11.07.2022 Views

Kuljetus & Logistiikka 6 / 2008

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kaupunki jossa bisneksen

pyörät pyörivät nopeammin

Turun lentoaseman ympärille, E18-kehätien ja rautateiden

runkoverkon varrelle sekä Turun ja Naantalin satamien

läheisyyteen on nousemassa ainutlaatuinen businessalue.

LogiCity on tarkoitettu kaikille yrityksille, jotka hakevat lisäarvoa

toimitusketjujen tehokkaammasta hallinnasta. Tervetulleita

ovat niin tuotanto- kuin logistiikan palveluyrityksetkin.

Yli miljoonan kerrosneliömetrin LogiCityyn

ovat Suomen toimintojaan jo ehtineet keskittämään

kaksi maailmanlaajuisesti operoivaa

pikarahtiyritystä.

Käännä sinäkin keula kohti logistista

tehokkuutta – kysy lisätietoja Pilot Turku

Oy:stä, puh. (02) 281 3560 tai katso lisää

www.pilotturku.com.


VDO Downloadkey Portable Set

Kannettava kortinlukija ja tiedonsiirtoavain samassa paketissa

Tuotenumero: A2C59511850

Mobile Card Reader

– Suora lataus ilman yrityskortteja

Kannettavan Mobile Card Reader -kortinlukijan

ja tiedonsiirtoavain Downloadkeyn uusimman

II-version yhdistelmällä kuljettajatietojen lataaminen

on helppoa missä tahansa. VDO Downloadkey

Portable Set vapauttaa käyttäjänsä

yhteydestä digipiirturiin: viranomaisvaatimusten

mukaisen tietojen luvun voi nyt suorittaa

vaikkapa taukotuvassa siinä kuin tien päälläkin.

Settiin kuuluvien lukijan ja tiedonsiirtoavaimen

lisäksi käsillä tarvitsee olla vain kuljettajakortti.

Mobile Card Reader suorittaa kortin tietojen

luvun ja Downloadkey II toimii tiedot tallentavana

muistiyksikkönä. Tietojen siirto käynnistyy

automaattisesti, kun sekä kuljettajakortti että

Downloadkey II on liitetty lukijaan. Mobile Card

Reader on aina käyttövalmis, sillä verkkovirran

lisäksi se toimii myös AAA-paristoilla (sekä

muuntaja että paristot mukana).

Downloadkey II

– Kapasitettia ja yhteensopivuutta

VDO Downloadkey Portable Setin muistiyksikkönä

toimiva Downloadkey II on uusin versio

VDO:n suositusta tiedonsiirtoavaimesta. Sen

avulla arkistointivelvoitteen täyttäminen ei voisi

olla helpompaa: avaimessa on liitäntä sekä digitaaliseen

piirturiin että tietokoneeseen (USB

2.0). LED-merkkivalot kuittaavat onnistuneen

tiedonkulun sekä tietoja piirturista avaimelle että

avaimelta edelleen tietokoneelle siirrettäessä.

Downloadkey II ei tarvitse omaa virtalähdettä tai

paristoja sen enempää toimintaansa kuin tietojen

tallennukseenkaan. Se toimii myös tavallisena

256 Mb muistitikkuna ja on yhteensopiva kaikkien

digitaalisten ajopiirturien ja USB-liitännällä

varustettujen tietokoneiden kanssa. Kevyen ja

pienikokoisen laitteen kapasiteetti riittää noin

1000 tietojen lataukseen neljännesvuosittain.

K

Oy Kaha Ab • Ansatie 2, PL 117, 01511 Vantaa

Puhelinmyynti: (09) 615 68300 • Fax (09) 615 68301 • dtco@kaha.fi

Lisätiedot ja jälleenmyyjät: www.kaha.fi

Ruostumattomat

Karjapuskurit ja Lisävalotelineet

• valotelineet

• kylkiputket

• lavakaaret

• karjaraudat

RST-STEEL OY • NIVALA • Puh. 0400-890 813

www.rst-steel.fi


&L 6/2008

Nurminen Logistics

paalupaikalla

Vuosaaressa 4

Luotsaus

on turvallisuustehtävä

10

Yritysten hinnoitteluosaamisessa

parantamisen

varaa 14

Osakekurssien

nousun

odotusta 18

Tampereen

vuoden

yrittäjä 26

Omatoimioppia

kaikella

iällä 30

Esittelyssä

Navigon 7210 36

Hannu Jortikka,

kiekkokaukalosta

kommentaattoriksi 42

Afrikan kaksi timanttia:

Botswana &

Namibia 45

Suussa sulavat ja

sydämessä palavat

Hyvän Joulun toivotukset

Yhteistyökumppaneille

ja lukijoillemme!

Onnea ja menestystä

Uudelle-vuodelle 2009!

Toivottaa Toimitus

Kuljetus & Logistiikka

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Puh. +358 2 2444 110. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Saarinen, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

JAKELU Itella Oyj

ISSN 1458-086

Kuljetus&Logistiikka 3


Älykäs tietojärjestelmä hallitsee laajan kokonaisuuden

Nurminen Logistics

PAALUPAIKALLA

VUOSAARESSA

Itämeren uusimman sataman valot syttyivät Helsingin Vuosaaressa

marraskuun lopulla. Kuljetus- ja logistiikka-alan ammattilaisille uuden

sataman avaaminen oli odotuksia nostattava hetki.

Yhdelle alueen suurimmalle toimijalle Nurminen Logistics Oyj:lle

Vuosaari tuo uusia mahdollisuuksia palvella asiakaskuntaa

monipuolisen logistiikkatavaratalon avulla.

Massiiviset tavaravirrat ja laaja alue edellyttävät myös kokonaisuuden

hallitsevaa tietojärjestelmää, jonka toimittajaksi Nurminen

valitsi kotimaisen Done Logistics Oy:n.

4 Kuljetus & Logistiikka


Nurminen Logisticsin monipuolinen

logistiikkakeskus tarjoaa

tavarankäsittelyä, varastointia,

huolintaa sekä rautatiekuljetuksia.

– Ainoana sataman logistiikkaalueen

toimijana käytössämme on

oma pistoraide ja tämä mahdollisuus

on otettu mielenkiinnolla vastaan asiakaskunnassamme,

kertoo Nurminen

Logisticsin Vuosaari-projektin johtaja

Petri Lindfors.

Nurmisen läsnäolo Suomen tärkeimmässä

tuonti- ja vientisatamassa on

luonnollista. Jo vuosia sitten yhtiö päätti

haluavansa Vuosaareen, jos satama

alueelle rakennetaan. Satamatoimintoja

Nurmisella on Vuosaaren lisäksi

Kotkassa ja Haminassa.

– Toiminnan aloitusta on odotettu

innolla, sillä sijaintimme on erinomainen

sataman ytimessä keskellä tavaravirtaa

ja hyviä liikenneyhteyksiä, Lindfors

sanoo.

Monipuolisuus on ollut Nurmisen

johtotähti logistiikkakeskuksen suunnittelussa.

Terminaalitilat joustavat asiakkaiden

tarpeiden mukaan tarjoten

myös monia erikoispalveluita.

– Voimme käsitellä kaikkea pienistä

paketeista erittäin suuriin yksiköihin,

Lindfors sanoo. Alueen ainoana toimijana

käytössä on jopa 80 tonnia nostava

kattonosturi. Omia junanvaunuja Nurmisella

on käytössä noin 1 000.

KUMPPANINA DONE LOGISTICS

Nurminen on panostanut voimakkaasti

innovatiiviseen informaatioteknologiaan,

joka on integroitu myös viranomaisten

ja muiden toimijoiden järjestelmiin.

Done Logistics Oy:n toimittamalla Fida-

Ware-tietojärjestelmällä on keskeinen

rooli Nurmisen logistiikkakeskuksen

toiminnassa ja asiakaskohtaisesti räätälöityjen

logististen palvelukokonaisuuksien

tarjoamisessa.

Terminaalitilaa on 34 000 neliötä sekä

laajat piha-alueet, joten kokonaisuuden

hallintaan tarvitaan huippuunsa viritetty

ohjelmisto.

– Keskuksemme saattaa jatkossa

toimia ympäri vuorokauden. Tästäkin

syystä järjestelmäohjauksella on suuri

merkitys, eri työvuoroissa työskentelevä

henkilöstömme ei voi toimia muistilappujen

varassa, Petri Lindfors korostaa.

Done Logistics Oy:n toimitusjohtajan

Juha Mikkolan mukaan yrityksen

tarpeita vastaava järjestelmä on keino

erottua kilpailijoista.

– Järjestelmähankinnalla saadaan

kilpailuetua oman toimialan sisällä. Kun

ohjelmistot ovat asiakkaan tarpeiden

mukaisia, ovat myös niiden takaisinmaksuajat

lyhyitä.

Pörssiyhtiö Done Solutions Oyj:hin

kuuluvalle, teollisuuden prosessien

kehittämiseen ja sisälogistiikan järjestelmäratkaisuihin

erikoistuneelle Done

Logisticsille Nurmisen hanke on merkittävin

toimitus varastointi- ja logistiikka-alalla.

Nurmisen verratessa ohjelmistotoimittajia

Done Logisticsin ratkaisu osoittautui

muita tarjoajia sopivammaksi.

– Vuosaari on logistiikka-alan näkyvin

paikka ja hyvä mahdollisuus näyttää

osaamisemme, Mikkola sanoo.

TEHOKKUUTTA TILAN JA

TAVARAVIRTOJEN HALLINNALLE

Done Logisticsin ohjelmistoyksikköä

johtava Ari Suominen korostaa Fida-

Ware-ohjelmiston moduulirakenteisuuden

mahdollistavan investoinnin pitkän

elinkaaren. Järjestelmää on helppo

modifioida muuttuvan toimintaympäristön

haasteita vastaavaksi. Siinä

yhdistyvät myös valmisohjelmistojen

ja räätälöidyn ratkaisun edut. – Järjestelmän

on tuettava yrityksen prosessia.

Täydellisen räätälöinnin sijaan

pystymme hyödyntämään ratkaisun

pohjana valmista ohjelmistoa ja siten

säästämään kustannuksia. Olemassa

oleva koodi on myös valmiiksi testattu,

jolloin järjestelmän käyttöönotto on

nopeampaa.

Uuden toimintamallin kehittäminen

ja järjestelmän rakentaminen oli haasteena

mittava. Samalla se kuitenkin

antoi mahdollisuuden kyseenalaistaa

vanhat toimintamallit ja luoda uutta.

Lopputuloksena syntyi räätälöity tietojärjestelmäratkaisu

tarkoin harkittujen

logistiikkapalveluiden ympärille. – Projektin

kireästä aikataulusta ja korkeasta

vaatimustasosta huolimatta tarkalla

projektihallinnalla ja systemaattisella

suunnittelulla asetetut vaatimukset

saavutettiin ajallisesti ja taloudellisesti,

kertoo Nurminen Logistics Oyj:n projektipäällikkö

Tuomo Ryynänen.

Järjestelmä on Nurminen Logisticsilla

tärkeässä roolissa, kun logistiikkatoimintoja

halutaan kehittää yhä

tehokkaammiksi. Saapuvaan tavaraan

tuotetaan viivakoodi ja käytössä ovat

trukki-PC:t ja langaton verkko.

– Haemme tehokkuutta logistiikkaketjun

eri toimintojen, kuten tuotteen

tunnistettavuuden ja jäljitettävyyden

kautta. Tulevaisuudessa kehitämme

järjestelmää niin, että asiakaskunta

saa tietoa toiminnastamme extranetin

avulla, sanoo Petri Lindfors.

Nurmisen lähes 100 työntekijän

logistiikkatavaratalossa on valmistauduttu

käsittelemään suuria määriä

tavaraa päivittäin. – Satama mahdollistaa

suuren tavaravirran, Petri Lindfors

toteaa. Tulevaisuudessa Nurmisen ja

Done Logisticsin tavoitteena on laajentaa

tietojärjestelmää myös muihin Nurmisen

yksiköihin. ■

Teollisuuden prosessien

kehittämiseen ja sisälogistiikan

järjestelmäratkaisuihin

erikoistuneelle Done Logisticsille

uusi järjestelmätoimitus

on merkittävä laajentuminen

terminaalilogistiikan suuntaan.

Moduulirakenteinen FidaWareohjelmisto

on helppo modifioida

muuttuvan toimintaympäristön

haasteita vastaavaksi.

