27.09.2021 Views

Kuljetus & Logistiikka 4 / 2021

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA 4/<strong>2021</strong> WWW.KULJETUSLEHTI.FI<br />

ABAX Access -<br />

yrityksen ajoneuvot, työkalut,<br />

koneet ja laitteet<br />

samalla alustalla


MAALLA MERELLÄ ILMASSA 4/<strong>2021</strong> WWW.KULJETUSLEHTI.FI<br />

TÄSSÄ LEHDESSÄ:<br />

ABAX Access -<br />

yrityksen ajoneuvot, työkalut,<br />

koneet ja laitteet<br />

samalla alustalla<br />

Hangon satamassa testattiin<br />

kesällä uutta<br />

risteilykonseptia........................ 4<br />

Uusi laturi tunnistaa<br />

akun tyypin ja<br />

koon automaattisesti.............34<br />

Lotuksen SkipUp-innovaatio:<br />

Lavat päällekkäin<br />

vastuullisuuden nimissä........ 10<br />

Sähköautojen akkupalot<br />

tuottavat myrkkykaasuja .....38<br />

Simec Systems kovassa iskussa<br />

Vientiä uusille<br />

markkinoille........................... 14<br />

Uusi MAN-kuorma-autosukupolvi<br />

saa uusia ominaisuuksia<br />

vuoden <strong>2021</strong> lopulla ja<br />

alkuvuodesta 2022 ................20<br />

Volkswagen tuo markkinoille<br />

langattoman verkon<br />

kautta tehtävät päivitykset<br />

kaikkiin ID.-malleihin............ 42<br />

Pohjoismaiden suurin<br />

vertaisvuokrausalusta Hygglo<br />

on laajentunut Suomeen........44<br />

Scania julkaisi uuden<br />

telivetoakseliston................... 23<br />

Ejendals valmistaa nyt<br />

jalkineitaaurinkoenergiaa<br />

hyödyntämällä..................... 50<br />

Kunnianosoitus Jäämiehelle<br />

<strong>Kuljetus</strong> Ristimaan ”Iceman”<br />

- Scania S650 rekanvetäjä ....24<br />

ContiConnect Liven avulla<br />

WeberHaus-talot perille<br />

turvallisesti ja ajallaan..........30<br />

Polttokennot tarjoavat<br />

hiilineutraalia voimansiirtoa<br />

pitkän matkanliikkumiselle<br />

tulevaisuudessa ....................52<br />

Ekologisia<br />

elämysmatkailupalveluita<br />

Ounasjoen rannalla.............. 56<br />

25. vsk<br />

YHTEYSTIEDOT<br />

Päätoimittaja M-T Toivola<br />

lehti@kuljetuslehti.fi<br />

+358 40 7175686<br />

KÄYNTIOSOITE<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong><br />

Artturinkatu 2<br />

BOX 29<br />

FI 20200 Turku<br />

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT<br />

+358 40 717 5686<br />

toimitus@kuljetuslehti.fi<br />

www.kuljetuslehti.fi<br />

Printti: ISSN 1458-1086<br />

Verkko: ISSN 1798-7962


Pääkirjoitus<br />

Suomi ei tarvitse kahta<br />

päästökauppajärjestelmää<br />

– Miten liikenteen<br />

verotus ratkaistaan?<br />

Päätöksiä liikenteen päästövähennystoimista lykättiin<br />

budjettiriihessä eteenpäin. Tämä tarkoittaa<br />

epävarmuutta tulevista käytännön toimista,<br />

heikentää yritysten ja kansalaisten mahdollisuuksia<br />

ennakoida investointeja ja asettaa veitsenterälle<br />

ilmastotavoitteiden saavuttamisen. Nyt on<br />

myös aika nostaa keskusteluun se, miten liikenteen<br />

verotus tullaan ratkaisemaan.<br />

Hallitus päätti budjettiriihessä jatkaa tieliikenteen<br />

päästökauppajärjestelmän valmistelua. Keskuskauppakamarin<br />

mielestä päätös on ajoitukseltaan huono,<br />

eikä Suomi tarvitse päällekkäistä järjestelmää EUtason<br />

päätösten kanssa. Aiempi näkemys siitä, että<br />

liikenteen päästöt on mahdollista puolittaa ilman veronkorotuksia,<br />

muuttui nyt sekä liikenneveromallin<br />

että kansallisen tieliikenteen päästökaupan valmistelun<br />

jatkamiseen.<br />

“On kysymysmerkki, mitkä luvut tulevat muuttumaan,<br />

kun päästövähennystavoitteiden edistymistä<br />

tarkastellaan ensimmäisen kerran tänä syksynä ja<br />

lopullinen perälauta on asetettu maaliskuulle. Tieliikenteen<br />

kansallisen päästökaupan osalta huoli on,<br />

että keskitytään kansalliseen valmisteluun sen sijaan<br />

että laitettaisiin kaikki paukut EU-tason päästökaupan<br />

muovaamiseen”, sanoo Keskuskauppakamarin<br />

johtava asiantuntija Päivi Wood.<br />

Liikenteen sähköistymisen eteneminen arvioitua nopeammin<br />

on hieno asia, mutta sen vaikutus päästöihin<br />

on arvioitava huolellisesti. Iso kysymys on, miten<br />

valtion kassaan syntyvä aukko paikataan. Viime kevään<br />

laskelmien mukaan valtion verotulot laskevat<br />

vuoteen 2030 mennessä 1,7 miljardia euroa liikenteen<br />

sähköistymisen myötä.<br />

”Nämä luvut ovat kuitenkin jo hapantuneet, kun sähköistyminen<br />

on edennyt nopeammin kuin oletettiin.<br />

Nykyisellä hiilidioksidipäästöihin perustuvalla verotuksella<br />

liikenteen verotuottojen aleneman korvaaminen<br />

on rajallista. Polttoaineveroa maksavien ajonneuvojen<br />

määrä vähenee ja sitä lovea ei paikata pelkästään<br />

näiden ajoneuvojen verotusta korottamalla”,<br />

muistuttaa Wood.<br />

Päivi Wood<br />

Johtava asiantuntija, liikenne- ja elinkeinopolitiikka<br />

3


Hangon satamassa testattiin<br />

kesällä uutta risteilykonseptia<br />

Teksti: Merja Maansalo<br />

Kuvat: Hangon Satama Oy<br />

Hangon satama tunnetaan vilkkaana rahtisatamana.<br />

Varsinaisia matkustaja-aluksia on nähty Hangossa viimeksi<br />

vuonna 2006 jolloin Superfast Ferries lopetti<br />

liikennöinnin Hankoon. Sittemmin siihen liittyvä infra<br />

on purettu.<br />

− Tänä vuonna Viking Line ja<br />

Eckerö Line osoittivat iloksemme<br />

kiinnostusta ja halua järjestää<br />

päiväristeilyä aurinkoiseen kesä-<br />

Hankoon.<br />

− Lähdimme mukaan avoimin mielin<br />

ja se kannatti. Kaikki onnistui<br />

hyvin, operatiivinen johtaja Timo<br />

Sjösten sanoo.<br />

Uutta varustamoille<br />

Vapaa-ajanmatkustajia Hangon<br />

Länsisatamaan toivat Eckerö Linen<br />

M/S Finlandia ja Viking Linen<br />

M/S Gabriella. Kummallekin varustamolle<br />

Hanko oli aivan uusi<br />

kohde, eivätkä tämän kokoluokan<br />

matkustaja-alukset olleet tehneet<br />

sinne aiemmin vastaavia risteilyjä.<br />

Koronavapaat risteilyt alkoivat<br />

Helsingin satamasta, mistä laivat<br />

saapuivat Hankoon joko suoraan<br />

tai Tallinnan sataman kautta. Tallinnasta<br />

ei otettu matkustajia laivaan.<br />

Finlandia teki Hankoon kuusi<br />

käyntiä ja Gabriella kaksi. Yksi laiva<br />

toi noin tuhat matkustajaa kerralla,<br />

joten kokonaismatkustajamäärä oli<br />

7 000−8 000 henkilön välillä.<br />

Laivasta bussiin<br />

Hangon sataman tehtävänä oli<br />

huolehtia bussiliikenteen sujumisesta<br />

ja matkustajien turvallisuu-


desta satama-alueella. Yhtä laivaa<br />

kohden busseja oli enimmillään<br />

kymmenen.<br />

− Satamassa matkustajat siirtyivät<br />

suoraan laivasta varustamojen<br />

järjestämiin busseihin, jotka veivät<br />

heidät kaupungin keskustan<br />

tapahtumiin ja ostoksille. Paluu<br />

laivaan tapahtui samalla tavalla eli<br />

satama-alueelle ketään ei päästetty<br />

kävelemään, Sjösten painottaa.<br />

Toimiva malli<br />

”Lähdimme mukaan<br />

avoimin mielin ja se<br />

kannatti”<br />

Sjösten kertoo, että risteilyvarustamoilta<br />

tulee säännöllisin väliajoin<br />

tiedusteluja mahdollisuudesta<br />

ottaa vastaan yksittäisiä risteilykäyntejä.<br />

− Emme voi suoralta kädeltä vastata<br />

myöntävästi, sillä tiedustelut<br />

koskevat usein kaukana tulevaisuudessa<br />

olevia ajankohtia. Laiturimme<br />

ovat kovassa käytössä ja<br />

meidän on otettava ensisijaisesti<br />

rahtiliikenteen tarpeet huomioon.<br />

Hän kuitenkin korostaa, että rahtialusten<br />

ja matkustajalaivojen<br />

rinnakkaiselo on jatkossakin mahdollista,<br />

mikäli se toteutetaan<br />

esimerkiksi viimekesäisen mallin<br />

mukaisesti.<br />

− Oleellista on sopia ennakkoon<br />

aikatauluista ja käydä kuviot ennalta<br />

läpi.<br />

− Olemme jatkossakin kiinnostuneita<br />

tämän kaltaisesta yhteistyöstä,<br />

Sjösten toteaa.<br />

Hyötyä Hangolle<br />

Sjösten arvelee, että myös Hangon<br />

kaupunki ja paikallinen liike-elämä<br />

ottaisivat avosylin risteilijöitä vastaan<br />

tulevina kesinä, jos toimintaa<br />

päätetään jatkaa.<br />

− Tällaisia viestejä korviimme on<br />

kantautunut.<br />

Myös varustamoissa on oltu kokeiluun<br />

ilmeisen tyytyväisiä. Eckerö<br />

Lineltä on aiemmin kerrottu julkisuuteen,<br />

että Hanko on osoittautunut<br />

hyväksi kohdevalinnaksi.<br />

Kaupunki ja satama saivat kiitosta<br />

nopeasti liikkeelle lähteneestä ja<br />

toimivasta yhteistyöstä.<br />

5


INVESTOINNIT SUOMEN<br />

SATAMIIN KASVUSSA<br />

Suomen satamat panostavat vahvasti toimintansa kehittämiseen vuosina<br />

<strong>2021</strong>–2025. Suunniteltujen investointien kokonaismäärä on kyselyn<br />

perusteella yli miljardi euroa, mikä on 17 prosenttia enemmän kuin<br />

vuosina 2016–2020 toteutetut investoinnit. Osa satamista on myös<br />

ryhtymässä rakentamaan digitaalisia valmiuksia vuosina <strong>2021</strong>-2025.<br />

Ajanjaksolle <strong>2021</strong>–2025<br />

kohdistuvien investointien<br />

ennakoitu kokonaismäärä<br />

on 1,026 miljardia euroa. Vuosittain<br />

satamat suunnittelevat investoivansa<br />

keskimäärin 205 miljoonaa<br />

euroa. Satamanpitäjistä 22 ilmoitti<br />

tekevänsä myös digitalisaatioon<br />

liittyviä investointeja. Kaikki<br />

15 satamaa, jotka ilmoittivat kokonaisinvestoinneiksi<br />

yli 10 miljoonaa<br />

euroa kaudelle <strong>2021</strong>–2025, ilmoittivat<br />

myös investoivansa digitalisaatioon<br />

tulevan 2–3 vuoden<br />

aikana.<br />

Vuosina 2016–2020 Suomen satamiin<br />

tehtiin investointeja yhteensä<br />

880 miljoonan euron arvosta eli<br />

keskimäärin 176 miljoonaa euroa<br />

vuosittain. Investoinneista 93 prosenttia<br />

tehtiin rannikolla sijaitseviin<br />

yleisiin satamiin. Suurimmat<br />

satamayhtiöiden omat investoinnit<br />

tehtiin Helsingin, HaminaKotkan,<br />

Rauman ja Kokkolan satamissa.<br />

"Hienoa, että satamilta löytyy tulevaisuuden<br />

uskoa ja ne panostavat<br />

tulevaisuuden toimintakykyyn.<br />

Elinkelpoiset ja kehittyvät satamat<br />

ovat Suomen ulkomaanyhteyksien<br />

kannalta kriittisiä. Digitalisaatiohankkeet<br />

ovat merkittävä pelinavaus<br />

myös älysatamien ja digitalisoituvan<br />

laivaliikenteen suun-<br />

taan," korostaa Traficomin ylijohtaja<br />

Jarkko Saarimäki.<br />

Investointiselvityksen on laatinut<br />

Turun yliopiston Braheakeskuksen<br />

Merenkulkualan koulutus-<br />

ja tutkimuskeskus Liikenne-<br />

ja viestintävirasto Traficomin<br />

teettämänä. Luvut perustuvat<br />

satamanpitäjille ja satamaoperointiyrityksille<br />

suunnattuun<br />

kyselyyn. Vastaavat tiedot<br />

on koottu säännöllisesti viiden<br />

vuoden välein vuodesta 1980 alkaen.<br />

Satamien osalta vastausprosentti<br />

oli 85 ja satamaoperaattorien<br />

osalta 69.<br />

6


MALAGA<br />

TEHOKAS YHTEYS<br />

MERELLE<br />

Oslo<br />

Tukholma<br />

KASKINEN<br />

EDINBU<br />

Edinburg<br />

Riika<br />

LONTOO<br />

Kööpenhamina<br />

Lontoo<br />

ALICANTE<br />

• Keskeinen, ruuhkaton<br />

sijainti, kustannus tehokas<br />

palvelu<br />

• Nopea yhteys avomerelle<br />

ja Itämeren laivaväylille<br />

• Selkeä, dynaa minen<br />

infrastruktuuri<br />

• Materiaalivirtojen nopea,<br />

hallittu läpimeno<br />

• Kasvupotentiaalia yrityksille<br />

sataman kyljessä<br />

Kaskisten satama on erityisesti<br />

bulklasteihin, kuten metsä- ja<br />

kemianteollisuuden materiaalivirtoihin<br />

erikoistunut kasvava<br />

vienti- ja tuontisatama.<br />

OY KASKISTEN SATAMA – KASKÖ HAMN AB<br />

Kalasatamantie 30, FI-64260 Kaskinen<br />

WWW.PORTOFKASKINEN.FI


Entistä kattavammat<br />

kansainväliset kuljetuspalvelut<br />

tähtäävät alan parhaaseen palveluun<br />

Toimitusjohtaja Matti Urmas kirjoittaa syystervehdyksessään kansainvälisen kuljetusalan näkymistä.<br />

