11.07.2022 Views

Kuljetus & Logistiikka 2 / 2009

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Iveco ottaa

MUKAVUUDEN

TOSISSAAN

YHTEISTYÖSSÄ

ON VOIMAA

ITSENÄISTÄ

YRITTÄJYYTTÄ

ITELLA LOGISTIIKKA

nousi Venäjän markkinajohtajaksi

logistiikkapalvelujen tarjoajana


K

YRITTÄJÄN TÄRKEIN OHJELMISTO

JÄÄ AIKAA JA RAHAA MUUHUNKIN

Pocum Online on yrityksille tarkoitettu edullinen ja helppokäyttöinen Internet-selaimella toimiva palvelu.

Pocum Online -palvelun avulla yritys voi hallita tärkeimmät tietonsa ajasta ja paikasta riippumatta.

Palvelun käyttöönotto käy helposti selaimella ja hintakin on kukkarolle sopiva.

Tee järkevä päätös ja hanki Sinäkin kaikki palvelut yhdestä osoitteesta.

Pocum Online on uusi tehokkaampi tapa hallita yrityksen toimintoja,

sillä sen avulla jää aikaa ja rahaa muuhunkin.

www.pocum.com

"Meille Pocum Online on

sopiva palvelu. Tuottavuutemme

on kasvanut sekä toimistossa että kentällä."

Sten Sjöberg, toimitusjohtaja, Hinaus Sjöberg Oy

Avaa oma palvelusi nyt.

Tarjoamme uusille käyttäjille

200 €

palvelun käyttötilille.

Tarjous on voimassa rajoitetun ajan.


& L

Logistiikkaohjelmistoja

mittatilauksena

Leanware Oy:ltä 4

2/2009

Teksti: Ilona Hiila, Elina Lukka

Onnellisuus on

OLEMISEN

ja TEKEMISEN

BALANSSIA

Itella Logistiikka

Venäjän

markkinajohtajaksi 8

Iveco ottaa

mukavuuden

tosissaan 12

Yhteistyössä

on voimaa 16

Itsenäistä

yrittäjyyttä 18

Thomas Johanssonille

voitto Volvo Ocean

Racen osuudella 20

Toyota I-site

pitää trukit

liikkeellä 26

Enemmän teho

vähemmällä

polttoaineella 30

Rakkauden kaipuu saa

ihmisen kokemaan häpeän

tunnetta ja tavoittelemaan

onnea ulkoisten

asioiden kautta. Vaikeat

asiat ja ajat pitäisi kuitenkin

kohdata elämässä

osana ihmisyyttä ja omaa

kasvuaan. Mutta mistä

onni syntyy? Haastattelussa:

Kirjailija, terapeutti

Tommy Hellsten.

Vaikka ihmisen onnea

ei Hellstenin mielestä voi mitata, voi

onnellisuudesta löytää tuntomerkkejä.

- Ihminen on mysteeri, mutta onnellinen

ihminen kokee nauttivansa elämästä.

Onnellinen ihminen elää tässä ja nyt, eikä

tulevaisuudessa tai menneisyydessä. Onnellinen

ihminen on myös luova. Tullakseen

onnelliseksi, ihminen tarvitsee sitä

mitä usein juoksee pakoon, Tommy Hellsten

kertoo ajatuksistaan.

Myös pehmeiden arvojen ylläpito on

hänen mielestään avain onnelliseen elämään.

- Onnellisen ihmisen arvot ovat sellaiset,

jossa on aikaa itselleen ja muille. Onnellisuus

syntyy kun ihminen on balanssissa

tekemisen ja olemisen kanssa.

RAKKAUS KUNNIOITTAA HAAVOITTUVUUTTA

Tarve vakuuttaa itsensä ja olemassaolonsa

ulkoisten tekijöiden, kuten uramenestyksen

avulla, johtuu Tommy Hellstenin mielestä

rakkauden puutteesta.

- Olen pohtinut häpeää paljon ja tullut

tulokseen, että häpeä on rakkauden vastakohta.

Rakkaus vaalii ja kunnioittaa

ihmisen haavoittuvuutta, inhimillisyyttä

ja heikkoutta. Häpeä muuttaa ne epäonnistumiseksi.

Häpeä syntyy

rakkaudettomuudesta, jonka

takia ihminen alkaa

etsiä omaa arvoaan esimerkiksi

työmenestyksen

myötä, luullen että sillä

voi rakentaa ihmisarvoa

ja identiteettiä, Hellsten

toteaa.

Suorittamisen kirousta ei

Hellsten kuitenkaan suostu

laittamaan vain yhteiskunnan

syyksi.

- Ihmisen pitää ottaa myös vastuu itsestään.

Toisaalta arvot, joille kulttuurimme

rakentuu, antavat nykyään vahvoja viestejä

siitä, että kannattaa unohtaa ihmisyys

ja keskittyä ulkoisiin, pinnallisiin asioihin.

Ihmisyyttä on ollut vaikeaa löytää.

KASVUN PAIKKA

Viime vuosina on käyty paljon keskustelua

ihmisen hyvinvoinnista. Tommy Hellstenin

mielestä ilmiö on luonnollinen jatke

hyvinvointiyhteiskunnan kehityksessä.

- Omat vanhempamme nostivat Suomen

taloudellisesti sodan jaloista ja heille

kuuluu tästä kiitos. Nyt kuitenkin on huomattu,

ettei pelkkä taloudellinen hyvinvointi

riitä, Hellsten sanoo.

Ihmisyyteen kuuluu pohdinta omasta

identiteetistä; ilman tuskaa ja kipua ihminen

ei kasva.

- Ihminen joka pakenee omia ongelmiaan,

ei kasva. Kipu ja kärsimys ovat

tärkeitä kasvun kannalta, ja olisi tärkeää,

ettei ihmisen tuskaa hoidettaisi alkoholilla

tai lääkkeillä pois. Ihmisen tulisi saada

kääntyä tässä tilanteessa oman sisimpänsä

puoleen ja oppia kuuntelemaan

mitä sieltä löytyy.

Namibiassa piisaa

haastetta

ammattilaisellekin 42

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Puh. +358 2 2444 110. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Saarinen, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

JAKELU Itella Oyj • ISSN 1458-086

Kuljetus&Logistiikka 3


Teksti: Marjo Kuronen

Kuvat: Marjo Kuronen ja Leanware Oy

Logistiikkaohjelmisto asiakkaan tarpeeseen

Tamperelainen

Leanware Oy

tuottaa logistiikkaohjelmistoja mittatilauksena

Leanware on toistaiseksi säästynyt taantuman vaikutuksilta.

Firman Logistics Systems -osaston vastaavan,

Business Unit Manager Anssi Tikan mukaan

myös muualla IT-alalla näyttää toistaiseksi hyvältä.

− Monet muiden toimialojen yritykset näkevät nykyisen

taloustilanteen mahdollisuutena hengähtää hetken

ja kehittää toimintaansa.

Asiakkaat ovat nykyisessä taloustilanteessa tarkkoja

investointiensa kannattavuudesta. Leanware tarjoaa

tapoja säästää − tietojärjestelmien muodossa.

− Näitä säästöjä voimme tuottaa monellakin tapaa.

Automatisoimalla rutiineja työntekijät voidaan siirtää

arvokkaampiin töihin. Jäljitettävyystietoja lisäämällä

kehitysresurssit voidaan kohdentaa paremmin.

Tarkoittaako se käytännössä säästöä palkkakustannuksissa?

− Toimintaa voidaan tehostaa joko niin, että samat

työt hoidetaan pienemmällä henkilöstöllä, tai käänteisesti

lisääntyneet työt samalla tekijämäärällä. Tämä

tuottavuuden kasvattaminen on ainoa tapa, jolla suomalainen

työ pysyy kilpailukykyisenä kansainvälisessä

liiketoimintaympäristössä, selvittää Tikka.

MOTUS WMS VARASTONHALLINTAAN

Motus on latinaa ja tarkoittaa liikettä. Leanwaren tarjoamalla

Motus WMS -varastonhallintajärjestelmällä

tavara saadaan liikkumaan varastossa − jopa itsestään

asiakkaan niin halutessa. Apuna ovat keräilyrobotit,

automaattitrukit ja korkeavarastoissa automaattihissit.

Vaikka ei täysautomatisoitua varastoa hinkuisikaan,

voi Motus WMS:n avulla tehostaa tehtävää työtä.

Ohjelmiston avulla tilauksen käsittely nopeutuu. Keräily

tehostuu kun nimikkeet sijoitetaan optimaalisimmille

varastopaikoille. Toimitusvirheiden määrä laskee, koska

kaikki tieto on jäljitettävissä.

…JA HERO SATAMIIN

HERO on erityisesti satamien käyttöön suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä.

Satamaoperaatiot ovat toimintaympäristö,

joihin perinteiset toiminnanohjausjärjestelmät,

eli ns. ERP-järjestelmät eivät sovellu.

− Siinä missä vanha järjestelmämme OPTI keskittyy

puhtaasti sataman konttiliikenteen ohjaukseen, kattaa


4 Kuljetus & Logistiikka


Kuljetus & Logistiikka 5


− Kaikkein mielenkiintoisinta tässä työssä onkin päästä ratkaisemaan asiakkaiden haasteita, ideoimaan ja näkemään ratkaisuilla

saavutettavat hyödyt käytännössä, sanoo Anssi Tikka (kuvassa oik.).

uusi HERO-järjestelmä laajemmin koko sataman toiminnan,

summaa Tikka.

Ei uskoisi, että pienessä Suomessa riittää asiakkaiksi kovinkaan

montaa satamaa.

− Satamat ovat toimintaympäristöinä hyvin erilaisia kuin vaikkapa

teollisuusyritykset, joten perinteiset ERP-talot eivät kilpaile

kanssamme. Suomessa riittänee markkinoita Leanwarelle vielä

vuosiksi eteenpäin.

UUTUUTENA PUHEOHJAUS

Puheohjaus on yksi tapa tehostaa varastossa tapahtuvaa keräilyä.

Siinä ohjelmisto sanelee käskyt suoraan keräilijälle, sopivimmassa

järjestyksessä.

− Olemme aloittaneet yhteistyön yhdysvaltalaisen Voxwaren

kanssa. Voxware on yksi maailman johtavista puheohjausratkaisujen

tarjoajista, ja nyt heidän ratkaisunsa ovat saatavilla

kauttamme myös Suomessa.

Tikan mukaan puheohjaus soveltuu hyvin myös pienten,

jopa vain muutaman henkilön työllistävien varastojen käyttöön.

Varaston toiminta tehostuu kun ohjelmisto suunnittelee optimaalisen

keruujärjestyksen, eikä työntekijän tarvitse enää kuljettaa

mukanaan paperisia tilauslistoja tai tiedonkeruupäätteitä,

vaan hän saa kaiken informaation suoraan kuulokkeisiinsa.

ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ ALUSTA LOPPUUN

Leanware toimittaa tuotteen aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Samat henkilöt toimivat asiakkaan kanssa koko prosessin ajan

aina toimintatarpeen kartoittamisesta, ideoinnista ja asennuksesta

työntekijöiden koulutukseen.

− Meidän toimintatapamme on hyvin asiakaslähtöinen, ja

ohjelmistoprojektin lopputuloksena asiakkaalla on juuri hänen

toimintaansa sopiva tietojärjestelmä käytössään. Siksi saamme

käytännössä aina jatkaa yhteistyötä

asiakkaan kanssa myöhemminkin.

− Kaikkein mielenkiintoisinta

tässä työssä onkin

päästä ratkaisemaan asiakkaiden

haasteita, ideoimaan

ja näkemään ratkaisuilla

saavutettavat hyödyt käytännössä,

summaa Tikka. ■

Tietoa yrityksestä ja

sen tuotteista

www.leanware.fi

6 Kuljetus & Logistiikka


GLi Yhtiöt on nuorekas, innokas ja pirteitä päätöksiä tekevä tämän vuosituhannen yksityinen

yrityskeskittymä (GLi Logistics Oy, GLi Express Oy, GLi Service Oy ja GLi Reval Ou). Tarjoamme mm.

kuljetus- ja logistiikka-alan koulutus-, kehittämis-, konsultointi- ja projektipalveluja asiakkaan toiveiden

mukaan räätälöitynä.

MUNAT EHJINÄ?

-Myös tulevaisuudessa

010 440 4401

www.gli.fi

Kuljetus & Logistiikka 7


Itella Logistiikan Venäjän logistiikkakeskukset huolehtivat varastoinnin

ohella esimerkiksi tavaratilausten vastaanotosta sekä valmiiden tuotteiden

jakelusta loppuasiakkaille tai myyntipisteisiin.

8 Kuljetus & Logistiikka


Teksti ja kuvat: Tero Tuisku

Itella Logistiikka

nousi Venäjän markkinajohtajaksi

logistiikkapalvelujen tarjoajana

Itella panostaa voimakkaasti Venäjän

logististen palvelujen tarjoamiseen.

Yrityskauppojen myötä Itella

Logistiikka on jo noussut

maassa logistiikkapalvelualan

markkinajohtajaksi.

Menneisyydessä Suomen postina tunnettu

Itella panostaa väkevästi varastologistiikkapalvelujen

tarjontaan Venäjällä. Itella

Logistiikalla on nykyisin logistiikkakeskuksia

kaikkiaan seitsemässä Venäjän kaupungissa.

Näistä kuusi on Moskovan alueella, jossa sanotaan

olevan varastotilan kysyntää enemmän kuin

tarjontaa. Muut keskukset ovat Pietarissa, Jekaterinburgissa,

Samarassa, Rostovissa, Novosibirskissä

ja Vladivostokissa.

Viime vuonna Itella osti venäläisen logistiikkakonsernin

NLC:n (National Logistic Company).

Konserni kuuluu Venäjän johtaviin varastopalvelujen

tarjoajiin, jolla on kattava logistiikkakeskusten

verkosto Moskovassa ja kuudessa muussa

Venäjän suurkaupungissa. NLC-konsernin liikevaihto

oli viime vuonna noin 180 miljoonaa euroa

ja se työllistää noin 6 000 henkilöä.

Venäjällä Itella toimii nyt nimellä IyellaNLC.

Sillä on käytössään varastotilaa kaikkiaan noin

600 000 neliötä. Palveluihin kuuluvat varastoinnin

lisäksi kuljetukset ja jakelut Venäjällä, joita Itella

Logistiikka täydentää globaaleilla maa-, meri- ja

lentorahtipalveluilla.

- Kaupan myötä meistä tuli varastologistiikkapalvelujen

markkinajohtaja Venäjällä lähes 30

prosentin osuudella, Itella Logistiikan Venäjän

kaupallinen johtaja Simo Päivinen toteaa.

Itellan Venäjän logistiikkakeskukset ovat A-

luokkaisia.

- Tämä tarkoittaa, että varastotilat ovat korkeatasoisia.

Tilat ovat turvallisuus- ja varustelutasoltaan

laadukkaita.

Päivisen mukaan logistiikkakeskuksissa tarjotaan

laaja-alaista palvelua.


Kuljetus & Logistiikka 9


- Vastaamme tavanomaisen varastoinnin ohella esimerkiksi

tavaratilausten vastaanotosta sekä valmiiden tuotteiden jakelusta

loppuasiakkaille tai myyntipisteisiin. Tarjoamme myös

lisäarvopalveluja kuten tuotteiden uudelleenpakkausta, kokoonpanoa

ja hinnoittelua.

Kansainvälistyminen kuuluu Itellan liiketoimintastrategiaan.

Tavoitteena on mennä Suomen ulkopuolelle muiden suomalaisyritysten

kanssa. Venäjältä Itella on saanut runsaasti muitakin

asiakkaita.

- Alle puolet asiakaskunnastamme on suomalaisperäistä. Valtaosa

asiakkaistamme on venäläisiä yrityksiä sekä isoja kansainvälisiä

yrityksiä.

PARANNUSTA MAANTIEYHTEYKSIIN ODOTETTAVA PITKÄÄN

Maantieyhteydet eivät toimi Venäjällä parhaalla mahdollisella

tavalla.

- Esimerkiksi erittäin vilkas Pietarin ja Moskovan välinen tie

menee pienten kylien läpi, mikä hidastaa liikennettä. Toisaalta

eteneminen Moskovasta muualle maahan on hankalaa. Moskovasta

lähdettäessä tiet ovat alkupäässä kohtuullisen hyviä,

jopa moottorien tasoisia. Pidemmälle mentäessä tiet muuttuvat

huonokuntoisiksi. Venäjällä on aikeita parantaa tiestöä. Työtä on

kuitenkin niin paljon, että tuloksia joudutaan odottamaan vielä

pitkään, Päivinen sanoo.

