04.04.2020 Views

Suomen Sahayrittäjät 1/2020

Suomen Sahayrittäjät ry:n julkaisema ammattilehti

Suomen Sahayrittäjät ry:n julkaisema ammattilehti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1 / 2020

1


Kuva: Kaija Laaksonen

PÄÄKIRJOITUS

Talven selkä on taittunut?

Vanha perimätieto kertoo, että helmikuun lopun tienoilla

kevät alkaa ottaa vahvempaa otetta ja kylmin

talvi on väistymässä. Kysymys kuuluu vuonna 2020:

Milloin se talvi sitten tuli – vai tuliko sitä ollenkaan?

Elämme historiallista vuotta. Se legendaarinen ”miesmuisti”

ei muista vastaavaa talvea ollenkaan. Etelä- ja Keski-Suomen

vähälumisuus tai oikeammin lumettomuus saa jäyhemmänkin

suomalaisen avaamaan keskustelua huoltoaseman kahvipöydässä.

Pohjois-Suomen osalta mittauspisteet hakevat lumen

korkeudessa uusia ennätyksiä!

Onko tämä ilmastonmuutos nyt uusi normaali, vai harvinaislaatuinen

poikkeus – sen aika tullee lähivuosina näyttämään.

Sanokoonpa kuka tutkija tai ilmastoviisas mitä tahansa, itse

uskon siihen, että hyvin hoidetut, puulajiltaan monipuoliset

metsät ovat paras mahdollinen keino hillitä ilmastonmuutosta

meidän suomalaisten osalta. Joihinkin metsälöihin sopii aukkohakkuu

ja joihinkin jatkuvan kasvatuksen tapa tuottaa laadukasta

tukkipuuta. Yhtä ja ainoaa totuutta metsänhoidossa

ei varmastikaan ole olemassa. Vanhat metsänhoitotavat, jotka

ovat tehneet laadukkaan perustan nykyiselle metsäomaisuudellemme,

kannattaa ottaa keskusteluun ja joskus käyttöönkin.

Laadukas sahatavara tai huonekalupuu kun ei tarvitse olla

sentin vuosikasvulla olevaa ”höttöä”. Jo tällä hetkellä tiheäsyisellä

männyllä tai kuusella ja hyvälaatuisella koivulla on markkinoilla

kova kysyntä. Laadulla on tekijänsä…

Talvipäivillä helmikuun alussa pidettiin sääntömääräinen vuosikokous,

jossa valittiin Suomen Sahayrittäjien hallitus jatkamaan

työtä ja taistelua kotimaisen puurakentamisen ja (Lähi)

puunkäytön puolesta. Muutama muutoskin kokoonpanossa

2

tapahtui. Jukka Tuomenoja ja Jorma Sirpoma ovat ansainneet

kiitokset siitä ansiokkaasta ja arvokkaasta työstä, jota he

ovat vuosikymmenten aikana yhdistyksemme eteen tehneet!

Kevätmessut jäivät nyt pois kevään ohjelmistosta. Olimme varustautuneet

huolellisesti esittelemään Lähipuuta Helsingin

Messukeskuksessa neljän eri jäsenyrityksen kanssa. Korona

muutti suunnitelmat meiltä ja monilta muiltakin. Tuosta koronasta

taisikin tulla vuoden haastavin juttu, ihan globaalistikin

ajateltuna. Nyt, jos koskaan, on jokaisen kuluttajan mietittävä

tarkasti ostokäyttäytymistään ja keskittää ostokset ja hankinnat

kotimaiseen ja mieluusti vielä lähellä tuotettuun/jatkojalostettuun.

Sillä on nimittäin iso aluetaloudellinen ja kansallinen

vaikutus minne eurot laitetaan.

Seuratkaa uutisia netistä www.sahayrittajat.fi ja facebookista

www.facebook.com/sahayrittajat

Syksyn matkakohde on lukittu. Tänä vuonna kannattaa olla

melkoisen ripeä, että varmistaa paikkansa Slovakian reissussa.

Viime syksynä jäi moni

kotio, kun lentokone ilmaan

nousi…

Pidetään yhteyttä:

timo.ripatti@sahayrittajat.fi

040 821 82 38

Rahulanniementie 57

79100 LEPPÄVIRTA


1/2020

LÄHIPUU ®

4 Tamminiemen Saha ja Höylä sai vuoden 2019 Sahayrittäjä

-palkinnon

8 Koko maan metsäasioiden lisäksi paikalliset näkökulmat

kiinnostavat

12 Katse väreihin ja ulkomaaleihin!

14 Talvitapahtuma Tallinnassa - viikonloppu koulutusta ja

yhdessäoloa

17 Jäseninfo

Sahayrittäjien opintomatka Slovakiaan

10.-13.9.2020 > s. 18.

Kannen kuva: Timo Ripatti

Suomen Sahayrittäjät ry

Suomen Sahayrittäjät ry on piensaha- ja höyläämöteollisuuden

yhteistoiminta- ja etujärjestö, joka on perustettu vuonna 1946

edistämään alan toimintaedellytyksiä, ja sitä työtä yhdistys jatkaa

edelleenkin. Jäsenilleen Suomen Sahayrittäjä ry tarjoaa tietoja

alasta ja sen kehityksestä, asiakaskontaktipalvelut, näkyvyyden

yhdistyksen verkkosivuilla, koulutus-, neuvonta ja tuotetekniset

palvelut, jäsenetualennuksia yhteistyökumppaneilta, koulutusmatkoja

ja -retkiä sekä Suomen Sahayrittäjät-lehden neljä

kertaa vuodessa ja BioEnergia-lehden vuosikerran.

Vuosijäsenmaksu vuonna 2020 on 150 €, verovähennyskelpoinen.

Kannatusjäsen vuosimaksu on 50 €.

Suonen Sahayrittäjät on Suomen Sahayrittäjät ry:n julkaisema

ammattilehti, jota lukevat jäsenten lisäksi myös muut

alan ammattilaiset ja sidosryhmät. Lehti ilmestyy 4 kertaa

vuodessa. Maksuehdot 14 päivää netto.

