

oopperajuhlilla ja Pori Jazzeilla.<br />

Jatkossa Saikkonen toimii myös<br />

Atolin lennonopettajana.<br />

– Koneen voi ostaa, vaikka ei olisi<br />

lupakirjaa. Minä koulutan asiakkaan<br />

alusta saakka turvalliseen lentämiseen<br />

omalla koneellaan ja ohessahan<br />

saattaa tulla mukana muutama<br />

taide-esityskin, Atolin osakkaaksi<br />

tullut Saikkonen naurahtaa.<br />

Puurakentamisen taidonnäyte<br />

Esa Kataisto, Mika Salo ja Sami Saikkonen.<br />

Sami Saikkonen kouluttaa<br />

koneen ostajia<br />

Tanssija-koreografi, Keisari Aarnio<br />

ja Talent -tv-sarjoistakin tuttu<br />

Sami Saikkonen on myös lennonopettaja.<br />

Hänen mukaansa Atol tekee<br />

suomalaista ilmailuhistoriaa<br />

ansiokkaalla suunnittelullaan.<br />

Atol pesee kilpailjansa Saikkosen<br />

Atolin hallituksen puheenjohtaja<br />

Esa Kataisto kertoo, että Salon ja<br />

Saikkosen yhteistyöllä on iso merkitys<br />

koko projektille ja sen työntekijöille.<br />

– Meillä on nyt koossa oikea jengi<br />

ja resurssit, jotka vievät tämän pitkän<br />

projektin isosti lentoon. Brändilähettiläidemme<br />

avulla saamme<br />

näkyvyyttä kotimaassa ja ulkomailla.<br />

Koneen suurin kohderyhmä löytyy<br />

Pohjois-Amerikasta. Noin 200<br />

000 euron hinta on hyvinkin kohtuullinen<br />

lentokoneenostajalle.<br />

– Kansainvälisillä markkinoilla<br />

on nyt otollinen tilaisuus tyylikkäälle<br />

amfibiokoneelle. Neuvotteluja<br />

käydään pääasiassa Amerikassa,<br />

Kanadassa ja muun muassa<br />

Argentiinassa. Drone-tyyppisestä<br />

Atol-koneesta käydään neuvotteluja<br />

Lähi-idässä, Kataisto sanoo.<br />

Potentiaalisin asiakas on Kataiston<br />

mukaan hyvin toimeentuleva,<br />

noin 35–60-vuotias henkilö, joka<br />

on kiinnostunut seikkailusta ja urheilusta.<br />

Kone on rakennettu suomalaisesta<br />

puusta, männystä ja koivuvanerista,<br />

mikä tekee siitä kilpailijoita<br />

kevyemmän ja ekologisemman.<br />

Kone onkin varsinainen puurakentamisen<br />

taidonnäyte!<br />

– Atol Aurora LSA on moderni<br />

ja helppo lentokone. Kone tarjoaa<br />

keveän rakenteensa vuoksi asiakkaalle<br />

parhaan hyötykuorman. Vesille<br />

laskeutuminen, käytettävä E-<br />

5-polttoaine ja esimerkiksi taitettavat<br />

siivet tarjoavat uudenlaisen<br />

vapauden liikkumiseen, Kataisto<br />

selvittää.<br />

Yhtiön tavoitteena on tehdä alkuvaiheessa<br />

10–12 konetta ja sen<br />

jälkeen vuosittain yli 30 konetta<br />

uudessa tehtaassa.<br />

43


Auto vaihtoi<br />

omistajaa<br />

Espoosta<br />

Rovaniemelle<br />

ilman<br />

koeajoa<br />

Välivuottaan viettävä Sara Tiuraniemi löysi makuunsa sopivan auton netistä<br />

ja teki kaupat ilman koeajoa, sillä välimatka myyjän kanssa oli niin suuri.<br />

Auto on vastannut odotuksia ja helpottaa nyt kulkemista esimerkiksi töihin.<br />

Kuva: Kaisa Sirén<br />

Sähköiset palvelut helpottavat erityisesti yksityisten<br />

välistä autokauppaa. Tarvittaessa kaupat<br />

voi tehdä kokonaan etänä. Rovaniemeläinen Sara<br />

Tiuraniemi osti kesällä ensimmäisen autonsa netistä<br />

näkemättä sitä kertaakaan. Espoolainen myyjä<br />

sopi kaupat sohvalta.<br />

tarkat tiedot, mutta tietenkin sen<br />

näkeminen ensimmäistä kertaa<br />

jännitti. Sain vielä tarkastaa auton<br />

sisältä ja ulkoa, mutta kaikki vastasi<br />

odotuksia ja auto on kulkenut<br />

hyvin, kertoo nyt auton omistava<br />

Tiuraniemi.<br />

Sähköinen kauppa<br />

vähentää riskejä<br />

Sähköisten palvelujen avulla voi jo<br />

hoitaa autokaupan eri vaiheet myynti-ilmoituksesta<br />

kauppakirjaan. Tämä<br />

helpottaa erityisesti yksityisten<br />

ihmisten välistä kaupankäyntiä. Ajoneuvo<br />

voi vaihtaa omistajaa onnistuneesti<br />

jopa täysin etänä.<br />

Alkukesästä Espoossa asuva<br />

Kim Westerlund päätti laittaa<br />

BMW:nsä myyntiin Nettiautoon.<br />

Parin viikon päästä autolla oli rovaniemeläinen<br />

ostajakandidaatti,<br />

mutta kumpikaan osapuoli ei halunnut<br />

matkustaa autokaupan perässä<br />

yli 800 kilometriä.<br />

– Päätin kokeilla kauppojen tekemistä<br />

sähköisesti. Kun saimme hinnan<br />

sovittua sähköpostilla, hoituivat<br />

Traficomin luovutusilmoitus, kauppakirjan<br />

tekeminen ja muut vaiheet<br />

sujuvasti, kertoo Westerlund.<br />

44<br />

Junan tuoma auto<br />

vastasi odotuksia<br />

Ostajana oli rovaniemeläinen Sara<br />

Tiuraniemi, 19, joka hankki ensimmäistä<br />

autoaan. Kun omaan makuun<br />

sopiva auto löytyi aivan Suomen<br />

toiselta puolelta, oli kaupanteko<br />

verkossa positiivinen yllätys.<br />

– Annoin myyjälle tietoni, jonka<br />

avulla hän täytti lomakkeen ja lähetti<br />

sen minulle sähköisesti allekirjoitettavaksi.<br />

Maksaminen tapahtui<br />

myös vaiheittain. Rahat siirtyivät<br />

myyjän tilille vasta, kun olin<br />

kuitannut netissä auton olevan minulla<br />

sovitusti.<br />

Kaupoista sopimisen jälkeen auto<br />

matkasi Espoosta Rovaniemelle<br />

junalla.<br />

– Olin saanut myyjältä autosta<br />

Autokaupassa liikkuu usein yksityishenkilölle<br />

suuria summia, eikä<br />

omistajanvaihdos onnistu ilman virallisia<br />

asiakirjoja. Nettiauton loppuvuodesta<br />

2018 lanseeraama sähköinen<br />

kauppa tuo turvaa ja helpottaa<br />

eri vaiheita.<br />

Vaiheistettu maksu, tunnistautuminen,<br />

sähköinen kauppakirja sekä<br />

muiden asiakirjojen hoitaminen<br />

sähköisesti Nettiauton OmaNettix<br />

-palvelussa pienentävät ostajan ja<br />

myyjän riskejä. Henkilöpapereita tai<br />

kuitteja ei tarvitse kysellä, tehtiin<br />

kauppaa sitten etänä tai kasvotusten.<br />

– Ei tule heti mieleen, miten homman<br />

olisi voinut hoitaa muulla tavoin<br />

turvallisesti molemmille osapuolille.<br />

Mielelläni teen autokauppoja<br />

jatkossakin sohvalta käsin, toteaa<br />

kehitysjohtajana tietoturvaalalla<br />

toimiva Westerlund.


