11.07.2022 Views

Kuljetus & Logistiikka 1 / 2012

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAALLA • MERELLÄ • ILMASSA

MAALLA 1/2012 • 15. MERELLÄ vuosikerta • www.kuljetusjalogistiikka.com

• ILMASSA

TURVALLISUUS

osana järjestelmää

KOKEMUKSIA

AEOprojektin läpiviennistä

Wärtsilä Finland Oy:ssä

TURVALLISUUS

Vaara vaanii

kuljettajaa

ULKOMAILLA

Uusi teollisuuspuistokonsepti

helpottaa suomalaisten pk-yritysten

pääsyä Venäjän markkinoille

Kuinka tavoitat

?

KOULUTUS

asiakkaasi

Aikuiskoulutuksessa voi

opiskella työn ohella

VERKOSSA

esimiestehtäviin


RENAULT

TRUCKS

DELIVER

Mukavuutta,

edullisesti

UUSI MIDLUM

www.renault-trucks.fi

AlustAnA

RENAULT MIDLUM 220.12 EXTRA LIGHT

PÄÄllERAKEntEEnA KOKOsIVuAuKEAVA nEK-JAKEluKORI

JA tAKAlAItAnOstIn

LeaSIngMakSU kUUkaUDeSSa, aLkaen

1.090 EUR *

SISÄLTÄÄ:

• 60 kk:n sopimusajan

• 300.000 km

• tehdastakuu koko sopimuskaudelle (Expandys Maxi/ 300.000 km)

OTa YHTeYTTÄ PaIkaLLISeen RenaULT TRUCkS MYYJÄÄn Ja kYSY LISÄÄ

Reijo Virtamo (Varsinais-Suomi) 040 543 4810

Jarmo Latvala (Pohjois-Suomi) 0400 506 222

Ilpo Varha (Itä-Suomi) 0400 150 199

Jukka Oja (Pirkanmaa ja Satakunta) 040 543 4866

Mika Saari (Uusimaa) 040 543 4869

Markkinointi E Kivelä (Pohjamaa ja Keski-Suomi) 0400 662 010

*Tarjous on voimassa 30.04.2012 asti. Esimerkkilaskelma on perusvarusteiselle autolle ja ilman rahoitusyhtiön kuluja. Kaikki hinnat ALV 0%.

Sopimus edellyttää Renault Trucks Financing Servicen myönteisen luottopäätöksen, jonka perusteella 1., suurempi maksuerä määritellään.


| pääkirjoitus |

Tässä lehdessä:

TNT:

TURVALLISUUS

osana järjestelmää.................... 6

K1 SATSAA

RASKAASEEN.........................10

Fibrocomin

ONTELORAKENNE

keventää kuljetuksia.............. 14

VAARA VAANII

ammattikuljettajaa................. 18

LIIKENNETURVALLISUUS-

FORUM

ammattiliikenteen asialla....... 22

KATAKRI

ja toimitusketju

turvallisuus............................ 24

Inex Partners Oy:lle

HUIPPUTURVALLINEN

LOGISTIIKKAKESKUS............ 25

Rajattomat

60-vuotisjuhlat

Pääministeri Hans Hedtoft köhäisi kurkkuaan Tanskan Christiansborgissa

13.2.1952 ja avasi kokouksen. Se oli alku tänä vuonna 60 vuotta

täyttäneelle Pohjoismaiden neuvostolle.

Kokousta edeltävä aika ei näyttänyt hyvältä. Ruotsi, Norja ja Tanska

olivat yrittäneet muodostaa talous- ja tulliliiton siinä onnistumatta.

Myöskään yhteisestä puolustusliitosta ei ollut tullut mitään.

Pohjoismaiden neuvostosta sen sijaan tuli. Suomi liittyi siihen kolme

vuotta myöhemmin. Neuvosto vapautti liikkumisen maiden välillä

vuonna 1952, eikä tullimies enää penännyt passia rajalla. Nyt samaa

sovelletaan EU:ssa Schengen-sopimukseen kuuluvissa maissa.

Pohjoismaiset yhteiset työmarkkinat eli suomalaisen työnteko esimerkiksi

Ruotsissa mahdollistuivat vuonna 1954. EU:n sisämarkkinoissa

on sittemmin pyritty samaan.

Nykyään Pohjoismaiden neuvosto unohtuu helposti EU:n direktiivien

viedessä otsikot ja Brysselin katukuvan näkyessä televisiossa. Kuten

historia osoittaa, neuvostolla on kuitenkin ollut kyky tehdä toimivia

päätöksiä.

Pohjoismaiden neuvoston tavoitteena on yhä poistaa rajaesteitä. Maiden

välinen liikennöinti voisi sujua sutjakkaammin esimerkiksi EU:hun

kuulumattoman Norjan rajalla.

Mielenkiintoista on nähdä, syntyykö jotain uutta tarkkailijajäsenten

Viron, Latvian ja Liettuan mukaantulon myötä. Yhteistyötä itään on

parannettu perustamalla tiedotustoimistot Pietariin, Murmanskiin ja

Arkangeliin. Se on hienoa etenkin Suomen kannalta, jolla on neuvoston

maista pisin rajalinja Venäjän kanssa. Suomella onkin mainio tilaisuus

viedä juhlavuonna asioita eteenpäin, kun neuvoston puheenjohtajuus

lankesi sille.

KOKEMUKSIA

AEO Projektin läpiviennistä

Wärtsilä Finland Oy:ssä......... 29

Koulutus s. 39-55

Aikuiskoulutuksessa voi opiskella

työn ohella esimiestehtäviin ................... 40

Simulaatio-opetuksen pioneeri ................42

Ammattitaitoa liikenteeseen ....................44

Edupoli kouluttaa työelämän osaajia .......46

Logistiikkaa opiskelemaan.......................48

Kuinka tavoitat asiakkaan verkossa? .......50

Onko diesel vieläkin liian halpaa? ............43

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Puh. +358 2 2444 110. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

LEHDEN ULKOASU JA LADONTA M&T Grafidee, puh. +358 44 514 6789, aineisto@grafidee.fi

JAKELU Itella Oyj • ISSN 1458-1086


utisia UUTISIA uutisia UUTISIA uutisia UUT

meiltä & maailmalta MEILTÄ & MAAILMALTA

Uusi laskin auttaa kuljetusyrityksiä säästämään

rahaa ja vähentämään CO2-päästöjä

HaminaKotkan Satamasta

TV-sarja

HaminaKotka Satama Oy, Steveco Oy ja Navigare-TV ovat allekirjoittaneet

yhteistyösopimuksen. Talven ja kevään 2012

aikana Navigaren työryhmä kuvaa HaminaKotkan satamassa

työtä ja tapahtumia. Kyseessä on viihteellinen, asiapitoinen

sarja HaminaKotkan satamasta ja sataman yrityksistä. 30 minuutin

pituisia jaksoja on yhteensä kahdeksan kappaletta ja

lisäksi Navigaren merellisten ohjelmien yhteydessä esitetään

seitsemän 15 minuutin pituista jaksoa. Sarjaa aletaan näyttää

maaliskuun lopussa.

Navigare-TV:n ohjelmiston tyyliin tämäkin sarja tehdään

hyvällä maulla. Siinä pyritään tuomaan logistiikkatoimiala

mahdollisimman realistisesti esille unohtamatta satamatoimintaan

liittyviä positiivisia puolia, jotka tiedotusvälineiltä

yleensä jäävät pienemmälle huomiolle.

Sarjassa seurataan HaminaKotkan sataman liikenneympäristöä

sekä merenkulun ja logistiikan työntekijöitä työssään

päivin ja öin talvisissa sekä kesäisissä olosuhteissa. Yksi jakso

esitetään aina kolme kertaa JIM-kanavalla ja kolme kertaa

Nelonen Sport Prolla. Lisäksi jaksot ovat katsottavissa vuoden

ajan nettitelevisiossa www.ruutu.fi osoitteessa sekä sarjaa varten

perustettavassa tv-kanavassa YouTube sivustolla.

Goodyear Dunlopin vastikään julkaiseman

uuden laskimen avulla kuljetusyritysten

on helpompi ymmärtää,

mitkä polttoainetta säästävät investoinnit

tuottavat parhaan pääoman

tuoton (ROI). Eurooppalaisten kuljetusyritysten

todellisiin olosuhteisiin

mukautetun polttoainetehokkuuslaskimen

avulla kaluston ostajat

näkevät, millaisia CO2-päästöjen,

polttoaineen ja kustannusten säästöjä

on mahdollista saavuttaa.

Laskimen toimintojen avulla

kuljetusyritykset voivat käyttäjäystävällisten

graafisten työkalujen

avulla ennustaa rengasvalinnan,

kuljettajakoulutukseen investoimisen

ja erilaisten

aerodynaamisten

jälkiasennusratkaisujen

vaikutukset

polttoainelaskujen

pienentämiseen

ja ympäristövaikutusten

vähentämiseen.

Huomattavaa on,

että työkalu pystyy

jo nyt käsittelemään

vierintävastusmerkinnät

siinä muodossa,

jossa renkaiden

ostajat tulevat näkemään

ne lähitulevaisuudessa, kun

EU:n uusi rengasmerkintäasetus tulee

voimaan.

Laskin on käytettävissä maksutta

kaikille eurooppalaisille kuljetusyrityksille

sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Laskin antaa seuraavat

arviot:

- polttoaineen kulutuksen vähennys

litroina/100 km

- vuosittainen polttoaineen säästö

litroina

- vuosittaiset CO2-säästöt tonneissa

-nettokustannussäästöt vuodessa.

Polttoainelaskin on käytettävissä

osoitteessa www.fleet-calculator.eu

SKAL suosittelee Tilaajavastuu.fi-palveluun liittymistä

Tilaajavastuulaki edellyttää työn tilaajaa

selvittämään sopimuskumppaninsa valmiudet

hoitaa lainmukaiset velvoitteensa. Näin

varmistetaan, että alihankkijat ja työvoimaa

vuokralle antavat yritykset noudattavat työnantajavelvoitteita.

SKAL suosittelee jäsenyrityksilleen

liittymistä Tilaajavastuu.fi-palvelun

Luotettava kumppani -ohjelmaan. Ohjelma

helpottaa yrittäjän arkea ja saattaa parantaa

yrityksen asemaa tarjouskilpailussa.

Palvelu auttaa tilaajaa ja toimittajaa

Tilaajavastuu.fi-palvelu tarjoaa kuljetuspalveluiden

tilaajille työkalun tilaajavastuulain

edellyttämien tietojen vaivattomaan tarkistukseen.

Tilaajavastuutietojen tulostaminen

on ilmaista tilaajaosapuolelle, mikäli tarjoava

yritys on liittynyt palveluun. Palvelulla torjutaan

harmaata taloutta ja epätervettä hintakilpailua.

Luotettava kumppani -ohjelmaan liittyminen

helpottaa sekä kuljetusyrityksen omaa

että tilaavan yrityksen työtä tarjousvaiheessa.

Ohjelman tuottama tilaajavastuuraportti

sisältää kaikki tilaajavastuulain edellyttämät

asiakirjat, jolloin yrittäjän ei tarvitse itse olla

yhteydessä eri viranomaisiin. Tilaajavastuulain

edellyttämät tiedot päivittyvät rekisteriin

kahden kuukauden välein. Luotettava kumppani

-ohjelman vuosimaksu on noin 86 euroa

sisältäen arvonlisäveron, ja siihen liitytään

valtakirjalla.

Tavoitteena kattava tilaajavastuurekisteri

kuljetusalan yrityksistä

SKAL:n näkemyksen mukaan Tilaajavastuu.

fi-palveluun liittyminen on yrityksille kannattavaa

nykyisessä kilpailutusmenettelyssä.

SKAL:n toimitusjohtaja

Iiro Lehtonen arvioi, että

palvelua voisi parantaa

vielä siten, että liikenneluvat

olisivat mukana tarkistettavissa

tiedoissa.

”Yhteistyö SKAL:n

kanssa tarkoittaa käytännössä

edellytyksiä

luoda kattava toimittajarekisteri

kuljetusja

logistiikka-alalta.

Voimme palvella alan

isoja tilaajia nyt aiempaa

paremmin. Suurin

hyötyjä on toimittajayritys,

joka palvelun

kautta osoittaa yhteiskuntavastuullisuutensa

ja nopeuttaa lain

aiheuttamien toimenpiteiden

viemää

aikaa ja vaivaa”, Suomen Tilaajavastuu Oy:n

toimitusjohtaja Lars Albäck toteaa.

Tilaajavastuu.fi-palvelua tarjoaa Rakentamisen

Laatu RALA ry:n, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto

STUL ry:n ja palvelun kehittäneen

Aspida Oy:n omistama Suomen Tilaajavastuu

Oy. Järjestelmä perustuu valtakirjan nojalla

verohallinnolta ja työeläkeyhtiöilta saataviin

tietoihin. www.tilaajavastuu.fi

4 Kuljetus & Logistiikka


ISIA uutisia UUTISIA uutisia UUTISIA uuti

meiltä & maailmalta MEILTÄ & MAAILMALTA

Uusi konttilinja Mäntyluotoon

Mäntyluodon satama sai uuden konttilinjan

maaliskuun ensimmäisenä päivänä.Tuolloin

m/v Containerships VII ajaa ensimmäisen

kerran joulukuussa 2011vihittyyn uuteen laituriin.

Pitkän linjan konttivarustamo Containerships

Oy Ltd tuo Porille suoran yhteyden

Ruotsin Södertäljeen, Ison-Britannian

Teesportiin ja Sheernessiin, Belgian Ghentiin

ja Liettuan Klaipedaan.

Länsiterminaaliin sähköinen passintarkastus

Länsiterminaalista tulee ensimmäinen meriliikenteen

rajanylityspaikka Euroopassa,

jossa otetaan käyttöön sähköiset passintarkastusautomaatit.

Rajavartiolaitos hankkii

kevään 2012 Helsingin sataman Länsiterminaaliin

kolme rajatarkastusautomaattia.

Näistä satamista on varustamon mukaan

nopeat yhteydet Rotterdamin suursatamaan,

Pietariin sekä Irlannin että Iberian niemimaan

satamiin. Porin yhteys on viikoittainen.

- Uusi linja täydentää hienosti nykyistä

Mäntyluodon Hampurin linjaa. Containerships

tuo valtavasti uusia mahdollisuuksia

Satakunnan, Pohjanmaan ja Tampereen seudun

yrityksille ja teollisuudelle. On vain kiitettävä

varustamon johtoa halusta tulla Poriin,

yhteistyö on sujunut mainiosti,

iloitsee apulaiskaupunginjohtaja

Kari Hannus.

Satamajohtaja Jaakko Nirhamo

on myös erityisen tyytyväinen,

koska nyt investoinnit saavat

käyttöä.

- Uusi Kallonlahden laituri saa

nyt tervetullutta, säännöllistä liikennettä.

Automaatteja voivat käyttää Euroopan

Unionin, Euroopan talousalueen ja Sveitsin

kansalaiset joilla on biometrinen passi. Rajavartiolaitoksella

on ollut rajatarkastusautomaatteja

käytössä jo vuodesta 2008 lähtien

Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

onnittelemme

Still ammattilainen jää

eläkkeelle Konekeskon Stilltrukkiammattilainen

Pertti Kemppi

jää ansaitulle eläkkeelle 30.3.2012.

Kuljetus&Logistiikka-lehti toivottaa

lämpimiä tuulia eläkepäiviin.

nimityksiä

Oy Agility Logistics Ab

9.1.2012 Uutena Merirahti

päälikkönä aloitti

Marjut Linnajärvi

Aikaisemmin Marjut

toimi SA-TU Logistickisin

palveluksessa vastaten

huolinnasta ja kotimaan

kuljetuksita.

Marjutin päävastuuna on

operatiivisen toiminnankehittäminen

ja myynti.

Eckerö Linen investoi uuteen alukseen

Helsinki Tallinna-reitille

Eckerö ostaa Moby SpA-varustamon M/S Moby

Freedom -laivan. Eckerö ottaa aluksen haltuunsa

Italiassa maaliskuussa, ja alukseen

tehdään mittava peruskorjaus, jotta laiva on

Eckerö Linen menestyksekkään konseptin

mukainen. Uusi, moderni laiva, jonka kapasiteetti

on edeltäjäänsä isompi, tulee Helsinki

Tallinna-reitille myöhemmin tänä vuonna.

Olemme avoimesti etsineet korvaajaa M/S

Nordlandialle. Olen erittäin iloinen ja ylpeä

voidessani kertoa tästä kaupasta. Kaikkinensa

90 miljoonan euron investointi, sisältäen

peruskorjauksen ja alukseen tehtävät muutostyöt,

on pitkäaikainen sitoumus ja osoittaa

sen, että uskomme Helsingin ja Tallinnan

välisen reitin tulevaisuuteen, Eckerö-konsernin

konsernijohtaja Björn Blomqvist sanoo.

Uuteen laivaan mahtuu 2 080 matkustajaa

ja 665 henkilöautoa tai 84 kuorma-autoa.

Laivan rahtikapasiteetti on 1 900 rahtimetriä,

se on 175 metriä pitkä ja sen teho on

50 400 kW (68 500 hv). Verrattuna M/S

Nordlandiaan uuden aluksen matkustajamukavuus

on edeltäjäänsä parempi, varsinkin

syksy- ja talviaikaan.

”Kuljetamme vuosittain noin miljoona

matkustajaa ja 75 000 rahtiyksikköä. Eckerö

Linen Helsingin ja Tallinnan välinen reitti on

vakiintunut ja suosittu. Uuden aluksen myötä

Eckerö Linen konsepti ja henkilöstö pääsevät

entistä paremmin oikeuksiinsa”, Eckerö Linen

toimitusjohtaja Irja Hanelius iloitsee.

Projektin edetessä Eckerö Line tiedottaa

lisää aikataulusta, aluksen tulevasta nimestä

ja muista ajankohtaisista asioista.

CT-Logistics Oy

14.2.2012 Uutena

Rekkarahti päällikkönä

aloitti Partik Saurén

Aikaisemmin Patrik toimi

RH-Freight Oy:n rekka

myynnissä.

Patrikin päävastuu on

operatiivisen toiminnan

kehittäminen ja myynti.

Pekka Meronen

Logistikaksen Talous- ja

kehitysjohtajaksi.

DI Pekka Meronen

aloittaa 1.2.2012 CT-

Logistics Oy:n talous- ja

kehitysjohtajana. Hänen

aikaisempi työnantaja on

ollut Rauman Satama,

jossa hän on toiminut

apulaisjohtajana. Merosen

vastuulle siirtyvät

yhtiön talous ja operatiiviset

kehitystoiminnot.

Kuljetus & Logistiikka 5


TURVALLISUUS

osana järjestelmää

TNT:llä turvallisuus on keskeinen osa yritystoimintaa ja aina

etusijalla. Globaalissa kuljetusyrityksessä turvallisuus liittyy

kaikkeen toimintaan. Turvallisuusjärjestelmämme suojaavat

tuotteita, toimipaikkoja, verkostoja, ajoneuvoja, lentokoneita ja

henkilökuntaa yli osasto- ja maarajojen.

Kuljetusrikollisuus on edelleen

yksi logistiikan nopeimmin kasvavia

ongelma-alueita, ja on ollut

sitä jo vuosia. Rikollisen toiminnan

seurauksena Euroopassa häviää vuosittain

miljardien eurojen arvosta tavaraa

kuljetusten aikana. Paras tapa varustautua

kuljetusrikollisuuteen on kouluttaa kuljetusyhtiöiden

henkilöstö tunnistamaan turvallisuusuhat.

Kuljetusrikollisuus kohdistuu tänä

6 Kuljetus & Logistiikka


”Suomi on toistaiseksi

kuljetuksien osalta

turvallinen maa,

mutta tilanne on

kuitenkin toinen heti,

kun ylitetään raja

itään, etelään

tai länteen”,

toteaa TNT Suomi

Oy:n toimitusjohtaja

Åke Blomqvist.

useinkaan tarvitse turvautua ulkopuolisten

yhteistyökumppaneiden apuun. Turvallisuus

lisääntyy, kun lähetyksiä voi kontrolloida

itse koko matkan ajan. Lähetykset

skannataan ja rekisteröidään jokaisella

väliasemalla lähettäjän ja vastaanottajan

välissä. Sisäinen riskinhallintajärjestelmä

ilmoittaa automaattisesti turvallisuudesta

vastaaville TNT:n työntekijöille, jos järjestelmässä

havaitaan poikkeamia normaalista.

Yllä mainittujen lisäksi TNT Suomi Oy

sai valtuutetun taloudellisen toimijan aseman,

AEO-todistuksen (yksinkertaistetut

menettelyt sekä vaarattomuus ja turvallisuus)

syyskuussa 2008. AEO-toimijaksi

valtuutetulta yritykseltä vaaditaan selkeää

turvallisuusjohtamista, henkilöstö-, kiinteistö-

ja toimitilaturvallisuutta sekä logistiikan,

tuotannon ja toimitusketjun turvallisuutta.

Eli ennen kaikkea hyvää turvallisuuskulttuuria.

päivänä kaikkiin kuljetusketjun osiin. Organisoituneet

rikollisjärjestöt keskittyvät

pääsääntöisesti arvotavarakuormiin, kuten

raha- ja high tech –kuljetuksiin sekä muihin

helposti kohdennettaviin kuljetuksiin ja

tapahtumiin. Suomi on edelleen kuljetusrikollisuuden

suhteen yksi Euroopan turvallisimmista

maista, eikä rikollisuus ole ollut

ongelma kotimaisissa kuljetuksissa. Mutta

vaara vaanii jo rajan takana, kuljetettiinpa

tavaraa itään, etelään tai länteen.

Kuljetusrikollisuutta ei voi täysin poistaa,

mutta toimintaan mahdollisesti sisältyviä

riskejä voi minimoida yhteistyöllä. Globaalisti

toimivien valmistajien sekä logistiikkaja

kuljetusyritysten yhteenliittymä TAPA toimii

aktiivisesti kuljetusrikollisuutta vastaan.

Yhteisenä tavoitteena on minimoida hävikkiä

kansainvälisissä kuljetuksissa.

TAPA ja TNT

TNT on kehittänyt ja ylläpitänyt toimintatapojaan

TAPAkriteereiden

mukaisina jo

vuosikymmenen ajan muun muassa panostamalla

kuljettajien ja henkilökunnan

turvallisuuskoulutukseen, ajoneuvojen turvallisuuteen

sekä toimitilojen tekniseen ja

rakenteelliseen turvallisuuteen. A-tason

TAPA-sertifioinnin TNT Suomi Oy sai Vantaan

toimipisteelleen vuonna 2003 ja Turun

toimipisteelle vuonna 2004. Viimeisin sertifikaatin

ulkoinen uudelleenauditointi suoritettiin

Turun toimipisteessä helmikuussa

2011 ja Vantaalla elokuussa 2011. Molemmissa

korkeimman TAPA A-sertifikaatin kriteerit

täyttyivät jälleen erinomaisin pistein

ja sertifikaatti uusittiin seuraaviksi kolmeksi

vuodeksi.

Muita turvakäytäntöjä

TNT:llä on eri puolilla maailmaa kattavat

lento- ja tieverkostot. Tästä syystä TNT:n ei

Koulutus ja teknologia apuna

nyt ja tulevaisuudessa

Turvallisuus on oleellinen osa kuljetusyrityksen

operatiivisia prosesseja, joita tulee

miettiä huolellisesti ja noudattaa tarkasti.

Turvallisuuskoulutuksella kasvatetaan koko

henkilöstön tietoisuutta riskeistä, mutta

erityisesti kuljettajien turvallisuuskoulutus

on avainasemassa kuljetusrikollisuuden

ehkäisemisessä. ”TNT:llä koulutuksen tietopaketissa

käydään läpi turvallisuusseikat

tavaroiden noudoissa, jakeluissa, kuljetuksen

aikana ja mahdollisessa ryöstötilanteessa”,

kertoo TNT Suomi Oy:n toimitusjohtaja

Åke Blomqvist.

Hyötyä on myös modernista seurantalaitteistosta,

jolla kuljetusta voidaan seurata

ja se voidaan paikantaa ja jolla saadaan

tarvittaessa ammattimaista apua paikalle.

Älykkäämmät seurantajärjestelmät tunnistavat

ja analysoivat erilaisia nopeusrajoituksia

eri alueilla sekä pystyvät antamaan

hälytyksen, kun polttoainesäiliö avataan

luvatta. Rekka voidaan myös pysäyttää

Kuljetus & Logistiikka 7


”Tahdomme, että turvanormimme ovat alan

parhaita ja että ne tukevat sitä ystävällistä,

nopeaa, luotettavaa ja joustavaa palvelua,

josta TNT tunnetaan”

pähkinänkuoressa

etäohjatusti esimerkiksi vaaratilanteessa

tai jos se on otettu luvattomasti käyttöön.

TNT Suomi Oy käyttää kuljetuksissaan

ajoneuvoseurantaa, jonka toteuttaa yhteistyökumppani

LogiSec Oy LogiWatch-palvelukokonaisuudella.

Sen tavoite on turvata

tavaran sekä henkilöiden liikkumista

kumipyörä-, rautatie-, lento-, kontti- ja

laivaliikenteessä. Ajoneuvovalvonnan lisäksi

Logisec hoitaa myös TNT:n kulunvalvonnan

henkilöiden osalta, kaikki sisäiset

AEO- ja TAPA-auditoinnit ja -koulutukset

sekä turvallisuuslaite- ja ajoneuvoseurantalaitteiston

asennukset. Hyvin sujuneesta

yhteistyöstä Blomqvist toteaa: ”Ammattitaitoisen

yhteistyökumppanin käyttö palveluntarjoajana

tuo meille ehdottomasti

lisäarvoa.”

TNT:n turvallisuustavoite nyt ja tulevaisuudessa

on kunnianhimoinen, mutta

selkeästi saavutettavissa. ”Tahdomme, että

turvanormimme ovat alan parhaita ja että

ne tukevat sitä ystävällistä, nopeaa, luotettavaa

ja joustavaa palvelua, josta TNT

tunnetaan”, kertoo Blomqvist ja jatkaa:

”Turvallisuuteen satsaamista ei kannata

nähdä vain kuluna, sillä se tuottaa itsensä

takaisin parempana asiakaspalveluna ja

työviihtyvyytenä. Asiakkaat kiinnittävät

turvallisuuteen huomiota ja valitsevat sellaisen

kuljetuskumppanin, jolla nämä asiat

ovat kunnossa.” •

TNT Express on yksi maailman

johtavia pikakuljetusyrityksiä.

TNT on aloittanut toiminnan

Suomessa 1985.

Pääkonttori sijaitsee Helsinki-

Vantaan lentoaseman välittömässä

läheisyydessä. Lisäksi

yhtiöllä on toimipisteet Turussa

ja Tampereella.

TNT:n palveluksessa on noin

350 henkilöä liikennöitsijöiden

kuljettajat mukaan lukien. Vuonna

2010 TNT Suomi Oy:n liikevaihto

oli 55,3 miljoonaa euroa

ja se kuljetti yli 1,2 miljoonaa

lähetystä.