Suomen Sahayriäjät ry

Rahulanniemene 57, 79100 LEPPÄVIRTA

Puh. 040 821 82 38, info@sahayriajat.fi

www.sahayriajat.fi

Ilmoitushinnat vuonna 2020

Etukansi: 955 €

2 sivu ja takakansi: 870 €

Tekstissä: 1/1sivu 420 €, 1/2 sivua 310 €,

1/4 sivu 235 €, 1/8 sivu 190 €

Jäsenhinta: 1/8 sivu 109 €

Lisävärien käyttö: 84 €/lisäväri

Ilmoitushinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Reklamaatiot kahdeksan päivän kuluessa ilmestymisestä.

Päätoimittaja: Timo Ripatti,

timo.ripatti@sahayrittajat.fi, 040 821 82 38

Talous- ja jäsenasiat: Sirkku Varpa,

sirkku.varpa@sahayrittajat.fi, 040 5250 163

Ilmoitusmyynti: Timo Ripatti,

timo.ripatti@sahayrittajat.fi, 040 821 82 38

Painopaikka: Grano Oy, Kuopio

Taitto: Kaija Laaksonen, laaksonen.kaija.m@gmail.com

3


Tamminiemen Saha ja

Höylä sai vuoden 2019

Sahayrittäjä -palkinnon

Mänä-Vilppulassa toimiva

Tamminiemen Saha ja Höylä on

Suomen vanhimpia, ellei jopa

vanhin saha-alan yritys.

Vuoden 2019 Sahayrittäjä

2019 -palkiu Marko

Tamminiemi.

Tammikosken rannalla mylly oli

jauhanut viljaa 1800 luvun alkupuolelta

lähtien ja ensimmäinen

lauta irtosi vesivoimalla

toimivan sahan terästä vuonna jo

vuonna 1917.

Maatalouden lisäelinkeinona toiminut

sahaus muuttui päätoimiseksi 1970 luvulla,

jolloin nykyisen yrittäjän isä Seppo

Tamminiemi teki päätöksen luopua

maataloudesta sekä myllytoiminnasta

ja päätti keskittyä pelkästään sahaus- ja

höyläystoimintaan.

Marko Tamminiemi, 50 v. on perinteikkään

yrityksen neljäs sukupolvi. Yrittäjän

vetovastuu alkoi hänen osaltaan 1993,

4

jolloin sahateollisuusteknikon paperit

olivat tuoreena taskussa.

”Pienestä pojasta pitäen olen saanut sahalla

työskennellä ja veri veti jatkamaan

perheyritystä eteenpäin”, muistelee

Marko Tamminiemi.

Perinteistä tuotantoa ja kasvua

hirsirakentamisesta

Tamminiemen Saha ja Höylä tunnetaan

yrityksenä, jonka tuotevalikoima on kohtuullisen

runsas.

”Perinteinen malli meillä on ollut, että

muun muassa listat, lattialaudat, paneelit

ja ulkoverhouslaudat löytyvät varastosta

asiakkaalle mukaan. Viime vuosina

olemme panostaneet vahvasti myös

pelkkahirsien tuotantoon”.

Hirsirakentaminen on vahvassa kasvussa

ja kysyntää pelkkahirsille tuntuu olevan.

Pelkkahirsien myynti näyttelee Tamminiemen

Sahan ja Höylän liikevaihdosta

nykyisellään jo yli kolmannesta. Asiakkaiden

tilaustyönä sahaamme noin puolet

ja toinen puoli pelkkahirsiä lähtee varastoinnin

kautta loppukäyttäjille.

”Uudisrakentaminen, vanhojen hirsirakennusten

korjaukset, loma-asuntojen

ja aittojen rakentaminen on nyt mukavassa

vauhdissa”, kertoo Marko.


Hirsipelkkaa lähdössä Tamminiemen sahalta asiakkaalle.

Perinteinen hirsirakentaminen – ilman

liimoja tai mitään muutakaan keinotekoista

lisäainetta – on koeteltu satojen

vuosien ajan Suomen joskus karuissa ja

haasteellisissa ilmasto-olosuhteissa.

Lähipuusta valmistetulla hirsirakenteella

on kuitenkin kyky sopeutua ja tasata ilman

kosteusvaihteluita.

”Parempaa lahjaa itselle ja myös jälkipolville

on vaikeaa kuvitella, siksi suosittelen

vahvasti perinteistä hirsivaihtoehtoa

rakentamiseen. Puulla on niin

vahvat terveydelliset ja asumisviihtyvyyteen

liittyvät positiiviset vaikutukset,

että sitä voi ja pitää käyttää rohkeasti.

Ympäristöasiat ovat myös seikka, joka

kannattaa huomioida, sitoohan kuutio

puuta ilmakehästä 710 kg hiilidioksidia”,

muistuttaa yrittäjä Marko Tamminiemi.

Lähipuu® raaka-aine tulee

läheltä

Raaka-aineen, eli tukkien hankinta-alue

yrityksellä on pieni. Valtaosa tukeista ostetaan

suoraan paikallisilta metsänomistajilta,

ja jonkin verran puuta hyödynnetään

myös omista metsähakkuista.

Tukkipuuta liikkuu Tamminiemen sahalla

noin 1000 m 3 tämän kevään aikana.

Sahattavasta määrästä puolet kulkee

jatkojalostuksen, tässä tapauksessa höylän

läpi.

”Kaksi vuotta sitten olimme Suomen

Sahayrittäjät ry:n ensimmäinen jäsenyritys,

joka otti käyttöön Lähipuu®tuotemerkin.

Meille ja asiakaskunnallemme

on tärkeää, että jalostamamme

ja myymämme sahatavara on laadukasta

ja tehty mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä.

Tänä vuonna osa sahattavasta

raaka-aineesta tulee sahalta katsottuna

vain muutaman sadan metrin

päästä. Sen pienemmäksi ei oikein meinaa

saada tuota hiilisen tassun jälkeä.

Lähipuu® – tuotemerkin käyttö yrityksen

toiminnassa ja tuotteissa antaa kuluttajalle

täyden varmuuden kotimaisesta,

turvallisesta sekä ympäristöystävällisestä

tuotteesta, ja nykyään sillä

on todella suuri merkitys. Puurakenteisiin

sitoutuu ja varastoituu myös rutkasti

ilmakehän hiilidioksidia. Yksi kuutio

sahatavaraa varastoi loppuelämäkseen

710 kg hiilidioksidia. Mikä onkaan parempi

rakennusmateriaali ilmaston kannalta

kuin Lähipuu®”, kysyy Marko Tamminiemi.

