25.09.2019 Views

Kuljetus & Logistiikka 4 / 2019 (reupload)

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA 4/2019 WWW.KULJETUSLEHTI.FI

PUHTAAMPI

UUSI SUKUPOLVI

Scanian vaihtoehtoisten polttoaineiden mallisto on markkinoiden laajin.

Kaikki dieselmoottorimme ovat HVO-yhteensopivia. Lisäksi saatavilla ovat

Biokaasu-, Bioetanoli- ja Biodieselvaihtoehdot.

www.scania.fi


Turun Satama kumppaneineen tarjoaa kilpailukykyisen logistiikkakokonaisuuden luotettavuutta ja kustannustehokkuutta

hakeville yrityksille. Sataman laivaliikenteelle tuottamia palveluja täydentävät nykyaikaiset varastointi- ja terminaalipalvelut,

jotka vastaavat sekä pitkäaikaisen varastoinnin että nopearytmisen jakelutoiminnan tarpeisiin. Sataman läheisyyden ansiosta

tuotteet saadaan aluksista nopeasti varastoon, mikä ajan lisäksi säästää myös kustannuksia. Logistista palvelutarjontaa täydentävät

monipuoliset lisäarvopalvelut, jotka oikaisevat materiaalivirtoja sekä nopeuttavat tuotteiden kulkua joko jälleenmyyjille tai

suoraan kuluttajille.

WWW.PORTOFTURKU.FI

2


www.scania.fi

MAALLA MERELLÄ ILMASSA 4/2019 WWW.KULJETUSLEHTI.FI

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

PUHTAAMPI

UUSI SUKUPOLVI

Scanian vaihtoehtoisten pol toaineiden mallisto on markkinoiden laajin.

Kaikki dieselmoo torimme ovat HVO-yhteensopivia. Lisäksi saatavi la ovat

Biokaasu-, Bioetanoli- ja Biodieselvaihtoehdot.

Raskaan liikenteen

onnettomuudet kasaantuvat

kokemattomille kuskeille........ 6

Kuljetusliike Helokivi aloitti ajot

uudella etanolikäyttöisellä

säiliöautolla............................30

Kuljetusrinki kasvaa

kiertotalouden

aallonharjalla...........................8

Suomen ensimmäinen

lääkekuljetus droonilla

toteutettiin onnistuneesti... 34

Suomalaiset tiekarhut

lähtevät maailmalle

Kiteeltä..................................10

Vain 9 % autoilijoista valmis

luopumaan autosta

– nämä kokonaiskustannukset

voivat yllättää....................... 36

Nostetta

liiketoimintaan.......................12

Mika Salosta ja

Sami Saikkosesta Atolin

lentävät brändilähettiläät..... 42

Laserhäirintää tapahtuu

usein lennon kriittisimmissä

vaiheissa.................................20

Kyytiä Suomelle.................... 50

Pyöreitä 70-vuosia juhliva

kuljetusyritys laajentaa

toimintaansarakentamalla

oman terminaalin..................24

Autojen pitäminen jatkuvassa

toimintakunnossa on

kuljetusalalla

nykyään erittäin tärkeää...... 54

22. vsk

YHTEYSTIEDOT

Päätoimittaja M-T Toivola

lehti@kuljetuslehti.fi

+358 40 7175686

OSOITE

Kuljetus&Logistiikka

Artturinkatu 2, BOX 29

FI 20200 Turku

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Vaihde +358 40 717 5686

E-mail toimitus@kuljetuslehti.fi

Kotisivut www.kuljetuslehti.fi

Printti: ISSN 1458-1086

Verkko: ISSN 1798-7962


Pääkirjoitus

Hallitusohjelmassa sitouduttiin puolittamaan päästöt

vuoteen 2030 mennessä. Kun ottaa huomioon, että liikenteen

osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on

20 %, vaatii päästöjen puolittaminen merkittäviä toimia

liikenteen saralla. Nykykuntoiset väylät ja liikennejärjestelyt

aiheuttavat painorajoituksia ja kiertoreittejä.

Vähähiilisen liikenteen infran saavuttamiseksi, korjaamiseen

ja rakentamiseen tarvitaan toimia nyt, että päästöt

saadaan alemmaksi tulevaisuudessa. Jokaista liikennemuotoa

tarvitaan mutta huomio on keskitettävä sinne,

missä vaikuttavuus on suurin.

Kaikki toimet ovat tarpeellisia, eikä vähiten se, että kuljetuksia

saadaan siirrettyä raiteille, joilla kapasiteetti on

kunnossa. Isojen infrahankkeiden osalta Turun tunnin

junan ja Suomi-radan nopeiden raideyhteyksien suunnittelun

toteuttaminen sai konkretiaa lukujen muodossa.

Pohjolan Rautateiden pääomitus 15,7 miljoonalla eurolla

ja valtion varautuminen suunnittelun rahoittamiseen

yhteensä 115 miljoonalla on askel oikeaan suuntaan.

Nyt tarvitaan tekoja, että suunnittelu käynnistetään

nopeasti ja hankkeet saadaan liikkeelle. 12-vuotisessa

liikennejärjestelmäsuunnittelussa tulisi huomioida myös

rahoituksen näkökulmasta eri vuosille ajoittuvat toimet,

niin että jatkuvuus ja ennakoitavuus niin perusväylänpidon

kuin hankkeidenkin rahoituksen osalta taataan.

Kuva: Liisa Takala.

Väyläverkosto on

Suomen

vientiteollisuuden

selkäranka

hallitukselle, että infran korjausvelan

Kiitos pysäyttämiseen on suhtauduttu vakavasti

ja tilanteen korjaamiseen osoitettiin määrärahaa.

Infrahankkeisiin perusväylänpidon rahoituksen 300 miljoonan

euron vuosittainen tasokorotus on välttämätön

toimenpide korjausvelan pysäyttämiseksi.

Isoja hankkeita tulisi tarvittaessa pystyä pilkkomaan

osiin. Näin mahdollistetaan EU-rahoituksen maksimaalinen

hyödyntäminen. Meneillään olevan EU-budjettikauden

puitteissa on avautumassa vielä kaksi liikennehankkeille

suunnattua hakua, ns. ylijäämät käyttämättä jääneistä

tuista, joita voidaan käyttää vuoden 2023 loppuun

saakka. Sen jälkeen on aloitettava työ EU-rahoituksen

saannon varmistamiseksi tulevasta EU-budjetista.

Siitä huolimatta, että budjettiriihen luvut otettiin ilolla

vastaan, on tärkeää jatkaa vastuullista keskustelua siitä,

kuinka oikea suunta taataan myös tulevaisuudessa. Aiempien

Liikenne- ja viestintäministeriön laskelmien mukaan

ratojen ja teiden korjausvelan kuittaamiseen tarvittaisiin

2,5 miljardia euroa. Siihen päälle lisätään 15 miljardin

investointivelka. Tämän yhtälön ratkaisemisessa tarvitaan

yli budjetti- ja hallituskausien ulottuvaa näkemystä

liikenteen rahoitusmallista. Tämän hallituksen aikana

määritellään, millaisella väyläverkostolla suomalaista

liikennepolitiikka toteutetaan tulevaisuudessa.

Päivi Wood

Johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen

asiantuntija

Keskuskauppakamari

4


ILMOITUS

LNG kuljettaa

ekologisemmin

HELSINGIN JA JYVÄSKYLÄN välillä on tänä vuonna voinut

nähdä Suomen ensimmäisen kolmiakselisen, nesteytetyllä

maakaasulla (LNG) kulkevan Iveco-rekkaveturin.

Vähälä Yhtiöiden uusi Iveco Stralis NP 460 6X2 vetää

perässään viisiakselista puoliperävaunua. Kokonaispainoa

yhdistelmällä on 62 tonnia, pituutta 23 metriä.

– Haluamme pysyä alan kehityksen kärjessä ja tarjota

asiakkaillemme mahdollisuuden vähäpäästöiseen, kustannustehokkaaseen

logistiikkaan, perustelee Vähälä Yhtiöiden

hankintapäällikkö Ari Karjalainen investointia.

LNG-rekkaveturilla ajetaan noin 230 000 kilometriä

vuosittain. Sen avulla yritys voi vähentää hiilidioksidipäästöjään

noin 50 tonnilla vuodessa dieselkäyttöiseen rekkaveturiin

verrattuna. Lisäksi vähenevät lähi- ja pienhiukkaspäästöt,

mikä parantaa ilmanlaatua.

– Vastuullisuus on meille tärkein arvo, ja näemme vaihtoehtoiset

polttoaineet merkittävänä ratkaisuna maantieliikenteen

päästöjen vähentämiseen, Karjalainen tiivistää.

Nesteytetty biokaasu (LBG) ja nesteytetty maakaasu (LNG)

ovat vähäpäästöisiä ja kilpailukykyisiä polttoaineita

raskaalle liikenteelle. Kaasukäyttöisyys auttaa vähentämään

päästöjä ja polttoainekustannuksia. Gasumin raskaan

liikenteen tankkausasemat palvelevat kuljetusyrittäjiä

Suomessa, Ruotsissa ja pian myös Norjassa. Kysy lisää:

www.gasum.fi.

5


RASKAAN LIIKENTEEN

ONNETTOMUUDET

KASAANTUVAT

KOKEMATTOMILLE KUSKEILLE

Pohjola Vakuutuksen tekemän ammattiliikenteen haastattelututkimuksen

mukaan kuskin vähäinen ajokokemus ja

keskittymisen herpaantuminen ovat suurimpia syitä raskaan

liikenteen suistumisiin.

Teksti: Ari Rantamaa,

Riskipäällikkö, Pohjola Vakuutus Oy

– Alle 21-vuotiaat kuskit, joilla

oli tapahtumahetkellä alle

kaksi vuotta ajokokemusta,

korostuvat tuloksissa. Tämä

ei tarkoita, että nuoremmat

kuskit olisivat huonoja kuskeja,

mutta kokemuksesta on suuri

apu tilanteiden ennakoimisessa,

kertoo Pohjola Vakuutuksen

yritysasiakkaiden liiketoimintajohtaja

Antti Huhtala.

Kokemus raskaan kaluston ratin

takana näkyy ennen kaikkea ennakoinnissa.

Kun takana on suurempi

määrä kilometrejä, osaa yllättäviin

tilanteisiin varautua paremmin.

Tämän lisäksi kuskin on Huhtalan

mukaan kriittisen tärkeää keskittyä

nimenomaan ajamiseen.

6

Tutkimuksen mukaan ajoneuvoyhdistelmiä

suistui teiltä liki yhtä

paljon suoralla tieosuudella kuin

mutkissa. Useimmin tieltä suistumisessa

kyse on ollut siitä, että kuskin

huomio on herpaantunut itse

ajosta johonkin muuhun. Muutamat

vastaajat kertoivat avoimesti, etteivät

olleet keskittyneet tarpeeksi, ja

tilanne johti suistumiseen.

– Pitkän, kymmenen tunnin työvuoron

väsyttämänä keskittyminen

herpaantui, ja yhdistelmä

ajautui liiaksi tienreunaan,

eikä sitä saanut enää oikaistua

tielle, kertoi yksi vastaajista.

Huonot keliolosuhteet eivät näytä

yksin aiheuttavan tieltä suistumisia,

mutta yhdessä keskittymisen

herpaantumisen kanssa osoittautuivat

kohtalokkaiksi.

– Suistuminen tapahtui suoralla

tiellä, joka oli huonosti aurattu

ja liukas. Yhdistelmä ajautui

liiaksi oikealle ja kellahti ojaan.

Keskittyminen herpaantui,

myöntää myös toinen kyselyyn

vastannut.

Raskaan liikenteen ajoista suurin

osa tapahtuu samaan aikaan kun

teillä liikkuu runsaasti muutakin

liikennettä. Henkilöliikenne oli

yhtensä osallisena useassa tieltä

suistumisessa. Liikennesääntöjen

noudattaminen on tärkeää myös

raskaan liikenteen näkökulmasta.

– Ajoin jonossa ja edessä ollut auto

jarrutti voimakkaasti ja kääntyi

vasemmalle. Yritin jarruttaa, mutta

tie oli liukas ja olin törmätä auton

perään. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi

ohjata oma ajoneuvo tieltä pois,

eräs vastaajista kuvailee.

Pohjola Vakuutus haastatteli ajalla

1.4.2018-31.3.2019 kuljetusyrittäjiä

ja heidän kuljettajiaan, jotka

ovat olleet osallisina sattuneessa

37 vahingossa. Haastattelut tehtiin

puhelimitse siten, etteivät haastateltavat

ja onnettomuudet ole

tunnistettavissa.


7


Kuljetusrinki

kasvaa

kiertotalouden

aallonharjalla

Kuljetusrinki hankki Toyotalta

trukin, joka lastaa kaksi miljoonaa

kiloa pahvipaaleja kierrätykseen

vuosittain.

8

Helsingin Tattarisuolla Malmin

historiallisen lentokentän kupeessa

sijaitsee laaja pienteollisuusalue.

Kiertotalouden kuljetuksiin

ja materiaalien käsittelyyn erikoistunut

Kuljetusrinki on yksi alueen

suurimmista toimijoista. Sen 40

työntekijää käsittelee tänä vuonna

20 miljoonaa kiloa pääasiassa kaupan,

teollisuuden ja rakentamisen

tuottamaa jätettä kierrätykseen.

Tästä määrästä saadaan muun muassa

kaksi miljoonaa kiloa kierrätyskelpoista

pahvia.

Aamupäivänä kuljetusringin pihamaalla

on vilskettä. Tavaraa

tuovia ja sitä noutavia autoja tulee

portista solkenaan. Materiaalia

tulee erikokoisilla keräilyautoilla.

Trukki lastaa pitkään puoliperävaunuun

paalattua pahvia toimitettavaksi

Kymenlaakson kartonkitehtaalle

uudelleenkäyttöä varten.

Reilu yrittäjähenki

Kuljetusringin menestys on rakennettu

vahvan perheyrittäjyyden

päälle. Isä aloitti vuonna 1989

mies ja paku -tyylillä toiminimellä

keräämällä pahvia ympäri pääkaupunkiseutua

ja toimittamalla

sitä kartonkiteollisuuteen.

– Aluksi kasvoimme ihan kädestä

suuhun. Kaikki tulot laitettiin

yrityksen kasvuun, Kuljetusringin

kierrätyspalveluista vastaava Sami

Aro sanoo.

Laajempi yritystoiminta alkoi

vuonna 1996. Sittemmin kasvua

on tullut vuosittain, kun asiakas-,

työntekijä- ja kuljetuskaluston

määrät ovat kasvaneet tasaisesti

vuosittain.

Kuljetusrinki vastaanottaa sekalaista

materiaalia, josta rakennusjätteen

osuus on suurin. Kun kuormalava

saapuu, se kipataan suu-


essa hallissa olevaan kasaan, josta

eri materiaaleja aletaan erotella.

Samassa lastissa voi olla betonia,

metalleja, puuta, kipsiä, pahvia

ja muoveja. Erottelu tehdään pääasiassa

kahdella kaivinkoneella.

Kaikesta ja kaikista näkee, että

yrityksessä vallitsee hyvä ja reilu

henki.

– Työntekijöillä on iso vapaus

tehdä omia päätöksiä. Porukka

viihtyy, vaikka välillä on todella kova

kiire. Silloin nipistetään vaikka

ruokatunnista. Talvella kun on väljempää

voi pitää pidempää taukoa.

Asiakkaat kiittävät

Nopeasti kasvavalla kierrätysalalla

pärjääminen on taitolaji. Kuljetusrinki

on saavuttanut alati kasvavassa

asiakaskunnassaan vahvan

aseman. Siitä kertoo asiakastyytyväisyyttä

ja asiakkaiden suositteluhalukkuutta

mittaava NPSmittari,

joka antaa Kuljetusringille

huiman arvosanan 95.

Miten näin korkea luku on mahdollinen?

– Olemme erittäin joustavia. Pystymme

mukauttamaan toimintamme

asiakkaidemme toiveiden mukaan.

Olemme myös saaneet hyvää

palautetta nopeasta toiminnasta.

Jos asiakas soittaa, että auto pitää

saada, kyllä se aina jotenkin järjestyy.

Luottamukselle rakennettu

kumppanuus

Kuljetusringin ja Toyotan yhteinen

taival alkoi kesällä 2018, kun Kuljetusringin

vanha vastapainotrukki

alkoi olla käyttöikänsä päässä.

Vaikka se vielä toimi, ikä alkoi painaa

kovassa käytössä olevaa konetta.

Kuljetusrinki valitsi Toyotan

kumppaniksi, koska yhteyshenkilöiden

ammattitaito, hyvin laadittu

tarjous sekä rivakka palvelu miellyttivät

alusta alkaen.

– Toyotan asiantuntijat olivat vakuuttavia

ja myyntimiehet poikkeuksellisen

rehellisiä. Heihin luotimme

heti. Alusta saakka puhuttiin

asiaa. Hintakin asettui niihin

raameihin, joita olimme ajatelleet,

Aro muistellee.

Toyotan asiantuntijatiimi perehtyi

kesäloma-aikaan Kuljetusringin

tarpeisiin pariinkin kertaan.

He tutkivat käyttöpaikan, mihin

konetta käytetään ja kuinka paljon.

He selvittivät muun muassa, kuinka

korkealta paaleja nostetaan ja

minne niitä viedään. Tärkeintä oli

koko ajan se, että mukana oli konetta

käyttävä työntekijä, joka kertoi

jokapäiväisestä työstä.

– He tulivat tutustumaan meidän

olosuhteisiimme ja keskustelemaan

laitosjätkiemme kanssa heidän

työstään ja siitä, mitä trukilta

vaaditaan. Homma eteni todella

hyvällä tahdilla eteenpäin ja valmis

ehdotus tuli nopeasti.

Olosuhteisiin tuunattu trukki

Valittu trukki on dieselkäyttöinen

kompakti 3500 kiloa nostava trukki,

joka pystyy operoimaan ketterästi

ahtaissakin paikoissa. Toimintavarmaan

ja kustannustehokkaaseen

dieselkoneeseen päädyttiin,

koska trukki operoi joko ulkona

tai hyvin tuulettuvassa isossa

hallissa.

Tavallisesta trukista poikkeaa

muun muassa ylös käyristyvä pakoputki.

Näin pakokaasut eivät

nosta pölyisessä hallissa pölyä ilmaan.

Isompi erikoisuus ovat koneen

puristusvoimaiset pihdit.

– Kun lastaamme rekkaan kolmekin

paalia päällekkäin, taakalla

on helposti 1500 kiloa painoa. Silloin

pitää trukin pihdeissä olla reilusti

puristusvoimaa.

Koska kyseessä oli hieman tavallisuudesta

poikkeava malli, sillä

oli hieman tavallista pidempi toimitusaika.

– Oleellista oli se, että kone tuli

juuri silloin, kun olimme sopineet.

Kaikki pelaa

Lopputuloksena tuli sellainen

trukki, joka oli sovittu. Pieni säätö

paaleja puristaviin pihteihin tarvittiin

ja senkin Toyotan asentaja

tuli tuunaamaan pika pikaa.

Kokemukset uudesta koneesta

ovat hyvät. Kovissa olosuhteissa

korostuu hyvä näkyvyys ja se, että

uuden koneen tekniikka pelaa

moitteetta.

– Kone on hieman korkeampi

kuin vanha ja sekin parantaa näkyvyyttä.

Oleellista on kuitenkin varmuus

ja luottamus siihen, että kone

pelittää kaikissa olosuhteissa.

Iso asia on myös se, että koneella

on riittävästi tehoa niin, että 1500

kilon paalinippua voi pihtien kärjillä

huoletta työntää rekan lavalla

eteenpäin.

9


Kuva: Jarno Artika

Suomalaiset tiekarhut lähtevät

maailmalle Kiteeltä –

Toimitusjohtaja: ”Tuskin ruotsalaiset tilaisivat näitä itänaapurin itärajalta,

elleivät olisi tyytyväisiä”

Teksti: Tuovi Mäkipere

10

Näitä tiekarhuiksikin kutsuttuja

laitteita valmistetaan edelleen

Suomessa.

Rakkaalla työkoneella on monta

nimeä: ainakin tiehöylä, tiekarhu

ja maantiekarhu. Polanteisilla teillä

ajavat kuskit ovat jälleen kyselleet

niiden perään, sillä koneen terät

pureutuvat jopa kynnöspeltoa

muistuttavaan, kivikovaan jäähän.

