04.04.2022 Views

Kuljetus & Logistiikka 1 / 2022

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA

1/2022 • WWW.KULJETUSLEHTI.FI

ABAX Access -

yrityksen ajoneuvot, työkalut,

koneet ja laitteet

samalla alustalla


TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Kuljetuskumppani ratkaisee

ulkomaankaupan

onnistumisen............................ 4

Maxus-sähköajoneuvomallisto

laajenee 1+8 paikkaisella

bussilla....................................34

Suomi tyhjäkäyntitilastojen

kärjessä pohjoismaissa............6

Ajotaidon maailmanmestari

optimoi uuden Scanian .........38

Kaasuauto on turvallinen valinta

Metaanin ominaisuudet on

huomioitu autojen

tekniikassa............................. 12

Swappien uusi

puhelinautomaatti

ostaa ja myy älypuhelimia..... 18

Ratkaisut ammattidieselin

käyttöönottamiseksi on

tehtävä kiireellisesti................ 22

Onko liikennevakuutuksen

unohtamisesta seuraava

maksu kohtuuton?................ 42

Logistikas ja Rauma Marine

Constructions syventävät

yhteistyötään Rauman

telakka-alueella .....................44

Matkapuhelinsopimuksen

voimassaolon voi tarkastaa

tekstiviestillä ....................... 49

Routavauriot voivat vahingoittaa

autoa pahasti - ohjauskulmien

tarkistaminen saattaa

olla aiheellista .......................28

Pistepilvikartta auttoi

lähettirobottia likkumaan

sisällä ja pimeässä ............... 50

Helppoutta ja säästöä

polttoaineostoksiin

ammattiautoilijoille.............. 32

Johtava ilmailunäyttely ILA

22.-26.6.2022 Berliinissä....... 54

25. vsk

YHTEYSTIEDOT

Päätoimittaja M-T Toivola

lehti@kuljetuslehti.fi

+358 40 7175686

KÄYNTIOSOITE

Kuljetus&Logistiikka

Artturinkatu 2

BOX 29

FI 20200 Turku

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT

+358 40 717 5686

toimitus@kuljetuslehti.fi

www.kuljetuslehti.fi

Printti: ISSN 1458-1086

Verkko: ISSN 1798-7962


Pääkirjoitus

Autonkäytön

kustannuksia on

alennettava

Ruotsissa hallitus on päättänyt investoida 14

miljardia kruunua tukipakettiin, joka alentaa

muun muassa autonkäytön ja asumisen kustannuksia.

Suomessa on syytä ryhtyä samanlaisiin

toimenpiteisiin.

Polttoaineiden hinnat ovat nousseet rajusti syksystä lähtien

ja Venäjän käynnistämän sodan seurauksena hinnat

ovat kivunneet ennätyslukemiin. Kallis polttoaine vaikuttaa

kaikkiin suomalaisiin, sillä täällä auto on usein ainoa

mahdollinen tapa kulkea esimerkiksi töihin ja saada arjen

muut välttämättömät asiat hoidetuksi.

”Meille on tullut nyt erittäin paljon huolestunutta palautetta

niin palkansaajilta kuin yrittäjiltä. Hinnat ovat nyt

monissa tapauksissa ylittäneet jo sen pisteen, että työtä ei

ole kannattavaa ottaa vastaan”, Autoliiton toimitusjohtaja

Pasi Nieminen toteaa.

Hallituksen pitää kiireellisesti päättää työssäkäynnin tukemisesta

hillitsemällä autoilun kohonneita kustannuksia.

Keinovalikoimassa ovat muun muassa ajoneuvoveron

ja siihen sisältyvän käyttövoimaveron alennukset ja esimerkiksi

polttoaineverojen ja polttoaineista maksettavan

arvonlisäveron alentaminen. Käyttövoimavero voitaisiin

jopa poistaa. Toimenpiteet voidaan toteuttaa määräaikaisina

tai pysyvinä. Moottoribensiinin valmistevero on

tällä hetkellä noin 0,76 ja dieselin noin 0,59 euroa litralta.

Moottoribensiinin valmisteveroa on korotettu viimeisen

kymmenen vuoden aikana yli 13 ja dieselin 23 senttiä

litralta. Kuluttajahinnoissa valmisteveron päälle tulee

vielä 24 % arvonlisävero.

”Polttoaineesta kerätyt verotulot ovat valtiolle tärkeitä,

mutta tärkeämpää on ihmisten ja yritysten toimeentulon

mahdollistaminen. Hintojen nousu on nostanut arvonlisäverotuottoja

polttoaineista ennakoitua enemmän. Nyt on

oikea aika tukea kaikkien suomalaisten liikkumisen edellytyksiä

eikä vain uusien autojen ostajia”, Nieminen sanoo.

Ruotsissa hallitus on jo ryhtynyt toimiin ylläpitääkseen

yritysten ja kotitalouksien toimeentuloa esittelemällä yhteensä

14 miljardin kruunun eli noin 1,3 miljardin euron

tukipaketin. Paketti sisältää muun muassa diesel- ja bensiiniverojen

tilapäisen alentamisen, enintään 1500 kruunun

kertatuen autonomistajille sekä lukuisia muita lyhyen

ja pitkän aikavälin uudistuksia.

”Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien harvaan asutussa

maassa liikenteen pitää olla kilpailutekijä. Päättäjien

tulee vakavasti pohtia, voidaanko liikenteeltä kerätä

jatkossa yhtä paljon verorahaa kuin nykyään. Akuuttiin

kustannusten rajuun nousuun pitäisi tehdä nopeita

vaikka väliaikaisia ratkaisuja. Pidemmällä tähtäimellä

koko liikenteen verotus pitää miettiä uudelleen”, Nieminen

painottaa.

3


Kuljetuskumppani ratkaisee

ulkomaankaupan

onnistumisen

Kun valitsee kansainvälisissä kuljetuksissa kumppaninsa

huolellisesti, pääsee monessa asiassa helpommalla

eivätkä takkuilevat globaalit toimitusketjut pääse häiritsemään

liiketoimintaa.

– Asiantunteva huolitsija pystyy

huolellisella suunnittelulla ennakoimaan

kansainvälisten kuljetusten

kipukohtia ja huolehtii lähetyksen

perille ilman viivästyksiä,

FREJA Transport & Logisticsin

oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas

sanoo. Covid-19-pandemian

vaikutukset huolinta- ja kuljetusalaan

ovat olleet aika maltillisia,

ja maantieliikenteessä pandemian

vaikutukset ovat olleet suhteellisen

vähäisiä.

–Kuljettajille kuuluu iso kiitos, että

tavarat liikkuvat näinkin sujuvasti

varsinkin Euroopan unionin sisämarkkinassa,

Urmas sanoo.

Tavaraliikenne on kasvanut

Globaaleissa toimitusketjuissa

syyt ja seuraukset ovat monimutkaisia.

Tällä hetkellä merikuljetusten

konttipulan lisäksi tavaravalmistajien

bisnestä häiritsee raaka-ainepula

ja tietenkin kysynnän

ylittäessä tarjonnan myös hinnan

nousu. Hintojen nousu koskettaa

sekä raaka-aineita, puolijohteita

että kansainvälisiä kuljetuksia.

Ennakoimattomuutta edelleen aiheuttavan

covid-19-pandemian

seuraukset ovat moninaiset. Tava-

4


aliikenteessä pandemian vaikutus

on näkynyt lisääntyneinä kuljetusmäärinä,

eikä kasvu ole hetkeen

taittumassa Suomen Huolinta-

ja Logistiikkaliiton (SHLL) mukaan.

Liiton toimialakatsauksen

mukaan tavaraliikenteen arvon

kasvu on jatkunut vuonna 2021.

Pandemian yksi iso vaikutus on ollut,

että talouden aktiviteetti siirtyi

palveluista tavaroihin, jonka

seurauksena kansainvälinen tavarakauppaa

kiihtyi. Myös mittavilla

elvytystoimilla on ollut merkitystä

kysynnän kasvamiseen.

Suomen tavaraviennin määrä on

kasvanut 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla

viisi prosenttia. Kuitenkin

ensi vuoden puolella tavaraviennin

kasvun odotetaan jo hidastuvan.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos,

Etlan ennusteen mukaan

Suomen tavaravienti kasvaa

ensi vuonna 4,9 prosenttia ja

vuonna 2023 kasvua on 2,2 prosenttia.

Maailman tavarakaupan volyymi

kasvaa Kansainvälisen valuuttarahasto

IMF:n ennusteen mukaan tänä

vuonna 11 prosenttia ja vuonna

2022 noin seitsemän prosenttia.

Moderni ja kattava

kuljetuskalusto

Suomessa FREJA on kuljetusmuototarjoamaltaan

ja kapasiteetiltaan

suuri toimija kansainvälisissä

kuljetuksissa, mutta yrityskulttuuriltaan

FREJA on läheinen ja ketterä

palveluyritys.

Moderni ja innovatiivinen kalusto

yhdistettynä koko Euroopan kattavaan

partneriverkostoon tekee

kuljettamisesta kustannustehokasta

ja reagoinnista nopeaa. Vuoden

2021 keväästä lähtien FREJA

on tarjonnut maantiekuljetusten,

lento- ja merirahdin sekä vaativien

projektikuljetusten lisäksi lämpötilasäädeltyjä

maantiekuljetuksia.

Luotettavuus korostuu

poikkeusaikana

Korona-ajan suurin vaikutus Suomessa

Turussa pääkonttoriaan pitävälle

huolinta- ja kuljetusyritykselle,

FREJAlle on ollut, että kuljetuskaluston

käyttöaste on ollut

korkea. Oma kattava kalusto on

auttanut paikkaamaan merikonttikuljetusten

vaikeaa tilannetta, kun

tavaravirtojen määrät ovat suunnanneet

enemmän Keski-Eurooppaan.

Kattavat kuljetuspalvelut ovat

myös yksi syy, miksi FREJAn liiketoiminnan

positiivinen kehitys on

jatkunut koko koronakriisin ajan.

–Vahvuutenamme on osaava henkilökunta

sekä se, että korkealuokkainen

palvelumme toimii. Asiakassuhteemme

ovat pitkiä ja uusista

asiakkaista tulee usein pysyviä,

Urmas kiittelee henkilökuntansa

suorituksia.

Luotettavuus on nimittäin asiakkaille

tärkein asia kansainvälisissä

kuljetuksissa. Tavarat pitää saada

ajallaan ja ehjänä määränpäähän.

FREJA Transport & Logistics

oy:n toimitusjohtaja

Matti Urmas.

5


Suomi tyhjäkäyntitilastojen

kärjessä pohjoismaissa

Vuoden 2021 tilastojen mukaan Suomessa käytetään

ajoneuvoja tyhjäkäynnillä eniten kaikista pohjoismais-

ta. Esimerkiksi Tanskaan verrattuna Suomessa tyhjä-

käytetään ajoneuvoja kaksinkertainen määrä ABAXin

keräämien tilastojen mukaan.

Kylminä talvikuukausina turha tyhjäkäynti lisääntyy ja aiheuttaa ongelmia,

eikä vain kukkarolle vaan myös ympäristölle.

6


ABAX joka on yksi Euroopan

isoimmista telematiikkatoimijoista

on kerännyt viime vuoden

ajalta tilastotietoa ajoneuvojen

käyttöasteista. Näiden tilastojen

pohjalta on havaittu että Suomessa

tyhjäkäytetään keskimäärin

yhtä ajoneuvoa 45 tuntia vuodessa.

Tämä on verrattaen suuri luku

Tanskan 18 tuntiin vuodessa.

Tyhjäkäyntiä voidaan

vähentää

asennemuutoksen avulla

Kylminä talvikuukausina turha

tyhjäkäynti lisääntyy ja aiheuttaa

ongelmia, eikä vain kukkarolle

vaan myös ympäristölle. Tyhjäkäyntiin

liittyviä myyttejä on paljon ja

useimmat ovatkin varmaan kuulleet

joitakin niistä, kuten ”tyhjäkäynti

on hyväksi moottorille” tai että

”dieselmoottorit eivät käytä paljon

polttoainetta ollessaan tyhjäkäynnillä”.

Nämä myytit, kuten

monet muutkin, ovat kuitenkin

hyvin kaukana todellisuudesta.

Moottorikäyttöisen ajoneuvon

seistessä muusta syystä kuin pakollisen

liikenne-esteen vuoksi

7


Ajotapapalvelu applikaatio näyttää kuljettajan ajotapapisteet ja tyhjäkäynnin tilan.

ei ajoneuvon moottoria saa käyttää

enempää kuin kaksi minuuttia. Mikäli

ulkoilman lämpötila on kuitenkin

alle -15 ºC, saa moottoria ennen

ajoon lähtemistä käyttää enintään

neljä minuuttia.*

”Suomen talviset olosuhteet voivat

selittää osaltaan tyhjäkäyntitilaston

kärkipaikkaa verrattuna

muihin Pohjoismaihin. Uskon kuitenkin

vakaasti että oikeanlaisella

kuljettajien koulutuksella ja asennemuutoksella

voidaan saavuttaa

merkittäviä hyötyjä yrityksen

koosta tai toimialasta riippumatta,

” kertoo ABAX Finland Oy:n kaupallinen

johtaja, Olli Oivanen.

8

Ympäristövaikutusten

vähentäminen

ABAX näkee tyhjäkäynnin vähentämisen

haasteena ja haluaa auttaa

yrityksiä ja kalustovastaavia vähentämään

sen tuomia kustannuksia

ja ympäristöhaittoja. Se saa aikaan

haitallisia päästöjä ja tulee yritykselle

kalliiksi polttoaineen kulutuksen

vuoksi, mutta siitä aiheutuu

myös epäsuoria kuluja, koska se

lyhentää moottorin käyttöikää ja

kasvattaa korjauskuluja.

Viime syksynä he julkaisivat entistä

selkeämmän ympäristöraportin,

jonka avulla yritykset saavat helposti

ymmärrettävän kuvan kaluston

käyttöön liittyvistä ympäristöä

kuormittavista tekijöistä, sekä miten

voidaan säästää ajoneuvoihin

liittyvissä kustannuksissa.

Myös monet kuluttajat ovat sitä

mieltä, että kestävä kehitys arvona

ja osana yrityksen sosiaalista vastuuta

on tärkeää.

“Toivomme että asiakkaillamme

on aktiivinen rooli ympäristöä

ja yleensäkin kestävää kehitystä

kohtaan. Me työskentelemme itse

kestävän kehityksen arvojen mukaisesti

ja niiden noudattamista


seurataan useilla eri mittareilla ja toimintaa

pyritään jatkuvasti parantamaan,” sanoo Olli

Oivanen.

Polttoainekustannukset

kuriin

Yritykset joilla on paljon kalustoa joutuvat kohtaamaan

useita haasteita mitkä liittyvät ympäristöön,

esimerkiksi toimialat missä ajoneuvot

tekevät useita lyhyitä pysähdyksiä päivän aikana.

Usein on helpompi jättää auto tyhjäkäynnille

kuin sammuttaa moottori. Etenkin talvella

ajoneuvo jätetään usein tyhjäkäynnille, jotta

sen sisätilat pysyvät lämpimänä. Esimerkiksi

suomessa ankarat talviolosuhteet vaikuttavat

merkittävästi tyhjäkäynnin kestoon.

On tärkeää että yritykset sekä ajoneuvojen

kuljettajat tekevät toimenpiteitä turhan tyhjäkäynnin

vähentämiseksi, koska sillä on huomattava

merkitys ympäristön kannalta sekä

taloudellisesti. Polttoaineiden hintojen nousun

jatkuessa turhan tyhjäkäynnin välttämisen merkitys

korostuu yritykselle entisestään. Kaluston

polttoainekulut muodostavat huomattavat kuluerän

toimialasta riippumatta, ja helpoin keino

taloudellisen ajotavan ohella on tarpeettoman

tyhjäkännin välttäminen.

*Lähde:

https://www.minilex.fi/a/tarpeetonjoutok%C3%A4ynti-on-rajoitettu-muutamaanminuuttiin

9


valmistamaa hyd

Europortsille kaksi uu

Euroports Rauma Oy on tilannut

kaksi uutta hydraulinosturia nosturivalmistajaMantsinen

Group Ltd

Oy:ltä. Kyseessä on 200DEM Dual

Power -hydraulinosturit,jotka on

varustettu sekä diesel- että sähkömoottorilla.

Valmistaudummetälläinvestoinnillatulevaisuudessakasvaviinmateriaalivirtoihin.Uudet

nosturit

mahdollistavat useamman laivan

yhtäaikaisen operoinnin. Näinparannamme

entisestään Europortsin

palveluntuottokykyä, tekninen

päällikkö Petri Viinikkala kertoo.

– Uudet nosturit ovat entistä tehokkaampia

ja suunniteltu tämän

päivän työnteonvaatimuksiin. Tämä

investointi takaa tehokkaamman

työskentelyn ja samallavastaamme

myös kestävän kehityksen mukaisiin

tavoitteisiimme, Europortsinturvallisuuden

ja teknisten palveluiden

johtaja Jarmo Kivi sanoo.

Uudet nosturit tulevat kasvattamaan

Euroports Rauma yhtiöiden

kapasiteettia Lo-Lo-käsittelyssä.