Puu jalostuu tulevaisuudessakin

Tammikosken rannalla

Tamminiemen Saha ja Höylä katsoo tulevaisuuteen

luottavaisesti. Yrityksen

kunnioitettavat 103 toimintavuotta talouden

nousuineen ja laskuineen on

tarjonnut jokaiselle yrittäjäsukupolvelle

omanlaistaan, joskus jopa haasteellista

toimintaympäristöä.

”Nyt näyttää sille, että jonkinsorttinen

puurakentamisen nousukausi on tuloillaan.

Puun merkitys ja arvostus asumisterveellisenä

rakennusmateriaalina on

saanut jopa julkisen rakentamisen kallistumaan

puuvaihtoehdon puolelle.

5


Marko Tamminiemi Tammikosken partaalla. Takana viime

vuosisadalla rakenneu vesivoimalla(kin) toiminut sahalaitos.

Tamminiemen sahan varastosta löytyy myös tuppeensahaua

koivua.

Uskon, että juuri alkanut uusi vuosikymmen

voi olla puurakentamisen vuosikymmen.

Toivottavasti myös kuntien rakennushankkeista

päättävät tahot ymmärtävät

aluetaloudellisen merkityksen,

kun rakennusmateriaalien hankinnoista

päätetään”, muistuttaa ja ”vinkkaa” arvoituksellisesti,

juuri palkittu sahayrittäjä

Marko Tamminiemi.

Suomen Sahayrittäjät ry painotti Vuoden

Sahayrittäjä 2019 valinnassaan

Tamminiemen Sahan ja Höylän pitkäjänteistä

ja aktiivista kehitystyötä yritystoiminnassa.

Uusien tuotteiden, innovaatioiden

ja markkinointikanavien myötä

yritys on nostanut toiminnallaan pienten

saha-alan yritysten tunnettuutta ja

painoarvoa.

Ympäristöasioihin sitoutuminen on Tamminiemen

Sahalla ja Höylällä erinomaisella

tasolla.

Teksti ja kuvat: Timo Ripatti

6


Suomen suurin

metsäalan verkkokauppa!

Tukkivannesaha

LumberMate LM29

14 hp Kohler moottori

Tukin maksimiläpimitta 74 cm

Sahausleveys max. 56 cm

Sahauspituus 5,0 m

Alustan pituus 6,0 m (sis. 1,2 m lisäosan)

Kiskojen välinen etäisyys 77,5 cm

Leveys 87,5 cm

Korkeus 17,5 cm

Paino noin 350 kg

Valmistettu Kanadassa

Alustan pituus 6,0 m

Hinta nyt:

5490,00

HUOM!

Kuvan malli lisävarusteltu.

Traileri ei sisälly hintaan.

Maailman johtava innovatiivisten siirrettävien sahalaitosten toimittaja

KATSO MUUT NORWOOD MALLIT ja NORWOOD/BAHCO VANNESAHAN TERÄT:

WWW.UITTOKALUSTO.FI

www.facebook.com/uittokalusto www.instagram.com/uittokalusto www.youtube.com/uittokalusto

Tilaa verkkokaupasta >> www.uittokalusto.fi

7

SAVONLINNA | Taitajantie 2 | 015 555 0402 | shop@uittokalusto.fi

TAMPERE | Ahlmanintie 56 | 03 222 5585 | tampere@uittokalusto.fi


Koko maan

metsäasioiden lisäksi

paikalliset näkökulmat

kiinnostavat

MTK:n uusi tutkimuspäällikkö,

Kalle Karunen, esiäytyy.

Olen aloittanut Maa- ja metsätaloustuottajain

Keskusliiton

MTK:n tutkimuspäällikkönä

aikaisemmin

tehtävässäni toimineen Erno Järvisen

siirryttyä Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtajaksi.

Toimin pitkään tutkijana

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston

bioenergian tutkimusryhmässä

Mikkelissä. Nykyisessä tehtävässä

MTK:lla metsäasioiden seurannan kenttä

laajenee huomattavasti pelkästä metsäenergiasta

kattamaan koko metsänomistajien

tutkimuslähtöisen edunvalvonnan.

Työ vie MTK:n edustajana erilaisiin

työ- ja ohjausryhmiin sekä myös

edunvalvontatehtäviin Brysseliin. Erityisenä

vastuualueena on ajankohtaisten

puumarkkina-asioiden analysointi. Työpiste

on järjestön tiloissa Maalaistentalossa

Helsingissä, mutta teen mahdollisuuksien

mukaan etäpäiviä Mikkelistä

käsin, jossa perheeni asustaa. Koko

maan metsänomistajien metsäasioiden

tarkasteluiden lisäksi olen kiinnostunut

paikallisnäkökulmien huomioon ottamisesta

metsäsektorilla.

8

Laiturilla on kiva vieää lämpimiä

kesäpäiviä.


Paikalliset näkökulmat

kiinnostavat

Hyppy metsäenergiatutkijasta koko

maan metsäedunvalvontaan voi kuulostaa

suurelta harppaukselta, mutta en

koe asiaa niin isona muutoksena. Olen

ollut itsekin metsänomistaja jo lähes

20 vuotta. Ostin alkuun sukutilamme

Pohjois-Savosta, ja olen lisännyt metsäomaisuutta

ja metsätilojen hoitamista

ajansaatossa. Metsätoimiala on siis

minulle erittäin tuttu. Aikaisemmassa

työssäni tutkijana pyrin lisäämään metsäalan

kokonaistarkasteluja pelkän metsäenergian

sijaan. Käsittelimme hankkeissa

paljon Etelä-Savon metsäsektorin

tulevaisuutta. Etelä-Savo olikin mielenkiintoinen

tutkimusalue, sillä se on Suomen

yksi tärkeimmistä puuntuotantoalueista.

Sen aluetalouden merkitys on

erittäin suuri.

Yhtenä viimeisimmistä vetämistäni kehityshankkeista

oli ”MetsäHuuto”-hanke,

jossa Suomen Sahayrittäjät ry:n toimintakin

tuli tutuksi. Siinä luotiin mahdollisuuksia

paikallisen puuntarjonnan

ja -kysynnän kohtaamiseksi hyödyntäen

tarkempia laserkeilausaineistoja erikoispuun

näkökulmasta. Tarkempi metsävaratieto

mahdollistaa, että puu voitaisiin

myydä joustavammin oikeaan

osoitteeseen. Mielelläni näkisin, että

suuren teollisuuden rinnalle vahvistuisi

myös pienempi jalostus. Hanketoiminnassa

pyritään herättelemään toimijoita

uusille ideoille, ja kuinka niitä voitaisiin

ottaa käyttöön liiketoiminnan tukena.

