22.10.2020 Views

e-motion M25 terapeuttiesite

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Täydellisen sopiva pyörätuoli

e-motion-kelauksenkeventäjän

avulla

Laajentaa toimintasädettä ja vähentää lihaksiin ja niveliin kohdistuvaa rasitusta

www.alber.de


Sisältö

Mikä on kelauksenkeventäjä? 3

Miksi valita kelauksenkeventäjä? 4

Mitkä ovat e-motionin edut? 6

Millaiselle käyttäjälle e-motion soveltuu? 8

Onko e-motionin terapeuttisesta hyödystä todisteita? 10

Tietoja Alberista 12

2


Mikä on kelauksenkeventäjä?

Kuten sähköavusteisessa polkupyörässä, kelausvanteilla

käytettävän kelauksenkeventäjän pyörän

keskiössä olevat sähkömoottorit voimistavat pyörätuolinkäyttäjän

tekemää kelausliikettä.

Kelausvanteissa on erityiset sensorit, jotka mittaavat

työnnön voimakkuutta kelattaessa ja muuntavat

sen soveltuvan tasoiseksi lisäavuksi. Integroidut

li-ion-akut tarjoavat tarvitun energian.

Kelausvanteilla käytettävä kelauksenkeventäjä voidaan

liittää lähes mihin tahansa manuaalipyörätuoliin

käyttämällä kevyitä ja huomaamattomia

sovittimia, jotka eivät yleensä muuta pyörätuolin

ominaisuuksia. Useimmissa tapauksissa pyörätuolin

alkuperäisiä pyöriä voidaan edelleen käyttää.

e-motion-kelauksenkeventäjän kelauspyörät yksinkertaisesti

kiinnitetään pyörätuolin alkuperäisen kelauspyörien tilalle.

Akku on integroitu pyörän napaan.

Hiljainen moottori:

Paino vain 7,8 kg per pyörä

Ajosensori mittaa jatkuvasti käyttäjän

kelauksen voimakkuutta

Pyörien sovitin on erittäin

kevyt ja helppo asentaa

3


Miksi valita kelauksenkeventäjä?

Suoriudu pidemmistä matkoista ja

kaltevista alustoista

Monilla pyörätuolin käyttäjillä käsivarsien ja käsien

voimat eivät ole riittävät pidempien matkojen kelaamiseen

turvallisesti. Pienikin alustan kaltevuus voi

tehdä pyörätuolilla liikkumisesta paljon vaikeampaa.

Jarruttaminen alamäissä on myös yksi haaste, jota

ei tulisi aliarvioida ja joka voi jopa johtaa vaarallisiin

tilanteisiin. Nämä haasteet vaikuttavat pyörätuolinkäyttäjän

aktiivisuustasoon rajoittamalla heidän vapauttaan

ja lisäämällä riippuvuutta toisten ihmisten

avusta.

Ei väsymistä päivän aikana

Joskus voimaa tai kestävyyttä ei ole riittävästi, jotta

pyörätuolinkäyttäjä pystyisi pysymään liikkeellä

koko päivän. Toiminnot, jotka vaikuttavat helpoilta

aamulla, voivat muuttua taakaksi päivällä tai illalla,

mikä johtaa ennenaikaiseen väsymiseen.

Vähentämällä ponnistelua jopa 73 % 1 kelauksenkeventäjä

voi varmistaa, että nekin pyörätuolinkäyttäjät,

joilla on rajalliset voimat ja

kestävyys, jaksavat päivän loppuun asti.

Sähkömoottorien ja suorituskykyisten akkujen

avulla kelauksenkeventäjä antaa pyörätuolinkäyttäjille,

joilla on rajalliset käsivoimat,

mahdollisuuden suoriutua helpommin pidemmistä

matkoista ja kaltevista ajopinnoista.

Voimistettu jarrutus auttaa myös hallitsemaan

vauhtia alamäissä.

40 NM / 80 WATT

JOPA 73 % PIENEMPI

KUORMITUS 1

4


Estää rasitusta ja sen seurauksia

Pyörätuolin käyttäjät, joilla on riittävät voimat ja

kestävyys valittavat usein aivan toisesta ongelmasta:

olkapäihin, kyynärpäihin ja ranteisiin kohdistuvasta

pysyvästä rasituksesta. Tämä rasitus voi

johtaa vammoihin ja ennenaikaiseen kulumiseen ja

siten kipuun.

Erään tutkimuksen mukaan 75 % kaikista pyörätuolinkäyttäjistä

valittaa tällaisista oireista elämänsä aikana.

2 Lisähoitoihin ja operaatioihin liittyvät terveydenhoitokustannukset

tulee myös ottaa huomioon.