NÄISTÄ AUTOISTA<br />

SUOMALAISET TYKKÄÄVÄT<br />

Suomalaisten suosikkimerkki on jo<br />

pitkään ollut Škoda Octavia, ja se pitää<br />

edelleen rekisteröintitilastojen<br />

kärkipaikkaa hallussaan.<br />

Toisena oleva Nissan Qashqai on alkuvuoden<br />

osalta 534 autoa perässä.<br />

Octavia-malleja on vuoden kahdeksan<br />

ensimmäisen kuukauden<br />

aikana saatu rekisteriin 3 851, eli<br />

hieman enemmän kuin viime vuoden<br />

vastaavana aikana.<br />

Kolmantena oleva Toyota Corolla<br />

on elokuussa selvästi suosituin<br />

automalli (558 rekisteröintiä), ja<br />

noussee vuoden loppuun mennessä<br />

ainakin kakkoseksi.<br />

Joulukuussa Corollan ja Octavian<br />

välillä voi vielä tulla tiukka kisa<br />

kärkipaikasta. Elokuussa Corollan<br />

eduksi oli 161 autoa, ja jos tahti jatkuu<br />

molempien merkkien osalta samanlaisena<br />

ollaan melko lähellä tasapeliä<br />

joulukuun lopussa.<br />

Neljänneksi suosituin automalli<br />

on Toyota Yaris, jonka rekisteröintimäärä<br />

on noussut hieman viime<br />

vuodesta.<br />

Viidenneksi on noussut Ford Focus.<br />

Viime vuonna Focus oli elokuun<br />

lopussa vasta sijalla 11.<br />

Volkswagen Golf on pudonnut sijalle<br />

6, eikä elokuun rekisteröintimäärä<br />

ollut hääppöinen.<br />

Seitsemäntenä on Ford Fiesta,<br />

kahdeksantena VW Polo, yhdeksäntenä<br />

Toyota C-HR ja kymmenentenä<br />

Volvo V60.<br />

Vain 11 merkkiä<br />

30 suosituimman joukossa<br />

30 suosituimman mallin joukossa<br />

on edustettuna vain 11 merkkiä.<br />

Kolmella merkillä on viisi mallia<br />

mukana, Škodalla, Toyotalla ja<br />

Volkswagenilla. Volvoja on neljä ja<br />

Mersuja kolme.<br />

Kialla ja Fordilla on kaksi mallia ja<br />

yhden mallin merkkejä ovat Hyundai,<br />

Nissan, Opel ja Renault.<br />

Clas von Bell<br />

45


Tarkista matkamittarilukema luotettavasta<br />

lähteestä ennen kaupantekoa<br />

Auton matkamittarilukeman<br />

muokkaaminen on osaavalle<br />

taholle verrattain helppo toteuttaa<br />

ja tavallisen kuluttajan<br />

on usein vaikea tunnistaa<br />

manipuloitua autoa. Matkamittarilukema<br />

kannattaa tarkistaa<br />

aina luotettavalta taholta<br />

ennen kaupantekoa.<br />

Suomessa matkamittarilukemien<br />

manipulointia tapahtuu vain harvoin,<br />

mutta ulkomailta käytettynä<br />

maahantuoduista ajoneuvoista 5 -<br />

17 prosentissa on syytä epäillä, että<br />

matkamittarilukemaa on manipuloitu.<br />

Suomalaisen auton<br />

matkamittarilukeman voi<br />

tarkistaa Traficomista<br />

Auton ostajan kannattaa aina var-<br />

mistaa todellinen matkamittarilukema<br />

luotettavalta taholta ennen<br />

kauppasopimuksen tekemistä.<br />

Suomessa matkamittarilukemat<br />

kirjataan Traficomin ylläpitämään<br />

liikenneasioiden rekisteriin<br />

katsastusten yhteydessä ja ne ovat<br />

julkisesti nähtävissä Traficomin<br />

sähköisestä palvelusta. Viimeisin<br />

mittarilukematieto on nähtävissä<br />

kirjautuneille käyttäjille maksutta,<br />

mutta laajempi historiatieto on<br />

maksullista.<br />

Kansainvälisellä tiedonvaihdolla<br />

mittariväärennöksiä vastaan<br />

Jos harkitset käytetyn tuontiauton<br />

ostoa, kannattaa auton mittarilukema-<br />

ja huoltohistoria selvittää<br />

tarkasti. Tiedot voi tarkistaa lähtömaan<br />

rekisteröintiviranomaisen<br />

tarjoamasta sähköisestä palvelusta<br />

tai vaatimalla selvitys auton myyjältä.<br />

Autokaupat ovat velvollisia<br />

kertomaan kaikki tiedossa olevat<br />

asiat, jotka voivat vaikuttaa kaupan<br />

kohteena olevan ajoneuvon hintaan<br />

tai ostopäätöksen tekoon. Jos epäilet<br />

autokaupan yhteydessä rikosta,<br />

ole yhteydessä poliisiin esimerkiksi<br />

tekemällä sähköinen rikosilmoitus<br />

poliisi.fi-sivustolla.<br />

Maiden rajat ylittävässä autokaupassa<br />

mittariväärennösten ennaltaehkäisy<br />

vaatii aktiivista kansainvälistä<br />

tiedonvaihtoa. Traficom<br />

selvittää mahdollisuutta hakea jatkossa<br />

myös auton lähtömaassa kirjatut<br />

matkamittarilukemat liikenneasioiden<br />

rekisteriin silloin, kun<br />

auto rekisteröidään Suomeen. Tällöin<br />

auton ostajalla on entistä paremmat<br />

mahdollisuudet selvittää<br />

auton taustatiedot luotettavasti<br />

ja mittariväärennösten tekijöiden<br />

kiinnijäämisriski kasvaa. Tällä pyritään<br />

vaikuttamaan väärennösten<br />

yleisyyteen ennaltaehkäisevästi.<br />

46


Maailman tasolla harvinaista<br />

erikoisosaamista<br />

Lieksassa sijaitsee yksi harvoista polkupyörien nastarengastehtaista<br />

maailmassa. LieksaTyres Oy jatkaa<br />

Suomen Rengastehtaan kesällä päättynyttä toimintaa<br />

samoissa tuotantotiloissa ja saman henkilökunnan<br />

kanssa. Ensimmäisenä tavoitteena Suomi<br />

Tyres -renkailla on markkinajohtajan asema Skandinaviassa.<br />

- Me tunnemme talviolosuhteet<br />

parhaiten maailmassa. Sen lisäksi<br />

meiltä Lieksasta löytyy nastoituskapasiteetti<br />

ja -osaaminen, johon<br />

vain harva rengastehdas maailmassa<br />

pystyy, sanovat LieksaTy-<br />

res Oy:n perustajat, yrittäjät Timo<br />

Väänänen ja Jani Turunen.<br />

LieksaTyres omistaa käyttöoikeudet<br />

suomalaisten tuntemaan ja arvostamaan<br />

Suomi Tyres -rengasmerkkiin.<br />

Ensimmäiset Lieksassa<br />

valmistetut Suomi Tyres -renkaat<br />

tulevat myyntiin lokakuussa.<br />

Pienen paikkakunnan erikoisosaamisella<br />

tavoitellaan markkinajohtajan<br />

asemaa ensin Skandinaviassa<br />

- sitten katse käännetään Keski-Eurooppaan<br />

ja Pohjois-Amerikkaan.<br />

- Olemme todella iloisia, että pääsemme<br />

tekemään tätä juuri Lieksassa<br />

huippuammattitaitoisen, kokeneen<br />

henkilökunnan kanssa - eihän<br />

nastarengastehtaita ole maailmassa<br />

kuin kourallinen, sanovat itsekin<br />

lieksalaiset yrittäjät.<br />

Tavoitteena kasvattaa<br />

talvipyöräilybuumia<br />

Talvipyöräilyn markkinat ovat kasvussa<br />

sekä meillä että maailmalla.<br />

LieksaTyres vastaa kysyntään<br />

100 000 renkaan vuosikapasiteetilla.<br />

Tuotannossa on jo nyt toistakymmentä<br />

eri nastarengasmallia,<br />

ja tavoitteena on tuoda joka vuosi<br />

markkinoille 2-3 uutta mallia.<br />