Suomalaisten tiekarhujen kotipesä

sijaitsee Kiteellä Pohjois-

Karjalassa. Niitä valmistava Veekmas

Oy on perheyritys, jota pyörittää

Halttusen perhe.

Veekmas Oy:n toimitusjohtaja

Esa Halttunen aloitti tiehöyläurakoitsijana

vuonna 1974. Sitä ennen

hän työskenteli kuorma-autoyrittäjänä.

– Kaikki tiehöyliin liittyvä sai alkunsa

kahvipöytäkeskustelusta.

Kahvipöydän toiselta puolen sain

kuulla, että Suomessakin valmistetaan

tiehöyliä.

1980–1990-luvuilla Veekmas

peruskorjasi satoja Ruotsin tiehallinnon

myymiä Nord-Verk-tiehöyliä.

Myös yrityksen nimi on länsinaapurin

innoittama, sillä ruotsin

kielen sana vägmaskin tarkoittaa

tiekonetta.

Ensimmäinen höylä Egyptiin

Jotain lainattua, jotakin uutta. Niin

voisi sanoa Veekmas-tiehöylien

historiasta, sillä korjattujen ruotsalaishöylien

jalostusaste nousi

vuosien mittaan.

Lopulta yhtiö valmisti ensimmäisen

täysin uuden tiehöylänsä.

Kyseinen Veekmas-tiehöylä lähti

maailmalle vuonna 1993, tarkemmin

sanottuna egyptiläiseen kaivokseen.

Nykyään Veekmas on ainoa kotimainen

tiehöylien valmistaja, sillä

vuonna 2007 Veekmas Oy osti kilpailijansa,

sastamalalaisen Patria

Vammas Oy:n tiehöyläliiketoiminnan.

Seuraavana vuonna Veekmas

saavutti ennätyksellisen 10 mil-


joonan euron liikevaihdon. Sinä

vuonna alkoi myös lama.

Lama ei kuitenkaan hyydyttänyt

Veekmasia. Yhtiön valmistamat

tiehöylät menevät nykyään lähinnä

vientiin, ja ostajia on ollut Australiaa

myöten.

Erityisen paljon tiehöyliä tilataan

Ruotsiin.

– Tuskin ruotsalaiset tilaisivat

näitä itänaapurinsa itärajalta, elleivät

olisi tyytyväisiä, Halttunen

pohtii.

Tilaustyö asiakkaan

toiveiden mukaisesti

on työkone, jonka teriä ohjataan

hydrauliikan avulla. Tiehöylässä

voi olla 1–3 terää.

Talvisin tiehöylä pureutuu kovaan

jäähän ja lumeen, ja kesällä

se sopii sorateiden hoitoon.

– Tiehöylä ottaa huomioon myös

tien kallistukset, eivätkä esimerkiksi

murskeet pääse leviämään

ojiin. Kuski hallitsee sitä, mitä tekee.

Kuski on siis oikeasti kuski,

Halttunen kuvailee.

Suomen tiekarhukanta

elpymässä

Halttunen harmittelee, miten pieneksi

Suomen tiehöyläkanta on

päässyt. Hänen laskujensa mukaan

Suomessa on käytössä noin 50 tiehöylää,

vaikka Ruotsissa määrä on

kymmenkertainen.

Nykyään lumisateen jälkeen

töissä näkee todennäköisemmin

lanoilla ja alaterillä varustellun

kuorma-auton kuin tiehöylän. Kyse

on kuntien tekemistä valinnoista,

sillä kuorma-auto on hankintahinnaltaan

edullisempi kuin tiehöylä.

Halttusen mukaan ei kuitenkaan

vaikuta siltä, että tiekarhu

olisi kuolemassa sukupuuttoon

Suomessa. Vuodesta 2005 alkaen

Veekmasilta tilattiin yleensä vain

yksi tai kaksi tiehöylää vuodessa

kotimaahan, mutta viime vuosina

kotimaisia tilauksia on tullut

enemmän.

Koska tiehöylät ovat päässeet välillä

harvinaistumaan, nykyiset tiehöylien

kuljettajat alkavat olla iäkkäitä.

Siinä piilee Halttusen mukaan

ongelma, joka täytyy pian

ratkaista.

– Kuljettajakoulutuksille on tarvetta,

jotta taito saadaan siirrettyä

nuoremmille.

Veekmasin tiehöylillä on pituutta

vajaat 10 metriä ja painoa yli 20

tonnia.

Tiehöylät rakennetaan tilaustyönä,

ja yhden koneen rakentamiseen

menee kuukausia. Tiehöylän

hinta pyörii 350 000 euron tuntumassa,

mutta jos ostaja haluaa laitteensa

kaikilla herkuilla, hinta kohoaa.

Ruotsiin on tilattu jopa yli

puolen miljoonan euron tiehöyliä.

Tiehöylä ei nimestään huolimatta

ole pelkkä höylä, joka kiinnitetään

muuhun laitteeseen. Tiehöylä

Kuva: Eija Hiltunen

Esa Halttunen aloitti tiehöyläurakoitsijana vuonna 1974. Kuvassa on myös tiehöylä

Veekmas FG 2428.

11


NOSTETTA

LIIKETOIMINTAAN

Vasemmalla Miska Joensuu ja oikealla Simerin perustaja Pekka Kolehmainen.

Henkilönostin nousee parhaimmillaan usean kymmenen metrin korkeuteen.

Silloin kyydissä olevien on hyvä tietää, että laite on huollettu

säännöllisesti ja asianmukaisella ammattitaidolla.

Teksti: Timo Mansikka-aho

Hyvin todennäköistä on, että laitteen

on huoltanut Simeri Oy:n ammattilainen.

– Meillä on palveluksessamme Suomen

suurin henkilönostinten huoltohenkilökunta

– yli 50 rautaista

alan osaajaa, toteaa Simeri Oy:n

myyntijohtaja Miska Joensuu.

12

– He palvelevat asiakkaita kaikkialla

Suomessa.

Simerillä on Suomessa seitsemän

ja Virossa kaksi toimipistettä. Yritys

aloitti toimintansa 25 vuotta

sitten nimenomaan huoltopalvelujen

tarjoajana. Sittemmin mukaan

on tullut myös laitteiden oma maahantuonti.

Toiminnan pääpaino on kuitenkin

edelleen huollossa. Suuri osa tehtävistä

huoltotoimenpiteistä on lakisääteisiä

10-vuotistarkastuksia,

mutta suurin volyymi huoltotöistä

tapahtuu työmaaolosuhteissa

asiakkaiden luona. Suomi ja Australia

ovat ainoat maat, joissa tämä

on lakisääteinen velvoite jokaiselle

henkilönostimelle. Hyvin pidetty

laite kestää käyttöä toki huomattavastikin

pidempään, mutta var-


sin tyypillisesti lakisääteisen huoltotarkastuksen

tullessa ajankohtaiseksi

hankitaan tilalle uusi.

Henkilönostinten huolto on

luottamusbisnestä

Laadukkaan työn lisäksi Simeri on

saanut kiitosta siitä, että se pystyy

pitämään lupauksensa huollon

aikatauluista. Tällä on erityinen

merkitys silloin, kun henkilönostimen

huollon aiheuttama toimintakatkos

saattaa pysäyttää tai hidastuttaa

työmaan muita toimenpiteitä.

Kerrannaisvaikutuksena tästä

saattaa olla koko projektin myöhästyminen.

– Toiminnan sujuvuuden kannalta

on ratkaisevaa, että työmaalla

tiedetään koska henkilönostin on

poissa toiminnasta huollon vuoksi,

Miska Joensuu painottaa.

– Me varmistamme tämän toisaalta

antamalla realistiset vasteajat,

toisaalta venymällä tarvittaessa

silloin, kun asiakkaan tilanne sitä

edellyttää.

Joustavaa toimintamallia edesauttavat

Simerin ympärivuorokautinen

huoltopäivystys pääkaupunkiseudulla,

toisaalta asiansa osaavan

huoltohenkilökunnan löytyminen

useammalta paikkakunnalta. Läsnäolo

lähellä asiakkaita on henkilönostinalallakin

tulosta tuottava

palvelulupaus.

Henkilökohtaista vastuuta

onnistumisesta

Jotta tämä lupaus saataisiin toteutumaan

kaikissa kohtaamisissa, on

henkilökunnan osattava asiansa ja

sitouduttava tekemään parhaansa

yhteisen onnistumisen eteen. Miska

Joensuu korostaa, että nimenomaan

tämä on se osa-alue, jossa

Simeri on pystynyt ylittämään niin

asiakkaiden kuin omatkin odotuksensa.

– Porukkamme ammattiylpeys on

aivan esimerkillistä, Miska Joensuu

korostaa.

– Asenne on tälläkin alalla hyvin

usein se asia, joka ratkaisee asiakaskokemuksen.

Meidän jengimme

lähtee aina siitä, että asia hoidetaan

kuntoon asiakkaan ehdoilla, hänelle

parhaiten sopivalla tavalla.

Vastaavasti Simeri pyrkii huoleh-

SImerin toiminta alkoi henkilönostinvalmistaja Genie Industries virallisena huoltoyhtiönä.

13


timaan siitä, että henkilöstöllä on

hyvät edellytykset työnsä tekemiseen.

Perheyrityksessä ajatellaan

ja suunnitellaan asioita pitkällä aikavälillä,

ja ihmisten merkitys organisaation

tärkeimpänä voimavarana

ymmärretään.

Huoltajien ammattitaidosta pidetään

huolta säännöllisillä koulutuksilla,

joita järjestetään sekä Simerin

että laitevalmistajien toimesta.

Simeri onkin tänä päivänä

aito henkilönostinten monimerkkihuoltaja,

joka huoltaa kaikkia

nostinmerkkejä. Yritys on myös

useimpien valmistajien valtuuttama

takuuhuoltaja.

Simeri on myös alan ainoa toimija,

jolle on myönnetty kansainväliset

ISO9001- ja ISO14001-laatusertifikaatit.

Varaosat kätevästi verkosta

Varaosat ovat niinikään tärkeä osa

henkilönostinten jälkimarkkinointipalveluita.

Helpottaakseen asiointia

ja nopeuttaakseen toimitusaikoja

entisestään Simeri on hiljattain

lanseerannut verkkokaupan,

josta asiakkaat pääsevät tilaamaan

osia suoraan. Vieläpä niin, että

verkkokauppa tarjoaa sekä merkkikohtaista

varaosaa että samanlaista,

edullisempaa vaihtoehtoa.

Kun standardivaraosat pystytään

toimittamaan ympäri Suomen jo

seuraavan työpäivän aikana, helpotus

työmailla on merkittävä. Yllättäen

sattuvat rikkoontumiset eivät

pääse häiritsemään projektin

etenemistä kohtuuttomasti.

Alan johtava ammattitaito ja tinkimätön

sitoutuminen jokaiseen työtehtävään

ovat olleet Simerin menestyksen

avaintekijöitä jo neljännesvuosisadan

ajan. Henkilönostimet

ovat kehittyneet ja monipuolistuneet

tuona aikana huomattavasti,

mutta onnistumisen avaimet

ovat säilyneet hyvin samanlaisina.

Miska Joensuu uskoo, että perheyrityksen

luotettavien, asiakaslähtöisten

toimintaperiaatteiden varaan

on hyvä rakentaa myös jatkossa.

– Vahva osaaminen on tekemisemme

kivijalka, mutta asenne auttaa

meitä erottumaan eduksemme.

Me haluamme olla asiakkaalle se

kumppani, kenen haltuun hän rohkenee

antaa henkilönostinten vaativat

huoltotoimenpiteet. Jättäen

samalla itsellensä yhden asian vähemmän

huolehdittavaksi.

Simerillä on toimintaa kymmenellä eri paikkakunnalla Suomessa ja Virossa.

14


Pekka Kolehmainen edustamassa Snorkel henkiönostimen edessä. Snorkel on tänä vuonna täyttänyt 60 vuotta!

Miten Simerin tarina syntyi?

Mistä kaikki lähti ja miten olemme

päässeet tähän pisteeseen.

Haastattelimme yrityksen perustajaa

Pekka Kolehmaista.

Idea Simerin perustamisesta lähti,

kun Pekan edellisellä työnantajalla

oli tarve lasinhuoltolaitteille sekä

henkilönostimia maahantuovan yrityksen

jälkimarkkinoinnille. Pekka

katsoi parhaaksi lähteä yrittäjän polulle

ja perustaa oman yrityksen. Nimeen

Simeri päädyttiin, kun Pekka

asteli asianajajan toimistoon, laittoi

silmät kiinni ja osoitti sormella valmiiseen

yritysten nimilistaan.

Läheisten tuen avulla yritys näki

päivän valon. Pekan isä antoi pojalleen

noin 16 000 markan pääomalainan,

jonka jälkeen Simeri pääsi

vauhtiin. Ensimmäiset vuodet ovat

olleet työntäyteisiä ja menestyksellisiä.

”Iso kiitos Leksalle, Simerin ensimmäiselle

työntekijälle, alun mukanaolosta

ja luottamisesta”, kommentoi

Pekka Kolehmainen.

Läheisten tuella ja luotolla on yrittäjän

elämässä suuri merkitys. He antavat

henkistä tukea ja voimaa matkan

varrella.

Illat valuivat töiden parissa ja välillä

myös paperihommissa. Simeri pääsi

kunnolla vauhtiin, kun Suomen talous

lähti nousuun. Työmäärä kasvoi

ja Simeri pääsi palkkaamaan uusia

taidokkaita työntekijöitä, jotka

omalla ammattitaidollaan auttoivat

yritystä kehittymään.

Vuosien jälkeen kova työ vihdoinkin

palkittiin, kun Simeri aloitti itsenäisesti

toimimaan henkilönostimien parissa.

Asiakkaiden tarpeita kuunneltiin

ja vahvistettiin huoltoa sekä toiminnallisesti

että alueellisesti. Simeri

aloitti myös käytettyjen henkilönostimien

myynnin ja löysi sattumalta luotettavan

kumppanin putoamissuojajärjestelmiin.

Siitä lähtien Simerin liikevaihto

on noussut hyvään tahtiin,

uusia ammattilaisia on palkattu ja

toimintaa on kehitetty jatkuvasti.

Yrittäjyys voi olla hankalaa, mutta

myös antoisaa. ”Suomessa yrittäminen

on yrittämistä siinä missä muuallakin,

se on asennekysymys, vastuun-

ja riskinkantoa, hyvällä hetkellä

antoisaa ja tuottoisaa mutta huonoilla

hetkillä raskasta, selkeän epäselvästi

säännösteltyä sekä lain että

verottajan puolesta, mutta rehtiä.

Oleellista lienee, että asioita voi itse

kehitellä ja vaikuttaa”, sanoo Pekka

Kolehmainen.

Simeri on kulkenut pitkän matkan ja

ehtinyt palvella montaa tyytyväistä

asiakasta. Me teemme tätä meidän

asiakkaitamme varten ja olemme

nauttineet joka hetkestä! Kaikille

Suomen yrittäjille ja niille, jotka

harkitsevat yrittäjyyttä, Pekka haluaa

lähettää toivotuksen:

”Luottakaa omaan tekemiseen, tehkää

asiat kerralla ja kunnolla ja

muistakaa että kaikki rahat siellä tilillä

ei todellakaan ole sinun.”

15


Vain noin kolmannes suomalaisista

huollattaa autonsa ostoliikkeessä

Globaalin autoteollisuuden ohjelmistotoimittajan

CDK:n teettämästä

kuluttajakyselystä käy ilmi,

että vain noin kolmannes huollattaa

autonsa samassa liikkeessä,

mistä on sen ostanut.

Suomalaisista autonomistajista jo

enemmistö huollattaa autonsa jossain

muualla kuin ostopaikassa.

Päätöstä ohjaa usein hinta, jonka

mainitsi valintaperusteeksi 38 %

vastaajista.

– Suomalaiset ovat auton huoltopalvelujen

suhteen erittäin hintaherkkiä.

Huomattavaa kuitenkin

on, että autonsa ostopaikassa

huollattavista 76 % on erittäin tyytyväisiä

tai tyytyväisiä saamaansa

palveluun, maajohtaja Sanna Andersson

CDK:lta kertoo.

16

Muita esiin nousseita syitä auton

huollattamiseen muualla ovat ostopaikan

kaukainen sijainti ja aiemmat

palvelukokemukset. Myös

hinta-arvion ylitykset ja varauksen

teon vaikeus nousevat esiin.

Osa liikkeistä ei myöskään tarjoa

huoltopalveluja.

– Joka kymmenes vastaajista mainitsi,

että huollon varauspalvelut

eivät toimi tai he eivät saa mitään

viestintää autoliikkeestään huoltoon

liittyen. Nykyteknologian aikana

nämä asiat olisi autoliikkeiden

helppo ottaa haltuun, Andersson

toteaa.

Andersson vinkkaa lisäksi, että

huoltoa tarjoavien merkkiliikkeiden

tulisi yhä enemmän pohtia,

kuinka uusilla palveluilla voitaisiin

tehdä pesäeroa halvinta hintaa

tarjoaviin.

– Nykytekniikka tuo uusia mahdollisuuksia

autoliikkeille. Esimerkiksi

vikadiagnostiikkaa ja yksinkertaisia

huoltopalveluja voidaan tarjota

etänä, mikä kyselyn perusteella

tuntui kiinnostavat autonostajia.

Uudet palvelut helpottavat autonkäyttäjän

arkea ja säästävät molempien

osapuolten aikaa, Andersson

sanoo.

CDK:n teettämään kyselyyn vastasi

1 000 kuluttajaa kesäkuussa. Kyselyn

teki SynoInt internet-paneelina,

ja otos oli väestöä demografisesti

edustava.

Clas von Bell


AKTIIVISEEN

ELÄMÄNTYYLIIN

• Korotettu alusta, helmasuojaus,

alleajosuojat edessä ja takana

sekä 17” kevytmetallivanteet

tekevät uudesta Corolla TREK

-erikoismallista aktiivisen liikkujan

valinnan

• Saatavilla 1,8- ja 2,0-litraisilla

itselataavilla hybridivoimalinjoilla

• Uutuus saapuu Suomeen vuoden

2020 alussa

Toyota Corolla TREK -erikoismalli

vastaa aktiivista elämäntyyliä

harrastavien perheiden tarpeisiin.

Sen 20 mm korkeampi alusta tarjoaa

suuremman maavaran kautta

mahdollisuuden viedä näyttävän

näköisen erikoismallin normaalia

haastavampiin paikkoihin.

Ulkodesign on crossover-tyylin

mukainen: helmojen muotoilu sekä

materiaali, alleajosuojat edessä

ja takana, hunajakennomaski, 17”

kevytmetallivanteet, tummennetut

takalasit sekä LED-ajovalot alleviivaavat

auton aktiivista luonnetta.

Corolla TREK -erikoismalli on saatavilla

vain Touring Sports -korimalliin

ja valittavissa on joko 1,8-

tai 2,0-litraiseen moottoriin perustuva

itselataava hybridivoimalinja.

Sisätiloissa erikoismallin erottaa

muista Corolla-malleista kaksivärisen

kangasverhoilun sekä kojelaudan

näyttävien puusomisteiden

avulla. Sekä kynnyslistoissa

että takaluukussa on TREK-logo.

Uuden Corolla TREK -erikoismallin

varustelu on erittäin kattava:

uusimman sukupolven Toyota Safety

Sense -turvallisuusvarustelu

sisältäen PCS-järjestelmän jalankulkijatunnistuksella

sekä päiväaikaisen

pyöräilijätunnistuksen,

täyden nopeusalueen adaptiivisen

vakionopeussäätimen, kaistallapitoavustimen,

liikennemerkkien

tunnistuksen sekä älykkäät automaattiset

kaukovalot. Sekä mittariston

monitoiminäyttö että mediakeskuksen

näytöt ovat seitsemäntuumaisia.

Toyota Corolla TREK on Toyotan

ja Trek Bicycle -yrityksen välisen

yhteistyön tulos. Yhteistyössä yhdistyy

kahden yrityksen yhteiset

ympäristöarvot ja halukkuus tarjota

laadukkaita liikkuvuuspalveluita

kaikille. Yhteistyön kunniaksi

Toyota on toimittanut Trek-Segafredo

-pyöräilyjoukkueille yhteensä

16 Corolla TREK 2.0 Hybrid

Touring Sports -mallia.

