21.04.2020 Views

Multaa ja mukuloita -toimintamalli varhaiskasvatukseen

Multaa ja Mukuloita – kiertotalouden oppimispolut on varhaiskasvatukseen laadittu toimintamalli ruoan kiertotaloudesta. Malli tutustuttaa lapset leikin, tarinoiden ja erilaisten tehtävien avulla ruoan kasvattamisen eri vaiheisiin aina siemenestä ruoanvalmistukseen ja kompostoimiseen. Malli on kehitetty osana Multaa ja Mukuloita – ruoan ja ravinteiden kierto varhaiskasvatuksen opetuksessa -hanketta (2017–2019), jota rahoitti Opetushallitus. Hankkeen päätoteuttajana toimi Sateenkaari Koto ry ja koordinoijana sekä kiertotalouden ja viestinnän asiantuntijana Valonia.

Multaa ja Mukuloita – kiertotalouden oppimispolut on varhaiskasvatukseen laadittu toimintamalli ruoan kiertotaloudesta. Malli tutustuttaa lapset leikin, tarinoiden ja erilaisten tehtävien avulla ruoan kasvattamisen eri vaiheisiin aina siemenestä ruoanvalmistukseen ja kompostoimiseen.

Malli on kehitetty osana Multaa ja Mukuloita – ruoan ja ravinteiden kierto varhaiskasvatuksen opetuksessa -hanketta (2017–2019), jota rahoitti Opetushallitus. Hankkeen päätoteuttajana toimi Sateenkaari Koto ry ja koordinoijana sekä kiertotalouden ja viestinnän asiantuntijana Valonia.

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

MULTAA

ja

MUKULOITA

Ruoan ja ravinteiden kierto

Toimintamalli varhaiskasvatukseen

Mistä ruoka tulee?

Mihin ötököitä tarvitaan?

Mihin joutuu se ruoka, jota ei jaksakaan syödä?

Multaa ja mukuloita -ilmiöoppimisen kokonaisuus vastaa

esimerkiksi näihin kysymyksiin. Kiertotalouden oppimispolkujen

avulla päiväkodin lapset ja aikuiset oppivat hahmottamaan

ruoan ja ravinteiden kiertokulkua mm. pienimuotoisen

viljelyn havainnollistamana.

Malli on kehitetty osana Multaa ja Mukuloita – ruoan ja ravinteiden kierto

varhaiskasvatuksen opetuksessa -hanketta (2017–2019), jota rahoitti

Opetushallitus. Hankkeen päätoteuttajana toimi Sateenkaari Koto ry ja

koordinoijana sekä kiertotalouden ja viestinnän asiantuntijana Valonia.

kiertotalous

ilmiöoppiminen

lajittelu

VILJELY

ruoan

arvostus

SISÄLTÖ: Jenni Tuokko, Jaana Itälä-Laine, Niina Ruuska, Miriam Sewón, Milja Kiili | TAITTO JA GRAFIIKAT: Maiju Oikarinen © Valonia 2020


Näin mallia toteutetaan

ohjeita

opelle

Malli koostuu vuosikellosta ja sitä tarkentavasta neljästä teemapolusta.

Vuosikello (s.3) toimii ideoinnin ja muistin tukena ja sen

avulla saa helposti kokonaiskuvan siitä, minkätyyppisiä tehtäviä

malliin voi sisällyttää – sen voi esimerkiksi tulostaa seinälle. Teemapolkusivuilta

(s.4–7) löydät lisää eri vuodenaikoihin sopivia tehtäviä

– osan tehtävistä voi toki tehdä mihin vuodenaikaan tahansa.

Kehystetyt tekstilaatikot ovat sähköisessä PDF-tiedostossa valmiita

linkkejä tehtäväkortteihin tai -kokonaisuuksiin.* Kaikki materiaalit

voit ladata myös osoittesta valonia.fi/multaajamukuloita.

Ötökät, jee!