- Pyöräily on vahvassa kasvussa ja<br />

sitä tukee tällä hetkellä moni eri<br />

tekijä: Pyöräily nähdään ekologisena<br />

ja kustannustehokkaan liikkumistapana.<br />

Uudet sähköpyörät<br />

taas tuovat työmatkapyöräilyn<br />

yhä useamman ulottuville. Uskomme,<br />

että kotimaiset nastarenkaat<br />

lisäävät kiinnostusta myös<br />

talvipyöräilyyn, sanoo myynti -ja<br />

markkinointijohtaja Juho Huttunen<br />

Huntterilta, joka vastaa Suomi<br />

Tyres -renkaiden myynnistä ja<br />

markkinoinnista.<br />

LieksaTyres Oy:n yrittäjät Jani Turunen ja Timo Väänänen.<br />

47


Pääsynhallinnan<br />

edelläkävijä<br />

Paristoton ratkaisu<br />

Vuonna 2007 suomalainen lukitusalan<br />

innovaattori iLOQ toi<br />

markkinoille maailman ensimmäisen,<br />

omavoimaisen digitaalisen<br />

lukitusjärjestelmän. iLOQin digitaalinen<br />

lukitusjärjestelmä S10<br />

oli alallaan ensimmäinen lukitusjärjestelmä,<br />

joka pystyi ratkaisemaan<br />

mekaanisen lukitusjärjestelmän<br />

puutteet ja rajoitteet digitaalisesti<br />

ilman paristoja tai kaapeleita.<br />

Uuden iLOQ S5:n julkistuksen<br />

myötä yhtiö hyödyntää entistäkin<br />

enemmän digitalisaation ja esineiden<br />

internetin tarjoamia mahdollisuuksia<br />

turvallisuuden parantamiseen,<br />

hallinnoinnin vähentämiseen<br />

ja elinkaarikustannusten pienentämiseen.<br />

iLOQ S5 on saatavilla<br />

Suomessa lokakuussa.<br />

Digitaalisten ja mobiilipohjaisten<br />

lukitusjärjestelmien tapaan uusi<br />

iLOQ S5 ei tarvitse toimiakseen<br />

paristoja tai kaapeleita. Kulkuoikeuksien<br />

varmistamiseen ja lukon<br />

avaamiseen tarvittava sähkö saadaan<br />

työntämällä avain lukkoon.<br />

Mitä enemmän avaimia ja lukkoja<br />

kiinteistössä on, sitä enemmän<br />

48<br />

kustannukset pienenevät. Suurissa<br />

lukitusjärjestelmissä on mahdollista<br />

säästää miljoonia euroja<br />

järjestelmän elinkaaren aikaisissa<br />

hankinta- ja huoltokustannuksissa.<br />

Omavoimaiset ratkaisut<br />

ovat lisäksi ympäristöystävällisiä<br />

ja suunniteltu kestämään. Pelkästään<br />

vuonna <strong>2019</strong> ne säästävät 27<br />

000 kg paristojätettä ja 7 000 kg<br />

metallijätettä verrattuna muihin<br />

lukitusratkaisuihin.<br />

Älykkäämpää ja<br />

vaivattomampaa pääsynhallintaa<br />

Kuten muissakin iLOQin ratkaisuissa,<br />

pääsyoikeuksia voi luoda,<br />

muokata ja poistaa helposti ja turvallisesti<br />

etäyhteydellä pilvipohjaisen<br />

iLOQ Manager -ohjelmiston<br />

avulla. Muista ratkaisuista digitaalinen<br />

iLOQ S5 -lukitusjärjestelmä<br />

eroaa kuitenkin siinä, että<br />

se mahdollistaa rakennuksen lukijoiden,<br />

avainten ja lukkojen välisen<br />

viestinnän. Aina ennen lukituksen<br />

avaamista järjestelmän tuotteet<br />

jakavat tietoa esimerkiksi pääsyoikeuksista,<br />

käyttötiedoista, aikarajoituksista<br />

ja avainten estolistoista.<br />

Oviin ei kuitenkaan tarvitse<br />

asentaa kaapeleita tai paristoja.<br />

Etäpääsynhallinta<br />

iLOQ S5:ttä voidaan laajentaa iLOQ<br />

Onlinen avulla niin, että lukitusjärjestelmän<br />

etähallinta helpottuu ja<br />

nopeutuu. iLOQ Online voidaan<br />

ottaa käyttöön vaivattomasti yksittäiseen<br />

oveen tai johdotettuna<br />

usean oven ratkaisuna. Järjestelmään<br />

on mahdollista liittää myös<br />

etähallittavia lukkosylintereitä, lukijoita<br />

sekä aikaohjattuja sähköistettyjä<br />

ovia.<br />

Monipuolinen integraatio eri<br />

järjestelmien kanssa<br />

iLOQ S5:n standardi avoin ohjelmointirajapinta<br />

mahdollistaa integraation<br />

uudenaikaisten tiedonjako-<br />

ja varausjärjestelmien sekä<br />

asiakkaiden henkilötietokantojen<br />

kanssa. Tällä on monia hyödyllisiä<br />

käyttökohteita. Yhteistilojen varaus<br />

voidaan esimerkiksi päivittää<br />

tiloissa olevien kosketusnäyttöjen<br />

avulla tai mobiilisovelluksilla ja jakaa<br />

iLOQ S5 -avaimelle.<br />

iloq.com


Kuluneet tuulilasinpyyhkimet on<br />

turvallisuusriski ja korjauskehotuksen<br />

peruste katsastuksessa<br />

Tuulilasinpyyhkimien kunto on<br />

autojen vuosikatsastuksessa yksi<br />

tarkastuskohteista ja kuluneet<br />

pyyhkimet on korjauskehotuksen<br />

peruste. Myös tuulilasin pesulaitteen<br />

pitää toimia moitteettomasti<br />

ja pesunestettä pitää olla riittävästi<br />

säiliössä. Useampi yhtäaikainen<br />

korjauskehotusvika voi johtaa katsastuksen<br />

hylkäämiseen.<br />

Tuulilasinpyyhkimien suositeltu<br />

vaihtoväli on normaalikäytössä<br />

noin puoli vuotta, jonka jälkeen<br />

kumin kimmoisuus ja puhdistusominaisuudet<br />

heikkenevät. Suurin<br />

osa autoilijoista vaihdattaa pyyhkimensä<br />

kuitenkin harvemmin.<br />

– Huollettavissa autoissa näkee<br />

ikävän usein pyyhkimiä, jotka on<br />

käytetty loppuun. Elinkaarensa<br />

päätepistettä lähestyvät pyyhkimet<br />

jättävät raitoja ja vesikalvoa<br />

lasiin. Pyyhkimet kannattaa vaihtaa<br />

viimeistään tässä vaiheessa.<br />

Jos vanhuuttaan haurastunut sulka<br />

pääsee repeytymään, sen rungon<br />

metalliosa voi aiheuttaa vaurioita<br />

myös tuulilasiin, kertoo Atoy<br />

Autohuollon Pirkkalan toimipisteen<br />

työnjohtaja Jussi Rehuttu.<br />

Uusien autojen pyyhkimien<br />

vaihtaminen voi kysyä<br />

autoilijalta aikaa ja hermoja<br />

sien ollessa huoltoasennossa. Helpommalla<br />

pääseekin, kun vaihdattaa<br />

pyyhkimet auton huollon yhteydessä,<br />

toteaa Rehuttu.<br />

Vuoden 2018 määräaikaiskatsastuksissa<br />

todettiin tuulilasiin tai<br />

sen puhdistuslaitteisiin kohdistu-<br />

– Kiinnitysmekanismit muuttuvat<br />

ja vanha koukkukiinnitys on<br />

jäämässä historiaan. Saman automerkin<br />

eri malleissa voi olla useita<br />

erilaisia kiinnitysmekanismeja.<br />

Osassa uusista autoista pyyhkimet<br />

on vaihdettavissa vain niiden varvia<br />

vikoja tai puutteita yhteensä<br />

noin 162 000 kappaletta. Näistä<br />

noin 152 000 oli korjauskehotuksia<br />

ja 9 900 hylkäykseen johtavia<br />

vikoja. Tuulilasin ja sen pesulaitteiden<br />

puutteita tai vikoja ei eritellä<br />

tilastoissa erikseen.<br />

49


<strong>Kuljetus</strong> R. Stenvall Oy:n viettäessä 60 v. juhlavuottaan, julkaistiin<br />