17


Enemmän irti renkaista digitaalisesti

Oli alla maantie tai työmaa, digitaalisuus on yhä suuremmassa roolissa ajoneuvoissamme

– kalustonhallinnasta ja etänä hoituvasta diagnostiikasta

aina dataan pohjautuvaan logistiikkaan, autonomisiin ajoneuvoihin ja IoTratkaisuihin

saakka. Mutta vaikka renkaiden merkitys turvallisessa ja tehokkaassa

työssä on kriittisen tärkeä, ne ovat tähän saakka olleet reaaliaikaisen

tiedonkeruun kannalta lähestulkoon näkymättömiä. Uusi Nokian Tyres

Intuitu on ratkaisu, joka tekee rengastiedon keräämisestä helppoa ja vaivatonta.

Sen avulla renkaista on enemmän hyötyä ja vähemmän murheita.

Erikoisrenkaiden edelläkävijänä

Nokian Renkaat on ottamassa askeleita

kohti digitaalista, reaaliaikaista

renkaiden hallintaa. Nokian

Tyres Intuitu on konsepti, jossa

sensoreilla varustetut renkaat

yhdistyvät dataa keräävään mobiilisovellukseen.

Näin käyttäjä pysyy

ajan tasalla tärkeän paine- ja

lämpötilatiedon suhteen. ”Tavoitteenamme

oli tehdä järjestelmästä

mahdollisimman ’plug & play’

-käyttövalmis”, kertoo Nokian

Renkaiden myynti- ja markkinointijohtaja

Toni Silfverberg. ”Osta

renkaat, asenna sovellus ja siinä

kaikki.” Järjestelmä on tarjolla

ensin maatalous- ja urakointirenkaisiin,

mutta Nokian Renkaat aikoo

ulottaa digitalisaation kattamaan

suurimman osan rengasvalikoimastaan.

Langatonta tiedonsiirtoa

Internet of Things (IoT) eli teollinen

Internet on jo mullistanut monia

teollisuudenaloja kokoonpanotyöstä

mittareiden etälukuun.

IoT:n perusajatuksena ovat pienet,

vähän virtaa kuluttavat itsenäiset

anturit, jotka lähettävät tunnisteja

sensoridataa edelleen tallennettavaksi

ja käsiteltäväksi. Nokian

Tyres Intuitu perustuu renkaiden

sisään asennettuihin IoT-sensoreihin.

Järjestelmän ensimmäisessä

versiossa renkaat lähettävät paine-

ja lämpötilatietoa, jota voidaan

lukea mobiililaitteessa toimivalla

sovelluksella ja joka tallentuu pilvipalveluun.

Nokian Tyres Intuitu

ei vaadi ajoneuvoon mitään muutoksia

– vain sensoreilla varustetut

renkaat ja mobiililaitteen.

Miksi älyrenkaat?

Reaaliaikainen tiedonkeruu hyödyttää

ammattiajon monia osaalueita.

”Ilmeisin hyötyjä on tietysti

loppukäyttäjän työpäivä”, antaa

Silfverberg esimerkin. ”Sovellus

tarjoaa kuljettajalle mielenrauhaa

pitämällä renkaiden paineet ja

lämpötilan tiedossa, mikä auttaa

rengasvaurioiden välttämisessä ja

varoittaa ajoissa poikkeavuuksista.

Renkaiden hyvä kunto pitää koneet

toiminnassa ja minimoi käyttökatkokset

sekä rengasvaurioista

aiheutuvat kulut.”


Liikkeenjohdon tasolla Nokian Tyres

Intuitu tarjoaa dataa päätöksenteon

tueksi ja koko konekannan

tehokkuuden tarkasteluun. ”Kalustopäällikkö

haluaa pitää pyörät

pyörimässä mahdollisimman vähillä

yllätyksillä ja niin tehokkaasti

ja tuottavasti kuin mahdollista”,

muistuttaa Silfverberg. Heille Nokian

Tyres Intuitu tuo mielenrauhaa

näyttämällä selkeää tietoa ennakoivan

huollon tarpeisiin.

Pidennetty takuu

Koska Nokian Tyres Intuitu auttaa

rengasvaurioiden välttämisessä

varmistamalla renkaiden optimaaliset

toimintaolosuhteet, tarjoaa

Nokian Renkaat pidennetyn

takuun renkaansa rekisteröineille

mobiilisovelluksen käyttäjille. ”Jos

rekisteröit renkaasi Nokian Tyres

Intuitu -sovelluksessa, saat vuoden

lisää takuuta – ei mikään pikkujuttu”,

muistuttaa Toni Silfverberg.

Tieto auttaa ympäristöä

Viljelyn ja kuljetuksen tehokkuuden

kasvattaminen ei ole vain hyvää

liiketoimintaa. Maailmanlaajuisesti

kasvavan väestön ruokkiminen

samalla määrällä viljelysmaata

ja CO2-päästöjen vähennystarve

ovat haasteita, joiden ratkaisemisessa

jokaisella edistysaskeleella

on merkitystä. ”Optimaalinen

rengaspaine estää maaperän

vaurioita, mikä voi parantaa satoisuutta”,

sanoo Silfverberg. ”Se vaikuttaa

myös renkaan vierintävastukseen,

jolla on suora vaikutus

polttoaineenkulutukseen.”

Visiosta todeksi

Nokian Tyres Intuitu esitellään

Agritechnica-messuilla Saksassa

marraskuussa 2019, ja tuote

on kaupallisesti saatavilla vuonna

2020. ”Ensimmäiset Nokian Tyres

Intuitu -sensoreilla varustetut renkaat

tehdään maatalouskäyttöön”,

Toni Silfverberg paljastaa. ”Niinpä

ensimmäiset käyttäjäryhmät ovat

luultavasti pieniä ja keskisuuria

urakointi- ja maatalousyrityksiä.”

Taivas on rajana

Kuten ohjelmistomaailmassa on

tapana, on nytkin laadittu tiekartta

kohti lisäominaisuuksia ja laajempaa

toiminnallisuutta. Esimerkiksi

renkaan kulumisen mittaus

ja Nokian Tyres Intuitu -ratkaisun

integroiminen koneen omaan hallintaohjelmistoon

ovat erittäin tärkeä

osa visiota. ”Tulevaisuudessa

traktorin tai metsäkoneen näytössä

voi olla oma rengasosionsa, joka

tarjoaa tärkeää tietoa niin käyttäjälle

kuin kalustopäälliköllekin”,

Silfverberg visioi.

Uudenlaista ajattelua

Vaikka Nokian Tyres Intuitu ottaa

vasta ensiaskeliaan kohti suurempia

mahdollisuuksia, on sen tuottamasta

tiedosta jo paljon hyötyä

konekannan ylläpidossa, päätöksenteossa

ja parhaan ajotuloksen

varmistamisessa rengasinvestoinneista.

Mutta suurin ero on ajattelutavan

muutoksessa.

“Monet näkevät renkaat edelleen

‘vain’ renkaina – kuminpalasena

koneen ja maaston välissä”, Silfverberg

huomauttaa. ”Nokian Tyres

Intuitu muuttaa renkaat unohdetuista

kuminpalasista älykkäiksi,

aktiivisiksi komponenteiksi, jota

niiden nykypäivänä pitäisikin

olla.”


Laserhäirintää tapahtuu usein

lennon kriittisimmissä vaiheissa

- Suomessakin tuomittu laserhäirinnästä sakkoja

Laserhäirinnän seuraukset

ilma-aluksen miehistön

kannalta

Lennon kriittisimpiä vaiheita ovat

lähestyminen, lasku sekä lentoonlähtö,

jolloin toimitaan matalissa

korkeuksissa. Valitettavasti myös

laserhäirintä, eli laserosoittimen

suuntaaminen ilma-alukseen, tapahtuu

usein näissä tilanteissa.

Suomessa hyväksyttävien laserosoittimien

maksimiteho on 1mW.

Lisäksi joissain audiovisuaalisissa

laitteistoissa mukana olevissa laserosoittimissa

maksimiteho voi

20

olla 5mW. Vaikka tällaisen laitteen

säde vaikuttaa pieneltä ja vaarattomalta,

sekin voi häiritä lentäjiä

vielä pitkän matkan päästä. Lasersäteen

halkaisija kasvaa etäisyyden

myötä ja kauempana sen häiritsevä

vaikutus on jo merkittävä.

Osuessaan ilma-aluksen ohjaamon

ikkunaan säde tyypillisesti

vielä siroaa, jolloin se saattaa häikäistä

koko ohjaamon. Vaikka lasersäteistä

aiheutuneet silmävauriot

ovat harvinaisia, ne vaikeuttavat

lentäjän keskittymistä ja voivat

aiheuttaa näköhäiriöitä ja toimintakyvyn

osoittaisen menetyksen.

Kriittisessä lennon vaiheessa

tällainen voi pahimmillaan johtaa

onnettomuuteen.

Käsikäyttöiset laserosoittimet ovat

edullisia ja helposti saatavilla, joten

monet pitävät niitä virheellisesti

leluina. Vanhempien tulisikin

valvoa käyttöä ja opastaa lapsiaan

laserosoittimien oikeasta

käsittelystä sekä niiden väärinkäytöstä

aiheutuvasta vaarasta. Ajattelemattomalla

toiminnalla voi olla

odottamattoman vakavat seuraukset.

On syytä muistaa, että ulkomailta

on mahdollista hankkia laserosoittimia,

jotka roimasti ylittävät


suomalaiset maksimitehorajoitukset.

Säteilyturvakeskuksen sivuilta

on saatavissa lisätietoa mm. laserluokista,

ulkomailta hankittavista

laserlaitteista sekä laserien aiheuttamista

vahingoista.

Laserhäirintätapausten

määrän kehitys

Laserhäirintätapausten määrä alkoi

kasvaa reilut kymmenen vuotta

sitten, kun markkinoille alkoi ilmestyi

halpoja ja tehokkaita laserosoittimia.

Monet näistä myös lähettivät

vihreää valoa, joka häikäisee

silmiä paljon herkemmin kuin

punainen valo. Viranomaiset ja

lentoyhtiöt ympäri maailman ovat

kampanjoineet laserhäirintää vastaan.

Vahvojen laserosoittimien

käyttöä ja maahantuontia rajoitetaan

ja niiden väärinkäytöstä rangaistaan.

Suomessa Traficom, Suomen

lentäjäliitto ja Säteilyturvakeskus

ovat tiedottaneet laserhäirinnän

vaaroista.

Viime vuosina onkin ympäri maailmaa

ollut havaittavissa pientä

laskua huippuvuosien laserhäirintätapauksien

määrissä. Jokainen

tapaus on kuitenkin liikaa, ja tiedotusta

ja muita toimenpiteitä onkin

syytä jatkaa.

Laserhäirintä on rikos

Laserosoittimien käyttö ilma-aluksen

ohjaamomiehistöä kohtaan on

rangaistavaa jo sellaisenaan, vaikka

mitään todellista vahinkoa eikä

konkreettista vaaraa ilma-alukselle,

sen miehistölle tai matkustajille

seuraisi. Jos laserosoittimen käytön

katsotaan vaarantaneen liikenteen

turvallisuuden, sovellettavaksi

tulevat mm. kaikki ne rikoslain

säädökset, joilla turvataan ihmisten

henkeä ja terveyttä, kuten ruumiinvamman

tuottamusta ja kuolemantuottamusta

koskevat säännökset.

Vahingon aiheuttaja voi

joutua vastuuseen myös huomattavista

taloudellisista kustannuksista.

Suomessakin on annettu ensimmäiset

oikeustuomiot laserhäirinnästä.

Viimeisimmässä tapauksessa

henkilö oli osoittanut lääkärihelikopteria

voimakkaalla laserosoittimella,

minkä seurauksena

helikopterin ohjaaja oli hetkellisesti

menettänyt näkökykynsä.

Käräjäoikeus katsoi antamassaan

tuomiossa, että mies syyllistyi törkeään

liikenneturvallisuuden vaarantamiseen,

josta teon vahingollisuus

ja vaarallisuus huomioon ottaen

olisi voinut seurata vankeusrangaistus.

Asiaa soviteltiin ja seuraamukseksi

tuli tuntuva sakkorangaistus.

21


VINKIT BENSIINIAUTOILIJALLE:

miten vaikuttaa

päästöjen määrään

Bensiiniautolla ajavakin

voi vaikuttaa oman autoilunsa

päästöihin. Auton

ikä, tekniikka ja kuskin

kaasujalka ovat keskeisimmät

tekijät päästöjen

määrässä. Myös auton

kunnossapidolla on vaikutusta.

Polttomoottoriautojen päästöissä on suuria eroja sen mukaan, minkäikäinen auto

on ja millaista tekniikkaa siinä on käytetty päästöjen vähentämiseksi.

Autojen päästökeskustelu painottuu

etupäässä käyttövoimien vertailuun.

Polttomoottoriautollakin

ajava voi vaikuttaa autonsa päästöihin

ajotavallaan.

22

- Auton turha tyhjäkäynti ja paikoillaan

olevan auton nopea liikkeelle

lähtö ja kiihdyttäminen

hörppäävät polttoainetta. Maanteilläkin

raskas kaasujalka vie

polttoainetta, tasainen ajaminen

taas vähemmän. Turha kiire ja kiiruhtaminen

tarkoittavat käytännössä

enemmän päästöjä. Maltti

on siis autoilijan ekovaltti. Myös lisävarusteiden,

kuten lämmittimien

ja puhaltimien harkinnanvaraisella

käytöllä voi säästää polttoaineen

kulutuksen myötä päästöjä,

samoin kuin auton kunnosta huolehtimisella

ja esimerkiksi renkaiden

riittävällä ilmanpaineella, Kamuxin

maajohtaja Tommi Iiskonmäki

toteaa.

Auton päivityksellä voi

vaikuttaa päästöihin

- Polttomoottoriautojen päästöissä

on suuria eroja sen mukaan, minkäikäinen

auto on ja millaista tekniikkaa

siinä on käytetty päästöjen

vähentämiseksi. Siksi autoja ei voi

niputtaa samaan kategoriaan pelkästään

niiden käyttövoiman mukaan,

toteaa Iiskonmäki.

Iiskonmäki ottaa esimerkiksi autojen

keskimääräisen iän ja sitä

uudempien autojen hiilidioksidipäästöjen

vähenemisen. Autokannan

keski-ikään ehtineet, 12 vuoden

ikäiset autot rekisteröitiin uusina

vuonna 2007, ja silloin autojen

keskimääräiset hiilidioksidipäästöt

olivat noin 178 g/km. Vuodesta

2007 lähtien uusien bensiini-

ja dieselautojen päästöt ovat

vähitellen vähentyneet, ja viime

vuonna vastaavat päästöt olivat

noin 118 g/km.

- Tällä hetkellä liikennekäytössä

olevien autojen keskimääräiset

hiilidioksidipäästöt ovat 157,6 g/

km. Jos oman auton päästöt ovat

suuremmat, voisi miettiä seuraavan

auton hankinnan kohdalla päivitystä

autoon, jonka päästöt olisivat

keskimääräistä lukua pienemmät.

Näin jokainen voi osallistua

päästövähennystalkoisiin omien

mahdollisuuksiensa mukaan, kannustaa

Tommi Iiskonmäki.


Käyttövoiman valinta

käyttötarpeen mukaan

- Käytettyä autoa hankittaessa bensiiniauto

on käytännöllinen ja edullinen

vaihtoehto niille, jotka asuvat

tai työskentelevät haja-asutusalueille

tai joiden matkojen pituudet

vaihtelevat lyhyestä pidempään

ulottuen myös haja-asutusalueille.

Bensiinikäyttöinen auto puoltaa

myös paikkaansa, jos kilometrejä

kertyy keskimäärin alle 1 600-1 700

kuukausitasolla. Bensiinillä matkaa

taittava auto on myös koettu luotettavaksi

kaikissa olosuhteissa. Kaikille

ei esimerkiksi sähköautoihin

siirtyminen ei tunnu ajankohtaiselta

tai edes mahdolliselta, mutta valitsemalla

mahdollisimman vähäpäästöisen

bensiiniauton, voi matkaa

tehdä hyvillä mielin, huomauttaa

Tommi Iiskonmäki.

Perheen kakkosautoksi Iiskonmäki

suosittelee bensiiniautoa, jos

autolla ajetaan harvakseltaan ja

vain lyhyempää matkaa.

- Jos kakkosauton kilometrit ovat

vuositasolla muutamasta tuhannesta

10 000 kilometriin, kannattaa

laskea, minkä hintaluokan auto kannattaa

hankkia. Ei ehkä ole järkevää

pitää suhteellisen kallista sähköautoa

tai hybridiä parkissa, vaan vähäpäästöinen,

pienempimoottorinen

bensavehje voisi olla se oikea ratkaisu,

Iiskonmäki jatkaa.

- Isommalla autolla ajavalle diesel

tuo paremman hyötysuhteen verrattuna

bensiiniin, eli samanlainen

auto kuluttaa vähemmän polttoainetta

ja näin dieselin päästöt ovat

myös vähäisemmät. Toisaalta bensiiniautot

ovat yleensä pienempiä

ja niillä ajetaan keskimäärin vähemmän

kuin dieselautoilla, vertailee

Iiskonmäki.

Euro 6d TEMP tiukentaa

päästörajoja

Hiilidioksidin lisäksi autoissa halutaan

rajoittaa myös muita päästöjä:

• Europäästöluokituksilla säädetään

eri päästöjen enimmäisrajoista,

ja ne koskevat muun muassa

typpioksideja (NOx), hiukkaspäästöjä

(PM), häkä eli hiilimonoksideja

(CO) sekä hiilivetyä

(HC).

• Syyskuun alussa voimaan tullut,

päästörajoituksiltaan entistä

tiukempi Euro 6d-TEMP

-normi koskee kaikkia uutena

rekisteröityjä automalleja.

• Käytännössä tämä tarkoittaa

suoraruiskutteisiin bensiiniautoihin

esimerkiksi hiukkassuodattimia,

joilla saadaan vähennettyä

hiukkaspäästöjä.

Continental

teollisuusrenkaat

vaativaan

ammattikäyttöön.

RT20

Kestävä valinta.

Continental tarjoaa käyttöösi

markkinoiden kattavimman

valikoiman teollisuusrenkaita.

Lisätietoja: Myyntipäällikkö Petri Enges / petri.enges@conti.de

Tuplaa renkaittesi

tuntisuorite hankkimalla

trukkiisi Continental

RT20 -vyörenkaat*

*) verrattuna ristikudosrenkaisiin

Continental RT20

> Erinomainen kulumismuoto

ja vahva rakenne

> Kiistaton laatujohtaja

> Vahvuutena

saksalainen teknologia

23

www.continental-tires.com/specialty


Kuljetusliike Kinnunen otti hiljattain käyttöön HCT-rekan, joka

kuljettaa kaksi 40-jalkaista konttia yhdellä kertaa.

Pyöreitä 70-vuosia juhliva

kuljetusyritys laajentaa toimintaansa

rakentamalla oman terminaalin

Järjestyksessään kolmas yrittäjä

Hanna Kinnunen on kiitollinen

saadessaan jatkaa isänsä

Sakari Kinnusen ja isoisänsä

Eino Kinnusen aiemmin luotsaaman

yrityksen toimintaa seuraavillekin

vuosikymmenille.

"Tämä on yritykseltä kunnioitettava

saavutus. Tarkoituksena on,

että juhlimme tulevaisuudessa vielä

satavuotisjuhlia."

Hanna Kinnunen on uudistanut

yrityksen toimintaa rohkeasti.

Vuosi sitten hän jakoi yrityksen

liiketoiminnan kahteen yhtiöön:

Kuljetusliike Kinnunen hoitaa kuljetukset

ja Transport Kinnunen

myynnin ja markkinoinnin.

Uusin laajennussuunnitelma

Kinnusella on oman terminaalin

rakentaminen Oritkariin. Tonttivaraus

hallille on jo tehty.

Tulevaisuuteen tähtäävänä yrityksenä

Kuljetusliike Kinnunen kehittää

jatkuvasti ympäristösuunnitelmaansa.

"Haluamme pienentää ympäristövaikutustamme

ja hiilijalanjälkeämme.

Hiljattain otimme käyttöön

HCT-rekan, joka osaltaan vähentää

päästöjä. Sillä voidaan kuljettaa

esimerkiksi kaksi 40-jalkaista

konttia yhdellä kertaa", Hanna

Kinnunen kertoo.

Erikoiskuljetukset ja kansainvälisyys

ovat palvelunlaadun lisäksi

jatkossakin Kuljetusliike Kinnusen

vahvuuksia.

www.kuljetuskinnunen.fi

Eino Kinnunen perusti yrityksen Kuljetusliike Kinnusen 1949.