Matokompostori

Ötökkäpolku on läpileikkaava kokonaisuus, joka liittyy moniin teemoihin,

siitä voi hyödyntää osia eri yhteyksissä. Matokompostorin

perustaminen liittyy sekin kaikkiin polkuihin ja tekee teemasta

hauskan ja konkreettisen – kompostorin perustaminen ja matojen

hoitaminen on suositeltavaa, mutta ei tietenkään pakollista.

Toiminnan voi aloittaa missä vaiheessa vuotta tahansa, mutta

suunnittelulle kannattaa varata kunnolla aikaa. Suunnitellessa on

hyvä huomioida mm. kasvukausi ja valitut tehtävät välineineen.

Ohje on suuntaa-antava ja jokainen ryhmä voi muokata kokonaisuudesta

omanlaisensa!

*Tehtäväkortit on laadittu osana hanketta, ellei toisin mainita.


Multaa ja mukuloitA — päiväkodin Vuosikello

1. ötökät

SYKSY

Matokompostorin

perustaminen!

ötökkäretket

Hyönteisaskartelua

luonnonmateriaaleista

V a l m i i n m a

talvi

matojen

ruokapäiväkirja

mato-muistipeli

KEVÄT

Rakennetaan

perhosbaari tai

hyönteishotelli

t o m u l l a n k e r ä ä m i n e n k o m p o s t i

s t a 2 – 3

Kimalaiset ja kasvien

pensselipölytys

k k v ä l

e i n

KEsä

Liero Lipposen

pihapelikortit

2. viljely

Sienten

kasvattaminen

Kasvimaan antien

maistelua

Kasvien ja maaperän

talvilepo

Syystalkoot ja

sadonkorjuujuhlat!

Viljelyn

suunnittelu ja

siementen valinta

Puutarhamaan

muokkaaminen

Kiinankaalin

vesitesti!

Taimimarkkinat

Istutukset

siirretään ulos

Suorakylvöt

K a s v u k a u d e n h a v a i n n o i n t i j a v u o d e n a i k o

j e n v a i k u t u k s e t

3. Ruokakasvatus

LuontoretKET: Omput,

sienet ja marjat

aistit mukaan

ruokahetkeen!

Mistä ruoka tulee

päiväkotiin?

VILLIyrttiretket!

Ruokahävikkimittaukset

42,6

Lisätään

kasvisten käyttöä!

Ruokataidetta!

Yr t t i e n h y ö d y n t ä m i n e n r u o k a i l u s s a l ä p i v u o d e n !

Vierailu

lähikauppaan tai

kauppahalliin

4. kierrätys

M a t e r i a a l i k i e r

Lajittelu ja kierrätys

päiväkodissa

Lähimetsän

siivoustalkoot

t ä ä m a a p a l

l o

Kiertotalous

tutuksi!

Kootaan

kiertotalousnäyttely!

Kompostitesti:

mikä maatuu?

Lelujen & vaatteiden

vaihtomarkkinat

l l a . M i s t ä t a v a r a t j a r u o k a t u l e v a t j a m i t ä n i i l l e t a p a h t u u

Lajittelutehtävät

k ä y t ö n j ä l k e e n ?


1. ÖTÖKÄT

Ötökkäpolun pääosaa esittävät madot. Madot

ovat loistavia kavereita, joiden avulla voimme

oppia huolenpitoa, ystävyyttä, yhteistyötä ja

luonnon arvostusta.

Keväällä ötökkäpolku johdattaa lapset lähimetsiin

lieroretkille Liero Lipposen pihapelikorttien kera.

Kesällä tehdään perhosbaari tai hyönteishotelli

esimerkiksi päiväkodin pihaan!

Ötökkäpolkuun kuuluu syksyllä perustettavan

matokompostorin huolto ympäri vuoden.

Matokompostorissa elää kompostilieroja, jotka

poikkeavat tavallisista kastemadoista. Syksyllä

täytetään lierojen ruokapäiväkirjaa. Talvella

pidetään huolta madoista, ruokitaan niitä ja

päästään seuraamaan niiden kasvua munasta

madoksi.

