25.09.2019 Views

Kuljetus & Logistiikka 4 / 2019 (reupload)

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA 4/<strong>2019</strong> WWW.KULJETUSLEHTI.FI<br />

PUHTAAMPI<br />

UUSI SUKUPOLVI<br />

Scanian vaihtoehtoisten polttoaineiden mallisto on markkinoiden laajin.<br />

Kaikki dieselmoottorimme ovat HVO-yhteensopivia. Lisäksi saatavilla ovat<br />

Biokaasu-, Bioetanoli- ja Biodieselvaihtoehdot.<br />

www.scania.fi


Turun Satama kumppaneineen tarjoaa kilpailukykyisen logistiikkakokonaisuuden luotettavuutta ja kustannustehokkuutta<br />

hakeville yrityksille. Sataman laivaliikenteelle tuottamia palveluja täydentävät nykyaikaiset varastointi- ja terminaalipalvelut,<br />

jotka vastaavat sekä pitkäaikaisen varastoinnin että nopearytmisen jakelutoiminnan tarpeisiin. Sataman läheisyyden ansiosta<br />

tuotteet saadaan aluksista nopeasti varastoon, mikä ajan lisäksi säästää myös kustannuksia. Logistista palvelutarjontaa täydentävät<br />

monipuoliset lisäarvopalvelut, jotka oikaisevat materiaalivirtoja sekä nopeuttavat tuotteiden kulkua joko jälleenmyyjille tai<br />

suoraan kuluttajille.<br />

WWW.PORTOFTURKU.FI<br />

2


www.scania.fi<br />

MAALLA MERELLÄ ILMASSA 4/<strong>2019</strong> WWW.KULJETUSLEHTI.FI<br />

TÄSSÄ LEHDESSÄ:<br />

PUHTAAMPI<br />

UUSI SUKUPOLVI<br />

Scanian vaihtoehtoisten pol toaineiden mallisto on markkinoiden laajin.<br />

Kaikki dieselmoo torimme ovat HVO-yhteensopivia. Lisäksi saatavi la ovat<br />

Biokaasu-, Bioetanoli- ja Biodieselvaihtoehdot.<br />

Raskaan liikenteen<br />

onnettomuudet kasaantuvat<br />

kokemattomille kuskeille........ 6<br />

<strong>Kuljetus</strong>liike Helokivi aloitti ajot<br />

uudella etanolikäyttöisellä<br />

säiliöautolla............................30<br />

<strong>Kuljetus</strong>rinki kasvaa<br />

kiertotalouden<br />

aallonharjalla...........................8<br />

Suomen ensimmäinen<br />

lääkekuljetus droonilla<br />

toteutettiin onnistuneesti... 34<br />

Suomalaiset tiekarhut<br />

lähtevät maailmalle<br />

Kiteeltä..................................10<br />

Vain 9 % autoilijoista valmis<br />

luopumaan autosta<br />

– nämä kokonaiskustannukset<br />

voivat yllättää....................... 36<br />

Nostetta<br />

liiketoimintaan.......................12<br />

Mika Salosta ja<br />

Sami Saikkosesta Atolin<br />

lentävät brändilähettiläät..... 42<br />

Laserhäirintää tapahtuu<br />

usein lennon kriittisimmissä<br />

vaiheissa.................................20<br />

Kyytiä Suomelle.................... 50<br />

Pyöreitä 70-vuosia juhliva<br />

kuljetusyritys laajentaa<br />

toimintaansarakentamalla<br />

oman terminaalin..................24<br />

Autojen pitäminen jatkuvassa<br />

toimintakunnossa on<br />

kuljetusalalla<br />

nykyään erittäin tärkeää...... 54<br />

22. vsk<br />

YHTEYSTIEDOT<br />

Päätoimittaja M-T Toivola<br />

lehti@kuljetuslehti.fi<br />

+358 40 7175686<br />

OSOITE<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong><br />

Artturinkatu 2, BOX 29<br />

FI 20200 Turku<br />

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT<br />

Vaihde +358 40 717 5686<br />

E-mail toimitus@kuljetuslehti.fi<br />

Kotisivut www.kuljetuslehti.fi<br />

Printti: ISSN 1458-1086<br />

Verkko: ISSN 1798-7962


Pääkirjoitus<br />

Hallitusohjelmassa sitouduttiin puolittamaan päästöt<br />

vuoteen 2030 mennessä. Kun ottaa huomioon, että liikenteen<br />

osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on<br />

20 %, vaatii päästöjen puolittaminen merkittäviä toimia<br />

liikenteen saralla. Nykykuntoiset väylät ja liikennejärjestelyt<br />

aiheuttavat painorajoituksia ja kiertoreittejä.<br />

Vähähiilisen liikenteen infran saavuttamiseksi, korjaamiseen<br />

ja rakentamiseen tarvitaan toimia nyt, että päästöt<br />

saadaan alemmaksi tulevaisuudessa. Jokaista liikennemuotoa<br />

tarvitaan mutta huomio on keskitettävä sinne,<br />

missä vaikuttavuus on suurin.<br />

Kaikki toimet ovat tarpeellisia, eikä vähiten se, että kuljetuksia<br />

saadaan siirrettyä raiteille, joilla kapasiteetti on<br />

kunnossa. Isojen infrahankkeiden osalta Turun tunnin<br />

junan ja Suomi-radan nopeiden raideyhteyksien suunnittelun<br />

toteuttaminen sai konkretiaa lukujen muodossa.<br />

Pohjolan Rautateiden pääomitus 15,7 miljoonalla eurolla<br />

ja valtion varautuminen suunnittelun rahoittamiseen<br />

yhteensä 115 miljoonalla on askel oikeaan suuntaan.<br />

Nyt tarvitaan tekoja, että suunnittelu käynnistetään<br />

nopeasti ja hankkeet saadaan liikkeelle. 12-vuotisessa<br />

liikennejärjestelmäsuunnittelussa tulisi huomioida myös<br />

rahoituksen näkökulmasta eri vuosille ajoittuvat toimet,<br />

niin että jatkuvuus ja ennakoitavuus niin perusväylänpidon<br />

kuin hankkeidenkin rahoituksen osalta taataan.<br />

Kuva: Liisa Takala.<br />

Väyläverkosto on<br />

Suomen<br />

vientiteollisuuden<br />

selkäranka<br />

hallitukselle, että infran korjausvelan<br />

Kiitos pysäyttämiseen on suhtauduttu vakavasti<br />

ja tilanteen korjaamiseen osoitettiin määrärahaa.<br />

Infrahankkeisiin perusväylänpidon rahoituksen 300 miljoonan<br />

euron vuosittainen tasokorotus on välttämätön<br />

toimenpide korjausvelan pysäyttämiseksi.<br />

Isoja hankkeita tulisi tarvittaessa pystyä pilkkomaan<br />

osiin. Näin mahdollistetaan EU-rahoituksen maksimaalinen<br />

hyödyntäminen. Meneillään olevan EU-budjettikauden<br />

puitteissa on avautumassa vielä kaksi liikennehankkeille<br />

suunnattua hakua, ns. ylijäämät käyttämättä jääneistä<br />

tuista, joita voidaan käyttää vuoden 2023 loppuun<br />

saakka. Sen jälkeen on aloitettava työ EU-rahoituksen<br />

saannon varmistamiseksi tulevasta EU-budjetista.<br />

Siitä huolimatta, että budjettiriihen luvut otettiin ilolla<br />

vastaan, on tärkeää jatkaa vastuullista keskustelua siitä,<br />

kuinka oikea suunta taataan myös tulevaisuudessa. Aiempien<br />

Liikenne- ja viestintäministeriön laskelmien mukaan<br />

ratojen ja teiden korjausvelan kuittaamiseen tarvittaisiin<br />

2,5 miljardia euroa. Siihen päälle lisätään 15 miljardin<br />

investointivelka. Tämän yhtälön ratkaisemisessa tarvitaan<br />

yli budjetti- ja hallituskausien ulottuvaa näkemystä<br />

liikenteen rahoitusmallista. Tämän hallituksen aikana<br />

määritellään, millaisella väyläverkostolla suomalaista<br />

liikennepolitiikka toteutetaan tulevaisuudessa.<br />

Päivi Wood<br />

Johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen<br />

asiantuntija<br />

Keskuskauppakamari<br />

4


ILMOITUS<br />

LNG kuljettaa<br />

ekologisemmin<br />

HELSINGIN JA JYVÄSKYLÄN välillä on tänä vuonna voinut<br />

nähdä Suomen ensimmäisen kolmiakselisen, nesteytetyllä<br />

maakaasulla (LNG) kulkevan Iveco-rekkaveturin.<br />

Vähälä Yhtiöiden uusi Iveco Stralis NP 460 6X2 vetää<br />

perässään viisiakselista puoliperävaunua. Kokonaispainoa<br />

yhdistelmällä on 62 tonnia, pituutta 23 metriä.<br />

– Haluamme pysyä alan kehityksen kärjessä ja tarjota<br />

asiakkaillemme mahdollisuuden vähäpäästöiseen, kustannustehokkaaseen<br />

logistiikkaan, perustelee Vähälä Yhtiöiden<br />

hankintapäällikkö Ari Karjalainen investointia.<br />

LNG-rekkaveturilla ajetaan noin 230 000 kilometriä<br />

vuosittain. Sen avulla yritys voi vähentää hiilidioksidipäästöjään<br />

noin 50 tonnilla vuodessa dieselkäyttöiseen rekkaveturiin<br />

verrattuna. Lisäksi vähenevät lähi- ja pienhiukkaspäästöt,<br />

mikä parantaa ilmanlaatua.<br />

– Vastuullisuus on meille tärkein arvo, ja näemme vaihtoehtoiset<br />

polttoaineet merkittävänä ratkaisuna maantieliikenteen<br />

päästöjen vähentämiseen, Karjalainen tiivistää.<br />

Nesteytetty biokaasu (LBG) ja nesteytetty maakaasu (LNG)<br />

ovat vähäpäästöisiä ja kilpailukykyisiä polttoaineita<br />

raskaalle liikenteelle. Kaasukäyttöisyys auttaa vähentämään<br />

päästöjä ja polttoainekustannuksia. Gasumin raskaan<br />

liikenteen tankkausasemat palvelevat kuljetusyrittäjiä<br />

Suomessa, Ruotsissa ja pian myös Norjassa. Kysy lisää:<br />

www.gasum.fi.<br />

5


RASKAAN LIIKENTEEN<br />

ONNETTOMUUDET<br />

KASAANTUVAT<br />

KOKEMATTOMILLE KUSKEILLE<br />

Pohjola Vakuutuksen tekemän ammattiliikenteen haastattelututkimuksen<br />

mukaan kuskin vähäinen ajokokemus ja<br />

keskittymisen herpaantuminen ovat suurimpia syitä raskaan<br />

liikenteen suistumisiin.<br />

Teksti: Ari Rantamaa,<br />

Riskipäällikkö, Pohjola Vakuutus Oy<br />

– Alle 21-vuotiaat kuskit, joilla<br />

oli tapahtumahetkellä alle<br />

kaksi vuotta ajokokemusta,<br />

korostuvat tuloksissa. Tämä<br />

ei tarkoita, että nuoremmat<br />

kuskit olisivat huonoja kuskeja,<br />

mutta kokemuksesta on suuri<br />

apu tilanteiden ennakoimisessa,<br />

kertoo Pohjola Vakuutuksen<br />

yritysasiakkaiden liiketoimintajohtaja<br />

Antti Huhtala.<br />

Kokemus raskaan kaluston ratin<br />

takana näkyy ennen kaikkea ennakoinnissa.<br />

Kun takana on suurempi<br />

määrä kilometrejä, osaa yllättäviin<br />

tilanteisiin varautua paremmin.<br />

Tämän lisäksi kuskin on Huhtalan<br />

mukaan kriittisen tärkeää keskittyä<br />

nimenomaan ajamiseen.<br />

6<br />

Tutkimuksen mukaan ajoneuvoyhdistelmiä<br />

suistui teiltä liki yhtä<br />

paljon suoralla tieosuudella kuin<br />

mutkissa. Useimmin tieltä suistumisessa<br />

kyse on ollut siitä, että kuskin<br />

huomio on herpaantunut itse<br />

ajosta johonkin muuhun. Muutamat<br />

vastaajat kertoivat avoimesti, etteivät<br />

olleet keskittyneet tarpeeksi, ja<br />

tilanne johti suistumiseen.<br />

– Pitkän, kymmenen tunnin työvuoron<br />

väsyttämänä keskittyminen<br />

herpaantui, ja yhdistelmä<br />

ajautui liiaksi tienreunaan,<br />

eikä sitä saanut enää oikaistua<br />

tielle, kertoi yksi vastaajista.<br />

Huonot keliolosuhteet eivät näytä<br />

yksin aiheuttavan tieltä suistumisia,<br />

mutta yhdessä keskittymisen<br />

herpaantumisen kanssa osoittautuivat<br />

kohtalokkaiksi.<br />

– Suistuminen tapahtui suoralla<br />

tiellä, joka oli huonosti aurattu<br />

ja liukas. Yhdistelmä ajautui<br />

liiaksi oikealle ja kellahti ojaan.<br />

Keskittyminen herpaantui,<br />

myöntää myös toinen kyselyyn<br />

vastannut.<br />

Raskaan liikenteen ajoista suurin<br />

osa tapahtuu samaan aikaan kun<br />

teillä liikkuu runsaasti muutakin<br />

liikennettä. Henkilöliikenne oli<br />

yhtensä osallisena useassa tieltä<br />

suistumisessa. Liikennesääntöjen<br />

noudattaminen on tärkeää myös<br />

raskaan liikenteen näkökulmasta.<br />

– Ajoin jonossa ja edessä ollut auto<br />

jarrutti voimakkaasti ja kääntyi<br />

vasemmalle. Yritin jarruttaa, mutta<br />

tie oli liukas ja olin törmätä auton<br />

perään. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi<br />

ohjata oma ajoneuvo tieltä pois,<br />

eräs vastaajista kuvailee.<br />

Pohjola Vakuutus haastatteli ajalla<br />

1.4.2018-31.3.<strong>2019</strong> kuljetusyrittäjiä<br />

ja heidän kuljettajiaan, jotka<br />

ovat olleet osallisina sattuneessa<br />

37 vahingossa. Haastattelut tehtiin<br />

puhelimitse siten, etteivät haastateltavat<br />

ja onnettomuudet ole<br />

tunnistettavissa.


7


<strong>Kuljetus</strong>rinki<br />

kasvaa<br />

kiertotalouden<br />

aallonharjalla<br />

<strong>Kuljetus</strong>rinki hankki Toyotalta<br />

trukin, joka lastaa kaksi miljoonaa<br />

kiloa pahvipaaleja kierrätykseen<br />

vuosittain.<br />

8<br />

Helsingin Tattarisuolla Malmin<br />

historiallisen lentokentän kupeessa<br />

sijaitsee laaja pienteollisuusalue.<br />

Kiertotalouden kuljetuksiin<br />

ja materiaalien käsittelyyn erikoistunut<br />

<strong>Kuljetus</strong>rinki on yksi alueen<br />

suurimmista toimijoista. Sen 40<br />

työntekijää käsittelee tänä vuonna<br />

20 miljoonaa kiloa pääasiassa kaupan,<br />

teollisuuden ja rakentamisen<br />

tuottamaa jätettä kierrätykseen.<br />

Tästä määrästä saadaan muun muassa<br />

kaksi miljoonaa kiloa kierrätyskelpoista<br />

pahvia.<br />

Aamupäivänä kuljetusringin pihamaalla<br />

on vilskettä. Tavaraa<br />

tuovia ja sitä noutavia autoja tulee<br />

portista solkenaan. Materiaalia<br />

tulee erikokoisilla keräilyautoilla.<br />

Trukki lastaa pitkään puoliperävaunuun<br />

paalattua pahvia toimitettavaksi<br />

Kymenlaakson kartonkitehtaalle<br />

uudelleenkäyttöä varten.<br />

Reilu yrittäjähenki<br />

<strong>Kuljetus</strong>ringin menestys on rakennettu<br />

vahvan perheyrittäjyyden<br />

päälle. Isä aloitti vuonna 1989<br />

mies ja paku -tyylillä toiminimellä<br />

keräämällä pahvia ympäri pääkaupunkiseutua<br />

ja toimittamalla<br />

sitä kartonkiteollisuuteen.<br />

– Aluksi kasvoimme ihan kädestä<br />

suuhun. Kaikki tulot laitettiin<br />

yrityksen kasvuun, <strong>Kuljetus</strong>ringin<br />

kierrätyspalveluista vastaava Sami<br />

Aro sanoo.<br />

Laajempi yritystoiminta alkoi<br />

vuonna 1996. Sittemmin kasvua<br />

on tullut vuosittain, kun asiakas-,<br />

työntekijä- ja kuljetuskaluston<br />

määrät ovat kasvaneet tasaisesti<br />

vuosittain.<br />

<strong>Kuljetus</strong>rinki vastaanottaa sekalaista<br />

materiaalia, josta rakennusjätteen<br />

osuus on suurin. Kun kuormalava<br />

saapuu, se kipataan suu-


essa hallissa olevaan kasaan, josta<br />

eri materiaaleja aletaan erotella.<br />

Samassa lastissa voi olla betonia,<br />

metalleja, puuta, kipsiä, pahvia<br />

ja muoveja. Erottelu tehdään pääasiassa<br />

kahdella kaivinkoneella.<br />

Kaikesta ja kaikista näkee, että<br />

yrityksessä vallitsee hyvä ja reilu<br />

henki.<br />

– Työntekijöillä on iso vapaus<br />

tehdä omia päätöksiä. Porukka<br />

viihtyy, vaikka välillä on todella kova<br />

kiire. Silloin nipistetään vaikka<br />

ruokatunnista. Talvella kun on väljempää<br />

voi pitää pidempää taukoa.<br />

Asiakkaat kiittävät<br />

Nopeasti kasvavalla kierrätysalalla<br />

pärjääminen on taitolaji. <strong>Kuljetus</strong>rinki<br />

on saavuttanut alati kasvavassa<br />

asiakaskunnassaan vahvan<br />

aseman. Siitä kertoo asiakastyytyväisyyttä<br />

ja asiakkaiden suositteluhalukkuutta<br />

mittaava NPSmittari,<br />

joka antaa <strong>Kuljetus</strong>ringille<br />

huiman arvosanan 95.<br />

Miten näin korkea luku on mahdollinen?<br />

– Olemme erittäin joustavia. Pystymme<br />

mukauttamaan toimintamme<br />

asiakkaidemme toiveiden mukaan.<br />

Olemme myös saaneet hyvää<br />

palautetta nopeasta toiminnasta.<br />

Jos asiakas soittaa, että auto pitää<br />

saada, kyllä se aina jotenkin järjestyy.<br />

Luottamukselle rakennettu<br />

kumppanuus<br />

<strong>Kuljetus</strong>ringin ja Toyotan yhteinen<br />

taival alkoi kesällä 2018, kun <strong>Kuljetus</strong>ringin<br />

vanha vastapainotrukki<br />

alkoi olla käyttöikänsä päässä.<br />

Vaikka se vielä toimi, ikä alkoi painaa<br />

kovassa käytössä olevaa konetta.<br />

<strong>Kuljetus</strong>rinki valitsi Toyotan<br />

kumppaniksi, koska yhteyshenkilöiden<br />

ammattitaito, hyvin laadittu<br />

tarjous sekä rivakka palvelu miellyttivät<br />

alusta alkaen.<br />

– Toyotan asiantuntijat olivat vakuuttavia<br />

ja myyntimiehet poikkeuksellisen<br />

rehellisiä. Heihin luotimme<br />

heti. Alusta saakka puhuttiin<br />

asiaa. Hintakin asettui niihin<br />

raameihin, joita olimme ajatelleet,<br />

Aro muistellee.<br />

Toyotan asiantuntijatiimi perehtyi<br />

kesäloma-aikaan <strong>Kuljetus</strong>ringin<br />

tarpeisiin pariinkin kertaan.<br />

He tutkivat käyttöpaikan, mihin<br />

konetta käytetään ja kuinka paljon.<br />

He selvittivät muun muassa, kuinka<br />

korkealta paaleja nostetaan ja<br />

minne niitä viedään. Tärkeintä oli<br />

koko ajan se, että mukana oli konetta<br />

käyttävä työntekijä, joka kertoi<br />

jokapäiväisestä työstä.<br />

– He tulivat tutustumaan meidän<br />

olosuhteisiimme ja keskustelemaan<br />

laitosjätkiemme kanssa heidän<br />

työstään ja siitä, mitä trukilta<br />

vaaditaan. Homma eteni todella<br />

hyvällä tahdilla eteenpäin ja valmis<br />

ehdotus tuli nopeasti.<br />

Olosuhteisiin tuunattu trukki<br />

Valittu trukki on dieselkäyttöinen<br />

kompakti 3500 kiloa nostava trukki,<br />

joka pystyy operoimaan ketterästi<br />

ahtaissakin paikoissa. Toimintavarmaan<br />

ja kustannustehokkaaseen<br />

dieselkoneeseen päädyttiin,<br />

koska trukki operoi joko ulkona<br />

tai hyvin tuulettuvassa isossa<br />

hallissa.<br />

Tavallisesta trukista poikkeaa<br />

muun muassa ylös käyristyvä pakoputki.<br />

Näin pakokaasut eivät<br />

nosta pölyisessä hallissa pölyä ilmaan.<br />

Isompi erikoisuus ovat koneen<br />

puristusvoimaiset pihdit.<br />

– Kun lastaamme rekkaan kolmekin<br />

paalia päällekkäin, taakalla<br />

on helposti 1500 kiloa painoa. Silloin<br />

pitää trukin pihdeissä olla reilusti<br />

puristusvoimaa.<br />

Koska kyseessä oli hieman tavallisuudesta<br />

poikkeava malli, sillä<br />

oli hieman tavallista pidempi toimitusaika.<br />

– Oleellista oli se, että kone tuli<br />

juuri silloin, kun olimme sopineet.<br />

Kaikki pelaa<br />

Lopputuloksena tuli sellainen<br />

trukki, joka oli sovittu. Pieni säätö<br />

paaleja puristaviin pihteihin tarvittiin<br />

ja senkin Toyotan asentaja<br />

tuli tuunaamaan pika pikaa.<br />

Kokemukset uudesta koneesta<br />

ovat hyvät. Kovissa olosuhteissa<br />

korostuu hyvä näkyvyys ja se, että<br />

uuden koneen tekniikka pelaa<br />

moitteetta.<br />

– Kone on hieman korkeampi<br />

kuin vanha ja sekin parantaa näkyvyyttä.<br />

Oleellista on kuitenkin varmuus<br />

ja luottamus siihen, että kone<br />

pelittää kaikissa olosuhteissa.<br />

Iso asia on myös se, että koneella<br />

on riittävästi tehoa niin, että 1500<br />

kilon paalinippua voi pihtien kärjillä<br />

huoletta työntää rekan lavalla<br />

eteenpäin.<br />

9


Kuva: Jarno Artika<br />

Suomalaiset tiekarhut lähtevät<br />

maailmalle Kiteeltä –<br />

Toimitusjohtaja: ”Tuskin ruotsalaiset tilaisivat näitä itänaapurin itärajalta,<br />