kuljetusalan ”teräsmiehen”, 82 vuotta täyttäneen Raimo<br />

Stenvallin upea 230-sivuinen, A4-kokoinen vaakamuotoinen<br />

muistelmakirja KYYTIÄ SUOMELLE.<br />

Kirjan tekijä on Kalevi Karusuo.<br />

Kirjan sankari kuljetusyrittäjä,<br />

liikenneneuvos Raimo Stenvall,<br />

<strong>Kuljetus</strong> R. Stenvallin hallituksen<br />

puheenjohtaja helpotti valtavasti<br />

työtä muistelmiensa koostamisessa<br />

aukottoman ja terävän muistinsa<br />

sekä kokoamansa mittavan materiaaliarkistonsa<br />

avulla. Tärkeimmät<br />

virstanpylväät matkan varrelta – ja<br />

vähän enemmänkin ovat nyt tallennettu<br />

kansien väliin.<br />

Kirjan sivuilta huokuu voimakas<br />

autohenkisyys sekä tarinoissa että<br />

kuvituksessa läpi koko kirjan, mutta<br />

ei turhaan, sillä jo Raimon synnyinkodissa<br />

ja myöhemmin lähes koko<br />

oman perheen päivät ovat kulkeneet<br />

pitkälti kuorma-autoilun ja omien<br />

kuljetusyritysten parissa vuodesta<br />

toiseen. Tämä kiteytyy hyvin tunnetuissa<br />

sloganeissa: ”Kyytiä Suomelle”<br />

ja ”Kaikea se Raimo kuljettaa”.<br />

Jos runsas autokuvakavalkadi<br />

tuntuu lukijasta liialliselta, täytyy<br />

muistaa jokaisen kuvan edustavan<br />

suurta tai pienempää roolia Raimon<br />

miljoonien kilometrien matkalta ja<br />

olevan hankittu kovalla työpanoksella.<br />

Kalustoa on tarvittu tämän<br />

yrittäjän harvinaisen monipuolisiin<br />

kuljetussuoritteisiin, kevyestä jakeluliikenteestä<br />

alkaen maa-aines-,<br />

kappaletavara-, muutto-, vilja-,<br />

autojen siirto-, ulkomaan kylmä-,<br />

teollisuuden koneiden- ja satamien<br />

irtoperä/konttikuljetuksiin sekä<br />

moniin vaativiin erikoiskuljetuksiin,<br />

kuten tietokone- ja raskaskuljetukset.<br />

Raimon runsaslukuinen punavalkoinen<br />

Mercedes-Benz-laivasto<br />

on edelleen tuttu näky maamme<br />

teillä.<br />

Autoiluun liittyy vielä lisäksi<br />

oman automuseon ylläpito ja vahva<br />

kuorma-autohistoriallinen toiminta.<br />

Iso osa hänen kuorma- ja museoautokuvistaan<br />

on koottu omiin osioihinsa<br />

kirjan loppusivuille.<br />

Edelleen huippukuntoisen ja mielellään<br />

vielä työpaikalla viihtyvän<br />

monitoimimiehen energialatausta<br />

ja säteilyä kirjoittaja on purkanut ja<br />

jakanut kirjan sivuilla unohtamatta<br />

perhettä, varsinkin Kirsti Stenvallin<br />

voimakasta panosta, ystäviä,<br />

yritysten henkilöstöä, asiakkaita,<br />

yhteistyökumppaneita sekä ammatti-,<br />

harrastus-, Tuusulan kunnallispolitiikan<br />

ja urheilujärjestöjen ja<br />

-yhdistysten jäseniä.<br />

Muisteluja sivuilla on myös kovan<br />

kunnon taustasta, joka löytyy<br />

nuoruusvuosilta lapionvarresta.<br />

Nurkumatta tehtiin pitkää työpäivää<br />

Tuusulan sorakuopilla, joilla<br />

50


hiekkaa kuormattiin lapiolla isän,<br />

autoilija Väinö Stenvallin ”Voortin”<br />

lavalle. Hiekkaa ja soraa tarvittiin<br />

rajattomasti 1950-luvun jälleenrakennuksille<br />

ja hätäaputietyömaille.<br />

Myöhemmin on kuultu Raimon<br />

muistelleen, että onneksi olin aikoinani<br />

saanut ”hyvän lahjan – työnteon<br />

lahjan”.<br />

Eikä miehen kunto ole päässyt<br />

rapistumaan missään vaiheessa.<br />

Useat kestävyysurheilun vuosittaiset<br />

massatapahtumat, kymmenien<br />

kilometrien hiihto-, juoksu-, luistelu-,<br />

soutu- ja pyöräilymaratoonit<br />

eri puolilla Suomea ovat vaatineet<br />

ja pitäneet kunnon korkealla ja ovat<br />

olleet edelleen ykkösasioita Raimon<br />

vuosiohjelmassa. Näistä on omat<br />

kuvauksensa kirjan sivuilla.<br />

Kirjaa myy:<br />

<strong>Kuljetus</strong> R.Stenvall Oy<br />

Teollisuustie 1, FI-04300 Tuusula<br />

P. 09 2744 4012<br />

51


Ensimmäisenä maailmassa:<br />

Automaattinen pysäköintipalvelu,<br />

joka toimii täysin ilman ihmisen apua<br />

Bosch ja Daimler ovat saavuttaneet<br />

merkittävän etapin.<br />

Yritykset ovat saaneet viranomaisilta<br />

luvan automatisoidulle pysäköintijärjestelmälle<br />

Mercedes-Benzin<br />

museossa Stuttgartissa. Pysäköintipalvelua<br />

käytetään älypuhelinsovelluksella<br />

eikä se vaadi turvakuljettajaa.<br />

Tämä tekee siitä maailman<br />

ensimmäisen täysin ilman kuljettajaa<br />

toimivan pysäköintijärjestelmän,<br />

joka on hyväksytty virallisesti<br />

jokapäiväiseen käyttöön.<br />

52<br />

Ajamisen automaatioastetta kuvaavalla<br />

SAE-asteikolla järjestelmä<br />

on tasolla neljä, eli ajoneuvo voi<br />

liikkua ilman kuljettajaa maantieteellisesti<br />

rajatulla alueella. (SAE,<br />

Society of Automotive Engineers)<br />