Teiden kunnostamistarve voidaan esittää myös numeroin.

- Venäjällä on tiestöä 1 145 000 kilometriä. Tiestöstä 755 000

kilometriä eli kaksi kolmannesta on päällystettyä. Tämä osoittaa,

että kunnostamisen tarvetta on paljon.

Tieliikennettä on mahdollista korvata rautatiekuljetuksilla.

- Maassa on rautatietä lähes 150 000 kilometriä, josta runsas

puolet on julkista. Loppuosa on teollisuusalojen ja yritysten käytössä.

Etenkin pitkillä välimatkoilla rautateiden merkitys kasvaa

jatkossa. Esimerkiksi Moskovasta lähtevillä yli 500 kilometrin

matkoilla rautatie on kilpailukykyinen kuljetusmuoto osin kehnoista

maanteistä johtuen. Junien heikkona puolena on hidas

kulkunopeus eli vain noin 300 kilometriä vuorokaudessa, Päivinen

sanoo.

SATAMIEN VÄLITYSKYKY EI RIITÄ

Venäjällä on kaikkiaan 43 satamaa, joista vain muutama on Suomenlahden

rannalla.

- Maa pyrkii lisäämään satamien kautta kulkevia tavaravirtoja

kunnostus- ja laajennustöillä. Kuitenkin tavaramäärät ovat niin

suuria, että omien satamien välityskyky ei siltikään riitä. Siksi

Venäjän toteuttamat satamien parannushankkeet eivät uhkaa

Suomen satamia.

Venäjällä on 330 lentokenttää, joista noin 70 on kansainvälisiä.

Maan suurin lentokenttä on Domodedova, joka sijaitsee noin

40 kilometrin päässä Moskovan keskustasta etelään.

ITELLA LOGISTIIKKA

• Kuuluu Itella-konserniin.

• Tukee ja kehittää asiakasyritystensä liiketoimintaa

tarjoamalla palveluita rahtiin ja huolintaan,

kuljetuksiin ja jakeluihin, varastointiin sekä

sopimuslogistiikan kokonaisratkaisuihin.

• Viime vuoden liikevaihto 813 miljoonaa euroa.

• Henkilöstön määrä noin 10 000 (NLC-kaupan jälkeen).

• Venäjällä seitsemässä suurkaupungissa 12 logistiikkakeskusta,

joiden yhteinen pinta-ala noin 600 000 neliötä

(NCL-kaupan jälkeen).

• Kahdeksan toimintamaata: Suomi, Ruotsi, Tanska,

Norja, Latvia, Liettua, Viro ja Venäjä.

• Kumppaniverkoston kautta globaalit logistiikkapalvelut.

Kaupallinen johtaja Simo Päivinen Itellasta toteaa,

että alle puolet Itella Logistiikan asiakaskunnasta

Venäjällä on suomalaisperäistä. Valtaosa asiakkaista on

venäläisiä yrityksiä sekä isoja kansainvälisiä yrityksiä.

- Kentän infrastruktuuri ja palvelutaso ovat Euroopan kärkeä.

Lentorahdin osuus tavaramääristä on kuitenkin hyvin pieni.

Yleisenä käytäntönä on, että maailmalta lentorahtina lähetetyt

elektroniikan tuotteet tuodaan Suomen lentokentille, mistä ne

viedään maanteitse Venäjälle. Tämä on osoittautunut hyväksi

toimintatavaksi.

Tulli- ja muiden viranomaisten palvelukyvyssä on yhä parantamisen

varaa.

- Suurin pullonkaula tullausproseduurin ohella on maanteitse

tapahtuva rajanylitys. Tilanne on kuitenkin koko ajan paranemassa.

Toisaalta maassa toimii niin sanottuja brokereita, jotka

ovat erikoistuneet tullaukseen. Nämä tietävät keinot, joilla tullausta

joudutetaan. Brokerit myös konsultoivat yrityksiä hoitamaan

tullauksia oikealla tavalla.

ISOJA ALUEELLISIA EROJA

Alueelliset erot Venäjällä ovat suuret.

- Moskovan alue kehittyy kaiken aikaa voimakkaasti. Viimeisten

20 vuoden aikana Moskovan väestömäärä on kasvanut runsaalla

20 prosentilla. Pietarissa nousua oli kolmisen prosenttia.

Kuitenkin kaikissa muissa miljoonakaupungeissa väestön määrä

on samana aikana vähentynyt, Simo Päivinen toteaa.

- Maa on keskittynyt Moskovan ja Pietarin infrastruktuurin

kehittämiseen ja muut kaupungit joutuvat odottamaan. Moskovan

voimakas kasvu on aiheuttanut sen, että vapaata tonttimaata

ei kovin lähellä keskustaa ole. Niinpä logistiikkakeskukset

ovat sijoittuneet niin sanotun ulkokehän ulkopuolelle eli 30-100

kilometrin etäisyydelle kaupungin keskustasta.

Päivinen korostaa, että kaikkien tavaroiden ei tarvitse tulla

maahan Moskovan kautta.

- Me pyrimme omalta osaltamme ohjaamaan logistisia toimintoja

muihinkin kaupunkeihin. ■

10 Kuljetus & Logistiikka


TIS-Compact II – pieni mutta tehokas

Arkistointiratkaisut kuljetusliikkeille

TIS Compact II -ohjelman avulla voit näyttää, arkistoida ja tulostaa tiedot

tietokoneella. Näin saat esim. yhteenvedon ajoajasta, työajasta ja lepoajoista

aina halutessasi. Voit näyttää myös kaavion ajoajan nopeusarvoista edeltävien

seitsemän päivän ajalta.

dtco.vdo.com

TIS-Compact II: Tilausnumero:A2C59511569

Voit varmistaa aikaisessa vaiheessa, onko lain säädöksiä noudatettu

Näet yhdellä silmäyksellä, onko ladatuissa tiedoissa aukkoja.

Lisäksi voit näyttää luettelon toiminnasta (työaika, ajoaika ja lepoajat) jokaisen kuljettajan

ja ajoneuvon osalta.

Voit valvoa kuljettajiesi ajotapaa

Nopeusprofiili edeltävästä 24 tunnin ajoajasta antaa sinulle käsityksen

kunkin yksittäisen kuljettajan ajotavasta.

Maahantuonti ja tukkumyynti:

Oy Kaha Ab

Puh. (09) 615 68268

dtco@kaha.

Jälleenmyyjät Suomessa:

www.kaha. /jm


Teksti ja kuvat: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Iveco ottaa

MUKAVUUDEN

TOSISSAAN

Pitkin helmikuuta Iveco-mallistokiertueen menopelit olivat

koeajossa eri puolilla maata. Pitkän uran kuljetusalalla

tehneen Ray Lindforsin esittelyssä olivat Mikkelissä

Trekker, EuroCargo ja Stralis.

Ray Lindfors tottui ratin takana työskentelyyn, sillä hänen

perheellään oli Porvoon ja Loviisan seudulla 40 vuotta

oma kuljetusliike. Usein kyydissä kulki puutavaraa. Nyt

Lindfors on työskennellyt puolitoista vuotta Ivecon leivissä ja

esitellyt muille, mihin modernit menopelit nykyään venyvät.

EUROCARGOON SUJAHTAA SUKKELAAN

Eurocargon kyytiin kiipeäjä on helppoa vakuuttaa siitä, että raput

tosiaan on suunniteltu nopeaan liikkumiseen. Varmemmaksi

vakuudeksi esittelijät sujuttelevat pelkääjän paikalle etu- ja

takaperin. Sukkulointia tukevat molemmille käsille suunnitellut

tangot.

”On tosi tärkeää, että kuljettaja pääsee nopeasti liikkumaan

autoon sisälle ja sieltä ulos, sillä hän voi joutua nousemaan

autosta päivittäin tosi monta kertaa paketteja jakelemaan.”

Vuonna 1991 julkaistua Eurocargoa päivitettiin viime vuonna

niin, että ohjaamo sai kokonaan uuden muotoilun. Koeajossa

ollut auto sopii etenkin jakeluautoksi lyhyille ja pitkillekin matkoille,

ja sen Tector-moottori täyttää Euro5-päästönormit.

Auton turvallisuutta lisäämään voidaan hankkia lisävarusteita,

kuten ASR-luistonesto, ESP –sähköinen ajonvakautus ja mäkijarru.

Eurocargon 6-18 tonnin kuorma-automallisto koostuu 300

perusmallin valikoimasta ja niiden 3000 erilaisesta kokoonpanosta.

12 Kuljetus & Logistiikka


STRALIS SOPII RASKAASEEN MENOON

Esittelyssä ollut Stralis AT soveltuu keskipitkiin kuljetuksiin ja

kaukoliikenteeseen. Ohjaamoksi voi valita uuden sukupolven

standardi- tai korkeakattoisen makuuohjaamon viidestä eri vaihtoehdosta.

. Esittelyautossa oli kokosivuaukeava EL-kori.

Straliksessa on Cursor-moottori. Ne olivat ensimmäisiä hyötyajossa

käytettyjä VGT-turboahtimella varustettuja moottoreita.

Nyt saatavissa olevien 8-, 10- ja 13-litraisten versioiden tehoalue

vaihtelee 310-560 hevosvoiman välillä. Cursorin vääntömomentin

huippu saavutetaan alle 1000 r/min ja kestää tasaisen lähes

maksimi kierroksille asti.

Moottorit täyttävät Euro5-päästönormit. Niiden 6-sylinterinen


IVECO

• yli 9 miljardin liikevaihto

• työllistää yli 32 000 henkilöä

• 840 myyntipistettä eri puolilla maailmaa

• 49 tehdasta ja 15 tutkimus- ja kehityskeskusta

kaikkiaan 19 maassa ja viidessä

maanosassa.

• Länsi-Euroopassa Iveco on keskiraskaan

luokan ja linja-autojen markkinajohtaja

ja toiseksi myydyin kevyiden ja raskaiden

hyötyajoneuvojen luokissa.

• www.iveco.fi

Kuljetus & Logistiikka 13


Teksti ja kuva: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Ray Lindfors näyttää mallia; Eurocargoon on helppoa nousta pelkääjän puoleltakin.

Hän lisäksi kehuu rekkerin sisätiloja mukaviksi.

rivimalli, nokka-akseli kannessa ja jakopyörästö

moottorin takaosassa takaavat

kompaktin koon, vähemmän osia ja erittäin

vankan rakenteen. Ominaisuudet myös

vähentävät tärinää ja melua.

Straliksen aerodynaamiset muodot

vähentävät polttoaineen kulutusta ja etuosan

ilmanottoaukot optimoivat moottorin

lämpöhyötysuhteen.

Stralis-mallisto sisältää niin ulkomaan

reiteille kuin lyhyille tai pitkille kotimaan

reiteille soveltuvia korkea-, keskikorkea- ja

matalakattoisia malleja.

TRAKKER PÄRJÄÄ METSÄSSÄ

Myös raskaaseen käyttöön erikoistunut

Trakker on kokenut muodonmuutoksen.

Trakker tunnetaan erinomaisesta kyvystään

pärjätä erilaisissa maastoissa, kuten rakennustyömailla,

sorakuljetuksissa, louhoksilla

ja puukuljetuksissa.

Ohjaamoista matalakattoinen AD (Active

Day) soveltuu päiväkäyttöön ja AT (Active

Time) pitkään matkaan, sillä sen ohjaamo

voidaan varustaa yhdellä tai kahdella vuoteella.

Uudessa ohjaamossa on myös entistä

enemmän tavaransäilytystiloja, jonne saa

jopa jääkaapin.

Ray Lindfors sujuttelee Trakkerilla täydessä

puukuormassa kapeaa kaupunkiväylää

ja näyttää innostuneesti, että ajoasento

pysyy ergonomisena, autosta on hyvä näkyvyys

ja autoa on helppoa käsitellä. Trakkerin

ohjaamon mukavuus vastaa kaukoliikenteen

menopelien luokkaa.

Trakker-mallisto on nyt laajempi kuin

koskaan. Alustamalleja löytyy 4x2-8x8 –variaatioilla.

Moottorit taas ovat tehoväliltään

310-500 hevosvoimaisia.

Esittelyauton puutavaravarustelu on tehty

mäntyharjulaisella Kongan Konepajalla.

Alan miehenä Lindfors kiittelee, että nosturin

pukki on rungon sisäpuolella.

”Tällaiset sisäpuolipukit ovat yleisiä täällä

Itä-Suomessa, mutta esimerkiksi Lapissa

niitä ei näe. Itä-Suomessa ajetaan huonommissa

maastoissa, joten näistä on hyötyä.

Kongan Konepajan erikoisosaamista on

myös se, että lastauksessa käytettävä puutavarakoura

saadaan upotettua sille suunniteltuun

kouruun kuljetuksen ajaksi, että

se pysyy tukevasti paikallaan tyhjänä ajettaessa.”

Sora-autoksi sopivia autoja esittelyssä oli

niin Trakker- kuin Stralis-mallistosta. Niissä

uutuutena oli Stralis sorakasetti, jonka yhdistelmän

omapaino oli saatu hyvin kevyeksi

(vetoauto 12500 kg + pv 8200 kg). ■

Kongan Konepajan kehittämä

järjestelmä helpottaa puuauton

kuljettajan arkea.

Tällainen puuauto kulkee

hyvin Itä-Suomessa

vaikeissakin paikoissa.

14 Kuljetus & Logistiikka


Raskaan kaluston palvelukeskus

• Continental

• Michelin

• Goodyear

• Yokohama

• Bandag Pinnoitukset

• Galgoa Pinnoitukset

Lisäksi valikoimastamme löytyy..

• Exide Akut

• Beral jarruosat

• Teboil Öljyt

• Philips polttimot

• Laturit ja solenoidit

• Focolift varaosat

• Perälaudan letkut

• Ilmaletkut ja sähkö/ ABS spiraalit

• Ja paljon muuta sälää

Tietenkin meiltä löytyy myös henkilöautojen

renkaat ja vanteet sekä Rengashotellipalvelut.

Nyt Raskaan kaluston

palvelukeskuksestamme

Vuosaaren Satamasta.

Uudet hyvät koneet ja

ammattitaitoinen henkilökunta

pitää huolen että matkasi jatkuu

mahdollisimman sujuvasti

ja nopeasti.

Työn valmistumista voit odotella

vaikkapa Kotiruokaa valmistavan

Ravintola Vuoskan tiloissa.

Vuoska

Ravintola Vuoska tarjoaa sinulle aitoa

herkullista kotiruokaa 24 h vuorokaudessa.

• Aamiainen

• Lounas-buffet

• Päivällis-buffet

• Yöruokaa

• Lihapiirakkaa

• ja muuta hyvää grilliruokaa

• Meillä myös suihkut ja sauna

Rahtarinkatu 5, 00980 Helsinki

LASINPESUNESTE

TARJOUS 3,45

/5 L kannu

-40c pakkaskestävyys

Hinnat Alv 0%

TIKKURILAN RENGAS OY:n toimipisteet:

Rahtarinkatu 5, Mannerheimintie 134,

00980 Helsinki. 00270 Helsinki.

Puh. 09-8386 1166 Puh. 09-8386 1144

Kaikki renkaat: Ha, Pa, Ka ym. isot huollot, varaosat

Ha, Pa ja Mp

Kielotie 4-6, Jokiniementie 31,

01300 Vantaa. 01300 Vantaa

Puh. 09- 8386110 Puh. 09-8386 1133

Ha, pa ja mp renkaat sekä ha öljynvaihdot

KA renkaat, huollot ja varaosat

Lisätietoja 050-500 3743 /Kosonen

Kuljetus & Logistiikka 15


Teksti: Marleena Ylihärsilä

Yhteistyössä

ON VOIMAA

AGCO Sisu Powerin ja Seinäjoen

ammattikorkeakoulun Tekniikan yksikön yhteistyö

on kantanut hedelmällistä satoa tämän lukuvuoden

aikana. Opiskelijat ovat saaneet käytännönläheistä

oppia ja AGCO Sisu Power taas tärkeän

kosketuspinnan opiskelijoihin, tulevaisuuden

ammattitaitoisiin työntekijöihin.

Y

hteistyö alkoi moottorin hakemisella AGCO Sisu Powerin

tehtaalta Nokialta. Tämän seurauksena syksyllä, lukukauden

alkaessa, Tekniikan yksikössä kuhistiin. Päivän

polttava puheenaihe oli se, ketkä pääsevät mukaan dieselmoottoreihin

liittyvään yritysyhteistyöhön. Asiasta kuulivat ja kiinnostuivat

myös kolmannen vuoden opiskelijat, Jouni Männikkö ja

Mikko Mähönen. Miehet ilmaisivat yhteistuumin kiinnostuksensa

koulun henkilökunnalle, tietenkin sopivilla mainospuheilla

höystettynä.