8 Kuljetus & Logistiikka


Pieni henkivakuutus

ja ajansäästö

Turvavyöleikkuri suunniteltiin auttamaan onnettomuustilanteissa

kuljettajia, mutta nykyään sillä aukeavat myös paketit ja

nippusiteet. Illby Plastin menestystarina sai alkunsa 70-luvulla,

kun maanviljelijä Christer Boije joutui jättämään metsätyöt väliin.

Turvavyöleikkuri, paperileikkuri,

kalvoleikkuri. Pelikaaniveitsi ja

spräddari. Ei heti uskoisi, että kyseessä

on yksi ja sama työkalu.

Leikkuri suunniteltiin alun perin onnettomuudessa

jumiutuneen turvavyön katkaisemiseen

ja se löytyykin monen kuljettajan

turvavyön tuntumasta. Sitten logistiikkaalalla

huomattiin, että leikkuri napsi helposti

nippu- ja ristisiteet. Paketit avautuivat

kätevämmin kuin saksilla tai veitsellä.

— Saksia ei mielellään pidetä taskussa ja

niillä on tapana hävitä. Kun avaa veitsellä,

paketin helposti rikkoo. Terä uppoaa liian

syvälle, Oy Illby Plast Ab:n toimitusjohtaja

Peter Boije af Gennäs sanoo.

Pienen leikkurin nokka suojaa paketin

pintaa, jolloin teräksinen terä ei painaudu

liian syvälle. Nyt suurin osa turvavyöleikkureista

meneekin logistiikkayrityksiin.

Leikkuriin saa painettua yrityksen logon,

jolloin se toimii oivallisena mainoksena tai

mainoslahjana.

Pilkkivavoista liikkeelle

Kaikki sai alkunsa, kun Peterin isä, Christer

Boije af Gennäsin selkä tuli kipeäksi. Maanviljelijä

ei enää pystynyt metsätöihin. Ahkera

mies keksi kuitenkin itselleen muuta

tekemistä 70-luvun talviksi.

— Hän alkoi puristaa muovista pilkkivapoja.

Toiminta laajeni. Nyt meillä on muovipuristamokoneita

ja teemme kaikenlaisia

töitä kuten kytkimiä ABB:lle.

Illby Plastin tarina on harvinaislaatuinen

siinäkin mielessä, että yritys ei ole erikoistunut

mihinkään tiettyyn tuotteeseen. Se

valmistaa tilauksesta muovituotteita muun

muassa sähkö- ja elektroniikka-, urheilu- ja

elintarviketeollisuudelle. Tuotanto sisältää

yrityksen omia tuotteita ja alihankintaa.

Tarvittaessa se myös teettää, painaa, kokoaa,

asentaa ja hitsaa työkalut ja tuotteet.

— Erikoisimpia tuotteita ovat olleet hunajalusikat

ja muoviset kaulurit viinakanistereille.

Valttimme on, että meidän ei tarvitse

tehdä isoja määriä. Ne tehdään Kiinassa.

Meiltä Suomesta voi tilata 200 kappaletta,

eikä tilauksen tarvitse olla 100.000 kappaletta,

Peter kertoo.

Biopuoli kehittyy

Porvoon lähellä Ilolassa sijaitsevassa yrityksessä

tehtiin sukupolvenvaihdos tammikuussa

2012. Nyt yritystä luotsaa Peter

Boije. Hänellä on intoa viedä asioita

eteenpäin.

— Biopuolta ja kierrätetystä muovista

valmistusta voisi kehittää. Muoviteollisuudelta

jää yli laadun takia

muovia, joka menee roskikseen. Sitä

voisi ostaa, murskata ja valaa uudelleen.

Se sopii hyvin moneen paikkaan.

Leikkurissakin käytetään kierrätettyä

muovia, vaikka sitä ei ole muuten

tarvinnut kehittää. Kuten kunnon

tuotteille, sillekin on tullut lisävarusteita.

Esimerkiksi työhousuihin

tai – takkiin kiinnitettävä jojo auttaa

leikkuria pysymään matkassa. •

LEIKKURIFAKTA

- Koostumus: lasikuidulla vahvistettua nailonia

- Terä vahvaa isobritannialaista terästä

- Saatavana mainoslahjaksi logollisena

- Patentti- ja rekisterihallituksen mallisuoja

- Käytössä mm. pakkaus-, logistiikka-, kuljetus-, paperi- ja muovifilmiteollisuudella,

mainostaloilla, toimistoilla, palokunnilla, postilla,

poliisilla ja tullilaitoksella

www.illbyplast.com

10 Kuljetus & Logistiikka


Upouusi Ford B-MAX tuo palkitun SYNC-hätäaputoiminnon

ensi kertaa Euroopan markkinoille

B-MAX tulee mullistamaan eurooppalaisen

kompaktien perheautojen

segmentin.Tässä

luokassa mikään muu ajoneuvo

ei tarjoa niin houkuttelevaa

tyylin, monikäyttöisyyden ja

teknologian yhdistelmää”, toteaa

Euroopan Fordin pääjohtaja

Stephen Odell. ”Uskomme, että

ajoneuvo on yksi teknologisesti

edistyneimmistä pikkuautoista

kaikissa hintaluokissa.”

SYNC-hätäaputoiminto voi

auttaa säästämään ihmishenkiä.

Se on luokkansa ainoa järjestelmä,

joka hyödyntää onnettomuustilanteessa

asiakkaan

matkapuhelinta. SYNC aktivoituu,

kun ajoneuvon turvatyyny

tai polttoaineen syötön turvakytkin

laukeaa. Järjestelmä ottaa

ensin yhteyden lähellä oleviin

mobiililaitteisiin Bluetoothiin

yhdistetyn matkapuhelimen

avulla, ja soittaa sitten paikalliseen

hätäkeskukseen paikallisella

kielellä, jotka se päättelee

ajoneuvon GPS-koordinaattien

perusteella. SYNC välittää puheluun

vastanneelle henkilölle

lyhyen etukäteen nauhoitetun hätäviestin ja

kertoo onnettomuuspaikan sijainnin.

Matkapuhelinyhteensopivuuden lisäksi

SYNCin voi liittää iPodiin ja siitä löytyy paikka

UBS-muistitikulle. SYNC toimii ääniohjauksella,

joten matkapuhelimeen tai iPodiin liitettynä

käyttäjä voi hyödyntää sitä esimerkiksi

musiikin kuuntelussa sanomalla ”soita (artistin

nimi)” tai soittaessaan toiselle henkilölle

Ford Motor Companyn pääjohtaja Bill Ford esittelee B-MAXissa olevaa SYNC-yhteydenpitojärjestelmää.

sanomalla ”soita (ystävän nimi)”. SYNC voi

myös lukea ääneen matkapuhelimeen tulleita

testiviestejä.

SYNC tulee myyntiin yli 30 maassa Euroopassa

ja muualla maailmassa. Yhdysvalloissa

SYNC löytyy jo neljästä miljoonasta ajoneuvosta.

Fordin tavoitteena on, että vuonna

2015 yli 3,5 miljoonaa eurooppalaista ajoneuvoa

ja yhteensä 13 miljoonaa ajoneuvoa

ympäri maailman on varustettu SYNCillä. Se,

että SYNC tuodaan Euroopan markkinoille

osana yhtä Fordin Euroopan valikoiman edullisinta

ajoneuvoa, auttaa yhtiötä ottamaan

merkittävän askeleen kohti tavoitettaan.

Myöhemmin vuonna 2012 SYNC tulee Euroopassa

saataville myös Fordin suosituimpaan

perheautoon, Focukseen.

Abloy Oy lanseerasi uuden ylivoimaisen

moottorilukkomalliston vientimarkkinoille

Maailman urbanisoituminen, kasvava rikollisuus

ja korostunut henkilöturvallisuus ovat

olleet lähtökohtana uuden moottorilukkomalliston

suunnittelussa.

Abloy toi maailman ensimmäisen moottorilukon

markkinoille yli kolmekymmentä

vuotta sitten. Sähköisen lukitusteknologian

edelläkävijänä Abloy esittelee nyt uutuuden

moottorilukkojen kehityskaaren kärjestä.

Vientimarkkinoille suunnattu ABLOY CER-

TA -moottorilukkomallisto nostaa murtoturvallisuuden

ja kulutuskestävyyden uudelle tasolle

ja tuo asiakkaille merkittävää lisäarvoa

kolmessa eri tuotekategoriassa.

• ”Hi-security” äärimmäistä turvallisuutta

vaativiin kohteisiin, kuten esimerkiksi voimalaitoksiin,

valtiollisiin kohteisiin, museoihin

ja pankkeihin

• ”Public” julkisiin kohteisiin, kuten liikekeskukset,

urheilustadionit ja sairaalat

• ”Small business” pienempiin mukavuutta

ja helppokäyttöisyyttä vaativiin kohteisiin

Huippuominaisuuksia jokaiseen

käyttökohteeseen

Tuotteiden murtolujuus ja kulutuskestävyys

on testattu huomattavasti yli standardin vaatimien

rajojen. Tuotteet on suunniteltu kestämään

ja toimimaan moitteetta erittäin vaativissa

olosuhteissa.

Kulutuskestävyys ja testatusti takuuvarma

toiminta tuo luotettavuutta niin arkisissa

olosuhteissa kuin missä tahansa poikkeustilanteessa.

Oven on suojattava ulkoapäin ja

avauduttava hätätilanteessa viiveettä ja ongelmitta.

Kuljetus & Logistiikka 11


K1 SATSAA

raskaaseen

Jotta katsastus tapahtuisi

nopeammin ja edullisemmin,

vanha jarruasetus pitäisi

uusia. Nyt raskaan

puolen ripeä katsastus

on ammattitaitoisen

henkilökunnan ansiota.

12 Kuljetus & Logistiikka

Kone pihahtaa, kun jarrujen sovitus

alkaa. Asentaja katsoo tarkkaan

lämmitystä. Hän lopettaa työn

juuri sillä hetkellä, kun heitot on

saatu pois.

Turhien liikkeiden puuttuminen kertoo

ammattitaidosta, joka on kehittynyt satojen

toistojen myötä. Se näkyy asiakkaalle

nopeana ja monipuolisena palveluna katsastusasemalla.

Yhteistyö jarrusovituksissa

korjaamon kanssa on esimerkki K1-Katsastajat

oy:n palveluista kuljetusyrittäjille.

Se on poikkeuksellista, sillä raskaan kaluston

katsastuksiin ei juuri ole Suomessa

viime aikoina panostettu. K1-Katsastajien

tekninen päällikkö Timo Ojala onkin huolissaan

raskaan kaluston katsastusammattitaidon

säilymisestä.

— Kevyelle puolelle on tullut lisää kilpailua

ja katsastusmarkkinat pirstaloituvat.

Katsastusasemat saavat kevyiden määräaikaiskatsastuksista

eniten rahaa, sillä katsastus

on volyymibisnestä, Ojala toteaa.

K1-Katsastajat eivät kuitenkaan kuori


” K1:llä on tilaa

ja aikaa raskaan

liikenteen

katsastuksiin”,

Timo Ojala

kertoo.

vain kermoja päältä, vaan se on panostanut

myös raskaan kaluston katsastukseen ja

laitteisiin. Kun uusi katsastuslaki astuu voimaan,

Ojala uskoo, että ammattitaitoisille

raskaan kaluston katsastajille on jälleen

kysyntää.

Tienvarsitarkastuksia K1:lle

— Meillä on henkilökuntaa, joka on tehnyt

raskaan puolen töitä kauan. Koska olemme

pystyneet järjestämään heille töitä, he pysyvät

meillä. Raskaan kaluston katsastajan

koulutus vie kauemmin kuin kevyen puolen.

Lisäksi koulutusta tulee ylläpitää kolmen

vuoden välein.

K1-Katsastajilla ammattitaito on karttunut

myös tienvarsitarkastusten myötä voitetun

tarjouskilpailun jälkeen. Kun asemalla

käy päivässä 1 - 5 yhdistelmää, teillä niitä

käydään läpi noin 20.

— Vakavimpia ja yleisimpiä ovat jarruviat.

Yksi jarru on heikko tai sitten on jarruton

pyörä. Sitten on vetolaitevikoja ja peräkärryissä

runkovaurioita, Ojala kertoo.

Ennen katsastusta tekninen päällikkö kehottaa

kiertämään auton ympäri – niin kuin

tunnollinen kuljettaja toimii muutenkin ennen

ajoon lähtöä.

— Valoja pitää olla oikea määrä, niiden

tulee olla oikein sijoitettuja ja toimivia.

Renkaiden tulee olla hyvässä kunnossa.

Ne on mukavampi vaihtaa liikkeessä kuin

tiellä.

Jarruasetus uusiksi

Katsastuslainsäädännön uusiminen on

käynnissä. Ojala toivoo päättäjien huomioivan

jarruasetuksen, joka nyt hidastaa sujuvaa

katsastusta.

— Asetus vie hirveästi aikaa. Ohjeet on

tehty ehkä 80 – 90 – luvuilla ja ne ovat jälkeenjääneitä.

Uusissa raskaan kaluston autoissa

jarrut säädetään sähköisesti ja erilliset

venttiilit kuten ALB-venttiili puuttuvat.

Uusittu asetus tekisi katsastuksen edullisemmaksi

ja nopeammaksi kuljetusyrittäjille.

Sillä välin K1-Katsastajilla on suunniteltu

katsastuksen sujuvuuden parantamista

muilla keinoin. Raskaan kaluston vapaat

ajat näkyisivät internetistä, josta kuljettajan

olisi helppo tarkistaa, onko esimerkiksi

purkupaikan lähellä olevalla asemalla vapaata.


Kuljetus & Logistiikka 13


Fibrocomin

ONTELO-

RAKENNE

keventää kuljetuksia

Mikkeliläisyrityksen kahdeksan vuotta sitten markkinoille tuomat

komposiittikontit ja -lavat keventävät yhdistelmäajoneuvon

omaa painoa, lisäävät hyötykuormaa jopa kymmenesosalla

tavanomaisista ratkaisuista ja maksavat parhaimmillaan itsensä

takaisin jo puolessa vuodessa.

Säästöä kuljetus- ja logistiikkakustannuksiin

tuova SuperCont-rakenne

hyödyntää jo 90-luvun alussa

tehtyä keksintöä, joka on toimitusjohtaja

Mauri Laitisen käsialaa. Fibrocom

perustettiin viemään keksintöä eteenpäin.

Yrityksen tuotekehityshankkeissa on siitä

saakka ollut mukana myös Tekes.

Sovellusten kehittäminen rekoille alkoi

2003, kun VTT ja Vapo ottivat yhteyttä yritykseen

ja halusivat turpeen ja hakkeen kuljetuksessa

vettyvien sandwich-konttiratkaisujen

tilalle kevyempiä ratkaisuja. Fibrocom

tarjosi ratkaisuksi rakennetta, jossa kontin

seinät, lattia ja pääty olisi valmistettu yhdellä

valulla. Komposiittiontelorakenteinen

kontti painaa vain puolet siitä mitä perinteinen.

”Komposiittirakenne keventää ajoneuvojen

omaa painoa. Valmistamamme kontit ja

lavat ovat kevyitä, lujia ja eristäviä. Kevyt

komposiittirakenne säästää myös ympäristöä,

kun joka 10. kuorma voidaan jättää ajamatta

tai hyödyntää höytykuormaksi. Myös

automäärää on näin mahdollista pienentää”,

Laitinen kuvaa.

Fibrocomin uusi innovaatio on siirtokonttijärjestelmä,

jonka perusosa on kevyt,

luja ja lämpöeristetty ontelokomposiittinen

siirtokontti. Se soveltuu käytettäväksi olemassa

olevalle standardikonttien kuljetus-,

siirto- ja käsittelylaitteistolle. Kontti myös

maksimoi kuljetustilavuuden maantiellä ja

sitä voidaan siirtää kuljetusvälineestä toiseen,

kuten rekasta junaan ja laivaan. Konttia

voidaan käyttää myös välivarastona.

”Kuljetukset voidaan kilpailuttaa laajasti

ja saada mukaan isoja kuljetusliikkeitä, joilla

on sopivaa kalustoa ja joilla on resursseja

hoitaa vaikkapa suurta energiahuoltoa. Pienet

toimijat taas pääsevät mukaan ketjun

osaksi ilman isoja investointeja. Kun toimitusvarmuus

paranee, kustannukset alenevat.

Kun standardikalustoa on aina saatavilla,

huippukulutuksen aikaan ei synny kapasiteettipulaa”,

Laitinen kuvaa hyötyjä.

Komposiittiontelo kestää

Fibrocomin ontelorakenne syntyy muotissa

valamalla, joten siinä ei ole saumoja ja se on

vesitiivis. Vuonna 2004 kehitetty rakenne

on pitkäikäinen.

”Rakenne sietää hyvin vikoja. Jos kontti

tai lava rikkoutuu törmäyksessä, murtuma

rajautuu ontelorakenteen ansiosta pienelle

Kun toimitusvarmuus

paranee,

kustannukset

alenevat. Kun

standardikalustoa

on aina saatavilla,

huippukulutuksen

aikaan ei synny

kapasiteettipulaa.

14 Kuljetus & Logistiikka


Myyntipäällikkö Samu Avikainen (vas.), toimitusjohtaja Mauri Laitinen

ja tuotantoesimies Jari Outinen herättelevät nyt kuljetusliikkeitä

huomaamaan komposiittiontelorakenteiden hyödyt.

Kuljetus & Logistiikka 15


Merkittävää on myös se, ettei komposiittikontin

paino muutu elinkaaren aikana siinä

kun perinteiset ratkaisut saattavat vettyä

ja saada siten lisäpainoa.

alueelle ja vahinko on korjattavissa. Jos

konttiin tulee vaikkapa reikä, se voidaan

tukkia, ajaa kuorma eteenpäin ja korjata

vahinko sopivana ajankohtana. Se on

ajallisesti ja rahallisesti perinteiseen verrattuna

edullisempaa”, myyntipäällikkö

Samu Avikainen sanoo.

Vuoden alussa markkinointitehtävissä

aloittanut Avikainen tietää mistä hän

puhuu, sillä hän on toiminut itsekin kuljetusalan

yrittäjänä ja auto-alan myyntitehtävissä

25 vuotta.

”Merkittävää on myös, että jos onnettomuustilanteessa

kontti kiertyy ja perinteinen

elementtiseinä halkeaa, komposiittirakenteeseen

ei juuri tule vaurioita”,

hän vakuuttaa.

Avikainen ja tuotantoesimies Jari Outinen

ovat laskeneet, että yhdistelmäajoneuvon

seisontapäivä maksaa yrittäjälle

1500 euroa ja korjaus vie yleensä 1,5-2

viikkoa. Fibrocomin SuperCont-rakenteen

korjaus vie arviolta kaksi päivää ja

maksaa parisen tuhatta euroa.

”Ero on niin merkittävä, että myös vakuutusyhtiöt

ovat kiinnostuneet tästä. ”

Merkittävää on myös se, ettei komposiittikontin

paino muutu elinkaaren aikana

siinä kun perinteiset ratkaisut saattavat

vettyä ja saada siten lisäpainoa.

”Vanhimmat käytössä olevat konttimme

ovat tosiaan 7-8 vuotta ja laskemme,

että niiden käyttöikä on ainakin 12 vuotta.

Kun tuote valmistetaan lujitteesta ja

hartsista siihen tulee ominaisuuksia, joita

metallilla ei ole”, Outinen sanoo.

Konttien ja lavojen toimitusajat ovat

noin 1,5-2 kuukautta tilauksesta. Super-

Cont-rakennetta voidaan käyttää mitä

moninaisimpiin käyttötarkoituksiin.

”Päällirakentajalle tuo etua muun

muassa se, että kokoonpanossa säästyy

aikaa eli tuotteiden läpimenoaika nopeutuu,

mikä antaa mahdollisuuden tehdä

enemmän vuositasolla. Asioita pitää vain

tehdä vähän eri tavalla kuin perinteisessä

ratkaisussa.”

Uusia sovellusaloja riittää

SuperCont-tuotteita on käytössä reilut

sata noin 50 eri asiakkaalla. Rakennetta

on hyödynnetty muun muassa ketjupurkuihin

ja sivukaatoihin. Lisäksi lavoja on

tehty muun muassa kaoliinin ja soran

ajoon.

16 Kuljetus & Logistiikka


Komposiittiteknologia

on yksi Mikkelin

seudun vahvuuksista

ja toimitusjohtaja

Mauri Laitinen

rakentelee mielellään

yhteistyöverkostoja.

”Konttirakenne toimii mitä moninaisimmissa

kuljetuksissa. Sitä käytetään muun

muassa hakkeen, turpeen ja pellettien kuljetukseen.

Käytössä on sekä peräpurkavia

että sivukaatavia kontteja ja erikoislavoja.”

Tuotantoketju on omissa käsissä. Alihankkijoina

käytetään metallituotteiden

valmistajia lähialueelta ja eri puolilta kotimaata.

Autojen ja perävaunujen loppuvarustelun

suorittavat esimerkiksi alan ammattimaiset

päällirakentajat.

Komposiittikontit ja -lavat kiinnostavat

kuljetusyrittäjiä entistä enemmän ja siksi

vuoden alusta alkaen yritys on laajentanut

markkinointiaan.

”Olemme tänä vuonna esillä useilla alan

messuilla. Suunnittelemme tuotteet asiakkaillemme

ja räätälöimme ne, teemme

myös prototyypit ja valmistamme sarjat”,

Laitinen sanoo.

Komposiittirakenteita löytyy

myös junista

Fibrocom on tehnyt pitkään tuotekehitystä

raideliikenteen suurten kansainvälisten

toimijoiden, kuten italialaisen Alstom

Transportin, isobritannialaisen Bombardier

Transportionin, VR:n ja Transtechin

kanssa.

Esimerkiksi Pendolinoissa on jo 15 vuoden

ajan käytetty Fibrocomin rakennetta

junavaunun alla olevan suojakuorena.

”Meidän suojakuoremme on junan vaunun

ala-osassa harmaana näkyvä kuoriosa,

joka suojaa koko vaunun pohjaa. Pohja

joutuu kovalle koetukselle, kun sitä hakkaavat

esimerkiksi sepeli ja jää. Olemme

suunnitelleet ja valmistamme suojakuoren

kotimaassa.”

Myös suojakuoren tuotekehityshankkeessa

on ollut Tekes mukana.

”Vanhimmat aluspeitteet ovat olleet nyt

käytössä 16 vuotta ja laskemme, että niiden

käyttöikä on noin 30 vuotta. Aluspeitteitä

on 20 Pendolino-junassa. Vastaavat rakenteet

haluttiin myös Helsingin ja Pietarin

välillä liikennöiviin Allegro-juniin”, Laitinen

sanoo.

Fibrocomin sovelluksia löytyy myös

kaksikerrosjunien vaunuista.

”Olemme tehneet vuodesta 1997 kaksikerrosjuniin

sisustuselementtejä, suojarakenteita,

akkulaatikkojärjestelmiä ja portaita

Transtechille ja VR:lle.”

Sovellusalueita löytyy loputtomasti.

”Lähdemme siitä, että rakenteestamme

on oltava oikeasti hyötyä sovellusalueella

verrattuna perinteisiin materiaaleihin”,

Mauri Laitinen sanoo. •

• komposiittirakenteiden järjestelmätoimittaja kuljetusväline-, prosessi- ja puolustusvälineteollisuuteen

• tuotteet perustuvat patentoituun ontelokomposiittiratkaisuun

• yritys suunnittelee tuotteet, valmistaa prototyypit, suorittaa testauksen ja sarjatuotannon

avaimet käteen -periaatteella.

• asiakkaita muun muassa Alstom Transport, Bombardier Transportation, Transtech,

VR Transport, Metso, Andritz, Patria Vehicles ja EADS Airbus

• komposiittisiirtokonttihankkeeseen liittyvä tutkimushanke meneillään yhteistyössä

LUT Energian kanssa. Yhteistyökumppaneita muun muassa Tekes, LUT, UPM, Stora

Enso, Vapo, Metsäteho, Metsähallitus, Jyväskylän Energia, Fortum, ESE, Hyötypaperi

ja Miktech

• konttiratkaisujen yhteisötavaramerkki on SuperCont

Kuljetus & Logistiikka 17


18 Kuljetus & Logistiikka

© Christian Lagereek / Dreamstime


© Max Blain / Dreamstime

VAARA VAANII

ammattikuljettajaa

Tavaraa ammattimaisesti kuljettavien suurimpana riskinä tulee

ensimmäiseksi mieleen liikenneonnettomuus – ääriesimerkkinä

taannoinen Konginkankaan turma, jossa kuoli 23 henkilöä.

Ulkopuolisten turvallisuuden kannalta näin onkin, mutta

itse kuljettajaa tapaturmavaara vaanii erityisesti logistiikan

solmupisteissä.

L

astauksen, purkauksen ja kuormien

manuaalisten siirtojen aikana

sattuvat tapaturmat nostavat kuljettajan

ammatin yhdeksi vaarallisimmista;

kuljettajan tapaturmataajuus on

keskimääräiseen verrattuna noin kaksinkertainen.

Materiaalinkäsittelyn turmat ovat

myös vakavia. Ja jos terveys ei mene kertalaakista

tapaturmassa, kuljetustyö myös

nakertaa sitä vähitellen. Vuoden 2009 tilasto

paljastaa ajoneuvonkuljettajilla olevan

keskiarvoon nähden noin 30 % suurempi

riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle – mikä

on siinäkin mielessä erittäin huono asia,

että lähivuosina on odotettavissa kova pula

ammattikuljettajista. Mutta miksi näin on ja

voiko asialle tehdä jotain?

Huono suunnittelu, vaihtelevat olosuhteet

Yleisimmin kuorma-auton kuljettaja loukkaantuu

liukastumalla tai putoamalla.

Näitä on noin kolmannes tapauksista. Esimerkiksi

teollisuustyöhön verrattuna työympäristö

vaihtuu useita kertoja päivässä

ja keliolosuhteet vaihtelevat. Kuormatilassa

työskentelyasennot on vaikea saada ergonomisesti

oikeiksi. Takalaudan tai pahimmillaan

kuormatilan katolla liikutaan ilman

putoamissuojausta. Jakelukuljettajille suurimmat

ongelmat aiheutuvat hankalista siirtoreiteistä

asiakkaiden tiloissa. Rullakon tai

lavan esteenä voi olla kynnyksiä, liukkaita

luiskia ja huonokuntoisia kulkuteitä. Teollisuusalueilla

puutteelliset opasteet ja merkinnät

aiheuttavat etsimistä, mikä varastaa

huomion vaarojen havainnoinnilta.

Asiakkaille on ikävä purnata, mutta se

kannattaa. ”Perälautana” voi käyttää lainsäädäntöä,

esim. VNa 577/2003: ”Liikennereitit,

…lastauslaiturit ja luiskat on sijoitettava

ja mitoitettava turvallisesti sekä

jalankulkuliikenteelle että ajoneuvoliikenteelle.”

Ja edelleen: ”Ajoneuvoliikenteen

reitit on sijoitettava niin, että näkyvyys on

riittävä...jne.” Mikäli kuljettaja havaitsee

vaaranpaikan, tulisi hänen ilmoittaa siitä

joko suoraan asiakkaan työnjohdolle tai

omalle esimiehelleen.

Kaikki ei ole muista kiinni

Työskentelyolosuhteisiin vaikuttaminen on

toimialalla haastavaa, mutta kuljettaja voi

ottaa myös itse vastuuta sekä muiden turvallisuudesta

että omasta terveydestään.

