24.05.2021 Views

Lahden Näköala 1/2021

Lahden Näköala toimii Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistyksen äänenkannattajana ja tiedotuskanavana. Pitkän historiansa aikana se on vakiinnuttanut asemansa yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä. Lehti kertoo tarinoita, herättää tunteita ja tarjoaa tulevaisuuskuvia reilusta, yhteisvastuunsa tuntevasta ja uudistuvasta kaupungista. Lahden Näköala mahdollistaa kansalaiskeskustelua kaupungin asioista, antaa tietoa sosialidemokratian tarjoamista tulevaisuuden näköaloista ja kannustaa lukijoitaan ottamaan kantaa.

Lahden Näköala toimii Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistyksen äänenkannattajana ja tiedotuskanavana. Pitkän historiansa aikana se on vakiinnuttanut asemansa yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä. Lehti kertoo tarinoita, herättää tunteita ja tarjoaa tulevaisuuskuvia reilusta, yhteisvastuunsa tuntevasta ja uudistuvasta kaupungista. Lahden Näköala mahdollistaa kansalaiskeskustelua kaupungin asioista, antaa tietoa sosialidemokratian tarjoamista tulevaisuuden näköaloista ja kannustaa lukijoitaan ottamaan kantaa.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LAHDEN

Näköala

Lahden Sos.Dem.Työväenyhdistys ry:n lehti 1/2021

Lahden Sos.-Dem.

Työväenyhdistys ry

1900 - 2020

vuotta

• Lahden Sos. Dem. Työväenyhdistyksen lehti • lahdenty.fi • Päätoimittaja Kimi Uosukainen, toimitus@nakoala.fi •

Mitä koronan

jälkeinen Lahti

tarvitsee?

Kimi Uosukainen, sivu 2

Hyvä Lahti

rakennetaan

vain yhteistyöllä

Pekka Komu, sivu 4

Elinvoimaa ja

työpaikkoja

kaavoittamalla

Heikki Moilanen, sivu 4

Pääministeri Sanna Marin:

Kunnissa päätetään

toimivan arjen asioista

sivu 2

Valtuustokauden onnistumisia koulut,

ympäristö ja uudet investoinnit

Vaaleja ei käydä tyhjiössä, vaan edellisten vaalikausien näytöt

ovat keskeinen osa äänestyspäätöstä. Tämän vaalikauden

suurimpia onnistumisia ovat muun muassa satojen miljoonien

kouluinvestoinnit.

sivu 3

Kaupungin tärkein

tehtävä on lisätä

asukkaiden

hyvinvointia

Sirkku Hildén, sivu 6

Lahti on

Päijät-Hämeen

edunvalvonnan

veturi

Mika Kari, sivu 6

Lahden Demarien

kuntavaalitavoitteet

sivut 6-7

Näköalan verkkolehti

www.nakoala.fi


2 Lahden Näköala

Pääkirjoitus

Koronan jälkeinen Lahti tarvitsee reiluja ja

edistyksellisiä rakentajia - meitä demareita

Ensimmäiset kuntavaalien äänestyslipukkeet leimataan

tänään. Lahtelaiset käyvät vaaliuurnille poikkeuksellisessa

tilanteessa raskaan koronavuoden

jälkeen. Ilmassa on kuitenkin jo toivoa paremmasta

- normaalimmasta kesästä ja yhteiskunnan jälleenrakentamisesta.

Oikeilla valinnoilla toivo voittaa

synkkyyden ja vakaa linja poukkoilun.

Lahti ja Suomi ovat kokeneet paljon

viimeisen neljän vuoden aikana.

Edellinen kaupunginvaltuusto jätti

nykyiselle perinnöksi Lahden Kokoomuksen

leikkaavan kamreeripolitiikan

hiilloksen. Oppimistulokset

olivat vaarassa, varhaiskasvatusjonot

pitkät, sote-palvelut juustohöylätty

loppuun ja katuinvestointeja

lykätty.