Kulunut puolitoista vuotta on<br />

mullistanut monta asiaa arjessa<br />

ja työelämässä, mutta<br />

kansainvälisten kuljetusten maailmassa<br />

perusasiat ovat edelleen<br />

samoja kuin aiemminkin: palvelualan<br />

yrityksenä huolintayrityksen<br />

tärkein voimavara on pätevät<br />

ja ammattitaitoiset ihmiset.<br />

8<br />

rahtina, kuten Aasian maihin tai<br />

USA:an. Muuttuvat tilanteet ja niihin<br />

nopea reagointi sekä asiakkaiden<br />

aktiivinen informointi kansainvälisen<br />

kuljetuksen statuksesta<br />

ovat liikenteenhoitajien ja huolitsijoiden<br />

tekemisen ytimessä, ja<br />

tästä olemme pitäneet kiinni koko<br />

toimintamme ajan.<br />

Myös ammattitaitoiset kuljettajamme<br />

ansaitsevat huomion, sillä<br />

kulunut pandemia-aika on vaatinut<br />

heiltä paljon venymistä. Kansainvälinen<br />

rahti on kulkenut<br />

maanteitä pitkin erilaisista rajoi-<br />

Asiakaspalvelun lisäksi on vaadittu<br />

ja vaaditaan jatkossakin paljon<br />

osaamista, kun kansainväliset<br />

kuljetukset liikkuvat pitkin Eurooppaa<br />

ja suuntaavat myös muihin<br />

maihin merirahtina tai lentotuksista<br />

ja koronatoimista huolimatta<br />

pääosin hyvin ja ilman suuria<br />

viivästyksiä.<br />

Vuoden alusta<br />

tarjonnassa mukana<br />

lämpötilasäädellyt<br />

kuljetukset<br />

FREJAn palveluvalikoima laajeni<br />

alkuvuodesta merkittävästi, kun<br />

ostimme kruunupyyläisen kansainvälisiin<br />

lämpötilasäädeltyihin<br />

kuljetuksiin keskittyneen kuljetusliike<br />

TL Transin. Nyt hoidamme<br />

ulkolämpötilasta riippumatta


LÄMPÖSÄÄDELLYT KULJETUKSET<br />

-25 °C – +25 °C<br />

tasaisen lämpötilan vaativia kuljetuksia<br />

ja tietenkin myös kylmä- ja<br />

kuumakuljetuksia noin 80 trailerin<br />

voimin.<br />

Kaluston lisäys oli merkittävä, kun<br />

saimme noin 850 trailerimme kapasiteettiin<br />

lisäystä myös lämpötilavaihtelulle<br />

herkkien tavaroiden<br />

kuljettamiseen. Kattava ja nykyaikainen<br />

kalustomme on taannut<br />

kansainvälisten kuljetusten sujumisen<br />

maanteitä pitkin, kun merirahdin<br />

sekä lentorahdin tilanne on<br />

ollut jo pitkään hyvin vaikea ja ennustettavuudeltaan<br />

heikko. Rahdille<br />

on aina löytynyt tie määränpäähän<br />

– kuljetustavasta riippumatta.<br />

Tulevaisuuden ennustaminen on<br />

edelleen mahdotonta, sillä pandemia<br />

tulee vaikuttamaan vielä pitkään<br />

kansainväliseen bisnekseen,<br />

vaikka monet maat ovat jo avautuneet<br />

ja poistaneet rajoituksia. Suomessakin<br />

tilanne on vielä vaikea.<br />

Euroalueen teollisuuden<br />

näkymät ovat valoisat<br />

Talouden kehityksen keskeisimpiä<br />

ennustusmittareita on ostopäällikköindeksi,<br />

joka kertoo yritysten<br />

ostopäälliköiden näkemyksiä<br />

yritysten kehityksestä. Ainakin<br />

euroalueen teollisuuden ostopäällikkö<br />

-indeksin osalta näyttää<br />

tällä hetkellä hyvältä, kun indeksi<br />

on selvästi positiivisessa vireessä.<br />

Elokuun 23. päivä julkaistu luku<br />

oli 61,5, kun vuosi sitten samaan<br />

aikaan oltiin vain hitusen yli 51.<br />

Tässä indeksissä ostopäälliköiden<br />

myönteiset näkemykset talouden<br />

kehityksestä saavat yli 50 arvon ja<br />

negatiiviset näkemykset arvon alle<br />

50. Jos indeksi on noin 50 ovat näkymät<br />

tasaiset eikä näkyvissä ole<br />

kasvua tai taantumista.<br />

Kun koronapandemia pysäytti<br />

maailman huhtikuussa 2020 oli<br />

indeksi vain hieman päälle 30. Viime<br />

kuukaudet indeksin arvo on ollut<br />

yli 60, mikä kertoo myönteisistä<br />

näkymistä.<br />

Kansainvälisessä bisneksessä yrityksen<br />

kuljetuskumppanilla on<br />

suuri merkitys yrityksen toimintaan.<br />

Toimivat viennin ja tuonnin<br />

kuljetusratkaisut takaavat, että tavara<br />

liikkuu varastoon oikea-aikaisesti<br />

ja varaston tilanteella on<br />

merkittävä vaikutus myös yrityksen<br />

asiakaspalveluun.<br />

Me FREJAlla otamme vastuun kansainvälisillä<br />

markkinoilla toimivien<br />

yritysten bisnesten sujumisesta<br />

vakavasti, ja haluamme jatkossakin<br />

olla paras kumppani kansainvälisiin<br />

kuljetuksiin – olivatpa<br />

kyseessä sitten tuonti- tai vientiasiakkuudet<br />

– haluamme jatkossakin<br />

olla paras kumppani kuljettamaan<br />

asiakkaidemme tavaroita<br />

rajojen yli. Asiakkaidemme luottamus<br />

meihin kansainvälisten kuljetusten<br />

ja huolinnan palveluntarjoajana<br />

näkyy myös toimintamme<br />

tunnusluvuissa.<br />

Kansainvälisissä<br />

kuljetuksissa kumppanuus<br />

rakentuu luottamukselle<br />

Olemme olleet jo vuodesta 2011<br />

oikeutettuja Kauppalehden Menestyjät-sertifikaattiin.<br />

Olemme<br />

myös Suomen vahvimpia yrityksiä.<br />

Molemmissa sertifikaateissa talouden<br />

tunnusluvut ovat tärkeitä<br />

kriteereitä, mutta molemmissa<br />

sertifikaateissa on taustalla suurempi<br />

asia, että olemme osanneet<br />

tarjota asiakkaillemme oikeita ratkaisuja<br />

kansainvälisissä kuljetuksissa.<br />

FREJAn vakavaraisuus on<br />

merkittävä asia, jotta voimme olla<br />

kansainvälisten kuljetusten ja huolinnan<br />

asiantuntijoillemme hyvä<br />

ja pitkäaikainen työnantaja ja samalla<br />

se vahvistaa asiakkaidemme<br />

luottamusta meihin.<br />

Tämänkaltainen luottamus ei synny<br />

kuin tekemällä työ hyvin ja asiakkaan<br />

arvoisesti. Siksi olen äärimmäisen<br />

ylpeä jokaisesta frejalaisesta<br />

ja myös yhteistyökumppaneistamme,<br />

jotka mahdollistavat<br />

tämän luottamuksen rakentamisen<br />

ja aina vain uudelleen sen arvoisen<br />

toiminnan kansainvälisten<br />

kuljetusten maailmassa.<br />

9


Lotuksen SkipUp-innovaatio:<br />

Lavat päällekkäin<br />

vastuullisuuden nimissä<br />

SkipUp-lavajärjestelijä lisää<br />

työmaan turvallisuutta<br />

ja leikkaa logistiikan päästöt<br />

ja kustannukset puoleen.<br />

Tässäpä innovaatio,<br />

joka on kaikkea muuta kuin<br />

pellepelottomien näpertelyä.<br />

Me jututimme raudanlujaa<br />

ammattilaista keksinnön<br />

takana, Tommi Leppiahoa,<br />

ja kysyimme, miten<br />

maailmanluokan idea sai<br />

alkunsa.<br />

10<br />

Pohjimmiltaan SkipUp-lavajärjestelijän<br />

idea on simppeli - kuten<br />

parhaat keksinnöt, pyörästä lähtien,<br />

tuppaavat olemaan. SkipUp on<br />

standardilavojen väliin asetettava<br />

lisälaite, jonka avulla kaksi tai kolme<br />

lavaa voidaan pinota päällekkäin<br />

ja liittää ne tukevasti ja turvallisesti<br />

toisiinsa. Näin saadaan<br />

aikaan kokonaisuus, jonka eduista<br />

on turha taittaa peistä: puolet vähemmän<br />

kuljetusten päästöjä ja<br />

kustannuksia sekä puolet vähemmän<br />

turvallisuusriskejä aiheuttavaa<br />

ajoneuvoliikennettä työmaalla.<br />

Lisäksi SkipUp kolminkertaistaa<br />

lavojen varastointikentän kapasiteetin.<br />

Lotus Demolitionin toimialapäällikkö<br />

Tommi Leppiaho kiteyttää<br />

SkipUpin noin viisivuotisen taipaleen<br />

ensiaskeleet seuraavasti.<br />

- Meillä oli työmaa, jossa syntyi satoja<br />

lavallisia erilaista lajiteltavaa<br />

purkujätettä. Yksinkertaisesti siinä<br />

loppui tila kesken ja hoksasimme,<br />

että miksipä ei noita peruspeltilaatikoita<br />

voisi pinota useammankin<br />

päällekkäin. Siitä se kehitystyö<br />

sitten lähti.<br />

Ainutlaatuisen lavajärjestelijän<br />

taival ideasta valmiiksi tuotteeksi<br />

oli vähintäänkin vaiheikas: Leppiaho<br />

kertoo SkipUpista kehitetyn<br />

muun muassa yli 150 erilaista prototyyppiä<br />

matkan varrella.<br />

”Tiedän varmaksi,<br />

että vastaavaa<br />

järjestelmää ei ole<br />

keksitty missään<br />

muualla”.<br />

- Pitkäjänteisyys oli tässä tapauksessa<br />

menestyksen edellytys. Järjestelmän<br />

toiminnallisuuksia koestettiin,<br />

turvallisuutta kehitettiin ja<br />

erityisesti erilaisiin lavatyyppeihin<br />

sekä koukkulaitteisiin liittyviä yhteensopivuuskysymyksiä<br />

ratkottiin<br />

hyvin pitkälti käytännön testien<br />

kautta sekä asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta<br />

saatuja palautteita<br />

kuunnellen. Hyvällä yhteistyöllä<br />

hyvä lopputulos, hän tiivistää.<br />

Kansainvälisiä<br />

tunnustuksia ja<br />

markkinanäkymiä<br />

SkipUpin ainutlaatuisuuden todistaa<br />

kouriintuntuvasti se, että järjestelmälle<br />

on haettu ja sille tähän<br />

päivään mennessä myönnetty<br />

useita kansainvälisiä patentteja.<br />

- Tiedän varmaksi, että vastaavaa<br />

järjestelmää ei ole keksitty mis-


sään muualla. Me aloitimme ihan<br />

puhtaalta pöydältä. SkipUp on<br />

meidän oma innovatiivinen ponnistuksemme.<br />

Laite, jonka kehitystyö<br />

tuntui matkan varrella aika<br />

ajoin pieneltä kivireeltä, käy<br />

ja kukkuu nyt kovaa ja korkealta,<br />

Leppiaho kuvailee tyytyväisenä.<br />

Ja siinä missä idean isä on omasta<br />

ja tiiminsä aikaansaannoksesta<br />

mielissään, on SkipUpin merkitys<br />

huomattu myös laajemmin kansainvälisilläkin<br />

kentillä: lavajärjestelijä<br />

pokkasi vuonna 2018 Trailer<br />

Innovation Awardsissa hopeaa - ja<br />

vuosi sen jälkeen vuorossa oli mitaleista<br />

kirkkain, German Innovation<br />

Awardsin kultasija.<br />

Pienen maanittelun jälkeen myös<br />

Leppiaho avaa sanaisen arkkunsa<br />

palkintojen merkityksestä.<br />

- Eipä niistä haittaakaan ole. Siinä<br />

kisavaiheessa oltiin kyllä vielä prototyypin<br />

kanssa liikenteessä, hän<br />

virnistää.<br />

Tällä hetkellä SkipUpin kehitystyö<br />

on viety maaliinsa, ja lavajärjestelijät<br />

ovat Lotuksen purkutyömailla<br />

aktiivisessa käytössä. Ainutlaatuiselle<br />

tuotteelle kuuluu olevan koko<br />

ajan kasvavaa kysyntää.<br />

- Vaikka maailman markkinoille<br />

laitteen kanssa tähtäämmekin<br />

SkipUpin ainutlaatuiset hyödyt pähkinänkuoressa:<br />

* Puolet vähemmän kuljetusten aiheuttamia päästöjä, 50 %<br />

pienempi hiilijalanjälki<br />

* Puolet vähemmän kuljetuskustannuksia<br />

* Puolet vähemmän ajoneuvoja työmaalla, turvallisempi<br />

työmaa<br />

* Soveltuu standardilavoille<br />

* Ei vaadi muutoksia nykyiseen kuljetuskalustoon<br />

* Kolminkertaistaa lavakentän kapasiteetin<br />

ja esikauppoja on jo salkussa, toki<br />

me itse otamme hyvästä ja helppokäyttöisestä<br />

systeemistä jo nyt kaiken<br />

hyödyn irti. Alamme vastuullisia<br />

edelläkävijöitä kun olemme,<br />

Leppiaho summaa.<br />

11


Uusiutuvan dieselin käyttö<br />

kasvanut nopeasti julkisella<br />

sektorilla ja tavaraliikenteessä<br />

Neste tuo ensimmäisenä toimijana Suomeen palvelun, jonka avulla yritykset<br />

ja muut toimijat voivat seurata liikennepolttoaineiden käytöstä<br />

aiheutuvia ilmastopäästöjään. Nesteen elokuussa <strong>2021</strong> toteuttaman<br />

toimialavertailun* mukaan esimerkiksi julkisen sektorin, tavaraliikenteen<br />

sekä valmistavan teollisuuden aloilla Neste MY Uusiutuva Diesel<br />

-polttoaineen käyttö on kasvanut nopeasti, kun taas muilla aloilla kasvu<br />

on vielä maltillista.<br />

12<br />

Tieliikenteen osuus kotimaan liikenteen<br />

kokonaispäästöistä on yli<br />

90 %, ja Suomen kunnianhimoinen<br />

tavoite saavuttaa hiilineutraalius<br />

vuoteen 2035 mennessä vaatii<br />

toteutuakseen kaikkien ratkai-<br />

sujen hyödyntämistä. Nesteen tarjoama<br />

uusi palvelu tukee yrityksiä<br />

omien päästöjen ja päästövähen-


nysten seurannassa sekä kannustaa<br />

korvaamaan fossiilisten polttoaineiden<br />

käyttöä.<br />

Lainsäädäntö asettaa<br />

vaatimuksia<br />

päästölaskennalle<br />

“Yhtenä strategisena ilmastositoumuksenamme<br />

on auttaa asiakkaitamme<br />

vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä<br />

20 miljoonalla<br />

tonnilla vuosittain vuoteen<br />

2030 mennessä. Olemme havainneet<br />

päästöjen seurannalle ja raportoinnille<br />

merkittävän tarpeen<br />

yritysten päästövähennystavoitteiden<br />

tukemisessa. Lainsäädäntö<br />

asettaa vaatimuksia päästölaskennalle,<br />

ja paine päästöjen ymmärtämiseen<br />

ja vähentämiseen nousee<br />

esiin sekä kilpailutuksissa että kuluttajien<br />

suunnalta. On hienoa tarjota<br />

vahvasti asiakastarpeesta lähtöisin<br />

oleva ratkaisu ilmastotekojen<br />

vaikutusten todentamiseksi”,<br />

sanoo Nesteen Marketing & Services<br />

-liiketoiminnan vastuullisista<br />

kumppanuuksista vastaava tiimipäällikkö<br />

Heidi Peltonen.<br />

Digitaalisen palvelun avulla yritys<br />

voi seurata Nesteen liikennepolttoaineiden<br />

kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä<br />

sekä uusiutuvalla<br />

dieselillä saavutettuja päästövähennyksiä<br />

halutulla ajanjaksolla.<br />

Palvelu havainnollistaa graafien<br />

ja karttapohjien avulla myös kulutuksen<br />

ja päästöjen maantieteellistä<br />

ja ajallista jakautumista sekä<br />

antaa vertailutietoa yrityksen tieliikenteen<br />

päästöjen tasosta toimialan<br />

sisällä. Palvelun tarjoamia raportointimahdollisuuksia<br />

pyritään<br />

myöhemmin laajentamaan myös<br />

muihin käyttökohteisiin, kuten sähköön<br />

ja uusiutuvaan polttoöljyyn.<br />

Vertailudata tukee yrityksiä<br />

vähäpäästöisemmissä<br />

valinnoissa<br />

Nesteen tuoreen toimialavertailun<br />

avulla selviää, että julkisen sektorin<br />

uusiutuvan dieselin käyttö kaikesta<br />

dieselin vuosikulutuksesta<br />

on yli kolminkertaistunut vuodesta<br />

2019 vuoden <strong>2021</strong> puoliväliin<br />

verrattuna. Samalla aikavälillä uusiutuvan<br />

dieselin kulutus dieselin<br />

kokonaiskulutuksesta on tuplaantunut<br />

valmistavan teollisuuden<br />

yrityksissä ja yli viisinkertaistunut<br />

tavaraliikenteessä.<br />

“Fossiilisen dieselin<br />

käyttö liikenteessä<br />

tulee vuosien varrella<br />

vähenemään.”<br />

“Fossiilisen dieselin käyttö liikenteessä<br />

tulee vuosien varrella vähenemään.<br />

Sen sijaan uusiutuvalle<br />

dieselille on tarvetta myös tulevaisuudessa,<br />

sillä raskaan kaluston<br />

sähköistyminen ei etene yksityisautoilun<br />

tahdissa. Lisäksi joillakin<br />

aloilla muutos on ollut nopeampaa<br />

kun taas toisilla otetaan vasta ensiaskelia<br />

päästöjen vähentämisessä.<br />

Yritykset tarvitsevat ratkaisuja,<br />

jotka ovat käytettävissä heti, sekä<br />

ratkaisuja, jotka toimivat pidemmällä<br />

aikavälillä. Tukemalla yrityksiä<br />

päästövähennysten laskemisessa<br />

ja tarjoamalla vertailudataa<br />

uskomme vähäpäästöisempien<br />

valintojen tekemisen olevan helpompaa.<br />

Tuomme palvelun ensin<br />

Suomen markkinoille ja tutkimme<br />

mahdollisuuksia tarjota palvelua<br />

jatkossa esimerkiksi Baltiassa”, sanoo<br />

Peltonen.<br />

Neste tukee osaltaan myös kuljetusalan<br />

sähköistymistä pilotoimalla<br />

ensimmäistä omaa logistiikka-alan<br />

yrityksille suunnattua sähkölatauspalvelua<br />

Suomessa yhdessä<br />

Niemi Palvelut Oy:n kanssa. Tavoitteena<br />

on tuoda Suomen markkinoille<br />

kaupallinen sähkölatauspalvelu<br />

vuoden <strong>2021</strong> loppuun<br />

mennessä.<br />

13


Simec Systems kovassa iskussa<br />

Vientiä uusille markkinoille<br />

Teksti: Merja Maansalo<br />

Kuvat: Simec Systems Oy<br />

Pitkien ja painavien tuotteiden<br />

lastaus- ja purkujärjestelmiä valmistava,<br />

myyvä sekä kehittävä<br />

Simec Systems Oy saa jatkuvasti<br />

vahvempaa otetta globaaleista<br />

markkinoista. Itse tuotteet<br />

myyvät hyvin.<br />

− Taustalla ovat vahva panostus<br />

tuotekehitykseen sekä myös tänä<br />

vuonna toteutettu yhtiöjärjestely,<br />

Simo Aitto-oja kertoo.<br />

Aitto-ojan perustama Simec Systems<br />

Ky muutettiin osakeyhtiöksi<br />

ja yhtiön osakkaaksi tuli suomalaistaustaisen<br />

Metsi Group Oy.<br />

− Saimme Metsi Groupin mukana<br />

organisaatioomme lisää kansainvälistä<br />

markkinointi- ja myyntiosaamista<br />

sekä kustannustehokkuutta<br />

laitevalmistukseen. Yhteistoiminnan<br />

avulla kasvu on lähtenyt hyvin<br />

liikkeelle, toimitusjohtaja Ville<br />

Volanen summaa.<br />

14<br />

Reviiri kasvaa<br />

Yrityksellä ja sen nykyisillä tuotteilla<br />

on jo hyvät asemat kotimaassa ja<br />

eri puolilla Eurooppaa.<br />

− Olemme vahvistaneet ulkomaista<br />

myyntitiimiämme ja saaneet jalansijaa<br />

muun muassa Englannin,<br />

Yhdysvaltojen ja Australian markkinoista.<br />

− Jatkamme markkinointiin<br />

ja myyntiin panostamista. Ta-<br />

myyntikonttori Suomessa sekä tehtaat<br />

Suomessa, Virossa ja Ukrainassa.<br />

Tehtaiden kanssa tehdään laitevalmistuksessa<br />

tiivistä yhteistyötä.<br />

Simec Systemsin kehittämä kuormien<br />

lastaus- ja purkujärjestelmä<br />

perustuu innovatiiviseen haalauspalkkiin,<br />

joka tuo merkittäviä<br />

säästöjä asiakkaille.<br />

− Ilman järjestelmiämme pitkien ja<br />

painavien tuotteiden lastaaminen<br />

merikontteihin ei ylipäätään ole<br />

mahdollista.<br />

− Niiden avulla voidaan saavuttaa<br />

yli 50 prosentin kustannussäästöt<br />

yritysten lähetyskuluihin sekä nopeuttaa<br />

lastaustoimintaa merkittävoitteena<br />

on saada Suomessa<br />

valmistettavien tuotteiden globaali<br />

myynti etenemään voimakkaasti<br />

vielä tänä vuonna. Hän kertoo, että<br />

yhtiö tuo syksyn aikana markkinoille<br />

uusia tuotteita. Niiden vientiponnistelut<br />

kohdennetaan erityisesti<br />

Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan<br />

kehittyville markkinoille.<br />

− Uusista tuotteista kerromme lisää<br />

syksyllä, Volanen lupaa.<br />

Hyvää palautetta<br />

Simec Systemsin laitteiden kokoonpanovalmistus<br />

on keskitetty<br />

Suomeen. Metsi Groupilla on pää- ja


västi, Volanen painottaa ja kertoo,<br />

että asiakaspalaute on ollut kautta<br />

linjan hyvää.<br />

Suomessa yhtiön tuotteita on käytössä<br />

muun muassa Valmetilla ja<br />

Transvalilla.<br />

Vientiosaamista<br />

Simec Systems Oy:n tuotteille on<br />

myönnetty patentti. Kesän <strong>2021</strong><br />

aikana tuotteille on haettu lisäpatentteja<br />

Yhdysvaltain patenttiviranomaisilta.<br />

− Käymme parhaillaan neuvotteluja<br />

useiden isojen kansainvälisten toimijoiden<br />

kanssa ja näkymät ovat<br />

lupaavia.<br />

Simec Systemsin FL40-tuotteen esittely:<br />

https://www.youtube.com/watch?v=KwWzp_kCpXk<br />

Referenssivideot:<br />

https://simecsystems.com/references/<br />

15


UUDET<br />

EU-RENGASMERKINNÄT<br />

AUTTAVAT AUTOILIJAA –<br />

”VÄÄRÄTMIELIKUVAT<br />

ON SAATAVA KORJATTUA”<br />

Rengastarrat uudistuvat<br />

koko EU:n alueella. Uudet<br />

merkinnät vaaditaan renkaisiin,<br />

jotka on valmistettu<br />

1. toukokuuta <strong>2021</strong><br />

jälkeen, joten myynnissä<br />

olevissa renkaissa uudenlaiset<br />

tarrat yleistyvät vähitellen.<br />

EU:ssa myytäviin all-season- ja kesärenkaisiin<br />

sekä nastattomiin talvirenkaisiin<br />

tuli ensimmäinen EUrengastarra<br />

vuonna 2012. Merkintävaatimus<br />

koski henkilöautojen,<br />

katumaastureiden sekä pakettiautojen<br />

renkaita, joissa piti kertoa<br />

vierintävastuksesta, märkäpidosta<br />

ja ohiajomelusta. Nyt merkinnät<br />

ovat muuttuneet siten, että vanha<br />

asteikko on uusittu, renkaan tiedoissa<br />

on ilmoitettava myös lumija<br />

jääpidosta ja merkintöihin on lisätty<br />

QR-koodi. Vaatimukset eivät<br />

koske nastallisia talvirenkaita.<br />

16<br />

- Lumipitomerkki osoittaa, että<br />

rengas täyttää EU:n viralliset vaatimukset<br />

lumipidon osalta. Jääpitomerkki<br />

puolestaan varmistaa,<br />

että rengas aidosti toimii ja on turvallinen<br />

pohjoismaisissa talviolosuhteissa.<br />

Emme suosittele Keski-Euroopan<br />

keleihin suunniteltuja<br />

renkaita käytettäväksi olosuhteissa,<br />

joihin niitä ei ole tarkoitettu,<br />

kertoo Nokian Renkaiden teknisen<br />

asiakaspalvelun päällikkö<br />

Matti Morri.<br />

Aiempi tarra oli<br />

Pohjoismaissa<br />

harhaanjohtava<br />

Märkäpito on käytännössä vastakkainen<br />

jääpidon kanssa: kun toista<br />

kehitetään, toinen yleensä kärsii.<br />

Siksi aiemmat rengastarrat eivät<br />

kertoneet huippuluokan pohjoismaisten<br />

talvirenkaiden todellisista<br />

ominaisuuksista, ja sen vuoksi Nokian<br />

Renkaat on tehnyt pitkään<br />

töitä merkintöjen kehittämiseksi.<br />

Nyt työ tuottaa tulosta.<br />

- Mediat uutisoivat aikanaan aktiivisesti<br />

siitä, että alkuperäinen tarra<br />

on pohjoismaiselle kuluttajalle<br />

harhaanjohtava, eikä siihen kannata<br />

luottaa. Tämä on jäänyt monen<br />

autoilijan mieleen. Nyt tarraa<br />

on muokattu, joten myös väärät<br />

mielikuvat on saatava korjattua,<br />

toteaa Morri.<br />

- Kuluttajat tilaavat yhä enemmän<br />

tuotteita verkosta. On merkittävä<br />

etu, että he voivat jatkossa tarkistaa,<br />

mitä merkintöjä renkaassa on,<br />

ja osaavat siten tilata oikeanlaiset<br />

eli omiin käyttöolosuhteisiinsa parhaiten<br />

soveltuvat renkaat. Rengasliikkeessä<br />

autoilija saa apua asiantuntijalta,<br />

mutta verkossa ei ole ketään<br />

neuvomassa henkilökohtaisesti<br />

turvallisten renkaiden valinnassa.<br />

Valtava tietopankki<br />

kaikista renkaista<br />

Rengastarraan uutena merkintänä<br />

tuleva QR-koodi vie valtavaan<br />

tietopankkiin, johon kerätään tiedot<br />

kaikista Euroopan markkinoilla<br />

olevista renkaista. Tuotteiden<br />

tiedot esitetään standardoidussa<br />

muodossa, joten renkaita on helppo<br />

vertailla.<br />

- Tulevaisuudessa rengasmerkinnät<br />

täydentyvät entisestään, sillä<br />

ilmoitettaviin ominaisuuksiin lisätään<br />

abraasio eli kuluminen sekä<br />

ajomatka eli käyttöikä kilometreinä.<br />

Päätös on jo tehty, mutta<br />

testimenetelmien valmistaminen<br />

vie vuosia, sanoo Nokian Renkaiden<br />

kansainvälisistä standardeista<br />

vastaava johtaja Jarmo Sunnari.


