27.09.2021 Views

Kuljetus & Logistiikka 4 / 2021

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA 4/2021 WWW.KULJETUSLEHTI.FI

ABAX Access -

yrityksen ajoneuvot, työkalut,

koneet ja laitteet

samalla alustalla


MAALLA MERELLÄ ILMASSA 4/2021 WWW.KULJETUSLEHTI.FI

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

ABAX Access -

yrityksen ajoneuvot, työkalut,

koneet ja laitteet

samalla alustalla

Hangon satamassa testattiin

kesällä uutta

risteilykonseptia........................ 4

Uusi laturi tunnistaa

akun tyypin ja

koon automaattisesti.............34

Lotuksen SkipUp-innovaatio:

Lavat päällekkäin

vastuullisuuden nimissä........ 10

Sähköautojen akkupalot

tuottavat myrkkykaasuja .....38

Simec Systems kovassa iskussa

Vientiä uusille

markkinoille........................... 14

Uusi MAN-kuorma-autosukupolvi

saa uusia ominaisuuksia

vuoden 2021 lopulla ja

alkuvuodesta 2022 ................20

Volkswagen tuo markkinoille

langattoman verkon

kautta tehtävät päivitykset

kaikkiin ID.-malleihin............ 42

Pohjoismaiden suurin

vertaisvuokrausalusta Hygglo

on laajentunut Suomeen........44

Scania julkaisi uuden

telivetoakseliston................... 23

Ejendals valmistaa nyt

jalkineitaaurinkoenergiaa

hyödyntämällä..................... 50

Kunnianosoitus Jäämiehelle

Kuljetus Ristimaan ”Iceman”

- Scania S650 rekanvetäjä ....24

ContiConnect Liven avulla

WeberHaus-talot perille

turvallisesti ja ajallaan..........30

Polttokennot tarjoavat

hiilineutraalia voimansiirtoa

pitkän matkanliikkumiselle

tulevaisuudessa ....................52

Ekologisia

elämysmatkailupalveluita

Ounasjoen rannalla.............. 56

25. vsk

YHTEYSTIEDOT

Päätoimittaja M-T Toivola

lehti@kuljetuslehti.fi

+358 40 7175686

KÄYNTIOSOITE

Kuljetus&Logistiikka

Artturinkatu 2

BOX 29

FI 20200 Turku

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT

+358 40 717 5686

toimitus@kuljetuslehti.fi

www.kuljetuslehti.fi

Printti: ISSN 1458-1086

Verkko: ISSN 1798-7962


Pääkirjoitus

Suomi ei tarvitse kahta

päästökauppajärjestelmää

– Miten liikenteen

verotus ratkaistaan?

Päätöksiä liikenteen päästövähennystoimista lykättiin

budjettiriihessä eteenpäin. Tämä tarkoittaa

epävarmuutta tulevista käytännön toimista,

heikentää yritysten ja kansalaisten mahdollisuuksia

ennakoida investointeja ja asettaa veitsenterälle

ilmastotavoitteiden saavuttamisen. Nyt on

myös aika nostaa keskusteluun se, miten liikenteen

verotus tullaan ratkaisemaan.

Hallitus päätti budjettiriihessä jatkaa tieliikenteen

päästökauppajärjestelmän valmistelua. Keskuskauppakamarin

mielestä päätös on ajoitukseltaan huono,

eikä Suomi tarvitse päällekkäistä järjestelmää EUtason

päätösten kanssa. Aiempi näkemys siitä, että

liikenteen päästöt on mahdollista puolittaa ilman veronkorotuksia,

muuttui nyt sekä liikenneveromallin

että kansallisen tieliikenteen päästökaupan valmistelun

jatkamiseen.

“On kysymysmerkki, mitkä luvut tulevat muuttumaan,

kun päästövähennystavoitteiden edistymistä

tarkastellaan ensimmäisen kerran tänä syksynä ja

lopullinen perälauta on asetettu maaliskuulle. Tieliikenteen

kansallisen päästökaupan osalta huoli on,

että keskitytään kansalliseen valmisteluun sen sijaan

että laitettaisiin kaikki paukut EU-tason päästökaupan

muovaamiseen”, sanoo Keskuskauppakamarin

johtava asiantuntija Päivi Wood.

Liikenteen sähköistymisen eteneminen arvioitua nopeammin

on hieno asia, mutta sen vaikutus päästöihin

on arvioitava huolellisesti. Iso kysymys on, miten

valtion kassaan syntyvä aukko paikataan. Viime kevään

laskelmien mukaan valtion verotulot laskevat

vuoteen 2030 mennessä 1,7 miljardia euroa liikenteen

sähköistymisen myötä.

”Nämä luvut ovat kuitenkin jo hapantuneet, kun sähköistyminen

on edennyt nopeammin kuin oletettiin.

Nykyisellä hiilidioksidipäästöihin perustuvalla verotuksella

liikenteen verotuottojen aleneman korvaaminen

on rajallista. Polttoaineveroa maksavien ajonneuvojen

määrä vähenee ja sitä lovea ei paikata pelkästään

näiden ajoneuvojen verotusta korottamalla”,

muistuttaa Wood.

Päivi Wood

Johtava asiantuntija, liikenne- ja elinkeinopolitiikka

3


Hangon satamassa testattiin

kesällä uutta risteilykonseptia

Teksti: Merja Maansalo

Kuvat: Hangon Satama Oy

Hangon satama tunnetaan vilkkaana rahtisatamana.

Varsinaisia matkustaja-aluksia on nähty Hangossa viimeksi

vuonna 2006 jolloin Superfast Ferries lopetti

liikennöinnin Hankoon. Sittemmin siihen liittyvä infra

on purettu.

− Tänä vuonna Viking Line ja

Eckerö Line osoittivat iloksemme

kiinnostusta ja halua järjestää

päiväristeilyä aurinkoiseen kesä-

Hankoon.

− Lähdimme mukaan avoimin mielin

ja se kannatti. Kaikki onnistui

hyvin, operatiivinen johtaja Timo

Sjösten sanoo.

Uutta varustamoille

Vapaa-ajanmatkustajia Hangon

Länsisatamaan toivat Eckerö Linen

M/S Finlandia ja Viking Linen

M/S Gabriella. Kummallekin varustamolle

Hanko oli aivan uusi

kohde, eivätkä tämän kokoluokan

matkustaja-alukset olleet tehneet

sinne aiemmin vastaavia risteilyjä.

Koronavapaat risteilyt alkoivat

Helsingin satamasta, mistä laivat

saapuivat Hankoon joko suoraan

tai Tallinnan sataman kautta. Tallinnasta

ei otettu matkustajia laivaan.

Finlandia teki Hankoon kuusi

käyntiä ja Gabriella kaksi. Yksi laiva

toi noin tuhat matkustajaa kerralla,

joten kokonaismatkustajamäärä oli

7 000−8 000 henkilön välillä.

Laivasta bussiin

Hangon sataman tehtävänä oli

huolehtia bussiliikenteen sujumisesta

ja matkustajien turvallisuu-


desta satama-alueella. Yhtä laivaa

kohden busseja oli enimmillään

kymmenen.

− Satamassa matkustajat siirtyivät

suoraan laivasta varustamojen

järjestämiin busseihin, jotka veivät

heidät kaupungin keskustan

tapahtumiin ja ostoksille. Paluu

laivaan tapahtui samalla tavalla eli

satama-alueelle ketään ei päästetty

kävelemään, Sjösten painottaa.

Toimiva malli

”Lähdimme mukaan

avoimin mielin ja se

kannatti”

Sjösten kertoo, että risteilyvarustamoilta

tulee säännöllisin väliajoin

tiedusteluja mahdollisuudesta

ottaa vastaan yksittäisiä risteilykäyntejä.

− Emme voi suoralta kädeltä vastata

myöntävästi, sillä tiedustelut

koskevat usein kaukana tulevaisuudessa

olevia ajankohtia. Laiturimme

ovat kovassa käytössä ja

meidän on otettava ensisijaisesti

rahtiliikenteen tarpeet huomioon.

Hän kuitenkin korostaa, että rahtialusten

ja matkustajalaivojen

rinnakkaiselo on jatkossakin mahdollista,

mikäli se toteutetaan

esimerkiksi viimekesäisen mallin

mukaisesti.

− Oleellista on sopia ennakkoon

aikatauluista ja käydä kuviot ennalta

läpi.

− Olemme jatkossakin kiinnostuneita

tämän kaltaisesta yhteistyöstä,

Sjösten toteaa.

Hyötyä Hangolle

Sjösten arvelee, että myös Hangon

kaupunki ja paikallinen liike-elämä

ottaisivat avosylin risteilijöitä vastaan

tulevina kesinä, jos toimintaa

päätetään jatkaa.

− Tällaisia viestejä korviimme on

kantautunut.

Myös varustamoissa on oltu kokeiluun

ilmeisen tyytyväisiä. Eckerö

Lineltä on aiemmin kerrottu julkisuuteen,

että Hanko on osoittautunut

hyväksi kohdevalinnaksi.

Kaupunki ja satama saivat kiitosta

nopeasti liikkeelle lähteneestä ja

toimivasta yhteistyöstä.

5


INVESTOINNIT SUOMEN

SATAMIIN KASVUSSA

Suomen satamat panostavat vahvasti toimintansa kehittämiseen vuosina

2021–2025. Suunniteltujen investointien kokonaismäärä on kyselyn

perusteella yli miljardi euroa, mikä on 17 prosenttia enemmän kuin

vuosina 2016–2020 toteutetut investoinnit. Osa satamista on myös

ryhtymässä rakentamaan digitaalisia valmiuksia vuosina 2021-2025.

Ajanjaksolle 2021–2025

kohdistuvien investointien

ennakoitu kokonaismäärä

on 1,026 miljardia euroa. Vuosittain

satamat suunnittelevat investoivansa

keskimäärin 205 miljoonaa

euroa. Satamanpitäjistä 22 ilmoitti

tekevänsä myös digitalisaatioon

liittyviä investointeja. Kaikki

15 satamaa, jotka ilmoittivat kokonaisinvestoinneiksi

yli 10 miljoonaa

euroa kaudelle 2021–2025, ilmoittivat

myös investoivansa digitalisaatioon

tulevan 2–3 vuoden

aikana.

Vuosina 2016–2020 Suomen satamiin

tehtiin investointeja yhteensä

880 miljoonan euron arvosta eli

keskimäärin 176 miljoonaa euroa

vuosittain. Investoinneista 93 prosenttia

tehtiin rannikolla sijaitseviin

yleisiin satamiin. Suurimmat

satamayhtiöiden omat investoinnit

tehtiin Helsingin, HaminaKotkan,

Rauman ja Kokkolan satamissa.

"Hienoa, että satamilta löytyy tulevaisuuden

uskoa ja ne panostavat

tulevaisuuden toimintakykyyn.

Elinkelpoiset ja kehittyvät satamat

ovat Suomen ulkomaanyhteyksien

kannalta kriittisiä. Digitalisaatiohankkeet

ovat merkittävä pelinavaus

myös älysatamien ja digitalisoituvan

laivaliikenteen suun-

taan," korostaa Traficomin ylijohtaja

Jarkko Saarimäki.

Investointiselvityksen on laatinut

Turun yliopiston Braheakeskuksen

Merenkulkualan koulutus-

ja tutkimuskeskus Liikenne-

ja viestintävirasto Traficomin

teettämänä. Luvut perustuvat

satamanpitäjille ja satamaoperointiyrityksille

suunnattuun

kyselyyn. Vastaavat tiedot

on koottu säännöllisesti viiden

vuoden välein vuodesta 1980 alkaen.

Satamien osalta vastausprosentti

oli 85 ja satamaoperaattorien

osalta 69.

6


MALAGA

TEHOKAS YHTEYS

MERELLE

Oslo

Tukholma

KASKINEN

EDINBU

Edinburg

Riika

LONTOO

Kööpenhamina

Lontoo

ALICANTE

• Keskeinen, ruuhkaton

sijainti, kustannus tehokas

palvelu

• Nopea yhteys avomerelle

ja Itämeren laivaväylille

• Selkeä, dynaa minen

infrastruktuuri

• Materiaalivirtojen nopea,

hallittu läpimeno

• Kasvupotentiaalia yrityksille

sataman kyljessä

Kaskisten satama on erityisesti

bulklasteihin, kuten metsä- ja

kemianteollisuuden materiaalivirtoihin

erikoistunut kasvava

vienti- ja tuontisatama.

OY KASKISTEN SATAMA – KASKÖ HAMN AB

Kalasatamantie 30, FI-64260 Kaskinen

WWW.PORTOFKASKINEN.FI


Entistä kattavammat

kansainväliset kuljetuspalvelut

tähtäävät alan parhaaseen palveluun

Toimitusjohtaja Matti Urmas kirjoittaa syystervehdyksessään kansainvälisen kuljetusalan näkymistä.

Kulunut puolitoista vuotta on

mullistanut monta asiaa arjessa

ja työelämässä, mutta

kansainvälisten kuljetusten maailmassa

perusasiat ovat edelleen

samoja kuin aiemminkin: palvelualan

yrityksenä huolintayrityksen

tärkein voimavara on pätevät

ja ammattitaitoiset ihmiset.

8

rahtina, kuten Aasian maihin tai

USA:an. Muuttuvat tilanteet ja niihin

nopea reagointi sekä asiakkaiden

aktiivinen informointi kansainvälisen

kuljetuksen statuksesta

ovat liikenteenhoitajien ja huolitsijoiden

tekemisen ytimessä, ja

tästä olemme pitäneet kiinni koko

toimintamme ajan.

Myös ammattitaitoiset kuljettajamme

ansaitsevat huomion, sillä

kulunut pandemia-aika on vaatinut

heiltä paljon venymistä. Kansainvälinen

rahti on kulkenut

maanteitä pitkin erilaisista rajoi-

Asiakaspalvelun lisäksi on vaadittu

ja vaaditaan jatkossakin paljon

osaamista, kun kansainväliset

kuljetukset liikkuvat pitkin Eurooppaa

ja suuntaavat myös muihin

maihin merirahtina tai lentotuksista

ja koronatoimista huolimatta

pääosin hyvin ja ilman suuria

viivästyksiä.

Vuoden alusta

tarjonnassa mukana

lämpötilasäädellyt

kuljetukset

FREJAn palveluvalikoima laajeni

alkuvuodesta merkittävästi, kun

ostimme kruunupyyläisen kansainvälisiin

lämpötilasäädeltyihin

kuljetuksiin keskittyneen kuljetusliike

TL Transin. Nyt hoidamme

ulkolämpötilasta riippumatta


LÄMPÖSÄÄDELLYT KULJETUKSET

-25 °C – +25 °C

tasaisen lämpötilan vaativia kuljetuksia

ja tietenkin myös kylmä- ja

kuumakuljetuksia noin 80 trailerin

voimin.

Kaluston lisäys oli merkittävä, kun

saimme noin 850 trailerimme kapasiteettiin

lisäystä myös lämpötilavaihtelulle

herkkien tavaroiden

kuljettamiseen. Kattava ja nykyaikainen

kalustomme on taannut

kansainvälisten kuljetusten sujumisen

maanteitä pitkin, kun merirahdin

sekä lentorahdin tilanne on

ollut jo pitkään hyvin vaikea ja ennustettavuudeltaan

heikko. Rahdille

on aina löytynyt tie määränpäähän

– kuljetustavasta riippumatta.

Tulevaisuuden ennustaminen on

edelleen mahdotonta, sillä pandemia

tulee vaikuttamaan vielä pitkään

kansainväliseen bisnekseen,

vaikka monet maat ovat jo avautuneet

ja poistaneet rajoituksia. Suomessakin

tilanne on vielä vaikea.

Euroalueen teollisuuden

näkymät ovat valoisat

Talouden kehityksen keskeisimpiä

ennustusmittareita on ostopäällikköindeksi,

joka kertoo yritysten

ostopäälliköiden näkemyksiä

yritysten kehityksestä. Ainakin

euroalueen teollisuuden ostopäällikkö

-indeksin osalta näyttää

tällä hetkellä hyvältä, kun indeksi

on selvästi positiivisessa vireessä.

Elokuun 23. päivä julkaistu luku

oli 61,5, kun vuosi sitten samaan

aikaan oltiin vain hitusen yli 51.

Tässä indeksissä ostopäälliköiden

myönteiset näkemykset talouden

kehityksestä saavat yli 50 arvon ja

negatiiviset näkemykset arvon alle

50. Jos indeksi on noin 50 ovat näkymät

tasaiset eikä näkyvissä ole

kasvua tai taantumista.

Kun koronapandemia pysäytti

maailman huhtikuussa 2020 oli

indeksi vain hieman päälle 30. Viime

kuukaudet indeksin arvo on ollut

yli 60, mikä kertoo myönteisistä

näkymistä.

Kansainvälisessä bisneksessä yrityksen

kuljetuskumppanilla on

suuri merkitys yrityksen toimintaan.

Toimivat viennin ja tuonnin

kuljetusratkaisut takaavat, että tavara

liikkuu varastoon oikea-aikaisesti

ja varaston tilanteella on

merkittävä vaikutus myös yrityksen

asiakaspalveluun.

Me FREJAlla otamme vastuun kansainvälisillä

markkinoilla toimivien

yritysten bisnesten sujumisesta

vakavasti, ja haluamme jatkossakin

olla paras kumppani kansainvälisiin

kuljetuksiin – olivatpa

kyseessä sitten tuonti- tai vientiasiakkuudet

– haluamme jatkossakin

olla paras kumppani kuljettamaan

asiakkaidemme tavaroita

rajojen yli. Asiakkaidemme luottamus

meihin kansainvälisten kuljetusten

ja huolinnan palveluntarjoajana

näkyy myös toimintamme

tunnusluvuissa.

Kansainvälisissä

kuljetuksissa kumppanuus

rakentuu luottamukselle

Olemme olleet jo vuodesta 2011

oikeutettuja Kauppalehden Menestyjät-sertifikaattiin.

Olemme

myös Suomen vahvimpia yrityksiä.

Molemmissa sertifikaateissa talouden

tunnusluvut ovat tärkeitä

kriteereitä, mutta molemmissa

sertifikaateissa on taustalla suurempi

asia, että olemme osanneet

tarjota asiakkaillemme oikeita ratkaisuja

kansainvälisissä kuljetuksissa.

FREJAn vakavaraisuus on

merkittävä asia, jotta voimme olla

kansainvälisten kuljetusten ja huolinnan

asiantuntijoillemme hyvä

ja pitkäaikainen työnantaja ja samalla

se vahvistaa asiakkaidemme

luottamusta meihin.

Tämänkaltainen luottamus ei synny

kuin tekemällä työ hyvin ja asiakkaan

arvoisesti. Siksi olen äärimmäisen

ylpeä jokaisesta frejalaisesta

ja myös yhteistyökumppaneistamme,

jotka mahdollistavat

tämän luottamuksen rakentamisen

ja aina vain uudelleen sen arvoisen

toiminnan kansainvälisten

kuljetusten maailmassa.