1970-luvulla yritys aloitti ylipitkät kuljetukset Ruotsiin ja Norjaan

ja myöhemmin Keski-Eurooppaan. Sakari Kinnunen aloitti

johdossa 1982.

Sakarin aikana yhtiömuoto muuttui toiminimestä kommandiittiyhtiöksi

ja myöhemmin osakeyhtiöksi. Sakari myös palkkasi

ensimmäiset vakituiset työntekijät ja aloitti kuljetukset

Venäjälle. Hanna Kinnunen aloitti toimitusjohtajana 2006.

Hanna on tehnyt töitä yhtiön kansainvälistymisen eteen, ja

uusia asiakkaita on hankittu niin Keski-Euroopasta kuin Pohjoismaista.

24


TRUKIT NOPEAAN TOIMITUKSEEN

HETI VARASTOSTA

Hyundai 8 ton

MESSUHINTAAN

Kompakti koko ja

huippuvarustelut vakiona

PYYDÄ MESSUTARJOUS!

TAKUU JOPA 3 V /

6000H KYSY LISÄÄ!

VARASTOSSAMME ON SUURI

MÄÄRÄ KÄYTETTYJÄ KONEITA,

KYSY LISÄÄ!

HETI VARASTOSTA

Hyundai 5 ton

Tehokas dieseltrukki

pieniin ja suuriin töihin

PYYDÄ MESSUTARJOUS!

Toyota 1000kg sähkö

vm. 2015 14.500 €

Cat DP50N diesel

vm. 2012 34.900 €

Hyundai 25D-9E diesel

vm. 2015 26.900 €

Toyota 2500kg vm 2018

esittelytrukki 28.900 €

Kalmar 10Ton diesel

vm. 1997 29.500 €

Kalmar DC3-500 diesel vm

1994 5.900 €

Toyota 02-8FDF diesel

vm. 2008 15.900 €

SMV 16-900B diesel vm

2012 105.900 €

SMV SL16-1200 diesel

vm 2000 54.900 €

Hyundai 15EP lavansiirto

vm. 2019 3.950 €

Hyundai 30D-9 diesel

vm. 2018 PYYDÄ TARJOUS

Hyundai 35B-9 sähkö

vm. 2019 PYYDÄ TARJOUS

ABT 3500kg diesel

vm 2010 12.900 €

Hyundai 50DA-9 diesel

vm. 2018 PYYDÄ TARJOUS

Finnsiirto Oy

Lieto | Vakiotie 11, 21420

Tampere | Keskuojankatu 30, 33900

Myynti 0207 351 601

Huolto 0207 351 607

Vuokraus 0207 351 606

myynti@finnsiirto.fi

huolto@finnsiirto.fi 25

vuokraus@finnsiirto.fi


Nosturikoulutusta ympäri Suomen

Suomen Nosturikoulutus on vuonna 2011 perustettu nostoalan

koulutusyritys. Vuoden 2019 alusta se siirtyi osaksi Turun Aikuiskoulutussäätiön

liiketoimintaa. Näin Turun AKK:n koulutustarjonta

laajeni entisestään kokonaan uudelle alalle.

”Toiminta on lähtenyt käyntiin hyvällä volyymilla

ja samalla valtakunnallisella konseptilla

kuin aikaisemminkin. Nosturikoulutustarjonnan

lisääminen esimerkiksi rakennusalan eri

tutkintoihin Turun AKK:ssa parantaa opiskelijoiden

sijoittumista työelämään”, toteaa

nosturikoulutusten koulutuspäällikkö Matti

Keskinen.

”Tarjoamme kaikki nostoalan koulutukset

ja tutkinnot sekä lisäksi lastinkäsittelyalan

koulutuksia”.

Pääasiassa nosturikoulutukset järjestetään

aina yhteistyössä paikallisten nostoyritysten

kanssa. Alkuvuoden aikana ajoneuvonosturikoulutuksia

on järjestetty Turun lisäksi

Espoossa, Tampereella, Porissa ja viimeisimpänä

Porvoossa. Koulutukset on toteutettu

sekä omaehtoisina, oppisopimuksina että

työvoimakoulutuksina.

Räätälöityjä koulutuksia

yrityksille

Koska koulutuksessa on usein mukana nostoalan

yritys, voidaan sisältöjä räätälöidä

yritysten tarpeiden mukaan niin haluttaessa.

”Jokainen koulutus ja tutkinto suunnitellaan

aina yhdessä asiakkaan kanssa. Tutkinnot

vastaanotetaan yrityksissä, joissa on tarvittavat

nosturit ja laitteet”, Keskinen kertoo.

Lisäksi tarjonnasta löytyy myös asiantuntijapalveluita

mm. nostokaluston ja nostoturvallisuuden

auditointiin, nostotyönvalvontaan

ja suunnitteluun sekä projektijohtamiseen

ja konsultointiin.

Lue lisää

www.nosturikoulutus.fi sekä

www.turunakk.fi

26


NOPEASTI AMMATTIIN

Joustavasti ja käytännönläheisesti

Työvoimakoulutuksemme

bit.ly/tyovoimak

AUTOALA

Autoalan pt, ajoneuvoasentaja . ..................... jatkuva haku

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA

Koneasennuksen ja kunnossapidon at ..30.9.19–29.9.20 /jatkuva haku

Kone- ja tuotantotekniikan pt . ......30.9.19–29.9.21 /jatkuva haku

Teknisen suunnittelun pt, suunnitteluaassistentti . ..30.9.19–31.3.21

LIIKETOIMINTA, KAUPPA JA HALLINTO

Isännöinnin at . .................................. jatkuva haku

Johtamisen ja yritysjohtamisen eat . ................. jatkuva haku

Liiketoiminnan at . ................................ jatkuva haku

Lähiesimiestyön at . ............................... jatkuva haku

Lähiesimiestyön at puhtausalalle . ................... jatkuva haku

Tuotannon esimiestyön eat, työnjohtaja. . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

NOSTURIKOULUTUKSET

Rekrykoulutus: portaalinosturinkuljettaja (Pernotrans Oy)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.10.–9.12.

RAKENTAMINEN JA LVI- JA KIINTEISTÖTEKNIIKKA

Pintakäsittelyalan pt/at/eat . ....................... jatkuva haku

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, kiinteistönhoitaja . ............

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.10.19–8.10.20

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt/at, kiinteistönhoitaja jatkuva haku

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan eat . ................ jatkuva haku

Talonrakennusalan at / eat . ........................ jatkuva haku

Talotekniikan at . ................................. jatkuva haku

• ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaja /ilmanvaihtoasentaja /kylmäasentaja/

putkiasentaja /rakennuspeltiseppä

Talotekniikan eat . ................................ jatkuva haku

• ilmanvaihtoasentaja / putkiasentaja / rakennuspeltiseppämestari

Talotekniikan pt, iv-asentaja/rakennuspeltiseppä/tekninen eristäjä .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.10.19–30.9.20

Talotekniikan pt, putkiasentaja . .................1.10.19–30.9.20

Talotekniikan pt . ................................. jatkuva haku

• ilmanvaihtoasentaja / kylmäasentaja / putkiasentaja / rakennuspeltiseppä

/ tekninen eristäjä

Tuotannon esimiestyön eat, työnjohtaja . ............. jatkuva haku

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA

Laivasähköasennukset, sähköasentajan at:n osia . ..... VIELÄ EHDIT!

Sähkö- ja automaatiotekniikan pt . .. 21.10.19–22.10.21/jatkuva haku

Sähköasentajan at / eat . .......................... jatkuva haku

TURVALLISUUSALA

Turvallisuusalan at . ............................... jatkuva haku

Turvallisuusalan pt, turvallisuusvalvoja . .............. jatkuva haku

Turvallisuusvalvojan eat . .......................... jatkuva haku

TYÖELÄMÄN LUPA- JA KORTTIKOULUTUKSET

• Anniskelupassi

• Ensiapu EA1

• Henkilönostinkortti

• Hätäensiapu

• Hätäensiapu sähköalalla

• Hygieniapassi, koulutus ja/

tai testi

• Kuljettajan ammattipätevyys,

direktiivikoulutukset

• Telinetyökortti

• Tieturva 1

• Tieturva 2

• Trukkikortti

• Tulityökortti

• Työturvallisuuskortti

• Vesityökortti

pt = perustutkinto ▪ at = ammattitutkinto ▪ eat = erikoisammattitutkinto

Lisätietoja ja haku

www.turunakk.fi/koulutukset

ORGANISATION

CERTIFIED BY

ISO 9001

27


Teksti: Vilja Sorsa Kuvat: Puolustusvoimat

Renkaat alle armeijan leivissä –

”Olemme Suomen suurin autokoulu”

Sotilaan perustaitojen lisäksi armeijasta

voi saada eväät kuljetusalalle.

Varusmiespalveluksen aikana

voi suorittaa kuorma-autokortin

ja tavaraliikenteen kuljettajan

ammattipätevyyden.

Yksi asia oli Juuso Ervelälle selvää

jo ennen varusmiespalvelukseen

astumista: kuljettajakoulutukseen

on päästävä.

– Aluksi tuntui hurjalta lähteä Poriin

ajamaan isolla rekalla, mutta

onneksi oli hyvät opettajat. Jonkin

aikaa ajeltuaan siihen alkoi tottua,

ja sen jälkeen oma auto tuntui

ihan pikkuautolta, sanoo 19-vuotias

jääkäri.

Ervelä suorittaa palvelustaan Porin

prikaatissa, Niinisalon varuskunnassa.

Varusmiespalveluksessa Ervelä

ajoi ensin puolustusvoimien C-

28

kortin eli kuorma-autokortin. Tämän

jälkeen hän suoritti CE-korttikoulutuksen

eli yhdistelmäkortin,

ja niin Ervelästä tuli yhdistelmäajoneuvon

kuljettaja.

Ervelän käsityksen mukaan työnantajat

arvostavat armeijassa kuljettajakoulutuksen

suorittaneita.

– Armeijassa kortin ajaneet osaavat

katsoa kelloa. Koska palveluksessa

eletään tarkan aikataulun

mukaan, ajankäytöstä huolehtiminen

jää selkärankaan, eikä sitten

myöhästele työelämässäkään, hän

sanoo.

Suomen suurin autokoulu

EU:n ammattipätevyysdirektiivi

tuli voimaan vuonna 2009. Siitä

lähtien puolustusvoimat on järjestänyt

kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta,

mikä tarkoittaa sitä,

että varusmiehillä on mahdollisuus

saada koulutus ja sen mukana

tullut ajokortti käyttöön siviiliin.

– Lähtökohtaisesti kuljettajat koulutetaan

armeijan omiin tarpeisiin.

Varusmiehen henkilökohtainen

hyöty tulee koulutuksen kylkiäisenä,

sanoo kuljetusalan toimialapäällikkö,

everstiluutnantti Arto

Purkunen Pääesikunnan logistiikkaosastolta.

Purkusen mukaan sotilaskuljettaja

on haluttu palvelustehtävä.

– Olemme Suomen suurin autokoulu,

sillä koulutamme vuodessa noin

3000 kuljettajaa. Kolme neljästä

kuljettajiksi valituista ovat itse halukkaita

tehtäviin, vaikka tuolloin

palvelusaika on pisin eli vähän vajaan

vuoden, Purkunen sanoo.

Sotilaskuljettajakurssi pitää sisällään

ajokorttikoulutuksen ja am-


mattipätevyyskoulutuksen. Ajokorttikoulutus

kestää noin viisi

viikkoa, minkä jälkeen varusmies

suorittaa kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksen.

Ajokortti- sekä

tutkintokoe ovat sisällöltään samat

kuin siviilissä.

Armeijassa kuorma-autoluokan

(C+C1E) suorittaville ammattipätevyys

annetaan niin sanotusti

nopeutettuna eli opetusta on 140

tuntia. Kuljettaja voi siviilissä täydentää

koulutuksen täysimääräiseksi

täytettyään 21 vuotta. CE- eli

niin sanotun rekkakortin suorittavat

opiskelevat ammattipätevyyden

täysimääräisenä eli yhteensä

280 tuntia.

Suomessa on kymmenen puolustusvoimien

kuljettajakoulutuskeskusta.

Eteläisin on ruotsinkielinen

Uudenmaan prikaati Raaseporissa

ja pohjoisin on Sodankylässä ja Rovaniemellä

toimiva Jääkäriprikaati.

Ovet auki useammalle uralle

Kuljetusalalla on tällä hetkellä kova

työvoimapula. Suomen kuljetus

ja logistiikka ry SKAL:n arvion mukaan

noin kolmasosa koulutetuista

hakeutuu suoraan varusmiespalveluksen

jälkeen kuljetusalalle töihin.

Purkunen tietää, että puolustusvoimien

ammattikuskit ovat haluttuja

työelämässä:

– Työnantaja saa valmiiksi koulutetun,

itsenäisesti toimivan kaverin,

jolla on varusmiespalveluksen

aikana kertynyt runsaasti ajokokemusta

haastavissakin olosuhteissa.

Kuljettajantehtävien lisäksi koulutus

avaa mahdollisuuksia muille

logistiikka-aloille. Purkusen mukaan

palveluksen jälkeen moni

laajentaa osaamistaan esimerkiksi

logistiikkainsinöörin tai liikenneopettajan

opinnoilla.

Rekkakuskiksi Ruotsiin

Sotilaskuljettajakoulutuksessa

opetusta on maanantaista perjantaihin

joka päivä vähintään kahdeksan

tuntia. Varusmies Ervelälle

tiivis tahti ei ole tuottanut ongelmia.

Hänen mielestään tekemällä

oppii parhaiten.

– Ammattipätevyyskoulutuksen

ajo-opetuksessa kuskailin tavaraa

ympäri Suomea ja tein lastaus- ja

purkuharjoituksia. Lisäksi osallistuin

maastoajoleireille, joilla opeteltiin

ajoneuvon käyttöä sekä

huoltoa maastossa, hän kertoo.

Ervelä arvioi, että hänen palveluksessaan

saamat koulutukset maksaisivat

siviilissä suoritettuna yhteensä

yli 10 000 euroa.

– On se aika hyvä palkka, kun täältä

joulukuussa kotiutuu, hän myhäilee.

Nuori jääkäri kokee, että ammattilaiseksi

tullaan työelämässä, ja

armeijan kuljettajakoulutus antaa

hyvän pohjan tuleviin haasteisiin.

Kun Ervelä vuodenvaihteessa kotiutuu,

hän haluaa jatkaa kuljetusalan

töihin.

op.media.fi

29


KULJETUSLIIKE HELOKIVI ALOITTI AJOT

UUDELLA ETANOLIKÄYTTÖISELLÄ

SÄILIÖAUTOLLA

Suomen ensimmäinen uuden sukupolven bioetanolikäyttöinen säiliöauto lähti työmatkalleen

elokuussa 2019.

Taloudellista vääntöä

Kuljetusliike Helokivi Oy:n tuliterä

Scania sisälsi alan uusinta tekniikkaa,

410 hevosvoimaa ja vajaan

tankillisen jätteistä valmistettua

etanolidieseliä. Niiden turvin sen

pitäisi suoriutua samasta reitistä,

jonka sen perinteisellä dieselillä

käyvä kollega aiemmin hoiti. Lahdesta

ajettaisiin Haminaan, sieltä

pääkaupunkiseudulle ja jälleen

Lahteen. Etanolidieselillä matkaa

pitäisi taittaa noin 1 000 kilometrin

verran, mutta CO2-päästöt vähensivät

noin 90 prosenttia entiseen

verrattuna. Kaikkia kiinnosti,

miten alkoholilla kulkeva auto

selviäisi matkastaan - ja etenkin

millä polttoainemäärällä. Kahden

viikon kuluttua dieseliä, bensiiniä

ja etanolia säiliössään kuljettanut

Scania R410 ehtii pysähtymään

kuvattavaksi Helokiven

hallien eteen. Toimitusjohtaja Joni

Helokivellä on hymy herkässä.

"Odotimme, että auto vie täydessä

lastissaan jotain 60 litraa sadalla

kilometrillä. Parhaimmillaan pääsimme

nelosella alkavaan lukuun!

Keskiarvokulutus on 52 litraa sadalla,

nyt kun on ajettu yhteensä

650 kilometriä. Tulos paranee vie-

30

Kuljetusliike Helokivellä on ajettu dieselillä

vuodesta 1962 lähtien, mutta

elokuussa 2019 Joni Helokiven hankkima

etanolikäyttöinen Scania starttasi

matkalleen neljän vuoden leasing-sopimuksella.


lä, kunhan uusi auto on asettunut

paikoilleen", Helokivi kertoo.

Aiempaa taloudellisempi meno

johtuu uudesta tekniikasta. Etanolimoottorin

vääntö on täsmälleen

sama kuin saman tehoisessa

dieselkoneessa. Tuotekehityksen

puolella Scanian Insinöörit ottivat

käyttöön yhteispaineruiskutuksen

(XPI) ja samalla suuttimia sovitettiin

entistä paremmin toimivaksi

etanolin kanssa. Muutoin bioetanoliauton

puristussytytystekniikka

toimii saman periaatteen mukaan

kuin perinteisen dieselveturin.

Tuhannen litran tankki RED95-

etanolidieseliä riitti mainiosti päivän

ajoihin, vaikka paljon mentiin

täydellä kuormalla. Helokiven mielestä

tankillisella pystyisi kulkemaan

hyvinkin yli 1 800 kilometriä.

"Nykyisellä polttoainehinnoittelulla

säästämme kuluissa noin

15 prosenttia dieseliin verrattuna",

toimitusjohtaja arvioi. St1:n

myyntipäällikkö Tuomas Tenkanen

ei etanolidieselin tankkihintaa

paljasta, mutta lupaa RED95-

pilottihinnan olevan kilpailukykyinen

dieseliin nähden.

Etanolin tulevaisuus

Taloudellisesta ajosta pitää myös

kiittää Kuljetusliike Helokiven päteviä

kuljettajia. Tommi Tanskanen

ja Mika Sipura testasivat, miltä ajo

käytännössä tuntuu. "Auto vetää todella

hyvin, ei ajaessa huomaa eroa

dieseliin. Paitsi siinä, että hytissä

Tommi Tanskanen (oik.) ja Mika Sipuran ajamassa etanolikäyttöisessä autossa on

G-sarjan hytti, joka toimii hyvin tankkiautossa. Etanolidieselillä käyvää ajoneuvoa

ei ulkoa päin juuri erota tavallisesta autosta muusta kuin pakoputken päästä, joka

on kirkas verrattuna dieselin putkistoon.

on hiljaisempaa. Bioetanolikone

ei lonksuta kuten diesel", kuljettajat

toteavat. Entä miltä etanolidiesel

tuoksuu - nalkuttaako vaimo,

että mies haisee viinalle töistä kotiin

tullessaan? "Sellaista palautetta

ei ole tullut", Helokivi hymyilee.

"Itse asiassa etanoli on vähemmän

vaarallista hengittää kuin diesel tai

bensiini, vaikkei kumpaakaan tietysti

haistella kannata. Polttoainetankki

on ns. tipaton tankkausjärjestelmä,

jolloin polttoaineen pintaa

ei tankatessa näe eikä se oikein

haisekaan. Muuten tankkaamisessa

ei ole mitään erikoista dieseliin

verrattuna." Helokivi on tyytyväinen

saadessaan ensimmäisten joukossa

tietoa ja kokemusta uudesta

tekniikasta Suomessa. "Säiliöau-

toliikennöitsijöinä meitä kiinnostaa

palavien nesteiden tulevaisuus.

Erittäin todennäköisesti öljy-yhtiöt

tuovat myös vaihtoehtoisia polttoaineita

markkinoille. Niiden volyymi

kasvaa. Ei meillä ole huolta huomisesta",

Helokivi toteaa.

Vaikka etanolidieselillä käyvä

kuorma-auto edustaa Suomessa

uutta tekniikka, Scanialla on kokemusta

siitä Ruotsissa jo yli 20 vuoden

ajan. Maailmalla etanolidiesel

on suosituin biopolttoaine. ”Suomessa

myytävä RED95 on kotimainen

tuote. Se on iso juttu. Raakaainetta

riittää niin kauan kuin jätettä

syntyy eli sen puolesta etanolidieselillä

käyvän ajoneuvon

uskaltaa hankkia. St1:llä on Suomessa

tavoitteena valmistaa sitä

suurempiakin määriä, esimerkiksi

Kajaanissa valmistamme etanolia

sahanpurusta. Käytämme hyväksi

teollisuuden sivuvirtoja, joten raaka-aineet

on vastuullisesti valittu”,

Tenkanen kertoo. Toistaiseksi

Suomen ainut raskaan liikenteen

etanolidieselin tankkauspiste löytyy

Helsingistä. Jos yrittäjä hankkii

useampia RED95:llä kulkevia ajoneuvoja,

ei mahdotonta ole sekään,

että tankkauspiste rakennettaisiin

yrittäjän käyttöön.