”Automatisoitu ajaminen ja pysäköinti<br />

ovat tulevaisuuden liikkumisen<br />

tärkeitä rakennuspalikoita.<br />

Pysäköintijärjestelmä näyttää miten<br />

pitkälle olemme jo päässeet<br />

tällä kehityspolulla”, sanoo Robert<br />

Bosch GmbH:n hallituksen jäsen<br />

Markus Heyn.<br />

”Viranomaishyväksyntä tasoittaa<br />

tietä automatisoiduille pysäköintipalveluille<br />

kaikkialla maailmassa”,<br />

sanoo johtaja Michael Hafner,<br />

joka vastaa ajoteknologoista ja automaattisesta<br />

ajamisesta Daimler<br />

AG:lla.<br />

Tärkein yhteinen<br />

tavoite turvallisuus<br />

Koska automatisoidulle ajamiselle<br />

ei ole ollut virallista hyväksymisprosessia,<br />

paikalliset viranomaiset<br />

ovat valvoneet projektia yhdessä<br />

saksalaisen sertifiointilaitoksen<br />

TÜV:n kanssa. Heidän tavoitteensa<br />

oli arvioida pysäköintihallissa käytettävän<br />

teknologian käytön turvallisuutta.<br />

Tuloksena on syntynyt kattava turvallisuuskonsepti,<br />

jonka testausja<br />

hyväksyntäkriteerejä voidaan<br />

hyödyntää tämän pilottiprojektin<br />

jälkeenkin. Konseptissa kehittäjät<br />

muun muassa määrittelivät, miten


automatisoitu ajoneuvo havaitsee jalankulkijat ja<br />

muut autot kulkureitillään ja pysähtyy luotettavasti<br />

kohdatessaan esteen.<br />

Teknologia automatisoidun<br />

ajamisen taustalla<br />

Automatisoitu pysäköintipalvelu ei kaipaa kuljettajaa:<br />

Aja auto pysäköintihalliin, hyppää autosta<br />

ulos ja passita auto pysäköintipaikalle yhdellä<br />

älypuhelimen ruudun napautuksella. Kun kuljettaja<br />

on poistunut pysäköintihallista, auto ajaa<br />

omalle paikalleen ja pysäköi itsensä. Myöhemmin<br />

auto palaa samaan paikkaan samalla tavalla.<br />

Tämä prosessi pohjautuu Boschin älykkään pysäköintihalli-infran<br />

ja Mercedes-Benzin autoteknologian<br />

yhteispeliin. Boschin sensorit valvovat<br />

ajoväylää ja sen ympäristöä ja tuottavat tiedon,<br />

jota ajoneuvon ohjaaminen vaatii. Autossa oleva<br />

teknologia muuttaa infrastruktuurin antamat<br />

käskyt ajotoimenpiteiksi. Näin autot voivat jopa<br />

ajaa itsenäisesti pysäköintihallissa ramppeja pitkin<br />

ylös ja alas kerrosten välillä. Jos sensorit havaitsevat<br />

esteen, ajoneuvo pysähtyy välittömästi.<br />

Huipennus vuosien työlle<br />

Bosch ja Daimler ryhtyivät kehittämään täysin<br />

automatisoitua pysäköintiä vuonna 2015. Tämän<br />

tuloksena kesällä 2017 yritykset esittelivät Mercedes-Benzin<br />

museon pysäköintihallissa Stuttgartissa<br />

yleisölle pilottiratkaisunsa: automatisoidun,<br />

todellisissa olosuhteissa toimivan pysäköintipalvelun,<br />

joka toimi sekä ilman kuljettajaa että<br />

kuljettajan kanssa. Tätä ensi-iltaa seurasi intensiivinen<br />

testausvaihe. Vuodesta 2018 lähtien museon<br />

kävijät ovat voineet käyttää pysäköintipalvelua<br />

koulutetun turvallisuushenkilön ohjeistamana.<br />

www.varova.fi • info@varova.fi • puh. 09 773 96 300<br />

VAROVA TUO MAAILMAN LÄHELLE<br />

Ulkomaankaupan toimitusketjussa on useita<br />

vaiheita, joissa ammattitaito punnitaan. Harva<br />

yritys pystyy yksin hallitsemaan logistiikan eri<br />

osa-alueita – eikä tarvitsekaan!<br />

JÄTÄ KOKO PROSESSI KANSAINVÄLISEN<br />

LOGISTIIKAN ASIANTUNTIJALLE - VAROVALLE<br />

Autamme valitsemaan kustannustehokkaat<br />

ja optimaaliset ratkaisut siten, että tuotteet<br />

saapuvat oikeaan aikaan perille niin vientikuin<br />

tuontikuljetuksissakin.<br />

Varova on suomalainen perheyritys, jolla on<br />

MAAILMANLAAJUINEN LOGISTIIKKAVERKOSTO<br />

Huolella valitut yhteistyökumppanit takaavat<br />

palvelun laadun sekä Suomessa että ulkomailla.<br />

VÄLITÄMME ASIAKKAISTA, TOISISTAMME JA<br />

YHTEISKUNNASTA. Välitämme myös kuljetuksia.<br />

Haluamme tuottaa asiakkaillemme ilahduttavan<br />

palvelukokemuksen huomioimisen,<br />

osaamisen ja joustavuuden<br />

kautta.<br />

Pilottiprojektin yksi osa-alue käsitti ajoneuvojen<br />

valaistuskonseptien testausta. Turkoosi valaistus<br />

tarkoittaa, että ajoneuvo on automatisoidun ajamisen<br />

tilassa ja informoi ohikulkijoita ja muita<br />

tienkäyttäjiä, että ajoneuvo ajaa itsenäisesti. Näiden<br />

testien tuloksia käsitellään hiljattain julkaistussa<br />

SAE-standardissa 3134. Virallisen ja lopullisen<br />

viranomaishyväksynnän saaminen on merkittävä<br />

virstanpylväs Boschille ja Daimlerille: Pian<br />

kiinnostuneet voivat kokea innovatiivisen pysäköintipalvelukokemuksen<br />

Mercedes-Benzin<br />

museon pysäköintihallissa kokonaan ilman turva-kuljettajan<br />

apua.