9


Lotuksen SkipUp-innovaatio:

Lavat päällekkäin

vastuullisuuden nimissä

SkipUp-lavajärjestelijä lisää

työmaan turvallisuutta

ja leikkaa logistiikan päästöt

ja kustannukset puoleen.

Tässäpä innovaatio,

joka on kaikkea muuta kuin

pellepelottomien näpertelyä.

Me jututimme raudanlujaa

ammattilaista keksinnön

takana, Tommi Leppiahoa,

ja kysyimme, miten

maailmanluokan idea sai

alkunsa.

10

Pohjimmiltaan SkipUp-lavajärjestelijän

idea on simppeli - kuten

parhaat keksinnöt, pyörästä lähtien,

tuppaavat olemaan. SkipUp on

standardilavojen väliin asetettava

lisälaite, jonka avulla kaksi tai kolme

lavaa voidaan pinota päällekkäin

ja liittää ne tukevasti ja turvallisesti

toisiinsa. Näin saadaan

aikaan kokonaisuus, jonka eduista

on turha taittaa peistä: puolet vähemmän

kuljetusten päästöjä ja

kustannuksia sekä puolet vähemmän

turvallisuusriskejä aiheuttavaa

ajoneuvoliikennettä työmaalla.

Lisäksi SkipUp kolminkertaistaa

lavojen varastointikentän kapasiteetin.

Lotus Demolitionin toimialapäällikkö

Tommi Leppiaho kiteyttää

SkipUpin noin viisivuotisen taipaleen

ensiaskeleet seuraavasti.

- Meillä oli työmaa, jossa syntyi satoja

lavallisia erilaista lajiteltavaa

purkujätettä. Yksinkertaisesti siinä

loppui tila kesken ja hoksasimme,

että miksipä ei noita peruspeltilaatikoita

voisi pinota useammankin

päällekkäin. Siitä se kehitystyö

sitten lähti.

Ainutlaatuisen lavajärjestelijän

taival ideasta valmiiksi tuotteeksi

oli vähintäänkin vaiheikas: Leppiaho

kertoo SkipUpista kehitetyn

muun muassa yli 150 erilaista prototyyppiä

matkan varrella.

”Tiedän varmaksi,

että vastaavaa

järjestelmää ei ole

keksitty missään

muualla”.

- Pitkäjänteisyys oli tässä tapauksessa

menestyksen edellytys. Järjestelmän

toiminnallisuuksia koestettiin,

turvallisuutta kehitettiin ja

erityisesti erilaisiin lavatyyppeihin

sekä koukkulaitteisiin liittyviä yhteensopivuuskysymyksiä

ratkottiin

hyvin pitkälti käytännön testien

kautta sekä asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta

saatuja palautteita

kuunnellen. Hyvällä yhteistyöllä

hyvä lopputulos, hän tiivistää.

Kansainvälisiä

tunnustuksia ja

markkinanäkymiä

SkipUpin ainutlaatuisuuden todistaa

kouriintuntuvasti se, että järjestelmälle

on haettu ja sille tähän

päivään mennessä myönnetty

useita kansainvälisiä patentteja.

- Tiedän varmaksi, että vastaavaa

järjestelmää ei ole keksitty mis-


sään muualla. Me aloitimme ihan

puhtaalta pöydältä. SkipUp on

meidän oma innovatiivinen ponnistuksemme.

Laite, jonka kehitystyö

tuntui matkan varrella aika

ajoin pieneltä kivireeltä, käy

ja kukkuu nyt kovaa ja korkealta,

Leppiaho kuvailee tyytyväisenä.

Ja siinä missä idean isä on omasta

ja tiiminsä aikaansaannoksesta

mielissään, on SkipUpin merkitys

huomattu myös laajemmin kansainvälisilläkin

kentillä: lavajärjestelijä

pokkasi vuonna 2018 Trailer

Innovation Awardsissa hopeaa - ja

vuosi sen jälkeen vuorossa oli mitaleista

kirkkain, German Innovation

Awardsin kultasija.

Pienen maanittelun jälkeen myös

Leppiaho avaa sanaisen arkkunsa

palkintojen merkityksestä.

- Eipä niistä haittaakaan ole. Siinä

kisavaiheessa oltiin kyllä vielä prototyypin

kanssa liikenteessä, hän

virnistää.

Tällä hetkellä SkipUpin kehitystyö

on viety maaliinsa, ja lavajärjestelijät

ovat Lotuksen purkutyömailla

aktiivisessa käytössä. Ainutlaatuiselle

tuotteelle kuuluu olevan koko

ajan kasvavaa kysyntää.

- Vaikka maailman markkinoille

laitteen kanssa tähtäämmekin

SkipUpin ainutlaatuiset hyödyt pähkinänkuoressa:

* Puolet vähemmän kuljetusten aiheuttamia päästöjä, 50 %

pienempi hiilijalanjälki

* Puolet vähemmän kuljetuskustannuksia

* Puolet vähemmän ajoneuvoja työmaalla, turvallisempi

työmaa

* Soveltuu standardilavoille

* Ei vaadi muutoksia nykyiseen kuljetuskalustoon

* Kolminkertaistaa lavakentän kapasiteetin

ja esikauppoja on jo salkussa, toki

me itse otamme hyvästä ja helppokäyttöisestä

systeemistä jo nyt kaiken

hyödyn irti. Alamme vastuullisia

edelläkävijöitä kun olemme,

Leppiaho summaa.

11


Uusiutuvan dieselin käyttö

kasvanut nopeasti julkisella

sektorilla ja tavaraliikenteessä

Neste tuo ensimmäisenä toimijana Suomeen palvelun, jonka avulla yritykset

ja muut toimijat voivat seurata liikennepolttoaineiden käytöstä

aiheutuvia ilmastopäästöjään. Nesteen elokuussa 2021 toteuttaman

toimialavertailun* mukaan esimerkiksi julkisen sektorin, tavaraliikenteen

sekä valmistavan teollisuuden aloilla Neste MY Uusiutuva Diesel

-polttoaineen käyttö on kasvanut nopeasti, kun taas muilla aloilla kasvu

on vielä maltillista.

12

Tieliikenteen osuus kotimaan liikenteen

kokonaispäästöistä on yli

90 %, ja Suomen kunnianhimoinen

tavoite saavuttaa hiilineutraalius

vuoteen 2035 mennessä vaatii

toteutuakseen kaikkien ratkai-

sujen hyödyntämistä. Nesteen tarjoama

uusi palvelu tukee yrityksiä

omien päästöjen ja päästövähen-


nysten seurannassa sekä kannustaa

korvaamaan fossiilisten polttoaineiden

käyttöä.

Lainsäädäntö asettaa

vaatimuksia

päästölaskennalle

“Yhtenä strategisena ilmastositoumuksenamme

on auttaa asiakkaitamme

vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä

20 miljoonalla

tonnilla vuosittain vuoteen

2030 mennessä. Olemme havainneet

päästöjen seurannalle ja raportoinnille

merkittävän tarpeen

yritysten päästövähennystavoitteiden

tukemisessa. Lainsäädäntö

asettaa vaatimuksia päästölaskennalle,

ja paine päästöjen ymmärtämiseen

ja vähentämiseen nousee

esiin sekä kilpailutuksissa että kuluttajien

suunnalta. On hienoa tarjota

vahvasti asiakastarpeesta lähtöisin

oleva ratkaisu ilmastotekojen

vaikutusten todentamiseksi”,

sanoo Nesteen Marketing & Services

-liiketoiminnan vastuullisista

kumppanuuksista vastaava tiimipäällikkö

Heidi Peltonen.

Digitaalisen palvelun avulla yritys

voi seurata Nesteen liikennepolttoaineiden

kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä

sekä uusiutuvalla

dieselillä saavutettuja päästövähennyksiä

halutulla ajanjaksolla.

Palvelu havainnollistaa graafien

ja karttapohjien avulla myös kulutuksen

ja päästöjen maantieteellistä

ja ajallista jakautumista sekä

antaa vertailutietoa yrityksen tieliikenteen

päästöjen tasosta toimialan

sisällä. Palvelun tarjoamia raportointimahdollisuuksia

pyritään

myöhemmin laajentamaan myös

muihin käyttökohteisiin, kuten sähköön

ja uusiutuvaan polttoöljyyn.

Vertailudata tukee yrityksiä

vähäpäästöisemmissä

valinnoissa

Nesteen tuoreen toimialavertailun

avulla selviää, että julkisen sektorin

uusiutuvan dieselin käyttö kaikesta

dieselin vuosikulutuksesta

on yli kolminkertaistunut vuodesta

2019 vuoden 2021 puoliväliin

verrattuna. Samalla aikavälillä uusiutuvan

dieselin kulutus dieselin

kokonaiskulutuksesta on tuplaantunut

valmistavan teollisuuden

yrityksissä ja yli viisinkertaistunut

tavaraliikenteessä.

“Fossiilisen dieselin

käyttö liikenteessä

tulee vuosien varrella

vähenemään.”

“Fossiilisen dieselin käyttö liikenteessä

tulee vuosien varrella vähenemään.

Sen sijaan uusiutuvalle

dieselille on tarvetta myös tulevaisuudessa,

sillä raskaan kaluston

sähköistyminen ei etene yksityisautoilun

tahdissa. Lisäksi joillakin

aloilla muutos on ollut nopeampaa

kun taas toisilla otetaan vasta ensiaskelia

päästöjen vähentämisessä.

Yritykset tarvitsevat ratkaisuja,

jotka ovat käytettävissä heti, sekä

ratkaisuja, jotka toimivat pidemmällä

aikavälillä. Tukemalla yrityksiä

päästövähennysten laskemisessa

ja tarjoamalla vertailudataa

uskomme vähäpäästöisempien

valintojen tekemisen olevan helpompaa.

Tuomme palvelun ensin

Suomen markkinoille ja tutkimme

mahdollisuuksia tarjota palvelua

jatkossa esimerkiksi Baltiassa”, sanoo

Peltonen.

Neste tukee osaltaan myös kuljetusalan

sähköistymistä pilotoimalla

ensimmäistä omaa logistiikka-alan

yrityksille suunnattua sähkölatauspalvelua

Suomessa yhdessä

Niemi Palvelut Oy:n kanssa. Tavoitteena

on tuoda Suomen markkinoille

kaupallinen sähkölatauspalvelu

vuoden 2021 loppuun

mennessä.

13


Simec Systems kovassa iskussa

Vientiä uusille markkinoille

Teksti: Merja Maansalo

Kuvat: Simec Systems Oy

Pitkien ja painavien tuotteiden

lastaus- ja purkujärjestelmiä valmistava,

myyvä sekä kehittävä

Simec Systems Oy saa jatkuvasti

vahvempaa otetta globaaleista

markkinoista. Itse tuotteet

myyvät hyvin.

− Taustalla ovat vahva panostus

tuotekehitykseen sekä myös tänä

vuonna toteutettu yhtiöjärjestely,

Simo Aitto-oja kertoo.

Aitto-ojan perustama Simec Systems

Ky muutettiin osakeyhtiöksi

ja yhtiön osakkaaksi tuli suomalaistaustaisen

Metsi Group Oy.

− Saimme Metsi Groupin mukana

organisaatioomme lisää kansainvälistä

markkinointi- ja myyntiosaamista

sekä kustannustehokkuutta

laitevalmistukseen. Yhteistoiminnan

avulla kasvu on lähtenyt hyvin

liikkeelle, toimitusjohtaja Ville

Volanen summaa.

14

Reviiri kasvaa

Yrityksellä ja sen nykyisillä tuotteilla

on jo hyvät asemat kotimaassa ja

eri puolilla Eurooppaa.

− Olemme vahvistaneet ulkomaista

myyntitiimiämme ja saaneet jalansijaa

muun muassa Englannin,

Yhdysvaltojen ja Australian markkinoista.

− Jatkamme markkinointiin

ja myyntiin panostamista. Ta-

myyntikonttori Suomessa sekä tehtaat

Suomessa, Virossa ja Ukrainassa.

Tehtaiden kanssa tehdään laitevalmistuksessa

tiivistä yhteistyötä.

Simec Systemsin kehittämä kuormien

lastaus- ja purkujärjestelmä

perustuu innovatiiviseen haalauspalkkiin,

joka tuo merkittäviä

säästöjä asiakkaille.

− Ilman järjestelmiämme pitkien ja

painavien tuotteiden lastaaminen

merikontteihin ei ylipäätään ole

mahdollista.

− Niiden avulla voidaan saavuttaa

yli 50 prosentin kustannussäästöt

yritysten lähetyskuluihin sekä nopeuttaa

lastaustoimintaa merkittävoitteena

on saada Suomessa

valmistettavien tuotteiden globaali

myynti etenemään voimakkaasti

vielä tänä vuonna. Hän kertoo, että

yhtiö tuo syksyn aikana markkinoille

uusia tuotteita. Niiden vientiponnistelut

kohdennetaan erityisesti

Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan

kehittyville markkinoille.

− Uusista tuotteista kerromme lisää

syksyllä, Volanen lupaa.

Hyvää palautetta

Simec Systemsin laitteiden kokoonpanovalmistus

on keskitetty

Suomeen. Metsi Groupilla on pää- ja


västi, Volanen painottaa ja kertoo,

että asiakaspalaute on ollut kautta

linjan hyvää.

Suomessa yhtiön tuotteita on käytössä

muun muassa Valmetilla ja

Transvalilla.

Vientiosaamista

Simec Systems Oy:n tuotteille on

myönnetty patentti. Kesän 2021

aikana tuotteille on haettu lisäpatentteja

Yhdysvaltain patenttiviranomaisilta.

− Käymme parhaillaan neuvotteluja

useiden isojen kansainvälisten toimijoiden

kanssa ja näkymät ovat

lupaavia.

Simec Systemsin FL40-tuotteen esittely:

https://www.youtube.com/watch?v=KwWzp_kCpXk

Referenssivideot:

https://simecsystems.com/references/

15


UUDET

EU-RENGASMERKINNÄT

AUTTAVAT AUTOILIJAA –

”VÄÄRÄTMIELIKUVAT

ON SAATAVA KORJATTUA”

Rengastarrat uudistuvat

koko EU:n alueella. Uudet

merkinnät vaaditaan renkaisiin,

jotka on valmistettu

1. toukokuuta 2021

jälkeen, joten myynnissä

olevissa renkaissa uudenlaiset

tarrat yleistyvät vähitellen.

EU:ssa myytäviin all-season- ja kesärenkaisiin

sekä nastattomiin talvirenkaisiin

tuli ensimmäinen EUrengastarra

vuonna 2012. Merkintävaatimus

koski henkilöautojen,

katumaastureiden sekä pakettiautojen

renkaita, joissa piti kertoa

vierintävastuksesta, märkäpidosta

ja ohiajomelusta. Nyt merkinnät

ovat muuttuneet siten, että vanha

asteikko on uusittu, renkaan tiedoissa

on ilmoitettava myös lumija

jääpidosta ja merkintöihin on lisätty

QR-koodi. Vaatimukset eivät

koske nastallisia talvirenkaita.

16

- Lumipitomerkki osoittaa, että

rengas täyttää EU:n viralliset vaatimukset

lumipidon osalta. Jääpitomerkki

puolestaan varmistaa,

että rengas aidosti toimii ja on turvallinen

pohjoismaisissa talviolosuhteissa.

Emme suosittele Keski-Euroopan

keleihin suunniteltuja

renkaita käytettäväksi olosuhteissa,

joihin niitä ei ole tarkoitettu,

kertoo Nokian Renkaiden teknisen

asiakaspalvelun päällikkö

Matti Morri.

Aiempi tarra oli

Pohjoismaissa

harhaanjohtava

Märkäpito on käytännössä vastakkainen

jääpidon kanssa: kun toista

kehitetään, toinen yleensä kärsii.

Siksi aiemmat rengastarrat eivät

kertoneet huippuluokan pohjoismaisten

talvirenkaiden todellisista

ominaisuuksista, ja sen vuoksi Nokian

Renkaat on tehnyt pitkään

töitä merkintöjen kehittämiseksi.

Nyt työ tuottaa tulosta.

- Mediat uutisoivat aikanaan aktiivisesti

siitä, että alkuperäinen tarra

on pohjoismaiselle kuluttajalle

harhaanjohtava, eikä siihen kannata

luottaa. Tämä on jäänyt monen

autoilijan mieleen. Nyt tarraa

on muokattu, joten myös väärät

mielikuvat on saatava korjattua,

toteaa Morri.

- Kuluttajat tilaavat yhä enemmän

tuotteita verkosta. On merkittävä

etu, että he voivat jatkossa tarkistaa,

mitä merkintöjä renkaassa on,

ja osaavat siten tilata oikeanlaiset

eli omiin käyttöolosuhteisiinsa parhaiten

soveltuvat renkaat. Rengasliikkeessä

autoilija saa apua asiantuntijalta,

mutta verkossa ei ole ketään

neuvomassa henkilökohtaisesti

turvallisten renkaiden valinnassa.

Valtava tietopankki

kaikista renkaista

Rengastarraan uutena merkintänä

tuleva QR-koodi vie valtavaan

tietopankkiin, johon kerätään tiedot

kaikista Euroopan markkinoilla

olevista renkaista. Tuotteiden

tiedot esitetään standardoidussa

muodossa, joten renkaita on helppo

vertailla.

- Tulevaisuudessa rengasmerkinnät

täydentyvät entisestään, sillä

ilmoitettaviin ominaisuuksiin lisätään

abraasio eli kuluminen sekä

ajomatka eli käyttöikä kilometreinä.

Päätös on jo tehty, mutta

testimenetelmien valmistaminen

vie vuosia, sanoo Nokian Renkaiden

kansainvälisistä standardeista

vastaava johtaja Jarmo Sunnari.


Mitä uusi rengastarra

kertoo autoilijalle?

* Vierintävastus kertoo polttoaineenkulutuksesta

[2] ja hiilidioksidipäästöistä.

Parhaan luokan

kesärenkailla voi säästää 0,6 litraa

polttoainetta, kun vertailukohtana

ovat alimman luokan renkaat.

* Märkäpito kertoo jarrutusmatkan

pituudesta. Paras rengas pysähtyy

märällä asvaltilla 80 km/h nopeudesta

lähes 20 metriä ennen

heikoimman luokan rengasta.

* Ohiajomelusta kertova arvo kuvaa

äänenvoimakkuutta auton ulkopuolella.

Hiljaisemmilla renkailla

ajaminen vähentää ympäristön

melusaastetta.

* Lumipitomerkintä kertoo, että

rengas täyttää viralliset vaatimukset

ja toimii luotettavasti lumella.

* Jääpitomerkintä kertoo, että rengas

on läpäissyt jääpitotestin ja

sopii pohjoismaisiin talviolosuhteisiin.

Merkintä on tällä hetkellä

käytössä vain henkilöautonrenkaissa.