Halutessaan voi tutustua kaikenlaisiin hyönteisiin

ja askarrella ötököitä vaikkapa luonnonmateriaaleista

– mihin vuodenaikaan tahansa. Ötököitä voi

tarkkailla luuppien avulla tai rakentaa vaikkapa

siirahotellin.

Vuotta rytmittävät aiheeseen liittyvät lorut ja

laulut. Myös matomuistipelin voi pitää saatavilla

koko ajan!

SYKSY

talvi

KEVÄT

KEsä

Matokompostorin

perustaminen!

Ötökkäretket ja

siirahotelli

opetellaan mullanvaihto!

Madoilla on tärkeä tehtävä

myös ruoantuotannossa!

Hyönteisaskarteluja

luonnonmateriaaleista

Matojen

ruokapäiväkirja

Hyönteishotellin

rakentaminen

retket lähimetsään

liero Lipposen

tehtäväkorttien kanssa

Matolorut ja

-lauLut Matomuistipeli

Matikkamadot!

Perhosbaari!


2. viljely

Viljelypolulla keskitytään omiin viljelyksiin, joten

sen tarkastelu on loogisempaa aloittaa keväästä.

Keväällä ja kesällä puutarhaa muokataan tarpeen

mukaan. Aikuiset valitsevat kasvu- ja sijoituspaikat,

mutta lapset otetaan mukaan viimeistään

kasvualustojen, kuten kasvihuoneiden ja istutuslaatikoiden

kasaamiseen. Kasvualustoina voi olla

laatikoita, ruukkuja, ämpäreitä, pieniä kasvihuoneita

tai viherseiniä. Koko viljelyn voi sijoittaa kokonaan

sisätiloihin. Lapset pääsevät kylvämään

ensimmäisiä siemeniä jo tammi-helmikuussa!

Kevään kohokohta on seurata taimien kasvua,

voidaan myös järjestää taimien vaihtomarkkinat.

Kastelu ja lannoitus matomullalla toteutetaan

yhdessä aikuisten kanssa. Tärkeää ei ole sadon

määrä, vaan viljelyn harjoittelu sekä yhdessä tekeminen

ja oppiminen.

Syksyllä voi kasvattaa sieniä joko ulkona tai sisällä

erilaisilla alustoilla. Omien kasvatusten juhlistamiseksi

on syytä järjestää sadonkorjuujuhlat. Syystalkoot

on oiva paikka valmistella pihan viljelykset

talviteloille sadonkorjuun jälkeen.

Talvella kasvit ja maaperä pääsevät lepäämään.

Tämä on arvokasta aikaa ensi kevään viljelysten

suunnitteluun. Mitä halutaan ja pystytään kasvattamaan?

Tarvitaanko jotain uusia materiaaleja, vai

riittääkö siementen hankkiminen? Osan siemenistä

voi kerätä syksyllä omista kasveista. Lapset voivat

valita siemeniä sopivista lajeista. Talvella voi tutkia

puiden oksia ja silmuja, keväällä seurata samojen

lajien hiirenkorvien kasvua.

Kasvun aikana käydään läpi veden, auringon ja

ravinteiden merkitys kasvulle mm. havainnollisen

kiinankaalin vesitestin avulla.

KEVÄT KEsä SYKSY talvi

puutarhan muokkaaminen ja

viljelyn aloitus

Suositaan kierrätysmateriaaleja!

kiinankaalin

vesitesti

siementen

istutukset ja

taimimarkkinat

suorakylvöt

Taimien siirto

isompiin ruukkuihin

tai suoraan ulos

kasvun seurantaa ja

kasvimaan antien maistelua

Mehiläiset ja kasvien

pensselipölytys!

Sienten

kasvattaminen

syystalkoot!

sadonkorjuu-

JUHLAT!

Syysistutukset!

(mm. sipulikasveja)

siementen

kerääminen

kasvit ja maaperä

lepäävät talvella.

Seuraavan

kasvukauden

suunnittelu ja

siementen valinta


3. Ruokakasvatus

Ruokakasvatuspolun painopiste on ruoan

elinkaaren hahmottamisessa ja moniaistisessa

tutustumisessa kasvisten maailmaan.