- Mainos tepsi ja oikeat miehet valittiin tekemään projektia,

kertoo Jouni Männikkö projektin alkutaipaleesta.

Yhteistyö AGCO Sisu Powerin kanssa sisällytettiin osaksi

miesten opintoja. Projektin ideana oli rakentaa ammattikorkeakoulun

opetuskäyttöön uusi elektroninen dieseltekniikan

työkalu. Miehet sekä suunnittelivat että toteuttivat projektin

itsenäisesti. Moottori tuli käyntivalmiina AGCO Sisu Powerilta,

mutta sen käyttöönotto vaati vielä työtä. Projektissa miesten

tehtävänä oli ensinnäkin rakentaa pukki, jossa moottoria voitaisiin

käyttää turvallisesti. Tarkoituksena oli myös saada moottorista

käyntikuntoinen, mikä vaati sähkölaitteiden ja johtosarjojen

kanssa työskentelyä.

- Lisäksi moottorin jäähdytysjärjestelmä täytyi rakentaa, lisää

Mähönen projektin työlistaan.

Nyt haastava projekti on valmis. SeAMK:lla on käytössään

Tekniikan yksikön autolaboratoriossaan uusinta tekniikkaa

edustava opetusmoottori. Männikkö ja Mähönen ovat molemmat

tyytyväisiä projektin antiin. Miehet kertovat projektin synnyttäneen

heissä paljon uusia ideoita. Lisäksi projektin antia oli

konkreettisen ammattitaidon vahvistuminen sekä onnistumisen

kokemukset.

- Mielestämme oli mukava huomata kuinka hyvin toimivia

ja hyödyllisiä monet toteutukset olivat, Mähönen ja Männikkö

toteavat hymyillen yhdestä suusta.

Projektiin ollaan tyytyväisiä myös AGCO Sisu Powerin puolella.

Yhteistyö opiskelijoiden kanssa on ollut sulavaa ja ongelmatonta.

Projektin kautta lyödään yhdellä iskulla monta kärpästä. Yritys

hyötyy opiskelijoiden harjoitustöiden tuloksista ja opiskelijat

saavat konkreettista oppia. Samalla syntyy myös erittäin tärkeä

kosketuspinta opiskelijoihin. Tätä kautta yritys saattaa löytää

tulevaisuudessa kaivattuja osaajia palvelukseensa. Nykyinen

yhteistyö luo myös vahvan pohjan tuleville yhteisille projekteille.

- Kyseessä on ensimmäinen nykyaikainen elektroninen dieselmoottori

SeAMK:n laboratoriossa, joten aikaa tarvitaan osaamisen

ja kokemuksen keräämiseksi tulevaisuuden mahdollisia

menestyksellisiä projekteja varten, toteaa AGCO Sisu Powerin

projektipäällikkö Harri Kurhela. ■

Jouni Männikkö ja Mikko Mähönen uuden

opetusmoottorin vieressä.

16 Kuljetus & Logistiikka


Merenkulun teemapalkinto

Helsingin satamajohtaja Heikki Nissiselle

Merialan työntekijä- ja työnantajajärjestöt

sekä Turun yliopiston Merenkulkualan

koulutus- ja tutkimuskeskus

(MKK) luovuttavat vuosittain teemapalkinnon

henkilölle, jonka työn tulokset

ovat olleet alalla poikkeuksellisia.

Tänä vuonna palkinnon saajaksi

raati (Tallink-Silja Ltd, Viking Line Ab,

Suomen Varustamot ry, Suomen Merimiesunioni,

Suomen Laivanpäällystöliitto,

Suomen Konepäällystöliitto, Turun

yliopisto/MKK) valitsi yksimielisesti

satamajohtaja Heikki Nissisen. Hän on

palkinnon sääntöjen mukaisesti toiminnallaan

sekä parantanut merenkulun

toimintaedellytyksiä että lisännyt alan

ulkoista näkyvyyttä.

Satamajohtaja Heikki Nissisen vastuulla

ja johdolla on saatettu parikymmentä

vuotta kestänyt Vuosaaren

satamahanke valmiiksi. Hanke oli erittäin

vaativa niin itse satamarakenteiden

kuin meriväylä-, maantie- ja rautatieyhteyksien

osalta. Se oli viime vuonna

Euroopan suurin yksittäinen toteutunut

satamahanke. Erityisesti ympäristökysymysten

hoito vaativassa kaupunkija

maaseutumiljöön rajapinnassa vaati

Nissiseltä hyvää neuvottelutaitoa ja

sitkeyttä - asiaansa uskomista. Mittava

työ hoidettiin tyylikkäästi alan ulkoista

näkyvyyttä kasvattaen. Heikki Nissisen

ponnistelut ovat koituneet koko merialan

parhaaksi. Siksi teemapalkinto

luovutetaan juuri hänelle

GaV Group toimitti Pohjoismaiden suurimman

renkaiden vulkanointiautoklaavin Lappeenrantaan

GaV Group Oy on toimittanut Pohjoismaiden

tähän asti suurimman renkaiden vulkanointiautoklaavin

lappeenrantalaiselle

MS-Pinnoitus Oy:lle. MS-Pinnoitus on

Suomen suurin työkonerenkaiden pinnoittaja,

joka hankki autoklaavin teollisuudessa

käytettävien työkoneiden renkaiden pinnoittamista

varten.

Kooltaan nyt käyttöön otettu autoklaavi

on suurin Pohjoismaissa. Pystymallisen

autoklaavin halkaisija on 4 250 mm ja asennuspaino

25 000 kiloa. Autoklaavin 8 000

kiloa painava kansi avautuu hydrauliikan

avulla ylöspäin. Sillä voidaan vulkanoida

Suomessa teollisuuden käytössä olevat

isoimmat renkaat, joiden halkaisija on 3,7

metriä ja leveys 1,2 metriä.

Autoklaavin lämmitys ja paineistus

tapahtuu 7 barin höyryn avulla. Paksu lämpöeristys

autoklaavin ulkopinnalla pitää

vulkanointilämpötilan tasaisena ja säästää

lämpöenergiaa. Valmiiksi koeponnistetun ja

eristetyn autoklaavin asensi tilaaja.

Renkaan pinnoituksessa viimeisenä vaiheena

on vulkanointi, jossa raakakumin

avulla renkaaseen vulkanoidaan uusi pintamateriaali

paikoilleen. Näin renkaasta saadaan

aivan uudenveroinen tuote.

GAV GROUPIN AUTOKLAAVEJA

MONEEN TARKOITUKSEEN

Autoklaaveja käytetään kumin vulkanoinnin

lisäksi muun muassa lasin laminoimiseen,

puun kyllästämiseen, kaapelin valmistukseen,

laboratoriotutkimuksiin, rakennustuotevalmistukseen

ja komposiitin lujittamiseen

sekä kyllästämiseen sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa.

Gav Groupin valmistamat

autoklaavit ovat halkaisijaltaan 0,5-4,5

metriä ja pituudeltaan 45 metriin asti.

Vallilan Takomo laajensi Vuosaaren satamaan

Vallilan Takomo avasi uuden perävaunujen

ja raskaan kaluston alustan korjauksiin

keskittyvän korjaamon Vuosaaren

satamaan. Toimipaikka avattiin asiakkaille

maaliskuun alussa. Korjaamon lisäksi

piste palvelee myös jousien ja SV -iskunvaimentimien

noutovarastona.

Vallilan Takomo Oy on tunnettu raskaan

kaluston jousiosaaja. Toiminnan laajentamisella

yritys tarjoaa entistä paremmat

palvelut myös perävaunujen ja rekkavetureiden

alustan korjauksiin. ”Loistava

sijainti ja uusi 32 metriä pitkä läpiajettava

halli antavat tähän hyvän mahdollisuuden”,

yrityksen toimitusjohtaja Teemu Punkka

toteaa. Samalla myös tuotevalikoimaa on

laajennettu. ”Jouset ovat tärkeä osa valikoimaamme,

mutta satamassa meillä on

valmiudet ja osaamista myös muihin alustan

korjauksiin”, Punkka kertoo.

”Perinteisten” jousitöiden lisäksi yritys

tekee esimerkiksi ilmajousien asennukset,

tukivarsien vaihdot ja heloitukset sekä tukijalkojen

vaihdot. Käytössä on suuntauslaite

akselinsuuntauksia varten. ”Toiminnan lähtökohtana

on, että asiakas saa satamasta

kulkureitin varrelta avun alustan ja jousituksen

korjauksiin nopeasti ja monipuolisesti.

Tarvittaessa työ tehdään odottaessa”, Punkka

päättää ja toivottaa vanhat ja uudet asiakkaat

tervetulleeksi uuteen pisteeseen.

Kuljetus & Logistiikka 17


Teksti: Marleena Ylihärsilä

Itsenäistä

yrittäjyyttä

25

-vuotias Tuomas Aho on nuoresta iästään huolimatta

ehtinyt tekemään monenlaista. Armeijan harmaista

kotiuduttuaan mies on työskennellyt muutamissa

autokaupoissa ja kartuttanut tätä kautta arvokasta työkokemusta.

Työnkuvat eri yrityksissä ovat olleet samankaltaisia: autojen

tuontia Saksasta ja niiden jälleenmyyntiä. Uusien haasteiden

ja itsenäisemmän työskentelyn kaipuu oli kuitenkin palava.

Haasteiden kaipuu vei Tuomaksen ensin työskentelemään Helsinkiin

erikoisautojen pariin. Itsenäisemmän työskentelyn kaipuu

synnytti kuitenkin idean oman yrityksen perustamisesta ja pian

Tuomas palasi takaisin Pohjanmaalle.

- Takaisin Pohjanmaalle vetivät myös kaverit ja harrastukset.

Harrastuksiin kuuluvat mm. moottorikelkkaenduro ja jääkiekko,

jotka vievät suurimman osan vapaa-ajasta, Tuomas kertoo.

TAKAISIN POHJANMAAN LAKEUKSILLE

Tuomas palasi takaisin kotiseuduilleen Pohjanmaalle ja tammikuussa

2007 hän perusti Alavudelle oman yrityksen, Trade Factoryn.

Toiminta alkoi autokaupalla. Aluksi Aho toi Saksasta vain

autoja, mutta myöhemmin toiminta laajeni autovarusteiden maahantuontiin.

Nykyään pääpaino on ns. tuningosissa ja autokauppa

on jäänyt taka-alalle.

- Autovarustemyynti vie paljon aikaa, joten olen jättänyt autokaupan

vähemmälle, Tuomas kertoo yrityksen nykytilanteesta.

Yrityksen toiminta perustuu verkkokauppaan, jonka tuotevalikoima

koostuu pääasiassa stylingvaloista ja alustasarjoista.

Yritystoiminnassa Trade Factoryn vahvuutena ovat nopeat toimitusajat,

jotka ovat mahdollisia kattavan myyntivaraston kautta.

YRITTÄJYYS JA OPISKELU

Yrittäjäksi ryhtymisen jälkeen Tuomaksesta alkoi tuntua

siltä, että alan työkokemuksesta huolimatta

hän haluaa vielä syvempää tietoa, erityisesti

uusia näkökulmia taloushallintoon.

Kauhavalla toteutettava

tradenomikoulutus sytytti.

- Ajattelin, että jos

nyt en lähde opiskelemaan,

niin ei tule enää

lähdettyä, Tuomas

kertoo.

Hän aloittikin tradenomiopintonsa

tammikuussa 2008

Tuomas Aho myy verkkokaupassa autovarusteita.

Kauhavalla sijaitsevassa Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimipisteessä.

Tuomas kertoo työkokemuksen tuoneen motivaatiota

opiskeluun.

- Työkokemuksen avulla on helppo soveltaa opiskeltavaa

tietoa, Aho täsmentää.

Vaikka opiskelu vaatii paljon, on yrittäjyys ollut mahdollista

yhdistää opiskeluun. Tällä hetkellä Tuomas sekä neljä hänen

opiskelutoveriaan suunnittelevat messuprojektia verkkokaupalle.

Yritys osallistuu pääsiäisenä Helsingissä järjestettäville American

Car Show –messuille ja opiskelijat toteuttavat projektin alusta

loppuun yhdessä.

- Koulusta saa uusia näkökulmia yritystoimintaan. Nyt kun

meitä on neljä muuta suunnittelemassa messuosastoa, tulee

aivan uusia juttuja esiin, mitä en olisi yksin puurtaessa keksinyt,

Tuomas kertoo ja toivottaa kaikki tervetulleeksi tutustumaan

yrityksen messuosastoon pääsiäisenä Helsingin Messukeskukseen.

Tulevaisuudessa tähtäimessä on opintoihin kuuluva ulkomaan

opintojakso. Tarkoituksena on viettää viisi kuukautta Saksassa.

Verkkokaupan toiminta jatkuu normaalisti, mutta käytännön tavarantoimituksia

hoitamaan Tuomas tarvitsee yhden työntekijän.

- Saksassa ollessani voin tehdä myös tuttavuutta yritysten

kanssa ja muodostaa paremmat liikesuhteet, Tuomas kertoo

muista suunnitelmistaan. ■

Lisätietoja Trade Factory:stä www.tuningkauppa.com

American Car Show 10.-13.4.2009 Helsingin messukeskus.

Tuomas Giant Arctic Cat Race -kilpailussa Kemijärvellä 2009. Kuva: Harri Junnila.


20 Kuljetus & Logistiikka


Kuvat Volvo Ocean Race

Thomas

Johansonille voitto

Volvo Ocean Racen pisimmällä osuudella

Thomas Johanson juhli voittajana Brasiliassa 25.3.

Ericsson 3:n pohjoismainen miehistö ylsi huikeaan

suoritukseen, kun se voitti Volvo Ocean Racen

kaikkien aikojen pisimmän etapin Kiinan Qingdaosta

Rio de Janeiroon, Brasiliaan.

Kun Kiinan Qingdaossa oli startti käsillä, ei juuri kukaan uskonut

Ericsson 3:n mahdollisuuksiin. Veneeseen edellisellä

osuudella tullut reikä oli saatu hirveällä kiireellä korjattua ja

miehistö jatkoi ilman pienintäkään hengähdystaukoa kohti Kiinaa.

- Onhan tämä aika hyvä stoori. Kukaan ei uskonut, että pääsemme

edes Taiwanista Kiinaan ja starttiin. Lähdimme 8,5 tuntia

muiden perään ja kun saimme kärkiveneet kiinni ensimmäisellä

jääportilla Fidzin jälkeen, tiesimme, että voimme voittaa, kuvailee

suomalainen olympiavoittaja Thomas Johanson viimeisten viikkojen

tapahtumia.

Heti jääportin jälkeen E3:n navigaattori Aksel Magdahl löysi

pohjoismaiselle miehistölle muista poikkeavan matalapaineiden

rintaman. Tämä tarkoitti kääntymistä koilliseen, kun muut veneet

suuntasivat perinteistä reittiä kohti etelää ja kovia tuulia.

- Se oli Akselilta loistava oivallus ja koko miehistö oli heti mukana.

Tämä valinta edellytti sataprosenttista purjehdusta ja puskimme

venettä niin täysillä, kuin vain uskalsimme. Pääsimme uuteen säärintamaan

ja sitten mentiin, kuvailee Johanson rohkeaa ratkaisua,

joka toi parhaimmillaan lähes 300 merimailin etumatkan.

- Se oli tosi tuskaista purjehdusta kovassa sivutuulessa. Vesi

vyöryi kannen yli ja heitteli miehiä pitkin venettä. Muutaman

kerran jouduimme jarruttamaan menoa, ei niinkään sen takia etteikö

vene olisi pysynyt käsissä vaan sen vuoksi, että miehistö ei

olisi kestänyt röykytystä, kuvailee Tompe tunnelmia.

E3:n miehistö on muita vähäisemmästä kokemuksestaan huolimatta

osoittanut, että taidot ja veneen vauhti riittävät. Nyt myös

taktinen onnistuminen kantoi hedelmää.

- Olemme johtaneet jokaisella osuudella ja nyt pystyimme pitämään

piikkipaikan loppuun saakka.

- Tämä voitto ja oikeastaan viimeiset reilut kaksi kuukautta

ovat osoittaneet, mitä hyvä yhteishenki ja usko omaan tekemiseen

saavat aikaiseksi. Me olemme joukko yksilöitä mutta samalla

loistava tiimi, emmekä luovuttaneet missään vaiheessa, kuvailee

Tompe miehistön taisteluhenkeä.