Autojen pitäminen jatkuvassa<br />

toimintakunnossa on kuljetusalalla<br />

nykyään erittäin tärkeää<br />

• Polttoainevarkauden hälytin etäyhteydellä<br />

• Kaksipalkeiset tukiakselit parantavat kuorman käsiteltävyyttä pystysuunnassa<br />

• Yhdistetty päällirakenne tehostaa hallintaa<br />

Kuorma-autoihin kohdistuvat<br />

polttoainevarkaudet ovat merkittävä<br />

ongelma monella alueella ja<br />

monelle kuljetusyritykselle. Varastettu<br />

polttoaine aiheuttaa kustannuksia<br />

jo itsessään. Suurempi ongelma<br />

on kuitenkin se, että kuorma-auto<br />

voi joutua odottamaan<br />

useita tunteja ennen kuin kuljetusta<br />

päästään jatkamaan.<br />

54<br />

"Autojen pitäminen jatkuvassa toimintakunnossa<br />

on kuljetusalalla<br />

nykyään erittäin tärkeää", sanoo<br />

Scanian kuorma-autotoimintojen<br />

varatoimitusjohtaja Alexander<br />

Vlaskamp. "Polttoainevarkauden<br />

hälyttimen ja muiden kehittämiemme<br />

älykkäiden etäyhteyspalvelujen<br />

avulla asiakkaamme voivat<br />

hallinnoida kuorma-autojaan<br />

helpommin ja lisätä niiden käytettävyyttä."<br />

Scanian uusi hälytysjärjestelmä<br />

toimii paikallisesti ja lähettää lisäksi<br />

tekstiviesti- ja sähköpostiilmoituksia<br />

ajoneuvojen hallintajärjestelmän<br />

kautta, jos asiakkaalla<br />

on käytössään Scanian Kontrollipaketti.<br />

Kun hälytysjärjestelmä


kytketään päälle, se valvoo polttoainetasoa<br />

jopa 65 tunnin ajan,<br />

kunhan kuorma-auton akun pääkytkin<br />

on päällä. Jos polttoainetaso<br />

laskee nopeasti 4-8 prosenttia<br />

(tankin koosta riippuen), hälytyssireeni<br />

laukeaa.<br />

"Jos joku peukaloi ajoneuvoa,<br />

käyttäjä saa hälytyksen ja polttoainevarkauden<br />

seuraukset voidaan<br />

välttää tai niitä voidaan ainakin<br />

lieventää", Vlaskamp toteaa.<br />

"Asiakkaamme saavat järjestelystä<br />

mielenrauhaa, koska järjestelmä<br />

auttaa välttämään odottamattomia<br />

käyttökatkoksia".<br />

Vahinkojen välttäminen<br />

lastauksen aikana<br />

kettä tapahtuu vain pystysuunnassa.<br />

Näin kuorma-auto on helpompi<br />

pitää oikealla paikalla, ja purkamisen<br />

aikaisen vaakasuoran liikkeen<br />

tukijaloille aiheuttamia vaurioita<br />

voidaan vähentää.<br />

Tämä on erityisen tärkeää ohjaavalla<br />

tukiakselilla varustetuille<br />

kuorma-autoille, koska ne liikkuvat<br />

eri tavalla tukiakselin ilmapaljejärjestelmän<br />

vuoksi. Scania on<br />

poistanut tämän riskin ottamalla<br />

käyttöön uuden ominaisuuden,<br />

joka vapauttaa tukiakselin jarrut<br />

automaattisesti. Kun pyörät voivat<br />

pyöriä vapaasti, tukiakselista<br />

ei pääse siirtymään voimia, jotka<br />

voisivat siirtää kuorma-auton pois<br />

halutulta paikalta.<br />

Yhdistetty päällirakenne<br />

tehostaa hallintaa<br />

Scanian huippuluokan BCI:tä (Bodybuilder<br />

Communication Interface,<br />

päällirakentajan tietoliikenneliittymä)<br />

voidaan nyt käyttää myös<br />

päällirakenteeseen liittyvien toimintojen<br />

mittaukseen ja valvontaan.<br />

Liittymä kerää kuorma-auton<br />

antureista tietoja esimerkiksi painosta,<br />

lämpötilasta ja hälytyksistä.<br />

Tiedot lähetetään sisäänrakennetun<br />

Scania C300 Communicatorin<br />

kautta asiakkaan FMS-järjestelmään<br />

(jos asiakkaalla on käytössä<br />

Scanian Kontrollipaketti-palvelu).<br />

Näin kaikki ajoneuvon ja päällirakenteen<br />

tärkeät tiedot sijaitsevat<br />

yhdessä helppokäyttöisessä paikassa.<br />

Samalla myös valvontatietojen<br />

hyödyntämiseen tarvittava<br />

alkuinvestointi pienenee.<br />

"Etäyhteydellä kytketty päällirakenne<br />

lisää kuljetusyrityksen hallintamahdollisuuksia",<br />

sanoo Alexander<br />

Vlaskamp. "Erikoislasteja,<br />

kuten ruokapakasteita, voidaan<br />

valvoa ja dokumentoida koko kuljetuksen<br />

ajan. Näin voidaan varmistaa,<br />

että lasteja käsitellään oikein<br />

kuljetusketjun joka vaiheessa."<br />

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!<br />

Valmiina lähtöön.<br />

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.<br />

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset<br />

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.<br />

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät<br />

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.<br />

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.<br />

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.<br />

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.<br />

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.<br />

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.<br />

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014<br />

-standardin mukaisesti.<br />

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.<br />

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.<br />

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab<br />

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm<br />

Scania esittelee parannetun kuormankäsittelytekniikan<br />

vaihtokorikuorma-autoille,<br />

jotka käsittelevät<br />

kontteja tai muita vaihdettavia<br />

päällirakenteita. Kun korin alla<br />

olevaa kuorma-autoa nostetaan tai<br />

lasketaan ilmajousituksen avulla,<br />

on äärimmäisen tärkeää, että liiwww.drager.fi<br />

55


Entistä kehittyneempiä<br />

turvatyynyjä, turvavöitä ja<br />

istuimia automatisoitujen<br />

autojen aikuis- ja<br />

lapsimatkustajille<br />

• Ohjauspyörä ja polkimet sisäänvedettyinä<br />

automaattisessa ajotilassa<br />

• Etuturvatyyny integroitu kojelautaan<br />

ja sivuturvatyynyt etuistuinten<br />

kylkiin<br />

• Takaistuimen valaistut turvavyölukot<br />

ja lämmitettävä hihna<br />

kannustavat vyön käyttöön<br />

• Pre-Safe Child takaa ennakoivaa<br />

suojaa perheen pienimmille ja<br />

seuraa lapsen hyvinvointia<br />

Automatisoiduissa ja autonomisissa<br />

ajoneuvoissa tarvitaan kokonaisvaltaista<br />

turvallisuuskonseptia<br />

ja uusia turvallisuusratkaisuja,<br />