Lahden tilannetta pahensi Sipilän-Orpon-Soinin

hallituksen kurittava

talouspolitiikka, jossa muun

muassa leikattiin koulutuksesta, rajattiin

päivähoito-oikeutta ja heikennettiin

sosiaaliturvaa. Nämä päätökset

näkyivät lahtelaisten arjessa.

Kylmänkalvakat leikkauslistat eivät

tunteneet sosiaalista oikeudenmukaisuutta

tai kutsuneet kaikkia mukaan

talkoisiin. Kaikista huolta pitävä

pohjoismainen hyvinvointivaltio tuntui

kaukaiselta ajatukselta.

Asioihin on kuitenkin mahdollista

vaikuttaa. Lahdessa edelliset kuntavaalit

olivat käännekohta. Lahden

Demarien johdolla peruspalveluita

on vahvistettu, päiväkoteja

sekä kouluja kunnostettu terveellisiksi

ja oikeudenmukaisuus otettu

keskeiseksi arvoksi päätöksentekoon.

Tulokset ovat näkyneet niin

koululuokissa, nuorisotyönä kaduilla

kuin uutena tienpintana. Pian myös

maan hallitus vaihtui: kikyt vaihtuivat

Marinin hallituksen sosiaalisiin

investointeihin ja kestävään tulevaisuuskuvaan.

Sudenhetkestä on tultu aamunkoittoon.

Tuskin kukaan enää

toteaa, ettei puolueita tunnista toisistaan

tai ettei valinnoilla olisi väliä.

Lahti kuuluu jokaiselle sen asukkaalle

ja jokaisesta kaupunkilaisesta

voidaan pitää huolta, jos vain niin

valitsemme. Tänään alkanut

kuntavaalien ennakkoäänestys on

tärkeä valinnan paikka.

Sudenhetkestä

on tultu

aamunkoittoon.

Valinnat vaaliuurnilla ovat näissä

vaaleissa erityisen tärkeitä, koska

Lahden tulevat päättäjät saavat

tehtäväkseen koronapandemian

jälkeisen jälleenrakennuksen. Oppimisvaje,

hoitovelka ja jaksamisvelka

on kirittävä nopeasti umpeen. Tämä

edellyttää valittavilta valtuutetuilta

sosiaalista omatuntoa, oikeudenmukaisuutta

ja tulevaisuususkoa.

Puolueilta se vaatii vakaata linjaa,

suoraselkäisyyttä ja yhteistyökykyä.

Tätä kaikkea SDP ja sen ehdokkaat

ehdokkaat tarjoavat.

Viisaita valintoja vaaliuurnilla,

pidetään huolta Lahdesta!

kimi uosukainen

Pidetään huolta Lahdesta, Lahti pitää huolta meistä

Politiikassa on kyse

arvoista ja kyvystä

hoitaa yhteisiä

asioita. Vaikeina

aikoina on erityistä

merkitystä sillä,

ketkä yhteisistä

asioista päättävät. Meille tärkeintä on

huolehtia toimivasta arjesta: niin että

lapset saavat hyvät eväät elämään, ikäihmiset

tarvitsemaansa huolenpitoa ja

meistä jokainen työtä ja turvallisen arjen.

Haluamme rakentaa Suomea, jossa

jokaisesta lapsesta voi tulla mitä vain.

Laadukas varhaiskasvatus, tasa-arvoinen

peruskoulutus ja osaamista tukeva toinen

aste ovat tae sille, että lapsemme ja

nuoremme pärjäävät myös tulevaisuudessa.

Toisen asteen muuttuminen aidosti

maksuttomaksi helpottaa monen perheen

arkea. Haluamme tukea perheitä ja

varmistaa, että elämän isompien tai pienempien

murheiden kohdatessa kukaan ei

jää yksin.

Jokaisella on oikeus hoivaan ja huolenpitoon.

Ikäihmisten ympärivuorokautisen

hoivan hoitajamitoitus on nyt vihdoin säädetty

lakiin. Jatkamme määrätietoisesti

töitä jokaisessa kunnassa ja kaupun-

Turvallisen arjen

edellytyksenä on,

että peruspalvelut

toimivat.

gissa sen eteen,

että vanhustenhoiva

laitetaan kuntoon.