Usein toimivat ratkaisut tarvitsevat

koko sektorin herättelyä yhden sijaan.

Haasteena on kuitenkin se, että hankkeen

päätyttyä, ideoiden edistäminen

siirtyy toimijoiden itsensä vastuulle. Mikäli

ideoissa nähdään liiketoimintamahdollisuuksia,

niin kyllä niitä otetaan jossain

muodossa käytäntöön ennemmin

tai myöhemmin.

Laavu toimii ruokailu- ja levähdyspaikkana.

Haastava puumarkkinalanne

Puumarkkinatilanne on ollut loppu- ja

alkuvuodesta erittäin haastava. Puukauppamäärät

ovat tippuneet reilusti

ja heikko talvi on vaikeuttanut puunkorjuuta.

Puun hakkuumäärät tippuivatkin

viime vuonna usean vuoden nousuputken

jälkeen. Painopaperin kulutus on

laskenut, mutta esimerkiksi laadukkaalla

havusellulla on edelleen hyvät näkymät.

Energiapuullekin on ollut kasvavaa kysyntää

viime aikoina. Sahateollisuuden

kilpailukyky on huolenaihe, sillä vientihinnat

ovat laskeneet reilusti ja puukauppa

ei ole käynyt normaaliin tapaan.

Keski-Euroopan hyönteistuhot ovat olleet

syynä ylituotantoon ja romahduttaneet

hintoja. Uutena epävarmuustekijänä

on noussut koronavirus, jonka on

jo raportoitu vaikuttaneen materiaalivirtoihin

etenkin Aasiassa. Tämä voi pa-

9


10

himmillaan lamauttaa maailmantaloutta,

jolla olisi heijastusvaikutuksia myös

viennistä elävälle Suomelle. Suomen talouskasvu

hyytyikin jo loppuvuotta kohti

enemmän kuin ennakoitiin ja alkuvuotta

ovat piinanneet etenkin metsäsektorilla

lakot. Näiden vaikutuksia on vielä

vaikea määritellä. Uskon kuitenkin, että

olemme ylittämässä suhdannekuoppaa

metsäsektorilla ja tilanne normalisoituu.

Kysyntä on ollut kaiken aikaa kuitenkin

kohtuullista ja ongelmat ovat olleet

enemmän ylitarjonnassa.

Lähipuuntuotanto ja -käyö

innostavat itseänikin

Metsien omistajat asuvat yhä useammin

etäällä palstoiltaan, mutta en usko

omistajakunnan vieraantuvan metsästä,

mikäli palvelutarjonta pysyy hereillä

ja pystyy tarjoamaan uudella tavalla

palveluitaan. Uudet digitaaliset palvelut

tuovat metsät houkuttelevasti näyttöpäätteelle

ja herättävät kiinnostuksen

vierailla kohteissa säännöllisesti. Uskon

myös omistajakunnan olevan kiinnostuneita

jatkossakin metsiensä tarjoamista

mahdollisuuksista, kuten oman metsän

virkistyskäytön mahdollisuuksista. Olen

itsekin innostunut lisäämään metsien

virkistyskäyttöä. Tämä vaatii usein pientä

rakennustoimintaa, että tilalle olisi

viihtyisä mennä.

Olenkin toteuttanut muutaman nikkarointihankkeen

omillekin palstoille. Toiselle

palstalle toteutimme kavereiden

kanssa laavun metsästysretken yhteydessä.

Ja toiselle palstalle toteutimme

laiturin. Puutavara tuli omasta metsästä

ja osittain turvauduttiin apuna lähituottajiin.

Laavu toteutettiin kahden pystyssä

olleen kuusen tyviä hyödyntäen tolppina

ja muuta runkopuuta laavun rungon

rakentamiseen. Lattiaan ja kattoon

menevä sahatavara haettiin lähituottajalta

ja kannettiin useita satoja metrejä

käsipelissä paikalle. Laituriprojektissa

sahatavarana hyödynnettiin paikalla

kaadettuja kuusirunkoja, joista osa sahattiin

ohjuriavusteisesti moottorisahalla

lankuiksi ja osa rungoista kuljetettiin

lähellä sijainneen kenttäsahurin sahattavaksi.

Sahatavara saatiin kuivaksi

lämpimän heinäkuun aikana taapelissa.

Omistaja on ylpeä kummankin projektin

lopputuloksesta ja palstoille on mukava

mennä, kun on jokin kiinnepaikka tarjolla.

Teksti ja kuvat: Kalle Karttunen


DONARIS PUMA jopa 110cm tukeille

teräohjainten väli max. 1m

- terä 40 tai 45mm - kulkee suoraan

- 575mm teräpyörät, hydraulinen kiristys

- sähköinen korkeudensäätö

- sähköinen syöttö - portaaton nopeudensäätö

- tukeva palkkirunko, pituus jatkettavissa "rajattomasti"

- 11kW moottori

- sahurin istuin

- purut ei tule jalkoihin (kätisyys)

- kaarnajyrsin

- sähköinen mittakello tai digitaalimittalaite

hinta alkaen 12 000€ alv0%

OTA YHTEYTTÄ - TULE TUTUSTUMAAN !

040-5924154

www.finnmammut.fi

LEIPÄLÄNTIE 14500 IITTALA

finnmammut@finnmammut.fi

innmammut.fi

11


Katse

väreihin ja

ulkomaaleihin!

Kevät on kiireistä aikaa, pitää valmistautua ihanaan

kesään, joka vaihtelevan talven jälkeen on toivoavas

sellainen. Omakoasujalla alkaa helmikuun lopulla aivot

raksuamaan mitä pitäisi tulevan kesän aikana kohentaa,

korjata tai uusia – rakennuksia, pihaa, aitaa jne.

12

Julkisivu on se mitä näemme pihaan tullessa,

ja se usein muodostaa mielikuvan

sisätiloista ja sisällä olijoistakin – siksipä

halutaan, että se on kivannäköinen

ja miellyttää silmiä, omia ja muidenkin.