Ericsson 3:lla tuo yhteishenki ja erilaiset toimintatavat näkyvät

myös siinä, että veneen kippari Magnus Olsson toimii vahtipäällikkönä

yhdessä Johansonin kanssa. Muissa veneissä kippari ja

navigaattori on vapautettu normaaleista vahtivuoroista, mutta

Olsson osallistuu purjehtimiseen koko ajan.

- Homma toimi todella hienosti. Kun vakituinen vahtipäällikkömme

Richard Mason joutui jättämään tämän osuuden väliin

kipeytyneen selkänsä takia, niin minut valittiin hänen tilalleen.

Volvo Ocean Racen historian pisin osuus on ollut kova koitos

kaikille veneille, mutta erityisen kova se oli Ericsson 3:lle, joka oli

merellä kolme päivää muita pidempään. Singaporen startin jälkeen

miehistö ei ole päässyt lepäämään juuri lainkaan.

- Kävin juuri ensimmäisen kerran makean veden suihkussa

puoleentoista kuukauteen. Onhan sitä suihkuteltu merellä suolavedessä,

sitä vyöryy sivutuuliosuuksilla niin paljon veneen yli.

Lisäksi meillä on kosteuspyyhkeitä, joilla pystymme vähän pesemään

itseämme, kertoo Johanson olosuhteista.

- Aivan mieletön fiilis, kun Cecilia ja lapset olivat täällä Riossa

vastassa. Maaliintuloseremoniat olivat loistavat, saimme pari

kaljaa ja hedelmistä koostuneen aamiaisen, kertoo Tompe maaliin

tulosta.

Pitkä osuus ja poikkeukselliset tuuliolosuhteet aiheuttivat myös

sen, että veneet ovat olleet merellä pidempään kuin ennakoitiin.

Jotkut kilpailijat ovat joutuneet säännöstelemään ruoka-annoksiaan

jo pitkään.

- Onneksi meillä oli kaikessa kiireessä jäänyt edellisen osuuden

ruokaa veneeseen ja pärjäsimme hyvin. Minuahan ruoan loppumisesta

olisi syytetty, sillä ruoka on vastuullani, naurahtaa Tompe ja

suuntaa perheineen hotellin uima-altaalle.

Purjehtijat eivät ehdi pitkään nauttimaan Rio de Janeiron ja

Copacabanan riemuista. Rion ratapurjehdus on jo tämän viikon

lauantaina ja Bostonia kohti veneet starttaavat 11. huhtikuuta.

- Huoltojoukoilla on taatusti kova kiire. Tulimme tänne niin äärirajoilla,

että veneessä on paljon pientä korjattavaa, vaikka mitään

isompaa ei hajonnutkaan. Mutta nyt nautitaan perheen seurasta

ja lepäillään.

Kilpailun tapahtumia ja muiden veneiden maalintuloja voi seurata

internetissä osoitteessa www.volvooceanrace.org


Kuljetus & Logistiikka 21


Varusmiesten

kuljettajakoulutus

täyttää ammattiliikenteen

vaatimukset myös jatkossa

Puolustusvoimissa suoritettu kuljettajakoulutus

täyttää edelleen raskaan kaluston kuljettajan

kelpoisuusvaatimukset myös siviilissä.

Valtioneuvosto päätti puolustusvoimien ajokorttiasetuksen muuttamisesta

. Liikenne- ja viestintäministeriön esityksen mukaiset

muutokset tulevat voimaan 10. syyskuuta 2009, jolloin myös uudet

tavaraliikenteen raskaan kaluston kuljettajien ammattipätevyysvaatimukset

tulevat voimaan.

Käytännössä muutos tarkoittaa, että varusmiehet jotka koulutetaan

puolustusvoimissa kuorma-auton (C-luokka) tai ajoneuvoyhdistelmän

(CE-luokka) kuljettajiksi saavat ajokorttikoulutuksen

yhteydessä myös raskaan kaluston kuljettajilta vaadittavan perustason

ammattipätevyyskoulutuksen.

Uusi kuljettajakoulutus annetaan jo ennen asetuksen voimaantuloa

kaikille vuonna 2009 palveluksensa aloittaville varusmieskuljettajille.

Raskaan kaluston ammattipätevyyskoulutuksen lisäksi puolustusvoimien

ajokorttiasetukseen tehdään muita yksittäisiä muutoksia.

Tällainen on muun muassa mahdollisuus käyttää kuorma-auton

kuljettajakoulutuksessa nykyistä painavampia perävaunuyhdistelmiä,

jotta koulutus mahdollistaisi alemman luokan ajoneuvoyhdistelmän

(C1E-luokka) kuljettajan kelpoisuuden. Asetusmuutoksen

jälkeen myös ulkomailta varusmiespalvelukseen tulevan on mahdollista

suorittaa puolustusvoimien ajokortti. ■

Ruostumattomat

Karjapuskurit ja Lisävalotelineet

• valotelineet

• kylkiputket

• lavakaaret

• karjaraudat

RST-STEEL OY • NIVALA • Puh. 0400-890 813

www.rst-steel.fi

22 Kuljetus & Logistiikka


Locuswell Oy esitteli arvokuljetusten

suojaamisen huippuosaamista Prahassa

Maailman ensimmäinen TAPA TSR vaatimukset täyttävä arvokuljetusten

AMS (Asset Monitoring System) valvontajärjestelmä.

Järjestelmä valvoo kansainvälisten rekkakuljetusten

koskemattomuutta, etenemistä ja kuljettajien turvallisuutta

koko kuljetuksen ajan.

Prahan konferenssin erityisenä huomion ja huolen aiheena

oli koko Eurooppaa runteleva taantuma, mikä osaltaan lisää

arvokuljetuksiin kohdistuvaa rikollisuutta. Alan toimijat haluavat

nyt kehittää ja lisätä AMS:n kaltaisten valvontajärjestelmien

käyttöä kuljetusten valvonnassa.

Locuswell Oy on tuonut kansainvälisille markkinoille korkeaa

turvallisuutta vaativien kuljetusten valvonta- ja hälytysjärjestelmän

AMS:n. Tuotekonsepti sisältää valvomo-ohjelmiston

lisäksi seurattavien kohteiden GPS-paikantimet GSM-tiedonsiirrolla.

Laitteistoilla voidaan seurata lisäksi reaaliaikaisesti

esim. kuljetukseen kohdistuvaa kiihtyvyyttä (putoaminen),

lämpötilaa tai kosteutta koko kuljetuksen ajan.

Järjestelmä toimitetaan arvokuljetuksia suorittaville logistiikkayrityksille

ja valvontapalveluja tarjoaville vartiointiliikkeille

joko SaaS (Software as a Service) mallina tai lisensoituna järjestelmätoimituksena.

Järjestelmä on integroitu eurooppalaiseen

EUROWATCH hälytysten välityspalveluun.

Locuswell Oy on suomalainen logistiikan hallinnan järjestelmien

sekä rahdin, liikkuvan kaluston ja työvoiman valvonnan

ohjelmistojen ja laitteiden tuotekehitykseen erikoistunut

yritys.

Muutoksia vaarallisten aineiden

kuljetussäännöksiin

Suomen kansalliset vaarallisten aineiden

kuljetussäännökset on muutettu

vastaamaan kansainvälisiä sopimuksia,

määräyksiä sekä EU-direktiiviä. Uudet

säännökset tulivat voimaan 1.4.2009 ja

niiden käyttöönoton siirtymäkausi kestää

1.7.2009 saakka.

Muutoksessa tie- ja rautatieliikennettä

koskevat ministeriön asetukset muutetaan vastaamaan

meri- ja ilmaliikenteen määräyksiä. Uusilla säädöksillä parannetaan

vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta ja samalla

parannetaan kuljetusketjun logistista sujuvuutta siirryttäessä

kuljetusmuodosta toiseen.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat tie- ja rautatiekuljetussäännökset

koskevat muun muassa vaarallisia aineita

lähettävää kemianteollisuutta, kuljetusten huolitsijoita, kuljetusyrityksiä

ja kuljettajia sekä lähetyksen vastaanottajia.

Eniro 0100 100 tuo säätiedot

numeropalveluun

Eniro 0100 100

tuo ensimmäisenä

kotimaisena numeropalveluna

säätiedot

palveluunsa solmiessaan

Forecan kanssa

sopimuksen säätietojen

käytöstä numeropalvelussa.

Kuljetus & Logistiikka 23


NIMITYKSIÄ

SUOMEN EUROMASTER OY

Operatiiviseksi johtajaksi

on nimitetty Toni Lindfors,

joka on aikaisemmin

toiminut yhtiön talousjohtajana.

Operatiiviselle

johtajalle raportoivat

aluejohtajat.

Yhtiön Business

controlleriksi on

nimitetty Petri Varjus.

Logistiikkapäälliköksi

Anna-Leena Heinimäki.

Yhtiön henkilöstöpäälliköksi

on jo

aikaisemmin nimitetty

Heli Koski-Tuuri.

KOIVUNEN OY

Harri Tuomainen on

nimetty 1.3.2009 alkaen

Koivunen Oy:n markkinointipäälliköksi.

Hän on

aiemmin toiminut yhtiön

mainospäällikkönä.

Torbjörn Koski on jäänyt

samalla päivämäärällä

eläkkeelle Koivunen Oy:n markkinointipäällikön

tehtävästä.

NOKIAN RASKAAT RENKAAT OY

Energiatekniikan

insinööri Sami Laakso on

nimitetty kunnossapitoinsinööriksi

16.3 alkaen.

Hän on työskennellyt

aikaisemmin Nokian

Raskaat Renkaat Oy:n

palveluksessa kunnossapidon

työnjohtajana

DELTA TRUCKS OY

Delta Trucks Oy:n varatoimitusjohtajaksi

20.3.2009 alkaen on nimitetty

Markku Salo (50). Suomen kattavimmassa

autoliikeketjussa vuonna 2004

aloittanut Salo on aiemmin toiminut

Delta-konsernissa eri tehtävissä,

viimeksi Delta Motor Group Oy:n huoltojohtajana.

Tehtävästään Salo raportoi

konsernin toimitusjohtaja

Vesa Valkamalle.

Uusista älykkään liikenteen palveluista

lupaavaa liiketoimintaa

VTT aloittaa hankkeen, jossa kehitetään yrityksille

paikannukseen ja uuteen teknologiaan

perustuvia älykkään liikenteen palveluja

ja liiketoimintamalleja. Kaupallistettavilla

palveluilla on myös lupaavia vientinäkymiä.

Tulevat menestystuotteet perustuvat useiden

paikannusta hyödyntävien palveluiden paketointiin

ja avoimiin ratkaisuihin.

Paikannukseen perustuvien liikenteen

älykkäiden palveluiden teknologiset perusosat

ovat pääosin jo olemassa. Näitä ovat

mm satelliittipaikannus, digitaalinen karttaaineisto

ja mobiilit laitteet. Palveluita ei ole

kuitenkaan otettu käyttöön laajamittaisesti

navigointia lukuun ottamatta.

Suurimmat haasteet ovat toimivien liiketoimintamallien

puute sekä palvelujen arvoverkkoon

liittyvien eri toimijoiden roolien ja

vastuiden jäsentymättömyys. Markkinoilla

tarvitaan avoimia liiketoiminta- ja toteutusratkaisuja,

joiden varaan voidaan synnyttää

laajamittaista ja kannattavaa globaalia liiketoimintaa.

VTT:n vetämän tutkimus- ja kehittämishankkeen

tavoitteena on kehittää uuteen

teknologiaan perustuvien paikkasidonnaisten

liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja

toteutusratkaisut. Näillä edistetään liikenneturvallisuutta

parantavien sekä ruuhka- ja

Hylätyn tai väärin pysäköidyn auton siirtäminen

säilytykseen nopeutuu huhtikuun alusta

alkaen. Jatkossa tienpitoviranomainen tai

kunnallinen pysäköinninvalvoja voi viedä

väärin pysäköidyn tai onnettomuudessa vaurioituneen

auton siirtokeskukseen kahden

vuorokauden kuluessa.

Myös hylätyt ja väärin pysäköidyt ajoneuvot

poistetaan säilytyksestä nykyistä nopeammin.

Siirrettyjä ajoneuvoja säilytetään kuukausi

aiemman kolmen kuukauden sijasta.

Voimaan tulevalla lailla selkeytetään myös

eri viranomaisten tehtäviä ja toimivaltuuksia.

Poliisin tehtävät rajoittuvat jatkossa lähinnä

ympäristöhaittoja vähentävien palveluiden

sekä kannattavan liiketoiminnan ja viennin

aikaan saamista.

Hankkeen lähtökohtana on paikannustapahtumien

hyödyntäminen useassa eri

palvelussa ja sovelluksessa. Eurooppalaisen

satelliittipaikannusjärjestelmän Galileon

myötä tarkentuva paikannus ja uusi teknologia

mahdollistavat osaltaan mm. todelliseen

ajosuoritteeseen ja ajantasaiseen tietoon

perustuvien palveluratkaisujen kehittämisen.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös

pääkaupunkiseudulla ajankohtaisten ruuhkamaksumallien

vaikuttavuuden arvioinnissa

ja toteutusratkaisujen suunnittelussa.

Vuoden 2010 lopussa päättyvä hanke

painottuu erityisesti eCalliin(autojen yleiseurooppalainen

automaattinen hätäviestijärjestelmä),

eCall+:aan (kaupalliset hätä- ja

turvallisuuspalvelut) sekä älykkäisiin tienkäyttömaksusovelluksiin.

Hanke kuuluu Tekesin Turvallisuus -

ohjelmaan www.tekes.fi/turva. VTT:n lisäksi

hankkeessa ovat mukana Destia, Elisa, IBM,

Indagon, Logica, Semel, Tapiola, Ajoneuvohallintakeskus,

liikenne- ja viestintäministeriö

sekä sisäasiainministeriö.

www.vtt.fi

Romuautojen siirto nopeutuu huhtikuun alusta

järjestyksen ylläpitoon ja onnettomuuksien

tutkintaan. Poliisin on kuitenkin viipymättä

siirrettävä ajoneuvo, jos ajoneuvon pysäköinnistä

aiheutuu vaaraa liikenne- tai paloturvallisuudelle.

Kunnilla on lain mukaan kadunpitäjinä

päävastuu ajoneuvojen siirtämisestä, ja

maanteillä siirroista vastaa Tiehallinto. Siirtokuluista

vastaa ajoneuvon omistaja.

Ajoneuvon omistajalle annetaan suullinen

tai kirjallinen siirtokehotus tai -ilmoitus.

Varastoon vietyjen autojen omistusoikeus siirtyy

kunnalle, jos autoa ei noudeta 30 päivän

kuluessa.

Lakimuutoksella pyritään

parantamaan väylänpitäjien

puuttumismahdollisuuksia

silloin, kun ajoneuvot vaarantavat

tai haittaavat liikennettä

tai ovat riski ympäristölle.

Lakimuutoksella pyritään

myös siihen, että siirto- ja

säilytysajat lyhenevät ja korvaussäännökset

selkeytyvät.

Muutoksella varmistetaan,

että esimerkiksi varasto- ja

myyntikäytössä olevat liikennekelvottomat

autot saadaan

pois kaduilta.

www.kunnat.net

24 Kuljetus & Logistiikka


Pidä verkossa

kiinni tiedoistasi

– Ne ovat rahanarvoista kauppatavaraa

Älä levitä internetissä omia tietojasi kenelle tahansa. Muuten voit samalla huomaamattasi tehdä sopimuksen,

jonka seurauksena alat saada säännöllisesti maksullisia palveluviestejä. Pahimmassa tapauksessa joudut

identiteettivarkauden kohteeksi.

Kuluttajilta kysellään yhä useammin internetissä ja sähköpostissa

heidän identiteettinsä kannalta keskeisiä tietoja.

Tällaisia ovat muun muassa erilaisten korttien numerot,

tilien tai palveluiden käyttäjätunnukset sekä henkilötiedot.

Osa tietopyynnöistä voi vaikuttaa harmittomilta. Esimerkiksi

internetissä vastaan tulevan pelin tai tietokilpailun yhteydessä

saatetaan kysyä osallistujan matkapuhelinnumeroa. Jos kuluttaja

antaa sen, hänen puhelimeensa voidaan alkaa lähettää maksullisia

palveluviestejä, kuten soittoääniä, taustakuvia tai deittipalveluviestejä.