Teollisuusalueiden nopeusrajoituksia tulee

noudattaa, pysäköidä auto vain merkityille

paikoille sekä välttää liikkumista tuotannon

ja trukkiliikenteen seassa. Asiakkaan trukkeja

ei saa lainata käyttöön ilman tämän

kirjallista lupaa (VNa 403/2008).

Muita hyviä henkilökohtaisia riskienhallintakeinoja

ovat:

• suostu ajamaan vain ehjällä kalustolla

• noudata lakisääteisiä ajo- ja lepoaikoja

• estä ajoneuvojen liikkuminen lastauksen/purkauksen

aikana esim. rengaskiiloilla

• sido lasti määräysten mukaan, älä oikaise

kiireessäkään

• käytä jalan liikkuessasi näkyvää työvaatetusta,

ilmaiset samalla ammattilaisuutesi

• älä koskaan hyppää ohjaamosta tai lastauslaiturilta

• huolehdi omasta työvireestäsi; nuku

riittävästi, syö terveellisesti, pidä nollatoleranssi

päihteiden kanssa ja huolehdi

kunnostasi.

Kuljetus & Logistiikka 19


Ramaseeko?

Palataan vielä hieman myös varsinaiseen

kuljetusvaiheeseen. Tuoreen väitöskirjan

(Perttula Pia, 2011) mukaan 28 % tavarankuljettajista

on ajaessaan usein väsynyt. Samassa

tutkimuksessa todettiin, että onnettomuuksiin

joutuivat harvemmin ne kuljettajat,

jotka saivat itse valita milloin pitävät

tauon. Siinä on mietittävää myös kuljetusten

suunnittelijoille ja tilaajille. Väsymyksen lisäksi

tärkeimmät ”itseaiheutetut” riskinkohottajat

olivat ylinopeus ja kännykkään

puhuminen. Toisessa tutkimuksessa ilmeni,

että 70 % kuljettajista ei käytä turvavyötä,

vaikka se tuli ammattiliikenteeseenkin pakolliseksi

vuonna 2006. Turvavyön avulla

vältettäisiin suuri osa vakavista loukkaantumisista

raskaan ajoneuvojen kaatumisissa.

Henkisistä riskeistä merkittävä on joutuminen

vastakkain itsemurha-auton kanssa.

Näitä tapauksia on vaikea ennaltaehkäistä,

mutta jälkihoito on sitäkin tärkeämpää. Yksin

ei asiaa kannata jäädä hautomaan. •

Kirjoittaja on 3T Ratkaisut Oy:n toimitusjohtaja,

DI Marko Vuorinen. Hän on tutkinut ,

kouluttanut ja kehittänyt työturvallisuusasioita

vuodesta 1994, erityisesti logististen toimintojen

näkökulmasta. 3T Ratkaisut Oy on

Suomen johtava työturvallisuuden ja –terveyden

asiantuntija-, koulutus- ja ohjelmistoyritys.

Logistiikka-alalle yritys tarjoaa mm. riskinarviointi-

ja vaaratilanneraportointijärjestelmiä

sekä opetusmultimedioita henkilöstön

työturvallisuustietoisuuden kehittämiseen.

Lisätietoja: marko.vuorinen@3tratkaisut.fi,

puh. 010 2310 340 ja www.3tratkaisut.fi

Esimerkkejä tavara-ajoneuvojen kuljettajien

kuolemaan johtaneista turmista

Kuorma-auto lähti

itsestään liikkeelle -

kuljettaja puristui hengiltä

Kuorma-auton kuljettaja NN (44 v.)

ja apumies MM olivat tavaratilassa

lastaamassa kuormaa, kun he

havaitsivat autonsa lähtevän itsestään

liikkeelle. NN poistui kuormatilasta

tarkoituksenaan pysäyttää auto, mutta

menehtyi puristuessaan ohjaamon

oven väliin.

Säiliöauton kuljettaja kuoli

pudottuaan säiliön päältä

Kuorma-autonkuljettaja NN (62 v.) oli

lastaamassa säiliöajoneuvoyhdistelmään

elintarviketeollisuuden ylijäämätuotetta

tehdasalueella. Säiliön

täyttö tapahtuu yläkautta. Jostakin

syystä NN putosi säiliön päältä n.

3 metrin korkeudesta tehdasalueen

asfaltille.

Kuorma-autonkuljettaja

jäi auton lavan ja

perälaudan väliin

Kuorma-autonkuljettaja NN (52 v.)

tuli lumenkaatopaikalle tyhjentämään

lumikuormaa. Lasti oli juuttunut

lavan pohjaan eikä valunut ulos kippaamalla.

NN yritti avata lastin jumittaman

perälaudan lapioimalla perään

pakkautunutta lunta, jolloin NN:n pää

jäi alas heilahtaneen peräluukun (500

kg) ja lavan väliin kuolettavasti.

Autonkuljettaja menehtyi

kuorma-auton alle pyörien

asennustyössä

Kuorma-autoa korjattaessa aiottiin

auton keula nostaa tunkilla ylös.

Korjausta suorittanut autoilija oli juuri

ryöminyt keulan alle, kun kuormaauto

nytkähti taaksepäin, keulaosa

putosi tunkin päältä etuakseliston

varaan ja autoilija puristui sen alle.

Lähde:

Tapaturmavakuutuslaitosten

liitto, TOT-tutkintaraportit

20 Kuljetus & Logistiikka


GOODYEAR Marathon LHS II+ ja LHD II+

Renkaat, joilla pääset

pidemmälle vähemmällä

Uutuudet Marathon LHS II+ ja LHD II+. Valikoimamme polttoainetehokkaimmat ohjaus- ja ajorenkaat.

Kun valitset kuorma-autoihisi Max-teknologiaa hyödyntävät renkaat sarjoistamme LHS II+, LHD II+ ja LHT II, tankkauskerrat

harvenevat. Uusi Silefex-seos takaa renkaillemme erinomaisen suorituskyvyn märillä teillä sekä vähentää vierimisvastusta ja

siten polttoaineen kulutusta*. Voit säästää 1500 euroa vuodessa kuorma-autoa kohden**. Nämä renkaat ovat eduksi lompakollesi

sekä ympäristölle, mutta eivät niinkään huoltoasemien päälliköille. Me huolehdimme sinusta ja uudistamme rengasteknologiaa,

jotta sinä voit keskittyä edessäsi olevaan tiehen. www.goodyear.fi

*Perustuu vierimisvastusta (ISO28580) ja märkäpitoa mittaavaan vertailutestiin, jossa vierimisvastus oli vähintään 9 % parempi kuin kolmella suurimmalla kilpailijalla. TÜV SÜD Automotive -testilaitoksen

elokuussa 2011 suorittamassa testissä vertailtiin Goodyear Marathon -sarjan ja kolmen tärkeimmän kilpailijan pitkän matkan renkaita. Testissä käytettiin ohjaus- ja vetoakselille tarkoitettuja koon 315/70

R22,5 renkaita sekä perävaunun akseleille tarkoitettuja 385/65 R22,5 renkaita (testiraportit 76246887-1 ja 76246886-1). Vierimisvastusarvoa mitattaessa kuorma oli jaettu seuraavasti: 17 % ohjausakselilla,

25 % vetoakselilla ja 58 % perävaunun akselilla. **Perustuu laskelmaan, johon on käytetty kahta ohjausakselin, neljää vetoakselin ja kuutta perävaunun akselin Max-teknologiaa hyödyntävää rengasta ja

valittu seuraavat oletusarvot: 150 000 km, 34 l/100 km, dieselin hinta: 1,2 euroa/l.


Liikenneturvallisuusforum

AMMATTILIIKENTEEN

ASIALLA

Raskaanliikenteen turvallisuus on, varsinkin

talvikuukausina, kuuma puheenaihe.

Mielipiteitä onnettomuuksien syistä löytyy paljon,

riippuen siitä miltä kantilta asiaa tarkastellaan.

Milloin syy on tiestön kunnossa, suolauksessa

tai aurauksessa, kuljettajassa, kalustossa,

aikatauluissa tai rahtimaksuissa.

Suuri osa maamme raskaasta kalustosta

on vakuututettu joko

Pohjolassa tai A-Vakuutuksessa.

Vuosittain yhtiömme maksavat

pelkästään raskaan kaluston ulosajoista

miljoonien eurojen edestä korvauksia. Euroja

tärkeämpää on kuitenkin muistaa, että

jokainen raskaanliikenteen onnettomuus

aiheuttaa merkittävän riski, niin kuljettajalle

kuin muille tienkäyttäjille. Siksi asia

pitää ottaa erittäin vakavasti.

Logistiikan riskienhallintaryhmämme

on selvittänyt asiaa jo pitkään ja syksyllä

2011 saimme tutkijamme Mika Kivistön

johdolla valmiiksi tutkimuksen, jossa selvitettiin

ja analysoitiin entistä tarkemmin

raskaankaluston ulosajoja kuljettajia haastattelemalla.

Oli yllättävää, että useassa

tapauksessa syyt olivat paljon monimuotoisemmat,

kuin mitä vahinkoilmoitus tai

poliisin onnettomuustutkintaraportti antoivat

ymmärtää. Aina syy ei olekaan se,

että tienpinta on liukas tai että perävaunu

vain lähti mystisesti heittelemään. Vahinkojen

tapahtumaketjut olivatkin lähteneet

liikkeelle jo aikaisemmin ja yhdistyessään

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen

avasi tilaisuuden.

samaan summaan muiden tekijöiden kanssa,

lopputuloksena aiheutui onnettomuus.

Perävaunun heittelemisen mystiikka

saattaa johtua esimerkiksi siitä, että tienpinta

on liukas ja nopeus tilanteeseen suhtautettuna

liian suuri. Tien kapeuden takia

ohjausvirheille ei ole marginaalia ja jos

vielä kuljettajan keskittyminen herpaantuu

hetkeksi esimerkiksi kännykän takia,

ollaan jo äärimmäisen lähellä tilannetta,

jossa yhdistelmä ajautuu ulos tieltä.

Tutkimustulokset vahvistivat sen, että

asiaa pitää käsitellä laajemmalla foorumilla

siten, että eri näkökulmat tulevat esille

tasapuolisesti. Siksi 24.1.2012 järjestettiinkin

raskaanliikenteen Liikenneturvallisuusforum,

jossa käytiin läpi tapahtuneita

onnettomuuksia ja niiden syitä sekä käytännön

toimenpiteitä, kuinka onnettomuuksia

voidaan entistä tehokkaammin

ennaltaehkäistä. Mieleenpainuvin viesti

oli se, että raskaanliikenteen turvallisuus

pitäisi saattaa lähemmäksi esimerkiksi lentoturvallisuutta,

jossa turvallisuuskulttuuri

on viety äärimmilleen.

Kuljettaja on ison yhdistelmän kapteeni,

Yleisömäärä yllätti positiivisesti.

”Raskaanliikenteen

turvallisuuden

parantaminen vaatii

siis yhteistyötä,

meiltä kaikilta.”

joka vastaa niin omasta kuin muiden tienkäyttäjien

turvallisuudesta. Kapteenikaan

ei yksin voi turvallisuutta parantaa, vaan

tarvitsee siihen oman työnantajansa, kuljetusten

tilaajien, viranomaisten, muiden

tienkäyttäjien ja yhteiskunnan apua. Kuljettajan

pitää huolehtia siitä, että ajoneuvo

ja lasti ovat ajoon lähdettäessä asian mukaisessa

kunnossa, kuten myös oma terveydellinen

tila. Hän voi vaikuttaa siihen,

että ajotapa on turvallista ja ennakoivaa,

kuten myös oma vireystila. Kaikkeen muuhun

voivatkin sitten vaikuttaa muut edellä

luetellut tahot. Kuljettajan pitää saada riittävä

koulutus ja perehdytys, teiden pitää

olla asianmukaisessa kunnossa ja kunnossapidetyt.

Kuljetusaikataulujen pitää olla

realistisia ja kuljettajan pitää voida pysähtyi,

mikäli sääolosuhteet sitä vaativat.

Raskaanliikenteen turvallisuuden parantaminen

vaatii siis yhteistyötä, meiltä

kaikilta. Totuuden nimessä täytyy kuitenkin

todeta, että aitoa yhteistyötä ei vielä

tehdä riittävän hyvin, vaan yllä todettuja

asioita yritetään ratkoa itsenäisesti ja joskus

jopa toisia syyttelemällä. Tilaisuudessa

todettiin, että meille pitäisi perustaa kansallinen

raskaanliikenteen yhteistyöryhmä,

joka edistäisi yhteistyössä tätä erittäin tärkeäksi

todettua asiaan. Vielä tarvittaisiin

joku taho, joka ottaisi asiasta kopin. Oletko

se joku sinä? •

22 Kuljetus & Logistiikka


Roclan uudet Solid-lavansiirtäjät ovat

LASTAUKSEN AMMATTILAISIA

KAIKISSA KÄYTTÖYMPÄRISTÖISSÄ

Rocla tuo markkinoille täysin uudet

käyden ajettavat Solid-lavansiirtäjät,

jotka on suunniteltu jatkuvaan käyttöön

myös ääriolosuhteissa.

Niiden

jämerä, hyvin

suojattu rakenne

ja testattu suorituskyky

tekevät

työskentelystä

sekä miellyttävää

että tehokasta.

Solid-trukkeja on

kokemattomammankin

kuljettajan

helppo käyttää

myös epätasaisilla

alustoilla.

Kestävät ja ympäristöystävälliset

lavansiirtäjät ovat

luotettava vaihtoehto

erilaisiin lastaustarpeisiin kaupoissa,

varastoissa ja lastausalueilla.

Movexx-siirtolaitteiden

maahantuonti aloitettu

Turun Hylly- ja Trukkitalo Oy alkoi tuoda

Suomeen uudenlaisia siirtolaitteita. Movexx-siirtolaite

on pieni ja helppokäyttöinen

ergonominen apuväline, jolla

voi vetää ja työntää kaikkea

pyörillä kulkevaa. Suositeltavia

käyttökohteita ovat esimerkiksi

rullakot, vaunut, roskikiset, ostoskärryt

ja vaikkapa sairaalasängyt.

Mallistossa on eri tehoisia ja eri ympäristöihin

suunniteltuja versioita, joilla taakat siirtyvät kevyesti

myös epätasaisilla ja viistoilla pinnoilla.

www.thtt.fi, www.movexx.nl

Jungheinrichilta

uusi sähkökäyttöinen

vastapainotrukki

Jungheinrich tuo keväällä 2012 markkinoille

uudet sähkötoimiset EFG 425 ja EFG

430 malliset vastapainotrukit. Väkivahvat

mutta samalla energia- ja kustannustehokkaat

trukkiuutuudet kuluttavat energiaa jopa

13 prosenttia aiempaa vähemmän.

Uuden mallisarjan trukeilla voi kuljettaa

enimmillään 3 000 kilogramman kuormia.

Sähkötrukkien valikoima saa täydennyksekseen

kaksi kantavuudeltaan kolmetonnista

työmyyrää, joista toisessa kuorman

painopisteen etäisyys on kasvanut 600

millimetriin ja toinen on rungoltaan erityisen

lyhyt, mikä pienentää kääntösädettä.

Jungheinrichin uusimman sukupolven

ympäristöystävällinen vaihtovirtatekniikka

takaa sähkötrukkien hyvän tehokkuuden

mutta pitää niiden energiankulutuksen

pienenä. VDI-testin perusteella energiankulutus

onkin laskenut peräti 13 prosenttia

aiempaan sukupolveen verrattuna.

”Uusi trukki voi ylpeillä sekä erinomaisella

energiatehokkuudella että loistavalla suorituskyvyllä”,

Jungheinrichin vastapainotrukeista

vastaava tuotepäällikkö Stefan

Pfetsch kehuu. ”Siinä jyllää puhdas energia,

pure energy.”

ILLBYPLAST

plast - muovi - plastics

Paperileikkuri, turvaleikkuri, kalvoleikkuri...

Pakkauskartonkien, pussien, ristisiteiden, erilaisten pakettien

ja postituksien avaaminen on työläistä, aikaavievää ja lopulta

kallista puuhaa. Leikkurilla leikkaat nopeasti ristisiteet poikki,

avaat paketit ja kirjeet vaivatta. Tästä syystä monet

ammattilaiset ovat jo ottaneet leikkurin käyttöönsä! Leikkuri

sopii niin ikään kalvojen ja filmien leikkaamiseen, testaa

vaikka!

Lue lisää leikkurista ja tulosta itsellesi esitteen

www.illbyplast.com

tai tilaa ja ota yhteyttä

puh: +358 19 656 905

email: boije@illbyplast.com

Kuljetus & Logistiikka 23


KATAKRI

ja toimitusketjun turvallisuus

Suuressa osassa yrityksistä harjoitettava turvallisuuskulttuuri ja sen jatkuva

kehittäminen ei vielä nykyhetkelläkään ole parhaissa mahdollisissa kantimissa.

Osalle yrityksistä on jopa selvää, että turvallisuuskulttuuria kohentamalla

voidaan saavuttaa kilpailullista etua, sisäisiä prosesseja tehostaen ja

asiakasmahdollisuuksia lisäten. Miksi sitten turvallisuusajattelu yhä edelleen

jätetään, jopa tietoisesti, taka-alalle?

Perimmäinen syy tähän on varmasti

turvallisuusprosessin tuomat kustannukset

ja koettu rasite. Asiantuntemuksella

ja erilaisilla järjestelmillä

on toki hintansa ja prosessi itsessään

vaatii aikaa ja sitoutumista. Moni kuljetusalan

yrittäjä saattaa myös kompastua pykälä-,

direktiivi- ja sertifikaatti-viidakkoon,

jättäen leikin kesken heti prosessin alussa.

Näihin ongelmiin on kuitenkin olemassa

ensiapua; KATAKRI.

Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö

eli KATAKRI on nykyisessä

versiossaan oiva lääke turvallisuusajattelua

kohtaan esiintyvän

lähestymispelon voittamiseen. Se

tarjoaa mahdollisuuden yrityksen

sisältä käsin tarrata ennen kaikkea

turvallisuusjohtamiseen mikä on

kaiken turvallisuustyön perusta.

Kun vielä tulevaisuudessa saisimme

kriteeristöön toimitusketjun turvallisuutta

käsittelevän osion, niin kokonaisuus

olisi mitä mainioin. Tämä

osio olisi ”best practise” kokonaisuus,

jossa olisi huomioitu mm. AEO ja TA-

PA vaatimuksia ja mikä tarjoaisi kuljetusalalle

suoraan soveltuvia työkaluja

helpottamaan muun muassa

sertifikaattien saavuttamista

ja muun

turvallisuustyön

jalkauttamista.

Yrityksen sisältä lähtevän prosessin herättämä

ajattelu tuottaa monesti parempaa tulosta

kuin kokonaan ulkoisella konsultoinnilla toteutettu

auditointiprosessi. Mikäli prosessiin

ei sitouteta riittävästi yrityksen henkilöstöä,

kuihtuvat saavutetut edut kasaan ennen pitkää.

On myös hyvä huomata, että KATAKRI:n avulla

joitakin osa-alueita voidaan hoitaa kuntoon

omin neuvoin. Näin ollen säästetään kustannuksissa

asiantuntijapalveluiden suhteen, kun

kaikkea ei tarvitse teettää ulkopuolisella.

Kriteeristön avulla aikaansaadusta alkurysäyksestä

on hyvä jatkaa asiantuntijoiden avustamana

oman turvallisuuskulttuurin kehittämistä

halutulle tasolle. Se antaa hyvän pohjan ja lähtötason

esimerkiksi AEO, TAPA ja ISO28000

–sertifikaatteja ajatellen. Ja vaikkei KATAKRI

yksinään olekaan oikotie onneen ja menestykseen,

huomionarvoinen seikka on myös se, että

kriteeristö toimii kansallisesti velvoittavana

asiakirjana silloin, kun suomalaisten yritysten

turvallisuustaso varmennetaan kansallisen turvallisuusviranomaisen

toimesta kansainväliseen

viranomaispyyntöön pohjautuen ja yritysturvallisuustodistuksen

myöntämiseen tähdäten.

Ja tiedä vaikka tulevaisuudessa KATAKRI

sisältäisi myös kuljetusturvallisuusosa-alueen?

Tutustukaa siis tähän ilmaiseen työkaluun ja

ottakaa rohkeasti askel eteenpäin kohti korkeampaa

turvallisuuskulttuuria ja markkinaetua!


Petri Kelo on Logisec Oy:n perustaja, TAPA-, ISO 28000-

ja AEO- kouluttaja. Petrillä on yli 20 vuoden kokemus

kuljetuslogistiikasta Suomessa, Skandinaviassa, Venäjällä

ja Baltiassa. Viimeisen 10 vuoden ajan Petri on keskittynyt

kuljetusturvallisuuteen. Hän on konsultoinut ja tehnyt

turvallisuusauditoin-teja lukuisissa projekteissa eri puolilla

maailmaa.


Inex Partners Oy:n uusi

logistiikkakeskus tulee

hyvälle paikalle Kulloontielle

Porvoonväylän läheisyyteen.

Inex Partners Oy:lle

HUIPPUTURVALLINEN

LOGISTIIKKAKESKUS

Inex Partners Oy:lle

on tulossa Sipooseen

uusi logistiikkakeskus,

jonka turvallisuus on

huipputasoa. Osana kokonaisturvallisuusratkaisua

ovat

porttijärjestelmät, jotka on

toimittanut GPP Perimeter

Protection Oy.

Inex Partners Oy:n uusi käyttötavaroiden

logistiikkakeskus valmistuu

tämän kevään aikana. Se korvaa yhtiön

nykyisen Vantaan Hakkilassa sijaitsevan

logistiikkakeskuksen. Sen sijaan

Espoon Kilossa sijaitseva päivittäistavaroiden

logistiikkakeskus jatkaa toimintaansa

entiseen tapaan.

Sipooseen valmistuvan logistiikkakeskuksen

kiinteistön koko on valtaisa eli

300 x 160 metriä, joten pohjapinta-alaa on

kaikkiaan 48 000 neliötä. Korkein kohta

kiinteistöstä ulottuu 25 metriin. Logistiikkakeskuksen

tontti on kooltaan 50 hehtaaria

eli 500 000 neliömetriä.

Logistiikkakeskuksen turvallisuusratkaisun

suunnittelutyö käynnistettiin jo ennen

rakennustöiden aloittamista.

- Porttijärjestelmien suunnittelu on kytketty

koko rakennuksen turvallisuussuunnitteluun.

Näin me tiedämme, millaisia

portteja ja ohjausjärjestelmiä pitää rakentaa.

Tontin alueelle vedetään satoja metrejä

sähkö- ja tiedonsiirtokaapeleita turvallisuusratkaisuja

varten. Suunnitelmat

näiden osalta piti saada valmiiksi jo ennen

kuin logistiikkakeskuksen rakennustyöt

käynnistettiin, yritysturvallisuuspäällikkö

Jari Takki Inex Partners Oy:n emoyhtiöstä

SOK:sta kuvailee.

Hyvät kokemukset GPP:stä

Turvallisuusratkaisun toimittajaksi tuli

GPP Perimeter Protection Oy.

- Meillä on pitkäaikainen kokemus

GPP:n tuotteista muiden logistiikkakeskusten

osalta. Siksi olemme hyvin selvillä

yhtiön turvallisuusratkaisujen pitkäaikaisista

ylläpito- ja elinkaarikustannuksista,

ja olemme olleet tyytyväisiä. Lisäksi kun

useissa paikoissa on saman laitetoimittajan

järjestelmiä ja laitteita, pystymme

hyödyntämään kaikissa kohteissa niiden

ylläpidossa esiin tulleita ja hyviksi koettuja

kehittämistoimenpiteitä, Takki toteaa.

Valittu turvallisuusratkaisu noudattaa

vakuutusyhtiöiden suojeluohjeita sekä Finanssialan

keskusliiton määräyksiä.

- Tärkeää on sekin, että ratkaisu palve-

Kuljetus & Logistiikka 25


lee Inex Partnersin liiketoimintaa kaikilta

osin mahdollisimman hyvin.

GPP:n toimittamassa ratkaisussa logistiikkakeskuksen

portit ovat aina suljettuina.

Portit avautuvat automaattisesti, kun

järjestelmä kamerakuvan perusteella havaitsee

ajoneuvon, jonka rekisteritunnus

on tallennettu tietokantaan. Sipoon logistiikkakeskuksessa

järjestelmän tunnistamat

ajoneuvot pääsevät sisään porteista.

Sen sijaan tuntemattomat ajoneuvot, joiden

rekisteritunnuksia ei ole tallennettu

tietokantaan, tulevat sisään porttivalvomon

kautta. Vartija tarkistaa ajoneuvon

ja mikäli asiat ovat kunnossa, hän opastaa

ajoneuvon eteenpäin alueella.

Logistiikkakeskukseen tulee GPP:n toimittama

pikataittoportti, josta pääsee läpi

vain yksi auto kerrallaan. Lisäksi portti on

niin sanotusti estokykyinen, eli se pitää

ajoväylät suljettuina niin etteivät myöskään

jalankulkijat tai pyöräilijät pääse suljetusta

portista sisään.

Ajoneuvot rekisteröidään toisen kerran

niiden lähtiessä ulos logistiikkakeskuksesta.

Näin on mahdollista selvittää esimerkiksi

se, kuinka kauan eri ajoneuvot

viipyvät alueella. Toisaalta tietokannasta

pystytään jälkikäteenkin selvittämään tapahtumia

esimerkiksi rekisteritunnuksen

ja kellonajan mukaan.

GPP:n pikataittoportti päästää läpi vain yhden ajoneuvon kerrallaan.

Rotasec-pyöröportti

henkilövalvontaan

GPP:n turvallisuusratkaisu koskee ajoneuvojen

ohella myös henkilöiden liikkumista.

Kaikki logistiikkakeskuksen työntekijät

kulkevat jalkaisin sisään ja ulos GPP:n Rotasec-pyöröportin

läpi. Jokaisella työntekijällä

on mukanaan rfid-tunnisteella varustettu

kortti, joka avaa pyöröportin. Portista

pääsee läpi vain yksi henkilö kerrallaan.

- Järjestelmän avulla pystytään aina

laskemaan automaattisesti sisällä olevien

henkilöiden lukumäärä. Oletetaan, että logistiikkakeskuksessa

tapahtuu tulipalo. Näemme

välittömästi kulunvalvonnasta sen,

onko tiloissa vielä ihmisiä vai ovatko kaikki

jo tulleet kokoontumisalueelle. Ratkaisu on

siinä mielessä erittäin hyvä, että noin suuresta

rakennuksesta olisi kriisitilanteessa

muutoin erittäin vaikeaa paikantaa puuttuvia

ihmisiä, Jari Takki sanoo. •

GPP:n Rotasec-pyöröportti avautuu rfid-tunnisteella varustetulla kortilla.

Yhteistä kehitystyötä

GPP:n ja Inex Partnersin välinen yhteistyö on jatkunut muiden

logistiikkatilojen osalta jo useita vuosia.

- Olemme yhdessä kehittäneet pitkään erilaisia turvallisuusjärjestelmiä.