Kuljetus & Logistiikka 5


• Merenkulku

• Laivanrakennus

• Ympäristö

• Kalastus

• Veneily

• Mainostoimistot

• Matkailu

• Termiapu

LÄHDE KANSSAMME MERELLISELLE POLULLE!

Me tunnemme meritermistön – maalla & merellä.

Useiden vuosikymmenten kokemus merialoilla auttaa

meitä purjehtimaan kaikilla maailman seitsemällä merellä.

Terminologian tuntemuksemme sekä tämän päivän

että entisaikojen teknologioissa ei jätä asiakastamme

merihätään.

Myötäisiä tuulia käännösyhteistyöhön, toivottaa

Käännöspolku Oy.

Astu polulle, tutustu meihin!

KÄÄNNÖSPOLKU OY

Puutarhakatu 49, 3.krs, 20100 TURKU Finland,

tel. +358 2 880 4075, fax +358 2 880 4079

info@kaannospolku.fi, www.kaannospolku.fi


Kokkolan satamassa

vaunut tyhjenevät kaatamalla

Kokkolan satama on ottanut käyttöön ensimmäisenä satamana Suomessa vaunujen

kaatolaitteen. Pääasiassa venäläisen transitoliikenteen tarpeisiin hankittu kaatolaite

kaksinkertaistaa vaunujen käsittelykapasiteetin ja mahdollistaa irtotavaran

rautatiekuljetusten lisäämisen Kokkolan sataman kautta.

Uuden järjestelmän avulla satama

kykenee käsittelemään jopa 360

junavaunua vuorokaudessa. Vuositasolla

Kokkolan sataman junavaunujen

käsittelykapasiteetti kasvaa kuuteen miljoonaan

tonniin.

Kaatolaitteella irtotavarakuormassa

oleva vaunu saadaan tyhjennettyä nopeasti

ja siististi katetussa tilassa. Laitteen

avulla saadaan tunnissa tyhjennettyä

15–20 vaunua. Parhaimmillaan uusi laite

leikkaa vaunujen viipymästä yhden vuorokauden.

Aiemmin venäläiset, korkealaitaiset,

avorakenteiset VOK-vaunut tyhjennettiin

luukkujen kautta. Tunnissa saatiin tyhjennettyä

vain kahdeksan vaunua. Vanha

purkumenetelmä aiheutti myös pöly- ja

meluhaittoja.

Vanhan menetelmän ongelma oli myös

sen kovakouraisuus. Vaunut rikkoontuivat

usein, mikä pidensi vaunujen kiertoaikoja

ja kärjisti muutenkin Venäjällä vaivaavaa

vaunupulaa.

Kaatolaite mahdollistaa uusien tuotteiden

kuljettamisen Kokkolan kautta. Sen

avulla voidaan purkaa esimerkiksi rautaa,

hiiltä ja kalkkikiveä.

Viime vuonna VR Cargo kuljetti Kokkolan

satamaan noin kaksi miljoonaa tonnia

tavaraa, josta pääosa transitona kulkevaa

rautapellettiä ja rikastetta. Lisäksi VR kuljettaa

satamaan rikastetta Siilinjärveltä ja

Pyhäkummusta.

Tänä vuonna kuljetusmäärä noussee

kolmeen miljoonaan tonniin, ja ensi

vuonna määrän ennustetaan nousevan

neljään miljoonaan tonniin. Mahdollisia

uusia kuljetettavia tuotteita voivat olla esimerkiksi

rikki, hiili ja muut rikasteet.

Vaikka Kokkolan sataman kaatolaite

on hankittu pääosin venäläisiä kuljetuksia

silmällä pitäen, voidaan sitä tarvittaessa

hyödyntää tarvittaessa myös suomalaisiin

kuljetuksiin. ■

Kuljetus & Logistiikka 7


Uusi tuotevarasto

Raahen satamaan

Ajo- ja

lepoaikojen

joustoilla

lisää työhyvinvointia

Raahen Lapaluodon satamanosaan on

valmistunut uusi tuotevarasto, jota tullaan

käyttämään Ruukin nauhalevytuotteiden

lähetyshallina. Varasto liittyy Ruukin

uuden arkkileikkauslinjan käyttöönottoon

ja tulevaan toimintaan.

Nyt valmistunut tuotevarasto on pintaalaltaan

suurin Raahen Lapaluodon

satama-alueelle koskaan rakennetuista

varastoista. Sen pituus on 102 metriä ja

leveys 58 metriä. Pinta-alaa sillä on lähes

6 000 neliömetriä. Varaston toimittaja on

Best-Hall Oy Kälviältä, ja tuotevarasto on

suurin yhtiön tänä vuonna tilaajille toimittamista

varastorakennuksista.

Lapaluodon satamanosaan on tänä

vuonna rakennettu kaksi erillistä varastoa,

joista ensimmäinen, viime keväänä

valmistunut 3 600 neliömetrin sahatavara-

ja monikäyttövarasto, on vuokrattu

satamaoperaattorille (Ruukki logistics).

Vastavalmistunut tuotevarasto on vuokrattu

Rautaruukki Oyj:lle. Näiden kahden

varaston yhteenlaskettu pinta-ala on lähes

yksi hehtaari.

Nyt loppuun saatetun varastohankkeen

kokonaiskustannukset, pohja- ja maanvaihtotöineen,

asfaltoineineen, alueen

kuivatusjärjestelmineen, liikennejärjestelyineen

sekä aluevalaistuksineen, olivat

yhteensä 1,65 miljoonaa euroa.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

sekä Autoliikenteen Työnantajaliitto ry

(ALT) esittävät EU:n raskaan liikenteen

ajo- ja lepoaika-asetukseen joustoja,

jotta ammattikuljettajat voisivat viettää

nykyistä enemmän aikaa kotona ja perheensä

parissa. SKAL:n edustajat luovuttivat

tänään EU:n liikennekomissaari

Antonio Tajanille Strasbourgissa asetuksen

muutosesityksen.

Esityksellä tavoitellaan maltillista lisäystä

nykyisiin ajoaikoihin sekä vuorokautisen

lepoajan joustavampaa rytmitystä.

Esityksellä ei kuitenkaan kajota nykyisiin

viikoittaisiin enimmäisajoaikoihin tai

vähimmäislepoon. Uusi rytmitys vähentäisi

merkittävästi yöpymistä tien päällä.

Esitys pohjautuu laajaan tutkimukseen

ammattikuljettajien keskuudessa. Sen

mukaan kolmannes suomalaiskuljettajista

yöpyy matkan varrella 2-3 kertaa

viikossa ja lisäksi neljännes yli kolme

yötä viikossa. Tutkimukseen vastanneista

kuljettajista 70 prosenttia uskookin, että

esitetyillä joustoilla olisi oleellinen vaikutus

heidän työhyvinvointiinsa sekä sosiaaliseen

elämänlaatuun.

Esitykselle haetaan laajaa kansainvälistä

tukea niin kuljetusalan työnantajakuin

työntekijätahoilta.

Porin sataman uusi kemikaalilaituri vihittiin käyttöön

Uusi suurikapasiteettinen kemikaalilaituri

vihittiin Porin sataman Tahkoluodossa käyttöön

lokakuun lopulla. Uuden 10 metriä

syvän laiturin ansiosta palavat ja palamattomat

nesteet voidaan erotella toisistaan. Näin

ollen eri kemikaalien ja öljytuotteiden käsittely

on tehokkaampaa ja turvallisempaa.

Edelliseen vuoteen verrattuna Porin sataman

nestemäinen irtotavaraliikenne on

vuonna 2008 kasvanut 14 prosenttia (vuonna

2007 irtotavaraliikenne oli yht. 4,8 M tonnia).

Uuden laiturin ansiosta sataman liikennettä

voidaan nostaa yli 1 M tonnia.

Crystal Diamond oli ensimmäinen

Porin sataman uudessa

kemikaalilaiturissa purettu alus.

8 Kuljetus & Logistiikka


Logistiikka - Kuljetus

-näyttely 6. - 9.5.2009

kerää logistiikan ja kuljetusten ammattilaiset

Helsingin Messukeskukseen

Jo 18. kerran järjestettävä näyttely on alansa suurin ja kattavin

tapahtuma Suomessa ja lähialueilla. Näyttelyssä esillä olevat viimeisimmät

palvelu- ja tuoteuutuudet vastaavat energiatehokkuuden,

turvallisuuden, tietotekniikan ja asiakaspalvelun haasteisiin.

Merenkulkulaitokselle uusi johtokunta

Valtioneuvosto asetti Merenkulkulaitokselle uuden johtokunnan

vuoden 2009 kestäväksi toimikaudeksi.

Merenkulkulaitoksen johtokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin

pääjohtaja Rauni Hagman Viestintävirastosta ja varapuheenjohtajaksi

hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Johtokunnan jäsenet ovat Turun kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen,

asiakaspalvelujohtaja Leena Jansson Schenker Cargo Oy:stä,

diplomi-insinööri Veli-Matti Ropponen, varatuomari Finn Berg Oy

Rettig Ab:stä sekä Merenkulkulaitoksen henkilöstön edustajana

diplomi-insinööri Olli Holm.

Kotkan satama Suomen isoimmaksi

ja moderneimmaksi

Kotkan satamasta on kasvanut otollisen sijaintinsa ansiosta Suomen

suurin konttisatama. Miljoonan kontin kapasiteetista kaksi kolmannesta

on käytössä. Konttiliikenteestä odotetaankin suurinta kasvua.

Suunnitelmien mukaan sataman läpi liikkuisi kolme miljoonaa konttia

vuodessa.

Kotkan Satama Oy:n tekninen johtaja Riitta Kajatkari sanoo, että

satamasta aiotaan rakentaa Suomen suurin ja modernein meriliikennekeskus.

Myös työpaikkojen odotetaan lisääntyvän tasaiseen

tahtiin ja autoliikenteen kasvun jatkuvan yhä ylöspäin. Kuitenkin

autoliikenteen hurjimman 70 %:n vuosikasvun uskotaan nyt hellittävän.

Vaikka talouden taantuma voi näkyä hetkellisesti kuljetusmäärissä,

niin pitkällä aikavälillä satamassa odotetaan Kajatkarin

mukaan kasvua. On kuitenkin toivottavaa, että valtio panostaa tiestöön

ja ratoihin sataman ulkopuolella.

Excellence by

COOPERATION

Vuosaaren satama on nyt avattu.

www.portofhelsinki.fi


LUOTSAUS

on turvallisuustehtävä

Suomessa luotsaustoimintaa harjoittaa Luotsausliikelaitos Finnpilot. Se luotsaa noin 40

prosenttia rannikon ja Saimaan alusliikenteestä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että luotsi

nousee laivaan noin 37 000 kertaa vuodessa. Loppuosuus alusliikenteestä on sellaista, jossa

alukset ovat joko luotsinkäyttövelvollisuudesta vapautettuja tai ne ajavat linjaluotsikirjoilla.

Varustamo voi saada linjaluotsinkirjat kouluttamalla

aluksensa kapteenin linjaluotsin tehtäviin. Linjaluotsikirjat

ovat henkilö-, alus- ja väyläkohtaisia. Linjaluotsi

luotsaa vain tietyllä väylällä ja yksilöidyllä aluksella. Linjaluotsikirjoilla

ajetaan esimerkiksi Tallinnaan ja Tukholmaan suuntautuva

matkustajalauttaliikenne. Jo linjaluotsinkirjojen tiukka

rajaaminen kertoo, että luotsauksessa kyse on vaativasta tehtävästä,

jossa inhimillisiin erehdyksiin tai muihin aluksen turvallista

liikennöintiä riskeeraaviin tekijöihin ei ole varaa.

Luotsaus on korostetusti turvallisuuspalvelua. Sen

perimmäisenä tehtävänä on edistää alusten, ihmisten ja

ympäristön turvallisuutta. Julkisuudessa on spekuloitu ympäristökatastrofien

kohonneella todennäköisyydellä kasvaneen

alusliikenteen myötä. Baltian ja Venäjän talouskasvun myötä

alusliikenne Suomen lähivesillä on voimakkaassa kasvussa.

Onnettomuuksien ehkäisemisessä on luotsipalvelujen tarjoaja

avainasemassa.

Luotettavan ja tasalaatuisen luotsauspalvelun takaaminen

aluevesillä ja Saimaalla on tärkeää myös siksi, että väylästömme

on maailman vaativin suhteessa sillä liikennöivien

alusten määrään ja kokoon. Suomen rannikon väyläverkosto

on hyvin tiheä, mutta alusliikenne on keskittynyt muutamaan

isoon satamaan. Luotsauksesta vastaavan toimijan on kyettävä

takaamaan sama turvallisuus- ja palvelutaso liiken-

10 Kuljetus & Logistiikka


nöinnin määrästä riippumatta, kohtuullisilla luotsaustaksoilla.