Viestien tuloa ja laskutusta voi olla vaikea saada

loppumaan, koska taustalla vaikuttavaan yritykseen ei aina välttämättä

saa yhteyttä.

Sähköpostissa saatetaan puolestaan ilmoittaa vastaanottajan

voittaneen arvonnassa tai kilpailussa. Henkilöllisyyden varmistamiseksi

ja palkinnon lunastamiseksi hänen pitäisi kuitenkin ensin

kertoa luottokorttinsa numero.

Tietoja kalastelevia viestejä on myös toisinaan yritetty saada

näyttämään siltä kuin ne tulisivat tunnetulta yritykseltä tai vastaanottajan

tuntemalta ihmiseltä. Esimerkiksi kansainvälisen

maksujärjestelmäyrityksen PayPalin nimissä lähetettiin viestejä,

joissa vastaanottajia pyydettiin kirjautumaan omalle tililleen ja

tarkistamaan omat tietonsa. Tavoitteena oli urkkia asiakkaiden

tunnuksia ja käyttää niitä väärin.

Facebookissa on puolestaan levinnyt ystäväksi esittäytyvien

ihmisten avunpyyntöjä. Ennen tällaiseen viestiin vastaamista tai

linkin klikkaamista on syytä varmistua pyynnön aitoudesta.

Kaapatuilla tiedoilla voi muun muassa käyttää toisen tiliä ja

tehdä hänen nimissään sopimuksia. Uhri voi rahan lisäksi menettää

myös luottotietonsa.

Kuluttajavirasto ja Tietosuojavaltuutettu muistuttavat, että

paras tapa ehkäistä identiteettivarkauksia on suhtautua varauksella

kaikkiin tunnistetietojen pyyntöihin. Tietoja on säilytettävä

samalla huolellisuudella kuin käteistä rahaa, pankkikorttia ja luottokorttia.

Niitä ei koskaan pidä paljastaa tuntemattomille tahoille,

ellei voi olla varma niiden turvallisesta käsittelystä. ■

kuluttajavirasto.fi

Kuljetus & Logistiikka 25


26 Kuljetus & Logistiikka


TOYOTA I-SITE

pitää trukit liikkeellä

Toyota lanseeraa aivan uudentyyppisen trukkien etähallintajärjestelmän, Toyota I-Siten, jonka

avulla trukkien tuottavuutta ja siten liiketoiminnan kannattavuutta voidaan nostaa selvästi.

Käytännössä Toyotan I-Site on verrattavissa trukkiin asennettavaan älykkääseen ”mustaan

laatikkoon”, jonka kautta trukin strategisia toimintoja voi langattomasti käyttää erilaisten

etävalvontasovellusten pohjana - myös osana yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää.

I-Siten mahdollistamien tehokkaiden valvonta- ja raportointityökalujen

avulla esimerkiksi trukkien käyttöastetta ja

turvallisuutta voidaan parantaa sekä saavuttaa selviä kulunsäästöjä,

Toyota Material Handling Finland Oy:n myyntijohtaja

Heikki Alamettälä sanoo.

TARPEIDEN MUKAINEN JÄRJESTELMÄ

Toyotan uusimpien trukkien perusominaisuuksiin kuuluu automaattisesti

fleet management, jos asiakkaalla on huoltosopimus

Toyotan kanssa tai jos koneet ovat vuokralla.

Huoltomekaanikkomme lataa huoltojen yhteydessä trukin

tiedot kämmentietokoneeseensa, josta koneen käyttötiedot saadaan

siirrettyä järjestelmäämme.

Tähän tavanomaiseen fleet management -ratkaisuun verrattuna

Toyota I-Site tarjoaa Alamettälän mukaan selvästi enemmän

mitattavia toimintoja, kuten eri trukkien käyttöasteet, mahdolliset

törmäykset, trukkien huoltotarpeen ja akkujen kunnon.

- Ennen kaikkea järjestelmä on liiketoimintaratkaisu, jonka

avulla asiakkaat pystyvät löytämään materiaalinkäsittelykustannuksiin

eniten vaikuttavat avainalueet. Emme siis tarjoa pelkästään

teknistä ratkaisua, vaan yhdessä asiakkaan kanssa luomme

hänelle räätälöidyn järjestelmän, jonka avulla trukkien toiminnallisia

kustannuksia voidaan pienentää ja tuottavuutta nostaa,

Alamettälä sanoo.

Alamettälä painottaa, että järjestelmän käyttöönotto on asiakkaalle

helppoa, koska Toyotan asiantuntijat vastaavat siitä yhteistyössä

asiakkaan kanssa.

Kustannukset ovat myös tarkasti budjetoitavissa, koska järjestelmä

perustuu yksinkertaiseen kuukausimaksuun. Kyse on

nimenomaan palvelun tuottamisesta eikä tuotteen myymisestä.

Hän toteaa, että trukkien tehokkaaseen hyötykäyttöön kannattaa

panostaa, koska logistisen työntekijän kokonaiskustannus on

trukkikustannuksiin verrattuna moninkertainen.

Uudet trukkimme nostavat jo monipuolisuutensa ja tehokkuutensa

ansiosta tuottavuutta eli tarvitaan vähemmän ihmistyövoimaa.

Toyota I-Siten tarjoamien palvelujen avulla hyvinkin isoa

trukkimäärää voi hallita kokonaisvaltaisesti. /ins ■

KUUKAUSITTAINEN MAKSU

Toyota I-Siten edut pääsevät Alamettälän mukaan parhaiten esille

toimipaikoissa, joissa on vähintään kymmenen trukkia. Jokaisella

kuljettajalla on henkilökohtainen älykortti, johon kuljettajan trukinkäytön

kokemukseen ja koulutukseen perustuvat valtuudet

on valmiiksi koodattu.

Järjestelmä kykenee myös pitämään kirjaa mahdollisista törmäyksistä

sekä muista trukin toimivuuteen vaikuttavista asioista

ja muistuttaa esimerkiksi huolloista.

Emme tarjoa pelkästään teknistä ratkaisua,

vaan yhdessä asiakkaan kanssa luomme hänelle

räätälöidyn järjestelmän, jonka avulla trukkien

toiminnallisia kustannuksia voidaan pienentää ja

tuottavuutta nostaa, Heikki Alamettälä sanoo.

Kuljetus & Logistiikka 27


UUSI POCUM

ONLINE

tarjoaa sovelluksia palveluna

Pocum Oy tuo markkinoille uuden selainpohjaisen

toiminnanohjausjärjestelmän, joka on sovitettu

erityisesti palveluyritysten käyttöön. Pocum

Online –palvelussa yritys voi valita haluamansa

sovellukset ja alkaa käyttämisen heti. Palvelu on

hinnoiteltu pk-yrityksiä silmällä pitäen ja siitä

maksetaan käytön mukaan.

Suomessa on yli 25 000 uuden palvelun kohderyhmään

kuuluvaa yritystä kuljetusliikkeistä huolto-, siivous- ja

hoivayrityksiin. Tämä sektori on merkittävä kansantalouden

moottori ja työllistäjä. Suomessa kuitenkin palveluyritykset

kärsivät verrattain heikosta tuottavuudesta. Uudenlaisen palvelun

avulla mahdollistetaan edullisempi ja tehokkaampi työväline

myös pienemmän yrityksen tarpeisiin.

Pocum Online sisältää palveluyrityksen toiminnan kannalta

tärkeät sovellukset kuten asiakasrekisterin, tilaustenhallinnan,

tehtävienhallinnan, mobiilitoiminnot, laskutuksen sekä seurannan.

Käyttäjä voi hiirellä klikkaamalla valita haluamansa palvelut

ja käytön voi aloittaa muutamassa minuutissa. Pocum Onlinen

palveluvalikoimaa on tarkoitus laajentaa nopeassa tahdissa

mm. työvuorosuunnittelulla ja liikkuvien yksiköiden GPS-seurannalla.

Palvelussa on huomioitu erilaiset kieli- ja kulttuurivalinnat

ja yrityksen tavoitteena on globaalit markkinat.

- Sovellusten opettelu ja käyttäminen ei ole itsetarkoitus, vaan

tietotekniikan täytyy tehostaa yritysten liiketoimintaa. Pocum

Online tarjoaa ohjelmistoja palveluna. Sovellusten valinta, käyttäminen,

hallinta ja käyttömaksut hoidetaan kokonaan Internetselaimella.

Uuden ajan malliin myös hinta on hiottu pienenkin

yrityksen kukkarolle sopivaksi, sanoo Pocum Oy:n hallituksen

puheenjohtaja Seppo Varpukari.

Olemme suunnitelleet Pocum Online – palvelun juuri niille

yrityksille, jotka haluavat maksimihyödyn minimipanostuksella.

Edullisen hinnoittelun mahdollistaa Internetin kautta hoituva

jakelu, pitkälle automatisoitu käyttöönotto ja panostus käytön

helppouteen, Varpukari jatkaa. ■

http://www.pocum.com

28 Kuljetus & Logistiikka


• Merenkulku

• Laivanrakennus

• Ympäristö

• Kalastus

• Veneily

• Mainostoimistot

• Matkailu

• Termiapu

LÄHDE KANSSAMME MERELLISELLE POLULLE!

Me tunnemme meritermistön – maalla & merellä.

Useiden vuosikymmenten kokemus merialoilla auttaa

meitä purjehtimaan kaikilla maailman seitsemällä merellä.

Terminologian tuntemuksemme sekä tämän päivän

että entisaikojen teknologioissa ei jätä asiakastamme

merihätään.

Myötäisiä tuulia käännösyhteistyöhön, toivottaa

Käännöspolku Oy.

Astu polulle, tutustu meihin!

KÄÄNNÖSPOLKU OY

Puutarhakatu 49, 3.krs, 20100 TURKU Finland,

tel. +358 2 880 4075, fax +358 2 880 4079

info@kaannospolku.fi, www.kaannospolku.fi


Enemmän tehoa

vähemmällä polttoaineella

- Volvo Trucksilta uusi moottorivalikoima

Volvo Trucks esittelee uuden moottori- ja

vaihteistovalikoimansa, jonka ansiosta on

mahdollista alentaa polttoaineenkulutusta jopa

kolme prosenttia ja typpidioksidipäästöjä 40

prosenttia, sekä - mikä parasta - samalla lisätä

moottoritehoja.

“Polttoainekustannuksissa säästäminen on asiakkaillemme erittäin

tärkeää,” sanoo Staffan Jufors, Volvo Trucksin pääjohtaja.

“Uusien moottoreiden ja vaihteistojen avulla vahvistamme asemaamme

johtavana toimijana polttoainetehokkuutta koskevissa

kysymyksissä.”

Tämän vuoden alussa Volvo Trucks esitteli maailman voimakkaimman

kuorma-auton, 700 hv:n Volvo FH16, ja nyt esitellään

lisää markkinoiden polttoainetehokkaimpia kuorma-autoja. Kysymyksessä

ovat ajoneuvot, joiden osuus Volvo Trucksin myynnistä

on suurin: Volvo FH- ja Volvo FM -mallit, joissa on uudet Euro 5

-päästönormit täyttävät 13 tai 11 litran moottorit. Volvo FE- ja FLmalleissa

käytettävästä 7 litran moottorista esitellään myös uusi

Euro 5 versio.

KOLME PROSENTTIA PIENEMPI POLTTOAINEENKULUTUS

Parantamalla palamisteknologiaa ja kehittämällä Volvon automaattista

vaihtamisjärjestelmää I-Shiftiä Volvo

on onnistunut merkittävästi alentamaan

polttoaineenkulutusta. 13 litran moottorilla

ja I-Shiftillä varustetuissa

kuorma-autoissa polttoaineenkulutus

on alentunut jopa 3 prosenttia

verrattuna edeltäjiin (Euro

5 -moottori). Vastaava säästö 11

litran moottorissa on yhdestä kahteen

prosenttia. Tehovaihtoehtoja on

aikaisempaa enemmän ja Volvo FM:

n kaikkiin malliversioihin on tarjolla

uusi polttoainetehokas moottori.

20 vuoden aikaperspektiivillä

tarkasteltaessa tyypillisen

Volvo kuorma-auton polttoaineenkulutus

ja ilmastomuutokseen

vaikuttavat

hiilidioksidipäästöt ovat

laskeneet yli 20 prosenttia.

“Nämä konkreettiset

parannukset lisäävät asiakkaan

liiketoiminnan kannattavuutta,”

sanoo Staffan Jufors.

“Polttoaineenkulutuksen alentaminen

muutamalla prosentilla merkitsee valtavia kustannussäästöjä

erityisesti kaukokuljetuksissa, joissa kuorma-autolla usein

ajetaan yli 200 000 kilometriä vuodessa.”

AIEMPAA ENEMMÄN TEHOA JA VÄÄNTÖÄ

Samalla kun kuorma-autot ovat muuttuneet polttoainetehokkaammiksi,

niistä on myös tullut voimakkaampia. 13 litran moottorin

tehokkain vaihtoehto on 540 hv vääntömomentin ollessa 2

600 Nm, 100 Nm enemmän kuin aiemmin. Volvo D11 –moottorin

tehokkaimmassa vaihtoehdossa on tehoa 450 hv, ja sen suurin

vääntömomentti on 2150 Nm. Volvo D7-moottori on saatavilla

tehokkaimmillaan 340-hevosvoimaisena ja 1300 Nm:n vääntömomentin

kehittävänä versiona.

KAUTTA AIKAIN PUHTAIMMAT MOOTTORIT

Uudet moottorit ovat markkinoiden puhtaimmat ja täyttävät lokakuussa

2009 voimaanastuvat Euro 5 -päästömääräykset. Verrattuna

nykyisiin Euro 4 -päästömääräyksiin typpioksidien päästöt

ovat pudonneet 40 prosenttia. Sekä Volvo D13- että Volvo D11

-moottorista on saatavana myös EEV (Enhanced Environmentally

friendly Vehicle) -versiot. EEV on vapaaehtoinen savun ja hiukkasten

määrää entisestään alentava EU -säännöstö, joka voidaan

paikallisella tasolla ottaa käyttöön ja näin entisestään nopeuttaa

ympäristöystävällisempien ajoneuvojen käyttöönottoa. ■

30 Kuljetus & Logistiikka


Kuljetus & Logistiikka 31


32 Kuljetus & Logistiikka


Ritaa

haastamassa

Juha Vuorinen

Olin lentää perseelleni, kun sain maaliskuun alussa ulkoministeriltä

kutsun saapua kulttuuriväen kermakakkukahveille

ulkoasiainministeriön viestintä ja kulttuuriosastolle. Mitä helvettiä

tällainen kioskikirjallisuuden Kalle Päätalo ja kaunokirjallisuuden

kauhukakara tekee oikeiden taiteilijoiden seassa?

Minä joka olen avoimesti solvannut apuraha-apinoiksi kaikki

ne, jotka ovat juoneet apurahansa ja jättäneet

taiteilematta koko rahalla. Olin sen

verran epävarma kutsun aitoudesta, että

soitin ministerin sihteerille varmistaakseni,

että he olivat todella tarkoittaneet minua

kyseisellä kutsulla. Sain langettavan tuomion,

olin toivottu vieras.

Kiristin kravatin kaulaani ja painelin

kämmenet jännityksen hiestä helmeillen

Katajanokalle ulkoasianministeriön tiloihin.

Tupa oli laidasta laitaan täynnä suomalaisen

kulttuurin suurlähettiläitä. Oli

oopperalaulajia, näyttelijöitä, kuvataitelijoita,

rokkareita, toimittajia sekä muutama

hassu kirjailija, joista minä luultavasti se

hassahtanein malli.

Hiihtelin vissylasini kanssa sivummalle ja ryhdyin seuraamaan,

miten oikeat taiteilijat edustavat. Ymmärsin varsin nopeasti

tehneeni kirjalliselle uskottavuudelleni, en vain hallaa, vaan

lähes pakastanut itseni outsideriksi jättäytymällä omasta aloitteesta

ulos lähes kaikista taitelijoiden kekkereistä. Koko halli

oli pullollaan pieniä kuppikuntia, joissa kilvan kehuttiin toinen

toisiaan. Minkälainen mekkala olisi mahtanut syntyä, jos olisin

hiipinyt filosofian tohtori Panu Rajalan taakse, iskenyt tätä avokämmenellä

toverillisesti ristiselkään ja kysynyt kovalla äänellä:

Mitäs tykkäsit Juoppohullun päiväkirjasta? Ollakseni aivan

rehellinen, niin tapasin vain kaksi ihmistä, jotka olivat varmuudella

lukeneet esikoisteokseni, ulkoministeri ja ankkataitelija

Kaj Stenvall. Tai siis niin he ovat minulle väittäneet.