Kelauksenkeventäjän ansiosta pienempi ponnistelu

vähentää huomattavasti koko tuki- ja

liikuntaelimistön kuormitusta ja siten suojelee

kulumiselta pitkällä aikajänteellä. 3

Samalla pyörätuolinkäyttäjä pysyy aktiivisena

ja ylläpitää omaa kuntoaan ja terveyttään.

PAHIMMIN ALTISTUVAT ALUEET:

- Kädet ja ranteet

(esim. rannekanavaoireyhtymä

- Olkapäät

(kiertäjäkalvosin, jännetulehdus)

- Kyynärpäät

(jännetulehdus)

1 J. Arva, S.G. Fitzgerald, R.A. Cooper, M.L. Boninger – Medical Engineering & Physics, 2001.

2 R.A. Cooper, D.S. Boehninger, A.M. Koontz – Investigation of the Performance of an ergonomic handrim, 2006.

3 M.G. Kloosterman, J.H. Buurke, W. de Vries, L.H. van der Woude, J.S. Rietman – Medical Engineering & Physics, 2015.

5


Mitkä ovat e-motionin edut?

Ylä- ja alamäissä ajaminen on turvallisempaa ja paljon helpompaa e-motion-kelauksenkeventäjän avulla

e-motion M25 on huippuluokan kelauksenkeventäjä.

Sen paino on vain 7,8 kg per pyörä, eli se on yksi

markkinoiden keveimmistä kelauksenkeventäjistä. Integroitu

sähkömoottori on hiljainen ja korkeatehoinen.

Järjestelmä avustaa pyörätuolinkäyttäjää kelaamisessa

saavuttaen jopa 8,5 km/h nopeuden. 4

e-motionissa on lisäksi myös muita elämää helpottavia

erityisominaisuuksia.

- Patentoitu vierimisenesto estää pyörätuolia valumasta

alaspäin kaltevalla alustalla ja takaa siten rennomman

otteen kelausvanteista.

Pyörät on helppo irrottaa pyörätuolista yhdellä liikkeellä

ja ja niiden kuljettaminen onnistuu pienessäkin

ajoneuvossa. Myös matkustaminen on helppoa, sillä

integroitujen akkujen kuljettaminen lentokoneessa on

turvallista.

- Saatavilla oleva cruise-toiminto mahdollistaa tasaisen

nopeuden vain yhdellä kelauksella. Tässä tilassa

e-motion toimii väliaikaisesti kuten sähköpyörätuoli

mutta ilman jarrua ja ohjaussauvaa. Se varmistaa,

että pyörätuolinkäyttäjä pääsee turvallisesti kohteeseensa

myös silloin, kun kestävyys ei yllättäen riitä.

6


EDUT TIIVISTETTYNÄ:

Sopii lähes kaikkiin pyörätuoleihin

Tehokas avustus kaltevilla alustoilla

Avustaa alamäessä jarrutettaessa

Jopa 25 km:n toimintasäde yhdellä latauksella

Integroitu valumisenesto kelattaessa

ylämäkeen

Cruise-toiminto

Cruise-toiminnon avulla vain yksi työntö kelausvanteista riittää

saavuttamaan pysyvän vauhdin

Pyörät mahtuvat mihin tahansa autoon (paino

vain 7,8 kg per pyörä)

e-motionin ajopyörät voidaan irrottaa yhdellä liikkeellä ja ne sopivat

jokaiseen autoon

4 Riippuen kokoonpanosta

7


Millaiselle käyttäjälle e-motion

soveltuu?

e-motion soveltuu laajalle joukolle eri käyttäjäryhmiä myös geriatrisella puolella

Lähes kaikki pyörätuolinkäyttäjät pystyvät käyttämään

e-motionia, ja se vastaakin käyttäjien

tarpeisiin pediatriselta sektorilta geriatriselle

sektorille. Kokemuksemme mukaan e-motion on

erityisen hyödyllinen pyörätuolin käyttäjille, joilla

on jokin neurodegeneratiivinen häiriö tai sairaus.

Se mahdollistaa itsenäisen liikkumisen koko päivän

ajan ja vähentää tai viivästyttää sähköpyörätuolin

tarvetta. 5

e-motion on ihanteellinen myös ala- tai neliraajahalvaantuneille.

6 Ajopyöriin on saatavilla neljä

erilaista kelausvanteen päällystettä, joten myös

käyttäjät, joilla on rajallinen käsien toimintakyky,

saavat niistä riittävän hyvän otteen.

8


On tärkeää tietää, että e-motionin ajokäyttäytyminen

on helposti säädettävissä kunkin pyörätuolinkäyttäjän

henkilökohtaisten tarpeiden mukaan:

KÄYTTÖALUEITA

Neurodegeneratiiviset sairaudet

- Kummankin ajopyörän kelausvanteiden sensoreiden

herkkyys on säädettävissä seitsenportaisesti.

