11.07.2022 Views

Kuljetus & Logistiikka 6 / 2009

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OPTIMISMIA

SUKELLUKSEN

JÄLKEEN

Sijoitus-Invest 2009

-messujen tunnelmia

KOULUTUS

TYÖNANTAJAN

JA VALTION

YHTEISTYÖ-

HANKINTANA

NAVIGAATTORI VAROITTAA

MATALISTA SILLOISTA

& PAINORAJOISTA


MITTATILAUSTYÖNÄ

AMMATTIKUSKEILLE!

Navigon-navigaattoripaketti sisältää 40 Euroopan maan kartat

ja upouuden Navigon Truck Navigation -ohjelmapäivityksen, joka

kertoo parhaan reitin perille huomioiden autosi mitat, painon ja

esimerkiksi kuljetettavan lastin erityispiirteet. Pakettiin kuuluu

kotilaturi ja kantolaukku.

UUTUUS!

Navigon Truck Navigation

huomioi mm. autosi mitat

ja fyysiset rajoitukset

sekä paikalliset lait ja

varoitukset. Voit myös itse

raportoida lisäyksistä kartalle

ja luoda jopa 20 erilaista

profiilia.

Navigon-navigaattoripaketti

Malli 6310 • Navigon Truck Navigation -ohjelmapäivitys

• Kotilaturi ja suojalaukku • Älykäs kolmiulotteinen paikannus!

• Uudet City View3D, Landmark View3D ja Reality View Pro

-toiminnot tekevät kartan hahmottamisesta ja suunnistamisesta

entistä helpompaa • 40 Euroopan maan kartasto • Huipputason

ääniohjaus 2.0 • Kaistavalinta- ja poistumiskaistaopastus • Ajonopeuden

tarkkailutoiminto • Kiinteiden tutkien varoitin • Destia

TMC -liikennetiedotteiden ansiosta säästät aikaa ja polttoainetta

• 4,3 tuuman laajakuvanäyttö • 2 vuoden takuu

NORM. 467,90

SÄÄSTÄ 68,90

www.veikonkone.fi


Kirjoittaja: Pauli Juuti

Turun logistiikkakeskus

valmistui täyteen

mittaansa 4

Huipputeknologiaa

metsässä 8

Toyota - trukkien

edelläkävijä

40 vuotta 11

Koulutus työnantajan

ja valtion

yhteishankintana 12

Lyökin Pooki

ei petä 16

Volvo testaa

uuden hybridi

jätekuorma-auton 18

Navigaattori varoittaa

matalista silloista

ja painorajoista 22

Lentosimulaattorilla

Afrikkaan 26

IKÄJOHTAMISELLE

on yhteiskunnallinen tilaus

Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyvä

kansa. Missään muussa Euroopan

maassa väestö ei vanhene yhtä nopeasti

kuin meillä. Syitä tähän kehitykseen on

monia. Keskeisimmät syyt liittyvät sodanjälkeisten

suurten ikäluokkien poikkeukselliseen

suuruuteen ja ihmisten

elämäniän odotusten pitenemiseen.

Väestön ikääntymisen myötä ns. huoltosuhde,

eli työntekijöiden määrä/huollettava

uhkaa kääntyä maassamme muita

maita epäedullisempaan suuntaan. On

arvioitu, että vuonna 2025 EU-maissa olisi

keskimäärin noin 1,75 työntekijää/huollettava,

kun vastaavana aikana Suomessa

olisi noin 1,5 työntekijää/huollettava.

Tämä kehitys on huomattu maassamme

varhain. Viimeisten 10 – 15 vuoden aikana

on tehty lukuisia toimenpiteitä työssä

käyvän väestön eläkkeelle lähtemisiän

pidentämiseksi. Aluksi liikkeellä olivat

tutkijat, jotka herättelivät organisaatioita

huomaamaan ikäjohtamisen merkityksen.

Pian tämän jälkeen myös päättäjät

huomasivat ongelman ja käynnistivät

lukuisten eri ministeriöiden yhteisvoimin

erilaisia ikäjohtamiseen liittyviä ohjelmia.

Viime aikoina on eläkelainsäädäntöä

muutettu niin, että se suosii henkilöitä,

jotka lähtevät eläkkeelle tavanomaista

myöhemmin.

Tehdyt toimenpiteet ovat nostaneet

keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää

58 vuodesta nykyiseen noin 59,4 vuoteen.

Jo tehdyt toimenpiteet eivät kuitenkaan

ole riittäviä. Valtiovallan toimenpiteiden

ohella myös organisaatioissa olisi tehtävä

entistä terävämpiä toimenpiteitä eri ikäisten

hyvän henkilöstöjohtamisen eteen.

HYVÄ IKÄJOHTAMINEN ON IHMISTÄ

ARVOSTAVAA, KESKUSTELEVAA JOHTAMISTA

Ikäjohtamisen perustana on iän huomioon

ottaminen johtamisessa. Tämä tarkoittaa ,

että ikäjohtaminen kohdistuu kaikenikäisiin,

ei vain ikääntyneisiin ihmisiin.

Ihmisten odotukset työltä muuttuvat

iän myötä. Nuori ihminen haaveilee tietystä

alasta ja ammatista. Kouluttauduttuaan

työhön ja saatuaan tietyn ammatin,

hän haluaisi kokeilla erilaisissa tehtävissä

löytääkseen itselleen sopivan työn. Mikäli

tämä ei ole mahdollista, hän törmää

ennen pitkää eräänlaiseen ristiriitaan

jonka käynnistävänä voimana on sen

pohtiminen, että ”tätäkö tämä onkin?”

Keski-iässä ihminen haluaa itselleen

mahdollisimman korkean aseman. Tähän

häntä ajavat perheen perustamiseen ja

lisääntyneisiin taloudellisin paineisiin liittyvien

vaateiden ohella tarve tulla joksikin.

Keskeinen mittari näissä pyrkimyksissä

selviämiselle on, missä määrin ihminen

kykenee kohtaamaan oman rajallisuuteensa

ja haavoittuvuutensa tekemiensä

valintojen seurauksena.

Ikääntyvä ihminen ei ehkä enää pyri

eteenpäin samalla intensiteetillä kuin

hänen keski-ikäinen kollegansa, mutta

ikääntyvä ihminen on valmis panostamaan

entistä enemmän työhönsä ollakseen hyödyksi

työyhteisölle. Ikääntyvän ihmisen

mieleen tulee jossakin vaiheessa väistämättä

myös kysymys työstä luopumisesta.

Mikäli hän kokee, ettei häntä arvosteta

työssä ja ettei työ tarjoa hänelle mielekästä

tapaa rakentaa omaa identiteettiään,

hän saattaa olla valmis luopumaan työstä

ja alkaa rakentaa identiteettiään entistä

enemmän muiden elämänalueiden kautta.

Mikäli organisaatiot aikovat taistella

ihmisten työurien pidentämisen puolesta,

on niiden opittava näkemään elämä

ihmisten silmin ja kyettävä arvostamaan

ihmisiä ja heidän pyrkimyksiään. Tämä

merkitsee sitä, että organisaatioiden on

opittava kehittämään kylmän laskelmoivien

systeemien sijalle entistä ihmiskeskeisempää

henkilöstöjohtamista.

Optimismia

sukelluksen

jälkeen 26

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Puh. +358 2 2444 110. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Saarinen, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

JAKELU Itella Oyj • ISSN 1458-086

Kuljetus&Logistiikka 3


Schenkerin Turun logistiikkakeskuksen strategiset mitat

ovat 90 metriä x 343 metriä.

4 Kuljetus & Logistiikka


Teksti ja kuvat: Jyrki Tuominen

Kokoa lähes viiden jalkapallokentän verran

DB Schenkerin

Turun logistiikkakeskus

valmistui

täyteen mittaansa

Turun sataman Ovakon alueella sijaitsevassa DB Schenkerin hulppeassa logistiikkakeskuksessa

juhlittiin 10 000 neliön laajennusosan valmistumista marraskuun alussa. Lähes 33 000 neliön hallin

tulevaisuus näyttää valoisalta. Keskus on varattu jo nyt täyteen ja kuljetustoiminnan näkymien

odotetaan pikkuhiljaa kirkastuvan.

Schenkerin Turun logistiikkakeskusta ryhdyttiin laajentamaan

samaan aikaan kun maailmantalous kääntyi

laskuun. Nyt se valmistui hetkellä, jolloin esimerkiksi vientilukujen

käänne on aivan käsillä.

- Valitettavasti vielä ei näy suurta kasvua, mutta toiminta

ei enää laske. Odotetaan, mitä talvi tuo tullessaan, , Schenker

Cargon toimitusjohtaja Jouni Sopula toteaa toiveikkaana.

Alihankkijoineen noin 50 henkeä työllistävässä Schenkerin

logistiikkakeskuksessa on kuitenkin tohina päällä. Tavaraa

siirtyy kymmenien metrien pituisiin hyllyihin ja lastauslaitureilla

odottaviin perävaunuihin. Schenkerin asiakkaat ovat ottaneet

keskuksen hyvin vastaan ja tilat on täyteen varattu.

Kymmeneen lohkoon jaettu terminaali yhdistää harvinaisella

tavalla neljä kuljetusmuotoa: maantie-, lento-, meri- ja rautatiekuljetukset.

- Turun logistiikkakeskuksesta löytyy kaikki, mitä logistiikka

pystyy tarjoamaan Sopula iloitsee.

EXXONMOBIL HYÖDYNTÄÄ LOGISTIIKKAKESKUSTA

Logistiikkakeskuksen pääasiakkaita on ExxonMobil Oy. Naantalin

voiteluainetehtaan varastotoiminnat on ulkoistettu Schenkerin

logistiikkakeskukseen.

Parhaimmillaan keskuksen kautta lastataan päivittäin lähes

30 rekkaa ExxonMobilin tuotteilla.

- Suomella on tärkeä merkitys tuotteidemme idänviennissä.

Yhteistyö DB Schenkerin kanssa auttaa edelleen kehittämään

toimintoja Itä-Euroopan maihin. Haluamme keskittyä omaan

osaamisalueeseemme, voiteluaineiden valmistukseen, Exxon-

Mobil Finlandin toimitusjohtaja Yrjö Jalasvirta kertoo.


Kuljetus & Logistiikka 5


Turun Sataman toimitusjohtaja Christian Ramberg,

ExxonMobil Finlandin toimitusjohtaja Yrjö Jalasvirta ja

Schenker Cargon toimitusjohtaja Jouni Sopula ovat

tyytyväisiä uuden logistiikkakeskuksen mahdollisuuksiin.

ExxonMobilin tuotteet liikkuvat vauhdilla

logistiikkakeskuksen kautta.

TURUN SATAMAN ASEMA LOGISTISENA KESKUKSENA VAHVISTUU

Turun Sataman toimitusjohtaja Christian Rambergin mukaan DB

Schenkerin logistiikkakeskus on keskeinen osa sataman toimintoja.

Turun satamassa on tehty määrätietoista työtä logistiikkatoimintojen

kehittämiseksi. Yhteistyö Schenkerin kanssa on sujunut

hyvin ja uusi logistiikkakeskus vahvistaa Turun sataman

toimintaa tavaraliikenteen keskuksena.

Ramberg näkee, että investointi logistiikkakeskukseen myös

ajoitettiin oikein.

- Vaikka talous ei ole viime aikoina kehittynyt suotuisasti

Schenkerillä oli uskallusta lähteä kaukonäköisesti liikkeelle.

Uskon, että logistiikkakeskus valmistui nyt juuri oikeaan aikaan.

Keskuksen rautatie hyödyntää keskieurooppalaista ja hieman

leveämpää suomalais-venäläistä raideleveyttä. Kaksoisraiteet

mahdollistavat tehokkaan kansainvälisen kauttakulkuliikenteen

Turun satamasta Venäjälle ja päinvastoin, muualle Eurooppaan.

- Sama raideleveys Venäjän kanssa on selvä etu Suomelle.

Muutenkin raidekuljetusten kehitys näyttää erittäin hyvältä. Pitkillä

kuljetusmatkoilla rautatiekuljetukset ovat kokonaistaloudellisesti

hyvä ratkaisu, Ramberg huomauttaa.

Investoinnit Turun satamassa jatkuvat myös tulevaisuudessa.

Ruotsin postin omistama Posten Logistik SCM Oy keskittää

kaikki Turun toimintansa Turun Sataman alueelle rakennettavaan

noin 30 000 neliön suuruiseen logistiikkakeskukseen.

Logistiikkakeskuksen odotetaan valmistuvan vuoden loppuun

mennessä.

Jatkossa Turun sataman kehittämisen painopiste on Pansion

alueella, missä kenttätilan ja laitureiden rakentaminen jatkuu.


6 Kuljetus & Logistiikka


Seuraava Power Truck Show on 6.-7. 8. 2010

Alahärmän Power Parkin ympäristössä

Power Truck Show on kuljetusalan

suuri show- ja ammattimessutapahtuma

Suomessa. Vuoden 2009

tapahtuma onnistui erinomaisesti.

Kymmenet tuhannet kävijät tutustuivat

aurinkoisessa Härmässä kuljetusalan

viimeisimpiin uutuuksiin

- kuljetuskalustoon, kori- ja kärryvalmistajien

tuotteisiin, varusteisiin,

lisälaitteisiin, tarvikkeisiin ja palveluihin

- sekä tietenkin Pohjois-

Euroopan komeimpiin rekkoihin.

www.powertruckshow.fi

Viking Linelle Suomen Laatupalkinto 2009

Viking Line Abp on voittanut

tämänvuotisen Suomen Laatupalkinto

-kilpailun. Suomen

Laatukeskus - Excellence

Finlandin vuosittain jakama

Suomen Laatupalkinto myönnetään

Suomessa toimiville

organisaatioille tunnustuksena

erinomaisuudesta toiminnan

laadun ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Viking Linelle palkinto

myönnettiin suurten yritysten ja liiketoimintayksiköiden sarjassa.

“Suomen Laatupalkinto 2009 on merkittävä tunnustus Viking

Linen pitkäjänteiselle ja systemaattiselle laadun kehittämistyölle.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioinnin perusteella myönnetty

palkinto osoittaa, että olemme oikealla tiellä turvallisuus- ja ympäristöjohtamisjärjestelmistä

alkaneessa sekä johtamisen ja palvelujen

laadun kehittämiseen EFQM-mallin mukaisesti johtaneessa

työssämme”, sanoo Viking Linen toimitusjohtaja Nils-Erik Eklund.

Keski-Suomen Innosuomi-palkinto 2009

ja palkitsemisperusteet

1. PALKINTO: STAFIX OY LIIMATON TARRA

Stafix Oy on perustettu helmikuussa 2007 tuotteistamaan sähköisesti

varattu kalvo, joka kiinnittyy puhtaalle ja kuivalle pinnalle

ilman liima-aineita. Tuotteen alkuperäinen teknologia on aiemmin

keksitty VTT:llä.

100-prosenttisesti kierrätettävä Stafix® kalvo edustaa materiaali-

ja energiatehokkuutta parhaimmillaan. Jos tuotteen hävittää

sekajätteenä, se ei päästä ilmakehään myrkyllisiä kaasuja. Kalvot

voidaan käyttää moneen kertaan uudelleen mm. mainos- ja viestintämateriaalina.

Pintoihin ei jää liimajäämiä, joten vettä ja myrkyllisiä

kemikaaleja pintojen pesuun ei käytön jälkeen tarvita. Yrityksen

liikevaihdosta lähes 80 prosenttia koostuu blankoista arkeista ja

loppuosa ikkunatarroista tai muista painetuista

tuotteista.

Stafix on erittäin kansainvälinen yritys.

Työntekijöitä on seitsemän, jotka edustavat

kuutta eri kansallisuutta. Yrityksen

liikevaihdosta noin 70 prosenttia tulee

Pohjoismaiden ulkopuolelta. Tärkeimmät

vientimaat ovat Saksa, Ranska, Sveitsi,

Espanja, Ruotsi, Slovenia ja Ecuador.

Stafix® on rekisteröity tavaramerkki Suomessa

ja Euroopassa. Yritys on osa WWF

Green Office verkostoa. www.stafix.fi

ALAN

Teksti ja kuvat: Tero Tuisku

UUTISET

& AMMATTILAISET

myös verkossa

www.kuljetusjalogistiikka.com

Kuljetus & Logistiikka 7


Teksti: Virpi Adamsson

HUIPPU-

TEKNOLOGIAA

METSÄSSÄ

8 Kuljetus & Logistiikka


Puun matka metsästä tien varteen kulkee

nykyteknologian avulla kevyesti. Tämän

päivän metsuri ohjaa hakkuukoneen hytissä

tapahtumia kuin Nintendo-peliä.

Koneen valtava koura tarttuu juuresta yli

kymmenmetristä mäntyä. Muutamassa

sekunnissa puolimetriä halkaisijaltaan oleva

puu syöksyy kouran läpi ja on oksittuna ja

paloiteltuna siisteissä pinoissa.

Kemiöläinen Christian Blomqvist on metsäkoneyrittäjä

toisessa polvessa. Kolmikymppinen mies on tehnyt

metsätöitä jo 14 vuotta. Vuonna 2000 isän yritys Blomqvist

Forest Ab siirtyi hänen nimiinsä.

– Minulla on ollut kolme uutta hakkuukonetta sen

jälkeen. Se on järkevintä. Jos tulee isompi remontti,

saan vielä täystakuun. Siksi vaihdan konetta joka

kolmas vuosi.

Christianin uusin hankinta on ajokone, joka kerää

hakkuukoneen pilkkomat puut ja ajaa ne tien varteen.

Näin yritys pystyy tarjoamaan koko puun korjuuketjun.

Blomqvist Forest Ab käsittelee normaalisti 50 000 kuutiota

puuta vuodessa. Se on puolet Kemiössä vuosittain

hakattavasta määrästä.

MARKKINAT OVAT VIRKISTYNEET

Viime kesä oli metsäalalla hiljaista. Christian Blomqvist

joutui lomauttamaan kuljettajansa.

– Nyt markkinat ovat virkistyneet. Olen tehnyt viimeiset

kaksi kuukautta töitä tauotta.

Blomqvist liikkuu isolla hakkuukoneellaan saaristossa

kätevästi lauttojen avulla. Yllättävän siron näköinen

Moto painaa 24 tonnia, sen lisäksi lautoille mahtuu

vielä autojakin.

Monta konetta on Suomessa seisonut leutoina talvina

käyttämättä, koska metsämaasto on ollut liian pehmeää

ison koneen liikkua.

– Meillä on täällä saaristossa onneksi kova maasto,

olen koko ajan päässyt liikkeelle ja töihin.

Kova pakkanen on hankala hakkuukoneen käyttäjälle.

Metalli ja sähköjohdot ovat äärimmäisen jäykkiä.

– Silloin on hyvä, jos kone pyörii yötä päivää ja pysyy

lämpimänä.

OHJAINSAUVAT JA NÄYTTÖRUUTU

Maa- ja metsätalous on täynnä korkeaa teknologiaa

siinä missä muutkin elinkeinoalat. Moton eli monitoimikoneen

hytti on täynnä elektroniikkaa. Silmien alla

on iso näyttöruutu, jota ohjataan näppäimistön ja hiiren

avulla. Tämän lisäksi konetta käytetään tietokonepeleistä

tuttujen molempien käsien ohjainsauvojen avulla.

Christian Blomqvistin koneessa on käytössä Timbermatic

300-järjestelmä.

– Kun palsta on hakattu, lähetän tiedot tehtaalle ja

pomolle. He tietävät siten heti laittaa minulle ja apumiehille

tilin. Myös tukkiauto saa tiedon odottamassa

olevista lasteista.

Tiedonsiirron ja ohjelmien avulla Timbermatic tekee

hakkuukoneesta pienen toimiston, josta löytyvät niin

sähköposti, cd-asema, tulostin kuin muistikortti. Internetiin

pääsee työaikana tarvittaessa.

– Voisin pelata pasianssiakin, jos vain olisi aikaa. ■

Kuljetus & Logistiikka 9


Vaihdoitko bensa-auton dieseliin

– keskity tankkaamiseen!

Yhä useammat autoilijat

ovat vaihtaneet bensiinikäyttöisen

autonsa dieselautoon.

Suuntausta on

vauhdittanut autoverouudistus.

Nyt jo noin puolet

uusista henkilöautoista on

dieseleitä. Erityisesti uuden

dieselautoilijan on syytä olla

tarkkana huoltoasemalla

tankatessaan, ettei epähuo- miossa laita

bensiiniä dieselautoon, muistutetaan Öljy- ja

Kaasualan Keskusliitosta.

Bensiinin tankkaaminen epähuomiossa

dieselautoon on mahdollista, koska moottoribensiinin

täyttöpistooli mahtuu dieselauton

polttoaineen täyttöaukkoon. Jos autoilija on

pitkään ajanut vain bensiinikäyttöisellä ajoneuvolla,

voi tällainen tankkausvirhe tapahtua

tuoreelle dieselautoilijalle ”vanhasta

tottumuksesta”.

Mikäli tankkausvirhe pääsee tapahtumaan,

ei dieselajoneuvon moottoria saa käynnistää

eikä autoa ajamalla siirtää pois tankkauspaikalta.

Pienikin moottoribensiinimäärä

dieselöljyn joukossa muuttaa tuotteen leimahduspistettä

ja voi aiheuttaa dieselmoottorin

vaurioitumisen.

Auto on siirrettävä pois tankkauspaikalta

työntämällä tai hinaamalla,

ja tankkausvirheen jälkeen

dieselajoneuvon polttoainejärjestelmä

on asianmukaisesti

tyhjennettävä.

Tällaisessa tilanteessa on

aina syytä, etenkin uuden

dieselajoneuvon ollessa

kyseessä, ottaa yhteyttä

lähimpään merkkihuoltoon.

Autoa huoltoasemalla tankattaessa on

yleensäkin syytä keskittyä vain tankkaamiseen,

korostetaan keskusliitosta.

-Tankkaamiseen liittyviä turvallisuusohjeita,

mm. matkapuhelimeen puhumisen

välttämistä samaan aikaan, ei ole annettu

turhan takia. Auton tankkaaminen vie sen

verran lyhyen ajan, että siksi ajaksi voi unohtaa

muut asiat, kuten vaikkapa kännykkään

puhumisen, ja katsoa, että ottaa polttoainetta

varmasti oikeasta letkusta, toteaa varatoimitusjohtaja

Pekka Huttula Öljy- ja Kaasualan

Keskusliitosta.

Bensiinikäyttöiseen autoon ei voi vahingossakaan

tankata dieselöljyä, koska bensiinikäyttöisen

auton tankkausaukko on

halkaisijaltaan pienempi, eli dieselpolttoainepistooli

ei siihen sovi.

Kuva: Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto

LED-päiväajovalot

Philips tuo markkinoille pitkäikäiset ja

energiatehokkaat LED-päiväajovalot. Kirkkaat,

kestävät ja helposti asennettavat valot

voidaan asentaa lähes kaikkiin henkilöautoihin

sekä ammatti- että yksityiskäyttöön.

Philipsin kehittämä ainutlaatuinen

LUXEON® LED -teknologia tarjoaa autoilijalle

markkinoiden kirkkaimmat ja auton

koko eliniän kestävät LED-päiväajovalot*.

Valointensiteetti on yli kaksi kertaa tehokkaampaa

6000 Kelvinin valkoisen valon

johdosta. Lisäksi uudet LED-päiväajovalot

kuluttavat 13 kertaa vähemmän energiaa

normaaleihin päiväaikaan käytettäviin

halogeenilamppuihin verrattuna.

ELÄMÄNPELASTAJAT.

Dräger Alcotest 3000 ja alkolukko Interlock XT

Dräger Interlock XT on helppokäyttöinen ja ainoa EN-hyväksytty valvotun ajooikeuden

alkolukko. Sen avulla kuljetusyhtiö voi lisätä kuljettajiensa, matkustajiensa

ja muiden tielläliikkuvien turvallisuutta sekä parantaa työilmapiiriä ja

yrityskuvaansa.

Dräger Alcotest 3000 on alkotesteri hintaluokkaan, jossa ei ole ennen totuttu u

näkemään vastaavaa laatua ja tarkkuutta. Se on täydellinen valinta yksityishenkialöille,

jotka haluavat itse saada luotettavaa tietoa veren alkoholipitoisuudesta.

Tee kuten yhä useammat yritykset nykyään

– hanki palvelukseesi todelliset elämänpelastajat.

www.kaha.fi

10 Kuljetus & Logistiikka


Kahden tonnin

nestekaasutrukit

lastaustyössä

Lahden panimolla

vuonna 1971.

Trukit ovat autojen

tavoin kehittyneet

valtavasti 40 vuodessa.

Toyotan nykytrukit

sisältävät paljon

käyttöä helpottavaa

automatiikkaa ja

turvallisuutta lisääviä

ratkaisuja, kuten aktiivinen

ajonvakautus- ja

mastonhallintajärjestelmä

SAS System of

Active Stability).

Toyotan trukkeja on tuotu Suomeen vuodesta

1969 eli melkein yhtä kauan kuin konsernin

autoja. Neljässä vuosikymmenessä Toyota Material

Handling Finland Oy:stä on kehittynyt johtava

materiaalinkäsittelylaitteiden sekä niihin liittyvien

palvelujen toimittaja Suomessa.

Toyota - trukkien edelläkävijä 40 vuotta

Trukinmyyjästä materiaalinkäsittelyratkaisujen

toimittajaksi

Yksi kehityksen virstanpylväitä oli, kun emoyhtiö Toyota

Industries Corporation vuonna 2000 osti maailman suurimman

varastotrukkivalmistajan BT:n.

Yritykset yhdistyivät vuonna 2006 Toyota Material Handling

Groupiksi. Yritysjärjestelyjen myötä yhdistettiin Toyotan ja BT:n

pitkään toimineet maaorganisaatiot myös Suomessa.

– Yhteensä olemme toimittaneet jo lähes 20 000 trukkia Suomeen,

ja juhlavuottaan viettävä Toyota on ollut vastapainotrukkien

markkinajohtaja jo 70-luvun alkuvuosista lähtien, toimitusjohtaja

Juhani Kaitila sanoo.

Suomessa yritys edustaa Toyotan vastapainotrukkien ja BT:n

varastotrukkien lisäksi myös Kalmarin vastapainotrukkeja, Manitoun

vastapaino- ja ajoneuvotrukkeja sekä Jumbon kylki- ja nelitietrukkeja.

– Niiden volyymit ovat Toyotan ja BT:n rinnalla pieniä, mutta

ne täydentävät tarjontaamme tietyissä tuotesegmenteissä ja ovat

siksi tärkeitä meille. Edustamme Suomessa myös Mecalux -varastokalusteita

eli nykyään mallistostamme löytyvät sekä materiaalin

siirtelyn välineet että varastojärjestelmät laajalla skaalalla, Kaitila

painottaa.

MARKKINAOSUUS KASVANUT

Juhani Kaitila on ollut kohta 20 vuotta Toyotan palveluksessa Suomessa,

ensin autopuolella ja vuodesta 1998 trukkipuolen toimitusjohtajana.

– Nykyisessä taloudellisesti haasteellisessa tilanteessa olemme

onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuttamme. Se osoittaa, että

asiakkaat arvostavat tarjoamaamme jatkuvuutta ja laatua sekä

kykyämme palvella kokonaisvaltaisesti, hän toteaa.

Kaitila painottaa, että 40 vuodessa yritys on muuttunut valtavasti:

puhtaasti trukkeja myyvästä organisaatiosta materiaalinkäsittelyratkaisujen

tarjoajaksi. Palvelun osuus liiketoiminnasta on

merkittävä.

– Olemme erityisesti panostaneet asiakkaille lisäarvoa tuottavien

palveluiden ja ratkaisujen sekä palveluverkostomme kehittämiseen.

Jatkamme uudelle vuosikymmenelle samalla strategialla,

koska trukit ovat yhä enemmän tuotannon osia kuin pelkästään

työvälineitä, Kaitila sanoo lopuksi. /ins ■

Kuvat: © Toyota Material Handling Finland Oy

Kuljetus & Logistiikka 11


KOULUTUS

työnantajan ja valtion

YHTEISHANKINTANA

Koulutus järjestetään työnantajan ja

työ- ja elinkeinohallinnon yhdessä

suunnittelemana, hankkimana ja

rahoittamana. Opiskelijavalinnassa työnantajalla

on keskeinen rooli.

Yhteishankintakoulutus on kolmen toisiaan

täydentävän ja eri tarpeisiin suunnatun

palvelutuotteen perhe:

RekryKoulutus – kun yrityksen tarpeisiin

ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä,

eikä lähiaikoina valmistu tarvittavia osaajia

muusta koulutuksesta

TäsmäKoulutus – yrityksen ja sen henkilöstön

tarpeisiin räätälöity ammatillinen

perus- tai lisäkoulutus. Soveltuu myös

määräaikaisiin lomautustilanteisiin.

MuutosKoulutus – työnantaja voi auttaa

taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään

löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi

lomautettuja työntekijöitään.

Koulutuksia voidaan yhdistää. Nk. vaihtovalmennuksessa toteutetaan

samanaikaisesti RekryKoulutusta ja TäsmäKoulutusta.

Koulutukseen osallistujat saavat koulutusajalta joko palkkaa tai

tietyin edellytyksin työvoimakoulutuksen koulutustukea ja ylläpitokorvausta.

Työ- ja elinkeinohallinto voi osallistua yhteishankintakoulutuksen

rahoitukseen, jos sillä turvataan työvoiman saatavuutta,

edistetään työnantajan toimintaedellytyksiä, pidennetään työuria,

säilytetään työpaikkoja ja ennaltaehkäistään työttömyyttä.

Yhteishankintakoulutuksena ei voida rahoittaa työnantajan vastuulle

kuuluvaa henkilöstökoulutusta, esim. työtehtäviin perehdyttämistä

tai yleistä ammattitaidon ylläpitämistä.

REKRYKOULUTUS

Yritys tai muu työnantaja voi

kouluttaa nykyisiä tai uusia

työntekijöitään yhteistyössä työ- ja

elinkeinohallinnon kanssa.

Näin toteutettuun

yhteishankintakoulutukseen voi

osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvä

tai yrittäjä, joka osallistuu samaan

koulutukseen työntekijöidensä rinnalla.

Lisäksi vuokratyöntekijät voivat

osallistua koulutukseen.

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos työnantaja ei löydä ammattitaitoisia

työntekijöitä, eikä alan osaajia ole valmistumassa lähiaikoina.

Työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto rahoittavat koulutuksen

hankinnan yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 30% hankintasopimuksen

mukaisesta kokonaishinnasta.

Koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin ja opiskelijat saavat

pätevyyden tiettyyn ammattiin tai työtehtävään. RekryKoulutus voidaan

suunnitella myös yhteistyössä useamman

työnantajan kanssa.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet

työllistyvät yrityksen tai esim. vuokratyövoimaa

tarjoavan työnantajan palvelukseen.

Vaihtoehtoisesti henkilöt voivat työllistyä

yrittäjinä toimeksiantosuhteeseen työnantajaosapuolen

kanssa.

RekryKoulutus on työelämälähtöistä.

Tavoitteena voi olla perus-, lisä-, täydennystai

ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus.

Koulutukseen sisältyy sekä tietopuolista

opetusta että ohjattua työssäoppimista ja

työharjoittelua.

Pääsääntöisesti koulutus kestää 3-9

kuukautta. Vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää.

Työ- ja elinkeinohallinto antaa koulutuksen suunnitteluun ja

toteuttamiseen asiantuntevan avun, osallistuu kustannuksiin ja kilpailuttaa

alalle erikoistuneen koulutuspalvelun tuottajan.

Opiskelijat valitaan yhteistyössä työnantajan sekä työ- ja elinkeinohallinnon

kanssa. Valintaan voidaan liittää soveltuvuuden

arviointia ja testejä. Valinnassa voidaan käyttää myös muita asiantuntijoita.

RekryKoulutuksena ei rahoiteta tavanomaista perehdytys- ja

henkilöstökoulutusta, jotka kuuluvat työnantajan kustannettaviksi.

TÄSMÄKOULUTUS

TäsmäKoulutus on vaihtoehto nykyisen henkilöstön koulutukseen

silloin, kun yrityksessä tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän

tai työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa päivittämistä.

Kyseessä voivat olla joko teknologiset tai toiminnalliset muutokset.

TäsmäKoulutuksella pyritään myös estämään lomautuksia tai irtisanomisia.

Koulutusta voidaan toteuttaa myös määräaikaisten lomautusten

aikana tai niiden asemesta.

TäsmäKoulutusta voivat hankkia etenkin pienet ja keskisuuret

yritykset. Myös julkinen sektori - valtio, kunnat, kuntayhtymät ja

seurakunnat - voi käyttää TäsmäKoulutusta.

TäsmäKoulutukseen voivat osallistua myös yrittäjä itse sekä

vuokratyöntekijöinä työskentelevät.

12 Kuljetus & Logistiikka


TäsmäKoulutus on yrityksen ja henkilöstön

tarpeisiin räätälöityä ammatillista perustai

lisäkoulutusta, joka tähtää ammattitaidon

kehittämiseen tulevia työtehtäviä varten.

Koulutuksessa voi myös suorittaa ammatillisten

tutkintojen osia tai koko tutkinnon.

Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet

opiskelijat sijoittuvat saman työnantajan

palvelukseen.

Koulutukseen sisältyy sekä tietopuolista

opetusta että ohjattua työssäoppimista ja

työharjoittelua.

TäsmäKoulutuksen vähimmäiskesto on

10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden.

Työ- ja elinkeinohallinto osallistuu TäsmäKoulutuksen

suunnitteluun ja kilpailuttaa

alalle soveltuvan koulutuspalvelun tuottajan.

Yritys tekee esityksen koulutukseen osallistuvista

työntekijöistään.

Opiskelijavalinnasta päättää viranomainen

sen jälkeen, kun yritys on osoittanut

TäsmäKoulutukseen henkilöt sekä perustelut

valinnalle.

TäsmäKoulutuksen rahoittavat työnantaja

sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Työnantajan

maksuosuus on 20–75 % kokonaishinnasta.

Työnantajan maksuosuus riippuu

yrityksen koosta, liikevaihdon/taseen suuruudesta

ja siitä, onko kyseessä yleiskoulutus

vai erityiskoulutus.

TäsmäKoulutuksena ei voida rahoittaa

tavanomaista perehdytys- ja henkilöstökoulutusta,

jotka kuuluvat työnantajan kustannettaviksi.

MUUTOSKOULUTUS

MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta

työntekijöidensä tulevaisuudesta

silloin, kun työt loppuvat ja yritys joutuu tuotannollisista

tai taloudellisista syistä irtisanomaan

henkilöstöään. Koulutus sopii myös

julkisen sektorin työnantajille. MuutosKoulutus

soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä

lomautetaan toistaiseksi ja paluu

aiempaan työhön on epävarmaa.

MuutosKoulutuksen rahoittavat työnantaja

sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä.

Työnantajan maksuosuus on 20 % kokonaishinnasta.

Koulutusohjelma räätälöidään osallistujien

tarpeiden mukaan. Työ- ja elinkeinohallinto

osallistuu koulutuksen sisällön

suunnitteluun ja hankkii kouluttajan. Työnantaja

sekä työ- ja elinkeinohallinto valitsevat

opiskelijat yhdessä.

MuutosKoulutuksella autetaan irtisanottuja

työntekijöitä löytämään uusi ammatti tai

työpaikka. Koulutus tähtää myös työnhakuvalmiuksien

parantamiseen. Koulutuksessa

on mahdollista suorittaa ammatillisten tutkintojen

osia tai koko tutkinto.

MuutosKoulutuksesta sijoitutaan tyypillisesti

muiden työnantajien tehtäviin tai

omaan yritystoimintaan.

Koulutuksen kesto vaihtelee 10 päivästä

kahteen vuoteen. Yleisimmin valmentava

koulutus kestä 1-3 kuukautta ja ammatillinen

koulutus 3-9 kuukautta.

MuutosKoulutus voidaan liittää muihin

yritys- ja työvoimapalveluihin, yrityksen

kehittämispalveluihin, palkkatukeen tai

oppisopimukseen.

Irtisanomistilanteissa yhteistoimintaa

työnantajan, työntekijöiden sekä työ- ja elinkeinohallinnon

välillä säätelee muutosturvaa

koskeva lainsäädäntö. ■

Kuljetus & Logistiikka 13


Eväitä hyvään ja turvalliseen

esimiestoimintaan ja kehittämiseen

Silvasti Software Oy on www-pohjaisiin tietojärjestelmiin ja tietokantakonsultointiin

erikoistunut suomalainen ohjelmistoyritys. Valmistamme

ohjelmistoja erityisesti kuljetusliikkeille. Päätuotteemme on

Ajokirja-ohjelmisto, jossa mm. ajojärjestely ja ajoneuvoseuranta.

Ajokirja-ohjelmisto voidaan räätälöidä toiveiden mukaisesti, ja sen

avulla on helppo hallinnoida ajojärjestelyn lisäksi niin tilauksia, tarjouksia

kuin myös työtuntien kirjanpitoa. Ajokirja-ohjelmisto toimii web

-pohjaisena ja on käytettävissä niin toimistolla kuin tien päälläkin.

JTO:lla olemme perehtyneet aikuisten oppimiseen ja opetusmenetelmiin.

Kouluttajamme ovat kokeneita asiantuntijoita ja vierailevia

yritysedustajia.

Poimintoja keväällä 2010 alkavista ohjelmista:

TYÖNTUTKIMUS- JA MITTAUSTUTKINTO

Mittaa, tutki, kehitä ja luo edellytykset työlle. Oikein ja ammattitaitoisesti

tehtynä ja oikein henkilöstölle informoituna työnmittaus

tuottaa yritykselle tietoa kehitysmahdollisuuksien tunnistamiseksi,

menetelmien kehittämiseksi, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Ks. www.jto.fi/tymi

JOHTAJUUSVALMENNUS JOVA

Hae eväitä, joilla vastata ihmisten johtamisen mukanaan tuomiin

haasteisiin. Valmennusohjelma soveltuu teollisuuden esimiehille, mutta

myös muille aloitteleville esimiehille. Johtajuusvalmennus JOVA

tarjoaa katsauksen kaikkiin johtamisen osa-alueisiin. Ks. www.jto.fi/jova

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUKSET

Työturvallisuuden kehittämiseksi kehitetty valtakunnallinen menettelytapa,

Työturvallisuuskortti® -koulutus soveltuu turvallisuuskoulutuksesta

ja perehdyttämisestä vastaaville henkilöille toimialasta riippumatta sekä

muille työturvallisuuden asiantuntijoille. Ks. www.jto.fi/kortti

Lisätietoja myös numerosta 010 7555 440.

Tutustu lisää ja ota yhteyttä:

www.silvastisoftware.com

Oikeaa osaamista

KOULUTUS KEHITYS www.jto.fi

Aikuisopiskelu

sijoitus osaamiseen

Ammattitutkinto omalta alalta?

Koulutusta kokonaan uudelta

alalta? Ammattitaitoa täydentäviä

opintoja?

Aloja joka lähtöön

ict

ohjaava koulutus

kauppa ja hallinto

tekniikka ja kuljetus

työpaikkaohjaajakoulutus

maahanmuuttajakoulutus

terveys, hyvinvointi ja muoti

opetusalan täydennyskoulutus

ravitseminen, matkailu ja elintarvike

Kysy lisää

puh. (02) 2633 4777

aikuiskoulutus@turkuai.fi

1.1.2010

aikuiskoulutus goes

DataCity

Lemminkäisenkatu 18

www.aikuiskoulutus.fi

14 Kuljetus & Logistiikka


MultiFor

orest

raskaan

kaluston

monikuljetusjärjestelmä

jestelmä

R

eijo Reka Kankainen

tunnetaan puutavaran

kuljetusalalla

miehenä jolta ei ideat lopu.

Uusimpana innovaationa

Reka esittelee MultiForest

raskaan kaluston monikuljetusjärjestelmän,

mikä

mahdollistaa raakapuun ja

energiapuun kuljettamisen

tuottavasti samalla käyttötarpeen

mukaan muuntuvalla

yhdistelmällä, ilman

kalliita rinnakkaiskuljetusjärjestelmiä.

Idea uuteen kuljetusjärjestelmään

syntyi Rekalla vankan

käytännön kokemuksen kautta

niin puutavaran ajosta kuin varustelustakin,

sekä monien pienten

oivallusten summana.

- Puutavaran autokuljetukset

muuttavat muotoaan ja energiapuun

ajo kasvaa kovaa vauhtia

rinnalla. Kentällä oli tarve viisaalle

ja kustannustehokkaalle

monikuljetusjärjestelmälle, kertoo

Reijo Reka Kankainen.

Rekalla on itsellä pitkä kokemus

puutavaran ajosta joten

mies tietää mitä ammattilaiset

kalustoltaan odottavat.

- Tein isäni Toivon kanssa

puutavaran kokonaisurakointia

1.

2.

Reijo Reka Kankainen on tehnyt useita puutavara-autoilijan kiireistä saapasta helpottavia keksintöjä. Nyt

Reka tuo markkinoille viisaan MultiForest raskaan kaluton monikuljetusjärjestelmän.

Metsäliitolle jo vuonna 1953,

jolloin minulla oli ikää 13 vuotta.

Silloin puut kaadettiin akustipäisellä

pokasahalla, ajettiin hevosella

laaniin ja laanista Äänekosken

tehtaalle sodasta tulleella

Opelin linja-autosta tehdyllä

puutavara-autolla. Metsässä ja

tehtaalla ajelin autolla 15 vuotiaasta,

ammattikortin sain 17

vuotiaana. Sieltä saakka niitä

ajatuksia on kuljetuskaluston ke-

hittämiseen syntynyt, muistelee

Reka.

Ja kuten aina, suuret ideat

vaativat pieniä ajatuksia herättäviä

tapahtumia.

- Yksi monista keksintöön

johtaneista ajatuksista syntyi

kun katselin poliisin suorittamaa

enrgiapuuyhdistelmän vaakapunnitusta

Hankasalmella. Siinä

oli taka-akselilla reilusti ylitystä

mikä tietenkin johti ylikuormamaksuihin.

Takapainoinen yhdistelmä

on myös vaikea ja jopa

vaarallinen ajettava. Toinen merkittävä

tapahtuma oli se kun poikani

Pikku-Reka leikki hiekkalaatikolla

rekka-autolla josa oli

perävaunu. Tiukassa kääntöpaikassa

Pikku-Reka nosti yhdistelmän

hännän ilmaan ja leikki jatkui,

kertoilee Reka.

Perinteinen puutavarayhdistelmä

muuttuu

kätevästi modulimittaiseksi

energiapuuyhdistelmäksi

MultiForest monikuljetusjärjestelmä

perustuu ideaan jossa

tavallinen 22 m puutavarayhdistelmä

muuttuu tarvittaessa 25,25

m modulimittaiseksi energiapuuyhdistelmäksi

tai reippaalla

kuorma-tilalla varustetuksi puutavarayhdistelmäksi,

jolla voidaan

ajaa mahdollisesti tulevaisuudessa

sallittavat jopa 70 tonnin

kuormat. Ja toki muuntuva

modulimittansen yhdistelmä

voidaan varustella myös kappaletavaran

ajoon.

- Keksintö perustuu puutavaraperävaunun

perään nerokkaalla

pikalukituksella kytkettävään

noin kolmen metrin modulijatkeeseen,

mikä nousee hydraulisesti

kuin häntä pystyyn jolloin

kääntyminen on helppoa. Modulijatkeessa

on kääntyvä pakko-ohjattu

akseli joten perävaunusta

tulee viisiakselinen. Takimmaisen

akselin ansiosta pitkä

yhdistelmä on vakaa ajettava

suurillakin nopeuksilla eikä tempovaa

liikettä synny liukkaallakaan

maantiellä. Kun häntä on

kytketty kiinni vaihdetaan vain

vetoauton ja perävaunun pankkojen

tilalle risukopit, joiden

kiinnikkeinä käytetään pankkojen

patentoitua jousipikalukkoa.

Perävaunun takimmainen risukoppi

liikkuu eteen ja taakse

pankonsiirtolaitteen avulla, kertoo

Reka.

3.

4.

5.

1. Reka varustelee huippukevyet standardi puutavarayhdistelmät 22 metrin mittaan. 2. Yhdistelmään kytketty

modulijatke helpottaa kääntymistä ahtaissa laaneissa. 3. Modulimittainen yhdistelmä 25,25 m reippaalla kuormatilalla.

4. Energiapuuyhdistelmä modulijatke ylhäällä helpottaa kääntymistä ahtaissa laaneissa. 5. Energiapuuyhdistelmä

modulimitassa 25,25 m. Nerokkaan pikalukituksen ansiosta yhdistelmä on vaihdettavissa

puutavarayhdistelmästä myös kuvan osoittamaksi energiapuuyhdistelmäksi tai kappaletavara varusteluksi.

Rekan täydelliset aluminiiset puutavara-autovarustelut ja RJ-Forest

puutavarapankot ovat ammattimiesten suosiossa.

Kuljetus & Logistiikka 15


Teksti: Virpi Adamsson

LYÖKIN POOKI

EI PETÄ

16 Kuljetus & Logistiikka


Suomen vanhin majakka Lyökin pooki

palvelee edelleen merenkulkijoita.

Nykyään turvajärjestelyissä käytettävä

elektroniikka tai kelluva merimerkki voi

joskus pettää, mutta kiinteään, maissa

olevaan merimerkkiin voi aina luottaa.

Pari vuotta sitten 250 vuotta täyttänyt Pyhämaan saaristossa

Uudessakaupungissa sijaitseva Lyökin pooki

oli vuosituhannen alussa päässyt pahasti rapistumaan.

Vanhan tunnusmerkin pelasti Ulkosaariyhdistys ry, joka osti

sen valtiolta ja ryhtyi etsimään keinoja sen pelastamiseksi.

– Melkein puolet kunnostustöistä on tehty. Edelliskesänä

rakennus sai uuden lyijykaton, iloitsee Ulkosaariyhdistyksen

puheenjohtaja Sakari Lindström.

Seuraavaksi yhdistys aikoo laittaa kuntoon yli

16 metrisen luonnonkivisen majakan kuluneen

rappauksen. Taantuma vei sponsorit, mutta

rappaustöihin toivotaan päästävän silti jo ensi

kesänä. Majakan kunnostusurakka maksaa

kokonaisuudessaan noin 80 000 euroa, joten

työ sponsoreiden löytymiseksi jatkuu.

Museovirasto edellytti koputustestiä,

jossa pookin koko pinta käytiin läpi sen

selvittämiseksi, missä määrin täysin

ehjän näköinen pinnoite on jo irronnut

majakan runkorakenteesta.

MERIMUISTOMERKIT UHATTUINA

Ulkosaariyhdistyksen perustajien mukaan saariston

korvaamattoman arvokkaat historialliset

muistomerkit saavat tuhoutua aivan rauhassa,

jos niiden olemassaoloa ei tuoda suuren yleisön

tietoisuuteen.

– Lyökin pookin ongelmana on juuri tuntemattomuus.

Kun päättäjät eivät tiedä siitä,

eivät he myöskään anna sen korjaukseen

rahaa, Lindström painottaa.

– Tämä on ainut ruotsinvallan ajalta rannikollamme

alkuperäisenä säilynyt majakka, mies hehkuttaa.

Hän muistuttaa, että monet merimerkit ovat myös alueellisen

matkailun tukipilareita.

Turismi tuo myös ongelmia. Kävijät raaputtavat mielellään

nimikirjaimiaan majakan rappaukseen.

– Kun rappauksen pinta menee rikki, pääsee kosteus tekemään

tuhojaan, varoittelee Sakari Lindström ajattelemattomia

saaristossa liikkujia. Hän on tyytyväinen, että luonnon karuus

suojelee Lyökkiä automaattisesti. Ulkosaaristossa tuulee melkein

aina vähintään navakasti.

POHJANMAAN LAIVAREITIN VARRELLA

Ulkosaariyhdistys laskee Lyökin pookin yhdeksi maamme

arvokkaimmista rakennusmonumenteista. Se on ollut elintärkeä

merenkululle. Ohjattua matkailua saaristossa yrittäjänä

tarjoava Sakari Lindström liikkui ammattilaisena Lyökin pookin

maisemissa pitkään ymmärtämättä vanhan merimerkin arvoa.

– Olen ajanut paljon kuorma-autoa ja bussia. Jossain vaiheessa

hoksasin, että tavara on kulkenut renkailla maanteitä

pitkin vasta runsaat sata vuotta, Lindström kertoo ja jatkaa,

että Lyökin pooki sijaitsee Pohjanmaan laivareitin varrella. Se

jakoi Pohjanmaalta tulevaa laivaliikennettä. Osa kääntyi Ruotsiin

ja muut tulivat luotsattua väylää pitkin Turkuun.

– Lyökin pookilla on haluttu siihen aikaan varmistaa logistiikan

turvallisuus.


Kiinteät merimerkit ovat jäämässä historiaan.

Ulkosaariyhdistys ry on ottanut asiakseen Lyökin pookin

säilyttämisen tuleville polville.

Kuljetus & Logistiikka 17


Volvo testaa uuden hybridi jätekuorma-auton

Vähemmän päästöjä ja

alhaisempi melutaso

Volvo Trucks julkistaa

nyt uuden kehitysversion

maailman ensimmäisestä

hybridi jätekuorma-autosta.

Aikaisemmista puolitoista vuotta

kestäneistä kenttätesteistä

saadut tulokset ja kokemukset

ovat huomioitu tässä uudessa

mallissa. Tämä uusilla

komponenteilla ja järjestelmillä

varustettu hybridi kuorma-auto

tullaan testaamaan Lontoossa,

Veolia Environment Servicesin

käytössä.

18 Kuljetus & Logistiikka

“30 % polttoainesäästöt, huomattavasti alhaisemmat

päästöt ja melutaso tekevät hybridistä

erittäin mielenkiintoisen vaihtoehdon.

Tästä syystä olemme halukkaita testaamaan

ja kehittämään tätä teknologiaa yhteistyössä

Volvo Trucksin kanssa.” toteaa Rob Stubbs,

Fleet Director Veolialta. Veolia on Britannian

johtava jätehuollon tarjoaja. Yritys on

jo tilannut uuden Hybridi jätekuorma-auton

Volvolta.

SAMA KONSEPTI UUDET KOMPONENTIT

Tämä on uusi kehittyneempi versio kuormaautosta,

joka on ollut kenttäkokeissa Tukholmassa

ja Göteborgissa Ruotsissa, viimeisten

kahdeksan kuukauden ajan. Myös uudessa

jätekuorma-autossa yhdistyy kaksi voimanlähdettä,

dieselmoottori ja sähkömoottori,

joita voidaan käyttää joko erikseen tai

samanaikaisesti. Kuljettaja voi itse valita

käytettävän järjestelmän ajotapahtuman tarpeiden

mukaisesti. Hän voi valita esimerkiksi

sähkömoottorin alhaisille kierrosluvuille ja

kun kierrokset ja suorituskyvyn tarve kasvaa

niin auto tarvittaessa alkaa käyttämään dieselmoottoria.

“Konsepti on sama, mutta kaikki komponentit

ja järjestelmät on uudistettu”

selittää Fredrik Bohlin, Business Manager,

Volvo Trucksilta. “Kehitystyömme on erittäin

nopeaa ja hybriditekniikka viimeisimmässä

testiajoneuvossamme on jo paljon lähempänä

valmista tuotantoon menevää ratkaisua.”

Uudessa hybridi jätekuorma-autossa on

sähköinen ohjaustehostin, täysin uusi ohjausjärjestelmä

sekä kehittyneempi akkujen

hallintastrategia, jolla voidaan optimoida

niiden tehokkuus. Jätteen lastaus ja kokoonpuristus

voidaan suorittaa kokonaan sähköllä

toimivalla, verkkovirralla ladattavalla

puristimella. Myös hybridi kuorma-auton

akku on uudentyyppinen, luotettavampi ja

omaa aikaisempaa pidemmän käyttöiän.

Fredrik Bohlinin mukaan hybridikuormaautojen

sarjatuotanto aloitetaan aikaisintaan

vuonna 2012.


KOKEMUS JOHTAA OPTIMOITUIHIN

RATKAISUIHIN

Kuorma-auton käyttötestit ovat antaneet

Volvo Trucksin tuotekehitykselle tärkeää

kokemusta jätekuorma-auton kehittämisestä.

On jo sinänsä haasteellista saada kaksi eri

voimansiirtotapaa työskentelemään yhdessä

niin että, niillä on toisiaan tasapainottava vaikutus.

“Esimerkiksi, haluttaessa minimoida polttoaineen

kulutusta voidaan lisätä sähkömoottorin

käyttöä, joka puolestaan taas vähentää

akun käyttöaikaa. Joten saavuttaakseen optimaalisen

tuloksen täytyy eri ominaisuuksia

punnita vastakkain,” kertoo Fredrik Bohlin.

“Kaikessa tässä on kysymys saavuttaa korkeat

tavoitteet suorituskyvyn, eliniän, polttoaineen

kulutuksen ja toiminnallisuuden

suhteen.”

POLTTOAINEEN KULUTUS ON

VÄHENTYNYT YLI TAVOITTEIDEN

todella tyytyväisiä, kertoo Lars Thulin, Vehicle

Development Manager Renovalta. “Sähköinen

voimansiirto tarjoaa korkeaa vääntöä

heti liikkeellelähdöstä alkaen, alhaisemman

melutason sekä päästöttömän lastaus- ja

puristusvaiheen. Testituloksemme osoittavat

että polttoaineenkulutus ja ympäristöpäästöt

ovat parempia kuin alkuun osasimme odottaa.

Olemme saavuttaneet hurjat 35 % säästöt.

Vuositasolla hybridi säästää 5250 litraa

polttoainetta tavalliseen dieselmoottoriin verrattuna…ja

olemme ajaneet ainoastaan yhtä

vuoroa.

Nyt Veolialle toimitettu jätekuorma-auto

ei ole ensimmäinen Volvo hybridi Lontoossa.

Kuusi Volvo linja-autoa on jo ollut käytössä

Lontoon kaduilla kesästä 2009. Näin meillä

on jo nyt hyvin teknisesti osaava ja motivoitunut

paikallinen huolto-organisaatio, joka on

erikoistunut palvelemaan hybridiajoneuvoja.