elleivät olisi tyytyväisiä”<br />

Teksti: Tuovi Mäkipere<br />

10<br />

Näitä tiekarhuiksikin kutsuttuja<br />

laitteita valmistetaan edelleen<br />

Suomessa.<br />

Rakkaalla työkoneella on monta<br />

nimeä: ainakin tiehöylä, tiekarhu<br />

ja maantiekarhu. Polanteisilla teillä<br />

ajavat kuskit ovat jälleen kyselleet<br />

niiden perään, sillä koneen terät<br />

pureutuvat jopa kynnöspeltoa<br />

muistuttavaan, kivikovaan jäähän.<br />

Suomalaisten tiekarhujen kotipesä<br />

sijaitsee Kiteellä Pohjois-<br />

Karjalassa. Niitä valmistava Veekmas<br />

Oy on perheyritys, jota pyörittää<br />

Halttusen perhe.<br />

Veekmas Oy:n toimitusjohtaja<br />

Esa Halttunen aloitti tiehöyläurakoitsijana<br />

vuonna 1974. Sitä ennen<br />

hän työskenteli kuorma-autoyrittäjänä.<br />

– Kaikki tiehöyliin liittyvä sai alkunsa<br />

kahvipöytäkeskustelusta.<br />

Kahvipöydän toiselta puolen sain<br />

kuulla, että Suomessakin valmistetaan<br />

tiehöyliä.<br />

1980–1990-luvuilla Veekmas<br />

peruskorjasi satoja Ruotsin tiehallinnon<br />

myymiä Nord-Verk-tiehöyliä.<br />

Myös yrityksen nimi on länsinaapurin<br />

innoittama, sillä ruotsin<br />

kielen sana vägmaskin tarkoittaa<br />

tiekonetta.<br />

Ensimmäinen höylä Egyptiin<br />

Jotain lainattua, jotakin uutta. Niin<br />

voisi sanoa Veekmas-tiehöylien<br />

historiasta, sillä korjattujen ruotsalaishöylien<br />

jalostusaste nousi<br />

vuosien mittaan.<br />

Lopulta yhtiö valmisti ensimmäisen<br />

täysin uuden tiehöylänsä.<br />

Kyseinen Veekmas-tiehöylä lähti<br />

maailmalle vuonna 1993, tarkemmin<br />

sanottuna egyptiläiseen kaivokseen.<br />

Nykyään Veekmas on ainoa kotimainen<br />

tiehöylien valmistaja, sillä<br />

vuonna 2007 Veekmas Oy osti kilpailijansa,<br />

sastamalalaisen Patria<br />

Vammas Oy:n tiehöyläliiketoiminnan.<br />

Seuraavana vuonna Veekmas<br />

saavutti ennätyksellisen 10 mil-


joonan euron liikevaihdon. Sinä<br />

vuonna alkoi myös lama.<br />

Lama ei kuitenkaan hyydyttänyt<br />

Veekmasia. Yhtiön valmistamat<br />

tiehöylät menevät nykyään lähinnä<br />

vientiin, ja ostajia on ollut Australiaa<br />

myöten.<br />

Erityisen paljon tiehöyliä tilataan<br />

Ruotsiin.<br />

– Tuskin ruotsalaiset tilaisivat<br />

näitä itänaapurinsa itärajalta, elleivät<br />

olisi tyytyväisiä, Halttunen<br />

pohtii.<br />

Tilaustyö asiakkaan<br />

toiveiden mukaisesti<br />

on työkone, jonka teriä ohjataan<br />

hydrauliikan avulla. Tiehöylässä<br />

voi olla 1–3 terää.<br />

Talvisin tiehöylä pureutuu kovaan<br />

jäähän ja lumeen, ja kesällä<br />

se sopii sorateiden hoitoon.<br />

– Tiehöylä ottaa huomioon myös<br />

tien kallistukset, eivätkä esimerkiksi<br />

murskeet pääse leviämään<br />

ojiin. Kuski hallitsee sitä, mitä tekee.<br />

Kuski on siis oikeasti kuski,<br />

Halttunen kuvailee.<br />

Suomen tiekarhukanta<br />

elpymässä<br />

Halttunen harmittelee, miten pieneksi<br />

Suomen tiehöyläkanta on<br />

päässyt. Hänen laskujensa mukaan<br />

Suomessa on käytössä noin 50 tiehöylää,<br />

vaikka Ruotsissa määrä on<br />

kymmenkertainen.<br />

Nykyään lumisateen jälkeen<br />

töissä näkee todennäköisemmin<br />

lanoilla ja alaterillä varustellun<br />

kuorma-auton kuin tiehöylän. Kyse<br />

on kuntien tekemistä valinnoista,<br />

sillä kuorma-auto on hankintahinnaltaan<br />

edullisempi kuin tiehöylä.<br />

Halttusen mukaan ei kuitenkaan<br />

vaikuta siltä, että tiekarhu<br />

olisi kuolemassa sukupuuttoon<br />

Suomessa. Vuodesta 2005 alkaen<br />

Veekmasilta tilattiin yleensä vain<br />

yksi tai kaksi tiehöylää vuodessa<br />

kotimaahan, mutta viime vuosina<br />

kotimaisia tilauksia on tullut<br />

enemmän.<br />

Koska tiehöylät ovat päässeet välillä<br />

harvinaistumaan, nykyiset tiehöylien<br />

kuljettajat alkavat olla iäkkäitä.<br />

Siinä piilee Halttusen mukaan<br />

ongelma, joka täytyy pian<br />

ratkaista.<br />

– Kuljettajakoulutuksille on tarvetta,<br />

jotta taito saadaan siirrettyä<br />

nuoremmille.<br />

Veekmasin tiehöylillä on pituutta<br />

vajaat 10 metriä ja painoa yli 20<br />

tonnia.<br />

Tiehöylät rakennetaan tilaustyönä,<br />

ja yhden koneen rakentamiseen<br />

menee kuukausia. Tiehöylän<br />

hinta pyörii 350 000 euron tuntumassa,<br />

mutta jos ostaja haluaa laitteensa<br />

kaikilla herkuilla, hinta kohoaa.<br />

Ruotsiin on tilattu jopa yli<br />

puolen miljoonan euron tiehöyliä.<br />

Tiehöylä ei nimestään huolimatta<br />

ole pelkkä höylä, joka kiinnitetään<br />

muuhun laitteeseen. Tiehöylä<br />

Kuva: Eija Hiltunen<br />

Esa Halttunen aloitti tiehöyläurakoitsijana vuonna 1974. Kuvassa on myös tiehöylä<br />

Veekmas FG 2428.<br />

11


NOSTETTA<br />

LIIKETOIMINTAAN<br />

Vasemmalla Miska Joensuu ja oikealla Simerin perustaja Pekka Kolehmainen.<br />

Henkilönostin nousee parhaimmillaan usean kymmenen metrin korkeuteen.<br />

Silloin kyydissä olevien on hyvä tietää, että laite on huollettu<br />

säännöllisesti ja asianmukaisella ammattitaidolla.<br />

Teksti: Timo Mansikka-aho<br />

Hyvin todennäköistä on, että laitteen<br />

on huoltanut Simeri Oy:n ammattilainen.<br />

– Meillä on palveluksessamme Suomen<br />

suurin henkilönostinten huoltohenkilökunta<br />

– yli 50 rautaista<br />

alan osaajaa, toteaa Simeri Oy:n<br />

myyntijohtaja Miska Joensuu.<br />

12<br />

– He palvelevat asiakkaita kaikkialla<br />

Suomessa.<br />

Simerillä on Suomessa seitsemän<br />

ja Virossa kaksi toimipistettä. Yritys<br />

aloitti toimintansa 25 vuotta<br />

sitten nimenomaan huoltopalvelujen<br />

tarjoajana. Sittemmin mukaan<br />

on tullut myös laitteiden oma maahantuonti.<br />

Toiminnan pääpaino on kuitenkin<br />

edelleen huollossa. Suuri osa tehtävistä<br />

huoltotoimenpiteistä on lakisääteisiä<br />

10-vuotistarkastuksia,<br />

mutta suurin volyymi huoltotöistä<br />

tapahtuu työmaaolosuhteissa<br />

asiakkaiden luona. Suomi ja Australia<br />

ovat ainoat maat, joissa tämä<br />

on lakisääteinen velvoite jokaiselle<br />

henkilönostimelle. Hyvin pidetty<br />

laite kestää käyttöä toki huomattavastikin<br />

pidempään, mutta var-


sin tyypillisesti lakisääteisen huoltotarkastuksen<br />

tullessa ajankohtaiseksi<br />

hankitaan tilalle uusi.<br />

Henkilönostinten huolto on<br />

luottamusbisnestä<br />

Laadukkaan työn lisäksi Simeri on<br />

saanut kiitosta siitä, että se pystyy<br />

pitämään lupauksensa huollon<br />

aikatauluista. Tällä on erityinen<br />

merkitys silloin, kun henkilönostimen<br />

huollon aiheuttama toimintakatkos<br />

saattaa pysäyttää tai hidastuttaa<br />

työmaan muita toimenpiteitä.<br />

Kerrannaisvaikutuksena tästä<br />

saattaa olla koko projektin myöhästyminen.<br />

– Toiminnan sujuvuuden kannalta<br />

on ratkaisevaa, että työmaalla<br />

tiedetään koska henkilönostin on<br />

poissa toiminnasta huollon vuoksi,<br />

Miska Joensuu painottaa.<br />

– Me varmistamme tämän toisaalta<br />

antamalla realistiset vasteajat,<br />

toisaalta venymällä tarvittaessa<br />

silloin, kun asiakkaan tilanne sitä<br />

edellyttää.<br />

Joustavaa toimintamallia edesauttavat<br />

Simerin ympärivuorokautinen<br />

huoltopäivystys pääkaupunkiseudulla,<br />

toisaalta asiansa osaavan<br />

huoltohenkilökunnan löytyminen<br />

useammalta paikkakunnalta. Läsnäolo<br />

lähellä asiakkaita on henkilönostinalallakin<br />

tulosta tuottava<br />

palvelulupaus.<br />

Henkilökohtaista vastuuta<br />

onnistumisesta<br />

Jotta tämä lupaus saataisiin toteutumaan<br />

kaikissa kohtaamisissa, on<br />

henkilökunnan osattava asiansa ja<br />

sitouduttava tekemään parhaansa<br />

yhteisen onnistumisen eteen. Miska<br />

Joensuu korostaa, että nimenomaan<br />

tämä on se osa-alue, jossa<br />

Simeri on pystynyt ylittämään niin<br />

asiakkaiden kuin omatkin odotuksensa.<br />

– Porukkamme ammattiylpeys on<br />

aivan esimerkillistä, Miska Joensuu<br />

korostaa.<br />

– Asenne on tälläkin alalla hyvin<br />

usein se asia, joka ratkaisee asiakaskokemuksen.<br />

Meidän jengimme<br />

lähtee aina siitä, että asia hoidetaan<br />

kuntoon asiakkaan ehdoilla, hänelle<br />

parhaiten sopivalla tavalla.<br />

Vastaavasti Simeri pyrkii huoleh-<br />

SImerin toiminta alkoi henkilönostinvalmistaja Genie Industries virallisena huoltoyhtiönä.<br />

13


timaan siitä, että henkilöstöllä on<br />

hyvät edellytykset työnsä tekemiseen.<br />

Perheyrityksessä ajatellaan<br />

ja suunnitellaan asioita pitkällä aikavälillä,<br />

ja ihmisten merkitys organisaation<br />

tärkeimpänä voimavarana<br />

ymmärretään.<br />

Huoltajien ammattitaidosta pidetään<br />

huolta säännöllisillä koulutuksilla,<br />

joita järjestetään sekä Simerin<br />

että laitevalmistajien toimesta.<br />

Simeri onkin tänä päivänä<br />

aito henkilönostinten monimerkkihuoltaja,<br />

joka huoltaa kaikkia<br />

nostinmerkkejä. Yritys on myös<br />

useimpien valmistajien valtuuttama<br />

takuuhuoltaja.<br />

Simeri on myös alan ainoa toimija,<br />

jolle on myönnetty kansainväliset<br />

ISO9001- ja ISO14001-laatusertifikaatit.<br />

Varaosat kätevästi verkosta<br />

Varaosat ovat niinikään tärkeä osa<br />

henkilönostinten jälkimarkkinointipalveluita.<br />

Helpottaakseen asiointia<br />

ja nopeuttaakseen toimitusaikoja<br />

entisestään Simeri on hiljattain<br />

lanseerannut verkkokaupan,<br />

josta asiakkaat pääsevät tilaamaan<br />

osia suoraan. Vieläpä niin, että<br />

verkkokauppa tarjoaa sekä merkkikohtaista<br />

varaosaa että samanlaista,<br />

edullisempaa vaihtoehtoa.<br />

Kun standardivaraosat pystytään<br />

toimittamaan ympäri Suomen jo<br />

seuraavan työpäivän aikana, helpotus<br />

työmailla on merkittävä. Yllättäen<br />

sattuvat rikkoontumiset eivät<br />

pääse häiritsemään projektin<br />

etenemistä kohtuuttomasti.<br />

Alan johtava ammattitaito ja tinkimätön<br />

sitoutuminen jokaiseen työtehtävään<br />

ovat olleet Simerin menestyksen<br />

avaintekijöitä jo neljännesvuosisadan<br />

ajan. Henkilönostimet<br />

ovat kehittyneet ja monipuolistuneet<br />

tuona aikana huomattavasti,<br />

mutta onnistumisen avaimet<br />

ovat säilyneet hyvin samanlaisina.<br />

Miska Joensuu uskoo, että perheyrityksen<br />

luotettavien, asiakaslähtöisten<br />

toimintaperiaatteiden varaan<br />

on hyvä rakentaa myös jatkossa.<br />

– Vahva osaaminen on tekemisemme<br />

kivijalka, mutta asenne auttaa<br />

meitä erottumaan eduksemme.<br />

Me haluamme olla asiakkaalle se<br />

kumppani, kenen haltuun hän rohkenee<br />

antaa henkilönostinten vaativat<br />

huoltotoimenpiteet. Jättäen<br />

samalla itsellensä yhden asian vähemmän<br />

huolehdittavaksi.<br />

Simerillä on toimintaa kymmenellä eri paikkakunnalla Suomessa ja Virossa.<br />

14


Pekka Kolehmainen edustamassa Snorkel henkiönostimen edessä. Snorkel on tänä vuonna täyttänyt 60 vuotta!<br />

Miten Simerin tarina syntyi?<br />

Mistä kaikki lähti ja miten olemme<br />

päässeet tähän pisteeseen.<br />

Haastattelimme yrityksen perustajaa<br />

Pekka Kolehmaista.<br />

Idea Simerin perustamisesta lähti,<br />

kun Pekan edellisellä työnantajalla<br />

oli tarve lasinhuoltolaitteille sekä<br />

henkilönostimia maahantuovan yrityksen<br />

jälkimarkkinoinnille. Pekka<br />

katsoi parhaaksi lähteä yrittäjän polulle<br />

ja perustaa oman yrityksen. Nimeen<br />

Simeri päädyttiin, kun Pekka<br />

asteli asianajajan toimistoon, laittoi<br />

silmät kiinni ja osoitti sormella valmiiseen<br />

yritysten nimilistaan.<br />

Läheisten tuen avulla yritys näki<br />

päivän valon. Pekan isä antoi pojalleen<br />

noin 16 000 markan pääomalainan,<br />

jonka jälkeen Simeri pääsi<br />

vauhtiin. Ensimmäiset vuodet ovat<br />

olleet työntäyteisiä ja menestyksellisiä.<br />

”Iso kiitos Leksalle, Simerin ensimmäiselle<br />

työntekijälle, alun mukanaolosta<br />

ja luottamisesta”, kommentoi<br />

Pekka Kolehmainen.<br />

Läheisten tuella ja luotolla on yrittäjän<br />

elämässä suuri merkitys. He antavat<br />

henkistä tukea ja voimaa matkan<br />

varrella.<br />

Illat valuivat töiden parissa ja välillä<br />

myös paperihommissa. Simeri pääsi<br />

kunnolla vauhtiin, kun Suomen talous<br />

lähti nousuun. Työmäärä kasvoi<br />

ja Simeri pääsi palkkaamaan uusia<br />

taidokkaita työntekijöitä, jotka<br />

omalla ammattitaidollaan auttoivat<br />

yritystä kehittymään.<br />

Vuosien jälkeen kova työ vihdoinkin<br />

palkittiin, kun Simeri aloitti itsenäisesti<br />

toimimaan henkilönostimien parissa.<br />

Asiakkaiden tarpeita kuunneltiin<br />

ja vahvistettiin huoltoa sekä toiminnallisesti<br />

että alueellisesti. Simeri<br />

aloitti myös käytettyjen henkilönostimien<br />

myynnin ja löysi sattumalta luotettavan<br />

kumppanin putoamissuojajärjestelmiin.<br />

Siitä lähtien Simerin liikevaihto<br />

on noussut hyvään tahtiin,<br />

uusia ammattilaisia on palkattu ja<br />

toimintaa on kehitetty jatkuvasti.<br />

Yrittäjyys voi olla hankalaa, mutta<br />

myös antoisaa. ”Suomessa yrittäminen<br />

on yrittämistä siinä missä muuallakin,<br />

se on asennekysymys, vastuun-<br />

ja riskinkantoa, hyvällä hetkellä<br />

antoisaa ja tuottoisaa mutta huonoilla<br />

hetkillä raskasta, selkeän epäselvästi<br />

säännösteltyä sekä lain että<br />

verottajan puolesta, mutta rehtiä.<br />

Oleellista lienee, että asioita voi itse<br />

kehitellä ja vaikuttaa”, sanoo Pekka<br />

Kolehmainen.<br />

Simeri on kulkenut pitkän matkan ja<br />

ehtinyt palvella montaa tyytyväistä<br />

asiakasta. Me teemme tätä meidän<br />

asiakkaitamme varten ja olemme<br />

nauttineet joka hetkestä! Kaikille<br />

Suomen yrittäjille ja niille, jotka<br />

harkitsevat yrittäjyyttä, Pekka haluaa<br />

lähettää toivotuksen:<br />

”Luottakaa omaan tekemiseen, tehkää<br />

asiat kerralla ja kunnolla ja<br />

muistakaa että kaikki rahat siellä tilillä<br />

ei todellakaan ole sinun.”<br />

15


Vain noin kolmannes suomalaisista<br />

huollattaa autonsa ostoliikkeessä<br />

Globaalin autoteollisuuden ohjelmistotoimittajan<br />

CDK:n teettämästä<br />

kuluttajakyselystä käy ilmi,<br />

että vain noin kolmannes huollattaa<br />

autonsa samassa liikkeessä,<br />

mistä on sen ostanut.<br />

Suomalaisista autonomistajista jo<br />

enemmistö huollattaa autonsa jossain<br />

muualla kuin ostopaikassa.<br />

Päätöstä ohjaa usein hinta, jonka<br />

mainitsi valintaperusteeksi 38 %<br />

vastaajista.<br />

– Suomalaiset ovat auton huoltopalvelujen<br />

suhteen erittäin hintaherkkiä.<br />

Huomattavaa kuitenkin<br />

on, että autonsa ostopaikassa<br />

huollattavista 76 % on erittäin tyytyväisiä<br />

tai tyytyväisiä saamaansa<br />

palveluun, maajohtaja Sanna Andersson<br />

CDK:lta kertoo.<br />

16<br />

Muita esiin nousseita syitä auton<br />

huollattamiseen muualla ovat ostopaikan<br />

kaukainen sijainti ja aiemmat<br />

palvelukokemukset. Myös<br />

hinta-arvion ylitykset ja varauksen<br />

teon vaikeus nousevat esiin.<br />

Osa liikkeistä ei myöskään tarjoa<br />

huoltopalveluja.<br />

– Joka kymmenes vastaajista mainitsi,<br />

että huollon varauspalvelut<br />

eivät toimi tai he eivät saa mitään<br />

viestintää autoliikkeestään huoltoon<br />

liittyen. Nykyteknologian aikana<br />

nämä asiat olisi autoliikkeiden<br />

helppo ottaa haltuun, Andersson<br />

toteaa.<br />

Andersson vinkkaa lisäksi, että<br />

huoltoa tarjoavien merkkiliikkeiden<br />

tulisi yhä enemmän pohtia,<br />

kuinka uusilla palveluilla voitaisiin<br />

tehdä pesäeroa halvinta hintaa<br />

tarjoaviin.<br />

– Nykytekniikka tuo uusia mahdollisuuksia<br />

autoliikkeille. Esimerkiksi<br />

vikadiagnostiikkaa ja yksinkertaisia<br />

huoltopalveluja voidaan tarjota<br />

etänä, mikä kyselyn perusteella<br />

tuntui kiinnostavat autonostajia.<br />

Uudet palvelut helpottavat autonkäyttäjän<br />

arkea ja säästävät molempien<br />

osapuolten aikaa, Andersson<br />

sanoo.<br />

CDK:n teettämään kyselyyn vastasi<br />

1 000 kuluttajaa kesäkuussa. Kyselyn<br />

teki SynoInt internet-paneelina,<br />

ja otos oli väestöä demografisesti<br />

edustava.<br />

Clas von Bell


AKTIIVISEEN<br />

ELÄMÄNTYYLIIN<br />

• Korotettu alusta, helmasuojaus,<br />

alleajosuojat edessä ja takana<br />

sekä 17” kevytmetallivanteet<br />

tekevät uudesta Corolla TREK<br />

-erikoismallista aktiivisen liikkujan<br />

valinnan<br />

• Saatavilla 1,8- ja 2,0-litraisilla<br />

itselataavilla hybridivoimalinjoilla<br />

• Uutuus saapuu Suomeen vuoden<br />

2020 alussa<br />

Toyota Corolla TREK -erikoismalli<br />

vastaa aktiivista elämäntyyliä<br />

harrastavien perheiden tarpeisiin.<br />

Sen 20 mm korkeampi alusta tarjoaa<br />

suuremman maavaran kautta<br />

mahdollisuuden viedä näyttävän<br />

näköisen erikoismallin normaalia<br />

haastavampiin paikkoihin.<br />

Ulkodesign on crossover-tyylin<br />

mukainen: helmojen muotoilu sekä<br />

materiaali, alleajosuojat edessä<br />

ja takana, hunajakennomaski, 17”<br />

kevytmetallivanteet, tummennetut<br />

takalasit sekä LED-ajovalot alleviivaavat<br />

auton aktiivista luonnetta.<br />

Corolla TREK -erikoismalli on saatavilla<br />

vain Touring Sports -korimalliin<br />

ja valittavissa on joko 1,8-<br />

tai 2,0-litraiseen moottoriin perustuva<br />

itselataava hybridivoimalinja.<br />

Sisätiloissa erikoismallin erottaa<br />

muista Corolla-malleista kaksivärisen<br />

kangasverhoilun sekä kojelaudan<br />

näyttävien puusomisteiden<br />

avulla. Sekä kynnyslistoissa<br />

että takaluukussa on TREK-logo.<br />

Uuden Corolla TREK -erikoismallin<br />

varustelu on erittäin kattava:<br />

uusimman sukupolven Toyota Safety<br />

Sense -turvallisuusvarustelu<br />

sisältäen PCS-järjestelmän jalankulkijatunnistuksella<br />

sekä päiväaikaisen<br />

pyöräilijätunnistuksen,<br />

täyden nopeusalueen adaptiivisen<br />

vakionopeussäätimen, kaistallapitoavustimen,<br />

liikennemerkkien<br />

tunnistuksen sekä älykkäät automaattiset<br />

kaukovalot. Sekä mittariston<br />

monitoiminäyttö että mediakeskuksen<br />

näytöt ovat seitsemäntuumaisia.<br />

Toyota Corolla TREK on Toyotan<br />

ja Trek Bicycle -yrityksen välisen<br />

yhteistyön tulos. Yhteistyössä yhdistyy<br />

kahden yrityksen yhteiset<br />

ympäristöarvot ja halukkuus tarjota<br />

laadukkaita liikkuvuuspalveluita<br />

kaikille. Yhteistyön kunniaksi<br />

Toyota on toimittanut Trek-Segafredo<br />

-pyöräilyjoukkueille yhteensä<br />

16 Corolla TREK 2.0 Hybrid<br />

Touring Sports -mallia.<br />

17


Enemmän irti renkaista digitaalisesti<br />

Oli alla maantie tai työmaa, digitaalisuus on yhä suuremmassa roolissa ajoneuvoissamme<br />

– kalustonhallinnasta ja etänä hoituvasta diagnostiikasta<br />

aina dataan pohjautuvaan logistiikkaan, autonomisiin ajoneuvoihin ja IoTratkaisuihin<br />

saakka. Mutta vaikka renkaiden merkitys turvallisessa ja tehokkaassa<br />

työssä on kriittisen tärkeä, ne ovat tähän saakka olleet reaaliaikaisen<br />

tiedonkeruun kannalta lähestulkoon näkymättömiä. Uusi Nokian Tyres<br />

Intuitu on ratkaisu, joka tekee rengastiedon keräämisestä helppoa ja vaivatonta.<br />

Sen avulla renkaista on enemmän hyötyä ja vähemmän murheita.<br />

Erikoisrenkaiden edelläkävijänä<br />

Nokian Renkaat on ottamassa askeleita<br />

kohti digitaalista, reaaliaikaista<br />

renkaiden hallintaa. Nokian<br />

Tyres Intuitu on konsepti, jossa<br />

sensoreilla varustetut renkaat<br />

yhdistyvät dataa keräävään mobiilisovellukseen.<br />

Näin käyttäjä pysyy<br />

ajan tasalla tärkeän paine- ja<br />

lämpötilatiedon suhteen. ”Tavoitteenamme<br />

oli tehdä järjestelmästä<br />

mahdollisimman ’plug & play’<br />

-käyttövalmis”, kertoo Nokian<br />

Renkaiden myynti- ja markkinointijohtaja<br />

Toni Silfverberg. ”Osta<br />

renkaat, asenna sovellus ja siinä<br />

kaikki.” Järjestelmä on tarjolla<br />

ensin maatalous- ja urakointirenkaisiin,<br />

mutta Nokian Renkaat aikoo<br />

ulottaa digitalisaation kattamaan<br />

suurimman osan rengasvalikoimastaan.<br />

Langatonta tiedonsiirtoa<br />

Internet of Things (IoT) eli teollinen<br />

Internet on jo mullistanut monia<br />

teollisuudenaloja kokoonpanotyöstä<br />

mittareiden etälukuun.<br />

IoT:n perusajatuksena ovat pienet,<br />

vähän virtaa kuluttavat itsenäiset<br />

anturit, jotka lähettävät tunnisteja<br />

sensoridataa edelleen tallennettavaksi<br />

ja käsiteltäväksi. Nokian<br />

Tyres Intuitu perustuu renkaiden<br />

sisään asennettuihin IoT-sensoreihin.<br />

Järjestelmän ensimmäisessä<br />

versiossa renkaat lähettävät paine-<br />

ja lämpötilatietoa, jota voidaan<br />

lukea mobiililaitteessa toimivalla<br />

sovelluksella ja joka tallentuu pilvipalveluun.<br />

Nokian Tyres Intuitu<br />

ei vaadi ajoneuvoon mitään muutoksia<br />

– vain sensoreilla varustetut<br />

renkaat ja mobiililaitteen.<br />

Miksi älyrenkaat?<br />

Reaaliaikainen tiedonkeruu hyödyttää<br />

ammattiajon monia osaalueita.<br />

”Ilmeisin hyötyjä on tietysti<br />

loppukäyttäjän työpäivä”, antaa<br />

Silfverberg esimerkin. ”Sovellus<br />

tarjoaa kuljettajalle mielenrauhaa<br />

pitämällä renkaiden paineet ja<br />

lämpötilan tiedossa, mikä auttaa<br />

rengasvaurioiden välttämisessä ja<br />

varoittaa ajoissa poikkeavuuksista.<br />

Renkaiden hyvä kunto pitää koneet<br />

toiminnassa ja minimoi käyttökatkokset<br />

sekä rengasvaurioista<br />

aiheutuvat kulut.”