Olin siinä mielessä etuoikeutetussa asemassa, että saatoin

tarkkailla tapahtumia kahdesta eri näkökulmasta, entisen toimittajan

ja nyt kirjailijaksi tituleeratun. Parikymmentä vuotta

sitten juoksin itsekin nuorena toimittajanretkuna mikrofoni

tanassa vastaavanlaisissa kekkereissä pyydystämässä kiehtovia

haastateltavia. Oli siis mielenkiintoista seurata Iltasanomien

suihkuseurapiiriohjus Rita Tainolaa, joka on esimerkillisellä

Minkälainen mekkala

olisi mahtanut syntyä,

jos olisin hiipinyt filosofian

tohtori Panu Rajalan taakse,

iskenyt tätä avokämmenellä

toverillisesti ristiselkään ja

kysynyt kovalla äänellä:

Mitäs tykkäsit

Juoppohullun päiväkirjasta?

tavalla pystynyt luomaan itsestään jonkin sortin juorutoimittajien

ikonin. Olen vuosien saatossa päätynyt samoihin tilaisuuksiin

Tainolan kanssa, mutta vasta nyt minulle avautui tilaisuus

havainnoida hänen työskentelytapojaan. Mitä helvettiä? Tasavallan

presidentin saapuessa paikalle Tainola sai jonkinlaisen

puuskan, jätti haastateltavansa kuin nallin kalliolle ja säntäsi

suurieleisesti paistattelemaan Halosen

kainaloon. Presidentti ei ollut ainoa paikallaolijoista,

jota silminnähden nolotti.

Katseltuani aikani näitä egon nostatustalkoita

aloin aprikoida, mitä helvettiä

minä teen täällä seuraamassa harmaantuneen

seurapiirivarpusen esitystä?

Ummistin silmäni salamavaloilta ja

muistelin kuulemaani tarinaa yhdeksäsluokkalaisesta

tytöstä, jolle koulun

äidinkielen opettajan ohjeet kotimaiseen

kirjallisuutteen perehtymisestä eivät

olleet oikein maittaneet. Opettaja oli jo

menettänyt kaiken toivonsa tytön suhteen,

kun tämä tulikin ja pudotti täsmäpommin

paljastamalla ahmineensa erään

kotimaisen kirjailijan koko tuotannon. Opettaja oli rutistanut

tyttöä ja kysynyt liikuttuneella äänellä, kuka kirjailijoistamme

oli kyennyt murtamaan tytön kaunokirjallisuuden vastaisen

barrikadin?

- Juha Vuorinen, tyttö vastasi silmät säteillen.

Opettaja veti vahan naamalleen eikä sanonut enää sanaakaan.

Nuoren lukutoukan vanhemmat kutsuttiin koululle, jossa

heiltä tivattiin kotioloja, päihteiden käyttöä, oliko perheväkivaltaa

tai muuta häiriökäyttäytymistä. Siis muuta häiriökäyttäytymistä.

Vanhemmat levittelivät ihmeissään käsiään ja halusivat

saada tietää, miksi heitä edes epäillään moisesta.

- Teidän tyttärenne on lukenut koko Juha Vuorisen tuotannon,

opettaja parahti.

- Ihan kuten minäkin, isä vastasi ihmeissään.

- Ja minä, äiti säesti vierestä.

Ennen poistumistani vilkaisin vielä kerran nuttura kireällä

ihmisiä katseellaan lajitellutta Rita Tainolaa ja mietin, voisiko

hänellä olla siskoa, joka opettaa Etelä-Suomessa äidinkieltä.

Tai siis yrittää opettaa.

Kuljetus & Logistiikka 33


Autourheilun huiput haastavat

nuoret turvavyön käyttöön

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikenneturva

käynnistävät yhdessä Suomen autourheilun

huippunimien kanssa valtakunnallisen kampanjan

liikenneturvallisuuden puolesta. Kampanjan

tavoite on lisätä nuorten turvavyön käyttöä.

”Elämäsi tilaisuus” -kampanjan tavoitteena on puhutella

valtakunnallisesti yhtä suurinta liikenneturvallisuuden riskiryhmää,

nuoria autoilusta kiinnostuneita miehiä. Keskeisenä

tavoitteena on kannustaa nuoria turvavyön käyttöön.

Viestintäkampanjan lisäksi hankkeessa toteutetaan maalishuhtikuussa

valtakunnallinen koulukiertue, jossa tavataan

kasvokkain tuhansia nuoria.

Kampanjan avulla pyritään vaikuttamaan myönteisesti

nuorten ajoasenteisiin ja kannustetaan heitä turvalliseen liikennekäyttäytymiseen.

Turvavyön käyttö ja maltillinen nopeus

ovat ensiarvoisen tärkeitä liikenneturvallisuudesta puhuttaessa.

Autourheilijoista mukana ovat: Marcus Grönholm, Aki

Hintsa, Mika Häkkinen, Jyrki Järvilehto, Juha Kankkunen,

Heikki Kovalainen, Tommi Mäkinen ja Mika Salo.

“Elämäsi tilaisuus” on jo toinen liikenneturvallisuuskampanja

tänä vuonna, jonka kohderyhmä ovat nuoret

miehet. Myös Liikenneturvan, puolustusvoimien ja sotilaskotiliiton

“särmänä liikenteessä” jatkuu läpi vuoden varuskunnissa

tavoittaen 24 000 varusmiestä.

www.elamasitilaisuus.com

34 Kuljetus & Logistiikka


VFR800 VTEC

Matkapyöräilyn elävä legenda ainutlaatuisena juhlavuoden mallina.

Pyörä, joka on ollut mallistossa yli kaksi vuosikymmentä uudistuen

sekä muotoilultaan että tekniikaltaan ja luoden toistuvasti kehityksen

suuntaviivat oman luokkansa ylivertaisena esikuvana.

VFR:ssä insinööritaito on aina ollut huipussaan, ja sitä onkin

ylistetty yhdeksi kaikkien aikojen tasapainoisimmista moottoripyöristä.

VFR tarjoaa jäljittelemättömän vakaat ajo-ominaisuudet, korkean

suorituskyvyn, varman ajotuntuman ja loistoluokan mukavuuden. V4-

VTEC -moottori tuottaa voimaa tasaisesti kaikilla kierrosalueilla ja

vastaa nopeasti kaasuun kaikilla ajotyyleillä. Alusta

ja runkorakenne ovat luokkansa huippua

sekä muotoilultaan että tekniikaltaan, ja ne

antavat pyörälle modernin, aggressiivisen

ilmeen sekä huippuluokan sporttipyörän

käsiteltävyyden.

JUHLAVUODEN MALLI

Kuvan pyörä erikoisvarustein.

Lisävarusteena saatavana

juhlavuoden RTG-paketti.


Maailman suurin automaattinen raskaan kaluston pesulinja

valmistui Kalaharin autiomaahan Etelä-Afrikkaan

Tammermatic InterClean Groupiin kuuluva InterClean

Equipment sai hiljattain valmiiksi ja käynnisti

maailman suurimman ajoneuvojen pesujärjestelmän

Kalaharin autiomaassa lähellä Botswanan rajaa.

T

ämä erittäin suurten ajoneuvojen pesulinja rakennettiin

Assmang Ltd:n omistamaan uuteen Khumanin kaivokseen.

Suuret, 200 ja 400 tonnin rekat, joilla kuljetetaan

rautamalmia avolouhoksesta tehtaalle, pestään tavallisesti käsin,

jolloin yksi pesu kestää useita tunteja tai jopa päiväkausia.

Khumanin kaivoksen koko infrastruktuurin rakentanut insinöörikonsultointitoimisto

DRA Ltd alkoi etsiä automatisoitua ratkaisua

suurten, yhdeksän metriä korkean kuljetuskaluston pesuun

ennen niiden säännöllistä huoltoa. Tärkeimpänä syynä pesun

automatisointiin olivat pesupaikkojen korkeat onnettomuusluvut.

Rakennustelineiltä ja tikkailta putoamiset johtivat useisiin kuolemiin

tai vakaviin vammautumisiin.

InterCleanin Kalahariin toimittama pesujärjestelmä rikkoo useita

alan ennätyksiä. Se on konseptiltaan samanlainen kuin tavallinen

henkilöautojen läpiajopesula. Rekalla ajetaan hitaasti 3-10 minuuttia

kestävän tehokkaan korkeapainevesipesun läpi. Pesulinjan

pumppaus- ja kierrätyskapasiteetti on lähes 38 000 litraa minuutissa,

kun tavallisesti suurimpien autopesulinjojen kapasiteetti on

noin 1 100 litraa ja raskaan kaluston pesulinjojen noin 4 500 litraa

minuutissa. InterClean on näin ollen rakentanut niin maailman

suurimman auton- kuin raskaan kaluston pesujärjestelmänkin.

Useimmissa autonpesujärjestelmissä on noin 7 600 litran

vetoinen maanalainen säiliö, jossa hiekka, muta ja kivet erotetaan

pesuvedestä. InterCleanin toimittaman pesulinjan säiliö vetää

noin 1 850 000 litraa.

Kun jokaisessa pesussa syntyy noin 3 800 litraa likavettä jo 250

pesun jälkeen säiliö on puolillaan ja se on tyhjennettävä. Säiliön

puhdistuksessa käytetään lähes kymmenen neliömetrin kauhoilla

varustettuja etukuormureita. Säiliöllisen puhdistaminen kestää

vain pari tuntia.

Rekkapesua testattaessa kolmen minuutin läpiajolla saavutettiin

käsinpesua vastaavia pesutuloksia. Kymmenen minuutin läpiajossa

tulokset ylittivät käsinpesun laadun. Käsinpesuun liittyvät

turvaongelmat poistuvat ja lisäksi raskaan kaluston pesujärjestelmän

avulla seisonta-aika lyhenee huomattavasti, mikä on huomattava

etu, kun kalusto maksaa useita miljoonia dollareita.

InterCleanin pesulinjalla voidaan pestä suurten kuljetusautojen

lisäksi myös muuta erittäin suurta kuljetuskalustoa, kuten

maansiirtokoneita, etukuormureita ja muuta kalustoa.

Muutaman päivän kuluttua Kalaharin pesulinjan käyttöönotosta

InterClean sai vastaavien laitteistokokonaisuuksien tilauksia

muista kaivoksista. Maailmanlaajuisesta taantumasta

huolimatta suurten pesujärjestelmien myynnin odotetaan kasvavan

vuonna 2009, kun toimijat käyttävät automatisoituja järjestelmiä

vähentääkseen toimintakustannuksiaan.

Tällä hetkellä InterCleanin kaivos- ja raskaan kaluston pesujärjestelmiä

markkinoidaan ja asennetaan Pohjois- ja Etelä-Amerikassa,

Australiassa, Venäjällä, Pohjois-Euroopassa ja Afrikassa.


36 Kuljetus & Logistiikka


Aurinkovoimalla toimiva auto rikkoo ennätyksiä

Aurinkovoimalla toimiva auto, joka tunnetaan

myös nimellä Xof1 (Power of One), on

matkannut jo yli 20.000 kilometriä rikkoen

aurinkovoimalla toimivien autojen matkaennätyksen.

Mikään ei näytä pysäyttävän

tätä lentävän lautasen näköistä maantiekiitäjää.

Viime kesäkuussa matkaan lähtenyt

auto on kulkenut muun muassa New

Yorkin osavaltiosta Etelänavalle ja takaisin.

Aurinkokennoista koostuvalla katolla

varustettu auto kiihtyy nollasta kuuteenkymppiin

kuudessa sekunnissa. Noin 300

kg painavan autoon mahtuu vain yksi matkustaja

(siis kuljettaja). Mielenkiintoiseksi

tämän ennätysauton tekee se että autolla

ajettiin korkealla pohjoisessa jossa auringon

säteiden määrä on verrattain vähäinen.

Toisaalta haastetta ennätysajoon toi myös

erittäin sateinen kesä.

Xof1 ei ole ainoa aurinkovoimalla toimiva

auto maailmassa, mutta se on auto jolla on

ajettu pisin matka tähän mennessä. Ennätys

kasvaa päivä päivältä auton jatkaessa

kulkuaan Pohjois-Amerikan mantereella.

AJONEUVOPC

erikoisliike

Navigaattori oppii kuljettajaltaan

www.ajoneuvopc.fi

Navigonin yksi tärkeimmistä CeBITissä

julkistamista ominaisuuksista oli MyRoutes-toiminnallisuus

läpi koko mallisarjan.

Navigon MyRoutes antaa kuljettajalle reittiehdotuksia

perustuen hänen yksilölliseen

ajotapaansa.

Reitinvalinta ei ole aina helppoa. Se

riippuu kuskista, päivästä ja kellonajasta.

Navigon MyRoutes-ominaisuuden avulla

voidaan kuitenkin helpottaa kuljettajan

elämää, sillä navigaattori osaa ehdottaa eri

reittivaihtoehtoja perustuen viikonpäivään,

kellonaikaan sekä kuljettajan tallennettuun

ajotapaan. Ominaisuus löytyy kaikista

Navigonin CeBIT-messuilla julkistamista

malleista: Navigon 1300, Navigon 2310,

Navigon 3300 max, Navigon 4310 max,

Navigon 4350 max, sekä Navigon 7310.

Navigon MyRoutes näyttää aina parhaan

mahdollisen reitin kuljettajalle. Lisäksi ominaisuus

ehdottaa jopa kahta vaihtoehtoista

reittiä, jotka voidaan helposti valita ruudulta

matkan alkaessa. MyRoutes näyttää kaikkien

kolmen reitin kilometrimäärän ja arvioidun

ajan ruudulla valinnan aikana. Tämä antaa

kuljettajalle mahdollisuuden vaikuttaa reittivalintaan

helposti, mutta ehkäisee pitkien

kiertoteiden valinnan vahingossakin.

Matkan alkaessa, navigaattori aloittaa

kuljettajan ajotapaan perustuvaa yksilöllistä

dataa. Navigaattori ylikirjoittaa saamansa

tiedon perusteella laitteeseen tallennettuja

tehdasasetuksia, jolloin se automaattisesti

räätälöityy sitä kulloinkin käyttävän henkilön

käyttöön. MyRoutes antaa kuljettajille

mahdollisuuden säästää hermojaan, aikaa

ja polttoainetta.

KUORMA-AUTOIHIN

- kaapistot

- pöydät

- verhot

- Työvaatteet

- Led takavalot

- Ym.

GSM 050 363 4366

www.trucker.fi

Sähköinen tunnistaminen lakiin

Hallitus on antanut esityksen laiksi vahvasta

sähköisestä tunnistamisesta. Viestintäministeri

Suvi Lindén katsoo sähköisen

tunnistamisen lainsäädännön vauhdittavan

olennaisesti tietoyhteiskuntakehitystä.

Lindén pitää uutta lakia yhtenä merkittävimmistä

tietoyhteiskunnan saavutuksista.

- Luotettavien sähköisten palvelujen ja

asioinnin kehittyminen ei jatkossa näytä

mahdolliselta ilman tunnistamista koskevaa

lainsäädäntöä. Laki luo viimein pelisäännöt

sille, millaisilla välineillä tunnistautuminen

on luotettavaa ja minkälaisten ratkaisujen

varaan palvelun tarjoajien kannattaa jatkossa

palvelunsa rakentaa, Lindén toteaa.

Lailla säädettäisiin luotettavan sähköisen

tunnistamisen keskeisistä edellytyksistä.

Säännöksissä muun muassa varmistetaan

yleisölle sähköisiä tunnistamispalveluita

tarjoavien tahojen viranomaisvalvonta

sekä palvelun tarjoajien velvollisuudet

toimia huolellisesti myöntäessään tunnistusvälineitä.

Kuljetus & Logistiikka 37


Taksinkuljettajien

ammattitaitoa vahvistetaan

Taksinkuljettajille on suunnitteilla pakollinen peruskoulutus, joka kuljettajien on

suoritettava ajoluvan saamiseksi. Samalla ajolupa muuttuisi määräaikaiseksi.

Uudistuksella tavoitellaan kuljettajien ammattitaidon tasalaatuisuutta ja

lupajärjestelmän yhdenmukaisuutta.

Valtioneuvosto esitti maaliskuussa, että Tasavallan presidentti

antaa eduskunnalle esityksen taksinkuljettajien

ammattipätevyyttä koskevaksi laiksi. Laki tulisi voimaan

syksyllä 2009.