JO YLI 10v

RADIOPUHELINTUOTTEIDEN

MAAHANTUONTIA JA

JÄLLEENMYYNTIÄ!

RXTX-TUOTE OY

Kalevan puistotie 13, 33500 Tampere

Myynti: 03-2553 000, 03-2558 062

Myynti/Huolto: 03-3568 300

Fax: 03-2558 062

Testitulokset kaikkien Volvo hybridiajoneuvojen

osalta osoittavat, että ennalta arvioidut 30

%:n polttoainesäästöt ja hiilidioksidipäästöjen

vähentyminen ovat osoittautuneet paikkansapitäviksi.

Renova, jäte- ja kierrätysyritys

Göteborgissa, on yritys joka on testannut

hybridi jätekuorma-autoa keväästä 2008 ja

yritys raportoi jopa odotettuja suurempia

vähennyksiä.

“Tämä hybridiratkaisu on täyttänyt odotuksemme

ja kuljettajamme ovat tuotteeseen

Mullistava uutuus

- digipiirturin tietojen tallennus langattomasti

Volvo Trucksin internetpohjaisen kuljetusten tietojärjestelmä, Dynafleet Onlinen avulla voidaan

digitaalisen ajopiirturin kuljettaja- ja yritystiedot (massamuisti) tallentaa langattomasti

ja turvallisesti suoraan Volvon Dynafleet Online -järjestelmään lainmääräyksien mukaisesti.

Tämä mahdollistaa automaattisen tiedonsiirron ja tiedon tarkastelun milloin ja missä vain,

sekä helpottaa kuljettajan ja kuljetusyrittäjän päivittäistä työskentelyä.

Kuljetusyrittäjällä on aina reaaliaikainen yhteys kuljettaja- sekä itse kuorma-auton tietoihin.

“Nyt on myös mahdollista tallentaa digipiirturin tiedot automaattisesti”, kertoo Ari Anttila,

Dynafleetin tuotepäällikkö Volvo Kuorma-autoista. “Kaikki tieto tallentuu reaaliaikaisesti

Dynafleet Online -palveluun. Tämä vähentää ensinnäkin hallinnollisen työn määrää ja helpottaa

kuljetusyrittäjää noudattamaan lainmääräyksiä - yksinkertaisesti tehostaa yrityksen

toimintoja.”

Tietojen siirto tapahtuu täysin automaattisesti ilman minkäänlaista manuaalista työtä. Kuljetusyrittäjä

päättää itse kuinka usein haluaa digitaalisen ajopiirturin tietojen siirtyvän Dynafleet

Online -palveluun. Tallentaakseen kuljettaja- ja yritystiedot tarvitsee kuljetusyrittäjän syöttää

yrityskortti toimistonsa tietokoneen kortinlukulaitteeseen.

“Ajopiirturin tietojen tallennus automaattisesti

on huomattava lisäetu valita Dynafleet

Online -järjestelmä helpottamaan kuljetusyrittäjän

päivittäisiä pakollisia rutiineja. Tällä

ominaisuudella aidosti varmistamme viranomaismääräysten

vaatimukset.” lisää Ari Anttila.

Ajopiirturin kaikkien tietojen lataaminen

edellyttää digitaalisen ajopiirturin uusinta

versiota. Dynafleet Online -järjestelmä mahdollistaa

kuljettajatietojen latauksen myös

kaikista vanhemmista digitaalisista ajopiirtureista.


ALUSTAN JA JOUSITUKSEN


KORJAUKSETNOPEASTI JA

AMMATTITAITOISESTI

Jousialan ammattilainen

vuodesta 1945

Vallilan Takomo Oy

Arinatie 5, 00370 HKI

Puhelin

Vallilan

(09)

Takomo

5617 880

Oy

Nyt myös Arinatie Vuosaaren 5, 00370 satamassa, HKI

Rahtarinkatu Puhelin 09-5617880

1, 00980 HKI

www.vallilantakomo.fi

ALAN

UUTISET &

AMMATTILAISET

myös verkossa

www.kuljetusjalogistiikka.com

Kuljetus & Logistiikka 19


Scanian uusi

R-mallisto

Vuoden kuormaauto

2010

Scanian uusi R-mallisto on valittu Vuoden kuormaautoksi

2010, mikä on alan arvostetuin tunnustus.

Valintakomitean perusteluina olivat R-malliston kuormaautojen

aerodynaaminen muotoilu, taloudellisuus

ja ainutlaatuinen tukijärjestelmä, joka kannustaa

kuljettajaa tehostamaan ajotapaansa.

-J

atkuvat parannukset ovat Scanian strategian kulmakivi, mikä

näkyy selvästi myös tuotekehitystyössä. Uudelle R-mallistolle

myönnetty Vuoden kuorma-auto 2010 -palkinto (International

Truck of the Year 2010) kertoo siitä, että me Scanialla olemme

tavoitteemme mukaan onnistuneet lisäämään tuottavuutta, alenta-

20 Kuljetus & Logistiikka


maan käyttökustannuksia ja parantamaan

ajomukavuutta jokaisella julkaisemallemme

innovaatiolla, sanoo Leif Östling, Scanian

pääjohtaja.

- Valintakomitean perustelut vastaavat

asiakkailta saatua myönteistä palautetta.

Uuden R-malliston ajoitus osui nappiin,

Östling toteaa.

Valintakomitean puheenjohtaja Gianenrico

Griffini sanoo:

- Koko autoteollisuuden ja erityisesti

eurooppalaisten autonvalmistajien eläessä

erittäin haastavia aikoja Scania on valmistanut

huippukuorma-auton, joka asettaa uudet

standardit polttoainetaloudellisuudelle, ajoominaisuuksille

ja yleiselle tehokkuudelle.

Kansainvälinen Vuoden kuorma-auto

2010 -palkinto ojennetaan Scanialle tämän

vuoden joulukuussa. Palkinto myönnetään

kuorma-autolle, joka on vaikuttanut eniten

tiekuljetusten tehostumiseen

viimeksi kuluneiden

12 kuukauden aikana.

Valintakomitea, jonka

jäsenet ovat autoalan johtavia

toimittajia 22:sta

Euroopan maasta, toteaa

lausunnossaan seuraavaa:

Poistuvaan mallistoon

vuoden kuorma-autoon

2005 perustuva uusi R-

mallisto teki valintakomiteaan

vaikutuksen jatketun

kehitystyön ansiosta.

- Uudessa mallissa ohjaamon profiili on

entistä aerodynaamisempi, mikä vähentää

polttoaineen kulutusta ja tehostaa ilman virtausta

moottoritilan läpi. Ominaisuus tukee

moottorin jäähdytystä, mikä on erityisen

tärkeää seuraavan sukupolven vähäpäästöisissä

Euro-6-dieseleissä. Uuden R-malliston

autoissa on käytössä Scanian automaattinen

Opticruise-vaihteisto, jota on muutettu

jonkin verran. Uuden Opticruice-vaihteiston

nopea, joustava ja älykäs vaihteenvaihto teki

valintakomiteaan suuren vaikutuksen.

- Valintakomitea kehui edelleen ruotsalaisen

valmistajan uutta kuljettajaa tukevaa

järjestelmää (kehitetty R-mallistoa varten),

jota suurin osa valintakomitean jäsenistä piti

innovatiivisena oppimistyökaluna. Järjestelmä

tarkkailee jatkuvasti ja proaktiivisesti

kuljettajan toimia tien päällä. Se arvioi polttoaineenkulutuksen,

ajotavan tehokkuuden ja

ohjauksen yleisen suorituskyvyn

yksinkertaisella

ja selvällä tähtiasteikolla,

joka kannustaa

kuljettajaa parantamaan

suorituksiaan. Sokerina

pohjalla R-malliston

kutsuva uusi sisustus

teki valintakomiteaan

vaikutuksen modernin

kojetaulun sekä erinomaisen

mukavuuden ja

ergonomian ansiosta. ■

KUORMA-AUTOIHIN

- kaapistot

- pöydät

- verhot

- Työvaatteet

- Led takavalot

- Ym.

GSM 050 363 4366

www.trucker.fi

VAHVAT

ILMARENKAAT

TRUKKIKÄYTTÖÖN

Massiivisia 26 tonnin teräskeloja sääkannella

Suurten teräskelojen lastaamista sääkannelle

on pidetty mahdottomana. Odotuksista

huolimatta Langh Ship on kuitenkin

tehnyt tämän mahdolliseksi.

Lastinkuljetusten uusi aikakausi alkoi

elokuussa 2009, kun suuria 26 tonnin painoisia

teräskeloja lastattiin konttilaivan

sääkannelle. Tämän mahdollistivat Langh

Ship Cargo Solutionsin kehittämät uudet ja

mullistavat 40’ Hard Open Top kehtokontit.

Yhteen ainoaan konttiin on mahdollista lastata

160 tonnia teräskeloja.

Tämän uuden konttityypin myötä suurten

teräskelojen kuljetus sääkannella on onnistunut

menestyksekkäästi. ■

Maxxis-ilmarenkaat

on suunniteltu ja valmistettu tavoitteena

hyvä kantavuus, turvallisuus ja

vakaat ajo-ominaisuudet.

Massiivinen, pitävä

kulutuspinta sekä

renkaan erittäin

vahvat sivut

takaavat pitkän

käyttöiän,

varman ajon

ja noston.

Jusslansuora 7, 04360 TUUSULA

Puh. (09) 77 44 950

info@ultralink. fi

WWW.ULTRALINK.FI

Kuljetus & Logistiikka 21


Rekkakuskien ja karavaanarien avuksi

Navigaattori varoittaa nyt myös

MATALISTA SILLOISTA

JA PAINORAJOISTA

Navigon tuo markkinoille navigaattorin lisäohjelmiston,

joka ottaa huomioon isojen ajoneuvojen mitat,

painon ja mahdollisen vaarallisen lastin navigaattorin

reitinlaskennassa. Näin esimerkiksi pikkukylien

tai matalien siltojen välttäminen on helpompaa ja

liikenneturvallisuus paranee. Ohjelmisto julkaistaan

Navigon 63- ja 84 -sarjan navigaattoreille joulukuussa

ja se avustaa kuljettajaa 20 Euroopan maassa.

Pyörien päällä kulkeva tavaraliikenne kasvaa jatkuvasti. Yksin saksassa

maan liikenneministeriö odottaa 79 prosentin kasvua vuoteen

2025 mennessä. Lisääntynyt liikennetiheys asettaa haasteita myös

kuljettajille saavuttaa määränpäänsä tavoiteaikaan mennessä. Paineen

alla työskentelevät isojen autojen kuljettajat löytävät itsensä

myös toistuvasti aikaa vievistä tilanteista jotka raastavat hermoja.

Navigon helpottaa kuljettajien tuskaa julkaisemalla jouluksi raskaalle

liikenteelle suunnatun lisäohjelmiston NAVIGON 6310- ja NAVIGON

8410 -navigaattoreille. Se auttaa kuljettajia kiertämään kalustolle

tai lastille sopimattomat tiet ja matalat sillat.

OMA PROFIILINSA REKOILLE JA KARAVAANAREILLE

Löytääkseen ajoneuvolle parhaiten sopivan reitin, rekan tai

matkailuajoneuvon kuljettaja kertoo ohjelmiston avulla navigaattorille

ensin ajoneuvon ominaisuudet. Yhteensä

seitsemästä parametrista koostuva ajoneuvoprofiili

tallentuu navigaattorin muistiin. Navigaattoriin syötetään

ajoneuvon korkeus, leveys ja suurin sallittu

akselipaino. Lisäksi kerrotaan pituus, mahdollisen

perävaunun pituus, kuljettaako ajoneuvo vaarallisia

aineita sekä yhdistelmän kokonaispaino. Syötettyä

tietoa hyödynnetään reitin suunnittelussa. Navigaattori

ottaa ajoneuvolle tai lastille soveltumattomat tiet

huomioon laskiessaan optimaalista reittiä

määränpäähän ja kiertää tarpeen

mukaan matalat tai painorajoitetut

sillat ja kapeat tiet. Tiedon perusteella

navigaattori etsii optimaalisen, ajoneuvolle

soveltuvan yksilöllisen reitin joka

ohjaa ajoneuvon varmasti ja ripeästi

määränpäähänsä.

REKKAMIESTEN ERIKOISKOHTEET

Reitti-informaation lisäksi ohjelmisto

myös huomauttaa raskaan liikenteen

kuljettajia yli 24 000 erikoiskohteesta matkan varrella. Näihin kuuluvat

mm. 24 tuntia vuorokaudessa auki olevat huoltoasemat, saniteettipalvelut

ja pienet ostospaikat. Huoltoasemien lisätiedoista ilmenee,

saako asemalta erikoispolttoaineita kuten biodieseliä, polttoöljyä,

lisäaineita tai onko asemalla raskaille ajoneuvoille soveltuvat pumput.

Erikoiskohteissa listataan myös rekkapesulat. Korkeilla katoksilla ja

luottokorttimahdollisuudella varustetut pumppausasemat kiinnostavat

niin rekkakuskeja kuin karavaanareitakin. Kaikki nämä tiedot käyvät

ilmi erikoiskohteiden lisätiedoista ja löytyvät suoraan navigaattorista

ohjelmiston asennuksen jälkeen.

”Tällaisen tiedon kerääminen on erittäin haastava prosessi,” sanoo

Navigonin tuotteista vastaava johtaja Jörn Watzke. ”Olemme kuitenkin

saaneet nostettua tiedon laadun riittävän korkealle voidaksemme

julkaista tämän ominaisuuden. Jatkamme edelleen tiedon keräämistä

ja sen täsmentämistä jatkuvasti.”

OHJELMISTO JOLLE VOI ANTAA PALAUTETTA

Myös kuljettajat voivat optimoida navigointiaan pidemmälle. Uusi

ohjelmisto sisältää Navigon MyReport -ominaisuuden, jonka avulla

kuljettajat voivat myös itse täsmentää navigaattorin tietoja ja osallistua

tuotekehitykseen. Jos

kuljettaja tien päällä havaitsee

virheen kartta-aineistossa,

esimerkiksi uuden tai

muutetun rajoituksen tien

käytössä, muutetun sillan

korkeuden tai muuta vastaavaa,

voi hän tehdä siitä

merkinnän omaan navigaattoriinsa.

Kun navigaattori

liitetään tietokoneeseen,

tiedot raportoidaan Navigonille

Fresh-ohjelmiston avulla.

”Tämän ominaisuuden avulla

voimme korostaa kuljettajien roolia

tuotteiden kehittämisessä, palaute

on meille erittäin tärkeää,” sanoo

Watzke. ”Ammattikuljettajilla on

silmää liikenteelle. Tällä tavoin he

voivat toimia aktiivisesti parantaakseen

tuotetta itselleen ja kollegoilleen.”

Navigonin viralliset jälleenmyyjät:

Veikonkone, Mustapörssi,

Verkkokauppa.com, KoneBox, Prisma,

Stockmann, Gigantti.

Hinta tuotteella on 129e sis alv + laite

joka on 299e tai 449e. ■

22 Kuljetus & Logistiikka


KOTIMAISET

NOSTOLAITTEET

• Trukkeihin • Kuormaajiin • Traktoreihin

Lavanostin

Valmistus ja myynti:

Henkilönostokori

Tynnyrin

käsittelylaitteet

Nurminen Logisticsille Euroopan suurin

lämpökuljetuskontti

Nurminen Logisticsin erikois- ja raskaskuljetuskalusto

monipuolistui entisestään,

yhtiö sai käyttöönsä Euroopan suurimman

lämpökuljetuskontin. Erikoiskuljetusperävaunun

päälle asennettavan kontin pituus

on 17 metriä, leveys 3 metriä ja korkeus 3

metriä. Kontti on tarkoitettu erikoispinnoitettujen

paperikoneentelojen kuljetuksiin, ja

sen sisälämpötilaa voidaan säädellä termostaatilla

kunkin telapinnoitteen vaatimusten

mukaisesti. Kontin massiivisen koon vuoksi

sen sisälle mahtuvat myös kaikkien suurimmat

eli jopa 120-tonnisetkin telat. Kontin

polttoöljyllä toimivan lämmityslaitteen tarvitsema

sähköenergia voidaan ottaa joko vetoautosta,

autolautan sähköjärjestelmästä tai

normaalista sähköverkosta. Laitteisto toimii

myös omien akkujensa avulla jopa 2 vuorokautta.

Uusi lämpökuljetuskontti voidaan kytkeä

useaan Nurminen Logisticsin erikoiskuljetusperävaunuun,

ja kontin siirto perävaunusta

toiseen hoidetaan perävaunujen

hydraulijousituksen avulla, joten erillisiä

nostureita ei kontin koosta huolimatta tarvita.

Kaikkiaan Nurminen Logisticsilla on

käytössään 35 omaa perävaunua, joista suurimman

moduulilavetin kantavuus on 450

tonnia. Omia vetoautoja yhtiöllä on 14.

Lämpökuljetuskontin ensimmäinen

tehtävä on kuuden 71-tonnisen Metso

Paper Oy:n valmistaman telan kuljettaminen

Metson Rautpohjan tehtaalta Metson

asiakkaan Saksassa sijaitsevalle uudelle

paperitehtaalle. Näissä kuljetuksissa kontin

alustana käytetään 10-akselista moduulilavettia,

jonka vetoauto on 4-akselinen.

Lämpökuljetuskontin on valmistanut forssalainen

Fokor Oy. ■

Oasis of the Seas lähti neitsytmatkalleen Floridasta

Suomalaiset upsit turvaavat maailman suurimman

risteilijän sähkönsyötön

Jatkohaarukat

• Asetinlaitteet

• Trukkihaarukat

• Nostopuomit

Puh. (02) 4862 102

Fax. (02) 4862 615

www.arvihelin.fi

www.vuokra-auto.fi

KUORMA- JA

PAKETTIAUTOJEN

MYYNTI JA VUOKRAUS

Rydöntie 24, 20360 TURKU

0400 440 171, 0400 583 033

(02) 210 5000, fax. (02) 210 5050

www.mattila.com

Teollisuuden monialayritys Eaton Corporation

on toimittanut yli 20 Suomessa valmistettua

häiriöttömän sähkönsyötön varmistusjärjestelmää

(Uninterruptible

Power Systems, UPS) maailman

suurimmalle risteilijälle,

STX Europen Turun-telakalla

rakennetulle Oasis of the Seas

-alukselle. Neljänkymmenen

vuoden kokemuksellaan

Eaton valmistaa räätälöityjä

meri-UPSeja, jotka kykenevät

syöttämään häiriötöntä

sähköä kriittisille järjestelmille

haastavissa meriolosuhteissa.

Oasiksen UPS-toimitus on suurin Eatonin

merilaitteiden historiassa. ■

www.eaton.fi

AKKUKELLARI OY AB

WWW.AKKUKELLARI.COM

Kuljetus & Logistiikka 23


Teksti: Virpi Adamsson

Kuva: Robert Seger

Lentosimulaattorilla Afrikkaan

Virtuaalilentäminen kiinnostaa yhä useampaa.

Osalla virtuaalilentäjistä on myös lentolupakirja.

Taivaalle pääsee kuitenkin ehkä vain pariksi tunniksi

kuukaudessa, koska se maksaa paljon. Virtuaalisesti

voi lentää, vaikka olisi kuinka huono sää.

27-vuotiaalle Aki Kettuselle virtuaali-ilmatila on tuttu. Mies on ollut

kymmenisen vuotta virtuaalilentäjä ja -lennonjohtaja.

– Ostin ensin Microsoftin Flight Simulator 98:n. Melko pian sen

jälkeen aloin lentää VATSIM-verkossa.

Viime vuodet Aki on käyttänyt IVAO:on verkkoa, joka on Euroopan

aktiivisin simulaattoriverkko.

– Nykyään lähes kaikki suomalaiset ovat siirtyneet sinne. Lentää

voi myös itsekseen ilman verkkoyhteyttä.

Virtuaalilentämistä harrastavat ovat sosiaalista väkeä. Keskustelu

pohjoismaisella simulaattorisivusto FSNordicilla on vilkasta.

– Siellä on 4000–7000 päivittäistä kävijää, joista varmaan puolet

on muista maista.

HALPA HARRASTUS

Virtuaalisen lentämisen alkuun pääsee 50 eurolla. Sillä saa lentosimulaattorin,

jossa on rajallinen määrä lentokenttiä, maisemia sekä

lentokoneita.

– Netistä voi imuroida ilmaiseksi tai ostaa lisäjuttuja peruspakettiin.

IVAO:n verkossa lentämiseen tarvitsee IvAp-ohjelman, joka on

organisaation oma lentäjän käyttöpaneeli. MTL-paketti luo simulaattoriin

visuaalisen puolen eli käytettävät lentokonetyypit eri

lentoyhtiöiden väreissä tai maalauksilla. Teamspeak-ohjelmalla

kommunikoidaan lennonjohdon kanssa ääniyhteydellä. IvAe on

ohjelma, jolla näkee ajantasaisen liikenteen IVAO-taivaalla. Sillä saa

myös kenttien säätiedot ja mielenkiintoista statistiikkaa verkosta.

Ohjelmat voi ladata osoitteesta: http://www.ivao.fi

OIKEA TUNNELMA

Simulaattorilla lentämisen realistisuuden voi viedä pitkälle. Melkein

kaikilla on käytössä ohjaimia, ja jokunen rakentaa kotiohjaamon.

– Rakennelmat voivat olla yksinkertaisia tai jopa yksi yhteen

todellisuuden kanssa. Itse tekemässäni ohjaamossa kaikki ohjaimet

ovat oikeasti edessäni, eikä minun tarvitse klikkailla hiirellä.

Oman ohjaamon lisäksi maisemat saatetaan heijastaa seinälle

luonnollisen kokoisena.

Yhdeksi mieleenpainuvimmaksi lentokokemuksekseen Aki Kettunen

nimeää monta tuntia kestäneen Afrikan matkan.

– Lensimme pienellä porukalla. Oli eksoottista, kun lennonjohto

puhui englantia uudenlaisella murteella. Kentät olivat kehnompia

kuin mitä oli tottunut, Aki valottaa ja kertoo, että eri puolilla maailmaa

toimintatavat esimerkiksi kenttää lähestyessä ovat erilaisia.

Lentoverkko on maailmanlaajuinen, siellä saa yhteyden moniin kansalaisuuksiin.


24 Kuljetus & Logistiikka


Ensimmäiset sähköautot Uudestakaupungista

Valmet Automotive siirtyi sähköautojen

aikaan, kun Garia-golfautojen sarjatuotanto

käynnistyi Uudenkaupungin

autotehtaalla. Kokonaan uuden tuotteen

valmistelu suunnittelusta tuotantoon kesti

vain kymmenen kuukautta. Valmet Automotive

teki sopimuksen luksusluokan

golfautosta Garia A/S:n kanssa viime tammikuussa.

Valmet Automotive vastaa golfauton

tuotekehityksestä, prosessisuunnittelusta,

valmistuksesta, osatoimittajien valinnasta,

laadunhallinnasta ja logistiikasta. Autotehtaan

hitsaamossa ja kokoonpanossa

golfautoa varten on rakennettu oma valmistusprosessi.

Auton ylärunko esikäsitellään

ja maalataan tehtaan maalaamossa.

Suunniteltu valmistusmäärä on joitakin

tuhansia autoja vuodessa.

Hinta Euroopassa ennen veroja 13 999

euroa ja USA:ssa 17 499 dollaria.

Garia-golfauton myynti käynnistyy tammikuussa

2010 alussa Yhdysvalloissa ja

muualla maailmassa huhtikuussa 2010.

GARIA-GOLFAUTO

• Pituus 2330 mm, leveys 1210 mm, korkeus

1850 mm

• 3,0 kW/AC-moottori (4 hv)

• 6 kpl 8 V lyijyakkuja

• Ajomatka yhdellä latauksella 50 km

• Nopeus 24 km/h eteen, 10 km/h taakse

• Kevyt alumiinirunko

www.lumikko.com

PL 304

60101 Seinäjoki

Puh. 010-835 5400

Tatti 13

00760 Helsinki

Puh. 09-558 200

Procomp Solutionsin it-palvelujen menestys jatkuu

Procomp Solutionsin IT-Palvelujen kokonaisvaltainen

toimintamalli niittää

menestystä ja saa kiitosta asiakkailta. Esimerkiksi

Transpoint Cargo siirsi jo vuosia

käyttämänsä Rahti-toiminnanohjausjärjestelmänsä

Procompin palvelinhotelliin.

Transpoint Cargon toimistopäällikön Jaana

Taimisen mukaan kun sovellus ja IT-palvelut

ovat samassa paikassa sekä ongelmanratkaisu

että kehitystyö sujuvat paremmin.

“Valitsimme Procompin palvelun tuottajaksi

myös IT-palveluihin, koska olemme jo

tehneet yhteistyötä useita vuosia Rahti-toiminnanohjausjärjestelmän

kanssa sovelluspuolella.

Nyt asiointi - liittyy se sitten

itse sovellukseen tai IT-puolelle - hoituu

samojen yhteyshenkilöiden kautta”, kertoo

Taiminen.

Transpoint Cargo Oy toimii kotimaan

tavaraliikenteen logistiikkapalveluyrityksenä,

keskittyen suurien tavaramassojen

kuljetusmäärän hallintaan. Transpoint

Cargo kuuluu Pohjolan Liikenne- yhtiöihin,

jonka omistaa VR Osakeyhtiö. Yrityksen

liikevaihto on 68,5 MEUR (2008) ja vuosittainen

kuljetusmäärä on noin 5,7 miljoonaa

tonnia.

Procompin Business Area Managerin

Matti Savilaakson mukaan IT-Palvelut

vapauttavat asiakkaan resursseja, sillä

kokonaisvastuu IT-infrastruktuurista siirtyy

palveluntarjoajalle. Nopeus virhetilanteisiin

reagoimisessa tehostuu ja ennen kaikkea

ylläpito helpottuu.

“Procomp Solutionsin IT-Palvelut on

valmiiksi mietitty kustannuksia säästävä

ratkaisu. Asiakkaan ei tarvitse investoida

kalliisiin laitteisiin ja osaamiseen, vaan

asiakas voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

IT-Palvelut takaa toimintavarman

ja turvallisen ympäristön, jossa kaikki

järjestelmää uhkaavat riskit on minimoitu”,

korostaa Savilaakso.

Savilaakson mukaan IT-palvelut sopii

palvelualustaksi asiakkaan tarpeiden

mukaan kehitetyille ratkaisuille tai jo

olemassa oleville järjestelmille. Procomp

hoitaa ohjelmistojen päivitykset keskitetysti

ja asiakaspalvelu on tavoitettavissa

myös työajan ulkopuolella.

“Kysymys on toimintaympäristön

optimoinnista, kun kolmatta osapuolta

ei tarvita. Samat palvelut sopivat niin

pienelle yritykselle kuin suurelle konsernillekin”,

päättää Savilaakso. ■

Yksilölliset väliverhot ja

etukapat mittatilaustyönä.

Laadukkaat valmisverhot, tyynyt

ja päiväpeitot.