Liikkeenjohdon tasolla Nokian Tyres<br />

Intuitu tarjoaa dataa päätöksenteon<br />

tueksi ja koko konekannan<br />

tehokkuuden tarkasteluun. ”Kalustopäällikkö<br />

haluaa pitää pyörät<br />

pyörimässä mahdollisimman vähillä<br />

yllätyksillä ja niin tehokkaasti<br />

ja tuottavasti kuin mahdollista”,<br />

muistuttaa Silfverberg. Heille Nokian<br />

Tyres Intuitu tuo mielenrauhaa<br />

näyttämällä selkeää tietoa ennakoivan<br />

huollon tarpeisiin.<br />

Pidennetty takuu<br />

Koska Nokian Tyres Intuitu auttaa<br />

rengasvaurioiden välttämisessä<br />

varmistamalla renkaiden optimaaliset<br />

toimintaolosuhteet, tarjoaa<br />

Nokian Renkaat pidennetyn<br />

takuun renkaansa rekisteröineille<br />

mobiilisovelluksen käyttäjille. ”Jos<br />

rekisteröit renkaasi Nokian Tyres<br />

Intuitu -sovelluksessa, saat vuoden<br />

lisää takuuta – ei mikään pikkujuttu”,<br />

muistuttaa Toni Silfverberg.<br />

Tieto auttaa ympäristöä<br />

Viljelyn ja kuljetuksen tehokkuuden<br />

kasvattaminen ei ole vain hyvää<br />

liiketoimintaa. Maailmanlaajuisesti<br />

kasvavan väestön ruokkiminen<br />

samalla määrällä viljelysmaata<br />

ja CO2-päästöjen vähennystarve<br />

ovat haasteita, joiden ratkaisemisessa<br />

jokaisella edistysaskeleella<br />

on merkitystä. ”Optimaalinen<br />

rengaspaine estää maaperän<br />

vaurioita, mikä voi parantaa satoisuutta”,<br />

sanoo Silfverberg. ”Se vaikuttaa<br />

myös renkaan vierintävastukseen,<br />

jolla on suora vaikutus<br />

polttoaineenkulutukseen.”<br />

Visiosta todeksi<br />

Nokian Tyres Intuitu esitellään<br />

Agritechnica-messuilla Saksassa<br />

marraskuussa <strong>2019</strong>, ja tuote<br />

on kaupallisesti saatavilla vuonna<br />

2020. ”Ensimmäiset Nokian Tyres<br />

Intuitu -sensoreilla varustetut renkaat<br />

tehdään maatalouskäyttöön”,<br />

Toni Silfverberg paljastaa. ”Niinpä<br />

ensimmäiset käyttäjäryhmät ovat<br />

luultavasti pieniä ja keskisuuria<br />

urakointi- ja maatalousyrityksiä.”<br />

Taivas on rajana<br />

Kuten ohjelmistomaailmassa on<br />

tapana, on nytkin laadittu tiekartta<br />

kohti lisäominaisuuksia ja laajempaa<br />

toiminnallisuutta. Esimerkiksi<br />

renkaan kulumisen mittaus<br />

ja Nokian Tyres Intuitu -ratkaisun<br />

integroiminen koneen omaan hallintaohjelmistoon<br />

ovat erittäin tärkeä<br />

osa visiota. ”Tulevaisuudessa<br />

traktorin tai metsäkoneen näytössä<br />

voi olla oma rengasosionsa, joka<br />

tarjoaa tärkeää tietoa niin käyttäjälle<br />

kuin kalustopäälliköllekin”,<br />

Silfverberg visioi.<br />

Uudenlaista ajattelua<br />

Vaikka Nokian Tyres Intuitu ottaa<br />

vasta ensiaskeliaan kohti suurempia<br />

mahdollisuuksia, on sen tuottamasta<br />

tiedosta jo paljon hyötyä<br />

konekannan ylläpidossa, päätöksenteossa<br />

ja parhaan ajotuloksen<br />

varmistamisessa rengasinvestoinneista.<br />

Mutta suurin ero on ajattelutavan<br />

muutoksessa.<br />

“Monet näkevät renkaat edelleen<br />

‘vain’ renkaina – kuminpalasena<br />

koneen ja maaston välissä”, Silfverberg<br />

huomauttaa. ”Nokian Tyres<br />

Intuitu muuttaa renkaat unohdetuista<br />

kuminpalasista älykkäiksi,<br />

aktiivisiksi komponenteiksi, jota<br />

niiden nykypäivänä pitäisikin<br />

olla.”


Laserhäirintää tapahtuu usein<br />

lennon kriittisimmissä vaiheissa<br />

- Suomessakin tuomittu laserhäirinnästä sakkoja<br />

Laserhäirinnän seuraukset<br />

ilma-aluksen miehistön<br />

kannalta<br />

Lennon kriittisimpiä vaiheita ovat<br />

lähestyminen, lasku sekä lentoonlähtö,<br />

jolloin toimitaan matalissa<br />

korkeuksissa. Valitettavasti myös<br />

laserhäirintä, eli laserosoittimen<br />

suuntaaminen ilma-alukseen, tapahtuu<br />

usein näissä tilanteissa.<br />

Suomessa hyväksyttävien laserosoittimien<br />

maksimiteho on 1mW.<br />

Lisäksi joissain audiovisuaalisissa<br />

laitteistoissa mukana olevissa laserosoittimissa<br />

maksimiteho voi<br />

20<br />

olla 5mW. Vaikka tällaisen laitteen<br />

säde vaikuttaa pieneltä ja vaarattomalta,<br />

sekin voi häiritä lentäjiä<br />

vielä pitkän matkan päästä. Lasersäteen<br />

halkaisija kasvaa etäisyyden<br />

myötä ja kauempana sen häiritsevä<br />

vaikutus on jo merkittävä.<br />

Osuessaan ilma-aluksen ohjaamon<br />

ikkunaan säde tyypillisesti<br />

vielä siroaa, jolloin se saattaa häikäistä<br />

koko ohjaamon. Vaikka lasersäteistä<br />

aiheutuneet silmävauriot<br />

ovat harvinaisia, ne vaikeuttavat<br />

lentäjän keskittymistä ja voivat<br />

aiheuttaa näköhäiriöitä ja toimintakyvyn<br />

osoittaisen menetyksen.<br />

Kriittisessä lennon vaiheessa<br />

tällainen voi pahimmillaan johtaa<br />

onnettomuuteen.<br />

Käsikäyttöiset laserosoittimet ovat<br />

edullisia ja helposti saatavilla, joten<br />

monet pitävät niitä virheellisesti<br />

leluina. Vanhempien tulisikin<br />

valvoa käyttöä ja opastaa lapsiaan<br />

laserosoittimien oikeasta<br />

käsittelystä sekä niiden väärinkäytöstä<br />

aiheutuvasta vaarasta. Ajattelemattomalla<br />

toiminnalla voi olla<br />

odottamattoman vakavat seuraukset.<br />

On syytä muistaa, että ulkomailta<br />

on mahdollista hankkia laserosoittimia,<br />

jotka roimasti ylittävät


suomalaiset maksimitehorajoitukset.<br />

Säteilyturvakeskuksen sivuilta<br />

on saatavissa lisätietoa mm. laserluokista,<br />

ulkomailta hankittavista<br />

laserlaitteista sekä laserien aiheuttamista<br />

vahingoista.<br />

Laserhäirintätapausten<br />

määrän kehitys<br />

Laserhäirintätapausten määrä alkoi<br />

kasvaa reilut kymmenen vuotta<br />

sitten, kun markkinoille alkoi ilmestyi<br />

halpoja ja tehokkaita laserosoittimia.<br />

Monet näistä myös lähettivät<br />

vihreää valoa, joka häikäisee<br />

silmiä paljon herkemmin kuin<br />

punainen valo. Viranomaiset ja<br />

lentoyhtiöt ympäri maailman ovat<br />

kampanjoineet laserhäirintää vastaan.<br />

Vahvojen laserosoittimien<br />

käyttöä ja maahantuontia rajoitetaan<br />

ja niiden väärinkäytöstä rangaistaan.<br />

Suomessa Traficom, Suomen<br />

lentäjäliitto ja Säteilyturvakeskus<br />

ovat tiedottaneet laserhäirinnän<br />

vaaroista.<br />

Viime vuosina onkin ympäri maailmaa<br />

ollut havaittavissa pientä<br />

laskua huippuvuosien laserhäirintätapauksien<br />

määrissä. Jokainen<br />

tapaus on kuitenkin liikaa, ja tiedotusta<br />

ja muita toimenpiteitä onkin<br />

syytä jatkaa.<br />

Laserhäirintä on rikos<br />

Laserosoittimien käyttö ilma-aluksen<br />

ohjaamomiehistöä kohtaan on<br />

rangaistavaa jo sellaisenaan, vaikka<br />

mitään todellista vahinkoa eikä<br />

konkreettista vaaraa ilma-alukselle,<br />

sen miehistölle tai matkustajille<br />

seuraisi. Jos laserosoittimen käytön<br />

katsotaan vaarantaneen liikenteen<br />

turvallisuuden, sovellettavaksi<br />

tulevat mm. kaikki ne rikoslain<br />

säädökset, joilla turvataan ihmisten<br />

henkeä ja terveyttä, kuten ruumiinvamman<br />

tuottamusta ja kuolemantuottamusta<br />

koskevat säännökset.<br />

Vahingon aiheuttaja voi<br />

joutua vastuuseen myös huomattavista<br />

taloudellisista kustannuksista.<br />

Suomessakin on annettu ensimmäiset<br />

oikeustuomiot laserhäirinnästä.<br />

Viimeisimmässä tapauksessa<br />

henkilö oli osoittanut lääkärihelikopteria<br />

voimakkaalla laserosoittimella,<br />

minkä seurauksena<br />

helikopterin ohjaaja oli hetkellisesti<br />

menettänyt näkökykynsä.<br />

Käräjäoikeus katsoi antamassaan<br />

tuomiossa, että mies syyllistyi törkeään<br />

liikenneturvallisuuden vaarantamiseen,<br />

josta teon vahingollisuus<br />

ja vaarallisuus huomioon ottaen<br />

olisi voinut seurata vankeusrangaistus.<br />

Asiaa soviteltiin ja seuraamukseksi<br />

tuli tuntuva sakkorangaistus.<br />

21


VINKIT BENSIINIAUTOILIJALLE:<br />

miten vaikuttaa<br />

päästöjen määrään<br />

Bensiiniautolla ajavakin<br />

voi vaikuttaa oman autoilunsa<br />

päästöihin. Auton<br />

ikä, tekniikka ja kuskin<br />

kaasujalka ovat keskeisimmät<br />

tekijät päästöjen<br />

määrässä. Myös auton<br />

kunnossapidolla on vaikutusta.<br />

Polttomoottoriautojen päästöissä on suuria eroja sen mukaan, minkäikäinen auto<br />

on ja millaista tekniikkaa siinä on käytetty päästöjen vähentämiseksi.<br />

Autojen päästökeskustelu painottuu<br />

etupäässä käyttövoimien vertailuun.<br />

Polttomoottoriautollakin<br />

ajava voi vaikuttaa autonsa päästöihin<br />

ajotavallaan.<br />

22<br />

- Auton turha tyhjäkäynti ja paikoillaan<br />

olevan auton nopea liikkeelle<br />

lähtö ja kiihdyttäminen<br />

hörppäävät polttoainetta. Maanteilläkin<br />

raskas kaasujalka vie<br />

polttoainetta, tasainen ajaminen<br />

taas vähemmän. Turha kiire ja kiiruhtaminen<br />

tarkoittavat käytännössä<br />

enemmän päästöjä. Maltti<br />

on siis autoilijan ekovaltti. Myös lisävarusteiden,<br />

kuten lämmittimien<br />

ja puhaltimien harkinnanvaraisella<br />

käytöllä voi säästää polttoaineen<br />

kulutuksen myötä päästöjä,<br />

samoin kuin auton kunnosta huolehtimisella<br />

ja esimerkiksi renkaiden<br />

riittävällä ilmanpaineella, Kamuxin<br />

maajohtaja Tommi Iiskonmäki<br />

toteaa.<br />

Auton päivityksellä voi<br />

vaikuttaa päästöihin<br />

- Polttomoottoriautojen päästöissä<br />

on suuria eroja sen mukaan, minkäikäinen<br />

auto on ja millaista tekniikkaa<br />

siinä on käytetty päästöjen<br />

vähentämiseksi. Siksi autoja ei voi<br />

niputtaa samaan kategoriaan pelkästään<br />

niiden käyttövoiman mukaan,<br />

toteaa Iiskonmäki.<br />

Iiskonmäki ottaa esimerkiksi autojen<br />

keskimääräisen iän ja sitä<br />

uudempien autojen hiilidioksidipäästöjen<br />

vähenemisen. Autokannan<br />

keski-ikään ehtineet, 12 vuoden<br />

ikäiset autot rekisteröitiin uusina<br />

vuonna 2007, ja silloin autojen<br />

keskimääräiset hiilidioksidipäästöt<br />

olivat noin 178 g/km. Vuodesta<br />

2007 lähtien uusien bensiini-<br />

ja dieselautojen päästöt ovat<br />

vähitellen vähentyneet, ja viime<br />

vuonna vastaavat päästöt olivat<br />

noin 118 g/km.<br />

- Tällä hetkellä liikennekäytössä<br />

olevien autojen keskimääräiset<br />

hiilidioksidipäästöt ovat 157,6 g/<br />

km. Jos oman auton päästöt ovat<br />

suuremmat, voisi miettiä seuraavan<br />

auton hankinnan kohdalla päivitystä<br />

autoon, jonka päästöt olisivat<br />

keskimääräistä lukua pienemmät.<br />

Näin jokainen voi osallistua<br />

päästövähennystalkoisiin omien<br />

mahdollisuuksiensa mukaan, kannustaa<br />

Tommi Iiskonmäki.


Käyttövoiman valinta<br />

käyttötarpeen mukaan<br />

- Käytettyä autoa hankittaessa bensiiniauto<br />

on käytännöllinen ja edullinen<br />

vaihtoehto niille, jotka asuvat<br />

tai työskentelevät haja-asutusalueille<br />

tai joiden matkojen pituudet<br />

vaihtelevat lyhyestä pidempään<br />

ulottuen myös haja-asutusalueille.<br />

Bensiinikäyttöinen auto puoltaa<br />

myös paikkaansa, jos kilometrejä<br />

kertyy keskimäärin alle 1 600-1 700<br />

kuukausitasolla. Bensiinillä matkaa<br />

taittava auto on myös koettu luotettavaksi<br />

kaikissa olosuhteissa. Kaikille<br />

ei esimerkiksi sähköautoihin<br />

siirtyminen ei tunnu ajankohtaiselta<br />

tai edes mahdolliselta, mutta valitsemalla<br />

mahdollisimman vähäpäästöisen<br />

bensiiniauton, voi matkaa<br />

tehdä hyvillä mielin, huomauttaa<br />

Tommi Iiskonmäki.<br />

Perheen kakkosautoksi Iiskonmäki<br />

suosittelee bensiiniautoa, jos<br />

autolla ajetaan harvakseltaan ja<br />

vain lyhyempää matkaa.<br />

- Jos kakkosauton kilometrit ovat<br />

vuositasolla muutamasta tuhannesta<br />

10 000 kilometriin, kannattaa<br />

laskea, minkä hintaluokan auto kannattaa<br />

hankkia. Ei ehkä ole järkevää<br />

pitää suhteellisen kallista sähköautoa<br />

tai hybridiä parkissa, vaan vähäpäästöinen,<br />

pienempimoottorinen<br />

bensavehje voisi olla se oikea ratkaisu,<br />

Iiskonmäki jatkaa.<br />

- Isommalla autolla ajavalle diesel<br />

tuo paremman hyötysuhteen verrattuna<br />

bensiiniin, eli samanlainen<br />

auto kuluttaa vähemmän polttoainetta<br />

ja näin dieselin päästöt ovat<br />

myös vähäisemmät. Toisaalta bensiiniautot<br />

ovat yleensä pienempiä<br />

ja niillä ajetaan keskimäärin vähemmän<br />

kuin dieselautoilla, vertailee<br />

Iiskonmäki.<br />

Euro 6d TEMP tiukentaa<br />

päästörajoja<br />

Hiilidioksidin lisäksi autoissa halutaan<br />

rajoittaa myös muita päästöjä:<br />

• Europäästöluokituksilla säädetään<br />

eri päästöjen enimmäisrajoista,<br />

ja ne koskevat muun muassa<br />

typpioksideja (NOx), hiukkaspäästöjä<br />

(PM), häkä eli hiilimonoksideja<br />

(CO) sekä hiilivetyä<br />

(HC).<br />

• Syyskuun alussa voimaan tullut,<br />

päästörajoituksiltaan entistä<br />

tiukempi Euro 6d-TEMP<br />

-normi koskee kaikkia uutena<br />

rekisteröityjä automalleja.<br />

• Käytännössä tämä tarkoittaa<br />

suoraruiskutteisiin bensiiniautoihin<br />

esimerkiksi hiukkassuodattimia,<br />

joilla saadaan vähennettyä<br />

hiukkaspäästöjä.<br />

Continental<br />

teollisuusrenkaat<br />

vaativaan<br />

ammattikäyttöön.<br />

RT20<br />

Kestävä valinta.<br />

Continental tarjoaa käyttöösi<br />

markkinoiden kattavimman<br />

valikoiman teollisuusrenkaita.<br />

Lisätietoja: Myyntipäällikkö Petri Enges / petri.enges@conti.de<br />

Tuplaa renkaittesi<br />

tuntisuorite hankkimalla<br />

trukkiisi Continental<br />

RT20 -vyörenkaat*<br />

*) verrattuna ristikudosrenkaisiin<br />

Continental RT20<br />

> Erinomainen kulumismuoto<br />

ja vahva rakenne<br />

> Kiistaton laatujohtaja<br />

> Vahvuutena<br />

saksalainen teknologia<br />

23<br />

www.continental-tires.com/specialty


<strong>Kuljetus</strong>liike Kinnunen otti hiljattain käyttöön HCT-rekan, joka<br />

kuljettaa kaksi 40-jalkaista konttia yhdellä kertaa.<br />

Pyöreitä 70-vuosia juhliva<br />

kuljetusyritys laajentaa toimintaansa<br />

rakentamalla oman terminaalin<br />

Järjestyksessään kolmas yrittäjä<br />

Hanna Kinnunen on kiitollinen<br />

saadessaan jatkaa isänsä<br />

Sakari Kinnusen ja isoisänsä<br />

Eino Kinnusen aiemmin luotsaaman<br />

yrityksen toimintaa seuraavillekin<br />

vuosikymmenille.<br />

"Tämä on yritykseltä kunnioitettava<br />

saavutus. Tarkoituksena on,<br />

että juhlimme tulevaisuudessa vielä<br />

satavuotisjuhlia."<br />

Hanna Kinnunen on uudistanut<br />

yrityksen toimintaa rohkeasti.<br />

Vuosi sitten hän jakoi yrityksen<br />

liiketoiminnan kahteen yhtiöön:<br />

<strong>Kuljetus</strong>liike Kinnunen hoitaa kuljetukset<br />

ja Transport Kinnunen<br />

myynnin ja markkinoinnin.<br />

Uusin laajennussuunnitelma<br />

Kinnusella on oman terminaalin<br />

rakentaminen Oritkariin. Tonttivaraus<br />

hallille on jo tehty.<br />

Tulevaisuuteen tähtäävänä yrityksenä<br />

<strong>Kuljetus</strong>liike Kinnunen kehittää<br />

jatkuvasti ympäristösuunnitelmaansa.<br />

"Haluamme pienentää ympäristövaikutustamme<br />

ja hiilijalanjälkeämme.<br />

Hiljattain otimme käyttöön<br />

HCT-rekan, joka osaltaan vähentää<br />

päästöjä. Sillä voidaan kuljettaa<br />

esimerkiksi kaksi 40-jalkaista<br />

konttia yhdellä kertaa", Hanna<br />

Kinnunen kertoo.<br />

Erikoiskuljetukset ja kansainvälisyys<br />

ovat palvelunlaadun lisäksi<br />

jatkossakin <strong>Kuljetus</strong>liike Kinnusen<br />

vahvuuksia.<br />

www.kuljetuskinnunen.fi<br />

Eino Kinnunen perusti yrityksen <strong>Kuljetus</strong>liike Kinnusen 1949.<br />