Finnpilotin luotsaustaksat ovat Euroopan rannikkovaltioiden

välisessä vertailussa alhaisimpia. Finnpilot kykenee pitämään

taksansa kohtuullisina, koska se pystyy suunnittelemaan resurssitarpeet

kokonaisuuden kannalta. Hyvänä esimerkkinä tästä on

Saimaan luotsien siirtyminen muihin tehtäviin, kun Saimaalla ei

talven aikana luotsata.

Suomi on ainoa maa, jonka satamat jäätyvät joka vuosi.

Suomen vaativat olosuhteet asettavat erityisvaatimuksia ja näkyvät

korostetusti luotsausta harjoittavalta vaadittavassa ammattitaidossa

sekä valmiudessa vastata poikkeustilanteisiin. Luotsaus

vaatii erityisolosuhteissa toimivan kaluston ja poikkeustilanteisiin

vielä erillisen varakaluston. Korkealaatuinen turvallisuuspalvelu

vaatii jatkuvaa ja mittavaa panostusta henkilöstöön ja sen koulutukseen.

Luotsaustoiminnan tarpeisiin vastaavaa koulutusta ei

oppilaitoksista ole saatavilla, vaan luotsilta vaadittava pohjakoulutus

on merikapteenin tutkinto ja työkokemus. Varsinainen erityisopetus

luotsintyöhön on sekin Finnpilotin tehtävänä.

Merenkulun turvallisuutta ei edistetä lisäämällä luotsauksesta

huolehtivien tahojen lukumäärää. Merenkulun turvallisuuden,

logistiikan sujuvuuden ja ympäristön kannalta tarkasteltuna valtakunnallinen

yhden toimijan malli on osoittautunut yhteiskunnalle

kaikkein tehokkaimmaksi. Malli on yleinen myös muissa

merenkulkumaissa: yhden toimijan malli joko alueellisesti tai

valtakunnallisesti on selvästi yleisin tapa järjestää luotsaustoiminta.

Organisaation toimintamallilla ei sen sijaan ole merkitystä.

Yhdellä toimijalla on tilanteesta kokonaiskäsitys ja se

pystyy tekemään pitkän tähtäimen suunnitelmia kalustonsa ja

henkilöstönsä suhteen. Sen mahdollisuudet ylläpitää toimintaa

ja investoida jatkuvasti ovat hyvät. Edes luotsauksen hinta ei ole

kriteeri, joka puoltaisi toimijoiden lukumäärän lisäämistä. Luotsauksen

hinta tulee todennäköisesti olemaan joka tapauksessa

annettu. Kilpailun sijaan nykyistä mallia tulisikin kehittää lisäämällä

yhteistyötä merenkulun toimijoiden ja viranomaistahojen

välillä, esimerkiksi kehittämällä merenkulun koordinaatiota, jolla

varmistetaan että tarpeellinen tieto ja liikenteen koordinointi on

koko toimialan käytettävissä. ■

Matti Pajula

Toimitusjohtaja

Luotsausliikelaitos Finnpilot

Kuljetus & Logistiikka 11


Matkustajatuonnin

arvo- ja määrärajat

muuttuivat 1.12.2008

- muutoksia myös postilähetyksiin

Kuva: Rajavartiolaitos

Lento- ja meriliikenteen matkustajat saavat

joulukuun alusta lukien tuoda Euroopan yhteisön

ulkopuolelta mukanaan tavaroita ilman tulleja

ja veroja 430 euron arvosta ja muun liikenteen

matkustajat 300 euron arvosta.

Tähän saakka tullittomuuden ja arvonlisäverottomuuden

enimmäisraja on

ollut 175 euroa. Samalla valmisteveronalaisten

tuotteiden määrällinen rajoitus

nousee viinien osalta kahdesta neljään litraan.

Muutoksilla pannaan Suomessa täytäntöön

EU-direktiivi kolmansista maista tulevien

matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta

arvonlisä- ja valmisteverosta.

Matkustajien on syytä muistaa, että nämä

verottomuuden ja tullittomuuden rajat koskevat

vain mukana tuotuja tavaroita. Ne eivät

siis koske EU:n ulkopuolelta netistä tilattuja

tavaroita eivätkä postitse saapuvia lahjalähetyksiäkään.

Kaupallinen tuonti on aina verollista.

Viiniä voi tuoda EU:n ulkopuolelta verottomana

ja tullittomana neljä litraa nykyisen

kahden litran sijaan. Muut alkoholijuomien ja

tupakkatuotteiden määrälliset rajoitukset säilyvät

ennallaan. Näitä määrällisesti rajoitettuja

tuotteita ei lueta muiden matkustajatuomisten

arvorajoihin niiden arvosta riippumatta.

Vanhat määrälliset rajoitukset hajuvesien,

kahvin ja teen matkustajatuonnissa poistetaan

kokonaan.

EU:n ulkopuolelta saapuvien matkustajien

tullittoman ja verottoman tuonnin arvo- ja

määrärajat koskevat myös Kanariansaaria

sekä Ahvenanmaata.

Uudet arvorajat koskevat vain sellaisia

mukana tuotuja tuotteita, jotka on tarkoitettu

omaan käyttöön tai lahjaksi.

KAIKKI EI OLE VAPAATA

– OTA SELVÄÄ MYÖS TUONTIRAJOITUKSISTA

Matkailijan pitää muistaa, että monien tuotteiden

maahantuonti on rajoitettua, luvan-

12 Kuljetus & Logistiikka


Tuontirajoitukset on hyvä selvittää jo ennen

matkalle lähtöä esimerkiksi Tullin nettisivuilta

varaista tai jopa kiellettyä. Esimerkiksi

tekijänoikeutta loukkaavia tallenteita ei

saa tuoda Suomeen lainkaan edes omaan

käyttöön. Lääkeaineita saa tuoda mukanaan

ETA-alueen ulkopuolelta vain kolmen

kuukauden käyttöä vastaavan määrän, ja

resepti tai lääkärintodistus on syytä pitää

mukana. Uhanalaisten eläinten ja kasvien

sekä niistä saatavien tuotteiden tuontiin

ja vientiin pitää hankkia etukäteen lupa

Suomen ympäristökeskukselta.

Tuontirajoitukset on hyvä selvittää jo

ennen matkalle lähtöä esimerkiksi Tullin

nettisivuilta. Jos jokin omien tuliaisten laillisuudessa

tai määrässä askarruttaa vielä

maahan saapuessa, kannattaa asioida

Tullin punaisella linjalla. Näin voi välttää

ylimääräiset maksut ja luovuttamalla luvattomat

tuotteet Tullille myös rangaistusseuraamukset.

LAHJALÄHETYKSISTÄ VOI JOUTUA

MAKSAMAAN TULLEJA JA VEROJA

Postitse tai muutoin EU:n ulkopuolisista

maista lähetetystä lahjasta ei tarvitse

maksaa tullia ja veroja, jos lahjan arvo on

enintään 45 euroa. Jos lahjalähetys sisältää

savukkeita, pikkusikareita, sikareita,

piippu- ja savuketupakkaa, alkoholia tai

alkoholijuomia, siitä kannetaan kuitenkin

säädetyt arvonlisä- ja valmisteverot. Tullimaksuja

lahjaksi lähetetyistä enintään 45

euron arvoisista tupakkatuotteista, alkoholijuomista,

hajuvesistä ja eau de toilette

–tuotteista ei peritä, elleivät niiden määrät

ylitä niille tullittomuusasetuksessa säädettyjä

määrärajoja.

NETTITILAUKSIIN

UUDET RAJAT

Yksityishenkilön netistä EU:n ulkopuolelta

tilaamat, yksityiskäyttöön tarkoitetut maksulliset

lähetykset ovat 1.12. lähtien tullittomia

150 euroon asti nykyisen 22 euron

sijasta. Arvonlisäveroa lähetyksestä peritään

kuitenkin edelleen, jos lähetyksen arvo

on yli 22 euroa.

Tätä 150 euron arvorajaa ei sovelleta

alkoholituotteisiin, tupakkaan, tupakkatuotteisiin,

hajuvesiin eikä eau de toilette -tuotteisiin.

Niistä kannetaan aina myös säädetyt

arvonlisä- ja valmisteverot.

Kaupallinen tuonti on aina tullattavaa ja

verotettavaa. ■

Tarkat Dräger

alkolukot ja testerit


p. (09) 615 6800 www.kaha.fi

Tutustu myös verkkolehteemme

www.kuljetusjalogistiikka.com

Porin Satama

Merisatamantie 13,

28880 PORI

Puh: (02) 621 2600

Fax: (02) 621 2630

info.port@pori.fi

Kuljetus & Logistiikka 13


Teksti ja kuvat: Tero Tuisku

Yritysten hinnoitteluosaamisessa

PARANTAMISEN

VARAA

Deloitten selvityksen mukaan kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksetkin myyvät

palvelujaan aivan liian matalalla hinnalla. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että

kaupantekohetkellä hinnoittelun pelisäännöt eivät ole selviä tai niitä ei noudateta.

Näin saatetaan heikentää yrityksen liikevoittoa tuntuvasti.

Deloitten selvitys osoittaa, että vain

30 prosenttia yritysten välisistä

kauppatapahtumista hinnoitellaan

oikein.

- Valtaosassa eli noin 70 prosentissa

tapahtumista hinnat jäävät alle tavoiteltujen

hintojen. Tämä johtuu lähinnä siitä, että

myyntihenkilöt eivät kaupantekohetkellä

pidä sovittuja hintoja vaan alentavat niitä

tuntuvasti. Käytäntö on seurausta siitä,

että myyntihenkilöstön suoritusta mitataan

usein myynnin perusteella. Hinnanalennuksella

henkilöstö uskoo varmistavansa,

että kauppa takuulla onnistuu, Deloitten

Senior Consultant Tuomas Mäkipeska

toteaa.

Myyntihenkilöstön toimilla on Mäkipeskan

mukaan merkittävät vaikutukset.

- Pelkästään yhden prosentin hinnankorotuksella

olisi saavutettavissa yli viidenneksen

parannus liikevoittoon. Tällainen

parannus saataisiin aikaan pelkästään

sillä, että ylimääräisiä alennuksia ei myönnettäisi

kaupantekohetkellä. Listahintoja

ei siis tarvitsisi tämän takia edes nostaa.

Vastaavaa etua ei saavuteta esimerkiksi

henkilöstö- tai materiaalikustannusten

leikkauksella.

Deloitten tutkimus koskee suomalaisia

pörssiyrityksiä eli kohtalaisen suuria yrityksiä.

- Yrityksen koko ei kuitenkaan olennaisesti

vaikuta kustannusrakenteisiin ja

hinnoittelun vaikuttavuuteen. Siksi tuloksia

voidaan yleistää muihinkin yrityksiin

mukaan luettuina kuljetus- ja logistiikkaalan

yritykset.

Mäkipeskan mukaan yksittäisten myyjien

myöntämät hinnat poikkeavat toisistaan

tuntuvasti.

- Tämä johtuu siitä, että hinnoittelun

pelisäännöt eivät ole selvät tai niitä ei noudateta.

- Kuljetus- ja logistiikkayritysten

kannattaa pyrkiä sisällyttämään

vuosisopimuksiinsa maininta

polttoainekulujen muutoksen

huomioimisesta hinnoittelussa,

Senior Manager Sami Laine

Deloittesta toteaa.

Yksi keino parantaa liiketulosta on suoranainen

hintojen korotus. Tästä voi kuitenkin

seurata asiakaskatoa, mikä alentaa

yrityksen kokonaismyyntiä ja markkinaosuutta.

Paljon edullisempaa on pyrkiä

pitämään jo asetetut hinnat.

Yksi epäkohta hinnoittelussa on asiakaskannattavuuden

kehno läpinäkyvyys.

- Harvoissa yrityksissä tiedetään, kuinka

suuret todelliset kustannukset ovat asiakasta

kohden, Senior Manager Sami Laine

Deloittesta sanoo.

TEHOA TOIMINTOIHIN

Hintojen korotusta voidaan välttää tehostamalla

toimintoja. Ideana on, että palveluja

tuotetaan aikaisempaa vähäisemmin

kustannuksin.

- Kustannussäästöjä haetaan nyt

monissa yrityksissä kaikilla toimialoilla.