Jokaisen tulee saada

tarvitsemaansa apua

oikea-aikaisesti, olipa

kyse sitten lääkäriin

pääsemisestä tai kotihoidon antamasta

avusta arkeen. Meille on tärkeää,

että jokainen ihminen voi ikääntyä ihmisarvoisella

tavalla.

Kunnissa päätetään toimivan arjen

asioista. Koronaepidemia on entisestään

korostanut kuntien roolia. Niissä pidetään

huolta ihmisten terveydestä, turvallisuudesta

ja hyvinvoinnista sekä alueen

elinvoimasta. Turvallisen arjen edellytyksenä

on, että peruspalvelut toimivat. Korjataan

se, mikä on rikki ja kehitetään sitä,

mistä kannattaa pitää kiinni.

Rakennetaan yhdessä yhteiskuntaa,

jossa jokaisesta ihmisestä pidetään huolta.

Tämä työ lähtee kunnista. Valitaan niihin

arkemme arvoiset päättäjät, jotka

ovat valmiina tekemään työtä kuntalaisten

parhaaksi. Nyt on aika äänestää!

sanna marin

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri


Valtuustokauden päättötodistuksena kiitettävä 9

Koulut, ympäristö ja uudet investoinnit esillä

Lahden Näköala 3

Vaaleja ei käydä tyhjiössä,

vaan edellisten vaalikausien

näytöt ovat keskeinen osa

äänestyspäätöstä. Siksi Lahden

Näköalan toimitus summasi

mennyttä vaalikautta. Alkukesän

vaalit innoittivat toimituksen

antamaan istuvalle

valtuustolle päättötodistuksena

kiitettävän arvosanan.

Neljä vuotta päätöksenteossa tuntuu ikuisuudelta.

Moniko vielä muistaa keväällä 2017

solmitun valtuustosopimuksen? Tai vuoden

2018 budjettikäsitelyssä tehdyn linjamuutoksen

päivähoito-oikeudessa? Edes harvan

vannoutuneimman politiikan seuraajan

muisti kantaa niin pitkälle. Vaalikampanjat

kuitenkin kertovat vain osatotuuden puolueiden

tavoitteista. Varsinainen työ tehdään

ja poliittinen sisältö näkyy vaalikauden aikana

niin arkisissa pikkuasioissa kuin suurissa

mediahuomiota saavissa päätöksissä.

9½ koulujen kuntoon laittamisesta

Näkyvin teema valtuustokauden aikana on

ollut päiväkotien ja koulujen korjaaminen.

Päättäjien vahva yhteinen tahtotila terveisiin

oppimisympäristöihin on johtanut aiemmin

vaikean sisäilmaongelman selättämiseen.

Merkittäviä taloudellisia panostuksia on

myös osoitettu erilaisiin väliaikaisiin tilaratkaisuihin.

Tämä on mahdollistanut sisäilmaongelmaisista

tiloista luopumisen pikaisesti.

Vaalikauden aikana on valmistunut tai

päätetty usean sadan miljoonan euron kouluinvestoinneista.

Näitä ovat muun muassa

olleet Länsi-Harjun peruskorjaus ja uudisrakennus,

Lähteen uusi monitoimitalo, Kivimaan

monitoimitalo, Rakokiven monitoimitalo,

Salpausselän peruskorjaus, Paavolan

kampusalue ja Renkomäen monitoimitalo.

Lista on pitkä ja kertoo yhdestä valtuustokauden

onnistumisesta: yhteisestä tahtotilasta

olla lasten ja nuorten asialla.

