11.07.2022 Views

Kuljetus & Logistiikka 4 / 2009

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Itella tarjoaa ensimmäisena Suomessa

TÄYSIN

HIILINEUTRAALIT

PALVELUT

Autoalalla

tulevaisuudessa

työntekijäpula

Tunnetko

toimitusketjusi

RISKITEKIJÄT?

SKIEXPOSSA

otetaan miehestä mittaa

KUNNOSSAPIDOLLA

nostetta liiketoimintaan


Pelon kulttuuri

vallannut suomalaiset

Hyvin toimeentulevat ostavat lisäturvaa

citymaastureista ja hälytyspalveluista

HMT Oy käsittelee

Haminassa

lastin kuin lastin 4

Continental lupaa

matalia kokonaiskustannuksia

8

VTA:lta Kuormausnosturit

ja lämmönsäätölaitteet

11

Giljotiinilla

puut poikki

ja kyytiin 12

Tunnetko

toimitusketjusi

riskitekijät? 16

Kunnossapidolla

nostetta

liiketoimintaan 18

Itellalta ensimmäisenä

Suomessa hiilineutraalit

palvelut 20

IronPlanet

Euroopassa 24

Autoalalla on

tulevaisuudessa

työntekijäpula 40

Pelkoa ei liitetä enää pelkästään vaarallisiksi miellettyihin asioihin kuten yöllä

pimeän aikaan kadulla liikkumiseen. Pelosta on tullut paljon monimutkaisempaa,

sillä se on pienissä arjen valinnoissa mukana, esimerkiksi työpaikoilla,

asumisessa ja lastenkasvatuksessa. Kun pelosta kertoo kaverille, lietsoo huomaamattaan

pelkoa lisää. Pitäisikö arkipäivässä siis varautua kaikkein pahimpaan?

Aiemmin pelko rinnastettiin konkreettisiin asioihin esimerkiksi pimeällä

ulkona liikkumiseen, mutta nykyään pelko näkyy jokapäiväisessä elämässä

– usein huomaamattamme. Kodit on varustettu nykyään turvalukoilla, omakotitaloissa

näkyy turvakameroita ja -järjestelmiä, työpaikoille on ilmestynyt

erilaisia hälyttimiä ja lapsia ei uskalleta päästää yksin julkisilla liikennevälineillä

harrastuksista kotiin.

– Pelko tunkeutuu jokaiselle ihmiselämän alueelle ja arjen valintoihin. Ihmiset

puhuvat myös paljon kokemuksistaan toistensa kanssa, mikä on omiaan

lisäämään toisten pelon kohteita, Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa

pelkoa tutkinut akatemiatutkija Hille Koskela valaisee.

Kun pelon kohde ei ole enää konkreettinen, ihmiset edistävät turvallisuutta

kaikilla mahdollisilla elämänalueilla.

– Olemisen tapa, käyttäytyminen ja suhde toisiin ihmisiin ovat muuttuneet,

koska pelko määrittää elämää.

Aiemmin esimerkiksi vartiointia on käytetty ainoastaan teollisuusrakennuksissa,

mutta nykyään vartijat ovat osa jokapäiväistä, normaalia katukuvaa.

Raha tuo turvallisuutta, sillä ilman sitä ei ole mahdollisuutta esimerkiksi ostaa

turvallisuuspalveluja.

– On epäeettistä ja epätasa-arvoista, että toiset tekevät liiketoimintaa sillä,

kun toiset pelkäävät. Sitä enemmän tehdään voittoa, mitä enemmän pelätään.

Jotkut ihmiset voivat ostaa kalliita vartiointipalveluja kotiinsa, toisilla siihen

ei ole mahdollisuutta, Tiede on taidetta -tapahtumassa Helsingin Vanhalla

Ylioppilastalolla pelosta puhunut akatemiatutkija Koskela pohtii.

Turvallisuuden maksimoiminen johtaa usein myös ennakkoluuloihin

ja vihaan. Asiat, jotka eivät oikeasti liity pelkoon, liitetään siihen kuitenkin

välillisesti esimerkiksi erilaisten yhteiskunnan nollatoleranssikampanjoiden

myötä.

– Esimerkkinä tällaisesta ovat graffitit, jotka eivät oikeasti liity pelkoon

millään tavalla. Kun tällaisia asioita harrastavia ryhmiä vastaan kohdistetaan

järeitä toimia, on käynyt niin, että ihmiset alkavat vihata heitä.

Liiallinen turvallisuuden tavoittelu ei kuitenkaan ole akatemiatutkija Koskelan

mielestä välttämättä kovin hyvä asia.

– Siitä seuraa ylilyöntejä, kuten esimerkiksi joissakin latinalaisen Amerikan,

Afrikan tai Yhdysvaltojen kaupungeissa. Ei niissä tunnu turvalliselta, vaikka

kaikilla on muurit talojen ympärillä, ympärivuorokautinen vartiointi, koirat

ja tuplalukot. Parempaa turvallisuutta saavutettaisiin, jos ihmiset pyrkisivät

kommunikoimaan ja välittämään toisistaan.

Tutkija Koskelan mielestä on huolestuttavaa, jos turvallisuuden hakeminen

muuttaa ihmisten keskinäisen kommunikaation tapoja.

– Jos toinen ihminen koetaan lähtökohtaisesti uhkaavaksi, ei silloin uskalleta

mennä kysymään, auttamaan tai väliin kun olisi tarve. Se johtaa siihen,

että ihmiset tavallaan jäykistyvät pelon varjossa, akatemiatutkija Hille Koskela

sanoo.

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Puh. +358 2 2444 110. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Saarinen, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

JAKELU Itella Oyj • ISSN 1458-086

Kuljetus&Logistiikka 3


HMT:n myyntipäällikkö Tommi Sievers näkee yhtiölle riittävän kasvumahdollisuuksia etenkin projektituotteiden käsittelyssä.

Satamapalvelut yhdeltä luukulta

HMT Oy käsittelee Haminassa

lastin kuin lastin

Haminan Multimodal Terminals eli

HMT Oy on nimensä mukaisesti

kattavan palvelun satamaoperaattori.

Alalla yleisesti vallitsevan

erikoistumisen sijaan yritys käsittelee

nimensä mukaisesti niin konttikuin

roro-aluskuljetukset samoin

kuin bulkkitavarat sekä yksilölliset

projektituotteetkin.

4 Kuljetus & Logistiikka

Y

htiön myyntipäällikkö Tommi Sievers

kuvailee varsinkin projektikuljetusten

tämänhetkisiä kasvunäkymiä lupaaviksi.

Niinpä Haminan sataman kautta

liikkuu HMT Oy:n operoimana lisääntyvässä

määrin muun muassa erilaisiin teollisuuslaitoksiin

päätyviä raskaimman sarjan

investointituotteita.

Kehitys osuus yksiin yhtiön valmiuksien

ja tavoitteiden kanssa.

- Meillä riittää vielä hyvin tilaa projektituotesektorin

kasvulle. Pystymme vastaamaan

kysyntään esimerkiksi 100 tonnin taakkoja

käsittelemään pystyvällä Gotvald-mobiilinosturillamme,

jonka hankimme puolitoista

vuotta sitten, Tommi Sievers toteaa.

Hän summaa nimenomaan monipuolisuuden

HMT:n valtiksi. Oman lisäarvonsa

ja asiakkaan kannalta ajatellen keskittämisen

etunsa asiaan tuo vielä se, että

kaikenlaiset lastit pystytään käsittelemään

samassa satamassa.

TAANTUMAN POHJA JÄÄNYT TAAKSE

Merkittävä osuus yhtiön operoimista kuljetuksista

koostuu Venäjälle Suomen kautta

suuntautuvasta transitoliikenteestä. Muun

maailman tavoin myös itänaapuriamme

vaivaava taloustaantuma on näkynyt tänä

vuonna HMT:lla pitkään jatkuneen kasvun

taittumisena.

120 henkilöä työllistävä yritys on tehnyt

tänä vuonna liikevaihtoa keskimäärin 1,5

miljoonan euron kuukausivauhdilla. Aivan

viimeiset merkit viittaavat Tommi Sieverssin


Myös konttien käsittely

sisältyy Haminan satamassa

toimivan HMT:n palveluihin.

mukaan siihen, että pahin vaihe olisi taantuman

puolesta ohitettu.

- Meillä käy tällä viikolla 11 laivaa, mikä liikkuu

normaaliaikojen lukemissa, hän sanoo.

PUUNJALOSTUS PYSYY TÄRKEÄNÄ SEKTORINA

Tommi Sievers tuo esille myös metsäteollisuuden

merkityksen satamapalvelujen tuottajalle.

- Vaikka puunjalostusteollisuuden osuus

Suomessa kokonaisuudessaan väheneekin,

sillä on meidän kanssamme paljon yhteisiä

intressejä ja se pysyy meille tärkeänä sektorina

myös tulevaisuudessa, hän huomauttaa.

Metsäteollisuusyhtiöistämme Myllykoski

Oy sekä M-Realin Simpeleen tehdas ovat

keskittäneet satamapalvelunsa HTM Oy:n

hoidettavaksi. Lisäksi yrityksen kautta kulkee

muidenkin paperinviejiemme tuotteita.

KAUPUNKI OMISTAJANA

Yhtiö laajensi keväällä 2008 toimintansa

kattamaan myös autojen satamaoperoinnin

Suzuki-, Honda- ja Subaru-merkkien muodossa.

Tähtäimessä olivat ennen muuta Venäjän

markkinat. Tommi Sievers myöntää, että

ajoitus ei ollut paras mahdollinen, sillä lupaavasti

liikkeelle lähtenyt toiminta hiljeni turhan

nopeasti ja jyrkästi henkilöautojen kysynnän

hiivuttua itärajamme tuolla puolen.

HMT Oy:n perustivat vuonna 1999 amerikkalaiset

logistiikka-alan suuryhtiöt Haminan

kaupungin lähteissä mukaan vähemmistöosakkaana.

Nykyisin yrityksen omistaa yksinomaan

vuonna 2001 perustettu Haminan

Satama joka on Haminan kaupungin kokonaisuudessaan

omistaman ja hallinnoima

osakeyhtiö.

Yritys toteuttaa parasta aikaa mittavana

hankkeena varastonhallinnan it-järjestelmän

uusintaa. ■

Paperituotteiden lastaus näyttelee

tärkeää roolia HMT:n toiminnoissa

myös tulevaisuudessa.

Kuljetus & Logistiikka 5


RAUTAISille

ammattilaisille

KUNNOSSAPIDON JA TEOLLISTEN

PALVELUJEN PÄÄTAPAHTUMA

Teolliset Palvelut 09 -messut on Suomen ainoa kunnossapidon,

tehdaspalvelun ja tuotannon palveluiden yhteistapahtuma.

Tapaa uudet ja nykyiset asiakkaasi, luotettavat

yhteistyökumppanisi, kilpailuta alan toimijat –

kaikki tehokkaasti yhdellä messukäynnillä!

Katso näytteilleasettajat ja messuohjelma:

www.teollisetpalvelut.fi

Tampereen

Messu- ja Urheilukeskus

28.–29.10.2009

Messut avoinna

ke ja to klo 9 - 17

TULE JA NÄE

TEOLLISUUDEN

KOKO KENTTÄ

360°
PALVELUT

UUTTA!

UUTUUS!


MATCHMAKING

KUNNOSSAPIDON ILTAMAT

BIGNIK

KAIKKIEN AIKOJEN GRILLIBILEET

60-LUVUN HENGESSÄ!REKISTERöIDYMessujärjestäjä:

Teolliset Palvelut 09 -pääyhteistyökumppanit:

Yhteistyössä:

Mediayhteistyökumppanit:

6 Kuljetus & Logistiikka

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

Rakennusteollisuus RT ry

Laatukeskus Excellence Finland

Promaint

Energia

Metallitekniikka

Tekniikka & Talous


Nurminen Logistics avaa monipuolisen

logistiikkakeskuksen Haminan satamaan

Nurminen Logistics avaa

uuden logistiikkakeskuksen

Haminan satamaan. Keskus

tarjoaa asiakkailleen koko

logistisen arvoketjun eli muun

muassa terminaalipalveluita,

rautatiekuljetuksia, huolintaja

dokumentointipalveluita,

erikois- ja raskaskuljetuksia sekä

projektipalveluita.

Uusi logistiikkakeskus on tarkoitus

ottaa käyttöön vuoden 2010 alussa ja

se työllistää aluksi noin 15 työntekijää.

Keskuksessa on katettua terminaalitilaa noin

16 000 neliötä. Ulkotiloja erilaisille projektipalveluille

ja konteille on kolme hehtaaria.

Terminaalin sisällä on pistoraide ja projektikuljetuksia

varten on oma raide myös ulkona.

Logistiikkakeskus rakennetaan jo olemassa

olevaan terminaaliin, joka kunnostetaan ja

modernisoidaan täysin. Rakennustyöt alkavat

heinäkuussa 2009 ja terminaali otetaan käyttöön

joulukuussa 2009.

Nurminen Logistics toimii jo nyt Haminan

satamassa, mutta toimintamme vahvistuu ja

kehittyy uuden logistiikkakeskuksen myötä

merkittävästi. Panostamme Haminassa erityisesti

projektikuljetuksiin, joiden kannalta

Haminan sijainti on erinomainen, sanoo Nurminen

Logisticsin Senior Vice President Harri

Vainikka.

Venäjän ja muiden IVY-maiden investointitarpeet

kasvavat ja siksi myös logistiikkapalveluita

tarvitaan entistä enemmän. Laajan

terminaaliverkoston lisäksi Nurminen Logisticsilla

on monipuolinen 1 000 rautatievaunun

kalusto sekä erikoiskuljetuskalustoa vaativia

maantiekuljetuksia varten. Haminan sataman

lisäksi Nurminen Logistics on vahvasti

läsnä myös Vuosaaren ja Kotkan satamissa.

Uusi logistiikkakeskus Haminassa täydentää

yhtiön palvelutarjontaa.

Me uskomme tähän alueeseen ja Haminan

ja Kotkan satamien toimivuuteen. Kummallakin

satamalla on omat erityisvahvuutensa ja

molemmissa toimimalla takaamme asiakkaillemme

parhaat mahdolliset palvelut. Uuden

logistiikkakeskuksen myötä Nurminen Logisticsin

palvelukonsepti satamissa täydentyy

tavoitteiden mukaisesti, Vainikka sanoo.

NURMINEN LOGISTICS MUKANA SOTŠIN

OLYMPIALAISIIN LIITTYVÄSSÄ LOGISTIIKASSA

Venäjä isännöi vuoden 2014 talviolympialaisia

Sotšissa. Olympialaisten järjestelyt

edellyttävät mittavia investointeja, ja Nurminen

Logistics tuottaa investointien vaatimia

logistiikkapalveluita sekä suomalaisille että

ulkomaalaisille yrityksille. Yhtiöllä on jo ollut

kisoihin liittyviä kuljetuksia, ja jatkossa vastaavien

kuljetusten hoitamiseen käytetään

erityisesti Haminan satamassa sijaitsevaa

uutta logistiikkakeskusta.

Sotšin olympialaiset ovat mittava hanke,

johon liittyviin logistiikkahaasteisiin Nurminen

Logistics on entistä valmiimpi vastaamaan

Haminan uuden keskuksen myötä,

Harri Vainikka sanoo. ■

Kuva: Wilma Hurskainen

Kuljetus & Logistiikka 7


Teksti ja kuvat: Tero Tuisku

Continental lupaa matalia

kokonaiskustannuksia

Continental on kehittänyt uuden sukupolven renkaan tavara-autoihin.

Yhtiö lupaa, että renkaiden avulla on päästävissä matalimpiin mahdollisiin

kokonaiskustannuksiin.

Saksalainen Continental on uusimassa

kaikkien ajoneuvojen rengasvalikoimaansa.

Markkinoille on tullut ja

tulossa toisen sukupolven renkaat, joissa on

monia parannuksia verrattuna aikaisempiin

renkaisiin mukaan lukien kilpailevien merkkien

rengastarjonta.

Continental aloitti tavara-autojen uusien

renkaiden lanseerauksen viime vuonna ja

uusia renkaita on tullut ja tulossa lisää markkinoille

tänä ja ensi vuonna. Työmaaliikenteen

uudet renkaat tuotiin markkinoille vuonna

2007 ja linja-autojen renkaat lanseerataan

vuonna 2011.

- Toisen sukupolven renkaiden ykkösominaisuus

on kustannusten säästö. Puhumme

matalimmista mahdollisista kokonaiskäyttökustannuksista

emmekä vain renkaiden

hankintahinnasta, joka toki sekin on edullinen.

Mutta sen lisäksi kustannukset ovat

matalat renkaiden koko eliniän ajan, kuvailee

tuotepäällikkö Hannu Paajaste Continental

Rengas Oy:stä.

Renkaiden käytönaikainen edullisuus

koostuu ennen kaikkea säästetyistä polttoainekustannuksista.

- Rengas on markkinoiden kevein. Siksi

autoon on mahdollista ottaa suurempi

kuorma, mikä tuottaa säästöjä tai paremminkin

lisää kuljettajan tienestejä. Lisäksi ren-

Tuotepäällikkö Hannu Paajaste Continental Rengas Oy:stä toteaa, että

toisen sukupolven renkaat tuovat monia etuja ammattiautoilijoille.

8 Kuljetus & Logistiikka


kaan läpileikkauksen muotoa on muutettu

siten, että siihen mahtuu enemmän ilmaa.

Näin parannetaan auton kantavuutta, mikä

on tärkeä ominaisuus nimenomaan tavaraautoissa.

Samalla renkaan koko ja kulutuspinta

suurenee, mikä parantaa ajettavuutta

sekä lisää turvallisuuttakin. Parempi pito

takaa sen, että auto pysyy hyvin tiessä myös

sadesäällä sekä talven liukkailla, Paajaste

sanoo.

ALEMPIA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ

Alempi polttoaineen kulutus vähentää myös

hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.

- Näinä aikoina ympäristömyönteisyys

on melkoinen valtti kuljetus- ja logistiikkaalalla.

Säästöä tuo myös renkaan uudelleenpinnoitus

- Renkaassa on uusi, vahva runkorakenne,

joka antaa entistä paremmat mahdollisuudet

uudelleenpinnoitukseen. Tämä lisää renkaan

käyttöikää ja tuottaa siten säästöjä.

Continentalissa on vertailtu erimerkkisten

renkaiden aiheuttamia kustannuksia pitkällä

aikavälillä. Oman merkin ohella mukana olivat

Bridgestone, Michelin ja Goodyear. Vertailussa

huomioitiin kuorman massa, ajomatkat

ja muut vastaavat tekijät. Suurimmillaan

etu oli yli 100 euroa vuodessa Continentalin

hyväksi.

Ilma pysyy erittäin hyvin uuden renkaan

sisällä.

- Continental on kehittänyt sisäkumiin

uuden molekyylirakenteen, joka estää ilman

tihkumista ulos renkaasta paremmin kuin

perinteisesti käytetty luonnonkumi. Tämä

parantaa ilman pysymistä renkaassa ja

vähentää siten renkaan runkoon kohdistuvaa

rasitusta.

Continentalilla on Ruotsissa hieman napapiirin

eteläpuolella testikeskus renkaiden

kehitystyötä ja testausta varten.

- Continental on Eurooppa-keskeinen ja

Pohjoismaat on yhtiölle tärkeä markkinaalue.

Kehitämme testikeskuksessa pohjoisiin

talvisiin oloihin sopivia renkaita.

Continentalin komea autonrenkaita kuvaava esittelytila oli nähtävänä toukokuisessa

Logistiikka- ja kuljetusnäyttelyssä Helsingin Messukeskuksessa.