Riippumatta materiaalista (puu, tiili, rapattu,

levyseinä jne.) pinnat vaativat

huoltoa; pesua, pohjatöitä ja maalauksia,

jopa osittaista pintojen uusimista tai

paikkaustakin.

Ensin laaditaan perusteellinen suunnitelma,

jotta aikaa ei tuhlaannut turhaan,

eli lähdetään liikkeelle pinnan arvioimisesta;

löytyykö hometta, onko irtoamista

jne. Huolellinen pohjatyö on edellytys

hyvälle lopputulokselle. Kohtuudella

irtoava vanha maali poistetaan. Poistossa

voi käyttää perinteistä esimerkiksi

raappausta, infrapunalaitteita, kemiallisia

maalinpoistoaineita, sooda- tai hiekkapuhallusta.

Mikäli tarvitaan viimeksi

mainittuja, kannattaa turvautua ammattilaisiin,

jotta ei rikota puu/kivipintaa.

Raapatut kohdat käsitellään pesun ja

kuivatuksen jälkeen ohennetulla pohjamaalilla

ja pinta ylimaalataan kokonaan,

jotta värieroja ei synny.

Pesu on useimmiten tarpeen pinnasta

riippumatta – likaa ja nokea tarttuu ajan

myötä pintoihin, ja ne lähtevät julkisivupesuaineella.

Mustahomeitiö kannattaa

pestä homepesuliuoksella, jotta pinnat

puhdistuvat ja desinfioituvat ennen

uusintakäsittelyä.

Pesuaine levitetään aina alhaalta ylöspäin

ja pesu & huuhtelu ylhäältä alas,

jolloin kuivaan maalipintaa ei tartu vaikeasti

peitettäviä likavesinoroja. Suurin

osa pesuaineista on biohajoavia eivätkä

tuhoa kasvustoja tai kukkapenkkejä seinien

lähettyvillä.

Maalityyppi tulee myös varmistaa ennen

maalausta; vesiohenteisen maalin

tunnistaa siitä, että kalvo on joustava

ja irtoaa suikaleina, öljymaalikalvo on

verkkomainen ja irtoaa murusina. Sinol

testi on myös hyvä: märällä sinol-rätillä

hangattaessa vesioheisesta liukenee

pigmenttiä, öljymaalista ei.

Paras lopputulos on, kun käytetään samaa

maalityyppiä, ellei ole varma alustasta

niin vesiohenteinen akrylaatti sopii

lähes kaikkien päälle pois lukien kalkkimaali,

punamultamaali ja terva. Myymälöissä

on myös koulutettu henkilökunta

maalipinnan tunnistamiseen, jos

apua tarvitaan.

Ulkovärin valinnassa lähtökohtana on

usein entinen sävy – aika on kuitenkin

haalistanut sävyä ja joskus alkuperäisellä

koodilla tehty sävy ei tunnu oikealta.

Rohkeissa värimuutoksissa kannattaa


tehdä testimaalaus ja tarkastella mallia

eri vuorokauden aikoina, eri säällä ja ennen

kaikkea kauempaa katsoen. Kaupan

valaistuksessa tehty värivalinta saattaa

yllättää isolla ulkoseinäpinnalla.

Alueen asemakaavamääräykset kannattaa

tarkistaa ja käyttää tarvittaessa väriasiantuntijoita.

Radikaali värimuutos

tarkoittaa usein kahta maalauskertaa,

jotta saadaan hyvä ja peittävä maalipinta.

Riittävä maalikerros suojaa rakenteita,

antaa upean ulkonäön, estää kosteuden

imeytymistä julkisivupintaan ja suojaa

UV-säteilyltä.

Ulkoväreissä perinteinen punainen ja

keltainen sopivat suomalaiseen maisemaan.

Muutaman vuoden eniten sävytetty

väri on harmaa eri tummuusasteina

ja myös tämän kesän suosikkiväri on

varmasti harmaa. Valkea ja musta noustavat

myös suosiotaan. Molemmat ovat

hyvin haastavia. Valkoinen talo harvoin

pysyy vuosia valkeana, joten suosittelen

sävyn taittamista hiukan eli esimerkiksi

S 0500-N on hyvä valinta tai vaaleampi

rehellinen harmaa, esimerkiksi S 2502-

Y. Musta sopii esimerkiksi hirsipinnoille

valkealla puitteella piristettynä.

Mitä omakotalon

julkisivuseinäpintojen

maalaaminen maksaa?

Riippuu täysin kohteesta: millaisia pohjatöitä

ja telineitä tarvitaan, välimatkat,

käytettävät materiaalit ynnä muuta seikat

vaikuttavat hintaan. Arvion saa ammattilaisen

käynnin jälkeen. Työn osuus

määrää hinnan, materiaalien osuus urakassa

on useimmiten niin pieni, ettei se

vaikuta juurikaan lopulliseen hintaan.

Autan mielelläni värien valinnoissa, yhteystiedot

Timolta.

Aurinkoista ja mukavaa kevättä & kesää kaikille!

Mervi Vatanen

Fintex Tetrakem Oy

13


Juhlaväkeä juhlapuhea kuuntelemassa. Juhlapaikkana legendaarinen ja neuvostoaikainen Valuuabaari Viru hotellissa.

Talvitapahtuma

Tallinnassa - viikonloppu

koulutusta ja

yhdessäoloa

Suomen Sahayriäjien Talvipäivät kokosi

jälleen yhdistyksen jäseniä mukavaan

tapahtumaviikonloppuun. Kuten viime

vuonna vuosikokouksessa päämme,

suuntana oli nyt Tallinna.

Forssan Matkatoimiston pirteät

”tytöt” Mari ja Eve olivat Länsisataman

terminaalissa odottamassa

viikonlopun viettoon

suuntaavia matkalaisia. Kohtuullista

ruuhkaa terminaalissa oli aistittavissa –

olihan kyseessä viikonlopun aloitus monelle

muullekin matkustajalle. Tallinkin

nopea Megastar-alus ei kauaa merellä

viihtynyt, kun astelimme jo kohti legendaarisen

Viru-hotellin majoitustiloja.

Nopea majoittuminen ja valtaosa siirtyikin

jo koulutustilaan, jossa Jouni Silvastin

asiantuntemuksella saimme koulutusta

CE-merkinnän saloihin ja käyttöönottoon.