Kyseiset 200DEM Dual Power -nosturit

ovat ensimmäiset tämänkokoluokan

kahden energialähteen nosturit,

jotka Mantsinen valmistaa.

– Kyseessä on nollapäästöiset

koneet, joilla päästään operoimaan

sähköllä, muttadiesel tarjoaa

mahdollisuuden käyttää ja siirtää

konetta paikasta toiseen mikälikäytettävissä

ei ole sähköliitäntää.

Tällä tavalla varmistetaan keskeytyksetönoperointi,

Mantsisen

Materiaalinkäsittelykoneet Liiketoimintayksikön

myyntijohtaja

Patrik Starck taustoittaa.

Käyttäjät tiiviisti mukana

prosessissa

Mantsinen kokoaa kaikki kokonaisina

toimittamansa nosturit

Rauman satama-alueella, josta ne

laivataan eri puolille maailmaa

Europortsin toimesta. Europortsin

käyttöön tulevista nostureista

ensimmäisen toimitus ajoittuu

vuoden 2022 lopulle ja toisen 2023

puoliväliin.

– Nosturien käyttöiät huomioiden

investointi kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

Avainhenkilöt ovat olleet

mukana jo investointitarpeen määrittelyvaiheessahuomioimassa

tarpeita

teknisten ja toiminnallisten

asioiden, kuten esimerkiksilaivojenja

sitä kautta nosturienkokoluokan

osalta, Viinikkala sanoo.

– Kun nostureita ryhdytään kasaamaan,

pääsevät laitteita käyttävät

ja huoltavathenkilöt tutustumaan

tarkemmin niiden ominaisuuksiin.

Näin he oppivat heti alustaalkaen

toiminnallisuuksia ja teknisiä asioita.

Henkilöstömme on hyvin tiivisti

mukanatässä prosessissa, Kivi lisää.

Nostureiden avulla Euroports

pystyy vastaamaan asiakasvaatimuksiin

entistäkintehokkaammin,

turvallisemmin ja ympäristöystävällisemmin.

Uusiutuvanenergialähteen,

eli tässä tapauksessa

sähkön avulla satamaoperaattori

kykeneevähentämään CO2-

päästöjä. Tämä on merkittävä osa

Europortsin kestävänkehityksen

strategiaa.

– Ympäristöasiat ovat ensiarvoisen

tärkeitä sekä Europortsille että

meidänasiakkaillemme. Nämä arvot

tukevat tätä investointipäätöstä.

Myösoperointikustannukset ovat

edullisemmat, mikä on suoraan

myös asiakkaan etu, silläpystymme

tulevaisuudessa tuottamaan

nosturipalveluita aiempaakustannustehokkaammin.

Polttoaine- ja

huoltokustannukset ovat oleellisiakustannuseriä

ja sähköllä tuotettuna

huoltotarve on huomattavasti

pienempi, Viinikkala sanoo.

10


tta Mantsisen

raulinosturia

11


Kaasuauto on turvallinen valinta

Metaanin ominaisuudet on

huomioitu autojen tekniikassa

12


Kaasuautoihin ja niiden turvallisuuteen

liittyy useita

mielikuvia, jotka eivät pidä

paikkaansa. Kaasuautot eivät räjähdä

bensiini- tai dieselautoa herkemmin

kolaritilanteessa, kaasun

haju ei ole syy välittömään paniikkiin,

eikä kaasun vuotaminen kaasuauton

polttoainejärjestelmästä

ylipäätään ole tavallista. Kaasuautoilla

saa myös ajaa kaikilla yleisillä

teillä, mukaan lukien tunneleissa.

Erilaiset autossa tapahtuvat kaasuvuodot

ovat niin harvinaisia, että

kaasuautojen maahantuojilla

sekä henkilöautojen että raskaan

liikenteen puolella ei ole niistä juurikaan

käytännön kokemusta.

”Teoriassa on mahdollista, että

polttoainejärjestelmään tulee kaasuputken

katkeamisesta aiheutuva

vuoto, ja se on otettu myös autojen

turvamekanismien suunnittelussa

huomioon. En ole kuitenkaan ikinä

kuullut, että tällaista olisi tapahtunut”,

Scania Suomen tuotepäällikkö

Michael Mannfors sanoo.

Samaa toteaa myös Škodan kaasuhenkilöautoja

maahantuovan Helkama-Auton

tekninen päällikkö

Petri Haapaniemi.

Kaasuauto on käytössä vähintään yhtä turvallinen kuin

perinteinen bensiini- tai dieselauto. Autojen käyttämä

metaani ei syty helposti, ja ilmaa kevyempänä se haihtuu

nopeasti. Lisäksi kaasun ominaisuudet on otettu

huomioon autojen turvatekniikassa. Suurin riski kaasuautojen

kanssa ovat huolimattomuusvirheet tankkaustilanteissa

– tosin nekään eivät johda kaasuvuotoihin,

mutta voivat rikkoa sekä auton että tankkausaseman.

”Vuodesta 2014 lähtien meidän

tietoomme ei ole tullut yhtään vaaraa

aiheuttanutta vuototapausta

tai vastaavaa tilannetta. Liikenneonnettomuuksia

toki voi sattua,

mutta niihinkään liittyen meille ei

ole tullut kyselyjä kaasuautojen

turvallisuudesta”, hän toteaa.

Kolme asiaa tekevät kaasusta

turvallisen käsitellä

Kaasuautojen polttoaine on käytännössä

metaania. Henkilöautoissa

sitä käytetään paineistettuna ja

raskaassa liikenteessä pääasiassa

nesteytettynä. Metaani on hajuton,

mauton, väritön ja myrkytön kaa-

13


Kaasuautojen tekniikassa mahdolliset

polttoainevuodot on otettu huomioon

erilaisin turvallisuusmekanismein,

jotka tarkistetaan huollon

yhteydessä pääsääntöisesti joka

toinen vuosi. Paineistettua kaasu.

Kaasulle ominainen haju on itse

asiassa hajuste, jota kaasuun lisätään

mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi.

Hajusteen ansiosta

kaasun haistaa jo siinä vaiheessa,

kun sen pitoisuus ilmassa on hyvin

pieni. Hajustetta lisätään vain paineistettuun

kaasuun. Nesteytetty

kaasu eli LNG ei haise miltään.

”Riskit kaasun käsittelyssä eivät

johdu kaasusta itsestään, vaan sen

olomuodosta. Esimerkiksi nesteytetty

kaasu on todella kylmää eli sitä

sisältäviin kaasuputkiin ei kannata

koskea. Paineistetun kaasun

yhteydessä puolestaan itse paine

aiheuttaa kaasua suuremman ris-

14

kin”, Gasumin Safety & Quality Manager

Ville Alho kertoo.

Kolme asiaa tekevät metaanista

turvallisen käsitellä:

Metaanin itsesyttymislämpötila

on huomattavan korkea, yli 600

celsiusastetta. Esimerkiksi dieselin

itsesyttymislämpötila on 210 ja

bensiinin 260 celsiusastetta.

Metaani on syttyvää vain silloin,

kun sen pitoisuus ilmassa on 5–15

prosenttia.

Metaani on ilmaa kevyempää. Tämän

takia se ei ulkoilmaan päästessään

jää paikalleen, vaan haihtuu

nopeasti. Se on myös helppo

poistaa sisätiloista tuulettamalla.

Käytännössä metaani tarvitsee

siis syttyäkseen erittäin otolliset

olosuhteet – ellei se ole ehtinyt jo

haihtua taivaan tuuliin.

Muista irrottaa

tankkauspistooli


sua (CNG/CBG) käyttävien autojen

jokaisessa kaasusäiliössä on lämpösulake

ja virtauksenrajoitusventtiili.

””Jos säiliön lämpötila jostain syystä

nousee niin paljon, että säiliön

rajat alkavat tulla vastaan, ei säiliö

missään nimessä räjähdä, vaan

kaasu purkautuu säiliöstä lämpösulakkeen

kautta hallitusti ulos.

Täysi tankki purkautuu noin 90 sekunnissa

tyhjäksi auton ulkopuolelle”,

Helkama-Auton Petri Haapaniemi

selittää.

Myös nesteytettyä kaasua (LNG/

LBG) käyttävissä raskaan liikenteen

ajoneuvoissa on säiliöissä

varoventtiilit, jotka estävät automaattisesti

kaasunsyötön moottoriin

mahdollisissa vikatilanteissa.

Lisäksi kaasunsyötön voi katkaista

manuaalisesti.

””Mahdollisissa vikatilanteissa auton

järjestelmä varoittaa kuljettajaa

esimerkiksi paineenlaskusta

tai vuodosta. Lisäksi järjestelmässä

on törmäystunnistin, joka aktivoituu

tietyssä kiihtyvyydessä”,

Scanian Mannfors kertoo.

Gasumin Ville Alhon mukaan suurin

turvallisuushuoli kaasuautoissa

on niiden tankkauksen yhteydessä

tapahtuvat huolimattomuusvirheet.

Gasumin tankkausasemilla on

ollut tilanteita, joissa tankkaaja ei

ole muistanut irrottaa tankkauspistoolia

autosta ja lähtenyt liikkeelle.

””Tällainenkaan tilanne ei tosin johda

kaasuvuotoon, vaan tankkausletkun

irtoamiseen ja sen myötä asemalle

tilapäisesti aiheutuvaan toispuoleiseen

käyttökatkoon. On mahdollista,

että myös autoon voi tällaisessa tilanteessa

tulla vaurioita”, hän toteaa.

15


VR Transpoint tuo kahdeksan

kaasurekkaa maantieliikenteeseen

Kuvaaja: Juho Kuva

VR Transpoint on etulinjassa

suunnittelemassa ja operoimassa

logistiikkaketjuja, joiden

tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen

leikkaaminen nopealla

aikataululla. VR Transpoint

investoi vähäpäästöisiin

maantiekuljetuksiin ja yhtiön

ensimmäiset nesteytettyä

maa- ja biokaasua käyttävät

rekat ovat aloittaneet kaupallisessa

liikenteessä.

16

"Vahvimpia valttejamme päästöjen

vähentämisessä ovat täysin

päästöttömät ja tehokkaat sähkövetoiset

rautatiekuljetukset, mutta

päästöjen vähentäminen on tärkeää

myös maantiekuljetuksissa.

Investoimalla vähäpäästöisiin kuljetuksiin

autamme myös asiakkaitamme

pääsemään heidän omiin

ympäristötavoitteisiinsa ja samalla

tämä hyödyttää laajemmin myös

yhteiskuntaa ympärillämme," sanoo

VR Transpointin johtaja Martti

Koskinen.

Tehokkaita menopaluukuljetuksia

Asiakkaille räätälöidyt logistiikkaratkaisut

ovat osa VR Transpointin

strategiaa vähentää kuljetusten

päästöjä entisestään. Volvon

toimittamat kaasurekat käyttävät

polttoaineena nesteytettyä maa- ja

biokaasua. Uuden kaluston myötä

on mahdollista saavuttaa merkittäviä

päästövähennyksiä saatavilla

olevan kaasun alkuperästä riippuen.

"Maantielogistiikassa kaluston

polttoainekysymysten lisäksi liikenteen

suunnittelu on tärkeää,

jotta kuormat ovat täysiä ja tyhjänä

ajoa vältetään. Kaasurekkamme

ovat uudenlaisia säiliö- ja konttikalustoyhdistelmiä,

joiden rakenteen

ansiosta pystymme tekemään

tehokkaita meno-paluukuljetuksia

– menosuunnassa Suomen vientisatamiin

käytetään kontti- ja paluusuunnassa

puolestaan säiliökalustoa",

Koskinen kertoo.


Tapahtuman juontaa Helena Riihitupa!

Live-musiikista vastaa Lockdown Dogs!

Lisäksi tarjolla maittavaa ruokaa ja juomaa!

Lauantain

erikoisvieraana

Maltti jaValtti!

Yhdellä

lipulla kaksi

päivää!

Ei ennakkomyyntiä. Alle 12 vuotiaat ilmaiseksi!

Liput vain

portilta

10 € /kpl

TAWASTIA TRUCK

WEEKEND

15.-16.7.2022

Kantolan tapahtumapuisto • klo 10–18

Puusepänkatu 9, 13110 Hämeenlinna

Täysin uusittu Tawastia Truck Weekend kokoaa Kantolan tapahtumapuistoon

vaikuttavan kattauksen nähtävää ja koettavaa rekkanäyttelyn,

kuljetusmessujen sekä pienoismallien muodossa.

Tule ja tutustu - www.tawastiatruckweekend.fi

Aluekuva: Hämeenlinnan kaupunki // Ajoneuvokuva: Jere Salonen

Y H T E I S T Y Ö S S Ä


Swappien uusi puhelinautomaatti

ostaa ja myy älypuhelimia

Puhelinautomaatilla voi kierrättää vanhan älypuhelimen

ja vaihtaa sen uudenveroiseksi huollettuun

iPhone-puhelimeen. Ensimmäiset automaatit sijaitsevat

Turussa, Tampereella ja Vantaalla.

Kunnostettujen iPhone-puhelinten

kauppaa johtava suomalainen

Swappie tuo kauppakeskuksiin

Pohjoismaiden ensimmäiset puhelinautomaatit.

Automaatille voi jättää

vanhan älypuhelimen, saada siitä

hyvityksen ja vaihtaa sen Swappien

uudenveroiseksi huoltamaan

iPhoneen. Automaatille voi tuoda

myös rikkoutuneita puhelimia, jolloin

Swappie hoitaa niiden kierrätyksen.

Swappien tavoitteena on tehdä

kunnostetuista älypuhelimista valtavirtaa

ja tarjota sitä varten uusia

mahdollisuuksia myydä sekä ostaa

kunnostettuja puhelimia innovatiivista

teknologiaa hyödyntäen. Uudenaikaiset

automaatit lanseerataan

ensi alkuun kolmessa kauppakeskuksessa

eri puolilla Suomea:

Turun Skanssissa, Tampereen Koskikeskuksessa

sekä Vantaan Myyrmannissa.

“Tällä hetkellä vain noin 20 prosenttia

vanhoista puhelimista päätyy

Suomessa kiertoon. Kuitenkin

valtaosa älypuhelinten päästöistä

(83 %) syntyy valmistuksesta, kuljetuksesta

ja ensimmäisen vuoden

käytöstä. Vaihtamalla kunnostettuun

iPhoneen säästää sekä rahaa

että luontoa”, sanoo Swappie Suomen

maajohtaja Minttu Rautiainen.

“Suomalaiset rakastavat kaikenlaisia

automaatteja – postipakettikin

noudetaan mieluiten automaatilta.

Me Swappiella haluamme tehdä

vanhojen älypuhelinten kierrättämisen

mahdollisimman helpoksi

kuluttajille ja maksamme meille

myytävistä puhelimista reilun hinnan.

Automaateilla tämä onnistuu

helposti, nopeasti ja luotettavasti

ilman erillistä toimitusaikaa”, Rautiainen

jatkaa.

Asiakkaan näkökulmasta

käyttökokemus on helppo ja

nopea

Automaatit on valmistanut israelilainen

Cellomat, joka kehittää jatkuvasti

uusia keinoja älypuhelinten

kiertotalouden edistämiseksi.

Cellomatin patentoitu, tekoälyä

hyödyntävä ja pilvipohjainen automaatti

mahdollistaa puhelinten

nopean ostamisen, vaihtamisen ja

myynnin.

Automaatti tarkistaa välittömästi

vanhan puhelimen kunnon ja varmistaa

IMEI-tunnistuksen avulla,

ettei laite ole varastettu. Puhelinten

oikeudellinen tila tarkistetaan

kansainvälisesti kootusta Check-

MEND-tietokannasta ja mustalle

listalle joutuneet puhelimet palautetaan

heti.

“Olemme hyvin innoissamme yhteistyöstä

Swappien kanssa ja siitä,

että voimme yhdessä tuoda Suomeen

automaatit, joilla älypuhelimen

osto, myynti ja vaihto onnistuu

sukkelasti. Asiakkaan näkökulmasta

käyttökokemus on helppo

ja nopea: hyvitys maksetaan tilille

heti seuraavana arkipäivänä. Jos

vaihtaa samalla uuteen huollettuun

iPhoneen, ei tarvitse kuin maksaa

välisumma. Puhelimen saa heti mukaan”,

kertoo Cellomatin toimitusjohtaja

Itzik Chayun.

Automaattiin jätetyt käytetyt iPhonet

matkaavat eteenpäin Swappien

tehtaalle, jossa ne kunnostetaan

taas uudenveroisiksi ja laitetaan

myyntiin Swappien verkkokauppaan,

myymälöihin tai puhelinautomaatteihin.

”Tämä on meidän asiakkaille odotettu

uutinen. Haluamme monipuolisesti

edistää kiertotaloutta ja

Swappien puhelinautomaatti täydentää

Skanssin entisestään laajoja

palveluja. Ensimmäistä kertaa pystymme

tarjoamaan asiakkaidemme

käyttöön automaatin, joka palvelee

käytetyn puhelimen myyntiä

ja ostoa. Osa asiakkaistamme suosii

vahvasti itsepalvelua ja toiset taas

kaipaavat henkilökohtaista palvelua,

jota edelleen saa liikkeistämme.