Euroopassa on otettu ensimmäisenä

maailmassa käyttöön renkaiden

jääpitomerkintä. Renkaisiin on lisätty

myös lumipitomerkintä ja

QR-koodi, joka johtaa laajaan tietopankkiin.

Uudet merkinnät auttavat

kuluttajaa vertailemaan eri

vaihtoehtoja sekä valitsemaan turvalliset

ja päästöjä pienentävät renkaat.

Talvirenkaiden edelläkävijänä

Nokian Renkaat on puhunut jo

pitkään merkintöjen kehittämisen

puolesta.

17


www.telakone.com | telakone@telakone.com | 029 7031 9701

Part of

Finnsiirto

Group

Hyundai HX140 HWC

Käyttäjiensä arvostama metsämalli

järeällä alavaunulla ja taloudellisella

Cummins QSF3.8 -moottorilla

Turvallisempaa työskentelyä

360° kamerajärjestelmän ansiosta

Hi-mate kalustonhallinta

Hyundai-tehdastilauksille

nyt kaupan päälle veloituksetta

polttoainekäyttöinen lisälämmitin!

MALLI-

ASARJA

Hyundai HX235A LCR

Uusimman A-mallisarjan luotettava

telakaivuukone, jossa tehokas ja

taloudellinen Cummins B6.7 -moottori,

jolla saavutetaan maksimaalinen

suorituskyky ja työtehokkuus.

10 % pienempi polttoainekulutus

Ergonominen ja miellyttävä ohjaamo

8” monitoimikosketusnäyttö

VARASTOSSAMME RUNSAASTI

PIENKONEITA

NOPEAAN TOIMITUKSEEN

UUTUUSMALLEJA

KOEAJETTAVISSA

Humppila: Ville Nurmi 0400 978 225 | Veijo Repo 0400 867 730 Tampere: Pekka Heikkinen 0400 796 060

Turku: Jarmo Urpo 0400 525 434 | Miikka Läntinen 040 524 4966 Seinäjoki: Jouko Salomäki 040 620 8213 Juva: Kari Autio 0400 188 307

Jyväskylä: 18 Antti Tuominen 040 587 3239 Oulu: Pekka Karjalainen 0400 160 808 Seulat ja murskat: Reijo Lehti 0400 822 880 |

Markku Rautionmaa 0400 221 680 Varaosat: 029 7031 9700


www.finnsiirto.fi | myynti@finnsiirto.fi | 0207 351 600

Part of

Finnsiirto

Group

Hyundai 50DN-9VB

Stage V-moottorilla

varustettu dieseltrukkien mallisarja

34% pienempi polttoainekulukulutus

Uudistettu värimonitoiminäyttö

Kattava vakiovarustelu

Markkinoiden laajin takuuaika

KATTAVA

VAKIOVARUSTELU

LAAJIN TAKUUAIKA

Hyundai-tehdastilauksille

nyt kaupan päälle veloituksetta

valitsemasi trukin väri!

UUTUUS

MARKKINOILLA

Hyundai 20BT-9U

9U-mallisarjan sähkötrukeilla hiljaista

käyttömukavuutta jokaiselle käyttökohteelle

Lyijy- ja Li-Ion akut

Edistyksellinen teknologia

takaa tuottavat ja pitkät työvuorot

Kattava vakiovarustelu ja laajin takuuaika

www.simeri.fi | sales@simeri.fi | 020 770 5829

Part of

Finnsiirto

Group

NAGANO S15AUJ

TELESKOOPPINOSTIN

Markkinoiden paras takuu 8 / 2 vuotta

Japanilaista laatua

Turvallinen ja käyttäjäystävällinen

Hiljainen ja vähäpäästöinen

Erittäin maastokelpoinen

Monipuolinen työkalu kaikkiin vuodenaikoihin

MEILTÄ SAAT

HUOLLOT JA VARAOSAT

KAIKILLE NOSTINMERKEILLE

LOPPUVUODEN

KAMPANJAHINTA

950 € / kk

TAI 74 900 €

Hinta alv. 0%

kysy lisää rahoituksesta!

Koneita rajoitettu erä,

ole nopea!

19


Uusi MAN-kuorma-autosukupolvi saa

uusia ominaisuuksia vuoden 2021 lopulla

ja alkuvuodesta 2022

MAN lanseerasi viime vuonna

uuden kuorma-autosukupolven

ja esittelee nyt

uusia ominaisuuksia, jotka

tekevät uusista TGX-, TGS-,

TGM- ja TGL-malleista entistäkin

turvallisempia, käyttäjäystävällisempiä

ja taloudellisempia

sekä digitaalisempia.

"Tiedämme, että asiakkaidemme

liiketoiminta ei ole koskaan pysähdyksissä,

joten me MAN:lla emme

myöskään koskaan lopeta tuotteidemme

parantamista. Siksi olemme

tehneet uudesta kuorma-autosukupolvesta

yhä taloudellisemman,

turvallisemman ja innovatiivisemman

sekä kohdistamme huomiomme

yhä enemmän asiakkaidemme

ja kuljettajien jokapäiväisen toiminnan

yksinkertaistamiseen, ja samalla

meistä tulee yhä luotettavampi

ja asiantuntevampi kumppani,"

sanoo MAN-kuorma-autojen myynnistä

ja asiakasratkaisuista vastaava

johtaja Göran Nyberg.

Innovatiivista avustamista

Uudistuksista puhuttaessa, visuaalisesti

huomio kiinnittyy perinteisten

sivupeilien puuttumiseen.

Uusi, lisävarusteinen, perinteiset

sivupeilit korvaava MAN Opti-

View -näköjärjestelmä, joka on tilattavissa

lokakuusta alkaen, toimii

täysin kameroilla, sisältäen sekä

etu- että sivukamerat. A-pilarissa

sijaitsevat kaksi korkearesoluutioista

näyttöä sekä keskellä sijaitseva

mediajärjestelmä näyttävät

mitä kuorma-auton ympärillä tapahtuu.

Kuljettaja voi valita useita

erilaisia näkymiä, jotka kaikki eliminoivat

kuolleet kulmat, parantavat

näkyvyyttä ja ennen kaikkea

parantavat muiden tiellä liikkuvien

turvallisuutta. Kääntymisavustin

on myös integroitu näyttöjärjestelmään.

20


Uusi törmäysavustin antaa myös

enemmän turvaa kaistaa vaihdettaessa.

Aikaisempaan kaistanvaihtoavustimeen

verrattaessa uudessa järjestelmässä

on laajennettu toiminto,

joka avustaa välittömästi sivuttaisohjauksella,

mikäli järjestelmä havaitsee

mahdollisen törmäystilanteen.

Uusi MAN CruiseAssist -toiminto

tuo uuden muodon kuljettajan

sähköiseen avustamiseen. Sitä

voidaan käyttää TGX- ja TGS-mallien

ohjaamisen avustamiseen, jarruttamiseen

ja kiihdyttämiseen niin

moottoritiellä ajettaessa kuin kaupunkiliikenteen

ruuhkassakin. Kuljettajan

täytyy toki pitää vielä kädet

ohjauspyörässä mutta järjestelmä

avustaa ja helpottaa kuljettajan

ajamista ja parantaa turvallisuutta.

Molemmat järjestelmät ovat olleet

saatavilla TGX- ja TGS-malleihin

heinäkuusta 2021 alkaen. Sekä törmäysavustin

ja kaistanvaihtoavustin

sekä kääntymisavustintoiminnot,

jotka ovat jo nyt saatavilla TGXja

TGS-malleihin, tulevat saataville

TGM-malliin lokakuusta alkaen.

Uusi MAN Individualin toimittama

kääntymisavustin, joka toimii kameroilla

ja sisältää myös varoitustoiminnon,

tuo lisäturvallisuutta ja

se voidaan asentaa myös vanhempiin

kuorma-autoihin myös jälkikäteen.

Uudenlaista

taloudellisuutta

Kun puhutaan taloudellisuudesta,

uusi kuorma-autosukupolvi on

jo nyt erittäin taloudellinen - polttoaineen

säästö on edelliseen sukupolveen

verrattuna jopa 8,2 % -

mutta aina voi parantaa. Uusi dynaaminen

väännönohjausjärjestelmä,

joka on saatavilla heinäkuusta

alkaen, ja nopeudensäätö

joutokäynnillä ajettaessa, vähentävät

edelleen polttoaineenkulutusta.

Kun tämä yhdistetään erittäin

taloudelliseen 12-vaihteiseen

MAN TipMatic -vaihteistoon, joka

on nyt vakiovarusteena kaikissa

vetureissa, ja aerodynamiikkaan,

jota on edelleen parannettu poistamalla

perinteiset sivupeilit, se-

kä GM- ja GX-ohjaamoiden uudelleenmuotoillun

aurinkolipan myötä,

polttoainekustannuksissa voidaan

säästää vielä jopa 3,7 % lisää

(D26-moottorisarja, kaukokuljetukset).

Tulevaisuus on digitaalinen

Kuorma-autoihin tulee saataville

myös verkon kautta tehtävät ohjelmistopäivitykset

sekä uusia ominaisuuksia

veloituksettoman MAN

Driver App -sovelluksen kautta,

jotka vaikuttavat myös taloudellisuuteen.

MAN Perform -sovelluksen

kautta voidaan analysoida

kuljettajan ja ajoneuvon suorituskykyä.

Sovellus päivitetään uusilla

ominaisuuksilla loppuvuodesta

2021 ja alkuvuodesta 2022, jolloin

saataville tulevat mm. automatisoidut

ajoneuvojen käyttöasteraportit

ja kuljettajien ajoraportit

sekä mahdollisuus integroida lisää

ajoneuvon suorituskykytietoa.

21


Ulkomaisen raskaan liikenteen

osuus kasvanut Suomen teillä

yli 40 prosenttia

Kuljetusyritysten edunvalvojan

SKAL ry:n järjestämä laaja

liikennelaskenta osoittaa, että

ulkomaisten kuorma-autojen

osuus Suomen tieverkolla on

kasvanut yli 40 prosenttia vuodesta

2017. Ulkomaisen liikenteen

osuus kaikesta raskaasta

liikenteestä on nyt 12,8 prosenttia.

Suomessa on korkea

aika ottaa käyttöön raskaan liikenteen

tiemaksu, jolla kasvava

ulkomainen liikenne alkaa

maksaa tieverkon käytöstä.

Vuorokauden kestänyt laskenta

suoritettiin 22.9.–23.9.2021 kymmenessä

eri mittauspisteessä ympäri

maata. Liikenteenlaskennalla

kerättiin tietoa ulkomaisen raskaan

liikenteen osuudesta Suomen teillä.

Mittauspisteissä laskettiin 15 346

kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää.

Määrästä ulkomaisia oli

1 970, mikä vastaa 12,8 prosenttia.

Ulkomaisten kuorma-autojen

osuus on noussut tasaisesti Suomessa.

Vuonna 2012 osuus oli

SKAL:n liikennelaskennan mukaan

7,7 prosenttia ja vuonna 2017

osuus oli 9,1 prosenttia.

Älykkäät

tiemaksujärjestelmät

ovat vielä kaukana

tulevaisuudessa

Liikennelaskennan perusteella

tieverkkoamme käyttää päivittäin

runsas joukko ulkomaisia kuormaautoja,

jotka eivät osallistu tienpidon

kustannuksiin. Tiestön rahoituksesta

vastaavat suomalaiset

yritykset ja veronmaksajat.

22

Hallitusohjelmassa oleva tiemaksujärjestelmä

eli vinjetti olisi tehokas

tapa kerätä rahoitusta tien

käytöstä myös ulkomaisilta ajoneuvoilta.

Älykkäät tiemaksujärjestelmät

ovat vielä kaukana tulevaisuudessa,

ja niitä odotellessa

Suomessa tulee ottaa käyttöön

raskaan liikenteen aikaperustainen

tienkäyttömaksu (vinjetti).

Sen avulla myös ulkomainen kalusto

osallistuisi tienpidon kustannuksiin.

Ulkomaiset kuorma-autot saavat

ajaa Suomen sisäisiä, ns. kabotaasikuljetuksia*,

vain rajoitetusti.

– Jatkuvasti kasvava ulkomaisten

kuorma-autojen osuus herättää

kysymyksen myös siitä, minkälainen

osuus tästä liikenteestä

on laittomia kabotaasikuljetuksia.

Tämän saa selville ainoastaan

raskaan liikenteen valvontaa lisäämällä,

mitä SKAL on myös budjettiriiheen

esittänyt, korostaa toimitusjohtaja

Iiro Lehtonen.

Ulkomaisten kuorma-autojen

osuus laskentapisteittäin

E18 Raisio 14,5 %

VT2 Huittinen 13,0 %

VT3 Hämeenkyrö 10,2 %

VT4/VT9 Kanavuori Jyväskylä 9,4 %

VT4 Ii 14,2 %

VT5 Juva 10,5 %

VT6 Onkamo 25,9 %

VT12 Hämeenkoski 15,0 %

VT21 Pello 19,0 %

VT25 Tammisaari 8,5 %

Ulkomaisen liikenteen osuus

12,8 % vuonna 2021

9,1 % vuonna 2017

7,7 % vuonna 2012

Lähde: SKAL:n liikennelaskenta 24h

*Suomeen toisesta EU- tai ETAmaasta

tulevalla ajoneuvolla on

kansainvälisen kuljetuksen jälkeen

oikeus tehdä kolme maan sisäistä

kabotaasikuljetusta seitsemän

vuorokauden aikana.

www.skal.fi


Scania julkaisi uuden

telivetoakseliston

Liikkeellelähtökykyä ja säästöä

polttoaineen kulutukseen

nousevalla ja irtikytkettävällä

telivedolla.

• Ilmajousitteisena teliakseli

voi olla nostettava ja irtikytkettävällä

vedolla varustettu

• Uusi RB885 telivetoakselisto

on älykäs ratkaisu kuljetuksiin,

joissa kuljetetaan suuria

massoja kovapintaisilla teillä

ja osa matkoista ajetaan tyhjänä

Työkalu kuin sveitsiläisen armeijan

linkkuveitsi on vielä unelmaa

kuorma-autoalalla, mutta kuorma-auto

varustettuna Scanian uudella

telivedolla on jo hyvin verrattavissa

tähän monipuoliseen työkaluun.

Uusi akselisto sallii yhdistelmän

kokonaispainon aina 90 tonniin

saakka ja akselistoon on valittavissa

useita eri perävälityksiä. Lisäksi

teliakselisto voidaan valita nousevana

ja irtikytkeytyvänä.

“RB885 tarjoaa huippuluokan

joustavuutta usealle asiakkaallemme”,

kertoo Bo Eriksson, Scania

kuorma-autojen tuotepäällikkö.

“Akselisto antaa luotettavaa

liikkeellelähtökykyä ja yksivälitteisenä

akseliperäratkaisuna se takaa

hyvän polttoainetalouden korkeammillakin

maantienopeuksilla.

Lisäksi nousevana ja irtikytkeytyvänä

se mahdollistaa monipuolisen

ja älykkään ratkaisun esimerkiksi

puuautoihin.”

RB885 akselistossa ensimmäisen

ja toisen akselin välitys on sama.

Tämä tarkoittaa parempaa kestävyyttä

ja koska akselit pyörivät samalla

nopeudella, liikkeellelähtökyky

on erinomainen.

Molemmilla akseleilla on tasauspyörästön

lukitus, jonka kuljettaja

voi kytkeä helposti turvaamaan

erinomaisen pidon vaativissakin

olosuhteissa.

Maasto, yhdistelmän kokonaispaino,

tieolosuhteet ja nopeus

ovat tärkeimpiä tekijöitä akseliston

valinnassa. Uusi RB885 akselisto

mahdollistaa joustavan valinnan

eri tehtäviin. Valitsemalla

nousevan ja irtikytkeytyvän telivedon,

voidaan saavuttaa merkittävä

säästö polttoaineen kulutuksessa

esimerkiksi tyhjällä puutavarayhdistelmällä

ajettaessa (säästö syntyy

akseliston pienemmän sisäisen

vastuksen ansiosta ja pienemmän

rullausvastuksen ansiosta). Nouseva

teli myös vähentää renkaiden

kulumista ja parantaa moniakselisen

auton käsiteltävyyttä ahtaissa

paikoissa.

”Tämä on erinomainen valinta

useisiin eri kuljetustehtäviin erilaisissa

maastoissa ajettaessa”,

kertoo Bo Eriksson. ”Tähän yhteen

kestävään ratkaisuun yhdistyy

monipuolisesti erilaisia hyötyjä”.

23


Kunnianosoitus Jäämiehelle

Kuljetus Ristimaan "Iceman"

- Scania S650 rekanvetäjä

Teksti ja kuvat: Perttu Papunen

Juha Ristimaa on kuulunut jo pitkään

Euroopan kärkinimiin näyttävien

rekkojen rakentajana ja menestystä

on tullut paljon Euroopan

autonäyttelyistä. Tällä kertaa rakennettu

auto on kuitenkin jotain

hyvinkin erikoista toteutukseltaan

ja tyyliltään, jopa Juha Ristimaan

mittapuulla. Autoa alettiin kustomoida

jo loppuvuodesta 2019 tarkoituksena

julkaista se seuraavana

vuonna 2020. Koronan takia

viime vuonna peruttiin useita alan

näyttelyitä, joten rakenteluprojektia

päätettiin jatkaa vuodella. Tämä

antoi entistä enemmän aikaa

rakentaa autosta oikea Ristimaan

kustomnäyte. Pääpaino rakentelussa

keskitettiin ensin vetoautoon,

joka antoi mahdollisuuksia

pikkutarkkaan työskentelyyn auton

päälirakenteiden muokkauksessa,

sekä auton erikoismaalauksen

osalta. Jo tähän mennessä auton

rakentamiseen on mennyt reilusti

yli 2500 työtuntia! Myöhemmin

syksyllä vetäjä saa peräänsä

myös teemaan sopivan puoliperävaunun.

Idea jostain erilaisesta

Idea auton teemaan tuli vuonna

2018 kun Juha oli ensimmäis-

24


25


tä kertaansa paikan päällä katsomassa

Formula 1 kilpailua Italian

Monzassa. Juhasta tuli kokemuksesta

vaikuttuneena entistä suurempi

Kimi Räikkösen fani ja ajatus

Kimi -teemaisesta autosta alkoi

muhia mielessä. Juha kertoi ideastaan

Perttu Papuselle, joka innostui

aiheesta.

- Olen tehnyt kuvia ja maalausdesigneja

jo useisiin Juhan autoihin

aikaisemminkin, mutta tällä kertaa

sovittiin, että otan myös suuremman

vastuun itse muutostöiden

suunnittelussa ja tein auton

rakennemuutoksista muutamia

konseptipiirustuksia, Perttu kertoo.

- Halusin auton teemaan sopivan

race-henkisyyden näkyvän myös

muokkauksissa, joten muotoihin

haettiin virtaviivaisuutta ja pyrittiin

eroon "tavallisesta" rekkojen

tuunaustyylistä. Samalla pyrittiin

karsimaan kaikki kiiltävä rosteri

ja lisätiin hiilikuitupintaa, Perttu

lisää.