MAAILMANLAAJUISTA RENGASRIKKOPALVELUA

Continental tarjoaa asiakkailleen kaiken kattavaa

rengasrikkopalvelua.

- Asiakkaamme saavat puhelinnumeron,

josta he saavat suomenkielisen palvelun

kaikkialla maassa ja myös ulkomailla.

Yhteistyökumppaneinamme olevat itsenäiset

rengasliikkeet sekä Euromaster-ketju lähettävät

tarvittaessa paikalle apua. Asiakkaalta

ei edes vaadita maksua tuossa vaiheessa,

vaan palvelu laskutetaan jälkikäteen postitse,

Hannu Paajaste korostaa.

Autonrenkaat tuottavat 40 prosenttia Continentalin

maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

Valtaosa liikevaihdosta koostuu autojen voimansiirtoon,

alustoihin ja sisustukseen liittyvien

komponenttien valmistuksesta.

- Continental tuntee alustan ja jarrujen

hallintajärjestelmät sekä renkaat. Näin on

saatu aikaan hyvä kokonaisuus, Paajaste

sanoo. ■

Continental AG

• Perustettu 1880.

• Valmisti alussa kumisia tiivisteitä

hevosenkenkiin, josta on peräisin

hevonen yrityksen logokuvassa.

• Seitsemän kuorma-autonrengastehdasta:

Saksan Stöcken, Slovakian

Puchov ja Tsekin Otrokovice

sekä tehtaat paikallisille markkinoille

Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa,

Etelä-Afrikassa ja Aasiassa.

• Toiseksi suurin autonrenkaiden

valmistaja Euroopassa.

• Kolme neljännestä liikevaihdosta

tulee Euroopasta, toiminta kasvaa

ripeästi muualla maailmassa.

• Työntekijöitä maailmanlaajuisesti

139 000.

Kuljetusala tarvitsee yhä elvytystä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

jäsenyrittäjät kuljettivat tiistaina 8.9. kansanedustajia

työpaikalleen eduskuntaan rekkojen

kyydissä. Kuljetusalan viesti kansanedustajille

on selkeä: hyvässä vauhdissa olevaa elvytystä

on edelleen jatkettava, alan kustannusrasitetta

on alennettava ja harmaa talous saatava

kuriin.

Keskustelua jatkettiin kuorma-autolla

kuljetun työmatkan jälkeen eduskuntatalon

portailla, jossa SKAL:n puheenjohtaja Ahti

Myllys, varapuheenjohtaja Matti Heikkilä ja

toimitusjohtaja Iiro Lehtonen veivät kansanedustajille

terveisiä kuljetusalalta. Käyttövoimaveron

alentamisen lisäksi tulee kiirehtiä

keinoja, joilla yritysverotusta kevennetään ja

työnantajamaksuja alennetaan. Kuljetusyritykset

tarvitsevat myös koulutustukea selviytyäkseen

uusista koulutusvelvoitteistaan.

Tuoreen SKAL Kuljetusbarometrin mukaan

kuljetusalan odotukset kesän suhteen olivat

liian optimistisia toteutuneeseen nähden.

Lähitulevaisuus nähdään edelleen suhteellisen

synkkänä. Eduskunnan tulee kaikin keinoin

kohentaa kotimaisen kuljetuselinkeinon

kilpailukykyä.

Kuljetus & Logistiikka 9


Viimeiset kesähommat alta pois...

...ja sen jälkeen GLi:n henkilö- ja

tavaraliikenneyrittäjäkoulutukseen:

10 Kuljetus & Logistiikka


Teksti: Erkki Kuronen Kuvat: Sanna Ilvonen

VTA:lta Kuormausnosturit ja lämmönsäätölaitteet

Lisäakselistot edustavat 50-vuotiaan

yrityksen omaa tuotekehitystä

Raskaan kuljetuskaluston

nostolaitteet sekä kuormatilan

lämmönsäätölaitteet muodostavat

sektorit, jolle 50 vuotta sitten

perustettu VTA Tekniikka

Oy on erikoistunut. Yhtiön

toiminta käsittää alaan liittyvien

maahantuonti- sekä myynti-,

varaosa- ja huoltopalvelujen

ohella oman tuotekehityksen ja

valmistuksen.

VTA Tekniikan omaa tuotekehitystä

edustavat kuorma-autojen lisäakselistot.

Yhtiön toimitusjohtaja Raimo

Pöyhönen kertoo niitä suunniteltavan ja valmistettavan

käytännössä lähinnä Volvoihin.

Lisäakselistojen kokoamisessa käytetään

sekä valmiina hankittavia Volvon komponentteja

että yrityksen oman tuotekehityksen

tuloksena valmistettavia osia.

Yrityksessä työskentelee Vantaalla, kehä

kolmosen tuntumassa sijaitsevissa toimitiloissa,

runsaat 50 alan ammattilaista. VTA

Tekniikka Oy:llä on lisäksi kaksi tytäryhtiötä.

Niistä Tampereella toimiva Aarno Järvinen Oy

työllistää kymmenisen ja Tallinnassa toimiva

Tehnika As viitisen henkilöä.

Yhtiön asiakaskunta koostuu pääosin kuljetusyrityksistä,

joihin tuotteet päätyvät myös

jälleenmyyjäportaan välityksellä. Jossain

määrin VTA Tekniikan asiakkaisiin kuuluu

myös muilla aloilla toimivia yrityksiä, joilla on

käytössään kuljetuskalustoa. ■

Kuljetus & Logistiikka 11


Naarva-giljotiinikoura mahdollistaa monia uusia työmahdollisuuksia

autoon asennetulle kuormausnosturille

Giljotiinilla

puut poikki ja kyytiin

Suomalaisen Pentin Paja Oy:n

valmistamia Naarva-energiakouria

on perinteisesti hyödynnetty

metsäkoneissa ja traktoreissa.

Energiakouran asentaminen

kuormausnosturiin lisää

käyttömahdollisuuksia

ulottuvuuden kasvaessa.

Pentin Paja Oy:n Naarva-mallistoon

kuulu jo yhdeksän eri mallia: kolme

kaatopäätä, viisi keräävää kaatopäätä

sekä Naarva-Sykeharvesteri. Patentoitua giljotiinia

on saatavana kolmessa eri kokoluokassa

katkaisuhalkaisijoiden ollessa 23 cm,

25 cm ja 32 cm.

Naarva-Kourien menekki on kasvanut

voimakkaasti viimeisen vuosien aikana, nyt

yli puolet kourista meneekin vientiin suurimpien

vientimaiden ollessa Ruotsi, Saksa,

Viro, Itävalta, Norja ja Hollanti. Vuodesta

1997 alkaen Naarva-Kouria on toimitettu jo

29:een maahan. Keski-Euroopassa on yleistä

asentaa suuremmat kourat kaivinkoneisiin.

Näillä koneilla voidaan raivata tienvarsien

ja kaupunki-alueiden ongelmapuita. Hollannissa

Naarva-Kourilla muun muassa maisemoidaan

kanavanreunoja.

Suurin osa Suomessa ja Ruotsissa käytettävistä

Naarva-Kourista on asennettu

traktoreiden, ajokoneiden ja harvestereiden

nostureihin, joskin kuorma-autoon asennetut

ratkaisut ovat entistä yleisempiä monikäyttöisyyden

ansiosta.

Naarva-Koura mallistosta löytyy sopiva

koura kaikkiin nostureihin. Pienin malli painaa

vain 200 kg, suurimman painaessa 600 kg.

TEHOKAS GILJOTIINI

Puiden katkaisussa käytetään Naarva-Kouran

giljotiinia, joka kiinnitetään liukukiskolla

kouran runkoon. Kuormauksessa giljotiini

12 Kuljetus & Logistiikka

peruuttaa taaksepäin, jolloin se ei ole esteenä

isonkaan puunipun käsittelyssä.

Voimakas Naarva-giljotiini suorittaa katkaisun

tukikäpäliä vasten liukuessaan katkaisun

aikana kiskossaan siten, että katkaisuun

tarvittava voima välittyy kokonaisuudessaan

puuhun. Kuormauskoura tai nosturi ei siis

rasitu paksuimpienkaan puiden katkaisussa.

Kulutusteräksestä valmistettu katkaisuterä

ei säikähdä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia,

joten kannot voi huolettaa

jättää lyhyeksi ja puita voidaan korjata

vaikeistakin paikoista. Naarva-Kouran

kaikki toiminnot on toteutettu hydraulisylintereillä,

jolloin peruskoneelle ei

aseteta suuria öljyntuottovaatimuksia,

koska paine tekee työn pienemmälläkin

tuotolla. Helppo asennus ja

monipuoliset ohjausmahdollisuudet

sekä kilpailukykyinen hinta on lisännyt

Naarva-Kourien kysyntää kaikkialla, missä on

kaadettava puita, pensaita, poistettava oksia

tai tuulenkaatoja.

RADIO-OHJAUKSELLA HELPPOUTTA

ASENNUKSEEN

Naarva-Kourat soveltuvat lähes kaikkiin hydraulisiin

nostureihin, joten koura voidaan

asentaa myös kuormaauton

kuormausnosturiin.

Mallista riippuen Naarva-Kourassa

on 3-7

ohjausventtiiliä, joiden

ohjaukseen on aikaisemmin

aina vedetty ohjainkaapeli

nosturin puomia

pitkin. Viime syksynä

Pentin Paja toi markkinoille

radio-ohjauksen,


1600-40 giljotiini

joka toimii pienillä kouraan sijoitettavilla

12V akuilla. Puomikaapeli

jää pois, jolloin asennus vaatii vain

hydrauliletkujen kytkemisen kääntäjälle

ja kouralle. Radio-ohjauksen

lähetin on kooltaan vain 9x6x2 cm ja

toimii kahdella AAA-paristolla. Lähetin

on helppo kiinnittää esimerkiksi

kuorma-auton oman nosturin kaukoohjaimeen.

AAA-paristoista virtansa saavassa

lähettimessä on neljä ohjainnappia

ja punainen virtakytkin, joka kytkee

virran myös kourassa sijaitsevaan

vastaanottimeen.

Kouran kaikkia toimintoja käytetään

nosturin omalla 4/3-suuntaventtiilillä,

radiolähettimen napeilla

valitaan käytettävä kouran toiminto:

Kuormauskoura, kääntö (tiltti), giljotiinin

käpälät ja giljotiinin terä. Kouralle

ja kääntäjälle tulee molemmille

kaksi hydrauliletkua.

Naarva giljotiini pystyy katkaisemaan

halkaisijaltaan jopa 32 sentin

puut. Kulutusteräksinen, 12 millin

terä liukuu katkaisussa tukikäpälien

ohjaamana. Tukikäpälissä on myös

terät, jotka tehostavat isojen pusikoiden

raivaamista.

Ympäristönhuoltopalveluihin erikoistunut

yritys Huurinainen Oy

asennutti 8x6-vetoiselle Mercedes-

Benz 4144 -alustalle PM80 kappaletavaranosturin

ja siihen painoltaan

500 kilon Naarva-Kouran 1500-40 32

sentin giljotiinilla.

Hydraulinen kääntäjä sekä kuormauskoura

mahdollistavat käytön

kaatopäänä sekä kuormauskourana.

Ahtaissa paikoissa katkaistu puu on

siis mahdollista kuormata suoraan

kyytiin.

Jätehuolto Teuvo Lehikoinen Ky

hankki loppuvuodesta 2007 Naarva-

Koura 1500-40:n, joka asennettiin

PM30-kappaletavaranosturiin.

Radio-ohjauksella varustetun giljotiinin

asennus on vaivatonta, koska

kouralle ei tarvitse vetää sähköjohtoja.

Naarva-giljotiinikoura mahdollistaa

monia uusia työmahdollisuuksia

autoon asennetulle kuormausnosturille.

- Giljotiinin avulla sujuvat ongelmapuiden,

pensasaitojen, vanhojen

pylväiden ja tolppien poistamiset

kaupunkialueelta ja tonteilta.

Rakennusten ja sähkölinjojen läheisyydessä

sijaitsevat puut voidaan

poistaa turvallisesti katkomalla ne

latvasta alaspäin.

- Kaadetut puut tai pensaat voidaan

nostaa suoraan auton lavalle,

jolloin raivaus voidaan suorittaa turvallisesti

ja tehokkaasti ahtaissakin

paikoissa. Nosturin pitkä ulottuvuus

mahdollistaa isojenkin puiden paloittelun

ja lyhentämisen.

Naarva giljotiini jättää sileän ja

siistin kannon.

Jos katkaisuhalkaisija riittää,

kannon voi jättää mahdollisimman

lyhyeksi, sillä hiekkaisetkaan puut

eivät aiheuta ongelmia giljotiinille. ■

Lisätietoja: www.pentinpaja.fi

1500-25 ajokoneessa

Naarva-Koura 1500-40 kuorma-auton

kappaletavaranosturissa.

Naarva giljotiinin siisti katkaisujälki.

Kuljetus & Logistiikka 13


Rahtari GT-Suomi

on vihdonkin

päivittynyt

Rahtari ohjelma päivittynyt uudella versiolla. Nykyinen nimi on GT-Reittikartti

Suomi PRO. Uudessa ohjelmassa on mukana tiehallinnon siltatiedot

alle 4,5m. ja myös kantavuustiedot. Myös uudet kunta uudistukset ja

osoitteisto siltä osin mitä Karttakeskukselle on ollut toimitettuna.


Pocum nappasi

huippujohtajan

Trainers’ Houselta

Liikkuvan työvoiman toiminnanohjausohjelmistoa palveluna tarjoava Pocum Oy nimittää Vesa

Tauriaisen myyntijohtajaksi. Tauriaisen mukana yritys saa vahvaa osaamista SaaS - palvelumallien

ja aktiivisen myyntikulttuurin yhdistämisestä kannattavaksi liiketoiminnaksi. Ennen siirtymistään

Pocumin palvelukseen Tauriainen toimi Trainers’ Housen Tampereen yksikön myyntijohtajana.

T

auriaisen ydinhaasteena on

Pocumin kansainvälistyminen.

Keväällä lanseerattu Pocum

Online -toiminnanohjausjärjestelmä on

suunniteltu globaaleille markkinoille.

Kansainvälistymisen kynnyksellä yritys

panostaa voimakkaasti markkinoinnin

ja myynnin kehittämiseen.

“Kasvuhaasteita vastaamaan

rakennamme aktiivisen ja dynaamisen

organisaation sekä myyntikanavat,

jotka hyödyntävät tehokkaan markkinoinnin

avulla synnytettyä kiinnostusta.

Yritysten toimintaa tehostavien

ohjelmistojen tarve on kasvanut maailmalla

nopeasti. Verkko on voimakas

kanava, se on selvä, mutta todellinen

haasteemme kiteytyy siihen, kuinka

tavoitamme asiakkaamme ja saamme

heidät aktivoitumaan verkossa.

Kansainvälistymiseen harvoin riittää

pelkästään edistyksellinen tuote

vaan sen lisäksi tarvitaan voimakasta

panostusta kumppanuuksien kehittämiseen,

markkinointiin, myyntiin ja

tunnettuuden kasvattamiseen. Haluan

muuttaa yrityksen fokuksen perinteisestä

tuotekehitystä tekevästä softatalosta

lähemmäs kansainvälistä

markkinointi- ja myyntiorganisaatiota.

Uskon, että pitkä kokemukseni

Trainers’ Housesta antaa siihen hyvät

eväät.”, Tauriainen kertoo uusista

haasteistaan.

Työn tuottavuus on konkreettinen

haaste erityisesti pk-sektorilla.

Työvoima on kallista ja liikkuvaa työvoimaa

on erityisen hankala johtaa

tehokkaasti, koska ihmiset eivät ole

työssään suorassa kontaktissa työnjohtoon.

Pocum on ratkaisut haasteen

tuomalla eri toimialoilla toimiviksi

havaitut prosessit yritysten yleiseen

käyttöön. Palveluna tarjottava ratkaisu

yhdistää selainpohjaisen käytön, paikannettavuuden

ja mobiilipäätteen

toiminnallisuuden helppokäyttöiseksi

kokonaisuudeksi.

“Haluamme olla eturintamassa

suomalaisen ja eurooppalaisen työn

tuottavuustalkoissa. Ensimmäisenä

tavoitetasona voisi olla vaikka USA,

jossa palveluyritysten tuottavuus on

selkeästi parempi eurooppalaisiin yrityksiin

verrattuna. Pk-sektorin voima

on mahtava. Suomessa pk-yritykset

työllistävät 60 % kaikista yksityissektorin

työvoimasta. Täällä kohderyhmäämme

kuuluu yli 20 000 yritystä,

jotka eivät pienen koon vuoksi usein

pysty investoimaan räätälöityihin tai

suuriin perinteisiin valmisratkaisuihin.

Pocum auttaa näitä yrityksiä kasvamaan

palvelupohjaisella ratkaisulla,

käytettävyyden ja nopean käyttöönoton

eduilla.”, Vesa Tauriainen avaa

liiketoiminnan ydinaluetta.

Pocum Online on selainpohjainen

palveluyrityksille suunnattu kuukausihinnoitteluun

perustuva toiminnanohjausjärjestelmä.


pocum.com

Kuljetus & Logistiikka 15


Tunnetko toimitusketjusi

riskitekijät?

”Vaarallista lyijyä lastenleluissa”, ”Lasinsirpaleita elintarvikepakkauksissa”,

”Salmonellaa eläinrehussa”, ”Korkeita dioksiinipitoisuuksia ruokakermassa”.

Y

ritysten toimitusketjuihin liittyvät riskit

ovat realisoituneet viime aikoina uutisten

pääotsikoiksi eri medioissa. Mistä

tämänkaltaiset vakavat ongelmat johtuvat ja

miksi niistä kuullaan jatkuvasti entistä enemmän?

Edellä mainitut tapahtumat ovat julkitulleita

esimerkkejä yritysten puutteista hallita

toimitusketjunsa riskejä.

”Toimitusketjun tärkein tehtävä on varmistaa,

että oikea tavara tai palvelu on oikeassa

paikassa oikeaan aikaan. Toimitusketjun riski

puolestaan tarkoittaa mitä tahansa epävarmuustekijää

tai häiriötä, joka vaikuttaa

tieto- tai tavaravirtojen kulkuun ja johtaa

kyvyttömyyteen vastata asiakkaiden kysyntään”,

asiantuntijaorganisaatio Deloitten toimitusketjunhallinnan

asiantuntija Sami Laine

kertoo.

”Erityisesti kansainvälisillä markkinoilla

toimivien yritysten kontrolli omasta toimitusketjustaan

on vähentynyt, jolloin riippuvuus

muista yrityksistä on kasvanut merkittävästi

viimeisen vuosikymmenen aikana.”

Useat yritykset ovat siirtäneet tuotantoa ja

hankintaa matalan kustannustason maihin,

ulkoistaneet toimintojaan alihankkijoille sekä

keskittäneet tuotantolaitoksia niin maantieteellisesti

kuin tuoterakenteidenkin osalta.

Tämä sinänsä kannattava kehitystrendi on

johtanut siihen, että useilla liiketoimintaaloilla

kilpailun luonne on muuttunut yritysten

välisestä kilpailusta kokonaisten globaalien

toimitusverkostojen väliseksi taistoksi. Vain

harva yritys hallitsee aktiivisesti siihen liittyviä

riskejä.

Lopputuloksena pahimmissa tapauksissa

yritys on kadottanut näkyvyytensä ja vaiku-

Toimitusketjun tärkein tehtävä on varmistaa,

että oikea tavara tai palvelu on oikeassa paikassa

oikeaan aikaan, Deloitten toimitusketjunhallinnan

asiantuntija Sami Laine kertoo.