Inex Partners on vaativa ostaja ja yhtiö tietää, mitä se

haluaa. Jari Takki on luonut hyvin yksityiskohtaiset reunaehdot

siitä, miten hän haluaa järjestelmien toimivan. Me puolestamme

olemme toimineet reunaehtojen mukaisella tavalla, kehitysjohtaja

Christer Boström GPP Perimeter Protection Oy:stä kuvailee.

Logistiikka-alueen suuri koko tarkoittaa, että liikenne on vilkasta

porteilla.

- Tämä tuo meille omat haasteensa. On tärkeää, että järjestelmä

toimii moitteita vilkkaassakin liikenteessä. Pyrimme toimittamaan

sekä turvallisuutta että joustavuutta logistiikkakeskuksen

toimintaan. Asiakasyrityksen liiketoiminta ei saa kärsiä

mitenkään siitä, että turvallisuus on huipputasoa. Tämä tarkoittaa,

että portit avautuvat ja sulkeutuvat pikaisesti ja ajoneuvot

monitoroidaan ja tunnistetaan ja päästetään taas nopeasti ulos,

Christer Boström sanoo.

GPP panostaa tuotekehitykseen.

- Kehitämme tuotteitamme ja järjestelmiämme asiakkaiden

odotusten mukaisesti. Olemme kaiken aikaa läheisessä yhteistyössä

logistiikan ammattilaisten kanssa ja yhdessä heidän kanssaan

myös kehitämme järjestelmiämme, Boström toteaa.

26 Kuljetus & Logistiikka


28 Kuljetus & Logistiikka


KOKEMUKSIA

AEO Projektin läpiviennistä

Wärtsilä Finland Oy:ssä

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja

energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee

asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä

maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja

taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja

kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2011 Wärtsilän liikevaihto

oli 4.2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä

oli noin 18.000

henkeä. Yrityksellä on lähes 170

toimipistettä 70 maassa. Wärtsilä on johtava

laivojen koneisto- sekä potkuri- ja

ohjausjärjestelmien toimittaja. Wärtsilä

on merkittävä toimittaja hajautetun

energiantuotannon voimalamarkkinoilla.

Wärtsilä tukee asiakasta toimitetun järjestelmän

koko elinkaaren ajan. Wärtsilä

huoltaa ja kunnostaa sekä laivojen koneistoja

että voimaloita. Wärtsilä Finland Oy

on Wärtsilä konserniin kuuluva Suomessa

oleva tytäryhtiö. Wärtsilä Finland Oy:n

kotipaikka on Vaasa ja yhtiöllä on toimintaa

Vaasassa, Turussa, Espoossa sekä sopimusvalmistustoimintaa

Italiassa.

Päätös hakea valtuutetun

taloudellisen toimijan asemaa

Wärtsilän Finland Oy:n johtoryhmä teki

päätöksen marraskuussa 2010 hakea valtuutetun

taloudellisen toimijan asemaa

sekä AEOF todistusta vuoden kuluessa.

Päätös perustui toisaalta Wärtsilä konsernin

asettamaan tavoitteeseen yhdenmukaistaa

konsernin riskien hallintaa ja

toisaalta siihen että Wärtsilän asiakkaat

olivat enenevästi alkaneet tiedustella

toimitusketjun turvallisuutta. Esimerkiksi

projektin aikana saimme eräältä

suurelta Etelä-Korealaiselta asiakkaaltamme

heidän vaatimuksena, etteivät

osta sellaiselta yhtiöltä joka ei

täytä AEO:ssa asetettuja turvallisuusvaatimuksia.

Selkeästi näimme myös,

että AEO:n tuoman hyödyn kilpailukyvyn

kannalta ja markkinointi-/myyntietuna

turvallisuuskriittisissä projekteissamme.

Päätöksen jälkeen perustettiin projektiryhmä,

jonka vetäjäksi nimitettiin allekirjoittanut.

Projektiryhmään otettiin mukaan

turvallisuusasiantuntijat eri AEO:n

osa-alueilta, logistiikan ammattilaiset,

oston asiantuntijat, taloushallinnon ja tietohallinnon

asiantuntijat sekä tullaustoimintojen

asiantuntija. Projektin ohjausta

varten ja päätöksentekoon perustettiin

ohjausryhmä.

Hankkeen organisointi

Projektiryhmä aloitti toimintansa selvittämällä

AEO vaatimukset. Tullin asiakaskonsultointi

selvitti AEO vaatimukset selkeästi

ja projektiryhmä sekä ohjausryhmä

saivat perustiedot projektin laajuudesta.

Aivan ensimmäiseksi arvioitiin lähtötilanne

vastaamalla Tullin itsearviointi

lomakkeeseen. Arviointia helpotti se

seikka, että Wärtsilän USA:n yhtiö oli

huhtikuussa 2003 saanut Yhdysvaltojen

tullilaitokselta C-TPAT todistuksen (Tullin

ja kaupan yhteistoiminta terrorismia

vastaan). Amerikkalaistarkastus oli hyvin

käytännönläheinen ja otti huomioon

myös Suomen erityisen matalan turvariskin.

Sen lisäksi olivat Teknillisen Korkeakoulun

tukijat tehneet syksyllä 2008

Toteemi tutkimuksen toimitusketjun turvallisuudesta

ja antaneet korjausehdotuk-

Kuljetus & Logistiikka 29


Yläkuvassa Helsingin toimisto.

Vasemmalla kuvassa on Wärtsilä Oyj:n turvallisuuspäällikkö

Heikki Hernesmaa (vas.)ja Wärtsilä Finland Oy:n AEO asiantuntija

sekä artikkelin kirjoittaja Matti Ruotsalainen (oik.).

Jo alkuvaiheessa selvisi,

että hankkeeseen

kannattaa ottaa

mukaan ulkopuolinen

asiantuntija.

sia ja suosituksia. Vastaava tutkimus oli

tehty myös Wärtsilän Triesten tehtaalla.

Kiinteistöyksikkö oli aloittanut toimitilaturvallisuuden

parantamisen Suomen

yksiköissä tutkimuksen suositusten perusteella.

Jo alkuvaiheessa selvisi, että hankkeeseen

kannattaa ottaa mukaan ulkopuolinen

asiantuntija. Asiantuntijan tehtäväksi

tulisi tehdä arvio käytännön turvallisuustilanteesta

sekä laatia runko koulutusaineistolle.

Yhteistoimintakumppaniksi

valikoitui Logisec Oy. Hedelmälliseksi

työskentelytavaksi projektin läpiviennin

onnistumiseksi osoittautuivat yhdessä

Logisec Oy:n kanssa tehdyt turvallisuuden

pre-auditoinnit yhtiön eri toimitiloissa.

Tärkeänä pidimme myös hyvien ja

avoimien suhteiden ylläpitämisen Tullin

kanssa koko prosessin aikana, tähän oli

toki jo muodostunut käytännöt Tullin

kumppanuusasiakkuuden myötä.

Henkilöstön saaminen

mukaan hankkeeseen

AEO hankkeesta tiedotettiin henkilöstölle

laajemmin työsuojeluvartin avulla

maaliskuussa 2011. Työsuojeluvartin

materiaalin valmistelee työsuojelutiimi

ja aineisto jaellaan sähköpostilla Wärtsilä

Finland Oy esimiehille. Mainittakoon,

että esimiehiä on kolmatta sataa ja tuotannon

työnjohtajia on noin 80 henkeä.

Kaikki esimiehet pitävät työsuojeluvartin

omalle tiimilleen. Vartin lisäksi AEO.sta

tiedotettiin koko henkilökunnalle sisäisillä

tiedotteilla ja sisäisellä TV kanavalla.

Projektiryhmän jäsenet hankkivat olemassa

olevia toimintaohjeita toimitusketjun

turvallisuuden eri osa-alueiden kaikkiin

mahdollisiin kysymyksiin. Erilaisten

toimintaohjeiden paljous oli silmiinpistävää,

kuten arvata saattaa suuressa organisaatiossa.

Projektiryhmän jäsenet

vastasivat omien osa-alueidensa osalta

hakumenettely dokumentaation valmistumisesta.

Varsinainen hakumenettelyyn

liittyvän dokumentaation prosessointi

kesti yhtiössä noin 7 kk ajan eli yllättävänkin

pitkän ajan. Kaikki toimintaohjeet

olivat valmiiksi mietittyjä ja lisäsivät

osaltaan yritysturvallisuutta.

On tiedossa, että teorian ja käytännön

välinen ero on usein suuri. Tämän tietäen

tehtiin valoisana kesäyönä pari viikkoa

ennen Juhannusta yllätysauditointi yhteistyökumppanin,

LogiSec Oy:n kanssa

tiloihimme. Tulokset raportoitiin yrityk-

30 Kuljetus & Logistiikka


Kaiken kaikkiaan AEO:n nimissä pystyttiin parantamaan ja korjaamaan

turvallisuus puutteita, jotka olivat olleet tiedossa mutta jääneet

korjaamatta kommentilla ”eihän meillä voi sattua mitään.”

sen johdolle ja todellinen turvallisuusauditointi

ja sen tulokset antoivat hyvän

lähtökohdan korjaaville toimenpiteille.

Turvallisuuskulttuuria luomassa

Alkoi turvallisuuskulttuurin vahvistaminen.

Asenteiden muuttaminen vaatii

koulutustapahtumia ja johdon ja avainhenkilöiden

osallistumista suunnitteluun

ja toteutukseen. Osastojen assistentit

olivat mukana vierasturvallisuuden kohentamishankkeessa.

Assistentit ja aulapalvelun

henkilöt ovat hyvin turvallisuustietoisia.

Suurin hankaluus on ulkoovien

vierustalla olevat epäviralliset tupakkapaikat,

joiden ovi ei tahdo millään

opilla pysyä lukittuna. Toimihenkilöiden

puolella on hankaluutena pitää tunnistekorttia

näkyvillä varsinkin pienessä toimistossa,

jossa melkein kaikki tuntevat

toisensa etunimellä. Isompien pomojen

eteen ei auta mennä ilman kaulalappua.

Kaiken kaikkiaan AEO:n nimissä pystyttiin

parantamaan ja korjaamaa turvallisuus

puutteita, jotka olivat olleet tiedossa

mutta jääneet korjaamatta kommentilla

”eihän meillä voi sattua mitään.”

Tullin arviointi

Puolen vuoden viimeistelyn jälkeen lähetettiin

AEO asiakirjat Tullille arviointia

varten. Määräajan jälkeen saatiin vastaus

ja päästiin sopimukseen aloituspalaverin

ajankohdasta, jossa oli mukana projektiryhmä

sekä ylintä johtoa.

Aloituspalaverissa selvisi, että tarvitaan

kaksi arviointikäyntiä yritysturvallisuuden

arviointiin. Arviointikäynnit sujuivat

juoheasti, koska Wärtsilä Finland

Oy:llä on laaja kokemus luokituslaitosten

ja viranomaisten tarkastuksista ja Tulliviranomaisen

tarkastus noudatteli samoja

periaatteita. Suomalaisen viranomaisen

kanssa asiat selvitetään perinpohjaisesti

ja käsitellään pelkkiä tosiasioita. Tullin

arvioinnin tuloksena saimme joukon

kehityskohteita, joihin teimme toimintasuunnitelmat

korjaaviksi toimenpiteiksi

asetettujen määräaikojen puitteissa.

Tullin hyväksyttyä kehityskohteiden

toimintasuunnitelmat, saimme Tullilta

17.11.2011 päätöksen myönnetystä AE-

OF todistuksesta tasan vuosi sen jälkeen

kun projektimme aloituspalaveri pidettiin.

AEO turvallisuusjärjestelmä sisältää

ajatuksen jatkuvasta parantamisesta ja

toiminta alkaa tiettyjen kehityskohteiden

kuntoon saattamisella kuten muissakin

toimintajärjestelmissä.

projektin vetäminen on kokopäiväinen

tehtävä, Tehtävää helpottaa kokemus

ja sen lisäksi on kyettävä valitsemaan

oleellisilta osastoilta osaavat toimijat

projektiryhmään. Hanketta ei voi toteuttaa

pelkästään kirjoituspöytätyönä, vaan

tarvitaan lukuisia sisäisiä tarkastuksia

toimintaohjeiden käytännön toteutuksen

todentamisia. Oman lukunsa muodostavat

yhteistyökumppanit ja ulkoistettujen

palvelujen toimijat. Heidän motivointinsa

tiukennettuihin turvasääntöihin on

jonkin verran vaativampaa kuin oman

henkilöstön. Poikkeuksetta kaikki yhteistyökumppanit

kuitenkin ymmärsivät

asian tärkeyden ja halusivat olla mukana

luomassa ja parantamassa turvallisuuskulttuuria.

Logistiikkaketjun eri osapuolten

liittäminen turvallisuus-kokonaisuuteen

vaatii tulevaisuudessa varmasti

paimentamista ja tulevaisuudessa myös

lisääntyviä toimittaja-auditointeja.

Koulutus henkilöstölle

Merkittävänä osana projektin onnistumisen

kannalta oli AEO koulutuksen järjestäminen

yhteistyössä Logisec Oy:n kanssa

yrityksen koko henkilöstölle. Koulutus

toteutettiin syksyn 2011 ja osaksi alkuvuoden

2012 aikana luokkahuonekoulutuksina

sekä sähköisinä koulutuksina.

Koulutustilaisuuksia on järjestetty tähän

mennessä yhteensä noin 30 kappaletta

mitkä toteutettiin:

• Esimiehille kohdennettuna

peruskoulutuksena

• AEO- turvallisuuskoulutus

logistiikan henkilöstölle

• AEO yleisinformaatiotilaisuuksina

henkilöstölle

Lisäksi AEO turvallisuusosiot sisällytetään

yhtiön uusien työntekijöiden

perehdyttämisohjelmaan sekä yhtiön

sisäiseen esimiehille tarkoitettuun koulutusohjelmaan.

Ja sertifikaatin jälkeen…

AEO todistuksen myöntämisen jälkeen

yhtiöön perustettiin AEO-toimikunta

vastaamaan operatiivisesti AEO asemaan

liittyvien velvoitteiden ja arviointiperusteiden

täyttämisestä ja seuraamisesta.

AEO toimikunnassa on jokaisen AEO

osa-alueen edustajat mukana ja toimikunta

raportoi Wärtsilä Finland Oy:n

johtoryhmälle sekä konsernin turvallisuus-toimikunnalle.

Yhtiön AEO turvallisuusvaatimusten

valvonta on sisällytetty

myös yhtiön sisäisten auditointien

prosessiin samoilla periaatteilla kuin

esimerkiksi laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusauditoinnit.


Mitä oppia saatiin

Hakeminen valtuutetuksi taloudelliseksi

toimijaksi on aikaa vievä hanke kolmentuhannen

hengen organisaatiossa ja

Kuljetus & Logistiikka 31


Parempaan liikenneturvallisuuteen

AJONEUVOJEN JA TIEVERKOSTON

KOMMUNIKOINNIN AVULLA

VTT, Mobisoft Oy ja Ilmatieteen

laitos yhteistyökumppaneineen

ovat kehittäneet kommunikaatiojärjestelmän,

jolla voidaan

antaa kuljettajalle ajantasaista

tietoa säästä, keliolosuhteista ja

liikenteen tapahtumista.

Vakavien liikenneonnettomuuksien

ehkäisemiseen tähtäävän

järjestelmän kaupallistaminen

etenee seuraavien parin vuoden

aikana.

CARGO

Tehokasta ja joustavaa rahtipalvelua

Kilpailukykyinen aikataulu – 8 rahtilähtöä arkisin.

Erikoisalaamme ovat rekat, trailerit, erikoiskuljetukset ja IMDG.

HELSINKI

puh. + 358 9 685 3957

fax + 358 9 2288 5555

rahti@eckeroline.fi

cargo@eckeroline.fi

TALLINNA

puh. + 372 6 318 972

fax + 372 6 318 971

company@eckeroline.ee

www.eckeroline.fi

32 Kuljetus & Logistiikka

8395_EL_Logistiikka_210x150.indd 1 15.2.2011 13.20


Onnettomuusriski lumisella tai jäisellä

tienpinnalla on 4,1-kertainen

normaaliin verrattuna Tampereen

teknillisen yliopiston tutkimuksen

mukaan. VTT ja Ilmatieteen laitos yhteistyökumppaneineen

ovat kehittäneet kansainvälisessä

WiSafeCar-hankkeessa ajoneuvojen ja

liikenteen kommunikaatiojärjestelmän, joka

tähtää nykyistä parempaan liikenneturvallisuuteen.

Järjestelmä ottaa huomioon sään

aiheuttamat vaikeat liikenneolosuhteet Suomessa.

Ajoneuvot voivat esimerkiksi viestittää

omat havaintonsa liikenteestä, keliolosuhteista

ja säätilasta taustajärjestelmään, joka analysoi

tiedon ja välittää sen muille liikenteessä

oleville ajoneuvoille muun muassa kelitietojen

kanssa. Järjestelmä varoittaa kuljettajaa

välittömästä onnettomuusvaarasta.

Yhteistoiminnallinen ajaminen (cooperative

traffic), jossa ajoneuvot ja tieverkoston

järjestelmät kommunikoivat ja jakavat tietoa

keskenään, yleistyy ja sen

arvioidaan tulevan osaksi

päivittäistä elämäämme

vuosien 2014–2030

kuluessa. Kehitystyö on

vilkasta erityisesti Euroopassa,

Yhdysvalloissa ja

Japanissa. Suomalaisten

organisaatioiden suunnittelema

järjestelmä eroaa muista kokonaisvaltaisen

lähestymistapansa ansiosta, sekä

sillä, että kuljettaja saa ajantasaista tietoa

säästä ja keliolosuhteista.

Hankkeen tuloksien kaupallinen hyödyntäminen

on lähtenyt liikkeelle liikennepalvelujen

muodossa ja lisää tuloksia on odotettavissa

seuraavien kahden vuoden aikana.

Konsortion tavoitteena on jatkaa tuloksien

levittämistä uudessa CoMoSeF-hankkeessa.

Yhtenä käyttöönottoa lisäävänä tavoitteena

on puolittaa nykyinen ajoneuvojärjestelmän

(1000–5000 euroa) hintataso. •

Suomalaisten organisaatioiden suunnittelema

järjestelmä eroaa muista kokonaisvaltaisen

lähestymistapansa ansiosta, sekä sillä,

että kuljettaja saa ajantasaista tietoa

säästä ja keliolosuhteista.

Kuljetus & Logistiikka 33


Goodyear panostaa kuorma-autonrenkaiden

kehitystyöhön. Tavoitteena on, että ajoneuvon

käyttökustannukset olisivat mahdollisimman

alhaiset.

Goodyear on tuonut markkinoille kuorma-autonrenkaan,

jonka pintaseos nimeltä Sileflex vähentää ajoneuvon

käyttökustannuksia merkittävästi. Tämä näkyy

alempana vierintävastuksena, mikä vähentää polttoaineen

kulutusta. Lisäksi renkaan pito on erittäin hyvä.

- Polttoaineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi ja nousu

näyttää jatkuvan. Ammattiautoilun kustannuksia pystytään

alentamaan tuntuvasti valitsemalla oikeanlaiset renkaat, raskaan

kaluston renkaiden myyntipäällikkö Per-Åke Furubacka

Goodyearilta toteaa.

Sileflex kehitettiin Goodyearin Euroopan innovaatiokeskuksessa

Luxemburgissa. Renkaassa on optimoitu silica-täyteaineiden

ja luonnonkumin seos. Puolueettoman saksalaisen

tutkimuslaitoksen TÜV Süd Automotiven testien makaan renkaan

suorituskyky, vierintävastus ja märkäjarrutuskyky olivat

erinomaiset. Mukana testissä oli kolme vahvinta kilpailevaa rengasvalmistajaa.

Polttoaineilla runsaan kolmanneksen osuus

Goodyearin mukaan polttoainekustannukset ovat nykyisin noin

35 prosenttia autoilun kokonaiskustannuksista. On syytä uskoa,

että osuus edelleen kasvaa polttoaineen hinnan noustessa.

- Kun polttoaineen hinta nousee koko ajan, kuljetusliikkeiltä vaaditaan

uutta ajattelutapaa. Enää ei kannata pitää kuorma-autoissa

samoja renkaita ympäri vuoden. Parempi on vaihtaa autoon keväällä

kesärenkaat, koska näin alennetaan polttoainekulutusta merkittävästi,

Furubacka muistuttaa.

Jotkut autoilijat nastoittavat talvirenkaat.

- Nastoitus sopii lähinnä maidonkerääjäautoihin sekä polttoainetta

jakeleviin autoihin, koska ne liikkuvat paljolti pienillä sivuteillä. Sen

sijaan valtateillä liikkuvissa autoissa pärjää hyvin tavanomaisilla talvi-

Goodyearin Omnitrac MSD II

-renkaan tärkeimpiin etuihin kuuluvat

kulutuskestävyys sekä pieni vierintävastus,

mikä alentaa polttoaineen kulutusta.

Myös renkaista aiheutuva melu vähenee.

34 Kuljetus & Logistiikka


Raskaan kaluston renkaiden myyntipäällikkö Per-Åke Furubacka

Goodyearilta suosittelee, että autoihin asennettaisiin keväällä

kesärenkaat. Tämä alentaa merkittävästi polttoainekustannuksia.

renkailla. Esimerkiksi WTD-vetorenkailla varustettu rekka tuskin jää sutimaan

paikalleen talviliukkaassa ylämäessä.

Rengas soranajoon

Goodyearilla on myös soranajoautoihin soveltuvia renkaita.

- Renkaiden pito on paras mahdollinen soraisella alustalla. Lisäksi rengas

kestää sorassa olevat terävät kivet.

Goodyearin suuren kantavuuden High Load -rengasmallisto tuo ratkaisun

etuakseleiden lisääntyvään painoon. Kantavuutta parantavia ominaisuuksia

renkaassa ovat esimerkiksi spiraalivyöteknologia sekä uusi ilmatilan

muoto. Uuteen High Load -tuotesarjaan kuuluu kaikkiaan kymmenen

erilaista rengasmallia.

Halparenkaat eivät pärjää

Furubacka myöntää, että Goodyear-renkaat ovat kalliimpia kuin niin sanotut

halparenkaat.

- Korkeampi ostohinta saadaan kuitenkin takaisin alempina polttoainekuluina.

Lisäksi turvallisuus paranee paremman pidon myötä.

Goodyear toi viime vuoden lopulla markkinoille uudet mikrosiruilla varustetut

kuorma-autonrenkaat. Mikrosiru asennetaan renkaan sisään tuotantolinjalla

ja siihen ohjelmoidaan yksilöllinen koodi, joka toimii renkaan

tunnisteena. Koodia käytetään muun muassa renkaiden varastonhallinnassa.

Siitä on etua myös renkaiden käyttäjille. Ainakin joskus perävaunuista varastetaan

renkaita. Niiden tunnistaminen paranee huomattavasti mikrosirun

myötä.

Goodyear menestyy hyvin renkaiden tehdasasetuksissa. Ainakin DAF, Iveco,

MAN, Renault Trucks, Scania ja Volvo suosivat merkkiä. Lisäksi Goodyear

toimittaa renkaita lukuisille perävaunujen valmistajille. •

• Kuuluu maailman suurimpiin

rengasvalmistajiin.

• Työllistää maailmanlaajuisesti

73 000 henkilöä.

• 54 tehdasta kaikkiaan 22 eri

maassa.

• Kaksi innovaatiokeskusta:

toinen Akronissa Ohion osavaltiossa

Yhdysvalloissa ja toinen

Colmar-Bergissä Luxemburgissa.

• Euroopan päätoimisto on Brysselissä

Belgiassa.

• Pohjoismaiden ja Baltian päätoimisto

on Tukholmassa.

• Goodyearin Pohjoismaiden

ja Baltian toimitusjohtaja on

itävaltalainen Erich Fric.

• Suomen maajohtajana toimii

Sami Hagelberg.

Kuljetus & Logistiikka 35


Markem-Imaje toi markkinoille

kuormalavojen uuden

tulostus- ja etiketöintiratkaisun

Markem-Imaje, teollisten

merkintäjärjestelmien

valmistaja ja jakelija,

asettaa nyt tulostus- ja

applikointitekniikan

hieman korkeammalle

tasolle 2200-sarjalla.

Äärimmäisen tehokas

laitesarja kattaa laajan,

keskenään vaihdettavien

applikaattoreiden valikoiman,

optimoitavan käyttöohjauksen

ja vertaansa vailla olevan

merkintämäärän.

Uudessa 2200-ratkaisussa on samat

edut kuin edellisessä sarjassa,

joka on jo osoittanut luotettavuutensa,

tehokkuutensa ja helppokäyttöisyytensä.

Tuhannet yksiköt, jotka

on asennettu vaativiin ympäristöihin ja

jotka kykenevät toimimaan kellon ympäri,

seitsemän päivää viikossa, ovat osoittaneet,

että 2200-sarja on erittäin luotettava.

”Olemme arvioineet 2200-sarjan kaikissa

tyypillisissä käyttötilanteissa ja arvioimme,

että tuotantolinjan seisokkeja on

vähintään kaksi päivää vähemmän vuodessa

kilpailijoihimme verrattuna”, luonnehtii

sarjaa Mike Kirk, Markem-Imajen tuotantopäällikkö.

”18 kuukauden takuun lisäksi

tarjolla on myös jatketut takuu- ja huoltosopimukset

jopa 5 vuodeksi; ensimmäisenä

markkinoilla. Olemme huomioineet

kestävän kehityksen vähentämällä virrankulutuksen

huipputuotantovauhdissa 135

wattiin, mikä on reilusti alle markkinoilla

yleisesti käytettävien standardien. Lisäksi

laite on suunniteltu siten, että se voidaan

95 %:sti kierrättää."

Korkealaatuinen tulostus

2200-sarjan tulostus- ja applikointikapasiteetti

on 125 laatikkoa minuutissa. Applikointitarkkuus

on 0,25 mm. Kirjottimessa

on optimoitu pujotuspolku, automaattinen

tarran kireyden säätö ja integroitu tarran

reunan tunnistussensori.

Dual RISC-prosessorit, jota tukee erittäin

nopea rinnakkaisprosessori. Lopputuloksena

on tehokas suorituskyky.

Markem-Imajen etiketit ja värinauhat

takaavat korkealaatuisen tulostuksen ja

kirjoituspään pitkän käyttöiän.

Luotettava kaikissa tilanteissa

2200-sarjan pelkistetty ja kestävä teollinen

muotoilu on koottu 38 mm paksun vankan

keskipalkin ympärille. Tarttumaton tarra-

36 Kuljetus & Logistiikka


levy ja kirjoittimen pinnoitus helpottavat

kirjoittimen puhdistusta. Kaikki keskeiset

osat on koteloitu.

Yksinkertaistetut pujotuspolut mahdollistavat

etikettien ja värinauhojen vaihdon

vain 40 sekunnissa. Tarra- ja värinauharullien

vaihto on synkronoitu. 560 m:n

värinauha- ja tarrarulla vähentää linjan

pysäytystarvetta 25%:lla verrattuna standardeihin

450 m:n rulliin. Tulostuspäät ja

telat voidaan vaihtaa ilman työkaluja alle

60 sekunnissa.