sillä matkustajien istuma-asennot<br />

ja istumapaikat saattavat olla paljon<br />

monipuolisempia kuin tähän<br />

saakka. Mercedes-Benz esittelee<br />

autonomisen aikakauden matkustajaturvallisuutta<br />

monipuolisesti<br />

kokeellisessa turvallisuusteknisessä<br />

ESF <strong>2019</strong> -autossaan.<br />

Ohjauspyörä ja polkimet: Kun<br />

ESF <strong>2019</strong> ajaa täysin autonomisesti,<br />

ohjauspyörä ja polkimet on<br />

vedetty lattian sisään eikä ohjauspyörä<br />

pyöri. Tämä pienentää loukkaantumisriskiä<br />

mahdollisessa<br />

törmäyksessä yhdessä tasaisen ja<br />

pehmustetun lattian kanssa.<br />

56<br />

Sähköiset ohjauskäskyt: ESF<br />

<strong>2019</strong>:n Steer-by-wire-teknologia –<br />

ohjauskäskyjä ei välitetä mekaanisesti<br />

vaan sähköisesti – tukee uutta<br />

suorakulmaista ohjauspyörän<br />

geometriaa. Ohjauksen välitystä<br />

ohjataan nyt mukautuvasti, jolloin<br />

aiempaa selvästi pienempi liike<br />

riittää pyörien kääntämiseen. Siksi<br />

käsiä ei tarvitse laittaa ristiin edes<br />

suurta ohjausliikettä tehtäessä.<br />

Etuistuinten turvavyöt: Turvavyöt<br />

on integroitu etuistuimiin,<br />

jotta vyö kulkee mahdollisimman<br />

lähellä vartaloa myös aiempaa rennommassa<br />

istuma-asennossa. Turvavöissä<br />

on sähkömoottorikäyttöiset<br />

tehokiristimet, jotka kiristyvät<br />

Pre-Safe-tilanteissa. Ne voivat<br />

myös laueta ennakoivasti, kiristää<br />

turvavyön sopivalla tavalla ja vetää<br />

matkustajan taaksepäin edullisempaan<br />

pystysuoraan asentoon.<br />

Sähkötoimiset turvavöiden kiristimet<br />

ovat uudelleen käytettävissä<br />

kiristymisen jälkeen.<br />

Kuljettajan turvatyyny: ESF<br />

<strong>2019</strong>:ssa kuljettajan turvatyyny on<br />

integroitu kojelautaan ohjauspyörän<br />

sijaan. Kolmiulotteinen 120<br />

litran vetoinen tyyny levittäytyy<br />

lauetessaan yli kojelaudan ja yli<br />

yläosastaan viistetyn ohjauspyörän,<br />

jolloin se peittää suojaavasti<br />

aiempaa suuremman alueen. Jos<br />

ESF ajaa kolarihetkellä kuljettajan<br />

ohjauksessa, ohjauspyörä liikkuu<br />

millisekunneissa 100 milliä sisäänpäin<br />

turvatyynyn lauetessa.<br />

Integroidut sivuturvatyynyt: Sivuturvatyynyt<br />

löytyvät nyt etuistuinten<br />

selkänojan sivuilta molemmin<br />

puolin. Tilavuudeltaan 40-litrainen,<br />

siipien mallinen turvatyyny<br />

ympäröi lauetessaan matkustajien<br />

hartioiden ja käsivarsien alueen lisäksi<br />

myös pään alueen. Istuimeen<br />

integroinnin ansiosta suojavaikutus<br />

ei enää riipu istuma-asennosta<br />

tai selkänojan säädöistä. Lisäksi<br />

tyyny suojaa matkustajaa myös<br />

keskeltä eli iskeytymiseltä toista<br />

matkustajaa vasten (ns. Far-Sidetörmäys),<br />

ei ainoastaan varsinaisen<br />

törmäyksen puolelta.<br />

Turvallisuutta takaistuimella:<br />

Takatilan turvatyynyssä on uusi<br />

putkirakenne. Takaturvavyön<br />

käyttämisestä on tehty aikaisempaa<br />

helpompaa ja houkuttavampaa<br />

turvavyön ojentimien, valaistujen<br />

turvavyölukkojen, USB-turvavyölukkojen<br />

sekä lämmitettävän<br />

turvavyöhihnan avulla.


Pre-Safe Child takaa<br />

ennakoivaa suojaa perheen<br />

pienimmille ja seuraa lapsen<br />

hyvinvointia<br />

ESF <strong>2019</strong> -auton Pre-Safe Child<br />

-lastenistuin on verkotettu auton<br />

kanssa radiosignaaliyhteydellä.<br />

Vaaran havaitessaan tunnistimet<br />

lähettävät istuimelle signaalin, joka<br />

käynnistää suojatoimenpiteet<br />

millisekunneissa: lastenistuimen<br />

vyöt kiristyvät ja törmäyssuojaelementit<br />

tulevat esiin istuimen sivuilta.<br />

Kiristyneen turvavyön ansiosta<br />

lapsi pysyy paremmin paikoillaan<br />

ja häneen kohdistuva kuormitus<br />

laskee merkittävästi. Sivusuojaelementit<br />

ponnahtavat esiin aina<br />

oven puolelta, huolimatta lapsen<br />

istumasuunnasta.<br />

istuimelta ilman, että kuskin huomiokyky<br />

liikenteessä herpaantuu.<br />

ESF <strong>2019</strong> -auton verkotettu lastenistuin<br />

valvoo lapsen lämpötilaa,<br />

pulssia, hengitystä ja nukkumistilaa.<br />

Lastenistuimeen on lisäksi<br />

asennettu kamera. Kuljettaja<br />

voi seurata lapsen hyvinvointia<br />

ja tilaa medianäytön animaatioiden<br />

(”Kaikki hyvin” tai Lapsi herää”)<br />

sekä kameran välittämän live-videokuvan<br />

avulla. Lisäksi kaikki<br />

elintoimintotiedot voidaan ajon<br />

aikana siirtää Mercedes me -sovelluksella<br />

älypuhelimeen.<br />

Pre-Safe-lastenistuin on kääntyvä,<br />

joten lapsi voidaan nostaa istuimeen<br />

ja sieltä pois katsesuunta<br />

oveen päin. Sen jälkeen istuinta<br />

käännetään 90 astetta (lapsen<br />

kasvot menosuuntaan tai taaksepäin),<br />

jolloin järjestelmä jännittyy<br />

jousen voimasta. Näin muodostunutta<br />

jousivoimaa hyödynnetään<br />

tarvittaessa siten, että istuimeen<br />

integroitu 5-pistevyö kiristyy, jos<br />

auto tunnistaa Pre-Safe-toimintojen<br />

laukaisun.<br />

Kolmiulotteinen 120 litran vetoinen tyyny levittäytyy lauetessaan yli kojelaudan<br />

ja yli yläosastaan viistetyn ohjauspyörän, jolloin se peittää suojaavasti aiempaa<br />

suuremman alueen.<br />

Turvaistuinkonseptiin on lisäksi<br />

integroitu asennusvalvonta istuimen<br />

käyttövirheiden estämiseksi.<br />

Istuimesta löytyvät kahdeksan<br />

symbolia sekä niitä vastaavat animaatiot<br />

auton MBUX-järjestelmän<br />

medianäytössä opastavat asennuksen<br />

kaikki vaiheet havainnollisesti.<br />

Animaatiot ilmaisevat myös,<br />

mikäli asennus onnistui.<br />

Turvallisuussuositusten mukaan<br />

pikkulasta olisi kuljetettava auton<br />

takaistuimella selkä menosuuntaan<br />

15-kuukautiseksi saakka. Tähän<br />

tarkoitetut i-Size-lastenistuimet<br />

voidaan kiinnittää auton Isofix-kiinnikkeisiin<br />

selkä menosuuntaan.<br />

Haittana on, että tällöin lasta<br />

ei pysty tarkkailemaan kuljettajan<br />

Tilavuudeltaan 40-litrainen, siipien mallinen turvatyyny ympäröi lauetessaan<br />