16 Kuljetus & Logistiikka


NIMITYKSIÄ


tusmahdollisuutensa toimitusverkostossa

mukana oleviin ja lopputuotteeseen vaikuttaviin

yrityksiin. Näkyvyyden heikentyessä riski

karille ajamisesta kasvaa.

RISKIT KOKONAISVALTAISEEN TARKASTELUUN

Muuttuneessa liiketoimintaympäristössä toimitusketjun

riskejä on tarkasteltava laajalla

perspektiivillä.

”Riskienhallinnassa on kyettävä yhdistämään

organisaatio, asiakkaat, toimittajat

ja liiketoimintaympäristö toisiinsa. Yritykset

laativat perinteisesti omia todennäköisyys- ja

vaikutusriskianalyysejä, mutta niiden heikkouksia

ovat kokonaiskuvan puute sekä perustuminen

vain hypoteettisiin tilanteisiin. Nämä

eivät useinkaan vastaa yritysten jokapäiväistä

toimintaa”, Deloitten riskienhallinnan asiantuntija

Lasse Ingström kertoo.

Riskien toteutuminen on usein seurausta

monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Esimerkiksi

erilliset tapahtumat, joilla yksittäin

voi olla pieni riskiarvo, saattavat yhdessä

johtaa vakavaan häiriöön yrityksen toiminnassa.

”Juuri tässä piilee yritysten suurin kompastuskivi.

Toimitusketjun riskien kokonaiskuvan

ymmärtäminen vaatii tiedon jakamista

yrityksen liiketoimintayksiköiden välillä sekä

osaamista yhdistää saatu tieto oikeisiin riskialueisiin.

Tämä on kuitenkin hankala prosessi

ja sen seurauksena yritykset päätyvät

usein tarkastelemaan toimitusketjun riskejä

erillisissä siiloissa. Valitettavan usein riskianalyysit

myös unohtuvat arkistoihin, eikä

tärkeitä kehitystoimenpiteitä aloiteta ajoissa”,

Ingström jatkaa.

”Paras tapa suojautua riskejä vastaan

on laatia toimitusketjun

riskienhallinnasta jatkuva prosessi, jota

seurataan jatkuvasti ja arvioidaan

säännöllisesti. Vain näin yritys voi suojautua

riskeiltä myös tulevaisuudessa”,

Deloitten riskienhallinnan asiantuntija

Lasse Ingström kertoo.

ONGELMAKOHTIEN LÖYTÄMINEN

Deloitte on etsinyt vastauksia toimitusketjujen

riskienhallinnan problematiikkaan ja laatinut

menetelmän, jonka avulla yritysten riskejä

voidaan paikantaa prosesseista, infrastruktuurista

ja verkostoista (kuva 1.). Tyypillisesti

toimitusketjuriskit liittyvät mm. henkilöstön

osaamistasoon, toimittajien luotettavuuteen,

lainsäädäntöön sekä raaka-ainehintojen ja

valuuttakurssien heilahteluihin.

”Paras tapa suojautua riskejä vastaan on

laatia toimitusketjun riskienhallinnasta jatkuva

prosessi, jota seurataan jatkuvasti ja

arvioidaan säännöllisesti. Vain näin yritys voi

suojautua riskeiltä myös tulevaisuudessa”,

Lasse Ingström muistuttaa. ■


KTT Kari Ristimäki

yksikön johtajaksi

SeAMK Liiketoimintaan

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Liiketalouden,

yrittäjyyden ja ravitsemisalan

yksikön (SeAMK Liiketoiminta) johtajan

virkaan on valittu KTT, dosentti Kari

Ristimäki (54). Hän on toiminut Vaasan

ammattikorkeakoulussa yrittäjyyden yliopettajana.

Sitä ennen hän on toiminut

Vaasan yliopiston johtamisen laitoksella

10 vuotta eri tehtävissä, mm. kehitysjohtajana

ja ma. professorina. Ristimäki

toimii edelleen Vaasan yliopistossa yrittäjyyskasvatuksen

dosenttina. Kauppatieteiden

tohtorin tutkinnon lisäksi hän

on suorittanut kasvatustieteiden maisterin

tutkinnon.

Mika Laatikainen

Jungheinrich Lift Truck Oy:n

toimitusjohtajaksi

DI Mika Laatikainen on nimitetty

Jungheinrich Lift Truck Oy:n toimitusjohtajaksi

20.8.2009 alkaen. Hän on

aikaisemmin toiminut yhtiön palveluksessa

myyntipäällikkönä ja johtoryhmän

jäsenenä. Tätä ennen Laatikainen

on ollut monissa eri myynnin ja markkinoinnin

tehtävissä John Deere Forestry

Oy:n palveluksessa.

Jungheinrich ja Laatikaisen edeltäjä

Aarre Viiala ovet yhdessä sopineet, että

Viiala jättää toimitusjohtajan tehtävät

19.8.2009.

Samassa yhteydessä yhtiön varatoimitusjohtajaksi

on nimitetty MBA, B.Sc.

Raija Viitamäki. Hän jatkaa varatoimitusjohtajan

tehtävien ohella yhtiön

talouspäällikkönä.

Hannu Leinonen Destian

toimitusjohtajaksi

Destia Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi

on nimitetty DI Hannu Leinonen

1.10.2009 alkaen.

Hannu Leinonen on viimeksi toiminut

SRV Yhtiöiden hallituksen jäsenenä ja

YIT:n toimitusjohtajana. Aikaisempaa

kokemusta hän on kerännyt Soneran,

Skanskan ja Hakan palveluksessa.

– Destiassa on osaava henkilöstö,

ja yhtiö on juuri nyt kiinnostavassa

vaiheessa. Itse en ole työskennellyt

aikaisemmin infra-yhtiössä. Todella

mielenkiintoinen haaste, johon tartuin

innolla ja ilolla, kun sitä tarjottiin, kertoo

Hannu Leinonen.

Kuljetus & Logistiikka 17


Kuva: Heikki Jokinen

Teolliset Palvelut 09 -messut vauhdittaa markkinoiden uusjakoa

Kunnossapidolla

nostetta liiketoimintaan

Kunnossapidon, tehdaspalvelun

sekä tuotannon yhteistapahtuma,

Teolliset Palvelut 09,

on yleisen taloustilanteen

huomioon ottaen takuuvarmasti

ajankohtaisin teollisuuden

ammattilaisten kohtaamispaikka.

Tapahtuma järjestetään

Tampereen Messu- ja

Urheilukeskuksessa

28.–29.10.2009.

18 Kuljetus & Logistiikka

Ydinteemojen, kunnossapidon ja tehdaspalvelun,

lisäksi messusisältöön

on vahvasti noussut tuotannon palvelut

ennakoiden teollisuudessa tapahtuvaa

rakennemuutosta. Ajankohtaisteemoina tänä

vuonna on ympäristö, turvallisuus ja yhteiskuntavastuu

sekä koulutus- ja rekryasiat.

Näyttelyn myynti on edennyt hyvässä vauhdissa

ja moni yritys on kertonut panostavansa

juuri kunnossapidon, tehdaspalvelun

ja tuotannon palveluiden kohderyhmiin. 13.

kertaa järjestettävillä messuilla esittäytyy 250

alan huippuosaajaa.

Kunnossapidon rooli korostuu erityisesti

taloudellisesti vaikeina aikoina, koska sen

avulla voidaan pidentää tuotantoinvestointien

elinkaarta ja parantaa käyttövarmuutta,

tuotannon laatua ja energiatehokkuutta. Alan

markkinoita jaetaan uusiksi, kun toimintoja

järkeistetään ja ulkoistetaan. Kunnossapitoon

investoidaan suhdanteista huolimatta;

taantuma on näkynyt monella kunnossapitoalan

yrityksellä liiketoiminnan kasvuna, sillä

teollisuuslaitoksissa ja –yrityksissä koneita ja

kalustoa kunnossapidetään sen sijaan, että

tehtäisiin uusinvestointeja.

TEOLLISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄYRITYKSET

MESSUJEN YHTEISTYÖKUMPPANEIKSI

Tapahtumakokonaisuuden pääyhteistyökumppaneiksi

ovat lupautuneet Solteq ja YIT.

Solteq on suomalainen kunnossapidon,

materiaalihallinnan sekä operatiivisen


Kuva: Merja Ojala

omaisuudenhallinnan ohjelmistoratkaisujen

asiantuntija. Solteqin tavoitteena on parantaa

yritysten käyttöomaisuuden läpinäkyvyyttä

ja siten auttaa asiakkaitamme parantamaan

tuottavuutta ja omistaja-arvoa. Solteqin

ohjelmistoratkaisut ja palvelut tuovat apua

yrityksille, jotka haluavat tehostaa huolto- ja

kunnossapitopalvelujaan sekä seurata tarkasti

käyttöomaisuusinvestointiensa kustannusvaikutuksia

niiden koko elinkaaren ajan.

Teolliset Palvelut –messuilla Solteq julkistaa

uuden EAM (Enterprise Asset Management)

–ratkaisun.

YIT on tuotealueillaan Pohjoismaiden johtava

teollisuuden palveluyritys sekä markkinajohtaja

kiinteistöteknisissä palveluissa.

Suomessa YIT tunnetaan myös maan suurimpana

rakennusliikkeenä. YIT:n palveluksessa

on yli 25 000 henkilöä Pohjoismaissa, Venäjällä,

Baltian maissa ja Keski-Euroopassa.

Ensi kuussa toteutuvilla messuilla YIT lanseeraa

uuden kunnossapidon ja energiatehokkuuden

palvelumallin.

MATCHMAKING -UUTUUS TEHOSTAA

MESSUKÄYNTIÄ

Molempina päivinä järjestettävä Teollisuuden

Matchmaking on uusi ja ainutlaatuinen

liikekumppanuuksia synnyttävä ja syventävä

verkottumistilaisuus messuvieraille ja

näytteilleasettajille. Tilaisuuden merkittävin

uutuusarvo on messukävijöiden keskinäisissä

neuvottelumahdollisuuksissa.

KORKEATASOISET KOULUTUSTILAISUUDET

AMMATTILAISILLE

Messuvieraille on tarjolla korkeatasoista koulutusohjelmaa.

Keskiviikkona 28.10. toteutuu

perinteinen Kunnossapitopäivä, jossa

pääaiheina ovat Varautuminen nousuun

– kapasiteetin hallinta, palveluiden integrointi

tuotantoon – kustannusten jousto, kiinteistä

muuttuviin sekä innovatiiviset toimintatavat –

työvoiman liikkuvuus ja jousto. Solteq järjestää

myös ensimmäisenä messupäivänä EAM

-järjestelmän rooli tuott-avuuden parantajana

ja infrastruktuurin ylläpitäjänä -seminaarin.

Kunnossapitokongressissa käsitellään torstaina

29.10. tuotantokapasiteetin ja -koneiston

hallintaa, teollisia palveluita, parhaita

toimintatapoja sekä ihmisten johtamista.

MONIPUOLINEN JA ASIANTUNTEVA

MESSUOHJELMA

Kunnossapidon työnäytöksessä molempina

päivinä alkaen klo 10 alan opiskelijat havainnollistavat

mitä kunnossapito on käytännössä.

Messuvieras voi samalla testata omat

taitonsa Tee se itse -pisteessä! Järjestäjinä

ovat Kunnossapitoyhdistys Promaint ry, Taitaja

2010 Oulu ja Tampereen ammattiopisto.

Messuhallissa järjestetään molempina päivinä

tietoiskuja. Rekryareenalla on esillä tietoa

teollisuuden työnhausta, monipuolisista koulutusvaihtoehdoista

ja vapaista työpaikoista.

Asiantuntijoina ovat mm. Tampereen työ- ja

elinkeinotoimisto, Pirkanmaan TE-keskus

sekä teollisuusalan koulutuslaitoksia.

Ensimmäinen messupäivä huipentuu

28.10. suursuosion saavuttaneeseen Kunnossapidon

Iltamiin, jossa näytteilleasettajilla on

mahdollisuus tavata alan päättäjät ja ylintä

johtoa rennon viihteellisessä ilmapiirissä.

Teolliset Palvelut 09 –messut ovat avoinna

28.-29.10. keskiviikkona ja torstaina klo 9-

17. Messut järjestää Expomark Oy taustatahoinaan

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry,

Laatukeskus Excellence Finland ja Rakennusteollisuus

RT ry. Kunnossapitopäivän ja

-kongressin toteuttaa Kunnossapitoyhdistys/

KP-Media Oy.

Lisätietoja:

Expomark Oy toimitusjohtaja Ari Juva

0400 457 907, ari.juva(at)expomark.fi

Teolliset Palvelut 09 -messut

projektipäällikkö, myynti Nina Nurminen

010 830 0803, nina.nurminen(at)expomark.fi

Kunnossapitoala

toiminnanjohtaja Henry Mikkonen

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

(09) 150 9452, henry.mikkonen(at)kunnossapito.fi

www.promaint.net

www.teollisetpalvelut.fi

Kuljetus & Logistiikka 19


Yrityksille palvelut tarjolla syksyllä, kuluttajille ensi vuonna

Itella tarjoaa ensimmäisenä Suomessa täysin

hiilineutraalit

palvelut

Itella tarjoaa yrityksille

ilmastoystävälliset jakelupalvelut,

jossa lähetysten aiheuttamat

hiidioksidipäästöt on

neutraloitu täysimääräisesti.

Itella Green -merkittyjen

palvelujen avulla yritykset voivat

pienentää toimitusketjunsa

hiilidioksidipäästöjä ja

siten osallistua aktiivisesti

ilmastotalkoisiin.

20 Kuljetus & Logistiikka

Kuluttajat pääsevät tekemään vihreitä

valintoja postipalveluissa ensi vuonna.

– Itellan hiilineutraalit palvelut ovat

Suomessa ensimmäiset laatuaan, sillä ainakaan

meidän tiedossamme ei ole jakelu- tai

muitakaan palveluja, joissa hiilidioksidipäästöjen

neutralointi olisi tehty täysin valmiiksi

asiakkaan puolesta, sanoo johtaja Hanna

Kaustia Itellasta.

Paketteja, kirjeitä, lehtiä tai mainoksia

lähettävä yritys voi pienellä lisähinnalla ostaa

fyysisten tuotteidensa jakelun ja kuljetuksen

hiilidioksipäästöjen kannalta neutraaliksi.

Syyskuun alusta lähtien Itella Green -lisäpalvelu

on ollut valittavissa kotimaassa paketeille

ja kuljetusyksiköille. Paketeille lisäpalvelu

maksaa 5 senttiä ja suurille kuljetusyksikölle

29 senttiä kappaleelta. Kuljetuksen vihreys

näkyy pakettikortissa merkintänä Itella

Green. Lokakuun alusta lähtien lisäpalvelun

voi ostaa kirjeille, lehdille ja suoramainoksille,

joille hinta on 0,1 senttiä kappaleelta. Näihin

lähetyksiin asiakas voi halutessaan lisätä

Itella Green -merkinnän.

Kuluttajille hiilineutraaleja palveluja aletaan

tarjota ensi vuonna. Tulossa on muun

muassa postimerkki. Ensi keväästä alkaen

kuluttajakin voi siis valita, lähettääkö kirjeensä

tai korttinsa normaalina palveluna vai

hiilineutraalina.

Itella Green -tuotteet kulkevat Itellan

normaalissa postinkäsittelyprosessissa, eikä

palvelu tuo siihen uusia työvaiheita. Alkuvaiheessa

Itella Green -lisäpalvelu tuodaan

markkinoille vain Suomessa, mutta tulevaisuudessa

se on tarkoitus ottaa käyttöön


myös Suomen rajojen ulkopuolella. Itella odottaa

Green-lisäpalvelun kiinnostavan etenkin

suuria yritysasiakkaita, joilla on ympäristöohjelma

tai jotka muuten korostavat ympäristöasioita

omassa liiketoiminnassaan.

ILMASTONMUUTOSTA VASTAAN

ILMASTOPROJEKTIEN AVULLA

Itella Green -lähetysten aiheuttamien päästöjen

vastineeksi Itella rahoittaa päästöjä vähentäviä

ilmastohankkeita.

– Olemme varmistaneet, että neutralointi

tapahtuu parhaalla mahdollisella tavalla, ja hankkeilla

saavutetut päästövähennykset vastaavat

Itella Green -palveluiden päästöjä. Päästöjen

maksullisuus on meille lisäkannustin vähentää

jatkuvasti omasta toiminnastamme aiheutuvia

päästöjä, toteaa Kaustia. Tällä hetkellä esimerkiksi

kirjeen kuljetus kotimaassa tuottaa hiilidioksidipäästöjä

keskimäärin 21 grammaa, mikä

vastaa 140 metrin ajoa autolla, jonka hiilidioksidipäästöt

ovat 150 g/km.

Itella Greenin ensimmäinen ilmastoprojektikohde

on Mare-tuulivoimapuisto Turkissa Izmirin

provinssissa. Riippumaton kansainvälinen

arvioija on tarkastanut puistoprojektin, ja sillä on

Gold Standard -sertifikaatti. Ilman tuulivoimapuiston

rakentamista alueen energiantuotanto

hoidettaisiin kivihiilellä. Kaikkiaan Mare-tuulivoimapuisto

vähentää lähes 100 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä

vuodessa.

ITELLA GREEN -PALVELU ON OSA ITELLAN YMPÄ-

RISTÖOHJELMAA

Itella on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään

10 % vuoteen 2012 mennessä, ja

30 % vuoteen 2020 mennessä (liikevaihtoon

suhteutettuna, vertailukohtana vuosi 2007).

Päästövähennykset toteutetaan pitkäjänteisillä

erityisesti ajoneuvoihin ja kiinteistöjen energiakäyttöön

liittyvillä projekteilla osana konsernin

ympäristöohjelmaa.

Itella on päättänyt siirtyä portaittain käyttämään

vihreää sähköä elokuun 2009 alusta

alkaen. Vuodesta 2011 alkaen 100 % Itellan

Suomessa käyttämästä sähköstä on vihreää.

Vähäpäästöisten ajoneuvojen ja vaihtoehtoisten

polttoaineiden osuutta lisätään; tavoitteena on

nostaa vaihtoehtoajoneuvojen osuus 40 %:iin

vuoteen 2020 mennessä. ■

– Olemme varmistaneet, että neutralointi

tapahtuu parhaalla mahdollisella tavalla,

ja hankkeilla saavutetut päästövähennykset

vastaavat Itella Green -palveluiden

päästöjä. sanoo johtaja Hanna Kaustia

Itellasta.

Kuljetus & Logistiikka 21


Rocla laajentaa tarjontaansa

vetotrukkeihin

Rocla tuo ensi kertaa markkinoille kuormien vetämiseen

tarkoitetun trukin. Vetotrukit ovat nimensä mukaisesti

rullakoiden ja erilaisten perävaunujen vetämiseen

tarkoitettuja laitteita, joita käytetään mm. sairaaloissa,

lentokentillä ja ostoskeskuksissa. Euroopassa

myydään yli 1500 vetotrukkia vuosittain ja

markkina on voimakkaassa kasvussa.

V

etotrukit ovat uusi aluevaltaus

Roclalle. Vetotrukin

suunnittelua ei silti aloitettu

puhtaalta pöydältä, sillä

sen teknisissä ratkaisuissa ja

ulkonäössä hyödynnetään

samoja elementtejä kuin yrityksen

palkitussa Rapid-matalakeräilijässä.

Rapid-trukkien

korkea käytettävyys ja design

on huomioitu Fennia Prize ja

Red Dot -muotoilupalkinnoilla

tänä vuonna.