Joustava

2200-sarjaa voidaan käyttää kaikissa ympäristöissä

rajoituksetta valitsemalla oikean

tyyppinen applikaattori: isku (pitkä

tai lyhyt), pyyhkäisy tai puhallus sivulle,

päälle tai eteen sekä kulma-applikaattori

kahdelle vierekkäiselle sivulle etiketöintiä

varten. Applikaattori on vaihdettavissa

tarpeiden muuttuessa. Tulostusresoluutio

ja -leveys voidaan myös tarpeen mukaan

muuttaa helposti vaihtamalla kirjoituspää.

Kaikkien näiden ominaisuuksien vuoksi

2200-sarja on erinomainen pitkän aikavälin

investointi.

Virheetön jäljitettävyys

2200-sarja tukee suurinopeuksista, reaaliaikaisen

tiedon tuottoa, mukaan lukien

viivakoodit, 2D-koodit, logot ja sarjoitus.

Painetut koodit ovat ANSI-standardin

luokan A ja B yhteensopivia nopeimmissakin

tulostus- ja applikointinopeuksissa.

Markem-Imaje ehdottaa optiona viivakoodinlukijaa,

jolla varmistetaan, että kaikissa

tehtaalta lähtevissä laatikoissa on lukukelpoinen

koodi. CoLOS-ohjelmat varmistavat

tuotteiden tietojen täsmällisyyden, keskitetyn

tiedonhallinnan ja helpon liityntämahdollisuuden

yrityksen olemassa oleviin

tietokantoihin.

2200 Pallet:

kuormalavojen tunnistamiseen

2200-sarjaan sisältyy myös 2200 Pallet

kuormalavojen tunnistamiseen. Tässa

kompaktissa versiossa on vankka nivelkäsivarsi

sivulle, eteen ja taakse tai kahdelle

vierekkäiselle sivulle applikointia varten.

Nopeus on jopa 120 kuormalavaa tunnissa.

Automaattipysäytys takaa käyttäjän turvallisuuden,

mikäli tulostus pysähtyy esteen

vuoksi. Kuormalavojen hallintaan tarkoitetun

CoLOS-ohjelmistopaketin ansiosta

jokainen kuormalava voidaan varustaa yksilöllisellä

tunnistuskoodilla ja jäljittää läpi

koko logistiikkaketjun tehtaalta lopulliseen

määräpaikkaansa.

2200 Pallet tarjoaa samat edut kuin koko

sarja: vakiona 18 kuukauden laitteistotakuu

ja laajennettu 5 vuoden huolto- takuu,

johon kuuluu huoltosopimus, suunnitelmallinen

kuluvien osien vaihto ja korkea

tulostuslaatu. •

DLD ja TIS-Web

Ratkaisu digipiirturitietojen kokonaishallintaan

Keskity olennaiseen!

Ajopiirturitietojen tallentaminen pilkulleen lain

edellyttämällä tavalla aiheuttaa monelle kuljetusliikkeelle

päänvaivaa. VDO on kehittänyt

kokonaisratkaisun, joka tekee kaiken automaattisesti

pykälien mukaan ja vapauttaa kuljetusyrittäjän

keskittymään olennaiseen.

DLD etälatauslaite

Ratkaisun ytimenä on ajoneuvossa

oleva DLD eli Download Device, joka

siirtää kaikki digipiirturin ajotiedot

langattomasti suoraan toimistoon

ilman yrityskorttia.

TIS-Web ohjelmisto

Ratkaisun toinen osa on toimistossa

oleva TIS-Web ohjelmisto, joka vastaanottaa

ajoneuvosta DLD:lla lähetetyt

ajotiedot lainmukaista arkistointia

ja jatkokäsittelyä varten.

Nyt myös paikannus!

TIS-Web ohjelmistoon on uutena lisäosana

saatavana Track & Trace

paikannustoiminto, jonka avulla voi

seurata ajoneuvon sijaintia reaaliaikaisesti

Google Maps -karttapohjalla.

Maahantuoja:

Lisätietoja: www.kaha.

Kuljetus & Logistiikka 37


Uusi teollisuuspuistokonsepti

helpottaa suomalaisten pk-yritysten

pääsyä Venäjän markkinoille

Konecranes ja Rautaruukki ovat mukana käynnistämässä

uutta, Pietarin lähelle sijoittuvaa teollisuuspuistohanketta,

joka auttaa suomalaisia konepaja- ja metalliteollisuuden pkyrityksiä

kansainvälistymään. Tavoitteena on, että Industry Park

East Management -teollisuuspuistokonseptin asiakasyritykset

työllistävät noin 600 henkilöä vuoteen 2016 mennessä. Ensi

vuoden aikana rakennettavan puiston kaikki toiminnot ovat

vahvasti suomalaisten omistajien käsissä.

L

eningradin alueelle nousee ensi vuoden

aikana uudenlainen teollisuuspuisto,

joka tarjoaa suomalaisille

konepaja- ja metalliteollisuuden

pk-yrityksille kaiken tarvittavan Venäjänkaupan

aloittamiseen. Ainutlaatuinen hanke

tulee tarpeeseen, sillä yrityksiä kannustetaan

idän markkinoille, mutta kansainvälistymisen

ensiaskeleet koetaan haastaviksi. Hanketta

on kehitetty yhdessä Tekesin asiantuntijoiden

kanssa.

- Suomalaisen pk-sektorin täytyy kansainvälistyä

pysyäkseen kilpailukykyisenä ja Venäjän-kaupassa

on potentiaalia. Hankkeemme

avulla idän markkinoille siirtyminen tapahtuu

turvallisesti ja hallitusti. Haluamme

turvata suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn

ja kasvumahdollisuudet Venäjällä, kertoo

Martti Huttunen, IPEMin toimitusjohtaja.

Teollisuuspuisto työllistää vuoteen 2016

mennessä noin 600 henkilöä 20 eri pk-yrityksestä.

IPEM tähtää 15 miljoonan euron

liikevaihtoon, kun taas Venäjän markkinoille

tulevien pk-yritysten yhteenlasketun liikevaihdon

odotetaan nousevan jopa yli 100

miljoonaan euroon seuraavan neljän vuoden

aikana. Puisto on ensimmäinen laatuaan

ja tavoitteena on monistaa vastaavanlaisia

puistoja eri puolille Venäjää, mahdollisesti

jopa eri teollisuudenaloja varten. Konseptia

voidaan viedä myös esimerkiksi Ukrainaan ja

Kazakstaniin.

- Venäjästä on tulossa suomalaisille yrityksille

toinen kotimarkkina, joten teollisuuspuistohanke

on uniikki kasvumahdollisuus

kotimaamme teollisuudelle. Hankkeen tarkoitus

ei ole siirtää työpaikkoja Venäjälle, vaan

vahvistaa pk-yritysten mahdollisuuksia toimia

kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa, toteaa

Stig Gustavson, IPEMin sekä Konecranesin

hallituksen puheenjohtaja.

Teollisuuspuistokonsepti sisältää neljä eri

palvelua, joiden avulla yritykset voivat jalkautua

Venäjän markkinoille avaimet käteen

-periaatteella. Tekesin kanssa yhteistyössä

kehitetty palvelukonsepti koostuu etabloitumisen

esisuunnitelmasta, yrityksen toimitilasta

ja sen ylläpidosta, etabloitumisen palvelupaketista

ja tukiverkostosta.

Esisuunnitelma sisältää laajan kartoituksen

liiketoiminnan edellytyksistä ja investointitarpeista,

kun taas toimitila-palvelu

tarjoaa yrityksen tarpeisiin sopivat toimi- ja

tuotantotilat ja vastaa kiinteistöhuollosta.

Etabloitumisen palvelupaketti auttaa yritystä

kotiutumaan Venäjän markkinoille huolehtimalla

muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnosta

sekä lakiasioista. Tukiverkostopalvelun

tavoitteena on luoda kontaktit bisnestä

edistäviin ammattilaisiin, sidosryhmiin

ja päättäjiin.

Teollisuuspuistoon suunnitellaan ensimmäisessä

rakennusvaiheessa 5000m² toimitilaa.

Teollisuuspuisto suunnitellaan siten,

että se täyttää suomalaiset ympäristövaatimukset.


38 Kuljetus & Logistiikka


koulutus

koulutuksia joka lähtöön

hyppää kyytiin!

työnjohtokoulutus,

kuljetus- ja logistiikka-ala tai kone- ja metalliala

3.9.2012 alkaen, noin 2 iltaa viikossa

Voit hankkia työnjohdollisen osaamisen koulutuksen kautta,

jos sinulla on alan ammatillinen koulutus ja vahva alan työkokemus.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Turun AMK:n kanssa.

Hakuaika päättyy 6.8.2012.

Logistiikan perustutkinto

linja-autonkuljettaja tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

29.10.2012 - 23.9.2013, päiväkoulutus

Hakuaika päättyy 12.10.2012

Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja

29.8.2012 alkaen, oppisopimuskoulutus

Jatkuva haku

Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto

10.9.2012 alkaen

Hakuaika päättyy 24.8.2012

Hinta 200 euroa

yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

3.9.2012 alkaen

Hakuaika päättyy 24.8.2012

Hinta 200 euroa

Varastoalan ammattitutkinto

30.8.2012, oppisopimuskoulutus

Jatkuva haku

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

17.9.2012, alkaen, noin 2 - 8 iltapäivää / kk

Haku päättyy 26.8.2012

Hinta 250 euroa

AMMAttipätEVyySkOULUtUSpäiVät

5.9.2012 Hätäensiapu

19.9.2012 Ennakoivan ajon koulutus (teoriaopetus)

10.10.2012 Kuljettajan henkinen ja fyysinen jaksaminen

(sis. UKK-testin)

24.10.2012 Hygieniapassikoulutus

7.11.2012 Ennakoivan ajon koulutus (teoriaopetus)

21.11.2012 Hätäensiapu

28.11.2012 Hygieniapassikoulutus

12.12.2012 Ennakoivan ajon koulutus (teoriaopetus)

Ammattipätevyyskoulutuksiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi

viikkoa ennen koulutuspäivää. Hinta on 110 euroa/koulutuspäivä.

LiSätiEtOJA

Kaikille tutkinnon suorittajille tulee maksettavaksi OPH:n

tutkintomaksu 58 euroa.

Logistiikan perustutkinto päiväkoulutuksena on päätoimista

opiskelua, muut tutkinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Lisätietoja sekä nettihakulomakkeen löydät verkkosivuiltamme

www.aikuiskoulutus.fi » koulutukset. Oppisopimuskoulutukseen

hakeudutaan paikallisen oppisopimustoimiston kautta.

Voit myös ottaa yhteyttä:

Asiakaspalvelusihteeri

puh. (02) 2633 4777 tai aikuiskoulutus@turku.fi

l www.aikuiskoulutus.fi l

Kuljetus & Logistiikka 39


koulutus

Turun ammatti-instituutin

aikuiskoulutuksessa voit opiskella

työn ohessa esimiestehtäviin…

Yrityksillä on taas pian oivallinen mahdollisuus ohjata

työntekijöitään esimieskoulutuksiin. Turun ammatti-instituutin

ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyökokeilussa tähdätään

työnjohtotehtäviin liittyvän ammattitaidon hankkimiseen ja

syventämiseen. Koulutuksia on Turussa järjestetty jo kolmen

vuoden ajan ja uudet ryhmät starttaavat taas syksyn alkaessa.

Koulutukset toteutetaan työn ohessa ja koulutuksen kesto

riippuu opiskelijan aiemmin suorittamista opinnoista ja

työkokemuksesta.

Kuljetus- ja varastoalalle

johtamistaitojen täsmäkoulutusta

– Työelämä muuttuu ja työtahti tiivistyy.

Hierarkkisesta johtamisesta on monilla

aloilla siirrytty verkostomaisiin työtapoihin,

mikä korostaa työntekijöiden vastuullisuutta.

Koulutuksen lähtökohta on jokaisen

yrityksen yksilöllisissä tarpeissa ja koulutus

toteutetaan pitkälti työympäristössä.

Yhteistä kokeilukumppanuutta koulutuksen

suunnitteluun ja toteutuksen

seurantaan sekä arviointiin on löydetty

muiden muassa Turun Kaupunkiliikenne

Oy:stä.

Yrityksen toimitusjohtaja Heikki Lepistö

on koulutusmalliin tyytyväinen.

– Yhtiömme oli kehittynyt toiminnoiltaan

niin suureksi ja työympäristön vaatimukset

niin muuttuviksi, että koulutusta

oli lisättävä. Nyt meille on tulossa kaksi

uutta työnjohtajaa, joiden kouluttamiseen

olemme saaneet itse vaikuttaa, hän sanoo.

Erilaiset taidot korostuvat entistä enemmän

tietojen rinnalla. Työelämässä tarvitaan

yhä enemmän verkosto-osaamista,

vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, monipuolisuutta,

joustavuutta ja oma-aloitteisuutta.

Ennen kaikkea työnantajat arvostavat

oikeanlaista asennetta: halua oppia

uutta ja ”mennä vähän pidemmälle kuin

osattiin pyytää”, kiteyttävät Turun AMK:n

Kaj Asteljoki ja EK:n Turun toimiston Sanna

Halttunen-Välimaa.

Myös kone- ja metallialan yrityksille on

tarjolla vastaavanlainen paketti. Yksi tällainen

koulutus saatiin päätökseen viime kesäkuussa;

mukana oli kolme Vilakone Oy:n

työntekijää.

Vuodesta 1980 alkaen kiinteistöhuollon

työlaitteisiin ja -koneisiin erikoistunut loimaalainen

Vilakone on huippu-esimerkki

yrityksestä, jossa asiakkaan mielipiteet

ratkaisevat. Tuotteet syntyvät asiakkaan

tarpeiden sanelemina ja valmistajan ammattitaitoisen

henkilökunnan työn tuloksena.

Siitä on varmistuksena jo 5000:s

Wille-monitoimikone, jota valmisteltiin

koeajoon helmikuun alussa tehtaan kokoonpano-osastolla.

Asiakkuuden hallinnan ohella yrityksen

keskeisimpiä toiminnan takaajia on vahva,

ammattitaitoinen henkilöstö ja taitava

yritysjohto. Tällaisessa keskisuuressa yrityksessä

kaikkien työntekijöiden koulutuksen

tulee olla ajanmukaista ja kohdillaan.

Osaamisen jatkuva kehittäminen onkin

yrityksen avainsanoja.

… yhteistyössä varsinaissuomalaisten

aikuiskouluttajien kanssa

Yrityksen sisäiset koulutustarpeet ovat lisääntyneet

viime vuosina huimasti. Yksi

tällainen alue on työnjohto. Kun kaikkea

ei ehditä valvotusti suorittaa, ollaan vähitellen

luopumassa hierarkkisesta toimialajohtamisesta.

Silti edelleen tarvitaan hen-

Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen

ja Turun ammattikorkeakoulun

koulutuksessa annetaan valmiuksia

esimerkiksi ajojärjestelijän, kuljetusesimiehen

tai varastovastaavan tehtäviin.

Päättötyössä opiskelija voi paneu-tua

vaikka ajojärjestelijän työn kehittämiseen

tai varastojärjestelmän uudistamiseen.

Opiskelu tapahtuu työn ohessa ja

kestää noin 1,5 vuotta.

40 Kuljetus & Logistiikka


Valmiin Wille 355B:n lähtöä varmistamassa tuotannonsuunnittelupäällikkö Mikko Salminen ja työnjohtajat Markus Koivisto, Tomi

Rantanen ja Miika Salminen.

kilöitä, jotka ohjaavat tuottaviin ja entistä

tehokkaampiin toimintatapoihin. Se tarkoittaa

työnjohtajien kohdalla hyvää laatustandardien

tuntemusta, laadun seurantaa

ja projektityöskentelyn hallintaa. Myös

asiakaslähtöisen ajattelun sisäistäminen

ja tunnuslukujen ja mittarien tulkinta on

työnjohtajan jokapäiväistä puuhaa. Sen

vuoksi laaja-alainen työnjohdollinen kouluttaminen

onkin tullut yhä enemmän tarpeeseen.

Uuden koulutuksen myötä olemme

päässeet yhteistyöhön kahden oppilaitoksen

ja myös yritysten työnjohtotehtävissä

olevien työntekijöiden kanssa, ja tyytyväisiä

olemme kaikkien työpanokseen, Meiltä

oli koulutuksessa mukana kolme henkilöä

ja he kaikki ovat työtehtävissään nyt työnjohdollisessa

asemassa. Mikko Salminen

oli myös itse mukana koulutuksen seurannassa

aivan alusta lähtien työpaikkaohjaajana

ja varmistaa jatkossakin koulutuksen

työelämävastaavuuden kehittämisestä Vilakone

Oy:ssä.

Aikuiskoulutuksen verkostomainen opetustyyli

saa uusilta työnjohtajilta kiitosta.

”Me emme pakertaneet yksin, vaan teimme

työtä ryhmissä ja päättötyönä projektin,

josta on hyötyä jokapäiväisessä työssä.”

Myös johtamisen perusteiden opiskelu

oli heidän mielestään kehittävä kokemus:

”Nyt opintojen myötä olen oivaltanut miten

muutoksia saadaan aikaan.”

Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen

uusiin työnjohtokoulutusryhmiin

voi hakea täyttämällä nettihakulomakkeen

www.aikuiskoulutus.fi > koulutushaku >

koulutuksen esittelysivut

www.oph.fi/kehittamishankkeet/tyonjohtokoulutuskokeilu


Hankittaessa työelämän tarpeiden

mukaista koulutusta, pystymme

yrityksessä takaamaan monitaitoisen

koulutetun työntekijän myös pääsevän

hyödyntämään taitojaan. Tätä sitten vielä

täydennämme sisäisellä koulutuksella ja

koossa on paketti, joka maksaa satsatun

pääoman nopeasti takaisin,

toteaa kokoonpanon

tuotannonsuunnittelupäällikkö

Mikko Salminen (kuvassa keskellä).

Kuljetus & Logistiikka 41


koulutus

SIMULAATIO-OPETUKSEN

PIONEERI

Mikko Rautio TTS:stä on

ollut alusta asti kehittämässä

simulaatio-opetusta

raskaankaluston kuljettajille.

TTS oli ensimmäisenä vuonna

2003 kehittämässä tätä

haastavaa koulutusmuotoa.

R

autio kertoo simulaattorin olevan

opettajallekin huomattavasti

kuorma-autoa tai linja-autoa

haastavampi väline. ”Oppilaalle

ei voi sanoa, että ajeleppa tuosta eteenpäin

ja sitten käänny seuraavasta vasemmalle.”

Opettajan on suunniteltava tarkasti koko

tilanne ja reitillä esille tulevat tapahtumat.

”Simulaattoripäivän jälkeen on huomattavasti

normaalia ajopäivää väsyneempi.

Kyydissä ei voi huilata”, naurahtaa Rautio.

”Myös palaute on annettava heti”, toteaa

Rautio. ”Toisaalta tilanteet voidaan

käydä uudelleen läpi – oppilas näkee omat

virheensä ja voi harjoitella samoja tilanteita

toistamiseen.” Simulaattorin avulla

voidaan harjoitella turvallisesti vaaratilanteita.

Simulaattoriin voidaan ohjelmoida

esimerkiksi väärin lastatun kuorman

vaikutus ajettavuuteen. ”Tulee kalliiksi,

jos oikea auto kaadetaan väärän lastauksen

takia”, täsmentää Rautio.

Kaikille opiskelu simulaattorissa ei sovellu.

Puhutaan simulaatiosairaudesta,

joka johtuu simulaattorin todellisuutta

jäljittelevästä liikkumisesta ja kallistumisesta.

”Alle kymmenen prosenttia opiskelijoista

saa simulaattorissa pahoinvoinnin

oireita. Tämän vuoksi harjoitukset ovat

lyhyitä korkeintaan vain 10–20 minuuttia

kerralla”, kertoo Rautio, ”Nuoret, jotka

ovat ennakkoluulottomia ja tottuneet tietokonepeleihin,

kokevat harvemmin pahoinvointia”.

Simulaattori ei ole auto eikä lelu

Rautio tähdentää simulaattorin olevan

havaintoväline, eikä se korvaa autoa. Sillä

voidaan opetella joitain tilanteita autoa

tehokkaammin. ”Esimerkiksi, jos halutaan

harjoitella yksisuuntaisella ryhmittymistä

voi autolla joutua ensin ajamaan puoli

tuntia sopivaan paikkaan ja sen jälkeen

toteuttaa harjoituksen kerran. Simulaattorilla

voidaan heti ottaa kyseinen tilanne

ja toistaa se tarvittavan monta kertaa. Lisäksi

voidaan opiskelijalle näyttää miten

hän toimi tilanteessa”, Rautio kertoo kokemuksesta.

42 Kuljetus & Logistiikka


Simulaatio on vain yksi osa opetusta, jolla

havainnollistetaan erilaisia tilanteita.

Koko ajo-opetusta ei kuitenkaan voida tehdä simulaattorilla.

Liikenteessä ollaan muiden kanssa ja siellä toimiminen vaatii

yhteispeliä, jota ei opita kokonaan simulaattorilla. Simulaatio on

vain yksi osa opetusta, jolla havainnollistetaan erilaisia tilanteita.

”Linja-autolla ei onneksi harjoitella kuten lentokoneella, jossa

koko opiskelu tapahtuu simulaattorilla ja ensimmäisen kerran

kun ollaan oikean koneen kahvoissa, ovat myös matkustajat mukana”,

muistuttaa Rautio.

Simulaattoriopetus kohtaa kuitenkin vastustusta ja osa kouluttajista

on simulaattoreita vastaan. Rautio arvioi tämän johtuvan

siitä, ettei olla sisäistetty simulaattorin asemaa opetuksessa

ja haluttu opiskella niiden oikeaa käyttöä. ”Jos opettaja ei ole tilanteen

tasalla, harjoitus muuttuu leikiksi ja ’kruisailuksi’ todella

nopeasti”, arvioi Rautio. •

Kuljetusyrityksille

työhyvinvoinnin top 5 -lista

Nuoret kuljetusalalle tulevat työntekijät ovat

Työterveyslaitoksella alkavan Nuori kuski osaa!

-hankkeen keskipisteessä.

Kaksivuotisessa hankkeessa tullaan kehittämään kuljetusalalle

soveltuva työkyvyn hallinnan malli, joka toimii kuljetusyrityksien

tukena varsinkin nuorten kuljettajien työ- ja toimintakyvyn

ylläpitämisessä.

Nuori kuski osaa! -hanke etsii parhaillaan Pohjois-Pohjanmaan

alueella kuljetusalalla toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä mukaan

toimintaan.

Yhteistyötä tullaan tekemään niin yhdistelmäkuljettajien, taksikuljettajien,

kappaletavarakuljettajien, linja-autokuljettajien

kuin jakelukuljettajienkin kanssa. Nuori kuski osaa! -hankkeessa

kuljetusyritykset nostavat itse esiin työhyvinvointiin liittyviä kehityskohteitaan.

Kehityskohteiden tunnistamisen jälkeen lähdetään yhdessä

työstämään esiin nostettuja työhyvinvoinnin kehittämiskohteita.

Eri yritysten esiin nostamien kohteiden perusteella laaditaan

kuljetusalan TOP 5 - työhyvinvoinnin keihäänkärki -lista, joka on

hyvä tarkistuslista alan yrityksille siitä, mitä asioita omassa toiminnassa

kannattaa ottaa huomioon.

Kuljetusalalle tarvitaan uutta työvoimaa, siksi alan houkuttelevuutta

nuorten silmissä tulisi lisätä. Nuorten työelämätaitojen

oppimiseen ja työelämään kiinnittymiseen tulee kiinnittää erityistä

huomiota.

Nuori kuski osaa! -hanke on jatkoa Virkeänä ratissa -hankkeelle.

Siinä opittuja asioita ja luotuja toimintamalleja hyödynnetään

uudessa hankkeessa. •

www.tts.fi

ONKO AMMATTIPÄTEVYYTESI

AJAN TASALLA?

Alla muutamia esimerkkejä direktiivikoulutustarjonnastamme:

- ADR-peruskurssi

- ADR-säiliökurssi

- ADR-täydennyskurssi

- Asiakaspalvelu kuljetusalalle

- Ensiapu, EA1 ja EA2

- Taloudellinen ajotapa

- Tieturva 1

- Turvallinen ja taloudellinen ajotapa

- Työhyvinvointi

- Työturvallisuuskortti

- Vaaratilannekoulutus

(toteutetaan simulaattorilla)

Räätälöimme koulutuksia yritysten

tarpeisiin sopiviksi. Tiedustele meiltä

ryhmäkohtaisia koulutusratkaisuja!

Koulutamme henkilö- ja tavaraliikenteen sekä

varastoalan tutkintoihin, myös oppisopimuskoulutuksena.

Lisätietoja:

TTS

(09) 2904 1200

www.tts.fi - www.direktiivikoulutus.fi

Rajamäki - Vantaa - Helsinki - Kouvola

TTS kouluttaa

kuljetus- ja logistiikka-alan ammattilaiset

www.tts.fi

www.direktiivikoulutus.fi

Kuljetus & Logistiikka 43


koulutus

”Koulutuksia voidaan

järjestää sekä KAO:n että

asiakkaiden autoilla.”

Ammattitaitoa liikenteeseen

Kainuun ammattiopistosta

Laki- ja asetus kuorma- ja linja-autonkuljettajien

ammattipätevyydestä tulivat voimaan 1.8.2007.

Ammattipätevyyskoulutuksella varmistetaan kuljettajan

ammattitaito sekä ammattiin pääsemiseksi että sen

harjoittamiseksi. Säännöt koskevat kaikkia kuljettajia riippumatta

siitä, harjoittavatko he ammattiaan omaan tai toisen lukuun

itsenäisinä ammatinharjoittajina tai työntekijöinä.

Kemppainen kertoo.

”Ammattipätevyys vaaditaan kaupallisessa

liikenteessä, sekä ei kaupallisissa kuljetuksissa

silloin, kun työntekijä suorittaa

omaan työhönsä liittymättömiä yrityksen

sisäisiä kuljetuksia. Esimerkiksi metsäkoneenkuljettajalta

ei vaadita ammattipätevyyttä

hänen siirtäessään päätyönään kuljettamaansa

metsäkonetta kuljetuslavetilla.

Jos sama metsäkoneenkuljettaja siirtää

lavetilla myös muita yrityksen koneita, astuu

ammattipätevyysvaatimus voimaan”,

Kemppainen tarkentaa.

”Ammattipätevyysvaatimus koskee siis

myös rakennusalan tai sähköalan työntekijää,

joka vie kuorma-autolla työkaluja tai

rakennusmateriaalia työmaalle muuhun

kuin omaan käyttöönsä.”

”K

uljettajan työ sisältää muutakin

kuin kuorma-autolla

ajamista. Pitää hallita asiakaspalvelua,

tietotekniikkaa,

ennakoivaa ja taloudellista ajoa,

kuormansidontaa ja liikenneturvallisuus

siinä missä liikennesäännötkin”, Kainuun

ammattiopiston liikenneopettaja Juhani

Koulutuksella selvää säästöä

”Kuljettaja tarvitsee työssään mm. ADR-,

tieturva-, työturva-, trukki-, tulityö- ym.

kortteja, jotka tulee uusia viiden vuoden

periodilla. Kaikkia edellä mainittuja koulutuksia

löytyy myös jatkokoulutukseen

sisältyvinä kursseina, jolloin muutenkin

pakollisista kursseista saadaan kurssipäiviä

myös ammattipätevyyden jatkokoulutukseen.