Tämä auttaa osaltaan ymmärtämään sitäkin,

kuinka suuret kustannukset ovat kutakin

asiakasta kohden. Tällöin huomataan,

että jokaisella yrityksellä on kannattamattomia

asiakkaita, jotka syövät kokonaiskannattavuutta,

Sami Laine sanoo.

Kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksillä

on monia mahdollisuuksia toimintojen

tehostamiseen.

- Yksi ja paljon käytetty keino on viedä

tilaustoimintoja verkkoon perinteisen

puhelintilaamisen sijaan. Näin pystytään

myös vähentämään virheitä. Asiakkaille

14 Kuljetus & Logistiikka


Senior Consultant Tuomas Mäkipeska

Deloittesta sanoo, että jo yhden prosentin

hinnankorotuksella on saavutettavissa

yli viidenneksen parannus liikevoittoon.

Tämä saataisiin aikaan sillä, että

myyntihenkilöstö pitää sovitut hinnat.

kannattaa mahdollisesti myöntää jopa

pieni hintaetu siitä, että tilaukset tehdään

verkossa. Pitkälle viedyssä internet-palvelussa

asiakas saa tekemänsä tilauksen

yhteydessä aikataulun ja hinnan kuljetukselle,

Sami Laine kuvailee.

- Toisaalta on mahdollista sekin, että

puhelintilauksia tehdään aikaisempaa

tehokkaammalla tavalla. Käytäntö, jossa

asiakas on ottanut tavakseen keskustella

vain yhden, aikaisemmilta ajoilta tutun

asiakaspalveluhenkilön kanssa, on kallis.

Sen sijaan tiimikohtainen puhelinpalvelu

toimii paremmin ja tehokkaammin. Yksi

kilpailukeino voisi olla se, että soittavalle

asiakkaalle vastataan esimerkiksi 20

sekunnin kuluessa. Asiakas arvostaisi sitäkin,

että tarjous kuljetustehtävästä annettaisiin

saman tien puhelinkeskustelun

aikana. Iso etu asiakkaalle olisi se, että hän

saisi kaikki haluamansa palvelut samasta

numerosta, vaikka tietysti vastaava henkilö

voi vaihtua.

Nousseiden polttoainehintojen laskuttaminen

asiakkailta on oma haasteensa.

- Teollisuus tekee vuosisopimuksia,

joissa kohonneiden raaka-ainehintojen

vaikutukset huomioidaan hinnoittelussa

hyvin usein; kerran kuukaudessa ja jopa

useamminkin. Kuljetus- ja logistiikkayritystenkin

kannattaisi pyrkiä sisällyttämään

vuosisopimuksiinsa vastaavanlainen maininta

polttoainekulujen muutoksen huomioimisesta,

Laine sanoo.

HUOMIO KUORMIEN EPÄTASAISUUTEEN

Kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksille on

tuttua kuormien epätasaisuus meno- ja

paluumatkoilla. Suomen sisällä rekkaautoissa

on yleensä runsaasti kuljetettavaa

etelästä pohjoiseen mentäessä, mutta

päinvastaisessa suunnassa huomattavasti

vähemmän. Joillakin yrityksillä taas on

kuljetettavaa loppuviikolla huomattavasti

enemmän kuin alkuviikolla tai päinvastoin.

- Hinnoittelulla pystytään jossain määrin

ohjaamaan asiakaskäyttäytymistä ja esimerkiksi

tasaamaan kuormia. Tämä voidaan

kuitenkin tehdä niin, että hinnat eivät

kokonaisuudessaan nouse. Hiljaisemman

ajan tai suunnan hintoja voidaan laskea

ja vastaavasti nostaa muita hintoja. Tällöin

hintataso pysyy kokonaisuudessaan

samana, Mäkipeska sanoo.

Kuormia voidaan tasata myös uusilla

innovaatioilla.

- Eräällä yhtiöllä oli aikanaan paljon kuljetettavaa

etelän satamista Pohjois-Suomeen,

mutta paluumatkoilla autot kulkivat

puolityhjinä. Yhtiö sai idean. Se alkoi kuljettaa

vakuutusyhtiöiden toimeksiannosta

kolariautoja korjattavaksi pohjoisesta etelään.

Näin yhtiö sai aika tavalla kuljetettavaa

reiteille, jotka se aikaisemmin kulki

valtaosin hyvin vähäisellä kuormalla. ■

165 000

ASIANTUNTIJAN

TYÖLLISTÄJÄ

Deloitte kuuluu maailman johtaviin

asiantuntijapalveluorganisaatioihin. Se

työllistää 140 toimintamaassaan yli 165

000 asiantuntijaa.

Yritys tarjoaa asiakkailleen tilintarkastukseen,

verotukseen, konsultointiin

ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluja.

Deloitten asiakkaina on yli puolet maailman

suurimmista yrityksistä sekä lukuisa

määrä kansallisia yrityksiä ja julkisia

organisaatioita.

Suomessa Deloitten palveluksessa

on noin 400 asiantuntijaa yhteensä

kuudessa aluetoimistossa. Ne ovat Helsingissä,

Jyväskylässä, Kuopiossa, Mikkelissä,

Tampereella ja Turussa. Yritys on

kasvanut nopeasti. Vielä vuonna 2004 se

työllisti alle 200 henkilöä eli alle puolet

nykyisestä määrästä. Naisten osuus henkilöstöstä

on 43 prosenttia.

Kuljetus & Logistiikka 15


Uudet

BT-varastotrukit

nostavat

tuottavuutta

Toyotan uusissa BT Reflex -työntömastotrukeissa on useita varastojen

tuottavuutta tehostavia innovaatioita kuten haarukoiden yhtäaikainen

nosto- ja työntöliike sekä entistä kehittyneempi ja nopeampi

hydrauliikka. Sen ansiosta maston liike ei hidastu jatkeiden kohdalla

vaan jatkuu pehmeästi ilman perinteistä nykäystä.

- Uuden trukkimalliston tuottavuusarvo on edeltäjäänsä

verrattuna noussut peräti 12 prosenttia.

Se on kova luku, koska jo edellinen sukupolvi on

markkinoiden tehokkaimpia. Työtahtia voi edelleen

parantaa varustamalla trukkia esimerkiksi

nostokorkeuden esivalinnalla, Toyota Material

Handling Finland Oy:n myyntijohtaja Heikki Alamettälä

sanoo.

Uuden BT Reflex -malliston viisi mallia ovat

nostokyvyltään 1,4 - 2,5 tonnia. Euroopan laajuisen

asiakaskyselyn pohjalta mallistoa on kehitetty

nimenomaan tehostamaan materiaalinkäsittelyä

erityyppisissä varastoissa.

- Toimitamme asiakkaillemme

heidän liiketoimintaansa

tukevia ratkaisuja.

Uudet varastotrukit ovat jo

perusversioina monipuolisesti

varusteltuja ja lisäksi niitä

voi valmiilla varustepaketeilla

helposti räätälöidä erilaisiin

hyllytys-, pinoamis- ja lavansiirtotarpeisiin.

Kylmävarastovarustelu

on saatavilla joka malliin.

KAIKKI SÄÄDÖT MUISTISSA

Uusien trukkien kaikkia toimintoja

säädetään elektronisesti. Käyttöominaisuudet

ovat tunnuslukunäppäimistöllä

helposti säädettävissä käyttöolosuhteiden

ja nostotarpeiden mukaan.

- Järjestelmä mahdollistaa myös trukin

ominaisuuksien ohjelmallisen säätämisen

kuljettajakohtaisesti. Ohjelmoitavissa ovat

esimerkiksi ohjauksen herkkyys, huippunopeus,

kiihtyvyys sekä moottorijarrutus.

Lisävarusteena saatavan kiinnityskiskon

avulla trukkiin on helppo asentaa viivakoodinlukija

tai tietokone liitettäväksi yrityksen tietojärjestelmiin,

Alamettälä sanoo.

Trukkien uudenaikaiset vaihtovirtamoottorit

tarjoavat korkean vääntömomentin ja pitkän käyttöajan

yhdellä latauksella. Vaihtovirtateknologian

muita etuja ovat mm. huoltovapaus ja kestävyys.

- Tässä näkyy Toyotan kokemus sähkömoottoreiden

teollisista sovelluksista ja autopuolen teknologiaosaamisesta,

Alamettälä toteaa.

KOKONAAN KIERRÄTETTÄVISSÄ

Uusissa BT Reflexeissä designin merkitys on entisestään

korostunut. Sillä ei tarkoiteta pelkästään

trukkien ulkonäköä, vaan yhtä lailla turvallisuutta

ja trukinkuljettajien työolosuhteita.

- Kulku trukkiin on esteetöntä, hallintalaitteet

on suunniteltu mahdollisimman ergonomisiksi ja

istuin on vapaasti säädettävissä kuljettajien tarpeiden

mukaan. Ainutlaatuinen, korkealle nostaviin

koneisiin saatava kallistuva ohjaamo vähentää

huomattavasti niskaan kohdistuvaa rasitusta, Alamettälä

sanoo.

Sisäänrakennetut diagnostiikkajärjestelmät

helpottavat ja tehostavat trukkien ylläpitoa.

- Trukkiemme huoltovälit ovat alan pisimpiä ja

koko Suomen kattavaa huolto-organisaatiomme

on aina tarvittaessa nopeasti paikan päällä. BT

Reflex -malliston trukit on suunniteltu mahdollisimman

vähän ympäristöä rasittaviksi koko elinkaarensa

ajalta.

- Ruotsin Mjölbyssä sijaitseva tuotantolaitos on

maailman nykyaikaisimpia ja vähäpäästöisimpiä

trukkitehtaita. Sähkökäyttöiset trukit ovat itsessään

päästöttömiä ja vaihtovirtamoottorit ovat

hyvin energiatehokkaita. Trukkien kierrätettävyys

elinkaarensa lopussa on 99 prosenttia eli ympäristön

kannalta trukkimme ovat turvallinen valinta,

Alamettälä sanoo. ■

16 Kuljetus & Logistiikka


Uusi YALE

sähkötrukkimallisarja

Uudessa mallistossa on kolmipyöräinen

Yale VT mallisto

kokoluokassa 1,5 -2,0 ton ja nelipyöräinen

Yale VF mallisto kokoluokassa

1,6 -2,0 ton.

Yale on panostanut trukeissa

paljon ergonomiaan.

Kuljettajantila on suunniteltu

kaikenkokoisille kuljettajille. Kookaskin

kuljettaja saa mukavan

ajoasennon ja jalkatilaa on riitävästi

suurellekin saappaalle.

Rattia on teleskooppimaisen

rakenteen ansiosta mahdollista

säätää monipuolisesti. Ratti ja

renkaat palautuvat aina automaattisesti

virran laitettaessa

päälle suoraan menosuuntaan.

Näin kuljettaja painaessaan

kaasua tietää aina että trukki

lähtee kulkemaan joko suoraan

eteenpäin tai taaksepäin

Ergonomisesti muotoiltu minivipuohjaus

hydrauliikalle integroidulla

suunnanvaihdolla ja

kyynärnoja myös vasemmalle

kädelle tuovat mukavuutta ajoon.

Täysin uusi sisäänrakennettu

mastorakenne parantaa näkyvyyttä

haarukoille kun ajetaan

eteenpäin. Taaksepäin ajoa helpottaa

kääntyvä penkki ja oikealle

kädelle tarkoitettu äänimerkillä

varustettu kahva.

AUTOMAATTINEN PARKKIJARRU

Parkkijarru kytkeytyy päälle

automaattisesti kun trukin liike

loppuu. Se luo turvallisuutta ja

rampeilla ja kaltevilla alustoilla.

Jarru kytkeytyy pois päältä kun

painetaan kaasupoljinta.

AKUNVAIHTO TRUKIN SIVUSTA

Akunvaihdon voi tehdä trukin

sivusta rullia pitkin vetämällä ja

akunhuolto ja lataus onnistuu

kätevästi siirtämättä akkua trukista

pelkällä kannen avaamiselle.

Näin latauksen aikana syntyvät

kaasut eivät jää suljettuun tilaan.

MARKKINOIDEN PIENIN KÄÄNTÖ-

SÄDE JA KÄYTÄVÄNTILANTARVE

Yalen kolmipyöräisen trukin

kääntösäde on luokkansa paras

ja nelipyöräisen mallin kääntösäde

on vain 79 mm enemmän

kuin kolmipyöräisen mallin ainutlaatuisen

taka-akselinsa ansiosta.

Näin yleisesti terminaalikäytössä

olevat nelipyöräiset mallit ovat

todella näppäriä kääntymään

Tehokkaat ajo-ja hydrauliikkamoottorit

ja pieni energiankulutus

ovat balansissa.