Ruoan arvostus lisääntyy, kun

ymmärretään ruoan reittejä ja monivaiheisia

prosesseja pellolta pöytään.

Ruokakasvatusta on helppo lähestyä

tutustumalla ruoan reitteihin erilaisten

tehtävien ja julisteiden kautta. Päiväkodissa

voidaan lisätä kasvisten käyttöä

ja tutusta niihin ja niiden reitteihin tarkemmin.

Mistä on peräisin paprika leivän

päällä, entä perunamuusi? Ruokataidetta

voi valmistaa ympäri vuoden.

Syksyllä on hyvä tehdä sieni- ja marjaretkiä

luontoon. Omppuretken antimista voi

leipoa makoisaa omenapaistosta. Talvella

voidaan pohtia, mitä eroa on ruokahävikillä

ja biojätteellä. Ruokahävikkimittaukset

ovat konkreettinen tapa havainnollistaa

hävikin määrää omassa päiväkodissa.

Rieskojen leipominen hävikkipuurosta

kannustaa keksimään uusia tapoja hyödyntää

hävikkiä!

Kesällä voidaan tutustua villiyrtteihin ja

valmistaa niistä yrttisuolapussit kotiinviemisiksi.

Reissu torille tai kauppahalliin

tuoreiden herkkujen äärelle havainnollistaa

myös viljelijän työtä. Alkukesän voikukista

syntyy herkullista mehua, jota voi

myös pakastaa!

SYKSY

talvi

KEVÄT

KEsä

aistit mukaan

ruokahetkeen!

Omenaretki!

Omppupaistosta,

nam!

Ruokaretket:

Sienet, marjat,

perunapelto!

kasvisaarteen arvoitus -tehtävät

(Maa- ja kotitalousnaiset)

mistä ruoka tulee

päiväkotiin?

Ruokahävikkimittaukset

42,6

leivotaan

hävikkirieskaa!

Ruoan reitti

-julisteet ja tehtävät

(Finfood)

Ruokataidetta!

lisätään kasvisten

käyttöä päiväkodissa!

Villiyrttiretki ja

voikukkamehua!

Retki

kauppahalliin tai

torille!


Kierrätyspolussa voi keskittyä biojätteen

kierrätykseen, mutta tarjolla on myös materiaaleja

muiden materiaalien kierrätykseen.

Matokompostorin perustamisen yhteydessä

on tärkeä tutustua kompostoinnin hoitoon.

Lelulainausta ja vaihtopäiviä voi järjestää

päiväkodissa ympäri vuoden ja kierrätystehtävät

on hyvä pitää saatavilla koko ajan.

Syksyllä ja keväällä on mielekästä järjestää

siivous- tai roskienkeräystalkoot lähialueelle.

Talvella on hyvä hetki katsoa päiväkodin tavaramäärää

kokonaisuutena: mitä voitaisiin

antaa eteenpäin, mitä tarvittaisiin esimerkiksi

kierrätyskeskuksesta hankittuna? Lelujen tai

vaatteiden vaihtopiste on helppo järjestää päiväkodin

yhteyteen vaikka pysyväksi osaksi.

4. kierrätys

SYKSY

talvi

KEVÄT

KEsä

lähimetsän

roskienkeräystalkoot

Nökön matkassa

-puuhakirja

(HSY)

Kompostitesti:

mikä maatuu?

KIERRÄTYSTEHTÄVIÄ

(Kiertokapula)

Kootaan oma

Kiertotalousnäyttely!

Jätejengi

(Lounais-Suomen

Jätehuolto)

päiväkodin siivous,

tavarat kiertoon!

Tavaroidenvaihtomarkkinat

Kiertotalous

tutuksi!

Matomaskottien

askartelu

Lelujen

lainauspiste

LELUVAIHTO TOISEN

PÄIVÄKODIN KANSSA

(Circwaste-hanke / Porin kaupunki)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !