12.03.2022 Views

GWCF 2010 toimintakertomus

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Toimintakertomus 2010

Hallitus aloitti toimintansa 1.1.2010. Hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt: Jorma Sauli, Krister

Illman, Seppo Ikonen, Miiu Hakko, Leif Schmidt, Jari Ketomäki, Kaj Nygård ja Henry Hakala.

Puheenjohtajana Mika Tiainen.

Kerhon jäsenmäärä kauden päättyessä, 31.12.2010, oli 805 jäsentä.

Kevätkokoontuminen pidettiin Jyväskylän Laajavuoressa, Spa Hotelli Rantasipissä 14-16.5.2010

Kokoontumisen yhteydessä pidettiin sääntömääräinen vuosikokous. Kokousessa käsiteltiin mm. v. 2009

tulos- ja taselaskelma sekä vuosikertomus. Myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus tilikaudelle

01.01.2009-31.12.2009. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kari Rissanen ja sihteerinä Seppo Ikonen.

Kokoukseen osallistui 96 jäsentä.

Lauantainen kiertoajelu suuntautui Keski-Suomen ilmailumuseoon. Illalla oli palkintojen jako, arpajaiset ja

tietenkin ”jortsut”.

Kesäkokoontuminen oli Ellivuoressa 12-15.8.2010. Kokoontumisessa oli monipuolista ohjelmaa mm.

kiertoajelu Hämeen maisemissa, karaoketanssit, kerhon tarjoama treffipäivällinen, ym.

Syyskokoontuminen pidettiin 10-12.9.2010 Lappajärvellä, Kylpylä Kivitippu. Tapahtumaan osallistui

114 henkilöä . Kokoontumisen yhteydessä pidettiin sääntömääräinen vaalikokous johon osallistui 91

jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ismo Pesonen ja sihteerinä Seppo Ikonen.

Kokouksessa valittiin vuodelle 2011 kerholle puheenjohtaja, Mika Tiainen, sekä hallituksen erovuoroisten

tilalle Seppo Ikonen, Kaj Nygård, Henry Hakala ja Jari Ketomäki. Vanhoina jäseninä jatkavat Miiu

Hakko, Jorma Sauli, Leif Schmidt ja Krister Illman. Toiminnantarkastajaksi valittiin Juha Saranpää ja

varatoiminnantarkastajaksi Leena Hakala

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011. Jäsenmaksu on 30,00 euroa,

perhejäsenmaksu on 20 euroa, kannatusjäsenmaksu 100,00 eurossa. Liittymismaksu on 10 euroa.

Perinteiset pikkujoulut vietimme, Vaasassa, hyvin syöden ja ”humpaten”. Joulupukki vieraili ja toi

tullessaan pienet paketit tapahtumaan osallistuneille.

Kerholehtemme ilmestyi kolme kertaa toimintavuoden aikana. Lehden taitosta vastasi ZX-Repro ja

lehden painamisesta Kari Puhakka. Hallitus haluaa, jälleen kerran, antaa erittäin suuren kiitoksen Kari

Puhakalle lehden painamisesta ilmaiseksi.

Muissa luottamustehtävissä toimivat seuraavat henkilöt:

Nettisivuista vastasi Juha Saranpää sekä kerhotavarakaupasta Anne Lahdenne ja Manne Lingren.


Tilintarkastajina toimivat Juha Saranpää ja Kari Ketola

Hallitus kiittää edellämainittuja henkilöitä merkittävästä talkootyöstä kerhomme hyväksi.

Iso kiitos kuuluu myös kokoontumisten ja tapahtumien järjestelyistä vastanneille henkilöille: Leila ja

Veikko Saranpäälle, Henry Hakalalle, Team Tampesterille, Krister Illmannille, Annelle ja Mannelle ja

kaikille talkoissa mukana olleille sekä kerhoamme taloudellisesti tukeneille yhteistyökumppaneille.

Puheenjohtaja ja hallitus kiittää luottamuksesta ja toivottaa onnea ja menestystä vuodelle 2011.

Toimintakertomuksen vakuudeksi

Mika Tiainen

Puheenjohtaja

Seppo Ikonen

Sihteeri

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!