Yalen uuden sähkötrukin

kaikki moottorit perustuvat ACvaihtovirtatekniikkaan.

Ne ovat

luokkansa tehokkaimpia, mutta

samalla kuluttavat vähemmän

energiaa. VDI 2198 standardiin

perustuvassa testissä Yalen trukkien

energian kulutus oli kaikista

pienintä, ja samaan aikaan myös

tehokasta. Samalla akun latauksella

kuljettaja pystyy siirtämään

enemmän lavoja kuin kilpailijoiden

vastaavat tuotteet.


Teksti ja kuvat: Tero Tuisku

Sijoitus Invest 2008:

Osakekurssien

nousun odotusta

Helsingin Wanhassa Satamassa järjestetty Sijoitus Invest 2008 -tapahtuma

houkutteli paikalle vajaat 5 500 sijoittamisen ammattilaista ja harrastajaa.

Näytteilleasettajat olivat erimielisiä siitä, alkaako osakekurssien nousu piakkoin

vai jatketaanko pohjalukemissa vielä ensi vuosikin.

Osakekurssien taaperrus lattiatason

lukemissa ei ole kokonaan säikäyttänyt

sijoittamisen ammattilaisia ja

harrastajia. Tämä ilmeni marraskuussa järjestetyssä

kaksipäiväisessä Sijoitus Invest

2008 -tapahtumassa. Etenkin Wanhan

Sataman seminaarisalit täyttyivät varsin

usein kiinnostuneista sijoittajista. Suuri

määrä ihmisiä joutui jäämään ovien ulkopuolellekin.

Ihmisruuhkassa kuultu yleinen

marinan aihe olikin, että Wanha Satama on

aivan liian ahdas paikka tapahtuman järjestämiseen.

Ruuhkasta huolimatta osakemaailman

taantuma lienee vaikuttanut jonkin verran

sijoittajiin. Wanhan Sataman ilmoituksen

mukaan tällä kertaa paikalla vieraili vajaat

5 500 kävijää. Viime vuonna vastaava luku

oli 6 000.

Kyselimme näytteilleasettajien mielipiteitä

osakesijoittamisen kannattavuudesta,

laskeneiden osakekurssien tulevaisuudesta

ja muistakin sijoittamiseen liittyvistä

asioista. Yksimielisyyttä osakkeiden arvon

todennäköisestä nousuajankohdasta ei

syntynyt. Optimistit uskovat, että nousu

alkaisi jo lähikuukausina. Pessimistien

mielestä pohjalukemissa pysytään vielä

koko ensi vuosikin.

NORDEA:

MALTILLA PARAS LOPPUTULOS

Nordean osaston suosituin asiantuntija

näytti olevan sijoitusjohtaja Ari Mäkelä.

Kiinnostuneet sijoittajat odottelivat hänen

puheilleen pääsyä melkein jonoksi asti.

Meilläkin oli kysyttävää Mäkelältä: Millä

mielellä asiakkaat seuraavat aina vain

alemmas ja alemmas vajoavia pörssikursseja?

- Jopa hämmästyttävän tyynesti. Kokeneet

sijoittajat ovat ottaneet tämän poikkeuksellisen

tilanteen kuin rutiinilla. Kaikki

tietävät, että osakemarkkinoilla on sekä

hyvä aikoja että huonoja aikoja ja nyt me

elämme hyvin huonoja aikoja. Ei nykyinen

tilanne miellytä ketään. Kuitenkin

tämä asia täytyy ymmärtää, jos ylipäätään

haluaa sijoittaa pörssiosakkeisiin, Ari

Mäkelä sanoi.

Sijoitusjohtaja Ari Mäkelä

Nordeasta totesi, että

sijoitusasiakkaat ovat seuranneet

aina vain alemmas ja alemmas

vajoavia pörssikursseja

jopa hämmästyttävän tyynesti.

Vaikka osakkeiden hinnat ovat matalalla,

Mäkelän mukaan vieläkään ei kannata

suin päin ryhtyä ostamaan osakkeita.

- Selvää on, että hinnat ovat nyt alempana

kuin esimerkiksi vuosi sitten, mutta

emme tiedä, missä tilanteessa ollaan

vaikkapa puolen vuoden kuluttua. Oletettu

käänne voi tapahtua piakkoin, mutta

huonot ajat voivat kestää vaikka koko ensi

vuodenkin. Järkevin tapa toimia nyt ja

jatkossakin on jakaa panostusta maltilla

tasaisesti pitkälle aikavälille. Sijoittajan ei

kannata ajaa takaa oletettua ihanteellista

ajoitusta oikealle ostohetkelle, sillä se ei

todennäköisesti johda myönteiseen lopputulokseen,

Mäkelä varoitti.

18 Kuljetus & Logistiikka


- Jos sijoittajalla on irrotettavaa

rahaa, kannattaa harkita

pörssiosakkeiden hankintaa

juuri nyt kun hinnat ovat matalalla,

sijoituspäällikkö Joni Rannikko

Sampo Pankista opasti.

Vakuutusmeklari Erkki Nuotio

RVM:stä totesi, että meneillään

on osakkeiden alennusmyynti.

Siksi nyt olisi varsin

kannattavaa sijoittaa osakkeisiin

ja osakerahastoihin.

- Kohta alkaa olla hyvä aika

miettiä osakkeiden ostoa,

sijoituspäällikkö

Tommi Hujala

OP-Pohjolasta muistutti.

Mäkelän mukaan jokaisen sijoittajan on

tärkeää pitää kaikissa oloissa riittävää likviditeettiä

eli maksuvalmiutta.

- Näin ei itse joudu liittymään pakkomyyjien

joukkoon.

Pitkäaikainen pörssihistoria osoittaa,

että useimmat sijoittajat heräävät ostoksille

vasta sitten, kun osakekurssit ovat jo

nousseet.

- Tämä ei ole missään mielessä hyvä ratkaisu.

Parempi on, että ostetaan osakkeita

silloin, kun kaikki näyttää oikein synkältä.

Järkevää riskinhallintaa on jakaa hankintoja

tasaisesti pitkälle aikavälille, Mäkelä

vihjasi.

HYVÄ AIKA OSAKESIJOITUKSILLE

Pörssikurssit raahustavat pohjalukemissa.

Olisiko nyt hyvä aika ostaa osakkeita

rajuun alehintaan?

- Kyllä on. Suorien osakesijoitusten

ohella kannattaa harkita sijoittamista

osakerahastoihin. Rahastot soveltuvat

erityisesti niille, joilla ei ole aikaa tai mahdollisuutta

seurata itse osakekursseja, vastasi

sijoituspäällikkö Joni Rannikko Sampo

Pankista.

Rannikon mielestä sijoittajan kannattaa

valita vakavaraisten yhtiöiden osakkeita.

- Näitä ovat esimerkiksi Wärtsilä ja

Sanoma. Ehkä metsäteollisuudessakin on

kiinnostavia yrityksiä, mutta itse en seuraa

niitä. Lopullinen valinta riippuu aina sijoittajan

omasta sijoittajaprofiilista, Rannikko

sanoi.

RAHASTOTORI:

PUDOTUSTA ITÄ-EUROOPASSAKIN

Rahastotorin näyttelyosastolla annettiin

tietoa sekä Odinin että East Capitalin sijoitusrahastoista.

- Ruotsalainen East Capital sijoittaa pelkästään

Itä-Eurooppaan, josta heillä on yli

kymmenen vuoden kokemus, myyntipäällikkö

Toni Vehviläinen kertoi.

Vehviläisen mukaan Itä-Euroopankin

osakemarkkinat ovat olleet viime kuukausina

haasteelliset.

- Etenkin Venäjällä osakekurssit ovat

tehneet voimakkaan korjausliikkeen alas

päin. Tämä johtuu esimerkiksi öljyn hinnan

putoamisesta sekä osakkeita vastaan

tehtyjen velkapositioiden realisoinnista.

Lähinnä ulkomaiset sijoittajat ovat vetäneet

valtavasti pois pääomiaan Venäjältä.

Tällä hetkellä Venäjän osakekurssit ovat

vuoden 2003 tasolla.

- Arvostustasot ovat hyvin maltillisia.

Tämä tarjoaa pitkäjänteiselle sijoittajalle

mielenkiintoisia ostomahdollisuuksia, Vehviläinen

sanoi.

Venäjän talouden kasvu on hiljentynyt

menneistä vuosista.

- Menneisyydessä vuotuinen kasvu oli

jopa kymmenen prosentin tienoilla. Ensi

vuodelle on ennustettu alimmillaan 3,5

prosentin kasvua, Toni Vehviläinen totesi.

- Osakekurssit ovat pudonneet

Venäjälläkin, mutta yhä ollaan

vuoden 2003 tasolla,

myyntipäällikkö Toni Vehviläinen

Rahastotorilta sanoi.

Vehviläisen mukaan jatkuva kuukausittainen

rahastosijoittaminen soveltuu erittäin

hyvin piensijoittajille.

RVM:

ILO IRTI ALENNUSMYYNNISTÄ

RVM ilmoitti osastollaan, että yritys on

puolueeton neuvonantaja vakuutus- ja

sijoitusasioissa.

Wanha Satama on täynnään pettyneitä

osakesijoittajia. Mihin nyt kannattaisi

sijoittaa?

- Meneillään on osakkeiden alennusmyynti

joten on varsin kannattavaa sijoittaa

osakkeisiin ja osakerahastoihin, vakuutusmeklari

Erkki Nuotio RVM:stä sanoi.

Yritysnimen kolme kirjainta tulevat

sanoista Rahasto- ja vakuutusmeklarit.

- Yritys perustettiin aikanaan vuonna

1994 tuolla nimellä. Se jälkeen toiminta on

muuttunut melkoisesti. Me autamme löytämään

esimerkiksi oikean varainhoitajan,

joka soveltuu parhaiten asiakkaan tilanteeseen.

Emme siis ole minkään varanhoitajan

tai vakuutusyhtiön edustaja vaan etsimme

puolueettomasti sellaista asiantuntemusta,

jota asiakas kulloinkin tarvitsee.

Nuotion mukaan jo pelkkää vakuutusneuvontaakin

säädetään nykyisin lailla.

- Siksi neuvontaa ei voi antaa puhelimitse

eikä sähköpostillakaan. Lain mukaan

teemme neuvonnasta aina asiakkaan

kanssa kirjallisen toimeksiantosopimuksen,

jossa on lueteltu meidän velvollisuutemme

sekä tietysti myös asiakkaan velvollisuudet.

OP-POHJOLA:

PITKÄJÄNTEISYYS ON VAHVA

VALTTI SIJOITTAMISESSA

Nykyisissä osakekursseissa on jotain

hyvääkin.

- Kymmenen vuoden periodilla koska

tahansa katsottuna osakemarkkina on

Kuljetus & Logistiikka 19


Sijoitusjohtaja Raoul Konnos

FIM:istä arvioi optimistisesti, että

osakekurssit kääntyvät nousuun

jo puolen vuoden kuluessa.

aina ollut tuottoisampi kuin korkomarkkina.

Nyt kun Helsingin pörssi on vuodessa

tullut alas 50 prosenttia, tarjoaa

tämä oivan mahdollisuuden lähteä hakemaan

hyvää tuottoa pitkään salkkuun,

sijoituspäällikkö Tommi Hujala OP-Pohjolasta

sanoi.

Hujalan mukaan pitkäjänteisesti ajatteleva

sijoittaja voi olla rauhallisin mielin

nykytilanteessakin.

- En suosittele osakkeiden myyntiä

paniikissa. Jos rahaa on sijoitettavaksi,

seuraavan vuoden kuluessa osakesijoituksia

kannattaa tehdä vaikka neljässä

erässä. Ensimmäinen ostos lähiaikoina

ja viimeinen ensi vuonna kesälomien jälkeen.

Hujala kannustaa sijoittajia pohtimaan

muitakin sijoituskohteita.

- Korkosijoittaja voi tässä laskevassa

korkomarkkinassa hyvin miettiä euroalueen

valtioiden obligaatioiden ostoa. Itse

tekisin tämän merkitsemällä pitkän koron

OP-Obligaatiorahastoa, Hujala sanoi.

- Toisaalta OP-ryhmän indeksilainan

arvo on sidottu tiettyjen osakkeiden kurssikehitykseen

kuitenkin siten, että sijoittaja

saa viiden vuoden kuluttua vähintään

omansa pois. Tuotto muodostuu indeksilainaan

valittujen osakkeiden keskituotosta.