Swappien automaatti vastaa

uudella tavalla puhelimien kierrätykseen

ja kysyntään. Kierrätys on

helppoa, kun uudenveroiseksi huollettuun

puhelimeen voi vaihtaa helposti

kauppareissun varrella”, sanoo

Skanssin kauppakeskusjohtaja Maarit

Hurme.

Automaatit on avattu kuluttajille.

Kaikilla automaateista ostetuille

puhelimilla on samat palautusehdot

kuin Swappien verkkokaupassa,

sisältäen 14 vuorokauden

vaihto- ja palautusoikeudet sekä 12

kuukauden takuun. Pilottiprojektin

aikana automaateista kerätään

myös palautetta, jota hyödynnetään

konseptin kehittämiseen jatkossa.

https://swappie.com/fi/swappienpuhelinautomaatit/

18


19


Laser puolitti rekka-auton

peruuttamiseen käytettävän ajan

Ajomestarit Oy on ottanut Essityn pehmopaperivaraston

lastauslaiturilla käyttöön laserit, jotka helpottavat yhdistelmäajoneuvokuljettajien

työtä. Laser piirtää maahan vihreän

viivan, jota kuljettaja seuraa peruuttaessaan pari-kolmekymmentä

metristä autoa lastauslaituriin. Terminaalityönjohto

kuvaa laseria arjen innovaatioksi, jonka ansiosta on

säästynyt työaikaa ja työturvallisuus parantunut.

Ajomestarit Oy:n terminaalityönjohtaja

Jyrki Niemisen (vas.) ja terminaalipäällikkö

Juuso Niemisen

mukaan laserin käyttö lastausalueen

merkinnässä on uutuus, josta

kuljettajat ovat antaneet paljon

positiivista palautetta. Essityn

pehmopaperivaraston lastauslaiturilla

laserit otettiin käyttöön lokakuussa

2021.

Aikaisemmin ahtaalla lastausalueella

sattui ”tasaisen harvakseltaan”

vaaratilanteita, kun pitkät

yhdistelmäajoneuvot kolhivat toisiaan

ja rikkoivat lastauslaitureiden

reunoja. Työaikaa tuhlaantui

vahinkojen selvittelyyn ja korjaamiseen.

Kokonaiskustannukset

olivat vuosittain tuhansia euroja.

”Pahimpia työajan syöppöjä olivat

kuitenkin päivittäiset peruuttamistilanteet,

joihin kului jopa 15

minuuttia per auto. Pitkä yhdistelmäajoneuvo

oli haastava peruuttaa

suorana lastauslaituriin, kun

oli pimeää ja pysäköintiruudun

merkinnät peittyneet lumen alle”,

kertoo Ajomestarit Oy:n terminaalipäällikkö

Juuso Nieminen.

Välttääkseen vastaavat haasteet

Ajomestarit Oy otti laserit käyttöön

lokakuussa 2021 juuri ennen pimeää

vuodenaikaa. Toimittajaksi löytyi

kotimainen fotoniikkayritys Keypoint

Oy, jolla on 30 vuoden kokemus

lasereista eri sovelluskohteissa.

Laserin käyttöönotto on osa

lean-ajattelua

Laserien käyttöönoton jälkeen

20


kuorma-autojen peruuttamisajat

ovat puolittuneet. Ajot ovat pysyneet

aikataulussa, kun kuormaautot

ovat päässeet turhia jonottamatta

hakemaan tavaraa lastauslaiturilta.

”Ajansäästö on merkittävä, kun laskee,

että tässä käy päivittäin kuormattavana

useita kymmeniä autoja.

Jos niistä jokainen pääsee jatkamaan

matkaansa kymmenen

minuuttia nopeammin kuin aikaisemmin,

se vapauttaa työaikaa

muihin tehtäviin useita tunteja

päivässä”, laskee Ajomestarit Oy:n

terminaalityönjohtaja Jyrki Nieminen.

”Ja aikahan on rahaa. Hukan vähentäminen

on lean-ajattelua, jonka

mukaisesti pyrimme jatkuvaan

kehittämiseen yhdessä päämiehemme

Essityn kanssa”, lisää Nieminen.

Laserviivat kaikkiin

terminaaleihin

Lastausalueen toimintojen kehittäminen

on ollut mieleen myös

yhdistelmäajoneuvokuljettajille.

Terminaalien piha-alueita ei ole

useinkaan mahdollista laajentaa,

vaikka niitä käyttävien autojen pituus

on kasvanut viimevuosina jopa

34,5-metriin.

”Kuskit ovat sanoneet, että laserit

pitäisi olla käytössä joka terminaalin

pihassa niin täällä Suomessa

kuin muuallakin maailmassa.

Laserviivasta on apua kokeneemmallekin

peruuttajalle”, toteaa Juuso

Nieminen.

Ajomestarit asensi laserit 5,5 metrin

korkeuteen, jonka tuloksena laserviiva

on lähes pisimmän yhdistelmäajoneuvon

pituinen. 30-metrinen

laserviiva näkyy yhtä vahvana

koko viivan pituudelta. Työturvallisuusriskiä

laservalo ei aiheuta,

koska laserviivan teho jakaantuu

koko viivan pituudelle, ei keskity

pistemäisen alueeseen.

”Kuljettajilta saamamme palautteen

perusteella vaikuttaisi siltä,

että olemme pioneereja laserin

käyttöönotossa terminaalitoiminnassa”,

sanoo Jyrki Nieminen.

Keypoint Oy on perheomisteinen

fotoniikkayritys, joka suunnittelee,

valmistaa, markkinoit ja myy

teollisuuslasereita, Theralux-laserhoitolaitteita

ja Ichnos-4D-tutkia.

Keypoint on valmistanut lasereita

monien eri toimialojen tarpeisiin

jo 30 vuoden ajan. Lastausalueen

merkintä on laserin uusin

sovelluskohde. Yritys sijaitsee Jyväskylässä.

Ominaisuudet

• Hyvin edeltäjänsä kaltainen moderni muotoilu

• Kompaktin kokoinen, kevyt laite

• Helppokäyttöinen: kaikki toiminnot ohjattavissa kolmella napilla

• Muisti: 500 edellistä testiä (5820-mallissa oli 100 testiä)

• Aktiivinen, passiivinen ja manuaalinen näytteenotto

• Toimintalämpötila: -5°C – +50°C

• Nopeasti käyttövalmis, myös positiivisten testien jälkeen

• Suojausluokka: IP54

• Valaistu näyttö ja näppäimet

• Kalibrointiväli: 12 kk

• Sama, hygieeninen suukappale kuin Dräger 5820:ssa

• CR123a-paristo helposti itse vaihdettavissa

Dräger Alcotest 6000 antaa

luotettavan puhallustuloksen nopeasti

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Kuten 5820-malli, myös uudistunut 6000-malli on varustettu erittäin

tarkalla Dräger-sensoritekniikalla, joka mahdollistaa luotettavan

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

puhallustuloksen saamisen nopeasti. Laitteen ergonominen muotoilu

ja helposti paikoilleen napsautettava suukappale tekevät

testaamisesta sujuvaa ja vaivatonta. Nopeus, tarkkuus ja kestävyys tekevät

Dräger 6000:sta erinomaisen valinnan vaativiinkin olosuhteisiin.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi

21


Ratkaisut ammattidieselin

käyttöönottamiseksi on

tehtävä kiireellisesti

Poikkeuksellinen ja erittäin

nopea kuljetuskustannusten

nousu iskee erityisen kovaa

suomalaisiin kuljetusyrittäjiin

ja Suomen logistiseen kilpailukykyyn.

Kauppakamarit

peräänkuuluttavat nopeita

toimenpiteitä yritysten

auttamiseksi ja esittävät

yhtenä ratkaisuna ammattidieselin

käyttöönottoa.

Hämeen kauppakamarin Aluesuunnittelu-

ja logistiikkavaliokunnan

jäsen, Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjien

hallituksen puheenjohtaja

Pasi Saarinen vaatii vieläkin nopeampia

ja suorempia tukitoimia.

”Poikkeuksellisen kovaan polttoaineen

hinnannousuun on vastattava

nyt. Tarvitaan nopeita toimia,

kuten ammattidieselin käyttöönottoa,

joiden avulla rakennetaan

silta yrityksille vaikean tilanteen

yli. Aikaa odottaa vaikkapa vuoden

päähän ei ole”, sanoo Keskuskauppakamarin

johtava asiantuntija

Päivi Wood.

Ammattidiesel tarkoittaa kuormaja

linja-autoille tankatuista litroista

maksettavaa veronpalautusta.

Dieselin hinnannousu on vaikuttanut

merkittävästi sekä kuljetusyritysten

toimintaan, että suomalaisten

yritysten logistiseen kilpailukykyyn

verrattuna kilpailijamaihin.

Tulevaisuudessa logistiikan

kustannuksia tulevat lisäämään

myös EU-tasolla tehtävät ratkaisut.

Wood muistuttaa, että tulossa on

lisäkustannuksia maantieliikenteen

lisäksi myös merenkulkuun

ja ilmailuun. Samaan aikaan kuljetusyrittäjien

tulisi kyetä investoimaan

puhtaampaan kalustoon liikenteen

päästöjen vähentämiseksi.

Päätöksiä keinoista ei

yksinkertaisesti ole varaa jäädä

odottamaan

”EU-lainsäädäntö antaa mahdollisuuden

ammattidieselin käyttöönottoon.

Kuljetusyrittäjät voivat

kuorma- ja linja-autojen osalta

hakea polttoaineverosta palautusta.

Tällä nopealla toimella, joka on

täysin Suomen omissa käsissä, tasattaisiin

tilannetta kilpailijamaihin

nähden ja autetaan kuljetusyrityksiä

tämän hetken kriittisessä

tilanteessa. Päätöksiä keinoista

ei yksinkertaisesti ole varaa jäädä

odottamaan, helpotusta akuuttiin

tilanteeseen on saatava heti. Ammattidiesel

voidaan ottaa käyttöön

myös ns. kustannustukena, samalla

mallilla kuin koronapandemian

aikana yrityksiä tuettiin akuutin

kriisin yli“, sanoo Wood.

Hämeen kauppakamarin Aluesuunnittelu-

ja logistiikkavaliokunnan

jäsen, Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjien

hallituksen puheenjohtaja

Pasi Saarinen vaatii vieläkin

nopeampia ja suorempia tukitoimia.

”Polttoaineveron alennus

auttaisi nopeammin akuuttiin ongelmaan.

Lisäksi biopolttoaineiden

osuuden laskeminen aiemmalle

lähtötasolle olisi toinen mahdollisuus

auttaa kuljetusyrityksiä tässä

vaiheessa”, toteaa Saarinen.

22


Kiveniskemän korjauttaminen

säästää ympäristöä ja rahaa

Talven jäljiltä ajoradalle jäänyt

hiekoitus ja tienpinnasta

irtoava kiviaines aiheuttavat

keväisin runsaasti kiveniskemiä

tuulilaseihin. Iskemä

tuulilasissa kannattaa

korjauttaa aina mahdollisimman

pian, jos se on korjattavissa,

sillä näin iskukohta

ei pääse laajenemaan ja riko

koko lasia. Lasin korjauttaminen

ajoissa säästää rahaa

ja on aina myös ympäristön

kannalta kestävämpi

ratkaisu.

Kevätauringon paiste sulattaa parhaillaan

Suomen autoteitä. Ilmiössä

on paljon hyvää, mutta samalla teille

jää talven jäljiltä suuret määrät hiekoitusta,

joka sinkoaa helposti esimerkiksi

edellä ajavan auton renkaista

tuulilasiin. Keväisin autokorjaamoilla

nähdäänkin tästä syystä paljon

kiveniskemätapauksia.

Ongelma on viime vuosina ollut erityisen

ajankohtainen, sillä nollan

ympärillä vaihtelevat talvilämpötilat

edellyttävät usein tavallista runsaampaa

hiekoitusta, mikä taas kasvattaa

tuulilasivaurioiden riskiä entisestään.

Vahinkokorjaamo Autoklinikan

vinkeillä kivien aiheuttamaa

harmia on kuitenkin mahdollista

vähentää.

1. Suojaa kiveniskemä läpinäkyvällä

teipillä

Syntynyt iskemä kannattaa suojata

mahdollisimman nopeasti läpinäkyvällä

teipillä. Näin lika ja kosteus

eivät pääse vaurioon ja korjauskohdasta

saadaan usein lähes huomaamaton.

2. Korjauta kiveniskemä pian

Alle kahden euron kokoinen kiveniskemä

on yleensä vielä korjattavissa

ilman tuulilasin vaihtoa, mutta korjauttaminen

kannattaa hoitaa mahdollisimman

nopeasti. Oman onnensa

nojaan jätetty iskemä laajenee nimittäin

helposti halkeamaksi johtaen

lopulta koko tuulilasin vaihtoon.

Autoilijoiden on myös hyvä muistaa,

että rikkinäinen tuulilasi on aina

turvallisuusriski. Etenkin kevätauringon

paistaessa pienikin iskukohta

voi heijastaa valoa ja haitata

näin ajonäkyvyyttä.

3. Lasivakuutus kattaa kiveniskemän

korjauksen

Mikäli ajoneuvon vakuutuspakettiin

sisältyy lasivakuutus, kiveniskemän

korjauttaminen on asiakkaalle veloituksetonta.

Vakuutusyhtiö maksaa

siis korjauksen kokonaisuudessaan.

Kiveniskemän korjauttaminen

ei myöskään edellytä vahinkoilmoituksen

tekemistä vakuutusyhtiöön

tai vaikuta bonuskertymiin.

4. Tarkkaile tuulilasin kuntoa aktiivisesti

Vaikka tuulilasissa ei olisi selkeästi

näkyviä iskemiä, lasin kuntoa kannattaa

tarkkailla aktiivisesti. Iskemä

voi nimittäin jäädä herkästi huomaamatta,

jos osumakohta sattuu

sijaitsemaan esimerkiksi peilin takana,

pyyhkimien alla tai lasipinnan

alalaidassa.

– Kiveniskemän bongaus ja korjautus

ajoissa säästää autoilijalta merkittävän

summan rahaa, ja mukavana

bonuksena koko lasin vaihdon

välttäminen on myös ympäristön

kannalta kestävämpi ratkaisu.

Viime vuonna korjasimme yli 50 %

Autoklinikan korjaamoille tuoduista

laseista niiden vaihtamisen sijaan

säästäen näin kulua, jätettä ja päästöjä

– ja kaikissa tapauksissa varmistimme

tietysti, että vaurioitunut

tuulilasi oli mahdollista korjata turvallisesti

ja laadukkaasti ilman tuulilasin

vaihtamista, kertoo Autoklinikalla

tuulilaseihin liittyvästä koulutuksesta

vastaava Ken Silvander.

23


Dieselbakteeri voi "halvaannuttaa" m

- suomalainen Dieselbar sai patentit

Kuvat: Harri Hvitsjö

Lahtelainen Dieselbar Oy on tehnyt pitkään kehitystyötä

ymmärtääkseen dieselbakteerin käyttäytymistä esimerkiksi

raskaan kaluston ja laivojen tankeissa. Epäpuhtauksien

vuoksi yllättäen sammunut moottori voi aiheuttaa vakaviakin

vaaratilanteita. Jos polttoainepumppu tai ruiskusuutin

tuhoutuu, korjauskustannukset voivat olla jopa kymmeniä

tuhansia euroja. Nyt ongelman ratkaiseva painekiertomenetelmä

on saanut suojakseen patentit.

Tankkeihin helposti kertyvä mikrobikasvusto

on dieselmoottorin

vihollinen. Nykyisin käytössä olevat

biodieselpolttoaineet eivät sisällä

rikkiä, joka tappaisi haitallisia

mikrobeja. Sen sijaan biodiesel

sitoo itseensä vettä, joka edistää

dieselbakteerin kehittymistä.

alkaa. Polttoaine voi silmämääräisesti

vaikuttaa puhtaalta, ja jos

tankkiin ei näe kunnolla, saattaa

bakteeripommi kyteä piilossa esimerkiksi

loiskelevyjen takana, kertoo

patentoidun puhdistusmenetelmän

kehittänyt lahtelaisyrittäjä

Harri Hvitsjö.

eivät pääse aiheuttamaan yllättäviä

vaaratilanteita.

Kemikaalivapaa, ekologinen

puhdistustapa

Dieselbar-painekiertopuhdistus

on täysin ekologinen menetelmä,

jossa bakteereista puhdistettu diesel

palautuu puhdistettuun polttoainetankkiin.

Tankki voi olla koko

ajan paikoillaan eikä sitä tarvitse

tyhjentää.

Saastunut polttoaine on jälleen

käyttökelpoista kiertopainepuhdistuksen

jälkeen. Ainoastaan suodattamalla

erotettu kiinteä jäteaines

ja vesi toimitetaan ongelmajätelaitoksen

käsiteltäväksi.

- Kosteus tiivistyy tankkiin ja sitoutunut

vesi ”vapautuu” laskeutuen

tankin pohjalle. Bakteerikasvusto

lisääntyy ja levääntyminen

Hvitsjön yritys Dieselbar Oy aloitti

toimintansa tankkauspalveluilla

vuonna 2017. Tankkausten yhteydessä

Hvitsjö alkoi tutkia tankkeja

tarkemmin ja löysi niistä merkittävän

epäkohdan. Mikrobikasvusto

oli usein saanut kasvaa pelottavankin

rauhassa juuri siksi, että näkyvyys

tankkiin oli olematon.

Dieselbakteerin aiheuttama levä veneen

tankista.

24

Harri Hvitsjö alkoi suunnitella ongelmaan

ratkaisua. Kehitystyö vei

aikaa noin viisi vuotta. Hvitsjön

kehittämä puhdistusmenetelmä

on nyt myös patentoitu.

Dieselbar-painekiertopuhdistuksen

yhteydessä tankkiin voidaan

asentaa huoltoluukut. Patentoidut

"manusluukut" voidaan asentaa

turvallisesti jälkikäteen mihin tahansa

tankkiin. Jatkossa puhdistuksen

tilaaja voi luukkujen ansiosta

tarkastaa tankin puhtauden

helposti itse, jolloin epäpuhtaudet

Paloauton tukkeutunut imuputki.


oottorin vaikka keskellä merenselkää

painekiertopuhdistukselle

Tankkiin ohjataan voimakas painepulssi,

joka irrottaa bakteerikasvuston.

Irronnut kasvusto ja

muut epäpuhtaudet imetään suodattimien

ja vedenerottajien kautta,

jolloin vain puhdistettu polttoaine

palautuu puhtaaseen tankkiin.

Kasvusto on tuhansia tankkeja

puhdistaneen Harri Hvitsjön kokemusten

mukaan usein näkymättömissä

sekä niin tiukasti kiinni

tankin pinnassa, ettei pelkkä imu

tai huuhtelu riitä.

Dieselbakteeria vastaan on kehitetty

myös kemiallisia torjunta-aineita.

Niitä Hvitsjö neuvoo käyttämään

maltilla.

- Dieselbakteereja tuhoavien aineiden

käyttö on suositeltavaa vain

kertaluontoisesti tankkien ja polttoaineen

täydellisen puhdistuksen

jälkeen. Jatkuva käyttö vauhdittaa

biosideille resistenttien kantojen

syntyä, jolloin kemikaalit eivät

enää tehoa niihin. Ilmiö on sama

kuin ihmisillä antibioottien liikakäytössä,

Hvitsjö havainnollistaa.

Dieselbar-painekiertopuhdistus ja

jälkiasennettavat huoltoluukut so-

Dieselbakteerin varoitusmerkit:

veltuvat teräs-, alumiini-, muovija

lasikuitutankkeihin. Dieselmoottoreita

tulee jatkossakin olemaan

runsaasti muun muassa julkishallinnon

raskaassa kalustossa, maatalouskoneissa,

laivoissa, työkoneissa,

sprinklereissä ja esimerkiksi

varavoimageneraattoreissa.

www.dieselbar.fi

• Epätasainen tyhjäkäynti

• Moottori ei ota kierroksia (tehon väheneminen)

• Lisääntynyt polttoaineen kulutus

• Runsaampi pakokaasujen muodostus

• Lika polttoainesuodattimissa/vedenerottajissa

• Moottorin sammuminen (ilman ennakkovaroitusta)

• Rikkoutuneet polttoainepumput ja/tai ruiskusuuttimet varsinkin

ns. Common Rail -järjestelmissä

Polttoainejärjestelmän puhdistusta Porvoossa.

25


Työveneelle merkittävä tilaus

Gdynian merivirastolta

Puolalaisen Gdnynian kaupungin merivirasto on tilannut

suomalaiselta laivanrakennusyhtiö Uudenkaupungin

Työveneeltä noin 20 miljoonan euron arvoisen imuruoppaajan.

Tilaus on luottamuksenosoitus Työveneen

kattavalle kokemukselle korkealuokkaisten ammattilaiskäyttöön

soveltuvien alusten suunnittelijana ja rakentajana.

tämän tilauksen lähettävän positiivisen

viestin sekä kotimaisille että

kansainvälisille asiakkaille. Saadakseen

taatun huipputason tuote,

on ratkaisevan tärkeää ottaa huomioon

muutkin tekijät, kuin pelkkä

hintalappu, sanoo Uudenkaupungin

Työveneen toimitusjohtaja

Juha Granqvist.

Tilaus on tarjouskilpailun lopputulos,

jossa Uudenkaupungin Työveneen

ja alankomaalaisten yhteistyökumppaneiden

C-Jobin ja

Holland Marine Technologiesin

kehittelemä ratkaisu ei ainoastaan

täyttänyt, vaan myös ylitti kaikki

asiakkaan monimutkaiset tarpeet

ja vaatimukset.

Tilauksella on merkittävä suora

työllistävä vaikutus Uudenkaupungin

Työveneeseen. Rakennusprojekti

takaa täyden työllisyyden

26

koko telakan henkilöstölle sekä lukuisille

alihankkijoille. Tilauksen

välillinen työllistämisvaikutus läpi

toimitusketjun on myös huomattava

ja edistää entisestään Lounais-

Suomen alueen elinvoimaisuutta.

– Olen äärimmäisen ylpeä tästä

projektista. Se on kunnianosoitus

suomalaiselle ja alankomaalaiselle

laivanrakennusperinteelle ja

osoittaa, kuinka tärkeää on pyrkiä

korkeaan laatuun ja todella ymmärtää

asiakkaan tarpeita. Toivon

Imuruoppaukseen käytettävän

TSDH-aluksen toimitusaika on 21

kuukautta. Valmistuttuaan Gdynian

merenkulkulaitos tulee käyttämään

alusta viisi metriä syvän

Gdańskinlahdelta Vistula lagoonin

läpi Elbląg-joelle kulkevan pääasiallisen

vesiväylän rakentamiseen

ja ylläpitoon. Alusta tullaan myös

käyttämään Vistulan lagoonin

muiden pienempien satamien väylien

ylläpitämiseen. Väyläsyvyys

voi paikoittain olla jopa 18 metriä.


Hangö Stevedoring siirtyy osaksi

Euroports Finland konsernia

Yrityskaupalla Euroports Finland

Oy vahvistaa strategista asemaansa

Suomessa ja Baltian alueella.

Järjestely ei vaikuta asiakassuhteisiin

eikä yhteistyökumppanuuksiin.

”Yrityskauppa vahvistaa Euroports

Finlandin asemaa satamaoperaattorina

Suomessa ja jatkossa

pystymme yhdessä tarjoamaan

asiakkaille entistä laajempaa osaamista

ja palveluvalikoimaa. Uskomme,

että Hanko luo meille loistavan

mahdollisuuden vahvistaa

asemaamme luotettavana kumppanina

minkä tahansa rahdin osalta.

Yhtiön toiminta jatkuu normaalisti

ja tavoitteena on kehittää yritystä

ja sen palveluja entisestään”,

sanoo yhtiön toimitusjohtaja Sari

De Meulder.

Euroports Finland on osa kansainvälistä

Euroports-konsernia, joka

toimii 39 terminaalissa ja logistisissa

kohteissa maailmanlaajuisesti

ja työllistää noin 3000 henkilöä.

Suomessa on toimintaa Hangon

lisäksi myös Raumalla ja Pietarsaaressa.

27


Routavauriot voivat vahingoittaa

autoa pahasti - ohjauskulmien

tarkistaminen saattaa

olla aiheellista

Autoilijat kokevat nyt päivittäin, että kadut ja tiet

ovat harvinaisen huonossa kunnossa. Isoja ja syviä

kuoppia on runsaasti. Hyvällä tuurilla kuoppaan

ajosta selviää pelkällä säikähdyksellä, mutta melko

usein renkaiden ohjauskulmat saattavat vääristyä.

Myös pahempia vahinkoja sattuu, jos syvään kuoppaan

ajaa liian kovalla vauhdilla. Seurauksena voi

olla jopa rengasrikko, ja myös jousitus tai iskunvaimentimet

saattavat vahingoittua.

Routavauriot talven jälkeen ovat

tavallisia, mutta tänä vuonna niitä

näyttää olevan tavallista enemmän.

Routavauriot syntyvät, kun

vesi pääsee valumaan asfaltin

pienten huokosten läpi syvemmälle

päällysteen sisään. Kun lämpötila

vaihtelee lämpöasteiden ja pakkasen

välillä, vesi jäätyy. Jäätyessään

se laajenee ja aiheuttaa näin

routavaurioita.

Kun routavaurioita on runsaasti,

autoilijan on hyvin vaikea välttää

niihin ajamista. Usein syvän kuopan

väistäminen on myös mahdotonta

vastaan tulevan liikenteen vuoksi.

Yleisin vahinko virheelliset

ohjauskulmat

Usein auton kuljettaja selviää pelkällä

säikähdyksellä, kun auto jysähtää

syvään kuoppaan. Jos siihen

ajetaan liian kovaa, saattaa

seurauksena olla auton vahingoittuminen

tai rengasrikko.

– Pahimmassa tapauksessa esimerkiksi

auton jousitus, iskunvaimentimet

tai pyöräntuenta saattaa

vahingoittua. Myös rengas ja vanne

voivat joutua koville. Tavallisinta

on kuitenkin, että ohjauskulmat

menettävät säätönsä, kertoo

rengas- ja autohuoltoketju Vianorin

autohuollon päällikkö Pekka

Alanko.

Jos ajaa syvään kuoppaan, kannattaa

seurata tarkkaan, miten auto

käyttäytyy sen jälkeen ajettaessa.

Pekka Alangon mukaan merkittävästi

väärät ohjauskulmat viestittävät

auton ajajalle selvästi, että

kaikki ei ole kunnossa.

– Auto voi puoltaa joko oikealle tai

vasemmalle tai ajaminen voi tuntua

yleisesti ottaen epävakaalta.

28


Jos vääriä ohjauskulmia ei säädetä,

renkaat voivat kulua epätasaisesti

ja pyörätuennan osat joutuvat kovemmalle

rasitukselle. Renkaiden

vaihto kesärenkaisiin on pian käsillä

ja ennen renkaiden vaihtoa

kannattaa tarkistaa, etteivät talvirenkaat

ole kuluneet epätasaisesti.

Vianorilla tarkistamme renkaiden

kunnon aina, kun vaihdamme

renkaat asiakkaiden autoon, Pekka

Alanko summaa.

Oikeilla ohjauskulmilla

polttoaineenkulutus pienenee

Jos renkaat kuluvat epätasaisesti

tai auton ohjaus toimii epänormaalisti,

kannattaa tarkistuttaa

ohjauskulmat. Ohjauskulmat on

hyvä tarkistaa ennen renkaiden

kausivaihtoa, sillä muuten myös

kesärenkaat saattavat kulua epätasaisesti.

Väärä ohjauskulma on

myös turvallisuusriski.

– Auton pito ja liikenneturvallisuus

heikkenevät, kun ohjauskulmat

eivät ole kunnossa. Väärät ohjauskulmat

lisäävät myös renkaiden

vierintävastusta ja näin polttoaineen

kulutusta - ei mikään vähäpätöinen

asia, kun polttoaineiden

hinnat ovat korkealla tasolla.

Ohjauskulmien tarkistus ja säätö

on toisin sanoen hyvä investointi,

Pekka Alanko kiteyttää.

29


Jo yli 70 % Kamuxin myymistä

autoista automaattivaihteisia

”Jos auton hinta ylittää 15 000 euroa,

se halutaan automaattina”

Automaattivaihteita käyttävien autojen myynti on jo vuosia ollut

Kamuxilla selkeässä kasvussa ja trendi jatkuu vahvana edelleen.

Kamuxilla kaikista myynnissä olevista autoista jo reilusti yli 70

prosenttia on automaatteja. Manuaalivaihteisia autoja ostetaan

enää lähinnä halvemmissa ja pienissä autoluokissa.

Kamux Espoo Koskelon myyntipäällikkö

Vili-Petteri Luoto toteaa,

että suunta kohti automaatteja

on jo pitkään ollut nähtävissä

muun muassa Audin päätöksessä

lopettaa manuaalivaihteisten autojen

myyminen Suomessa. Luodon

mukaan käytännössä kaikki

vähänkään enemmän autoon panostavat

haluavat nyt menopelinsä

automaattivaihteilla.

”Automaattia halutaan selkeästi

enemmän ja enemmän. Karkeasti

voi sanoa, että yli 15 000 euroa

maksavat autot halutaan yleensä

automaatteina. Tämä näkyy myös

tarjonnassa. Jos katsotaan kaikkia

Kamuxilla tällä hetkellä myynnissä

olevia autoa, niistä jo reilusti

30


yli 70 prosenttia on automaatteja.

Yli 15 000 euron hintaluokassa

osuus on tätäkin suurempi.”

Luoto näkee Suomessa automaattien

suosion kasvun syyksi muun

muassa myös mahdollisuuden

ajaa ajokortti pelkästään automaattivaihteilla.

”Kyllä tämä vaikuttaa varmasti

osaltaan etenkin nuorten automaatti-innostukseen.

Meillä se

näkyy nuorten auton hankinnassa

ja automaatti lisää suosiota tässäkin

ryhmässä vuosi toisensa jälkeen

suosiotaan.”

Luodon mukaan ostajat ovat myös

hyvin tietoisia siitä, mitä haluavat.

On kuitenkin yksi tilanne, missä

myyntipäällikkö suosittelee suoraan

automaattia manuaalivaihteiden

ohi.

”Jos asiakas pohtii autonsa jälleenmyyntiarvon

säilyvyyttä, niin

suosittelen automaattia, sillä se

pitää arvonsa huomattavasti manuaalivaihteista

paremmin.”

Ajamisen vaivattomuus ja

turvallisuus kiinnostavat

Automaattisten vaihteiden lisäksi

myös muut ajamista helpottavat

ja liikenneturvallisuutta lisäävät

varusteet kiinnostavat auton

ostajia. Myös Kamuxin arjessa näkyy

kasvava kiinnostus parempia

varustepaketteja kohtaan.

”Eniten kysytään adaptiivista

vakionopeudensäädintä, peruutuskameraa

ja led-ajovaloja. Kalliimmissa

autoissa suosiotaan

on kasvattanut myös muun muassa

aktiivinen kaistavahti.”

Luodon mukaan samalla on

nähtävissä kuitenkin hiipumista

muutaman tutun lisävarusteen

kysynnässä. Peruutustutkien

kysyntä on vähentynyt huomattavasti

peruutus- ja 360-kameroiden

yleistymisen johdosta.

Myös takapenkkien viihdekeskukset

ja näytöt ovat nykyään

harvinaisuuksia mobiilien

päätelaitteiden kehittymisen ja

yleistymisen myötä.

31


Helppoutta ja säästöä

polttoaineostoksiin

ammattiautoilijoille

Ammattiautoilijoiden suosima DKV-kortti on Euroopan laajin

ja monipuolisin palvelu- ja luottokortti. Se toimii 45 maassa yli

66 000 polttoaineaseman ja 200 000 latauspisteen voimin. Kalustoratkaisut

toimii jatkossa DKV Mobilityn ja sen tuottamien

palveluiden edustajana Suomessa.

Polttoaineen maksuvälineenä

DKV-kortti tarjoaa Euroopan laajimman

ja kattavimman polttoaine-

ja sähköasemien verkoston, joka

ei ole sidottu mihinkään yksittäiseen

huoltamoketjuun.

DKV-kortteja on erilaisia. Polttoainetta

käyttäville ajoneuvoille on

oma kortti, samoin sähköautoille

ja ilmastoneutraali-polttoainetta

käyttäville ajoneuvoille kullekin

omansa.

DKV-kortti on enemmän

kuin polttoainekortti

Sen lisäksi, että kortilla maksetaan

polttoaine- ja tarvikeostoksia, sillä

voi maksaa kaikkialla Euroopassa

tietullit, hinaukset sekä autonpesu-

ja parkkimaksut. Tämän lisäksi

asiakasyritys saa käyttöönsä taloushallinnon

palvelut, kuten reaaliaikainen

ajoneuvokohtainen seuranta,

maakohtaiset alv-verojen

palautukset, sekä kartta- ja reit-

32


tioppaan, josta näkee nopeimmat

reitit ja niiden varrella olevat polttoaine-

ja latauspisteet. Raskaan

kaluston johtavat merkkikorjaamot

hyväksyvät kortin maksuvälineenä.

DKV Mobility -palveluun

kuuluu myös ympärivuorokautinen

palvelunumero.

DKV-kortti luonteva lisä

Kalustoratkaisujen palveluihin

Kalustoratkaisujen toimitusjohtaja

Timo Peltonen pitää DKV Mobility

-palveluja hyvänä lisäpalveluna

yrityksen asiakkaille. ”Tunnemme

ja tiedämme kalustoalan ja

kortti tuo selkeästi lisää helppoutta

liikennöitsijöiden ja muiden ammatikseen

ajavan arkeen”, Peltonen

kertoo. ”Mutta aivan yhtä tärkeää

on, että DKV Mobility on iso

tekijä Euroopankin mittakaavassa,

minkä seurauksena se tuo käyttäjälleen

selvää säästöä, paitsi polttoaineostoilla,

myös muilla palveluilla.

Esimerkiksi hallinnointikuluissa”,

Peltonen jatkaa.

Ympäristöystävällisyyttä

kortin muodossa

Moni yritys haluaa tehdä konkreettisia

ympäristötekoja. Jos asiakas

haluaa ilmastoneutraalia polttoainetankkausta,

DKV-Climatekortti

on siihen ratkaisu. Sen avulla

asiakas voi kompensoida CO₂päästönsä

100 %.

Sähkö- ja hybridiautoille DKV Mobility

tarjoaa täyden palvelun koko

fleetille. DKV Mobility -palvelut käsittävät

ennen matkaa, matkan aikana

ja matkan jälkeen olevat palvelut.

Ennen matkantekoa asiakkaan

kannattaa hyödyntää karttapalvelua

mahdollisimman hyvän

reitin suunnitteluun. Ja DKV Mobility

-applikaation avulla tiedot kulkevat

kuskien mukana älypuhelimessa.

DKV:lle Kalustoratkaisut on

hyvä ratkaisu

Saksalaisella DKV Mobility -yhtiöllä

on pitkät perinteet korttiliiketoiminnassa.

Suomessa sen palveluilla

tulee olemaan yhä suurempi

kysyntä, koska kortti mahdollistaa

myös sähkökäyttöisten ja ilmastoystävällisten

polttoaineiden ostot,

joiden osuus kokonaismarkkinoista

vain kasvavat.

”Kalustoratkaisut tunnetaan ennen

kaikkea asiakaslähtöisestä

palveluistaan ja erikoistumisestaan

raskaan kaluston toimijoihin.

Heidän tapansa toimia sopi

meille erityisen hyvin”, sanoo DKV

Mobility:n johtaja Arturas Michejenko.

”Odotamme innolla myös

uusia suomalaisia asiakkaita, jotka

uskomme Kalustoratkaisujen

meille ohjaavan”, hän jatkaa.

Ominaisuudet

• Hyvin edeltäjänsä kaltainen moderni muotoilu

• Kompaktin kokoinen, kevyt laite

• Helppokäyttöinen: kaikki toiminnot ohjattavissa kolmella napilla

• Muisti: 500 edellistä testiä (5820-mallissa oli 100 testiä)

• Aktiivinen, passiivinen ja manuaalinen näytteenotto

• Toimintalämpötila: -5°C – +50°C

• Nopeasti käyttövalmis, myös positiivisten testien jälkeen

• Suojausluokka: IP54

• Valaistu näyttö ja näppäimet

• Kalibrointiväli: 12 kk

• Sama, hygieeninen suukappale kuin Dräger 5820:ssa

• CR123a-paristo helposti itse vaihdettavissa

Dräger Alcotest 6000 antaa

luotettavan puhallustuloksen nopeasti

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Kuten 5820-malli, myös uudistunut 6000-malli on varustettu erittäin

tarkalla Dräger-sensoritekniikalla, joka mahdollistaa luotettavan

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

puhallustuloksen saamisen nopeasti. Laitteen ergonominen muotoilu

ja helposti paikoilleen napsautettava suukappale tekevät

testaamisesta sujuvaa ja vaivatonta. Nopeus, tarkkuus ja kestävyys tekevät

Dräger 6000:sta erinomaisen valinnan vaativiinkin olosuhteisiin.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi

33


Maxus-sähköajoneuvomallisto

laajenee 1+8 paikkaisella bussilla

Sähköajoneuvoja valmistava Maxus laajentaa Suomen mallistonsa

tarjontaa nyt 1+8 paikkaisella bussilla. Uusi bussi

perustuu e-Deliver 9 -mallin alustaan ja sen kori on rakennettavissa

joustavasti eri kuljetustarpeiden mukaisesti. Tuomalla

markkinoille täysin sähköisen bussin, Maxus haluaa

tarjota esimerkiksi taksiyrittäjille modernin ja ympäristöystävällisen

tavan kuljettaa myös suurempia ryhmiä.

varusteisiin kuuluvat kuljettajaa

avustavat aktiivisen turvallisuuden

varusteet, kuten sokean kulman

hälyttimet, adaptiivinen vakionopeussäädin

ja kaistanvaihtovaroittimet.

Maxus e-Deliver 9 -bussilla on pituutta

5 940 mm, leveyttä 2 062

mm, korkeutta 2 535 mm ja sen

Uusi täyssähköinen 1+8 paikkainen

Maxus e-Deliver 9 bussi tarjoaa modernin

ja ympäristöystävällisen tavan

kuljettaa sähköisesti nyt myös

suurempia ryhmiä. Uusi e-Deliver

9 omaa suuret sisätilat, laadukkaan

istuinmukavuuden sekä kattavan

vakiovarustelun. Bussi perustuu e-

Deliver 9 -mallin alustaan ja sen kori

voidaan rakentaa joustavasti asiakkaiden

tarpeiden ja halutun istuinkonfiguraation

mukaisesti, sisältäen

esimerkiksi pyörätuolipaikkoja

ja pyörätuolirampin/hissin.

Uuden e-Deliver 9 bussin turvallisuus

on huipputasolla ja sen vakio-

34


akseliväli on 3 760 mm. Sen oma

paino on 2 870 kg kokonaismassan

ollessa 3 500 kg. Bussi voidaan

rakentaa istuimilla varustettuna

joko M1 tai M2 -luokituksen

mukaisesti, jolloin kantavuus on

3 500 kg (M1) tai 4 050 kg (M2).

Maxus e-Deliver 9 bussi on varustettu

vakiona 72 kWh -ajoakustolla

ja sen toimintamatka sähköllä

on 236-288 km (WLTP yhdistetty/

kaupunki). Saatavilla on myös tehokkaampi

88,55 kWh -ajoakusto.

Maxus e-Deliver 9 bussi latautuu

80 % varaustasoon pikalatauksessa

jopa 36 minuutissa.

”Näemme uudelle täyssähköiselle

Maxus e-Deliver 9 bussille paljon

potentiaalia Suomen markkinoilla.

Uuden mallimme ansiosta esimerkiksi

koulukyydit, Kela-taksimatkat

ja perinteiset taksikyydit on

mahdollista ajaa täysin sähköisesti

ja CO2-neutraalisti myös isompien

ryhmien ja erityistarpeita vaativien

asiakkaiden osalta. Ennakkokiinnostusta

on ollut paljon ja onneksemme

autojen saatavuustilanne

on myös erittäin hyvä”, kertoo

Maxus Suomen myyntijohtaja

Heidi Nieminen.

Maxus e-Deliver 9 on kattavasti varusteltu.

Vakiovarusteita ovat esimerkiksi:

peruutuskamera, adaptiivinen

vakionopeudensäädin,

HD-kosketusnäyttö 10”, radio, MP3

ja Bluetooth-handsfree, älyavain

(Entry & One Touch Start), liukuovi

ja 180-astetta avautuvat takaovet,

LED-ajovalot sekä 16” kevytmetallivanteet.

Uusi Maxus e-Deliver

9 bussi omaa myös 5 vuoden

tai 100 000 km takuun autolle ja 8

vuoden tai 160 000 km takuun ajoakustolle.

Nyt esiteltävä e-Deliver 9 bussi

täydentää Maxuksen sähköajoneuvomallistoa,

johon kuuluvat jo

hyötyajoneuvoista e-Deliver 3 ja e-

Deliver 9 pakettiautot, e-Deliver 9

alusta erilliskorilla tai -lavalla, sekä

henkilöautoista Euniq 5 Grand

Wagon ja Euniq 6 Grand SUV.

35


Osaava logistiikkapartneri on

entistä tärkeämpi yhteistyökumppani

Teksti: Timo Sormunen

Nopea, kustannustehokas ja luotettavasti toimiva

logistiikka on yrityksille entistä tärkeämpi kilpailuvaltti.

Tamperelainen GLi Yhtiöt on yksi alan kokeneista

luottokumppaneista, joka ottaa vastuulleen

kuljetukset ja varastoinnin olipa kyse perinteisestä

yrityksestä tai ripeästi kasvavasta verkkokaupasta.

Nopeus, luotettavuus, modernit

tieto- ja ajoseurantajärjestelmät

sekä pienipäästöinen kalusto.

Siinä muutamia kriteereitä, joihin

Tampereella toimivan GLi Yhtiöiden

toimitusjohtaja Kristian Lellan

mukaan kannattaa kiinnittää

huomiota, kun yritys lähtee valitsemaan

logistiikkakumppaniaan.

– Nopea, varma ja kustannustehokas

logistiikka on yrityksille päivä

päivältä tärkeämpi kilpailuetu. Digitalisaation

ja verkkokaupan myötä

sen merkitys korostuu entisestään.

Tavara on saatava asiakkaille

mahdollisimman nopeasti ja luvatussa

aikataulussa. Asiakkaan mielessä

viivästys menee aina myyjän

piikkiin, vaikka se johtuisi kuljetusyrityksestä,

Lella toteaa.

Myös modernin ja pienipäästöisen

kuljetuskaluston rooli kasvaa toimitusjohtajan

mukaan jatkuvasti.

– Asiakkaat haluavat painaa omaa

hiilijalanjälkeään jatkuvasti alaspäin.

Silloin katse kohdistuu automaattisesti

myös kuljetuksiin ja

niiden päästöihin, vaikka ne niistä

vastaisikin ulkopuolinen kumppani,

Lella muistuttaa.

Vajaakäytöllä oleva varastotila

käy kalliiksi

Vuonna 2006 perustetun logistiikkayhtiön

luotsi tietää mistä puhuu,

sillä hän on ollut tiivisti mukana

toimialan muutosvirroissa.

Ensimmäiset isommat askeleet

otettiin vuosituhannen vaihteessa.

Tuolloin yritykset alkoivat ulkoistaa

kuljetuksiaan, kun havaitsivat

sen omaa kalustoa ja henkilöstöä

kustannustehokkaammaksi

ja joustavammaksi vaihtoehdoksi.

Tämän jälkeen katse alkoi kohdistua

myös varastointiin, jossa vuokrattiin

ensin lisäneliöitä ja siihen

kuuluvia lisäpalveluita. Kokemusten

karttuessa koko ketjua alettiin

ulkoistaa sopiviksi katsotuille

kumppaneille.

– Isommilla yrityksillä tällainen

kustannusten hallinta on jo arkea.

Nyt siihen ovat tarttumassa myös

pienemmät pk-sektorin yritykset,

Lella kertoo.

Syykin on hänen mukaansa selvä.

Varastokiinteistöjen rakentaminen

ja ylläpito on kallista ja sitoo

paitsi pääomia myös henkilökuntaa.

Lisäksi niiden arvo on jo muutaman

vuoden aikajänteellä usein

kysymysmerkki, mikä vaikeuttaa

myös rahoituksen saamista.

– Kovan kysynnän keskellä rakennetut

lisäneliöt voivat markkinoiden

notkahtaessa kumista nopeasti

tyhjyyttään ja omat autot seistä

pihassa tyhjän panttina. Siksi on

viisaampaa vuokrata varasto- ja

kuljetuskapasiteettia kulloisenkin

tarpeen mukaan, Lella muistuttaa.

Kaikki tarvittava

yhdeltä luukulta

Tehokkaan logistiikan merkitys

korostuu etenkin verkkokauppaa

harjoittavissa yrityksissä. Niissä

myynnin vaihtelut ja kulloisenkin

varastotilan tarve voivat heilahdella

rajustikin.

– Isomman tilauspiikin tullessa varastotila

voi loppua nopeasti kesken.

Silloin autotallin, hallinpäädyn

tai toimistohuoneen tilalle on

haettava kiireesti parempia ratkaisuja.

Tällaisessa tilanteessa olemme

myös yrityksen hallitun kasvunsa

kumppani, Lella toteaa.

GLi Yhtiöissä kaiken tarvittavan

saa halutessaan yhdeltä luukulta.

Käytännössä se tarkoittaa koko

kuljetus- ja varastointiketjua valmistajalta

tai tavarantoimittajalta

loppuasiakkaalle.

Logistiikkakeskuksemme on sijainnin

puolesta hyvällä paikalla

Tampereen Sarankulmassa, josta

voi vuokrata tarvittavat varastoneliöt

tai vain muutaman varastohyllyn.

Huolinnassa käytämme tun-

36


nettuja ja luotettavia kumppaneita.

Länsi- ja Etelä-Suomen

kuljetukset hoidamme omalla

pienipäästöisellä kalustolla,

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen

hoitavat yhteistyökumppanit”,

Lella selvittää.

Osaavan kumppanin

merkitys korostuu

Vaikka logistiikka-ala on etenkin

digitalisaation myötä

muokkautunut uuteen uskoon,

jatkuu sen muutos myös tulevina

vuosina. Lellan mukaan logistiikkaketjut

pyörivät entistä

enemmän 24/7-periaatteella,

mikä samalla pakottaa myös

sen eri osaset pelaamaan jatkuvasti

paremmin yhteen.

– Alati kiristyvät aikataulut eivät

jätä tilaa virheille ja viive yhdessä

kohtaa kertautuu nopeasti

muualla. Siksi toiminta- ja toimitusvarmuuden

sekä varastojen

hallinnan merkitys kasvaa

entisestään, Lella painottaa.

Toisaalta digitalisaatio myös

helpottaa kuljetusten ja varastoinnin

tehokkaampaa suunnittelua,

niiden reaaliaikaista seurantaa

sekä palvelun läpinäkyvyyttä

asiakkaan suuntaan.

– Kisassa pärjäävät parhaiten

ne, jotka ovat panostaneet näihin

asioihin jo nyt, Lella lisää.

37


Ajotaidon

maail man mes tari

optimoi uuden

Scanian

Kun ajotaidon maailmanmestari Jukka Haanpää hankki Scania

G540:n, se optimoitiin viimeisen päälle. Niin töistä selvitään

tarkasti ja ripeästi kuin kilpailuissa.

Teksti: Sari Järvinen

Kuvat: Metallikierrätys Haanpää

Kaikki ei päädy romutettavaksi. Jukka

Haanpään isä Raimo Haanpää tuunasi

vuoden 81 Scanian upeaksi näyttelyautoksi,

RED 930:ksi. Seuraava entisöitävä

Scania on työn alla. Jukka puolestaan

entisöi henkilöautoja: museoautoja on

jo neljä tallissa.

38


Jukka Haanpää valitsi uudeksi

romunkeräysautoksi

matalan Scanian, jonka

puutavaranosturilla kuormia

on tehty marraskuusta

2021 lähtien.

Muutama vuosi sitten haapajärveläisellä

Jukka Haanpäällä oli käynnissä

kova kisaputki. Ensin hän

voitti Scanian nuorten kuljettajien

(YETD) Suomen mestaruuden,

heti sen perään ajotaidon SM-kisat,

joita seurasi nousu lajin maailmanmestaruuskilpailuissa

ylimmälle

palkintokorokkeelle.

Arkisin Haanpään taitavissa sormissa

kääntyy uusi Scania G540.

Sen kyydissä olevalla nosturilla

Metallinkierrätys Haanpään yrittäjä

nappaa kyytiin metalliromua

milloin mistäkin kohteesta. Paljon

vaihtolavalle nousee henkilöautoja

ja teollisuudesta ylijääneitä metalleja.

”Eli käytännössä pelastetaan

maailmaa”, Haanpää hymähtää.

Metallinkeräyksen on sujuttava

nopeasti ja tarkasti, vähän kuin

ajotaitokilpailujen. Jotta tavoitteeseen

päästään, Haanpää valitsi työhön

mahdollisimman hyvän ja luotettavan

auton. Sen on toimittava,

sillä se on yrityksen ainut työauto.

PIENEMPI OLI PAREMPI

”Halusin G540:n, mutta en V8:a.

Moottorin pienempi litratilavuus

toimii romunkeräyksessä paremmin,

sillä kuormitus on pientä ja

auto seisoo paljon paikoillaan.

Isompi kone ei tahdo pysyä lämpimänä,

vaikka lämpö olisi hyväksi

hiukkassuodattimien toiminnalle”,

Haanpää kertoo. G540:ssä riittää

kuitenkin tehoa, jos tulisi tarvetta

76 tonnin kokonaispainoille. Toistaiseksi

Haanpäälle on riittänyt 68

tonnia. Eikä Pohjanmaalla ole isoja

mäkiä kiivettäväksi.

”Keräysajot ovat muuttuneet. Nykyään

ajetaan paremmilla teillä

pidempää linjaa, mikä parantaa

polttoainetaloutta.” Haanpää uskoo,

että myös Scanian oma polt-

39


toaineenkulutus on pienentynyt.

Euro 6:n koneesta hän pitää. ”Uusimmat

ympäristönormit täyttyvät.

Tykkään siitä, että auto on hiljainen.

Kone ei huuda ja möykkää

vaan menee rauhallisesti eteenpäin,

vähän kuin minä itse.”

TEKNIIKKA EI VÄSY

Helposti voisi kuvitella, että täysperävaunuluokan

maailmanmestari

haluaisi ajaa itse: ennakoida

mäet ja rullaukset, kun kerran

osaa. Mutta Haanpää luottaa Scanian

tekniikkaan.

”Hankin tähän ajoa helpottavan

kaistavahdin ja tutkalla toimivan

vakionopeudensäätimen. Auto

haistaa hienosti mäet ja maastot ja

osaa suunnitella, millä vaihteella

kannattaa ajaa. Etenkin itselle vieraissa

maastoissa niistä on hyötyä.

Tutka tietää, jos auto ajaa edellä.