Lentäjäntie 1 C 16, 03100 Nummela

Puh. 044 918 4241

info.tiituliini@luukku.com

www.tiituliini.fi

Kuljetus & Logistiikka 25


Teksti: Tero Tuisku

Sijoitus-Invest 2009

Optimismia

sukelluksen jälkeen

Helsingin Wanhassa Satamassa pidetyt Sijoitus-Invest 2009 -messut kokosivat paikalle optimistisia sijoittajasäästäjiä.

Eniten iloa tuotti osakekurssien reipas nousu vuoden kestäneen syväsukelluksen jälkeen.

Wanhassa Satamassa järjestetyt kaksipäiväiset Sijoitus-Invest

2009 -messut houkuttelivat paikalle noin 5 000 sijoittamisesta ja

säästämisestä kiinnostunutta messuvierasta. Edellisvuonna määrä

oli kymmenkunta prosenttia korkeampi eli lähes 5 500. Lieneekö

Wanhan Sataman ahtaus karkottanut muutamia sijoittajia. Alentuneesta

yleisömäärästä huolimatta useisiin seminaariesityksiin ja

-paneeleihin eivät taaskaan mahtuneet kaikki halukkaat.

Näytteilleasettajat suosittelivat messuvieraille pääsääntöisesti

osakesijoittamista, koska se tuottaa pitkällä tähtäimellä paremmin

kuin mikään muu sijoitustapa.

OP-Pohjola:

Pitkäjänteisyyttä osakesijoituksiin

OP-Pohjolan messuosasto oli perinteiseen tapaan B-hallin näkyvimmällä

paikalla. Sijoituspäällikkö Mika Palsinajärvi korosti, että pörssiosakkeet

soveltuvat erittäin hyvin pitkän tähtäimen sijoittamiseen.

- Pitkällä tähtäimellä tarkoitetaan vähintään 5-7 vuoden sijoitusaikaa.

Jos sijoittaja haluaa saada tuottoa lyhyemmällä aikavälillä, tähän löytyy

erilaisia ratkaisuja ja instrumentteja. Kuitenkin pitää muistaa että mitä

suurempi tuotto sitä suurempi riski, Palsinajärvi opasti.

Palsinajärven mukaan myös sijoittaminen osakerahastoihin voi olla

kannattavaa.

- Rahastojen kautta sijoituksia pystyy hajauttamaan kätevästi kansainvälisille

markkinoille. Suorat sijoitukset ulkomaille ovat hyvin riskialttiita ja

ne edellyttävät tarkkaa perehtymistä sijoituskohteisiin, mikä voi usein olla

vaikeaa. Rahastoissa sijoituksista vastaavat koulutetut asiantuntijat, jotka

seuraavat osakemarkkinoiden ohella korkomarkkinoita. Lisäksi rahastosijoittaminen

kasvattaa OP-Pohjolan asiakkailleen tarjoamia bonuksia, Palsinajärvi

muistutti.

Sijoituspäällikkö Mika Palsinajärvi OP-Pohjolasta

muistutti siitä ikiaikaisesta totuudesta, että suuriin

tuotto-odotuksiin sisältyy suuri riski.

Aktia Pankki: Pörssitaival alkoi

Aktian sijoitusasiantuntija Magnus Kondratjeff

arveli, että osakekurssien nousu on tulevaisuudessa

Helsingissä vaimeampaa kuin muualla Euroopassa.

Aktia Pankki listautui Helsingin pörssiin lokakuun alussa.

- Kauppaa osakkeilla on käyty aktiivisesti ja olemme kohtalaisen tyytyväisiä

pörssiaikaamme, sijoitusasiantuntija Magnus Kondratjeff kuvaili.

Aktian osakkeen kurssi on pudonnut listautumisen jälkeen.

- Kehitys on tässä suhteessa sama kuin pankkiosakkeilla yleensäkin.

Kondratjeff muistutti, että Helsingin pörssikurssit ovat nousseet viime

kuukausina enemmän kuin muut Euroopan pörssit.

- Siksi osakekurssien kasvu voi olla tulevaisuudessa vaimeampaa.

Vaikka pörssiosakkeiden kurssit ovat nousseet viime kuukausina, vielä

ollaan reippaasti vuoden 2008 kevään tason alapuolella.

- Nousua tulee enemmän, kun yritysten liiketaloudellinen tulos paranee.

Tähän mennessä tapahtunut tuloskunnon nousu johtuu lähinnä kulujen

karsimisesta, Kondratjeff sanoi.

Aktia luottaa suomalaisosakkeisiin. Mallisalkun suosituimmat yritykset

ovat Stockmann, TeliaSonera, Sanoma, Kemira, Huhtamäki, Kesko, Fortum

ja Nokia.

26 Kuljetus & Logistiikka


Tapiola:

Tulosvastuullista varainhoitoa vauraille

Tapiolan osastolla esiteltiin näkyvästi Tapiola Private -palvelua.

- Se tarkoittaa varainhoitopalvelua asiakkaille, joiden sijoitusvarallisuus on

vähintään 100000 euroa. Palvelussa asiakas pääsee mukaan samaan sijoitusstrategiaan,

jolla Tapiola itse sijoittaa varojaan, sijoituspäällikkö Tiina Lindfors kuvaili.

Tapiola on selvittänyt

asiakkaidensa

mielipiteitä sijoitustoiminnan

nykytilasta.

- Saimme monenlaisia

kiinnostavia

vastauksia. Asiakkaiden

toivomusten

mukaan emme peri

palkkiota, jos sijoitukset

eivät onnistu. Jos

häviämme vertailuindeksille,

laskutettava

palkkio puolittuu.

Samoin jos salkun

arvo jonain kuukautena

laskee, myös

tällöin palkkio puolittuu.

Jos samanaikaisesti

molemmat ehdot

täyttyvät, palkkio on pyöreä

nolla, Lindfors sanoi.

Nordea: Osakkeilla paras tuotto

Sijoituspäällikkö Tiina Lindfors esitteli Tapiola

Private -palvelua, johon pääsee mukaan vähintään

100 000 euron sijoitusvarallisuudella.

Nordean osasto näytti houkuttelevan messuvieraita kaikkein eniten.

- Pörssiosakkeiden kursseissa saattaa lähiaikoina olla vielä melkoista heiluntaa.

Se on varsin tavallista lyhyen pyrähdysmäisen nousun jälkeen. Tämä ei kuitenkaan

muuta sitä tosiasiaa, että osakemarkkinat tuottavat aina eniten pitkäaikaisessa

sijoittamisessa, sijoitusasiantuntija Jarkko Saarvo Nordeasta sanoi.

Kurssinoususta huolimatta osakkeiden arvo on edelleen kymmeniä prosentteja

vuoden 2008 kevään tason alapuolella.

- Tuolle tasolle päästään todennäköisesti vasta sitten, kun pörssiyritysten liiketaloudellinen

menestys nousee vuoden 2007 tasolle. Siihen voi kulua aikaa vielä

jonkin verran. Pitkän aikavälin trendi on kuitenkin se, että osakkeiden arvo saavuttaa

tuon tason ja menee vielä korkeammallekin, Saarvo sanoi.

Saarvo muistutti, että viime keväänä eräiden yritysten osingot olivat jopa huimat

10 prosenttia osakkeiden hinnasta. Tärkeänä selityksenä tälle oli toki se, että osakkeiden

hinnat olivat keväällä hyvin matalalla.

- On kiinnostavaa nähdä,

pystyvätkö yritykset jatkamaan

ensi keväänä samanlaista

sijoittajaystävällistä

osinkopolitiikkaa, Saarvo

totesi.

Ostamme

MB-Volvo-Scania

kuorma-autosi

Tarjoa myös

käytetyt moottorit

(myös epäkuntoiset)

www.euro-teli.fi

e

KUORMA- JA

PAKETTIAUTOPURKAMO

t el

i

euro-teli oy


(09) 389 5200

0400-646 200

FAX (09) 389 5201

ur o -

0400 646 200

Sijoitusasiantuntija

Jarkko Saarvo

Nordeasta vakuutteli,

että osakemarkkinat

tuottavat aina eniten

pitkäaikaisessa

sijoittamisessa.


Kuljetus & Logistiikka 27


Sampo Pankki:

Tarjontaa erilaisille sijoittajatyypeille

- Osakesijoittaminen soveltuu sellaiselle ihmiselle,

jolla on aktiivisuutta seurata jatkuvasti sijoituksensa

arvoa ja osakemarkkinoita laajemminkin, johtaja

Susanna Miekk-oja Sampo Pankista sanoi.

Johtaja Susanna Miekk-oja oli Sampo Pankin suosituin henkilö. Koko

ajan lukuisilla messuvierailla näytti olevan kysyttävää juuri häneltä.

- Sijoittajan kannattaa ensiksi katsoa oma taloudellinen tilanteensa ja

minkä tyyppinen sijoittaja hän on sekä millaista tuottoa hän odottaa saavansa.

Vasta näiden asioiden jälkeen hänen kannattaa tehdä valintansa

esimerkiksi suoran osakesijoittamisen ja rahastosijoittamisen välillä,

Miekk-oja opasti.

Miekk-ojan mukaan osakesijoittaminen soveltuu sellaiselle ihmiselle,

jolla on aktiivisuutta seurata jatkuvasti sijoituksensa arvoa ja osakemarkkinoita

laajemminkin.

- Toisenlainen sijoittaja haluaa valmiita ratkaisuja. Hyvin hoidettu

rahasto on valuvalmis tuote tällaiseen tarpeeseen.

Miekk-oja muistutti, että Sampo Pankin suosituimpiin rahastoihin

kuuluvan Kompassi25-varainhoitorahaston tuotto on ollut 5 prosenttia

parempi kuin vertailuindeksin.

- Tämä osoittaa, että Sampo Pankin sijoitusasiantuntijat ovat hoitaneet

hyvin rahastoa, Susanna Miekk-oja sanoi.

Sofia Pankki: Nimi tutuksi

Kuluvan vuoden alussa perustetun Sofia Pankin messuosasto oli hyvällä paikalla

heti C-hallin sisäänkäynnin vieressä.

- Uutena pankkina olemme tulleet hakemaan messuille tunnettuutta, toimitusjohtaja

Taina Ahvenjärvi kuvaili.

Suomalaista omistuspohjaansa korostava Sofia Pankki tarjoaa peruspankkipalveluja

eli säästämistä, sijoittamista, arvopaperikauppaa sekä varainhoitoa.

Sofian kautta saa myös Visa-kortin.

- Palveluvalikoimamme laajenee koko ajan. Asiakkaita olemme saaneet

tähän mennessä enemmän kuin ennakkoon odotimme.

Sofialla on toistaiseksi kaksi konttoria. Toinen on Helsingin keskustassa ja

toinen Turun keskustassa entisessä Suomen Pankin toimitalossa.

- Suurin konttorimme on kuitenkin verkossa toimiva www.sofia.fi, Ahvenjärvi

sanoi.

Messujen aikaan Sofia Pankki tarjosi 6-12 kuukauden määräaikaistalletukselle

2,50 prosentin korkoa.

- Olemme tulleet hakemaan messuille

tunnettuutta, uuden Sofia Pankin toimitusjohtaja

Taina Ahvenjärvi totesi.

Eläkkeiden ja työttömyysturvan heikennykset eivät ole ratkaisu työurien pidentämiseen

- Työnantajapuoli tavoittelee työuraneuvotteluissa

osa-aikaeläkkeen lopettamista, ikääntyvien irtisanottujen

työttömyysturvan heikentämistä sekä

käytännössä eläkeiän nostamista. Ne eivät ole

ratkaisu työurien pidentämiseen eikä SAK niihin

suostu, sanoo SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly.

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelut työurien

pidentämisestä ovat ratkaisuvaiheessa. Järjestöjen

tehtävänä on löytää vuoden loppuun mennessä

keinot, joilla työuria pidennetään kolmella

vuodella vuoteen 2025 mennessä.

- Varsinaisiin eläkeuudistuksiin ei ole tarvetta,

koska jo aiemmin tehdyt uudistukset sekä

sosiaalitupossa sovitut toimenpiteet toteuttavat

kolmen vuoden tavoitteesta valtaosan. Nyt tarvitaankin

toimia, joilla työelämää parannetaan

niin, että ihmiset pysyvät työkykyisinä eläkeikään

saakka,Lyly painottaa.

Yksi tärkeimmistä työuria pidentävistä toimista

on mahdollistaa nuorten pääseminen työn syrjään

kiinni. Yksi keino on uudistaa osa-aikalisä siten,

että ikääntyvän osa-aikatyöhön siirtyvän tilalle

voidaan palkata nuori vasta valmistunut työtön.

Sen lisäksi kaikki peruskoulun päättävät nuoret

on otettava joko ammatilliseen tai yleissivistävään

koulutukseen.

- Työelämän uudistuksia pohtivan työryhmän

tontilta löytyy kyllä tarpeeksi konkreettisia toimenpide-esityksiä,

joilla työuria voidaan pidentää. Esimerkiksi

jokaiselle työssä tai työnhakijana olevalle

on taattava oikeus työterveyshuoltoon, sillä vain

terveenä voi työssä jatkaa eläkeikään saakka, Lyly

muistuttaa.

Myös ammattitaidon parantaminen on Lylyn

mukaan keskeinen keino parantaa selviytymistä

työmarkkinoilla ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä.

Lisäksi kaikille työpaikoille on jatkossa tehtävä

ikäohjelma. Monissa yrityksissä ylimääräiset

vapaat, työaikajärjestelyt ja työterveyshuollon palvelujen

lisääminen ikääntyville työntekijöille ovat

siirtäneet eläkkeelle siirtymisikää. ■

28 Kuljetus & Logistiikka


Dräger Alcotest 3000

– huippu-uutuus kuluttajahintaluokkaan!