Kyse on siis hyvin turvallisesta

sijoittamisesta.

FIM:

PALUU MESSUILLE ENTISELLÄ NIMELLÄ

FIM oli vuoden paussin jälkeen taas entisellä

nimellään messujen näytteilleasettajana.

Viime vuonna sama messuosasto

oli kuulun islantilaispankin Glitnirin

hallinnassa. Uutisten mukaan Islannin

talouskurimus on kohdellut Glitniriä rankalla

kädellä.

- FIM siirtyi takaisin suomalaisomistukseen

lokakuun puolivälissä. Nykyisin

omistajina ovat puhtaasi yrityksen johtoon

kuuluvat henkilöt, sijoitusjohtaja

Raoul Konnos FIM:istä totesi.

Vuonna 1987 perustettu FIM tarjoaa

varainhoitoa suomalaisille yksityishenkilöille

ja institutionaalisille sijoittajille sekä

arvopaperien välitystä. Yrityksellä on toimipaikkoja

eri puolilla maata.

- Meidän kanssamme voi asioida tulemalla

konttoriin tai ottamalla yhteyttä

joko puhelimitse tai netin kautta, Konnos

sanoi.

FIM tarjoaa asiakkailleen sijoitusosuuksia

lähinnä osake- ja korkorahastoihin.

- Nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa

jatkuva kuukausisijoitus on kaikkein

paras ratkaisu. Meillä minimisijoitus

on 30 euroa kuukaudessa emmekä ylenkatso

ketään asiakasta.

Konnos kehotti sijoittajia pistämään

jäitä hattuun.

- Nyt ei kenenkään kannata enää

ainakaan myydä osakkeitaan. Nykyisessä

tilanteessa kannattaa ehkä pikku hiljaa

aloittaa kuukausisäästäminen rahastossa.

Varmaa on, että ennen pitkää osakekurssit

nousevat tuntuvasti nykytasostaan

kuten aina ennenkin on tapahtunut. Itse

uskon, että kurssit kääntyvät nousuun jo

seuraavan puolen vuoden aikana.

Aremmille sijoittajille FIM tarjoaa

perinteistä pitkäaikaista korkotalletusta.

Korkotarjous oli messujen aikaan 4,6

prosenttia.

CARNEGIE:

ILOA RAHASTOMENESTYKSESTÄ

Carnegie Varainhoito Suomi Oy:n ruotsalainen

emoyhtiö siirtyi talouskurimuksen

uhrina valtion omistukseen. Ikävä uutinen

toi mieleen sen, että uskaltavatkohan

suomalaiset carnegielaiset edes tulla

varaamalleen messuosastolle. Etukäteispelko

oli turhaa.

- Sijoitustoiminta jatkuu entiseen

tapaan täällä Suomessa, johtaja Sirja

Pekkala vakuutti.

Yrityksen osastolla esiteltiin Arvopaperilehden

näyttävää artikkelia, jonka

mukaan Carnegiella on parhaat rahastot.

- Hyvä menestys johtunee sijoitusstrategiastamme.

Rahastomme tuottavat

hyvin ja ne toimivat alhaisella riskitasolla.

Voittomme oli selkeä, mutta ei ylivoimainen.

On väitetty, että pankit perivät rahastoasiakkailtaan

jopa nylkyrimäisiä hallinnointipalkkioita.

Pekkala on toista mieltä.

- Esimerkiksi Suomi-rahastossamme

vuotuinen hallinnointipalkkio on 1,25

prosenttia. Se on perin alhainen kustannus

verrattuna kilpaileviin rahastoihin.

Suurin Carnegien rahastoista on Globaalirahasto

Carnegie Worldwide.

- Rahastossa on tällä hetkellä jopa

epäeettisiäkin yhtiöitä kuten tupakkafirmoja.

Rahastosta on kuitenkin myös eettinen

versio Carnegie Worldwide Ethical,

joka on menestynyt myös laskevilla markkinoilla

jopa varsinaista Globaalirahastoa

paremmin, Pekkala sanoi.

Minimisijoitus Carnegien rahastoihin

on 5 000 euroa. Siksi ne eivät sovellu niin

sanottuun jatkuvaan kuukausisijoittamiseen.


- Sijoitustoiminta jatkuu

entiseen tapaan täällä

Suomessa, vaikka

ruotsalainen emoyhtiömme

siirtyikin toistaiseksi

valtion haltuun,

johtaja Sirja Pekkala

Carnegie Varainhoito

Suomi Oy:stä kertoi.

20 Kuljetus & Logistiikka


www.gli.fi

GLi Yhtiöt on nuorekas, innokas ja pirteitä päätöksiä tekevä tämän vuosituhannen yksityinen

yrityskeskittymä (GLi Logistics Oy, GLi Express Oy, GLi Service Oy ja GLi Reval Ou). Tarjoamme mm.

kuljetus- ja logistiikka-alan koulutus-, kehittämis-, konsultointi- ja projektipalveluja asiakkaan toiveiden

mukaan räätälöitynä.

Tarjous jatkuu…

Liikenneyrittäjäkoulutus 140h

+35h a-pätevyyskoulutusta

Yhteishintaan 1800€+alv

toteutus pe-la

Turku 30.1., Tampere 13.2.,

Kouvola 27.2., Kajaani 6.3.

…toimi nopeasti!

Ammattipätevyyskoulutukset

Jyväskylässä, Turussa, Seinäjoella,

Helsingissä, Isossakyrössä, Aitoossa,

Kälviällä,Tampereella, Vantaalla,

Kajaanissa, Hinnerjoella jne.

Aiheet: ennakoiva ajaminen (pakollinen),

ADR, työhyvinvointi, ensiapu, trukkikortti,

työturvallisuuskortti, laadullinen toiminta,

ajoneuvotekniikka, asiakaspalvelu,

tieturva, sisäinen yrittäjyys.

Ammattipätevyyskoulutusten hinta vain

90 €/pv + viranomaismaksu + alv 22 %

Palveluja SINULLE:

- ammattipätevyyskoulutukset

- liikennelupakoulutukset

- REKRY -koulutukset

- kuljettajavuokraus

- konsultoinnit

- projektien haku ja koordinointi

- taloushallinnon tukipalvelut ym.

Lisätiedot Kristian Lella 010 440 4401 tai

kristian.lella@gli.fi

Gli Yhtiöt toivottaa kaikille asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen

hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2009!

Kuljetus & Logistiikka 21


Innovatiivinen ilmapiiri on

kiinalainen juttu

- Kiina saattaa muutaman vuoden

päästä esitellä maailmalle liudan

vaikkapa ympäristöteknologioihin

liittyviä innovaatioita. Maa on

vahvasti selkä seinää vasten juuri

ympäristökysymyksissä. Se tukehtuu

omaan kasvuunsa, arvioi entinen

Suomen Kiinan suurlähettiläs

Pasi Rutanen. Hän uskoo, että

käänteisellä aivovuodolla ja Kiinan

päätöksentekijöiden kyvyllä käyttää

nobelisteja ja muita asiantuntijoita

neuvonantajina on kehityksessä

ratkaiseva rooli.

Suomalaistunut, Enfucell Oy:n

teknologiajohtaja Xia-Chang Zhang

näkee, että ilmapiiri Kiinassa on

muuttunut innovaatiomyönteiseksi.

Usein muualla opiskelleet nuoret

palaavat Kiinaan tuoden mukanaan

tutkimus- ja yritysosaamista.

Kuva: Keksintösäätiö / Mikko Käkelä.

Suuren kiinalaisväestön ruokkiminen

perustuu luonnon antimien monipuoliseen

käyttöön. Siltikään ravintoa ei riitä

kaikille, jollei kehitetä uusia tapoja viljellä.

Nykytekniikalla eroosio syö hedelmällisen

maan loppuun ennen pitkää.

Kuva Päivi Litmanen

Kiinan alueella asuneita kansoja saamme

kiittää paperista, kompassista, ruudista,

seteleistä, sokeritaudin havaitsemisesta,

nuudeleista sekä sadoista ja tuhansista

muista keksinnöstä. Ne näkivät useimmiten

päivänvalon jo paljon ennen 1000-lukua.

Suurten keksintöjen aikaan Kiina innovoi ja

Eurooppa kopioi.

Päinvastaisista uskomuksista huolimatta

Kiinassa luodaan uutta myös tänään. Kun

OECD-maiden patenttien määrä kasvaa

vuosittain noin 2-3 prosenttia, on Kiinan triadipatenttien

(patentti EU:n, Japanin ja USA:

n alueille) määrä noussut viime vuosina 22

prosenttia. Kasvusta osa johtuu kansainvälisten

yritysten Kiinan markkinoilla hakemista

patenteista, mutta Kiinan oma innovaatiotoiminta

muodostaa kasvusta kuitenkin merkittävän

osan.

- Kiina muuttuu valtavaa vauhtia ja siellä

todella keskitytään innovaatiotoiminnan

kehittämiseen, sanoo Suomessa yli kymmenen

vuotta asunut tekniikan tohtori Xia-

Chang Zhang. - Kiinassa käydessäni olen

havainnut suuria muutoksia suhtautumisessa

uuteen. Maassa kannustetaan ajattelemaan

toisin. Erityisesti tämä koskee uutta teknologiaa.

Kiinan hallitus investoi merkittävästi

korkean teknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Teknillisessä korkeakoulussa väitellyt Xia-

Chang Zhang toimii espoolaisen Enfucell Oy:

n teknologiajohtajana. Yritys on perustettu

Zhangin innovaation, pehmopariston ympärille.

Joustava ja taivuteltava paristo on pienikokoinen

voimanlähde, jota voidaan käyttää

vaikkapa tavaroiden kyljessä viivakoodin

tapaan. Tällöin sen energian avulla voidaan

ylläpitää signaalia, jonka pohjalta tuotteen

matkaa kuljetusketjussa voidaan seurata.

Sovelluksia löytyy myös esimerkiksi kosmetiikkateollisuuteen.

Tohtori Zhangin keksintö

on syntynyt Suomessa ja sen kehittämiseen

on saatu rahoitusta muun muassa Keksintösäätiöltä.

KIINA PANOSTAA

INNOVAATIOTOIMINTAAN

Kiinan innovaatiopolitiikkaan kuuluu kansainvälisen

osaamisen hyödyntäminen ja

oman korkeakoulutuksen tason nostaminen

paluumuuttajien avulla. Kiina haki itse OECD:

ltä apua oman toimintansa arviointiin ja se

haluaa olla mukana kansainvälisessä innovaatiokeskustelussa

- Asenteiden kehittymisestä innovaatiomyönteisiksi

kertoo se, että nuoret työntekijät

haluavat osallistua uusien sovellusten kehittämiseen

ja etsivät juuri näitä mahdollisuuksia

omilla työpaikoillaan. Kiinalainen luokkatoverini

kertoi kymmenvuotiaasta pojastaan, jolla

jo on oma patentti. Ihmiset haluavat tehdä

keksinnön ja patentoida sen, sillä se nähdään

keinona tehdä rahaa ja kenties perustana

omalle menestyvälle yritykselle, valottaa

Zhang.

- Olen Kiinassa tunnettu keksintöni takia.

Minut nimettiin vuonna 2007 yhdeksi kymmenestä

merkittävimmästä kiinalaisesta, kertoo

22 Kuljetus & Logistiikka


Zhang. - Saan jatkuvasti pyyntöjä tulla

luennoimaan yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Ulkomailla jatkotutkintonsa suorittaneet

ovatkin tärkeä voimavara Kiinan

innovaatiotoimintaa kehitettäessä.

- Kiina osaa hyödyntää korkeasti koulutettunsa.

On tyypillistä, että muualla

opiskelleet kiinalaistiedemiehet palaavat

väitöskirjansa jälkeen maahan, kertoo

Pasi Rutanen. - USA on suosituimpia jatkotutkintojen

tekomaita. Sieltä palaavilla

kiinalaisilla on väitöskirja tehtynä ja hyvin

usein myös oma USA:aan perustettu yritys.

He siis palaavat Kiinaan, ei vain oma tutkimusosaaminen

mukanaan, vaan myös

merkittävää yritysosaamista tuliaisinaan.

Yritysosaamisen merkitys on Kiinassa

suuri, sillä asenteet rahan tekoon ovat

hyvin myönteiset. Maassa lasketaan

olevan 4-5 miljoonaa pk-yritystä ja uusia

syntyy koko ajan. Nuoret, kansainväliset

kiinalaiset haluavat luoda suurta ja myös

ansaita sillä. Rikkaus saa näkyä: Sanghai,

Peking ja muut suuret kaupungit peittävät

horisonttinsa pilvenpiirtäjiin ja katuja

ruuhkauttavat loistoautot yhdessä pahasti

saastuttavien moottorivanhusten kanssa.