1970-luvulla yritys aloitti ylipitkät kuljetukset Ruotsiin ja Norjaan<br />

ja myöhemmin Keski-Eurooppaan. Sakari Kinnunen aloitti<br />

johdossa 1982.<br />

Sakarin aikana yhtiömuoto muuttui toiminimestä kommandiittiyhtiöksi<br />

ja myöhemmin osakeyhtiöksi. Sakari myös palkkasi<br />

ensimmäiset vakituiset työntekijät ja aloitti kuljetukset<br />

Venäjälle. Hanna Kinnunen aloitti toimitusjohtajana 2006.<br />

Hanna on tehnyt töitä yhtiön kansainvälistymisen eteen, ja<br />

uusia asiakkaita on hankittu niin Keski-Euroopasta kuin Pohjoismaista.<br />

24


TRUKIT NOPEAAN TOIMITUKSEEN<br />

HETI VARASTOSTA<br />

Hyundai 8 ton<br />

MESSUHINTAAN<br />

Kompakti koko ja<br />

huippuvarustelut vakiona<br />

PYYDÄ MESSUTARJOUS!<br />

TAKUU JOPA 3 V /<br />

6000H KYSY LISÄÄ!<br />

VARASTOSSAMME ON SUURI<br />

MÄÄRÄ KÄYTETTYJÄ KONEITA,<br />

KYSY LISÄÄ!<br />

HETI VARASTOSTA<br />

Hyundai 5 ton<br />

Tehokas dieseltrukki<br />

pieniin ja suuriin töihin<br />

PYYDÄ MESSUTARJOUS!<br />

Toyota 1000kg sähkö<br />

vm. 2015 14.500 €<br />

Cat DP50N diesel<br />

vm. 2012 34.900 €<br />

Hyundai 25D-9E diesel<br />

vm. 2015 26.900 €<br />

Toyota 2500kg vm 2018<br />

esittelytrukki 28.900 €<br />

Kalmar 10Ton diesel<br />

vm. 1997 29.500 €<br />

Kalmar DC3-500 diesel vm<br />

1994 5.900 €<br />

Toyota 02-8FDF diesel<br />

vm. 2008 15.900 €<br />

SMV 16-900B diesel vm<br />

2012 105.900 €<br />

SMV SL16-1200 diesel<br />

vm 2000 54.900 €<br />

Hyundai 15EP lavansiirto<br />

vm. <strong>2019</strong> 3.950 €<br />

Hyundai 30D-9 diesel<br />

vm. 2018 PYYDÄ TARJOUS<br />

Hyundai 35B-9 sähkö<br />

vm. <strong>2019</strong> PYYDÄ TARJOUS<br />

ABT 3500kg diesel<br />

vm 2010 12.900 €<br />

Hyundai 50DA-9 diesel<br />

vm. 2018 PYYDÄ TARJOUS<br />

Finnsiirto Oy<br />

Lieto | Vakiotie 11, 21420<br />

Tampere | Keskuojankatu 30, 33900<br />

Myynti 0207 351 601<br />

Huolto 0207 351 607<br />

Vuokraus 0207 351 606<br />

myynti@finnsiirto.fi<br />

huolto@finnsiirto.fi 25<br />

vuokraus@finnsiirto.fi


Nosturikoulutusta ympäri Suomen<br />

Suomen Nosturikoulutus on vuonna 2011 perustettu nostoalan<br />

koulutusyritys. Vuoden <strong>2019</strong> alusta se siirtyi osaksi Turun Aikuiskoulutussäätiön<br />

liiketoimintaa. Näin Turun AKK:n koulutustarjonta<br />

laajeni entisestään kokonaan uudelle alalle.<br />

”Toiminta on lähtenyt käyntiin hyvällä volyymilla<br />

ja samalla valtakunnallisella konseptilla<br />

kuin aikaisemminkin. Nosturikoulutustarjonnan<br />

lisääminen esimerkiksi rakennusalan eri<br />

tutkintoihin Turun AKK:ssa parantaa opiskelijoiden<br />

sijoittumista työelämään”, toteaa<br />

nosturikoulutusten koulutuspäällikkö Matti<br />

Keskinen.<br />

”Tarjoamme kaikki nostoalan koulutukset<br />

ja tutkinnot sekä lisäksi lastinkäsittelyalan<br />

koulutuksia”.<br />

Pääasiassa nosturikoulutukset järjestetään<br />

aina yhteistyössä paikallisten nostoyritysten<br />

kanssa. Alkuvuoden aikana ajoneuvonosturikoulutuksia<br />

on järjestetty Turun lisäksi<br />

Espoossa, Tampereella, Porissa ja viimeisimpänä<br />

Porvoossa. Koulutukset on toteutettu<br />

sekä omaehtoisina, oppisopimuksina että<br />

työvoimakoulutuksina.<br />

Räätälöityjä koulutuksia<br />

yrityksille<br />

Koska koulutuksessa on usein mukana nostoalan<br />

yritys, voidaan sisältöjä räätälöidä<br />

yritysten tarpeiden mukaan niin haluttaessa.<br />

”Jokainen koulutus ja tutkinto suunnitellaan<br />

aina yhdessä asiakkaan kanssa. Tutkinnot<br />

vastaanotetaan yrityksissä, joissa on tarvittavat<br />

nosturit ja laitteet”, Keskinen kertoo.<br />

Lisäksi tarjonnasta löytyy myös asiantuntijapalveluita<br />

mm. nostokaluston ja nostoturvallisuuden<br />

auditointiin, nostotyönvalvontaan<br />

ja suunnitteluun sekä projektijohtamiseen<br />

ja konsultointiin.<br />

Lue lisää<br />

www.nosturikoulutus.fi sekä<br />

www.turunakk.fi<br />

26


NOPEASTI AMMATTIIN<br />

Joustavasti ja käytännönläheisesti<br />

Työvoimakoulutuksemme<br />

bit.ly/tyovoimak<br />

AUTOALA<br />

Autoalan pt, ajoneuvoasentaja . ..................... jatkuva haku<br />

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA<br />

Koneasennuksen ja kunnossapidon at ..30.9.19–29.9.20 /jatkuva haku<br />

Kone- ja tuotantotekniikan pt . ......30.9.19–29.9.21 /jatkuva haku<br />

Teknisen suunnittelun pt, suunnitteluaassistentti . ..30.9.19–31.3.21<br />

LIIKETOIMINTA, KAUPPA JA HALLINTO<br />

Isännöinnin at . .................................. jatkuva haku<br />

Johtamisen ja yritysjohtamisen eat . ................. jatkuva haku<br />

Liiketoiminnan at . ................................ jatkuva haku<br />

Lähiesimiestyön at . ............................... jatkuva haku<br />

Lähiesimiestyön at puhtausalalle . ................... jatkuva haku<br />

Tuotannon esimiestyön eat, työnjohtaja. . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku<br />

NOSTURIKOULUTUKSET<br />

Rekrykoulutus: portaalinosturinkuljettaja (Pernotrans Oy)<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.10.–9.12.<br />

RAKENTAMINEN JA LVI- JA KIINTEISTÖTEKNIIKKA<br />

Pintakäsittelyalan pt/at/eat . ....................... jatkuva haku<br />

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, kiinteistönhoitaja . ............<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.10.19–8.10.20<br />

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt/at, kiinteistönhoitaja jatkuva haku<br />

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan eat . ................ jatkuva haku<br />

Talonrakennusalan at / eat . ........................ jatkuva haku<br />

Talotekniikan at . ................................. jatkuva haku<br />

• ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaja /ilmanvaihtoasentaja /kylmäasentaja/<br />

putkiasentaja /rakennuspeltiseppä<br />

Talotekniikan eat . ................................ jatkuva haku<br />

• ilmanvaihtoasentaja / putkiasentaja / rakennuspeltiseppämestari<br />

Talotekniikan pt, iv-asentaja/rakennuspeltiseppä/tekninen eristäjä .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.10.19–30.9.20<br />

Talotekniikan pt, putkiasentaja . .................1.10.19–30.9.20<br />

Talotekniikan pt . ................................. jatkuva haku<br />

• ilmanvaihtoasentaja / kylmäasentaja / putkiasentaja / rakennuspeltiseppä<br />

/ tekninen eristäjä<br />

Tuotannon esimiestyön eat, työnjohtaja . ............. jatkuva haku<br />

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA<br />

Laivasähköasennukset, sähköasentajan at:n osia . ..... VIELÄ EHDIT!<br />

Sähkö- ja automaatiotekniikan pt . .. 21.10.19–22.10.21/jatkuva haku<br />

Sähköasentajan at / eat . .......................... jatkuva haku<br />

TURVALLISUUSALA<br />

Turvallisuusalan at . ............................... jatkuva haku<br />

Turvallisuusalan pt, turvallisuusvalvoja . .............. jatkuva haku<br />

Turvallisuusvalvojan eat . .......................... jatkuva haku<br />

TYÖELÄMÄN LUPA- JA KORTTIKOULUTUKSET<br />

• Anniskelupassi<br />

• Ensiapu EA1<br />

• Henkilönostinkortti<br />

• Hätäensiapu<br />

• Hätäensiapu sähköalalla<br />

• Hygieniapassi, koulutus ja/<br />

tai testi<br />

• Kuljettajan ammattipätevyys,<br />

direktiivikoulutukset<br />

• Telinetyökortti<br />

• Tieturva 1<br />

• Tieturva 2<br />

• Trukkikortti<br />

• Tulityökortti<br />

• Työturvallisuuskortti<br />

• Vesityökortti<br />

pt = perustutkinto ▪ at = ammattitutkinto ▪ eat = erikoisammattitutkinto<br />

Lisätietoja ja haku<br />

www.turunakk.fi/koulutukset<br />

ORGANISATION<br />

CERTIFIED BY<br />

ISO 9001<br />

27


Teksti: Vilja Sorsa Kuvat: Puolustusvoimat<br />

Renkaat alle armeijan leivissä –<br />

”Olemme Suomen suurin autokoulu”<br />

Sotilaan perustaitojen lisäksi armeijasta<br />

voi saada eväät kuljetusalalle.<br />

Varusmiespalveluksen aikana<br />

voi suorittaa kuorma-autokortin<br />

ja tavaraliikenteen kuljettajan<br />

ammattipätevyyden.<br />

Yksi asia oli Juuso Ervelälle selvää<br />

jo ennen varusmiespalvelukseen<br />

astumista: kuljettajakoulutukseen<br />

on päästävä.<br />

– Aluksi tuntui hurjalta lähteä Poriin<br />

ajamaan isolla rekalla, mutta<br />

onneksi oli hyvät opettajat. Jonkin<br />

aikaa ajeltuaan siihen alkoi tottua,<br />

ja sen jälkeen oma auto tuntui<br />

ihan pikkuautolta, sanoo 19-vuotias<br />

jääkäri.<br />

Ervelä suorittaa palvelustaan Porin<br />

prikaatissa, Niinisalon varuskunnassa.<br />

Varusmiespalveluksessa Ervelä<br />

ajoi ensin puolustusvoimien C-<br />

28<br />

kortin eli kuorma-autokortin. Tämän<br />

jälkeen hän suoritti CE-korttikoulutuksen<br />

eli yhdistelmäkortin,<br />

ja niin Ervelästä tuli yhdistelmäajoneuvon<br />

kuljettaja.<br />

Ervelän käsityksen mukaan työnantajat<br />

arvostavat armeijassa kuljettajakoulutuksen<br />

suorittaneita.<br />

– Armeijassa kortin ajaneet osaavat<br />

katsoa kelloa. Koska palveluksessa<br />

eletään tarkan aikataulun<br />

mukaan, ajankäytöstä huolehtiminen<br />

jää selkärankaan, eikä sitten<br />

myöhästele työelämässäkään, hän<br />

sanoo.<br />

Suomen suurin autokoulu<br />

EU:n ammattipätevyysdirektiivi<br />

tuli voimaan vuonna 2009. Siitä<br />

lähtien puolustusvoimat on järjestänyt<br />

kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta,<br />

mikä tarkoittaa sitä,<br />

että varusmiehillä on mahdollisuus<br />

saada koulutus ja sen mukana<br />

tullut ajokortti käyttöön siviiliin.<br />

– Lähtökohtaisesti kuljettajat koulutetaan<br />

armeijan omiin tarpeisiin.<br />

Varusmiehen henkilökohtainen<br />

hyöty tulee koulutuksen kylkiäisenä,<br />

sanoo kuljetusalan toimialapäällikkö,<br />

everstiluutnantti Arto<br />

Purkunen Pääesikunnan logistiikkaosastolta.<br />

Purkusen mukaan sotilaskuljettaja<br />

on haluttu palvelustehtävä.<br />

– Olemme Suomen suurin autokoulu,<br />

sillä koulutamme vuodessa noin<br />

3000 kuljettajaa. Kolme neljästä<br />

kuljettajiksi valituista ovat itse halukkaita<br />

tehtäviin, vaikka tuolloin<br />

palvelusaika on pisin eli vähän vajaan<br />

vuoden, Purkunen sanoo.<br />

Sotilaskuljettajakurssi pitää sisällään<br />

ajokorttikoulutuksen ja am-


mattipätevyyskoulutuksen. Ajokorttikoulutus<br />

kestää noin viisi<br />

viikkoa, minkä jälkeen varusmies<br />

suorittaa kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksen.<br />

Ajokortti- sekä<br />

tutkintokoe ovat sisällöltään samat<br />

kuin siviilissä.<br />

Armeijassa kuorma-autoluokan<br />

(C+C1E) suorittaville ammattipätevyys<br />

annetaan niin sanotusti<br />

nopeutettuna eli opetusta on 140<br />

tuntia. Kuljettaja voi siviilissä täydentää<br />

koulutuksen täysimääräiseksi<br />

täytettyään 21 vuotta. CE- eli<br />

niin sanotun rekkakortin suorittavat<br />

opiskelevat ammattipätevyyden<br />

täysimääräisenä eli yhteensä<br />

280 tuntia.<br />

Suomessa on kymmenen puolustusvoimien<br />

kuljettajakoulutuskeskusta.<br />

Eteläisin on ruotsinkielinen<br />

Uudenmaan prikaati Raaseporissa<br />

ja pohjoisin on Sodankylässä ja Rovaniemellä<br />

toimiva Jääkäriprikaati.<br />

Ovet auki useammalle uralle<br />

<strong>Kuljetus</strong>alalla on tällä hetkellä kova<br />

työvoimapula. Suomen kuljetus<br />

ja logistiikka ry SKAL:n arvion mukaan<br />

noin kolmasosa koulutetuista<br />

hakeutuu suoraan varusmiespalveluksen<br />

jälkeen kuljetusalalle töihin.<br />

Purkunen tietää, että puolustusvoimien<br />

ammattikuskit ovat haluttuja<br />

työelämässä:<br />

– Työnantaja saa valmiiksi koulutetun,<br />

itsenäisesti toimivan kaverin,<br />

jolla on varusmiespalveluksen<br />

aikana kertynyt runsaasti ajokokemusta<br />

haastavissakin olosuhteissa.<br />

Kuljettajantehtävien lisäksi koulutus<br />

avaa mahdollisuuksia muille<br />

logistiikka-aloille. Purkusen mukaan<br />

palveluksen jälkeen moni<br />

laajentaa osaamistaan esimerkiksi<br />

logistiikkainsinöörin tai liikenneopettajan<br />

opinnoilla.<br />

Rekkakuskiksi Ruotsiin<br />

Sotilaskuljettajakoulutuksessa<br />

opetusta on maanantaista perjantaihin<br />

joka päivä vähintään kahdeksan<br />

tuntia. Varusmies Ervelälle<br />

tiivis tahti ei ole tuottanut ongelmia.<br />

Hänen mielestään tekemällä<br />

oppii parhaiten.<br />

– Ammattipätevyyskoulutuksen<br />

ajo-opetuksessa kuskailin tavaraa<br />

ympäri Suomea ja tein lastaus- ja<br />

purkuharjoituksia. Lisäksi osallistuin<br />

maastoajoleireille, joilla opeteltiin<br />

ajoneuvon käyttöä sekä<br />

huoltoa maastossa, hän kertoo.<br />

Ervelä arvioi, että hänen palveluksessaan<br />

saamat koulutukset maksaisivat<br />

siviilissä suoritettuna yhteensä<br />

yli 10 000 euroa.<br />

– On se aika hyvä palkka, kun täältä<br />

joulukuussa kotiutuu, hän myhäilee.<br />

Nuori jääkäri kokee, että ammattilaiseksi<br />

tullaan työelämässä, ja<br />

armeijan kuljettajakoulutus antaa<br />

hyvän pohjan tuleviin haasteisiin.<br />

Kun Ervelä vuodenvaihteessa kotiutuu,<br />

hän haluaa jatkaa kuljetusalan<br />

töihin.<br />

op.media.fi<br />

29


KULJETUSLIIKE HELOKIVI ALOITTI AJOT<br />

UUDELLA ETANOLIKÄYTTÖISELLÄ<br />

SÄILIÖAUTOLLA<br />

Suomen ensimmäinen uuden sukupolven bioetanolikäyttöinen säiliöauto lähti työmatkalleen<br />

elokuussa <strong>2019</strong>.<br />

Taloudellista vääntöä<br />

<strong>Kuljetus</strong>liike Helokivi Oy:n tuliterä<br />

Scania sisälsi alan uusinta tekniikkaa,<br />

410 hevosvoimaa ja vajaan<br />

tankillisen jätteistä valmistettua<br />

etanolidieseliä. Niiden turvin sen<br />

pitäisi suoriutua samasta reitistä,<br />

jonka sen perinteisellä dieselillä<br />

käyvä kollega aiemmin hoiti. Lahdesta<br />

ajettaisiin Haminaan, sieltä<br />

pääkaupunkiseudulle ja jälleen<br />

Lahteen. Etanolidieselillä matkaa<br />

pitäisi taittaa noin 1 000 kilometrin<br />

verran, mutta CO2-päästöt vähensivät<br />

noin 90 prosenttia entiseen<br />

verrattuna. Kaikkia kiinnosti,<br />

miten alkoholilla kulkeva auto<br />

selviäisi matkastaan - ja etenkin<br />

millä polttoainemäärällä. Kahden<br />

viikon kuluttua dieseliä, bensiiniä<br />

ja etanolia säiliössään kuljettanut<br />

Scania R410 ehtii pysähtymään<br />

kuvattavaksi Helokiven<br />

hallien eteen. Toimitusjohtaja Joni<br />

Helokivellä on hymy herkässä.<br />

"Odotimme, että auto vie täydessä<br />

lastissaan jotain 60 litraa sadalla<br />

kilometrillä. Parhaimmillaan pääsimme<br />

nelosella alkavaan lukuun!<br />

Keskiarvokulutus on 52 litraa sadalla,<br />

nyt kun on ajettu yhteensä<br />

650 kilometriä. Tulos paranee vie-<br />

30<br />

<strong>Kuljetus</strong>liike Helokivellä on ajettu dieselillä<br />

vuodesta 1962 lähtien, mutta<br />

elokuussa <strong>2019</strong> Joni Helokiven hankkima<br />

etanolikäyttöinen Scania starttasi<br />

matkalleen neljän vuoden leasing-sopimuksella.


lä, kunhan uusi auto on asettunut<br />

paikoilleen", Helokivi kertoo.<br />

Aiempaa taloudellisempi meno<br />

johtuu uudesta tekniikasta. Etanolimoottorin<br />

vääntö on täsmälleen<br />

sama kuin saman tehoisessa<br />

dieselkoneessa. Tuotekehityksen<br />

puolella Scanian Insinöörit ottivat<br />

käyttöön yhteispaineruiskutuksen<br />

(XPI) ja samalla suuttimia sovitettiin<br />

entistä paremmin toimivaksi<br />

etanolin kanssa. Muutoin bioetanoliauton<br />

puristussytytystekniikka<br />

toimii saman periaatteen mukaan<br />

kuin perinteisen dieselveturin.<br />

Tuhannen litran tankki RED95-<br />

etanolidieseliä riitti mainiosti päivän<br />

ajoihin, vaikka paljon mentiin<br />

täydellä kuormalla. Helokiven mielestä<br />

tankillisella pystyisi kulkemaan<br />

hyvinkin yli 1 800 kilometriä.<br />

"Nykyisellä polttoainehinnoittelulla<br />

säästämme kuluissa noin<br />

15 prosenttia dieseliin verrattuna",<br />

toimitusjohtaja arvioi. St1:n<br />

myyntipäällikkö Tuomas Tenkanen<br />

ei etanolidieselin tankkihintaa<br />

paljasta, mutta lupaa RED95-<br />

pilottihinnan olevan kilpailukykyinen<br />

dieseliin nähden.<br />

Etanolin tulevaisuus<br />

Taloudellisesta ajosta pitää myös<br />

kiittää <strong>Kuljetus</strong>liike Helokiven päteviä<br />

kuljettajia. Tommi Tanskanen<br />

ja Mika Sipura testasivat, miltä ajo<br />

käytännössä tuntuu. "Auto vetää todella<br />

hyvin, ei ajaessa huomaa eroa<br />

dieseliin. Paitsi siinä, että hytissä<br />

Tommi Tanskanen (oik.) ja Mika Sipuran ajamassa etanolikäyttöisessä autossa on<br />