- Autossa on muotoja, joihin on

haettu inspiraatiota niin Lamborghineista,

muskeli Shelby Mustangista,

kuin Ferrarin konseptiautostakin.

Pertun designia on myös nähtävissä

sisustan takaseinän muodoissa.

Pettämätön Custom Parts

Juha on kaikissa projekteissaan

luottanut Härmäläisen Custom

Partsin laatuun ja luotto oli taas

kova, että he taikoisivat tarvittavat

muutokset autoon. Perttu otti

konseptipiirustukset mukaansa

ja lähti Juhan kanssa tapaamiseen

Custom Partsin Juha Sillanpään

ja Veijo Rintalan kanssa. Perttu

esitteli piirustuksensa ja omat ajatuksensa

käytännön toteutuksesta

osien valmistukseen.

- Kun Perttu tuli ensi kertaa hallille

suunnitelmien kanssa mietin,

että onko näitä edes mahdollista

toteuttaa, Veijo naureskelee! Mutta

osa kerrallaan kun vain lähti tekemään,

niin kyllä se siitä alkoi rakentua.

”Aihe oli minulle

erittäin mieluinen ja

opiskelin Kimistä

kaiken.”

- Karjapuskuri taisi olla ensimmäinen

osa, jota lähdin tekemään.

Haastavaa oli tehdä jokaisesta

osasta helposti purettava ja

lisähaastetta toi se, että rakenteet

ovat yhdistelmä alumiinia, rosteria

ja jopa hiilikuitua, Veijo lisää.

Projektiin antoi motivaatiota kuitenkin

se, että Veijo oli iso Formula

1 ja Kimi -fani. Muutamissa osissa

on käytetty laserleikkausta apuna,

mutta suurin osa osista on tehty

täysin käsityönä.

Agressiivisen tyylikäs punainen

Juha Ristimaalla on oma rekkamaalaamo

ja -tuunaamo Ristimaa

Customs, joka yhteistyössä Veli

Laitilan kanssa myös muokkaa,

maalaa ja verhoilee auton sisustoja.

Veli on vaatimaton mies, joka

pysyttelee usein mielellään takaalalla,

mutta hänen kädenjälkensä

kerää huomiota sitäkin enemmän

ja jäljestä paistaa rautainen ammattitaito.

- Velillä on töissään laadukasta näkemystä,

oli sisustan muokkauksen

tyylisuunta sitten mikä tahansa,

Perttu Papunen ylistää ja Juha

komppaa. Veli, Juha ja Perttu pitivät

puretun hytin sisällä palaverin,

jossa piirrettiin tulevan sisustan

tyylisuunnat kirjaimellisestikin

tussilla seiniin luonnostellen.

Sisustaan haluttiin samaa henkeä

kuin ulkokuoreen ja ideat käytiin

yhdessä läpi. Hiilikuitupintaa ja

punaista pääväriä käytettiin myös

sisustassa. Näyttävän sisustan

kruunaa upea valaistus, joka saa

varsinkin takaseinän rakennelman

heräämään eloon. Monimutkaisen

kerrosrakenteen suunnittelussa

Veliä auttoi Perttu, joka teki leikkauskaavat

rakenteen osille.

Maalauksen mestarinäyte

Perttu Papunen on tuttu nimi

monelle rekkanäyttelyissä käyville

ja hänen kädenjälkeään on nähty

myös Ristimaan Juhan autoissa yli

15 vuotta. Perttu teki uuteen autoon

designen, jonka tyylistä ei ole

vielä ennen nähty rekkapuolella.

-Aihe oli minulle erittäin mieluinen

ja opiskelin Kimistä kaiken,

mitä netistä löysin, Perttu nauraa!

Käytän taustojen tutkimiseen töissäni

usein huomattavastikin aikaa

ja usein ne sisältävätkin yksityiskohtia,

joita ei ensikatsomalta

edes huomaa.

- Hain raidoituksen tyyliin vaikutteita

Formulakuskien kypärissä

nähtävistä grafiikoista. Pääväri piti

olla kandy punainen, mutta muuten

Juha antoi vapaat kädet, Perttu

kertoo.

- Grafiikassa piti olla vauhtia ja race

-henkisyyttä. Tein alueita hiilikuidun

punosta jäljittelevällä kuviolla,

sekä Paisley -kuviota, jota

Kimillä oli joinain vuonna kypärissään.

Kyljissä on kuvia Kimistä eri

aikakausilta, sekä hänen kuuluisimpia

tokaisujaan.

”Tämä on ollut

haastava, mutta

erittäin tärkeä ja

kiinnostava

aiheeltaan minulle.”

- Takaseinä on omistettu Kimin 21

voitolle, sekä mestaruusvuodelle

2007. Seinässä on tuuletusku-

26


vat vuodelta 2007, sekä rataprofiilit

radoista, missä Kimi on voittanut

yhden tai useamman kerran.

Auton värimaailma koostuu tiimien

väreistä, joissa Kimi on ajanut,

Perttu selostaa.

Auton perusmaalaus ja erikoismaalaus

raitojen osalta on toteutettu

Juhan omassa maalaamossa

Ristimaa Customsissa, jossa päämaalari

Teemu Sarvela on tehnyt

valtavan työn raitojen maalauksen

kanssa. Perttu teki maalauksen designen

ja teetti maalaussapluunat,

joiden avulla raidat maalattiin.

- Tämä on ollut haastava, mutta

erittäin tärkeä ja kiinnostava aiheeltaan

minulle. Eri vaiheet ovat

saaneet hakemaan omien kykyjensä

rajoja ja onnistumiset ovat

ruokkineet intoa rakentaa, Teemu

toteaa.

Teemu on ollut lähes jokaisessa

auton rakenteluvaiheessa mukana.

Apuna hääri myös Tiitu Peltoniemi

auton viimeistelyssä.

Kun perusraidoitus oli maalattu,

tuli Perttu paikalle viimeistelemään

raidat varjostuksin. Tämän

jälkeen Perttu aloitti Kimin kasvokuvien

maalauksen. Pikkutarkat

kuvat ottivat aikaa valmistua parisen

kuukautta.

Auton ensiesiintyminen tapahtui

Power Truck Show:ssa Alahärmän

PowerParkissa 13. -14. Elokuuta

2021. Tapahtuman jälkeen projekti

jatkuu vetoauton perään tulevan

puoliperävaunun rakentamisen

merkeissä. Koko yhdistelmä valmistuu

syksyn kuluessa.

Vasemmalta oikealle:

- Veijo Rintala, Custom Parts: alumiini- ja rosteriosat, korimuotojen muokkaukset.

- Juha Ristimaa, Kuljetus Ristimaa / Ristimaa Customs

- Perttu Papunen, PP Design & Art: ulkokuoren konseptisuunnitelmat, maalauksen design, erikoismaalaus ja kuvien

kynäruiskumaalaus

- Teemu Sarvela, Ristimaa Customs: auton maalaus ja erikoismaalaus

- Toni Pätsi: sähkökytkennät, valaistus ja äänentoistojärjestelmä

- Kuvasta puuttuu Veli Laitila: sisustan muutostyöt, hifilaitteet ja verhoilu

27


Kuorma-autonrenkaiden

pinnoittaminen vähentää

CO₂-päästöjä jopa 75 %

verrattuna uusien

renkaiden valmistukseen

Tuore tutkimus vahvistaa, että ero pinnoitetun kuorma-autonrenkaan

ja uuden kuorma-autonrenkaan

valmistamisessa syntyvässä hiilijalanjäljessä on huomattava.

Autonhuolto- ja rengasketju Vianor on myös

tehnyt tutkimuksen pohjalta laskurin, jonka avulla

voi selvittää, miten paljon kaluston hiilijalanjälki

pienenee, jos uusien kuorma-autonrenkaiden sijasta

käytetään pinnoitettuja renkaita.

“On ollut hyvin tiedossa, että ero

uuden kuorma-autonrenkaan ja

pinnoitetun kuorma-autonrenkaan

valmistuksessa syntyvissä

hiilidioksidipäästöissä on valtava.

Emme kuitenkaan odottaneet, että

uuden kuorma-autonrenkaan

valmistuksesta aiheutuvat päästöt

ovat lähes nelinkertaiset verrattuna

pinnoitetun renkaan valmistamiseen,”

sanoo Janne Ruhanen,

autonhuolto- ja rengasketju Vianorin

tuotepäällikkö.

Tutkimus toteutettiin käyttäen Life

Cycle Assessment (LCA) -periaatetta,

joka on standardisoitu metodi

tuotteen elinkaaren eri vaiheiden

aiheuttamien ilmastovaikutusten

määrittelemiseksi. Tutkimus

kattaa Vianorin valmistaman

pinnoitetun renkaan elinkaaren

aina raaka-aineiden hankinnasta

pinnoitetun renkaan asentamiseen

ja käytetyn rengasrungon

kierrättämiseen tai uudelleenkäyttöön

sitten, kun rengas on kulunut.

“Isoin ero päästöissä syntyy luonnollisesti

raaka-aineista, sillä niitä

tarvitaan pinnoittamiseen huomattavasti

vähemmän kuin uuden

renkaan tekemiseen. Myös valmistuksella

ja logistiikalla on keskeinen

rooli päästöjen syntymisessä,”

Ruhanen kertoo.

Verrokkina tutkimuksessa oli uuden

premium-tason kuorma-autonrenkaan

valmistaminen. Tutkimuksessa

ei huomioitu renkaiden

käytönaikaisia päästöjä, sillä

ne ovat likipitäen samansuuruiset

pinnoitetulla ja uudella renkaalla.

Tutkimuksen tilasi Vianor, ja sen

toteutti NordicOffset, hiilijalanjäljen

hallintaan ja päästöjen kompensointiin

liittyviin palveluluihin

erikoistunut yritys.

Laskuri auttaa

konkretisoimaan kaluston

rengasvalinnan

vaikutukset päästöihin

Vianorille vastuullisuus on yksi toiminnan

keskeisiä arvoja. Pinnoitetut

kuorma-autonrenkaat ovat hyvä

esimerkki vihreästä ajattelusta

rengasalalla, sillä laadukkaat pinnoitteet

tarjoavat samat premiumominaisuudet

kuin uudet renkaat

mutta myös auttavat pienentämään

hiilijalanjälkeä ja ovat kustannustehokkaita.

“Vianor tilasi tutkimuksen, jotta

saisimme konkreettisia, todistettuja

faktoja ja pystyisimme niiden

avulla kehittämään palveluitamme

edelleen. Haluamme tarjo-

28


ta asiakkaillemme ratkaisuja, jotka

tukevat heidän liiketoimintaansa

ja ovat myös ympäristöystävällisiä.

Myös asiakkaamme voivat hyödyntää

tutkimuksen tuloksia kartoittaessaan

omaa hiilijalanjälkeään,”

Ruhanen summaa.

Tutkimuksen perusteella Vianor

toteutti laskurin, jonka avulla asiakkaat

voivat laskea, miten paljon

kaluston hiilijalanjälki pienenee,

jos kuorma-autoissa kaikki renkaat

tai osa renkaista on pinnoitettuja

uusien sijaan.

”Jos esimerkiksi yhden kuormaauton

vetorenkaiksi laittaa pinnoitetut

renkaat uusien sijaan, hiilidioksidipäästöt

ovat lähes 460 kg

pienemmät. Tämä vastaa päästöjä,

jotka syntyvät, jos henkilöautolla

ajelisi liki 2300 kilometrin matkan,”

konkretisoi Ruhanen.

29


Spedition Zinkin erikoisajoneuvo suurille kuljetuksille käyttää digitaalista ContiConnect Live -renkaidenhallintajärjestelmää.

Lähde: Spedition Zink

Unelmakodit tien päällä:

ContiConnect Liven avulla

WeberHaus-talot perille

turvallisesti ja ajallaan

• ContiConnect Live alentaa kalustokustannuksia, säästää

polttoainetta ja parantaa turvallisuutta.

• Seuraavan sukupolven digitaalisissa renkaidenvalvontajärjestelmissä

on mukana sekä telematiikkaintegraatio

että pilvipalvelu.

Aamun sarastaessa seinän viimeiset

osat lastataan kuorma-autoihin.

Kun kaikki on asianmukaisesti

kiinnitetty, auto lähtee rakennustyömaalle.

Matka kulkee moottorija

sorateitä sekä haastavia reittejä

pitkin vaikkapa vuoristokylään.

Spedition Zink toimittaa lähetykset

WeberHausilta rakennustyömaalle

sovitun aikataulun mukaisesti.

Noin 50 tonnin painoinen

nosturi odottaa pääsevänsä laskemaan

jopa 12 metriä pitkät seinät

perustuksille millimetrin tarkkuudella.

Prosessin jokainen vaihe on

koordinoitu huolellisesti.

"Olemme tottuneet suunnittelemaan

prosessimme erittäin tarkasti

myös rakennustyömailla ja

lähettämään kaikki työntekijämme

turvallisesti matkaan. On tärkeää,

että voimme luottaa käyttämäämme

kuljetusliikkeeseen sataprosenttisesti”,

hankinta- ja materiaalinhallintajohtaja

Uwe Manßhardt

sanoo.

WeberHausin pitkäaikainen

kumppani Spedition Zink toimittaa

hankkeeseen soveltuvan kaluston,

johon kuuluu 17 kaksi- ja

kolmiakselista kuorma-autoa perävaunuineen

ja puoliperävaunuineen.

Keväällä 2021 viisi näistä varustettiin

digitaalisella ContiCon-

30


nect Live -rengaspaineiden valvontajärjestelmällä.

Turvallisesti, tehokkaasti

ja taloudellisesti

WeberHaus on Saksan johtavia

elementtitalojen valmistajia. ”Asiakastyytyväisyys

on tärkeää. Asennustiimimme

työskentelevät työmailla

nosturitoimittajan ja Spedition

Zinkin kanssa tehden prosessista

rakentajille mahdollisimman

saumattoman. Ensimmäinen

rakennuspäivä on merkittävä virstanpylväs

asiakkaan kodinrakennusprojektissa

ja upea kokemus

kaikille asianosaisille”, Manßhardt

kertoo.

Varmistaakseen, että Spedition

Zinkin erikoisajoneuvot pystyvät

toimittamaan valtavan kokoisen

rahdin luotettavasti ja ajallaan kerta

toisensa jälkeen, yritys luottaa

Continentalin digitaaliseen renkaidenhallintaratkaisuun.

"Meille

on elintärkeää, ettei yksikään

ajoneuvo ole poissa käytöstä renkaan

puhkeamisen vuoksi", kalustopäällikkö

Michael Doßwald korostaa.

”Suurikokoiset kuljetuksemme

kulkevat lukuisilla päällystämättömillä

alustoilla rakennustyömailla,

mikä tarkoittaa sitä, etteivät rengasrikot

ole meille vieraita. Conti-

Connect Liven avulla voimme nähdä

reaaliajassa renkaiden kunnon

ja reagoida välittömästi renkaiden

paineiden tai lämpötilan muutokseen.”

"Meille on elintärkeää,

ettei yksikään

ajoneuvo ole poissa

käytöstä renkaan

puhkeamisen vuoksi"

Järjestelmä käyttää renkaan sisällä

olevia antureita paineen ja lämpötilan

jatkuvaan mittaamiseen.

"Kun renkaan arvot poikkeavat

normaaleista esimerkiksi renkaan

puhjetessa tai jarrujen jumittuessa,

järjestelmä lähettää varoituksen

välittömästi kuljettajalle sekä

ennakoivasti myös minulle tekstiviestinä

tai sähköpostina", Doßwald

kertoo.

ContiConnect Liven edut kuljetusliikkeelle

ovat kolminkertaisia:

"Oikeiden rengaspaineiden ylläpito

säästää polttoainetta. Lisäksi

pystymme hyödyntämään renkaan

käyttöiän täysimääräisesti sekä pitämään

ajoneuvomme aina täysin

käyttöturvallisina", Doßwald toteaa.

Joustavaa renkaiden

valvontaa reaaliajassa

Viiden ensimmäisen ajoneuvon

muutosprosessi saatiin päätök-

31


seen päivässä. "Continentalin ja

Vergölstin tiimi saapui pihallemme

liikkuvan huoltoyksikkönsä

kanssa ja asensi anturit 84 renkaaseen",

Doßwald sanoo. Kolmas

palveluntarjoaja kytki järjestelmän

ajoneuvojen telematiikkayksikköön.

"Meille oli tärkeää, että ContiConnect

Live saatiin integroitua Spedition-telematiikkaamme

ongelmitta

ja että kuljettaja voi seurata

rengaspaineita liikkeellä ollessaan",

Doßwald lisää.

”Kuljettaja voi

seurata

rengaspaineita

liikkeellä ollessaan"

Integrointi olemassa olevaan telematiikkajärjestelmään

on mahdollista

Bluetooth-suojausavaimella,

joka lähettää kerätyt rengastiedot

pilveen keskitetyn telematiikkayksikön

kautta. Tekniikkaa voidaan

käyttää verkkoportaalin kautta −

ja tietenkin reaaliajassa.

ContiConnect Live lisää

turvallisuutta ja

tuottavuutta

Pilvipohjainen ratkaisu on tehnyt

tiedonsiirrosta entistä nopeampaa

ja luotettavampaa. ContiConnect

Liven avulla kiinteää mittausasemaa

ei tarvita. Verkkoportaalissa

kalustonhallinnalla on reaaliaikainen

pääsy ajoneuvon yksityiskohtaisiin

tietoihin, mukaan lukien

hälytykset, rengaspaineet ja

renkaiden lämpötilahistoria.

Lisäksi ajoneuvon sijaintia seurataan

GPS-paikannuksella ja renkaiden

käyttötunnit kirjataan. Conti-

Connect Live mahdollistaa Spedition

Zinkin kalustopäällikölle

renkaiden tilanteen seuraamisen

joustavasti, riippumatta siitä, millä

rakennustyömaalla tai missä vuoristokylässä

ajoneuvot ovat.

”ContiConnect Live on askel eteenpäin

kohti digitaalisempia ratkaisuja,

jotka auttavat varmistamaan

että renkaiden huolto ja vaihto voidaan

toteuttaa jatkossa oikea-aikaisesti.

ContiConnect Liven avulla

asiakkaamme voivat parantaa

merkittävästi kalustojensa turvallisuutta

ja tuottavuutta”, Head of

Sales Fleet, Local OE & Business

Development Juho Karjalainen

Continental Rengas Oy:stä korostaa.

www.continental-rengas.fi

32


Dachser Finland investoi

biokaasukäyttöisiin kuorma-autoihin

Logistiikka-alan toimijan tehtyä päätöksen vähäpäästöiseen kuljetusteknologiaan

investoimisesta sen lyhyen matkan kalusto täyttää Suomen hallituksen

asettamat vuoden 2030 päästövähennystavoitteet. Tämän ansiosta yhtiö kykenee

tarjoamaan kestävämpiä toimituksia pääkaupunkiseudulle jo tänä vuonna.