Mitä uusi rengastarra<br />

kertoo autoilijalle?<br />

* Vierintävastus kertoo polttoaineenkulutuksesta<br />

[2] ja hiilidioksidipäästöistä.<br />

Parhaan luokan<br />

kesärenkailla voi säästää 0,6 litraa<br />

polttoainetta, kun vertailukohtana<br />

ovat alimman luokan renkaat.<br />

* Märkäpito kertoo jarrutusmatkan<br />

pituudesta. Paras rengas pysähtyy<br />

märällä asvaltilla 80 km/h nopeudesta<br />

lähes 20 metriä ennen<br />

heikoimman luokan rengasta.<br />

* Ohiajomelusta kertova arvo kuvaa<br />

äänenvoimakkuutta auton ulkopuolella.<br />

Hiljaisemmilla renkailla<br />

ajaminen vähentää ympäristön<br />

melusaastetta.<br />

* Lumipitomerkintä kertoo, että<br />

rengas täyttää viralliset vaatimukset<br />

ja toimii luotettavasti lumella.<br />

* Jääpitomerkintä kertoo, että rengas<br />

on läpäissyt jääpitotestin ja<br />

sopii pohjoismaisiin talviolosuhteisiin.<br />

Merkintä on tällä hetkellä<br />

käytössä vain henkilöautonrenkaissa.<br />

Euroopassa on otettu ensimmäisenä<br />

maailmassa käyttöön renkaiden<br />

jääpitomerkintä. Renkaisiin on lisätty<br />

myös lumipitomerkintä ja<br />

QR-koodi, joka johtaa laajaan tietopankkiin.<br />

Uudet merkinnät auttavat<br />

kuluttajaa vertailemaan eri<br />

vaihtoehtoja sekä valitsemaan turvalliset<br />

ja päästöjä pienentävät renkaat.<br />

Talvirenkaiden edelläkävijänä<br />

Nokian Renkaat on puhunut jo<br />

pitkään merkintöjen kehittämisen<br />

puolesta.<br />

17


www.telakone.com | telakone@telakone.com | 029 7031 9701<br />

Part of<br />

Finnsiirto<br />

Group<br />

Hyundai HX140 HWC<br />

Käyttäjiensä arvostama metsämalli<br />

järeällä alavaunulla ja taloudellisella<br />

Cummins QSF3.8 -moottorilla<br />

Turvallisempaa työskentelyä<br />

360° kamerajärjestelmän ansiosta<br />

Hi-mate kalustonhallinta<br />

Hyundai-tehdastilauksille<br />

nyt kaupan päälle veloituksetta<br />

polttoainekäyttöinen lisälämmitin!<br />

MALLI-<br />

ASARJA<br />

Hyundai HX235A LCR<br />

Uusimman A-mallisarjan luotettava<br />

telakaivuukone, jossa tehokas ja<br />

taloudellinen Cummins B6.7 -moottori,<br />

jolla saavutetaan maksimaalinen<br />

suorituskyky ja työtehokkuus.<br />

10 % pienempi polttoainekulutus<br />

Ergonominen ja miellyttävä ohjaamo<br />

8” monitoimikosketusnäyttö<br />

VARASTOSSAMME RUNSAASTI<br />

PIENKONEITA<br />

NOPEAAN TOIMITUKSEEN<br />

UUTUUSMALLEJA<br />

KOEAJETTAVISSA<br />

Humppila: Ville Nurmi 0400 978 225 | Veijo Repo 0400 867 730 Tampere: Pekka Heikkinen 0400 796 060<br />

Turku: Jarmo Urpo 0400 525 434 | Miikka Läntinen 040 524 4966 Seinäjoki: Jouko Salomäki 040 620 8213 Juva: Kari Autio 0400 188 307<br />

Jyväskylä: 18 Antti Tuominen 040 587 3239 Oulu: Pekka Karjalainen 0400 160 808 Seulat ja murskat: Reijo Lehti 0400 822 880 |<br />