G-sarjan hytti, joka toimii hyvin tankkiautossa. Etanolidieselillä käyvää ajoneuvoa<br />

ei ulkoa päin juuri erota tavallisesta autosta muusta kuin pakoputken päästä, joka<br />

on kirkas verrattuna dieselin putkistoon.<br />

on hiljaisempaa. Bioetanolikone<br />

ei lonksuta kuten diesel", kuljettajat<br />

toteavat. Entä miltä etanolidiesel<br />

tuoksuu - nalkuttaako vaimo,<br />

että mies haisee viinalle töistä kotiin<br />

tullessaan? "Sellaista palautetta<br />

ei ole tullut", Helokivi hymyilee.<br />

"Itse asiassa etanoli on vähemmän<br />

vaarallista hengittää kuin diesel tai<br />

bensiini, vaikkei kumpaakaan tietysti<br />

haistella kannata. Polttoainetankki<br />

on ns. tipaton tankkausjärjestelmä,<br />

jolloin polttoaineen pintaa<br />

ei tankatessa näe eikä se oikein<br />

haisekaan. Muuten tankkaamisessa<br />

ei ole mitään erikoista dieseliin<br />

verrattuna." Helokivi on tyytyväinen<br />

saadessaan ensimmäisten joukossa<br />

tietoa ja kokemusta uudesta<br />

tekniikasta Suomessa. "Säiliöau-<br />

toliikennöitsijöinä meitä kiinnostaa<br />

palavien nesteiden tulevaisuus.<br />

Erittäin todennäköisesti öljy-yhtiöt<br />

tuovat myös vaihtoehtoisia polttoaineita<br />

markkinoille. Niiden volyymi<br />

kasvaa. Ei meillä ole huolta huomisesta",<br />

Helokivi toteaa.<br />

Vaikka etanolidieselillä käyvä<br />

kuorma-auto edustaa Suomessa<br />

uutta tekniikka, Scanialla on kokemusta<br />

siitä Ruotsissa jo yli 20 vuoden<br />

ajan. Maailmalla etanolidiesel<br />

on suosituin biopolttoaine. ”Suomessa<br />

myytävä RED95 on kotimainen<br />

tuote. Se on iso juttu. Raakaainetta<br />

riittää niin kauan kuin jätettä<br />

syntyy eli sen puolesta etanolidieselillä<br />

käyvän ajoneuvon<br />

uskaltaa hankkia. St1:llä on Suomessa<br />

tavoitteena valmistaa sitä<br />

suurempiakin määriä, esimerkiksi<br />

Kajaanissa valmistamme etanolia<br />

sahanpurusta. Käytämme hyväksi<br />

teollisuuden sivuvirtoja, joten raaka-aineet<br />

on vastuullisesti valittu”,<br />

Tenkanen kertoo. Toistaiseksi<br />

Suomen ainut raskaan liikenteen<br />

etanolidieselin tankkauspiste löytyy<br />

Helsingistä. Jos yrittäjä hankkii<br />

useampia RED95:llä kulkevia ajoneuvoja,<br />

ei mahdotonta ole sekään,<br />

että tankkauspiste rakennettaisiin<br />

yrittäjän käyttöön.<br />

31


IHMISET JA TAVARAT TULEVAT<br />

LIIKKUMAAN SÄHKÖLLÄ<br />

Teksti: Kari Heikkilä<br />

Kuvat: Olli Häkämies (STK:n kuvat)<br />

Ilmakehään vapautuvan hiilidioksidin<br />

määrää voidaan vähentää<br />

ratkaisevasti ainoastaan siirtymällä<br />

hiilettömään energiatalouteen. Se<br />

on toteutettavissa kannattavasti<br />

ja maailmanlaajuisesti sähköllä.<br />

Teknologia on jo olemassa, ja uusia<br />

entistä parempia ratkaisuja kehitetään<br />

kaikkialla.<br />

Näin totesivat Hyvinvointia sähköllä<br />

-visioseminaarissa esiintyneet<br />

asiantuntijat, jotka edustivat ilmastonmuutoksen<br />

ja tulevaisuuden tutkimusta<br />

sekä energiajärjestelmän<br />

ja teknologiaratkaisujen kehittäjiä.<br />

Jakeluautojen kautta rekkoihin<br />

Autovalmistajat tuovat ensi vuonna<br />

markkinoille ensimmäisen ison<br />

aallon uusia täyssähköautoja. Henkilöautoilijoille<br />

osalta tämä merkitsee<br />

läpimurtoa, joka johtaa myös<br />

latausverkoston laajenemiseen ja<br />

uusiin palveluihin.<br />

Linja-autojen osalta ollaan niin<br />

ikään siirtymässä kokeiluista arkiajoon.<br />

Esimerkiksi tänä kesänä Pohjolan<br />

Liikenteen käyttöön ottamista<br />

30 täyssähköbussista vain viisi perustui<br />

tilaajan vaatimukseen. Loput<br />

25 otettiin käyttöön taloudellisten<br />

laskelmien perusteella.<br />

Polttoaineen tankkaus loppuu,<br />

huoltokulut pienenevät ja toimintavarmuus<br />

on polttomoottoria<br />

parempi. Kaupan päälle kuljettaja<br />

saa paremmat ajo-ominaisuudet ja<br />

matkustajat mukavuuden.<br />

Seuraavana on edessä tavaraliikenteen<br />

sähköinen murros tuttujen<br />

jakeluautojen tullessa saataville vähintäänkin<br />

ladattavina versioina. Valmistajille<br />

on asetettu siihen paineita<br />

henkilöautoista tuttuun tapaan mallistojen<br />

päästörajoitusten muodossa.<br />

32


Kuorma-autojen osalta suurimmat<br />

valmistajat kehittävät ja testaavat<br />

kiivaasti omia ratkaisujaan, mikä<br />

ennakoi raskaan tieliikenteen sähköistymistä.<br />

Hyvinvointia sähköllä<br />

-seminaarissa esiintynyt tulevaisuustutkija<br />

Risto Linturi ennakoi, että<br />

akkujen lisäksi raskaan liikenteen<br />

sähkövarastona voi toimia vedyn ja<br />

polttokennojen yhdistelmä. Ne tuottavat<br />

sähköä moottorin käyttöön.<br />

Tosin myös akkujen kehitys on nopeaa.<br />

Esimerkiksi litiumioniakkujen<br />

käyttöikä on kaksinkertaistunut ja<br />

hinta halventunut kymmenesosaan<br />

kymmenessä vuodessa. Linturi<br />

arvioi, että akuston tuotantokustannus<br />

tulee alittamaan sata dollaria<br />

kilowattitunnilta vuoteen 2020<br />

mennessä. Vuoteen 2025 mennessä<br />

päästään jopa alle 50 dollariin.<br />

Taksinne lensi juuri paikalle<br />

Sähköllä lentäminen tulee näkymään<br />

kaupunkikuvassa jo ensi<br />

vuosikymmenellä – joka alkaa siis<br />

muutaman kuukauden kuluttua!<br />

Ensimmäinen Suomeen hankittu<br />

sähkölentokone teki ensilentonsa<br />

jo toissa kesänä.<br />

Alkuvaiheessa sähkökoneita käytetään<br />

lento-opetukseen, jossa ne<br />

ovat hyvin taloudellisia. Seuraavaksi<br />

niiden arvioidaan tulevan taksikäyttöön.<br />

Nousut ja laskut hiljenevät<br />

eikä lentäessä synny pienhiukkaspäästöjä.<br />

Siksi kaupunkilentokenttiä<br />

kannattaisi säästää, jotta ne voitaisiin<br />

ottaa helposti taksiasemiksi.<br />

Sähköisestä lentämisestä tulee<br />

ekologisinta. Sähkökone käyttää 15<br />

kilowattia 100 kilometrillä, mikä<br />

on pienen sähköauton luokkaa.<br />

Matkat ovat lyhyitä, kun mennään<br />

linnuntietä. Lentäminen on myös<br />

yhteiskunnallisesti edullista, sillä<br />

se ei vaadi infraa niin paljon kuin<br />

maa- ja raideliikenne eikä sitä ei<br />

juurikaan tarvitse subventoida.<br />

2020-luvun alussa tulee parikymmentäpaikkaisia<br />

yhden pilotin koneita,<br />

joilla tehdään noin tunnin lentoja.<br />

Sadan matkustajan koneet tulevat<br />

arviolta vuonna 2030. Tämä kehitys<br />

tulee muuttamaan paljon myös suomalaisten<br />

tapaa matkustaa.<br />

Tulevaisuuden tutkija Risto Linturi<br />

33


Hoivakodin henkilökunta vastaanottaa droonilla kuljetettua<br />

lääkelähetystä. / Kuvaaja Sami Heiskanen.<br />

Suomen ensimmäinen lääkekuljetus<br />

droonilla toteutettiin onnistuneesti<br />

Suomen Apteekkariliitto ja Orion toteuttivat Suomen ensimmäisen lääkekuljetuksen robottilennokilla<br />

eli droonilla Helsingin Lauttasaaressa.<br />

Drooni kuljetti valikoiman itsehoitolääkkeitä<br />

Lauttiksen apteekilta<br />

Lauttasaaren Senioritalolle, jossa<br />

hoitohenkilökunta vastaanotti paketin.<br />

– Oli upeaa, että ensimmäinen<br />

lääkekuljetus droonilla onnistui<br />

hyvin! Suomalaiset apteekit haluavat<br />

olla edelläkävijöinä kehittämässä<br />

uusia, moderneja palveluja,<br />

kertoo Lauttiksen apteekin apteekkari<br />

Risto Holma.<br />

– Uusi palvelu hyödyttäisi esimerkiksi<br />

asiakkaita, joilla yllättävän<br />

avuntarpeen tai sairauden<br />

vuoksi on hankaluuksia päästä asioimaan<br />

apteekkiin. Erilaiset kuljetusratkaisut<br />

osana palvelua tuovat<br />

apteekin lähelle, Holma jatkaa.<br />

34<br />

Toimituksen toteutti AI-startup<br />

Third Space Auto.<br />

– Robottilennokit ovat nopeita.<br />

Kun niihin yhdistetään lentoautomaatiojärjestelmä,<br />

kuten AI.Pilotteknologiaan<br />

perustuvan ByDrone,<br />

apteekit ja sairaalat voivat toimittaa<br />

lääkkeitä hetkessä avun<br />

tarvitsijoille. Esimerkiksi meidän<br />

käyttämämme lennokki lentää kilometrin<br />

minuutissa. Lennokkien<br />

kantama vaihtelee 10 kilometristä<br />

jopa 110 kilometriin. Tällaiset<br />

esittelytilaisuudet ovat todella<br />

tarpeen, koska niiden avulla lääketeollisuus<br />

ja viranomaiset voivat<br />

kannustaa logistiikka-alaa muuttamaan<br />

toimintatapojaan. Uskon,<br />

että parin vuoden kuluessa tällai-<br />

set järjestelmät otetaan käyttöön<br />

maaseudulla, saaristossa ja muilla<br />

vaikeapääsyisillä seuduilla, joilla<br />

niille on todella tarvetta, toteaa<br />

Third Space Auton perustaja Arshia<br />

Gratiot.<br />

Demolento on osa yhteishanketta,<br />

jossa selvitettiin droonikuljetusten<br />

käyttömahdollisuuksia ja<br />

hyötyjä lääkkeiden toimituksessa.<br />

Hanke toteutettiin tutkimus- ja<br />

kehitysyhteistyönä Aalto-yliopistossa<br />

poikkitieteellisesti eri alojen<br />

opiskelijoiden kanssa. Aalto-yliopiston<br />

tutkimusryhmät kartoittivat<br />

muun muassa droonikuljetusten<br />

palvelumuotoilua ja lainsäädäntöä.


HONDA <strong>2019</strong><br />

UUTUUDET!<br />

TRX500FPA IRS T3B<br />

sh. 11 690 €<br />

225 €/kk *<br />

TRX420FE T3B<br />

sh. 8 990 €<br />

175 €/kk *<br />

TRX500FPE T3B<br />

sh. 10 590 €<br />

205 €/kk *<br />

HONDA ATV -mallisto alkaen 7 990 €<br />

* Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Pidämme oikeuden hinnan muutoksiin.<br />

Tarkat rahoitusesimerkit ja -ehdot verkkosivuillamme.<br />

Pyydä vaihto- ja rahoitustarjous:<br />

HONDAMÖNKIJÄT.FI<br />

facebook.com/hondamonkijat<br />

Hondabikes Finland<br />

35


Vain 9 % autoilijoista valmis<br />

luopumaan autosta<br />

– nämä kokonaiskustannukset voivat yllättää<br />

Juuso Korhonen<br />

Monille meistä autoilu on välttämätön<br />

pakko, toisille taas luksusta<br />

arjen keskellä. Fakta on kuitenkin<br />

se, että autolla ajaminen, oli kyse<br />

mistä muodosta tahansa, aiheuttaa<br />

kustannuksia.<br />

VertaaEnsin.fi:n toteuttamasta kyselytutkimuksesta<br />

selviää, että<br />

vain 9 prosenttia kyselyyn vastanneista<br />

autonomistajista olisi valmis<br />

luopumaan autosta ja siirtymään<br />

ostamaan liikkumista palveluna.<br />

Kyselytutkimuksen Vertaa-<br />

Ensin.fi:lle toteutti tutkimusyhtiö<br />

YouGov. Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä<br />

YouGov Finlandin<br />

kuluttajapaneelissa. Otos painotettiin<br />

iän, sukupuolen, maantieteellisen<br />

alueen mukaan vastaamaan<br />

suomalaista aikuisväestöä valtakunnallisesti.<br />

Vastaajamäärä on<br />

714 ja tutkimus toteutettiin 30.7 –<br />

1.8.<strong>2019</strong> välisenä aikana.<br />

Naisista ainoastaan 7 prosenttia<br />

olisi valmis luopumaan autosta ja<br />

vastaavasti miehistä 10 prosenttia.<br />

Maaseudulla asuvista 5 prosenttia<br />

olisi valmis luopumaan autosta ja<br />

10 000 – 49 999 asukkaan kaupungeissa<br />

asuvista 4 prosenttia.<br />

Kysymys<br />

YouGov-tutkimus, auton käyttö palveluna<br />

Odotetusti pienissä kaupungeissa<br />

ja maaseudulla auton tärkeys<br />

korostuu vähäisempien liikkumisyhteyksien<br />

vuoksi. Kuitenkin<br />

myös pääkaupunkiseudulla ainoastaan<br />

15 prosenttia olisi valmis<br />

luopumaan autosta. Tässä analyysissa<br />

kysytäänkin siis, elävätkö autoilijat<br />

illuusiossa kustannuksista?<br />

Otimme vertailuun kahden autoilijan<br />

kustannukset, ja analysoimme<br />

autoilun kokonaiskustannuksia.<br />

Vastausprosentti<br />

En olisi valmis luopumaan autostani ja ostamaan liikkumista palveluna 59 %<br />

Voisin harkita autostani luopumista ja siirtyä ostamaan liikkumista palveluna 28 %<br />

Olisin valmis luopumaan autostani ja siirtymään ostamaan liikkumista palveluna 9 %<br />

En osaa sanoa 4 %<br />

36


Mitä auton käyttö maksaa?<br />

Yksityisautoiluun liittyy yllättäviä<br />

kustannuksia, joita ei välttämättä<br />

osaa arvioida kun auton osto on<br />

käsillä. Useasti vertaillaan auton<br />

polttoaineenkulutusta, tai lainanlyhennyksen<br />

kuukausikustannuksia,<br />

mutta auton omistaminen sisältää<br />

paljon muitakin kulueriä.<br />

Vuonna 2018 Santander Consumerin<br />

teettämän tutkimuksen<br />

mukaan, vain joka kuudes suomalainen<br />

arvioi auton kustannukset<br />

oikein(Vastaajina oli sekä auton<br />

omistavia että autottomia ihmisiä.<br />

Haastatteluvastauksia oli 1000).<br />

Tähän tutkimukseen vastanneet<br />

arvioivat auton kuukausikustannuksiksi<br />

noin 260 euroa, kun todelliset<br />

kustannukset ovat huomattavasti<br />

kalliimmat. Autoilun<br />

kustannuksiin liittyykin siis paljon<br />

väärinymmärryksiä, joita pyrimme<br />

avaamaan esimerkein. Karkeasti<br />

voidaan sanoa, että autoiluun<br />

liittyy kiinteitä kustannuksia, sekä<br />

muuttuvia kustannuksia, jotka<br />

vaihtelevat ajokilometrien, polttoaineen<br />

ja arvonaleneman mukaan.<br />

Vain joka kuudes suomalainen<br />

osaa arvioida auton pitämisen<br />

kustannuksen oikein.<br />

Autoilun kuukausittaisiin kustannuksiin<br />

tulee edellisten lisäksi sisällyttää<br />

muun muassa myös pysäköintimaksut,<br />

vakuutukset, huollot,<br />

sekä usein myös auton arvon<br />

alenema. Alle on lyhyesti eritelty<br />

autoilun kustannuksia.<br />

Autoilun kuukausittaisiin kustannuksiin<br />

tulee edellisten lisäksi sisällyttää<br />

muun muassa myös pysäköintimaksut,<br />

vakuutukset, huollot,<br />

sekä usein myös auton arvon<br />

alenema. Alle on lyhyesti eritelty<br />

autoilun kustannuksia. Kustannusten<br />

jälkeen löydät vertailun tulokset.<br />

Auton kustannukset – erittely<br />

Polttoainekustannukset<br />

Auton vakuutukset<br />

Auton huoltokustannukset<br />

Pysäköintikustannukset<br />

Auton arvon alenema<br />

Polttoainekustannukset<br />

Polttoainekustannus on yksi autoilun<br />

helpoimmin ennakoitavista<br />

kustannuksista. Bensiini- tai dieselkustannukset<br />

on helppo hahmottaa<br />

ja laskea, jopa etukäteen.<br />

Jos tiedät esimerkiksi, että ajat 200<br />

kilometriä viikossa, polttoainekustannuksesi<br />

ovat 18,06€ viikossa,<br />

ja 72,24 euroa kuukaudessa. Jos<br />

taas ajat 400 kilometriä viikossa,<br />

eli 1600 kilometriä kuukaudessa,<br />

polttoainekulut ovat 36,12 euroa<br />

viikossa ja 144,48 euroa kuukaudessa.<br />

Auton kulutus molemmissa esimerkeissä<br />

kuusi litraa sadalla kilometrillä,<br />

95-polttoaineen hinta<br />

1.505€/litra (3.9.<strong>2019</strong> keskihinta).<br />

Alle on eritelty keskimääräiset<br />

ajokilometrit ja niistä aiheutuvat<br />

polttoainekustannukset kuukausitasolla.<br />

Auton polttoainekustannukset<br />

Keskimääräisellä autoilijalla polttoaineeseen<br />

kuluu vähintään 1200<br />

€ vuodessa.<br />

Auton vakuutukset<br />

Auton kalliit vakuutusmaksut voivat<br />

tulla usealle uudella autoilijalle<br />

yllätyksenä. Jokaisessa autossa<br />

on oltava pakollinen liikennevakuutus,<br />

ja tämän lisäksi usein valitaan<br />

vähintäänkin osakasko. Uudemmassa<br />

autossa täyskasko on<br />

perusteltu, sen korvatessa esimerkiksi<br />

autolle aiheutuneet kolarivahingot.<br />

Autoa hankkiessa voi varautua vähintäänkin<br />

useiden satasien vakuutusmenoihin<br />

vuodessa. Vakuutuksen<br />

hinta vaihtelee vakuutusbonusten<br />

ja auton mallin mukaan.<br />

Eri vakuutusyhtiöillä on erilaiset<br />

hinnoittelumallit, joten vakuutusten<br />

vertailu kannattaa. Esimerkkilaskelmassamme<br />

olemme käyttäneet<br />

vakuutusten kohdalla 720 euron<br />

vuosittaista kulua.<br />

Auton vakuutukset<br />

Vakuutuksiin kuluu vähintään 720 €<br />

vuodessa.<br />

Auton huoltokustannukset ja<br />

katsastus<br />

Halusi tai ei, autoa tulee lähtökohtaisesti<br />

huoltaa vuosittain. Riippuen<br />

ajoneuvon iästä ja mallista,<br />

ainakin perushuolto olisi tehtävä<br />

kalenterivuosittain. Merkkiliikkeiden<br />

vuosihuollot sisältävät<br />

yleensä pintapuolisen tarkistuksen,<br />

sekä öljynvaihdon, ja hinnat<br />

vaihtelevat sadasta eurosta ylöspäin.<br />

Usein kuitenkin auto tarvitsee<br />

myös isompaa huoltoa.<br />

Auton polttoainekustannukset kuukausitasolla<br />

Ajetut kilometrit / kuukausi Polttoainekulut / kuukausi<br />

500 km 45,15 €<br />

1000 km 90,30 €<br />

1500 km 135,45 €<br />

2000 km 180,60 €<br />

2500 km 225,75 €<br />

Auton isot remontit eivät yleensä<br />

ole jokavuotisia, mutta voivat<br />

käydä lompakon päälle. Aiemmin<br />

mainitussa kyselytutkimuksessa<br />

kuluttajilta kysyttiin esimerkiksi<br />

arvioita vaihdelaatikkoremontin<br />

hinnasta. Vastaajien arviot osuivat<br />

reilusti alakanttiin, vastausten ol-<br />

37


lessa 500 euron ja 3000 euron välillä.<br />

Todellisuudessa auton vaihdelaatikon<br />

vaihto maksaa keskimäärin<br />

3000 – 5000 euroa.<br />

Huoltokustannuksiin voidaan laskea<br />

myös auton renkaat, joita Suomen<br />

olosuhteissa tulee vaihtaa<br />

kohtuullisen usein. Jos ajatellaan,<br />

että yhdellä kesä- tai talvirenkassetillä<br />

ajelee 2-3 vuotta, tulee uuden<br />

rengassarjan osto ajankohtaiseksi<br />

noin joka toinen vuosi. Jos<br />

uudet renkaat maksavat vaikkapa<br />

240€, tämän kulun voi jyvittää<br />

kahdelle vuodelle<br />

Vaikka isoja huoltoja ei osuisikaan<br />

joka vuodelle, auto tulee katsastaa<br />

vuosittain. Halvimmat katsastushinnat<br />

alkavat vuonna <strong>2019</strong> noin<br />

viidestäkymmenestä eurosta, sisältäen<br />

päästömittaukset.<br />

Auton huoltoihin voidaan laskea<br />

keskimäärin vuodessa kuluvan<br />

maltillisesti arvioiden noin 720<br />

euroa, jos ajatellaan että tämä laskelma<br />

sisältää katsastuksen ja renkaiden<br />

vaihdon.<br />

Auton huolto ja katsastus<br />

Auton huoltoon, katsastuksiin ja<br />

renkaisiin kuluu vähintään 720 €<br />

vuodessa.<br />

Pysäköintikustannukset<br />

Pysäköintikustannukset muodostavat<br />

ison osan auton kuukausikustannuksista.<br />

Vaikka autolla ei<br />

ajaisi metriäkään, usein pysäköinti<br />

maksaa silti. Monissa kaupungeissa<br />

on mahdollisuus edulliseen<br />

asukaspysäköintiin, tai haja-asutusalueilla<br />

pysäköinti voi olla jopa<br />

ilmaista. Jos kuitenkin matkustaa<br />

paljon, joutuu autoa pysäköimään<br />

parkkitaloissa tai maksullisilla<br />

alueilla. –<br />

Esimerkiksi Helsingin alueella asukaspysäköintitunnus<br />

maksaa kuukaudessa<br />

13-26€ vuonna <strong>2019</strong>.<br />

Auton pysäköintikulut<br />

Auton pysäköintiin kuluu vähintään<br />

312 € vuodessa.<br />

Auton arvon alenema<br />

Auton arvo alenee vuosittain. Se,<br />

kuinka paljon auton arvo putoaa,<br />

riippuu monesta tekijästä. Esimerkiksi<br />

auton ikä, merkki, ajetut kilometrit<br />

ja huoltohistoria vaikuttavat<br />

arvon alenemaan.<br />

Auton arvo alenee ensimmäisenä<br />

vuotena nopeimmin, mutta hidastuu<br />

auton vanhetessa. Suomen Autoliitto<br />

käyttää laskelmissaan 14-<br />

15 % arvonalenemaa vuosittain,<br />

mutta keskiarvona voidaan todeta<br />

auton hinnan putoavan ainakin<br />

noin 10 prosenttia vuodessa.<br />

Alla olevaan taulukkoon on eritelty esimerkkiauton arvonalenema. Keskimääräinen<br />

uuden auton hinta Suomessa on 33 000 euroa, joten käytämme<br />

tätä lukua laskelmassa.<br />

Auton arvonalenema<br />

Uusi auto, 33 000 euroa Arvonalenema Todellinen hinta<br />

Ensimmäinen vuosi 14 % 28 380 €<br />

Toinen vuosi 10 % 25 542 €<br />

Kolmas vuosi 10 % 22 987 €<br />

Neljäs vuosi 10 % 20 689 €<br />

Viides vuosi 10 % 18 620 €<br />

Arvo viiden vuoden jälkeen noin 11 % / 2876 € vuosi 18 620 €<br />

Kuten nähdään, auton arvo putoaa<br />

lähes puoleen viiden vuoden aikana.<br />

Taulukko ei kuitenkaan kerro<br />

koko totuutta, koska joissain automerkeissä<br />

arvonalenema on vieläkin<br />

suurempaa. Käytännössä auton<br />

arvosta häviää suurin osa ensimmäisten<br />

vuosien aikana, ja tämän<br />

jälkeen arvonalenema hidastuu.<br />

Kuitenkin voidaan käytännössä sanoa,<br />

että auton arvo putoaa noin<br />

10 % per vuosi.<br />

Auton arvonalenema<br />

Auton arvo alenee noin 10 prosenttia<br />

vuodessa. Esimerkkiauton<br />

arvo alenee yli 2800 euroa vuodessa.<br />

Kuinka paljon autoilu<br />

siis maksaa?<br />

Kuten havaitaan, autoilu on kallista.<br />

Autoiluun liittyy muuttuvia kuluja,<br />

sekä kiinteitä kuluja. Alla on<br />

eriteltynä tässä esimerkissä käytetyty<br />

kulut, josta saa hyvin suuntaa<br />

jos mietit auton hankintaa. Tässä<br />

laskelmassa on käytetty esimerkkikuluja,<br />

joita voit vertailla omaan<br />

tilanteeseesi jos mietit auton hankintaa.<br />

Auton kulut<br />

Kulu Vuositasolla kk<br />

Huollot ja katsastus 720 € 60 €<br />

Vakuutukset 720 € 60 €<br />

Pysäköinti 312 € 26 €<br />

Ajoneuvovero 240 € 20 €<br />

Renkaat<br />

(yksi rengassetti kahden vuoden välein) 150 € 12,5 €<br />

Polttoaine 1620 € 135 €<br />

Yhteensä 3762 € 313,5 €<br />

Auton kokonaiskulut<br />

Autoilun kokonaiskulut riippuvat<br />

käyttäjästä, mutta karkeasti voidaan<br />

sanoa että keskivertoautoilija<br />

kuluttaa noin 300 euroa kuukaudessa.<br />

38


Continentalin kitkarengas<br />

jälleen ykkönen Tuulilasin<br />

kitkarengasvertailussa<br />

Continentalin VikingContactTM 7 -kitkarengas uusi viime vuotisen ykköstilan Tuulilasin<br />

tuoreessa vertailussa. Testissä oli mukana kahdeksan eri valmistajan kitkarenkaat.<br />