Keravalla sijaitseva Dachser Finland

European Logistics vastaa

yhtiön vienti- ja tuontiliiketoiminnasta

Suomessa tielogistiikkaverkostonsa

kautta. Tästä vuodesta

alkaen yritys liikennöi yhteensä

kymmenellä kaasukäyttöisellä lyhyen

matkan kuorma-autolla: kahdeksalla

Volvo FE -autolla ja kahdella

Iveco Eurocargo ML160E21/

PCNG -autolla. Kalustoon kuuluu

kaikkiaan 15 ajoneuvoa. Kuormaautot

toimivat niin kutsutulla paineistetulla

biokaasulla (CBG).

Muutoksen ansiosta yritys pääsee

Helsingin seudulla nouto- ja toimituspaikoilleen

huomattavasti pienemmillä

ympäristövaikutuksilla.

Tarkoitus on muuttaa muutamat

jäljellä olevat lyhyen matkan kuorma-autot

joko biokaasu- tai sähkökäyttöisiksi

esimerkiksi paikallisiin

sääolosuhteisiin liittyvien teknologisten

näkökohtien mukaan.

Tekniikka on hyväksi

todettu, ja se on valmiina

saatavilla

”Vuoden 2019 lukuihin verrattuna

olemme onnistuneet vähentämään

hiilidioksidipäästöjämme yhteensä

70 prosenttia alueilla, joilla käytämme

paineistetulla biokaasulla

tankattuja kuorma-autoja”, kertoo

Tuomas Leimio, Managing Director,

Dachser Finland European

Logistics. ”Meille on erityisen tärkeää,

että jatkamme ympäristöystävällisempien

liikenneratkaisujen

etsimistä ja testaamista sekä

sopeutumista niihin erityyppisten

teknologisten kehitysaskeleiden ja

tieteellisten innovaatioiden avulla.

Sen vuoksi olemme myös investoineet

näihin biokaasuautoihin

– ja olemme siitä ylpeitä. Investointi

on ehdottomasti askel oikeaan

suuntaan, ja se antaa meille

arvokasta kokemusta toimintamme

muuttamiseksi jatkossa”, Leimio

jatkaa.

Investointia koordinoi Dachser

Finlandin kuljetuskumppani Savon

Kuljetus Oy. Paineistetusta

biokaasusta (CBG) koostuvan

polttoaineen toimittaa Gasum, joka

avasi hiljattain uuden biokaasun

tuotantolaitoksen Helsingin

tuntumaan. Dachser-kuljettajat on

varustettu määritetyillä polttoainekorteilla,

joilla he voivat ostaa

kuorma-autoihin ainoastaan biokaasua.

”Kaiken kaikkiaan paineistettu

biokaasu on osoittautunut erittäin

tyydyttäväksi valinnaksi hyvin

pienillä investointikustannuksilla.

Tekniikka on hyväksi todettu,

ja se on valmiina saatavilla. Lisäksi

ajoneuvojen toimintaominaisuudet

ovat samankaltaiset kuin vanhoissa

dieselautoissamme. Pohjimmiltaan

ne ovat siis samanlaisia

kuorma-autoja kuin kaikki muutkin,

mutta niiden ympäristövaikutukset

ovat huomattavasti pienemmät”,

selvittää Mika Malmivaara,

Operations Manager, Dachser Finland

European Logistics.

Managing Director Tuomas Leimio uusien biokaasukäyttöisten kuormaautojen

edessä.

33


UUSI LATURI TUNNISTAA

AKUN TYYPIN JA

KOON AUTOMAATTISESTI

Maailman johtava akunhallintaratkaisujen valmistaja

CTEK on kehittänyt ajoneuvojen akkujen lataamista

sekä ylläpitolataamista varten uudentyyppisen CS

ONE-laturin, joka hyödyntää APTO TM (Adaptive Charging)

-teknologiaa. CS ONE on CTEKin kaikkien aikojen

älykkäin akkulaturi, jossa APTO-teknologia hoitaa

kaiken ajattelun. Käyttäjän ei tarvitse tietää akun

tyyppiä tai kokoa eikä edes erottaa plus- ja miinusnapaa

toisistaan, minkä ansiosta lataaminen on ennennäkemättömän

turvallista ja helppoa.

Väärästä kytkennästä

johtuvaa kipinöintiä

ei tarvitse pelätä

CS ONE hoitaa automaattisesti

minkä tahansa 12V lyijyhappo- tai

litium-akun lataamisen ja ylläpitolatauksen

ilman käyttäjän suorittamia

erillisiä valintoja tai napin

painalluksia. Laite tunnistaa

automaattisesti plus- ja miinusnavan,

joten laturia ei voi kytkeä

akun latauspisteisiin väärin. Myöskään

väärästä kytkennästä johtuvaa

kipinöintiä ei tarvitse pelätä,

sillä se on estetty. Helposti seurattava

ajastin näyttää, miten kauan

akun täyteen lataaminen vie ja

myös sen, milloin tyhjässä akussa

on riittävästi virtaa ensimmäiseen

käynnistysyritykseen. APTO-teknologia

kommunikoi akun kanssa

tunnistaen sen koon, koostumuksen

ja kunnon sekä suorittaa

räätälöidyn latausohjelman (2-8

Amp), joka maksimoi akun suorituskyvyn.

Sisäänrakennettu lämpötila-anturi

säätää automaattiseseti

lyijyhappoakun latausjännitettä

eri lämpötiloissa siten, että lataus

on kaikissa olosuhteissa mahdollisimman

nopea ja turvallinen.

"Meistä on hienoa tuoda markkinoille

CTEK CS ONE, koska se ottaa

täysin uuden lähestymiskulman

akun huoltoon. Toimme älykkään

lataamisen ensimmäisenä markkinoille,

ja nyt tarjoamme APTOteknologian

myötä ensimmäisenä

täysin adaptiivisen latauslaitteen.

Maailman älykkäin, täysin adaptiivinen

laturi todellakin ajattelee

käyttäjän puolesta. Myös polaarittomat

liitännät, jonka ansiosta

ei enää tarvitse tietää plus- ja miinusnapojen

kytkennästä, tekevät

laitteesta ainutlaatuisen turvallisen

ja helppokäyttöisen", CTEKin

myyntipäällikkö Pasi Ahola kertoo.

CS ONE toimii niin henkilöautojen,

moottoripyörien, pakettiautojen,

vapaa-ajan ajoneuvojen kuin veneiden

akkujen kanssa. Manuaalisia

valintoja ei enää tarvita - riittää

kun kytkee laturin akkuun ja

CS ONE hoitaa loput: lataa, huoltaa

ja ylläpitää akun kuntoa. Akkua ei

tarvitse irrottaa ajoneuvosta lataamisen

ajaksi, eikä laturista lataamisen

jälkeen, minkä vuoksi ajoneuvo

on valmiina lähtöön milloin

tahansa.

Tärkeimmät ominaisuudet:

* Superfiksu ja superhelppo: ei

valintoja, ei painikkeita - CS

ONE vain yhdistetään mihin tahansa

12 V lyijyhappo- tai litiumakkuun

(LiFePO4) ja jätetään

tekemään työtään.

* Adaptive Charging Technology

(APTO): tunnistaa automaattisesti

akun tyypin ja koon sekä

sen tarpeet ja suorittaa tämän

jälkeen räätälöidyn latausohjelman,

joka lataa akun sopivimmalla

tavalla.

* Polaarittomat liitännät: kiinnitä

vain laturin johtimet akun latauspisteisiin

ja CS ONE tunnistaa

automaattisesti kumpi on

plus- ja kumpi miinusnapa.

* Viallisen kennon tunnistus: Jos

akkua ei voi turvallisesti ladata,

CS ONE tunnistaa tilanteen ja ilmoittaa

vikatilanteesta käyttäjälle.

* Helppokäyttöinen näyttö: ajastin

näyttää, milloin akkua voi

taas käyttää ja miten kauan latausaikaa

on jäljellä täyteen lataukseen.

Lisätoiminnot: Ota käyttöön lisätoimintoja

ilmaiseksi ladattavan

CTEK App -sovelluksen

avulla:

* RECOND -tila pidentää akun

34


käyttöikää palauttamalla vanhan

tai syväpurkautuneen

akun kapasiteettia.

* WAKE UP litium-akuille, joissa

on alijännitesuoja (UVP) tai

syväpurkautuneiden (jopa 0

V) lyijyhappoakkujen herättämiseen

latauskelpoiseksi.

* SUPPLY -tila muuntaa CS ONEn

12 V:n virtalähteeksi, jolloin ajoneuvon

asetukset pysyvät turvassa,

jos akku on poistettava.

* Lisäasetuksia mm latausjännitteen

ja -virran seurantaan.

* Laturin LED-valon kirkkauden

säätö.

Lisävarusteet: Uudenlainen

u-mallinen pikaliitin, joka helpottaa

laturin kytkentää akkuun.

Laturia suojaava kumipuskuri.

Seinäkiinnike. Sovitinkaapeli,

joka tekee laitteesta

yhteensopivan kaikkien olemassa

olevien CTEK-lisävarusteiden

kanssa.

35


SÄHKÖAUTOJEN

AUTOVERO POISTUU

JA HANKINTATUELLE

LUVASSA JATKOA

AkzoNobel on

kehittänyt

innovatiivisen

kalvotekniikan

AkzoNobel on kehittänyt innovatiivisen kalvotekniikan,

jonka avulla autonvalmistajat

voivat piilottaa tutka -anturit koristeellisten

metalliosien taakse.

Hallitus on päässyt sopuun budjetista ja ilmastotoimista,

joilla pyritään myös liikenteen

päästöjen vähentämiseen.

Budjettiriiheen nousi autokannan sähköistymisen kannalta

useita tärkeitä ja pitkään odotettuja edistämistoimia, joista

tärkeimpiä ovat täyssähköautojen autoveron poisto, sähköautojen

hankintatukien jatkuminen ja vähäpäästöisten työsuhdeautojen

etuuksien laajeneminen.

TÄYSSÄHKÖAUTOJEN AUTOVERO POISTETAAN

Autokannan sähköistymisen edistämiseksi täyssähköautojen

autovero poistetaan. Autoverovapautus koskee 1.10.

jälkeen ensirekisteröitäviä uusia täyssähköautoja. Täyssähköautojen

autoveron poisto lisää sähköautojen kysyntää,

sillä autovero lisää selvästi uusien autojen hankintahintaa.

Vaikka täyssähköautoilla autovero onkin pieni, 2,7

prosenttia auton hinnasta, veron poistolla on suuri merkitystä

autoa hankkivalle, sillä täyssähköautojen keskimääräinen

hankintahinta on vielä noin 55 000 euroa. Täyssähköautojen

keskimääräinen autovero on henkilöautoilla noin

1 500 euroa ja pakettiautoilla noin 1 400 euroa.

Tutkan läpinäkyvä kirkas kalvo, joka on täydennetty yhteistyössä

asiakkaiden kanssa, tarkoittaa, että autonvalmistajien

ei enää tarvitse huolehtia anturien piilottamisesta

kiinteän metallin taakse, mikä voi estää turvallisuusominaisuuksien,

kuten törmäyksenestovaroitusten,

signaalit.

AkzoNobel on hyväksytty kalvotuotteiden toimittaja tähän

sovellukseen, ja yksi maailman suurimmista automerkeistä

on äskettäin määritellyt yrityksen maailmanlaajuiseksi

tunnusten toimittajaksi.

"Ajoneuvovaatimukset muuttuvat koko ajan, ja olemme

erittäin iloisia siitä, että olemme ratkaisseet tämän vaikean

ongelman älykkäällä kalvopäällysteellä, joka mahdollistaa

tutkasignaalien kulkemisen läpi", kertoo Patrick

Bourguignon, AkzoNobelin auto- ja erikoispäällystysliiketoiminnan

johtaja.

"Se oli erittäin tekninen prosessi, johon kuului tiivis yhteistyö

asiakkaiden kanssa kalvon ominaisuuksien ja tutkansiirron

välisen korrelaation luomiseksi", hän jatkaa.

”Pinnalla se tarjoaa houkuttelevan, peilimaisen viimeistelyn.

Et voi nähdä kehittämäämme läpimurtotekniikkaa,

joka mahdollistaa signaalien paremman ja johdonmukaisemman

siirtämisen, mikä auttaa ihmisiä lopulta ajamaan

turvallisemmin. ”

Samalla täyssähköautojen ajoneuvoveron perusveroa korotetaan

hieman. Ajoneuvoveron korotus ei koske ennen

lokakuun alkua käyttöönotettuja täyssähköautoja.

"Täyssähköautojen autoveron nopeasti tapahtuvalla poistolla

on suuri symbolinen merkitys, sillä tähän asti jokaisesta

uudesta autosta on peritty autoveroa. Hankinnan veron

poistaminen nollapäästöisiltä autoilta on oikeansuuntainen

autokannan uusiutumista nopeuttava askel", kertoo

toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

36


CITROËN ë-Jumpy on

täyssähköpakettiautojen

markkinajohtaja

Citroën täyssähköpakettiautojen

myynti Suomessa alkoi vuoden

2020 lopussa ja kuluvan vuoden

aikana malli on noussut Suomen

myydyimmäksi täyssähköpakettiautoksi.

ë-Jumpyn osuus

kasvavassa sähköpakettiautojen

markkinassa elokuun 2021

lopussa oli 24,3 % (*. Täyssähkön

osuus kaikista myydyistä uusista

pakettiautoista oli elokuussa

2021 2,44%, kun vuotta aiemmin

vastaava osuus oli 0,66%.

Citroën ë-Jumpyn menestyksen taustalla

ovat mallin ominaisuudet, jotka

tekevät siitä lähipäästöttömästi kulkevan

ja elinkaarikustannuksiltaan

perinteistä polttomoottoripakettiautoa

edullisemman aidon työvälineen

eri alojen tarpeisiin: toimintamatka

on jopa 330 km (WLTP-syklin mukaisesti)

ja akun pikalataus lisää toimintamatkaa

lähes kaksikertaiseksi lounastunnin

aikana. Lisäksi ë-Jumpyssa

toteutuvat vastaavat käyttöominaisuudet

kuin perinteissä polttomoottoriversiossa:

kantavuus on jopa 1 275

kg, vetokyky 1 000 kg, tavaratilan tilavuus

jopa 6,6 m3 ja maksimi lastauspituus

yli 4 m (XL-versiossa).

Samaan aikaan Citroën on kasvattanut

koko pakettiautomallistonsa myyntiä

94,8 % edellisvuoteen verrattuna.

Merkin markkinaosuus on noussut

2,5 prosenttiyksikköä 5,8 %:iin (1-8,

2021).

Citroënin maahantuoja Auto-Bon Oy:n

yritysmyyntijohtaja Panu Lahtinen

selittää kasvua: ”Citroënin uusi sähköpakettiauto

ë-Jumpy ylivoimaisine

ominaisuuksineen, ja elinkaarikustannuksiltaan

hyvinkin kilpailukykyisenä,

on siivittänyt osaltaan koko merkin

nousua. Erityisesti Suomen suurimmassa

”tonniluokan” segmentissä

on Jumpyn markkinaosuus noussut

huimaa vauhtia. Merkittävää on myös

automaattivaihteisten pakettiautojen

myynnin määrän kasvu.”. ”Citroenin

5 vuoden takuu ja kilpailukyiset elinkaarikustannukset

ovat jatkossakin

kilpailukyvyn takeena.”, Panu lupaa.

Citroënin täyssähköisten pakettiautojen

valikoima kasvaa vielä vuoden

2021 aikana, kun pikkupakettiautojen

luokkaan saapuu uusi ë-Berlingo Van.

Malli tarjoaa kompaktin ja ketterän

työvälineen, johon mahtuu peräkkäin

kaksi eurolavaa ja kantavuutta riittää

jopa 800 kg. ë-Berlingo Vanin ennakkomyynti

tulee alkamaan jo syyskuussa,

kun mallin hinnat julkistetaan.

37


Sähköautojen akkupalot

tuottavat myrkkykaasuja

Vaikka sähköautojen akkupalot ovat vielä harvinaisia,

nousee aihe säännöllisesti keskusteluun. Eikä syyttä,

sillä sähköauton palo tuottaa erilaisia vaaratilanteita

kuin polttomoottoriauton.

Nykyinen säätely ei sellaista vaadi,

vaan taloyhtiöihin ja muihin tiloihin

saa asentaa latauslaitteita

ilman savunpoistoa. Myös ilmanvaihto

tulee tarkastaa, että myrkylliset

kaasut eivät pääse leviämään

rakennuksen muihin tiloihin niin,

että asukkaat joutuvat vaaraan.

”Sähköautojen isot akut ovat haavoittuvaisempia

kolaritilanteissa

verrattuna esimerkiksi polttomoottoriautojen

hyvin suojattuihin

polttoainesäiliöihin”, Suomen

Pelastusalan Keskusjärjestö SPE-

Kin johtava asiantuntija Kari Telaranta

sanoo.

Akkupaloja on toistaiseksi ollut

vähän, koska sähköautokanta on

nuorta. Telarannan mukaan akkupalojen

riski kuitenkin kasvaa autojen

ja niiden akkujen vanhetessa.

Vaikka akkujen ikä ei itsessään

aiheuttaisi ongelmia, voi autojen

käytön aikana kertyneet kolhut ja

auton muun tekniikan vanheneminen

tuottaa vaaratilanteita.

Myrkkykaasut

pahin ongelma

Sähköautojen akkupalojen suurin

ongelma on niissä syntyvä reaktio,

joka tuottaa palon tarvitseman hapen

ja palo näin pääsee jatkumaan.

Palon sammuttaminen on vaativa

tehtävä ja siinä tärkeintä on viilentäminen.

Palo voi kestää tunneista

kymmeniin tunteihin ja lopullinen

sammuttaminen voi vaatia melkoisesti

vettä.

Ongelma onneksi tunnetaan ja siihen

on keinot. Palon suurin ongelma

onkin toisaalla.

38

”Akkupalossa syntyvät myrkylliset

kaasut kuten vetyfluoridi ovat iso

huoli”, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

SPEKin palontorjuntatekniikan

turvallisuusasiantuntija

Lauri Lehto sanoo.

Kellaritiloissa

vaaranpaikat

Myrkyllisten kaasujen hallinta on

helpointa ulkona. Siksi esimerkiksi

parkkihalleissa syttynyt sähköauto

pitäisi aina kun mahdollista

hinata ulos. Vaarassa olevat ihmiset

pitää ohjata turvaan.

”Ongelmana ovat erityisesti vanhojen

asuinkerrostalojen matalat, vanhat

kellaritilat, joihin laitetaan sähköautojen

latauspaikkoja. Ahtaissa

tiloissa pienikin määrä vetyfluoridia

on iso ongelma”, SPEKin johtava

asiantuntija Kari Telaranta sanoo.

Parkkitilasta pitää olla sprinklerijärjestelmän

ohella tehokas savunpoistojärjestelmä.