Silloin ruuhka-ajo ei ole niin nykivää

ja omat hermot säästyvät, kun

auto hoitaa työt.” Toki Haanpään

ajotaitoa tarvitaan yhä. Keräyspaikat

ovat ahtaita ja nosturia pitää

osata käyttää. Välillä kyytiin kiskotaan

20 vuotta maastossa maannutta

autovanhusta, jonka metsä

on kietonut syliinsä.

ENNAKOINTI AUTTAA AJOSSA

JA HUOLLOSSA

”Tässä työssä kaikki lähtee ennakoinnista.

Jos ei katso eteensä, tulee

yllätyksiä. Ne näkyvät auton

kulumisena, rikkoutumisena tai

40


polttoaineenkulutuksena. Matkan

suunnittelulla voi säästää enemmän

kuin ajotaidolla. Jos esimerkiksi

vaihtolavat laittaa kyytiin

väärässä järjestyksessä, ilmanvastus

kasvaa.” Ennakointi oli myös

avainsana, kun Haanpää otti uuteen

ajokkiinsa Scania Turva- ja

Scania Mukautuva -huoltosopimuksen.

Tulevaisuutta silmällä pitäen

tehtiin omaehtoinen korjaussopimus.

Se räätälöidään ajoneuvon

käyttötehtävän, vuosisuoritteen

ja asiakastarpeen mukaan.

Joustava sopimus sisältää ajoneuvon

huolto-ohjelman mukaiset

huollot, vuosikatsastukset ja normaalista

kulumisesta aiheutuvat

korjaukset. ”En näe mitään syytä,

miksi kaikki eivät ottaisi omaehtoista

korjaussopimusta”, Haanpää

pohtii. Sillä saavutetaan hyvät korjaamoalennukset

ja tasainen kuukausilaskutus

myös Turva-sopimuksen

päättymisen jälkeen.

Toisenlaista turvaa löytyy Haanpään

kotoa, sillä Hanna-vaimo on

Metallinkierrätys Haanpään toimistopäällikkö.

”Hanna pitää jalat maassa. Hän

työskenteli aiemmin Rahtarit ry:n

toiminnanjohtajana, joten vaimo

tuntee tämän alan. Yleensä hän ei

aja itse, mutta tämän uuden Scanian

Hannakin kävi testaamassa.”

41


Onko liikennevakuutuksen

unohtamisesta seuraava

maksu kohtuuton?

Teksti: Vesa Korhonen ja Antti Tuulensuu

Vahingon aiheuttajalle koituneet omaisuusvahingot korvataan vapaaehtoisesta autovakuutuksesta eli kaskosta.

Suomalainen liikennevakuutus on maailmanlaajuisesti

tarkasteltuna ainutlaatuinen. Sen tarjoama suoja on

yksi maailman parhaista – jollei paras – sillä se korvaa

kaikkien vahingossa loukkaantuneiden henkilövahingot

ja lisäksi syyttömän osapuolen omaisuusvahingot.

Se, mikä tekee suomalaisesta vakuutuksesta

erityisen, on kuljettajapaikkasuoja.

Termi tarkoittaa sitä,

että myös onnettomuuden aiheuttajan

henkilövahingot korvataan.

Vastaavaa lakisääteisen turvan

ulottamista syyllisen kuljetta-

42


jan suojaksi ei tunneta juuri missään

muualla.

Mitä tapahtuu, jos liikenteessä rysähtää

ja vakuutus puuttuu? Onnettomuuden

aiheuttaja jää kokonaan

ilman korvauksia, mutta

syyttömiä ja sivullisia varten järjestelmään

on rakennettu turvaverkko,

joka on Liikennevakuutuskeskus.

Korvaamme vuosittain

miljoonilla euroilla vakuuttamattomien

ajoneuvojen vahingoista

aiheutuneita kuluja.

Tämän turvaverkon kustantavat

lopulta ne, jotka siitä ovat yrittäneet

livetä. Vuonna 2020 liikennevakuutuksen

laiminlyöntimaksu

määrättiin yli 46 000 autoilijalle.

Suurin osa tapauksista tulee

ilmi ajoneuvon omistusoikeuden

vaihtumisen yhteydessä. Lisäksi

vakuuttamattomia ajoneuvoja jää

kiinni esimerkiksi poliisin liikennevalvonnan

yhteydessä.

Millainen sitten olisi sopiva sanktio

vakuutuksen laiminlyönnistä?

Euroopassa käytännöt ovat kirjavat,

ja vaihtelevat vankilatuomiosta

auton takavarikointiin. Meillä tilanteesta

selviää rahalla.

Koska vakuuttamattomuusmaksun

luonne on toimia sanktiona,

tulee sen olla tehokas. Sanktio ei

toimi, jos pelotevaikutusta ei ole.

Yleiseurooppalaisen käytännön ja

Suomen lain mukaan jälkikäteen

laskutettava vakuuttamattomuusmaksu

on selvästi korkeampi kuin

markkinahintainen vakuutus. Lisäksi

maksu laskutetaan takautuvasti

koko siltä ajalta, kun ajoneuvo

on ollut vakuuttamattomana,

olipa sillä ajeltu tai ei.

Liikenteessä kurvailee

vakuuttamattomia ajoneuvoja

Usein vakuutus on uuden ajoneuvon

ostohuumassa vain päässyt

unohtumaan. Kun asian hoitaa nopeasti

kuntoon, jää vakuuttamattomuusmaksu

alle sadan euron,

mikä vastaa pysäköintivirhemaksua

tai joukkoliikenteen tarkastusmaksua.

Valitettavasti on myös niitä tapauksia,

että ajoneuvo on ollut pitkään

vakuuttamattomana, jolloin

seurauksetkin ovat kovempia.

Mutta ovatko ne kohtuuttomia?

Kohtuutonta olisi onnettomuustilanteessa

kaataa vakuuttamattoman

auton velvoitteet vahingon aiheuttaneen

autoilijan niskaan, kuten

monissa maissa tehdään. Pahimmillaan

yhden henkilön vammautumisesta

aiheutuvat hoito-,

kuntoutus- ja työeläkekulut nousevat

vuosien saatossa satoihin tuhansiin

tai jopa miljooniin. Nyt nämä

kulut ottaa hoitaakseen Liikennevakuutuskeskus.

Se on kaikkien

osallisten kannalta reilua.

Suomalainen järjestelmä on monella

muullakin mittarilla reilu:

Vakuutusmaksujen vastineeksi saa

kattavuudeltaan erinomaisen vakuutusturvan.

Syyttömiä ei jätetä

pulaan. Lasku turvaverkon ylläpidosta

kirjoitetaan vakuuttamattomuusmaksun

muodossa niille, jotka

alun perin ovat jättäneet liikennevakuutuksen

ottamatta.

MUTTA. Lähes täydellisessä järjestelmässä

on kaksi ongelmaa:

Liikennevakuutuksen perimät vakuuttamattomuusmaksut

eivät

riitä kattamaan kaikkia vakuuttamattomista

ajoneuvoista aiheutuvia

kuluja. Jos keskus olisi markkinaehtoisesti

toimiva vakuutusyhtiö,

se olisi jo konkurssissa. Siksi

turvaverkolle on rakennettu pelastusrengas,

jossa liikennevakuutuksia

myyvät yhtiöt rahoittavat kollektiivisesti

puuttuvan osan. Käytännössä

tämä näkyy korotettuina

vakuutusmaksuina; vakuuttamattomien

ajoneuvojen aiheuttamat

kulut maksatetaan siis lopulta

vakuutuksenottajien rahoilla. Se ei

ole reilua.

Ja se toinen ongelma: Kaikkia ilman

liikennevakuutusta ajelevia

ei tavoiteta nykyisen valvonnan

keinoin. Liikenteessä siis kurvailee

vakuuttamattomia ajoneuvoja,

jotka eivät jää nalkkiin missään

käänteessä. Niiden kokonaismäärää

voidaan vain arvailla, ja ne pitäisi

teknologiaa hyödyntäen saada

kiinni aiempaa tehokkaammin.

Koska se olisi kaikkien asiansa hoitavien

kannalta reilua.

Vesa toimii Liikennevakuutuskeskuksen

perintäpäällikkönä ja Antti

korvauspäällikkönä

43


Logistikas ja Rauma Ma

yhteistyötään Rauman

Logistikas-konserni laajentaa toimintojaan Rauman telakka-alueella

toimivan Rauma Marine Constructions Oy:n

palvelutarjonnassa liikkeenluovutuksen myötä. Sopimuksella

Logistikas huolehtii vastaisuudessa myös RMC:n terästuotannon

ja lohkotuotannon sisälogistiikkapalveluista sekä

työvälinejakelun palveluoperoinnista.

– RMC:n liiketoimintaympäristö

on strategiamme mukainen segmentti,

johon panostamme. Yhteisenä

tavoitteenamme on kehittää

jatkuvasti yhteistyömme laatua ja

tehokkuutta, joten olemme käyneet

pitkään keskusteluja seuraavista

kehitysaskelista. Tämä merkittävä

muutos on yksi niistä. Monivuotinen

sopimus on RMC:ltä

erittäin hieno luottamuksen osoitus,

joka kertoo heidän uskovan

meihin ja yhteistyöhömme, Logistikaksen

myyntipäällikkö Markus

Viitanen sanoo.

Laaja-alaista yhteistyötä on tehty

aina RMC:n perustamisesta eli

vuodesta 2014 alkaen. Ainutlaatuisessa

teräslogistiikkakonseptissa

Logistikas huolehtii teräsmateriaalien

hankinnasta sekä teräksen

logistiikka- ja esikäsittelypalveluista.

Integroidut tietojärjestelmät

takaavat saumattoman prosessin.

– RMC:n ydinliiketoiminta on verkostomaisen

toimintatavan hallinta.

Toimintamme on kovassa

kasvussa ja tilauskannassa olevat

projektit kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Vaativien ympäristöjen

ketteränä kumppanina Logistikas

on tärkeässä roolissa nopeaa reagointia

vaativissa tarpeissamme,

RMC:n operatiivinen johtaja Ville

Laaksonen kertoo.

44


ine Constructions syventävät

telakka-alueella

– Pystymme luomaan teräs- ja lohkotuotannon

sisälogistiikkapalveluiden

välivaiheisiin seurattavuutta

ja hallinnointiin avoimuutta.

Meillä on myös kokemusta vastaavanlaisten

vaativien teollisuusympäristöjen

työvälinejakelusta Olkiluodossa,

Viitanen lisää.

Osaamista, kokemusta ja

omistautumista

Rauman telakka-alue työllistää tällä

hetkellä noin 30 logistiikkakonsernin

työntekijää. Liikkeenluovutuksen

yhteydessä RMC:ltä siirtyy

viisi henkilöä Logistikakselle vanhoina

työntekijöinä.

– Kokonaisvaltaisen logistiikkakonseptin

toteuttaminen vaatii

juuri sellaista laaja-alaista osaamista,

kokemusta ja omistautumista,

jota meidän henkilöstöltämme

löytyy. Sitoutuneet ammattilaisemme

ovat korkean laadun tae.

Haluankin toivottaa myös uudet

työntekijät tervetulleiksi Logistikas-perheeseen,

Viitanen sanoo.

RMC:n verkostomaisessa toimintatavassa

oman alansa ydinosaajat

huolehtivat eri toiminnoista. Logistikas

palvelee koko RMC:n projekteja

toteuttavaa verkostoa, eli

yhteensä noin 1000 henkilöä.

– Tämä muutos on osa strategiamme

mukaista verkostomallin noudattamista

ja keskittymistä ydinliiketoimintaamme.

Muutoksen ydin

on palvelukokonaisuuden kehittäminen,

josta hyötyvät kaikki verkostokumppanimme,

Laaksonen

kertoo.

– Nämä toiminnot siirtyvät nyt kokonaisvaltaisesti

Logistikakselle,

eli he ovat kokonaisvastuussa

näiden palveluiden tuottamisesta

ja kehittämisestä. Logistikaksella

on pitkä kokemus telakka-alueella

toimimisesta, sekä vahvaa osaamista

kaikista näistä palvelutoiminnoista.

45


Uusi monikäyttöinen MobED

-robotti pieniin kuljetustarpeisiin

Mobile Eccentric Droid (MobED)

-robotilla on neljä itsenäisesti liikuteltavaa

pyörää sekä matala tasainen

alusta, joka mahdollistaa monipuolisesti

erilaisia käyttötarkoituksia.

Alusta on suunniteltu vakautta

ja ketterää liikkumista vaativiin

käyttökohteisiin, ja sitä voi hyödyntää

monimutkaisissa ja haastavissa

ympäristöissä säädettävän akselivälin

sekä joustavan käänneltävyyden

ansiosta. Alusta soveltuu niin henkilöiden

kuin esineiden kuljetukseen.

MobED esitellään globaalisti

CES 2022 -messuilla, missä Hyundai

esittelee tulevaisuuden visioitaan

sekä robotiikkaosaamistaan.

MobED koostuu tasaisesta neliskulmaisesta

rungosta, johon on yhdistetty

neljä suurta pyörää. Pyörissä on

kussakin iskunvaimennus ja niiden

suuntaa ja asentoa voidaan säätää

täysin toisistaan riippumatta. Vakaa

ja vaimennettu alusta mahdollistaa

MobED-droidin liikuttelun monimutkaisissa

ja ahtaissa ympäristöissä.

"Olemme kehittäneet MobED-droidin

haastamaan nykyisten robottien

liikkumisrajoitukset ja maksimoimaan

sen käytettävyyden kaupunkiympäristöissä

parantamalla

robotin liikkuvuutta dramaattisesti.

Dong Jin Hyun johtaja, Hyundai

Motor Group Robotic Lab"

Itsenäisesti liikkuva

palvelurobotti

MobED on 67 senttimetriä pitkä, 60

cm leveä ja 33 cm korkea. Robotti

painaa 50 kilogrammaa ja sen akseliväli

vaihtelee 65 ja 45 senttimetrin

välillä. Akseliväli säätyy pidemmäksi

suurilla nopeuksilla ja pienenee

matalilla nopeuksilla mahdollisimman

ketterän liikkuvuuden takaamiseksi.

MobED-robotin suurin nopeus on

30 kilometriä tunnissa, ja 2 kWh:n

akustolla käyttöaika on noin neljä

tuntia. Kaikkiin neljään pyörään on

46


liitetty kolme sähkömoottoria, jotka

säätelevät pyörän kulkusuuntaa,

kallistusta sekä nopeutta.

MobED mahdollistaa lukuisia erilaisia

käyttötarkoituksia riippuen

siitä, millainen lisävaruste alustan

päälle kytketään. Itsenäisesti liikkuvana

palvelurobottina alustaa voi

käyttää niin sisä- kuin ulkotiloissa.

Valmistaja uskoo robotin löytävän

käyttöä esimerkiksi tavaratoimituksissa,

opastustarkoituksissa sekä

elokuvatuotannoissa.

MobED:in päälle on mahdollista lisätä

myös henkilökuljetuksiin soveltuva

istuinratkaisu. Tämä mahdollistaa

robotin käyttämisen esimerkiksi

liikuntarajoitteisten ja

vanhusten kulkuneuvona.

Matkailuautoosi ja veneeseesi

uudet pehmusteet ja

sijauspatjat suoraan tehtaalta.

Tilaa myös samalla valmiiksi muotoon ommeltu

aluslakana.

Ota meihin yhteyttä

CMYK: 100/57/9/45

Pantone 7694 C

511-050 Oracal

www.vormu.fi

VORMU OY

Niittaajantie 7

26820 RAUMA

Puh. 02 824 0100

vormu@vormu.fi

#yourlifetimematch

UUDET KESLA 22-SARJAN NOSTURIT

NYT SAATAVILLA!

Keslan uudet Z-nosturit tarjoavat entistä paremman lujuuden,

nopeuden, vakauden, ulottuvuuden ja huoltoystävällisyyden.

Saatavilla 12, 14 ja 17-tonnimetrin kokoluokissa.

Ota yhteys jälleenmyyjiimme ja kysy lisää!

Kongan Konepaja Oy puh. 0400 529 600 ja puh. 015 682 010 |

Konekorjaamo Riikonen Oy puh. 0400 371 204 |

SNM Oy / Maantec Oy puh. 0400 810 649 |

www.kesla.com

TTT Erätaito Oy puh. 050 5944 053

47


Segwayn uutuusmönkijä Villain

haastaa kilpailijansa

Mallisto 2022

FEAR NO PLACE

Segway Powersports -mallisto täydentyy kolmannella, entistä innovatiivisemmalla T1b-luokan

traktorimönkijämallilla keväällä 2022. Urheilullinen Villain tuo aggressiivisella muotoilullaan

ja ketterillä ajo-ominaisuuksillaan uutta vivahdetta mönkijämarkkinoille.

Raakaa voimaa

Urheilullinen Segway Villain on T1bluokan

rattiohjattava ja rinnakkain

istuttava 1 000-kuutioinen traktorimönkijä,

joka on rekisteröitävissä

tieliikennekäyttöön. SXS-malli on

vaativaan makuun suunniteltu traktorimönkijä

edistyksellisillä ominaisuuksillaan.

Villainissa on 2-sylinterinen

4-tahti DOHC-moottori 105

hevosvoimalla ja 93.5 Nm väännöllä.