14

Vuosikokousta ja juhlintaa

Lauantain aamu käynnistyi maittavalla

aamiaisella ja sen jälkeen oli vuorossa

yhdistyksen vuosikokous. Perinteiset

katsaukset menneeseen ja kurkistusta

tulevaan, hallituksen valintaa ja keskustelua

myös tulevaisuudesta. Siinä todella

tiivistettynä vuosikokouksen rutiinit.

Keskusteluissa nousi esille myös tulevaisuuden

talvitapahtuma ja sen luonne.

Kokous päätti yksimielisesti, että Talvisavut-tapahtuma

on nyt kuopattu ja uusi

Suomen Sahayrittäjät ry:n Talvipäivät

-tapahtuma on nähnyt päivänvalon.

Tämä tarkoittaa, että ensi vuoden tapahtumaa

suunnitellaan koulutuksen,

vuosikokouksen, yhdessäolon ja iltagaalan

ehdoilla. Totuus on se, että sahausnäytösten

ja -esittelyiden aika on paremminkin

kesän messuosastoilla kuin meidän

Talvipäivillämme.

Vuosikokouksen jälkeen paneuduttiin

koulutusosiossa Lähipuu® -tuotemerkin

saloihin. Koulutukseen ottivat osaa ne

yritykset, jotka ovat vastikään liittyneet

Lähipuu-ryhmään. Merkin käyttöönotto

edellyttää kaikilta yrityksiltä tuon koulutusosion

suorittamista.


Vuoden 2019 sahayriäjä

-palkinnon luovutus Tamminiemen

Saha ja Höylän Marko

Tamminiemelle.

Iltajuhlaa arvokkaas nauen

Lauantain ehdoton kohokohta on perinteisesti

iltajuhla. Kauniisti pukeutuneita

daameja ja tyylikkäitä herrasmiehiä on

nähtävillä silloin runsain mitoin…

Juhlapuheen piti metsänhoitaja, maisteri

Tommi Palokangas, jonka viimeisin

maisterin tutkielma paneutui kunnalliseen

puurakentamisen kokonaistilaan.

- ote puheesta -

”…Puurakentamisen yleistymisen edellytyksenä

on jatkossakin oikean, faktoihin

perustuvan tiedon tuottaminen ja jakaminen

päätöksentekijöille. Suomessa

on tehty erinomaista työtä tietoisuuden

kasvattamiseksi. Työtä on kuitenkin

jatkettava. Tutkimuksen aikana

muodostuneen käsityksen mukaan toimivimman

ja kaikkien osapuolten kannalta

parhaan mahdollisen lopputuloksen

puurakentamisessa takaa mahdollisimman

aikaisessa vaiheessa aloitettu

laaja-alainen eri toimijoiden välinen

yhteistyö. Yleinen asenneilmapiiri puurakentamista

kohtaan on varsin myönteinen,

ja kyselyyn vastanneista kuntapäättäjistä

suurin osa toivoo puurakentamisen

yleistyvän Suomessa. Puun

käytön lisäämisellä koettiin olevan niin

kotimaan taloutta kuin ulkomaan vientiäkin

edistäviä vaikutuksia. Vaikka valtaosa

vastaajista koki puurakentamisen

pilottirakentamiseksi, luottivat he

vahvasti suomalaisen puurakentamisen

laatuun. Tämä on luonnollisesti erinomainen

asia myös suomalaisen bioja

metsätalouteen liittyvän yrittäjyyden

kannalta”.

Isot kiitokset vielä kerran sinulle Tommi!

Forssan matkatoimisto Oy on vuoden yhteistyökumppani. Palkinnon vastaanovat

Mari Rauhaniemi ja Eve Lilja.

Vuoden Sahayriäjäpalkinto

Tamminiemen Saha ja Höylä,

Mänä-Vilppula

Suomen Sahayrittäjät ry palkitsi tänä

vuonna perinteikkään, yli 103 vuotta

toimineen Tamminiemen Saha ja Höylän

Vuoden Sahayrittäjä 2019 -palkinnolla.

Yrityksen nykyinen omistaja Marko

Tamminiemi on neljäs sukupolvi,

joka sahaa ja jatkojalostaa Lähipuuta®

Tammikosken kupeella. Tosin, nykyisin

sahalla ei ole käytössään vesivoimaa,

mutta yrittäjän idearikkauden tuntien

en epäilisi, josko Tammikoski tuottaisi

tulevaisuudessa sahan tai yksityistalouden

puolelle energiaa.

Vuoden Yhteistyökumppani 2019 –

Forssan Matkatoimisto Oy

”Tämä palkinto tuli puun takaa”, huudahti

Forssan Matkatoimisto Oy:n Mari

Rauhaniemi, kun hän hämmennykseltään

saapui, yhdessä Eve Liljan kanssa

vastaanottamaan palkintoa.

Monet matkat on sahayrittäjille Forssan

suunnalta järjestetty ja toivottavasti

”Marin poppoo” järjestää jatkossakin

yhtä upeita reissuja kuin tähänkin asti.

15


Seppo Suominen toimii yhdistyksen toiminnantarkastajana myös tänä vuonna.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi

Olavi Mikkola.

Jouni Silvast pi koulutuksen CE-merkinnän

käyöönotosta.

Illallinen kruunasi päivän ja

saaeli nukkumaan täydellä

vatsalla

Minulle henkilökohtaisesti on joskus tullut

ajatuksiin miete, että seuraavan kerran

kun pääsen ruokailemaan herkkuja

notkuvasta pöydästä – maltan mieleni

ja syön rauhalliseen tahtiin ja lopetan

ruokailun ennen kuin olen ahtanut itseni

täyteen…

Eipä tullut mieleen tuo ajatus hotelli Virun

illallispöydässä. Herkkujen runsaus

ja laadukkuus yllättivät minut ja muutkin

illallisvieraat.

Kyllä, olimme ruokasalissa mahdollisimman

pitkän kaavan mukaan, mutta rajansa

taisi löytää jokainen. Tästä illalli-

sesta annamme 10 pistettä henkilökunnalle

ja vahva suositus nykyterminologialla

– Jatkoon!

Sunnuntaina suuntana komaa

Oliko onnea vai Forssan matkatoimiston

hyvää ennakkosuunnitelmaa se, että

paluumatkallamme Helsinkiin saimme

matkustaa rauhallisella merenkäynnillä?