Markku Rautionmaa 0400 221 680 Varaosat: 029 7031 9700


www.finnsiirto.fi | myynti@finnsiirto.fi | 0207 351 600<br />

Part of<br />

Finnsiirto<br />

Group<br />

Hyundai 50DN-9VB<br />

Stage V-moottorilla<br />

varustettu dieseltrukkien mallisarja<br />

34% pienempi polttoainekulukulutus<br />

Uudistettu värimonitoiminäyttö<br />

Kattava vakiovarustelu<br />

Markkinoiden laajin takuuaika<br />

KATTAVA<br />

VAKIOVARUSTELU<br />

LAAJIN TAKUUAIKA<br />

Hyundai-tehdastilauksille<br />

nyt kaupan päälle veloituksetta<br />

valitsemasi trukin väri!<br />

UUTUUS<br />

MARKKINOILLA<br />

Hyundai 20BT-9U<br />

9U-mallisarjan sähkötrukeilla hiljaista<br />

käyttömukavuutta jokaiselle käyttökohteelle<br />

Lyijy- ja Li-Ion akut<br />

Edistyksellinen teknologia<br />

takaa tuottavat ja pitkät työvuorot<br />

Kattava vakiovarustelu ja laajin takuuaika<br />

www.simeri.fi | sales@simeri.fi | 020 770 5829<br />

Part of<br />

Finnsiirto<br />

Group<br />

NAGANO S15AUJ<br />

TELESKOOPPINOSTIN<br />

Markkinoiden paras takuu 8 / 2 vuotta<br />

Japanilaista laatua<br />

Turvallinen ja käyttäjäystävällinen<br />

Hiljainen ja vähäpäästöinen<br />

Erittäin maastokelpoinen<br />

Monipuolinen työkalu kaikkiin vuodenaikoihin<br />

MEILTÄ SAAT<br />

HUOLLOT JA VARAOSAT<br />

KAIKILLE NOSTINMERKEILLE<br />

LOPPUVUODEN<br />

KAMPANJAHINTA<br />

950 € / kk<br />

TAI 74 900 €<br />

Hinta alv. 0%<br />

kysy lisää rahoituksesta!<br />

Koneita rajoitettu erä,<br />

ole nopea!<br />

19


Uusi MAN-kuorma-autosukupolvi saa<br />

uusia ominaisuuksia vuoden <strong>2021</strong> lopulla<br />

ja alkuvuodesta 2022<br />

MAN lanseerasi viime vuonna<br />

uuden kuorma-autosukupolven<br />

ja esittelee nyt<br />

uusia ominaisuuksia, jotka<br />

tekevät uusista TGX-, TGS-,<br />

TGM- ja TGL-malleista entistäkin<br />

turvallisempia, käyttäjäystävällisempiä<br />

ja taloudellisempia<br />

sekä digitaalisempia.<br />

"Tiedämme, että asiakkaidemme<br />

liiketoiminta ei ole koskaan pysähdyksissä,<br />

joten me MAN:lla emme<br />

myöskään koskaan lopeta tuotteidemme<br />

parantamista. Siksi olemme<br />

tehneet uudesta kuorma-autosukupolvesta<br />

yhä taloudellisemman,<br />

turvallisemman ja innovatiivisemman<br />

sekä kohdistamme huomiomme<br />

yhä enemmän asiakkaidemme<br />

ja kuljettajien jokapäiväisen toiminnan<br />

yksinkertaistamiseen, ja samalla<br />

meistä tulee yhä luotettavampi<br />

ja asiantuntevampi kumppani,"<br />

sanoo MAN-kuorma-autojen myynnistä<br />

ja asiakasratkaisuista vastaava<br />

johtaja Göran Nyberg.<br />

Innovatiivista avustamista<br />

Uudistuksista puhuttaessa, visuaalisesti<br />

huomio kiinnittyy perinteisten<br />

sivupeilien puuttumiseen.<br />

Uusi, lisävarusteinen, perinteiset<br />

sivupeilit korvaava MAN Opti-<br />

View -näköjärjestelmä, joka on tilattavissa<br />

lokakuusta alkaen, toimii<br />

täysin kameroilla, sisältäen sekä<br />

etu- että sivukamerat. A-pilarissa<br />

sijaitsevat kaksi korkearesoluutioista<br />

näyttöä sekä keskellä sijaitseva<br />

mediajärjestelmä näyttävät<br />

mitä kuorma-auton ympärillä tapahtuu.<br />

Kuljettaja voi valita useita<br />

erilaisia näkymiä, jotka kaikki eliminoivat<br />

kuolleet kulmat, parantavat<br />

näkyvyyttä ja ennen kaikkea<br />

parantavat muiden tiellä liikkuvien<br />

turvallisuutta. Kääntymisavustin<br />

on myös integroitu näyttöjärjestelmään.<br />

20


Uusi törmäysavustin antaa myös<br />

enemmän turvaa kaistaa vaihdettaessa.<br />

Aikaisempaan kaistanvaihtoavustimeen<br />

verrattaessa uudessa järjestelmässä<br />

on laajennettu toiminto,<br />

joka avustaa välittömästi sivuttaisohjauksella,<br />

mikäli järjestelmä havaitsee<br />

mahdollisen törmäystilanteen.<br />

Uusi MAN CruiseAssist -toiminto<br />

tuo uuden muodon kuljettajan<br />

sähköiseen avustamiseen. Sitä<br />

voidaan käyttää TGX- ja TGS-mallien<br />

ohjaamisen avustamiseen, jarruttamiseen<br />

ja kiihdyttämiseen niin<br />

moottoritiellä ajettaessa kuin kaupunkiliikenteen<br />

ruuhkassakin. Kuljettajan<br />

täytyy toki pitää vielä kädet<br />

ohjauspyörässä mutta järjestelmä<br />

avustaa ja helpottaa kuljettajan<br />

ajamista ja parantaa turvallisuutta.<br />

Molemmat järjestelmät ovat olleet<br />

saatavilla TGX- ja TGS-malleihin<br />

heinäkuusta <strong>2021</strong> alkaen. Sekä törmäysavustin<br />

ja kaistanvaihtoavustin<br />

sekä kääntymisavustintoiminnot,<br />

jotka ovat jo nyt saatavilla TGXja<br />

TGS-malleihin, tulevat saataville<br />

TGM-malliin lokakuusta alkaen.<br />

Uusi MAN Individualin toimittama<br />

kääntymisavustin, joka toimii kameroilla<br />

ja sisältää myös varoitustoiminnon,<br />

tuo lisäturvallisuutta ja<br />

se voidaan asentaa myös vanhempiin<br />

kuorma-autoihin myös jälkikäteen.<br />

Uudenlaista<br />

taloudellisuutta<br />

Kun puhutaan taloudellisuudesta,<br />

uusi kuorma-autosukupolvi on<br />

jo nyt erittäin taloudellinen - polttoaineen<br />

säästö on edelliseen sukupolveen<br />

verrattuna jopa 8,2 % -<br />

mutta aina voi parantaa. Uusi dynaaminen<br />

väännönohjausjärjestelmä,<br />

joka on saatavilla heinäkuusta<br />

alkaen, ja nopeudensäätö<br />

joutokäynnillä ajettaessa, vähentävät<br />

edelleen polttoaineenkulutusta.<br />

Kun tämä yhdistetään erittäin<br />

taloudelliseen 12-vaihteiseen<br />

MAN TipMatic -vaihteistoon, joka<br />

on nyt vakiovarusteena kaikissa<br />

vetureissa, ja aerodynamiikkaan,<br />

jota on edelleen parannettu poistamalla<br />

perinteiset sivupeilit, se-<br />

kä GM- ja GX-ohjaamoiden uudelleenmuotoillun<br />

aurinkolipan myötä,<br />

polttoainekustannuksissa voidaan<br />

säästää vielä jopa 3,7 % lisää<br />

(D26-moottorisarja, kaukokuljetukset).<br />

Tulevaisuus on digitaalinen<br />

Kuorma-autoihin tulee saataville<br />

myös verkon kautta tehtävät ohjelmistopäivitykset<br />

sekä uusia ominaisuuksia<br />

veloituksettoman MAN<br />

Driver App -sovelluksen kautta,<br />

jotka vaikuttavat myös taloudellisuuteen.<br />

MAN Perform -sovelluksen<br />

kautta voidaan analysoida<br />

kuljettajan ja ajoneuvon suorituskykyä.<br />

Sovellus päivitetään uusilla<br />

ominaisuuksilla loppuvuodesta<br />

<strong>2021</strong> ja alkuvuodesta 2022, jolloin<br />

saataville tulevat mm. automatisoidut<br />

ajoneuvojen käyttöasteraportit<br />

ja kuljettajien ajoraportit<br />

sekä mahdollisuus integroida lisää<br />

ajoneuvon suorituskykytietoa.<br />

21


Ulkomaisen raskaan liikenteen<br />

osuus kasvanut Suomen teillä<br />

yli 40 prosenttia<br />

<strong>Kuljetus</strong>yritysten edunvalvojan<br />

SKAL ry:n järjestämä laaja<br />

liikennelaskenta osoittaa, että<br />

ulkomaisten kuorma-autojen<br />

osuus Suomen tieverkolla on<br />

kasvanut yli 40 prosenttia vuodesta<br />

2017. Ulkomaisen liikenteen<br />

osuus kaikesta raskaasta<br />

liikenteestä on nyt 12,8 prosenttia.<br />

Suomessa on korkea<br />

aika ottaa käyttöön raskaan liikenteen<br />

tiemaksu, jolla kasvava<br />

ulkomainen liikenne alkaa<br />

maksaa tieverkon käytöstä.<br />

Vuorokauden kestänyt laskenta<br />

suoritettiin 22.9.–23.9.<strong>2021</strong> kymmenessä<br />

eri mittauspisteessä ympäri<br />

maata. Liikenteenlaskennalla<br />

kerättiin tietoa ulkomaisen raskaan<br />

liikenteen osuudesta Suomen teillä.<br />

Mittauspisteissä laskettiin 15 346<br />

kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää.<br />

Määrästä ulkomaisia oli<br />

1 970, mikä vastaa 12,8 prosenttia.<br />

Ulkomaisten kuorma-autojen<br />

osuus on noussut tasaisesti Suomessa.<br />

Vuonna 2012 osuus oli<br />

SKAL:n liikennelaskennan mukaan<br />

7,7 prosenttia ja vuonna 2017<br />

osuus oli 9,1 prosenttia.<br />

Älykkäät<br />

tiemaksujärjestelmät<br />

ovat vielä kaukana<br />

tulevaisuudessa<br />

Liikennelaskennan perusteella<br />

tieverkkoamme käyttää päivittäin<br />

runsas joukko ulkomaisia kuormaautoja,<br />

jotka eivät osallistu tienpidon<br />

kustannuksiin. Tiestön rahoituksesta<br />

vastaavat suomalaiset<br />

yritykset ja veronmaksajat.<br />

22<br />

Hallitusohjelmassa oleva tiemaksujärjestelmä<br />

eli vinjetti olisi tehokas<br />

tapa kerätä rahoitusta tien<br />

käytöstä myös ulkomaisilta ajoneuvoilta.<br />

Älykkäät tiemaksujärjestelmät<br />

ovat vielä kaukana tulevaisuudessa,<br />

ja niitä odotellessa<br />

Suomessa tulee ottaa käyttöön<br />

raskaan liikenteen aikaperustainen<br />

tienkäyttömaksu (vinjetti).<br />

Sen avulla myös ulkomainen kalusto<br />

osallistuisi tienpidon kustannuksiin.<br />

Ulkomaiset kuorma-autot saavat<br />

ajaa Suomen sisäisiä, ns. kabotaasikuljetuksia*,<br />

vain rajoitetusti.<br />

– Jatkuvasti kasvava ulkomaisten<br />

kuorma-autojen osuus herättää<br />

kysymyksen myös siitä, minkälainen<br />

osuus tästä liikenteestä<br />

on laittomia kabotaasikuljetuksia.<br />

Tämän saa selville ainoastaan<br />

raskaan liikenteen valvontaa lisäämällä,<br />

mitä SKAL on myös budjettiriiheen<br />

esittänyt, korostaa toimitusjohtaja<br />

Iiro Lehtonen.<br />

Ulkomaisten kuorma-autojen<br />

osuus laskentapisteittäin<br />

E18 Raisio 14,5 %<br />

VT2 Huittinen 13,0 %<br />

VT3 Hämeenkyrö 10,2 %<br />

VT4/VT9 Kanavuori Jyväskylä 9,4 %<br />

VT4 Ii 14,2 %<br />

VT5 Juva 10,5 %<br />

VT6 Onkamo 25,9 %<br />

VT12 Hämeenkoski 15,0 %<br />

VT21 Pello 19,0 %<br />

VT25 Tammisaari 8,5 %<br />

Ulkomaisen liikenteen osuus<br />

12,8 % vuonna <strong>2021</strong><br />

9,1 % vuonna 2017<br />

7,7 % vuonna 2012<br />

Lähde: SKAL:n liikennelaskenta 24h<br />

*Suomeen toisesta EU- tai ETAmaasta<br />

tulevalla ajoneuvolla on<br />

kansainvälisen kuljetuksen jälkeen<br />

oikeus tehdä kolme maan sisäistä<br />

kabotaasikuljetusta seitsemän<br />

vuorokauden aikana.<br />

www.skal.fi


Scania julkaisi uuden<br />

telivetoakseliston<br />

Liikkeellelähtökykyä ja säästöä<br />

polttoaineen kulutukseen<br />

nousevalla ja irtikytkettävällä<br />

telivedolla.<br />

• Ilmajousitteisena teliakseli<br />

voi olla nostettava ja irtikytkettävällä<br />

vedolla varustettu<br />

• Uusi RB885 telivetoakselisto<br />

on älykäs ratkaisu kuljetuksiin,<br />

joissa kuljetetaan suuria<br />

massoja kovapintaisilla teillä<br />

ja osa matkoista ajetaan tyhjänä<br />

Työkalu kuin sveitsiläisen armeijan<br />

linkkuveitsi on vielä unelmaa<br />

kuorma-autoalalla, mutta kuorma-auto<br />

varustettuna Scanian uudella<br />

telivedolla on jo hyvin verrattavissa<br />

tähän monipuoliseen työkaluun.<br />

Uusi akselisto sallii yhdistelmän<br />

kokonaispainon aina 90 tonniin<br />

saakka ja akselistoon on valittavissa<br />

useita eri perävälityksiä. Lisäksi<br />

teliakselisto voidaan valita nousevana<br />

ja irtikytkeytyvänä.<br />

“RB885 tarjoaa huippuluokan<br />

joustavuutta usealle asiakkaallemme”,<br />

kertoo Bo Eriksson, Scania<br />

kuorma-autojen tuotepäällikkö.<br />

“Akselisto antaa luotettavaa<br />

liikkeellelähtökykyä ja yksivälitteisenä<br />

akseliperäratkaisuna se takaa<br />

hyvän polttoainetalouden korkeammillakin<br />

maantienopeuksilla.<br />

Lisäksi nousevana ja irtikytkeytyvänä<br />

se mahdollistaa monipuolisen<br />

ja älykkään ratkaisun esimerkiksi<br />

puuautoihin.”<br />

RB885 akselistossa ensimmäisen<br />

ja toisen akselin välitys on sama.<br />

Tämä tarkoittaa parempaa kestävyyttä<br />

ja koska akselit pyörivät samalla<br />

nopeudella, liikkeellelähtökyky<br />

on erinomainen.<br />

Molemmilla akseleilla on tasauspyörästön<br />

lukitus, jonka kuljettaja<br />

voi kytkeä helposti turvaamaan<br />

erinomaisen pidon vaativissakin<br />

olosuhteissa.<br />

Maasto, yhdistelmän kokonaispaino,<br />

tieolosuhteet ja nopeus<br />

ovat tärkeimpiä tekijöitä akseliston<br />

valinnassa. Uusi RB885 akselisto<br />

mahdollistaa joustavan valinnan<br />

eri tehtäviin. Valitsemalla<br />

nousevan ja irtikytkeytyvän telivedon,<br />

voidaan saavuttaa merkittävä<br />

säästö polttoaineen kulutuksessa<br />

esimerkiksi tyhjällä puutavarayhdistelmällä<br />

ajettaessa (säästö syntyy<br />

akseliston pienemmän sisäisen<br />

vastuksen ansiosta ja pienemmän<br />

rullausvastuksen ansiosta). Nouseva<br />

teli myös vähentää renkaiden<br />

kulumista ja parantaa moniakselisen<br />

auton käsiteltävyyttä ahtaissa<br />

paikoissa.<br />

”Tämä on erinomainen valinta<br />

useisiin eri kuljetustehtäviin erilaisissa<br />

maastoissa ajettaessa”,<br />

kertoo Bo Eriksson. ”Tähän yhteen<br />

kestävään ratkaisuun yhdistyy<br />

monipuolisesti erilaisia hyötyjä”.<br />

23


Kunnianosoitus Jäämiehelle<br />

<strong>Kuljetus</strong> Ristimaan "Iceman"<br />

- Scania S650 rekanvetäjä<br />

Teksti ja kuvat: Perttu Papunen<br />

Juha Ristimaa on kuulunut jo pitkään<br />

Euroopan kärkinimiin näyttävien<br />

rekkojen rakentajana ja menestystä<br />

on tullut paljon Euroopan<br />

autonäyttelyistä. Tällä kertaa rakennettu<br />

auto on kuitenkin jotain<br />

hyvinkin erikoista toteutukseltaan<br />

ja tyyliltään, jopa Juha Ristimaan<br />

mittapuulla. Autoa alettiin kustomoida<br />

jo loppuvuodesta 2019 tarkoituksena<br />

julkaista se seuraavana<br />

vuonna 2020. Koronan takia<br />

viime vuonna peruttiin useita alan<br />

näyttelyitä, joten rakenteluprojektia<br />

päätettiin jatkaa vuodella. Tämä<br />

antoi entistä enemmän aikaa<br />

rakentaa autosta oikea Ristimaan<br />

kustomnäyte. Pääpaino rakentelussa<br />

keskitettiin ensin vetoautoon,<br />

joka antoi mahdollisuuksia<br />

pikkutarkkaan työskentelyyn auton<br />

päälirakenteiden muokkauksessa,<br />

sekä auton erikoismaalauksen<br />

osalta. Jo tähän mennessä auton<br />

rakentamiseen on mennyt reilusti<br />

yli 2500 työtuntia! Myöhemmin<br />

syksyllä vetäjä saa peräänsä<br />

myös teemaan sopivan puoliperävaunun.<br />

Idea jostain erilaisesta<br />

Idea auton teemaan tuli vuonna<br />

2018 kun Juha oli ensimmäis-<br />

24


25


tä kertaansa paikan päällä katsomassa<br />

Formula 1 kilpailua Italian<br />

Monzassa. Juhasta tuli kokemuksesta<br />

vaikuttuneena entistä suurempi<br />

Kimi Räikkösen fani ja ajatus<br />

Kimi -teemaisesta autosta alkoi<br />

muhia mielessä. Juha kertoi ideastaan<br />

Perttu Papuselle, joka innostui<br />

aiheesta.<br />

- Olen tehnyt kuvia ja maalausdesigneja<br />

jo useisiin Juhan autoihin<br />

aikaisemminkin, mutta tällä kertaa<br />

sovittiin, että otan myös suuremman<br />

vastuun itse muutostöiden<br />

suunnittelussa ja tein auton<br />

rakennemuutoksista muutamia<br />

konseptipiirustuksia, Perttu kertoo.<br />

- Halusin auton teemaan sopivan<br />

race-henkisyyden näkyvän myös<br />

muokkauksissa, joten muotoihin<br />

haettiin virtaviivaisuutta ja pyrittiin<br />

eroon "tavallisesta" rekkojen<br />

tuunaustyylistä. Samalla pyrittiin<br />

karsimaan kaikki kiiltävä rosteri<br />

ja lisätiin hiilikuitupintaa, Perttu<br />

lisää.<br />

- Autossa on muotoja, joihin on<br />

haettu inspiraatiota niin Lamborghineista,<br />

muskeli Shelby Mustangista,<br />

kuin Ferrarin konseptiautostakin.<br />

Pertun designia on myös nähtävissä<br />

sisustan takaseinän muodoissa.<br />

Pettämätön Custom Parts<br />

Juha on kaikissa projekteissaan<br />

luottanut Härmäläisen Custom<br />

Partsin laatuun ja luotto oli taas<br />

kova, että he taikoisivat tarvittavat<br />

muutokset autoon. Perttu otti<br />

konseptipiirustukset mukaansa<br />

ja lähti Juhan kanssa tapaamiseen<br />

Custom Partsin Juha Sillanpään<br />

ja Veijo Rintalan kanssa. Perttu<br />

esitteli piirustuksensa ja omat ajatuksensa<br />

käytännön toteutuksesta<br />

osien valmistukseen.<br />

- Kun Perttu tuli ensi kertaa hallille<br />

suunnitelmien kanssa mietin,<br />

että onko näitä edes mahdollista<br />

toteuttaa, Veijo naureskelee! Mutta<br />

osa kerrallaan kun vain lähti tekemään,<br />