Kiinan valtavat ympäristöongelmat ovatkin

kenties yksi innovaatiotoiminnan lähde.

Saasteiden vähentäminen ja ruuantuotannon

lisääminen ovat tilaus sekä teknisille,

että sosiaalisille innovaatioille.

TALOUDELLISET VOIMAVARAT

RIITTÄVÄT

Kiinassa on 1,33 miljardia ihmistä, mikä on

noin 22 prosenttia koko maailman väestöstä.

Maailman viljelykelpoisesta maa-alasta

siellä on ainoastaan 7 prosenttia. Eroosioongelmat

sekä saastuminen ovat arkipäivää.

Onkin luonnollista, että Kiinan kenties

merkittävin nykyinnovaatio liittyy ruokaan.

Yhä useammalla maan pellolla heilimöi

hybridiriisi, jonka kehitti 1970-luvulla Yuan

Longping. Tämä riisi antaa huomattavasti

tavallista suuremman sadon ja sitä syö jo

noin puolet kiinalaisista. Valtavan väestön

ruokkimisen mukanaan tuomien ongelmien

ratkominen saattaa luoda otollisen tilaisuuden

uusille keksinnöille. ■

Joulupukin odotuksessa

Adventtiaika ja rauhallisen joulun odotus

pakottaa muiden ikävimpien asioiden

sijasta kriittisesti tarkastelemaan yhtä

toimialaa ja sen ilmeisiä yhteiskunnallisia

epäkohtia. Nimittäin joulu ilman Joulupukkia

ja kahta tonttua on kuin leivätön

pöytä ilman liinaa.

Joulupukkien palvelukysyntä koskettaa

läheisesti tilastokeskuksen mukaan yli

800000 kotitaloutta. Etlan tuoreen raportin

mukaan alan palkkasumma kasvaa

tänä vuonna 18,8 %. Välillisesti Joulupukit

työllistävät jouluaattona huoltamoiden

henkilökuntaa, taksisuhareita ja pakettiautovuokraamoja.

Kotitaloudet etsivät raittiin pukin, luotettavan

pukin, tarjouspukin tai naapurinavun

välillä sellaista lahjanjakajaa, joka

täyttäisi paitsi joulupukin yleiset laatuvaatimukset,

ei toimisi kuititta eikä siten ole

osa harmaata taloutta.

Yrittäjä ei voi edes jouluna ottaa sellaista

riskiä, että osallistuu, ellei suorastaan

edesauta yhden toimialan vastuutonta

rahankeruuta ja yhteiskunnallisten velvoitteiden

sormien läpi katsomista.

Työvoima- ja elinkeinoministeriön työehtosopimusrekisterissä

ei ole julkaistu

alan työehtosopimusta. Maksaja ei siten

tiedä, tuleeko korvata kokopäiväraha tai

sen osa, mitkä ovat todellisia matkakustannuksia

ja todellinen matka-aika, kun

Joulupukki aina vakuuttaa tehneensä

pitkän matkan eikä Korvatunturia löydy

Suomen kartalta. Mikäli ilmastonmuutos

ei ole päällämme jouluna 2008, epätietoinen

ei varmuudella tiedä, onko Joulupukki

oikeutettu pakkaslisään vai onko hänellä

jopa oikeus jättää palvelu täyttämättä ja

jakaa lahjat Loppiaisena.

Työmarkkinajärjestöjen nukkumisen

ja edunvalvonnan vähäisyyden Joulupukki-toimialalla

vielä jotenkin ymmärtää

sesongin lyhyydestä johtuvana.

Sen sijaan verottajan passiivisuus

herättää ihmetystä. Kyse on miljoonien

eurojen siirrosta kotitalouksilta palvelun

tuottajalle. Kysymys kuuluu, jättävätkö

kaikki muut kuin rehelliset Joulupukit

ennakot ja alv-osuudet tilittämättä, kun

rehellistä joulupukin ennakkomainosta ei

ole käsiini sattunut.

Kuluttajan suojaviranomaisia luulisi

kiinnostavan, tarjoaako Joulupukki, jos on

yhtiö, palveluhinnastonsa alv 0 vai alv 22

%, minkä noudattamista nämä viranomaiset

muussa yritystoiminnassa tarkasti

seuraavat.

Ulkoministeriöltä on lupa odottaa pikaisesti

seikkaperäisiä ohjeita sen suhteen,

tarvitseeko Joulupukki, joka on Virosta,

työluvan. Työn teettäminen ilman lupaa

on vakava asia. Ministeriö ei voi pitää

kansalaisia epätietoisuudessa. Huolimatta

tämän toimialan eräistä selkeistä puutteellisuuksista

ja epävarmuustekijöistä

muistutan, että kotitalousvähennyksen

saamiseksi joulupukilta on vaadittava työsuoritteesta/palvelusta

yksilöity kirjallinen

lasku, saadaksemme omassa verotuksessa

asianmukaisesti verovähennykset

eduksemme.

Kirjoittaja Ilpo Moisala on asianajaja,

joka työskentelee yrityksen työsuhde-,

työehto-, yhteistoiminta-, tasa-arvo-, ja

työtapaturmakysymysten parissa.

www.ilpomoisala.fi

Kuljetus & Logistiikka 23


Esitys uusista

rengasvaatimuksista on tehty

Vuodesta 2012 lähtien

eurooppalaisten renkaiden pitäisi

olla turvallisempia, hiljaisempia ja

kuluttaa vähemmän polttoainetta.

Euroopan komissio on esittänyt direktiiviä,

jonka mukaan vuonna 2012

otettaan käyttöön uudet rengasvaatimukset.

Direktiivissä määritellään renkaan

jarrutusteho, vierintävastus ja vierintämelu.

Jos Euroopan parlamentti hyväksyy direktiivin

nykyisen version, kaikki Euroopassa

myyntiin tulevien uusien renkaiden ja autojen

ensiasennusrenkaiden on täytettävä direktiivin

vaatimukset lokakuusta 2012 alkaen.

Uusissa vaatimuksissa renkaat jaetaan seitsemään

luokkaan (A-G) vierintävastuksen

(kiloissa 1000 pyöräkuormakiloa kohden) ja

jarrutustehon suhteen. Niissä annetaan myös

yksityiskohtaisia vaatimuksia renkaan vierintämelusta

(dB A).

“Me otamme johtavana eurooppalaisena

valmistajana mielellämme vastaan tiedon

Euroopan komission aloitteesta antaa moottoriajoneuvojen

kuljettajille standardoitua tietoa

renkaan ominaisuuksista. Haluamme kuitenkin

tuoda esiin ongelmat, joita on odotettavissa,

kun aloitetta ryhdytään panemaan käytäntöön

EU:n jokaisessa 27 jäsenvaltiossa. Erityisesti

herää kysymys sanktiomekanismeista, joita

voitaisiin käyttää kaikkia valmistajia, myös

aasialaisten halpatuontirenkaiden maahantuojia

vastaan. Myös meidän tuotteidemme

merkintävaatimukset uusien vaatimusten

mukaisuudesta on liian lyhytnäköistä, sillä

useimmat renkaan ostajat näkevät renkaansa

vasta, kun ne ovat jo ajoneuvon alla”, sanoo

Continental AG:n hallituksen varapuheenjohtaja,

tohtori Alan Hippe, joka vastaa kumiryhmän

henkilö- ja pakettiautojen renkaista.

”Jotta voimme olla varmoja, että myös

kuluttajat ymmärtävät ja arvostavat tätä

teknistä tietoa, Euroopan komission tulee

tehdä kuluttajatutkimus ennen määräysten

pakollista toimeenpanoa”, toteaa kristillisdemokraattien

euroedustaja, tohtori Andreas

Schwab, joka toimii Euroopan parlamentin

yhteyshenkilönä uudessa direktiivissä “Moottoriajoneuvojen

tyyppihyväksyntä niiden yleisen

turvallisuuden perusteella”.

Euroopan komissio tilasi Fraunhofer-instituutilta

kattavan tutkimuksen, joka koski

energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa

Euroopan yhteisön 27 jäsenvaltiossa sekä

Sveitsissä ja Norjassa. Tulokset eivät ole julkisia,

mutta Fraunhofer-instituutin tekemä

tutkimus energiankulutusdirektiivien toimeenpanosta

Saksassa vuonna 2001 toi

esiin, että omavaltaisia sertifiointeja käytettiin

laajalti tarkastusmekanismien ja sanktioiden

puuttuessa. Tässä tapauksessa yli 50 % kaikista

320 saksalaisessa myymälässä tutkituista

sähkölaitteista oli väärin merkitty tai

niitä ei ollut merkitty lainkaan.

Euroopan rengas- ja kumivalmistajien

kattojärjestö ETRMA on myös osallistunut

keskusteluun eurooppalaisten rengashyväksyntöjen

kriteereistä ja näiden kriteerien luokituksesta.

Se teki selkoa renkaanvalmistuksen

teknisistä erityispiirteistä ja vaati, ettei hyväksyntää

tulisi suunnitella ensisijaisesti vierintävastuskriteerien

pohjalta. ”Olemme iloisia siitä,

että Euroopan komissio on ottanut ETRMA:

n vaatimukset huomioon yhdistämällä vierintävastuksen

ja märkäpidon direktiiviluonnoksessaan.

Muussa tapauksessa direktiivi

olisi suosinut tulevaisuuden renkaiden yksipuolista

suunnittelua, mikä olisi hyödyttänyt

erityisesti aasialaisia halpatuontivalmistajia

huolimatta siitä, että usein näiden tuotteiden

märkäpito-ominaisuudet ovat noin 20 vuotta

jäljessä eurooppalaisiin eturivin valmistajiin

verrattuna”, selvittää tohtori Hans-Joachim

Nikolin, joka vastaa Continentalin Commercial

Vehicle Tires –liiketoimintatyhmästä ja edustaa

ETRMA:ssa Continentalin etuja. ■

24 Kuljetus & Logistiikka


Katsastettujen suomalaisautojen

hylkäysperusteet julkisiksi

Nyt tehtyyn tilastoon on kerätty kaikki tammi- ja syyskuun 2008

välisenä aikana A-Katsastus Oy:n Suomessa katsastamat henkilöautot,

jotka on käyttöönotettu vuonna 1999, 2001, 2003 ja 2005.

Tilastossa on mukana yhteensä n. 200 000 autoa ja siinä on huomioitu

vain sellaiset hylkäykseen johtaneet viat, jotka vaativat jälkitarkastuksen.

Ne mallit, joita on ko. aikana katsastettu vain alle

200 kpl, on jätetty tilastollisen luotettavuuden takaamiseksi pois

yhteenvedosta.

Tilastoista käy ilmi myös kunkin mallin keskimääräinen mittarilukema,

joka on saatu katsastuksen yhteydessä tallennetuista

tiedoista.

Kaikkiaan tänä vuonna A-Katsastuksen katsastamista henkilöautoista

on hylätty 26,1 %. Yleisimmät viat liittyvät jarruihin,

pakokaasupäästöihin, etuakselistoon ja alustaan. Tilastosta käy

ilmi, että mallikohtaiset erot ovat suuria. Esimerkiksi 3-vuotiaiden

autojen keskimääräinen hylkäysprosentti on 6,7, mutta mallikohtainen

hajonta on erittäin suuri. Vähimmillään hylätään alle 1 %

ja enimmillään joka kolmas hylätään. 5-vuotiaiden autojen keskimääräinen

hylkäysprosentti on 12,5. Mallikohtainen hajonta on

tässäkin suuri. Vähimmillään hylätään n. 3 % ja enimmillään lähes

joka toinen auto.

A-Katsastuksen tekninen johtaja Hannu Pellikka näkee tilastovertailusta

olevan hyötyä autonomistajille. “Katsastustoiminnan

tavoitteena on ennen kaikkea liikenneturvallisuuden ylläpitäminen,

mutta samalla kertyy myös hyödyllistä tietoa liittyen ajoneuvojen

kunnossapitoon. Nyt julkaistu tilasto määrittää yleisimmin esiintyvät

viat tiettyjen merkkien kohdalla, josta on varmasti hyötyä esimerkiksi

käytetyn auton ostajalle.”

Tavaraterminaalien

huippuunsa hiottu ratkaisu!