Jos paluumatkan aikataulumme olisi

rakennettu sunnuntai-iltaan, olisimme

saaneet kokea melkoisen talvimyrskynja

tuulen voiman. Onneksi ehdimme alta

pois. Satamaan saavuttuamme monella

oli vielä useamman tunnin ajomatka,

ennen kuin kodin valot häämöttivät,

mutta mieli reippaana ja levänneenä kotimatkakin

taittui leppoisasti.

LÄHIPUU® -KOULUTUS JA CE-MERKINTÄKOULUTUS

Aika ja paikka: 28.3.2020 klo 12:00 – 14:00 Kuortaneen urheiluopisto, Opistotie

1, 63100 Kuortane (Hirsitaito ry:n kevätpäivät)

Kenelle?

Lähipuu® -koulutus on suunnattu niille yrityksille/yrittäjille, jotka ovat ottaneet

tai ottavat Lähipuu® -tuotemerkin käyttöönsä, mutta koulutusosio on vielä suorittamatta.

(Lähipuu® -tuotemerkin käyttö edellyttää koulutusosion suorittamista)

Rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkinnän käyttöönotto -koulutus on

suunnattu yrityksille/yrittäjille, jotka halutessaan voivat ottaa CE –merkinnän

käyttöön.

Koulutustapahtuma on maksuton.

Lisätiedot: info@sahayrittajat.fi, 040-821 82 38

16


JÄSENINFO

Uusia jäseniä Suomen

Sahayrittäjät ry:ssä

Uusina jäseninä yhdistykseen ovat liittyneet

seuraavat yritykset, yhteistöt ja henkilöt.

In Memoriam

Markku Tapani Niiniaho 13.8.1957 - 27.12.2019

Muistoa kunnioittaen: Suomen Sahayrittäjät ry

Pasi Kakkinen

Varisvaarantie 37 C

81850 MÄTÄSVAARA

050 5928 928

metsapasi@gmail.com

metsapasi.fi

Hirsirakentaja + Vannesaha

(kiinteä)

Jouni Järvinen

Korkomäentie 7A

39200 KYRÖSKOSKI

050 5298 299

lkv@finnea.fi

Tmi Ruuhijärven Vannesahaus

Pekka Virtanen

Heinolantie 1785

19160 Huutotöyry

Vannesaha kiinteä

Karelia Puutec Oy

Riku Mantsinen

Selkientie 52a

81235 LEHTOI

040 5715 050

Hirsirakentaja + kiinteä vannesaha

Yhtymä M&M Törmä

Riuttasentie 1139

34550 Itä-Aure

050 3206 862

yhtyma.torma@phpoint.fi

Kiinteä tukkisirkkeli

Puutavaran myynti

Alapään Saha ja Hitsaus

Ilkka Tuuttila

041 4324 336

Jokipuojintie 36

86100 PYHÄJOKI

ilkka.tuuttila@jokikiekko.net

Kenttäsirkkeli, kiinteä

Vannesaha, siirrettävä,

Höyläys

Hallitus

Hallitus valittiin vuosikokouksessa 8.2.2020 ja se järjestäytyi

seuraavasti:

• Puheenjohtaja Timo Ripatti, Leppävirta

• Varapuheenjohtaja Jukka Virtanen, Raisio

• Talousasioiden vastaava Sirkku Varpa, Asikkala

• Arto Käkönen, Janakkala

• Jukka Tolonen, Kajaani

• Mika Lottanen, Nukari

• Jouni Mähönen, Ii

• Matti Perälä, Humppila

• Timo Järvinen (uusi)

• Marko Metso (uusi)

Varajäseniksi valittiin:

• Mikko Laine, Laitila

• Janne Larjama, Taivassalo

• Hannu Kurkinen, Kuhmo (uusi)

• Tatu Dillström, Rantasalmi (uusi)

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Seppo Suominen,

Mikkelistä ja varalle Taina Laine Laitilasta.

LUJUUSLAJITTELU KOULUTUS

Suomen Sahayrittäjät ry, Suomen metsäkeskus

ja Ratkaisu on puussa – kehityshanke

järjestävät INSTA-142 standardin

(SFS 5878) mukaisen sahatavaran

lujuuslajittelukurssin

4.-7.5.2020 (ma-to) Kuopiossa Puumerkin

tiloissa Vuorelassa osoitteessa

Nikkarintie 7, 70910 Vuorela

Kurssin ja näyttökokeen hyväksytysti

suorittanut henkilö voi lajitella ja leimata

rakennussahatavaraa pohjoismaisen

INSTA-142 standardin mukaisiin lujuusluokkiin

C30, C24, C18 ja C14. Oikeus

on voimassa viisi vuotta suorituspäivästä

lukien.

Kurssille otetaan max. 15 oppilasta.

Kurssille voi ilmoittautua myös lujuuslajitteluoikeuden

uusijat (1 pvä.)

Kurssin hinta on 400,00 € ja merkin uusijoille

100,00 €.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

info@sahayrittajat.fi

puh. 040 821 82 38

17


Sahayrittäjien opintomatka

Slovakiaan 10.-13.9.2020

Slovakia sijaitsee Euroopan keskellä Karpaattien

vuorijonon kupeessa. Pienten

Karpaattien viininviljelyalueella tuotetaan

pääasiassa valkoviinejä. Hedelmällinen

maaperä ja auringonpaisteiset rinteet

tuottavat hyviä rypäleitä. Bratislavan halki

virtaa Tonava, jonka rannalla on mukavia

kahviloita. Vanhan kaupungin sydän on

kuitenkin keskusaukio, jonka suihkulähteellä

on perinteinen kohtauspaikka.

Lennot Finnair

10.9. AY1471 Helsinki klo 08:30 – Wien klo 09:55

13.9. AY1476 Wien klo 19:25 – Helsinki klo 22:45

ajat ovat paikallisaikoja ja annettu sitoumuksetta

Majoitus

10-12.9, Hotel Polana 3* Námestie SNP 64, 960 01

Zvolen http://www.hotelpolana.sk/

12-13.9. Hotel Crowne Plaza 4*Hodžovo námestie 2,

816 25 Bratislava https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/bratislava/btsha/hoteldetail/photos-tours#scmisc=nav_photos-tours_cp

ALUSTAVA MATKAOHJELMA

10.9. Torstai Helsinki – Wien – Zvolen

(lounas, illallinen)

Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla kello

6.30. Turvatarkastuksen jälkeen siirtyminen lennon lähtöportille.

Finnairin lento AY1471 Wieniin lähtee kello

8.30.