Tämä tekee kehon eri puolten voimaepätasapainon

tasoittamisesta helppoa ja takaa, että pyörätuolinkäyttäjä

pystyy ajamaan suoraan estäen puoltamista

kummallekaan sivulle.

- Ilmaisen älypuhelinsovelluksen avulla käyttäjät

voivat valita neljästä esiasetetusta ajoprofiilista.

Profiilit tarjoavat erilaiset ajokokemukset mukauttaen

e-motionin tehoa, vauhtia ja vastetta. Yksilöllinen

profiili voidaan ohjelmoida salasanasuojatulla

alueella.

Alaraajahalvaus

Neliraajahalvaus

Geriatrinen käyttö

Lastenhoito

- Jokaisessa ajoprofiilissa on kaksi kevennystasoa

(sisä- ja ulkokäyttöön), jotka voidaan valita valinnaisesta

kaukosäätimestä tai älypuhelinsovelluksesta.

Käytettävissä on myös erityinen harjoittelutila,

jonka avulla pyörätuolinkäyttäjä voi totutella e-

motionin käsittelemiseen.

Ajosensorin herkkyyden säätö seitsenportaisesti

Valinnaiset päällystetyt ja ergonomisesti muotoillut kelausvanteet

käyttäjille, joiden käsien tai kolmipäisen olkalihaksen toimintakyky

on rajallinen (esim. neliraajahalvaus)

5 E.M. Giesbrecht, J.D. Ripat, A.Q. Quanbury, J.E. Cooper – Disability & Rehabilitation: Assistive Technology, 2009.

6 S.D. Algood, R.A. Cooper, S.G. Fitzgerald, R. Cooper, M.L. Boninger – Arch Phys Med Rehabil, 2004.

9


Onko e-motionin terapeuttisesta

hyödystä todisteita?

Syitä e-motionin valitsemiseen

3 %

14 %

6 %

16 %

15 %

29 %

21 %

30 %

35 %

25 %

15 %

33 %

28 %

33 %

83 %

78 %

60 %

56 %

46 %

42 %

32 %

Pidempien

matkojen

ajaminen

Kaltevista

alustoista

suoriutuminen

Terapeuttinen

hyöty

Sähköpyörätuolin

välttäminen

Nopeampi

vauhti

Ajaminen

epätasaisella

alustalla

Jarruttaminen

alamäissä

Täysin samaa

mieltä

Osittain samaa

mieltä

Ei olennaista

Viime vuosina Alber on järjestänyt yli kymmenen

asiakaskyselyä, joihin on vastannut yhteensä yli

1 000 e-motionin käyttäjää. Kaikki heistä ovat

ilmaisseet korkean tyytyväisyytensä kelauksenkeventäjään:

88 % kaikista e-motionin käyttäjistä

valitsisi tämän kelauksenkeventäjän uudestaan

ja suosittelisi sitä ystävilleen ja perheelleen. 7

Kelauksenkevetäjistä on julkaistu lukuisia tutkimuksia,

jotka vahvistavat e-motionin terapeuttisen

hyödyn.

10


Yleiskatsaus kelauksenkeventäjistä tehtyihin tutkimuksiin

KIRJOITTAJAT JULKAISU/JULKAISUAIKA YHTEENVETO TULOKSISTA

M.G. Kloosterman, J.H. Buurke,

W. de Vries, L.H.V. van der

Woude, J.S. Rietman

Medical Engineering & Physics

October 2015

Yhteenvetona, verrattuna kelaamiseen kelauksenkeventäjän avulla

kelaaminen vaikuttaa vähentävän tehokkaasti mahdollisia ylirasitusvammojen

riskitekijöitä. Suurin havaittu hyöty on olkanivelen pienempi

liikerata, matalampi huippuvoima kelausvanteella ja pienempi

lihasaktiviteetti.

M.G. Kloosterman, G.J. Snoek,

L.H. van der Woude, J.H.

Buurke, J.S. Rietman

Clinical Rehabilitation

Issue 27

September 2012

Avustettu kelaus voi hyödyttää käyttäjiä, joilla itsenäinen kelaaminen

voi olla vaarantunut käsivarren vamman, riittämättömän käsivarren

voiman tai matalan kardiopulmonaarisen kapasiteetin vuoksi. Myös

käyttäjät, joille pyörätuolin kelaaminen haastavissa ympäristöissä on

vaikeaa, voivat hyötyä sähköisistä kelauksen apuvälineistä.