- Mietimme menestystuotteellemme

laajempia

käyttömahdollisuuksia. Niin

varasto- kuin vetotrukkien

käyttäjille on tärkeää

ergonomia, tehokkuus ja

helppo käytettävyys, joten

laajennus oli luonteva,

kertoo Roclan markkinointijohtaja

Maija Karhusaari.

- Rapid-vetotrukki laajentaa

tarjontaamme uusiin

asiakassegmentteihin ja tuo samalla

trukit varastoista kaiken kansan nähtäville.

Julkisissa tiloissa Rapidin tyylikäs ulkonäkö

asiakaskohtaisesti brändättynä erottuu varmasti

edukseen, toteaa muotoilujohtaja Petteri

Masalin.

Kaikissa Rapid-tuoteperheen trukeissa

on markkinoiden suurin kuljettajantila, joka

parantaa tutkitusti keräilytyön ergonomisuutta

ja sujuvuutta. Pelimaailman henkeen

muotoiltua m1-ohjauspyörää voidaan käyttää

useilla eri otteilla ja se on säädettävissä

eri kokoisille kuljettajille sopivaksi. Lisävarusteena

on saatavana yritysilmeen tai tuotemerkkien

mukaiset design-kuoret.

Rapid-vetotrukki kuljettaa rullakot, kärryt

ja muut kuormat 3000 kg asti tehokkaasti

pidemmilläkin kuljetusmatkoilla. Kuula- sekä

akselikiinnitys vetopisteessä mahdollistaa

erilaisten kuormien kuljettamisen.

Kiinnitys on helppo asentaa halutulle

korkeudelle.

Roclan edistyksellinen Intelligent Drive

Assistant (IDA) parantaa ajon hallittavuutta

ja turvallisuutta: vetopyörä ei luista kiihdytyksessä

eikä lukkiudu jarrutuksessa. IDA

mahdollistaa hyvän hallittavuuden myös

liukkailla ajopinnoilla ja lisää vetopyörän

käyttöikää. Vakaan ajon myös kaarteissa

varmistavat suuret tukipyörät, joihin on saatavana

optiona jarrut. ■

22 Kuljetus & Logistiikka


Merikonttikuljetuksia

kaikkialle Suomeen

V

ille Reikko työskentelee logistiikkaalalla

jo kolmannessa sukupolvessa.

Reilut viisi vuotta hän oli toisen yrityksen

palveluksessa, kunnes vuonna 2008

perusti oman merikonttikuljetuksia tarjoavan

Trans Vilpe Oy:n.

–Kuljetamme tällä hetkellä merikontteja

pääosin Helsingin Vuosaaren satamasta eri

puolille Suomea, mutta palvelumme on valtakunnallista

ja tarjoamme kuljetuksia myös

muista Suomen satamista. Kyydissämme kulkevat

niin vienti- kuin tuontilähetyksetkin ja

yritysasiakkaamme edustavat eri toimialoja,

kertoo Reikko.

Reikon mukaan merikonteissa voidaan

kuljettaa periaatteessa mitä tahansa, esimerkiksi

teollisuuden raaka-aineita, elintarvikkeita

tai vaikkapa autoja. Vantaalla sijaitsevan

Trans Vilpe Oy:n kuljetuskalusto edustaa viimeisintä

tekniikkaa ja moderni työvälineistö

onkin yrityksen kilpailuvaltti kuten laadukas

palvelu.

– Palvelumme tunnuspiirteitä ovat luotettavuus,

joustavuus ja ammattiosaaminen.

Yrityksessä työskentelee vain suomalaisia

kuljettajia ja palvelutaso on korkea. Se, mikä

sovitaan asiakkaan kanssa, se myös pidetään,

Reikko painottaa.

VERKOSSA KANNATTAA KILPAILUTTAA

Reikko avasi yrityksensä nettisivut Directan

kotisivupalvelussa viime syksynä. Valintakriteereiksi

Reikko mainitsee hinnan ja helppokäyttöisyyden.

–Koska olen tien päällä

lähestulkoon jatkuvasti, minulla ei ole mahdollisuutta

eikä oikein aikaakaan tehdä sivuja

tai päivittää niitä, sanoo Reikko. –Esimerkiksi

päivitykset voi tarvittaessa tehdä helposti ja

kätevästi puhelimitse, kun ratin takana istuu.

Verkkosivuprojekti ovat Reikon mukaan

vielä kesken, mutta perustiedot yrityksestä

ja kalustokuvat sivuilta jo löytyvät. –Tarkoitus

on kyllä laittaa sinne enemmän tietoa, kertoo

kiireinen yrittäjä.

Tarjouspyyntöjä on myös tullut Directan

tarjouspyyntöpalvelun kautta.– Mielestäni

sähköinen tarjouspyyntöpalvelu on hyvä apuväline

silloin, kun etsitään ja kilpailutetaan

sopimuskumppania pitkäaikaiseen yhteistyöhön,

Reikko lisää.

OMAN ITSENSÄ HERRA

Työnsä parhaimmiksi puoliksi Reikko listaa

liikkuvuuden, ulkona olemisen ja vapauden.

–Tässä työssä on kyllä melko vapaat kädet

toteuttaa omia suunnitelmia eikä kukaan ole

selän takana vahtimassa tekemisiäni. Jokainen

työpäivä on erilainen ja työssä kohtaa

monenlaisia ihmisiä, Reikko kuvailee.

Suomessa kuljettajaksi voi kouluttautua

ja kuljetusyrityksen perustaa periaatteessa

kuka tahansa. Ammatillista kuljetustoimintaa

harjoittava tarvitsee luonnollisesti liikenneluvat

ja ajoneuvot on varustettava digipiirtureilla.

Yhdistelmää ajavalta vaaditaan myös

E-ajokortti. ■

transvilpe.websites.fi

Kuljetus & Logistiikka 23


IronPlanet Euroopassa

Johtava käytettyjen rakennus- ja

maatalouskoneiden onlinehuutokauppa

IronPlanet®

(www.ironplanet.com) tiedotti viime

vuonna yrityksen uuden, Dublinissa

sijaitsevan Euroopan-päämajan

avaamisesta marraskuussa 2008.

Muista konehuutokaupoista poiketen

IronPlanetin malli perustuu laajaan,

kansainväliseen näkyvyyteen,

koska huutokauppa suoritetaan verkossa.

Yksittäisessä huutokaupassa on osallistujia

keskimäärin 110 maasta. Kansainvälisestä

toiminnasta on tullut merkittävä osa IronPlanetin

liiketoiminnasta: vuonna 2008 kansainväliset

asiakkaat ostivat 27 % koneista.

Euroopan-päämajassa on monikielinen

henkilöstö, ja puhelinkeskus palvelee asiakkaita

13 eri kielellä. Yrityksen verkkosivut

on julkaistu viidellä Euroopassa puhuttavalla

kielellä.

Toinen keskeinen ero liiketoimintamallissa

on IronPlanetin asiakkailleen myöntämä

takuu, joka koskee koneen kunnosta

annettujen tietojen oikeellisuutta. Takuu vahvistaa

luottamusta kaupankäynnissä. – Eräs

tärkeä etu, jonka vain IronPlanet tarjoaa, on

takuunalainen tarkastusraportti, sanoo Carlos

Banegas, pohjoismaiden aluejohtaja.

– Koneen todellinen kunto käy ilmi tarkastusraportista,

joka sisältää erityisen IronClad

Assurance -takauksen, minkä ansiosta ostajat

voivat esittää tarjouksensa luottavaisesti.

Jokaisen koneen yksityiskohtainen tarkastusraportti

on luettavissa osoitteessa www.

ironplanet.com. Tarkastusraportit sisältävät

silmämääräisen tarkastuksen sekä arviot

ja huomautukset tärkeistä järjestelmistä ja

komponenteista, kuvia koneesta, kulumiseen

liittyvät mittaukset sekä öljy-/nestenäytteet,

jos saatavana. Sekä ostajat että myyjät pitävät

IronPlanetin tarkastusraportteja alan mittapuuna.

IronPlanet tarjoaa useita etuja myyjälle.

Koneesta ei tule kuljetuskustannuksia huutokauppatilaan,

kone on myyjän hallussa

maksuhetkeen asti ja ostaja maksaa purkuja

kuljetuskustannukset. Maailmanlaajuinen

yleisö ja korkea huutokauppojen osallistumisaste

myös kasvattaa merkittävästi myytävien

koneiden arvoa.

24 Kuljetus & Logistiikka


Tietoja IronPlanetista

IronPlanet on johtava käytettyjen rakennus- ja maatalouskoneiden

online-huutokauppa. Kauttamme

toimivat myyjät saavuttavat paremman tuoton

myynnistään alhaisten kaupankäyntikustannusten

sekä maailmanlaajuisen asiakaskunnan myötä

kohonneen hintatason ansiosta. Tarkastusraporttien

ja erityisen IronClad Assurance takauksen ansiosta

ostajat voivat antaa tarjouksensa luottavaisina.

IronPlanetin yhteistyökumppaneita ovat Accel Partners,

Kleiner Perkins Caufield and Byers, Caterpillar,

Komatsu ja Volvo. Lisätietoja saatavana osoitteessa

www.ironplanet.com

Ostajista 75 % on käyttänyt palvelua aiemmin

ja 87 % asiakkaista on ilmoittanut suosittelevansa

IronPlanetia ystävälleen.

IronPlanet avasi ensimmäisen rakennuskoneita

koskevan huutokauppasivustonsa

Kaliforniassa vuonna 2000, minkä jälkeen

yritys on kasvanut voimakkaasti. Caterpillarin,

Komatsu American sekä Volvo Construction

Equipmentin kaltaisten rahoituskumppaniensa

tukemana IronPlanet kasvoi nopeasti

Pohjois-Amerikan kolmanneksi suurimmaksi

konehuutokauppayritykseksi.

Tammikuuhun 2008 mennessä yksittäinen

IronPlanet-huutokauppa oli saavuttanut

ennätysmäisen 19 miljoonan dollarin rajan,

mikä osoittaa, että rakennus- ja maatalouskoneiden

huutokaupat ja tarjonta ovat

kasvaneet tasaisesti ja menestyksekkäästi

palvelussa. Nyt IronPlanet on maailman

johtava rakennuskoneiden online-huutokauppapalvelu,

jolla on toimintaa Kalifornian

(päämaja) lisäksi Euroopassa, Australiassa ja

Kanadassa.

Tällä hetkellä IronPlanet järjestää Euroopassa

huutokauppoja joka kuukausi, ja

yksittäisen huutokaupan yleisömäärä ylittää

maailmanlaajuisesti yli 4 000 asiakasta. Iron-

Planet järjestää huutokaupan kuukausittain,

ja jatkossa tavoitteena on järjestää huutokauppa

kahden viikon välein.

Laatuaan ensimmäinen Euroopan-huutokauppa

järjestettiin 28. tammikuuta, ja siihen

osallistui yli 150 konetta, joiden toimittajia

olivat mm. McCormick & McNaughton Irlannista,

Pon CAT Rental Tanskasta, Liebherr

Englannista, JLG EMEA, CAT Finance Ranskasta

sekä muita toimittajia Alankomaista,

Ranskasta, Irlannista ja Puolasta. Huutokaupassa

oli laaja valikoima koneita, kuten

henkilönostureita, traktorikaivureita, jyriä,

puskutraktoreita, kaivureita, kuormaajia,

pienkuormaajia, kuorma-autoja yms.

– Olemme erittäin innostuneita IronPlanetin

Euroopan ja pohjoismaiden-liiketoiminnan

käynnistämisestä. Vuosi 2008 oli IronPlanetille

ennätysvuosi, ja toiminnan käynnistyminen

Euroopassa ja pohjoismaissa on toinen

merkittävä askel kansainvälisen kasvun strategiassamme,

kertoo Carlos Banegas.

– Olen tyytyväinen markkinoiden reaktioihin

julkistettuamme Euroopan-liiketoiminnastamme

sekä konemääristä, jotka oli ilmoitettu

ensimmäisiin huutokauppoihin. Markkinoiden

innostus ja huutokauppoihin osallistuminen

osoittavat, että liiketoimintamme tuottaa

merkittävästi lisäarvoa, minkä ansiosta ostajat

ja myyjät voivat ostaa ja myydä käytettyjä

rakennuskoneita kustannustehokkaammin ja

vaivattomammin perinteisiin huutokauppoihin

verrattuna. ■

www.ironplanet.com

Kuljetus & Logistiikka 25


PPCT INSTANT – käyttötapoja eri toimialoilla:

Navigaattori-käyttöliittymä

Paikannus ja viestintä yhdellä iskulla

INTEGROITU KOSKETUSNÄYTTÖ

Navigaattori on luonnollinen osa tämän päivän ammattiautojen varustusta. PPCT Instant on vienyt

navigaattorin käytön harppauksen pidemmälle ja tehnyt siitä järjestelmän käyttöliittymän ajoneuvoon.

PPCT Instant -järjestelmään

liitetty Garmin-navigaattori

toimii paitsi normaaliin tapaan

ajoreitin opastajana

– myös kaksisuuntaisena viestintävälineenä

toimiston ja ajoneuvon välillä.

Viestintää ajoneuvoon

Toimistolla käyttäjä kirjoittaa PPCT

Instantin selainruudulle viestin ja hetken

kuluttua se ilmestyy ajoneuvossa

Garmin-navigaattorin kosketusnäytölle.

Suurelta näytöltä kuljettajan on

helppo lukea viesti ja vastaaminen

tapahtuu kosketusnäytön suurilla

painikkeilla ajoturvallisuutta vaarantamatta.

Tarvittaessa kuljettaja voi

tuoda näytölle alfanumeerisen näppäimistön

skandimerkkeineen ja kirjoittaa

sen kautta pidempiä viestejä

pysäköinnin aikana.

Työtilaus ja ajo-ohjeet

Työtilauksen lähettäjä toimistolla voi

helposti liittää järjestelmästä saatavat

työkohteen koordinaatit viestiinsä.

Ajoneuvossa kuljettajan tarvitsee

vain hyväksyä tilaus ja navigaattori

alkaa välittömästi opastaa häntä perille

kohteeseen. Mitään osoitteen

näppäilyä ei ajoneuvossa tarvitse

tehdä.

Valmis työ kirjoihin

Tehtävän tultua valmiiksi

kuittaa kuljettaja

sen kosketusnäytöllä.

Toimistolle siirtyy välittömästi

tieto tehtävän

valmistumisesta, siihen

käytetystä työajasta ja

ajetuista kilometreistä.

Päivän päätteeksi tai halutuin

väliajoin voidaan

toimistolla tulostaa raportti hoidetuista

tehtävistä ja siten varmistaa, että

kaikki suoritetut tehtävät myös tulevat

laskutetuiksi. Tehtävästä riippuen

muodostettua raporttia on mahdollista

käyttää myös palkanlaskennan

perusteena.

Navigaattori muuttuu tarvittaessa myös qwerty-näppäimistöksi,

jonka avulla pidempienkin viestien kirjoittaminen

onnistuu pysäköidyssä ajoneuvossa kätevästi.


PPCT INSTANT – käyttöesimerkki:

Navigaattori-käyttöliittymä

Työtilaus toimistolta ajoneuvoon ja takaisin

Kartalla näkyy

työkohteen

sijainti

Tilaus toimistolle

Toimisto saa asiakkaalta työtilauksen ja paikantaa asiakkaan

sijainnin kartalla. Samalla kartalla näkyy töitä hoitavien

ajoneuvojen sijainti, joten välittäjä voi valita niistä

tehtävään sopivan.

Välittäjä valitsee

ajoneuvon, jolle

lähettää viestin

Kohteen koordinaatit

siirtyvät

viestin mukana

Keikka autoon

Ajoneuvoon

lähtee selväkielinen

toimintaohje

Toimistolta ajoneuvoon välitetty viesti näkyy selväkielisenä

navigaattorin kosketusnäytöllä.

Opastus kohteeseen

Kuljettaja hyväksyy tilauksen kosketusnäytöllä, koordinaatit

siirtyvät navigaattorille ja navigaattori alkaa opastaa

kuljettajaa kohteeseen.

Kuittaus takaisin toimistolle

Tehtävän tultua valmiiksi kuittaa kuljettaja sen kosketusnäytöllä.

Toimistolle siirtyy välittömästi tiedot tehtävän

suorittamisesta, siihen käytetystä ajasta ja ajetuista

kilometreistä.

www.paikannin.com

Valmistaja ja palveluntuottaja:

PPCT Finland Oy

Rasulankatu 9

33730 Tampere

Puh: (03) 231 0000

www.ppct.fi

Kiinnostuitko? Lähetä tekstiviesti

CC PAIKANNIN numeroon 17252

niin otamme sinuun yhteyttä!

Tekstiviesti on ilmainen


Jungheinrichin hydrostaatti-uutuus

saapui Suomeen

Jungheinrichin uusi hydrostaattisella voimansiirrolla varustettu 425s-435s -trukkisarja saapui alkukesästä myös

Suomeen. Ennakkoon suurta kiinnostusta herättänyt diesel- ja nestekaasukäyttöinen uutuus esiteltiin alan

ammattilaisille Jungheinrich Lift Truck Oy:n RoadShow kiertueella.

J

ungheinrich Lift Truck Oy on saksalaistehtaan

kokonaan omistama tytäryhtiö,

joka viiden vuoden ajan on vastannut

Jungheinrich-trukkien myynnistä Suomessa.

Jungheinrichilla on vahva asema trukkimarkkinoilla,

sillä merkki on sekä Suomessa että

koko maailmassa alan kolmanneksi suurin

toimija.

- Jungheinrichin vahvuuksia ovat ergonomia,

energiataloudellisuus ja huoltoystävällisyys.

Niihin on panostettu myös uusimmassa

mallissamme. Vaikka tuotteemme ovat teknologialtaan

edistyksellisiä ja sisältävät uusia

innovaatioita, on Jungheinrichille ykkösasia

kuitenkin asiakastyytyväisyys, sanoo Jungheinrich

Lift Truck Oy:n toimitusjohtaja Aarre

Viiala.

- Käyttäjien on ensin koettava trukki

omakseen, siksi kaikkia pieniä teknisiä kikkailuja

ei kannata heti varauksetta ottaa

tuotantoon. Kokemuksemme mukaan moni

käyttäjä arvostaa tätä Jungheinrichin lähtökohtaa.

Emme halua olla innovaatiojohtaja,

vaan valmistaja, jonka trukkeihin käyttäjät

ovat tyytyväisimpiä.

TURVALLINEN VALINTA

Jungheinrichin slogan ”Se kannattaa” viittaa

niin ostopäätöksen tekijälle kuin trukkia työssään

käyttävälle turvalliseen valintaan.

- Vahvuutemme on myös se, että me

olemme yksi yritys ja yksi merkki. Yhdellä

omavaraisella tuoteperheellä voimme tarjota

luotettavan ja katkeamattoman ketjun

asiakkaan palvelemiseksi ensitapaamisesta

huolto- ja korjauspalveluihin, kommentoi

Viiala.

Viime kesänä Jungheinrich järjesti Vaasassa,

Turussa, Tampereella ja Keravalla vierailleen

kiertueen. Road Shown uutuuksia

olivat entistä energiataloudellisempi ja helpommin

ladattava sähkökäyttöinen vastapainotrukki

EFG 213-220 sekä hydrostaattisella

voimansiirrolla varustettu Jungheinrich 425s-

435s -sarja. Viime vuonna kotimaassaan

Saksassa esitelty hydrostaattitrukki on ollut

menestys – niin testeissä kuin asiakkailta

kertyneessä palautteessakin.