9 Suomen johtavan

ympäristökaupungin imagosta

Historian aikana suomalaiset kaupungit

ovat luoneet itsestään mitä erilaisimpia

mielikuvia. Lahti on jo pidemmän aikaa

kiillottanut imagoaan Suomen johtavana

ympäristökaupunkina. Tällä valtuustokaudella

päättäjät ja viranhaltijat onnistuivat

tässä poikkeuksellisen hyvin. Konkreettisin

esimerkki tästä on EU-komission

myöntämä Euroopan Ympäristöpääkaupunki

2021 -tunnustus. Tunnustuksen saaminen

ei olisi ollut mahdollista ilman päättäjien

sitoutumista kunnianhimoisiin

ympäristötavoitteisiin.

Tunnustus saatiin ja Lahden imago on

muuttunut siksi, että se on totta. Lahdessa

on pitkään tehty esimerkillistä ympäristötyötä.

Alueelle on myös syntynyt tähän liittyvää

osaamista sekä yritystoimintaa. Keskeinen

virstanpylväs matkalla kohti ekologisesti

kestävää Lahtea oli kivihiilen polton

lopettaminen voimalaitoksissa vuonna 2019.

Myös kestävää liikkumista on tuettu joukkoliikenteen

uudistamisella, katu-urakoilla

ja kaupunkipyörähankkeella.

8½ uusista investoinneista

Taloudelliset olosuhteet valtuustokauden

lopulla ovat olleet vaikeat johtuen koronapandemiasta.

Vaalikauden aikana on kuitenkin

saatu uusia investointeja Lahteen. Ne

paitsi kirittävät kaupungin kehitystä, myös

luovat uusia työpaikkoja ja yritystoiminnan

mahdollisuuksia. Ne kertovat Lahden olevan

kiinnostava ja kehittyvä kaupunki, johon

kannattaa investoida.

Kaupunkikehityshankkeista merkittävin on

vuoden 2020 lopulla avattu Lahden eteläinen

kehätie. Vuosikymmeniä suunniteltu hanke

oli mahdollinen vain vaikuttavalla edunvalvonnalla

valtion suuntaan – puoluerajat ylittäen.

Muita iloisia investointiuutisia ovat olleet

muun muassa Fazerin uusi ksylitolitehdas

Kärpäsenmäelle, Wiking Maltin tehdas Kujalaan,

Iskun tehtaan modernisointi, vedenpullottamo

Hennalaan, Hämeenmaan investointi

Seurahuoneen laajentamiseen ja

hotelli-kylpylä Ranta-Kartanoon. Lappeenrannan-Lahden

teknillisen yliopiston koulutuksen

alkaminen Niemen kampuksella oli

merkittävä sosiaalinen investointi ja panostus

alueen osaamiseen kehittämiseen.

Kuluneen valtuustokauden pohjalta

kaupungin vaaleilla valittavat uudet päättäjät

saavat vahvan alun työlleen. Kaupungissa

on yhä lukuisia kehittämisen kohteita,

mutta myös tehty työ on syytä huomioida

päättäjiä valittaessa.

SDP:n johdolla Lahti on panostanut uusiin päiväkoteihin ja kouluihin,

ympäristötekoihin ja elinvoimaan.

näkökulma:

Ympäristöpääkaupunki on

kaikkea muutakin kuin älypyörätie

Lahdella on kunnianhimoinen tavoite olla Suomen ensimmäinen hiilineutraali

kaupunki vuonna 2025 – syksyllä alkavan vaalikauden päätteeksi. Kymmenen vuotta

ennen muuta Suomea. Tästä jokainen lahtelainen voi olla ylpeä!

Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä tätä kohti. Vuonna 2019 Lahti luopui kokonaan

kivihiilestä! Kaupunkimme lämpiää nykypäivänä bio- ja kierrätyspolttoaineella.

Monessa asiassa olemme kehityksen keulilla: kehitämme esimerkiksi vähähiilistä

rakentamista. Rakentaminen ja rakennukset tuottavat

kolmanneksen kasvihuonepäästöistä. Voimme

vaikuttaa rakennusmateriaaleihin elinkaaren

alkupäässä ja kierrätykseen loppupäässä. Olemme

kiertotaloudessa huippuluokkaa. Kotitalouksien

jätteistä hyödynnetään jopa 99%. Tämä synnyttää

alueelle osaamista ja liiketoimintaa.