Skuba-päivät<br />

27.9.<strong>2019</strong><br />

klo 8.00-17.00<br />

kaikissa<br />

toimipisteissä.<br />

VikingContactTM 7 -renkaan vahvuutena<br />

on erinomainen kokonaisuus.<br />

Se toimii turvallisesti ja tasalaatuisesti<br />

kaikissa talviolosuhteissa<br />

ja esimerkillisen hyvin lumisilla<br />

ja jäisillä teillä.<br />

Continental sai vertailun parhaat<br />

pisteet sekä jäällä että lumella.Se<br />

oli ykkönen kiihdytyksessä, jarrutuksessa<br />

ja ajettavuudessa jäällä.<br />

Lumella VikingContactTM 7 -ren-<br />

kaan ylivoima tuli vielä enemmän<br />

esiin. Rengas oli helppo ajaa ääritilanteissa<br />

ja se taipui sujuvasti tiukkoihinkin<br />

kaarteisiin. Continental<br />

saikin lumella ajettavuudesta ja<br />

jarrutuksesta ainoana täydet kymmenen<br />

pistettä.<br />

Turvallisuus edellä<br />

Rengastestillä pyritään ensisijaisesti<br />

mittaamaan turvallisuutta.<br />

VikingContactTM 7 -renkaan älykäs<br />

kuviopintateknologia mahdollistaa<br />

täydellisen kontrollin isoillakin<br />

nopeuksilla. Suuri määrä erikokoisia<br />

3D-saippauksia ja tehokkaat<br />

tartuntapinnat parantavat pitoa<br />

ja jarrutusominaisuuksia jäisillä<br />

ja lumisilla teillä.<br />

39


BUDJETTIRIIHESTÄ<br />

KÄSITTÄMÄTÖN<br />

YMPÄRISTÖLINJAUS<br />

LIIKENTEELLE<br />

Ensi kesälle ehdotetun 250 miljoonan euron polttoaineveron<br />

korotuksen lisäksi hallitus on nostamassa parafiinisen<br />

dieselöljyn verotusta 120 miljoonalla eurolla tällä hallituskaudella,<br />

perustelunaan yritystuen poistaminen. Jotta asiasta<br />

voisi keskustella, on tehtävä peruskäsitteet selviksi ja hahmotettava<br />

esityksen kokonaisvaikutukset. Faktojen valossa<br />

esitys on käsittämätön.<br />

Dieselin verorakenne Suomessa<br />

perustuu ympäristövaikutuksiin,<br />

eikä siinä<br />

ole kyse yritystuesta. <strong>Kuljetus</strong>yritysten<br />

edunvalvoja SKAL ei näe perusteita<br />

sille, että parafiinisen dieselin<br />

verokanta on päätynyt yritystukilistalle.<br />

Suomessa polttoaineverotuksella<br />

kannustetaan käyttämään<br />

ympäristön kannalta parempia<br />

polttoaineita. Parafiinisen dieselin<br />

kohdalla etuna ovat pienemmät<br />

lähipäästöt liikenteessä.<br />

Parafiininen dieselöljy on polttoainelaatu,<br />

joka on haitallisilta lähipäästöiltään<br />

perinteistä ns. aromaattista<br />

dieselöljyä puhtaampaa.<br />

Parafiinisissa dieselöljyissä on sekä<br />

fossiilisia laatuja että täysin uusiutuvista<br />

raaka-aineista kuten jätteistä<br />

ja tähteistä valmistettua dieseliä,<br />

jonka elinkaaripäästöt ovat<br />

lähellä nollaa. Ympäristösyistä parafiinisia<br />

laatuja verotetaan kevyemmin<br />

kuin aromaattisia diesellaatuja.<br />

Tämä vie maanteiden tavaraliikenteen<br />

kauemmaksi päästötavoitteista.<br />

40<br />

Lähes kaikki Suomessa myytävä<br />

uusiutuva diesel ovat laadultaan<br />

parafiinista. Jos parafiinisen<br />

dieselöljyn kevyempi verokohtelu<br />

poistetaan, se nostaa väistämättä<br />

myös uusiutuvan dieselin hintaa.<br />

Tämä vie maanteiden tavaraliikenteen<br />

kauemmaksi päästötavoitteista.<br />

Poiston kustannusvaikutus<br />

on hallituksen arvioiman 120 miljoonan<br />

euron asemesta 154 miljoonaa<br />

euroa vuodessa kuluttajille<br />

ja yrityksille.<br />

Kun otetaan huomioon sekä ensi<br />

kesälle ehdotettu 250 miljoonan<br />

euron polttoaineveron korotus että<br />

parafiinisen dieselin veronalennuksen<br />

poistaminen, ollaan liikenteelle<br />

tekemässä yli 400 miljoonan<br />

euron veronkorotusta. Tästä<br />

maanteiden tavaraliikenteelle<br />

kohdistuu 140 miljoonaa euroa<br />

vuodessa. Esitys on hyvin haitallinen<br />

Suomen kilpailukyvylle.<br />

Budjettiriihen tiedotuksen mukaan<br />

parafiinista dieseliä ei enää<br />

tarvita entisessä määrin, koska<br />

autokanta on uusiutunut. Väite ei<br />

voi pitää paikkaansa, sillä henkilöautokantamme<br />

on keski-iältään<br />

12 vuotta. Ammattimaisessa tavaraliikenteessä<br />

käytetyn kuljetuskaluston<br />

keski-ikä on Suomessa<br />

10 vuotta.<br />

– On käsittämätöntä, että yritystuen<br />

leikkaustavoite on johtanut<br />

linjaukseen, jonka lopputuloksena<br />

rangaistaan puhtaampia diesellaatuja.<br />

Lopputuloksena on vain<br />

veronkorotus, joka nakertaa myös<br />

työllisyystavoitetta, sanoo toimitusjohtaja<br />

Iiro Lehtonen.


Kaksi vahvaa kuljettajakoulutusalan<br />

toimijaa yhdistivät voimansa<br />

Pohjoismaiden suurin kuljettajakoulutusketju<br />

CAP-Group Oy on ostanut enemmistöosuuden<br />

kuopiolaisesta raskaan liikenteen kuljettajakoulutuksiin<br />

erikoistuneesta Traffica Oy:sta.<br />

Valtakunnallisesti toimiva CAP toimii<br />

Suomessa sadalla paikkakunnalla.<br />

B-to b-puolella operoivalla<br />

Traffica Oy:lla on toimintaa eri<br />

puolilla Suomea, mutta yhdistyminen<br />

laajentaa molempien yritysten<br />

toimintamahdollisuuksia niin<br />

maantieteellisesti kuin myös palveluiden<br />

tarjonnan suhteen.<br />

CAP-Group Oy:n toimitusjohtaja<br />

Pekka Kari perustelee kaupan<br />

syitä lukuisilla synergiaeduilla. Samalla<br />

se tukee CAP-Group Oy:n jo<br />

pitkään jatkunutta kasvua.<br />

- Yhdessä toimimalla löydämme<br />

paljon hyviä synergioita. Kasvun<br />

polun valinneina skannaamme jatkuvasti<br />

uusia kiinnostavia yrityksiä,<br />

jotka voivat tuoda lisää ulottuvuuksia<br />

toimintaamme, Kari kertoo.<br />

CAP on kehittänyt omaa henkilöautosimulaattoria<br />

autokoulun liiketoimintaan<br />

ja on laajentamassa<br />

samaa konseptia nyt raskaan luokan<br />

korttiluokkiin.<br />

- Traffican volyymi raskaan kaluston<br />

koulutuksissa on yksi hyvä<br />

konkreettinen esimerkki synergioista,<br />

Kari havainnollistaa.<br />

CAP on edelläkävijä kuljettajakoulutuksen<br />

digitalisoimisessa,<br />

uuden teknologian hyödyntämisessä<br />

sekä uusissa oppimisympäristöissä.<br />

Traffica Oy:lta puolestaan<br />

löytyy vahvaa osaamista yrityskoulutuspuolella<br />

sekä laajat<br />

verkostot kuljetusyritysten keskuudessa.<br />

Traffica on Suomen ainoa<br />

yksityinen koulutusyritys, jolta<br />

löytyy logistiikan alan työvoimakoulutuksena<br />

tutkintoon johtavan<br />

koulutuksen järjestämislupa.<br />

- Näen, että on muodostumassa<br />

yhdistelmä, jossa molemmat osapuolet<br />

vahvistavat toisiaan merkittävästi,<br />

Traffican toimitusjohtajana<br />

ja osakkaana jatkava Olli Sivonen<br />

sanoo.<br />

Trafficassa ollaan innostuneita<br />

kaupan myötä syntyneistä uusista<br />

mahdollisuuksista hyödyntää ristiin<br />

resursseja, kuten tiloja, henkilöstöä<br />

ja simulaattoreita.<br />

- Jatkossa voimme tarjota palvelujamme<br />

kaikilla niillä paikkakunnilla,<br />

joilta CAP:ilta löytyy liiketoimintaa,<br />

Traffica Oy:n osakas Ari<br />

Nousiainen kertoo.<br />

Myös henkilöstöresurssien käyttöä<br />

pystytään tehostamaan.<br />

- Traffica Oy:ssa toimitaan pitkälti<br />

samoilla sykleillä kuin koulumaailmassa,<br />

eli syksyllä aloitetaan<br />

ja keväällä lopetetaan. Autokoulussa<br />

puolestaan suurimmat kiireet<br />

ajoittuvat kesälle, Nousiainen<br />

selventää.<br />

Nyt henkilöstöä voidaan hyödyntää<br />

siellä missä sitä eniten tarvitaan.<br />

- Kyllä me olemme innoissamme.<br />

Näemme tässä aidosti paljon mahdollisuuksia<br />

vahvaan kasvuun.<br />

Asiakkaille tarjoamme joustavasti<br />

uutta osaamista entistä vahvemmilla<br />

resursseilla huomattavasti<br />

laajemmin, Sivonen iloitsee.<br />

Traffica Oy jatkaa toimintaa itsenäisenä<br />

yrityksenä entisellä nimellään.<br />

41


Mika Salosta ja<br />

Sami Saikkosesta<br />

Atolin lentävät<br />

brändilähettiläät<br />

Suomen ainoa lentokonevalmistaja,<br />

Rovaniemellä<br />

toimiva Atol Avion on saanut<br />

keulakuvikseen Mika<br />

Salon ja Sami Saikkosen.<br />

Lentämistä harrastava formulatähti<br />

Mika Salo hyppäsi yhteistyöhön<br />

Atolin kanssa nopeasti.<br />

– Lentäminen on rakas harrastukseni<br />

ja nyt se mullistuu uudella<br />

tavalla entistä monipuolisemmaksi.<br />

F1-kisojen tuomarina maailmaa<br />

42<br />

kiertävä Salo aikoo parkkeerata<br />

2-paikkaisen Atol Aurora LSA -koneensa<br />

kotilaituriinsa Helsingissä<br />

heti kun kone valmistuu ensi vuoden<br />

puolella.<br />

– Atolilla voin laskeutua veteen,<br />

maahan ja lumeen. Tulen lentämään<br />

Formula 4 -sarjassa kilpailevan<br />

poikani Maxin kisareissuihin<br />

Atolilla ja samalla säästän paljon<br />

aikaa, koska minun ei tarvitse<br />

notkua lentokentillä enää niin paljon.<br />

Ja tietenkin teen mökkireissut<br />

Suomessa jatkossa omalla koneellani,<br />

yrityksen osakkaaksi tullut<br />

Salo suunnittelee.


mukaan etenkin kuormattavuuden<br />

ansiosta.<br />

– Haluan seikkailla Atolilla ympäri<br />

Järvi-Suomea erilaisissa tapahtumissa,<br />

kuten Savonlinnan<br />

oopperajuhlilla ja Pori Jazzeilla.<br />

Jatkossa Saikkonen toimii myös<br />

Atolin lennonopettajana.<br />

– Koneen voi ostaa, vaikka ei olisi<br />

lupakirjaa. Minä koulutan asiakkaan<br />

alusta saakka turvalliseen lentämiseen<br />

omalla koneellaan ja ohessahan<br />

saattaa tulla mukana muutama<br />

taide-esityskin, Atolin osakkaaksi<br />

tullut Saikkonen naurahtaa.<br />

Puurakentamisen taidonnäyte<br />

Esa Kataisto, Mika Salo ja Sami Saikkonen.<br />

Sami Saikkonen kouluttaa<br />

koneen ostajia<br />

Tanssija-koreografi, Keisari Aarnio<br />

ja Talent -tv-sarjoistakin tuttu<br />

Sami Saikkonen on myös lennonopettaja.<br />

Hänen mukaansa Atol tekee<br />

suomalaista ilmailuhistoriaa<br />

ansiokkaalla suunnittelullaan.<br />

Atol pesee kilpailjansa Saikkosen<br />

Atolin hallituksen puheenjohtaja<br />

Esa Kataisto kertoo, että Salon ja<br />

Saikkosen yhteistyöllä on iso merkitys<br />

koko projektille ja sen työntekijöille.<br />

– Meillä on nyt koossa oikea jengi<br />

ja resurssit, jotka vievät tämän pitkän<br />

projektin isosti lentoon. Brändilähettiläidemme<br />

avulla saamme<br />

näkyvyyttä kotimaassa ja ulkomailla.<br />

Koneen suurin kohderyhmä löytyy<br />

Pohjois-Amerikasta. Noin 200<br />

000 euron hinta on hyvinkin kohtuullinen<br />

lentokoneenostajalle.<br />

– Kansainvälisillä markkinoilla<br />

on nyt otollinen tilaisuus tyylikkäälle<br />

amfibiokoneelle. Neuvotteluja<br />

käydään pääasiassa Amerikassa,<br />

Kanadassa ja muun muassa<br />

Argentiinassa. Drone-tyyppisestä<br />

Atol-koneesta käydään neuvotteluja<br />

Lähi-idässä, Kataisto sanoo.<br />

Potentiaalisin asiakas on Kataiston<br />

mukaan hyvin toimeentuleva,<br />

noin 35–60-vuotias henkilö, joka<br />

on kiinnostunut seikkailusta ja urheilusta.<br />

Kone on rakennettu suomalaisesta<br />

puusta, männystä ja koivuvanerista,<br />

mikä tekee siitä kilpailijoita<br />

kevyemmän ja ekologisemman.<br />

Kone onkin varsinainen puurakentamisen<br />

taidonnäyte!<br />

– Atol Aurora LSA on moderni<br />

ja helppo lentokone. Kone tarjoaa<br />

keveän rakenteensa vuoksi asiakkaalle<br />

parhaan hyötykuorman. Vesille<br />

laskeutuminen, käytettävä E-<br />

5-polttoaine ja esimerkiksi taitettavat<br />

siivet tarjoavat uudenlaisen<br />

vapauden liikkumiseen, Kataisto<br />

selvittää.<br />

Yhtiön tavoitteena on tehdä alkuvaiheessa<br />

10–12 konetta ja sen<br />

jälkeen vuosittain yli 30 konetta<br />

uudessa tehtaassa.<br />

43


Auto vaihtoi<br />

omistajaa<br />

Espoosta<br />

Rovaniemelle<br />

ilman<br />

koeajoa<br />

Välivuottaan viettävä Sara Tiuraniemi löysi makuunsa sopivan auton netistä<br />

ja teki kaupat ilman koeajoa, sillä välimatka myyjän kanssa oli niin suuri.<br />

Auto on vastannut odotuksia ja helpottaa nyt kulkemista esimerkiksi töihin.<br />

Kuva: Kaisa Sirén<br />

Sähköiset palvelut helpottavat erityisesti yksityisten<br />

välistä autokauppaa. Tarvittaessa kaupat<br />

voi tehdä kokonaan etänä. Rovaniemeläinen Sara<br />

Tiuraniemi osti kesällä ensimmäisen autonsa netistä<br />

näkemättä sitä kertaakaan. Espoolainen myyjä<br />

sopi kaupat sohvalta.<br />

tarkat tiedot, mutta tietenkin sen<br />

näkeminen ensimmäistä kertaa<br />

jännitti. Sain vielä tarkastaa auton<br />

sisältä ja ulkoa, mutta kaikki vastasi<br />

odotuksia ja auto on kulkenut<br />

hyvin, kertoo nyt auton omistava<br />

Tiuraniemi.<br />

Sähköinen kauppa<br />

vähentää riskejä<br />

Sähköisten palvelujen avulla voi jo<br />

hoitaa autokaupan eri vaiheet myynti-ilmoituksesta<br />

kauppakirjaan. Tämä<br />

helpottaa erityisesti yksityisten<br />

ihmisten välistä kaupankäyntiä. Ajoneuvo<br />

voi vaihtaa omistajaa onnistuneesti<br />

jopa täysin etänä.<br />

Alkukesästä Espoossa asuva<br />

Kim Westerlund päätti laittaa<br />

BMW:nsä myyntiin Nettiautoon.<br />

Parin viikon päästä autolla oli rovaniemeläinen<br />

ostajakandidaatti,<br />

mutta kumpikaan osapuoli ei halunnut<br />

matkustaa autokaupan perässä<br />

yli 800 kilometriä.<br />

– Päätin kokeilla kauppojen tekemistä<br />

sähköisesti. Kun saimme hinnan<br />

sovittua sähköpostilla, hoituivat<br />

Traficomin luovutusilmoitus, kauppakirjan<br />

tekeminen ja muut vaiheet<br />

sujuvasti, kertoo Westerlund.<br />

44<br />

Junan tuoma auto<br />

vastasi odotuksia<br />

Ostajana oli rovaniemeläinen Sara<br />

Tiuraniemi, 19, joka hankki ensimmäistä<br />

autoaan. Kun omaan makuun<br />

sopiva auto löytyi aivan Suomen<br />

toiselta puolelta, oli kaupanteko<br />

verkossa positiivinen yllätys.<br />

– Annoin myyjälle tietoni, jonka<br />

avulla hän täytti lomakkeen ja lähetti<br />

sen minulle sähköisesti allekirjoitettavaksi.<br />

Maksaminen tapahtui<br />

myös vaiheittain. Rahat siirtyivät<br />

myyjän tilille vasta, kun olin<br />

kuitannut netissä auton olevan minulla<br />

sovitusti.<br />

Kaupoista sopimisen jälkeen auto<br />

matkasi Espoosta Rovaniemelle<br />

junalla.<br />

– Olin saanut myyjältä autosta<br />

Autokaupassa liikkuu usein yksityishenkilölle<br />

suuria summia, eikä<br />

omistajanvaihdos onnistu ilman virallisia<br />

asiakirjoja. Nettiauton loppuvuodesta<br />

2018 lanseeraama sähköinen<br />

kauppa tuo turvaa ja helpottaa<br />

eri vaiheita.<br />

Vaiheistettu maksu, tunnistautuminen,<br />

sähköinen kauppakirja sekä<br />

muiden asiakirjojen hoitaminen<br />

sähköisesti Nettiauton OmaNettix<br />

-palvelussa pienentävät ostajan ja<br />

myyjän riskejä. Henkilöpapereita tai<br />

kuitteja ei tarvitse kysellä, tehtiin<br />

kauppaa sitten etänä tai kasvotusten.<br />

– Ei tule heti mieleen, miten homman<br />

olisi voinut hoitaa muulla tavoin<br />

turvallisesti molemmille osapuolille.<br />

Mielelläni teen autokauppoja<br />

jatkossakin sohvalta käsin, toteaa<br />

kehitysjohtajana tietoturvaalalla<br />

toimiva Westerlund.