31


IHMISET JA TAVARAT TULEVAT

LIIKKUMAAN SÄHKÖLLÄ

Teksti: Kari Heikkilä

Kuvat: Olli Häkämies (STK:n kuvat)

Ilmakehään vapautuvan hiilidioksidin

määrää voidaan vähentää

ratkaisevasti ainoastaan siirtymällä

hiilettömään energiatalouteen. Se

on toteutettavissa kannattavasti

ja maailmanlaajuisesti sähköllä.

Teknologia on jo olemassa, ja uusia

entistä parempia ratkaisuja kehitetään

kaikkialla.

Näin totesivat Hyvinvointia sähköllä

-visioseminaarissa esiintyneet

asiantuntijat, jotka edustivat ilmastonmuutoksen

ja tulevaisuuden tutkimusta

sekä energiajärjestelmän

ja teknologiaratkaisujen kehittäjiä.

Jakeluautojen kautta rekkoihin

Autovalmistajat tuovat ensi vuonna

markkinoille ensimmäisen ison

aallon uusia täyssähköautoja. Henkilöautoilijoille

osalta tämä merkitsee

läpimurtoa, joka johtaa myös

latausverkoston laajenemiseen ja

uusiin palveluihin.

Linja-autojen osalta ollaan niin

ikään siirtymässä kokeiluista arkiajoon.

Esimerkiksi tänä kesänä Pohjolan

Liikenteen käyttöön ottamista

30 täyssähköbussista vain viisi perustui

tilaajan vaatimukseen. Loput

25 otettiin käyttöön taloudellisten

laskelmien perusteella.

Polttoaineen tankkaus loppuu,

huoltokulut pienenevät ja toimintavarmuus

on polttomoottoria

parempi. Kaupan päälle kuljettaja

saa paremmat ajo-ominaisuudet ja

matkustajat mukavuuden.

Seuraavana on edessä tavaraliikenteen

sähköinen murros tuttujen

jakeluautojen tullessa saataville vähintäänkin

ladattavina versioina. Valmistajille

on asetettu siihen paineita

henkilöautoista tuttuun tapaan mallistojen

päästörajoitusten muodossa.

32


Kuorma-autojen osalta suurimmat

valmistajat kehittävät ja testaavat

kiivaasti omia ratkaisujaan, mikä

ennakoi raskaan tieliikenteen sähköistymistä.

Hyvinvointia sähköllä

-seminaarissa esiintynyt tulevaisuustutkija

Risto Linturi ennakoi, että

akkujen lisäksi raskaan liikenteen

sähkövarastona voi toimia vedyn ja

polttokennojen yhdistelmä. Ne tuottavat

sähköä moottorin käyttöön.

Tosin myös akkujen kehitys on nopeaa.

Esimerkiksi litiumioniakkujen

käyttöikä on kaksinkertaistunut ja

hinta halventunut kymmenesosaan

kymmenessä vuodessa. Linturi

arvioi, että akuston tuotantokustannus

tulee alittamaan sata dollaria

kilowattitunnilta vuoteen 2020

mennessä. Vuoteen 2025 mennessä

päästään jopa alle 50 dollariin.

Taksinne lensi juuri paikalle

Sähköllä lentäminen tulee näkymään

kaupunkikuvassa jo ensi

vuosikymmenellä – joka alkaa siis

muutaman kuukauden kuluttua!

Ensimmäinen Suomeen hankittu

sähkölentokone teki ensilentonsa

jo toissa kesänä.

Alkuvaiheessa sähkökoneita käytetään

lento-opetukseen, jossa ne

ovat hyvin taloudellisia. Seuraavaksi

niiden arvioidaan tulevan taksikäyttöön.

Nousut ja laskut hiljenevät

eikä lentäessä synny pienhiukkaspäästöjä.

Siksi kaupunkilentokenttiä

kannattaisi säästää, jotta ne voitaisiin

ottaa helposti taksiasemiksi.

Sähköisestä lentämisestä tulee

ekologisinta. Sähkökone käyttää 15

kilowattia 100 kilometrillä, mikä

on pienen sähköauton luokkaa.

Matkat ovat lyhyitä, kun mennään

linnuntietä. Lentäminen on myös

yhteiskunnallisesti edullista, sillä

se ei vaadi infraa niin paljon kuin

maa- ja raideliikenne eikä sitä ei

juurikaan tarvitse subventoida.

2020-luvun alussa tulee parikymmentäpaikkaisia

yhden pilotin koneita,

joilla tehdään noin tunnin lentoja.

Sadan matkustajan koneet tulevat

arviolta vuonna 2030. Tämä kehitys

tulee muuttamaan paljon myös suomalaisten

tapaa matkustaa.

Tulevaisuuden tutkija Risto Linturi

33


Hoivakodin henkilökunta vastaanottaa droonilla kuljetettua

lääkelähetystä. / Kuvaaja Sami Heiskanen.

Suomen ensimmäinen lääkekuljetus

droonilla toteutettiin onnistuneesti

Suomen Apteekkariliitto ja Orion toteuttivat Suomen ensimmäisen lääkekuljetuksen robottilennokilla

eli droonilla Helsingin Lauttasaaressa.

Drooni kuljetti valikoiman itsehoitolääkkeitä

Lauttiksen apteekilta

Lauttasaaren Senioritalolle, jossa

hoitohenkilökunta vastaanotti paketin.

– Oli upeaa, että ensimmäinen

lääkekuljetus droonilla onnistui

hyvin! Suomalaiset apteekit haluavat

olla edelläkävijöinä kehittämässä

uusia, moderneja palveluja,

kertoo Lauttiksen apteekin apteekkari

Risto Holma.

– Uusi palvelu hyödyttäisi esimerkiksi

asiakkaita, joilla yllättävän

avuntarpeen tai sairauden

vuoksi on hankaluuksia päästä asioimaan

apteekkiin. Erilaiset kuljetusratkaisut

osana palvelua tuovat

apteekin lähelle, Holma jatkaa.

34

Toimituksen toteutti AI-startup

Third Space Auto.

– Robottilennokit ovat nopeita.

Kun niihin yhdistetään lentoautomaatiojärjestelmä,

kuten AI.Pilotteknologiaan

perustuvan ByDrone,

apteekit ja sairaalat voivat toimittaa

lääkkeitä hetkessä avun

tarvitsijoille. Esimerkiksi meidän

käyttämämme lennokki lentää kilometrin

minuutissa. Lennokkien

kantama vaihtelee 10 kilometristä

jopa 110 kilometriin. Tällaiset

esittelytilaisuudet ovat todella

tarpeen, koska niiden avulla lääketeollisuus

ja viranomaiset voivat

kannustaa logistiikka-alaa muuttamaan

toimintatapojaan. Uskon,

että parin vuoden kuluessa tällai-

set järjestelmät otetaan käyttöön

maaseudulla, saaristossa ja muilla

vaikeapääsyisillä seuduilla, joilla

niille on todella tarvetta, toteaa

Third Space Auton perustaja Arshia

Gratiot.

Demolento on osa yhteishanketta,

jossa selvitettiin droonikuljetusten

käyttömahdollisuuksia ja

hyötyjä lääkkeiden toimituksessa.

Hanke toteutettiin tutkimus- ja

kehitysyhteistyönä Aalto-yliopistossa

poikkitieteellisesti eri alojen

opiskelijoiden kanssa. Aalto-yliopiston

tutkimusryhmät kartoittivat

muun muassa droonikuljetusten

palvelumuotoilua ja lainsäädäntöä.


HONDA 2019

UUTUUDET!

TRX500FPA IRS T3B

sh. 11 690 €

225 €/kk *

TRX420FE T3B

sh. 8 990 €

175 €/kk *

TRX500FPE T3B

sh. 10 590 €

205 €/kk *

HONDA ATV -mallisto alkaen 7 990 €

* Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Pidämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Tarkat rahoitusesimerkit ja -ehdot verkkosivuillamme.

Pyydä vaihto- ja rahoitustarjous:

HONDAMÖNKIJÄT.FI

facebook.com/hondamonkijat

Hondabikes Finland

35


Vain 9 % autoilijoista valmis

luopumaan autosta

– nämä kokonaiskustannukset voivat yllättää

Juuso Korhonen

Monille meistä autoilu on välttämätön

pakko, toisille taas luksusta

arjen keskellä. Fakta on kuitenkin

se, että autolla ajaminen, oli kyse

mistä muodosta tahansa, aiheuttaa

kustannuksia.

VertaaEnsin.fi:n toteuttamasta kyselytutkimuksesta

selviää, että

vain 9 prosenttia kyselyyn vastanneista

autonomistajista olisi valmis

luopumaan autosta ja siirtymään

ostamaan liikkumista palveluna.

Kyselytutkimuksen Vertaa-

Ensin.fi:lle toteutti tutkimusyhtiö

YouGov. Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä

YouGov Finlandin

kuluttajapaneelissa. Otos painotettiin

iän, sukupuolen, maantieteellisen

alueen mukaan vastaamaan

suomalaista aikuisväestöä valtakunnallisesti.

Vastaajamäärä on

714 ja tutkimus toteutettiin 30.7 –

1.8.2019 välisenä aikana.

Naisista ainoastaan 7 prosenttia

olisi valmis luopumaan autosta ja

vastaavasti miehistä 10 prosenttia.

Maaseudulla asuvista 5 prosenttia

olisi valmis luopumaan autosta ja

10 000 – 49 999 asukkaan kaupungeissa

asuvista 4 prosenttia.

Kysymys

YouGov-tutkimus, auton käyttö palveluna

Odotetusti pienissä kaupungeissa

ja maaseudulla auton tärkeys

korostuu vähäisempien liikkumisyhteyksien

vuoksi. Kuitenkin

myös pääkaupunkiseudulla ainoastaan

15 prosenttia olisi valmis

luopumaan autosta. Tässä analyysissa

kysytäänkin siis, elävätkö autoilijat

illuusiossa kustannuksista?

Otimme vertailuun kahden autoilijan

kustannukset, ja analysoimme

autoilun kokonaiskustannuksia.

Vastausprosentti

En olisi valmis luopumaan autostani ja ostamaan liikkumista palveluna 59 %

Voisin harkita autostani luopumista ja siirtyä ostamaan liikkumista palveluna 28 %

Olisin valmis luopumaan autostani ja siirtymään ostamaan liikkumista palveluna 9 %

En osaa sanoa 4 %

36


Mitä auton käyttö maksaa?

Yksityisautoiluun liittyy yllättäviä

kustannuksia, joita ei välttämättä

osaa arvioida kun auton osto on

käsillä. Useasti vertaillaan auton

polttoaineenkulutusta, tai lainanlyhennyksen

kuukausikustannuksia,

mutta auton omistaminen sisältää

paljon muitakin kulueriä.

Vuonna 2018 Santander Consumerin

teettämän tutkimuksen

mukaan, vain joka kuudes suomalainen

arvioi auton kustannukset

oikein(Vastaajina oli sekä auton

omistavia että autottomia ihmisiä.

Haastatteluvastauksia oli 1000).

Tähän tutkimukseen vastanneet

arvioivat auton kuukausikustannuksiksi

noin 260 euroa, kun todelliset

kustannukset ovat huomattavasti

kalliimmat. Autoilun

kustannuksiin liittyykin siis paljon

väärinymmärryksiä, joita pyrimme

avaamaan esimerkein. Karkeasti

voidaan sanoa, että autoiluun

liittyy kiinteitä kustannuksia, sekä

muuttuvia kustannuksia, jotka

vaihtelevat ajokilometrien, polttoaineen

ja arvonaleneman mukaan.

Vain joka kuudes suomalainen

osaa arvioida auton pitämisen

kustannuksen oikein.

Autoilun kuukausittaisiin kustannuksiin

tulee edellisten lisäksi sisällyttää

muun muassa myös pysäköintimaksut,

vakuutukset, huollot,

sekä usein myös auton arvon

alenema. Alle on lyhyesti eritelty

autoilun kustannuksia.

Autoilun kuukausittaisiin kustannuksiin

tulee edellisten lisäksi sisällyttää

muun muassa myös pysäköintimaksut,

vakuutukset, huollot,

sekä usein myös auton arvon

alenema. Alle on lyhyesti eritelty

autoilun kustannuksia. Kustannusten

jälkeen löydät vertailun tulokset.

Auton kustannukset – erittely

Polttoainekustannukset

Auton vakuutukset

Auton huoltokustannukset

Pysäköintikustannukset

Auton arvon alenema

Polttoainekustannukset

Polttoainekustannus on yksi autoilun

helpoimmin ennakoitavista

kustannuksista. Bensiini- tai dieselkustannukset

on helppo hahmottaa

ja laskea, jopa etukäteen.

Jos tiedät esimerkiksi, että ajat 200

kilometriä viikossa, polttoainekustannuksesi

ovat 18,06€ viikossa,

ja 72,24 euroa kuukaudessa. Jos

taas ajat 400 kilometriä viikossa,

eli 1600 kilometriä kuukaudessa,

polttoainekulut ovat 36,12 euroa

viikossa ja 144,48 euroa kuukaudessa.

Auton kulutus molemmissa esimerkeissä

kuusi litraa sadalla kilometrillä,

95-polttoaineen hinta

1.505€/litra (3.9.2019 keskihinta).

Alle on eritelty keskimääräiset

ajokilometrit ja niistä aiheutuvat

polttoainekustannukset kuukausitasolla.

Auton polttoainekustannukset

Keskimääräisellä autoilijalla polttoaineeseen

kuluu vähintään 1200

€ vuodessa.

Auton vakuutukset

Auton kalliit vakuutusmaksut voivat

tulla usealle uudella autoilijalle

yllätyksenä. Jokaisessa autossa

on oltava pakollinen liikennevakuutus,

ja tämän lisäksi usein valitaan

vähintäänkin osakasko. Uudemmassa

autossa täyskasko on

perusteltu, sen korvatessa esimerkiksi

autolle aiheutuneet kolarivahingot.

Autoa hankkiessa voi varautua vähintäänkin

useiden satasien vakuutusmenoihin

vuodessa. Vakuutuksen

hinta vaihtelee vakuutusbonusten

ja auton mallin mukaan.

Eri vakuutusyhtiöillä on erilaiset

hinnoittelumallit, joten vakuutusten

vertailu kannattaa. Esimerkkilaskelmassamme

olemme käyttäneet

vakuutusten kohdalla 720 euron

vuosittaista kulua.

Auton vakuutukset

Vakuutuksiin kuluu vähintään 720 €

vuodessa.

Auton huoltokustannukset ja

katsastus

Halusi tai ei, autoa tulee lähtökohtaisesti

huoltaa vuosittain. Riippuen

ajoneuvon iästä ja mallista,

ainakin perushuolto olisi tehtävä

kalenterivuosittain. Merkkiliikkeiden

vuosihuollot sisältävät

yleensä pintapuolisen tarkistuksen,

sekä öljynvaihdon, ja hinnat

vaihtelevat sadasta eurosta ylöspäin.

Usein kuitenkin auto tarvitsee

myös isompaa huoltoa.

Auton polttoainekustannukset kuukausitasolla

Ajetut kilometrit / kuukausi Polttoainekulut / kuukausi

500 km 45,15 €

1000 km 90,30 €

1500 km 135,45 €

2000 km 180,60 €

2500 km 225,75 €

Auton isot remontit eivät yleensä

ole jokavuotisia, mutta voivat

käydä lompakon päälle. Aiemmin

mainitussa kyselytutkimuksessa

kuluttajilta kysyttiin esimerkiksi

arvioita vaihdelaatikkoremontin

hinnasta. Vastaajien arviot osuivat

reilusti alakanttiin, vastausten ol-

37


lessa 500 euron ja 3000 euron välillä.

Todellisuudessa auton vaihdelaatikon

vaihto maksaa keskimäärin

3000 – 5000 euroa.

Huoltokustannuksiin voidaan laskea

myös auton renkaat, joita Suomen

olosuhteissa tulee vaihtaa

kohtuullisen usein. Jos ajatellaan,

että yhdellä kesä- tai talvirenkassetillä

ajelee 2-3 vuotta, tulee uuden

rengassarjan osto ajankohtaiseksi

noin joka toinen vuosi. Jos

uudet renkaat maksavat vaikkapa

240€, tämän kulun voi jyvittää

kahdelle vuodelle

Vaikka isoja huoltoja ei osuisikaan

joka vuodelle, auto tulee katsastaa

vuosittain. Halvimmat katsastushinnat

alkavat vuonna 2019 noin

viidestäkymmenestä eurosta, sisältäen

päästömittaukset.

Auton huoltoihin voidaan laskea

keskimäärin vuodessa kuluvan

maltillisesti arvioiden noin 720

euroa, jos ajatellaan että tämä laskelma

sisältää katsastuksen ja renkaiden

vaihdon.

Auton huolto ja katsastus

Auton huoltoon, katsastuksiin ja

renkaisiin kuluu vähintään 720 €

vuodessa.

Pysäköintikustannukset

Pysäköintikustannukset muodostavat

ison osan auton kuukausikustannuksista.

Vaikka autolla ei

ajaisi metriäkään, usein pysäköinti

maksaa silti. Monissa kaupungeissa

on mahdollisuus edulliseen

asukaspysäköintiin, tai haja-asutusalueilla

pysäköinti voi olla jopa

ilmaista. Jos kuitenkin matkustaa

paljon, joutuu autoa pysäköimään

parkkitaloissa tai maksullisilla

alueilla. –

Esimerkiksi Helsingin alueella asukaspysäköintitunnus

maksaa kuukaudessa

13-26€ vuonna 2019.

Auton pysäköintikulut

Auton pysäköintiin kuluu vähintään

312 € vuodessa.

Auton arvon alenema

Auton arvo alenee vuosittain. Se,

kuinka paljon auton arvo putoaa,

riippuu monesta tekijästä. Esimerkiksi

auton ikä, merkki, ajetut kilometrit

ja huoltohistoria vaikuttavat

arvon alenemaan.

Auton arvo alenee ensimmäisenä

vuotena nopeimmin, mutta hidastuu

auton vanhetessa. Suomen Autoliitto

käyttää laskelmissaan 14-

15 % arvonalenemaa vuosittain,

mutta keskiarvona voidaan todeta

auton hinnan putoavan ainakin

noin 10 prosenttia vuodessa.

Alla olevaan taulukkoon on eritelty esimerkkiauton arvonalenema. Keskimääräinen

uuden auton hinta Suomessa on 33 000 euroa, joten käytämme

tätä lukua laskelmassa.

Auton arvonalenema

Uusi auto, 33 000 euroa Arvonalenema Todellinen hinta

Ensimmäinen vuosi 14 % 28 380 €

Toinen vuosi 10 % 25 542 €

Kolmas vuosi 10 % 22 987 €

Neljäs vuosi 10 % 20 689 €

Viides vuosi 10 % 18 620 €

Arvo viiden vuoden jälkeen noin 11 % / 2876 € vuosi 18 620 €

Kuten nähdään, auton arvo putoaa

lähes puoleen viiden vuoden aikana.

Taulukko ei kuitenkaan kerro

koko totuutta, koska joissain automerkeissä

arvonalenema on vieläkin

suurempaa. Käytännössä auton

arvosta häviää suurin osa ensimmäisten

vuosien aikana, ja tämän

jälkeen arvonalenema hidastuu.

Kuitenkin voidaan käytännössä sanoa,

että auton arvo putoaa noin

10 % per vuosi.

Auton arvonalenema

Auton arvo alenee noin 10 prosenttia

vuodessa. Esimerkkiauton

arvo alenee yli 2800 euroa vuodessa.

Kuinka paljon autoilu

siis maksaa?

Kuten havaitaan, autoilu on kallista.

Autoiluun liittyy muuttuvia kuluja,

sekä kiinteitä kuluja. Alla on

eriteltynä tässä esimerkissä käytetyty

kulut, josta saa hyvin suuntaa

jos mietit auton hankintaa. Tässä

laskelmassa on käytetty esimerkkikuluja,

joita voit vertailla omaan

tilanteeseesi jos mietit auton hankintaa.