niin kyllä se siitä alkoi rakentua.<br />

”Aihe oli minulle<br />

erittäin mieluinen ja<br />

opiskelin Kimistä<br />

kaiken.”<br />

- Karjapuskuri taisi olla ensimmäinen<br />

osa, jota lähdin tekemään.<br />

Haastavaa oli tehdä jokaisesta<br />

osasta helposti purettava ja<br />

lisähaastetta toi se, että rakenteet<br />

ovat yhdistelmä alumiinia, rosteria<br />

ja jopa hiilikuitua, Veijo lisää.<br />

Projektiin antoi motivaatiota kuitenkin<br />

se, että Veijo oli iso Formula<br />

1 ja Kimi -fani. Muutamissa osissa<br />

on käytetty laserleikkausta apuna,<br />

mutta suurin osa osista on tehty<br />

täysin käsityönä.<br />

Agressiivisen tyylikäs punainen<br />

Juha Ristimaalla on oma rekkamaalaamo<br />

ja -tuunaamo Ristimaa<br />

Customs, joka yhteistyössä Veli<br />

Laitilan kanssa myös muokkaa,<br />

maalaa ja verhoilee auton sisustoja.<br />

Veli on vaatimaton mies, joka<br />

pysyttelee usein mielellään takaalalla,<br />

mutta hänen kädenjälkensä<br />

kerää huomiota sitäkin enemmän<br />

ja jäljestä paistaa rautainen ammattitaito.<br />

- Velillä on töissään laadukasta näkemystä,<br />

oli sisustan muokkauksen<br />

tyylisuunta sitten mikä tahansa,<br />

Perttu Papunen ylistää ja Juha<br />

komppaa. Veli, Juha ja Perttu pitivät<br />

puretun hytin sisällä palaverin,<br />

jossa piirrettiin tulevan sisustan<br />

tyylisuunnat kirjaimellisestikin<br />

tussilla seiniin luonnostellen.<br />

Sisustaan haluttiin samaa henkeä<br />

kuin ulkokuoreen ja ideat käytiin<br />

yhdessä läpi. Hiilikuitupintaa ja<br />

punaista pääväriä käytettiin myös<br />

sisustassa. Näyttävän sisustan<br />

kruunaa upea valaistus, joka saa<br />

varsinkin takaseinän rakennelman<br />

heräämään eloon. Monimutkaisen<br />

kerrosrakenteen suunnittelussa<br />

Veliä auttoi Perttu, joka teki leikkauskaavat<br />

rakenteen osille.<br />

Maalauksen mestarinäyte<br />

Perttu Papunen on tuttu nimi<br />

monelle rekkanäyttelyissä käyville<br />

ja hänen kädenjälkeään on nähty<br />

myös Ristimaan Juhan autoissa yli<br />

15 vuotta. Perttu teki uuteen autoon<br />

designen, jonka tyylistä ei ole<br />

vielä ennen nähty rekkapuolella.<br />

-Aihe oli minulle erittäin mieluinen<br />

ja opiskelin Kimistä kaiken,<br />

mitä netistä löysin, Perttu nauraa!<br />

Käytän taustojen tutkimiseen töissäni<br />

usein huomattavastikin aikaa<br />

ja usein ne sisältävätkin yksityiskohtia,<br />

joita ei ensikatsomalta<br />

edes huomaa.<br />

- Hain raidoituksen tyyliin vaikutteita<br />

Formulakuskien kypärissä<br />

nähtävistä grafiikoista. Pääväri piti<br />

olla kandy punainen, mutta muuten<br />

Juha antoi vapaat kädet, Perttu<br />

kertoo.<br />

- Grafiikassa piti olla vauhtia ja race<br />

-henkisyyttä. Tein alueita hiilikuidun<br />

punosta jäljittelevällä kuviolla,<br />

sekä Paisley -kuviota, jota<br />

Kimillä oli joinain vuonna kypärissään.<br />

Kyljissä on kuvia Kimistä eri<br />

aikakausilta, sekä hänen kuuluisimpia<br />

tokaisujaan.<br />

”Tämä on ollut<br />

haastava, mutta<br />

erittäin tärkeä ja<br />

kiinnostava<br />

aiheeltaan minulle.”<br />

- Takaseinä on omistettu Kimin 21<br />

voitolle, sekä mestaruusvuodelle<br />

2007. Seinässä on tuuletusku-<br />

26


vat vuodelta 2007, sekä rataprofiilit<br />

radoista, missä Kimi on voittanut<br />

yhden tai useamman kerran.<br />

Auton värimaailma koostuu tiimien<br />

väreistä, joissa Kimi on ajanut,<br />

Perttu selostaa.<br />

Auton perusmaalaus ja erikoismaalaus<br />

raitojen osalta on toteutettu<br />

Juhan omassa maalaamossa<br />

Ristimaa Customsissa, jossa päämaalari<br />

Teemu Sarvela on tehnyt<br />

valtavan työn raitojen maalauksen<br />

kanssa. Perttu teki maalauksen designen<br />

ja teetti maalaussapluunat,<br />

joiden avulla raidat maalattiin.<br />

- Tämä on ollut haastava, mutta<br />

erittäin tärkeä ja kiinnostava aiheeltaan<br />

minulle. Eri vaiheet ovat<br />

saaneet hakemaan omien kykyjensä<br />

rajoja ja onnistumiset ovat<br />

ruokkineet intoa rakentaa, Teemu<br />

toteaa.<br />

Teemu on ollut lähes jokaisessa<br />

auton rakenteluvaiheessa mukana.<br />

Apuna hääri myös Tiitu Peltoniemi<br />

auton viimeistelyssä.<br />

Kun perusraidoitus oli maalattu,<br />

tuli Perttu paikalle viimeistelemään<br />

raidat varjostuksin. Tämän<br />

jälkeen Perttu aloitti Kimin kasvokuvien<br />

maalauksen. Pikkutarkat<br />

kuvat ottivat aikaa valmistua parisen<br />

kuukautta.<br />

Auton ensiesiintyminen tapahtui<br />

Power Truck Show:ssa Alahärmän<br />

PowerParkissa 13. -14. Elokuuta<br />

<strong>2021</strong>. Tapahtuman jälkeen projekti<br />

jatkuu vetoauton perään tulevan<br />

puoliperävaunun rakentamisen<br />

merkeissä. Koko yhdistelmä valmistuu<br />

syksyn kuluessa.<br />

Vasemmalta oikealle:<br />

- Veijo Rintala, Custom Parts: alumiini- ja rosteriosat, korimuotojen muokkaukset.<br />

- Juha Ristimaa, <strong>Kuljetus</strong> Ristimaa / Ristimaa Customs<br />

- Perttu Papunen, PP Design & Art: ulkokuoren konseptisuunnitelmat, maalauksen design, erikoismaalaus ja kuvien<br />

kynäruiskumaalaus<br />

- Teemu Sarvela, Ristimaa Customs: auton maalaus ja erikoismaalaus<br />

- Toni Pätsi: sähkökytkennät, valaistus ja äänentoistojärjestelmä<br />

- Kuvasta puuttuu Veli Laitila: sisustan muutostyöt, hifilaitteet ja verhoilu<br />

27


Kuorma-autonrenkaiden<br />

pinnoittaminen vähentää<br />

CO₂-päästöjä jopa 75 %<br />

verrattuna uusien<br />

renkaiden valmistukseen<br />

Tuore tutkimus vahvistaa, että ero pinnoitetun kuorma-autonrenkaan<br />

ja uuden kuorma-autonrenkaan<br />

valmistamisessa syntyvässä hiilijalanjäljessä on huomattava.<br />

Autonhuolto- ja rengasketju Vianor on myös<br />

tehnyt tutkimuksen pohjalta laskurin, jonka avulla<br />

voi selvittää, miten paljon kaluston hiilijalanjälki<br />

pienenee, jos uusien kuorma-autonrenkaiden sijasta<br />

käytetään pinnoitettuja renkaita.<br />

“On ollut hyvin tiedossa, että ero<br />

uuden kuorma-autonrenkaan ja<br />

pinnoitetun kuorma-autonrenkaan<br />

valmistuksessa syntyvissä<br />

hiilidioksidipäästöissä on valtava.<br />

Emme kuitenkaan odottaneet, että<br />

uuden kuorma-autonrenkaan<br />

valmistuksesta aiheutuvat päästöt<br />

ovat lähes nelinkertaiset verrattuna<br />

pinnoitetun renkaan valmistamiseen,”<br />

sanoo Janne Ruhanen,<br />

autonhuolto- ja rengasketju Vianorin<br />

tuotepäällikkö.<br />

Tutkimus toteutettiin käyttäen Life<br />

Cycle Assessment (LCA) -periaatetta,<br />

joka on standardisoitu metodi<br />

tuotteen elinkaaren eri vaiheiden<br />

aiheuttamien ilmastovaikutusten<br />

määrittelemiseksi. Tutkimus<br />

kattaa Vianorin valmistaman<br />

pinnoitetun renkaan elinkaaren<br />

aina raaka-aineiden hankinnasta<br />

pinnoitetun renkaan asentamiseen<br />

ja käytetyn rengasrungon<br />

kierrättämiseen tai uudelleenkäyttöön<br />

sitten, kun rengas on kulunut.<br />

“Isoin ero päästöissä syntyy luonnollisesti<br />

raaka-aineista, sillä niitä<br />

tarvitaan pinnoittamiseen huomattavasti<br />

vähemmän kuin uuden<br />

renkaan tekemiseen. Myös valmistuksella<br />

ja logistiikalla on keskeinen<br />

rooli päästöjen syntymisessä,”<br />

Ruhanen kertoo.<br />

Verrokkina tutkimuksessa oli uuden<br />

premium-tason kuorma-autonrenkaan<br />

valmistaminen. Tutkimuksessa<br />

ei huomioitu renkaiden<br />

käytönaikaisia päästöjä, sillä<br />

ne ovat likipitäen samansuuruiset<br />

pinnoitetulla ja uudella renkaalla.<br />

Tutkimuksen tilasi Vianor, ja sen<br />

toteutti NordicOffset, hiilijalanjäljen<br />

hallintaan ja päästöjen kompensointiin<br />

liittyviin palveluluihin<br />

erikoistunut yritys.<br />

Laskuri auttaa<br />

konkretisoimaan kaluston<br />

rengasvalinnan<br />

vaikutukset päästöihin<br />

Vianorille vastuullisuus on yksi toiminnan<br />

keskeisiä arvoja. Pinnoitetut<br />

kuorma-autonrenkaat ovat hyvä<br />

esimerkki vihreästä ajattelusta<br />

rengasalalla, sillä laadukkaat pinnoitteet<br />

tarjoavat samat premiumominaisuudet<br />

kuin uudet renkaat<br />

mutta myös auttavat pienentämään<br />

hiilijalanjälkeä ja ovat kustannustehokkaita.<br />

“Vianor tilasi tutkimuksen, jotta<br />

saisimme konkreettisia, todistettuja<br />

faktoja ja pystyisimme niiden<br />

avulla kehittämään palveluitamme<br />

edelleen. Haluamme tarjo-<br />

28


ta asiakkaillemme ratkaisuja, jotka<br />

tukevat heidän liiketoimintaansa<br />

ja ovat myös ympäristöystävällisiä.<br />

Myös asiakkaamme voivat hyödyntää<br />

tutkimuksen tuloksia kartoittaessaan<br />

omaa hiilijalanjälkeään,”<br />

Ruhanen summaa.<br />

Tutkimuksen perusteella Vianor<br />

toteutti laskurin, jonka avulla asiakkaat<br />

voivat laskea, miten paljon<br />

kaluston hiilijalanjälki pienenee,<br />

jos kuorma-autoissa kaikki renkaat<br />

tai osa renkaista on pinnoitettuja<br />

uusien sijaan.<br />

”Jos esimerkiksi yhden kuormaauton<br />

vetorenkaiksi laittaa pinnoitetut<br />

renkaat uusien sijaan, hiilidioksidipäästöt<br />

ovat lähes 460 kg<br />

pienemmät. Tämä vastaa päästöjä,<br />

jotka syntyvät, jos henkilöautolla<br />

ajelisi liki 2300 kilometrin matkan,”<br />

konkretisoi Ruhanen.<br />

29


Spedition Zinkin erikoisajoneuvo suurille kuljetuksille käyttää digitaalista ContiConnect Live -renkaidenhallintajärjestelmää.<br />

Lähde: Spedition Zink<br />

Unelmakodit tien päällä:<br />

ContiConnect Liven avulla<br />

WeberHaus-talot perille<br />

turvallisesti ja ajallaan<br />

• ContiConnect Live alentaa kalustokustannuksia, säästää<br />

polttoainetta ja parantaa turvallisuutta.<br />

• Seuraavan sukupolven digitaalisissa renkaidenvalvontajärjestelmissä<br />

on mukana sekä telematiikkaintegraatio<br />

että pilvipalvelu.<br />

Aamun sarastaessa seinän viimeiset<br />

osat lastataan kuorma-autoihin.<br />

Kun kaikki on asianmukaisesti<br />

kiinnitetty, auto lähtee rakennustyömaalle.<br />

Matka kulkee moottorija<br />

sorateitä sekä haastavia reittejä<br />

pitkin vaikkapa vuoristokylään.<br />

Spedition Zink toimittaa lähetykset<br />

WeberHausilta rakennustyömaalle<br />

sovitun aikataulun mukaisesti.<br />

Noin 50 tonnin painoinen<br />

nosturi odottaa pääsevänsä laskemaan<br />

jopa 12 metriä pitkät seinät<br />

perustuksille millimetrin tarkkuudella.<br />

Prosessin jokainen vaihe on<br />

koordinoitu huolellisesti.<br />

"Olemme tottuneet suunnittelemaan<br />

prosessimme erittäin tarkasti<br />

myös rakennustyömailla ja<br />

lähettämään kaikki työntekijämme<br />

turvallisesti matkaan. On tärkeää,<br />

että voimme luottaa käyttämäämme<br />

kuljetusliikkeeseen sataprosenttisesti”,<br />

hankinta- ja materiaalinhallintajohtaja<br />

Uwe Manßhardt<br />

sanoo.<br />

WeberHausin pitkäaikainen<br />

kumppani Spedition Zink toimittaa<br />

hankkeeseen soveltuvan kaluston,<br />

johon kuuluu 17 kaksi- ja<br />

kolmiakselista kuorma-autoa perävaunuineen<br />

ja puoliperävaunuineen.<br />

Keväällä <strong>2021</strong> viisi näistä varustettiin<br />

digitaalisella ContiCon-<br />

30


nect Live -rengaspaineiden valvontajärjestelmällä.<br />

Turvallisesti, tehokkaasti<br />

ja taloudellisesti<br />

WeberHaus on Saksan johtavia<br />

elementtitalojen valmistajia. ”Asiakastyytyväisyys<br />

on tärkeää. Asennustiimimme<br />

työskentelevät työmailla<br />

nosturitoimittajan ja Spedition<br />

Zinkin kanssa tehden prosessista<br />

rakentajille mahdollisimman<br />

saumattoman. Ensimmäinen<br />

rakennuspäivä on merkittävä virstanpylväs<br />

asiakkaan kodinrakennusprojektissa<br />

ja upea kokemus<br />

kaikille asianosaisille”, Manßhardt<br />

kertoo.<br />

Varmistaakseen, että Spedition<br />

Zinkin erikoisajoneuvot pystyvät<br />

toimittamaan valtavan kokoisen<br />

rahdin luotettavasti ja ajallaan kerta<br />

toisensa jälkeen, yritys luottaa<br />

Continentalin digitaaliseen renkaidenhallintaratkaisuun.<br />

"Meille<br />

on elintärkeää, ettei yksikään<br />

ajoneuvo ole poissa käytöstä renkaan<br />

puhkeamisen vuoksi", kalustopäällikkö<br />

Michael Doßwald korostaa.<br />

”Suurikokoiset kuljetuksemme<br />

kulkevat lukuisilla päällystämättömillä<br />

alustoilla rakennustyömailla,<br />

mikä tarkoittaa sitä, etteivät rengasrikot<br />

ole meille vieraita. Conti-<br />

Connect Liven avulla voimme nähdä<br />

reaaliajassa renkaiden kunnon<br />

ja reagoida välittömästi renkaiden<br />

paineiden tai lämpötilan muutokseen.”<br />

"Meille on elintärkeää,<br />

ettei yksikään<br />

ajoneuvo ole poissa<br />

käytöstä renkaan<br />

puhkeamisen vuoksi"<br />

Järjestelmä käyttää renkaan sisällä<br />

olevia antureita paineen ja lämpötilan<br />

jatkuvaan mittaamiseen.<br />

"Kun renkaan arvot poikkeavat<br />

normaaleista esimerkiksi renkaan<br />

puhjetessa tai jarrujen jumittuessa,<br />

järjestelmä lähettää varoituksen<br />

välittömästi kuljettajalle sekä<br />

ennakoivasti myös minulle tekstiviestinä<br />

tai sähköpostina", Doßwald<br />

kertoo.<br />

ContiConnect Liven edut kuljetusliikkeelle<br />

ovat kolminkertaisia:<br />

"Oikeiden rengaspaineiden ylläpito<br />

säästää polttoainetta. Lisäksi<br />

pystymme hyödyntämään renkaan<br />

käyttöiän täysimääräisesti sekä pitämään<br />

ajoneuvomme aina täysin<br />

käyttöturvallisina", Doßwald toteaa.<br />

Joustavaa renkaiden<br />

valvontaa reaaliajassa<br />

Viiden ensimmäisen ajoneuvon<br />

muutosprosessi saatiin päätök-<br />

31


seen päivässä. "Continentalin ja<br />

Vergölstin tiimi saapui pihallemme<br />

liikkuvan huoltoyksikkönsä<br />

kanssa ja asensi anturit 84 renkaaseen",<br />

Doßwald sanoo. Kolmas<br />

palveluntarjoaja kytki järjestelmän<br />

ajoneuvojen telematiikkayksikköön.<br />

"Meille oli tärkeää, että ContiConnect<br />

Live saatiin integroitua Spedition-telematiikkaamme<br />

ongelmitta<br />

ja että kuljettaja voi seurata<br />

rengaspaineita liikkeellä ollessaan",<br />

Doßwald lisää.<br />

”Kuljettaja voi<br />

seurata<br />

rengaspaineita<br />

liikkeellä ollessaan"<br />

Integrointi olemassa olevaan telematiikkajärjestelmään<br />

on mahdollista<br />

Bluetooth-suojausavaimella,<br />

joka lähettää kerätyt rengastiedot<br />

pilveen keskitetyn telematiikkayksikön<br />

kautta. Tekniikkaa voidaan<br />

käyttää verkkoportaalin kautta −<br />

ja tietenkin reaaliajassa.<br />

ContiConnect Live lisää<br />

turvallisuutta ja<br />

tuottavuutta<br />

Pilvipohjainen ratkaisu on tehnyt<br />

tiedonsiirrosta entistä nopeampaa<br />

ja luotettavampaa. ContiConnect<br />

Liven avulla kiinteää mittausasemaa<br />

ei tarvita. Verkkoportaalissa<br />

kalustonhallinnalla on reaaliaikainen<br />

pääsy ajoneuvon yksityiskohtaisiin<br />

tietoihin, mukaan lukien<br />

hälytykset, rengaspaineet ja<br />

renkaiden lämpötilahistoria.<br />

Lisäksi ajoneuvon sijaintia seurataan<br />

GPS-paikannuksella ja renkaiden<br />

käyttötunnit kirjataan. Conti-<br />

Connect Live mahdollistaa Spedition<br />

Zinkin kalustopäällikölle<br />

renkaiden tilanteen seuraamisen<br />

joustavasti, riippumatta siitä, millä<br />

rakennustyömaalla tai missä vuoristokylässä<br />

ajoneuvot ovat.<br />

”ContiConnect Live on askel eteenpäin<br />

kohti digitaalisempia ratkaisuja,<br />

jotka auttavat varmistamaan<br />

että renkaiden huolto ja vaihto voidaan<br />

toteuttaa jatkossa oikea-aikaisesti.<br />

ContiConnect Liven avulla<br />

asiakkaamme voivat parantaa<br />

merkittävästi kalustojensa turvallisuutta<br />

ja tuottavuutta”, Head of<br />

Sales Fleet, Local OE & Business<br />

Development Juho Karjalainen<br />

Continental Rengas Oy:stä korostaa.<br />

www.continental-rengas.fi<br />

32


Dachser Finland investoi<br />

biokaasukäyttöisiin kuorma-autoihin<br />

<strong>Logistiikka</strong>-alan toimijan tehtyä päätöksen vähäpäästöiseen kuljetusteknologiaan<br />