Kuljettajien koulutukseen sijoite-

44 Kuljetus & Logistiikka


tut eurot tulevat takaisin hyvinkin nopeasti

säästyneinä korjaus- ja polttoainekuluina

sekä osaamisen kautta kuljettajien parempana

työssä jaksamisena. Tämän ovat

huomanneet myös kuljetusalan yritykset

Kainuussa.”

Ammattipätevyyskoulutukseen käytettävien

koulutusohjelmien tulee olla ajoneuvohallintokeskuksen

hyväksymiä, joten mikä

tahansa ensiapukurssi tai ennakoivan ajon

koulutus ei direktiivin vaatimusten täyttämiseen

kelpaa”, Kemppainen täsmentää.

Palvelua loppuun saakka

Kainuun ammattiopisto on Ajoneuvohallintokeskuksen

hyväksymä kuorma- ja

linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutusta

antava oppilaitos. KAO:n koulutuslupa

kattaa sekä perustaso- että jatkokoulutuksen.

KAO järjestää ammattipätevyyskoulutuksia

Kainuun, Kuusamon ja

Vantaan lisäksi myös valtakunnallisesti.

”Koulutuksia hoidetaan myös avaimet

käteen -periaatteella, kuljetusalan yritysten

kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta.

Sopimus pitää sisällään koulutuksen kokonaisvaltaisen

hallinnoinnin koulutustietojen

ylläpitoa myöten. Pätevyyskoulutuksen

suorittaneet opiskelijat KAO ilmoittaa Liikenteen

turvallisuusvirasto TraFi:n rekisteriin

ammattipätevyysmerkintää varten.

Koulutuksiin liittyvien asioiden hallinnointi

ei siis kuluta asiakkaiden resursseja”,

Kemppainen kertoo.

Ammattipätevyyskoulutusta järjestetään myös

kysynnän mukaan sekä yrityskohtaisina koulutuskokonaisuuksina

että yksittäisille yrittäjille.

mahdollista osallistua myös töiden ohessa.

Tutkintoon valmistavat koulutukset alkavat

syksyllä 2012 ja niihin voi hakeutua

19.5.2012 mennessä osoitteessa www.kao.

fi/hakijalle. KAO:n ammattipätevyyskoulutuksien

koulutuspäivät ja ilmoittautuminen

osoitteessa www.kuljettajaopetus.fi/kao.

Ammattipätevyyskoulutusta järjestetään

myös kysynnän mukaan sekä yrityskohtaisina

koulutuskokonaisuuksina että yksittäisille

yrittäjille.

Jatkokoulutuksen kurssit voidaan valita

vapaasti hyväksyttyjen kouluttajien koulutustarjonnasta

ja suunnitella koulutuspaketti

kullekin kuljettajaryhmälle parhaiten

sopivaksi. Sisältöjä voivat olla mm. hätäensiapu,

tietotekniikka, asiakaspalvelu, auton

huolto, uusien automallien ominaisuudet,

työhyvinvointi jne. Poikkeuksena on ennakoivan

ajamisen koulutus, jonka tulee sisältyä

jokaiseen viiden vuoden jaksoon. Ota

yhteyttä, niin mietitään ja suunnitellaan

yhdessä, miten voimme palvella paremmin

juuri sinua ja yritystäsi,” Kemppainen kertoo

ja kehottaa yhteydenottoihin. •

Haluatko vahvistaa osaamistasi,

päivittää tietosi, terästää taitoja

tai opiskella uuden ammatin?

Vaihtoehtoja KAO:lla on monia.

KAO järjestää myös logistiikan perustutkintoon,

yhdistelmäajoneuvonkuljettajan,

linja-autonkuljettajan, autonkuljettajan ja

varastonhoitajan ammattiin valmistavia

koulutusta. Lisäksi tarjonnassa on ammattia

täydentäviä lisäkoulutuksia, kuten esimerkiksi

yhdistelmäajoneuvonkuljettajan

ammattitutkintoon ja maarakennusalan

ammattitutkintoon valmistavat koulutukset.

Koulutukset järjestetään joustavasti

ja työelämälähtöisesti siten, että niihin on

”Lähdemme siitä,

että koulutuksista on

yrityksille todellista

hyötyä. Ennakoivan tai

taloudellisen ajamisen

koulutuksesta koituu

kustannussäästöjä

ja tieturvallisuus

paranee.”

Kuljetus & Logistiikka 45


koulutus

Edupoli kouluttaa

TYÖELÄMÄN OSAAJIA

Aikuiskoulutuskeskus Edupoli on aikuisten ja yritysten

osaamisen kehittäjä. Edupolissa aikuinen voi päivittää

ammatillista osaamistaan, hankkia uusia tietoja ja taitoja tai

suorittaa tutkinnon, myös joustavasti työn ohessa. Yrityksille

Edupoli tarjoaa niiden tarpeiden mukaan räätälöityjä

koulutuksia ja kehittämispalveluja.

Ei ”tyhjän hyllyn tragediaa”

Edupoli on tuottanut jo yli 5 vuoden ajan erilaisia

logistiikka- ja varastoalan koulutus- ja

kehittämispalveluita. Etusijalla on palvelun

sujuvuus ja tyytyväinen loppuasiakas.

- Koulutus- ja kehittämispalveluidemme

tavoitteena on taata alan yrityksille

erinomaiset mahdollisuudet tuottaa palveluitaan

siten, että heidän asiakkaillaan ei

konkretisoidu tilaus-toimitusketjun suurin

vaaratekijä, niin sanottu tyhjän hyllyn tragedia,

logistiikka- ja varastoalan koulutuksesta

vastaava tiimipäällikkö Harri Havulehto

painottaa.

Olennainen osa Edupolin tarjontaa ovat

yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavat

koulutukset. Koulutukset suunnitellaan yritysten

tarpeita vastaaviksi. Yritykset voivat

rahoittaa koulutukset kokonaan itse, mutta

ne on mahdollista toteuttaa myös ns. yhteishankitakoulutuksena

työhallinnon rahoituksella

tai oppisopimuskoulutuksena.

- Järjestämme yrityskohtaisten koulutusten

lisäksi muun muassa varastotyöntekijän

koulutuksia sekä logistiikan perustutkintoon

valmistavia koulutuksia, joissa

suuntautumisvaihtoehtona on varastopalvelujen

osaamisala. Näihin koulutuksiin

sisältyy myös erilaisia ammattipätevyys- ja

osaamistodistuskoulutuksia kuten työturvallisuus-

ja tulityökortit, hygieniapassi ja

ensiapu EA1-koulutus. Lisäksi jokaisessa

varastoalan koulutuksessa opiskelijat suorittavat

trukkikorttikoulutuksen vastapaino-

ja työntömastotrukeilla.

Kuljettajan ammattipätevyys

ajan tasalle

EY-direktiivi kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyydestä

edellyttää, että kuormaauton

kuljettaja on suorittanut ammattipätevyyskoulutuksen

10.9. 2014 mennessä.

- Varastoalan palveluita tarjoavien yritysten

tulisi ottaa huomioon, että kuljettajan

ammattipätevyys tarvitaan myös kokonaispainoltaan

yli 3 500 kg olevan ajoneuvon

kuljettamiseen. Myös rakennusliikkeiden

ja vastaavien yritysten on huomioitava, että

kuljettajalta vaaditaan ammattipätevyys,

kun hän vie työmaalle koneita, työkaluja tai

tarvikkeita muuhun kuin omaan henkilökohtaiseen

käyttöön, Havulehto tarkentaa.

- Järjestämme 5 päivän ammattipätevyyskoulutuksia

myös tilauksesta. Kannattaa

kääntyä puoleemme jo nyt ja varmistaa,

että kuljettajilla on tarvittava ammattipätevyys

suoritettuna hyvissä ajoin ennen syksyä

2014, Havulehto kehottaa.

Tilaus- ja toimitusprosessit kuntoon

Edupolin tarjontaan kuuluvat viestinvälitys-

ja logistiikkapalvelujen ammatti- ja

erikoisammattitutkinnot.

- Tutkinnot on tarkoitettu alalla työskenteleville

henkilöille, jotka haluavat kehittää

sekä ammatillista osaamistaan että samalla

omaa työtään, koulutussuunnittelija Pertti

Niskanen kertoo.

- Ammattitutkinnossa perehdytään tilaus-

ja toimitusprosessien hoitamiseen, asiakastyöhön

ja jakelupalvelun tuottamiseen.

Erikoisammattitutkinnossa painopiste on

46 Kuljetus & Logistiikka


Asioita käsitellään ilman ”nörtteilyä”, joten koulutukseen

osallistujan ei tarvitse olla IT-asiantuntija entuudestaan.

viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen liiketoiminnan

suunnittelussa, ohjauksessa ja kehittämisessä.

Koulutuksen aikana opiskelija

kehittää työpaikkansa tilaus- ja toimitusprosessia:

suunnittelee tarvittavat toimenpiteet

ja toteuttaa ne.

- Molemmat koulutukset on mahdollista

toteuttaa myös yrityskohtaisesti. Silloin koulutuksen

sisältö suunnitellaan vastaamaan

yrityksen tarpeita ja tavoitteita, Niskanen

jatkaa.

Lisää osaamista ostotoimintoihin

ja ulkomaankauppaan

- Ostajan koulutusohjelmamme on tarkoitettu

henkilöille, jotka tarvitsevat työssään

käytännön ostotoiminnan tietoja ja taitoja. Se

soveltuu jo ostajina toimiville henkilöille että

tehtäviin valmentautuville henkilöille, Pertti

Niskanen toteaa.

- Ostopäällikön koulutusohjelma on puolestaan

tarkoitettu oston ja hankinnan päälliköille,

esimiehille tai asiantuntijoille. Molemmat

koulutusohjelmat ovat erittäin käytännönläheisiä,

sillä enin osa oppimisesta

tapahtuu omalla työpaikalla työssä oppien,

Niskanen tarkentaa.

Edupolin valikoimaan kuuluvat ulkomaakaupan

ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

antavat valmiuksia toimia ulkomaankaupan

monipuolisissa ja vaativissa tehtävissä.

- Maaliskuun lopulla alkavassa ulkomaankaupan

ammattitutkinnossa on suuntautumisalana

huolitsija. Koulutus on tarkoitettu

ulkomaankauppaa käyvien yritysten sekä

huolinta- ja kuljetusalan yritysten eri tehtävissä

toimiville henkilöille. Koulutukseen on

haku parhaillaan menossa, Niskanen vinkkaa.

- Ulkomaankaupan erikoisammattitutkintoa

emme tällä hetkellä toteuta avoimena

ryhmänä. Mutta yrityskohtaisena koulutuksena

se on mahdollista aloittaa vaikka välittömästi.

IT-päällikkönä oman toimen ohella

Edupolin koulutusohjelman on suunniteltu

henkilöille, jotka vastaavat yrityksen tietotekniikasta

oman toimensa ohella.

- Olemme tiivistäneet koulutusohjelmaan

tärkeimmät perusasiat, jotka IT-asioista vastaavan

on tarpeen osata voidakseen hoitaa

yrityksen tietotekniikkaa ja sen kehittämistä

menestyksekkäästi. Asioita käsitellään ilman

”nörtteilyä”, joten koulutukseen osallistujan

ei tarvitse olla IT-asiantuntija entuudestaan,

koulutuksesta vastaava Tiina Kuusisto kertoo.

- Koulutukseen sisältyy 6 koulutuspäivää,

joissa käsitellään esimerkiksi IT-asioiden

organisointia, tietoturvaa, IT-järjestelmän

kehittämissuunnitelmia sekä laite- ja ohjelmistohankintoihin

liittyviä asioita. Aiempiin

koulutuksiin osallistuneet henkilöt ovat kokeneet

koulutuksen annin hyödylliseksi omassa

työssään, mistä olemme erittäin iloisia, Kuusisto

hymyilee. •

Koulutuksessa on kasvun mahdollisuus

Logistiikan ja materiaalihallinnon koulutukset

Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja

Työvoimakoulutus, aloitus 26.3.2012, Vantaa

Lisätietoja: Harri Havulehto, p. 0400 512 009

harri.havulehto@edupoli.fi

Varastoalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätietoja: Harri Havulehto, p. 0400 512 009

harri.havulehto@edupoli.fi

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen

ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätietoja: Pertti Niskanen, p. 0400 345 660

pertti.niskanen@edupoli.fi

Trukkikorttikoulutukset

Kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys

Lisätietoja: Harri Havulehto, p. 0400 512 009

harri.havulehto@edupoli.fi

Ostotoiminnan ja ulkomaankaupan koulutukset

Ostajan koulutusohjelma

29.3.–30.11.2012, Vantaa

Ostopäällikön koulutusohjelma

30.3.2012–28.2.2013, Vantaa

Lisätietoja: Pertti Niskanen, p. 0400 345 660

pertti.niskanen@edupoli.fi

Ulkomaankaupan ammattitutkinto

28.3.2012–29.3.2013, Vantaa

Lisätietoja: Pertti Niskanen, p. 0400 345 660

pertti.niskanen@edupoli.fi

ICT-koulutus

IT-päällikönä oman toimen ohella

12.4.–18.6.2012, Helsinki

Lisätietoja: Tiina Kuusisto, p. 0400 360 870

ict-koulutus@edupoli.fi

LUE LISÄÄ WWW.EDUPOLI.FI

Helsinki / Kerava / Porvoo / Vantaa / p. 0205 1311 (vaihde)

soittajahinta 0205-numeroon: 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min lankapuhelimesta ja 17 snt/min matkapuhelimesta

Kuljetus & Logistiikka 47


koulutus

LOGISTIIKKAA

OPISKELEMAAN

Turun AMK:n auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelmaan

Turun ammattikorkeakoulun kuljetustekniikan suuntautumisen

valinneet opiskelijat saavat kattavan kuvan logistiikan eri

toiminnoista. Koulutuksessa opiskelija omaksuu tiedot logistisista

prosesseista, kuljetustaloudesta, kuljetusten suunnittelusta

ja ohjauksesta sekä kuljetuskaluston tekniikasta. Opinnoissa

keskeistä on työelämälähtöisyys.

Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelman

opiskelijat saavat työelämälähtöisissä

projekteissa työskennellessään

käytännönläheisen kuvan

opiskelemastaan alasta. Opintojaksoja

pyritään toteuttamaan yhteistyössä alan eri

toimijoiden kanssa: esimerkiksi kuormankäsittelylaitteisiin

tutustutaan paikallisissa

yrityksissä, joissa yritysten henkilökunta

opastaa laitteiden käyttöön ja valintaan liittyvissä

asioissa.

Yhtenä erikoisuutena koulutuksessa on

osuuskuntatoiminta. Opiskelijat perustavat

opintojen aikana osuuskuntia, joiden toiminnassa

he saavat kuvan yrityksen toimintoihin,

kuten perustamiseen, johtamiseen ja

markkinointiin, liittyvistä asioista. Osuuskunnat

ottavat vastaan yrityksiltä toimeksiantoja,

joiden yhteydessä opiskelijat syventyvät

alan toimintoihin ja teorioihin.

Osuuskuntatoiminta vahvistaa myös

opiskelijoiden sosiaalisia taitoja, jotka ovat

erityisen tärkeitä työelämään siirryttäessä.

Kansainvälisessä osiossa opiskelijat järjestävät

omien kiinnostustensa mukaisen

tutustumismatkan yleensä Keski-Eurooppaan.

Matkalla vieraillaan eri yrityksissä ja

oppilaitoksissa sekä virkistäydytään.

Tarjolla kuljetustekniikkaa, autotekniikkaa

sekä ns. käyttöpainotteista auto- ja

kuljetustekniikkaa

Kuljetustekniikan eli logistiikan suuntautumisen

valinneet opiskelijat perehtyvät mm.

tilaus-toimitusketjun hallintaan. Toteutusmallina

käytetään muun muassa yrityksen

tilaustoimitusprosessiin tutustumista ja sen

kuvaamista siten, että prosessista etsitään

mahdolliset ongelmakohdat sekä ratkaisut

niihin. Raskaiden ajoneuvojen perusteet-

ja Raskaiden ajoneuvojen laboraatiot

-kursseilla perehdytään erityisesti raskaille

ajoneuvoille ominaiseen tekniikkaan. Raskaiden

ajoneuvojen päällirakenteet -kurssilla

perehdytään kuormakorien ja muiden

päällirakenteiden optimaaliseen hyödyntämiseen.

Logistiikka-alan insinööriopinnot

korvaavat alalletulokoulutuksen kuljetusyrittäjäksi

ryhdyttäessä.

Autotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa

opiskelija voi ottaa hydrauliikan ja

pneumatiikan, tuotekehityksen ja CAD:n

kursseja ja hankkia valmiuksia raskaiden

työkoneiden, ajoneuvojen ja päällirakenteiden

suunnitteluun, valmistukseen, myyntiin

ja huoltamiseen.

Kolmas suuntautumisvaihtoehto on käyttöpainotteinen

auto- ja kuljetustekniikka,

joka valmentaa erityisesti alan operatiivisiin

tehtäviin. Valitsemalla raskaan ajoneuvokaluston

kurssit opiskelija voi erikoistua raskaan

kaluston käyttöön ja kunnossapitoon.

Opintoihin sisältyy myös kevyen kaluston

katsastajakoulutus, josta saa hyvät valmiudet

erikoistua raskaan kaluston katsastukseen

valmistumisen ja työkokemuksen

hankkimisen jälkeen.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta ei si-

Vas. kuvassa: Opiskelijat perehtyvät

yritystoimintaan myös yrityspelin avulla.

OIkealla: Autotekniikkaan voi perehtyä

myös pienoismallien avulla

48 Kuljetus & Logistiikka


Opiskelijaosuuskunnat ovat

mm. toteuttaneet messuosastoja

do opiskelijaa tulevaisuudessa tiettyyn tehtävään,

vaan työpaikan voi valita henkilökohtaisen

kiinnostuksen ja taitojen mukaan.

Eri suuntautumisvaihtoehtojen tarkoitus on

lähinnä painottaa eri osa-alueita auto- ja kuljetustekniikan

kokonaisuudessa.

Työelämälähtöisyys, tutkimus

ja käytännön taidot

Tutkimustoiminta tuottaa opiskelijoille

työelämäosaamista ja yrityksille lisäarvoa

toimintaan. Turun ammattikorkeakoulun

autotekniikan koulutusohjelma osallistuu

lukuisiin tutkimushankkeisiin. Olemme osallistuneet

esimerkiksi HÄITEK (häiriötön jakelukuljetus)

-hankkeeseen toteuttaen siinä

osan kenttätutkimuksesta. Hankkeeseen osallistuivat

myös Oulun yliopisto, Lappeenrannan

teknillinen yliopisto ja Työterveyslaitos.

VTT:lle autotekniikan koulutusohjelma on

toteuttanut tutkimuksia, joiden aiheina ovat

olleet raskaan kaluston massat, raskaan kaluston

elinkaaren hallinta ja ajotavan vaikutus

polttoaineenkulutukseen.

Massoja koskeneessa tutkimuksessa selvitettiin

ajoneuvorekisteriin merkittyjen massojen

perusteella, kuinka paljon käytössä olevan

vetoauto- ja perävaunukaluston omamassat

vaihtelevat niissä tapauksissa, joissa kokonaismassa

on lain sallima maksimi. Alhaisesta

omamassastahan

seuraa mahdollisuus

hyötykuorman lisäämiseen,

joka vähentää

energiankulutusta ja

päästöjä kuljetettuja

tonnikilometrejä kohti.

Raskaan kaluston

elinkaaren hallinnassa

keskityttiin raskaan kaluston

jarrujen kunnon

tarkastamiseen liittyviin

ongelmiin. Erityishuomio

kiinnitettiin

EBS-jarrujen tarkastukseen

tulevaisuudessa

sekä jarrumittausten

luotettavuuteen. Tutkimus toteutettiin tarkastelemalla

viranomaisten raportteja tienvarsitarkastuksista,

eri Pohjoismaissa tehtyjä

aikaisempia tutkimuksia sekä haastattelemalla

katsastustoimialaa, kuljetusyrityksiä, kuljettajia

sekä korjaamoja.

Polttoaineenkulutukseen liittyvässä tutkimuksessa

on muun muassa analysoitu, mihin

eri osa-alueisiin polttoaineen energia kuluu

erityyppisissä ajotehtävissä ja erityyppisillä

autoilla. Kuljettajalla on paremmat edellytykset

optimoida eri tilanteisiin sopiva ajotapa,

kun hän tuntee energiavirrat ja kunkin ajoneuvotyypin

erityisominaisuudet.

Tutkimushankkeita tehdään myös yrityksille.

Tällaisia töitä voidaan tehdä yksittäisen

kurssin harjoitustöinä tai laajempina projektiopintokokonaisuuksina.

Mahdollisia aiheita

voi mieluusti ehdottaa Auto- ja kuljetustekniikan

koulutusohjelmalle.

Myös opinnäytetyöt tehdään yrityksistä

saatavien toimeksiantojen pohjalta. Opiskelija

voi opinnäytetyötä tehdessään ratkaista ongelman,

joka on yrityksessä kaikkien tiedossa,

mutta jonka ratkaisemiseen kenenkään aika

ei riitä. Otamme mielellämme vastaan opinnäytetöiden

aiheita. •

LOGISTIIKAN OPINTOJA KORKEA-ASTEELLA

Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelmassa Turussa voit

erikoistua autotekniikkaan tai logistiikkaan sekä niitä palveleviin

tietojärjestelmiin ja valmistut INSINÖÖRIKSI.

Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelmassa Turussa voit

erikoistua hankintoihin, kuljetus- ja logistiikkapalveluihin tai logistisiin

tietojärjestelmiin ja valmistut TRADENOMIKSI.

Tartu tilaisuuteen ja hae opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun

ammattikorkeakoulujen yhteishaussa!

Lisätietoja koulutuksesta:

Päivi Viinikkala, puh. 050 5985 903, paivi.viinikkala@turkuamk.fi

Kari Lindström, puh. 050 5985 652, kari.lindstrom@turkuamk.fi

Kuljetus & Logistiikka 51

www.turkuamk.fi


koulutus

Kuinka tavoitat asiakkaan

VERKOSSA 2012?

Facebookin käyttäjämäärä ylittää miljardin ennusteiden mukaan elokuussa 2012.

Suomessa jo reilusti yli 100.000 päättäjää käyttää aktiivisesti LinkedIniä. Twitter on yleistynyt

presidentinvaalien myötä. Sosiaalinen media on vahvistanut jalansijansa niin yksityis- kuin

yrityselämässä. Mitä trendejä verkko tarjoaa liiketoiminnalle ja miten asiakas tavoitetaan?

A

luksi on syytä muistuttaa, että sosiaalisen median

käyttö tarkoittaa nimenomaan vuorovaikutusta ihmisten

välillä. Vaikka digitaalinen ympäristö onkin

uusi, tekniikka on lopultakin vain toissijaista ja merkittävämpää

on aito dialogi. Yrityksille avainasia on kuunnella

asiakasta aktiivisesti, tarjota riittävän laajasti kanavia palautteen

antamiseen ja keskusteluihin, sekä tietenkin mahdollistaa

ostaminen. Keskeistä on, että verkkosivusi tukevat vuorovaikutusta

mahdollisimman tehokkaasti.

Tässä muutama lähtökohta oman verkkostrategiasi suunnittelun

pohjalle.

1. Kuuntele asiakasta ja reagoi nopeasti

Asiakkaan kuuntelemisen merkitys korostuu verkossa. Väitän,

että ne yritykset menestyvät tulevaisuudessa parhaiten, jotka

tavoittavat asiakkaansa verkossa, seuraavat keskusteluja aktiivisesti

ja reagoivat niihin riittävän nopeasti.

Verkkokeskusteluiden seurantaa helpottamaan on sosiaalisen

median esiinmarssin myötä kehittynyt lukuisia työkaluja,

joiden avulla kone perkaa verkon sisältöä yrityksen määrittämillä

hakusanoilla. Näin yrityksen tehtäväksi jääkin päättää se,

mitkä aiheet ja avainsanat ovat sille merkityksellisiä. Ei siis tarvitse

pelätä, että sosiaalisen median seuranta olisi aikasyöppö

kaikkien työntekijöiden yrittäessä vimmatusti seurata kaikkea,

mitä yrityksestä keskustellaan.

Johtamisen näkökulmasta kuuntelu ja reagointi edellyttävät

resursointia, selkeätä työnjakoa ja rohkeutta toimia riittävällä

nopeudella.

2. Houkuttele laadukkaalla sisällöllä

Miksi asiakas haluaisi tulla vierailemaan yrityksesi sivuille? Kun

tavoittelet asiakasta verkossa, avainasemassa on laadukas sisältö.

Yrityksesi tulee aktiivisesti tuottaa asiakkaalle arvoa tuottavaa

sisältöä, joka houkuttelee asiakasta sivuillesi. Sisältö voi olla

ajankohtaisia uutisia, tutkimuksia, videoesittelyitä tai vaikkapa

kyselyitä. Olennaista on, että sisältö linkittyy omaan liiketoimintaan

ja että sijoitetaan nimenomaan omaan mediaan (esimerkik-

Kirjoittaja työskentelee New Yorkista käsin JTO:lle

ja tarkkailee digitaalista liiketoimintaa ja sosiaalisen

median yrityskäyttöä Amerikassa.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä ilkka.kurkela@jto.fi

tai tutustu kirjoittajan blogiin osoitteessa

http://www.jto.fi/ilkka-kurkelan-blogi.

50 Kuljetus & Logistiikka


si yrityksen omaan blogiin). Laadukasta sisältöä on kustannustehokasta

markkinoida sosiaalisessa mediassa ja kokonaisvaltaisesti

markkinointiviestinnässä.

3. Mahdollista ja kannusta sisällön jakamiseen

Kun sisältösi on riittävän laadukasta ja se tarjoaa asiakkaalle jotakin

arvokasta, yrityksen tehtävä on mahdollistaa ja kannustaa

asiakastasi sisällön jakamiseen, tai vaikkapa kommentointiin.

Ajatuksena on, että asiakas itse jakaa sisältöä omalle verkostolleen

ja siten markkinoi yritystäsi. Käytännössä tämä tarkoittaa

esimerkiksi blogien kommentointimahdollisuutta ja Facebook,

LinkedIn, ja Twitter –nappien lisäämistä sisältösi yhteyteen.

Näin rakennat myös vuorovaikutusta asiakkaasi kanssa.

4. Aktivoi ostamiseen

Perinteinen myynnin ohje pätee myös verkossa: ”Aina kun kohtaat

asiakaan, mahdollista tuotteesi ostaminen.” Asiakkaalla on oltava

mahdollisimman vaivatonta ostaa tuote mistä tahansa verkosta.

Helppo tapa on pitää nettisivuilla yhteystiedot näkyvillä selkeästi

ja linkit tuotteiden ostamiseen vaikkapa verkkokaupastasi.

5. Johtajuus ratkaisee

Edellä esittämäni toimintatavat ovat mahdollisia vain, kun taustalla

on johdon vahva tuki, selkeät toimintamallit ja yhteiset tavoitteet.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan raportin ”Suora yhteys

- Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset” (2011) keskeinen

havainto oli, että vain yritykset, jotka kykenevät reagoimaan

muutoksiin nopeasti ja hyödyntämään sosiaalista mediaa liiketoiminnassaan,

tulevat menestymään jatkossa.