Saapuminen Wienin kello 9.55 paikallista aikaa. Lentoaseman

tuloaulassa ryhmää vastassa suomenkielinen

paikallisopas.

Siirtyminen bussille ja ajo perinteiselle paikalliselle

sahavierailulle. Tutustuminen sahan toimintaan.

Matka jatkuu keski-Slovakiaan Zvolenin kaupunkiin,

joka on Slovakian metsätalouden pääkaupunki.

Majoittuminen hotelliin. Yhteinen illallinen.

11.9. Perjantai Zvolen – Krivan – Hrinova – Zvolen

(aamiainen, lounas)

Aamiainen hotellissa. Lähtö bussilla Krivanin alueelle,

missä vierailu metsäalan yrityksessä. Tutustuminen

yrityksen toimintaan. Vierailun jälkeen lounas.

Lounaan jälkeen ajo Hriňován kaupunkiin, missä vierailu

vuonna 1996 perustetulla sahalla. Yrityksen 8300

m 2 hallista puolet ovat sahaus toiminnassa ja toinen

puoli pakkausten valmistuksessa.

Vierailun jälkeen ajo Zvoleniin. Loppupäivä vapaa.

12.9. Lauantai Zvolen – Banska Stiavnica – Bratislava

(aamiainen, lounas)

Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus.

Ajo Banska Stiavnicaan, joka hyvin säilynyt keskiaikainen

kaivoskaupunki ja Unescon maailmanperintökohde.

Opastettu kävelykierros, jonka päätteeksi yhteinen lounas.

Lounaan jälkeen lähtö bussilla Bratislavaan, missä

majoittuminen hotelliin. Yhteinen kävelykierros Bratislavan

vanhassa kaupungissa, jonka jälkeen vapaa aikaa.

13.9. Sunnuntai Bratislava – Wien

(aamiainen, lounas)

Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus.

Lähtö bussilla Wieniin, missä opastettu 1,5 tunnin

Wienin kaupunkikerros, jonka aikana kuullaan monipuolisesti

Wienin historiasta ja nykypäivästä. Kierroksen

päätteeksi yhteinen lounas.

Lounaan jälkeen hetki vapaa aikaa ennen ajo Wienin

lentoasemalle, missä ryhmän tulee olla kaksi tuntia

ennen lennon lähtöä.

Finnairin vuoro AY1476 lähtee Wienistä kello 19.25 ja

saapuu Helsinkiin kello 22.45.

18


ILMOITTAUTUMISET:

Forssan Matkatoimistoon 8.6.2020 mennessä

sähköpostitse fm.myynti@fmt.fi

tai puhelimitse 020 7757 700

jolloin maksetaan matkan hinta 785 € Suomen

Sahayrittäjien tilille FI88 4108 0010 3563 61.

Ilmoittautumisessa mainittavat tiedot:

• nimi (kuten passissa)

• syntymäaika

• osoite

• sähköposti

• puhelinnumero

• ammatti (vierailuja varten)

Matkan hinta/henkilö

• 785,00 € (väh. 35 henkilöä)

Matkan hintaan sisältyy

• Finnairin menopaluu reittilennot Helsinki – Wien

– Helsinki turistiluokassa

• matkustajamaksut ja lentokenttäverot matkatavarat

lennolla (1x käsimatkatavara max 8kg, 1x

ruumaan

• menevä matkatavara max 23kg)

• bussikuljetukset ohjelman mukaan

• majoitus, jaetussa kahden hengen huoneessa,

keskitason hotelleissa

• aamiaiset hotelleissa

• ohjelmassa mainitut ateriat, ilman ruokajuomia

• ohjelmassa mainitut tai niitä vastaavat vierailut

• suomenkielisen paikallisoppaan palvelut alkaen/

päättyen Wienin lentoasemalta

Hintaan ei sisälly

• majoittuminen yhden hengen huoneessa, lisämaksu

on 140,00 € / henkilö

• muut kuin yllä mainitut ateriat

• ruokajuomat aterioilla

• matkavakuutus, jonka ottamista suosittelemme

• kotimaan liityntälennot, lisämaksu

Hyvä tietää

• Suomen kansalainen tarvitsee Slovakiaan matkustusasiakirjaksi

voimassa olevan passin tai sirullisen

henkilökortin. Matkustajan tulee itse varmistaa

henkilökortin / passin voimassaolo, kunto.

• Mikäli tarvitset kotimaan liityntälennon, mainitsethan

siitä jo varausvaiheessa.

• Lentoyhtiön sääntöjen mukaan, lentovarauksessa

tulee matkustajan nimi olla, kuten se on passiin tai

viralliseen EU-henkilökorttiin kirjoitettu.

• Noudatamme kuluttaja-asiamiehen sekä Suomen

matkailualanliiton neuvottelemia yleisiä

• matkapakettiehtoja sekä Forssan Matkatoimisto Oy:n

lisä- ja erityisehtoja, jotka löytyvät sivuiltamme

• https://www.fmt.fi/hyva-tietaa/matkaehdot. Pyynnöstä

lähetämme ne myös postitse.

• Tällä matkalla noudatetaan lisä- ja erityisehtoja.

• Tämä matka on matkapalvelujen yhdistelmä, joka

on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti.

Näin ollen tähän sovelletaan matkapaketteja

koskevia EU-oikeuksia.

• Kuluttajaviraston Forssan Matkatoimisto Oy:lle

myöntämä vakuusnumero on 3020/00MjMV, mikä

antaa oikeuden järjestää ja välittää matkoja.

• Hinta perustuu 9.3.2020 tiedossamme oleviin hinnastoihin

ja viranomaismaksuihin. Mikäli ne muuttuvat,

pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin. Lisäksi

hinta edellyttää vähintään 35 matkustajan ryhmää.

• Oikeus muutoksiin pidätetään.

FMT-Forssan Matkatoimisto Oy

Kartanonkatu 9, 30100 Forssa

Puhelin 0207 757 700

fm.myynti@fmt.fi

ma – pe klo 10.00 – 16.30

Matkoja vuodesta 1977

SMAL 11695

KKV 3020/00 MjMV

Y-tunnus 0230966-9

www.fmt.fi

19


Meiltä sahat ja varaosat

joustavasti sinun

tarpeisiisi!

Mikko 0400 821 014

Mikael 044 340 8170

Taina 0400 975 999

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!