Volkswagenin taloudellisella moottorilla

varustettu trukki on saatavissa diesel- ja

nestekaasuversioina. Se siirtää parhaimmillaan

3500 kilon kuormia ja pinoaa 7,5 metrin

korkeuteen. Hydrostaattinen voimansiirto

takaa miellyttävän ja tehokkaan työskentelyn

etenkin silloin, kun vaaditaan runsaasti suunnanvaihtoja.

Nostovaiheessa 425s-435s lisää

moottorin kierroksia automaattisesti kuorman

mukaan.

- Tähän asti vahvin asema Jungheinrichilla

on ollut sähkötrukeissa, mutta uutuuden

myötä haastamme kilpailijat myös hydrostaattitrukkien

sarjassa. Turvallinen ja ergonominen

ohjaamo, sähköisesti aktivoituva pysäköintijarru,

säädettävä ohjauspylväs muistilla ja erinomainen

näkyvyys kaikkiin suuntiin herättivät

huomiota myös kotimaan esittelykierroksella,

kertoo Jungheinrich Lift Truck Oy:n myyntipäällikkö

Mika Laatikainen. ■

28 Kuljetus & Logistiikka


Muitakin vaihtoehtoja kuin

kaikki tai ei mitään

Valmistusyritykset pyrkivät usein

pienentämään kustannuksia

järkeistämällä ja optimoimalla

tuotantolaitosten toimintoja.

Elettric 80:n skaalattava Freeway-järjestelmä

mahdollistaa mukautetun automaation

tehtaissa, joissa tuotetaan

kulutushyödykkeitä suurina määrinä. Ratkaisu

soveltuu erinomaisesti kahden tai useamman

vuoron tuotantoon.

Järjestelmän avulla voidaan automatisoida

joko koko end-of-line-prosessi tai sen valitut

osat. Tavoitteena on optimaalinen tulevaisuuden

ratkaisu. Järjestelmää voidaan laajentaa

ja täydentää vaiheittain ilman suuria lisäkustannuksia

tai ongelmia. Sen asentaminen ei

häiritse laitoksen toimintaa, vaan tuotantotahti

voidaan useimmiten säilyttää ennallaan.

Tärkeät päätökset, jotka toisivat merkittäviä

etuja ja lisää kilpailukykyä, lykkääntyvät

kuitenkin usein siksi, että ne vaikuttavat

liian monimutkaisilta tai laaja-alaisilta. Esiin

nousee kysymyksiä: Kuinka suuria investointeja

budjetti sallii? Mikä on tällä hetkellä

paras ratkaisu koko laitoksen kannalta ja riittääkö

se vielä muutaman vuoden kuluttua?

Aluksi tarvitaan ehkä uusi kiristekalvokone

tai pinoamistrukki tai halutaan automatisoida

tietty varastotoiminto. Kenties tarvetta olisi

tälle kaikelle, mutta budjetti ei riitä kaiken

toteuttamiseen saman vuoden aikana.

Kuka tahansa tehdaslogistiikkaa tunteva

tietää, että kaikilla osapuolilla on usein omat

näkemyksensä siitä, missä määrin parannuksiin

tulisi panostaa. Elettric 80:n Freewayteknologian

ansiosta voidaan edetä vaihe

vaiheelta mistä tahansa lähtöpisteestä ja

arvioinnille jää aikaa.

Ensimmäinen hankinta kannattaa kuitenkin

punnita tarkoin, sillä järjestelmää

on helpompi mukauttaa myöhemmin, jos jo

alkuvaiheessa on tehty juuri oman laitoksen

kannalta paras valinta. Saatavilla on laaja

valikoima koneita erilaisiin tarpeisiin, ja Elettric

80:n suunnittelijat pitävät huolen siitä,

että asiakkaat saavat investoinnistaan mahdollisimman

suuren hyödyn.

Tulevat osat ovat täysin yhteensopivia

nykyisten kanssa, koska Elettric 80 -työryhmä

suunnittelee itse kaikki tarvikkeet ja

hankkii ne Italian tehtaalta. Tämä takaa myös

tulevaisuudessa pinoamistrukkien, kiristekalvokoneiden

ja laserohjattujen trukkien

saumattoman yhteensopivuuden kuormalavojen

siirtelyssä varastossa.

Trukit ja WMS (Warehouse Management

System) -järjestelmä voidaan ohjelmoida

sisältämään materiaalinkäsittelyn laitoksen

uusilla alueilla ja uusia tehtäviä alkuperäisellä

alueella. ■

Kuljetus & Logistiikka 39

Kuljetus & Logistiikka 29


Uusi

Volkswagen Polo

Uusi Polo näyttää nyt luokalleen

aivan uuden suunnan. Se näkyy

ulkonäössä ja varustelutasossa.

Se tuntuu ajomukavuudessa ja

taloudellisuudessa.

Se on nyt täällä:

odotettu, kehuttu Polo.

Vuonna 1975 ensiesitelty Volkswagen

Polo on ehtinyt jo viidenteen sukupolveen

ja ylittänyt 10,6 miljoonan tuotantorajan.

Suomeenkin autoja on tuotu 52

700 kappaletta. Kokonaan uuteen kuosiin

sukeutuneen Polon uudet linjat ovat lähtöisin

Volkswagenin designvastaavan Walter

de’Silven kynästä. Tekniikan on trimmannut

puolestaan kehitysvastaava Ulrich Hackenberg

tiimeineen.

Matkustusmukavuus, turvallisuus ja kaiken

kattava laadukkuus ovat uuden Polon tavaramerkki.

Aikuistunut Polo jatkaa Volkswagenin

designlinjaa Sciroccon ja Golfin jalanjäljissä.

Vaihteisto Vakiovaihteistona 5-vaihteinen

käsivaihteisto, 1,2-litraisen 77 kW:n TSImoottorin

yhteydessä vakiona on 6-vaihteinen

käsivaihteisto. Automaattivaihteistoksi

1,4 ja 1,2 TSI:n sekä 66-kilowattisen 1,6 TDI:

n yhteyteen voi valita 7-vaihteisen DSG-automaatin.

Alusta Polon uusi alusta mahdollistaa tukevan

ajotuntuman. Raideleveys on kasvanut

30 mm sekä edessä että takana. Etupyörien

McPherson-tuentaa ja takapyörien yhdysheiluriakselistoa

on kehitetty edelleen. Sähköhydraulista

ohjaustehostusta on kehitetty

entistäkin tunnokkaammaksi. Elektroninen

ajonvakautusjärjestelmä ESP on vakiovarusteena.

Auton käsittely on tarkkaa, turvallista

ja mukavaa. ■

VDO – Markkinajohtajan tuoteperhe

digitaaliset ajopiirturit

Tutustu uuteen tuote-esitteeseemme ja katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi

Maahantuoja: Lisätietoja: www.kaha. Jälleenmyyjät: www.kaha./jm

30 Kuljetus & Logistiikka


Tiedä auton renkaidesi

parasta ennen päiväys

Kesärenkaiden oikea uusimisaika on nyt syksyllä, kun odotettavissa

on kesäkelejä huonompia ajo-olosuhteita. Renkaita ostettaessa

on syytä varmistaa niiden valmistusvuosi, joka määrittelee

renkaiden ns. ”parasta ennen päiväyksen”, Autoliiton Turvapalvelut-yksikön

päällikkö Jonne Luomala muistuttaa.

Pelkkä kulutuspinnan syvyys ei takaa riittävää pitoa. Renkaiden

kumi säilyttää parhaat ominaisuutensa maksimissaan kaksi

vuotta, minkä takia niiden valmistusajankohdalla on merkitystä.

Renkaiden valmistusvuosi ja -kuukausi selviävät renkaiden

kyljessä olevasta merkinnästä.

”Eräs jäsenemme kertoi ostaneensa uudet renkaat autoonsa.

Rengaspaineita tarkistaessaan hän huomasi renkaan kyljessä

olevasta merkinnästä, että ne oli valmistettu lokakuussa 2003.

Uutena myydyt renkaat olivatkin siis kuusi vuotta vanhat”, Luomala

kertoo.

Autoliitto ohjeistaa ostamaan tuoreet ja laadukkaat renkaat

rengasketjujen liikkeistä, jotta auto saisi alleen turvalliset renkaat.

Nine years without a single cargo damage

Cargo Solutions

Langh Ship Cargo Solutions, Alaskartano, FI-21500 Pikis, Finland. Tel. +358 2 477 9400

www.langh.fi

Kuljetus & Logistiikka 31


32 Kuljetus & Logistiikka


Skiexpossa otetaan

miehestä mittaa

Skiexpo tarjoaa pyhäinpäiväviikonloppuna

vauhdikasta tekemistä niin

laskettelijoille, hiihtäjille kuin muille

lumilajien faneille. Pohjoismaiden suurimmat

talviurheilumessut ovat hyvä paikka virittäytyä

talven tunnelmaan, tehdä ensimmäisiä

hankintoja ja suunnitella talvilomalle jotain

uudenlaista tekemistä.

KOKEILE, TESTAILE JA VIIHDY MESSUILLA

Lumikenkäkävelystä on tulossa kaiken

kansan laji – talvinen versio sauvakävelystä

ja askel haastavampaan liikkumiseen. Välineitä

pääsee ihmettelemään ja kokeilemaan

Skiexpon lumikenkätestiradalla. Lisävauhtia

messupäivään saa lumisählyareenalta ja jos

rohkeutta riittää, voi omia rajojaan hakea

myös hyppytornista, josta pudottaudutaan

pehmeälle jätti-ilmapatjalle. Vielä astetta

kovemman haasteen liikkujille heittävät niin

kiipeilyseinä kuin slackline eli tasapainonauha.

Lajeja voivat kokeilla kaikki rohkeat

ikään katsomatta. Kaiken riehumisen jälkeen

hyvä huilipaikka on lautailuleffojen parissa

BoardExpon leffateatterissa.

OHJELMAA AIKUISEEN MAKUUN

Skiexpon lavalla esiintyy lauantaina stand up

–koomikko Sami Hedberg, jota kuunnellessa

jäyhinkin äijä tulee hyvälle tuulelle. Lapland

Hotelsin huutokaupasta voi huutaa itselleen

superedullisen majoituksen lomalle ja muotinäytös

tanssityttöineen on takuuvarmaa laatuviihdettä.

Jos mielessä siintävät tulevan talven rinteet

ja monojen hankinta, kannattaa suunnata

Monotestikeskukseen. Eri mallit tulevat

helposti tutuiksi ja ostoksille pääsee kokeilun

jälkeen hyvällä jalkatuntumalla. Messuilla

pääsee tutustumaan myös mononmuokkaukseen,

joka tarjoaa avun pahimpienkin liikavarpaiden

omistajille. Suksien ja lumilautojen

osalta paras tieto löytyy osastoilta – kysely ja

räplääminen on sallittu! Hankintoja ei muutenkaan

kannata tehdä mutu-pohjalta, joten

messujen ohjelmasta kannattaa tsekata kiinnostavat

tietoiskut niin välineistä kuin erilaisista

harrastusmahdollisuuksistakin.

JUNNUT LIIKKEELLE, TEINIT TEMPPUILEMAAN

Lapsille on tämän syksyn tapahtumassa

hurjan paljon tekemistä. Vihti Winterlandiassa

eri-ikäiset juniorit pääsevät ajelemaan

minikokoisilla moottorikelkoilla tai suksikarusellissa

samalla, kun vanhemmat testaavat

hauiksensa kuntoa leuanvetolaitteessa.

Maastohiihtoladulla lapset saavat varaslähdön

hiihtokauteen ja pääsevät kokeilemaan

sivakointia Muumipeikon ja vanhempien

kirittämänä. Pomppulinna puolestaan on

oiva paikka testata kumparelaskun lennokkaita

temppuja tai vaikka pellehyppyjä.

Myös mäkihyppy, laskettelu ja lautailu kuuluvat

messupäivän ohjelmaan – Nintendo Wii

–pelialueella voi käydä vaikka perheen sisäiset

talviolympialaiset! Lisäksi junnut saavat

vauhdikasta harjoitusta lumilautailuun BoardExpon

minirampilla. Lauantaina messuhulinoita

tahdittaa rytmiryhmä Sotta & Pytty.

Pohjoismaiden suurimmat talviurheilumessut,

Skiexpo 2009, järjestetään Messukeskuksessa

30.10.-1.112009. Messuilla

ovat esillä laskettelu, maastohiihto, lautailu,

talvimatkailu sekä talvimuoti. Samalla lipulla

myös lautalajien oma tapahtuma BoardExpo

sekä digitaalisen viihde- ja kulutuselektroniikan

tapahtuma Digiexpo. ■

Lisätietoja www.skiexpo.fi

Aukioloajat: pe 30.10. klo 12-20, la 31.10. klo 10-

19, su 1.11. klo 10-17.

Pääsyliput: aikuiset 13 e, lapset (7-15 –vuotiaat),

opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset 9 e. Ryhmät

(väh. 10 henkilöä) 9 e henkilö. Perheet (2 aikuista

+ lapset) 28 e. Kokoaikalippu 20 / 14 e. Liput

ennakkoon Lippupalvelusta ja tapahtuman aikana

ovelta.

Kuljetus & Logistiikka 33


Ruostumattomat

Karjapuskurit ja Lisävalotelineet

• valotelineet

• kylkiputket

• lavakaaret

• karjaraudat

RST-STEEL OY • NIVALA • Puh. 0400-890 813

www.rst-steel.fi

34 Kuljetus & Logistiikka


Nissan Qashqai+2

haastaa perinteiset farmarimallit

Nissan haastaa Suomen

perinteiset farmarimallimarkkinat

crossoverinsa Qashqai+2:

n suurella tavaratilalla ja

vakiovarustuksella. Yritys julkisti

tänään vuoden loppuun asti

kestävän kampanjan, jossa

Qashqai+2:n hinnat alkavat nyt

21 995 eurosta ylöspäin.

-S

uomessa uusien autojen markkinoista

lähes kolmannes muodostuu

Qashqai+2:n kokoluokan autoista, ja

näistä puolet on perinteisesti ollut farmareita.

Tarjoamme näille kuluttajille nyt vaihtoehtona

Qashqai+2:ta, joka kuuluu Nissanin crossover-perheeseen

yhdessä Qashqain ja Muranon

kanssa. Qashqai+2 kertoo nimensäkin

mukaisesti Qashqaita reilummasta mallista,

jossa on 550 litran tavaratila ja haluttaessa

kaksi istuinpaikkaa lisää, taustoittaa Suomen

maajohtaja Antti Jokela.

Nissan Qashqai+2 eroaa vakiovarusteiltaan

edukseen verrattuna moneen kokoluokkansa

kilpailijaan: autossa on vakiona mm. panoraamakattoikkuna,

kattokaiteet ja 3. istuinrivi.

Teräsvanteiden sijaan Qashqai+2:ssa on

kevytmetallivanteet. Tavaratilaa autossa on yli

130 litraa (VDA) enemmän kuin esimerkiksi

Volvo V50:ssä.

Yksi merkittävä eroavuus kilpailjoihinsa

verrattuna on Qashqai+2:ssa vakiona oleva

Bluetooth handsfree -järjestelmä, jonka

avulla bluetooth-yhteensopivia puhelimia voi

käyttää ratissa olevien hallintapainikkeiden ja

auton äänentoiston avulla. Muilla merkeillä

vastaavasta varusteesta joutuu maksamaan

250-500 euroa lisähintaan, vaikka kyseessä

on selvästi myös ajoturvallisuuteen vaikuttava

ominaisuus.

Qashqai+2:n CO2-päästot 165g/km asettuvat

vastaavien farmariautojen joukossa

puoliväliin. Hintaeroa Qashqai+2 kerää

uuden hinnoittelurakenteensa avulla hyväkseen

3 500 - 7 000 euroa eli 14-24 prosenttia

merkistä riippuen. ■

Kuljetus & Logistiikka 35


36 Kuljetus & Logistiikka

Uudet Discovery 4 -mallit

rantautuvat Suomeen lokakuussa.


Uusi Land Rover Discovery 4

kansainvälinen

menestystarina

Tähän päivään mennessä auto on voittanut jo yli 100 erilaista palkintoa ja kunniamainintaa

autoalan lehdissä. Aivan syyttä suotta kaikkea tätä menestystä ei ole ansaittu, sillä

Discoveryssä toteutuu Land Roverin vuosikymmenien osaaminen maastoajoneuvoissa

yhdistettynä uusiin, alan innovatiivisimpiin teknisiin ratkaisuihin. Nyt tämä menestystarina

saa jatkoa uuden Land Rover Discovery 4:n myötä.

Uusi tuplaturbo 3.0 TDV6 diesel tuottaa

luokkansa johtavaa suorituskykyä:

245 hv tehon ja vaikuttavan 600 Nm

väännön. Polttoaineen kulutus on laskenut

9 % (yhdistetty kulutus 9,3 l/100 km) ja CO2

päästöt 10 % lukemaan 244 g/km. 3.0 litraisen

moottorin isompi, ensisijainen turbo on

toiminnassa käytännössä koko ajan, ja pienempi

tulee mukaan kaasua polkaistaessa,

kun tarvitaan tehoa nopeasti kiihdytyksiin,

ohituksiin tai ripeisiin liikkeellelähtöihin. Kaksivaiheisen

turbon vahvuus on sen viiveettömyys,

reagointi kaasupolkimeen tapahtuu

välittömästi. Mainio 2.7 TDV6 moottori kuuluu

myös uudistuneen Discovery:n mallivalikoimaan.

Discovery:n monipuolisten ajo-ominaisuuksien

ydin on Land Roverin kehittämässä

ainutlaatuisessa Terrain Response -järjestelmässä.

Kuljettaja voi yhdestä viisiasentoisesta

kytkimestä valita ajotilanteeseen ja

olosuhteisiin parhaiten sopivat asetukset.

Järjestelmä säätää tämän jälkeen automaattisesti

moottorin, vaihteiston, jousituksen ja

pidonhallinnan toiminnan optimaaliseksi.

Siksi Discoveryn kuljettaja voi luottavaisin

mielin keskittyä nautinnolliseen etenemiseen,

olipa sitten kyseessä asvaltti, hiekka, muta,

lumi, ruohikko tai kivikko.

Discovery 4:n alustaa on kehitetty entistä

dynaamisempaan suuntaan ja 6-v CommandShift

automaattivaihteistoa on päivitetty

edellistä taloudellisemmaksi ja nopeammaksi.

Ajo-ominaisuudet niin maantiellä kuin

maastossa ovat ensiluokkaiset. Ilmajousitus

varmistaa hyvän matkustusmukavuuden ja

tekee matkustamosta huomattavan hiljaisen.

Ilmajousitus mahdollistaa autolle runsaan

maavaran, lastauksesta riippumattoman korkeustason

sekä tarvittaessa auton voi laskea

matalaan asentoon vaikka lastauksen ajaksi.

Uusi sisustus on tasokas ja hienostunut

eikä sen toiminnallisuudesta ole tingitty.

Helppolukuinen 5” TFT infonäyttö mittaristossa

kertoo yhdellä silmäyksellä runsaasti

tietoa. Näin kuljettajan katse pysyy turvallisesti

paremmin tiessä. Lisävarustelistalta

löytyy mm Surround Camera System, joka tuo

kamerakuvan viidestä eri suunnasta ja auttaa

kuljettajaa helposti havainnoimaan vaikkapa

etupyörien kulman sekä takana olevan näkymän.

Discovery on saatavana 7-paikkaisena, jolloin

takimmaiselle istuinriville mahtuu mukavasti

jopa kaksi aikuista.

Vetotehtävissä Discovery 4 on kuin kotonaan.