Sähköinen ohjaustehostimen säätö

mahdollistaa jokaiselle sopivan

ohjauksen herkkyyden. Ajoasetuksia

on kolme: Standard, Comfort ja Sport.

Ketterän ja mukavan ajamisen vaikeassakin

maastossa takaa kallistuksenvakaajilla

varustettu, pitkän joustovaran

erillisjousitettu alusta. Maaston

vaihdellessa kytkettävä neliveto

sekä kytkettävä tasauspyörästönlukko

helpottaa etenemistä entisestään.

48

Teknologista osaamista

Laitteessa on suuri, mönkijöissä

ennennäkemätön keskikonsolin

10.4-tuumainen multimedia kosketusnäyttö,

virtuaalimittaristo

sekä Segway App -puhelinapplikaatio

monipuolisilla ominaisuuksilla.

Multimedianäytössä on esimerkiksi

kartta, puhelinliitäntä ja

keinohorisontti. Applikaation välityksellä

on mahdollista muokata

ajoneuvon asetuksia, käynnistää

mönkijä avaimetta ja katsoa

ajoneuvoon liittyvää reaaliaikaista

dataa. Applikaatio näyttää myös

kartan välityksellä laitteen sijainnin

ja ajetut reitit sekä lähettää automaattisesti

hätäviestin valittuun

puhelinnumeroon mahdollisen tapaturman

sattuessa.

www.segwaypowersports.fi

Vakiovarustelu kokonaisuudessa

Kaksi eri värivaihtoehtoa

10.4” Smart Touch multimedianäyttö

Virtuaalimittaristo

Segway App -mobiilisovellus

Ohjaustehostin (EPS)

Lukittava tasauspyörästön lukko edessä

Renkaat 29”

Alumiinivanteet 14”

Vannelukot (beadlock)

Kovat puoliovet

Levyjarrut: 4 jarrulevyä

2WD/4WD-kytkin

Erillisjousitettu alusta

Sporttiset istuimet 5-pisteturvavöillä

Turvakehikko

Vinssi 4 500 lbs

USB-latauspistoke

12 V pistoke

32 Ah akku

Mukitelineet

Säilytyslokero


Matkapuhelinsopimuksen

voimassaolon voi tarkastaa

tekstiviestillä

Vuoden 2022 alusta lähtien on

voinut tarkastaa tekstiviestillä

matkapuhelimensa määräaikaisen

liittymäsopimuksen

päättymispäivän. Palvelun tarkoituksena

on edistää kilpailua

tarjoamalla kuluttajalle helppo

ja välitön tapa tarkastaa nykyisen

sopimuksensa voimassaolo.

Kaikki kuluttajille matkaviestinverkkopalveluita

tarjoavat teleyritykset

tukevat tätä uutta pal-

velua.

Kuluttaja voi tarkastaa matkapuhelimensa

määräaikaisen liittymäsopimuksen

päättymispäi-

vän lähettämällä tekstiviestin

SOPIMUS (tai ruotsiksi ABONNE-

MANG) numeroon 18321, ja hän

saa välittömästi vastauksena tekstiviestin,

joka kertoo määräaikaisen

sopimuksen päättymispäivän.

Mikäli liittymäsopimus on toistaiseksi

voimassa oleva, palautuu tästäkin

tieto vastaussanomana kuluttajan

matkapuhelimeen.

Traficom valvoo palvelun toteuttamista.

Palvelua voi hyödyntää, kun harkitsee

palveluntarjoajan vaihtamista.

Palvelun avulla pyritään välttämään

myös ongelmat, joita on ilmennyt

siirrettäessä numeroa uudelle

teleyritykselle. Numeron

siirto epäonnistuu usein, koska

tieto sopimuksen päättymispäivästä

ei välity oikein kuluttajalta

uudelle teleyritykselle.

Palvelu perustuu lakiin sähköisen

viestinnän palveluista ja

Traficomin antamaan tekniseen

määräykseen. Teleyrityksillä on

velvollisuus tarjota kuluttajille

ilmainen ja helppokäyttöinen tapa

tarkastaa määräaikaisen matkaviestinverkon

liittymäsopimuksensa

päättymispäivä.

49


Pistepilvikartta auttoi lähettirobottia

likkumaan sisällä ja pimeässä

Jätkäsaaressa testattiin syksyllä 2021 lähettirobottia, jonka liikkuminen

pohjautui pistepilvikarttaan. Kartan ansiosta robotti tiesi, missä kohdassa

ja mihin suuntaan se reitillään liikkui. Kokeilu onnistui hyvin. Pistepilvikartat

tuotavat varmuutta robottien liikkumiseen.

LMAD-hankkeessa kehitetty lähettirobotti

kuljetti DB Schenkerin

paketteja Jätkäsaaren asukkaille

loppusyksystä 2021. Robottiin oli

tallennettu kaksitoista reittiä, joita

se kulki itsenäisesti. Liikkumisen

mahdollistivat ennakkoon toteutetut

pistepilvikartat eli laserkeilauksella

koostetut kolmiulotteiset

kuvaukset ympäristöstä. Reittien

ansiosta iso osa Jätkäsaaresta

tallentui suureksi joukoksi 3Dpisteitä,

joka muistuttaa häkellyttävän

paljon kolmiulotteista kaupunkikuvaa.

50

Jätkäsaaren lähettirobotin robotiikan

tehnyt GIM Robotics soveltaa

pistepilvikarttojen käyttöä robotiikkaan.

Robotissa on sensoreita,

joilla se havainnoi ympäristöään.

Kone vertaa saatuja havaintoja

olemassa oleviin, samankaltaisilla

sensoreilla koottuihin pistepilviin.

Vertailu kertoo robotille, missä se

sijaitsee.

• Karttaan tallentuivat ihmiset,

ympäristö ja sade

Kuljetuksiaan varten robotin piti

osata väistää sekä liikkuvia että

paikallaan pysyviä kohteita edeten

silti ennalta määrättyä reittiä oikeisiin

paikkoihin. Onnistuakseen

sen täytyi hahmottaa, missä se itse

on suhteessa ympäristöönsä, kuten

mahdollisiin esteisiin tai vaihtoehtoisiin

kulkuväyliin. Pistepilvikartat

ovat yksi tapa viestiä robotille

sen ympäristöstä. Ne rakentuvat

yhden tai useamman laserkeilaimen

keräämistä pistemäisistä

mittauksista. Jätkäsaaren robotille

kartta luotiin ennakkoon. Ihminen

tarkisti, että se vastaa todellisuutta.

Laserit tuottivat kartan yhdistelemällä

etäisyys- ja kulmamittauksia

kaikista niistä pinnoista, joista säde

heijastuu takaisin. Se tarkoittaa,

että karttaan piirtyivät maanpinta

teineen ja jalkakäytävineen, rakennukset,

pylväät, vesistöt, kasvit ja

kaikki muu ympäröivä todellisuus.

Liikkuvat kohteet jäivät myös kuviin,

mutta ne suodatettiin pois


pistepilvestä toistuvan keilauksen

avulla ja robotin liikettä hyödyntäen.

Koska mittauksia otettiin

samasta kohdasta useita, liikkuvat

ihmiset, pyöräilijät ja autoilijat

voitiin poistaa datasta ennen

kartan muodostamista.

Kolmiulotteisesta pistepilvestä

voidaan tarkastella ympäristön eri

kohteita ja niiden ominaisuuksia,

kuten mittoja ja sijainteja. Robotin

näkökulmasta etuna on, että kartoista

voidaan arvioida kohteiden

geometrisia ominaisuuksia, kuten

kaarevuutta, kaltevuutta tai tasaisuutta.

Arvioiden avulla voitiin

tuottaa ennusteita robotille soveltuvasta

liikkumatilasta.

Pysäköidyt autot jäivät karttaan,

mutta se ei haitannut robottia. Se

osasi paikantaa itsensä, vaikka jokin

auto olisi lähtenytkin kartan

muodostamisen ja robotin tekemän

mittauksen välillä, koska pysäköidyt

autot olivat yleensä isompien,

pysyvien rakennusten tai

maamerkkien ympäröimiä.

• Pistepilvikartat auttavat

robottia pimeällä ja säästä

riippumatta

Robotiikan näkökulmasta pistepilvikartat

ovat tiiviisti rakennetussa

ympäristössä luotettavampia kuin

satelliittipaikannus (kuten GPS), joka

vaatii suoran näkyvyyden taivaalle.

Pistepilveen perustuva menetelmä

toimii hyvi katukuiluissa, pimeässä,

siltojen alla ja esimerkiksi rapuissa,

joissa satelliittipaikannussignaalia

ei välttämättä ole saatavilla.

Pistepilvikartta tuo robotin liikkeisiin

varmuutta. Jos robotilla ei olisi

pohjatietoja reiteistään, se liikkuisi

pelkästään sensoriensa varassa,

eikä robotin paikan määritys olisi

yhtä tarkkaa ja luotettavaa kuin

nyt, kun robotti voi vertailla saamiaan

tuloksia pistepilvikarttaan.

Jos robotilla ei olisi karttaa tukenaan

ja yksikin sensori hajoaisi, aiheutuisi

ongelmia. Silloin olisi tärkeää,

että tukena olisi ihminen hyväksymässä

robotin ratkaisut, kuten

autonomisessa autoilussa.

Robotin käyttämä pistepilvikartta

ja ajossa tehdyt mittaukset voivat

tulevaisuudessa olla hyödyllisiä

muillekin kuin robotille itselleen.

Eri puolilta kerätyt aineistot muodostavat

kokonaisuutena merkittävän

potentiaalin erilaisiin uusiin

toimintamalleihin. Pistepilvet

mahdollistavat esimerkiksi kaupunkiympäristön

kohteiden inventoinnin

ja muutosten havaitsemisen.

Säännöllisesti yhdellä alueella

toimiva robotti voisi tulevaisuudessa

toimiessaan tuottaa aineiston,

joka näyttäisi vaikkapa ajantasaisen

liikennemerkkien, kaiteiden

ja puuston kunnon, tai jalkakäytävien

lumitilanteen. Robotti

voisi siis liikkuessaan auttaa kaupunkia

ylläpito- ja kunnostustöiden

kohdentamisessa.

• Avoimesti jaetut

pistepilvikartat luovat

digitaalista Suomea

Pistepilvikartoissa käytettyjen menetelmien

kehitys alkoi jo 1980-luvun

lopulla, mutta harppauksia on

otettu varsinkin viime vuosina.

Kartat ovat yleistyneet muun muassa

maanmittauksessa, maantieteessä

ja rakentamisessa. Kartoituksessa

lähtöaineistoina käytetyt

pistepilvet ovat usein robotiikassa

käytettyjä pistepilviä tarkempia.

“Robotiikka ja sen avulla ikään

kuin sivutuotteena tuotetut kolmiulotteiset

aineistot mahdollistavat

uusia ja mielenkiintoisia sovelluksia,

mikäli niitä osataan hyödyntää

oikein”, sanoo tutkimusprofessori

Antero Kukko Maanmittauslaitoksen

Paikkatietokeskuksesta.

Hän on tutkinut laserkeilausta kollegansa

Harri Kaartisen kanssa yli

kymmenen vuotta. Kaksikko on

maailman mittaluokassa alansa

parhaita hyperspektrilaserkeilauksessa.

“Olisi esimerkiksi valtavan hyödyllistä,

mikäli meillä olisi sähköinen

datapankki ja kauppapaikka, jossa

eri toimijat voisivat yhdistää aineistonsa,

ja kartat olisivat vapaasti

hyödynnettävissä. Kun tähän lisätään

kaupunkien, kuntien ja valtion

virastojen avoimet tietovarannot,

joiden avulla voimme varmistaa

aineistojen laatuun liittyviä

haasteita, voisimme vähitellen rakentaa

todellista digitaalista Suomea”,

Kukko jatkaa.

51


YRITTÄJYYTTÄ YRITTÄJYYTTÄ YRITTÄJYYTTÄ YRITTÄJYYTTÄ YRITTÄJYYTTÄ

Ouman tarjoaa energiatehokkuutta

ja monipuolisia urapolkuja

Kuluneena talvena monet

kiinteistönomistajat ovat

miettineet keinoja, joilla

energiankulutusta saisi kuriin.

Oumanin rakennusautomaatioratkaisuilla

lämmityskuluja

voi leikata reippaasti

alaspäin. Samalla kutistuu

myös asumisen hiilijalanjälki.

Sähkön ja kaukolämmön hinta

on tänä talvena kiivennyt monien

kiinteistönomistajien silmissä

jo kipurajalle. Se on samalla tuonut

uusia kiireitä energiaa säästäviä

rakennusautomaatioratkaisuja

toimittavalle Oumanille.

Toimitusjohtaja Matti Lipsasen

mukaan yhtiön myyntiluvut ovat

nousseet yli 20 prosenttia.

– Kun kiinteistön lämmitys, ilmanvaihto

ja jäähdytys pelaavat saumattomasti

yhteen, syntyy myös

säästöjä. Olemme vahvasti mukana

myös eri energiantuotantomuotojen

yhteensovittamisessa ja siihen

liittyvässä teknologiassa, Lipsanen

toteaa.

Työtä, jolla on merkitystä

Oumanin ensimmäinen lämmönsäädin

tuli markkinoille vuonna

1988. Vuosien myötä Oumanista

on kasvanut energiansäästön ja

energiatehokkuuden vastuullinen

asiantuntijatalo, jonka asiakkai-

ta ovat taloyhtiöiden ja kiinteistönomistajien

ohella talotekniikan

asennus- ja huoltoliikkeet.

Uusille osaajille yhtiö tarjoaa mielenkiintoisia

urapolkuja ja työtehtäviä,

joissa ratkotaan asumiseen

ja energiankäyttöön liittyviä

konkreettisia hiilihaasteita. Vuonna

2019 yhtiö sai Suomen innostavimmat

työpaikat -tunnustuksen.

– Kovin pula on ohjelmisto- ja automaatio-osaajista,

sillä palvelumme

ovat siirtyneet tulevan energiamurroksen,

siinä vaadittavan

uuden teknologian ja digitalisaation

myötä entistä enemmän etäohjaukseen

ja pilvipohjaisiksi, henkilöstöpäällikkö

Reea Lehvilä vinkkaa.

52


YRITTÄJYYTTÄ YRITTÄJYYTTÄ YRITTÄJYYTTÄ YRITTÄJYYTTÄ YRITTÄJYYTTÄ

Intohimo terveeseen elämään

Intohimo terveeseen elämään ja sisäsyntyinen

tarve paremman ruokakulttuurin

edistämiseen johdattivat

Maria Jalkasen yrittäjyyden

polulle yhdessä unelmien kumppanin

kanssa.

Terveellisempää ja eettisempää

ruokakulttuuria intohimoisesti

Suomessa ja maailmalla edistävän

luomuelintarviketoimija Foodinin

luova johtaja ja yrittäjä Maria Jalkanen

oli 22-vuotias kosmetologi

astuessaan nykyisiin saappaisiinsa

vuonna 2015. Ammattikoulusta

valmistuttuaan hyvinvoinnista

ja ravitsemuksesta kiinnostunut

aktiiviliikkuja päätyi työskentelemään

luomuelintarvikkeiden pariin

alan silloiselle markkinajohtajalle.

Työkeikalla hyvinvointimessuilla

Maria tapasi Foodinin hiljattain

perustaneen Lassen ja rakastui.

Ei kulunut kauaa, kun Mariasta

tuli sekä yrittäjä että puoliso Lassen

rinnalle. Yhteinen visio oli selvä.

Foodinista rakennetaan Suomen

merkityksellisin ruokatoimija.

– Merkityksellisyys ei ole koskaan

tarkoittanut meille euroja. Olemme

tehneet töitä sillä mentaliteetilla,

että haluamme aidosti luoda

parempaa ruokakulttuuria ja tuoda

laadukkaan ravinnon kaikkien

ulottuville. Teemme tätä todellisesta

intohimosta, työ on meille

harrastus ja elämäntapa. Se on

tuonut mukanaan myös orgaanista,

useamman kymmenen prosentin

kasvua vuosittain, Maria kertoo

hymyillen.

Pelkäämätön asenne, usko tekemiseen

ja loputon innostus ruokakulttuuriin

ja yritystoiminnan kehittämiseen

ovat kannatelleet, uskallus

kokeilla ja epäonnistua kasvattaneet.

Jalkasilla työt tulevat

myös kotiin, mutta se ei ole rasite.

– Olen kasvanut seitsemän lapsisessa

uusperheessä nuorimmaisena

ja tottunut tekemään paljon

töitä sen eteen, että saan haluamani.

Tekemällä oppii ja mitään ei voi

saavuttaa, jos ei yritä täysillä. Yrittäjyys

saman intohimon jakavan

puolison kanssa on vahvuus. Yksin

emme kumpikaan yltäisi siihen,

missä nyt olemme. Kun rakkaus

työhön jaetaan, ei haittaa, että yritys

istuu mukana saunan lauteilla,

nykyisin myös kahden pienen lapsen

äiti juttelee perheyrittäjyydestä

iloisesti.

Myytit nurin

Jalkasilla työnjako on selvä. Kumpikin

keskittyy käytännön tekemisessä

omiin vahvuuksiinsa, mutta

isot linjaukset päätetään yhdessä.