investoimisesta sen lyhyen matkan kalusto täyttää Suomen hallituksen<br />

asettamat vuoden 2030 päästövähennystavoitteet. Tämän ansiosta yhtiö kykenee<br />

tarjoamaan kestävämpiä toimituksia pääkaupunkiseudulle jo tänä vuonna.<br />

Keravalla sijaitseva Dachser Finland<br />

European Logistics vastaa<br />

yhtiön vienti- ja tuontiliiketoiminnasta<br />

Suomessa tielogistiikkaverkostonsa<br />

kautta. Tästä vuodesta<br />

alkaen yritys liikennöi yhteensä<br />

kymmenellä kaasukäyttöisellä lyhyen<br />

matkan kuorma-autolla: kahdeksalla<br />

Volvo FE -autolla ja kahdella<br />

Iveco Eurocargo ML160E21/<br />

PCNG -autolla. Kalustoon kuuluu<br />

kaikkiaan 15 ajoneuvoa. Kuormaautot<br />

toimivat niin kutsutulla paineistetulla<br />

biokaasulla (CBG).<br />

Muutoksen ansiosta yritys pääsee<br />

Helsingin seudulla nouto- ja toimituspaikoilleen<br />

huomattavasti pienemmillä<br />

ympäristövaikutuksilla.<br />

Tarkoitus on muuttaa muutamat<br />

jäljellä olevat lyhyen matkan kuorma-autot<br />

joko biokaasu- tai sähkökäyttöisiksi<br />

esimerkiksi paikallisiin<br />

sääolosuhteisiin liittyvien teknologisten<br />

näkökohtien mukaan.<br />

Tekniikka on hyväksi<br />

todettu, ja se on valmiina<br />

saatavilla<br />

”Vuoden 2019 lukuihin verrattuna<br />

olemme onnistuneet vähentämään<br />

hiilidioksidipäästöjämme yhteensä<br />

70 prosenttia alueilla, joilla käytämme<br />

paineistetulla biokaasulla<br />

tankattuja kuorma-autoja”, kertoo<br />

Tuomas Leimio, Managing Director,<br />

Dachser Finland European<br />

Logistics. ”Meille on erityisen tärkeää,<br />

että jatkamme ympäristöystävällisempien<br />

liikenneratkaisujen<br />

etsimistä ja testaamista sekä<br />

sopeutumista niihin erityyppisten<br />

teknologisten kehitysaskeleiden ja<br />

tieteellisten innovaatioiden avulla.<br />

Sen vuoksi olemme myös investoineet<br />

näihin biokaasuautoihin<br />

– ja olemme siitä ylpeitä. Investointi<br />

on ehdottomasti askel oikeaan<br />

suuntaan, ja se antaa meille<br />

arvokasta kokemusta toimintamme<br />

muuttamiseksi jatkossa”, Leimio<br />

jatkaa.<br />

Investointia koordinoi Dachser<br />

Finlandin kuljetuskumppani Savon<br />

<strong>Kuljetus</strong> Oy. Paineistetusta<br />

biokaasusta (CBG) koostuvan<br />

polttoaineen toimittaa Gasum, joka<br />

avasi hiljattain uuden biokaasun<br />

tuotantolaitoksen Helsingin<br />

tuntumaan. Dachser-kuljettajat on<br />

varustettu määritetyillä polttoainekorteilla,<br />

joilla he voivat ostaa<br />

kuorma-autoihin ainoastaan biokaasua.<br />

”Kaiken kaikkiaan paineistettu<br />

biokaasu on osoittautunut erittäin<br />

tyydyttäväksi valinnaksi hyvin<br />

pienillä investointikustannuksilla.<br />

Tekniikka on hyväksi todettu,<br />

ja se on valmiina saatavilla. Lisäksi<br />

ajoneuvojen toimintaominaisuudet<br />

ovat samankaltaiset kuin vanhoissa<br />

dieselautoissamme. Pohjimmiltaan<br />

ne ovat siis samanlaisia<br />

kuorma-autoja kuin kaikki muutkin,<br />

mutta niiden ympäristövaikutukset<br />

ovat huomattavasti pienemmät”,<br />

selvittää Mika Malmivaara,<br />

Operations Manager, Dachser Finland<br />

European Logistics.<br />

Managing Director Tuomas Leimio uusien biokaasukäyttöisten kuormaautojen<br />

edessä.<br />

33


UUSI LATURI TUNNISTAA<br />

AKUN TYYPIN JA<br />

KOON AUTOMAATTISESTI<br />

Maailman johtava akunhallintaratkaisujen valmistaja<br />

CTEK on kehittänyt ajoneuvojen akkujen lataamista<br />

sekä ylläpitolataamista varten uudentyyppisen CS<br />

ONE-laturin, joka hyödyntää APTO TM (Adaptive Charging)<br />

-teknologiaa. CS ONE on CTEKin kaikkien aikojen<br />

älykkäin akkulaturi, jossa APTO-teknologia hoitaa<br />

kaiken ajattelun. Käyttäjän ei tarvitse tietää akun<br />

tyyppiä tai kokoa eikä edes erottaa plus- ja miinusnapaa<br />

toisistaan, minkä ansiosta lataaminen on ennennäkemättömän<br />

turvallista ja helppoa.<br />

Väärästä kytkennästä<br />

johtuvaa kipinöintiä<br />

ei tarvitse pelätä<br />

CS ONE hoitaa automaattisesti<br />

minkä tahansa 12V lyijyhappo- tai<br />

litium-akun lataamisen ja ylläpitolatauksen<br />

ilman käyttäjän suorittamia<br />

erillisiä valintoja tai napin<br />

painalluksia. Laite tunnistaa<br />

automaattisesti plus- ja miinusnavan,<br />

joten laturia ei voi kytkeä<br />

akun latauspisteisiin väärin. Myöskään<br />

väärästä kytkennästä johtuvaa<br />

kipinöintiä ei tarvitse pelätä,<br />

sillä se on estetty. Helposti seurattava<br />

ajastin näyttää, miten kauan<br />

akun täyteen lataaminen vie ja<br />

myös sen, milloin tyhjässä akussa<br />

on riittävästi virtaa ensimmäiseen<br />

käynnistysyritykseen. APTO-teknologia<br />

kommunikoi akun kanssa<br />

tunnistaen sen koon, koostumuksen<br />

ja kunnon sekä suorittaa<br />

räätälöidyn latausohjelman (2-8<br />

Amp), joka maksimoi akun suorituskyvyn.<br />

Sisäänrakennettu lämpötila-anturi<br />

säätää automaattiseseti<br />

lyijyhappoakun latausjännitettä<br />

eri lämpötiloissa siten, että lataus<br />

on kaikissa olosuhteissa mahdollisimman<br />

nopea ja turvallinen.<br />

"Meistä on hienoa tuoda markkinoille<br />

CTEK CS ONE, koska se ottaa<br />

täysin uuden lähestymiskulman<br />

akun huoltoon. Toimme älykkään<br />

lataamisen ensimmäisenä markkinoille,<br />

ja nyt tarjoamme APTOteknologian<br />

myötä ensimmäisenä<br />

täysin adaptiivisen latauslaitteen.<br />

Maailman älykkäin, täysin adaptiivinen<br />

laturi todellakin ajattelee<br />

käyttäjän puolesta. Myös polaarittomat<br />

liitännät, jonka ansiosta<br />

ei enää tarvitse tietää plus- ja miinusnapojen<br />

kytkennästä, tekevät<br />

laitteesta ainutlaatuisen turvallisen<br />

ja helppokäyttöisen", CTEKin<br />

myyntipäällikkö Pasi Ahola kertoo.<br />

CS ONE toimii niin henkilöautojen,<br />

moottoripyörien, pakettiautojen,<br />

vapaa-ajan ajoneuvojen kuin veneiden<br />

akkujen kanssa. Manuaalisia<br />

valintoja ei enää tarvita - riittää<br />

kun kytkee laturin akkuun ja<br />

CS ONE hoitaa loput: lataa, huoltaa<br />

ja ylläpitää akun kuntoa. Akkua ei<br />

tarvitse irrottaa ajoneuvosta lataamisen<br />

ajaksi, eikä laturista lataamisen<br />

jälkeen, minkä vuoksi ajoneuvo<br />

on valmiina lähtöön milloin<br />

tahansa.<br />

Tärkeimmät ominaisuudet:<br />

* Superfiksu ja superhelppo: ei<br />

valintoja, ei painikkeita - CS<br />

ONE vain yhdistetään mihin tahansa<br />

12 V lyijyhappo- tai litiumakkuun<br />

(LiFePO4) ja jätetään<br />

tekemään työtään.<br />

* Adaptive Charging Technology<br />

(APTO): tunnistaa automaattisesti<br />

akun tyypin ja koon sekä<br />

sen tarpeet ja suorittaa tämän<br />

jälkeen räätälöidyn latausohjelman,<br />

joka lataa akun sopivimmalla<br />

tavalla.<br />

* Polaarittomat liitännät: kiinnitä<br />

vain laturin johtimet akun latauspisteisiin<br />

ja CS ONE tunnistaa<br />

automaattisesti kumpi on<br />

plus- ja kumpi miinusnapa.<br />

* Viallisen kennon tunnistus: Jos<br />

akkua ei voi turvallisesti ladata,<br />

CS ONE tunnistaa tilanteen ja ilmoittaa<br />

vikatilanteesta käyttäjälle.<br />

* Helppokäyttöinen näyttö: ajastin<br />

näyttää, milloin akkua voi<br />

taas käyttää ja miten kauan latausaikaa<br />

on jäljellä täyteen lataukseen.<br />

Lisätoiminnot: Ota käyttöön lisätoimintoja<br />

ilmaiseksi ladattavan<br />

CTEK App -sovelluksen<br />

avulla:<br />

* RECOND -tila pidentää akun<br />

34


käyttöikää palauttamalla vanhan<br />

tai syväpurkautuneen<br />

akun kapasiteettia.<br />

* WAKE UP litium-akuille, joissa<br />

on alijännitesuoja (UVP) tai<br />

syväpurkautuneiden (jopa 0<br />

V) lyijyhappoakkujen herättämiseen<br />

latauskelpoiseksi.<br />

* SUPPLY -tila muuntaa CS ONEn<br />

12 V:n virtalähteeksi, jolloin ajoneuvon<br />

asetukset pysyvät turvassa,<br />

jos akku on poistettava.<br />

* Lisäasetuksia mm latausjännitteen<br />

ja -virran seurantaan.<br />

* Laturin LED-valon kirkkauden<br />

säätö.<br />

Lisävarusteet: Uudenlainen<br />

u-mallinen pikaliitin, joka helpottaa<br />

laturin kytkentää akkuun.<br />

Laturia suojaava kumipuskuri.<br />

Seinäkiinnike. Sovitinkaapeli,<br />

joka tekee laitteesta<br />

yhteensopivan kaikkien olemassa<br />

olevien CTEK-lisävarusteiden<br />

kanssa.<br />

35


SÄHKÖAUTOJEN<br />

AUTOVERO POISTUU<br />

JA HANKINTATUELLE<br />

LUVASSA JATKOA<br />

AkzoNobel on<br />

kehittänyt<br />

innovatiivisen<br />

kalvotekniikan<br />

AkzoNobel on kehittänyt innovatiivisen kalvotekniikan,<br />

jonka avulla autonvalmistajat<br />

voivat piilottaa tutka -anturit koristeellisten<br />

metalliosien taakse.<br />

Hallitus on päässyt sopuun budjetista ja ilmastotoimista,<br />

joilla pyritään myös liikenteen<br />

päästöjen vähentämiseen.<br />

Budjettiriiheen nousi autokannan sähköistymisen kannalta<br />

useita tärkeitä ja pitkään odotettuja edistämistoimia, joista<br />

tärkeimpiä ovat täyssähköautojen autoveron poisto, sähköautojen<br />

hankintatukien jatkuminen ja vähäpäästöisten työsuhdeautojen<br />

etuuksien laajeneminen.<br />

TÄYSSÄHKÖAUTOJEN AUTOVERO POISTETAAN<br />

Autokannan sähköistymisen edistämiseksi täyssähköautojen<br />

autovero poistetaan. Autoverovapautus koskee 1.10.<br />

jälkeen ensirekisteröitäviä uusia täyssähköautoja. Täyssähköautojen<br />

autoveron poisto lisää sähköautojen kysyntää,<br />

sillä autovero lisää selvästi uusien autojen hankintahintaa.<br />

Vaikka täyssähköautoilla autovero onkin pieni, 2,7<br />

prosenttia auton hinnasta, veron poistolla on suuri merkitystä<br />

autoa hankkivalle, sillä täyssähköautojen keskimääräinen<br />

hankintahinta on vielä noin 55 000 euroa. Täyssähköautojen<br />

keskimääräinen autovero on henkilöautoilla noin<br />

1 500 euroa ja pakettiautoilla noin 1 400 euroa.<br />

Tutkan läpinäkyvä kirkas kalvo, joka on täydennetty yhteistyössä<br />

asiakkaiden kanssa, tarkoittaa, että autonvalmistajien<br />

ei enää tarvitse huolehtia anturien piilottamisesta<br />

kiinteän metallin taakse, mikä voi estää turvallisuusominaisuuksien,<br />

kuten törmäyksenestovaroitusten,<br />

signaalit.<br />

AkzoNobel on hyväksytty kalvotuotteiden toimittaja tähän<br />

sovellukseen, ja yksi maailman suurimmista automerkeistä<br />

on äskettäin määritellyt yrityksen maailmanlaajuiseksi<br />

tunnusten toimittajaksi.<br />

"Ajoneuvovaatimukset muuttuvat koko ajan, ja olemme<br />

erittäin iloisia siitä, että olemme ratkaisseet tämän vaikean<br />

ongelman älykkäällä kalvopäällysteellä, joka mahdollistaa<br />

tutkasignaalien kulkemisen läpi", kertoo Patrick<br />

Bourguignon, AkzoNobelin auto- ja erikoispäällystysliiketoiminnan<br />

johtaja.<br />

"Se oli erittäin tekninen prosessi, johon kuului tiivis yhteistyö<br />

asiakkaiden kanssa kalvon ominaisuuksien ja tutkansiirron<br />

välisen korrelaation luomiseksi", hän jatkaa.<br />

”Pinnalla se tarjoaa houkuttelevan, peilimaisen viimeistelyn.<br />

Et voi nähdä kehittämäämme läpimurtotekniikkaa,<br />

joka mahdollistaa signaalien paremman ja johdonmukaisemman<br />

siirtämisen, mikä auttaa ihmisiä lopulta ajamaan<br />

turvallisemmin. ”<br />

Samalla täyssähköautojen ajoneuvoveron perusveroa korotetaan<br />

hieman. Ajoneuvoveron korotus ei koske ennen<br />

lokakuun alkua käyttöönotettuja täyssähköautoja.<br />

"Täyssähköautojen autoveron nopeasti tapahtuvalla poistolla<br />

on suuri symbolinen merkitys, sillä tähän asti jokaisesta<br />

uudesta autosta on peritty autoveroa. Hankinnan veron<br />

poistaminen nollapäästöisiltä autoilta on oikeansuuntainen<br />

autokannan uusiutumista nopeuttava askel", kertoo<br />

toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.<br />

36


CITROËN ë-Jumpy on<br />

täyssähköpakettiautojen<br />

markkinajohtaja<br />

Citroën täyssähköpakettiautojen<br />

myynti Suomessa alkoi vuoden<br />

2020 lopussa ja kuluvan vuoden<br />

aikana malli on noussut Suomen<br />

myydyimmäksi täyssähköpakettiautoksi.<br />

ë-Jumpyn osuus<br />

kasvavassa sähköpakettiautojen<br />

markkinassa elokuun <strong>2021</strong><br />

lopussa oli 24,3 % (*. Täyssähkön<br />

osuus kaikista myydyistä uusista<br />

pakettiautoista oli elokuussa<br />

<strong>2021</strong> 2,44%, kun vuotta aiemmin<br />

vastaava osuus oli 0,66%.<br />

Citroën ë-Jumpyn menestyksen taustalla<br />

ovat mallin ominaisuudet, jotka<br />

tekevät siitä lähipäästöttömästi kulkevan<br />

ja elinkaarikustannuksiltaan<br />

perinteistä polttomoottoripakettiautoa<br />

edullisemman aidon työvälineen<br />

eri alojen tarpeisiin: toimintamatka<br />

on jopa 330 km (WLTP-syklin mukaisesti)<br />

ja akun pikalataus lisää toimintamatkaa<br />

lähes kaksikertaiseksi lounastunnin<br />

aikana. Lisäksi ë-Jumpyssa<br />

toteutuvat vastaavat käyttöominaisuudet<br />

kuin perinteissä polttomoottoriversiossa:<br />

kantavuus on jopa 1 275<br />

kg, vetokyky 1 000 kg, tavaratilan tilavuus<br />

jopa 6,6 m3 ja maksimi lastauspituus<br />

yli 4 m (XL-versiossa).<br />

Samaan aikaan Citroën on kasvattanut<br />

koko pakettiautomallistonsa myyntiä<br />

94,8 % edellisvuoteen verrattuna.<br />

Merkin markkinaosuus on noussut<br />

2,5 prosenttiyksikköä 5,8 %:iin (1-8,<br />

<strong>2021</strong>).<br />

Citroënin maahantuoja Auto-Bon Oy:n<br />

yritysmyyntijohtaja Panu Lahtinen<br />

selittää kasvua: ”Citroënin uusi sähköpakettiauto<br />

ë-Jumpy ylivoimaisine<br />

ominaisuuksineen, ja elinkaarikustannuksiltaan<br />

hyvinkin kilpailukykyisenä,<br />

on siivittänyt osaltaan koko merkin<br />

nousua. Erityisesti Suomen suurimmassa<br />

”tonniluokan” segmentissä<br />

on Jumpyn markkinaosuus noussut<br />

huimaa vauhtia. Merkittävää on myös<br />

automaattivaihteisten pakettiautojen<br />

myynnin määrän kasvu.”. ”Citroenin<br />

5 vuoden takuu ja kilpailukyiset elinkaarikustannukset<br />

ovat jatkossakin<br />

kilpailukyvyn takeena.”, Panu lupaa.<br />

Citroënin täyssähköisten pakettiautojen<br />

valikoima kasvaa vielä vuoden<br />

<strong>2021</strong> aikana, kun pikkupakettiautojen<br />

luokkaan saapuu uusi ë-Berlingo Van.<br />

Malli tarjoaa kompaktin ja ketterän<br />

työvälineen, johon mahtuu peräkkäin<br />

kaksi eurolavaa ja kantavuutta riittää<br />

jopa 800 kg. ë-Berlingo Vanin ennakkomyynti<br />

tulee alkamaan jo syyskuussa,<br />

kun mallin hinnat julkistetaan.<br />

37


Sähköautojen akkupalot<br />

tuottavat myrkkykaasuja<br />

Vaikka sähköautojen akkupalot ovat vielä harvinaisia,<br />

nousee aihe säännöllisesti keskusteluun. Eikä syyttä,<br />

sillä sähköauton palo tuottaa erilaisia vaaratilanteita<br />

kuin polttomoottoriauton.<br />

Nykyinen säätely ei sellaista vaadi,<br />

vaan taloyhtiöihin ja muihin tiloihin<br />

saa asentaa latauslaitteita<br />

ilman savunpoistoa. Myös ilmanvaihto<br />

tulee tarkastaa, että myrkylliset<br />

kaasut eivät pääse leviämään<br />

rakennuksen muihin tiloihin niin,<br />

että asukkaat joutuvat vaaraan.<br />

”Sähköautojen isot akut ovat haavoittuvaisempia<br />

kolaritilanteissa<br />

verrattuna esimerkiksi polttomoottoriautojen<br />

hyvin suojattuihin<br />

polttoainesäiliöihin”, Suomen<br />

Pelastusalan Keskusjärjestö SPE-<br />

Kin johtava asiantuntija Kari Telaranta<br />

sanoo.<br />

Akkupaloja on toistaiseksi ollut<br />

vähän, koska sähköautokanta on<br />

nuorta. Telarannan mukaan akkupalojen<br />

riski kuitenkin kasvaa autojen<br />

ja niiden akkujen vanhetessa.<br />

Vaikka akkujen ikä ei itsessään<br />

aiheuttaisi ongelmia, voi autojen<br />

käytön aikana kertyneet kolhut ja<br />

auton muun tekniikan vanheneminen<br />

tuottaa vaaratilanteita.<br />

Myrkkykaasut<br />

pahin ongelma<br />

Sähköautojen akkupalojen suurin<br />

ongelma on niissä syntyvä reaktio,<br />

joka tuottaa palon tarvitseman hapen<br />

ja palo näin pääsee jatkumaan.<br />

Palon sammuttaminen on vaativa<br />

tehtävä ja siinä tärkeintä on viilentäminen.<br />

Palo voi kestää tunneista<br />

kymmeniin tunteihin ja lopullinen<br />

sammuttaminen voi vaatia melkoisesti<br />

vettä.<br />

Ongelma onneksi tunnetaan ja siihen<br />

on keinot. Palon suurin ongelma<br />

onkin toisaalla.<br />

38<br />

”Akkupalossa syntyvät myrkylliset<br />

kaasut kuten vetyfluoridi ovat iso<br />

huoli”, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö<br />

SPEKin palontorjuntatekniikan<br />

turvallisuusasiantuntija<br />

Lauri Lehto sanoo.<br />

Kellaritiloissa<br />

vaaranpaikat<br />

Myrkyllisten kaasujen hallinta on<br />

helpointa ulkona. Siksi esimerkiksi<br />

parkkihalleissa syttynyt sähköauto<br />

pitäisi aina kun mahdollista<br />

hinata ulos. Vaarassa olevat ihmiset<br />

pitää ohjata turvaan.<br />

”Ongelmana ovat erityisesti vanhojen<br />

asuinkerrostalojen matalat, vanhat<br />

kellaritilat, joihin laitetaan sähköautojen<br />

latauspaikkoja. Ahtaissa<br />

tiloissa pienikin määrä vetyfluoridia<br />

on iso ongelma”, SPEKin johtava<br />

asiantuntija Kari Telaranta sanoo.<br />

Parkkitilasta pitää olla sprinklerijärjestelmän<br />

ohella tehokas savunpoistojärjestelmä.<br />

”Kun sähköauton latauslaitteita<br />

asennetaan parkkitiloihin, pitää palokestävyyden<br />

lisäksi arvioida koko<br />

tekninen kokonaisuus. Eli palon<br />

tunnistamisen, palon pysäyttämisen<br />

tai vähintään rajaamisen mahdollisuudet<br />

sekä myrkyllisten kaasujen<br />

ohjausmahdollisuudet teknisin<br />

vaihtoehdoin”, Lehto sanoo.<br />

Sammuttaminen vaatii<br />

osaamista ja kalustoa<br />

”Vanhoissa rakennuksissa voi olla<br />

surkea tai olematon savunpoisto.<br />

Tällaisissa tiloissa pelastushenkilöstön<br />

on erittäin vaikea työskennellä<br />

turvallisesti”, Telaranta sanoo.<br />

Näissä tiloissa akkupalojen sammuttaminen<br />

vaatii erikoisosaamista<br />

ja varusteita, joiden käyttö asettaa<br />

vaatimuksia sammutustyölle.<br />

Lehto ja Telaranta suosittelevatkin,<br />

että jos latauslaitteita asennetaan<br />

vanhojen rakennusten sisätiloihin,<br />

ne pitäisi aina asentaa<br />

mahdollisimman lähelle ramppeja.<br />

Näin autot saadaan mahdollisimman<br />

helposti ulos.<br />

Pelastuslaitoksilla on hyvät valmiudet<br />

sammuttaa akkupaloja. Alan<br />

toimijat ovat kouluttautuneet ja<br />

hankkineet varusteikseen muun<br />

muassa sammutuskontteja, jonne<br />

palava auto voidaan pudottaa<br />

jäähtymään.<br />

”Paras ratkaisu on ilman muuta<br />

saada auto veteen, jolloin auto<br />

jäähtyy ja myrkkykaasut sitoutuvat<br />

hallitusti veteen. Palamisen annetaan<br />

tällaisessa tapauksessa jatkua<br />

tarvittavan ajan”, Lehto sanoo.<br />

Perinteiset automaattiset sprinkle-


ijärjestelmät auttavat jonkin verran,<br />

mutta niissä pitää olla riittävät<br />

vesimäärät, jotta palavaa autoa<br />

voidaan sillä jäähdyttää. Tällä keinolla<br />

voidaan Telarannan mukaan<br />

hillitä ja rajata paloa niissä tiloissa,<br />

joista ajoneuvon siirtäminen on<br />

vaikeaa.<br />

Paloturvallisuus otettava<br />

huomioon, kun<br />

latauspaikkoja<br />

suunnitellaan<br />

Latauslaitteiden asennuksen<br />

suunnitteluun on syytä ottaa mukaan<br />

sähkösuunnittelijan lisäksi<br />

paloturvallisuussuunnittelija, joka<br />

osaa arvioida tekniset ja rakenteelliset<br />

ratkaisut, joilla mahdollistetaan<br />

turvallinen sähköautojen<br />

lataus. Näin toimii vastuullinen<br />

kiinteistönomistaja, kun sähköautoilu<br />

yleistyy.<br />

Asia tunnetaan paloturvallisuusasiantuntijoiden<br />

keskuudessa,<br />

mutta julkinen keskustelu esimerkiksi<br />

lainsäädännön osalta on ollut<br />

vähäistä.<br />

”Latauspaikkojen<br />

rakentamista<br />

koskeva EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi<br />

edellyttää,<br />

että osana rakennusten pitkän tähtäimen<br />

peruskorjausstrategiaa rakennusten<br />

paloturvallisuutta parannetaan.<br />

Tätä ei ole otettu Suomessa<br />

mitenkään huomioon, vaikka<br />

olemme tehneet tästä asiasta<br />

aloitteita”, Telaranta sanoo.<br />

39


Kaivukoneet valmiina<br />

Engcon-rototilttejä varten<br />

Japanilainen kaivukonevalmistaja<br />

Takeuchi on<br />

maailman johtavia alle<br />

14 tonnin kaivukoneiden<br />

valmistajia.<br />

40<br />

Engcon-rototiltti, älykäs ohjausjärjestelmä<br />

ja automaattiset konekiinnikkeet<br />

tehostavat myös pienten<br />

kaivukoneiden työskentelyä,<br />

ja kiinnostus näitä tuotteita kohtaan<br />

on nyt suurempaa kuin koskaan<br />

aiemmin. Samalla kun kiin-<br />

nostus ja kysyntä Engconin tuotteita<br />

kohtaan kasvavat, koneet halutaan<br />

myös entistä lyhyemmässä<br />

ajassa markkinoille. Jälleenmyyjän<br />

luona kuluvan ajan minimointi<br />

ja mahdollisimman nopea toimitus<br />

asiakkaalle ovat entistä tärkeäm-


piä näinä aikoina, jolloin jokaisella<br />

päivällä on hintansa.<br />

Ensimmäinen kone,<br />

johon on saatavilla<br />

Engcon Ready -vaihtoehto<br />

Engcon Ready -tehdasvaihtoehdon<br />

lanseeraus on ensimmäinen askel<br />

Takeuchin kanssa tehtävän yhteistyön<br />

laajentamisessa, jonka tavoitteena<br />

on tarjota tehdasasenteisia<br />

ja integroituja ratkaisuja.<br />

– TB295W on ensimmäinen kone,<br />

jossa Engcon Ready on tehdasvaihtoehtona.<br />

Se on hyvä valinta, koska<br />

monilla markkinoilla tämä kone<br />

varustetaan useimmiten Engconrototiltillä,<br />

sanoo Fredrik Eklind,<br />

joka työskentelee Engcon Control<br />

Systemsillä tuotepäällikkönä.<br />

Eklind kertoo, että Engconin proportionaalisen<br />

ohjausjärjestelmän,<br />

ergonomisten hallintakahvojen<br />

ja työlaitteiden turvallisen<br />

vaihdon takaavan lukitusjärjestelmän<br />

tehdasasennus minimoi ajan,<br />

joka jälleenmyyjältä kuluu koneen<br />

valmistelemiseen asiakkaalle toimitusta<br />

varten.<br />

– Kun kone saapuu jälleenmyyjälle,<br />

täydellisestä kokoonpanosta<br />

puuttuvat ainoastaan Engconin<br />

konekiinnike ja rototiltti, Fredrik<br />

Eklind jatkaa.<br />

Täysin integroitu ratkaisu<br />

antaa monia hyötyjä<br />

Nopeampien läpimenoaikojen lisäksi<br />

tehdasasenteinen ratkaisu<br />

tarjoaa asiakkaille myös muita etuja.<br />

Verrattuna perinteiseen ratkaisuun,<br />

jossa jälleenmyyjä suorittaa<br />

asennukset, tehdasvalmis Engcon<br />

Ready -vaihtoehto on täysin integroitu<br />

ratkaisu, jossa Engconin ohjausjärjestelmän<br />

komponentit on<br />

integroitu osaksi konetta.<br />

Kun TB295W-kaivukone tilataan<br />

Engcon Ready -vaihtoehdolla varusteltuna,<br />

kone toimitetaan Takeuchi-merkillä<br />

varustetuilla Engcon-hallintakahvoilla,<br />

konekohtaisella<br />

kaapeliläpiviennillä ja hydraulisella<br />

lukitusratkaisulla, joka<br />

on sovitettu Engconin täysautomaattisiin<br />

konekiinnikkeisiin, jotka<br />

kytkevät työlaitteet, hydrauliikan<br />

ja elektroniikan ilman, että<br />

kuljettajan tarvitsee poistua ohjaamosta.<br />

Kaikki tämä on kehitetty<br />

erityisessä yhteistyössä Takeuchin<br />

kanssa ja asennettu Takeuchin tehtaalla<br />

Naganossa Japanissa, ja kaikella<br />

on sama tehdastakuu kuin<br />

muullakin kaivukoneella.<br />

Engcon Ready -vaihtoehdolla varustellun<br />

TB295W-kaivukoneen<br />

tuotanto alkoi elokuussa <strong>2021</strong>.<br />

Ominaisuudet<br />

• Hyvin edeltäjänsä kaltainen moderni muotoilu<br />

• Kompaktin kokoinen, kevyt laite<br />

• Helppokäyttöinen: kaikki toiminnot ohjattavissa kolmella napilla<br />

• Muisti: 500 edellistä testiä (5820-mallissa oli 100 testiä)<br />

• Aktiivinen, passiivinen ja manuaalinen näytteenotto<br />

• Toimintalämpötila: -5°C – +50°C<br />