Esityksessä ehdotetaan taksinkuljettajille peruskoulutusta

ja siihen liittyvää koetta. Taksinkuljettajan on oltava tehtävään

sopiva ja hänellä on oltava paikallistuntemus. Sopivuutta

arvioidaan muun muassa rikoksiin syyllistymisen perusteella.

Taksinkuljettajia koskee myös vaatimus säännöllisestä jatkokoulutuksesta.

Koulutuksen määriä ja sisältöä koskevista vaatimuksista

säädetään erikseen lain nojalla. Uusilta ajolupaa hakevilta kuljettajilta

vaaditaan vähintään 30 tunnin peruskoulutus. Päivän

jatkokoulutus on edellytys ajoluvan uusimiselle ja se koskee

kaikkia taksinkuljettajia. Ajolupa on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Koulutuksella ja ajoluvan määräaikaisuudella tähdätään liikenneturvallisuuden

sekä asiakaspalvelun ja kuljetusten turvallisuuden

paranemiseen. Näin esimerkiksi kuljettajien valmiudet

huolehtia myös yhteiskunnan järjestämistä kuljetuksista, kuten

koululaisten ja vammaisten kuljetuksista, paranisivat. Lupajärjestelmän

yhdenmukaistaminen puolestaan parantaa sille asetettujen

tavoitteiden toteutumista ja järjestelmän valvontaa.

Ajoluvat myöntää edelleen poliisi. Se myös vastaa paikallistuntemuksen

testaamisesta. Ajoneuvohallintokeskus (AKE)

myöntää koulutusluvat, valvoo kouluttajia ja vastaa kokeen järjestämisestä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös kuorma- ja linjaauton

kuljettajien ammattipätevyyslain rangaistussäännöstä.

Ajoneuvon kuljettamisesta ilman ammattipätevyyttä voitaisiin,

samoin kuin taksin kuljettamisesta ilman ajolupaa, tuomita

rikoslain mukaisesti vankeusrangaistukseen.

Taksinkuljettajien peruskoulutuksen kustannuksiin vaikuttaa

kurssin pituus ja osanottajien määrä. Kustannusten arvioidaan

olevan vähintään 200 euron luokkaa. Päivän jatkokoulutuksen

kustannus olisi vähintään 60 euroa. Lisäksi kustannuksia aiheutuu

ajolupakokeesta 65-95 euroa, paikallistuntemuksen testaamisesta

ja ajoluvasta yhteensä vajaat 100 euroa sekä ajoluvan

uusimisesta ja mahdollisesta lääkärintarkastuksesta. Kouluttajilta

perittäisiin hyväksymis- ja valvontakustannuksia arviolta

noin 70 euroa.

Ajoneuvohallintokeskukselle aiheutuu kustannuksia rekisterijärjestelmän

uusimisesta kertaluontoisesti arviolta 150 000-200

000 euroa ja vuosittain noin 75 000 euroa. Ajolupien uusiminen

lisää poliisin työtä. ■

38 Kuljetus & Logistiikka


Tässäkö tulevaisuuden autonrengas?

Charless Pyottin idea kahdeksaan osaan

jakautuvista auton renkaista on mielenkiintoinen,

eikä varmaan mahdoton toteuttaa.

Periaate dynaamisesti kahdeksaan

osaan jakautuvissa renkaissa on siirtää

auton painopistettä ilman että menetetään

pitoa tienpinnasta.

Renkaiden idea tulee moottoripyöräilystä,

jossa kuljettaja voi siirtää painopistettä

nojaamalla mutkissa puolelta toiselle.

Tämä on mahdollista yhdessä moottoripyörän

pyöreäreunaisten renkaiden ja

kuljettajan liikkuvuuden kanssa. Lopputuloksena

on parempi ohjattavuus mutkissa.

Tähän samaan pyritään myös kahdeksaan

osaan jakautuvien auton renkaiden kohdalla.

DAWS (Dynamically Augmenting Wheel

System) renkaat koostuvat kahdeksasta

levystä jotka ulkonevat keskipisteestä

auton ajaessa mutkaan. Mielenkiinnolla

jäämme odottamaan sitä hetkeä kun tällaiset

renkaat yleistyvät maanteillä. Ehkäpä

tulemme näkemään tällaisia renkaita

ensimmäisenä Bugatti Veyronin kaltaisissa

superautoissa. wautsi.com

Autojen välinen Carlink –tietoverkkohanke sai tunnustusta

Carlink-hanke on palkittu pronssisella

Celtic Excellence Awardsilla. Ilmatieteen

laitos on ollut mukana Carlink-hankkeessa,

jonka kehittämä ratkaisu mahdollistaa

autojen välisen langattoman

tiedonvaihdon.

Palkinnon myöntäneen Celtic -ohjelman

(Cooperation for a European sustained

Leadership in Telecommunications) tavoitteena

on kehittää loppukäyttäjille ratkaisuja

tulevaisuuden tietoliikenneverkkojen

hyödyntämiseen. Tämä tapahtuu Celtic:in

koordinoimien itsenäisten hankkeiden toimesta,

joiden joukossa Carlink-hanke on

todettu ansiokkaasti toteutetuksi ja Celtic:

in tavoitteita hyvin edistäväksi.

Carlink-hankkeessa luodun järjestelmän

avulla teiden varteen pystytettävät

tukiasemat välittävät keskusyksiköltä

saatua tietoa ja välittävät sen edelleen

ajoneuvoille. Ohi kulkevat autot voivat

vastaanottaa tukiasemien kautta esimerkiksi

reaaliaikaista säätietoa järjestelmän

keskusyksiköltä. Samalla autojen keräämä

havaintomateriaali välitetään keskusyksikölle

käytettäväksi säätiedon päivityksessä

ja liikennevaroitusten tuottamisessa. Autot

voivat myös kommunikoida keskenään

esimerkiksi varoittamalla vaaratilanteista.

Hankkeen pilottijärjestelmää testattiin

viime syksynä valtatie 1:llä lähellä Kaarinaa,

ja valitut esimerkkipalvelut osoitettiin

toimiviksi. Järjestelmän jatkokehitysmahdollisuuksia

selvitellään, ja tällä hetkellä

on konkreettisimpana toimenpiteenä jatkohankkeen

valmistelu.

Ilmatieteen laitos tuotti järjestelmään

tietoa paikallisista sääolosuhteista tiesäämallinsa

pohjalta. Palvelua tarkennettiin

keräämällä mittaustietoja myös liikenteessä

olevilta ajoneuvoilta. Näin uutta

tekniikkaa hyväksikäyttäen auton kuljettaja

saa mahdollisimman nopeasti tietoa

ja varoituksia paikallisista haitallisista

sääoloista ja onnettomuuksista. Hankkeessa

on luotu uusi palvelualusta ja esimerkkipalveluita,

joissa uutta tekniikkaa

hyödynnetään liikenteen turvallisuuden ja

sujuvuuden parantamisessa.

Carlink oli Eureka/Celtic -ohjelman alainen

projekti, jossa oli mukana partnereita

Suomesta, Espanjasta ja Luxembourgista.

Ilmatieteen laitos koordinoi suomalaiskonsortiota.

Suomesta olivat mukana

Ilmatieteen laitoksen lisäksi VTT, Mobisoft

ja Sunit sekä alihankkijana toiminut Infotripla.

Hankkeelle ollaan valmistelemassa

jatkohanketta hieman laajemmalla osallistujajoukolla.

Kaikki Carlink-hankkeessa

mukana olleet suomalaiskumppanit ovat

mukana myös jatkohankkeessa.

Ostamme

MB-Volvo-Scania

kuorma-autosi

Tarjoa myös

käytetyt moottorit

(myös epäkuntoiset)

www.euro-teli.fi

e

KUORMA- JA

PAKETTIAUTOPURKAMO

t el

i

euro-teli oy


(09) 389 5200

0400-646 200

FAX (09) 389 5201

ur o -

Yli 1000

turvakilpeä

hintoineen.

0400 646 200

Tilaa ilmainen tuotekuvasto!

08-442 131

Katso myös

kauppapaikka!

www.turvakilvet.fi

Kuljetus & Logistiikka 39


miuraad

On ilo palvella ja onnistua!

Varova Oy on palvellut menestyviä vienti- ja

tuonti yrityksiä jo kuudenkymmenen vuoden ajan

– tehokkaasti, joustavasti ja yksilöllisesti.

Tarjoamme käyttöönne maailmanlaajuiset kuljetusja

huolinta palvelut, oikean kaluston ja optimaalisen

nopeuden.

Palvelut: • Maantiekuljetukset • Merikuljetukset

• Lentorahti • Erikoiskuljetukset

• Transito

• Huolinta

Perille kaikkialle maailmassa.

Varmasti ja varovasti.

Varova Oy • PL 18, 00501 Helsinki • puh. (09) 773 961 • sales@varova.fi • www.varova.fi

40 Kuljetus & Logistiikka


Hyundain HND-4 Plug-in hybridikonsepti

Hyundai Motor Company esitteli Soulin

autonäyttelyssä HND-4 Plug-in hybridikonseptin.

Autolle on annettu nimeksi

”BLUE-WILL”. Sen tunnusmerkkinä olevat

yksityiskohtaiset sulavat linjat nostavat

tämän seuraavan sukupolven hybridin

täysin uudelle tasolle.

Auton rakenteissa on käytetty uusia

muovisia ratkaisuja. Ajovalojen kehyksissä

on käytetty kierrätettävistä PET-pulloista

saatua materiaalia, kun taas muissa kohteissa

on käytetty bio-muoveja, kuten sisätilojen

materiaaleissa polylaktidia (PLA).

Lisäksi moottorin kotelo on PA11 –muovia.

HND-4 konseptin voimanlähteenä on

täysin alumiininen 1.6-litrainen GDI-bensiinimoottori

ja 100 Kw sähkömoottori,

joka on Hyundain patentoidun rinnakkaisen

hybriditeknologian sydän. Konseptin

voimansiirrosta huolehtii CVT-vaihteisto.

Hyundai käyttää litium-ioni polymeeri

–akkuja. Akut on sijoitettu kätevästi polttoainesäiliön

kanssa takapenkkien alle, joka

mahdollistaa myös reilun kokoisen tavaratilan.

Hyundai on ensimmäinen autovalmistaja

maailmassa, joka tuo litium-ioni

polymeeri –akut massatuotantoon, kun

Elantra LPI hybridi tulee myyntiin Etelä-

Koreassa ensi heinäkuussa.

AUTOJOUSI KY

PERÄVAUNU KY

VUOLA TRUCKS OY

Kuljetukset ulkomaisilla kuorma-autoilla huimassa kasvussa

– valvonta Suomessa saatava käyntiin

puh. 020 711 8830

www.vuola.fi

Ulkomaisten kuorma-autojen osuus

Suomen tavaraliikenteessä on huimassa

kasvussa. Tähän kabotaasiliikenteeseen

esitetään nyt viikon aikarajaa. Valtioneuvoston

esittämä lainmuutos tulee tarpeeseen,

muttei ole riittävä kuljetusalalle.

Ulkomaisella kuorma-autolla suoritettavien

kuljetusten määrä tulisi rajoittaa enintään

kolmeen viikossa, kuten komissio on

asiaa EU:ssa linjannut.

Ydinasia on kabotaasiliikenteen valvonta

ja sen pikainen käynnistyminen. Muissa

EU-maissa sitä valvotaan tiukemmin kuin

Suomessa, jossa asiaan on suhtauduttu jo

pitkään suvaitsevasti. Esimerkiksi Ruotsissa

suomalainen kuljetusyritys on äskettäin

tuomittu luvattomasta

kabotaasiliikenteestä.

Nyt tulee huolehtia siitä,

että laittoman liikenteen valvontaan

löytyy tehokkaat

välineet. Näitä olisivat mm.

pakollinen kotimaan rahtikirja

ja tiemaksut, joiden avulla

poliisi voisi tehokkaasti valvoa

maahantuloa, Suomessa vietettyä

aikaa sekä suoritettujen

kuljetusten määrää.

- SKAL -

www.vuokra-auto.fi

KUORMA- JA

PAKETTIAUTOJEN

MYYNTI JA VUOKRAUS

Rydöntie 24, 20360 TURKU

0400 440 171, 0400 583 033

(02) 210 5000, fax. (02) 210 5050

www.mattila.com

Kuljetus & Logistiikka 41


Swakopmundin ja Walvis Bayn välisellä rantatiellä

on namibialaisittain poikkeuksellista säpinää.

Taustalla oleville dyyneille voi huristaa

mönkijällä tai kamelillakin.

Teksti ja kuvat: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Namibiassa piisaa

haastetta ammattilaisellekin

Sadekausi muuttaa Namibian kuivasta aavikosta vihreäksi, kukkivaksi maaksi, joka tarjoaa melkoisia

extreme-haasteita myös kuljetusalan ammattilaisille.

Kaksi ja puoli kertaa Suomen laajuinen Namibia Lounais-

Afrikassa on äärimmäisten etäisyyksien maa, jonka kahdesta

miljoonasta asukkaasta valtaosa asuu pohjoisessa

ja pääkaupungissa.

Moni suomalainen on aloittanut Afrikan-valloituksensa juuri

Namibiasta. Suomalaisista koulukirjoista tuttu Martti Rautanen

teki lähetystyötä maan pohjoisosissa jo 1860-luvulla. Martti Ahtisaari

kätilöi 1990 tapahtunutta itsenäistymistä ja rauhanturvaajat

varmistivat rauhan säilymistä.

Namibia on ollut tähän saakka yksi suomalaisen kehitysavun

vastaanottajamaista. Nyt kahdenvälinen kehitysapu loppuu, sillä

maata pidetään afrikkalaisen mittapuun mukaan kehittyneenä ja

menestyvänä maana.

Kaivoksista ja maataloudesta elävä maa on kehittänyt viime

vuosina voimalla matkailua. Tuore strategia on, että maa perustaa

lisää luonnonsuojelualueita ja houkuttelee entistä enemmän

juuri pohjoismaalaisia luontomatkailemaan.

Luonto-, safari- ja metsästysmatkailijat ovatkin tuttu näky

Namibian teillä. Namibian tiestöä pidetään asukasmäärään

nähden poikkeuksellisen hyvänä. Päällystettyjä pääteitä on 5450

kilometriä ja sorateitä 37000 kilometriä.

LUONTO AVAUTUU AUTOMATKAILIJALLE

Namibia on uskomaton luonnon aarreaitta. Sen luonnonpuistoista

voi löytää kaikki Afrikan suurnisäkkäät, ja lintulajejakin on

tavattu yli 500. Elävä fossiili, ikilehti Welwitschia mirabilis kasvaa

maailman vanhimmassa autiomaassa.

Namibia on eurooppalaisenkin silmään siisti maa, jossa saksalainen

vaikutus näkyy monissa kaupungeissa. Vaikka virallinen

kieli onkin englanti, myös saksalla pärjää monissa palvelutilanteissa.

Lisäksi afrikaansin kieli ja eteläafrikkalainen vaikutus

elävät vireinä monilla seuduilla. Paikalliset heimot omine kielineen

ja kulttuureineen tekevät maasta aidosti monikulttuurisen

ja –kielisen.

Matkailijoille suunnitellaan majoituksineen yksilöllisiä matkareittejä,

joita voi huristella vuokra-autolla.

Rovaniemeläinen Pertti Murtovaara on työskennellyt peräti

12 vuotta Afrikan maissa erilaisissa projektitehtävissä ja asunut

Namibiassakin neljä vuotta. Aikanaan ralliautoilua harrastaneelta

konkarilta löytyy selkeitä kokemukseen perustuvia vinkkejä automatkailijalle.

Kansainvälistä ajokorttia ei tarvita, ja liikenne on

vasemmanpuoleista.

42 Kuljetus & Logistiikka


Ja mitäkö tässä tehdään?

Ystävälliset paikalliset kyläläiset työntävät

autoa vauhdilla jokeen...

”Vasemmanpuoleinen ajo voi tuntua

aluksi vaikealta ja siihen on keskityttävä,

mutta sen oppii varmasti. Liikenneympyröissä

ja risteyksissä kannattaa olla tarkkana

ja hiljentää jo ajoissa vauhtia, vaikkei

Namibiassa missään ole paljoa liikennettä.

Varsinkin jos ajelee yksin, voi tulla ajatuskatko,

vaikka ratti onkin oikealla puolella.

Eikä väsyneenä kannata lähteä rattiin.”

Pääkaupungista pohjoiseen ajeltaessa

tien molemmin puolin tuntuu olevan loppumattomiin

jättiläismäisten karja- ja

riistatilojen aitoja. Tiet ovat paikoitellen

poikkeuksellisen suoria.