matkustajien hartioiden ja käsivarsien alueen lisäksi myös pään alueen.<br />

57


Uusi teknologia: vähemmän<br />

pienhiukkasia, vähemmän jarrupölyä<br />

58<br />

Sähköisen liikkuvuuden edelläkävijä<br />

Bosch on vuoden<br />

2018 alun jälkeen kerännyt<br />

noin 13 miljardin edestä<br />

henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen<br />

akkuvoimansiirtoon<br />

liittyviä tilauksia. Uusien tilausten<br />

ja aktiivisen kehitystyön ansiosta<br />

yhtiö on menestynyt vaikeassa<br />

markkinatilanteessa: vuonna <strong>2019</strong><br />

Mobility Solutions -liiketoimintaalue<br />

on jälleen kehittynyt globaalia<br />

autonvalmistusta nopeammin.<br />

Markkinoiden voimakkaasta laskusuhdanteesta<br />

huolimatta sektorin<br />

myynti yltänee lähes edellisvuoden<br />

tasolle.<br />

”Liikkuvuuden muutokseen liittyy<br />

haasteita, mutta ehdottomasti<br />

myös mahdollisuuksia, joihin haluamme<br />

tarttua”, Boschin pääjohtaja<br />

Volkmar Denner kertoo.<br />

Bosch kehittää tavanomaisia voimansiirtoratkaisuja<br />

mutta panostaa<br />

samalla sähköistykseen. Sen tavoitteena<br />

on myös varmistaa liikkuvuuden<br />

automaatio, verkottuminen<br />

ja personointi. Elektroniikka ja<br />

ohjelmistot ovat keskeisiä tekijöitä<br />

tässä kehityksessä: ohjelmistoalan<br />

osaamiseen panostetaan vuosittain<br />

kolme miljardia euroa. Tavoitteena<br />

on varmistaa liikkumisen ekologisuus<br />

ja liikkuvuusratkaisujen saatavuus.<br />

Tehokas voimansiirto:<br />

polttomoottoreista<br />

polttokennoihin<br />

Bosch näyttää tietä ilmastotoimissa<br />

muun muassa tekemällä kaikista<br />

toimipisteistään hiilineutraaleja<br />

ensi vuodesta lähtien.<br />

”Lisäksi kehitämme liikkuvuusratkaisuja,<br />

jotka eivät lisää ilmaston<br />

lämpenemistä ja ilmanlaadun heikkenemistä”,<br />

Denner täydentää.<br />

Toiminta sähköisen liikkuvuuden<br />

alalla on huomattavasti muita yrityksiä<br />

laajempaa: sen aluevaltauksiin<br />

kuuluvat monenlaiset ratkaisut<br />

polkupyöristä hyötyajoneuvoihin ja<br />

48 voltin hybrideistä täysin sähköisiin<br />

voimansiirtojärjestelmiin.<br />

Vuoden alussa Bosch ennusti henkilöautoissa<br />

ja kevyissä hyötyajoneuvoissa<br />

käytettävien sähköliikkuvuuskomponenttien<br />

myynnin<br />

kasvavan viiteen miljardiin euroon<br />

vuoteen 2025 mennessä.<br />

”Päästöttömän liikkuvuuden teknologiaa<br />

kehitettäessä ensimmäisenä<br />

haasteena on saada markkinat<br />

hyväksymään uudet vaihtoehdot. Tämä<br />

onnistuu vain riittävän edullisilla<br />

ratkaisuilla. Jos niitä ei löydy, ilmastotyö<br />

jää puolitiehen”, Denner toteaa.<br />

Uusi teknologia:<br />

vähemmän pienhiukkasia,<br />

vähemmän jarrupölyä<br />

Vuonna 2030 kolme neljästä uudesta<br />

autosta tulee edelleen kulkemaan<br />

polttomoottorilla – osa kuitenkin 48<br />

voltin akkujärjestelmän tai ladattavan<br />

hybridiratkaisun tukemana. Tästä<br />

syystä Bosch on panostanut myös<br />

diesel- ja bensamoottorin tehokkuuden<br />

parantamiseen. Uusimmissa<br />

moottorimuutoksia sekä nykyaikaista<br />

pakokaasun käsittelyä hyödyntävissä<br />

ratkaisuissa bensamoottoreiden<br />

pienhiukkaspäästöt on saatu nipistettyä<br />

jopa 70 % Euro 6d -standardin<br />

vaatimuksia alemmiksi myös<br />

aidoissa ajo-olosuhteissa.<br />

Bosch pyrkii myös minimoimaan<br />

jarrutuksen aiheuttamat hiukkaspäästöt.<br />

Yksi edistysaskeleista on<br />

iDisc, jonka hiukkaspäästöt jarrutuksen<br />

yhteydessä ovat vain 10 %<br />

tavallisen jarrulevyn vastaavista.<br />

Toinen uusista ratkaisuista on regeneroiva<br />

jarrujärjestelmä, joka voi<br />

vähentää sähköajoneuvojen muodostamaa<br />

jarrupölyä jopa yli 95 %.


Alkuperäis- ja tarvikevaraosat:<br />

VOLVO | SCANIA | MB | RENAULT | IVECO | MAN | DAF | BPW | SAF | ROR<br />

Meiltä saat raskaan kaluston varaosat merkkiin kuin merkkiin.<br />

Yhteisostot suoraan varaosavalmistajilta takaavat uusimmat osat<br />

ja laajimman valikoiman vaihtoehtoja.<br />

Palvelemme sinua<br />

varaosa-asioissa ympäri Suomen:<br />

Vantaalla<br />

Juhanilantie 4, 01740 Vantaa Puh. 010 229 3080<br />

Tampereella<br />

Kaskimäenkatu 2b, 33900 Tampere Puh. 010 229 3081<br />

Lahdessa (uusi osoite 1.5 alkaen)<br />

Laatukatu 3, 15680 Lahti Puh. 010 229 3086<br />

Turussa<br />

Orikedonkatu 21, 20380 Turku Puh. 010 229 3082<br />

Lappeenrannassa<br />

Höyläkatu 2, 53500 Lappeenranta Puh. 010 229 3090<br />

Kokkolassa<br />

Indolantie 27, 67600 Kokkola Puh. 010 229 3098<br />

Oulussa<br />

Kiilletie 1, 90630 Oulu Puh. 010 229 3099<br />

Seinäjoella (uusi osoite 1.5 alkaen)<br />

Piirturinväylä 2, 60100 Seinäjoki Puh. 010 229 3088<br />

Joensuussa<br />

Avainkuja 3, 80100 Joensuu Puh. 010 229 3095<br />

Rovaniemellä<br />

Yhdysväylä 4, 96910 Rovaniemi Puh. 010 229 3087<br />

www.skuba.fi<br />

Soita ja tarkista päivän nettohinta!<br />

Nopeat toimitukset ympäri Suomen!


Aina sovitusti ehjänä perille<br />

– ilman välipurkuja!<br />

TÄYDEN PALVELUN<br />

LOGISTIIKKATALO<br />

LUOTETTAVIN KUMPPANISI<br />

Tarjoamme asiakkaillemme täsmälliset ja luotettavat<br />

kuljetusratkaisut ja palvelukokonaisuuden,<br />

johon voidaan liittää tukipalveluita yksilöllisesti<br />

tarpeen mukaan. Kattava yhteistyöverkostomme<br />

mahdollistaa toimimisen laajalla operointialueella.<br />

JOUSTAVAT VARASTOPALVELUT<br />

• Lyhyt- ja pitkäaikainen varastointi<br />

• Tavaran vastaanotto<br />

• Keräily<br />

• Lähettäminen<br />

• Inventointi<br />

TEHOKKAAT TERMINAALIPALVELUT<br />

• Kuormien purku<br />

• Lastaus<br />

• Lajittelu<br />

• Välivarastointi<br />

YHTEYSTIEDOT<br />

Kristian Lella<br />

p. 050 919 22 63<br />

kristian.lella@gli.fi<br />

Tero Santaniemi<br />

p. 0400 184 247<br />

tero.santaniemi@gli.fi<br />

Patamäenkatu 4,<br />

33900 Tampere<br />

www.gli.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!