”Kun sähköauton latauslaitteita

asennetaan parkkitiloihin, pitää palokestävyyden

lisäksi arvioida koko

tekninen kokonaisuus. Eli palon

tunnistamisen, palon pysäyttämisen

tai vähintään rajaamisen mahdollisuudet

sekä myrkyllisten kaasujen

ohjausmahdollisuudet teknisin

vaihtoehdoin”, Lehto sanoo.

Sammuttaminen vaatii

osaamista ja kalustoa

”Vanhoissa rakennuksissa voi olla

surkea tai olematon savunpoisto.

Tällaisissa tiloissa pelastushenkilöstön

on erittäin vaikea työskennellä

turvallisesti”, Telaranta sanoo.

Näissä tiloissa akkupalojen sammuttaminen

vaatii erikoisosaamista

ja varusteita, joiden käyttö asettaa

vaatimuksia sammutustyölle.

Lehto ja Telaranta suosittelevatkin,

että jos latauslaitteita asennetaan

vanhojen rakennusten sisätiloihin,

ne pitäisi aina asentaa

mahdollisimman lähelle ramppeja.

Näin autot saadaan mahdollisimman

helposti ulos.

Pelastuslaitoksilla on hyvät valmiudet

sammuttaa akkupaloja. Alan

toimijat ovat kouluttautuneet ja

hankkineet varusteikseen muun

muassa sammutuskontteja, jonne

palava auto voidaan pudottaa

jäähtymään.

”Paras ratkaisu on ilman muuta

saada auto veteen, jolloin auto

jäähtyy ja myrkkykaasut sitoutuvat

hallitusti veteen. Palamisen annetaan

tällaisessa tapauksessa jatkua

tarvittavan ajan”, Lehto sanoo.

Perinteiset automaattiset sprinkle-


ijärjestelmät auttavat jonkin verran,

mutta niissä pitää olla riittävät

vesimäärät, jotta palavaa autoa

voidaan sillä jäähdyttää. Tällä keinolla

voidaan Telarannan mukaan

hillitä ja rajata paloa niissä tiloissa,

joista ajoneuvon siirtäminen on

vaikeaa.

Paloturvallisuus otettava

huomioon, kun

latauspaikkoja

suunnitellaan

Latauslaitteiden asennuksen

suunnitteluun on syytä ottaa mukaan

sähkösuunnittelijan lisäksi

paloturvallisuussuunnittelija, joka

osaa arvioida tekniset ja rakenteelliset

ratkaisut, joilla mahdollistetaan

turvallinen sähköautojen

lataus. Näin toimii vastuullinen

kiinteistönomistaja, kun sähköautoilu

yleistyy.

Asia tunnetaan paloturvallisuusasiantuntijoiden

keskuudessa,

mutta julkinen keskustelu esimerkiksi

lainsäädännön osalta on ollut

vähäistä.

”Latauspaikkojen

rakentamista

koskeva EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

edellyttää,

että osana rakennusten pitkän tähtäimen

peruskorjausstrategiaa rakennusten

paloturvallisuutta parannetaan.

Tätä ei ole otettu Suomessa

mitenkään huomioon, vaikka

olemme tehneet tästä asiasta

aloitteita”, Telaranta sanoo.

39


Kaivukoneet valmiina

Engcon-rototilttejä varten

Japanilainen kaivukonevalmistaja

Takeuchi on

maailman johtavia alle

14 tonnin kaivukoneiden

valmistajia.

40

Engcon-rototiltti, älykäs ohjausjärjestelmä

ja automaattiset konekiinnikkeet

tehostavat myös pienten

kaivukoneiden työskentelyä,

ja kiinnostus näitä tuotteita kohtaan

on nyt suurempaa kuin koskaan

aiemmin. Samalla kun kiin-

nostus ja kysyntä Engconin tuotteita

kohtaan kasvavat, koneet halutaan

myös entistä lyhyemmässä

ajassa markkinoille. Jälleenmyyjän

luona kuluvan ajan minimointi

ja mahdollisimman nopea toimitus

asiakkaalle ovat entistä tärkeäm-


piä näinä aikoina, jolloin jokaisella

päivällä on hintansa.

Ensimmäinen kone,

johon on saatavilla

Engcon Ready -vaihtoehto

Engcon Ready -tehdasvaihtoehdon

lanseeraus on ensimmäinen askel

Takeuchin kanssa tehtävän yhteistyön

laajentamisessa, jonka tavoitteena

on tarjota tehdasasenteisia

ja integroituja ratkaisuja.

– TB295W on ensimmäinen kone,

jossa Engcon Ready on tehdasvaihtoehtona.

Se on hyvä valinta, koska

monilla markkinoilla tämä kone

varustetaan useimmiten Engconrototiltillä,

sanoo Fredrik Eklind,

joka työskentelee Engcon Control

Systemsillä tuotepäällikkönä.

Eklind kertoo, että Engconin proportionaalisen

ohjausjärjestelmän,

ergonomisten hallintakahvojen

ja työlaitteiden turvallisen

vaihdon takaavan lukitusjärjestelmän

tehdasasennus minimoi ajan,

joka jälleenmyyjältä kuluu koneen

valmistelemiseen asiakkaalle toimitusta

varten.

– Kun kone saapuu jälleenmyyjälle,

täydellisestä kokoonpanosta

puuttuvat ainoastaan Engconin

konekiinnike ja rototiltti, Fredrik

Eklind jatkaa.

Täysin integroitu ratkaisu

antaa monia hyötyjä

Nopeampien läpimenoaikojen lisäksi

tehdasasenteinen ratkaisu

tarjoaa asiakkaille myös muita etuja.

Verrattuna perinteiseen ratkaisuun,

jossa jälleenmyyjä suorittaa

asennukset, tehdasvalmis Engcon

Ready -vaihtoehto on täysin integroitu

ratkaisu, jossa Engconin ohjausjärjestelmän

komponentit on

integroitu osaksi konetta.

Kun TB295W-kaivukone tilataan

Engcon Ready -vaihtoehdolla varusteltuna,

kone toimitetaan Takeuchi-merkillä

varustetuilla Engcon-hallintakahvoilla,

konekohtaisella

kaapeliläpiviennillä ja hydraulisella

lukitusratkaisulla, joka

on sovitettu Engconin täysautomaattisiin

konekiinnikkeisiin, jotka

kytkevät työlaitteet, hydrauliikan

ja elektroniikan ilman, että

kuljettajan tarvitsee poistua ohjaamosta.

Kaikki tämä on kehitetty

erityisessä yhteistyössä Takeuchin

kanssa ja asennettu Takeuchin tehtaalla

Naganossa Japanissa, ja kaikella

on sama tehdastakuu kuin

muullakin kaivukoneella.

Engcon Ready -vaihtoehdolla varustellun

TB295W-kaivukoneen

tuotanto alkoi elokuussa 2021.

Ominaisuudet

• Hyvin edeltäjänsä kaltainen moderni muotoilu

• Kompaktin kokoinen, kevyt laite

• Helppokäyttöinen: kaikki toiminnot ohjattavissa kolmella napilla

• Muisti: 500 edellistä testiä (5820-mallissa oli 100 testiä)

• Aktiivinen, passiivinen ja manuaalinen näytteenotto

• Toimintalämpötila: -5°C – +50°C

• Nopeasti käyttövalmis, myös positiivisten testien jälkeen

• Suojausluokka: IP54

• Valaistu näyttö ja näppäimet

• Kalibrointiväli: 12 kk

• Sama, hygieeninen suukappale kuin Dräger 5820:ssa

• CR123a-paristo helposti itse vaihdettavissa

Dräger Alcotest 6000 antaa

luotettavan puhallustuloksen nopeasti

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Kuten 5820-malli, myös uudistunut 6000-malli on varustettu erittäin

tarkalla Dräger-sensoritekniikalla, joka mahdollistaa luotettavan

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

puhallustuloksen saamisen nopeasti. Laitteen ergonominen muotoilu

ja helposti paikoilleen napsautettava suukappale tekevät

testaamisesta sujuvaa ja vaivatonta. Nopeus, tarkkuus ja kestävyys tekevät

Dräger 6000:sta erinomaisen valinnan vaativiinkin olosuhteisiin.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi

41


Volkswagen tuo markkinoille

langattoman verkon

kautta tehtävät päivitykset

kaikkiin ID.-malleihin

• Kaikkiin ID.-malleihin – ID.3,

ID.4 ja ID.4 GTX – nyt saatavilla

langattoman verkon kautta tehtävät

veloituksettomat ohjelmistopäivitykset

• Ensimmäinen langaton päivitys

– ID.Software 2.3 – sisältää päivityksiä

mm. IQ.Light-led‐matriisiajovalojen,

kuljettajaa avustavien

järjestelmien sekä tuulilasinäytön

toimintaan

• Suomessa langattoman verkon

kautta tehtävät päivitykset alkavat

viikolla 40/2021

ID.-malliston ohjelmistoversio 2.3

tarjoaa täysin uusia toimintoja ja

42

optimoi jo olemassa olevia. Koko

ID.-malliston verkostoituminen

luo perustan Volkswagenin uudenlaiselle,

asiakaspainotteiselle

liiketoimintamallille. Toistaiseksi

Volkswagen on ainut suuren volyymin

autovalmistaja, joka tarjoaa

tätä teknologiaa asiakkailleen.

”Langattoman verkon kautta tehtävien

ohjelmistopäivitysten täysi

saatavuus korostaa Volkswagenin

innovaatioiden kapasiteettia ja

muodostaa perustan täysin uudenlaiselle,

digitaaliselle asiakaskokemukselle.

Samaan aikaan luomme

perustaa uudenlaisille digitaalisille

liiketoimintamalleille ja saavutamme

yhden päätavoitteemme

ACCELERATE-strategiassa”, sanoo

Volkswagen-brändistä vastaava

johtaja Ralf Brandstätter.

Langattoman verkon

kautta tehtävät päivitykset

ovat uusien liiketoimintamallien

perusta ja

lisäansaintatapa

Tulevaisuudessa Volkswagen

suunnittelee tarjoavansa asiakkailleen

veloituksettoman ohjelmistopäivityksen

joka kahdentoista

viikon välein pitääkseen autot

ajan tasalla ja parantaakseen asiakaskokemusta.

Volkswagen tähtää

myös lisätulojen ansaitsemiseen


testivaiheen aikana uusilla, tietoon

perustuvilla liiketoimintamalleilla

– palveluilla ja toiminnoilla, joita

asiakas voi halutessaan tai tarvitessaan

tilata. Näitä voisivat olla

esimerkiksi Travel Assist -järjestelmän

aktivointi tai parempi akun

suorituskyky pidemmillä matkoilla,

tai jopa automatisoidun ajamisen

toiminnot myöhemmässä vaiheessa.

Volkswagen näkee tässä

mahdollisuuden usean sadan miljoonan

lisäansioihin seuraavien

vuosien aikana.

Asiakas keskiössä

Langattoman verkon kautta tehtävät

ohjelmistopäivitykset on kehitetty

läheisessä yhteistyössä

Volkswagen-konsernin ohjelmistoyrityksen

CARIADin kanssa. ”Uudet

päivitykset ovat keskeisiä toimintoja

digitaalisessa, täysin liitetyssä

autossa. Niistä tulee nopeasti

osa asiakkaiden arkipäiväisiä

toimintoja, aivan kuten älypuhelimet.

Ohjelmistokehitys on nopeaa

ja toistettavissa olevaa. Työskentelemme

lyhyillä sykleillä, kuten

teknologiayritys, ja tarjoamme

vastaavasti päivityksiä asiakkaillemme

myös nopeassa tahdissa”,

sanoo Volkswagen-brändin teknisestä

kehityksestä vastaava johtaja

Thomas Ulbrich.

Volkswagen haluaa pitää asiakkaaseen

yhteyttä myös auton oston tapahduttua

tarjotakseen digitaalisia

palveluja. ”Autot, joissa on aina

viimeisin ohjelmisto, voivat tarjota

erinomaisen digitaalisen kokemuksen

ja ovat siten myös erittäin

tärkeitä tulevaisuuden menestyksen

kannalta. Säännöllisten ohjelmistopäivitysten

avulla auto ei

vain pysy ajan tasalla – vaan tulee

jopa paremmaksi”, jatkaa Ulbrich.

Päivityksillä optimoidaan

turvallisuus- ja

mukavuustoimintoja

Jotkut uudet toiminnot vaikuttavat

ID.Light-valoihin, valojuovaan tuulilasin

alaosassa. Se antaa nyt kuljettajalle

informaatiota, jolla kuljettaja

voi vaikuttaa energian säästöön

ajaessa, ja kun mukautuva vakionopeudensäädin

on käytössä.

Monitoimikameran kuvankäsittelyä

on myös parannettu, nyt se tunnistaa

myös moottoripyöräilijät ja

muut tienkäyttäjät nopeammin.

Sama pätee myös ajamiseen pimeässä;

kun autossa on IQ.Light-ledmatriisiajovalot,

dynaaminen valotoiminto

pystyy ohjaamaan etuvalojen

valokeilaa yhä tarkemmin.

Infotainment-järjestelmän grafiikat

tulevat rauhallisemmiksi ja

selvemmiksi, sekä ovat yhä intuitiivisempia

– tämä on osoitus siitä

kuinka Volkswagen reagoi asiakkaiden

antamaan palautteeseen.

Digitaalinen asiakaskokemus tulee

yhä keskeisemmäksi tekijäksi

tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä

koko auton eliniän ajan.

Osana ACCELERATE-strategiaa,

langattoman verkon kautta tehtävät

päivitykset luovat perustan uusille

liiketoimintamalleille ja asiakaskeskeiselle

tuoteoptimoinnille.

43


Pohjoismaiden suurin

vertaisvuokrausalusta Hygglo

on laajentunut Suomeen

HYGGLO ON POHJOISMAIDEN SUURIN TAVARANVUOK-

RAUSALUSTA, JOTA HYÖDYNTÄÄ RUOTSISSA JA NORJAS-

SA YLI 200 000 KÄYTTÄJÄÄ.

Ideana on tehdä tavaroiden

vuokraamisesta arkisempaa,

vähentää erityisesti kertakäyttöisten

tavaroiden ostamista ja tätä

kautta edistää kiertotaloutta.

Hygglon avulla yksityishenkilöt ja

yritykset pystyvät laittamaan tavaroitaan

turvallisesti vuokralle. Tavarat

ovat aina vakuutettuja vuokrauksen

ajaksi ja kaikkien käyttäjien

täytyy tunnistautua pankkitunnuksilla

rekisteröityessään. Nämä

Toimitusjohtaja Ola Degerfors.

ominaisuudet tekevät palvelusta

luotettavan ja helppokäyttöisen.

Tavaroiden vuokraaminen palvelun

kautta tarjoaa vuokraajalle

mahdollisuuden säästää rahaa ja

päästä käyttämään tavaroita, joita

ei halua omistaa. Yli 1000 eri kategoriaa

auttaa löytämään tavaroita

laidasta laitaan, riippuen vuokraajan

sijainnista ja tavaran saatavuudesta.

Yrityksen toimitusjohta-

44


ja Ola Degerfors kertoo, että kysyntä

kasvaa tasaisesti.

Odotamme innolla

tavaranvuokraustoiminnan

kasvua Suomessa

Laajentuminen tapahtui Kuinoma.fi:n

vertaisvuokraustoiminnan

oston myötä. Kuinoma oli Suomen

ensimmäinen vastaava tavaranvuokrausalusta.

Kuinoma

avattiin vuonna 2008 ja sitä ovat

käyttäneet aktiivisesti esimerkiksi

retkeilijät ja muut ulkoilulajien

harrastajat. Kuinoman perustaja

Markku Jussila on palkittu Keskon

Kestävän kehityksen palkinnolla

palvelun perustamisesta ja

tavaranvuokraustoiminnan edistämisestä.

Kuinoman käyttäjiä neuvotaan

Hygglon käyttöönotossa.

"Uskomme Kuinoman käyttäjien

siirtyvän mielellään Hyggloon sillä

Hygglossa on juuri niitä toiminnallisuuksia,

joita käyttäjät ovat meiltä

toivoneet. Tämän lisäksi Uskomme

vahvasti pohjoismaiseen yhteistyöhön

vertaisvuokrausalustan

kehityksessä. Kuinomalla ei

olisi ollut kasvuun ja kansainvälistymiseen

tarvittavia resursseja,

joten yhteistyö Hygglon kanssa

tarjoaa parhaan mahdollisen jatkuvuuden

käyttäjillemme" arvioi

Kuinoman Markku Jussila.

"Sisarpalvelullamme Tori.fi:llä on

erinomaisia kokemuksia suomalaisten

kiinnostuksesta kiertotalouteen.

Odotamme innolla tavaranvuokraustoiminnan

kasvua

Suomessa. Meille on myös tärkeää

päästä jatkamaan Kuinoman hienoa

pioneerityötä alalla" sanoo Ola

Degerfors.

Hygglo kuuluu Tori.fi:n taustayhtiön

Schibstedtin palveluverkostoon.

Schibstedt on kuulunut

Hygglon omistajiin vuodesta 2018.

"Tavaranvuokraus on tärkeä osa

kiertotaloutta sekä aikaisempaa

ekologisempia ja kestävämpiä kulutustapoja.

Nämä asiat tuntuvat

kiinnostavan suomalaisia yhä

enemmän. Uskommekin tämän

olevan hyvä ajankohta saada verkostoomme

kuuluva Hygglo myös

Suomeen" kommentoi Tori.fi:n toimitusjohtaja

Jussi Lystimäki.

www.hygglo.fi

45


MAD Liftkit -korotussarjan avulla

saat autoon lisää maavaraa

Toisinaan ilmenee tarvetta muuttaa ajoneuvon

jousitusominaisuuksia, kun tarvitaan

lisää maavaraa esimerkiksi maastoajoa

varten tai kun ajoneuvo muutetaan työkaluksi.

Kahan valikoimista löytyvien MAD Liftkit

-korotussarjojen avulla korotus onnistuu, ja

asennus on yksinkertaista.

Sopii monenlaiseen käyttöön

MAD Liftkit -korotussarja koostuu neljästä jousesta:

ajoneuvon etuosaan asennettavista kuormajousista

ja taakse asennettavista lisäjousista.

Korotusta maavaraan tulee asennuksen myötä

pari senttimetriä.

#yourlifetimematch

UUDET KESLA 22-SARJAN NOSTURIT

NYT SAATAVILLA!

Keslan uudet Z-nosturit tarjoavat entistä paremman lujuuden,

nopeuden, vakauden, ulottuvuuden ja huoltoystävällisyyden.

Saatavilla 12, 14 ja 17-tonnimetrin kokoluokissa.

Ota yhteys jälleenmyyjiimme ja kysy lisää!