NÄISTÄ AUTOISTA<br />

SUOMALAISET TYKKÄÄVÄT<br />

Suomalaisten suosikkimerkki on jo<br />

pitkään ollut Škoda Octavia, ja se pitää<br />

edelleen rekisteröintitilastojen<br />

kärkipaikkaa hallussaan.<br />

Toisena oleva Nissan Qashqai on alkuvuoden<br />

osalta 534 autoa perässä.<br />

Octavia-malleja on vuoden kahdeksan<br />

ensimmäisen kuukauden<br />

aikana saatu rekisteriin 3 851, eli<br />

hieman enemmän kuin viime vuoden<br />

vastaavana aikana.<br />

Kolmantena oleva Toyota Corolla<br />

on elokuussa selvästi suosituin<br />

automalli (558 rekisteröintiä), ja<br />

noussee vuoden loppuun mennessä<br />

ainakin kakkoseksi.<br />

Joulukuussa Corollan ja Octavian<br />

välillä voi vielä tulla tiukka kisa<br />

kärkipaikasta. Elokuussa Corollan<br />

eduksi oli 161 autoa, ja jos tahti jatkuu<br />

molempien merkkien osalta samanlaisena<br />

ollaan melko lähellä tasapeliä<br />

joulukuun lopussa.<br />

Neljänneksi suosituin automalli<br />

on Toyota Yaris, jonka rekisteröintimäärä<br />

on noussut hieman viime<br />

vuodesta.<br />

Viidenneksi on noussut Ford Focus.<br />

Viime vuonna Focus oli elokuun<br />

lopussa vasta sijalla 11.<br />

Volkswagen Golf on pudonnut sijalle<br />

6, eikä elokuun rekisteröintimäärä<br />

ollut hääppöinen.<br />

Seitsemäntenä on Ford Fiesta,<br />

kahdeksantena VW Polo, yhdeksäntenä<br />

Toyota C-HR ja kymmenentenä<br />

Volvo V60.<br />

Vain 11 merkkiä<br />

30 suosituimman joukossa<br />

30 suosituimman mallin joukossa<br />

on edustettuna vain 11 merkkiä.<br />

Kolmella merkillä on viisi mallia<br />

mukana, Škodalla, Toyotalla ja<br />

Volkswagenilla. Volvoja on neljä ja<br />

Mersuja kolme.<br />

Kialla ja Fordilla on kaksi mallia ja<br />

yhden mallin merkkejä ovat Hyundai,<br />

Nissan, Opel ja Renault.<br />

Clas von Bell<br />

45


Tarkista matkamittarilukema luotettavasta<br />

lähteestä ennen kaupantekoa<br />

Auton matkamittarilukeman<br />

muokkaaminen on osaavalle<br />

taholle verrattain helppo toteuttaa<br />

ja tavallisen kuluttajan<br />

on usein vaikea tunnistaa<br />

manipuloitua autoa. Matkamittarilukema<br />

kannattaa tarkistaa<br />

aina luotettavalta taholta<br />

ennen kaupantekoa.<br />

Suomessa matkamittarilukemien<br />

manipulointia tapahtuu vain harvoin,<br />

mutta ulkomailta käytettynä<br />

maahantuoduista ajoneuvoista 5 -<br />

17 prosentissa on syytä epäillä, että<br />

matkamittarilukemaa on manipuloitu.<br />

Suomalaisen auton<br />

matkamittarilukeman voi<br />

tarkistaa Traficomista<br />

Auton ostajan kannattaa aina var-<br />

mistaa todellinen matkamittarilukema<br />

luotettavalta taholta ennen<br />

kauppasopimuksen tekemistä.<br />

Suomessa matkamittarilukemat<br />

kirjataan Traficomin ylläpitämään<br />

liikenneasioiden rekisteriin<br />

katsastusten yhteydessä ja ne ovat<br />

julkisesti nähtävissä Traficomin<br />

sähköisestä palvelusta. Viimeisin<br />

mittarilukematieto on nähtävissä<br />

kirjautuneille käyttäjille maksutta,<br />

mutta laajempi historiatieto on<br />

maksullista.<br />

Kansainvälisellä tiedonvaihdolla<br />

mittariväärennöksiä vastaan<br />

Jos harkitset käytetyn tuontiauton<br />

ostoa, kannattaa auton mittarilukema-<br />

ja huoltohistoria selvittää<br />

tarkasti. Tiedot voi tarkistaa lähtömaan<br />

rekisteröintiviranomaisen<br />

tarjoamasta sähköisestä palvelusta<br />

tai vaatimalla selvitys auton myyjältä.<br />

Autokaupat ovat velvollisia<br />

kertomaan kaikki tiedossa olevat<br />

asiat, jotka voivat vaikuttaa kaupan<br />

kohteena olevan ajoneuvon hintaan<br />

tai ostopäätöksen tekoon. Jos epäilet<br />

autokaupan yhteydessä rikosta,<br />

ole yhteydessä poliisiin esimerkiksi<br />

tekemällä sähköinen rikosilmoitus<br />

poliisi.fi-sivustolla.<br />

Maiden rajat ylittävässä autokaupassa<br />

mittariväärennösten ennaltaehkäisy<br />

vaatii aktiivista kansainvälistä<br />

tiedonvaihtoa. Traficom<br />

selvittää mahdollisuutta hakea jatkossa<br />

myös auton lähtömaassa kirjatut<br />

matkamittarilukemat liikenneasioiden<br />

rekisteriin silloin, kun<br />

auto rekisteröidään Suomeen. Tällöin<br />

auton ostajalla on entistä paremmat<br />

mahdollisuudet selvittää<br />

auton taustatiedot luotettavasti<br />

ja mittariväärennösten tekijöiden<br />

kiinnijäämisriski kasvaa. Tällä pyritään<br />

vaikuttamaan väärennösten<br />

yleisyyteen ennaltaehkäisevästi.<br />

46


Maailman tasolla harvinaista<br />

erikoisosaamista<br />

Lieksassa sijaitsee yksi harvoista polkupyörien nastarengastehtaista<br />

maailmassa. LieksaTyres Oy jatkaa<br />

Suomen Rengastehtaan kesällä päättynyttä toimintaa<br />

samoissa tuotantotiloissa ja saman henkilökunnan<br />

kanssa. Ensimmäisenä tavoitteena Suomi<br />

Tyres -renkailla on markkinajohtajan asema Skandinaviassa.<br />

- Me tunnemme talviolosuhteet<br />

parhaiten maailmassa. Sen lisäksi<br />

meiltä Lieksasta löytyy nastoituskapasiteetti<br />

ja -osaaminen, johon<br />

vain harva rengastehdas maailmassa<br />

pystyy, sanovat LieksaTy-<br />

res Oy:n perustajat, yrittäjät Timo<br />

Väänänen ja Jani Turunen.<br />

LieksaTyres omistaa käyttöoikeudet<br />

suomalaisten tuntemaan ja arvostamaan<br />

Suomi Tyres -rengasmerkkiin.<br />

Ensimmäiset Lieksassa<br />

valmistetut Suomi Tyres -renkaat<br />

tulevat myyntiin lokakuussa.<br />

Pienen paikkakunnan erikoisosaamisella<br />

tavoitellaan markkinajohtajan<br />

asemaa ensin Skandinaviassa<br />

- sitten katse käännetään Keski-Eurooppaan<br />

ja Pohjois-Amerikkaan.<br />

- Olemme todella iloisia, että pääsemme<br />

tekemään tätä juuri Lieksassa<br />

huippuammattitaitoisen, kokeneen<br />

henkilökunnan kanssa - eihän<br />

nastarengastehtaita ole maailmassa<br />

kuin kourallinen, sanovat itsekin<br />

lieksalaiset yrittäjät.<br />

Tavoitteena kasvattaa<br />

talvipyöräilybuumia<br />

Talvipyöräilyn markkinat ovat kasvussa<br />

sekä meillä että maailmalla.<br />

LieksaTyres vastaa kysyntään<br />

100 000 renkaan vuosikapasiteetilla.<br />

Tuotannossa on jo nyt toistakymmentä<br />

eri nastarengasmallia,<br />

ja tavoitteena on tuoda joka vuosi<br />

markkinoille 2-3 uutta mallia.<br />

- Pyöräily on vahvassa kasvussa ja<br />

sitä tukee tällä hetkellä moni eri<br />

tekijä: Pyöräily nähdään ekologisena<br />

ja kustannustehokkaan liikkumistapana.<br />

Uudet sähköpyörät<br />

taas tuovat työmatkapyöräilyn<br />

yhä useamman ulottuville. Uskomme,<br />

että kotimaiset nastarenkaat<br />

lisäävät kiinnostusta myös<br />

talvipyöräilyyn, sanoo myynti -ja<br />

markkinointijohtaja Juho Huttunen<br />

Huntterilta, joka vastaa Suomi<br />

Tyres -renkaiden myynnistä ja<br />

markkinoinnista.<br />

LieksaTyres Oy:n yrittäjät Jani Turunen ja Timo Väänänen.<br />

47


Pääsynhallinnan<br />

edelläkävijä<br />

Paristoton ratkaisu<br />

Vuonna 2007 suomalainen lukitusalan<br />

innovaattori iLOQ toi<br />

markkinoille maailman ensimmäisen,<br />

omavoimaisen digitaalisen<br />

lukitusjärjestelmän. iLOQin digitaalinen<br />

lukitusjärjestelmä S10<br />

oli alallaan ensimmäinen lukitusjärjestelmä,<br />

joka pystyi ratkaisemaan<br />

mekaanisen lukitusjärjestelmän<br />

puutteet ja rajoitteet digitaalisesti<br />

ilman paristoja tai kaapeleita.<br />

Uuden iLOQ S5:n julkistuksen<br />

myötä yhtiö hyödyntää entistäkin<br />

enemmän digitalisaation ja esineiden<br />

internetin tarjoamia mahdollisuuksia<br />

turvallisuuden parantamiseen,<br />

hallinnoinnin vähentämiseen<br />

ja elinkaarikustannusten pienentämiseen.<br />

iLOQ S5 on saatavilla<br />

Suomessa lokakuussa.<br />

Digitaalisten ja mobiilipohjaisten<br />

lukitusjärjestelmien tapaan uusi<br />

iLOQ S5 ei tarvitse toimiakseen<br />

paristoja tai kaapeleita. Kulkuoikeuksien<br />

varmistamiseen ja lukon<br />

avaamiseen tarvittava sähkö saadaan<br />

työntämällä avain lukkoon.<br />

Mitä enemmän avaimia ja lukkoja<br />

kiinteistössä on, sitä enemmän<br />

48<br />

kustannukset pienenevät. Suurissa<br />

lukitusjärjestelmissä on mahdollista<br />

säästää miljoonia euroja<br />

järjestelmän elinkaaren aikaisissa<br />

hankinta- ja huoltokustannuksissa.<br />

Omavoimaiset ratkaisut<br />

ovat lisäksi ympäristöystävällisiä<br />

ja suunniteltu kestämään. Pelkästään<br />

vuonna <strong>2019</strong> ne säästävät 27<br />

000 kg paristojätettä ja 7 000 kg<br />

metallijätettä verrattuna muihin<br />

lukitusratkaisuihin.<br />

Älykkäämpää ja<br />

vaivattomampaa pääsynhallintaa<br />

Kuten muissakin iLOQin ratkaisuissa,<br />

pääsyoikeuksia voi luoda,<br />

muokata ja poistaa helposti ja turvallisesti<br />

etäyhteydellä pilvipohjaisen<br />

iLOQ Manager -ohjelmiston<br />

avulla. Muista ratkaisuista digitaalinen<br />

iLOQ S5 -lukitusjärjestelmä<br />

eroaa kuitenkin siinä, että<br />

se mahdollistaa rakennuksen lukijoiden,<br />

avainten ja lukkojen välisen<br />

viestinnän. Aina ennen lukituksen<br />

avaamista järjestelmän tuotteet<br />

jakavat tietoa esimerkiksi pääsyoikeuksista,<br />

käyttötiedoista, aikarajoituksista<br />

ja avainten estolistoista.<br />

Oviin ei kuitenkaan tarvitse<br />

asentaa kaapeleita tai paristoja.<br />

Etäpääsynhallinta<br />

iLOQ S5:ttä voidaan laajentaa iLOQ<br />

Onlinen avulla niin, että lukitusjärjestelmän<br />

etähallinta helpottuu ja<br />

nopeutuu. iLOQ Online voidaan<br />

ottaa käyttöön vaivattomasti yksittäiseen<br />

oveen tai johdotettuna<br />

usean oven ratkaisuna. Järjestelmään<br />

on mahdollista liittää myös<br />

etähallittavia lukkosylintereitä, lukijoita<br />

sekä aikaohjattuja sähköistettyjä<br />

ovia.<br />

Monipuolinen integraatio eri<br />

järjestelmien kanssa<br />

iLOQ S5:n standardi avoin ohjelmointirajapinta<br />

mahdollistaa integraation<br />

uudenaikaisten tiedonjako-<br />

ja varausjärjestelmien sekä<br />

asiakkaiden henkilötietokantojen<br />

kanssa. Tällä on monia hyödyllisiä<br />

käyttökohteita. Yhteistilojen varaus<br />

voidaan esimerkiksi päivittää<br />

tiloissa olevien kosketusnäyttöjen<br />

avulla tai mobiilisovelluksilla ja jakaa<br />

iLOQ S5 -avaimelle.<br />

iloq.com


Kuluneet tuulilasinpyyhkimet on<br />

turvallisuusriski ja korjauskehotuksen<br />

peruste katsastuksessa<br />

Tuulilasinpyyhkimien kunto on<br />

autojen vuosikatsastuksessa yksi<br />

tarkastuskohteista ja kuluneet<br />

pyyhkimet on korjauskehotuksen<br />

peruste. Myös tuulilasin pesulaitteen<br />

pitää toimia moitteettomasti<br />

ja pesunestettä pitää olla riittävästi<br />

säiliössä. Useampi yhtäaikainen<br />

korjauskehotusvika voi johtaa katsastuksen<br />

hylkäämiseen.<br />

Tuulilasinpyyhkimien suositeltu<br />

vaihtoväli on normaalikäytössä<br />

noin puoli vuotta, jonka jälkeen<br />

kumin kimmoisuus ja puhdistusominaisuudet<br />

heikkenevät. Suurin<br />

osa autoilijoista vaihdattaa pyyhkimensä<br />

kuitenkin harvemmin.<br />

– Huollettavissa autoissa näkee<br />

ikävän usein pyyhkimiä, jotka on<br />

käytetty loppuun. Elinkaarensa<br />

päätepistettä lähestyvät pyyhkimet<br />

jättävät raitoja ja vesikalvoa<br />

lasiin. Pyyhkimet kannattaa vaihtaa<br />

viimeistään tässä vaiheessa.<br />

Jos vanhuuttaan haurastunut sulka<br />

pääsee repeytymään, sen rungon<br />

metalliosa voi aiheuttaa vaurioita<br />

myös tuulilasiin, kertoo Atoy<br />

Autohuollon Pirkkalan toimipisteen<br />

työnjohtaja Jussi Rehuttu.<br />

Uusien autojen pyyhkimien<br />

vaihtaminen voi kysyä<br />

autoilijalta aikaa ja hermoja<br />

sien ollessa huoltoasennossa. Helpommalla<br />

pääseekin, kun vaihdattaa<br />

pyyhkimet auton huollon yhteydessä,<br />

toteaa Rehuttu.<br />

Vuoden 2018 määräaikaiskatsastuksissa<br />

todettiin tuulilasiin tai<br />

sen puhdistuslaitteisiin kohdistu-<br />

– Kiinnitysmekanismit muuttuvat<br />

ja vanha koukkukiinnitys on<br />

jäämässä historiaan. Saman automerkin<br />

eri malleissa voi olla useita<br />

erilaisia kiinnitysmekanismeja.<br />

Osassa uusista autoista pyyhkimet<br />

on vaihdettavissa vain niiden varvia<br />

vikoja tai puutteita yhteensä<br />

noin 162 000 kappaletta. Näistä<br />

noin 152 000 oli korjauskehotuksia<br />

ja 9 900 hylkäykseen johtavia<br />

vikoja. Tuulilasin ja sen pesulaitteiden<br />

puutteita tai vikoja ei eritellä<br />

tilastoissa erikseen.<br />

49


<strong>Kuljetus</strong> R. Stenvall Oy:n viettäessä 60 v. juhlavuottaan, julkaistiin<br />

kuljetusalan ”teräsmiehen”, 82 vuotta täyttäneen Raimo<br />

Stenvallin upea 230-sivuinen, A4-kokoinen vaakamuotoinen<br />

muistelmakirja KYYTIÄ SUOMELLE.<br />

Kirjan tekijä on Kalevi Karusuo.<br />

Kirjan sankari kuljetusyrittäjä,<br />

liikenneneuvos Raimo Stenvall,<br />

<strong>Kuljetus</strong> R. Stenvallin hallituksen<br />

puheenjohtaja helpotti valtavasti<br />

työtä muistelmiensa koostamisessa<br />

aukottoman ja terävän muistinsa<br />

sekä kokoamansa mittavan materiaaliarkistonsa<br />

avulla. Tärkeimmät<br />

virstanpylväät matkan varrelta – ja<br />

vähän enemmänkin ovat nyt tallennettu<br />

kansien väliin.<br />

Kirjan sivuilta huokuu voimakas<br />

autohenkisyys sekä tarinoissa että<br />

kuvituksessa läpi koko kirjan, mutta<br />

ei turhaan, sillä jo Raimon synnyinkodissa<br />

ja myöhemmin lähes koko<br />

oman perheen päivät ovat kulkeneet<br />

pitkälti kuorma-autoilun ja omien<br />

kuljetusyritysten parissa vuodesta<br />

toiseen. Tämä kiteytyy hyvin tunnetuissa<br />

sloganeissa: ”Kyytiä Suomelle”<br />

ja ”Kaikea se Raimo kuljettaa”.<br />

Jos runsas autokuvakavalkadi<br />

tuntuu lukijasta liialliselta, täytyy<br />

muistaa jokaisen kuvan edustavan<br />

suurta tai pienempää roolia Raimon<br />

miljoonien kilometrien matkalta ja<br />

olevan hankittu kovalla työpanoksella.<br />

Kalustoa on tarvittu tämän<br />

yrittäjän harvinaisen monipuolisiin<br />

kuljetussuoritteisiin, kevyestä jakeluliikenteestä<br />

alkaen maa-aines-,<br />

kappaletavara-, muutto-, vilja-,<br />

autojen siirto-, ulkomaan kylmä-,<br />

teollisuuden koneiden- ja satamien<br />

irtoperä/konttikuljetuksiin sekä<br />

moniin vaativiin erikoiskuljetuksiin,<br />

kuten tietokone- ja raskaskuljetukset.<br />

Raimon runsaslukuinen punavalkoinen<br />

Mercedes-Benz-laivasto<br />

on edelleen tuttu näky maamme<br />

teillä.<br />

Autoiluun liittyy vielä lisäksi<br />

oman automuseon ylläpito ja vahva<br />

kuorma-autohistoriallinen toiminta.<br />

Iso osa hänen kuorma- ja museoautokuvistaan<br />

on koottu omiin osioihinsa<br />

kirjan loppusivuille.<br />

Edelleen huippukuntoisen ja mielellään<br />

vielä työpaikalla viihtyvän<br />

monitoimimiehen energialatausta<br />

ja säteilyä kirjoittaja on purkanut ja<br />

jakanut kirjan sivuilla unohtamatta<br />

perhettä, varsinkin Kirsti Stenvallin<br />

voimakasta panosta, ystäviä,<br />

yritysten henkilöstöä, asiakkaita,<br />

yhteistyökumppaneita sekä ammatti-,<br />

harrastus-, Tuusulan kunnallispolitiikan<br />

ja urheilujärjestöjen ja<br />

-yhdistysten jäseniä.<br />

Muisteluja sivuilla on myös kovan<br />

kunnon taustasta, joka löytyy<br />

nuoruusvuosilta lapionvarresta.<br />

Nurkumatta tehtiin pitkää työpäivää<br />

Tuusulan sorakuopilla, joilla<br />

50


hiekkaa kuormattiin lapiolla isän,<br />

autoilija Väinö Stenvallin ”Voortin”<br />

lavalle. Hiekkaa ja soraa tarvittiin<br />

rajattomasti 1950-luvun jälleenrakennuksille<br />

ja hätäaputietyömaille.<br />

Myöhemmin on kuultu Raimon<br />

muistelleen, että onneksi olin aikoinani<br />

saanut ”hyvän lahjan – työnteon<br />

lahjan”.<br />

Eikä miehen kunto ole päässyt<br />

rapistumaan missään vaiheessa.<br />

Useat kestävyysurheilun vuosittaiset<br />

massatapahtumat, kymmenien<br />

kilometrien hiihto-, juoksu-, luistelu-,<br />

soutu- ja pyöräilymaratoonit<br />

eri puolilla Suomea ovat vaatineet<br />

ja pitäneet kunnon korkealla ja ovat<br />

olleet edelleen ykkösasioita Raimon<br />

vuosiohjelmassa. Näistä on omat<br />

kuvauksensa kirjan sivuilla.<br />

Kirjaa myy:<br />

<strong>Kuljetus</strong> R.Stenvall Oy<br />

Teollisuustie 1, FI-04300 Tuusula<br />

P. 09 2744 4012<br />

51


Ensimmäisenä maailmassa:<br />

Automaattinen pysäköintipalvelu,<br />

joka toimii täysin ilman ihmisen apua<br />

Bosch ja Daimler ovat saavuttaneet<br />

merkittävän etapin.<br />

Yritykset ovat saaneet viranomaisilta<br />

luvan automatisoidulle pysäköintijärjestelmälle<br />

Mercedes-Benzin<br />

museossa Stuttgartissa. Pysäköintipalvelua<br />

käytetään älypuhelinsovelluksella<br />

eikä se vaadi turvakuljettajaa.<br />

Tämä tekee siitä maailman<br />

ensimmäisen täysin ilman kuljettajaa<br />

toimivan pysäköintijärjestelmän,<br />

joka on hyväksytty virallisesti<br />

jokapäiväiseen käyttöön.<br />

52<br />

Ajamisen automaatioastetta kuvaavalla<br />

SAE-asteikolla järjestelmä<br />

on tasolla neljä, eli ajoneuvo voi<br />

liikkua ilman kuljettajaa maantieteellisesti<br />

rajatulla alueella. (SAE,<br />

Society of Automotive Engineers)<br />

”Automatisoitu ajaminen ja pysäköinti<br />

ovat tulevaisuuden liikkumisen<br />

tärkeitä rakennuspalikoita.<br />

Pysäköintijärjestelmä näyttää miten<br />

pitkälle olemme jo päässeet<br />

tällä kehityspolulla”, sanoo Robert<br />

Bosch GmbH:n hallituksen jäsen<br />

Markus Heyn.<br />

”Viranomaishyväksyntä tasoittaa<br />

tietä automatisoiduille pysäköintipalveluille<br />

kaikkialla maailmassa”,<br />

sanoo johtaja Michael Hafner,<br />

joka vastaa ajoteknologoista ja automaattisesta<br />

ajamisesta Daimler<br />

AG:lla.<br />

Tärkein yhteinen<br />

tavoite turvallisuus<br />

Koska automatisoidulle ajamiselle<br />

ei ole ollut virallista hyväksymisprosessia,<br />

paikalliset viranomaiset<br />

ovat valvoneet projektia yhdessä<br />

saksalaisen sertifiointilaitoksen<br />

TÜV:n kanssa. Heidän tavoitteensa<br />

oli arvioida pysäköintihallissa käytettävän<br />

teknologian käytön turvallisuutta.<br />

Tuloksena on syntynyt kattava turvallisuuskonsepti,<br />

jonka testausja<br />

hyväksyntäkriteerejä voidaan<br />

hyödyntää tämän pilottiprojektin<br />

jälkeenkin. Konseptissa kehittäjät<br />

muun muassa määrittelivät, miten


automatisoitu ajoneuvo havaitsee jalankulkijat ja<br />

muut autot kulkureitillään ja pysähtyy luotettavasti<br />

kohdatessaan esteen.<br />

Teknologia automatisoidun<br />

ajamisen taustalla<br />

Automatisoitu pysäköintipalvelu ei kaipaa kuljettajaa:<br />

Aja auto pysäköintihalliin, hyppää autosta<br />

ulos ja passita auto pysäköintipaikalle yhdellä<br />

älypuhelimen ruudun napautuksella. Kun kuljettaja<br />

on poistunut pysäköintihallista, auto ajaa<br />

omalle paikalleen ja pysäköi itsensä. Myöhemmin<br />

auto palaa samaan paikkaan samalla tavalla.<br />

Tämä prosessi pohjautuu Boschin älykkään pysäköintihalli-infran<br />

ja Mercedes-Benzin autoteknologian<br />

yhteispeliin. Boschin sensorit valvovat<br />

ajoväylää ja sen ympäristöä ja tuottavat tiedon,<br />

jota ajoneuvon ohjaaminen vaatii. Autossa oleva<br />

teknologia muuttaa infrastruktuurin antamat<br />

käskyt ajotoimenpiteiksi. Näin autot voivat jopa<br />

ajaa itsenäisesti pysäköintihallissa ramppeja pitkin<br />

ylös ja alas kerrosten välillä. Jos sensorit havaitsevat<br />

esteen, ajoneuvo pysähtyy välittömästi.<br />

Huipennus vuosien työlle<br />

Bosch ja Daimler ryhtyivät kehittämään täysin<br />

automatisoitua pysäköintiä vuonna 2015. Tämän<br />

tuloksena kesällä 2017 yritykset esittelivät Mercedes-Benzin<br />

museon pysäköintihallissa Stuttgartissa<br />

yleisölle pilottiratkaisunsa: automatisoidun,<br />

todellisissa olosuhteissa toimivan pysäköintipalvelun,<br />

joka toimi sekä ilman kuljettajaa että<br />

kuljettajan kanssa. Tätä ensi-iltaa seurasi intensiivinen<br />

testausvaihe. Vuodesta 2018 lähtien museon<br />

kävijät ovat voineet käyttää pysäköintipalvelua<br />

koulutetun turvallisuushenkilön ohjeistamana.<br />

www.varova.fi • info@varova.fi • puh. 09 773 96 300<br />

VAROVA TUO MAAILMAN LÄHELLE<br />

Ulkomaankaupan toimitusketjussa on useita<br />

vaiheita, joissa ammattitaito punnitaan. Harva<br />

yritys pystyy yksin hallitsemaan logistiikan eri<br />

osa-alueita – eikä tarvitsekaan!<br />

JÄTÄ KOKO PROSESSI KANSAINVÄLISEN<br />

LOGISTIIKAN ASIANTUNTIJALLE - VAROVALLE<br />

Autamme valitsemaan kustannustehokkaat<br />

ja optimaaliset ratkaisut siten, että tuotteet<br />

saapuvat oikeaan aikaan perille niin vientikuin<br />

tuontikuljetuksissakin.<br />

Varova on suomalainen perheyritys, jolla on<br />

MAAILMANLAAJUINEN LOGISTIIKKAVERKOSTO<br />

Huolella valitut yhteistyökumppanit takaavat<br />

palvelun laadun sekä Suomessa että ulkomailla.<br />

VÄLITÄMME ASIAKKAISTA, TOISISTAMME JA<br />

YHTEISKUNNASTA. Välitämme myös kuljetuksia.<br />

Haluamme tuottaa asiakkaillemme ilahduttavan<br />

palvelukokemuksen huomioimisen,<br />

osaamisen ja joustavuuden<br />

kautta.<br />

Pilottiprojektin yksi osa-alue käsitti ajoneuvojen<br />

valaistuskonseptien testausta. Turkoosi valaistus<br />

tarkoittaa, että ajoneuvo on automatisoidun ajamisen<br />

tilassa ja informoi ohikulkijoita ja muita<br />

tienkäyttäjiä, että ajoneuvo ajaa itsenäisesti. Näiden<br />

testien tuloksia käsitellään hiljattain julkaistussa<br />

SAE-standardissa 3134. Virallisen ja lopullisen<br />

viranomaishyväksynnän saaminen on merkittävä<br />

virstanpylväs Boschille ja Daimlerille: Pian<br />

kiinnostuneet voivat kokea innovatiivisen pysäköintipalvelukokemuksen<br />

Mercedes-Benzin<br />

museon pysäköintihallissa kokonaan ilman turva-kuljettajan<br />

apua.