E.M. Giesbrecht, J.D. Ripat,

A.O. Quanbury, J.E. Cooper

Disability & Rehabilitation:

Assistive Technology

Issue 4

September 2009

Lisää tietoa saatiin kelauksenkeventäjien hyödyistä. Osallistujat

pystyivät ottamaan itsenäisesti osaa itse määrittelemiinsä aktiviteetteihin

yhteisössään käyttämällä kelauksenkeventäjää ja tunnistivat

samantasoisen tyytyväisyyden ja suorituskyvyn kelauksenkeventäjän

ja sähköpyörätuolin kanssa. Joillekin yksilöille, jotka tarvitsevat

sähköavusteista liikkumista, kelauksenkeventäjä voi olla vaihtoehto

sähköpyörätuolille.

S.D. Algood, R.A. Cooper,

S.G. Fitzgerald, R. Cooper,

M.L. Boninger

Arch Phys Med Rehabil

January 2005

Henkilöille, joilla on tetraplegia, kelauksenkeventäjien on mahdollista

parantaa toiminnallisia kykyjä tietyissä päivittäisissä toiminnoissa,

erityisesti kelattaessa ylös ramppeja, epätasaisilla alustoilla tai

paksuilla matoilla.

S.D. Algood, R.A. Cooper,

S.G. Fitzgerald, R. Cooper,

M.L. Boninger

Arch Phys Med Rehabil

November 2004

Käyttäjillä, joilla on tetraplegia, kelauksenkeventäjä vähentää

energiantarvetta ja kelaustiheyttä ja pienentää nivelten liikeratoja

verrattuna kelaamiseen tavallisella manuaalipyörätuolilla.

R.A. Cooper, S.G. Fitzgerald,

M.L. Boninger, K. Prins,

A.J. Rentschler, J. Arva,

T.J. O’Connor

Arch Phys Med Rehabil

May 2001

Kelauksenkeventäjän kanssa käyttäjän hapenkulutus on merkittävästi

matalampi. Kelauksenkeventäjien avulla manuaalipyörätuolilla voidaan

saavuttaa fysiologisesti vähemmän rasittava liikkumisen tapa vain

vähillä muutoksilla ajoneuvoon tai kotiympäristöön.

J. Arva, S.G. Fitzgerald,

R.A. Cooper, M.L. Boninger

Medical Engineering & Physics

January 2001

Kelauksenkeventäjä tuottaa keskimäärin 73 % kokonaiskelaustehosta,

kun käyttäjä kelaa sähköisen kelauksen avustajan tuella.

Kelauksenkeventäjän avulla saavutetaan merkittävästi parantunut

tehokkuus ja matalampi käyttäjän voiman tarve. Kelauksenkeventäjien

käyttö voi osaltaan viivästyttää manuaalipyörätuolin käyttäjien

sekundaarisia vammoja. Lisäksi se voi sopia tällä hetkellä sähköpyörätuolia

käyttäville ihmisille, joilla on yläraajan nivelten kulumaa tai

riski siihen, madaltunut harjoittelukapasiteetti tai heikot voimat tai

kestävyys.

T. Corfman, R.A. Cooper,

S.G. Fitzgerald, J. Arva,

D. Spaeth, M.L. Boninger

Proceedings RESNA

Annual Conference

January 2000

Nämä löydöt tarjoavat perustan tutkimuksille kelauksenkeventäjien

käytöstä yläraajavammojen ja neuropatioiden riskin madaltamisessa

manuaalipyörätuolinkäyttäjien keskuudessa.

7 Alber asiakaskysely, 2001– 2011.

11


Tietoja Alberista

e-motionin valmistaja on saksalainen Alber, mukaan

otettavien ja käyttäjäystävällisten liikkumisen apuvälineiden

asiantuntija.

e-motion on CE-merkitty eruooppalaisen lääkintälaitedirektiivin

(European Medical Devices Directive,

MDR) 2017/745 mukaisesti ja se on vapaaehtoisesti

TÜV Süd -testattu ja -sertifioitu ajantasaisen EN

12184 -tuotestandardin mukaisesti.

Alberilla on viimeisimpien lääkinnällisten laitteiden

laadunhallintastandardien mukainen (mukaan lukien

viimeisimmät muutokset) ISO 13485 -sertifikaatti.

Alberin ympäristöasioiden halllintajärjestelmä on

ISO 14001 -sertifioitu, mikä takaa ympäristöasioiden

huomioimisen tuotteiden valmistuksessa.

TUOTEVIDEO

Katso verkossa nyt:

Youtube

www.alber.de/emotion-film

Alber GmbH

Vor dem Weißen Stein 14

72461 Albstadt

Phone +49 07432 2006-0

Fax +49 07432 2006-298

info@alber.de

www.alber.de

34.0011.6.02.01 Edition 04/2020 © Alber GmbH, Albstadt.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!