Niin ja se pyörätie, se helpottaa kaupunkilaisten

ympäristöystävällisempää liikkumista. Pienetkin

teot ovat tärkeitä.

Antti Toijanaho

Osallistu ja vaikuta vaaleissa

Vallitseva koronatilanne ja Päijät-Hämeen

erityisen vakava tilanne haastavat vaalityötä.

Äänestäjillä on oikeus kohdata, keskustella

ja haastaa ehdokkaita. Vaaleissa tehtävät

valinnat ovat tärkeitä. Työväenyhdistys

auttaa valintojen tekemisessä tarjoamalla

tietoa ja luomalla virtuaalisia kohtaamisia.

Toivottavasti lähempänä vaalipäivää myös

kasvokkaiset kohtaamiset ovat mahdollisia!

Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistys haluaa

kutsua lahtelaiset mukaan yhteiskunnalliseen

keskusteluun. Viikko sitten Työväenyhdistys

lähestyi jokaista lahtelaista kotitaloutta

vaalikirjeellä. Kirjeen voi lukea myös

sähköisesti yhdistyksen kotisivuilta.

Lisätietoa SDP:n tavoitteista tulevaisuuden

Lahdelle sekä ehdokkaista voit lukea

Lahden Näköala -lehden verkkoversiosta.

Täysin uusi verkkomedia saa tuoretta sisältöä

päivittäin. Tutustu ehdokkaisiimme ja

demarien tarjoamaan vaihtoehtoon!

Kaikkien Lahti -keskustelusarja kutsuu

lahtelaiset keskustelemaan etänä. Voit osallistua

keskustelutilaisuuksiin kotisohvaltasi,

kuntopolulta tai mistä sinulle parhaiten sopii.

Lähetyksiin voi liittyä joko Facebook-sivulta

Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistys tai

osoitteesta lahdenty.fi.

Vinkit vaalityöhön osallistumiseen:

• lue vaalikirje jokaiselle lahtelaiselle

osoitteesta lahdenty.fi

• tutustu ehdokkaisiin somessa, Facebook:

Lahden Sos.-Dem. TyöväenyhdIstys

• lue päivittäinen uusi sisältö Lahden Näköalan

verkkolehdestä osoitteesta nakoala.fi

• seuraa Kaikkien Lahti -striimipaneeleita

joko Facebookista tai kotisivuilta

tulevat

striimipaneelit

LAHDEN SOS. -DEM. TYÖVÄENYHDISTYS /

KATSO PANEELIT FACEBOOKISTA TAI LAHDEN TY.FI

PANEELIT JUONTAA KIMI UOSUKAINEN

Osaava Lahti -keskustelu

to 27.5. klo 18 alkaen

Millä tavoilla sivistyspalveluita tulisi

kehittää? Kuinka kaupunkilaisten osaamistasoa

voidaan nostaa?

Mitä on lahtelainen korkeakoulupolitiikka?

Miten tärkeä osa hyvinvointia

sivistys, liikunta ja kulttuuri ovat?

Sivistyspalveluista keskustelemassa

Sirkku Hildén Maria Mäkynen ja Roosa

Rusanen

Kehittyvä Lahti -keskustelu

ke 2.6. klo 18 alkaen

Miten kotikaupunkimme kasvaa ja kehittyy

tulevina vuosina? Kuinka voimme

vahvistaa elinvoimaa ja lisätä vetovoimaa?

Mitkä ovat Lahden tärkeimmät

tulevaisuusinvestoinnit ja kuinka asuinalueita

tulisi kehittää tasapuolisesti?