Auton kulut

Kulu Vuositasolla kk

Huollot ja katsastus 720 € 60 €

Vakuutukset 720 € 60 €

Pysäköinti 312 € 26 €

Ajoneuvovero 240 € 20 €

Renkaat

(yksi rengassetti kahden vuoden välein) 150 € 12,5 €

Polttoaine 1620 € 135 €

Yhteensä 3762 € 313,5 €

Auton kokonaiskulut

Autoilun kokonaiskulut riippuvat

käyttäjästä, mutta karkeasti voidaan

sanoa että keskivertoautoilija

kuluttaa noin 300 euroa kuukaudessa.

38


Continentalin kitkarengas

jälleen ykkönen Tuulilasin

kitkarengasvertailussa

Continentalin VikingContactTM 7 -kitkarengas uusi viime vuotisen ykköstilan Tuulilasin

tuoreessa vertailussa. Testissä oli mukana kahdeksan eri valmistajan kitkarenkaat.

Skuba-päivät

27.9.2019

klo 8.00-17.00

kaikissa

toimipisteissä.

VikingContactTM 7 -renkaan vahvuutena

on erinomainen kokonaisuus.

Se toimii turvallisesti ja tasalaatuisesti

kaikissa talviolosuhteissa

ja esimerkillisen hyvin lumisilla

ja jäisillä teillä.

Continental sai vertailun parhaat

pisteet sekä jäällä että lumella.Se

oli ykkönen kiihdytyksessä, jarrutuksessa

ja ajettavuudessa jäällä.

Lumella VikingContactTM 7 -ren-

kaan ylivoima tuli vielä enemmän

esiin. Rengas oli helppo ajaa ääritilanteissa

ja se taipui sujuvasti tiukkoihinkin

kaarteisiin. Continental

saikin lumella ajettavuudesta ja

jarrutuksesta ainoana täydet kymmenen

pistettä.

Turvallisuus edellä

Rengastestillä pyritään ensisijaisesti

mittaamaan turvallisuutta.

VikingContactTM 7 -renkaan älykäs

kuviopintateknologia mahdollistaa

täydellisen kontrollin isoillakin

nopeuksilla. Suuri määrä erikokoisia

3D-saippauksia ja tehokkaat

tartuntapinnat parantavat pitoa

ja jarrutusominaisuuksia jäisillä

ja lumisilla teillä.

39


BUDJETTIRIIHESTÄ

KÄSITTÄMÄTÖN

YMPÄRISTÖLINJAUS

LIIKENTEELLE

Ensi kesälle ehdotetun 250 miljoonan euron polttoaineveron

korotuksen lisäksi hallitus on nostamassa parafiinisen

dieselöljyn verotusta 120 miljoonalla eurolla tällä hallituskaudella,

perustelunaan yritystuen poistaminen. Jotta asiasta

voisi keskustella, on tehtävä peruskäsitteet selviksi ja hahmotettava

esityksen kokonaisvaikutukset. Faktojen valossa

esitys on käsittämätön.

Dieselin verorakenne Suomessa

perustuu ympäristövaikutuksiin,

eikä siinä

ole kyse yritystuesta. Kuljetusyritysten

edunvalvoja SKAL ei näe perusteita

sille, että parafiinisen dieselin

verokanta on päätynyt yritystukilistalle.

Suomessa polttoaineverotuksella

kannustetaan käyttämään

ympäristön kannalta parempia

polttoaineita. Parafiinisen dieselin

kohdalla etuna ovat pienemmät

lähipäästöt liikenteessä.

Parafiininen dieselöljy on polttoainelaatu,

joka on haitallisilta lähipäästöiltään

perinteistä ns. aromaattista

dieselöljyä puhtaampaa.

Parafiinisissa dieselöljyissä on sekä

fossiilisia laatuja että täysin uusiutuvista

raaka-aineista kuten jätteistä

ja tähteistä valmistettua dieseliä,

jonka elinkaaripäästöt ovat

lähellä nollaa. Ympäristösyistä parafiinisia

laatuja verotetaan kevyemmin

kuin aromaattisia diesellaatuja.

Tämä vie maanteiden tavaraliikenteen

kauemmaksi päästötavoitteista.

40

Lähes kaikki Suomessa myytävä

uusiutuva diesel ovat laadultaan

parafiinista. Jos parafiinisen

dieselöljyn kevyempi verokohtelu

poistetaan, se nostaa väistämättä

myös uusiutuvan dieselin hintaa.

Tämä vie maanteiden tavaraliikenteen

kauemmaksi päästötavoitteista.

Poiston kustannusvaikutus

on hallituksen arvioiman 120 miljoonan

euron asemesta 154 miljoonaa

euroa vuodessa kuluttajille

ja yrityksille.

Kun otetaan huomioon sekä ensi

kesälle ehdotettu 250 miljoonan

euron polttoaineveron korotus että

parafiinisen dieselin veronalennuksen

poistaminen, ollaan liikenteelle

tekemässä yli 400 miljoonan

euron veronkorotusta. Tästä

maanteiden tavaraliikenteelle

kohdistuu 140 miljoonaa euroa

vuodessa. Esitys on hyvin haitallinen

Suomen kilpailukyvylle.

Budjettiriihen tiedotuksen mukaan

parafiinista dieseliä ei enää

tarvita entisessä määrin, koska

autokanta on uusiutunut. Väite ei

voi pitää paikkaansa, sillä henkilöautokantamme

on keski-iältään

12 vuotta. Ammattimaisessa tavaraliikenteessä

käytetyn kuljetuskaluston

keski-ikä on Suomessa

10 vuotta.

– On käsittämätöntä, että yritystuen

leikkaustavoite on johtanut

linjaukseen, jonka lopputuloksena

rangaistaan puhtaampia diesellaatuja.

Lopputuloksena on vain

veronkorotus, joka nakertaa myös

työllisyystavoitetta, sanoo toimitusjohtaja

Iiro Lehtonen.


Kaksi vahvaa kuljettajakoulutusalan

toimijaa yhdistivät voimansa

Pohjoismaiden suurin kuljettajakoulutusketju

CAP-Group Oy on ostanut enemmistöosuuden

kuopiolaisesta raskaan liikenteen kuljettajakoulutuksiin

erikoistuneesta Traffica Oy:sta.

Valtakunnallisesti toimiva CAP toimii

Suomessa sadalla paikkakunnalla.

B-to b-puolella operoivalla

Traffica Oy:lla on toimintaa eri

puolilla Suomea, mutta yhdistyminen

laajentaa molempien yritysten

toimintamahdollisuuksia niin

maantieteellisesti kuin myös palveluiden

tarjonnan suhteen.

CAP-Group Oy:n toimitusjohtaja

Pekka Kari perustelee kaupan

syitä lukuisilla synergiaeduilla. Samalla

se tukee CAP-Group Oy:n jo

pitkään jatkunutta kasvua.

- Yhdessä toimimalla löydämme

paljon hyviä synergioita. Kasvun

polun valinneina skannaamme jatkuvasti

uusia kiinnostavia yrityksiä,

jotka voivat tuoda lisää ulottuvuuksia

toimintaamme, Kari kertoo.

CAP on kehittänyt omaa henkilöautosimulaattoria

autokoulun liiketoimintaan

ja on laajentamassa

samaa konseptia nyt raskaan luokan

korttiluokkiin.

- Traffican volyymi raskaan kaluston

koulutuksissa on yksi hyvä

konkreettinen esimerkki synergioista,

Kari havainnollistaa.

CAP on edelläkävijä kuljettajakoulutuksen

digitalisoimisessa,

uuden teknologian hyödyntämisessä

sekä uusissa oppimisympäristöissä.

Traffica Oy:lta puolestaan

löytyy vahvaa osaamista yrityskoulutuspuolella

sekä laajat

verkostot kuljetusyritysten keskuudessa.

Traffica on Suomen ainoa

yksityinen koulutusyritys, jolta

löytyy logistiikan alan työvoimakoulutuksena

tutkintoon johtavan

koulutuksen järjestämislupa.

- Näen, että on muodostumassa

yhdistelmä, jossa molemmat osapuolet

vahvistavat toisiaan merkittävästi,

Traffican toimitusjohtajana

ja osakkaana jatkava Olli Sivonen

sanoo.

Trafficassa ollaan innostuneita

kaupan myötä syntyneistä uusista

mahdollisuuksista hyödyntää ristiin

resursseja, kuten tiloja, henkilöstöä

ja simulaattoreita.

- Jatkossa voimme tarjota palvelujamme

kaikilla niillä paikkakunnilla,

joilta CAP:ilta löytyy liiketoimintaa,

Traffica Oy:n osakas Ari

Nousiainen kertoo.

Myös henkilöstöresurssien käyttöä

pystytään tehostamaan.

- Traffica Oy:ssa toimitaan pitkälti

samoilla sykleillä kuin koulumaailmassa,

eli syksyllä aloitetaan

ja keväällä lopetetaan. Autokoulussa

puolestaan suurimmat kiireet

ajoittuvat kesälle, Nousiainen

selventää.

Nyt henkilöstöä voidaan hyödyntää

siellä missä sitä eniten tarvitaan.

- Kyllä me olemme innoissamme.

Näemme tässä aidosti paljon mahdollisuuksia

vahvaan kasvuun.

Asiakkaille tarjoamme joustavasti

uutta osaamista entistä vahvemmilla

resursseilla huomattavasti

laajemmin, Sivonen iloitsee.

Traffica Oy jatkaa toimintaa itsenäisenä

yrityksenä entisellä nimellään.

41


Mika Salosta ja

Sami Saikkosesta

Atolin lentävät

brändilähettiläät

Suomen ainoa lentokonevalmistaja,

Rovaniemellä

toimiva Atol Avion on saanut

keulakuvikseen Mika

Salon ja Sami Saikkosen.

Lentämistä harrastava formulatähti

Mika Salo hyppäsi yhteistyöhön

Atolin kanssa nopeasti.

– Lentäminen on rakas harrastukseni

ja nyt se mullistuu uudella

tavalla entistä monipuolisemmaksi.

F1-kisojen tuomarina maailmaa

42

kiertävä Salo aikoo parkkeerata

2-paikkaisen Atol Aurora LSA -koneensa

kotilaituriinsa Helsingissä

heti kun kone valmistuu ensi vuoden

puolella.

– Atolilla voin laskeutua veteen,

maahan ja lumeen. Tulen lentämään

Formula 4 -sarjassa kilpailevan

poikani Maxin kisareissuihin

Atolilla ja samalla säästän paljon

aikaa, koska minun ei tarvitse

notkua lentokentillä enää niin paljon.

Ja tietenkin teen mökkireissut

Suomessa jatkossa omalla koneellani,

yrityksen osakkaaksi tullut

Salo suunnittelee.


mukaan etenkin kuormattavuuden

ansiosta.

– Haluan seikkailla Atolilla ympäri

Järvi-Suomea erilaisissa tapahtumissa,

kuten Savonlinnan

oopperajuhlilla ja Pori Jazzeilla.

Jatkossa Saikkonen toimii myös

Atolin lennonopettajana.

– Koneen voi ostaa, vaikka ei olisi

lupakirjaa. Minä koulutan asiakkaan

alusta saakka turvalliseen lentämiseen

omalla koneellaan ja ohessahan

saattaa tulla mukana muutama

taide-esityskin, Atolin osakkaaksi

tullut Saikkonen naurahtaa.

Puurakentamisen taidonnäyte

Esa Kataisto, Mika Salo ja Sami Saikkonen.

Sami Saikkonen kouluttaa

koneen ostajia

Tanssija-koreografi, Keisari Aarnio

ja Talent -tv-sarjoistakin tuttu

Sami Saikkonen on myös lennonopettaja.

Hänen mukaansa Atol tekee

suomalaista ilmailuhistoriaa

ansiokkaalla suunnittelullaan.

Atol pesee kilpailjansa Saikkosen

Atolin hallituksen puheenjohtaja

Esa Kataisto kertoo, että Salon ja

Saikkosen yhteistyöllä on iso merkitys

koko projektille ja sen työntekijöille.

– Meillä on nyt koossa oikea jengi

ja resurssit, jotka vievät tämän pitkän

projektin isosti lentoon. Brändilähettiläidemme

avulla saamme

näkyvyyttä kotimaassa ja ulkomailla.

Koneen suurin kohderyhmä löytyy

Pohjois-Amerikasta. Noin 200

000 euron hinta on hyvinkin kohtuullinen

lentokoneenostajalle.

– Kansainvälisillä markkinoilla

on nyt otollinen tilaisuus tyylikkäälle

amfibiokoneelle. Neuvotteluja

käydään pääasiassa Amerikassa,

Kanadassa ja muun muassa

Argentiinassa. Drone-tyyppisestä

Atol-koneesta käydään neuvotteluja

Lähi-idässä, Kataisto sanoo.

Potentiaalisin asiakas on Kataiston

mukaan hyvin toimeentuleva,

noin 35–60-vuotias henkilö, joka

on kiinnostunut seikkailusta ja urheilusta.

Kone on rakennettu suomalaisesta

puusta, männystä ja koivuvanerista,

mikä tekee siitä kilpailijoita

kevyemmän ja ekologisemman.

Kone onkin varsinainen puurakentamisen

taidonnäyte!

– Atol Aurora LSA on moderni

ja helppo lentokone. Kone tarjoaa

keveän rakenteensa vuoksi asiakkaalle

parhaan hyötykuorman. Vesille

laskeutuminen, käytettävä E-

5-polttoaine ja esimerkiksi taitettavat

siivet tarjoavat uudenlaisen

vapauden liikkumiseen, Kataisto

selvittää.

Yhtiön tavoitteena on tehdä alkuvaiheessa

10–12 konetta ja sen

jälkeen vuosittain yli 30 konetta

uudessa tehtaassa.

43


Auto vaihtoi

omistajaa

Espoosta

Rovaniemelle

ilman

koeajoa

Välivuottaan viettävä Sara Tiuraniemi löysi makuunsa sopivan auton netistä

ja teki kaupat ilman koeajoa, sillä välimatka myyjän kanssa oli niin suuri.

Auto on vastannut odotuksia ja helpottaa nyt kulkemista esimerkiksi töihin.

Kuva: Kaisa Sirén

Sähköiset palvelut helpottavat erityisesti yksityisten

välistä autokauppaa. Tarvittaessa kaupat

voi tehdä kokonaan etänä. Rovaniemeläinen Sara

Tiuraniemi osti kesällä ensimmäisen autonsa netistä

näkemättä sitä kertaakaan. Espoolainen myyjä

sopi kaupat sohvalta.

tarkat tiedot, mutta tietenkin sen

näkeminen ensimmäistä kertaa

jännitti. Sain vielä tarkastaa auton

sisältä ja ulkoa, mutta kaikki vastasi

odotuksia ja auto on kulkenut

hyvin, kertoo nyt auton omistava

Tiuraniemi.

Sähköinen kauppa

vähentää riskejä

Sähköisten palvelujen avulla voi jo

hoitaa autokaupan eri vaiheet myynti-ilmoituksesta

kauppakirjaan. Tämä

helpottaa erityisesti yksityisten

ihmisten välistä kaupankäyntiä. Ajoneuvo

voi vaihtaa omistajaa onnistuneesti

jopa täysin etänä.

Alkukesästä Espoossa asuva

Kim Westerlund päätti laittaa

BMW:nsä myyntiin Nettiautoon.

Parin viikon päästä autolla oli rovaniemeläinen

ostajakandidaatti,

mutta kumpikaan osapuoli ei halunnut

matkustaa autokaupan perässä

yli 800 kilometriä.

– Päätin kokeilla kauppojen tekemistä

sähköisesti. Kun saimme hinnan

sovittua sähköpostilla, hoituivat

Traficomin luovutusilmoitus, kauppakirjan

tekeminen ja muut vaiheet

sujuvasti, kertoo Westerlund.

44

Junan tuoma auto

vastasi odotuksia

Ostajana oli rovaniemeläinen Sara

Tiuraniemi, 19, joka hankki ensimmäistä

autoaan. Kun omaan makuun

sopiva auto löytyi aivan Suomen

toiselta puolelta, oli kaupanteko

verkossa positiivinen yllätys.

– Annoin myyjälle tietoni, jonka

avulla hän täytti lomakkeen ja lähetti

sen minulle sähköisesti allekirjoitettavaksi.

Maksaminen tapahtui

myös vaiheittain. Rahat siirtyivät

myyjän tilille vasta, kun olin

kuitannut netissä auton olevan minulla

sovitusti.

Kaupoista sopimisen jälkeen auto

matkasi Espoosta Rovaniemelle

junalla.

– Olin saanut myyjältä autosta

Autokaupassa liikkuu usein yksityishenkilölle

suuria summia, eikä

omistajanvaihdos onnistu ilman virallisia

asiakirjoja. Nettiauton loppuvuodesta

2018 lanseeraama sähköinen

kauppa tuo turvaa ja helpottaa

eri vaiheita.

Vaiheistettu maksu, tunnistautuminen,

sähköinen kauppakirja sekä

muiden asiakirjojen hoitaminen

sähköisesti Nettiauton OmaNettix

-palvelussa pienentävät ostajan ja

myyjän riskejä. Henkilöpapereita tai

kuitteja ei tarvitse kysellä, tehtiin

kauppaa sitten etänä tai kasvotusten.

– Ei tule heti mieleen, miten homman

olisi voinut hoitaa muulla tavoin

turvallisesti molemmille osapuolille.

Mielelläni teen autokauppoja

jatkossakin sohvalta käsin, toteaa

kehitysjohtajana tietoturvaalalla

toimiva Westerlund.


NÄISTÄ AUTOISTA

SUOMALAISET TYKKÄÄVÄT

Suomalaisten suosikkimerkki on jo

pitkään ollut Škoda Octavia, ja se pitää

edelleen rekisteröintitilastojen

kärkipaikkaa hallussaan.

Toisena oleva Nissan Qashqai on alkuvuoden

osalta 534 autoa perässä.

Octavia-malleja on vuoden kahdeksan

ensimmäisen kuukauden

aikana saatu rekisteriin 3 851, eli

hieman enemmän kuin viime vuoden

vastaavana aikana.

Kolmantena oleva Toyota Corolla

on elokuussa selvästi suosituin

automalli (558 rekisteröintiä), ja

noussee vuoden loppuun mennessä

ainakin kakkoseksi.

Joulukuussa Corollan ja Octavian

välillä voi vielä tulla tiukka kisa

kärkipaikasta. Elokuussa Corollan

eduksi oli 161 autoa, ja jos tahti jatkuu

molempien merkkien osalta samanlaisena

ollaan melko lähellä tasapeliä

joulukuun lopussa.

Neljänneksi suosituin automalli

on Toyota Yaris, jonka rekisteröintimäärä

on noussut hieman viime

vuodesta.

Viidenneksi on noussut Ford Focus.

Viime vuonna Focus oli elokuun

lopussa vasta sijalla 11.

Volkswagen Golf on pudonnut sijalle

6, eikä elokuun rekisteröintimäärä

ollut hääppöinen.

Seitsemäntenä on Ford Fiesta,

kahdeksantena VW Polo, yhdeksäntenä

Toyota C-HR ja kymmenentenä

Volvo V60.

Vain 11 merkkiä

30 suosituimman joukossa

30 suosituimman mallin joukossa

on edustettuna vain 11 merkkiä.

Kolmella merkillä on viisi mallia

mukana, Škodalla, Toyotalla ja

Volkswagenilla. Volvoja on neljä ja

Mersuja kolme.

Kialla ja Fordilla on kaksi mallia ja

yhden mallin merkkejä ovat Hyundai,

Nissan, Opel ja Renault.

Clas von Bell

45


Tarkista matkamittarilukema luotettavasta

lähteestä ennen kaupantekoa

Auton matkamittarilukeman

muokkaaminen on osaavalle

taholle verrattain helppo toteuttaa

ja tavallisen kuluttajan

on usein vaikea tunnistaa

manipuloitua autoa. Matkamittarilukema

kannattaa tarkistaa

aina luotettavalta taholta

ennen kaupantekoa.

Suomessa matkamittarilukemien

manipulointia tapahtuu vain harvoin,

mutta ulkomailta käytettynä

maahantuoduista ajoneuvoista 5 -

17 prosentissa on syytä epäillä, että

matkamittarilukemaa on manipuloitu.