Erityisen suuressa roolissa ovatkin johtamistaidot ja johdon

rohkeus panostaa uuteen toimintaympäristöön sen edellyttämällä

laajuudella. Muuttuva maailma edellyttää aivan erityistä

ketteryyttä organisaatiolta, jolloin muutosjohtamisen taitojen

merkitys korostuu.

Uskon, että oikein johdettuna sosiaalinen media hitsaa vahvasti

yhteen liiketoiminnan eri osa-alueita ja eheyttää toimintaa

samansuuntaiseksi. Tämä integraatio tarkoittaa, että perinteiset

rajat markkinoinnin, myynnin, tuotekehityksen, viestinnän

ja asiakaspalvelun välillä kaatuvat vähitellen. Myös yrityksen ja

asiakkaan välinen raja hämärtyy, kun toiminta muuttuu entistä

läpinäkyvämmäksi.

Asiakas onkin verkon myötä yhä tiiviimmin läsnä yrityksen

toiminnassa aina tuotekehityksestä jälkimarkkinointiin asti.

Tärkeätä onkin säilyttää ja kehittää avointa dialogia asiakkaiden

kanssa. Kuuntelemisen tärkeyttä ei koskaan voi korostaa liikaa.

www.linkedin.com/ilkkakurkela

www.twitter.com/ilkkakurkela

Tiesitkö että

Verkkoaktiivisuuden

moniulotteiset hyödyt

Yritys hyötyy aktiivisesta toiminnasta verkossa ja sosiaalisessa

mediassa monin tavoin. Eräs merkittävimmistä

eduista on hakukonenäkyvyyden parantuminen.

Yrityksen toiminnan aktiivisuus sosiaalisessa mediassa

nimittäin korreloi suoraan tuotteiden hakukonenäkyvyyteen.

Kun yritys perustaa esimerkiksi Facebook,

LinkedIn, Twitter, Youtube -profiileja ja päivittää näihin

laadukasta sisältöä riittävän usein, paranee hakukonenäkyvyys

huomattavasti. Kukapa ei tahtoisi, että oma

palvelu tai tuote löydetään niillä hakusanoilla, jotka

ovat kaikkein tärkeimpiä? Toisaalta en suosittele perustamaan

profiileja ilman selkeätä suunnitelmaa. Profiileja

on aktiivisesti päivitettävä, ja hyödyn maksimoimiseen

vaaditaan myös ripaus teknistä osaamista.

Eväitä hyvään

esimiestoimintaan,

kehittämiseen,

tuottavaan työhön

ja työhyvinvointiin

LEAN - KÄYTÄNNÖN PERUSTEET

Johdatus Lean-ajatteluun: Aluksi standardoidaan prosessit, jolloin

havaitaan hukat ja mahdolliset ongelmat. Tietoja hyödynnetään jatkuvan

parantamisprosessin käynnistämiseksi. Kesto 2 pv.

Ajankohdat: 18. - 19.4.

Lisätietoja: www.jto.fi/vaki

TYÖNTUTKIMUS- JA MITTAUSTUTKINTO

Osallistu työmarkkinajärjestöjen hyväksymään ohjelmaan, saat

erinomaiset valmiudet tutkia, mitata ja kehittää työtä, työmenetelmiä

ja palveluprosesseja. Ohjelman kesto 12 pv. Aloitus 16.4.

Lisätietoja: www.jto.fi/tymi

KANNATTAVA ALOITETOIMINTA

Henkilöstön ideat tehokkaaseen käyttöön, aloitetoiminta yrityksen

kehittämismuotona, palkitseminen, aloitetoiminnan viimeisimmät

kehityssuunnat. Valmennus on tarkoitettu koko henkilöstölle.

Kesto 1 pv. Ajankohta: 22.3.

Lisätietoja: www.jto.fi/aloite

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTTAJA-

TÄYDENNYSKOULUTUS

Täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa Työturvallisuuskortin

jatkokurssien järjestämisen sekä kurssinjohtajana

edelleen toimimiseen eli kouluttajaoikeuksien päivittämiseen

viideksi vuodeksi. Kesto 1 pv. Ajankohdat: 18.4., 4.9. ja 30.10.

Lisätietoja: www.jto.fi/turkojatko

TYÖHYVINVOINTIKORTTIKOULUTUS

Koulutuksen teemoja ovat työhyvinvoinnin näkökulmat, työhyvinvointi

johtamisessa, työyhteisön toiminta ja terveys ja työkyky.

Koulutus on tarkoitettu mm. esimiehille ja työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle.

Kesto 1 pv. Ajankohta: 24.4.

Lisätietoja: www.jto.fi/tyhykortti

ESIMIESTAIDOT KÄYTTÖÖN (ETK)

ETK 1 tarjoaa konkreettisia taitoja jokapäiväiseen esimiestyöhön

ja vuorovaikutustilanteisiin sekä aloitteleville että kokeneille esimiehille.

Ohjelma luo valmiuksia hyvään esimiestyöhön ja itsensä

kehittämiseen. ETK 2 soveltuu esimies- ja johtotehtävissä toimiville,

jotka haluavat syventää ja monipuolistaa käytännön esimiestaitojasi.

Kummankin ohjelman kesto 5 pv.

- ETK 1 Kirkkonummella, aloitus 12.4., 20.9. ja 25.10.

- ETK 1 Turussa, aloitus 26.9.

- ETK 2 Kirkkonummella, aloitus 27.9.

Lisätietoja:

www.jto.fi/etk1 ja www.jto.fi/etk2

Lisätietoja myös numerosta 010 7555 440.

KOULUTUS KEHITYS www.jto.fi

Kuljetus & Logistiikka 51


koulutus

KÄÄNNÄ RATTI KOHTI KOULUTUSTA!

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Aika: Aloitus syyskussa 2012 Hakuaika: 1.3. - 27.4.

Toteutus joko päivä- tai monimuotokoulutuksena hakijan olemassaolevan ajo-oikeuden mukaan. Kesto n. 2 vuotta

henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Hinta: Näyttötutkintomaksu 58 €, lisäksi lupakorttikoulutusten korttimaksut (n. 7-10 €/kortti) ja

ajokortti- ja ADR-korttikustannuksia n. 220 €

Lisätietoja: Kaapro Särkiniemi, p. 044 7704 609 tai kaapro.sarkiniemi@sskky.fi

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, TYÖNJOHTOKOULUTUSTA

Aika: Aloitus syyskussa 2012 Hakuaika: 1.3. - 27.4.

Kesto n. 1,5 - 2 vuotta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Monimuotokoulutusta,

lähiopetuspäiviä n. 16.

Hinta: 420 € sis. tutkintomaksun

Lisätietoja: Anne Pihlava, p. 044 7704 610 tai anne.pihlava@sskky.fi

KULJETUS JA LOGISTIIKKA-ALAN JATKOKOULUTUKSET

• Työturvallisuus kuljetusalalle 17.3. • Trukin käyttö kuorma-auton kuormauksessa 14.4.

• ADR-peruskurssi 19.–22.3. • Digipiirturin käyttö, sidonta ja vastuut 28.4.

• Hätäensiapu - alkusammutus 21.3. • ADR-säiliökurssi 2.–3.5.

• Asiakaspalvelu - elintarvikehygienia 31.3. • Litra päivässä (ennakoiva ajaminen) 5.5.

• Tieturva 1 12.4. • Hätäensiapu - alkusammutus 26.5.

SALON SEUDUN AIKUISOPISTO

Hyvoninkatu 1, 24240 Salo • p. (02) 7704 1

Kysy lisää: p. 044 7704 279

www.sskky.fi/aikuisopisto

52 Kuljetus & Logistiikka


Petri Kelo on Septia, LogiWatch ja

Logisec Oy:n perustaja, TAPA-, ISO

28000- ja AEO- kouluttaja.

Petrillä on yli 20 vuoden kokemus

kuljetuslogistiikasta Suomessa,

Skandinaviassa, Venäjällä ja

Baltiassa. Viimeisten 10 vuoden

ajan Petri on keskittynyt kuljetusturvallisuuteen

tehden mm.

turvallisuusauditointeja lukuisissa

projekteissa eri puolilla maailmaa.

Onko diesel vieläkin

LIIAN HALPAA?

A

jan päivittäin Kehä III:lla, jossa

nopeusrajoitus on 80 km/h.

Silti enemmän kuin usein rekat

painelevat ohi vasemmalta reipasta

ylinopeutta. Liikennöitsijät rutisevat

polttoaineen hinnankorotuksista, kun samaan

aikaan rengit polkevat 15 % polttoaineesta

taivaan tuuliin ilman näennäistä

hyötyä. Ilmeisesti diesel on vieläkin liian

halpaa; vai onko? Seurasin toissa viikolla

erään tunnetun kotimaisen liikennöitsijän

rekkaa, joka ajoi ohitseni huomattavaa

ylinopeutta. Vauhtia oli sen verran, että

kuljettaja ei ajanut enää vasten rajoitinta,

vaan se oli todennäköisesti poistettu tai

”fiksusti” ohitettu. Ne ajoneuvot, joissa

rajoitin on toiminnassa, eivät voi tasaisella

tiellä ylittää säädettyä max. 88 km/h

nopeutta. Yllättävää kyllä seuraamani ajoneuvo,

niin kuin moni muukin ajoneuvo,

ajaa päivittäin roimaa jopa yli 95 km/h nopeutta,

mutta miksi? Uskallan väittää, että

suurin osa tästä johtuu pelkästään ”korvien

välistä” eli vanhasta tottumuksesta ja

osittain myös koulutuksen puutteesta.

Polttoainerohmu on turvallisuusriski

Kun renki painaa +10 km/h yli sallitun nopeuden,

polttoaineen kulutus kasvaa merkittävästi.

Samaan aikaan rekasta tulee

turvallisuusriski niin itselle, kuin muulle

liikenteelle. Kiireeseen on kuskin turha

vedota, sillä laki on laki. Vaikka tiukat aikataulut

ovat arkipäivää, ylinopeudella ei

ongelmaa voida poistaa. Liikennöitsijä itse

hyväksyy ylinopeudet, mahdolliset ylinopeussakot

ja ylimääräisen polttoaineenkulutuksen,

vaikka muuta väittäisi. Tiesitkö,

että esimerkiksi matka Helsingistä Ouluun

rajoitinta vasten ajaen, taittuu noin 15 minuuttia

nopeammin kuin rajoitusten mukaan.

Samanaikaisesti polttoaineen kulutus

kasvaa noin 5 L/100km. Yhteen suuntaan

extrakulu on siis pelkän polttoaineen

suhteen noin 35 €. Kun laskelmaan ottaa

vielä huomioon väärän rengasvalinnan

väärillä ilmanpaineilla, ylimääräinen kulu

on jo suurempi kuin GPS – seurannasta aiheutuvat

kuukausikulut… siis vain yhdellä

ajolla! Vuosittainen lisäkulu ajoneuvolle,

joka ajaa esimerkkireitin 7 päivää viikossa

vuoden ympäri on huimat 25.000 €!!! Vai

laskinko väärin? Voiko säästö todellakin

olla noin merkittävä?

Säästöä ja turvallisuutta saa,

jos haluaa

Liikennöitsijä voi siis säästää polttoainekustannuksissa

jopa 15 %. Pelkkä koulutus

ei kuitenkaan enää riitä, on tartuttava vanhojen

tottumusten muuttamiseen. Liiken-

Kuljetus & Logistiikka 53


koulutus

nöitsijän kannattaa asentaa

autoihin GPS - seurantalaite,

joka seuraa kuljettajien ajokäyttäytymistä

kuten kiihdytyksiä,

jarrutuksia, ajonopeuksia,

polttoaineen kulutusta,

turvavyön käyttöä ja jopa

työajan seurantaa. Useat

liikennöitsijät ovat kyllä jo

asentaneet autoihinsa seurantalaitteet,

mutta eivät aktiivisesti, syystä tai toisesta,

seuraa niiden keräämää tietoa puhumattakaan

siitä, että reagoisivat niihin. Kiistaton

tosiasia on se, että laitteiden hankintakulut

saadaan hyvinkin nopeasti ansaittua

takaisin vaikka vain polttoainekulutuksen

ja oikean rengasvalinnan kautta. Seurantalaitteiden

ja oikean koulutuksen avulla

liikennöitsijä parantaa myös liikenneturvallisuutta,

kun riskikuljettajien ajokäyttäytymiseen

voidaan puuttua jo ennen

kuin jotain sattuu. Jotain on siis mennyt

pahasti pieleen, kun Kehä III:n vasemman

kaistan käyttöä ”hallitsee” nykyään raskas

liikenne ja usein juuri ne tietyt liikennöitsijät,

jotka vetävät perässään tunnettujen

kansainvälisten ja myös kansallisten yritysten

logoja.

Kuskit mukaan säästötalkoisiin

Liikennöitsijän kannattaa ottaa kuskit

mukaan säästötalkoisiin. Säästyneestä

polttoaineesta koituvasta hyödystä tulisi

osa antaa kuskille. Kun ratinvääntäjä itse

saa tilipussiinsa hyötyä, ei GPS - seurantalaite

ärsytä, eikä kaasujalka ole enää yhtä

raskas kuin aiemmin. ”Kuukauden kuski”

saakoon vielä ylimääräisen bonuksen – eli

kuski, joka on säästänyt eniten polttoainetta

ja ajanut aikataulussa ilman rikkeitä.

Onneksi säästötalkoisiin on lähtenyt

mukaan EU jo pari vuotta sitten tulleen

kuljettajakoulutusdirektiivin muodossa.

Direktiivin yhdeksi pakolliseksi koulutuspäiväksi

on määritelty juuri ennaltaehkäisevän

ajon koulutus. Viimeistään nyt on

aika patistaa kuljettajat koulun penkille

ja aikaansaamaan jotain, josta me kaikki

voimme hyötyä. Koulutuksen vaikutus

kuljettajan työ- ja ajokäyttäytymiseen on

jo tutkittu ja kiistaton tosiasia. Älkää siis

kyseenalaistako sitä enää, vaan siirtykää

jo eteenpäin konkretian tasolle eli kuskit

koulutukseen ja isännät peilin eteen. •

Kirjoittaja Petri Kelo

Kuljettajien direktiivikoulutuspäivät:

- ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius

REAK 15.4.2012 Tampere

REAK 21.4.2012 Vantaa

REAK 5.5.2012 Turku

REAK 26.5.2012 Oulu

- työturvallisuuskorttikoulutus

kuljetuspainotteinen 28.4.2012 Turku

kuljetuspainotteinen 26.5.2012 Vantaa

- turvallisuuskoulutus (security)

ulkomaantoiminnot 7.4.2012 Vantaa

ulkomaantoiminnot 14.4.2012 Tampere

ulkomaantoiminnot 2.6.2012 Turku

ulkomaantoiminnot 3.6.2012 Vaasa

Ota yhteyttä, me autamme!

www.logisec.fi

54 Kuljetus & Logistiikka


Työvoimapula uhkaa koko Suomea

Vuonna 2020 Suomeen tarvitaan noin 150 000 uutta työntekijää.

Jos työllisyysaste pysyy nykytasolla, työntekijät eivät riitä

korvaamaan työstä poistuvien joukkoa.

Tämän vuoksi työttömiä, maahanmuuttajia ja muuten työvoiman

ulkopuolella olevia täytyy työllistää entistä tehokkaammin

ja työuria pidentää. Tiedot selviävät alueellisten työmarkkinoiden

muutosta selvittäneestä tutkimuksesta.

Kokonaistyöllisyysasteen on noustava noin 72 prosenttiin nykyisestä

68 prosentista, jotta työntekijöitä olisi yhtä paljon kuin

nyt. Jotta avautuvat ja uudet työpaikat voitaisiin täyttää, työllisyysasteen

täytyy nousta 75 prosenttiin. Tällä hetkellä kolmannes

3,4 miljoonasta työikäisestä ei ole töissä.

Joka vuosi eläkkeelle jää vajaat 80 000 henkeä. Heikoimmilla

alueilla työuraansa aloittavia on vain kolmannes eläkkeelle

siirtyvistä. Suurinta työvoiman vaje on Satakunnassa ja Itä- ja

Pohjois-Suomen maakunnissa.

Ammattitutkintoon valmentavaa koulutusta

• Linja-autonkuljettaja

• Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

• Puutavarakuljettaja

Järjestämme myös mm. kuljetusalan täydennys- ja lyhytkoulutuksia,

kuljettajadirektiivin vaatimaa jatkokoulutusta,

ADR -koulutusta sekä trukkikorttikoulutusta.

Lisätietoja koulutuksista: koulutussihteeri Milla Siren,

puh. 020 7879 263 tai milla.siren@kvlakk.fi.

Tervetuloa

opiskelemaan!

Kuljetusalan ammattilaiseksi Kouvolassa

AIKUISKOULUTUSKESKUS

KOUVOLA

Taitajantie 2 • 45100 Kouvola • Puh. 020 7879 200

Faksi 020 7879 298 • www.kvlakk.fi • neuvonta@kvlakk.fi

KULJETUS JA AUTO • RAKENNUS JA METALLI • PALVELUALAT • PROJEKTITOIMINTA

Suomessa maailman suurin ICT-ala

Terve ICT-ala vaikuttaa

positiivisesti koko

yhteiskuntaan

Suomen ICT-ala nousee maailman suurimmaksi, kun mitataan,

kuinka suuri osa taloudestamme perustuu ICT-tuotteiden ja

-palveluiden tuotantoon. Asia käy ilmi YK:n kauppa- ja kehitysjärjestö

(United Nations Conference on Trade and Development)

julkaisemasta tilastosta.

Järjestön mukaan ICT-sektorilla työskentelevien osuus on

Suomessa lähes kymmenesosa koko yksityisen sektorin työllisistä,

kun maataloutta ei oteta huomioon.

UNCTAD:n mukaan terve ICT-ala vaikuttaa positiivisesti koko

yhteiskuntaan. Vaikutukset tulevat alalta lähtöisin olevien innovaatioiden,

uusien työpaikkojen ja parantuneen tuottavuuden

kautta.

Erityisen suuria ICT-alan myönteiset vaikutukset ovat matalan

tulotason maissa, joissa alan merkitys kansantalouden kasvuun

on merkittävä. Esimerkiksi Intiassa ICT-alan osuus bruttokansantuotteesta

on noussut vuoden 2001 3,4 prosentista 5,9

prosenttiin vuonna 2008. Keniassa puolestaan ala on vastannut

lähes neljäsosasta maan talouskasvusta viimeisen vuosikymmenen

aikana.

Suomen jälkeen suurimpia ICT-maita ovat Israel, Ruotsi, Unkari

ja Egypti. Suhteellisesti pienimmät ICT-alat UNCTAD:n 57

maan aineistossa löytyivät Azerbaizanista, Kroatiasta ja Kazastanista.

unctad.org

22.–23.3.2012 Vantaa

SUUNNITTELUPÖYDÄLTÄ

LASTITURVALLISUUTEEN

Tehokkuus – Toimitusvarmuus – Turvallisuus

Hanki perustiedot kuormanvarmistuksesta ja

kuljetuksen tuomista haasteista suunnittelutyön

tueksi. Koulutukseen sisältyy vierailu Vuosaaren

satamaan, jossa tutustutaan lastiyksiköiden

kiinnittämiseen laivassa, satamaoperaattorin

lastinkäsittelyyn, kitkasimulaatioihin ja sidontavälineisiin.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset http://mkk.utu.fi

tai 040 779 9494, anne.e.suominen@utu.fi

Tulossa:

Rahtaus ja kuljetusasiakirjat 23.5.2012 Helsinki

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

Kuljetus & Logistiikka 55


Yli 1000

turvakilpeä hintoineen

Tilaa uusin kuvastomme

tai tutustu

kauppapaikassa

turvakilvet.fi

Suomen

Turvakilvet Oy

Savenvalajantie 2, 85500 Nivala

Puh. 08-442 131, Fax 08-443 061

E-mail: myynti@turvakilvet.fi, www.turvakilvet.fi

Raskaan kaluston

MAALAAMO

Bring Express Suomi ja

HHH Saari Group yhteistyöhön

Vihreä Bringin auto Tampereelle

Merkittävä pohjoismainen kuljetusalan

toimija Bring Express laajentaa toimintaansa.

Bring Expressin vihreän auton voi nähdä

myös Tampereen katukuvassa, kun vihreitä

palveluita voi tilata nyt myös Pirkanmaalla.

Tampereen lisäksi Bring Express Suomi

laajentaa toimintaansa myös Turkuun, Jyväskylään

ja Seinäjoelle.

Bring Express Suomi on solminut yhteistyökumppanisopimuksen

HHH Saari

Groupin kanssa. HHH Saari Groupin muodostavat

tamperelainen LähettiPlussa Oy,

turkulainen Lähettiykkönen Oy ja jyväskyläläinen

Keski-Suomen Tavaralähetit Oy.

Yhdessä ne palvelevat yli sadan ajoneuvon

voimin.

HHH Saari Groupilla on pitkäaikaista

osaamista vaativista ja täsmällisistä lähetti-

ja jakelukuljetuksista mm. terveydenhuoltoalalta.

Yhteistyötä on tehty näiden

yritysten kanssa jo vuosia. Tehdyllä sopimuksella

Bring Express Suomen palveluntarjonta

laajenee muualle Suomeen

pienyritysten paikallisuudella ja joustavuudella.

Yhteistyösopimus mahdollistaa entistä

tehokkaampia kuluttajille suunnattuja kuljetuksia

sekä runsaasti lisäpalvelumahdollisuuksia

mm. kaluste- ja kodinkonekauppaa

harjoittaville ketjuille.

Bring Express Suomen ehdoton valtti

on ISO14001-sertifikaatti, mikä viestii

yrityksen systemaattisesta tavasta alentaa

polttoaineenkulutusta ja sen myötä

vähäisempiä hiilidioksidipäästöjä myös

kaupunkikuljetuksissa. Bring - jakelukuljetusten

kustannustehokkuus perustuu sen

joustaviin ja yksinkertaisiin kuljetusratkaisuihin.

Automaattiohjauksella varustettu Bemari

pistää menemään autobaanalla kädet vapaana

Ahjontie 6, 32300 Mellilä

Puh. 0400 535 360

jukka.kurppa@foxjet.fi

www.foxjet.fi

www.lumikko.com

Kaikista henkilökuljetusmuodoista auto

on ylivoimaisesti vaarallisin. Ja tämä ei

suinkaan johdu siitä, että autojen korit

eivät olisi riittävän kestäviä, tai siitä että

turvatyynyt eivät laukeaisi riittävän ajoissa,

vaan yksinkertaisesti siitä, että autoja

kuljettavat erehtyväiset, tyhmänrohkeat

ja omiin ajotaitoihinsa liian luottavaisesti

suhtautuvat ihmiset. Ratkaisu turvallisuusongelmaan

on siis tietenkin siirtää vastuu

auton kuljettamisesta autolle itselleen.

Automaattiohjauksella varustettujen

autojen edut ovat havainneet myös monet

autovalmistajat, sekä esimerkiksi Google,

joka niin ikään on jo testannut omaa

automaattiohjauksella varustettua autoaan

liikenteessä. Myös kyseenalaisesta

autonkuljettajan maineesta nauttivat bemarikuskit

voivat näillä näkymin ripustaa

ajohansikkaan naulaan seuraavine 10-15

kuluessa, ja antaa auton ottaa maantiellä

ohjat. BMW:n ConnectedDrive Connect

(CDC) automaattohjaussysteemi perustuu

neljän tyyppisiin auton koriin hyvin huomaamattomasti

integroituihin sensoreihin.

Järjestelmässä auton tutkat, kamerat,

laserskannerit, sekä ultraäänisnesorit

tarjoavat auton ohjaustietokoneelle kaiken

tarvittavan datana auton liikenteen seassa

ohjaamista varten. Järjestelmä on jo

ehditty kehittää niin pitkälle, että tällä varustettu

viitossarjan Bemari on uskallettu

viedä liikenteeseen tiheästi liikennöidylle

saksalaiselle autobaanalle, jossa auton ohjaustietokone

siis pystyy hoitamaan kaikki

liikenteen seassa ajoon tarvittavat ohjaustoimenpiteet.

BMW:n insinöörien mukaan järjestelmä

voisi olla valmis yleiseen tieliikennekäyttöön

noin 10-15 vuoden kuluessa. Tämän

aikaa joudumme siis vielä sietämään puskurissa

roikkuvia, ruuhkia aiheuttavia ja

tarpeettomia ohituksia tekeviä ihmiskuljettajia.Järjestelmän

toimintaa esitelty videolla

dvice.com

@ hilavitkutin.com / Erkki Kirjalainen

PL 304

60101 Seinäjoki

Puh. 010-835 5400

Tatti 13

00760 Helsinki

Puh. 09-558 200

56 Kuljetus & Logistiikka


AJONEUVOPC

erikoisliike

Unimog palkittiin

vuoden maastoautona 2012

Off-Road lehden lukijat valitsivat Unimogin

kahdeksatta kertaa parhaaksi maastoautoksi

erikoisautot- ryhmässä. Kilpailuun

osallistui 143 ajoneuvoa 43:lta autonvalmistajalta.

57 000 lukijaa ilmoitti kantansa

autojen paremmuudesta. Omassa luokassaan

Unimog keräsi peräti 34,3 prosenttia

äänistä, millä määrällä se sai selkeän voiton.

Erikoisautoihin laskettiin autot, jotka

kykenevät kuljettamaan kuormaa vaikeasti

saavutettaville alueille. Lisäksi niiden tuli

olla soveliaita alustoja erilaisiin erikoistehtäviin,

kuten pelastuslaitoksen tai armeijan

vaativimpiin tehtäviin. Erikoismaininnan

Unimog ansaitsi sen lujasta, mutta joustavasta

rakenteesta. Lisäksi erinomainen

etenemiskyky ja sen mahdollistavat portaaliakselit

johdattivat sen askeleen kilpailijoitaan

edelle. Muut vastaavat autot joutuvat

luopumaan leikistä, kun Unimog hakee vielä

uusia haasteita.

Unimogin monipuolisia U 4000 ja U

5000 malleja on vuodesta 2002 lähtien valmistettu

Wörthin tehtaalla. Nämä mallit on

erityisesti suunniteltu tiettömien taipaleiden

tavoittamiseen. Ne palvelevatkin yleensä

palolaitoksia, sähkölaitosten linjavetoautoina

ja kriisitehtävissä. Tämän lisäksi mallistoon

kuuluvat U 300- U 500 sarja sekä

uusimpana tulokkaana U 20 malli, joiden

pääasiallisena käyttöalueena ovat erilaiset

kunnallistekniikan tehtävät.

Vianor kiertää Liebherr Finlandin, Sisun ja

Vehon kanssa Suomea maaliskuussa!

Vianor toteuttaa Liebherr Finlandin, Sisun ja

Vehon kanssa maaliskuussa maansiirtoalan

ammattilaisille suunnatun yhteiskiertueen.

Kiertue aloitetaan Vantaalta maanantaina

19.3. ja se huipentuu 30.- 31.3. Mansen

Mörinöille Tampereelle. Kiertueen aikana

liikutaan päivittäin uuteen kaupunkiin ja

tapahtumapaikkoina toimivat erilaiset työmaat

ja louhokset.