Jopa suurimman tieliikenteessä sallitun

perävaunun (3500 kg) veto on helppo tehtävä

autolle. Perävaunun vakautusjärjestelmä

(Trailer Stability Assist TSA) on apuna yllättävissä

tilanteissa.

Auton uudistuneen ulkoasun viimeistelevät

uusi kaksiosainen etusäleikkö, Bi-Xenon

valojen yhteydessä olevat LED-huomiovalot,

korinväriset pyörän kaaret sekä LED-valot

myös takana.

Discovery on todennäköisesti maailman

kyvykkäin auto. Helppokäyttöinen oikea

maasturi, enemmän kuin tila-auto ja se tarjoaa

samassa paketissa myös edustusauton

mukavuudet. ■

Kuljetus & Logistiikka 37


Ammattikuljettajat

pääsevät

hyödyntämään

laivamatkat

Rocla ja Finnlines järjestävät Suomen ja

Saksan välillä Finnlinesin lautoilla matkustaville

autonkuljettajille mahdollisuuden osallistua

AKE:n hyväksymään ammattitaitoa

ylläpitävään trukinkuljettajakoulutukseen

lauttamatkan aikana. Ensimmäinen laivakoulutus

starttasi syyskuussa Helsingistä, seuraavat

kurssit järjestetään 5.11. ja 17.12.

Laivakoulutusidean idean isä on Roclan

kouluttaja Martti Pehkonen, joka kehitteli

mallin oman kokemuksensa pohjalta. - Olen

itse ajanut yli kymmenen vuotta kuormia

Eurooppaan, ja odotellut laivassa matkan

etenemistä. Siitä syntyi idea luppoajan hyödylliseen

käyttämiseen. Ja samalla voi vielä

vaivattomasti suorittaa kuorma-autoilijan

pätevyyskoulutusta, Pehkonen luettelee.

Rocla Professional -trukinkuljettajakurssilla

opiskelijoita perehdytetään erilaisiin

trukkityyppeihin, kuljettajan vastuisiin, velvollisuuksiin

ja oikeuksiin, yleiseen turvallisuuteen

työympäristössä, trukin käyttäytymiseen

sekä oikeisiin käyttötapoihin.

Roclan kurssille osallistuvat saavat trukinajokortin

ja todistuksen osallistumisestaan.

Roclan trukinkuljettajakoulutus voidaan

lukea myös osaksi ammattipätevyysdirektiivin

edellyttämää jatkokoulutusta ja kurssin käyneet

henkilöt merkitään AKE:n ylläpitämään

rekisteriin.

Ammattipätevyyskoulutus tulee lähivuosina

pakolliseksi kaikille ammattilaiskuljettajille.

35 tuntia kestävä lisäkoulutusrupeama muodostuu

viidestä päivän mittaisesta jaksosta.

Niistä yhden voi kuitata Roclan trukinkuljettajakoulutuksella

joko laivakoulutuksena tai

Roclan muilla kurssipaikoilla.

- Trukin käsittelytaito on kuorma-autonkuljettajalle

hyödyllinen, sillä tämän vastuulla on

monesti autojen purkaminen ja lastaaminen.

Usein se tehdään yksin ja kiireessä, jolloin

tapaturmien riski lisääntyy. Siksi ammattipätevyyteen

liitettävä työturvallisuus- ja trukinkäsittelykoulutus

on hyvinkin hyödyllinen,

Roclan koulutuspäällikkö Jouni Sikanen selventää.

Tämän vuoden alusta alkaen työnantajia on

velvoitettu valvomaan, että jokaisella trukkia

ajavalla henkilöllä on riittävä ammattitaito ja

työantajan kirjallinen lupa. Edes satunnaisesti

trukinpuikkoihin ei saa ilman niitä tarttua. ■

Logistiikan ja hankinnan ammattilainen.

Onko tilaus-toimitusketju hallinnassa?

Markkinointi-instituutissa voit kehittää omaa

ja yrityksen osaamista kannustavassa ilmapiirissä

– työn ohella opiskellen.

Tutustu ja hakeudu www.markinst.fi

Ostotutkinto

Ostoneuvottelu

Palvelujen tuotteistaminen

ja ostaminen

Kuljetus- ja varastotoimintojen

koulutusohjelma

Materiaalitoimintojen

tutkinto, MTo


Kansainvälisen kaupan

logistiikkatutkinto

Materiaalitoimintojen

johtamisen tutkinto, MTD

Viestinvälitys- ja

logistiikkapalvelujen

ammattitutkinto

Ulkomaankaupan

ammattitutkinto

Lisätietoja38 Kuljetus & Logistiikka


Uusien kuorma-autonkuljettajien

koulutusvaatimukset mullistuvat

Kuljettajantutkintojen vastaanotto ja

piirturikorttien myöntäminen kilpailutetaan

Kuorma-auton C-luokan ajokortti ei oikeuta ammattimaiseen

ajoon enää 10.9.2009 jälkeen. Vain henkilökohtaiset

ajot ovat mahdollisia. Uusilta kuorma-auton kuljettajilta

vaaditaan jatkossa C-luokan ajokortin lisäksi perustason

ammattipätevyyskoulutus. Tätä koulutusta antavat esimerkiksi

ammatilliset oppilaitokset ja puolustusvoimat.

Ammattipätevyytensä säilyttääkseen kuljettajien on

suoritettava jatkokoulutusta 5 päivää viiden vuoden

aikana. Jatkokoulutus koskee myös kuorma-auton

ajo-oikeuden ennen 10.9.2009 hankkineita, joiden on

suoritettava vaadittu jatkokoulutus 10.9.2014 mennessä.

Ammattipätevyyskortti tai -merkintä ajokorttiin

on haettava 9.3.2014 ja 9.9.2014 välisenä aikana, jolloin

ammattipätevyys on voimassa seuraavat viisi vuotta eli

10.9.2014 – 9.9.2019.

Jatkokoulutukseen hakeutuvan tulee varmistua siitä,

että opetuksen tarjoaa viranomaisen hyväksymä koulutuskeskus.

Lisäksi kuljettajan tulee saada käydystä

koulutuksesta todistus kahden viikon kuluessa.

Jatkokoulutus on käynnistynyt jo 10.9.2007 ja kaikki

tähän mennessä käydyt koulutuspäivät ovat voimassa

9.9.2014 saakka. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL

ry:n oman koulutusverkoston koulutuksiin on osallistunut

tähän mennessä noin 6 000 kuljettajaa.

Ulkomaille ajavan kuljettajan tulee varautua siihen, että

kyseinen valtio saattaa vaatia kuljettajalta EU-ajokortin,

josta näkyy, että C-luokan ajo-oikeus on myönnetty ennen

10.9.2009. Suomessa kaikki nyt käytössä olevat ajokortit

ovat hyväksyttyjä ainakin vuoteen 2014 saakka.

Ajoneuvohallintokeskus AKE järjestää

kuljettajantutkintojen vastaanottamisesta

ja ajopiirturikorttien

myöntämisestä tarjouskilpailun

kaikille alan toimijoille vuoden 2010

aikana.

AKE kilpailutti edellisen kerran

tutkintojen vastaanottamisen ja piirturikorttien

myöntämisen vuonna

2006. Kilpailun voitti kaikissa 19

maakunnassa Ajovarma Oy ja A-

Katsastus Oy. Nykyinen sopimuskausi

päättyy vuoden 2010 lopussa.

Edellisen kilpailutuksen jälkeen

AKEn vastuulle on tullut uusia tehtäviä,

jotka saadaan uuden tarjouskilpailun

avulla kilpailutuksen piiriin.

Tarjouskilpailu on aluekohtainen ja

siitä tiedotetaan viraston nettisivujen

lisäksi suurimmissa alueellisissa

lehdissä. Voittaja saa tuottaa

yksinoikeudella seuraavat kuljettajatutkinto-

ja piirturikorttipalvelut

alueellaan:

• Kuljettajantutkintotoiminnan

piiriin kuuluvien kokeiden vastaanottaminen

ja niihin liittyvät

tehtävät

• Vaarallisten aineiden ajolupakokeiden

vastaanottaminen ja

siihen liittyvät tehtävät

• Ajopiirturikorttien (kuljettaja- ja

yrityskortit) myöntäminen ja

siihen liittyvät tehtävät

• Edellisiin tehtäviin liittyvä

asiakaspalvelu

• Vaarallisten aineiden

ajolupakoulutuksen valvonta

• Kuljettajaopetuksen ja

ajoharjoitteluratojen valvonta

• Liikenneyrittäjäkoetilaisuuksien

valvonta

• Ammattipätevyyskokeiden

vastaanottaminen, ammattipätevyyskouluttajien

valvonta ja

koulutusten rekisteröinti

• Taksinkuljettajien ammattipätevyyskokeiden

vastaanottaminen ja

kouluttajien valvonta

Kuljettajantutkintojen ajokokeita

suoritettiin vuonna 2008 yhteensä

148 222, joista henkilöauton kuljettamiseen

oikeuttavia kokeita oli 98

324. Vuonna 2008 digitaalisia ajopiirturikortteja

luovutettiin 19 196.

AVOIMET OVET TRUCK CENTEREISSÄ!


AMMATTILAISILLE

NISSAN

HYÖTYAJONEUVOT

Volvo Truck Centeristä!

Korkotarjous kiertueen aikana

tehtyihin osamaksukauppoihin,

alkaen

www.nissantrucks.fi


23.9 Kuopio, Volvo Truck Center, Mestarinkatu 3, Kuopio

24.9 Iisalmi, Raskaspari Oy, Tiirankatu 2, Iisalmi

25.9 Joensuu, Raskaspari Oy, Lukkotie 9, Joensuu

30.9 Mikkeli, Raskaspari Oy, Arinakatu 9, Mikkeli

5.10 Kotka, Volvo Truck Center, Kisällinkatu 10, Kotka

6.10 Kouvola, Tarvike Ahola Oy, Kaupinkatu 5, Kouvola

7.10 Lahti, Volvo Truck Center, Jatkokatu 1, Lahti

8.10 Jyväskylä, Volvo Truck Center, Kuormaajantie 8, Jyväskylä

9.–10.10 Tampere, Volvo Truck Center, Nuutisarankatu 19, Tampere

14.10 Pori, Volvo Truck Center, Korjaamonkatu 1, Pori

15.10 Forssa, Volvo Truck Center, Aukeentie 3, Forssa

16.–17.10 Turku, Volvo Truck Center, Avantintie 20, Lieto

20.10 Lohja, Lohjanportin Auto Oy, Lohjanharjuntie 1109, Lohja

21.10 Tammisaari, VNB-Auto Oy, Horsbäck, Tammisaari

22.10 Porvoo, Volvo Truck Center, Veckjärventie 5, Porvoo

23.–24.10 Vantaa, Volvo Truck Center, Vetotie 4, Vantaa

26.10 Riihimäki, HF-Autohuolto Oy, Tehtaankatu 17, Riihimäki

Ark. 9–17, la 9–15.

Yhteistyössä:

TERVETULOA!

0,9 %

Voimassa 30.10.2009 saakka.


1. Nissan Interstar 2009 2. Nissan Interstar 2008

5 tkm, 120 hv,ilmast. webasto, vanerit, 2 renk.

8000 km, L1H1, 120 hv, ilmast, webasto, vaner, vetok, 2 renk.

HVI-349, Kuopio

26.900 € +alv LXY-818, Tampere

25.900 € +alv

3. Nissan Cabstar 45.13 2008 4. Nissan Cabstar 45.13 2008

Piakon lavalla + nostimella, eberi, 2 renk.

20 tkm, ilmast, Fokor kori 4,4x2,2x2,0, focolift 750,webasto,radio/CD.

EJF-911, Tampere

29.500 € +alv AEZ-195, Vantaa

39.900 € +alv

5. Nissan Interstar L3H2 150 hv 2008 6. Nissan Interstar L2H2 2008

30 tkm, jatko-ohjaamo 1+7 h, webasto, radio/CD, 2 renk. 120 hv, ilmast., webbasto, vannerit, 2 renk.

IKZ-151, Tampere

28.900 € +alv MOG-333, Kotka

25.900 € +alv

TAMPERE, Mika Onnela

GSM 050 5700 866

VANTAA, Petri Simonaho

GSM 050 5700 788

Sähköposti: etunimi.sukunimi@fi.volvo.com

Kuljetus & Logistiikka 39


Teksti: Kirsi Pitkäranta

Autoalalla on

tulevaisuudessa työntekijäpula

Autoala tarvitsee tuhansia työntekijöitä tulevaisuudessa. Vaikka työpaikat alalla ovat vähentyneet

useilla sadoilla, tulee tilanne muuttumaan taantuman laantuessa. Erityisesti ala kaipaa uudenlaisia

kykyjä, naisia sekä tietokoneista kiinnostuneita.

Tällä hetkellä autojen piirissä työskentelee

noin 28 200 ihmistä. Työllisyysnäkymät

ovat viimeisen viidentoista

vuoden aikana parantuneet koko ajan,

lukuun ottamatta vuotta 2008, kun taantuma

iski autoalalle ja koko alan henkilöstö pieneni

prosentin. Ennen tätä vuodesta 2003 alkaen

alalle syntyi noin 6 000 uutta työpaikkaa, kun

autoveroa laskettiin vuonna 2003 ja automyynti

kasvoi sen seurauksena.

– Tällä hetkellä työpaikat ovat vähentyneet

useilla sadoilla, Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja

Pentti Rantala toteaa.

Tulevaisuudessa tilanne on kuitenkin päinvastainen.

Työpaikkojen määrän arvellaan

kasvavan heti, kun uusien autojen kauppa

elpyy ja taantuma hellittää.

– Autoalaa, kuten muitakin aloja riepottelee

työvoimapula joidenkin vuosien päästä,

kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. Autoalalla

tehtyjen arvioiden mukaan vuoteen

2010 mennessä eläkkeelle siirtyy noin 2 000

alan ammattilaista.

Eniten autot työllistävät Suomessa mekaanikkoja

sekä autokaupan toimihenkilöitä.

Lisäksi vajaa kaksikymmentä prosenttia alan

työntekijöistä on teknisiä toimihenkilöitä sekä

ylempiä toimihenkilöitä. Autoalan keskusliitosta

arvellaan, että jälkimarkkinatoiminnot

eivät tule vähentymään taantuman aikana

yhtä radikaalisti kuin automyynti, sillä autoja

huolletaan ja korjataan myös huonompina

aikoina.

NUORET KIINNOSTUNEITA ALASTA

Tällä hetkellä toisen asteen ammatillisissa

oppilaitoksissa on 2 150 autoalan aloituspaikkaa

vuosittain. Näistä opiskelijoista osa

hakeutuu ammattikorkeakouluun ja osa suuntaa

autoalan lähialoille kuten huoltoasemille.

Noin 10 prosenttia keskeyttää opiskelun.

– Onneksi autoala kiinnostaa nuoria. Viimeiset

viisi vuotta meillä on ollut sellainen

tilanne, että hakijoita on ollut enemmän kuin

aloituspaikkoja on tarjolla. Toivottavasti aloituspaikkoja

saataisiin tulevaisuudessa lisää,

Rantala toteaa.

Autoala onkin jo useamman vuoden ajan

panostanut voimakkaasti koulutukseen ja

alan imagon parantamiseen, jotta poistuva

työvoima saataisiin korvattua ammattitaitoisilla

ja motivoituneilla henkilöillä. Naisillekin

on suunnattu markkinointia. Rantala vakuuttaa,

että naiset ovat erittäin tervetulleita alalle,

kunhan he vain olisivat siitä kiinnostuneita.

– Alalla on uudenlainen haaste, sillä nykyäänhän

autot ovat teknisiltä osiltaan kuin

pieniä toimistoja. Alalle kaivataan siis entistä

enemmän tietokoneista kiinnostuneita ”nörttejä”,

Rantala sanoo.

40 Kuljetus & Logistiikka


Taantumasta ylös yhteistyöllä ja innovaatioilla

Moni yritys on nyt taantuman vuoksi kriisissä.

Kyse ei kuitenkaan välttämättä ole

pelkästä huonosta taloustilanteesta vaan

pysyvämmästä toimialan pelisääntöjen

muutoksesta, joka vaatii yrityksiltä reagointia.

Jo 1990-luvun lama osoitti, että

ulospäin suuntautuneet yritykset selviytyvät

parhaiten.

- Markkinoilla pärjäävät nyt laajaa

yhteistyötä muiden yritysten kanssa tekevät

yritykset. Ne ovat luovempia ja keksivät

sekä uusia tuotteita että uusia, tehokkaampia

tuotantotapoja, Johan Wallin sanoo.

Uuden innovointi nousee ratkaisevaan

rooliin myös ympäristökysymysten myötä,

sillä esimerkiksi energiantuotantoon kaivataan

uusia ratkaisuja. Innovoinnin pitää

kuitenkin kulkea käsi kädessä kustannustehokkuuden

ja järjestelmällisen tekemisen

kanssa.

- Näiden asioiden yhdistäminen vaatii

erilaista johtamista, orkestrointia. Liiketoimintaa

tehdään jatkossa eri organisaatioiden

yhteistyönä, mutta yhden

organisaation johtamana ja inspiroimana.

KANSAINVÄLISTYMINEN KYSYY

TILANNEHERKKYYTTÄ

Yritysmaailma on kovaa vauhtia kansainvälistymässä

myös Suomessa. Liiketoiminnan

orkestrointi –kirjan kirjoittaja Johan Wallin

uskoo suomalaisten

johtajien

olevan valmiita

kansainvälistymisen

asettamiin

haasteisiin.

Olennainen ominaisuus

hyvässä

johtajassa on

nyt herkkyys

kansainvälistymisen

mukanaan

tuomille

muutoksille ja uusille tilanteille.

- Suomalaiset johtajat ovat nähneet, että

kansainvälistyminen on kehitystrendi, jota

ei voi vastustaa. Muun muassa voimakkaat

rakennemuutokset, lomautukset, irtisanomiset

ja tuotantolaitosten lakkauttamiset

ovat osoitus siitä, että tähän suuntaan

ollaan menossa, hän sanoo.

- Esimerkiksi Nokia onnistui kansainvälistymisessä

1990-luvulla luomalla tehokkaan

tuotantokoneiston, joka perustui

yhteistyökumppaneiden verkostoon. Tänä

päivänä Nokiallakin on kuitenkin uusia

haasteita, sillä samalla mallilla ei voida

mennä montaa vuotta. Toinen mielenkiintoinen

toimija on Valmetin autotehdas,

joka on nyt sähköautojen edelläkävijä

maailmassa.

ALUSTAN JA JOUSITUKSEN


KORJAUKSETNOPEASTI JA

AMMATTITAITOISESTI

Jousialan ammattilainen

vuodesta 1945

Vallilan Takomo Oy

Arinatie 5, 00370 HKI

Puhelin

Vallilan

(09)

Takomo

5617 880

Oy

Nyt myös Arinatie Vuosaaren 5, 00370 satamassa, HKI

Rahtarinkatu Puhelin 09-5617880

1, 00980 HKI

www.vallilantakomo.fi

Madonna-efekti tehostaa varastokeräystä

Kuulokkeet korville, mikrofoni suun eteen

ja töihin. Olo on kuin Madonnalla, paitsi

että paikka on DHL Storagen varasto Ruotsin

Boråsissa.

Madonna-vertaus ei ole tuulesta temmattu,

sillä se kertoo omalta osaltaan,

miten onnistuneet teknologiaratkaisut

muuttavat myös työntekijöiden elämää.

Varastokerääjät käyttävät puheohjausratkaisussa

kuuloke-mikrofoni -yhdistelmää,

joka on kytketty vyölle kiinnitettävään

puheohjauslaitteeseen. Kerääjät kommunikoivat

puhekomentojen avulla varastohallintajärjestelmän

(WMS) kanssa. Eräs

DHL:n kerääjistä totesikin koulutuksessa

ensimmäisen kerran puheohjauslaitteiston

käyttöä kokeillessaan: “Minähän olen kuin

Madonna lavalla.”