Suomalaisen auton

matkamittarilukeman voi

tarkistaa Traficomista

Auton ostajan kannattaa aina var-

mistaa todellinen matkamittarilukema

luotettavalta taholta ennen

kauppasopimuksen tekemistä.

Suomessa matkamittarilukemat

kirjataan Traficomin ylläpitämään

liikenneasioiden rekisteriin

katsastusten yhteydessä ja ne ovat

julkisesti nähtävissä Traficomin

sähköisestä palvelusta. Viimeisin

mittarilukematieto on nähtävissä

kirjautuneille käyttäjille maksutta,

mutta laajempi historiatieto on

maksullista.

Kansainvälisellä tiedonvaihdolla

mittariväärennöksiä vastaan

Jos harkitset käytetyn tuontiauton

ostoa, kannattaa auton mittarilukema-

ja huoltohistoria selvittää

tarkasti. Tiedot voi tarkistaa lähtömaan

rekisteröintiviranomaisen

tarjoamasta sähköisestä palvelusta

tai vaatimalla selvitys auton myyjältä.

Autokaupat ovat velvollisia

kertomaan kaikki tiedossa olevat

asiat, jotka voivat vaikuttaa kaupan

kohteena olevan ajoneuvon hintaan

tai ostopäätöksen tekoon. Jos epäilet

autokaupan yhteydessä rikosta,

ole yhteydessä poliisiin esimerkiksi

tekemällä sähköinen rikosilmoitus

poliisi.fi-sivustolla.

Maiden rajat ylittävässä autokaupassa

mittariväärennösten ennaltaehkäisy

vaatii aktiivista kansainvälistä

tiedonvaihtoa. Traficom

selvittää mahdollisuutta hakea jatkossa

myös auton lähtömaassa kirjatut

matkamittarilukemat liikenneasioiden

rekisteriin silloin, kun

auto rekisteröidään Suomeen. Tällöin

auton ostajalla on entistä paremmat

mahdollisuudet selvittää

auton taustatiedot luotettavasti

ja mittariväärennösten tekijöiden

kiinnijäämisriski kasvaa. Tällä pyritään

vaikuttamaan väärennösten

yleisyyteen ennaltaehkäisevästi.

46


Maailman tasolla harvinaista

erikoisosaamista

Lieksassa sijaitsee yksi harvoista polkupyörien nastarengastehtaista

maailmassa. LieksaTyres Oy jatkaa

Suomen Rengastehtaan kesällä päättynyttä toimintaa

samoissa tuotantotiloissa ja saman henkilökunnan

kanssa. Ensimmäisenä tavoitteena Suomi

Tyres -renkailla on markkinajohtajan asema Skandinaviassa.

- Me tunnemme talviolosuhteet

parhaiten maailmassa. Sen lisäksi

meiltä Lieksasta löytyy nastoituskapasiteetti

ja -osaaminen, johon

vain harva rengastehdas maailmassa

pystyy, sanovat LieksaTy-

res Oy:n perustajat, yrittäjät Timo

Väänänen ja Jani Turunen.

LieksaTyres omistaa käyttöoikeudet

suomalaisten tuntemaan ja arvostamaan

Suomi Tyres -rengasmerkkiin.

Ensimmäiset Lieksassa

valmistetut Suomi Tyres -renkaat

tulevat myyntiin lokakuussa.

Pienen paikkakunnan erikoisosaamisella

tavoitellaan markkinajohtajan

asemaa ensin Skandinaviassa

- sitten katse käännetään Keski-Eurooppaan

ja Pohjois-Amerikkaan.

- Olemme todella iloisia, että pääsemme

tekemään tätä juuri Lieksassa

huippuammattitaitoisen, kokeneen

henkilökunnan kanssa - eihän

nastarengastehtaita ole maailmassa

kuin kourallinen, sanovat itsekin

lieksalaiset yrittäjät.

Tavoitteena kasvattaa

talvipyöräilybuumia

Talvipyöräilyn markkinat ovat kasvussa

sekä meillä että maailmalla.

LieksaTyres vastaa kysyntään

100 000 renkaan vuosikapasiteetilla.

Tuotannossa on jo nyt toistakymmentä

eri nastarengasmallia,

ja tavoitteena on tuoda joka vuosi

markkinoille 2-3 uutta mallia.

- Pyöräily on vahvassa kasvussa ja

sitä tukee tällä hetkellä moni eri

tekijä: Pyöräily nähdään ekologisena

ja kustannustehokkaan liikkumistapana.

Uudet sähköpyörät

taas tuovat työmatkapyöräilyn

yhä useamman ulottuville. Uskomme,

että kotimaiset nastarenkaat

lisäävät kiinnostusta myös

talvipyöräilyyn, sanoo myynti -ja

markkinointijohtaja Juho Huttunen

Huntterilta, joka vastaa Suomi

Tyres -renkaiden myynnistä ja

markkinoinnista.

LieksaTyres Oy:n yrittäjät Jani Turunen ja Timo Väänänen.

47


Pääsynhallinnan

edelläkävijä

Paristoton ratkaisu

Vuonna 2007 suomalainen lukitusalan

innovaattori iLOQ toi

markkinoille maailman ensimmäisen,

omavoimaisen digitaalisen

lukitusjärjestelmän. iLOQin digitaalinen

lukitusjärjestelmä S10

oli alallaan ensimmäinen lukitusjärjestelmä,

joka pystyi ratkaisemaan

mekaanisen lukitusjärjestelmän

puutteet ja rajoitteet digitaalisesti

ilman paristoja tai kaapeleita.

Uuden iLOQ S5:n julkistuksen

myötä yhtiö hyödyntää entistäkin

enemmän digitalisaation ja esineiden

internetin tarjoamia mahdollisuuksia

turvallisuuden parantamiseen,

hallinnoinnin vähentämiseen

ja elinkaarikustannusten pienentämiseen.

iLOQ S5 on saatavilla

Suomessa lokakuussa.

Digitaalisten ja mobiilipohjaisten

lukitusjärjestelmien tapaan uusi

iLOQ S5 ei tarvitse toimiakseen

paristoja tai kaapeleita. Kulkuoikeuksien

varmistamiseen ja lukon

avaamiseen tarvittava sähkö saadaan

työntämällä avain lukkoon.

Mitä enemmän avaimia ja lukkoja

kiinteistössä on, sitä enemmän

48

kustannukset pienenevät. Suurissa

lukitusjärjestelmissä on mahdollista

säästää miljoonia euroja

järjestelmän elinkaaren aikaisissa

hankinta- ja huoltokustannuksissa.

Omavoimaiset ratkaisut

ovat lisäksi ympäristöystävällisiä

ja suunniteltu kestämään. Pelkästään

vuonna 2019 ne säästävät 27

000 kg paristojätettä ja 7 000 kg

metallijätettä verrattuna muihin

lukitusratkaisuihin.

Älykkäämpää ja

vaivattomampaa pääsynhallintaa

Kuten muissakin iLOQin ratkaisuissa,

pääsyoikeuksia voi luoda,

muokata ja poistaa helposti ja turvallisesti

etäyhteydellä pilvipohjaisen

iLOQ Manager -ohjelmiston

avulla. Muista ratkaisuista digitaalinen

iLOQ S5 -lukitusjärjestelmä

eroaa kuitenkin siinä, että

se mahdollistaa rakennuksen lukijoiden,

avainten ja lukkojen välisen

viestinnän. Aina ennen lukituksen

avaamista järjestelmän tuotteet

jakavat tietoa esimerkiksi pääsyoikeuksista,

käyttötiedoista, aikarajoituksista

ja avainten estolistoista.

Oviin ei kuitenkaan tarvitse

asentaa kaapeleita tai paristoja.

Etäpääsynhallinta

iLOQ S5:ttä voidaan laajentaa iLOQ

Onlinen avulla niin, että lukitusjärjestelmän

etähallinta helpottuu ja

nopeutuu. iLOQ Online voidaan

ottaa käyttöön vaivattomasti yksittäiseen

oveen tai johdotettuna

usean oven ratkaisuna. Järjestelmään

on mahdollista liittää myös

etähallittavia lukkosylintereitä, lukijoita

sekä aikaohjattuja sähköistettyjä

ovia.

Monipuolinen integraatio eri

järjestelmien kanssa

iLOQ S5:n standardi avoin ohjelmointirajapinta

mahdollistaa integraation

uudenaikaisten tiedonjako-

ja varausjärjestelmien sekä

asiakkaiden henkilötietokantojen

kanssa. Tällä on monia hyödyllisiä

käyttökohteita. Yhteistilojen varaus

voidaan esimerkiksi päivittää

tiloissa olevien kosketusnäyttöjen

avulla tai mobiilisovelluksilla ja jakaa

iLOQ S5 -avaimelle.

iloq.com


Kuluneet tuulilasinpyyhkimet on

turvallisuusriski ja korjauskehotuksen

peruste katsastuksessa

Tuulilasinpyyhkimien kunto on

autojen vuosikatsastuksessa yksi

tarkastuskohteista ja kuluneet

pyyhkimet on korjauskehotuksen

peruste. Myös tuulilasin pesulaitteen

pitää toimia moitteettomasti

ja pesunestettä pitää olla riittävästi

säiliössä. Useampi yhtäaikainen

korjauskehotusvika voi johtaa katsastuksen

hylkäämiseen.

Tuulilasinpyyhkimien suositeltu

vaihtoväli on normaalikäytössä

noin puoli vuotta, jonka jälkeen

kumin kimmoisuus ja puhdistusominaisuudet

heikkenevät. Suurin

osa autoilijoista vaihdattaa pyyhkimensä

kuitenkin harvemmin.

– Huollettavissa autoissa näkee

ikävän usein pyyhkimiä, jotka on

käytetty loppuun. Elinkaarensa

päätepistettä lähestyvät pyyhkimet

jättävät raitoja ja vesikalvoa

lasiin. Pyyhkimet kannattaa vaihtaa

viimeistään tässä vaiheessa.

Jos vanhuuttaan haurastunut sulka

pääsee repeytymään, sen rungon

metalliosa voi aiheuttaa vaurioita

myös tuulilasiin, kertoo Atoy

Autohuollon Pirkkalan toimipisteen

työnjohtaja Jussi Rehuttu.

Uusien autojen pyyhkimien

vaihtaminen voi kysyä

autoilijalta aikaa ja hermoja

sien ollessa huoltoasennossa. Helpommalla

pääseekin, kun vaihdattaa

pyyhkimet auton huollon yhteydessä,

toteaa Rehuttu.

Vuoden 2018 määräaikaiskatsastuksissa

todettiin tuulilasiin tai

sen puhdistuslaitteisiin kohdistu-

– Kiinnitysmekanismit muuttuvat

ja vanha koukkukiinnitys on

jäämässä historiaan. Saman automerkin

eri malleissa voi olla useita

erilaisia kiinnitysmekanismeja.

Osassa uusista autoista pyyhkimet

on vaihdettavissa vain niiden varvia

vikoja tai puutteita yhteensä

noin 162 000 kappaletta. Näistä

noin 152 000 oli korjauskehotuksia

ja 9 900 hylkäykseen johtavia

vikoja. Tuulilasin ja sen pesulaitteiden

puutteita tai vikoja ei eritellä

tilastoissa erikseen.

49


Kuljetus R. Stenvall Oy:n viettäessä 60 v. juhlavuottaan, julkaistiin

kuljetusalan ”teräsmiehen”, 82 vuotta täyttäneen Raimo

Stenvallin upea 230-sivuinen, A4-kokoinen vaakamuotoinen

muistelmakirja KYYTIÄ SUOMELLE.

Kirjan tekijä on Kalevi Karusuo.

Kirjan sankari kuljetusyrittäjä,

liikenneneuvos Raimo Stenvall,

Kuljetus R. Stenvallin hallituksen

puheenjohtaja helpotti valtavasti

työtä muistelmiensa koostamisessa

aukottoman ja terävän muistinsa

sekä kokoamansa mittavan materiaaliarkistonsa

avulla. Tärkeimmät

virstanpylväät matkan varrelta – ja

vähän enemmänkin ovat nyt tallennettu

kansien väliin.

Kirjan sivuilta huokuu voimakas

autohenkisyys sekä tarinoissa että

kuvituksessa läpi koko kirjan, mutta

ei turhaan, sillä jo Raimon synnyinkodissa

ja myöhemmin lähes koko

oman perheen päivät ovat kulkeneet

pitkälti kuorma-autoilun ja omien

kuljetusyritysten parissa vuodesta

toiseen. Tämä kiteytyy hyvin tunnetuissa

sloganeissa: ”Kyytiä Suomelle”

ja ”Kaikea se Raimo kuljettaa”.

Jos runsas autokuvakavalkadi

tuntuu lukijasta liialliselta, täytyy

muistaa jokaisen kuvan edustavan

suurta tai pienempää roolia Raimon

miljoonien kilometrien matkalta ja

olevan hankittu kovalla työpanoksella.

Kalustoa on tarvittu tämän

yrittäjän harvinaisen monipuolisiin

kuljetussuoritteisiin, kevyestä jakeluliikenteestä

alkaen maa-aines-,

kappaletavara-, muutto-, vilja-,

autojen siirto-, ulkomaan kylmä-,

teollisuuden koneiden- ja satamien

irtoperä/konttikuljetuksiin sekä

moniin vaativiin erikoiskuljetuksiin,

kuten tietokone- ja raskaskuljetukset.

Raimon runsaslukuinen punavalkoinen

Mercedes-Benz-laivasto

on edelleen tuttu näky maamme

teillä.

Autoiluun liittyy vielä lisäksi

oman automuseon ylläpito ja vahva

kuorma-autohistoriallinen toiminta.

Iso osa hänen kuorma- ja museoautokuvistaan

on koottu omiin osioihinsa

kirjan loppusivuille.

Edelleen huippukuntoisen ja mielellään

vielä työpaikalla viihtyvän

monitoimimiehen energialatausta

ja säteilyä kirjoittaja on purkanut ja

jakanut kirjan sivuilla unohtamatta

perhettä, varsinkin Kirsti Stenvallin

voimakasta panosta, ystäviä,

yritysten henkilöstöä, asiakkaita,

yhteistyökumppaneita sekä ammatti-,

harrastus-, Tuusulan kunnallispolitiikan

ja urheilujärjestöjen ja

-yhdistysten jäseniä.

Muisteluja sivuilla on myös kovan

kunnon taustasta, joka löytyy

nuoruusvuosilta lapionvarresta.

Nurkumatta tehtiin pitkää työpäivää

Tuusulan sorakuopilla, joilla

50


hiekkaa kuormattiin lapiolla isän,

autoilija Väinö Stenvallin ”Voortin”

lavalle. Hiekkaa ja soraa tarvittiin

rajattomasti 1950-luvun jälleenrakennuksille

ja hätäaputietyömaille.

Myöhemmin on kuultu Raimon

muistelleen, että onneksi olin aikoinani

saanut ”hyvän lahjan – työnteon

lahjan”.

Eikä miehen kunto ole päässyt

rapistumaan missään vaiheessa.

Useat kestävyysurheilun vuosittaiset

massatapahtumat, kymmenien

kilometrien hiihto-, juoksu-, luistelu-,

soutu- ja pyöräilymaratoonit

eri puolilla Suomea ovat vaatineet

ja pitäneet kunnon korkealla ja ovat

olleet edelleen ykkösasioita Raimon

vuosiohjelmassa. Näistä on omat

kuvauksensa kirjan sivuilla.

Kirjaa myy:

Kuljetus R.Stenvall Oy

Teollisuustie 1, FI-04300 Tuusula

P. 09 2744 4012

51


Ensimmäisenä maailmassa:

Automaattinen pysäköintipalvelu,

joka toimii täysin ilman ihmisen apua

Bosch ja Daimler ovat saavuttaneet

merkittävän etapin.

Yritykset ovat saaneet viranomaisilta

luvan automatisoidulle pysäköintijärjestelmälle

Mercedes-Benzin

museossa Stuttgartissa. Pysäköintipalvelua

käytetään älypuhelinsovelluksella

eikä se vaadi turvakuljettajaa.

Tämä tekee siitä maailman

ensimmäisen täysin ilman kuljettajaa

toimivan pysäköintijärjestelmän,

joka on hyväksytty virallisesti

jokapäiväiseen käyttöön.

52

Ajamisen automaatioastetta kuvaavalla

SAE-asteikolla järjestelmä

on tasolla neljä, eli ajoneuvo voi

liikkua ilman kuljettajaa maantieteellisesti

rajatulla alueella. (SAE,

Society of Automotive Engineers)

”Automatisoitu ajaminen ja pysäköinti

ovat tulevaisuuden liikkumisen

tärkeitä rakennuspalikoita.

Pysäköintijärjestelmä näyttää miten

pitkälle olemme jo päässeet

tällä kehityspolulla”, sanoo Robert

Bosch GmbH:n hallituksen jäsen

Markus Heyn.

”Viranomaishyväksyntä tasoittaa

tietä automatisoiduille pysäköintipalveluille

kaikkialla maailmassa”,

sanoo johtaja Michael Hafner,

joka vastaa ajoteknologoista ja automaattisesta

ajamisesta Daimler

AG:lla.

Tärkein yhteinen

tavoite turvallisuus

Koska automatisoidulle ajamiselle

ei ole ollut virallista hyväksymisprosessia,

paikalliset viranomaiset

ovat valvoneet projektia yhdessä

saksalaisen sertifiointilaitoksen

TÜV:n kanssa. Heidän tavoitteensa

oli arvioida pysäköintihallissa käytettävän

teknologian käytön turvallisuutta.

Tuloksena on syntynyt kattava turvallisuuskonsepti,

jonka testausja

hyväksyntäkriteerejä voidaan

hyödyntää tämän pilottiprojektin

jälkeenkin. Konseptissa kehittäjät

muun muassa määrittelivät, miten


automatisoitu ajoneuvo havaitsee jalankulkijat ja

muut autot kulkureitillään ja pysähtyy luotettavasti

kohdatessaan esteen.

Teknologia automatisoidun

ajamisen taustalla

Automatisoitu pysäköintipalvelu ei kaipaa kuljettajaa:

Aja auto pysäköintihalliin, hyppää autosta

ulos ja passita auto pysäköintipaikalle yhdellä

älypuhelimen ruudun napautuksella. Kun kuljettaja

on poistunut pysäköintihallista, auto ajaa

omalle paikalleen ja pysäköi itsensä. Myöhemmin

auto palaa samaan paikkaan samalla tavalla.

Tämä prosessi pohjautuu Boschin älykkään pysäköintihalli-infran

ja Mercedes-Benzin autoteknologian

yhteispeliin. Boschin sensorit valvovat

ajoväylää ja sen ympäristöä ja tuottavat tiedon,

jota ajoneuvon ohjaaminen vaatii. Autossa oleva

teknologia muuttaa infrastruktuurin antamat

käskyt ajotoimenpiteiksi. Näin autot voivat jopa

ajaa itsenäisesti pysäköintihallissa ramppeja pitkin

ylös ja alas kerrosten välillä. Jos sensorit havaitsevat

esteen, ajoneuvo pysähtyy välittömästi.

Huipennus vuosien työlle

Bosch ja Daimler ryhtyivät kehittämään täysin

automatisoitua pysäköintiä vuonna 2015. Tämän

tuloksena kesällä 2017 yritykset esittelivät Mercedes-Benzin

museon pysäköintihallissa Stuttgartissa

yleisölle pilottiratkaisunsa: automatisoidun,

todellisissa olosuhteissa toimivan pysäköintipalvelun,

joka toimi sekä ilman kuljettajaa että

kuljettajan kanssa. Tätä ensi-iltaa seurasi intensiivinen

testausvaihe. Vuodesta 2018 lähtien museon

kävijät ovat voineet käyttää pysäköintipalvelua

koulutetun turvallisuushenkilön ohjeistamana.

www.varova.fi • info@varova.fi • puh. 09 773 96 300

VAROVA TUO MAAILMAN LÄHELLE

Ulkomaankaupan toimitusketjussa on useita

vaiheita, joissa ammattitaito punnitaan. Harva

yritys pystyy yksin hallitsemaan logistiikan eri

osa-alueita – eikä tarvitsekaan!

JÄTÄ KOKO PROSESSI KANSAINVÄLISEN

LOGISTIIKAN ASIANTUNTIJALLE - VAROVALLE

Autamme valitsemaan kustannustehokkaat

ja optimaaliset ratkaisut siten, että tuotteet

saapuvat oikeaan aikaan perille niin vientikuin

tuontikuljetuksissakin.