Kiertueen tapahtumapaikoilla maanrakentamisen

ammattilaiset pääsevät tutustumaan

uusiin koneisiin ja vaativaan

ammattilaiskäyttöön kehitettyihin Nokianrenkaisiin.

Tapahtumissa ovat esillä muun

muassa Nokian Raskaiden Renkaiden ja

Nokian kuorma-auton renkaiden OTR-uutuustuotteet

sekä Nokian Renkaiden kesärengasmalliston

tuoreimmat tulokkaat:

Nokian Hakka Blue ja Nokian Rotiiva AT.

Yksi huipputuotteista on uuden sukupolven

maansiirtorengas Nokian Loader Grip 3.

- Uusi Nokian Loader Grip 3 on erityisesti

pyöräkuormaajiin tehty palakuvioinen

erikoisrengas. Renkaan laaja kosketusala

ja vahva runkorakenne antavat vakaan ja

tarkan ohjaustuntuman. Loader Grip 3 soveltuu

erinomaisesti maansiirtokäyttöön

vaativissa työkohteissa, sillä All-Steel Radial

-rakenne varmistaa renkaan erinomaisen

kestävyyden. Nyt on hyvä mahdollisuus tulla

paikanpäälle koeajamaan rengasuutuus,

kannustaa Nokian Raskaiden Renkaiden

tuotepäällikkö Tuomas Färlin.

Kiertueella kulkee mukana Nokian Renkaiden,

Nokian Raskaiden Renkaiden ja

Vianorin asiantuntijoita, jotka ovat valmiita

vastaamaan mieltä askarruttaviin kysymyksiin

sekä kertomaan lisää renkaista ja niiden

ominaisuuksista. Tapahtumat ovatkin

ainutlaatuinen tilaisuus päästä kokeilemaan

Nokian uuden sukupolven rengasuutuuksia

käytännössä, tutustumaan Vianorin edistykselliseen

raskaiden renkaiden palvelukonseptiin

sekä esittämään kysymyksiä

suoraan alan ammattilaisille.

Kiertue paikkakunnat ja päivämäärät (lähestymisohjeet

löytyvät teiden varsilta):

• Ma 19.3. Tuusula/Sammonmäki,

Artesaaninkuja

• Ti 20.3. Lahti / Tie 312, Kiskokatu 1

• Ke 21.3. Lappeenranta/Rudus,

Salpausselänkatu

• To 22.3. Joensuu/Utran monttu

• Pe 23.3. Siilinjärvi/ Tie 77, Vuorimäki

• Ma 26.3. Oulu/ Rudus, Soramäentie 31

• Ti 27.3. Ylivieska/ Takanen, Rahkalantie 10

• Ke 28.3. Ilmajoki / Seinäjoentie 285

• To 29.3. Turku / Rudus, Saramäki

• Pe 30.3. Tampere / Vianor, Mansen-Mörinät,

Nuutisarankatu 35 (www.mansenmorinat.fi)

• La 31.3. Tampere /Vianor, Mansen-Mörinät,

Nuutisarankatu 35

www.ajoneuvopc.fi

AMMATTILAISTEN

AUTOKOULU !!

- A-, B-, BC ja CE-luokan kurssit

- II-vaiheen ja pimeänajon koulutus

- EcoDriving – kurssit sopimuksen mukaan

- Ammattipätevyyskoulutukset

kuorma- ja linja-auton kuljettajille

- Ammattipätevyys jatkokoulutukset

JOS HALUAT OPPIA AJAMAAN

SUJUVASTI JA TURVALLISESTI,

NIIN TULE MEILLE.

Piispansilta 11 A, 4.krs. Iso Omena.

puh/fax: (09) 803 2107, gsm: 050 5564 604

www.makenautokoulu.fi

Kuljetus & Logistiikka 57


AKKUKELLARI OY AB

www.akkukellari.com

JO YLI 10v

RADIOPUHELINTUOTTEIDEN

MAAHANTUONTIA JA

JÄLLEENMYYNTIÄ!

RXTX-TUOTE OY

Kalevan puistotie 13, 33500 Tampere

Myynti: 03-2553 000, 03-2558 062

Myynti/Huolto: 03-3568 300

Fax: 03-2558 062

KUORMA-AUTOIHIN

- kaapistot

- pöydät

- verhot

- Ym.

GSM 050 363 4366

www.trucker.fi

Sonylta vedenkestävä

Handycam-videokamera

Sonyn uusi Handycam GW55VE -videokamera

on täydellinen kumppani uima-altaalle,

rannalle, snorklausretkille sekä hauskoille

päiväretkille. Handycam GW55VE on vesitiivis

viiteen metriin saakka, kestää pölyä ja

putoamisen 1,5 metrin korkeudelta, joten

sadekuuroista tai haastavista kuvausolosuhteista

ei tarvitse olla huolissaan.

Sen kehittynyt ja selkeä teknologia tuottaa

vakaan Full HD -videokuvan ja valokuvat

missä tahansa tilanteissa.

Loistavan kuvanlaadun lisäksi Handycam-videokamera

tarjoaa Exmor R

CMOS -kennon, joka tallentaa yksityiskohtaisen

ja kohinattoman videokuvan ja valokuvat

myös vähässä valaistuksessa - muita

videokameroita paremmin.

Laadukkaan G-objektiivin avulla kuvaaja

pystyy tallentamaan kaiken laajakulmasta

lähikuviin. Laajennettu zoom lisää

10-kertaisen optisen zoomin tehokkaaseen

17-kertaiseen suurennukseen: Pixel Super

Resolution -toiminto varmistaa selkeät ja

erittäin yksityiskohtaiset voimakkaat zoomaukset.

Optinen SteadyShot -kuvanvakaaja selkeyttää

lähelle zoomatun sekä kävellessä

kuvatun videomateriaalin, sillä Active Mode

-asetus korjaa käden tärinää vakaammaksi.

Handycam-videokameran pyyhkäisypanoraama-toiminto

mahdollistaa laajalla alueella

tapahtuvien kohtausten tallentamisen.

LÄPILYÖNTI

7 konstia kasvattaa henkilökohtaista

vaikutusvaltaa

Vaikutusvalta on taitolaji, jossa voi kehittyä.

Jesper Klit on vohkinut maailman parhailta

kommunikoijilta seitsemän konstia, joiden

avulla opit vaikuttamaan ja vakuuttamaan -

saamaan viestisi perille. Läpilyönti on viihdyttävä

kirja jokaiselle, joka haluaa konkreettista

tietoa ja rohkaisua tiellään kohti

parempia viestintätaitoja ja menestystä.

Jesper Klit, Talentum

Laukaisinta painamalla ja pyyhkäisemällä

videokamera ikuistaa tapahtumia laajemman

näkökentän alueella. Käyttämällä

kasvojen- ja liikkeenhavaitsemistoimintoa,

Handycam varmistaa että myös liikkuvat ihmiset

ja esineet tallentuvat luonnollisesti.

Uusi Self Portrait Timer -toiminto takaa

oikein kohdistetut kuvat myös etäältä otetuissa

otoksissa. Kiitos kasvojentunnistustoiminnon,

GW55VE takaa kauniit muotokuvat

ilman ulos rajattuja päitä.

Älykäs AUTO-toiminto tunnistaa jopa

99 erilaista näkymää ja parhaan tuloksen

saamiseksi toiminto säätää videokameran

asetukset oikeiksi. Erityinen asetus vedenalaiseen

kuvaukseen saa merenalaiset videot

näyttämään entistä paremmilta rikkaissa

ja luonnollisissa väreissä.

Vedenkestävä Handycam on ihanteellinen

matkakumppani, jonka GPS-toiminto kirjaa

paikat, joissa videoleikkeet ja valokuvat on

otettu. GPS-toiminto mahdollistaa myös

nykyisen sijainnin katsomisen näytöllä tai

GPS-kirjattujen muistojen katselemisen

kotitietokoneella online-karttojen avustuksella.

Sonyn uusi vedenkestävä Handycam®

GW55VE tulee myyntiin Suomessa toukokuussa

2012, ja sen suositushinta on 600

euroa. HDR-GW55VE on saatavilla sekä

mustana että valkoisena.

58 Kuljetus & Logistiikka


Nokia 808 PureView on puhelin

41 megapikselin kameralla, ja kuolleeksi

julistetulla käyttöjärjestelmällä

Nokia julisti Bacelonan 3GSM messuilla

joukon uusia puhelinmalleja. Uusien Windows

-käyttöjärjestelmällä varustettujen

puhelinten ohella Nokia on esitellyt jopa 41

megapikselin kamerakennolla varustetun

matkapuhelimen.

Vaikka kukaan tuskin vakavissaan haluaa

kuvata kännykkäkamerallaan 41 megapikselin

kuvia, niin teknologia tuo kuitenkin

täysin uusia mahdollisuuksia käyttökelpoisempien,

5 megapikselin kuvien ottamiseen.

Koska 5 megapikselin kuvassa voidaan

yhdistää jopa 7 kennon tallentamaa

pikseliä yhdeksi kuvapikseliksi, saadaan

kuvasta eliminoitua lähes täysin tavallisia,

pienellä kennolla varustettuja puhelimia

vaivaava kohina.

Erittäin tarkka kuvakenno mahdollistaa

myös 5 megapikselin kuvien digitaalisen

zoomauksen jopa kolminkertaiseksi ilman,

että kuvaan tallennettua informaatiota täytyy

vähentää. Tämä onnistuu siksi, että 5 megapikselin

kuvan tallentamiseen ei tarvita kuin

1/3 kuvakennon pinta-alan pikseleistä.

Kiitos tarkan kuvakennon, kameran avulla

on mahdollista myös kuvata videota 1080p

• Taajuudet:

850/900/1800/1900MHz, 3G:

850/900/1900/2100MHz

• Näyttö: 4.0 tuumaa AMOLED,

360×640 resoluutio, 16.7M väriä,

kapasitiivinen kosketusnäyttö

• Suoritinprosessori: 1.3 GHz prosessori,

grafiikkasuoritin

• Käyttöjärjestelmä: Symbian Belle

• Kamera: 41.0 megapikselin

resoluutio (7728 x 5354), video

1080p@30fps, Carl-Zeiss

-optiikka, Xenon-salama,

automaattitarkennus,

Geo-Tagging, kasvojentunnistus

• Käyttömuisti: 512 MB

RAM, 16 GB sisäinen

massamuisti

• Yhteydet: GPRS, ED-

GE, HSDPA, HSUPA,

WLAN, Bluetooth (v3.0),

microUSB (2.0), NFC, USB

tarkkuudella, videokuvaa tarvittaessa 3 x

zoomaten, ilman laadun huononemista.

Suurin ihmetyksen on ainakin itselleni

kuitenkin se, miksi teknologia on lanseerattu

Nokian itsensä kuolleeksi julistamaa käyttöjärjestelmää

käyttävässä puhelimessa?

Kun puhelimen hinta on verottomana

450 euroa, tulee puhelimen hinta kaupoissa

olemaan julkaisuvaiheessa 550-600 euroa.

Vaikea siis kuvitella, että moni olisi valmis

maksamaan vanhentuneella käyttöjärjestelmällä

varustetusta puhelimesta näin kovaa

hintaa pelkän kameran vuoksi.

Toisaalta mielestäni tässä on myös ehdottomasti

menetetty tilaisuus. Nokialla

olisi ollut mahdollisuus tuoda markkinoille

kilpailukykyisellä käyttöjärjestelmällä, eli

Windowsilla varustettu puhelin, jossa olisi

ollut jotakin täysin uniikkia ja ainutlaatuista

pahimpiin kilpailijoihin, eli Appleen ja Samsungiin

verrattuna.

Nyt Nokia 808 jää lähinnä mielenkiintoiseksi

kuriositeetiksi, kun se olisi voinut olla

kilpailukykyinen älypuhelin, jonka kamera

on valovuosia kilpailijoita edellä.

@ hilavitkutin.com / Erkki Kirjalainen

On-the-Go

• GPS-vastaanotin (tukee A-GPS)

• TV-ulostulo (microHDMI)

• FM-lähetin

• Valmiusaika jopa 465 h,

puheaika 11 h

• Mitat 123.9 x 60.2 x 13.9

mm

• Paino 169 g

• Veroton myyntihinta 450 €

tiituliini 60x80.pdf 1.9.2010 11:41:10

Yksilölliset väliverhot ja

etukapat mittatilaustyönä.

Laadukkaat valmisverhot, tyynyt

ja päiväpeitot.

Lentäjäntie 1 C 16, 03100 Nummela

Puh. 044 918 4241, 044 2838 724

info.tiituliini@luukku.com

www.tiituliini.fi

www.vuokra-auto.fi

KUORMA- JA

PAKETTIAUTOJEN

MYYNTI JA VUOKRAUS

Rydöntie 24, 20360 TURKU

0400 440 171, 0400 583 033

(02) 210 5000, fax. (02) 210 5050

www.mattila.com

Kuljetus & Logistiikka 59


Peugeot

Expert

uudistuu

Uutta tekniikkaa, kokoluokan alhaisimmat

CO2-päästöt, uusi linjakas ilme

Peugeot Expert uudistuu Peugeotin uuden

muotokielen mukaiseksi. Uuden moottoriteknologian

ansiosta Peugeot Expertin CO2-

päästöt ovat kokoluokkansa alhaisimmat.

Tarjolle tulee entistä runsaammin ajoturvallisuutta

lisääviä varusteita.

Vuonna 1995 esiteltyä Peugeot Expert

–hyötyajoneuvoa on valmistettu yli 475.000

kpl.Expertin toinen sukupolvi tuli markkinoille

vuoden 2007 alussa, nyt esittelyvuorossa

on Expertin kolmas sukupolvi. Expertin vahvuuksiin

on alusta asti kuulunut käytännöllisen

kuormatilan ohella henkilöautomaiset

ajo-ominaisuudet.

Tyylikäs ja linjakas

Expert on nyt saanut keulalleen uuden leijonalogon

ja uuden muotoilun ansiosta se

on nyt myös uuden brändi-ilmeen ja –identiteetin

mukainen tyylikäs kulkuneuvo. Uusien

linjojen ansiosta auto on entistä dynaamisemman

mutta samalla linjakkaamman

oloinen.

Uutta tekniikkaa, alhaiset co2 -päästöt,

Volt Control

Uuteen Expert-mallistoon tulee tarjolle viisi

HDi-dieselmoottoria:

• 1,6 lHDi 90 (66 kW), 5-vaihteinen manuaalivaihteisto,

CO2177 g/km

• 2,0 l HDi 98 (72 kW), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto,

CO2 179 g/km *

• 2,0 lHDi 128 FAP (94 kW), 6-vaihteinen

manuaalivaihteisto, CO2 168 g/km, kulutus

6,4 l/100 km

• 2,0 lHDi 163 FAP (120 kW), 6-vaiht manuaalivaihteisto,

CO2 168 g/km, kulutus

6,4 l/100 km

• 2,0 lHDi 163 FAP (120 kW), 6-portainen

automaattivaihteisto, CO2189 g/km, kulutus

* Ei kuulu toistaiseksi Suomen tuontiohjelmaan

HDi 128 FAP ja HDi 163 FAP –moottorien

alhaiset CO2-päästöt perustuvat entistä

parempaan aerodynamiikkaan pohjalevyn

tasoittaessa alustaa, hidastusenergian talteenottoon

Volt Control –järjestelmän avulla

sekä moottorin kalibrointiin.

Tarjolle tulee myös 6-portainen automaattivaihteisto

tehokkaimman dieselmoottorin,

HDi 163 FAP:n yhteyteen.

Lisää vetokykyä Grip Controlin avulla

Peugeot Expertiin tulee tarjolle nyt myös

3008-mallista tuttu Grip Control –järjestelmä

– ainoana tämän kokoluokan autoista.

Grip Control -järjestelmä, joka on kehitetty

yhteistyössä Boschin kanssa, perustuu

ESP-järjestelmän vetoluistoneston erilaisiin

toimintavaihtoehtoihin. Kuljettaja voi valita

tilanteeseen sopivan etenemiskykyä parantavan

esiasetuksen keski-konsoliin sijoitetusta

katkaisimesta, jossa on neljä esiasetusta

eri keliolosuhteita varten.

Lumelle, mudalle ja hiekalle on omat asetuksensa,

samoin normaaliajoon.

Lisää varusteita

Peugeot Expertin turvavarusteisiin kuuluvat

mm. ESP, kuusi turvatyynyä ja tasanopeussäädin.

Uusina varusteina tarjolle tulee nyt

myös rengaspainevaroitin ja nopeudenrajoitin,

johon voidaan ohjelmoida joku neljästä

valmiiksi määritellystä ajonopeudesta 90,

100, 110 tai 130 km/h.

Laaja mallivalikoima

Expert-mallistoon on tarjolla kaksi eri pituutta

(L1 ja L2) ja kaksi eri korkeutta (H1

ja H2). Eri pituuksia ja korkeuksia yhdistelemällä

tuloksena on kolme eri malliversiota:

L1H1, L2H1 ja L2H2. Kuormatilavuuksia

on myös kolme5 m3,6 m3ja 7m3.

Hyötykuorma on versiosta riippuen maksimissaan

1000 tai1200 kg.

Uudistunut Peugeot Expert, joka valmistetaan

Valenciennen tehtailla Ranskassa, tulee

markkinoille kaikkialla Euroopassa keväällä

2012.

AATakkutoimiset

saksalaiset

porraskiipijät

henkilö- ja

tavarakuljetuksiin

Oitracon Oy

Kairakatu k 14 A p. 044-5223782

26100 Rauma oiva@oitracon.fi

www.oitracon.fi

60 Kuljetus & Logistiikka


Karjala MM2012-kisaolut

nostaa kisastudioiden

lätkähuumaa

Karjala, sekä kiekkoleijonien että Jääkiekon

MM-kotikisojen yhteistyökumppani,

esitteli kevään kotikisojen kunniaksi

kisastudioiden virallisen oluen. Karjala

MM2012-kisaolut on jälkihumaloitu,

runsaasti vaahtoava olut, joka kannustaa

kiekkoleijonia niin ravintoloissa kuin

kotikatsomoissa.

Keväällä koetaan todellista lätkähuumaa,

kun kultaleijonat kohtaavat vastustajansa

MM-kotikisoissa. Karjala, reiluluonteinen

suomalainen olut, on jälleen

vahvasti mukana siivittämässä Leijonia

menestykseen.

Karjala MM2012-kisaolut luo tunnelmaa

niin ravintoloissa kuin

kotikisastudioissa. Kisaolut

tulee kauppoihin ja

ravintoloihin 0,33 litran

lasipullossa sekä 0,5 litran

tölkissä, josta on saatavana

myös 6-pack.

Ravintoloihin kisaolut

saapui jo helmikuussa,

kauppoihin se saapuu

19.3. alkaen. Karjala

MM2012-kisaolutta on

saatavilla rajoitettu erä

kevään ajan.

Ixonos julkisti

älypuhelinalustan

Mobiilivalmistaja Ixonos on lanseerannut

Android 4.0 –käyttöjärjestelmällä

toimivan älypuhelinalustan. Ixonos

Smartphone Platform on kehitetty silmällä

pitäen muun muassa kuluttajabrändejä,

jotka suunnittelevat älypuhelimen

lanseeraamista ja tähtäävät mataliin

kokonaiskustannuksiin.

- Voimme kehittää älypuhelimia asiakkaiden

toiveiden mukaisesti käyttämällä

alustaamme laitteen perustana

sekä täydentäen sitä käyttöliittymän

räätälöinnillä, Ixonosin Mobile Devices

–yksikön johtaja Folkert Wierda kertoo.

Asiakasyritykset voivat ryhtyä joko

yhteiseen tuotekehitysprojektiin Ixonosin

kanssa tai antaa Ixonoksen toimittaa

niille valmis tuote. Asiakkaat voivat vaikuttaa

myös tuotteeseen sisällytettäviin

teknologioihin, sillä räätälöinti mahdollistaa

monien eri laitteisto- ja ohjelmistovaihtoehtojen

hyödyntämisen.

- Niille asiakkaille,

jotka haluavat

hyötyä erityisen

lyhyestä markkinoilletuontiajasta,

voimme kehittää

tuotteen tehden

vain pieniä muutoksia

alustaan.

Näin asiakas saa

laitteen vain muutamassa

kuukaudessa,

Wierda

lupaa.

www.ixonos.com

Kuljetus & Logistiikka 61


Jukka Hildén

Patrik Sjöberg

Uffe Holm

Mariann Thomassen

Maailman ensimmäinen

FACEBOOK-TYKKÄYSTEN VOIMIN

KULKEVA AUTOKISA

Nissan Rumble on vauhdikas kilpailu, jossa pohjoismaiset

joukkueet kilpailevat toisiaan vastaan julkkiskapteenin johdolla.

Kyseessä on maailman ensimmäinen tosi-tv-show, jonka

jaksot esitetään vain Facebookissa. Neljä tiimiä ajaa Nissanin

crossovereilla eri puolilla Pohjoismaita etenevässä kisassa

seitsemän päivän ajan. Mielenkiintoista on se, että autoja

liikuttavat fanien Facebook-tykkäykset.

Jokaista tiimiä voi seurata Facebookissa

omilla sivuillaan, jonne

tulee jatkuvalla syötöllä statuspäivityksiä,

kuvia ja videoita tien

päältä. Tiimit saavat kisan aikana erilaisia

tehtäviä suoritettavaksi. Yleisö voi käydä

tykkäämässä suosikkitiiminsä Facebookpäivityksistä,

ja tällä tavoin antaa tiimille

lisäkilometrejä ja mahdollistaa heidän

etenemisen reitillä. Iltaisin päivän erikoistehtävästä

ja muista tapahtumista tulee 20

minuutin mittainen koostelähetys, joka on

katsottavissa Facebookissa.

Rumble tarjoaa taatusti hyviä kaksintaisteluja

rakkaimpien naapuriemme eli

ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten

kanssa. Tiimien vauhdikkaat kapteenit takaavat

sen, että koko ajan tapahtuu, eikä

jekuilta säästy taatusti kukaan.

Kilpailu starttaa Kööpenhaminasta 8.

maaliskuuta. Reitti kiertää Göteborgin, Oslon,

Lillehammerin, Kapellskärin, Naantalin,

Tampereen ja Helsingin kautta Tukholmaan.

Voittaja julkistetaan 15. maaliskuuta

Tukholmassa. Voittajajoukkue pääsee lahjoittamaan

10 000 euroa haluamaansa hyväntekeväisyyskohteeeseen.

Kisakalustona neljä Nissan-crossoveria

Ainutlaatuinen kilpailu tarvitsee ainutlaatuiset

autot. Jokainen tiimi ajaa Nissan

crossoverilla: Qashqailla, Qashqai +2:lla,

Jukella tai Muranolla.

”Nissan Rumble on täysin uudenlainen

online-ralli”, sanoo viestintäjohtaja Taina

Erkkilä Nissan Nordic Europelta. ”Nissan

haluaa tarjota innovaatioita ja jännitystä

kaikille, ja tämä kilpailu on hyvä esimerkki

tavastamme toimia. Crossovereillamme

on kaikki ominaisuudet mitä tässä kisassa

tullaan tarvitsemaan - niin maaston kuin

kaupunkiajo-ominaisuuksien suhteen.

Jokaisen tiimin tehtävä on ajaa reitti sujuvasti

läpi, suorittaa heille annetut tehtävät

ja taistella voitosta.”

Jukka Hildén lupaa päihittää ainakin

ruotsalaiset

Suomen joukkueen kapteeni Jukka Hildén

sai paljon hakemuksia etsiessään itselleen

sopivaa kartturia. Valinta on nyt tehty, ja

Jukan apuna muiden tiimien päihittämisessä

on espoolainen Joonas Puttonen.

Suomen joukkuetta luotsaava Jukka

Hildén uskoo tiimin tarjoavan hyvän

vastuksen muille. "Lähetään pilke silmäkulmas

haastamaan muita maita. Tarkootuksena

ois hämmentää mahdollisimman

paljon muita joukkueita, erityysesti keskittyen

Ruottalaasiin", Hildén virnistää.

Suomen joukkueen apukuljettaja, espoolainen

Joonas Puttonen on innoissaan

viikon mittaisesta pestistä. "Kun kuulin

tästä ensimmäistä kertaa radiossa ajattelin,

että tuo on ihan tehty mulle", Puttonen

muistelee. "Tykkään ajaa autoa ja

Rumblessa pääsee vielä kilpailemaankin,

erityisesti ruotsalaisia vastaan. Meidän

joukkueen valttikortti on se, että me ollaan

vähän hullumpia kuin muut. Jossain

mainoksessa Jukka taisi tosin etsiä naispuolista

kartturia, mutta saakin nyt tiimiinsä

tällaisen karvanaaman", Puttonen

nauraa.

Julkkiskapteenien apuna muun muassa

jokamiesluokan ennätysnainen

Tanskan tiimiä luotsaa stand up-koomikko

Uffe Holm, joka on käynyt Jukan kanssa

jo kiivasta ennakkopeliä Facebookissa.

Kartturinaan Uffella on viisivuotiaasta

asti kartingia harrastanut Nikolaj Jacobsen.

Ruotsin tiimiä johtaa entinen korkeushyppääjä

Patrik Sjöberg. Kartanlukijana

hänellä on eniten ruotsinmestaruuksia jokamiesluokassa

voittanut nainen, Jennika

Jennerfors. Norjan joukkueen kapteenilla,

rock-laulaja Mariann Thomassenilla

on puolestaan tukenaan musiikkialan ammattilainen

Billy Cockroach.

Aikataulu

Kööpenhamina

Sturup Raceway

Göteborg

Oslo

Lillehammer

Tampere

Helsinki

Tukholma

8. maaliskuuta

9. maaliskuuta

10. maaliskuuta

11. maaliskuuta

12. maaliskuuta

13. maaliskuuta

14. maaliskuuta

15. maaliskuuta

Paikat ja ajat nähtävissä tarkemmin

osoitteessa www.nissanrumble.fi

62 Kuljetus & Logistiikka


SUPERKAUPPA.FI

TARVIKKEITA TÄHÄN PÄIVÄÄN!

Superkaupan tutustumistarjous!

Tarjoamme kaikille Kuljetus & Logistiikka -lehden lukijoille 5 euron lahjakortin

verkkokauppaamme. Saat edun käyttöösi syöttämällä koodin “SUPERLOGISTIIKKA”

verkkokaupan ostoskorissa. Etu on voimassa yli 30 euron tilauksiin 31.5.2012 saakka.

Superkauppa on 100% kotimainen, teknisten laitteiden, lahjaesineiden ja

lifestyle-tuotteiden verkkokauppa. Löydät meidät osoitteesta www.superkauppa.fi


ROUTE 66

Legenda Elää !

Koe Kon-Tikin ja Professori

Markku Henrikssonin kanssa

Amerikan historiallisin tie.

11.08. - 26.08. 2012

REITTI:

Chicago - Albuquerque lentäen!

Albuquerque - Santa Fe - Grants -

Holbrook - Flagstaff -

Grand Canyon - Needles - Pasadena -

Hollywood - Los Angeles

Lennot:

Helsinki - Chicago - Alququerque

Los Angeles - Helsinki

OTA YHTEYTTÄ

09 - 621 25 25

kontiki@kontiki.fi

www.kontiki.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!