Kaupunkikehityksestä keskustelemassa

Mika Kari, Ville Nikkilä ja Neea

Similä


4 Lahden Näköala

Koronavuosi lisännyt

ikäihmisten haasteita

Omaishoitajien

jaksamista tuettava

kriisin jälkeen

Hyvä Lahti rakennetaan

Lahden politiikassa pitkään

vaikuttanut demarien valtuustoryhmän

puheenjohtaja

Pekka Komu muistuttaa, että

näissä vaaleissa kannattaa

äänestää. Nyt päätetään

lahtelaisten kannalta tärkeistä

asioista: miten kaupunkia

johdetaan tai työllisyyttä ja

elinvoimaa parannetaan.

annelin vaalitavoitteet

• säilytetään puhelin- ja asioimispalvelut

niitä tarvitseville

• panostetaan koronan jälkihoidossa

ikäihmisten yksinäisyyteen

Olen huolissani, jos faktoilla

ja tutkimustiedolla ei ole enää

merkitystä – ja jos politiikkaa

tehdään enemmän kuulo- ja

huhupuheiden perusteella kuin

oikeasti perehtymällä asioihin.

• lisätään tukea, apua ja resursseja

omaishoitajille - pikaisesti

Heikin

Vaalitavoitteet

• omakotitontteja

on kaavoitettava

erilaisiin tarpeisiin,

joustavuutta

tonttikauppoihin

Elinvoimaa ja työpaikkoja kaavoittamalla

Lahdessa on väännetty useasta merkittävästä kaavoituspäätöksestä

vuosikymmen tai useampia. Toteutuessaan niillä on

kuitenkin ollut suuri merkitys Lahden elinvoimalle. Vastaavia

elinvoimapanostuksia Lahti tarvitsee kipeästi lisää.

• asuinalueiden

suunnittelussa

huomioitava monipuolisuus,

ei alueiden

eriytymiselle

• lisätään liikeelämän

alueiden

kaavoitusta eteläisen

kehätien

varressa


Lahden Näköala 5

vain yhteistyöllä

Lahti on enemmän

kuin keskusta

pekan

vaalitavoitteet

• parannetaan

yhteistyötä

politiikassa

Palveluiden

saavutettavuus

on tärkeää!

• laaditaan kunnianhimoinen

valtuustosopimus

• isoista asioista,

kuten päihdeongelman

ja työllisyydenhoidosta

sovittava yhdessä

neean vaalitavoitteet

• Säilytetään lähikirjastot

• Kaikille lyhyt matka viheralueille

• Parannetaan arjen turvallisuutta

kaikkialla kaupungissa

Laadukas ja tasa-arvoinen päivähoito

ratkaisee Lahden haasteet

Kaupungin suunta muutetaan panostamalla

tasa-arvoiseen ja laadukkaaseen koulupolkuun,

perheiden hyvinvointiin ja

sujuvaan arkeen.

marian

Vaalitavoitteet


6 Lahden Näköala

SIRKUN

Vaalitavoitteet

mikan Vaalitavoitteet

Lahden

demarien

kuntavaalitavoitteet

Arvostamme

upeaa

lähiluontoamme!

Oppilaille

rauha oppia.

Opettajille

rauha opettaa.

Kaupungin

palveluiden pitää

olla sujuvasti

saavutettavissa.

Esteettömyydellä

luomme

viihtyisyyttä.

Julkinen

varhaiskasvatus

oltava aito

vaihtoehto perheille.


Lahden Näköala 7

kolumni:

Kujanjuoksu laitaoikeistoon

Lahden valtuustosalin oikean laidan istumapaikoille

on tungosta. Poliittisten oikeistoryhmittymien lukumäärä

ja ehdokkaiden määrä on kasvanut. Samalla

myös valtuutettuja, ehdokkaita ja taustavaikuttajia

on vaihtanut sulavasti ryhmittymästä toiseen.

näkökulma:

SDP on Persu-pro-kokoomuksen vastavoima

Lahti Aqua ja

Lahti Energia

ovat lahtelaisten

omaisuutta.

Osallisuutta

ja aitoa

vuorovaikutusta

vahvistettava!

Tehdään kaikille

turvallinen

kaupunki!

kuva

Pidämme huolta

Lahdesta ja

toisistamme!

Ikääntyneiden

itsenäistä asumista

tuettava paremmin.

Palveluita

myös

digittömille.

Vaikuttavilla

yrityspalveluilla

lisää työpaikkoja.