Kongan Konepaja Oy puh. 0400 529 600 ja puh. 015 682 010 |

Konekorjaamo Riikonen Oy puh. 0400 371 204 |

SNM Oy / Maantec Oy puh. 0400 810 649 |

www.kesla.com

TTT Erätaito Oy puh. 050 5944 053

Yleisimmin maavaran korotusta kaipaavat

säännöllisesti hankalassa maastossa ajavat, esimerkiksi

metsästäjät. Toinen tyypillinen kohderyhmä

on huoltoyhtiöt, joiden ajoneuvot ovat

varustettu painavilla lisävarusteilla. Esimerkiksi

autoon asennetut puskulevy ja hiekoitin painavat

autoa alaspäin, mikä heikentää ajo-ominaisuuksia

ja -mukavuutta. MAD Liftkitin avulla

ajoneuvo saadaan nostettua takaisin normaalille

korkeudelle.

Helppo asennus ei vaadi

reikien poraamista

Kuten muutkin MAD-lisäjouset, myös Liftkitkorotussarjat

ovat helppoja asentaa. Jousien

kiinnitys on suunniteltu siten, ettei ylimääräisiä

reikiä tarvitse porata. Asennusaika on korotussarjasta

riippuen noin 1,5 – 3 tuntia.

Kaikki MAD-tuotteet on valmistettu huippulaatuisista

materiaaleista, ja niillä on sekä TÜV- että

RDV-hyväksyntä. Lisäksi Kaha tarjoaa niille

3 vuoden takuun. Lisäjousien kanssa voidaan

käyttää vakioiskunvaimentimia, mutta tehokkaammat

iskunvaimentimet (esimerkiksi

Bilstein B6) toimivat jäykemmän jousituksen

kanssa paremmin.

Ajoneuvo täytyy muutoskatsastaa aina kun jousitusta

muutetaan. Korotussarjan asennus ei

kuitenkaan muuta auton kantavuutta, joten katsastusprosessi

on yksinkertainen.

46


Dieselmoottorit ovat kohta

puhtaampia ja ekologisempia

Tammikuun 1. päivästä 2022

alkaen uusien N1-luokkaan

kuuluvien ja alle 3 500 tonnin

painoluokan pakettiautojen

täytyy olla varustettu

uudella Euro 6d -päästöstandardin

mukaisella moottorilla.

MAN TGE -malliston

autot täyttävät jo nämä uuden

vaatimuksen mukaiset

standardit – kiitos uuden

moottoriohjaimen ja päivitetyn

AdBlue-järjestelmän,

ne säästävät noin 10% CO2-

päästöjä jokaisella ajetulla

kilometrillä.

Koko kuljetussektori on muutosprosessissa.

Pian myös täyssähköiset

hyötyautot ovat yhtä normaalia

kuin älypuhelimet. Mutta matkalla

sinne, tarvitaan vielä pitkään

perinteistä polttomoottoria. Ja niitä

kehitetään edelleen. Tällä hetkellä

käytössä olevat MAN:in dieselmoottorit

ovat kohta puhtaampia

ja ekologisempia kuin aikaisemmin.

On kuitenkin huomioitavaa, että

muutos Euro 6d temp ja Euro

6d standardin välillä ei perustu

itsessään päästöarvoon, vaan

sallittuun ylitystekijään, jonka arvo

on asetettu todellisessa ajossa

tapahtuvaan mittaukseen ja

sen muutosarvoihin (RDE = Real

Driving Emission). Arvo ilmaisee

kuinka paljon typpioksidin (NOx)

lainmukainen määritelty raja-arvo

saa ylittyä testipenkissä tehdyn

WLTP-testin ja todellisen ajon välillä.

Uuteen Euro 6d:hen verrattuna

ylitystekijä on alennettu 2,1:stä

1,43:een.

Uudet alle 3 500 painoluokan MAN

TGE –pakettiautojen moottorit kuluttavat

huomattavasti vähemmän

polttoainetta ja tuottavat myös vähemmän

CO2-päästöjä. Kaikkien

moottoreiden vähennys on noin

9–10%. Todellisina lukuina esimerkiksi

L3H3-pakettiauto (normaali

akseliväli, korkea katto), jonka

moottorin teho on 103 kW (140

hv), tuotti aikaisemmin WLTP-testin

mukaisesti CO2-päästöjä 253

g/km (9,7l/100km) ja nyt lukemat

ovat 230 g/km (8,8l/100 km).

Uusissa Euro 6d –moottoreissa

on uudelleen kehitetty pakokaasun

puhdistusjärjestelmä lähellä

moottoria, uusi moottorinohjain,

suurempi AdBlue-säiliö (30 litraa)

sekä uusi pakokaasujärjestelmä.

Uudet Euro 6d –moottorit ovat

nyt standardina kaikissa MAN TGE

-malleissa.

Euro 6d –moottorien uusi SCRjärjestelmä

sisältää nyt kaksoisannostuksen,

jonka ansiosta CO2-

päästöjen aleneminen on mahdollista.

Järjestelmässä on toinen SCRkatalysaattori

sekä kaksoisannostus.

Kaksoisannostusteknologiassa

AdBlue syötetään kahteen peräkkäiseen

katalysaattoriin. Yksi

katalysaattoreista sijaitsee lähellä

moottoria, ja joka on pakokaasun

puhdistusmoduuli – toinen

katalysaattori sijaitsee kauempana

moottorista auton alla. Tämä

konsepti takaa typpioksidin tehokkaan

vähentämisen sekä korkeissa

että matalissa lämpötiloissa.

MAN TGE -mallistossa on nyt siis

aikaisempaa ekologisempi 2,0-litrainen

dieselmoottori mutta mallistoon

kuuluu myös täyssähköinen

MAN eTGE, joka mahdollistaa

paikallisesti päästöttömän ajamisen.

47


WASALINE SAI PALKINNON –

Vuoden Ropax alus

Ferry Shipping Summitissa syyskuussa,

Wasaline sai Ropax Ferry of

the Year -palkinnon.

Frans Baud sanoi konferenssissa, että

Aurora Botnia on fantastinen uudisrakennusprojekti

pienelle varustamolle.

Alus on suunniteltu mahdollisimman

ympäristöystävälliseksi

ja siinä on yhdistetty kaksipolttoainemoottorit,

jotka toimivat pääasiassa

LNG:llä, ja akkuratkaisut.

Moottoreita voidaan käyttää myös

biokaasulla. Lisäksi hän totesi, että

se on rakennettu paikallisesti.

"Olemme kiitollisia tästä palkinnosta,

joka osoittaa jälleen kerran, että

tämä Suomessa rakennettu alus on

erittäin kiinnostava ja että ympäristöystävälliset

ratkaisut kiinnostavat

maailmaa", sanoo Wasalinen toimitusjohtaja

Peter Ståhlberg.

MICHELIN

X ® MULTI grip

Kestävää turvallisuutta ja liikkuvuutta,

myös VAATIVISSA talviolosuhteissa

Yli 10% parempi

kilometritulos (1) . Antisplashreunus

vähentää vesiroiskeen

korkeuden 1/4 entisestä parantaen

kuljettajan näkyvyyttä merkittävästi

Yli 30%

parempi

kilometritulos (2)

MICHELIN X ® MULTI GRIP Z

MICHELIN X ® MULTI GRIP D

385/55 R 22.5 385/65 R 22.5 315/70 R 22.5 315/80 R 22.5

(1)

Sisäiset laskelmat 11/2020, vertailussa 385/55 R 22.5 ja 385/65 R 22.5 MICHELIN X® MULTI GRIP Z suhteessa edelliseen MICHELIN XFN2 -rengassarjaan.

48

(2)

Sisäiset laskelmat 11/2020, vertailussa 315/70 R 22.5 ja 315/80 R 22.5 MICHELIN X® MULTI GRIP D suhteessa edelliseen MICHELIN XDW ICEGRIP -rengassarjaan.


4G-telematiikkaa

käyttävä

kojelautakamera

turvallisuuden

parantamiseksi

Uusi monikäyttöinen ja

edullinen laite, Road-

View, on tarkoitettu hyötyajoneuvoihin

kaluston

seurantaan sekä pienentämään

riskejä ja parantamaan

kuljettajien turvallisuutta.

AddSecure julkisti AddSecure

RoadView-ratkaisun, joka on uusi

monikäyttöinen 4G-kameran ja telematiikkalaitteen

yhdistelmä.

Tämä hyötyajoneuvoihin tarkoitettu

huipputason kamera-telematiikkalaite

tarjoaa suoran GPS-seurannan,

HD-videokuvauksen ja yksityiskohtaiset

kuljettajan toimintaan

liittyvät tiedot.

Magnus Gunnergård, AddSecure

Smart Transportin VP Product

and Technology, sanoo: ”Uusi monikäyttöinen

laitteemme on hyötyajoneuvoihin

tarkoitettu mullistava

ratkaisu, jolla voidaan seurata

kalustoa, pienentää riskejä ja parantaa

kuljettajien turvallisuutta

edullisesti.”

”Olemme vuosien ajan auttaneet

suojaamaan Yhdistyneen kuningaskunnan

suurimpia raskaista

ajoneuvoista koostuvia kalustoja

tarjoamalla täysin integroituja

monikameraratkaisuja. Ne ovat

tuottaneet erinomaisia tuloksia

vähentämällä onnettomuuksia ja

pienentämällä vakuutusmaksuja.

Uuden kojelautakameran avulla

haluamme laajentaa nämä edut

hyötyajoneuvojen markkinoille ja

varmistaa, että asiakkaamme saavat

samantasoisen liikenneturvallisuuden

kuin raskaita ajoneuvoja

käyttävillä kuljetusyrityksillä on.”

Minimoi lopullisen

korvausvaatimuksen

kustannukset

150 asteen katselukulman ja

1080p-resoluution ansiosta Add-

Secure Dashcam tallentaa koko

edessä olevan tienäkymän ja tarjoaa

kiistattoman todistusaineiston,

jos onnettomuus tapahtuu. Dashcamin

tietojen avulla kuljettajat

voivat vapautua vääristä syytteistä.

Vahinkoilmoituksen toimittaminen

vakuutuksenantajille myös

nopeuttaa korvausvaatimusprosessia

kaikissa kuljettajasta johtuvissa

onnettomuuksissa. Tämä

minimoi lopullisen korvausvaatimuksen

kustannukset.

Waterlogic UK:lle kamera on osoittanut

arvonsa 12 kuukauden kuluessa

käyttöönotosta. Onnettomuudet

ovat jo vähentyneet yli 50 prosenttia.

Lisäksi kamera on useissa

tapauksissa vapauttanut kuljettajan

vääristä vakuutusvaateista.

Lee Shropshire, Waterlogic UK:n

kalustopäällikkö, kertoo: ”Kamerat

ovat parantaneet ajoneuvokantamme

turvallisuustasoa jo muutamassa

kuukaudessa. Laajennettuamme

kalustoa nopeasti suhteellisen

lyhyessä ajassa meillä oli

suuret onnettomuusluvut ja sen

myötä korkeat vakuutusmaksut.”

”Kameroiden asentaminen lisäsi

kuljettajien vastuuta liikennekäyttäytymisestä.

Kun lisäksi yhdistimme

kameroiden tiedot ja videoaineiston

kuljettajien räätälöityihin

uudelleenkoulutuksiin, onnettomuudet

vähenivät, vakuutusmaksut

pienentyivät ja kaluston kokonaisturvallisuus

parantui merkittävästi.”

AddSecure RoadView:n ansiosta

ajoneuvon sijaintia ja kuljettajan

toimintaa koskevat tiedot sekä videoaineisto

kaikista tapahtumista

ovat saatavilla saman helppokäyttöisen

verkkopohjaisen alustan

kautta.

Havaitut tapahtumat lähetetään

saman tien telematiikka-alustalle

pilvipohjaisen 4G-teknologian

avulla, ja ne ovat heti katsottavissa,

analysoitavissa ja ladattavissa.

Manuaalisen aktivointipainikkeen

avulla kuljettaja voi käynnistää videokuvan

tallentamisen milloin tahansa.

”Liikkuvampaa” ratkaisua

tarvitseville on saatavana mobiilisovellus

katseluun ja seurantaan

liikkeellä oltaessa.

49


Ejendals valmistaa nyt jalkineita

aurinkoenergiaa hyödyntämällä

Ejendals ja Jalas suojaavat

nyt sekä jalkoja että planeettaa.

Jalaksen jalkinetehtaalla Jokipiissä

otetaan nyt energiaa auringosta,

sillä tehdas saa osan käyttämästään

sähköstä 1 304 katolle asennetusta

aurinkopaneelista.

Aurinkosähköjärjestelmä tarjoaa

käytössä ollessaan useita ympäristöhyötyjä.

50

Suurin etu on se, että aurinkokennot

tuottavat sähköä uusiutuvasta

energiasta. Sähköntuotanto ei

aiheuta myöskään viihtyvyyshaittaa

tehtaan työntekijöille tai lähialueen

asukkaille. Lisäksi sähköntuotanto

tapahtuu sähkön käyttöpaikan

läheisyydessä, mikä vähentää

siirtoon liittyvää hävikkiä sähköverkoissa.

Energiaa katolla

Aurinkokennot on asennettu Jokipiin

tehtaan katoille, joten energiantuotanto

ei vaadi ylimääräisiä

maa-alueita. Sen sijaan aiemmin

tyhjänä ollutta kattotilaa on hyödynnetty

ympäristöystävällisellä

tavalla.

– Jokipiin tehtaan sähköntuotantoratkaisu

on hyvä esimerkki pitkäaikaisesta

tavoitteestamme vähentää

energiankulutusta ja fossiilisten

polttoaineiden osuutta kasvihuonekaasupäästöjen

rajoittamiseksi,

sanoo Ejendalsin EHSQ- ja

kestävän kehityksen johtaja Tommi

Ratilainen.

Taloudelliset investoinnit aurinkopaneeleihin

ja muihin laitteisiin

maksavat itsensä takaisin muutamassa

vuodessa. Ympäristöhyödyt

näkyvät välittömästi ja ovat pysyviä.

Paneelit tuottavat yli 420 MWh

sähköä vuodessa, mikä vastaa noin

20 prosenttia tehtaan sähköntarpeesta.


UUSI

Terberg Kinglifter TKS

ajoneuvotrukki 38HV (Stage V)

DIESELKÄYTTÖINEN AJONEUVOTRUKKI

TEHOKKAASEEN LASTIN PURKUUN

- Yksi tai kolmipyörävetoisena

- Eri runko- ja mastovaihtoehtoja

- Nostokorkeus jopa 4050 mm

- Nostokapasiteetti aina 2500 kg asti

- Lisävarusteena saatavilla saksimasto,

hydrauliset jatkopiikit, 4-tieajo,

hydrauliset tukijalat ja paljon muuta

Myynti: Jari Rahkonen

044 486 0310

jari.rahkonen@sigmatrukit.fi

www.sigmatrukit.fi

51


Polttokennot tarjoavat hiilineutraalia

voimansiirtoa pitkän matkan

liikkumiselle tulevaisuudessa

Sähköinen liikkuminen kehittyy nopeasti

ja sillä on tärkeä rooli liikenteen hiilidioksidipäästöjen

vähentämisessä.

Solutions -jaoksen johtaja, tohtori

Uwe Gackstatter sanoo. ”Näin ollen

polttokennojen ja akkujen välillä

ei ole kilpailua vaan ne täydentävät

toisiaan täydellisesti.”

Mutta kuinka taloudellista on liikuttaa

raskaita, yli 40-tonnisia

kuormia kuljettavia yhdistelmäajoneuvoja

pitkiä matkoja pelkällä

akkusähköllä, kun otetaan huomioon

sähkömoottorien vaatimien

akkujen paino, pitkät latausajat sekä

nykypäivän akustojen rajallinen

kantama?

Jopa 40-tonniset yhdistelmät voivat

lähitulevaisuudessa kulkea

yli tuhat kilometriä täysin sähkötoimisesti.

Uusiutuvista lähteistä

tuotetulla vedyllä käytettävät polttokennot

ja niillä sähköistettävät

voimansiirtolinjat mahdollistavat

ilmastoneutraalin tavaroiden ja

raaka-aineiden kuljettamisen.

Bosch ottaa ensimmäiset askeleet

tähän suuntaan kehittämällä polttokennovoimansiirtoa

ensisijaisesti

keskittyen kuorma- ja yhdistelmäajoneuvoihin,

ja yrityksen on

tarkoitus aloittaa tuotanto vuosina

2022–2023.

Kun polttokennoihin pohjautuva

voimansiirtolinja on vakiintunut

raskaisiin ajoneuvoihin, kehityksen

painopiste siirretään henkilöautoihin,

jolloin polttokennoista

tulee oleellinen osa tulevaisuuden

voimansiirtoa.

52

Miksi polttokennot ja vety ovat ratkaisevia

rakennuspalikoita tulevaisuuden

liikkumiselle?

1) Ilmastoneutraalius

Polttokennossa vety (H2) reagoi

ympäröivästä ilmasta saadun hapen

(O2) kanssa. Reaktiosta vapautuva

energia muunnetaan ajamisessa

käytettäväksi sähköksi.

Lämpö ja puhdas vesi (H2O) ovat

reaktion sivutuotteet. Vety tuotetaan

elektrolyysillä, jossa vesi hajotetaan

vedyksi ja hapeksi sähkön

avustuksella.

Polttokennoihin pohjautuvasta

voimansiirrosta saadaan täysin

hiilineutraali, kun siinä käytetään

uudistuvilla energialähteillä tuotettua

sähköä. Polttokennoilla on

pienempi hiilijalanjälki kuin akkusähköllä

toimivilla voimansiirtolinjoilla

erityisesti raskaassa kalustossa,

kun otetaan huomioon

tuotannon, käytön ja hävittämisen

aiheuttamat päästöt. Polttokennoajoneuvot

tarvitsevat vetytankin

lisäksi vain pienen akun puskurivarastoksi,

mikä pienentää niiden

tuotannon hiilijalanjälkeä huomattavasti.

“Polttokennon hyödyt korostuvat

erityisesti silloin, kun akkusähköllä

toimivat voimalinjat pärjäävät

huonosti”, Boschin Powertrain

2) Mahdolliset käyttökohteet

Vedyllä on korkea energiatiheys.

Yksi kilogramma vetyä sisältää

yhtä paljon energiaa kuin 3,3

litraa dieseliä. Henkilöauto tarvitsee

100 kilometrin matkaa varten

vain noin kilon vetyä, 40 tonnin

kuorma-auto tarvitsee noin seitsemän

kiloa. Kuten diesel ja bensiini,

vedyn tankkaamiseen tyhjästä täyteen

vie vain muutaman minuutin

ja matka voi jatkua.

”Polttokennot ovat paras valinta

suurten kuormien päivittäiseen

useiden kilometrien kuljettamiseen”,

Gackstatter summaa.

Jotta Pariisin ilmastosopimuksen

tavoitteisiin päästään, tulevaisuudessa

vetyä täytyy hyödyntää henkilö-

ja hyötyajoneuvojen lisäksi

myös junissa, lentokoneissa ja laivoissa.

Energia- ja terästeollisuus

suunnittelee myös vedyn hyödyntämistä.