• Nopeasti käyttövalmis, myös positiivisten testien jälkeen<br />

• Suojausluokka: IP54<br />

• Valaistu näyttö ja näppäimet<br />

• Kalibrointiväli: 12 kk<br />

• Sama, hygieeninen suukappale kuin Dräger 5820:ssa<br />

• CR123a-paristo helposti itse vaihdettavissa<br />

Dräger Alcotest 6000 antaa<br />

luotettavan puhallustuloksen nopeasti<br />

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!<br />

Valmiina lähtöön.<br />

Kuten 5820-malli, myös uudistunut 6000-malli on varustettu erittäin<br />

tarkalla Dräger-sensoritekniikalla, joka mahdollistaa luotettavan<br />

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.<br />

puhallustuloksen saamisen nopeasti. Laitteen ergonominen muotoilu<br />

ja helposti paikoilleen napsautettava suukappale tekevät<br />

testaamisesta sujuvaa ja vaivatonta. Nopeus, tarkkuus ja kestävyys tekevät<br />

Dräger 6000:sta erinomaisen valinnan vaativiinkin olosuhteisiin.<br />

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset<br />

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.<br />

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät<br />

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.<br />

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.<br />

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.<br />

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.<br />

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.<br />

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.<br />

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014<br />

-standardin mukaisesti.<br />

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.<br />

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.<br />

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab<br />

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm<br />

www.drager.fi<br />

41


Volkswagen tuo markkinoille<br />

langattoman verkon<br />

kautta tehtävät päivitykset<br />

kaikkiin ID.-malleihin<br />

• Kaikkiin ID.-malleihin – ID.3,<br />

ID.4 ja ID.4 GTX – nyt saatavilla<br />

langattoman verkon kautta tehtävät<br />

veloituksettomat ohjelmistopäivitykset<br />

• Ensimmäinen langaton päivitys<br />

– ID.Software 2.3 – sisältää päivityksiä<br />

mm. IQ.Light-led‐matriisiajovalojen,<br />

kuljettajaa avustavien<br />

järjestelmien sekä tuulilasinäytön<br />

toimintaan<br />

• Suomessa langattoman verkon<br />

kautta tehtävät päivitykset alkavat<br />

viikolla 40/<strong>2021</strong><br />

ID.-malliston ohjelmistoversio 2.3<br />

tarjoaa täysin uusia toimintoja ja<br />

42<br />

optimoi jo olemassa olevia. Koko<br />

ID.-malliston verkostoituminen<br />

luo perustan Volkswagenin uudenlaiselle,<br />

asiakaspainotteiselle<br />

liiketoimintamallille. Toistaiseksi<br />

Volkswagen on ainut suuren volyymin<br />

autovalmistaja, joka tarjoaa<br />

tätä teknologiaa asiakkailleen.<br />

”Langattoman verkon kautta tehtävien<br />

ohjelmistopäivitysten täysi<br />

saatavuus korostaa Volkswagenin<br />

innovaatioiden kapasiteettia ja<br />

muodostaa perustan täysin uudenlaiselle,<br />

digitaaliselle asiakaskokemukselle.<br />

Samaan aikaan luomme<br />

perustaa uudenlaisille digitaalisille<br />

liiketoimintamalleille ja saavutamme<br />

yhden päätavoitteemme<br />

ACCELERATE-strategiassa”, sanoo<br />

Volkswagen-brändistä vastaava<br />

johtaja Ralf Brandstätter.<br />

Langattoman verkon<br />

kautta tehtävät päivitykset<br />

ovat uusien liiketoimintamallien<br />

perusta ja<br />

lisäansaintatapa<br />

Tulevaisuudessa Volkswagen<br />

suunnittelee tarjoavansa asiakkailleen<br />

veloituksettoman ohjelmistopäivityksen<br />

joka kahdentoista<br />

viikon välein pitääkseen autot<br />

ajan tasalla ja parantaakseen asiakaskokemusta.<br />

Volkswagen tähtää<br />

myös lisätulojen ansaitsemiseen


testivaiheen aikana uusilla, tietoon<br />

perustuvilla liiketoimintamalleilla<br />

– palveluilla ja toiminnoilla, joita<br />

asiakas voi halutessaan tai tarvitessaan<br />

tilata. Näitä voisivat olla<br />

esimerkiksi Travel Assist -järjestelmän<br />

aktivointi tai parempi akun<br />

suorituskyky pidemmillä matkoilla,<br />

tai jopa automatisoidun ajamisen<br />

toiminnot myöhemmässä vaiheessa.<br />

Volkswagen näkee tässä<br />

mahdollisuuden usean sadan miljoonan<br />

lisäansioihin seuraavien<br />

vuosien aikana.<br />

Asiakas keskiössä<br />

Langattoman verkon kautta tehtävät<br />

ohjelmistopäivitykset on kehitetty<br />

läheisessä yhteistyössä<br />

Volkswagen-konsernin ohjelmistoyrityksen<br />

CARIADin kanssa. ”Uudet<br />

päivitykset ovat keskeisiä toimintoja<br />

digitaalisessa, täysin liitetyssä<br />

autossa. Niistä tulee nopeasti<br />

osa asiakkaiden arkipäiväisiä<br />

toimintoja, aivan kuten älypuhelimet.<br />

Ohjelmistokehitys on nopeaa<br />

ja toistettavissa olevaa. Työskentelemme<br />

lyhyillä sykleillä, kuten<br />

teknologiayritys, ja tarjoamme<br />

vastaavasti päivityksiä asiakkaillemme<br />

myös nopeassa tahdissa”,<br />

sanoo Volkswagen-brändin teknisestä<br />

kehityksestä vastaava johtaja<br />

Thomas Ulbrich.<br />

Volkswagen haluaa pitää asiakkaaseen<br />

yhteyttä myös auton oston tapahduttua<br />

tarjotakseen digitaalisia<br />

palveluja. ”Autot, joissa on aina<br />

viimeisin ohjelmisto, voivat tarjota<br />

erinomaisen digitaalisen kokemuksen<br />

ja ovat siten myös erittäin<br />

tärkeitä tulevaisuuden menestyksen<br />

kannalta. Säännöllisten ohjelmistopäivitysten<br />

avulla auto ei<br />

vain pysy ajan tasalla – vaan tulee<br />

jopa paremmaksi”, jatkaa Ulbrich.<br />

Päivityksillä optimoidaan<br />

turvallisuus- ja<br />

mukavuustoimintoja<br />

Jotkut uudet toiminnot vaikuttavat<br />

ID.Light-valoihin, valojuovaan tuulilasin<br />

alaosassa. Se antaa nyt kuljettajalle<br />

informaatiota, jolla kuljettaja<br />

voi vaikuttaa energian säästöön<br />

ajaessa, ja kun mukautuva vakionopeudensäädin<br />

on käytössä.<br />

Monitoimikameran kuvankäsittelyä<br />

on myös parannettu, nyt se tunnistaa<br />

myös moottoripyöräilijät ja<br />

muut tienkäyttäjät nopeammin.<br />

Sama pätee myös ajamiseen pimeässä;<br />

kun autossa on IQ.Light-ledmatriisiajovalot,<br />

dynaaminen valotoiminto<br />

pystyy ohjaamaan etuvalojen<br />

valokeilaa yhä tarkemmin.<br />

Infotainment-järjestelmän grafiikat<br />

tulevat rauhallisemmiksi ja<br />

selvemmiksi, sekä ovat yhä intuitiivisempia<br />

– tämä on osoitus siitä<br />

kuinka Volkswagen reagoi asiakkaiden<br />

antamaan palautteeseen.<br />

Digitaalinen asiakaskokemus tulee<br />

yhä keskeisemmäksi tekijäksi<br />

tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä<br />

koko auton eliniän ajan.<br />

Osana ACCELERATE-strategiaa,<br />

langattoman verkon kautta tehtävät<br />

päivitykset luovat perustan uusille<br />

liiketoimintamalleille ja asiakaskeskeiselle<br />

tuoteoptimoinnille.<br />

43


Pohjoismaiden suurin<br />

vertaisvuokrausalusta Hygglo<br />

on laajentunut Suomeen<br />

HYGGLO ON POHJOISMAIDEN SUURIN TAVARANVUOK-<br />

RAUSALUSTA, JOTA HYÖDYNTÄÄ RUOTSISSA JA NORJAS-<br />

SA YLI 200 000 KÄYTTÄJÄÄ.<br />

Ideana on tehdä tavaroiden<br />

vuokraamisesta arkisempaa,<br />

vähentää erityisesti kertakäyttöisten<br />

tavaroiden ostamista ja tätä<br />

kautta edistää kiertotaloutta.<br />

Hygglon avulla yksityishenkilöt ja<br />

yritykset pystyvät laittamaan tavaroitaan<br />

turvallisesti vuokralle. Tavarat<br />

ovat aina vakuutettuja vuokrauksen<br />

ajaksi ja kaikkien käyttäjien<br />

täytyy tunnistautua pankkitunnuksilla<br />

rekisteröityessään. Nämä<br />

Toimitusjohtaja Ola Degerfors.<br />

ominaisuudet tekevät palvelusta<br />

luotettavan ja helppokäyttöisen.<br />

Tavaroiden vuokraaminen palvelun<br />

kautta tarjoaa vuokraajalle<br />

mahdollisuuden säästää rahaa ja<br />

päästä käyttämään tavaroita, joita<br />

ei halua omistaa. Yli 1000 eri kategoriaa<br />

auttaa löytämään tavaroita<br />

laidasta laitaan, riippuen vuokraajan<br />

sijainnista ja tavaran saatavuudesta.<br />

Yrityksen toimitusjohta-<br />

44


ja Ola Degerfors kertoo, että kysyntä<br />

kasvaa tasaisesti.<br />

Odotamme innolla<br />

tavaranvuokraustoiminnan<br />

kasvua Suomessa<br />

Laajentuminen tapahtui Kuinoma.fi:n<br />

vertaisvuokraustoiminnan<br />

oston myötä. Kuinoma oli Suomen<br />

ensimmäinen vastaava tavaranvuokrausalusta.<br />

Kuinoma<br />

avattiin vuonna 2008 ja sitä ovat<br />

käyttäneet aktiivisesti esimerkiksi<br />

retkeilijät ja muut ulkoilulajien<br />

harrastajat. Kuinoman perustaja<br />

Markku Jussila on palkittu Keskon<br />

Kestävän kehityksen palkinnolla<br />

palvelun perustamisesta ja<br />

tavaranvuokraustoiminnan edistämisestä.<br />

Kuinoman käyttäjiä neuvotaan<br />

Hygglon käyttöönotossa.<br />

"Uskomme Kuinoman käyttäjien<br />

siirtyvän mielellään Hyggloon sillä<br />

Hygglossa on juuri niitä toiminnallisuuksia,<br />

joita käyttäjät ovat meiltä<br />

toivoneet. Tämän lisäksi Uskomme<br />

vahvasti pohjoismaiseen yhteistyöhön<br />

vertaisvuokrausalustan<br />

kehityksessä. Kuinomalla ei<br />

olisi ollut kasvuun ja kansainvälistymiseen<br />

tarvittavia resursseja,<br />

joten yhteistyö Hygglon kanssa<br />

tarjoaa parhaan mahdollisen jatkuvuuden<br />

käyttäjillemme" arvioi<br />

Kuinoman Markku Jussila.<br />

"Sisarpalvelullamme Tori.fi:llä on<br />

erinomaisia kokemuksia suomalaisten<br />

kiinnostuksesta kiertotalouteen.<br />

Odotamme innolla tavaranvuokraustoiminnan<br />

kasvua<br />

Suomessa. Meille on myös tärkeää<br />

päästä jatkamaan Kuinoman hienoa<br />

pioneerityötä alalla" sanoo Ola<br />

Degerfors.<br />

Hygglo kuuluu Tori.fi:n taustayhtiön<br />

Schibstedtin palveluverkostoon.<br />

Schibstedt on kuulunut<br />

Hygglon omistajiin vuodesta 2018.<br />

"Tavaranvuokraus on tärkeä osa<br />

kiertotaloutta sekä aikaisempaa<br />

ekologisempia ja kestävämpiä kulutustapoja.<br />

Nämä asiat tuntuvat<br />

kiinnostavan suomalaisia yhä<br />

enemmän. Uskommekin tämän<br />

olevan hyvä ajankohta saada verkostoomme<br />

kuuluva Hygglo myös<br />

Suomeen" kommentoi Tori.fi:n toimitusjohtaja<br />

Jussi Lystimäki.<br />

www.hygglo.fi<br />

45


MAD Liftkit -korotussarjan avulla<br />

saat autoon lisää maavaraa<br />

Toisinaan ilmenee tarvetta muuttaa ajoneuvon<br />

jousitusominaisuuksia, kun tarvitaan<br />

lisää maavaraa esimerkiksi maastoajoa<br />

varten tai kun ajoneuvo muutetaan työkaluksi.<br />

Kahan valikoimista löytyvien MAD Liftkit<br />

-korotussarjojen avulla korotus onnistuu, ja<br />

asennus on yksinkertaista.<br />

Sopii monenlaiseen käyttöön<br />

MAD Liftkit -korotussarja koostuu neljästä jousesta:<br />

ajoneuvon etuosaan asennettavista kuormajousista<br />

ja taakse asennettavista lisäjousista.<br />

Korotusta maavaraan tulee asennuksen myötä<br />

pari senttimetriä.<br />

#yourlifetimematch<br />

UUDET KESLA 22-SARJAN NOSTURIT<br />

NYT SAATAVILLA!<br />

Keslan uudet Z-nosturit tarjoavat entistä paremman lujuuden,<br />

nopeuden, vakauden, ulottuvuuden ja huoltoystävällisyyden.<br />

Saatavilla 12, 14 ja 17-tonnimetrin kokoluokissa.<br />

Ota yhteys jälleenmyyjiimme ja kysy lisää!<br />

Kongan Konepaja Oy puh. 0400 529 600 ja puh. 015 682 010 |<br />

Konekorjaamo Riikonen Oy puh. 0400 371 204 |<br />

SNM Oy / Maantec Oy puh. 0400 810 649 |<br />

www.kesla.com<br />

TTT Erätaito Oy puh. 050 5944 053<br />

Yleisimmin maavaran korotusta kaipaavat<br />

säännöllisesti hankalassa maastossa ajavat, esimerkiksi<br />

metsästäjät. Toinen tyypillinen kohderyhmä<br />

on huoltoyhtiöt, joiden ajoneuvot ovat<br />

varustettu painavilla lisävarusteilla. Esimerkiksi<br />

autoon asennetut puskulevy ja hiekoitin painavat<br />

autoa alaspäin, mikä heikentää ajo-ominaisuuksia<br />

ja -mukavuutta. MAD Liftkitin avulla<br />

ajoneuvo saadaan nostettua takaisin normaalille<br />

korkeudelle.<br />

Helppo asennus ei vaadi<br />

reikien poraamista<br />

Kuten muutkin MAD-lisäjouset, myös Liftkitkorotussarjat<br />

ovat helppoja asentaa. Jousien<br />

kiinnitys on suunniteltu siten, ettei ylimääräisiä<br />

reikiä tarvitse porata. Asennusaika on korotussarjasta<br />

riippuen noin 1,5 – 3 tuntia.<br />

Kaikki MAD-tuotteet on valmistettu huippulaatuisista<br />

materiaaleista, ja niillä on sekä TÜV- että<br />

RDV-hyväksyntä. Lisäksi Kaha tarjoaa niille<br />

3 vuoden takuun. Lisäjousien kanssa voidaan<br />

käyttää vakioiskunvaimentimia, mutta tehokkaammat<br />

iskunvaimentimet (esimerkiksi<br />

Bilstein B6) toimivat jäykemmän jousituksen<br />

kanssa paremmin.<br />

Ajoneuvo täytyy muutoskatsastaa aina kun jousitusta<br />

muutetaan. Korotussarjan asennus ei<br />

kuitenkaan muuta auton kantavuutta, joten katsastusprosessi<br />

on yksinkertainen.<br />

46


Dieselmoottorit ovat kohta<br />

puhtaampia ja ekologisempia<br />

Tammikuun 1. päivästä 2022<br />

alkaen uusien N1-luokkaan<br />

kuuluvien ja alle 3 500 tonnin<br />

painoluokan pakettiautojen<br />

täytyy olla varustettu<br />

uudella Euro 6d -päästöstandardin<br />

mukaisella moottorilla.<br />

MAN TGE -malliston<br />

autot täyttävät jo nämä uuden<br />

vaatimuksen mukaiset<br />

standardit – kiitos uuden<br />

moottoriohjaimen ja päivitetyn<br />

AdBlue-järjestelmän,<br />

ne säästävät noin 10% CO2-<br />

päästöjä jokaisella ajetulla<br />

kilometrillä.<br />

Koko kuljetussektori on muutosprosessissa.<br />

Pian myös täyssähköiset<br />

hyötyautot ovat yhtä normaalia<br />

kuin älypuhelimet. Mutta matkalla<br />

sinne, tarvitaan vielä pitkään<br />

perinteistä polttomoottoria. Ja niitä<br />

kehitetään edelleen. Tällä hetkellä<br />

käytössä olevat MAN:in dieselmoottorit<br />

ovat kohta puhtaampia<br />

ja ekologisempia kuin aikaisemmin.<br />

On kuitenkin huomioitavaa, että<br />

muutos Euro 6d temp ja Euro<br />

6d standardin välillä ei perustu<br />

itsessään päästöarvoon, vaan<br />

sallittuun ylitystekijään, jonka arvo<br />

on asetettu todellisessa ajossa<br />

tapahtuvaan mittaukseen ja<br />

sen muutosarvoihin (RDE = Real<br />

Driving Emission). Arvo ilmaisee<br />

kuinka paljon typpioksidin (NOx)<br />

lainmukainen määritelty raja-arvo<br />

saa ylittyä testipenkissä tehdyn<br />

WLTP-testin ja todellisen ajon välillä.<br />

Uuteen Euro 6d:hen verrattuna<br />

ylitystekijä on alennettu 2,1:stä<br />

1,43:een.<br />

Uudet alle 3 500 painoluokan MAN<br />

TGE –pakettiautojen moottorit kuluttavat<br />

huomattavasti vähemmän<br />

polttoainetta ja tuottavat myös vähemmän<br />

CO2-päästöjä. Kaikkien<br />

moottoreiden vähennys on noin<br />

9–10%. Todellisina lukuina esimerkiksi<br />

L3H3-pakettiauto (normaali<br />

akseliväli, korkea katto), jonka<br />

moottorin teho on 103 kW (140<br />

hv), tuotti aikaisemmin WLTP-testin<br />

mukaisesti CO2-päästöjä 253<br />

g/km (9,7l/100km) ja nyt lukemat<br />

ovat 230 g/km (8,8l/100 km).<br />

Uusissa Euro 6d –moottoreissa<br />

on uudelleen kehitetty pakokaasun<br />

puhdistusjärjestelmä lähellä<br />

moottoria, uusi moottorinohjain,<br />

suurempi AdBlue-säiliö (30 litraa)<br />

sekä uusi pakokaasujärjestelmä.<br />

Uudet Euro 6d –moottorit ovat<br />

nyt standardina kaikissa MAN TGE<br />

-malleissa.<br />

Euro 6d –moottorien uusi SCRjärjestelmä<br />

sisältää nyt kaksoisannostuksen,<br />

jonka ansiosta CO2-<br />

päästöjen aleneminen on mahdollista.<br />

Järjestelmässä on toinen SCRkatalysaattori<br />

sekä kaksoisannostus.<br />

Kaksoisannostusteknologiassa<br />

AdBlue syötetään kahteen peräkkäiseen<br />

katalysaattoriin. Yksi<br />

katalysaattoreista sijaitsee lähellä<br />

moottoria, ja joka on pakokaasun<br />

puhdistusmoduuli – toinen<br />

katalysaattori sijaitsee kauempana<br />

moottorista auton alla. Tämä<br />

konsepti takaa typpioksidin tehokkaan<br />

vähentämisen sekä korkeissa<br />

että matalissa lämpötiloissa.<br />

MAN TGE -mallistossa on nyt siis<br />

aikaisempaa ekologisempi 2,0-litrainen<br />

dieselmoottori mutta mallistoon<br />

kuuluu myös täyssähköinen<br />

MAN eTGE, joka mahdollistaa<br />

paikallisesti päästöttömän ajamisen.<br />

47


WASALINE SAI PALKINNON –<br />

Vuoden Ropax alus<br />

Ferry Shipping Summitissa syyskuussa,<br />

Wasaline sai Ropax Ferry of<br />

the Year -palkinnon.<br />

Frans Baud sanoi konferenssissa, että<br />

Aurora Botnia on fantastinen uudisrakennusprojekti<br />

pienelle varustamolle.<br />

Alus on suunniteltu mahdollisimman<br />

ympäristöystävälliseksi<br />

ja siinä on yhdistetty kaksipolttoainemoottorit,<br />

jotka toimivat pääasiassa<br />

LNG:llä, ja akkuratkaisut.<br />

Moottoreita voidaan käyttää myös<br />

biokaasulla. Lisäksi hän totesi, että<br />

se on rakennettu paikallisesti.<br />

"Olemme kiitollisia tästä palkinnosta,<br />

joka osoittaa jälleen kerran, että<br />

tämä Suomessa rakennettu alus on<br />

erittäin kiinnostava ja että ympäristöystävälliset<br />

ratkaisut kiinnostavat<br />

maailmaa", sanoo Wasalinen toimitusjohtaja<br />

Peter Ståhlberg.<br />

MICHELIN<br />

X ® MULTI grip<br />

Kestävää turvallisuutta ja liikkuvuutta,<br />

myös VAATIVISSA talviolosuhteissa<br />

Yli 10% parempi<br />

kilometritulos (1) . Antisplashreunus<br />

vähentää vesiroiskeen<br />

korkeuden 1/4 entisestä parantaen<br />

kuljettajan näkyvyyttä merkittävästi<br />

Yli 30%<br />

parempi<br />

kilometritulos (2)<br />

MICHELIN X ® MULTI GRIP Z<br />

MICHELIN X ® MULTI GRIP D<br />

385/55 R 22.5 385/65 R 22.5 315/70 R 22.5 315/80 R 22.5<br />

(1)<br />

Sisäiset laskelmat 11/2020, vertailussa 385/55 R 22.5 ja 385/65 R 22.5 MICHELIN X® MULTI GRIP Z suhteessa edelliseen MICHELIN XFN2 -rengassarjaan.<br />

48<br />

(2)<br />

Sisäiset laskelmat 11/2020, vertailussa 315/70 R 22.5 ja 315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI GRIP D suhteessa edelliseen MICHELIN XDW ICEGRIP -rengassarjaan.


4G-telematiikkaa<br />

käyttävä<br />

kojelautakamera<br />

turvallisuuden<br />

parantamiseksi<br />

Uusi monikäyttöinen ja<br />

edullinen laite, Road-<br />

View, on tarkoitettu hyötyajoneuvoihin<br />

kaluston<br />

seurantaan sekä pienentämään<br />

riskejä ja parantamaan<br />

kuljettajien turvallisuutta.<br />

AddSecure julkisti AddSecure<br />

RoadView-ratkaisun, joka on uusi<br />

monikäyttöinen 4G-kameran ja telematiikkalaitteen<br />

yhdistelmä.<br />

Tämä hyötyajoneuvoihin tarkoitettu<br />

huipputason kamera-telematiikkalaite<br />

tarjoaa suoran GPS-seurannan,<br />

HD-videokuvauksen ja yksityiskohtaiset<br />

kuljettajan toimintaan<br />

liittyvät tiedot.<br />

Magnus Gunnergård, AddSecure<br />

Smart Transportin VP Product<br />

and Technology, sanoo: ”Uusi monikäyttöinen<br />

laitteemme on hyötyajoneuvoihin<br />

tarkoitettu mullistava<br />

ratkaisu, jolla voidaan seurata<br />

kalustoa, pienentää riskejä ja parantaa<br />

kuljettajien turvallisuutta<br />

edullisesti.”<br />

”Olemme vuosien ajan auttaneet<br />

suojaamaan Yhdistyneen kuningaskunnan<br />

suurimpia raskaista<br />

ajoneuvoista koostuvia kalustoja<br />

tarjoamalla täysin integroituja<br />

monikameraratkaisuja. Ne ovat<br />

tuottaneet erinomaisia tuloksia<br />

vähentämällä onnettomuuksia ja<br />

pienentämällä vakuutusmaksuja.<br />

Uuden kojelautakameran avulla<br />

haluamme laajentaa nämä edut<br />

hyötyajoneuvojen markkinoille ja<br />

varmistaa, että asiakkaamme saavat<br />

samantasoisen liikenneturvallisuuden<br />

kuin raskaita ajoneuvoja<br />

käyttävillä kuljetusyrityksillä on.”<br />

Minimoi lopullisen<br />

korvausvaatimuksen<br />

kustannukset<br />

150 asteen katselukulman ja<br />

1080p-resoluution ansiosta Add-<br />

Secure Dashcam tallentaa koko<br />

edessä olevan tienäkymän ja tarjoaa<br />

kiistattoman todistusaineiston,<br />

jos onnettomuus tapahtuu. Dashcamin<br />

tietojen avulla kuljettajat<br />

voivat vapautua vääristä syytteistä.<br />

Vahinkoilmoituksen toimittaminen<br />

vakuutuksenantajille myös<br />

nopeuttaa korvausvaatimusprosessia<br />

kaikissa kuljettajasta johtuvissa<br />

onnettomuuksissa. Tämä<br />

minimoi lopullisen korvausvaatimuksen<br />

kustannukset.<br />

Waterlogic UK:lle kamera on osoittanut<br />

arvonsa 12 kuukauden kuluessa<br />

käyttöönotosta. Onnettomuudet<br />

ovat jo vähentyneet yli 50 prosenttia.<br />

Lisäksi kamera on useissa<br />

tapauksissa vapauttanut kuljettajan<br />

vääristä vakuutusvaateista.<br />

Lee Shropshire, Waterlogic UK:n<br />

kalustopäällikkö, kertoo: ”Kamerat<br />

ovat parantaneet ajoneuvokantamme<br />

turvallisuustasoa jo muutamassa<br />

kuukaudessa. Laajennettuamme<br />

kalustoa nopeasti suhteellisen<br />

lyhyessä ajassa meillä oli<br />

suuret onnettomuusluvut ja sen<br />

myötä korkeat vakuutusmaksut.”<br />

”Kameroiden asentaminen lisäsi<br />

kuljettajien vastuuta liikennekäyttäytymisestä.<br />

Kun lisäksi yhdistimme<br />

kameroiden tiedot ja videoaineiston<br />

kuljettajien räätälöityihin<br />

uudelleenkoulutuksiin, onnettomuudet<br />

vähenivät, vakuutusmaksut<br />

pienentyivät ja kaluston kokonaisturvallisuus<br />

parantui merkittävästi.”<br />

AddSecure RoadView:n ansiosta<br />

ajoneuvon sijaintia ja kuljettajan<br />

toimintaa koskevat tiedot sekä videoaineisto<br />

kaikista tapahtumista<br />

ovat saatavilla saman helppokäyttöisen<br />

verkkopohjaisen alustan<br />

kautta.<br />

Havaitut tapahtumat lähetetään<br />

saman tien telematiikka-alustalle<br />

pilvipohjaisen 4G-teknologian<br />

avulla, ja ne ovat heti katsottavissa,<br />

analysoitavissa ja ladattavissa.<br />

Manuaalisen aktivointipainikkeen<br />

avulla kuljettaja voi käynnistää videokuvan<br />

tallentamisen milloin tahansa.<br />

”Liikkuvampaa” ratkaisua<br />

tarvitseville on saatavana mobiilisovellus<br />

katseluun ja seurantaan<br />

liikkeellä oltaessa.<br />

49


Ejendals valmistaa nyt jalkineita<br />

aurinkoenergiaa hyödyntämällä<br />

Ejendals ja Jalas suojaavat<br />

nyt sekä jalkoja että planeettaa.<br />

Jalaksen jalkinetehtaalla Jokipiissä<br />

otetaan nyt energiaa auringosta,<br />

sillä tehdas saa osan käyttämästään<br />

sähköstä 1 304 katolle asennetusta<br />

aurinkopaneelista.<br />

Aurinkosähköjärjestelmä tarjoaa<br />

käytössä ollessaan useita ympäristöhyötyjä.<br />

50<br />

Suurin etu on se, että aurinkokennot<br />

tuottavat sähköä uusiutuvasta<br />

energiasta. Sähköntuotanto ei<br />

aiheuta myöskään viihtyvyyshaittaa<br />

tehtaan työntekijöille tai lähialueen<br />

asukkaille. Lisäksi sähköntuotanto<br />

tapahtuu sähkön käyttöpaikan<br />

läheisyydessä, mikä vähentää<br />

siirtoon liittyvää hävikkiä sähköverkoissa.<br />

Energiaa katolla<br />

Aurinkokennot on asennettu Jokipiin<br />

tehtaan katoille, joten energiantuotanto<br />

ei vaadi ylimääräisiä<br />

maa-alueita. Sen sijaan aiemmin<br />

tyhjänä ollutta kattotilaa on hyödynnetty<br />

ympäristöystävällisellä<br />

tavalla.<br />

– Jokipiin tehtaan sähköntuotantoratkaisu<br />

on hyvä esimerkki pitkäaikaisesta<br />

tavoitteestamme vähentää<br />

energiankulutusta ja fossiilisten<br />

polttoaineiden osuutta kasvihuonekaasupäästöjen<br />

rajoittamiseksi,<br />

sanoo Ejendalsin EHSQ- ja<br />

kestävän kehityksen johtaja Tommi<br />

Ratilainen.<br />

Taloudelliset investoinnit aurinkopaneeleihin<br />

ja muihin laitteisiin<br />

maksavat itsensä takaisin muutamassa<br />

vuodessa. Ympäristöhyödyt<br />

näkyvät välittömästi ja ovat pysyviä.<br />

Paneelit tuottavat yli 420 MWh<br />

sähköä vuodessa, mikä vastaa noin<br />

20 prosenttia tehtaan sähköntarpeesta.