Varova on suomalainen perheyritys, jolla on

MAAILMANLAAJUINEN LOGISTIIKKAVERKOSTO

Huolella valitut yhteistyökumppanit takaavat

palvelun laadun sekä Suomessa että ulkomailla.

VÄLITÄMME ASIAKKAISTA, TOISISTAMME JA

YHTEISKUNNASTA. Välitämme myös kuljetuksia.

Haluamme tuottaa asiakkaillemme ilahduttavan

palvelukokemuksen huomioimisen,

osaamisen ja joustavuuden

kautta.

Pilottiprojektin yksi osa-alue käsitti ajoneuvojen

valaistuskonseptien testausta. Turkoosi valaistus

tarkoittaa, että ajoneuvo on automatisoidun ajamisen

tilassa ja informoi ohikulkijoita ja muita

tienkäyttäjiä, että ajoneuvo ajaa itsenäisesti. Näiden

testien tuloksia käsitellään hiljattain julkaistussa

SAE-standardissa 3134. Virallisen ja lopullisen

viranomaishyväksynnän saaminen on merkittävä

virstanpylväs Boschille ja Daimlerille: Pian

kiinnostuneet voivat kokea innovatiivisen pysäköintipalvelukokemuksen

Mercedes-Benzin

museon pysäköintihallissa kokonaan ilman turva-kuljettajan

apua.


Autojen pitäminen jatkuvassa

toimintakunnossa on kuljetusalalla

nykyään erittäin tärkeää

• Polttoainevarkauden hälytin etäyhteydellä

• Kaksipalkeiset tukiakselit parantavat kuorman käsiteltävyyttä pystysuunnassa

• Yhdistetty päällirakenne tehostaa hallintaa

Kuorma-autoihin kohdistuvat

polttoainevarkaudet ovat merkittävä

ongelma monella alueella ja

monelle kuljetusyritykselle. Varastettu

polttoaine aiheuttaa kustannuksia

jo itsessään. Suurempi ongelma

on kuitenkin se, että kuorma-auto

voi joutua odottamaan

useita tunteja ennen kuin kuljetusta

päästään jatkamaan.

54

"Autojen pitäminen jatkuvassa toimintakunnossa

on kuljetusalalla

nykyään erittäin tärkeää", sanoo

Scanian kuorma-autotoimintojen

varatoimitusjohtaja Alexander

Vlaskamp. "Polttoainevarkauden

hälyttimen ja muiden kehittämiemme

älykkäiden etäyhteyspalvelujen

avulla asiakkaamme voivat

hallinnoida kuorma-autojaan

helpommin ja lisätä niiden käytettävyyttä."

Scanian uusi hälytysjärjestelmä

toimii paikallisesti ja lähettää lisäksi

tekstiviesti- ja sähköpostiilmoituksia

ajoneuvojen hallintajärjestelmän

kautta, jos asiakkaalla

on käytössään Scanian Kontrollipaketti.

Kun hälytysjärjestelmä


kytketään päälle, se valvoo polttoainetasoa

jopa 65 tunnin ajan,

kunhan kuorma-auton akun pääkytkin

on päällä. Jos polttoainetaso

laskee nopeasti 4-8 prosenttia

(tankin koosta riippuen), hälytyssireeni

laukeaa.

"Jos joku peukaloi ajoneuvoa,

käyttäjä saa hälytyksen ja polttoainevarkauden

seuraukset voidaan

välttää tai niitä voidaan ainakin

lieventää", Vlaskamp toteaa.

"Asiakkaamme saavat järjestelystä

mielenrauhaa, koska järjestelmä

auttaa välttämään odottamattomia

käyttökatkoksia".

Vahinkojen välttäminen

lastauksen aikana

kettä tapahtuu vain pystysuunnassa.

Näin kuorma-auto on helpompi

pitää oikealla paikalla, ja purkamisen

aikaisen vaakasuoran liikkeen

tukijaloille aiheuttamia vaurioita

voidaan vähentää.

Tämä on erityisen tärkeää ohjaavalla

tukiakselilla varustetuille

kuorma-autoille, koska ne liikkuvat

eri tavalla tukiakselin ilmapaljejärjestelmän

vuoksi. Scania on

poistanut tämän riskin ottamalla

käyttöön uuden ominaisuuden,

joka vapauttaa tukiakselin jarrut

automaattisesti. Kun pyörät voivat

pyöriä vapaasti, tukiakselista

ei pääse siirtymään voimia, jotka

voisivat siirtää kuorma-auton pois

halutulta paikalta.

Yhdistetty päällirakenne

tehostaa hallintaa

Scanian huippuluokan BCI:tä (Bodybuilder

Communication Interface,

päällirakentajan tietoliikenneliittymä)

voidaan nyt käyttää myös

päällirakenteeseen liittyvien toimintojen

mittaukseen ja valvontaan.

Liittymä kerää kuorma-auton

antureista tietoja esimerkiksi painosta,

lämpötilasta ja hälytyksistä.

Tiedot lähetetään sisäänrakennetun

Scania C300 Communicatorin

kautta asiakkaan FMS-järjestelmään

(jos asiakkaalla on käytössä

Scanian Kontrollipaketti-palvelu).

Näin kaikki ajoneuvon ja päällirakenteen

tärkeät tiedot sijaitsevat

yhdessä helppokäyttöisessä paikassa.

Samalla myös valvontatietojen

hyödyntämiseen tarvittava

alkuinvestointi pienenee.

"Etäyhteydellä kytketty päällirakenne

lisää kuljetusyrityksen hallintamahdollisuuksia",

sanoo Alexander

Vlaskamp. "Erikoislasteja,

kuten ruokapakasteita, voidaan

valvoa ja dokumentoida koko kuljetuksen

ajan. Näin voidaan varmistaa,

että lasteja käsitellään oikein

kuljetusketjun joka vaiheessa."

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

Scania esittelee parannetun kuormankäsittelytekniikan

vaihtokorikuorma-autoille,

jotka käsittelevät

kontteja tai muita vaihdettavia

päällirakenteita. Kun korin alla

olevaa kuorma-autoa nostetaan tai

lasketaan ilmajousituksen avulla,

on äärimmäisen tärkeää, että liiwww.drager.fi

55


Entistä kehittyneempiä

turvatyynyjä, turvavöitä ja

istuimia automatisoitujen

autojen aikuis- ja

lapsimatkustajille

• Ohjauspyörä ja polkimet sisäänvedettyinä

automaattisessa ajotilassa

• Etuturvatyyny integroitu kojelautaan

ja sivuturvatyynyt etuistuinten

kylkiin

• Takaistuimen valaistut turvavyölukot

ja lämmitettävä hihna

kannustavat vyön käyttöön

• Pre-Safe Child takaa ennakoivaa

suojaa perheen pienimmille ja

seuraa lapsen hyvinvointia

Automatisoiduissa ja autonomisissa

ajoneuvoissa tarvitaan kokonaisvaltaista

turvallisuuskonseptia

ja uusia turvallisuusratkaisuja,

sillä matkustajien istuma-asennot

ja istumapaikat saattavat olla paljon

monipuolisempia kuin tähän

saakka. Mercedes-Benz esittelee

autonomisen aikakauden matkustajaturvallisuutta

monipuolisesti

kokeellisessa turvallisuusteknisessä

ESF 2019 -autossaan.

Ohjauspyörä ja polkimet: Kun

ESF 2019 ajaa täysin autonomisesti,

ohjauspyörä ja polkimet on

vedetty lattian sisään eikä ohjauspyörä

pyöri. Tämä pienentää loukkaantumisriskiä

mahdollisessa

törmäyksessä yhdessä tasaisen ja

pehmustetun lattian kanssa.

56

Sähköiset ohjauskäskyt: ESF

2019:n Steer-by-wire-teknologia –

ohjauskäskyjä ei välitetä mekaanisesti

vaan sähköisesti – tukee uutta

suorakulmaista ohjauspyörän

geometriaa. Ohjauksen välitystä

ohjataan nyt mukautuvasti, jolloin

aiempaa selvästi pienempi liike

riittää pyörien kääntämiseen. Siksi

käsiä ei tarvitse laittaa ristiin edes

suurta ohjausliikettä tehtäessä.

Etuistuinten turvavyöt: Turvavyöt

on integroitu etuistuimiin,

jotta vyö kulkee mahdollisimman

lähellä vartaloa myös aiempaa rennommassa

istuma-asennossa. Turvavöissä

on sähkömoottorikäyttöiset

tehokiristimet, jotka kiristyvät

Pre-Safe-tilanteissa. Ne voivat

myös laueta ennakoivasti, kiristää

turvavyön sopivalla tavalla ja vetää

matkustajan taaksepäin edullisempaan

pystysuoraan asentoon.

Sähkötoimiset turvavöiden kiristimet

ovat uudelleen käytettävissä

kiristymisen jälkeen.

Kuljettajan turvatyyny: ESF

2019:ssa kuljettajan turvatyyny on

integroitu kojelautaan ohjauspyörän

sijaan. Kolmiulotteinen 120

litran vetoinen tyyny levittäytyy

lauetessaan yli kojelaudan ja yli

yläosastaan viistetyn ohjauspyörän,

jolloin se peittää suojaavasti

aiempaa suuremman alueen. Jos

ESF ajaa kolarihetkellä kuljettajan

ohjauksessa, ohjauspyörä liikkuu

millisekunneissa 100 milliä sisäänpäin

turvatyynyn lauetessa.

Integroidut sivuturvatyynyt: Sivuturvatyynyt

löytyvät nyt etuistuinten

selkänojan sivuilta molemmin

puolin. Tilavuudeltaan 40-litrainen,

siipien mallinen turvatyyny

ympäröi lauetessaan matkustajien

hartioiden ja käsivarsien alueen lisäksi

myös pään alueen. Istuimeen

integroinnin ansiosta suojavaikutus

ei enää riipu istuma-asennosta

tai selkänojan säädöistä. Lisäksi

tyyny suojaa matkustajaa myös

keskeltä eli iskeytymiseltä toista

matkustajaa vasten (ns. Far-Sidetörmäys),

ei ainoastaan varsinaisen

törmäyksen puolelta.

Turvallisuutta takaistuimella:

Takatilan turvatyynyssä on uusi

putkirakenne. Takaturvavyön

käyttämisestä on tehty aikaisempaa

helpompaa ja houkuttavampaa

turvavyön ojentimien, valaistujen

turvavyölukkojen, USB-turvavyölukkojen

sekä lämmitettävän

turvavyöhihnan avulla.


Pre-Safe Child takaa

ennakoivaa suojaa perheen

pienimmille ja seuraa lapsen

hyvinvointia

ESF 2019 -auton Pre-Safe Child

-lastenistuin on verkotettu auton

kanssa radiosignaaliyhteydellä.

Vaaran havaitessaan tunnistimet

lähettävät istuimelle signaalin, joka

käynnistää suojatoimenpiteet

millisekunneissa: lastenistuimen

vyöt kiristyvät ja törmäyssuojaelementit

tulevat esiin istuimen sivuilta.

Kiristyneen turvavyön ansiosta

lapsi pysyy paremmin paikoillaan

ja häneen kohdistuva kuormitus

laskee merkittävästi. Sivusuojaelementit

ponnahtavat esiin aina

oven puolelta, huolimatta lapsen

istumasuunnasta.

istuimelta ilman, että kuskin huomiokyky

liikenteessä herpaantuu.

ESF 2019 -auton verkotettu lastenistuin

valvoo lapsen lämpötilaa,

pulssia, hengitystä ja nukkumistilaa.

Lastenistuimeen on lisäksi

asennettu kamera. Kuljettaja

voi seurata lapsen hyvinvointia

ja tilaa medianäytön animaatioiden

(”Kaikki hyvin” tai Lapsi herää”)

sekä kameran välittämän live-videokuvan

avulla. Lisäksi kaikki

elintoimintotiedot voidaan ajon

aikana siirtää Mercedes me -sovelluksella

älypuhelimeen.

Pre-Safe-lastenistuin on kääntyvä,

joten lapsi voidaan nostaa istuimeen

ja sieltä pois katsesuunta

oveen päin. Sen jälkeen istuinta

käännetään 90 astetta (lapsen

kasvot menosuuntaan tai taaksepäin),

jolloin järjestelmä jännittyy

jousen voimasta. Näin muodostunutta

jousivoimaa hyödynnetään

tarvittaessa siten, että istuimeen

integroitu 5-pistevyö kiristyy, jos

auto tunnistaa Pre-Safe-toimintojen

laukaisun.

Kolmiulotteinen 120 litran vetoinen tyyny levittäytyy lauetessaan yli kojelaudan

ja yli yläosastaan viistetyn ohjauspyörän, jolloin se peittää suojaavasti aiempaa

suuremman alueen.

Turvaistuinkonseptiin on lisäksi

integroitu asennusvalvonta istuimen

käyttövirheiden estämiseksi.

Istuimesta löytyvät kahdeksan

symbolia sekä niitä vastaavat animaatiot

auton MBUX-järjestelmän

medianäytössä opastavat asennuksen

kaikki vaiheet havainnollisesti.

Animaatiot ilmaisevat myös,

mikäli asennus onnistui.

Turvallisuussuositusten mukaan

pikkulasta olisi kuljetettava auton

takaistuimella selkä menosuuntaan

15-kuukautiseksi saakka. Tähän

tarkoitetut i-Size-lastenistuimet

voidaan kiinnittää auton Isofix-kiinnikkeisiin

selkä menosuuntaan.

Haittana on, että tällöin lasta

ei pysty tarkkailemaan kuljettajan

Tilavuudeltaan 40-litrainen, siipien mallinen turvatyyny ympäröi lauetessaan

matkustajien hartioiden ja käsivarsien alueen lisäksi myös pään alueen.

57


Uusi teknologia: vähemmän

pienhiukkasia, vähemmän jarrupölyä

58

Sähköisen liikkuvuuden edelläkävijä

Bosch on vuoden

2018 alun jälkeen kerännyt

noin 13 miljardin edestä

henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen

akkuvoimansiirtoon

liittyviä tilauksia. Uusien tilausten

ja aktiivisen kehitystyön ansiosta

yhtiö on menestynyt vaikeassa

markkinatilanteessa: vuonna 2019

Mobility Solutions -liiketoimintaalue

on jälleen kehittynyt globaalia

autonvalmistusta nopeammin.

Markkinoiden voimakkaasta laskusuhdanteesta

huolimatta sektorin

myynti yltänee lähes edellisvuoden

tasolle.

”Liikkuvuuden muutokseen liittyy

haasteita, mutta ehdottomasti

myös mahdollisuuksia, joihin haluamme

tarttua”, Boschin pääjohtaja

Volkmar Denner kertoo.

Bosch kehittää tavanomaisia voimansiirtoratkaisuja

mutta panostaa

samalla sähköistykseen. Sen tavoitteena

on myös varmistaa liikkuvuuden

automaatio, verkottuminen

ja personointi. Elektroniikka ja

ohjelmistot ovat keskeisiä tekijöitä

tässä kehityksessä: ohjelmistoalan

osaamiseen panostetaan vuosittain

kolme miljardia euroa. Tavoitteena

on varmistaa liikkumisen ekologisuus

ja liikkuvuusratkaisujen saatavuus.

Tehokas voimansiirto:

polttomoottoreista

polttokennoihin

Bosch näyttää tietä ilmastotoimissa

muun muassa tekemällä kaikista

toimipisteistään hiilineutraaleja

ensi vuodesta lähtien.

”Lisäksi kehitämme liikkuvuusratkaisuja,

jotka eivät lisää ilmaston

lämpenemistä ja ilmanlaadun heikkenemistä”,

Denner täydentää.

Toiminta sähköisen liikkuvuuden

alalla on huomattavasti muita yrityksiä

laajempaa: sen aluevaltauksiin

kuuluvat monenlaiset ratkaisut

polkupyöristä hyötyajoneuvoihin ja

48 voltin hybrideistä täysin sähköisiin

voimansiirtojärjestelmiin.

Vuoden alussa Bosch ennusti henkilöautoissa

ja kevyissä hyötyajoneuvoissa

käytettävien sähköliikkuvuuskomponenttien

myynnin

kasvavan viiteen miljardiin euroon

vuoteen 2025 mennessä.

”Päästöttömän liikkuvuuden teknologiaa

kehitettäessä ensimmäisenä

haasteena on saada markkinat

hyväksymään uudet vaihtoehdot. Tämä

onnistuu vain riittävän edullisilla

ratkaisuilla. Jos niitä ei löydy, ilmastotyö

jää puolitiehen”, Denner toteaa.

Uusi teknologia:

vähemmän pienhiukkasia,

vähemmän jarrupölyä

Vuonna 2030 kolme neljästä uudesta

autosta tulee edelleen kulkemaan

polttomoottorilla – osa kuitenkin 48

voltin akkujärjestelmän tai ladattavan

hybridiratkaisun tukemana. Tästä

syystä Bosch on panostanut myös

diesel- ja bensamoottorin tehokkuuden

parantamiseen. Uusimmissa

moottorimuutoksia sekä nykyaikaista

pakokaasun käsittelyä hyödyntävissä

ratkaisuissa bensamoottoreiden

pienhiukkaspäästöt on saatu nipistettyä

jopa 70 % Euro 6d -standardin

vaatimuksia alemmiksi myös

aidoissa ajo-olosuhteissa.

Bosch pyrkii myös minimoimaan

jarrutuksen aiheuttamat hiukkaspäästöt.

Yksi edistysaskeleista on

iDisc, jonka hiukkaspäästöt jarrutuksen

yhteydessä ovat vain 10 %

tavallisen jarrulevyn vastaavista.

Toinen uusista ratkaisuista on regeneroiva

jarrujärjestelmä, joka voi

vähentää sähköajoneuvojen muodostamaa

jarrupölyä jopa yli 95 %.


Alkuperäis- ja tarvikevaraosat:

VOLVO | SCANIA | MB | RENAULT | IVECO | MAN | DAF | BPW | SAF | ROR

Meiltä saat raskaan kaluston varaosat merkkiin kuin merkkiin.

Yhteisostot suoraan varaosavalmistajilta takaavat uusimmat osat

ja laajimman valikoiman vaihtoehtoja.

Palvelemme sinua

varaosa-asioissa ympäri Suomen:

Vantaalla

Juhanilantie 4, 01740 Vantaa Puh. 010 229 3080

Tampereella

Kaskimäenkatu 2b, 33900 Tampere Puh. 010 229 3081

Lahdessa (uusi osoite 1.5 alkaen)

Laatukatu 3, 15680 Lahti Puh. 010 229 3086

Turussa

Orikedonkatu 21, 20380 Turku Puh. 010 229 3082

Lappeenrannassa

Höyläkatu 2, 53500 Lappeenranta Puh. 010 229 3090

Kokkolassa

Indolantie 27, 67600 Kokkola Puh. 010 229 3098

Oulussa

Kiilletie 1, 90630 Oulu Puh. 010 229 3099

Seinäjoella (uusi osoite 1.5 alkaen)

Piirturinväylä 2, 60100 Seinäjoki Puh. 010 229 3088

Joensuussa

Avainkuja 3, 80100 Joensuu Puh. 010 229 3095

Rovaniemellä

Yhdysväylä 4, 96910 Rovaniemi Puh. 010 229 3087

Skuba-päivät

27.9.2019

klo 8.00-17.00

kaikissa

toimipisteissä.

www.skuba.fi

Soita ja tarkista päivän nettohinta!

Nopeat toimitukset ympäri Suomen!


Aina sovitusti ehjänä perille

– ilman välipurkuja!

TÄYDEN PALVELUN

LOGISTIIKKATALO

LUOTETTAVIN KUMPPANISI

Tarjoamme asiakkaillemme täsmälliset ja luotettavat

kuljetusratkaisut ja palvelukokonaisuuden,

johon voidaan liittää tukipalveluita yksilöllisesti

tarpeen mukaan. Kattava yhteistyöverkostomme

mahdollistaa toimimisen laajalla operointialueella.

JOUSTAVAT VARASTOPALVELUT

• Lyhyt- ja pitkäaikainen varastointi

• Tavaran vastaanotto

• Keräily

• Lähettäminen

• Inventointi

TEHOKKAAT TERMINAALIPALVELUT

• Kuormien purku

• Lastaus

• Lajittelu

• Välivarastointi

YHTEYSTIEDOT

Kristian Lella

p. 050 919 22 63

kristian.lella@gli.fi

Tero Santaniemi

p. 0400 184 247

tero.santaniemi@gli.fi

Patamäenkatu 4,

33900 Tampere

www.gli.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!