Autojen pitäminen jatkuvassa<br />

toimintakunnossa on kuljetusalalla<br />

nykyään erittäin tärkeää<br />

• Polttoainevarkauden hälytin etäyhteydellä<br />

• Kaksipalkeiset tukiakselit parantavat kuorman käsiteltävyyttä pystysuunnassa<br />

• Yhdistetty päällirakenne tehostaa hallintaa<br />

Kuorma-autoihin kohdistuvat<br />

polttoainevarkaudet ovat merkittävä<br />

ongelma monella alueella ja<br />

monelle kuljetusyritykselle. Varastettu<br />

polttoaine aiheuttaa kustannuksia<br />

jo itsessään. Suurempi ongelma<br />

on kuitenkin se, että kuorma-auto<br />

voi joutua odottamaan<br />

useita tunteja ennen kuin kuljetusta<br />

päästään jatkamaan.<br />

54<br />

"Autojen pitäminen jatkuvassa toimintakunnossa<br />

on kuljetusalalla<br />

nykyään erittäin tärkeää", sanoo<br />

Scanian kuorma-autotoimintojen<br />

varatoimitusjohtaja Alexander<br />

Vlaskamp. "Polttoainevarkauden<br />

hälyttimen ja muiden kehittämiemme<br />

älykkäiden etäyhteyspalvelujen<br />

avulla asiakkaamme voivat<br />

hallinnoida kuorma-autojaan<br />

helpommin ja lisätä niiden käytettävyyttä."<br />

Scanian uusi hälytysjärjestelmä<br />

toimii paikallisesti ja lähettää lisäksi<br />

tekstiviesti- ja sähköpostiilmoituksia<br />

ajoneuvojen hallintajärjestelmän<br />

kautta, jos asiakkaalla<br />

on käytössään Scanian Kontrollipaketti.<br />

Kun hälytysjärjestelmä


kytketään päälle, se valvoo polttoainetasoa<br />

jopa 65 tunnin ajan,<br />

kunhan kuorma-auton akun pääkytkin<br />

on päällä. Jos polttoainetaso<br />

laskee nopeasti 4-8 prosenttia<br />

(tankin koosta riippuen), hälytyssireeni<br />

laukeaa.<br />

"Jos joku peukaloi ajoneuvoa,<br />

käyttäjä saa hälytyksen ja polttoainevarkauden<br />

seuraukset voidaan<br />

välttää tai niitä voidaan ainakin<br />

lieventää", Vlaskamp toteaa.<br />

"Asiakkaamme saavat järjestelystä<br />

mielenrauhaa, koska järjestelmä<br />

auttaa välttämään odottamattomia<br />

käyttökatkoksia".<br />

Vahinkojen välttäminen<br />

lastauksen aikana<br />

kettä tapahtuu vain pystysuunnassa.<br />

Näin kuorma-auto on helpompi<br />

pitää oikealla paikalla, ja purkamisen<br />

aikaisen vaakasuoran liikkeen<br />

tukijaloille aiheuttamia vaurioita<br />

voidaan vähentää.<br />

Tämä on erityisen tärkeää ohjaavalla<br />

tukiakselilla varustetuille<br />

kuorma-autoille, koska ne liikkuvat<br />

eri tavalla tukiakselin ilmapaljejärjestelmän<br />

vuoksi. Scania on<br />

poistanut tämän riskin ottamalla<br />

käyttöön uuden ominaisuuden,<br />

joka vapauttaa tukiakselin jarrut<br />

automaattisesti. Kun pyörät voivat<br />

pyöriä vapaasti, tukiakselista<br />

ei pääse siirtymään voimia, jotka<br />

voisivat siirtää kuorma-auton pois<br />

halutulta paikalta.<br />

Yhdistetty päällirakenne<br />

tehostaa hallintaa<br />

Scanian huippuluokan BCI:tä (Bodybuilder<br />

Communication Interface,<br />

päällirakentajan tietoliikenneliittymä)<br />

voidaan nyt käyttää myös<br />

päällirakenteeseen liittyvien toimintojen<br />

mittaukseen ja valvontaan.<br />

Liittymä kerää kuorma-auton<br />

antureista tietoja esimerkiksi painosta,<br />

lämpötilasta ja hälytyksistä.<br />

Tiedot lähetetään sisäänrakennetun<br />

Scania C300 Communicatorin<br />

kautta asiakkaan FMS-järjestelmään<br />

(jos asiakkaalla on käytössä<br />

Scanian Kontrollipaketti-palvelu).<br />

Näin kaikki ajoneuvon ja päällirakenteen<br />

tärkeät tiedot sijaitsevat<br />

yhdessä helppokäyttöisessä paikassa.<br />

Samalla myös valvontatietojen<br />

hyödyntämiseen tarvittava<br />

alkuinvestointi pienenee.<br />

"Etäyhteydellä kytketty päällirakenne<br />

lisää kuljetusyrityksen hallintamahdollisuuksia",<br />

sanoo Alexander<br />

Vlaskamp. "Erikoislasteja,<br />

kuten ruokapakasteita, voidaan<br />

valvoa ja dokumentoida koko kuljetuksen<br />

ajan. Näin voidaan varmistaa,<br />

että lasteja käsitellään oikein<br />

kuljetusketjun joka vaiheessa."<br />

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!<br />

Valmiina lähtöön.<br />

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.<br />

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset<br />

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.<br />

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät<br />

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.<br />

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.<br />

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.<br />

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.<br />

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.<br />

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.<br />

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014<br />

-standardin mukaisesti.<br />

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.<br />

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.<br />

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab<br />

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm<br />

Scania esittelee parannetun kuormankäsittelytekniikan<br />

vaihtokorikuorma-autoille,<br />

jotka käsittelevät<br />

kontteja tai muita vaihdettavia<br />

päällirakenteita. Kun korin alla<br />

olevaa kuorma-autoa nostetaan tai<br />

lasketaan ilmajousituksen avulla,<br />

on äärimmäisen tärkeää, että liiwww.drager.fi<br />

55


Entistä kehittyneempiä<br />

turvatyynyjä, turvavöitä ja<br />

istuimia automatisoitujen<br />

autojen aikuis- ja<br />

lapsimatkustajille<br />

• Ohjauspyörä ja polkimet sisäänvedettyinä<br />

automaattisessa ajotilassa<br />

• Etuturvatyyny integroitu kojelautaan<br />

ja sivuturvatyynyt etuistuinten<br />

kylkiin<br />

• Takaistuimen valaistut turvavyölukot<br />

ja lämmitettävä hihna<br />

kannustavat vyön käyttöön<br />

• Pre-Safe Child takaa ennakoivaa<br />

suojaa perheen pienimmille ja<br />

seuraa lapsen hyvinvointia<br />

Automatisoiduissa ja autonomisissa<br />

ajoneuvoissa tarvitaan kokonaisvaltaista<br />

turvallisuuskonseptia<br />

ja uusia turvallisuusratkaisuja,<br />

sillä matkustajien istuma-asennot<br />

ja istumapaikat saattavat olla paljon<br />

monipuolisempia kuin tähän<br />

saakka. Mercedes-Benz esittelee<br />

autonomisen aikakauden matkustajaturvallisuutta<br />

monipuolisesti<br />

kokeellisessa turvallisuusteknisessä<br />

ESF <strong>2019</strong> -autossaan.<br />

Ohjauspyörä ja polkimet: Kun<br />

ESF <strong>2019</strong> ajaa täysin autonomisesti,<br />

ohjauspyörä ja polkimet on<br />

vedetty lattian sisään eikä ohjauspyörä<br />

pyöri. Tämä pienentää loukkaantumisriskiä<br />

mahdollisessa<br />

törmäyksessä yhdessä tasaisen ja<br />

pehmustetun lattian kanssa.<br />

56<br />

Sähköiset ohjauskäskyt: ESF<br />

<strong>2019</strong>:n Steer-by-wire-teknologia –<br />

ohjauskäskyjä ei välitetä mekaanisesti<br />

vaan sähköisesti – tukee uutta<br />

suorakulmaista ohjauspyörän<br />

geometriaa. Ohjauksen välitystä<br />

ohjataan nyt mukautuvasti, jolloin<br />

aiempaa selvästi pienempi liike<br />

riittää pyörien kääntämiseen. Siksi<br />

käsiä ei tarvitse laittaa ristiin edes<br />

suurta ohjausliikettä tehtäessä.<br />

Etuistuinten turvavyöt: Turvavyöt<br />

on integroitu etuistuimiin,<br />

jotta vyö kulkee mahdollisimman<br />

lähellä vartaloa myös aiempaa rennommassa<br />

istuma-asennossa. Turvavöissä<br />

on sähkömoottorikäyttöiset<br />

tehokiristimet, jotka kiristyvät<br />

Pre-Safe-tilanteissa. Ne voivat<br />

myös laueta ennakoivasti, kiristää<br />

turvavyön sopivalla tavalla ja vetää<br />

matkustajan taaksepäin edullisempaan<br />

pystysuoraan asentoon.<br />

Sähkötoimiset turvavöiden kiristimet<br />

ovat uudelleen käytettävissä<br />

kiristymisen jälkeen.<br />

Kuljettajan turvatyyny: ESF<br />

<strong>2019</strong>:ssa kuljettajan turvatyyny on<br />

integroitu kojelautaan ohjauspyörän<br />

sijaan. Kolmiulotteinen 120<br />

litran vetoinen tyyny levittäytyy<br />

lauetessaan yli kojelaudan ja yli<br />

yläosastaan viistetyn ohjauspyörän,<br />

jolloin se peittää suojaavasti<br />

aiempaa suuremman alueen. Jos<br />

ESF ajaa kolarihetkellä kuljettajan<br />

ohjauksessa, ohjauspyörä liikkuu<br />

millisekunneissa 100 milliä sisäänpäin<br />

turvatyynyn lauetessa.<br />

Integroidut sivuturvatyynyt: Sivuturvatyynyt<br />

löytyvät nyt etuistuinten<br />

selkänojan sivuilta molemmin<br />

puolin. Tilavuudeltaan 40-litrainen,<br />

siipien mallinen turvatyyny<br />

ympäröi lauetessaan matkustajien<br />

hartioiden ja käsivarsien alueen lisäksi<br />

myös pään alueen. Istuimeen<br />

integroinnin ansiosta suojavaikutus<br />

ei enää riipu istuma-asennosta<br />

tai selkänojan säädöistä. Lisäksi<br />

tyyny suojaa matkustajaa myös<br />

keskeltä eli iskeytymiseltä toista<br />

matkustajaa vasten (ns. Far-Sidetörmäys),<br />

ei ainoastaan varsinaisen<br />

törmäyksen puolelta.<br />

Turvallisuutta takaistuimella:<br />

Takatilan turvatyynyssä on uusi<br />

putkirakenne. Takaturvavyön<br />

käyttämisestä on tehty aikaisempaa<br />

helpompaa ja houkuttavampaa<br />

turvavyön ojentimien, valaistujen<br />

turvavyölukkojen, USB-turvavyölukkojen<br />

sekä lämmitettävän<br />

turvavyöhihnan avulla.


Pre-Safe Child takaa<br />

ennakoivaa suojaa perheen<br />

pienimmille ja seuraa lapsen<br />

hyvinvointia<br />

ESF <strong>2019</strong> -auton Pre-Safe Child<br />

-lastenistuin on verkotettu auton<br />

kanssa radiosignaaliyhteydellä.<br />

Vaaran havaitessaan tunnistimet<br />

lähettävät istuimelle signaalin, joka<br />

käynnistää suojatoimenpiteet<br />

millisekunneissa: lastenistuimen<br />

vyöt kiristyvät ja törmäyssuojaelementit<br />

tulevat esiin istuimen sivuilta.<br />

Kiristyneen turvavyön ansiosta<br />

lapsi pysyy paremmin paikoillaan<br />

ja häneen kohdistuva kuormitus<br />

laskee merkittävästi. Sivusuojaelementit<br />

ponnahtavat esiin aina<br />

oven puolelta, huolimatta lapsen<br />

istumasuunnasta.<br />

istuimelta ilman, että kuskin huomiokyky<br />

liikenteessä herpaantuu.<br />

ESF <strong>2019</strong> -auton verkotettu lastenistuin<br />

valvoo lapsen lämpötilaa,<br />

pulssia, hengitystä ja nukkumistilaa.<br />

Lastenistuimeen on lisäksi<br />

asennettu kamera. Kuljettaja<br />

voi seurata lapsen hyvinvointia<br />

ja tilaa medianäytön animaatioiden<br />

(”Kaikki hyvin” tai Lapsi herää”)<br />

sekä kameran välittämän live-videokuvan<br />

avulla. Lisäksi kaikki<br />

elintoimintotiedot voidaan ajon<br />

aikana siirtää Mercedes me -sovelluksella<br />

älypuhelimeen.<br />

Pre-Safe-lastenistuin on kääntyvä,<br />

joten lapsi voidaan nostaa istuimeen<br />

ja sieltä pois katsesuunta<br />

oveen päin. Sen jälkeen istuinta<br />

käännetään 90 astetta (lapsen<br />

kasvot menosuuntaan tai taaksepäin),<br />

jolloin järjestelmä jännittyy<br />

jousen voimasta. Näin muodostunutta<br />

jousivoimaa hyödynnetään<br />

tarvittaessa siten, että istuimeen<br />

integroitu 5-pistevyö kiristyy, jos<br />

auto tunnistaa Pre-Safe-toimintojen<br />

laukaisun.<br />

Kolmiulotteinen 120 litran vetoinen tyyny levittäytyy lauetessaan yli kojelaudan<br />

ja yli yläosastaan viistetyn ohjauspyörän, jolloin se peittää suojaavasti aiempaa<br />

suuremman alueen.<br />

Turvaistuinkonseptiin on lisäksi<br />

integroitu asennusvalvonta istuimen<br />

käyttövirheiden estämiseksi.<br />

Istuimesta löytyvät kahdeksan<br />

symbolia sekä niitä vastaavat animaatiot<br />

auton MBUX-järjestelmän<br />

medianäytössä opastavat asennuksen<br />

kaikki vaiheet havainnollisesti.<br />

Animaatiot ilmaisevat myös,<br />

mikäli asennus onnistui.<br />

Turvallisuussuositusten mukaan<br />

pikkulasta olisi kuljetettava auton<br />

takaistuimella selkä menosuuntaan<br />

15-kuukautiseksi saakka. Tähän<br />

tarkoitetut i-Size-lastenistuimet<br />

voidaan kiinnittää auton Isofix-kiinnikkeisiin<br />

selkä menosuuntaan.<br />

Haittana on, että tällöin lasta<br />

ei pysty tarkkailemaan kuljettajan<br />

Tilavuudeltaan 40-litrainen, siipien mallinen turvatyyny ympäröi lauetessaan<br />

matkustajien hartioiden ja käsivarsien alueen lisäksi myös pään alueen.<br />

57


Uusi teknologia: vähemmän<br />

pienhiukkasia, vähemmän jarrupölyä<br />

58<br />

Sähköisen liikkuvuuden edelläkävijä<br />

Bosch on vuoden<br />

2018 alun jälkeen kerännyt<br />

noin 13 miljardin edestä<br />

henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen<br />

akkuvoimansiirtoon<br />

liittyviä tilauksia. Uusien tilausten<br />

ja aktiivisen kehitystyön ansiosta<br />

yhtiö on menestynyt vaikeassa<br />

markkinatilanteessa: vuonna <strong>2019</strong><br />

Mobility Solutions -liiketoimintaalue<br />

on jälleen kehittynyt globaalia<br />

autonvalmistusta nopeammin.<br />

Markkinoiden voimakkaasta laskusuhdanteesta<br />

huolimatta sektorin<br />

myynti yltänee lähes edellisvuoden<br />

tasolle.<br />

”Liikkuvuuden muutokseen liittyy<br />

haasteita, mutta ehdottomasti<br />

myös mahdollisuuksia, joihin haluamme<br />

tarttua”, Boschin pääjohtaja<br />

Volkmar Denner kertoo.<br />

Bosch kehittää tavanomaisia voimansiirtoratkaisuja<br />

mutta panostaa<br />

samalla sähköistykseen. Sen tavoitteena<br />

on myös varmistaa liikkuvuuden<br />

automaatio, verkottuminen<br />

ja personointi. Elektroniikka ja<br />

ohjelmistot ovat keskeisiä tekijöitä<br />

tässä kehityksessä: ohjelmistoalan<br />

osaamiseen panostetaan vuosittain<br />

kolme miljardia euroa. Tavoitteena<br />

on varmistaa liikkumisen ekologisuus<br />

ja liikkuvuusratkaisujen saatavuus.<br />

Tehokas voimansiirto:<br />

polttomoottoreista<br />

polttokennoihin<br />

Bosch näyttää tietä ilmastotoimissa<br />

muun muassa tekemällä kaikista<br />

toimipisteistään hiilineutraaleja<br />

ensi vuodesta lähtien.<br />

”Lisäksi kehitämme liikkuvuusratkaisuja,<br />

jotka eivät lisää ilmaston<br />

lämpenemistä ja ilmanlaadun heikkenemistä”,<br />

Denner täydentää.<br />

Toiminta sähköisen liikkuvuuden<br />

alalla on huomattavasti muita yrityksiä<br />

laajempaa: sen aluevaltauksiin<br />

kuuluvat monenlaiset ratkaisut<br />

polkupyöristä hyötyajoneuvoihin ja<br />

48 voltin hybrideistä täysin sähköisiin<br />

voimansiirtojärjestelmiin.<br />

Vuoden alussa Bosch ennusti henkilöautoissa<br />

ja kevyissä hyötyajoneuvoissa<br />

käytettävien sähköliikkuvuuskomponenttien<br />

myynnin<br />

kasvavan viiteen miljardiin euroon<br />

vuoteen 2025 mennessä.<br />

”Päästöttömän liikkuvuuden teknologiaa<br />

kehitettäessä ensimmäisenä<br />

haasteena on saada markkinat<br />

hyväksymään uudet vaihtoehdot. Tämä<br />

onnistuu vain riittävän edullisilla<br />

ratkaisuilla. Jos niitä ei löydy, ilmastotyö<br />

jää puolitiehen”, Denner toteaa.<br />

Uusi teknologia:<br />

vähemmän pienhiukkasia,<br />

vähemmän jarrupölyä<br />

Vuonna 2030 kolme neljästä uudesta<br />

autosta tulee edelleen kulkemaan<br />

polttomoottorilla – osa kuitenkin 48<br />

voltin akkujärjestelmän tai ladattavan<br />

hybridiratkaisun tukemana. Tästä<br />

syystä Bosch on panostanut myös<br />

diesel- ja bensamoottorin tehokkuuden<br />

parantamiseen. Uusimmissa<br />

moottorimuutoksia sekä nykyaikaista<br />

pakokaasun käsittelyä hyödyntävissä<br />

ratkaisuissa bensamoottoreiden<br />

pienhiukkaspäästöt on saatu nipistettyä<br />

jopa 70 % Euro 6d -standardin<br />

vaatimuksia alemmiksi myös<br />

aidoissa ajo-olosuhteissa.<br />

Bosch pyrkii myös minimoimaan<br />

jarrutuksen aiheuttamat hiukkaspäästöt.<br />

Yksi edistysaskeleista on<br />

iDisc, jonka hiukkaspäästöt jarrutuksen<br />

yhteydessä ovat vain 10 %<br />

tavallisen jarrulevyn vastaavista.<br />

Toinen uusista ratkaisuista on regeneroiva<br />

jarrujärjestelmä, joka voi<br />

vähentää sähköajoneuvojen muodostamaa<br />

jarrupölyä jopa yli 95 %.


Alkuperäis- ja tarvikevaraosat:<br />

VOLVO | SCANIA | MB | RENAULT | IVECO | MAN | DAF | BPW | SAF | ROR<br />

Meiltä saat raskaan kaluston varaosat merkkiin kuin merkkiin.<br />

Yhteisostot suoraan varaosavalmistajilta takaavat uusimmat osat<br />

ja laajimman valikoiman vaihtoehtoja.<br />

Palvelemme sinua<br />

varaosa-asioissa ympäri Suomen:<br />

Vantaalla<br />

Juhanilantie 4, 01740 Vantaa Puh. 010 229 3080<br />

Tampereella<br />

Kaskimäenkatu 2b, 33900 Tampere Puh. 010 229 3081<br />

Lahdessa (uusi osoite 1.5 alkaen)<br />

Laatukatu 3, 15680 Lahti Puh. 010 229 3086<br />

Turussa<br />

Orikedonkatu 21, 20380 Turku Puh. 010 229 3082<br />

Lappeenrannassa<br />

Höyläkatu 2, 53500 Lappeenranta Puh. 010 229 3090<br />

Kokkolassa<br />

Indolantie 27, 67600 Kokkola Puh. 010 229 3098<br />

Oulussa<br />

Kiilletie 1, 90630 Oulu Puh. 010 229 3099<br />

Seinäjoella (uusi osoite 1.5 alkaen)<br />

Piirturinväylä 2, 60100 Seinäjoki Puh. 010 229 3088<br />

Joensuussa<br />

Avainkuja 3, 80100 Joensuu Puh. 010 229 3095<br />

Rovaniemellä<br />

Yhdysväylä 4, 96910 Rovaniemi Puh. 010 229 3087<br />

Skuba-päivät<br />

27.9.<strong>2019</strong><br />

klo 8.00-17.00<br />

kaikissa<br />

toimipisteissä.<br />

www.skuba.fi<br />

Soita ja tarkista päivän nettohinta!<br />

Nopeat toimitukset ympäri Suomen!


Aina sovitusti ehjänä perille<br />

– ilman välipurkuja!<br />

TÄYDEN PALVELUN<br />

LOGISTIIKKATALO<br />

LUOTETTAVIN KUMPPANISI<br />

Tarjoamme asiakkaillemme täsmälliset ja luotettavat<br />

kuljetusratkaisut ja palvelukokonaisuuden,<br />

johon voidaan liittää tukipalveluita yksilöllisesti<br />

tarpeen mukaan. Kattava yhteistyöverkostomme<br />

mahdollistaa toimimisen laajalla operointialueella.<br />

JOUSTAVAT VARASTOPALVELUT<br />

• Lyhyt- ja pitkäaikainen varastointi<br />

• Tavaran vastaanotto<br />

• Keräily<br />

• Lähettäminen<br />

• Inventointi<br />

TEHOKKAAT TERMINAALIPALVELUT<br />

• Kuormien purku<br />

• Lastaus<br />

• Lajittelu<br />

• Välivarastointi<br />

YHTEYSTIEDOT<br />

Kristian Lella<br />

p. 050 919 22 63<br />

kristian.lella@gli.fi<br />

Tero Santaniemi<br />

p. 0400 184 247<br />

tero.santaniemi@gli.fi<br />

Patamäenkatu 4,<br />

33900 Tampere<br />

www.gli.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!