Lue koko

vaaliohjelma

osoitteesta

lahdendemarit.fi


8 Lahden Näköala

Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistyksen ehdokkaat kuntavaaleissa

- ennakkoäänestys 26.5.-8.6. - varsinainen vaalipäivä 13.6.

286

Etola Sara

Restonomi

288

Haaraoja Heikki

Liikuntapaikkamestari,

liikuntakiinteistöasiantuntija

289

Hakala Marjut

Perushoitaja,

pääluottamusmies

292

Hildén Sirkku

Terveydenhoitaja

(YAMK)

293

Hotta Janne

Varastonhoitaja

294

Hotta Katja

Kassamyyjä

295

Hyppölä Inga-Maija

Toiminnanjohtaja,

eläkeläinen

296

Ikonen Jouni

Elektroniikka-asentaja,

eläkeläinen

297

Kakko Hilla

Erityisopettaja, lehtori

298

Kari Mika

Kansanedustaja,

yhteisöpedagogi (AMK)

300

Kirkonpelto Ville

Palveluyksikön johtaja,

TtM-opiskelija

303

Komu Pekka

Liiketoimintakehittäjä

304

Korkiakoski Sami

Laitoshuoltaja

305

Koskinen Seppo

Leipuri, eläkeläinen

307

Kuosmanen Pasi

Linja-autonkuljettaja

311

Laaksonen Antti

Rehtori evp.

312

Lampinen Minna

Yksityinen

perhepäivähoitaja

317

Mantere Eerik

Sosiaalipsykologi

319

Moilanen Heikki

Veturinkuljettaja evp.

HHJ

321

Mähönen Ari

Krematoriohoitaja

322

Mäkinen Eija

Kiinteistösihteeri

324

Mäkynen Maria

Projektipäällikkö,

koulutuksen asiantuntija

325

Nieminen Erkki

Rakennusmestari,

kasvatustieteen tohtori

326

Nikkilä Ville

Yksikön päällikkö,

ympäristö-teknologian

insinööri AMK

327

Nissinen Jarkko

Toiminnanjohtaja

329

Nurminen Janne

Projektipäällikkö

330

Nurminen Jouni

Yrittäjä, toimitusjohtaja

335

Puolakka Teemu

Yrittäjä

336

Puunenä Kimmo

Kanttori, kuoronjohtaja,

freelance-muusikko

340

Ripatti Tapani

Eläkeläinen

342

Rusanen Roosa

Vapaaehtoistoiminnan asiantuntija,

liikunnanohjaaja (AMK)

344

Räty Venla

Sijoitusasiantuntija

345

Sadinmäki Pasi

Ohjaaja, luottamusmies

346

Sagulin Anja

Restonomi (AMK)

348

Sauranen Soile

Työkykykoordinaattori

349

Savolainen Hanne

Omavalmentaja,

luottamusmies, HHJ

351

Siltanen Janne

Sosionomi,

insinööri (AMK) opiskelija

352

Similä Neea

Insinööri (YAMK),

TKI-asiantuntija

355

Soppi Kari

Ammattimies

356

Soppi Susanna

Sihteeri

358

Taivalmäki Tia

Kehittämiskoordinaattori,

TaM

359

Tervo Jaana

Luottamusmies, myyjä

360

Toijanaho Antti

Toimihenkilö

362

Toroskainen Reijo

Pääluottamusmies

363

Tsesmelis Emmanouil

Myyjä

364

Tuliainen Johanna

Ammatillinen opettaja,

erityislapsen äiti

365

Uosukainen Kimi

Opiskelija, Demarinuorten

varapuheenjohtaja

367

Vartiainen Pertti

LitM, liikunnanopettaja,

tj.

368

Viinikka Anneli

Kodinhoitaja,

eläkeläinen

370

Virtanen Janne

Lääkäri

371

Virtanen Kimmo

Laatuinsinööri

Pidetään huolta Lahdesta

Lahti pitää huolta sinusta

Näköalan verkkolehti www.nakoala.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!