”Edessä voi olla 120 kilometriäkin

suoraa asfalttitietä, välimatkat ovat tolkuttoman

suuria, eikä vuokra-autoissa ole

vakionopeuden säätimiä. Vauhtisokeus voi

yllättää.”

Pitkään ei tarvitse teitä pitkin körötellä

kun huomaa, että namibialaiset rakastavat

Toyotan Double Cap –malleja.

”Ne ovat tosi kestäviä niissä oloissa ja

käteviä, kun avolavallekin saa ihmisiä istumaan.

Kaikilla farmeilla on käytössä maastureita,

ja rekkaliikenteessä näkee eniten

Scandiaa ja Mania.”

SADEKAUSI TUO MENOON EXTREMEÄ

Namibiassa meikäläinen kesä on talvikautta

ja talvi kesäkautta. Sadekausi

ajoittuu alkuvuoteen, ja sen pitäisi loppua

maaliskuun alkuun mennessä. Silloin maa

on vihreimmillään.

Tänä vuonna joulukuussa alkaneet jatkuivat

vielä paikoitellen maaliskuussakin

ja olivat tehneet melkoista jälkeä sorateistä.

Muutamia päiviä voimalla virranneet

vesimassat olivat puhkoneet uusia

reittejä hiekka- ja soramaastoon. Autoilija

joutuikin ajelemaan valtaisilta lammikoilta

toisille.

”Vuokralle kannattaa pyrkiä ottamaan

nelivetoauto. Tämä sääntö pätee, jos aikoo

liikkua farmiteillä mihin aikaan vuodesta

tahansa. Kuivalla kaudella hienoa hiekkaa

voi olla tiellä 40 senttiä. Pitää siis opetella

ajamaan hiekalla. Kannattaa myös

vähentää rengaspainetta ja ottaa pumppu

mukaan sitä varten.”

Ennätyssateet toivat matkaan extremekokemuksia,

kun arviolta 40 kilometrin

matka majapaikkaan venyi 14 tunnin mittaiseksi.

Osa hiekkateistä oli muuttunut

niin leveiksi hiekkapohjaisiksi joiksi, ettei

niistä ollut mitään asiaa ajella läpi. Reittien

muuttamisen jälkeenkin ryhmä jäi kolme

kertaa keskellä yötä kunnolla kiinni jokien

pohjamutiin ja –hiekkoihin. Tuuria löytyi,

sillä aina tuli apuun paikallisia.

”Koskaan ennen en ole ollut auton

kanssa tuolla tavalla kiinni, ettei olisi ajamalla

päässyt eteenpäin. Illalla ja yöllä

hätiin tulleet paikalliset kaverit olivat

tehokkaita, tosi ystävällisiä ja asiantuntevia.

Sitä pitää korostaa, että Namibiassa

ihmiset ovat äärimmäisen ystävällisiä.”

Matkailija hankkii muutamalla eurolla

paikallisen matkapuhelinliittymän ja siihen

puheaikaa. Jo parilla eurolla puhuu pitkään

ja lähettää kotimaahan tekstiviestejä. Lisäaikaa

myydään kadulla ja kaupoissa. On

kuitenkin muistettava, että GSM-verkko


VAHVAT

ILMARENKAAT

TRUKKIKÄYTTÖÖN

Maxxis-ilmarenkaat

on suunniteltu ja valmistettu tavoitteena

hyvä kantavuus, turvallisuus ja

vakaat ajo-ominaisuudet.

Massiivinen, pitävä

kulutuspinta sekä

renkaan erittäin

vahvat sivut

takaavat pitkän

käyttöiän,

varman ajon

ja noston.

Jusslansuora 7, 04360 TUUSULA

Puh. (09) 77 44 950

info@ultralink. fi

WWW.ULTRALINK.FI

ALAN UUTISET MYÖS VERKOSSA

www.kuljetusjalogistiikka.com

Kuljetus & Logistiikka 43


Sossusvlei on kuuluisa korkeista hiekkadyyneistään,

joilta saa tunnelmakuvia varhain aamulla.

Viimeiset viisi kilometriä sujuu ammattikuljettajan matkassa,

jollei ole liikkeellä nelivedolla.

ei ole ulottuvilla laajan maan joka kolkassa. Varsinkin luontokohteelta

toisella matkaava saattaa olla päiviäkin ilman kuuluvuusaluetta.

”Puheaika on edullista, ja vuokra-autoyrityksillä on omat 24

tunnin päivystysnumeronsa. Joka paikassa ei kuitenkaan ole

kenttää soitella, joten siihen ei voi tuudittautua. Emmekä edes

testanneet, kuinka kauan olisikaan kestänyt saada apua vuokraautofirman

päivystyksen kautta. Varminta on yrittää soitella majapaikoista

apua.”

”Kannattaa myös varautua vaihtamaan reittejä ja kiertämään

jokia sadekaudella. Kartat ovat hyviä, mutta olen joskus huomannut,

että niille on merkitty teitä, joita ei enää ole olemassa. Nyt

mukanani oli GPS-laite, johon ostin kartan Etelä-Afrikasta. Kartan

hankinta maksoi vain kymmenisen euroa ja helpotti kovasti reittien

suunnittelua ja matkojen arviointia. Täytyy muistaa myös ottaa

GPS-laitetta varten pattereita ja adapteri.”

PALVELUT PELAAVAT

Namibia vaikuttaa turvalliselta maalta, jossa sinnikkäitä kerjäläisiä

ja kaupustelijoita ei tarvitse hätistellä samaan

tyyliin kuin Afrikan maissa yleensä. Tavallisimpia

ovat nimikkopähkinöiden

myyjät, jotka aloittavat

kaupanhieronnan esittelemällä

itsensä.

FAKTAA

Maaliskuun alussa ajettu reitti:

Pääkaupunki Windhoek - Erindin

luonnonsuojelualue - Tsumebin

kaivoskaupunki ja Otjikoto-järvi

- Etoshan luonnonpuisto – Branberg –

Swakopmund/Walvis Bay – Sossusvlei

– Windhoek. Reitin varrelle osui luonnonsuojelualueiden

lisäksi maailman

vanhinta aavikkoa, Luurankorannikkoa,

erikoisia vuori- ja kalliomaisemia,

merenrannikkoa, kaupunkimaisia

kohteita ja pieniä kyliä.

Reitin suunnitteli: Kon-Tiki Tours.

”Mielestäni kymmenessä

vuodessa turvallisuus

ei ole muuttunut.

Autoja on edelleen harvassa,

joten ihmiset kiinnittävät

niihin huomiota.

Tavallisella järkeilyllä

pärjää. Namibiassa ei

ole syytä olla huolettomampi

kuin muuallakaan,

mutta ei ole

mitään syytä myöskään

sairaalloiseen varovaisuuteen.”

Automatkailijaa myös palvellaan. Bensa-asemilla tankataan ja

pestään ikkunat.

”Afrikassa kannattaa yleensäkin tarkistaa, että bensamittari on

nollilla ennen kuin tankkaus aloitetaan. Luottokortilla ei bensaasemilla

voi maksaa, vaan kaiken on oltava käteisenä. Ikkunanpesusta

kannattaa maksa kaksi paikallista dollaria niin saa kauniin

hymyn. Jos ikkunan pesuvesi näyttää kovin likaiselta, voi näyttää,

ettei ikkunoita pestä.”

Bensa-asemat on merkitty karttoihin. Harvaan asutun Suomen

asukkaan on vaikea ymmärtää, että Namibia se vasta harvaan

asuttu maa onkin. Esimerkiksi kartalla kaupungilta näyttävä Solitaire

on alkujaan ollut farmi ja nykyään menestyvä bensa-asema,

jolta löytyy myös majoitusta ja ravintolapalveluja.

”Nyrkkisääntö onkin, että tankkaa aina, kun hollille tulee

bensa-asema. Vaikka tankki olisi puolillaan.”

Auton voi jättää kaupungeissa turvallisesti parkkipoikien huomaan.

”Heidät tunnistaa yleensä keltaisesta tai violetista liivistä, jossa

voi olla henkilötagi ja numeroita. Heille on turvallista jättää auto ja

siitä veloitetaan yleensä yksi paikallinen dollari tunnilta.”

VARUSTAUDU REISSUUN

Autonvuokraus hoituu joko suoraan tai matkatoimiston kautta

ennakkoon.

”Luovutus lentokentällä oli nopea ja maksoin siitä 1000 Namibian

dollarin (85 euron) pantin. Takaisin luovutettaessa auto

tarkastetaan, ja pantti palautetaan pankkitilille. Ryhmämme käytössä

ollut auto ei ollut neliveto ja ajelimme varsin huonokuntoisia

hiekkateitä pitkin. Jouduin tekemään onnettomuusraportin, kun

auton pohjassa olevasta muovisesta pohjapanssarin suojalevystä

oli tippunut pala pois. Se ei toisaalta ollut ihme, sillä autoa vedettiin

pitkin hiekkaa monta kertaa.”

Luonto- ja safarimatkailijan kannattaa varustaa vuokra-autoaan

vähän lisää, että haastavista olosuhteista selviää helpommin.

Pientä suolaista purtavaa ja juomista on syytä olla mukana koko

ajan.

”Ensimmäiseltä huoltoasemalta kannattaa ostaa mukaan kylmälaukku.

Siihen voi ostaa jäitä isossa pussissa kaikista kaupoista

ja huoltoasemilta. Mukaan kannattaa hankkia myös vetoköysi ja

autossa olisi hyvä olla vetokoukku. Tarkista myös, että tunkki on

44 Kuljetus & Logistiikka


ALAN

UUTISET &

AMMATTILAISET

myös verkossa

Menovesi on edullista, tällä mittarilla 7,17 paikallista dollaria eli alle 60 senttiä litra.

www.kuljetusjalogistiikka.com

mukana ja autosta löytyy jalkapumppu rengaspaineiden

vähentämiseksi. Suositeltavaa

olisi ottaa sadekaudella mukaan myös alumiiniset

ajoreilit ja lapio.”

Normaalikeleillä Namibiassa voi laskea

pystyvänsä ajamaan 80 kilometriä tunnissa.

Kannattaa kuitenkin tehdä väljiä aikatauluja,

että voi pysähtyä valokuvaamaan ja ihmettelemään

huikaisevia näkymiä, kalliomuodostelmia,

erikoisia eläimiä ja lintuja.

”Sadekaudella hiekkateillä nopeus voi

olla 40 kilometriä tunnissa ja vesiuomia voi

tulla vastaan muutaman kymmenen metrin

välein.”

Luonnonpuistot suljetaan autoliikenteeltä

seitsemän aikoihin illalla, joten siihen

mennessä pitää etsiytyä majapaikkaan.

Automatkailijankaan ei kannata laskea ajavansa

yöllä.

”Päivälläkin on varottava kuduja eli suuria

hirvieläimiä ja pahkasikoja. Yöllä ei kannata

missään tapauksessa ajaa. Me näimme

yöllä teillä korvakoiria ja lintuja.”

PÄÄKOHTEET:

Namibiassa odotetaan, että autoilijat

käyttävät ajovaloja epäsuotuisissa olosuhteissa.

Poliisit päivystävät sumuisella ja

sateisella säällä ja muistuttelevat ystävällisesti

valojen käytöstä. Turvavöitä pitää käyttää

kaikkien matkustajien kaikkina aikoina.

Matkaa varten kannattaa hankkia tietoa

etukäteen. Nyrkkisääntö on, että kaupungeissa

on helppoa ja selkeää liikkua,

maaseudulle mentäessä on varauduttava

mahtaviin luonnonvoimiin.

Eikä kaikkea löydy opaskirjoista, vaikka

kuinka etsisi.

”Teillä näkee kylttejä, joissa lukee robot

ahead. Se tarkoittaa, että edessä ovat liikennevalot.

Samoin neuvotaan, että käänny

seuraavasta robotista eli liikennevaloista.”

Pertti Murtovaara muistuttaa myös kulttuurieroista.

”Koskaan ei saa kysyä, että viekö tämä

tie sinne. Silloin vastaus on aina yes. Pitää

kysyä, että mikä tie vie sinne tai minne tämä

tie vie.” ■

KOTIMAISET

NOSTOLAITTEET

• Trukkeihin • Kuormaajiin • Traktoreihin

Lavanostin

Henkilönostokori

Tynnyrin

käsittelylaitteet

Valmistus ja myynti:

Jatkohaarukat

• Asetinlaitteet

• Trukkihaarukat

• Nostopuomit

Puh. (02) 4862 102

Fax. (02) 4862 615

www.arvihelin.fi

- Etosha, yksi Afrikan suurimmista luonnonpuistoista, jonka keskellä on valtava

Etosha Pan eli suuren osan vuodesta kuivana oleva järvialue. Etoshassa elää 114

nisäkäslajia ja 340 lintulajia. Se on myös noin 300 leijonan koti.

- Erindi on vajaa vuosi sitten entisen karjatilan maille avattu uusi villieläinten suojelualue.

Valtavalle 70000 hehtaarin alueelle tehdään aamu- ja iltapäiväsafareja,

joilla voi tutustua alueen kasveihin ja eläimiin. Erikoisuutena Erindissä sopeutetaan

takaisin luontoon äärimmäisen harvinaisia villikoiria ja mustia sarvikuonoja.

- Sossusvlein dyynialue, jolla korkeimmat dyynit ovat useita satoja metrejä korkeita.

Etenkin aamuisin dyyneiltä saa upeita kuvia.

- Swakopmund, saksalaistyylinen rannikkokaupunki, jota paikalliset pitävät rantalomakohteenaan.

Siellä voi tutustua akvaariossa paikallisiin kalalajeihin ja käärmetalossa

paikallisiin matelijoihin. Lähistön dyyneille pääsee myös mönkijällä tai

kamelilla. Naapurikaupungissa Walvis Bayssä voi käydä hylje- ja delfiiniretkellä

merellä.

Huom! Namibiasta löytyy englanniksi hyvin tietoa Internetistä ja paikallisten sanomalehtien

verkkosivustoilta näkee ajankohtaisia puheenaiheita.

AKKUKELLARI OY AB

WWW.AKKUKELLARI.COM

Kuljetus & Logistiikka 45


Automaatisesti lyhyet ja

pitkät matkat kartalle

Trackstick pieni ja henkilökohtainen gps-paikannin,

joka kirjaa kuljetun matkan tämän muistitikun

kokoisen laitteen omaan muistiin.

Laitteen voi halutessaan kytkeä tietokoneen usb-porttiin,

jolloin kuljetun reitin saa halutessaan siirrettyä vaikkapa

suoraan Google Earth-karttaohjelmaan.

www.trackstick.com

Korvanappikamera tallentaa

erikoisjoukkojen työtä

Hartwallilta kätevä pakkausinnovaatio

MINIPACK

Englannin poliisin käyttämä taktinen kamera tallentaa

erikoistilanteet myöhempää tarkastelua varten.

Korvaan kiinnittyvä kamera on pienikokoinen ja kohtalaisen

huomaamaton poliisin muun varustuksen seassa.

Vaikka kamera onkin alunperin kehitetty poliisien ja

erikoisjoukkojen työtä varten, sopii se hyvin myös tallentamaan

vapaa-ajan aktiviteetteja kuten maastopyöräilyä,

hiihtoa ja surffausta. Kamerassa on myös sisäänrakennettu

mikrofoni äänien tallentamista varten, ja kameran

kuva-alue on 80 astetta leveä. wautsi.com

Hartwall tuo markkinoille täysin uuden näppärän monipakkauksen,

6 x 0,33 litran kierrätysmuovipullon minipackin. Käytännöllinen ja

helppo pakkaus on loistoratkaisu moneen tilanteeseen -pakkauksesta

riittää oma pullo jokaiselle vaikkapa automatkalla, mökkiaskareiden

lomassa, lasten synttärikutsuilla tai pihatalkoissa.

Väisty

Dom Perignon,

täältä tulee oikea

ökyskumppa

Normaalisti Dom Perignonia on totuttu

pitämään samppanjoiden aatelina ja

vain paksua lompakkoa kantavat pääsevät

sitä siemailemaan.

No, nyt on ökyilläkin nieleksimistä,

sillä Domppa kyllä kalpenee

tämän teoksen rinnalla.

Italialaisen Diademan

kuohuviini on jo aiemminkin

maistunut hyvin toimeen

tuleville, mutta talon

viimeisimmän tuotteen

avulla voi kupliva ja kostea

elämäntapa saada vielä

vähän lisää ekslusiivisuutta

ja luksusta.

46 Kuljetus & Logistiikka

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!