UUSI<br />

Terberg Kinglifter TKS<br />

ajoneuvotrukki 38HV (Stage V)<br />

DIESELKÄYTTÖINEN AJONEUVOTRUKKI<br />

TEHOKKAASEEN LASTIN PURKUUN<br />

- Yksi tai kolmipyörävetoisena<br />

- Eri runko- ja mastovaihtoehtoja<br />

- Nostokorkeus jopa 4050 mm<br />

- Nostokapasiteetti aina 2500 kg asti<br />

- Lisävarusteena saatavilla saksimasto,<br />

hydrauliset jatkopiikit, 4-tieajo,<br />

hydrauliset tukijalat ja paljon muuta<br />

Myynti: Jari Rahkonen<br />

044 486 0310<br />

jari.rahkonen@sigmatrukit.fi<br />

www.sigmatrukit.fi<br />

51


Polttokennot tarjoavat hiilineutraalia<br />

voimansiirtoa pitkän matkan<br />

liikkumiselle tulevaisuudessa<br />

Sähköinen liikkuminen kehittyy nopeasti<br />

ja sillä on tärkeä rooli liikenteen hiilidioksidipäästöjen<br />

vähentämisessä.<br />

Solutions -jaoksen johtaja, tohtori<br />

Uwe Gackstatter sanoo. ”Näin ollen<br />

polttokennojen ja akkujen välillä<br />

ei ole kilpailua vaan ne täydentävät<br />

toisiaan täydellisesti.”<br />

Mutta kuinka taloudellista on liikuttaa<br />

raskaita, yli 40-tonnisia<br />

kuormia kuljettavia yhdistelmäajoneuvoja<br />

pitkiä matkoja pelkällä<br />

akkusähköllä, kun otetaan huomioon<br />

sähkömoottorien vaatimien<br />

akkujen paino, pitkät latausajat sekä<br />

nykypäivän akustojen rajallinen<br />

kantama?<br />

Jopa 40-tonniset yhdistelmät voivat<br />

lähitulevaisuudessa kulkea<br />

yli tuhat kilometriä täysin sähkötoimisesti.<br />

Uusiutuvista lähteistä<br />

tuotetulla vedyllä käytettävät polttokennot<br />

ja niillä sähköistettävät<br />

voimansiirtolinjat mahdollistavat<br />

ilmastoneutraalin tavaroiden ja<br />

raaka-aineiden kuljettamisen.<br />

Bosch ottaa ensimmäiset askeleet<br />

tähän suuntaan kehittämällä polttokennovoimansiirtoa<br />

ensisijaisesti<br />

keskittyen kuorma- ja yhdistelmäajoneuvoihin,<br />

ja yrityksen on<br />

tarkoitus aloittaa tuotanto vuosina<br />

2022–2023.<br />

Kun polttokennoihin pohjautuva<br />

voimansiirtolinja on vakiintunut<br />

raskaisiin ajoneuvoihin, kehityksen<br />

painopiste siirretään henkilöautoihin,<br />

jolloin polttokennoista<br />

tulee oleellinen osa tulevaisuuden<br />

voimansiirtoa.<br />

52<br />

Miksi polttokennot ja vety ovat ratkaisevia<br />

rakennuspalikoita tulevaisuuden<br />

liikkumiselle?<br />

1) Ilmastoneutraalius<br />

Polttokennossa vety (H2) reagoi<br />

ympäröivästä ilmasta saadun hapen<br />

(O2) kanssa. Reaktiosta vapautuva<br />

energia muunnetaan ajamisessa<br />

käytettäväksi sähköksi.<br />

Lämpö ja puhdas vesi (H2O) ovat<br />

reaktion sivutuotteet. Vety tuotetaan<br />

elektrolyysillä, jossa vesi hajotetaan<br />

vedyksi ja hapeksi sähkön<br />

avustuksella.<br />

Polttokennoihin pohjautuvasta<br />

voimansiirrosta saadaan täysin<br />

hiilineutraali, kun siinä käytetään<br />

uudistuvilla energialähteillä tuotettua<br />

sähköä. Polttokennoilla on<br />

pienempi hiilijalanjälki kuin akkusähköllä<br />

toimivilla voimansiirtolinjoilla<br />

erityisesti raskaassa kalustossa,<br />

kun otetaan huomioon<br />

tuotannon, käytön ja hävittämisen<br />

aiheuttamat päästöt. Polttokennoajoneuvot<br />

tarvitsevat vetytankin<br />

lisäksi vain pienen akun puskurivarastoksi,<br />

mikä pienentää niiden<br />

tuotannon hiilijalanjälkeä huomattavasti.<br />

“Polttokennon hyödyt korostuvat<br />

erityisesti silloin, kun akkusähköllä<br />

toimivat voimalinjat pärjäävät<br />

huonosti”, Boschin Powertrain<br />

2) Mahdolliset käyttökohteet<br />

Vedyllä on korkea energiatiheys.<br />

Yksi kilogramma vetyä sisältää<br />

yhtä paljon energiaa kuin 3,3<br />

litraa dieseliä. Henkilöauto tarvitsee<br />

100 kilometrin matkaa varten<br />

vain noin kilon vetyä, 40 tonnin<br />

kuorma-auto tarvitsee noin seitsemän<br />

kiloa. Kuten diesel ja bensiini,<br />

vedyn tankkaamiseen tyhjästä täyteen<br />

vie vain muutaman minuutin<br />

ja matka voi jatkua.<br />

”Polttokennot ovat paras valinta<br />

suurten kuormien päivittäiseen<br />

useiden kilometrien kuljettamiseen”,<br />

Gackstatter summaa.<br />

Jotta Pariisin ilmastosopimuksen<br />

tavoitteisiin päästään, tulevaisuudessa<br />

vetyä täytyy hyödyntää henkilö-<br />

ja hyötyajoneuvojen lisäksi<br />

myös junissa, lentokoneissa ja laivoissa.<br />

Energia- ja terästeollisuus<br />

suunnittelee myös vedyn hyödyntämistä.<br />

3) Tehokkuus<br />

Yksi voimansiirtovaihtoehtojen<br />

ekologisuuden ja kannattavuuden<br />

määrittelevistä tekijöistä on niiden<br />

tehokkuus. Polttokennoajoneuvoissa<br />

se on noin neljänneksen<br />

suurempi kuin polttomoottoriajoneuvoissa.<br />

Jarrutusenergian<br />

talteen ottavat järjestelmät lisäävät<br />

tehokkuutta ja akkutoimi-


set ajoneuvot, jotka voivat varastoida<br />

sähköä suoraan ajoneuvoon<br />

ja käyttää sitä työntövoimana ovat<br />

vielä tehokkaampia.<br />

Energiatuotanto ja sen tarve eivät<br />

kuitenkaan aina kohtaa, joten sekä<br />

tuuli- että aurinkosähkön ylijäämää<br />

jää käyttämättä koska sitä ei<br />

voida varastoida. Tässä kohdin vedyllä<br />

on valttikortti. Ylijäämäsähkö<br />

voidaan hyödyntää vedyn tuottamiseen,<br />

jolloin sen voi joustavasti<br />

joko varastoida tai käyttää.<br />

4) Kustannukset<br />

Vihreän vedyn kustannukset tulevat<br />

laskemaan huomattavasti, kun<br />

tuotantokapasiteetti nousee ja uusiutuvista<br />

lähteistä tuotetun sähkön<br />

hinta laskee. Yli 90 kansainvälisen<br />

yrityksen järjestö Hydrogen<br />

Council ennakoi monien vedyn<br />

käyttökohteiden kulujen tippuvan<br />

jopa puolella seuraavan kymmenen<br />

vuoden aikana, jolloin niistä<br />

tulee kilpailukykyisiä muiden teknologioiden<br />

kanssa.<br />

”Keskivälin aikajänteellä polttokennotoimisen<br />

ajoneuvon käyttäminen<br />

ei tule olemaan kalliimpaa<br />

kuin perinteisellä voimansiirrolla<br />

toimivan auton”, Gackstatter sanoo.<br />

5) Infrastruktuuri<br />

Nykyinen vetyasemien verkosto ei<br />

ole vielä täydellisen kattava, mutta<br />

noin 180 asemaa Euroopassa<br />

tarjoavat jo riittävän peiton osalle<br />

tärkeistä kuljetusreiteistä. Yritykset<br />

useissa maissa tekevät yhteistyötä<br />

puskeakseen verkoston laajentamista,<br />

usein valtioiden tuella.<br />

6) Turvallisuus<br />

Kaasumaisen vedyn käyttö ajoneuvoissa<br />

on yhtä turvallista kuin akkujen<br />

tai muidenkin polttoaineiden<br />

käyttö. Vetytankit eivät myöskään<br />

nosta räjähdysriskiä. Vety<br />

kyllä palaa yhdessä hapen kanssa,<br />

mutta tulee räjähdysherkäksi vain<br />

tietyn suhteen ylittävänä sekoituksena.<br />

Vety on ilmaa noin 14 kertaa kevyempänä<br />

molekyylinä hyvin epävakaa.<br />

Jos esimerkiksi vetyä karkaa<br />

tankista, se nousee nopeammin<br />

ylös kuin se ehtii reagoida ympäröivän<br />

hapen kanssa. Tutkijoiden<br />

polttokennoautolla Yhdysvalloissa<br />

vuonna 2003 toteuttamassa palotestissä<br />

syntyi leimahdus, joka kuitenkin<br />

sammui hyvin nopeasti. Itse<br />

ajoneuvo säilyi suurilta osin vahingoittumattomana.<br />

7) Ajoitus<br />

Vedyn tuotanto on koeteltu ja teknisesti<br />

suoraviivainen prosessi. Se<br />

tarkoittaa, että tuotantoa voidaan<br />

lisätä nopeasti kysynnän kasvaessa.<br />

Lisäksi polttokennot ovat teknologialtaan<br />

saavuttaneet riittävän<br />

kypsyysasteen niiden kaupallistamiseksi<br />

laajempaan käyttöön.<br />

Hydrogen Councilin mukaan vetytalous<br />

voi muuttua kilpailukykyiseksi<br />

seuraavan kymmenen vuoden<br />

aikana edellyttäen, että siihen<br />

sijoitetaan riittävästi ja löytyy poliittista<br />

tahtoa.<br />

”Vetytalouteen siirtymisen aika on<br />

nyt”, Gackstatter sanoo.<br />

53


Tullikoirapatsas ilahduttaa<br />

Helsinki-Vantaan lentoasemalla<br />

Tullin koiratoiminta näkyy jatkossa Helsinki-Vantaan<br />

lentoasemalla pronssisen koirapatsaan muodossa.<br />

Kunnianosoituksena Tullin yli 50-vuotiselle<br />

koiratoiminnalle lahjoitettu patsas sijoittuu<br />

monille lentomatkustajille tutulle paikalle Helsinki-Vantaan<br />

lentoaseman matkustajaterminaaliin.<br />

Musta koirapatsas, jolla Tullin valjaat<br />

Tulli on saanut lahjoituksena pronssisen koirapatsaan,<br />

joka on tehty kunnianosoituksena tullikoirien<br />

menestyksekkäälle työlle. Patsaan on<br />

suunnitellut ja rahoittanut Maija Hyvönen Hossain,<br />

pronssivalun on tehnyt taiteilija Antti Nordin.<br />

”Tullikoirapatsaan esikuva, huumekoira Dani<br />

työskenteli Helsinki-Vantaan lentoasemalla.<br />

TULE TESTAAMAAN<br />

SIEVIN UUTTA<br />

HIKER ROLLER +S3<br />

TURVAKENKÄÄ!<br />

SAATAVILLA TÄNÄ SYKSYNÄ<br />

VTR-WORKWEAR CENTEREISTÄ KAUTTA MAAN!<br />

TULE<br />

SKANNAUTTAMAAN<br />

JALKATERÄSI!<br />

ASIANTUNTIJAMME<br />

OPASTAVAT OIKEIDEN<br />

KENKIEN VALINNASSA.<br />

KATSO MYYMÄLÄKOHTAINEN<br />

KIERTUEAIKATAULU:<br />

VTR-TAMPERE, 1.10. KLO 12-17<br />

VTR-OULU, 4.10. KLO 12-17<br />

VTR-KUOPIO 5.10. KLO 12-17<br />

VTR-JYVÄSKYLÄ 6.10. KLO 12-17<br />

VTR-VAASA 7.10. KLO 12-17<br />

VTR-KOKKOLA 8.10.KLO 12-17<br />

VTR-KONALA, HELSINKI 12.10. KLO 12-17<br />

VTR-HERTTONIEMI, HELSINKI 13.10. KLO 12-17<br />

VTR-TURKU 14. 10. KLO 12-17<br />

VTR-LAPPEENRANTA 15.10. KLO 12-17<br />

TÄYDEN PALVELUN TYÖVAATEKETJU<br />

KOKKOLA, KUOPIO, OULU, VAASA, JYVÄSKYLÄ<br />

TAMPERE, LAPPEENRANTA, HELSINKI, TURKU<br />

54<br />

WWW.VTR-WORKWEAR.FI/SIEVI


Rakennusala voi jatkossa paikantaa<br />

kalustonsa yhdessä näkymässä ilman<br />

erillisiä paikannuslaitteita<br />

Ajoneuvo- ja laitepaikannusta<br />

tarjoava ABAX lanseeraa<br />

toiminnon, jonka<br />

avulla raskaan kaluston yhdistäminen<br />

IoT-verkkoon<br />

on mahdollista ilman erillisiä<br />

paikannuslaitteita ja koneen<br />

merkistä riippumatta.<br />

Uusi Smart Connect yhdistää<br />

telematiikalla varustetun<br />

kaluston suoraan etäseurantaan<br />

ilman erillisiä paikannuslaitteita.<br />

ABAX lanseeraa paikannuspalveluihinsa<br />

Smart Connect-toiminnon,<br />

joka hyödyntää raskaisiin ajoneuvoihin<br />

valmiiksi asennettua telematiikkaa.<br />

Tämän myötä tällaiseen<br />

työmaakalustoon ei tarvitse<br />

asentaa erillistä paikannuslaitetta,<br />

ja samalla sen keräämä tieto saadaan<br />

näkyväksi kaluston omistajille.<br />

Rajapintojen avulla paikannusdata<br />

siirtyy suoraan ABAX-järjestelmän<br />

ohjausnäkymään samalla tavalla<br />

kuin erillisen paikannuslaitteen<br />

kanssa. Ratkaisussa on mahdollista<br />

myös yhdistellä tehdasasenteisella<br />

telematiikalla sekä erillisillä<br />

paikannuslaitteilla varustettua<br />

kalustoa, sillä kaikkea paikannusdataa<br />

voidaan seurata yhdessä<br />

näkymässä paikannustavasta riippumatta.<br />

Ratkaisusta hyötyvät erityisesti<br />

yritykset, joilla on useita kaivinkoneita<br />

tai muuta raskasta kalustoa<br />

– esimerkiksi maanrakennusyritykset,<br />

rakennusala ja kalustovuokraamot.<br />

Yhdessä paikassa tapahtuva,<br />

yhtenäistä ratkaisua hyödyntävä<br />

seuranta säästää paitsi aikaa,<br />

myös huolto- ja järjestelmäkustannuksia<br />

”Kaluston reaaliaikainen seuranta<br />

vähentää tyhjäkäyntejä ja ajotunteja<br />

ja siten myös huoltokustannuksia.<br />

Kustannussäästö tehostuu<br />

entisestään, kun koko kaluston ja<br />

kaikkien koneiden käyttöä voidaan<br />

seurata yhdestä järjestelmästä<br />

konemerkistä riippumatta”, kertoo<br />

ABAX Finland Oy:n Commercial<br />

Director Olli Oivanen.<br />

55


Ekologisia elämysmatkailupalveluita<br />

Ounasjoen rannalla<br />

Rovaniemi nousi jälleen otsikoihin<br />

matkakohteena,<br />

kun Netflixin The Most<br />

Amazing Vacation Rentals<br />

tosi-tv-sarjassa, kolme matkailija-asiantuntijaa<br />

Luis D. Ortiz,<br />

Megan Batoon ja Jo Franco esittelevät<br />

erilaisille budjeteille sopivia<br />

loma-asuntoja ympäri maailmaa<br />

ja jakavat niihin liittyviä asiantuntijavinkkejä.<br />

Kolmikko vierailee<br />

Netflix-sarjan toisen tuotantokauden<br />

jaksossa majoituspalveluita<br />

tarjoavassa Ollero Eco Lodgessa<br />

Rovaniemellä, Napapiirillä.<br />

Sähkömoottorikelkkailua,<br />

saunomista,<br />

avantouintia ja lasi-iglu<br />

Ounasjoen jäällä<br />

56<br />

Sarjan toisella tuotantokaudella,<br />

kolme asiantuntijaa, vierailevat<br />

perheomisteisessa ekologisia<br />

majoituspalveluita tarjoavassa Ollero<br />

Eco Lodgessa Rovaniemellä,<br />

Napapiirillä. Netflixin maailmanlaajuinen<br />

miljoonayleisö saa nyt<br />

mahdollisuuden kurkistaa yhteen<br />

maailman upeimmista loma-asunnoista<br />

Rovaniemen Ollerossa, kun<br />

juontajat Luis, Megan ja Jo avantouivat<br />

ja ihastelevat maisemaa lasiiglusta<br />

jäätyneellä Ounasjoella.<br />

Ollero Eco Lodge, on neljän sisaruksen<br />

Aaron, Artun, Amalian ja<br />

Annin omistama Rovaniemeläinen<br />

perheyritys, joka tarjoaa Sustainable<br />

Travel Finland sertifioidusti<br />

ekologisia majoitus- ja elämysmatkailupalveluita<br />

Ounasjoen rannalla,<br />

jossa luonto ja hiljaisuus ympäröivät<br />

jokaisessa ilmansuunnassa.<br />

Täällä sisarukset viettivät lapsuutensa<br />

lomat ja viikonloput, tarjoten<br />

nyt perinteisiä sekä ekologisia<br />

elämyksiä vierailleen.<br />

Ekologista paikallista<br />

elämäntyyliä sekä<br />

aktiviteetteja<br />

Ekologisuus on otettu huomioon<br />

kaikessa Olleron toiminnassa, rakennusmateriaaleista<br />

energiankulutukseen<br />

ja aktiviteetteihin. Asiakkaiden<br />

käyttöön tarjotaan ympäristöystävällisiä<br />

tuotteita ja vain<br />

paikallisia ja ekologisia raaka-aineita.<br />

Paikan päärakennuksena toimii yli<br />

100-vuotias hirsirakennus ja majoitustiloina<br />

toimivat lasi-iglu, sekä<br />

punainen aittarakennus. Majoittumisen<br />

lisäksi vieraille on tarjolla<br />

erilaisia aktiviteetteja, jotka<br />

toteutetaan Olleron ympäristös-


sä. Kaikki aktiviteetit on suunniteltu<br />

siten, että jälkiä ympäristöön<br />

ei synny.<br />

Ollerossa on myös sisarusten isän<br />

rakentama savusauna, joka on kevättulvista<br />

huolimatta seissyt nykyisellä<br />

paikallaan joen tuntumassa<br />

jo lähes 40 vuotta. Mikä on sen<br />

parempaa, kuin nauttia kunnon<br />

löylyt, käyden välillä kastautumassa<br />

avannossa tai pyörimässä lumihangessa.<br />

visitrovaniemi.fi<br />

57


EU-jäsenyys maksoi<br />

viime vuonna<br />

suomalaisille<br />

141 euroa<br />

asukasta kohden<br />

Suomalaiset maksoivat viime vuonna EU:lle 781<br />

miljoonaa euroa enemmän kuin saivat sieltä tuloja.<br />

Nettomaksu nousi toissa vuodesta, jolloin<br />

se oli 559 miljoonaa euroa. Asukasta kohden<br />

nettomaksu oli 141 euroa vuodessa, ilmenee Euroopan<br />

komission tilastoista.<br />

Kaikkien jäsenmaiden maksut<br />

unionille nousivat selvästi viime<br />

vuonna. Nettomaksu kuvaa jäsenvaltion<br />

EU:lta saamien tulojen ja<br />

EU:lle tilitettyjen maksujen erotusta.<br />

Suomalaisen nettomaksu<br />

EU:lle oli viime vuonna 141 euroa<br />

asukasta kohden, kun vastaava<br />

summa oli toissa vuonna 101 euroa.<br />

Nettomaksu oli 0,33 prosenttia<br />

suhteessa Suomen bruttokansantuloon.<br />

Nettomaksujen tasoon vaikuttavat<br />

EU:n talousarvion tason muutokset<br />

eri vuosien välillä ja EU:n tulot<br />

muista rahoituslähteistä kuin<br />

kansallisista jäsenmaksuista. Nämä<br />

tulot saattavat vaihdella vuosittain<br />

huomattavasti.<br />

Suomen maksut unionille<br />

kasvoivat selvästi<br />

Viime vuonna Suomen suhteellinen<br />

maksuosuus EU-budjettiin<br />

oli 1,65 prosenttia (1,63 prosenttia<br />

toissa vuonna). Suomalaiset<br />

58<br />

maksoivat viime vuonna EU:lle yhteensä<br />

2 318 miljoonaa euroa. Tähän<br />

niin sanottuun kansalliseen eli<br />

valtion talousarviosta tilitettävään<br />

osuuteen liittyvät maksut kasvoivat<br />

302 miljoonalla eurolla (15<br />

prosentilla) toissa vuodesta. Tästä<br />

arvonlisäperusteisen jäsenmaksun<br />

osuus oli 309 miljoonaa euroa<br />

ja bruttokansantuloon perustuvan<br />

maksun osuus 1 881 miljoonaa euroa.<br />

Lisäksi Suomen osuus Britannian<br />

maksuhelpotuksen rahoituksesta<br />

oli viime vuonna 155 miljoonaa<br />

euroa.<br />

Viime vuonna Suomi keräsi 174<br />

miljoonaa euroa tulleja ja sokerimaksuja,<br />

joista 139 miljoonaa euroa<br />

tilitettiin suoraan unionille ja<br />

35 miljoonaa euroa jäi valtion talousarvioon<br />

kantopalkkiotuloina.<br />

Tanska suurin<br />

nettomaksaja,<br />

Unkari nettosaaja<br />

Suurimmat nettomaksajat suhteessa<br />

bruttokansantuloon olivat<br />

viime vuonna Saksa (0,45 prosenttia),<br />

Britannia (0,44 prosenttia) ja<br />

Tanska (0,41 prosenttia). Asukasmäärään<br />

suhteutettuna järjestys<br />

hieman muuttuu: Tanska oli suurin<br />

nettomaksaja (228 euroa asukasta<br />

kohden). Seuraavina tulivat<br />

Saksa (186 euroa) ja Ruotsi (184<br />

euroa). Maksualennuksia saavat<br />

jäsenvaltiot (Saksa, Tanska, Hollanti,<br />

Ruotsi, Itävalta ja Britannia)<br />

olivat kaikki alennuksistaan huolimatta<br />

suurimpia nettomaksajia<br />

sekä bruttokansantuloon että asukasmäärään<br />

suhteutettuna.<br />

Suurimmat nettosaajat suhteessa<br />

bruttokansantuloon olivat viime<br />

vuonna Liettua (4,53 prosenttia),<br />

Kroatia (4,41 prosenttia) ja Unkari<br />

(3,62 prosenttia). Asukasta kohden<br />

laskettuna järjestys oli: Liettua<br />

(766 euroa asukasta kohden),<br />

Viro (600 euroa) ja Latvia (579 euroa).


Kiertueella mukana<br />

Haapasalon Hatsapurit.<br />

Tule herkuttelemaan!<br />

9.-10.10.<br />

la klo 10-18 ja su 10-16<br />

Huikean Road Shown<br />

päätösviikonloppu Kaarinassa<br />

Tule mukaan Suomen suurimman Road Shown päätösviikonlopun juhlahuumaan<br />

Best Caravanin Kaarinan toimipisteelle! Tarjolla on maukasta ruokaa, arvontoja,<br />

ohittamattomia tarjouksia ja mukaansa tempaavaa ohjelmaa. Nähtävillä on myös<br />

matkailuajoneuvouutuudet sekä Pohjois-Euroopan suurin matkailuauto, jonka<br />

sisätilat ovat jopa 50 m 2 . Tutustu uudenlaiseen vapauteen matkustaa!<br />

Lue lisää bestcaravan.fi/roadshow/kaarina<br />

Road Show -kiertueella mukana: Haapasalon Hatsapurit |<br />

| Ideapark Seinäjoki<br />

Hodarikeisari | AuroraHut Oy | Vesivek | RST-Steel autovarusteet | Penalty Burger


www.gli.fi<br />

www.gli.fi<br />

www.gli.fi<br />

www.gli.fi<br />

Täyden palvelun logistiikkatalo<br />

Täyden – Luotettavin palvelun kumppanisi<br />

logistiikkatalo<br />

Täyden – Luotettavin palvelun kumppanisi<br />

logistiikkatalo<br />

Täyden – Luotettavin palvelun kumppanisi<br />

logistiikkatalo<br />

– Luotettavin kumppanisi<br />

Tarjoamamme ratkaisut perustuvat<br />

asiakkaan kanssa yhdessä laadittuun<br />

Tarjoamamme palvelusuunnitelmaan. ratkaisut Olemme perustuvat<br />

asiakkaan aidosti Tarjoamamme läsnä kanssa asiakkaan ratkaisut yhdessä liiketoimintojen<br />

perustuvat laadittuun<br />

palvelusuunnitelmaan. kuljettamisessa, asiakkaan kanssa kumppanina.<br />

yhdessä Olemme laadittuun<br />

aidosti palvelusuunnitelmaan. Tarjoamamme läsnä asiakkaan ratkaisut liiketoimintojen<br />

Olemme perustuvat<br />

kuljettamisessa, aidosti asiakkaan läsnä kanssa asiakkaan kumppanina.<br />

yhdessä liiketoimintojen<br />

laadittuun<br />

kuljettamisessa, palvelusuunnitelmaan. kumppanina. Olemme<br />

aidosti läsnä asiakkaan liiketoimintojen<br />

kuljettamisessa, kumppanina.<br />

www.gli.fi<br />

Patamäenkatu 4<br />

33900 Tampere<br />

www.gli.fi<br />

Kristian Lella<br />

050 919 2263<br />

kristian.lella@gli.fi<br />

Kristian Lella<br />

<strong>Kuljetus</strong>palvelut<br />

» Täsmälliset kuljetusratkaisut<br />

<strong>Kuljetus</strong>palvelut<br />

» <strong>Kuljetus</strong>ten tukipalvelut<br />

<strong>Kuljetus</strong>palvelut<br />

» Täsmälliset kuljetusratkaisut<br />

Terminaali- <strong>Kuljetus</strong>ten tukipalvelut<br />

» Täsmälliset kuljetusratkaisut ja varastointipalvelut<br />

<strong>Kuljetus</strong>palvelut<br />

» Lyhyt- <strong>Kuljetus</strong>ten ja pitkäaikainen tukipalvelut<br />

Terminaali- » Tehokkaat Täsmälliset terminaalipalvelut<br />

kuljetusratkaisut ja varastointipalvelut<br />

Terminaali- » Lyhyt- <strong>Kuljetus</strong>ten ja pitkäaikainen tukipalvelut ja varastointipalvelut<br />

Henkilöstövuokraus<br />

Tehokkaat terminaalipalvelut<br />

» Lyhyt- ja pitkäaikainen Terminaali- » Tehokkaat terminaalipalvelut<br />

ja varastointipalvelut<br />

Henkilöstövuokraus<br />

» Lyhyeen Lyhyt- ja tai pitkäaikainen pidempäänkin varastointi vuokrasuhteeseen<br />

Henkilöstövuokraus<br />

» Tehokkaat terminaalipalvelut<br />

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle<br />

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle<br />

Lyhyeen tai pidempäänkin vuokrasuhteeseen<br />

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle<br />

» Lyhyeen tai pidempäänkin vuokrasuhteeseen<br />

Henkilöstövuokraus<br />

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle<br />

» Lyhyeen tai pidempäänkin vuokrasuhteeseen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!