DHL otti Optiscanin toimittaman puheohjausratkaisun

käyttöön vuodenvaihteessa

2008-2009. Puheohjauksen avulla

DHL halusi parantaa varastokeräilyn

tehokkuutta ja tarkkuutta. MQ-vaateketjun

muotilogistiikkaa palvelevassa varastossa

tarkkuuden merkitys korostuu, sillä virheettömyys

säästää aikaa ja kustannuksia

myös myymälöissä.

Optiscan Group on puheohjattujen ratkaisujen

markkinajohtaja Pohjoismaissa ja

Baltiassa. Yhtiön toimittamilla ratkaisuilla

kerätään päivittäin yli 1 750 000 keräysriviä,

eli noin neljä miljoonaa tavaraa.

optiscangroup.com

KUORMA-AUTOIHIN

- kaapistot

- pöydät

- verhot

- Työvaatteet

- Led takavalot

- Ym.

GSM 050 363 4366

www.trucker.fi

Kuljetus & Logistiikka 41


Teksti: Elina Lukka

Mönkijällä metsään

– Kuinka turvallisuutta voidaan lisätä?

Kaikkien maastojen ajoneuvo, mönkijä, on kasvattanut

suosiotaan, ja tämä näkyy myös tapaturmatilastoissa.

Mönkijöitä käytetään niin työkäytössä kuin vapaa-ajan

käytössä. Selvityksen mukaan jopa lähes puolet mönkijöiden

käyttäjistä on saanut ajopelinsä nurin. Minkälaisin käytännön

konstein turvallisuutta voitaisiin lisätä?

Mökillä, metsätöissä tai maatilalla

mönkijästä on apua silloin,

kun traktori on liian järeä

työväline. Mönkijä jättää metsään

vähäisemmät jäljet kuin metsätraktori,

ja se onkin usein oiva työkone lisävarusteineen,

kunhan turvallisuuteen

kiinnitetään huomiota.

Mönkijän hallinnan haasteista

kertoo se, ettei pitkä käyttökokemus

välttämättä pidä mönkijää pystyssä,

sillä TSS tutkimuksen kyselyn mukaan

27 prosenttia alle kaksi vuotta mönkijää

käyttäneistä on kaatanut mönkijän

ainakin kerran, mutta yli seitsemän

vuotta käyttökokemusta kartuttaneilla

vastaava luku on peräti 68 prosenttia.

PÄÄVAMMAT YKSI SUURIMMISTA

RISKEISTÄ

Tapaturmissa saadut vammat ovat

enimmäkseen seurausta mönkijöiden

hallinnan menetyksistä – kaatumisista,

törmäyksistä ja mönkijästä

putoamisista. Puutteellinen

suojautuminen lisää tapaturmien

vakavuutta. Kypärän käytöllä on

suuri merkitys, sillä sen on todettu

vähentävän kuolemanriskiä 42

prosenttia sekä päävammoja

64 prosenttia. Päävammat ovat

kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa

kuolinsyynä peräti 70

prosentissa tapauksista.

Yksi tärkeä osa turvallisuuden

lisäämistä on asenteisiin vaikuttaminen.

Esimerkiksi maa-,

metsä – ja porotaloudessa aina

kypärää käyttäviä mönkijäkuljettajia

on vain kymmenen prosenttia.


Näin lisäät turvallisuutta:

1. Tutustu valmistajan käyttöohjeisiin huolellisesti.

Näin mallikohtaiset eroavaisuudet tulevat huomioitua

kokeneemmallakin käyttäjällä.

2. Valitse mönkijän koko kuskin koon ja voiman

mukaan

3. Opettele jarruttamista; erikseen etu- ja takajarruilla

sekä yhtä aikaa.

4. Tilannenopeus kohdilleen; huomioi näkyvyys,

maaston olosuhteet sekä oma kokemuksesi.

5. Kiihdyttäessä omaa painoaan kannattaa siirtää

eteen ja jarruttaessa taakse

6. Tarkista renkaat. Renkaiden ilmanpaineilla on

merkitystä turvallisuuden kannalta; se vaikuttaa

mönkijän hallittavuuteen kuten jarruttamiseen.

Vääränlaiset paineet voivat aiheuttaa renkaiden

vahingoittumiseen. Maastossa useimmiten suositus

ilmanpaineiksi on 0,2-0,3 baaria. Maantieajossa

taas 0,5-0,8 baaria.

7. Käytä aina kypärää. Jos kypärässä ei ole visiiriä,

suojaa silmäsi suojalaseilla. Näin suojaudut paremmin

lentäviltä kiviltä, puiden oksilta, hyönteisiltä

pölyltä ja kuralta.

8. Jos kuljetat kuormaa esimerkiksi peräkärryllä,

varmista että kiinnitys on asianmukainen ja huomioi

kuorman sallittu paino.

9. Kerro aina jollekin henkilölle, minne aiot mönkijällä

suunnata ja koska olet palaamassa.

10. Älä anna mönkijää kokemattoman aikuisten tai

lasten käyttöön.

42 Kuljetus & Logistiikka


Auto etsii parkkipaikan puolestasi

Vaikka Suomi onkin verrattain pieni maa

asukasluvultaan, on monissa maamme

kaupungeissa vaikea löytää sopivaa parkkipaikkaa

varsinkin katujen vierestä. Vielä

suurempi ongelma tämä on muualla maailmassa,

kun suurkaupungeissa saattaa

asustella kymmeniäkin miljoonia ihmisiä,

joista osa vieläpä kulkee työmatkansa

omalla autolla. Ford onkin kehittänyt Active

Park Assist -järjestelmän, joka helpottaa

parkkipaikan löytämistä.

Vaihdekepin vieressä sijaitsevaa nappia

painamalla Active Park Assist -järjestelmä

ryhtyy skannerien avulla etsimään autollesi

sopivaa parkkipaikkaa sekä oikealta että

vasemmalta puolelta katua. Mikäli sopiva

rako koslalle löytyy, ilmoittaa järjestelmä

löydöstään nopeusmittarin alapuolella

sijaitsevassa näytössä. Tällöin järjestelmä

yrittää parkkeerata auton itse, ja kuljettajan

täytyy tarvittaessa vain vaihtaa vaihteita,

lisätä kaasua tai

painaa jarrua.

Käsiä ei tarvitse

ratissa pitää,

sillä järjestelmä

hoitaa senkin

puolestasi. Myös rinnakkainen parkkeeraaminen

pitäisi onnistua.

Ihan jokainen uuden Fordin ostaja ei

pääse Active Park Assist -järjestelmästä

nauttimaan, sillä se tullaan lisäämään vain

muutamaan Lincoln-malliin. Alunperin

Lincoln-merkin alla valmistettiin lentokonemoottoreita,

mutta ensimmäisen maailmansodan

jälkeen yhtiö alkoi tuottamaan

loistoautoja. Taloudellisten vaikeuksien

vuoksi Lincoln-automerkki vaihtui Fordin

omistukseen jo vuonna 1922.

wautsi.com

Autojen ympäristömarkkinointi SAI pelisäännöt

Väitteet pystyttävä todistamaan oikeiksi

Autoala ja Kuluttajavirasto ovat laatineet

yhteistyössä linjauksen siitä, miten ympäristöväittämiä

voi käyttää uusien autojen

markkinoinnissa. Tavoitteena on, että asiakas

saa mainoksista totuudenmukaisen

kokonaiskuvan ympäristön hyväksi tehdyistä

muutoksista ja niiden vaikutuksista.

Kuluttajavirasto, Autotuojat ja Autoalan

Keskusliitto ovat sopineet ne periaatteet,

joilla ympäristöasioihin voidaan viitata autojen

markkinoinnissa. Tavoitteena on, että

asiakkaille ei anneta liian suuria lupauksia

ajoneuvon ympäristöominaisuuksista.

Jotta tämä toteutuisi, markkinoinnissa

annettavien tietojen on oltava täsmällisiä.

Autoa ei esimerkiksi voi väittää yleisesti

”vihreäksi” tai ”puhtaaksi”. Väitteiden on

myös koskettava sellaisia ominaisuuksia,

joilla on todella merkitystä ympäristölle,

kuten esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä, valmistusta,

teknisiä ratkaisuja ja kierrätystä.

Jos mainoksessa halutaan kertoa, miten

auto poikkeaa edukseen muista autoista,

vertailua voi tehdä vain saman kokoluokan

autoihin.

Kaikki markkinoinnissa

esitettävät

tosiasiaväitteet on pystyttävä

todistamaan

oikeiksi. Näytön on

oltava valmiina jo siinä

vaiheessa, kun markkinointi

aloitetaan.

Mikään teollisesti

valmistettu tuote ei

tietenkään ole ympäristöystävällinen.

Jos

valmistaja on kuitenkin erityisesti panostanut

autojen haitallisten ympäristövaikutuksen

vähentämiseen, siitä on syytä kertoa

– kunhan ei liioittele tekojen vaikutuksia,

sanoo johtaja Anja Peltonen Kuluttajavirastosta.

SELKEÄT HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖMERKINNÄT

HELPOTTAVAT KULUTTAJAN

PÄÄTÖKSENTEKOA

Uusien autojen markkinoinnissa tulee aina

noudattaa valtioneuvoston asetusta polttoaineenkulutuksen

ja hiilidioksidipäästöjen

ilmoittamisesta. Autovero on määräytynyt

hiilidioksidipäästöjen perusteella 1.1.2008

lähtien. Päästöjen määrä vaikuttaa siis ympäristön

lisäksi myös kuluttajan maksamiin

auton hankinta- ja käyttökustannuksiin.

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset

hiilidioksidipäästöt ovat alentuneet

selvästi autoverouudistuksen jälkeen.

Keväällä 2010 myös vuotuinen ajoneuvovero

muuttuu hiilidioksidipäästöperusteiseksi.

Ostamme

MB-Volvo-Scania

kuorma-autosi

Tarjoa myös

käytetyt moottorit

(myös epäkuntoiset)

www.euro-teli.fi

e

KUORMA- JA

PAKETTIAUTOPURKAMO

t el

i

euro-teli oy


(09) 389 5200

0400-646 200

FAX (09) 389 5201

ur o -

0400 646 200

Kuljetus & Logistiikka 43


Teksti: Kirsi Pitkäranta

Uusien autojen kauppa vähentynyt

Vaihtoautoista on pula!

Osta uusi auto, myy vanhasi. Entäs,

kun ei haluta uutta eikä luopua

vanhasta? Vaihtoautoista on pulaa

tällä hetkellä koko Suomessa

ja autoliikkeet joutuvat jopa

suostuttelemaan lehtimainoksilla

ihmisiä myymään vanhaa autoaan.

Autoliikkeet ympäri Suomen ovat liemessä

tällä hetkellä. Uusien autojen

kauppa on vähentynyt 40 prosenttia,

mutta vaihtoautojen kauppa on pysynyt

entisellä tasolla. Se on asettanut autoliikkeet

uudenlaisen haasteen eteen.

– Tällä hetkellä käytettyjen autojen varastot

ovat liikkeissä neljänneksen pienemmät

kuin viime vuoden heinäkuussa, Autoalan

Keskusliiton toimitusjohtaja Pentti Rantala

kertoo.

Suurin kysyntä koko maassa on noin 10

000–20 000 euroa maksavista perheautoista.

Ihmiset haluaisivat ostaa hyvin varustellun ja

vähän ajetun uudehkon auton.

– Toki paikkakunta- ja liikekohtaisia erojakin

vaihtoautojen määrässä on. Mutta koskaan

aiemmin autoliikkeiden ei ole tarvinnut

ihmisiä suostutella lehtimainoksilla myymään

vanhaa autoaan.

Syy vaihtoautojen vähyyteen on uusien

autojen kaupan hidastuminen. Kun uutta

autoa ei osteta, ei myydä vanhaakaan. Kuitenkaan

nykyinen taantuma ei ole vaikuttanut

vaihtoautokauppaan, sillä se on pysynyt

samalla tasolla kuin ennenkin. Tilastokeskuksen

kuluttajabarometrin mukaan lähes

20 prosenttia kotitalouksista on suunnitellut

ostavansa auton vuoden sisällä.

– Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen

tutkimuksien mukaan ihmisethän ovat

keskimääräistä varakkaampia tällä hetkellä.

Mutta alituiset huonot talousennusteet ja

synkät uutiset heikentävät ostohalukkuutta ja

pitkittävät auton ostopäätöstä, vaikka varaa

olisikin, Rantala kertoo.

SUOMESSA ON VANHA AUTOKANTA

Viime vuonna Suomessa myytiin yli puoli

miljoonaa käytettyä autoa. Puolet autoista

myytiin autoliikkeiden kautta, puolet siirtyi

omistajalta toiselle yksityisten henkilöiden

kautta. Suomessa on Länsi-Euroopan vanhin

henkilöautokanta, ja keskimääräinen autojen

romuttamisikä on yli 18 vuotta.

– Autokannan vanhuus johtuu osaksi siitä,

että eurooppalaisittain meillä on korkea autovero,

vaikka sitä onkin laskettu. Meillä löytyy

aina ostaja vanhalle autolle, sillä aina joku

haluaa vaihtaa halvempaan menopeliin. Kun

auto on ajossa 18 vuotta, on sillä useampi

omistaja, Rantala toteaa. ■

44 Kuljetus & Logistiikka


Pakettiautojen vuotuinen ajoneuvovero

muuttuu päästöperusteiseksi

Radiopuhelimet Hamradiosta!

tti TCB-660 LA-puhelin

Hiilidioksidipäästöihin perustuva ajoneuvoveron

perusvero laajennetaan

koskemaan pakettiautoja vastaavalla

tavalla kuin henkilöautoilla. Niistä pakettiautoista,

joista ei ole päästötietoa, vero

kannettaisiin auton kokonaismassan

perusteella.

Tavoitteena on saattaa laki voimaan

maaliskuussa 2010 samanaikaisesti henkilöautoja

koskevan vastaavan muutoksen

kanssa. Ajoneuvoveron juoksevan

12 kuukauden pituisen verokauden takia

ensimmäinen päivä, jolta vero kannettaisiin

uusien veroperusteiden mukaan, olisi

kuitenkin maaliskuussa 2011. Dieselkäyttöisistä

pakettiautoista kannettavaan

käyttövoimaveroon ei esitetä muutoksia.

- 40 ch AM/FM

- Skannaus

- Multinormi

VAIN

85€

WWW.HAMRADIO.FI

Puhelin: 0400 661 930

Lisätehoa urakointiin – Nokian TRI2:n

kulutuskestävyys ja pito ottivat jättiloikan

Enemmän käyttötunteja, luotettavaa pitoa

ympäri vuoden, ajomukavuutta ja korkeaa

kantavuutta vaativissa urakointikohteissa

ympäri maailman. Monipuoliseen koneurakointiin

räätälöidyn palakuvioisen

Nokian TRI2 -vyörenkaan pito ja kulutuskestävyys

harppasivat uudelle tasolle.

- Kumiseosten huolellinen kehittäminen

ja sinnikäs testaaminen näkyy

ja tuntuu kasvaneena tehokkuutena ja

mukavuutena urakoitsijan arjessa. Paransimme

Nokian TRI2 -erikoisrenkaan

vetopitoa yli 10 prosenttia. Kyseessä ei

ole mikään kompromissiratkaisu muiden

tuoteominaisuuksien osalta. Testiemme

mukaan uusi kulutuspintakumiseos

tuo lisäksi jopa 20 prosenttia enemmän

työtunteja aikaisempaan verrattuna,

Nokian Raskaiden

Renkaiden tuotekehityspäällikkö

Martti Päivinen kertoo.

Nokian Raskailla Renkailla on

yli 25 vuoden kokemus traktoripohjaisten

työkonerenkaiden

kehittämisestä. Ainutlaatuisen

vakaasta ja miellyttävästä ajotuntumasta

tunnettu Nokian

TRI2 soveltuu mainiosti maatalouden

ja teollisuuden sekä

tien- ja ympäristönhoidon vaihteleviin

urakointitöihin. Nokian

TRI2:n nuolimainen pintamalli

ja vahva, luja rakenne takaavat

oivallisen pidon. Helposti puhdistuva

rengas on siirtoajossa

vauhdikas (D=65 km/h). Palakuvio

ja tasainen pintapaine

mahdollistavat tuotteen käyttämisen

myös herkkien viheralueiden

hoitamisessa.

Puhdistetuista öljyistä valmistetun

renkaan ympäristöystävällisyyttä

täydentävät

hiljainen ajoääni sekä matala

vierintävastus, joka vähentää

polttoaineenkulutusta. Kaikki

myynnissä olevat erikoisrenkaat on valmistettu

uudesta kumiseoksesta. Uutta

ovat myös keskirivassa olevat uransyvyyden

mittapisteet, joiden avulla voi

tarkastaa ympäristöystävällisen renkaan

käyttötunteja.

Nokian TRI2

- Varmaa jälkeä ympäri vuoden

• Kiitettävä pito kaikissa olosuhteissa

• Ainutlaatuinen kulutuskestävyys

ja kantavuus

• Vakaa ja vauhdikas myös tieajossa

• Markkinoiden laajin kokovalikoima

Kuljetusliike

Topi Nikula Oy

25460 Kisko

Puh. 02-7391104

Fax 02-7391599

Topi Nikula 0400-533891

Janne Nikula 0400-536104

Janne Niinistö 0400-740140

Sirpa Nikula 0500-533891

AJONEUVOPC

erikoisliike

www.ajoneuvopc.fi

Kuljetus & Logistiikka 45


Uutta Koivusen valikoimaan

Continental Contitech moniurahihnasarja

kampiakselin hihnapyörällä.

Koivunen Oy on ottanut valikoimaan

Contitechin toimittamat kampiakselin

värinänvaimentimen sisältävät hihnapyöräsarjat.

Kampiakselin hihnapyörä

toimii värinänvaimentimena, jota käytetään

tämän päivän dieselajoneuvoissa vaimentamaan

ajoneuvohihnoihin kohdistuvaa rasitusta.

Kampiakselin värinänvaimennin suositellaan tarkistamaan

60.000 km välein ja vaihtamaan se sekä hihnat tarvittaessa.

Suurin syy vaihtamiselle on hihnapyörään muodostuneet halkeamat,

jotka estävät vaimentimen oikean toimivuuden.

Contitechin hihnasarjat sisältävät kampiakselin hihnapyörän,

apulaitehihnat sekä asennusosat, eli kaikki huollossa tarvittavat

osat yhdessä paketissa.

Lisätietoja antaa Koivunen Oy 09-3501432 Timo Tynkkynen

Armeijan uudet renkaat

ovat kuin mehiläispesä

Yhdysvaltain armeija testaa uusia

maastoautojen renkaita jotka muistuttavat

kovasti mehiläispesän kennorakennetta.

Ilmattoman renkaan

edut ovat kiistattomat, sillä puhkeamisen

huolta ei ole. Toisaalta on

varmasti haastavaa rakentaa monta

tonnia painavalle autolle ilmaton

rengas joka toimii kuin perinteinen rengas.

Kennorakennetta on sovellettu aiemmin moniin tarpeisiin,

kuten vaikkapa alppisuksissa. Armeijan maastoauton renkaissa

kennorakenne pyrkii tarjoamaan samanlaista pehmeyttä ja

joustavuutta kuin ilmalla täytetty rengas, mutta todennäköisesti

kyyti ilmattomilla renkailla varustetussa maasturissa on hieman

“muhkuraisempaa”. Toisaalta tarkka-ampujien luodeista ei ainakaan

renkaiden puhkeamisen pelossa tarvitse enää välittää.