Yrityksen ulkopuolella nuoreen

naisyrittäjään puolisonsa rinnalla

ei kuitenkaan aina ole suhtauduttu

tasavertaisesti.

– Etenkin alkuun sain työskennellä

uskottavuuden eteen. Luontainen

innokkuuteni ja rohkeuteni näyttäytyä

läpinäkyvän rehellisenä

on tulkittu myös sinisilmäisyytenä.

En kuitenkaan ole antanut sille

painoarvoa, vaan olen luottanut

vahvuuksiini ja jatkanut määrätietoisesti

omalla polullani. Epäilykset

eivät ole saaneet minua lannistumaan,

päinvastoin. Olen saanut

niistä entistä enemmän potkua,

että minähän näytän teille. Ja

niin olen näyttänytkin, Maria naurahtaa.

Teot ja luvut ovat puhuneet puolestaan

ja vieneet epäilyksiltä pohjan.

Foodin-tuotteita ovat mm. erilaiset

terveelliset välipalatuotteet

kuten patukat, suomalaisena käsityönä

valmistetut raakasuklaat sekä

monipuoliset ruoanvalmistustuotteet.

53


Copyright: Messe Berlin GmbH

Johtava ilmailunäyttely ILA

22.-26.6.2022 Berliinissä

Kestävyys, uudet teknologiat ja

innovaatiot

• Saksasta ja Euroopasta tulee

ilmastoneutraalin lentoliikenteen

solmukohta

• Euroopan suosituin ilmailunäyttely:

avaruus hyödyttää maapalloa

• Ensimmäiset ilmailuteknologian

messut Euroopassa pandemian

alkamisen jälkeen

Iskulauseella ‚Pioneering aerospace”

ILA on EU:n tämän vuoden ensimmäinen

ilmailunäyttely, joka tarjoaa

laajan katsauksen ilmailualan tulevaisuudesta.

ILA-messut järjestetään

fyysisenä tapahtumana Euroopan

sydämessä Berliinissä vastikään

avatulla lentokentällä BER.

54

ILA kattaa alan

koko arvoketjun

ILA vahvistaa otettaan korkean

teknologian ja kestävän kehityksen

johtavana messutapahtumana, jossa

esitellään uusia teknologioita ja

innovaatioita kansainvälisessä vierailijaympäristössä.

Tapahtumassa

vierailevat teollisuus, päättäjät,

asevoimat ja tieteen edustajat.

Politiikan edustajien odotetaan

osallistuvan kansainvälisten vieraiden

lisäksi Saksan liittohallituksesta,

Saksan parlamentista ja

Euroopan komissiosta. Ilmailu-,

avaruus-, puolustus- ja alihankkijasegmenteillä

ILA kattaa alan

koko arvoketjun. Sen teemoina on

ilmastoneutraali ilmailu, uudet liikkuvuuden

muodot ja turvallisuus

avaruudessa.

Uraauurtava henki on elossa

Saksan ilmailu- ja puolustusliitto

BDLI:n toimitusjohtaja Volker

Thum: ”ILA Berlinissä ja meidän

teknologiatoimijoiden keskuudessa

uraauurtava henki on elossa. Olemme

kestävän kehityksen tekijöitä.

Saksan ja Euroopan on oltava ilmastoneutraalin

ilmailun eturintamassa.

Meillä on osaaminen kehittää ja

valmistaa ensimmäinen ilmastoneutraali

lentokone. ILA on myös

Euroopan suosituin ilmailualan näyttely.

Tämänkin myötä investoinnit

avaruuslentoihin ovat välttämättö-


miä. Avaruuslento on kiehtovaa, tuo

ihmiset yhteen ja suojelee meitä.”

Martin Ecknig, Messe Berlinin toimitusjohtaja:

”Odotamme innolla,

että pääsemme vihdoin kokoontumaan

ilmailuteollisuuden kanssa

jälleen henkilökohtaisesti Berliinissä.

Uuden hybridi-konseptin

tavoitteena on yhdistää parhaat

puolet kahdesta maailmasta: livekokemus

kasvokkain ja paikan

päällä ilmailualan innovaatioista.

Virtuaalipuoli, kuten suoratoistettu

kongressiohjelma, mahdollistavat

niiden vierailijoiden läsnäolon,

jotka eivät voi osallistua henkilökohtaisesti

ILA Berliniin.”

Kolmas Berlin Aviation Summit

(BAS) järjestetään 21. kesäkuuta

ILA:n ulkopuolella, joka kokoaa

siviili-ilmailun päättäjiä ympäri

maailmaa. Politiikkaa, teollisuutta,

tiedettä, tutkimusta ja taloutta

edustavat alan ammattilaiset ja

globaali ilmailuteollisuus keskustelevat

alan kohtaamista haasteista ja

erityisesti siitä kuinka edetä ilmastoneutraalissa

ilmailussa.

Tulevaisuuden

tuotteita ja ajatuksia

ILA Berlin on suunnattu ammattivierailijoille.

Keskiviikosta 22.6

perjantaihin 24.6. alan ammattilaiset

kokoontuvat ILA:n alueelle BERlentokentällä

(Selchow, Messestrasse,

Schönefeld), jossa kansainväliset

näytteilleasettajat esittelevät

innovaatioitaan. Tulevaisuuden

tuotteita ja ajatuksia esitellään mm.

ILA Future Lab tai Advanced Air

Mobility -foorumeilla. ILA esittelee

siviili-ilmailun siirtymistä ilmastoneutraaliuteen.

ILA-messuilla näet

miten teknologiat ja tutkimus kestävien

lentopolttoaineiden osalta

kehittyvät ja miten lentokoneita ja

niiden propulsiojärjestelmiä kehitetään.

Avaruus-alueella esitellään

nykyaikaista, kestävää, turvallista

ja digitaalista tulevaisuutta. Yksi

kohokohta tulee olemaan avaruuspaviljonki,

jossa on mukana Euroopan

avaruusjärjestö (ESA), Saksan

ilmailukeskus (DLR) ja Saksan

ilmailuliiton BDLI:n jäsenyhtiöt.

ILA:n tulevaisuuteen suuntautuvien

aiheiden joukossa ovat monikäyttöiset

droonit, lentävät taksit

kaupungeissa ja digitaaliset tekniikat,

kuten tekoäly ja 3D-painatus.

European Future Combat Airin

jatkuva kehitysjärjestelmä (FCAS)

tulee olemaan keskeinen aihe teollisuuden

edustajien keskuudessa.

Laaja valikoima palveluita uudella

alustalla ”ILA Digital” täydentää

live-ohjelmaa. Alustan tavoitteena

on jakaa tulevaisuuteen suuntautuvat

aiheet mahdollisimman monen

kanssa. Alustalla on näytteilleasettajapalveluna

tuotteiden esittely,

viestintä sekä matchmaking ja

suoratoistotekniikka konferenssiohjelmaan.

ILA:n viikonloppu on omistettu

suurelle yleisölle. Kahden päivän aikana

vierailevat ilmailufanit voivat

kokea innovaatiot ja ilmailunäytösten

kiehtovuuden sekä ottaa selvää

ilmailualan uramahdollisuuksista

erilaisilla messuosastoilla. Lentonäytöksen

yhteydessä esitellään

innovaatioita, ja näytöksen valitut

lennot sulautuvat saumattomasti

BER-lentotoimintaan. Yleisöpäivät

pidetään 25. ja 26. kesäkuuta.

Lippuja voi tilata huhtikuun puolesta

välistä eteenpäin ILAn lippukaupasta.

Alennuskoodilla saat liput

hintaan 49 € päivälippu ammattilaispäiville

ja yleisöpäiville hintaan

18 € päivälippu.

Pyydä alennuskoodi osoitteesta:

info@messuille.fi

Copyright: Messe Berlin GmbH

55


Rikkooko Mika Törrö kisaennätyksen

Power Truck Show:ssa?

Suomen Vahvin Mies titteli

selviää 36. kerran ja Suomen

Vahvin Nainen selvitetään 23.

kerran Power Truck Show’n

yhteydessä 12.-13.8.2022.

Kilpailuista on tulossa monessa

mielessä historialliset. Maailman

pisimpään yhtäjaksoisesti toteutettu

kilpailu on aina ollut haasteellinen

ja armoton. Suomen Vahvin Mies on

nostanut esiin historiansa aikana

monia kovia urheilijoita, joista parhaat

ovat olleet maailman vahvimpia

lajissaan. Miesten osalta avointa sarjaa

on hallinnut neljä viimeistä vuotta

205 cm pitkä ja 180 kiloinen Mika

Törrö. Kilpailun on voittanut neljä

kertaa myös kaksi urheilijaa, Janne

Virtanen sekä Jani Illikainen. Virtanen

menestyi myös kansainvälisesti,

kun hän aikanaan voitti Maailman

vahvin mies kilpailun. Kukaan ei ole

vielä kyennyt saavuttamaan viittä

voittoa, mutta nyt Mika Törröllä on

mahdollisuus tehdä tuo käsittämättömän

kova temppu.

105 kg:n sarjassa on dominoinut lajin

todellinen lahjakkuus Jiri Grönman

Porista. Hän on voittanut sarjansa

viidesti ja sijoittuen tuloksillaan pari

kertaa toiseksi isojen poikien sarjassa.

Pystyykö Jiri vielä jatkamaan ennätyksellistä

voittomääräänsä ja kykeneekö

tapansa mukaan haastamaan isot

pojat kovilla suorituksillaan.

Naisten osalta mielenkiintoa herättää

se, että tuleeko edellisvuoden

voittaja Salla Romo takaisin harmittavan

loukkaantumisen pilattua

viime vuoden kilpailun, jonka vei

nimiinsä sysmäläinen Laura Kosken-

niemi. Molemmat erittäin vahvoja

ja taitavia kilpailijoita, jotka tuntevat

toistensa kyvyt ja taidot tasan

tarkkaan. Näiden esille nostettujen

kilpailijoiden lisäksi niin miehissä

kuin naisissa on iso joukko potentiaalisia

menestyjiä eikä voittoa napata

vanhoilla meriiteillä.

Tähän kaikkeen voimailuun yhdistyy

kansainvälisen kuljetusmessu- ja

autonäyttelytapahtuman Power

Truck Show’n monipuolinen tarjonta.

Tapahtumassa on jälleen tarjolla yli

500 näyttelyautoa, ammattilaisten

kuljetusmessut, monenlaista motorshow

ohjelmaa, musiikkia ja erityisen

mahtava tunnelma. Kesän paras

viikonloppu on katettu.

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleeksi

kannustamaan Suomen

vahvimpia naisia ja miehiä.

Haastaako105 kiloisten mestari

Jiri Grönman isot pojat.

56


Naisten mestari Laura Koskenniemi haastetaan leveällä rintamalla.

Mestari Törrö siirtää rekkaa lihasvoimalla.

57


Teknologia järjestettiin edellisen kerran 2019.

Teknologia 2022 esittelee

tehokkaita energiaratkaisuja

Pohjoismaiden johtava teknologia-alan

tapahtuma Teknologia

22 järjestetään 3. –

5.5.2022 Helsingin Messukeskuksessa.

Tänä vuonna ensimmäistä

kertaa tapahtumassa

on esillä myös omana kokonaisuutenaan

energia niin ohjelmassa

kuin osastoillakin. Teollisuuden

energiatehokkuus

on entistä tärkeämpää nykyisessä

maailman tilanteessa ja

lämmön talteenoton ratkaisut

ajankohtaisia.

58

Teknologia-tapahtumaan osallistuu

yli 300 yritystä ja viidellä ohjelmalavalla

järjestetään yli 120

puheenvuoroa.Teknologia-tapahtuma

koostuu keskeisistä teknologian

aihepiireistä. Näitä ovat

energian lisäksi automaatio, elektroniikka,

hydrauliikka ja pneumatiikka,

levytyö, koneenrakentaminen,

kunnossapito, AI ja robotiikka,

ICT ja toisena uutena aihepiirinä

3D-tulostus. Alan ammattilaiset

voivat rekisteröityä tapahtumaan

veloituksetta www.teknologia22.fi

Energia-ohjelman aloittaa Senior

Scientist Petra Raussi VTT:ltä

puheenvuorolla IntelligentEnergy

Testbed tehokkaiden energiaratkaisujen

validointiin. Tapahtumassa

kuullaan myös teollisuuden sähköistymisestä

ja sen vaikutuksista

CO2-päästöjen vähentymiseen, tekoälystä

sähköverkkojen älykkään

kunnossapidon mahdollistajana ja

lämmön talteenoton ratkaisuista.

Lämmön talteenoton ratkaisuja

tarjoavan Finess Energy Oyj:n toimitusjohtaja

Juha-Pekka Paavola

odottaa innolla tapahtumaa ja sen

tarjoamia mahdollisuuksia esitellä

yhä vain enemmän kiinnostusta

herättäviä energiansäästöratkaisuja.

”Lämmön talteenotto mahdollistaa

ostoenergian määrän vähentämisen

ja jo olemassa olevan

energian hyötykäytön. Juuri nyt öljyn

ja kaasun hintojen noustessa,

talteenotolla on entistä suurempi

merkitys. Toisaalta asiakkailla on

kova tarve päästä eroon fossiilisista

energialähteistä ja sähköistämisestä

on tullut entistä tärkeäpää.”

Paavola pitää puheenvuoron lämmön

talteenotosta ohjelmalavalla

ja yritys on mukana Teknologiatapahtumassa

omalla osastollaan.


TRUKIT | AVANT | AUSA

www.finnsiirto.fi

myynti@finnsiirto.fi | 0207 351 601

UUSI 9V-MALLISTO

• Edistyksellinen ja tehokas

stage V -moottori

• Polttoainetaloudellisuus -18%

• Millintarkat hydrauliikkatoiminnot

• Hiljainen ja ergonominen ohjaamo

• Edullinen huoltaa ja ylläpitää

• Vakiona ilmastointi ja paljon muuta

• Trukkimarkkkinoiden laajin takuuaika

UUTUUS

SNORKEL A46JRTE

KUUKULKIJA

• Lithium-Ion -akkutekniikka

• 100% päästötön ja hiljainen

• 93% pienemmät huoltokulut

• Nelivetoinen malli, sopii maastoonkin

• Kompakti malli ja pieni kääntösäde

• Nostokorkeus 16,3 m

HENKILÖNOSTIMET

www.simeri.fi | sales@simeri.fi | 020 770 5829


www.gli.fi

www.gli.fi

www.gli.fi

www.gli.fi

Täyden palvelun logistiikkatalo

Täyden – Luotettavin palvelun kumppanisi

logistiikkatalo

Täyden – Luotettavin palvelun kumppanisi

logistiikkatalo

Täyden – Luotettavin palvelun kumppanisi

logistiikkatalo

– Luotettavin kumppanisi

Tarjoamamme ratkaisut perustuvat

asiakkaan kanssa yhdessä laadittuun

Tarjoamamme palvelusuunnitelmaan. ratkaisut Olemme perustuvat

asiakkaan aidosti Tarjoamamme läsnä kanssa asiakkaan ratkaisut yhdessä liiketoimintojen

perustuvat laadittuun

palvelusuunnitelmaan. kuljettamisessa, asiakkaan kanssa kumppanina.

yhdessä Olemme laadittuun

aidosti palvelusuunnitelmaan. Tarjoamamme läsnä asiakkaan ratkaisut liiketoimintojen

Olemme perustuvat

kuljettamisessa, aidosti asiakkaan läsnä kanssa asiakkaan kumppanina.

yhdessä liiketoimintojen

laadittuun

kuljettamisessa, palvelusuunnitelmaan. kumppanina. Olemme

aidosti läsnä asiakkaan liiketoimintojen

kuljettamisessa, kumppanina.

www.gli.fi

Patamäenkatu 4

33900 Tampere

www.gli.fi

Kristian Lella

050 919 2263

kristian.lella@gli.fi

Kristian Lella

Kuljetuspalvelut

» Täsmälliset kuljetusratkaisut

Kuljetuspalvelut

» Kuljetusten tukipalvelut

Kuljetuspalvelut

» Täsmälliset kuljetusratkaisut

Terminaali- Kuljetusten tukipalvelut

» Täsmälliset kuljetusratkaisut ja varastointipalvelut

Kuljetuspalvelut

» Lyhyt- Kuljetusten ja pitkäaikainen tukipalvelut

Terminaali- » Tehokkaat Täsmälliset terminaalipalvelut

kuljetusratkaisut ja varastointipalvelut

Terminaali- » Lyhyt- Kuljetusten ja pitkäaikainen tukipalvelut ja varastointipalvelut

Henkilöstövuokraus

Tehokkaat terminaalipalvelut

» Lyhyt- ja pitkäaikainen Terminaali- » Tehokkaat terminaalipalvelut

ja varastointipalvelut

Henkilöstövuokraus

» Lyhyeen Lyhyt- ja tai pitkäaikainen pidempäänkin varastointi vuokrasuhteeseen

Henkilöstövuokraus

» Tehokkaat terminaalipalvelut

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle

Lyhyeen tai pidempäänkin vuokrasuhteeseen

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle

» Lyhyeen tai pidempäänkin vuokrasuhteeseen

Henkilöstövuokraus

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle

» Lyhyeen tai pidempäänkin vuokrasuhteeseen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!