Radiopuhelimet Hamradiosta!

tti TCB-660 LA-puhelin

Pieni ja helppokäyttöinen Dräger Alcotest

3000 on alkotesteri hintaluokkaan, jossa ei

ole ennen totuttu näkemään näin korkeaa

laatua ja tarkkuutta. Laite onkin suunnattu

ennen kaikkea yksityishenkilöille, jotka

haluavat itse saada entistä huomattavasti

luotettavampaa tietoa veren alkoholipitoisuudesta.

Dräger Alcotest 3000 on käyttövalmis

yhdellä napin painalluksella. Kun suukappaleeseen

puhalletaan, tulos esitetään välittömästi

selkeillä, suurilla numeroilla. Käyttöä

tukevat suomenkieliset ääniopasteet. Yksittäispakatut

suukappaleet ja yli 1500 mittauksen

toimintakyky AA-paristoilla merkitsevät

hygieenista ja taloudellista käytettävyyttä.

Laitteen mukana toimitetaan kangaskotelo, 2

suukappaletta, 2 paristoa ja rannehihna.

Dräger on maailman johtava alkoholimittalaitteiden

valmistaja, jonka Interlock XT

-alkolukko on ainoa valvotun ajo-oikeuden

EN-täyshyväksytty laite. Alcotest 3000 -testerin

myötä saataville tulee siis alan parasta

osaamista kuluttajaystävälliseen hintaan

(svh. 399,- alv 22%). kaha.fi

- 40 ch AM/FM

- Skannaus

- Multinormi

VAIN

85€

WWW.HAMRADIO.FI

Puhelin: 0400 661 930

Kuljetusliike

Topi Nikula Oy

Laite muuttaa hiilidioksidin polttoaineeksi

– Ratkaisu kasvihuoneongelmaan?

Mitäpä jos ilmakehän hiilidioksidia voitaisiin

kerätä talteen ja valmistaa siitä nestemäistä

polttoainetta? Öljyvarantojen hiipuessa

uusi innovaatio voisi ratkaista ainakin polttoainetarpeeseen

liittyvän haasteen, mutta

olisiko siitä apua myös kasvihuoneilmiöstä

johtuvaan ongelmaan?

Sandia Laboratoriesin tutkijat ovat onnistuneet

kehittämään laitteen joka todellakin

muuttaa hiilidioksidin nestemäiseksi polttoaineeksi.

Kyseessä on prototyyppi joka

aurinkovoiman ja kemiallisten reaktioiden

avulla valmistaa pieniä määriä bensiiniä,

dieseliä ja kerosiinia. Tavoitteena on kerätä

voimaloista ja teollisuudesta vapautuvaa

hiilidioksidia talteen ja kierrättää se polttoaineeksi.

Sylinterin muotoisessa laitteessa on

kaksi kammiota ja 14 pyörivää rengasta

jotka on päällystetty rautaoksidilla. Kammioista

toinen lämmitetään 1500 asteeseen

aurinkovoiman avulla, jolloin rautaoksidista

vapautuu kemiallisen reaktion kautta happimolekyylejä.

Renkaiden pyöriessä kuuma

kammio lähestyy kylmää kammiota jäähtyäkseen.

Tässä vaiheessa kammioon pumpataan

hiilidioksidia jolloin happimolekyylinsä

menettänyt rautaoksidi vetää ne takaisin

hiilidioksidista. Reaktion tuotteena syntyy

hiilimonoksidia.

Laitteella valmistetaan myös vetyä jota

tarvitaan polttoaineen valmistamisessa.

Yhdistämällä vety ja hiilimonoksidi saadaan

aikaan synteesikaasua, ja edelleen nestemäistä

polttoainetta.

Ennen kuin bensaa tai jopa lentobensaa

nielevät autot kulkevat hiilidioksidista

valmistetulla polttoaineella, täytyy laitteen

tehoa kehittää huomattavasti. Teknologian

ennustettu valmistumisaika on 15-20

vuotta.

Ratkaiseeko laite hiilidioksidista aiheutuvan

kasvihuoneilmiön ja sitä myöten

planeetan lämpenemisestä aiheutuvan

ongelman? Valitettavasti ei, sillä itse asiassa

uudelleen poltettu polttoaine tuottaa saman

lopputuloksen, eli vapauttaa hiilidioksidia

ilmakehään. wautsi.com

25460 Kisko

Puh. 02-7391104

Fax 02-7391599

Topi Nikula 0400-533891

Janne Nikula 0400-536104

Janne Niinistö 0400-740140

Sirpa Nikula 0500-533891

AJONEUVOPC

erikoisliike

www.ajoneuvopc.fi

Kuljetus & Logistiikka 29


MEILTÄ & MAAILMALTA

Ostendon kaareva monitori takaa täydellisen

peliympäristön

Legendaarista Nokian “banaanikännykkää”

muistuttava kaareva

monitori on toosa joka

tarjoaa perinteistä huikeamman

katselukulman. 43-tuumainen ja

2880 x 900 resoluutiolla varustettu

Ostendo CRVD irtoaa hintaan

$6500.

Ostendon mukaan kaarevaa

monitoria on myyty erityisesti

puolustusvoimille (siis Yhdysvaltain)

simulaatiotarpeita varten,

mutta eiköhän se suurin

markkina ole kuitenkin pelaajat.

Kaareva laajakulmamonitori

tarjoaakin pelaajille tavallista

mielenkiintoisemman pelikokemuksen.

Toisaalta ei Dz-Flex

monitorikaan hullumpi ole.

wautsi.com

Upeasti viimeisteltyjä metallisia

pienoismalleja

Amerikkalainen Jada Toys on yksi maailman tunnetuimmista

laadukkaiden ja näyttävien pienoismalliautojen valmistajista.

Upeasti viimeisteltyjä metallisia pienoismalleja löytyy eri

kokoisia mm. 1:24 (pituus n.20 cm) ja 1:18 (pituus n. 27 cm).

Kaikissa malleissa ovet, konepelti ja takaluukku aukeavat.

Suositun Big Time Muscle teeman alta löytyvät autoharrastajien

himotuimmat ja legendaarisimmat mallit kuten Mustang,

Camaro ja Corvette eri vuosimalleina. Myös muita automaailman

klassikoita esim. Porcshe

911 ja Lamborghini Gallardo

on saatavana. Todellista

silmänruokaa

pienille ja

isoille autofaneille.

fixus.fi

Frictionator ei taida olla turvallisimpia autoja

Frictionator on Ford F650 pickupista rakennettu auto joka saa lisävauhtia lavalle

asennetusta suihkumoottorista. Frictionatorin GE J85 suihkumoottori kykenee

tuottamaan mukavat 7000 hevosvoimaa. Sillä luulisi jo raskaan jenkki-pickupinkin

liikahtavan.

Joe Arnoldin hurja pickup saavuttaa jopa 322 km/h huippunopeuden. Yllättävää

kyllä autolla saa ajaa luvallisesti liikenteessä kunhan ei käytä suihkumoottoria.

Liikennevaloissa “suihkuttaessa” saattaisi takana oleville tulla epämiellyttävän

kuuma. Lähde [Neatorama]

ALAN AMMATTILAISET

KUORMALAVOJA

LavaJussi Oy

Puh. 0400-642201

www.lavajussi.fi

VAIHTOLAVOJA

Suomen

Konetekniikka

Teollisuustie 8, 33470 Ylöjärvi

040-4840055

HYÖTYAJONEUVOJA

Myydään ja ostetaan kuormaautoja

sekä perävaunuja.

OSAMYYNTI KS

0400-982451, 0400-641745

osamyynti.ks@co.inet.fi

www.osamyyntiks.fi

RASKAANKALUSTON

LISÄVARUSTEET

Mytrade oy

09-85595720

www.mytrade.fi

Työvalot ym. valotuotteet

Peruutuskamerat

044-2954392

www.erikoistekniikka.fi

METSÄKONE-

PURKAMOT

PJ-Kone Oy

Pomarkku

pjkone@gmail.com

0400-950018

MAINOSKYLTIT JA

AUTOTEIPPAUKSET

Porkkanamainos Ky

Turku

050-3261233

www.porkkanamainos.fi

RASKAAN KALUSTON

PESULOITA

Lahden

Autoremont T:mi

Apilakatu 3, 15610 Lahti

www.lahdenautoremont.fi

8-Pesu

Lekatie 5, 48400 Kotka

05-2276110, 05-333444

www.skippytrans.com/pesu.html

SEKALAISTA

Ostamme ja myymme

metallia ja rautaromua.

Kuljetuspalvelut 3-aks.koukku/

kahmari täysperävaunuautolla.

0400-890842 www.tendac.fi

RASKAANKALUSTON

MAALAUKSET

Yhdystie 3, 60101 Seinäjoki

Puh. 06-4146400

Gsm. 040-5815998

VAAKAJÄRJESTELMÄT

Cool-Man Oy

Loadmaster vaakalaitteet

0400-709867

www.cool-man.fi

30 Kuljetus & Logistiikka


VARMAT PÄIVÄT

direktiivikoulutus

Helsinki

LA 09.00 9.1.2010 Työturvallisuus

MA 15.00 18.1.2010 Ennakoiva ajaminen

TO 15.00 4.2.2010 Ennakoiva ajaminen

MA 15.00 15.2.2010 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmist.

TO 15.00 4.3.2010 Ennakoiva ajaminen

MA 15.00 15.3.2010 Tieturva 1

LA 09.00 20.3.2010 Ennakoiva ajaminen

TO 15.00 8.4.2010 Tieturva 1

MA 15.00 26.4.2010 Työturvallisuuskortti

TO 15.00 6.5.2010 Työturvallisuuskortti

MA 15.00 24.5.2010 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

LA 09.00 29.5.2010 Tieturva 1

Joensuu

LA 09.00 23.1.2010 Ennakoiva ajaminen

LA 09.00 27.2.2010 Työturvallisuuskortti

LA 09.00 10.4.2010 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmist.

LA 09.00 8.5.2010 Tieturva 1

Jyväskylä

TI 15.00 12.1.2010 Ennakoiva ajaminen

TO 15.00 28.1.2010 Ennakoiva ajaminen

TI 15.00 2.2.2010 Kuljettajaturvallisuus ja kuorman varmist.

TO 15.00 25.2.2010 Ennakoiva ajaminen

TI 15.00 2.3.2010 Tieturva 1

TO 15.00 25.3.2010 Tieturva 1

TI 15.00 6.4.2010 Työturvallisuuskortti

TO 15.00 22.4.2010 Työturvallisuuskortti

TI 15.00 4.5.2010 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

Kokkola

TO 15.00 11.2.2010 Ennakoiva ajaminen

TO 15.00 11.3.2010 Työturvallisuuskortti

TO 15.00 15.4.2010 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmist.

TI 15.00 18.5.2010 Tieturva 1

Kouvola

LA 09.00 6.2.2010 Työturvallisuuskortti

LA 09.00 13.3.2010 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmist.

LA 09.00 17.4.2010 Tieturva 1

Kuopio

MA 15.00 25.1.2010 Ennakoiva ajaminen

MA 15.00 22.2.2010 Työturvallisuuskortti

MA 15.00 15.3.2010 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmist.

MA 15.00 19.4.2010 Tieturva 1

Lappeenranta

LA 09.00 16.1.2010 Ennakoiva ajaminen

LA 09.00 13.2.2010 Työturvallisuuskortti

LA 09.00 6.3.2010 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmist.

LA 09.00 24.4.2010 Tieturva 1

Mikkeli

TI 15.00 26.1.2010 Ennakoiva ajaminen

TI 15.00 23.2.2010 Työturvallisuuskortti

TI 15.00 16.3.2010 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmist.

TI 15.00 27.4.2010 Tieturva 1

Pori

LA 09.00 6.2.2010 Ennakoiva ajaminen

LA 09.00 6.3.2010 Työturvalisuuskortti

LA 09.00 10.4.2010 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmist.

LA 09.00 22.5.2010 Tieturva 1

Seinäjoki

KE 15.00 9.12.2009 Työturvallisuuskortti

KE 15.00 13.1.2010 Ennakoiva ajaminen

KE 15.00 17.2.2010 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmist.

KE 15.00 17.3.2010 Tieturva 1

KE 15.00 14.4.2010 Työturvallisuuskortti

KE 15.00 19.5.2010 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

Tampere

MA 15.00 11.1.2010 Ennakoiva ajaminen

LA 09.00 23.1.2010 Trukkikorttikoulutus

TO 15.00 28.1.2010 Ennakoiva ajaminen

MA 15.00 8.2.2010 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmist.

LA 09.00 20.2.2010 Työturvallisuuskortti

TO 15.00 25.2.2010 Ennakoiva ajaminen

MA 15.00 8.3.2010 Tieturva 1

LA 09.00 13.3.2010 Ennakoiva ajaminen

TO 15.00 25.3.2010 Tieturva 1

TO 15.00 22.4.2010 Työturvallisuuskortti

MA 15.00 10.5.2010 Työturvallisuuskortti

LA 09.00 15.5.2010 Tieturva 1

TO 15.00 27.5.2010 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

Turku

LA 09.00 16.1.2010 Tieturva 1

TO 15.00 21.1.2010 Ennakoiva ajaminen

MA 15.00 1.2.2010 Ennakoiva ajaminen

TO 15.00 18.2.2010 Kuljetusturvallisuus ja kuorman varmist.

MA 15.00 1.3.2010 Ennakoiva ajaminen

TO 15.00 18.3.2010 Tieturva 1

LA 09.00 27.3.2010 Ennakoiva ajaminen

MA 15.00 12.4.2010 Tieturva 1

MA 15.00 3.5.2010 Työturvallisuuskortti

TO 15.00 20.5.2010 Työturvallisuuskortti

MA 15.00 7.6.2010 Digipiirturi sekä ajo- ja lepoajat

ALE ALE ALE!

5 pv lippupaketti

500€

www.varmatpaivat.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!