Lähde [ScientificAmerican] wautsi.com

Ferrabi on Ferrarin

ja Trabantin risteytys

ALAN

UUTISET

& AMMATTILAISET

MYÖS VERKOSSA

www.kuljetusjalogistiikka.com

Joku autoharrastaja voisi pitää

Ferraria ja Trabantia automaailman

kahden ääripään edustajina.

Siksipä näiden kahden automerkin

yhdistäminen ei äkkiseltään

tunnu kovin luontevalta ajatukselta.

Berliinissä vuokrattavissa

oleva “Ferrabi” Ferrari-Trabant

kuitenkin todistaa, että melkein

mikä tahansa on luovalle

autontuunaajalle mahdollista.

Jopa itsensä Michael Schumacherin signeeraama Ferrabiauto

kuuluu Berliinissä sijaitsevan Trabi-Safari autovuokraamon

kalustoon. Trabi-Safari järjestää Itä-Saksan autoteollisuuden

ylpeydestä kiinnostuneille turisteille Kiertoajeluja Berliinissä

aidon Trabantin kyydissä -alkaen 15 euron tuntihinnalla.

Vaikka kuvassa esiintyvän auton suoritusarvot jäävät hämärän

peittoon, niin tämän suhteen ollaan reilusti lähempänä Trabantia,

kuin Ferraria. hilavitkutin.com

46 Kuljetus & Logistiikka


Ainutlaatuinen ajonvakausjärjestelmä

Volvo Trucks:lta

Vuonna 2008, Volvo Trucks oli ensimmäinen

kuorma-autovalmistaja maailmassa, joka toi

markkinoille ESP-järjestelmän (Electronic

Stability Program) tasakuorma-autoihin. Nyt

Volvo Trucks tuo markkinoille ensimmäisenä

ja ainoana uuden version, joka hallitsee

6x2 ja 4x2 tasakuorma-auton yhdellä

tai useammalla perävaunulla. Volvon uusi

ESP-ajonvakausjärjestelmä pystyy hallitsemaan

kaikki kuorma-autoyhdistelmät aina

vetoautoista rekkoineen - täysperävaunuyhdistelmiin.

Tämän uuden version piiriin

kuuluu esimerkiksi suuri joukko vaarallisten

aineiden kuljetuksista, kuten esim. polttoainekuljetukset.

Raskaan kaluston onnettomuuksissa,

joissa kuorma-auto kaatuu tai suistuu tieltä,

johtaa usein kuolemankolareihin tai todella

vakaviin vammoihin. Suomessa tämän tyyppisiä

onnettomuuksia tapahtuu keskimäärin

1 päivää kohden.

“Yksi tärkeimmistä keinoista vähentää

kuorma-auto-onnettomuuksia on minimoida

kuorma-auton riskiä joutua sivuluisuun, kaatumiseen

ja linkkuun menoon,” kertoo Kurt

Westenius, Volvon Finland Ab tuotepäällikkö.

“Olemme tyytyväisiä siitä, että voimme

tarjota tämän uuden järjestelmän nyt uusiin

FE-, FM- ja FH -kuorma-automalleihin, hän

jatkaa.

Usein tämän tyyppiset onnettomuudet

tuovat ei toivottavien vakavien henkilövahinkojen

lisäksi mukanansa myös taloudellisia

menetyksiä vahingoittuneen auton, perävaunun

tai lastin muodossa puhumattakaan

mahdollisista lastin aiheuttamista ympäristö

vaikutuksista.

Kuljetusliikkeelle investointi ESP-järjestelmällä

varustettuun kalustoon on erinomainen

sijoitus. Kaikki tehdyt testit osoittavat,

että ESP-järjestelmällä varustettu ajoneuvoyhdistelmä

parantaa mahdollisuuksia

selvitä sitä uhkaavasta kaatumisesta tai ns.

“linkkuveitsi-ilmiöstä” kertoo Volvo Trucksin

ESP-projektipäällikkö Martin Palming.

ESP-JÄRJESTELMÄ REAGOI

VALON NOPEUDELLA

ESP-ajonvakausjärjestelmää kontrolloidaan

tietokoneen avulla, joka vastaanottaa erilaista

tietoa mm. ABS-jarruista, kallistuskulmista,

sivuttaiskiihtyvyydestä sekä ohjauspyörän

asennosta. Pelkistetysti voidaan sanoa, että

ESP mittaa miten auton oletetaan käyttäytyvän

ja kuinka se käyttäytyy. Jos näissä kahdessa

on eroja, korjaa ESP ne jarruttamalla

yhtä tai useampaa auton ja/tai perävaunun

pyörää tarpeen mukaan ja tarvittaessa järjestelmä

myös vähentää moottorin tehoa.

Esimerkiksi sivuluisutilanteissa jäisellä

tienpinnalla on riski kuorma-auton kaatumiseen.

Kun sivuttaiskiihtyvyyden tunnistin

ilmoittaa, että kaatumisraja lähenee, vähentää

ESP-moottorin tehoa ja näin pienentää

nopeutta kunnes tasapaino saavutetaan

samalla jarruttaen auton ja perävaunun

pyöriä näissä tilanteissa ja vakauttaa siten

koko ajoneuvoyhdistelmän pituus- ja sivusuunnassa.

ESP-järjestelmä on esitelty ja testattu erilaisissa

kuljetustilanteissa ja liukkaanajon

olosuhteissa: Vertailussa on kuorma-auto

ESP-ajonvakausjärjestelmällä sekä kuormaauto,

jossa ei ole hallintajärjestelmää

VAHVAT

ILMARENKAAT

TRUKKIKÄYTTÖÖN

Maxxis-ilmarenkaat

on suunniteltu ja valmistettu tavoitteena

hyvä kantavuus, turvallisuus ja

vakaat ajo-ominaisuudet.

Massiivinen, pitävä

kulutuspinta sekä

renkaan erittäin

vahvat sivut

takaavat pitkän

käyttöiän,

varman ajon

ja noston.

Jusslansuora 7, 04360 TUUSULA

Puh. (09) 77 44 950

info@ultralink. fi

WWW.ULTRALINK.FI

ALAN UUTISET MYÖS VERKOSSA

www.kuljetusjalogistiikka.com

Kuljetus & Logistiikka 47


Teksti: Kirsi Pitkäranta

Autot ovat halvempia

kuin koskaan

Mikäli suunnittelee auton vaihtoa

tai uuden ostoa, ei kannata

jahkailla pitkään. Tällä hetkellä

autojen hinnat ovat edullisempia

kuin koskaan ja ostajalle tarjotaan

huikeita tarjouksia.

Jos mietit autokauppaan menoa, kannattaa

sinne lähteä heti tältä istumalta.

Uusien autojen hinnat hellivät nimittäin

tällä hetkellä ostajan kukkaroa enemmän

kuin koskaan.

– Tilastojen mukaan uusien autojen reaalihinnat

eivät ole koskaan olleet näin edullisia

verrattuna kansan tulotasoon, Autoalan Keskusliiton

toimitusjohtaja ja liikenneneuvos

Pentti Rantala kertoo.

Vuodesta 2003 tilastojen mukaan autojen

hinnat eivät ole nousseet.

– Tarjontaa malleissa ja uudenlaisia varustuksia

on kyllä tullut. Eli autot ovat yhä parempia,

mutta hinnat eivät ole nousseet.

HUIMIA TARJOUKSIA KULUTTAJILLE

Autojen edullisuuteen vaikuttavat mittavat

tarjoukset, joita kuluttajille tarjotaan tällä

hetkellä. Toinen syy on se, että autotehtaat

ovat ylimitoittaneet tuotantonsa ja vasta nyt

määriä tarkistetaan kysyntää vastaavaksi.

Esimerkiksi Saksassa on autoja enemmän

kuin viime vuonna.

Autojen hinnat erityisesti käytetyissä

autoissa vaihtelevat ympäri maata paljon,

joten kannattaa vertailla eri paikkakuntien

hintoja, mikäli siihen vain koituu mahdollisuus.

– Hinnat eivät ainakaan uusissa autoissa

tule putoamaan, uskon että nyt ollaan ihan

pohjalla. Eli nyt on otollinen aika toimia, Rantala

pohtii.

Pikemminkin nousua hinnoissa on odotettavissa,

mutta se kuinka pian, on riippuvainen

talouden kehittymisestä.

– Kunhan talous alkaa elpyä maailmalla ja

Suomessa, vaikuttaa se autokauppaankin.

Ainakin rahaa suomalaisilla pitäisi olla, jos

tilastoihin on uskominen. Suomalaiset ovat

tällä hetkellä varakkaampia kuin koskaan

aiemmin. Vaikka yritykset irtisanovat koko

ajan työntekijöitään, on kuitenkin noin 90

prosentilla suomalaisista työpaikka ainakin

toistaiseksi.

– Auton ostohalukkuutta heikentävät uutiset

heikosta taloustilanteesta ja synkistä tulevaisuuden

näkymistä, Autoalan Keskusliiton

toimitusjohtaja Pentti Rantala valaisee. ■

48 Kuljetus & Logistiikka


KOTIMAISET

NOSTOLAITTEET

• Trukkeihin • Kuormaajiin • Traktoreihin

Lavanostin

Navigon-navigaattori

soveltuu myös värisokeille

Joka kahdennellatoista ihmisellä on vaikeuksia nähdä punaista ja vihreää

väriä. Punavihersokeudesta kärsivät eivät välttämättä esimerkiksi erota

punaista ja vihreää liikennevaloa toisistaan. Navigon on ensimmäinen

navigaattorivalmistaja, joka on huomioinut ongelman ja valinnut

laitteidensa käyttöliittymän värimaailman siten, että myös punavihersokeat

voivat turvallisesti käyttää navigaattoria.

Henkilönostokori

Tynnyrin

käsittelylaitteet

Valmistus ja myynti:

Jatkohaarukat

• Asetinlaitteet

• Trukkihaarukat

• Nostopuomit

Puh. (02) 4862 102

Fax. (02) 4862 615

www.arvihelin.fi

www.vuokra-auto.fi

Värien erottaminen on tärkeää liikenteessä.

Punavihersokeille kuitenkin punaisen, vihreän

ja keltaisen värin näkeminen on vaikeaa

tai mahdotonta. Värit ovat tärkeitä myös navigaattorien

käyttöliittymissä, niillä erotellaan

toimintoja ja informaatiota. Tämän vuoksi

Navigon on tutkinut käyttöliittymiään myös

punavihersokeiden ”silmin” ja tehnyt tulosten

perusteella muutoksia käytettyyn värimaailmaan.

Yhtiön sisäinen kysely paljasti, että

ihmisille jotka kärsivät punavihersokeudesta

on vaikeaa erottaa valittua reittiä muista ruudulla

näkyvistä teistä. Navigon vaihtoi navigaattorien

yö- ja päivätilan värimaailmaa ja

nyt myös punavihersokeat erottavat valitun

reitin helposti.

”Valittaessa näytön värejä, on tärkeää olla

käyttämättä värisokeille haasteellisia yhdistelmiä.

Kirkkauden ja värien oikeilla yhdistelmillä

on mahdollista välttää sekaannusta

tai ainakin tehdä siitä mahdollisimman epätodennäköistä.

Tämä lisää liikenneturvaa,

sillä navigaatiolaitteiden

tulee toimia siten, että kuljettajalle

riittää mahdollisimman lyhyt

vilkaisu laitteeseen tiedon saamiseksi

nopeasti. Näin katse on

poissa tieltä minimaalisen ajan,”

sanoo professori Hermann Krastel,

joka toimi vuoteen 2008 asti

Heidelbergin yliopistollisen silmäsairaalan

ylilääkärinä.

Navigonin uusittu värimaailma

tekee tieliikenteestä helpompaa

monille ihmisille. Noin 8 prosenttia

miehistä ja noin 0,4 prosenttia

naisista kärsii punavihersokeudesta.

Ongelma koskettaa yksin Suomessa

lähes 450 000 ihmistä. Tuosta joukosta noin

kolme neljännestä kärsii deuteranopiasta,

jolloin he erottavat esimerkiksi liikennevalon

vaihtumisen lähinnä valon sijainnin perusteella.

Protan-tyypin värisokeudesta kärsii

noin neljännes. Sen lisäksi, etteivät nämä

ihmiset erota punaista, keltaista ja vihreää

väriä toisistaan, näkyy punainen valo heille

vähemmän kirkkaana. Tämä tarkoittaa, että

esimerkiksi sumuisella säällä heidän on vaikeaa

nähdä, milloin edellä ajavan auton jarruvalojen

syttymistä.

Jotta värisokeudesta kärsivät ihmiset eivät

kokisi yllätyksiä ajaessaan, uusien Navigonlaitteiden

värimaailmaa ei voi säätää. Uudesta

värimaailmasta ei koidu ongelmia normaalisti

näkeville, sillä näytön tekniikka ja kirkkaus

pysyvät ennallaan. ■

KUORMA- JA

PAKETTIAUTOJEN

MYYNTI JA VUOKRAUS

Rydöntie 24, 20360 TURKU

0400 440 171, 0400 583 033

(02) 210 5000, fax. (02) 210 5050

www.mattila.com

AKKUKELLARI OY AB

WWW.AKKUKELLARI.COM

Kuljetus & Logistiikka 49


Footbalance

– hyvinvointia joka askeleella

Mojoa etsimässä

Mojo tunnetaan terminä niin musiikissa,

ruoassa kuin magiassakin. Mojon inspiroimina

menestyneet ruokakirjailijat Visa

Nurmi ja Antti Vahtera ovat lähteneet

hakemaan uusia tuulia keittiöön ja ruokakirjallisuuteen.

Kolmantena kokkina kirjaa

tähdittää jazzpianisti Iiro Rantala, armoton

herkkusuu hänkin.

Mojo on hauskaa ja kekseliästä ruokaa,

uusia makuja ja ilmettä. Se on musiikkia,

tunnelmia ja yllätyksiä. Mojo leviää myös

kirjan sivujen ulkopuolelle: nettisivuille on

Venäjän nykyisen poliittisen tilanteen avainkysymyksenä

on vallan ja omistamisen välinen

suhde. Omistaminen ei ole Venäjällä

aivan yksinkertainen asia. Venäjällä voidakseen

omistaa on oltava valtaa tai on oltava

suhteessa valtaan.

Omistamisen suojan kehitys Venäjällä

on ollut sidoksissa maan omalaatuiseen

historiaan. Valta omistaa ei ole merkinnyt

mitään suhteessa siihen, voiko hallita ihmisiä

tai työvoimaa. Läntinen omistamisjärjestelmä

ulottui Venäjälle vasta 1800-luvulla ja

valittu soittolistoja,

elävää

kuvaa ja muuta Mojo-materiaalia.

Kirja syntyi Turun saaristossa, Sipoossa

ja Barcelonan liepeillä. Ja koukkasi se etsimään

Mojoa myös jazzin syntysijoilta Lousianasta.

Vahvaa ja värikästä ruokaa tehdään

kaikenlaisista raaka-aineista, mitään rajaaitoja

ei tunnusteta. Tärkeintä on, että ateriasta

muodostuu elämys!

www.mojo.fi

Kuka omistaa Venäjän?

Omistamisen ja vallan dynamiikka Venäjällä (WSOY, 2009)

sen jälkeen neuvostoaikana omistamisen

suhde muuttui taas. Yksityisomistamisesta

tuli olemuksellisesti ”pahaa”.

Nykyisen uuden Venäjän tärkein omistamisen

tae on suhde ”sulttaaniin” ja klaaneihin,

jotka ovat muodostuneet suojelemaan

omistamista. Tämän takia esimerkiksi investointipolitiikka

Venäjälle tulee olemaan

haasteellista ja vaativaa: onko esimerkiksi

Fortumin miljardi-investointi turvassa Venäjällä?

Entä miten varmalla pohjalla ovat muut

suomalaisomistukset itänaapurissamme?

Footbalance on jalka-analyysin perusteella

valmistettava yksilöllinen pohjallinen, joka

tekee jalkineestasi täydellisesti istuvan ja

mukavan. Footbalance-pohjallinen pitää jalkasi

oikeassa asennossa ja ennaltaehkäisee

ja korjaa jalan virheasentoja. Yksilölliset pohjalliset

vähentävät myös rasitusvammojen

syntymistä.

Kolmen vuoden tuotekehityksen aikana

fysioterapeutit ja lääkärit testasivat pohjallisia

yli 3 000:lla vakavasta alaraajaongelmasta

kärsivällä potilaalla. Vasta tämän jälkeen

todistettavasti toimiva tuote lanseerattiin

urheilu- ja kenkäliikkeisiin.

Footbalance-konseptin erinomaisuus on

sen nopeudessa ja edullisuudessa. Konsepti

tuo 100 % räätälöidyt pohjalliset kaikkien

ulottuville. Jalka-analyysi ja pohjallisten muotoilu

tapahtuu kätevästi urheilu- tai kenkäliikkeen

Footbalance-yksikössä. Aikaa kuluu

vain noin 10 minuuttia ja asiakas saa valmiit,

yksilöllisesti muotoillut pohjalliset heti käyttöönsä.

footbalance.com

Dosentti Arto Luukkasen

kirja omistamisesta

ja vallasta

Venäjällä avaa uusia

näkökulmia näihin

kysymyksiin: venäläisen

nykykapitalismin

omalaatuinen

toimintakulttuuri on

ymmärrettävissä, kun seurataan

historian pitkiä linjoja.

Koljatti

Epäkorrektia Tervoa! Satiirinen romaani suomalaisesta nyky-yhteiskunnasta,

politiikasta ja mediasta.

“Vuonna 2031 olisin toiminut Suomen pääministerinä kaksikymmentäkahdeksan

vuotta. Pääministerikauteni olisi pitempi kuin Urho

Kekkosen presidenttikausi. En olisi historian kirjoissa kappale, vaan

oma lukuni. Puhuttaisiin Lahnasen ajasta.”

Tutun oloinen pääministerihahmo mutustaa EU-kokouksessa

wieninleikettä ja aiheuttaa diplomaattisen skandaalin, yrittää käydä

kansan pariin, nukkuu liian vähän muttei ole hereillä. Vaalitenttejä

varten pitäisi muistaa maitolitran hinta.

Uusi SuomiTV aloittaa joulukuussa

SuomiTV on mainosrahoitteinen, valtakunnallinen

tv-kanava, jonka kohderyhmänä ovat

suomalaiset perheet. Se aloittaa ohjelmatoimintansa

joulukuun alussa.

SuomiTV:n arvot ovat: perhekeskeisyys,

eettisyys, tiedonvälitys ja elämyksellisyys.

SuomiTV:n omistavat kanadalainen tv-alan

rahoittamiseen erikoistunut yritys Ontario

Inc. sekä suomalaiset pienosakkaat.


Pohjoismaiden suurimmat

talviurheilumessut

30.10.–1.11.2009

Äxöniä messuilla!

Nintendo Wii –pelialue,

lumikenkärata,

Stand Up -koomikko,

hyppytorni ym.

Lapsille minikelkat,

Muumihiihtokoulu,

suksikaruselli,

miniramppi…

www.skiexpo.fi

30.10.–1.11.2009 Helsingin Messukeskus

Avoinna: pe 30.10. 12–20, la 31.10. 10–19 ja su 1.11. 10–17

Liput: aikuiset 13 ¤, lapset 9 ¤, ryhmät 9 ¤ /hlö, perhe 28 ¤, kokoaikalippu 20 ¤ / 14 ¤

Juna – Kätevin tapa

tulla messuille

Samalla lipulla myös

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!