Kuljetus & Logistiikka 2 / 2020

tohonka
  • No tags were found...

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Mikä nyt lukee laissa, oli

joskus Palopäällystöliiton

Pelastustoiminta-jaoston

jäsenen toive ja tavoite: olisi

hyvä, jos Suomessakin otettaisiin

käyttöön toimintamalli, jossa

muita tielläliikkujia voisi varoittaa

hätävilkuin myös liikkeellä ollessa.

Käytännön ajateltiin palvelevan

tieliikennepelastamisen turvallisuuden

edistämistä, joten ehdotukseen

tartuttiin liiton toimesta.

Lopulta muutos saatiin aikaiseksi,

ja 1.6. voimaan tulevan uuden

tieliikennelain myötä hätävilkkuja

saa Suomessa tietyissä tapauksissa

käyttää myös liikkeellä olevassa

ajoneuvossa.

Palopäällystöliiton ydintavoite on

yhteiskunnan turvallisuuden edistäminen.

Lakimuutoksella voikin

odottaa olevan positiivisia vaikutuksia

tieliikennepelastamisen

turvallisuudelle: välittömästä vaarasta,

kuten esimerkiksi onnettomuuspaikan

lähestymisen vuoksi

äkillisesti hidastuvasta liikenteestä,

voi jatkossa varoittaa muita

tienkäyttäjiä hätävilkuin. Tieto lähestyvästä

onnettomuuspaikasta

tavoittanee tulevaisuudessa suomalaiset

tielläliikkujat nykyistä aikaisemmin,

sillä tähän saakka Suomen

teillä kanssaliikkujia on informoitu

lähinnä jarruvaloin.

Hätävilkkujen käyttö liikkuvassa

ajoneuvossa on Suomessa ollut

kiellettyä ennen tulevaa lakimuutosta,

vaikka monessa muussa Euroopan

maassa äkillisestä vaaratilanteesta

on voinut välittää muille

tiedon hätävilkuin jo vuosia; kesäkuun

alkuun saakka voimassa olevan

lainsäädännön mukaan hätävilkkuja

voi käyttää vain pysäytetyssä

tai pysäköidyssä ajoneuvossa,

jos se on onnettomuuden, vian

tai muun pakottavan syyn vuoksi

jouduttu pysäyttämään paikkaan,

jossa se voi aiheuttaa erityistä vaaraa

muulle liikenteelle.

Tomi Timonen, koulutusjohtaja,

Suomen Palopäällystöliitto

60 YEARS

#YO U R LIFE TI M E M ATC H

Since 1960

KESLA City-mallisto

KESLA City -malliston nosturit ovat puutavaranostureiden tavoin jämeriä ja nopeita työkoneita. Kaupunkiin sopivaksi ne tekee vakaudenhallintajärjestelmä

KESLA proSTABILITY. Nosturia voidaan ohjata joko radio-ohjauksella tai sähköisellä ohjauksella avohallintalaitteesta - tai vaikkapa molemmista.

Mallistosta löytyy useita suora- ja Z-puomisia vaihtoehtoja. Kysy lisää!

Myynti: Maantec Oy Juha Pasuri puh. 0400 810 649

33

www.kesla.com

More magazines by this user
Similar magazines