3) Tehokkuus

Yksi voimansiirtovaihtoehtojen

ekologisuuden ja kannattavuuden

määrittelevistä tekijöistä on niiden

tehokkuus. Polttokennoajoneuvoissa

se on noin neljänneksen

suurempi kuin polttomoottoriajoneuvoissa.

Jarrutusenergian

talteen ottavat järjestelmät lisäävät

tehokkuutta ja akkutoimi-


set ajoneuvot, jotka voivat varastoida

sähköä suoraan ajoneuvoon

ja käyttää sitä työntövoimana ovat

vielä tehokkaampia.

Energiatuotanto ja sen tarve eivät

kuitenkaan aina kohtaa, joten sekä

tuuli- että aurinkosähkön ylijäämää

jää käyttämättä koska sitä ei

voida varastoida. Tässä kohdin vedyllä

on valttikortti. Ylijäämäsähkö

voidaan hyödyntää vedyn tuottamiseen,

jolloin sen voi joustavasti

joko varastoida tai käyttää.

4) Kustannukset

Vihreän vedyn kustannukset tulevat

laskemaan huomattavasti, kun

tuotantokapasiteetti nousee ja uusiutuvista

lähteistä tuotetun sähkön

hinta laskee. Yli 90 kansainvälisen

yrityksen järjestö Hydrogen

Council ennakoi monien vedyn

käyttökohteiden kulujen tippuvan

jopa puolella seuraavan kymmenen

vuoden aikana, jolloin niistä

tulee kilpailukykyisiä muiden teknologioiden

kanssa.

”Keskivälin aikajänteellä polttokennotoimisen

ajoneuvon käyttäminen

ei tule olemaan kalliimpaa

kuin perinteisellä voimansiirrolla

toimivan auton”, Gackstatter sanoo.

5) Infrastruktuuri

Nykyinen vetyasemien verkosto ei

ole vielä täydellisen kattava, mutta

noin 180 asemaa Euroopassa

tarjoavat jo riittävän peiton osalle

tärkeistä kuljetusreiteistä. Yritykset

useissa maissa tekevät yhteistyötä

puskeakseen verkoston laajentamista,

usein valtioiden tuella.

6) Turvallisuus

Kaasumaisen vedyn käyttö ajoneuvoissa

on yhtä turvallista kuin akkujen

tai muidenkin polttoaineiden

käyttö. Vetytankit eivät myöskään

nosta räjähdysriskiä. Vety

kyllä palaa yhdessä hapen kanssa,

mutta tulee räjähdysherkäksi vain

tietyn suhteen ylittävänä sekoituksena.

Vety on ilmaa noin 14 kertaa kevyempänä

molekyylinä hyvin epävakaa.

Jos esimerkiksi vetyä karkaa

tankista, se nousee nopeammin

ylös kuin se ehtii reagoida ympäröivän

hapen kanssa. Tutkijoiden

polttokennoautolla Yhdysvalloissa

vuonna 2003 toteuttamassa palotestissä

syntyi leimahdus, joka kuitenkin

sammui hyvin nopeasti. Itse

ajoneuvo säilyi suurilta osin vahingoittumattomana.

7) Ajoitus

Vedyn tuotanto on koeteltu ja teknisesti

suoraviivainen prosessi. Se

tarkoittaa, että tuotantoa voidaan

lisätä nopeasti kysynnän kasvaessa.

Lisäksi polttokennot ovat teknologialtaan

saavuttaneet riittävän

kypsyysasteen niiden kaupallistamiseksi

laajempaan käyttöön.

Hydrogen Councilin mukaan vetytalous

voi muuttua kilpailukykyiseksi

seuraavan kymmenen vuoden

aikana edellyttäen, että siihen

sijoitetaan riittävästi ja löytyy poliittista

tahtoa.

”Vetytalouteen siirtymisen aika on

nyt”, Gackstatter sanoo.

53


Tullikoirapatsas ilahduttaa

Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Tullin koiratoiminta näkyy jatkossa Helsinki-Vantaan

lentoasemalla pronssisen koirapatsaan muodossa.

Kunnianosoituksena Tullin yli 50-vuotiselle

koiratoiminnalle lahjoitettu patsas sijoittuu

monille lentomatkustajille tutulle paikalle Helsinki-Vantaan

lentoaseman matkustajaterminaaliin.

Musta koirapatsas, jolla Tullin valjaat

Tulli on saanut lahjoituksena pronssisen koirapatsaan,

joka on tehty kunnianosoituksena tullikoirien

menestyksekkäälle työlle. Patsaan on

suunnitellut ja rahoittanut Maija Hyvönen Hossain,

pronssivalun on tehnyt taiteilija Antti Nordin.

”Tullikoirapatsaan esikuva, huumekoira Dani

työskenteli Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

TULE TESTAAMAAN

SIEVIN UUTTA

HIKER ROLLER +S3

TURVAKENKÄÄ!

SAATAVILLA TÄNÄ SYKSYNÄ

VTR-WORKWEAR CENTEREISTÄ KAUTTA MAAN!

TULE

SKANNAUTTAMAAN

JALKATERÄSI!

ASIANTUNTIJAMME

OPASTAVAT OIKEIDEN

KENKIEN VALINNASSA.

KATSO MYYMÄLÄKOHTAINEN

KIERTUEAIKATAULU:

VTR-TAMPERE, 1.10. KLO 12-17

VTR-OULU, 4.10. KLO 12-17

VTR-KUOPIO 5.10. KLO 12-17

VTR-JYVÄSKYLÄ 6.10. KLO 12-17

VTR-VAASA 7.10. KLO 12-17

VTR-KOKKOLA 8.10.KLO 12-17

VTR-KONALA, HELSINKI 12.10. KLO 12-17

VTR-HERTTONIEMI, HELSINKI 13.10. KLO 12-17

VTR-TURKU 14. 10. KLO 12-17

VTR-LAPPEENRANTA 15.10. KLO 12-17

TÄYDEN PALVELUN TYÖVAATEKETJU

KOKKOLA, KUOPIO, OULU, VAASA, JYVÄSKYLÄ

TAMPERE, LAPPEENRANTA, HELSINKI, TURKU

54

WWW.VTR-WORKWEAR.FI/SIEVI


Rakennusala voi jatkossa paikantaa

kalustonsa yhdessä näkymässä ilman

erillisiä paikannuslaitteita

Ajoneuvo- ja laitepaikannusta

tarjoava ABAX lanseeraa

toiminnon, jonka

avulla raskaan kaluston yhdistäminen

IoT-verkkoon

on mahdollista ilman erillisiä

paikannuslaitteita ja koneen

merkistä riippumatta.

Uusi Smart Connect yhdistää

telematiikalla varustetun

kaluston suoraan etäseurantaan

ilman erillisiä paikannuslaitteita.

ABAX lanseeraa paikannuspalveluihinsa

Smart Connect-toiminnon,

joka hyödyntää raskaisiin ajoneuvoihin

valmiiksi asennettua telematiikkaa.

Tämän myötä tällaiseen

työmaakalustoon ei tarvitse

asentaa erillistä paikannuslaitetta,

ja samalla sen keräämä tieto saadaan

näkyväksi kaluston omistajille.

Rajapintojen avulla paikannusdata

siirtyy suoraan ABAX-järjestelmän

ohjausnäkymään samalla tavalla

kuin erillisen paikannuslaitteen

kanssa. Ratkaisussa on mahdollista

myös yhdistellä tehdasasenteisella

telematiikalla sekä erillisillä

paikannuslaitteilla varustettua

kalustoa, sillä kaikkea paikannusdataa

voidaan seurata yhdessä

näkymässä paikannustavasta riippumatta.

Ratkaisusta hyötyvät erityisesti

yritykset, joilla on useita kaivinkoneita

tai muuta raskasta kalustoa

– esimerkiksi maanrakennusyritykset,

rakennusala ja kalustovuokraamot.

Yhdessä paikassa tapahtuva,

yhtenäistä ratkaisua hyödyntävä

seuranta säästää paitsi aikaa,

myös huolto- ja järjestelmäkustannuksia

”Kaluston reaaliaikainen seuranta

vähentää tyhjäkäyntejä ja ajotunteja

ja siten myös huoltokustannuksia.

Kustannussäästö tehostuu

entisestään, kun koko kaluston ja

kaikkien koneiden käyttöä voidaan

seurata yhdestä järjestelmästä

konemerkistä riippumatta”, kertoo

ABAX Finland Oy:n Commercial

Director Olli Oivanen.

55


Ekologisia elämysmatkailupalveluita

Ounasjoen rannalla

Rovaniemi nousi jälleen otsikoihin

matkakohteena,

kun Netflixin The Most

Amazing Vacation Rentals

tosi-tv-sarjassa, kolme matkailija-asiantuntijaa

Luis D. Ortiz,

Megan Batoon ja Jo Franco esittelevät

erilaisille budjeteille sopivia

loma-asuntoja ympäri maailmaa

ja jakavat niihin liittyviä asiantuntijavinkkejä.

Kolmikko vierailee

Netflix-sarjan toisen tuotantokauden

jaksossa majoituspalveluita

tarjoavassa Ollero Eco Lodgessa

Rovaniemellä, Napapiirillä.

Sähkömoottorikelkkailua,

saunomista,

avantouintia ja lasi-iglu

Ounasjoen jäällä

56

Sarjan toisella tuotantokaudella,

kolme asiantuntijaa, vierailevat

perheomisteisessa ekologisia

majoituspalveluita tarjoavassa Ollero

Eco Lodgessa Rovaniemellä,

Napapiirillä. Netflixin maailmanlaajuinen

miljoonayleisö saa nyt

mahdollisuuden kurkistaa yhteen

maailman upeimmista loma-asunnoista

Rovaniemen Ollerossa, kun

juontajat Luis, Megan ja Jo avantouivat

ja ihastelevat maisemaa lasiiglusta

jäätyneellä Ounasjoella.

Ollero Eco Lodge, on neljän sisaruksen

Aaron, Artun, Amalian ja

Annin omistama Rovaniemeläinen

perheyritys, joka tarjoaa Sustainable

Travel Finland sertifioidusti

ekologisia majoitus- ja elämysmatkailupalveluita

Ounasjoen rannalla,

jossa luonto ja hiljaisuus ympäröivät

jokaisessa ilmansuunnassa.

Täällä sisarukset viettivät lapsuutensa

lomat ja viikonloput, tarjoten

nyt perinteisiä sekä ekologisia

elämyksiä vierailleen.

Ekologista paikallista

elämäntyyliä sekä

aktiviteetteja

Ekologisuus on otettu huomioon

kaikessa Olleron toiminnassa, rakennusmateriaaleista

energiankulutukseen

ja aktiviteetteihin. Asiakkaiden

käyttöön tarjotaan ympäristöystävällisiä

tuotteita ja vain

paikallisia ja ekologisia raaka-aineita.

Paikan päärakennuksena toimii yli

100-vuotias hirsirakennus ja majoitustiloina

toimivat lasi-iglu, sekä

punainen aittarakennus. Majoittumisen

lisäksi vieraille on tarjolla

erilaisia aktiviteetteja, jotka

toteutetaan Olleron ympäristös-


sä. Kaikki aktiviteetit on suunniteltu

siten, että jälkiä ympäristöön

ei synny.

Ollerossa on myös sisarusten isän

rakentama savusauna, joka on kevättulvista

huolimatta seissyt nykyisellä

paikallaan joen tuntumassa

jo lähes 40 vuotta. Mikä on sen

parempaa, kuin nauttia kunnon

löylyt, käyden välillä kastautumassa

avannossa tai pyörimässä lumihangessa.

visitrovaniemi.fi

57


EU-jäsenyys maksoi

viime vuonna

suomalaisille

141 euroa

asukasta kohden

Suomalaiset maksoivat viime vuonna EU:lle 781

miljoonaa euroa enemmän kuin saivat sieltä tuloja.

Nettomaksu nousi toissa vuodesta, jolloin

se oli 559 miljoonaa euroa. Asukasta kohden

nettomaksu oli 141 euroa vuodessa, ilmenee Euroopan

komission tilastoista.

Kaikkien jäsenmaiden maksut

unionille nousivat selvästi viime

vuonna. Nettomaksu kuvaa jäsenvaltion

EU:lta saamien tulojen ja

EU:lle tilitettyjen maksujen erotusta.

Suomalaisen nettomaksu

EU:lle oli viime vuonna 141 euroa

asukasta kohden, kun vastaava

summa oli toissa vuonna 101 euroa.

Nettomaksu oli 0,33 prosenttia

suhteessa Suomen bruttokansantuloon.

Nettomaksujen tasoon vaikuttavat

EU:n talousarvion tason muutokset

eri vuosien välillä ja EU:n tulot

muista rahoituslähteistä kuin

kansallisista jäsenmaksuista. Nämä

tulot saattavat vaihdella vuosittain

huomattavasti.

Suomen maksut unionille

kasvoivat selvästi

Viime vuonna Suomen suhteellinen

maksuosuus EU-budjettiin

oli 1,65 prosenttia (1,63 prosenttia

toissa vuonna). Suomalaiset

58

maksoivat viime vuonna EU:lle yhteensä

2 318 miljoonaa euroa. Tähän

niin sanottuun kansalliseen eli

valtion talousarviosta tilitettävään

osuuteen liittyvät maksut kasvoivat

302 miljoonalla eurolla (15

prosentilla) toissa vuodesta. Tästä

arvonlisäperusteisen jäsenmaksun

osuus oli 309 miljoonaa euroa

ja bruttokansantuloon perustuvan

maksun osuus 1 881 miljoonaa euroa.

Lisäksi Suomen osuus Britannian

maksuhelpotuksen rahoituksesta

oli viime vuonna 155 miljoonaa

euroa.

Viime vuonna Suomi keräsi 174

miljoonaa euroa tulleja ja sokerimaksuja,

joista 139 miljoonaa euroa

tilitettiin suoraan unionille ja

35 miljoonaa euroa jäi valtion talousarvioon

kantopalkkiotuloina.

Tanska suurin

nettomaksaja,

Unkari nettosaaja

Suurimmat nettomaksajat suhteessa

bruttokansantuloon olivat

viime vuonna Saksa (0,45 prosenttia),

Britannia (0,44 prosenttia) ja

Tanska (0,41 prosenttia). Asukasmäärään

suhteutettuna järjestys

hieman muuttuu: Tanska oli suurin

nettomaksaja (228 euroa asukasta

kohden). Seuraavina tulivat

Saksa (186 euroa) ja Ruotsi (184

euroa). Maksualennuksia saavat

jäsenvaltiot (Saksa, Tanska, Hollanti,

Ruotsi, Itävalta ja Britannia)

olivat kaikki alennuksistaan huolimatta

suurimpia nettomaksajia

sekä bruttokansantuloon että asukasmäärään

suhteutettuna.

Suurimmat nettosaajat suhteessa

bruttokansantuloon olivat viime

vuonna Liettua (4,53 prosenttia),

Kroatia (4,41 prosenttia) ja Unkari

(3,62 prosenttia). Asukasta kohden

laskettuna järjestys oli: Liettua

(766 euroa asukasta kohden),

Viro (600 euroa) ja Latvia (579 euroa).


Kiertueella mukana

Haapasalon Hatsapurit.

Tule herkuttelemaan!

9.-10.10.

la klo 10-18 ja su 10-16

Huikean Road Shown

päätösviikonloppu Kaarinassa

Tule mukaan Suomen suurimman Road Shown päätösviikonlopun juhlahuumaan

Best Caravanin Kaarinan toimipisteelle! Tarjolla on maukasta ruokaa, arvontoja,

ohittamattomia tarjouksia ja mukaansa tempaavaa ohjelmaa. Nähtävillä on myös

matkailuajoneuvouutuudet sekä Pohjois-Euroopan suurin matkailuauto, jonka

sisätilat ovat jopa 50 m 2 . Tutustu uudenlaiseen vapauteen matkustaa!

Lue lisää bestcaravan.fi/roadshow/kaarina

Road Show -kiertueella mukana: Haapasalon Hatsapurit |

| Ideapark Seinäjoki

Hodarikeisari | AuroraHut Oy | Vesivek | RST-Steel autovarusteet | Penalty Burger


www.gli.fi

www.gli.fi

www.gli.fi

www.gli.fi

Täyden palvelun logistiikkatalo

Täyden – Luotettavin palvelun kumppanisi

logistiikkatalo

Täyden – Luotettavin palvelun kumppanisi

logistiikkatalo

Täyden – Luotettavin palvelun kumppanisi

logistiikkatalo

– Luotettavin kumppanisi

Tarjoamamme ratkaisut perustuvat

asiakkaan kanssa yhdessä laadittuun

Tarjoamamme palvelusuunnitelmaan. ratkaisut Olemme perustuvat

asiakkaan aidosti Tarjoamamme läsnä kanssa asiakkaan ratkaisut yhdessä liiketoimintojen

perustuvat laadittuun

palvelusuunnitelmaan. kuljettamisessa, asiakkaan kanssa kumppanina.

yhdessä Olemme laadittuun

aidosti palvelusuunnitelmaan. Tarjoamamme läsnä asiakkaan ratkaisut liiketoimintojen

Olemme perustuvat

kuljettamisessa, aidosti asiakkaan läsnä kanssa asiakkaan kumppanina.

yhdessä liiketoimintojen

laadittuun

kuljettamisessa, palvelusuunnitelmaan. kumppanina. Olemme

aidosti läsnä asiakkaan liiketoimintojen

kuljettamisessa, kumppanina.

www.gli.fi

Patamäenkatu 4

33900 Tampere

www.gli.fi

Kristian Lella

050 919 2263

kristian.lella@gli.fi

Kristian Lella

Kuljetuspalvelut

» Täsmälliset kuljetusratkaisut

Kuljetuspalvelut

» Kuljetusten tukipalvelut

Kuljetuspalvelut

» Täsmälliset kuljetusratkaisut

Terminaali- Kuljetusten tukipalvelut

» Täsmälliset kuljetusratkaisut ja varastointipalvelut

Kuljetuspalvelut

» Lyhyt- Kuljetusten ja pitkäaikainen tukipalvelut

Terminaali- » Tehokkaat Täsmälliset terminaalipalvelut

kuljetusratkaisut ja varastointipalvelut

Terminaali- » Lyhyt- Kuljetusten ja pitkäaikainen tukipalvelut ja varastointipalvelut

Henkilöstövuokraus

Tehokkaat terminaalipalvelut

» Lyhyt- ja pitkäaikainen Terminaali- » Tehokkaat terminaalipalvelut

ja varastointipalvelut

Henkilöstövuokraus

» Lyhyeen Lyhyt- ja tai pitkäaikainen pidempäänkin varastointi vuokrasuhteeseen

Henkilöstövuokraus

» Tehokkaat terminaalipalvelut

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle

Lyhyeen tai pidempäänkin vuokrasuhteeseen

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle

» Lyhyeen tai pidempäänkin vuokrasuhteeseen

Henkilöstövuokraus

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle

» Lyhyeen tai pidempäänkin vuokrasuhteeseen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!