Neste Oilin biolämmitysöljy

markkinoille tammikuusta 2009

Neste Oilin lämmitysöljy on vuoden 2009 alusta entistä parempaa.

Uusi biolämmitysöljy sisältää kaksi prosenttia Neste Oilin kehittämää

uusiutuvista raaka-aineista valmistettua NExBTL-polttoainetta.

Kaikki Neste Oilin myymä lämmitysöljy on jatkossa bioöljyä ja

nimeltään Neste-lämmitysöljy bio -3. Tuotetta on saatavilla koko

maassa ja se korvaa aikaisemman tuotteen, Neste-lämmitysöljy -3:

n. Neste-lämmitysöljy bio sopii sellaisenaan nykyisiin öljylämmitysjärjestelmiin

ja laitteisiin ilman laitesäätöjä. Se ei lisää öljyn kulutusta

eikä lämmitysjärjestelmän huoltotarpeita.

Romuautojen siirto nopeutuu ensi keväänä

Hylätyt ja väärin pysäköidyt ajoneuvot poistetaan säilytyksestä

nykyistä nopeammin. Siirrettyjä ajoneuvoja säilytetään kuukausi

aiemman kolmen kuukauden sijasta huhtikuun 2009 alusta alkaen.

Laki tulee voimaan huhtikuun alusta 2009.

Tienpitoviranomainen tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi

viedä väärin pysäköidyn tai onnettomuudessa vaurioituneen auton

siirtokeskukseen kahden vuorokauden kuluessa.

Lailla selkeytetään viranomaisten tehtäviä ja toimivaltuuksia.

Poliisin tehtävät rajoittuvat jatkossa lähinnä järjestyksen ylläpitoon

ja onnettomuuksien tutkintaan. Poliisin on kuitenkin viipymättä

siirrettävä ajoneuvo, jos ajoneuvon pysäköinnistä aiheutuu vaaraa

liikenneturvallisuudelle.

Kunnilla on lain mukaan kadunpitäjinä päävastuu ajoneuvojen

siirtämisestä, ja maanteillä siirroista vastaa Tiehallinto. Siirtokuluista

vastaa ajoneuvon omistaja.

Ajoneuvon omistajalle annetaan suullinen tai kirjallinen siirtokehotus

tai -ilmoitus. Siirtokeskukseen vietyjen autojen omistusoikeus

siirtyy kunnalle, jos autoa ei noudeta 30 päivän kuluessa.

TERMINAALIPALVELUT

Tuomme osaavan työnjohdon sekä

ajan-mukaisen kaluston. Tarvittaessa

hoidamme myös ulkokenttäpalvelut.

www.transval.fi

Suomen Transval Oy

Pakkasraitti 2 I 04360 Tuusula

Puh. 09 565 5850

Kuljetus & Logistiikka 25


26 Kuljetus & Logistiikka


Hämeen Tavara Taxi valittiin Tampereen Vuoden Yrittäjäksi

TAMPEREEN

VUODEN YRITTÄJÄ

tuo pirkanmaalaisille yrityksille

pääkaupunkiseudun markkinat

Pikakuljettaja Hämeen Tavara Taxin yrittäjä Jorma Niemi on valittu Tampereen

Vuoden Yrittäjäksi 2008. Palkitsemisen perusteina olivat Hämeen Tavara Taxin

pavelun taso, toiminnan jatkuva kehittäminen sekä aito asiakaspalvelu.

Valinnan teki Pirkanmaan Yrittäjät.

J

orma Niemi perusti Hämeen Tavara

Taxin 1992 aikana, jolloin yritysten

varastojen keskittäminen loi tarpeen

saman päivän aikana tapahtuvalle

kuljettamiselle. Aikaisemmalla työurallaan

hän halusi hankkia kädestä käteen toteutettavaa

kuljetuspalvelua. Tavaraliikenteen

tarveharkinnan poistuminen mahdollisti

pikakuljettamisen kaltaisen kuljetuspalvelun

tuottamisen. Palvelun korkeatasoisuuden

mahdollistaa tarkka laatujärjestelmä,

jonka määrätietoinen noudattaminen minimoi

palvelupoikkeamat.

- Tämä palkinto kuuluu koko henkilöstöllemme,

ilman ammattitaitoista ja motivoitunutta

henkilöstöä palveluyritys ei tämän

kaltaisia tunnustusta voi saada, yrittäjä

Jorma Niemi toteaa.

Korkean asiakaspalvelutason mahdollistavat

korkealuokkaiset työvälineet.

Kalusto on kokonaisuudessaan Mercedes-

Benz merkkistä ja keski-iältään alle kaksi

vuotta vanhaa. Hämeen Tavara Taxin Tavara

Taxeilla ajetaan vuodessa yli 1,6 miljoonaa

kilometriä.

Hämeen Tavara Taxin päämarkkina-alue

on koko Etelä-Suomi.

- Pirkanmaan ja pääkaupunkiseudun

välinen liikenne on yrityksen tärkein palvelu.

Tällähetkellä liikennöimme Pirkanmaan ja

pääkaupunkiseudun välillä kahdeksalla

aikataulutetulla vuorolla päivässä. Käytännössä

tuomme pirkanmaalaisille yrityksille

pääkaupunkiseudun markkinat. Tamperelaiset

yritykset voivat hyödyntää tehokkaasti

pääkaupungissa sijaitsevia varastoja, sekä

myydä asiakkailleen toimituksia samalle

päivälle kertoo Jorma Niemi.

Aikataulutettujen reittipalvelujen lisäksi

Tavara Taxit ovat jatkuvassa lähtövalmiudessa

palvelemaan asiakkaiden pikalähtötilauksia

koko Suomessa.

Toiminnan jatkuva kehittäminen on yksi

Hämeen Tavara Taxin tärkeimmistä arvoista.

Tämä on konkretisoitu mm. voimakkailla

panostuksilla tietotekniikkaan. Toiminnanohjausjärjestelmä

mahdollistaa entistä kattavammat

tiedot tehtävistä kuljettajille sekä

tosiaikaisen tiedon ajojärjestelyyn tehtävien

etenemisestä.

- Haluamme myöskin kehittää palvelualuettamme

asiakkaidemme tarpeita täyttäväksi

ja käynnistämme joulukuun alussa

päivittäisen liikenteen Pirkanmaalta Turkuun.

Hämeen Tavara Taxi on aikataulutettujen

ja tarkkuutta vaativien lähetysten pikakuljettaja.

- Toiminta-alueemme päivittäisessä liikenteessä

kattaa Etelä-Suomen. Tärkein

osaamisemme on Pirkanmaan ja pääkaupunkiseudun

välinen liikenne jossa liikennöimme

työpäivinä nonstop-periaatteella.

Liikennettä hoidamme yli 20 kuljetusyksiköllä

30 kuljetusalan ammattilaisen voimin.


www.hameentavarataxi.fi

Kuljetus & Logistiikka 27


Työuupumukseen voi liittyä työkyvyn menettämisen riski,

osoittaa Työterveyslaitoksen tutkimus.

Mitä vakavampi työntekijän työuupumus

oli tutkimusjakson alussa,

sitä todennäköisemmin hän jäi

työkyvyttömyyseläkkeelle

neljän vuoden seurannan aikana.

Työuupumus

voi johtaa työkyvyttömyyseläkkeeseen

Työkyvyttömyyseläkkeen

myöntämisperusteena

oli useimmiten mielenterveyden

häiriö tai liikuntaelinsairaus.

Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Occupational

and Environmental Medicine -lehdessä.

Työkyvyttömyyseläkkeet ovat viime vuosina

lisääntyneet etenkin masennuksen vuoksi.

Työuupumus ei sinänsä oikeuta työkyvyttömyyseläkkeeseen,

mutta näyttää liittyvän

työkyvyn menetykseen. Yleisimmät työkyvyttömyyden

syyt Suomessa ovat mielenterveyden

häiriöt, liikuntaelinsairaudet ja sydän- ja

verisuonitaudit.

Tutkimuksen neljän vuoden seurantajakson

aikana kaikkiaan 113 työntekijää sai

myönteisen työkyvyttömyys-eläkepäätöksen.

Niiden työntekijöiden joukosta, joilla ei ollut

työuupumusta, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi

kaksi prosenttia, vakavasti työuupuneista

22 prosenttia ja lievästi uupuneista kuusi

prosenttia. Työuupuneiden miesten ja naisten

eläkkeelle siirtymisessä ei ollut eroa.

28 Kuljetus & Logistiikka

TYÖUUPUMUS ON SEURAUSTA

PITKITTYNEESTÄ TYÖSTRESSISTÄ

Työuupumuksella tarkoitetaan psykologista

oireyhtymää, joka voi kehittyä jatkuvan työstressin

seurauksena. Sen tunnusmerkkejä

ovat laaja-alainen uupumusasteinen väsymys,

joka ei enää lievity levolla, kyyniseksi muuttuva

ja epäilevä asenne työn merkitystä kohtaan

sekä alentunut ammatillinen itsetunto.

Työuupumuksen taustalta löytyy useimmiten

pitkään kestänyt epäsuhta työn vaatimusten ja

työntekijän käytettävissä olevien voimavarojen

välillä. Vuonna 2001 25 prosenttia suomalaista

kärsi lievästä ja 2 prosenttia vakavasta työuupumuksesta.

Tuoreempaa tietoa työuupumuksen

esiintymisestä ei ole saatavilla.

Työn vaatimusten ja voimavarojen tasapainottaminen

tukee työhyvinvointia. Työolosuhteiden

säännöllinen seuraaminen ja

säätäminen auttaa ehkäisemään liialliseksi

kertyvää työkuormitusta ja sen mahdollisena

ilmiasuna työuupumusta. Työturvallisuuslaki

vastuuttaa työnantajan ryhtymään toimiin

työ-kuormituksen arvioimiseksi ja mahdollisen

terveysvaaran ehkäisemiseksi viimeistään

silloin, kun työn-tekijällä esiintyy työperäisiä

sairauspoissaoloja ja hoitoa vaativia ongelmia.

Esimiehet voivat pyytää asiantuntija-apua työtilanteen

arviointiin työterveyshuollosta.

Uupunut työntekijä tarvitsee tukea ehtyneiden

voimavarojen elvyttämiseksi. Kun

voimavarat ovat palautuneet, on samanlaisen

tilanteen toistumisen ehkäisemiseksi muutettava

niitä olosuhteita, joissa työuupumus

kehittyi. Nykyisin tilanteen selvittely jää Työterveyslaitoksen

tutkijan, psykologian tohtori

Kirsi Aholan mukaan valitettavan usein

vajaaksi ja työntekijä palaa sairauspoissaolon

jälkeen takaisin entisenlaisiin työolosuhteisiin.

Onnistunut työhön paluu valmistellaan jo

ennen paluuta, ja työtilanteen lisäsäätämisen

tarvetta seurataan aktiivisesti työhön paluun

jälkeenkin.


PK-ohjelman yritystavoite

ylittyi etuajassa

Tilastokeskuksen uusimman selvityksen mukaan yritysten

lukumäärä oli viime vuonna 263 236. Lukuun eivät sisälly maatalousyritykset.

“Yrittäjyys on piristynyt Suomessa. Kun EK:n PK-ohjelma

julkistettiin vuonna 2005, yrityksiä oli runsaat 232 000 (2004).

Asetimme tavoitteeksi, että Suomessa pitäisi olla vuoteen 2010

mennessä 260 000 yritystä. Tältä osin ohjelmamme on toteutunut

hyvin”, toteaa EK:n PK-yksikön johtaja Pekka Tsupari.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2007 henkilöstön määrä

kasvoi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä yhteensä 36 430

henkeä, ja kaikkien yritysten henkilöstöstä 63 prosenttia työskenteli

pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tuhannesta yrityksestä

998 oli PK-yrityksiä, joiden henkilöstömäärä on alle 250.

Vuoden 2009

työeläkemaksut vahvistettu

TyEL:n mukainen keskimääräinen eläkevakuutusmaksu on 22,0

prosenttia vuonna 2009. Maksun työkyvyttömyyseläkeosassa

huomioidaan tilapäinen 0-1,0 prosenttiyksikön alennus. Alle

53-vuotiaan työntekijän osuus eläkemaksusta on 4,3 prosenttia,

ja 53 vuotta täyttäneen työntekijän 5,4 prosenttia. Työnantajan

osuus TyEL-vakuutusmaksusta on keskimäärin 16,8 prosenttia

vuonna 2009 eli sama kuin vuonna 2008.

YEL:n mukainen vakuutusmaksu vuonna 2009 on 20,8 prosenttia

työtulosta alle 53-vuotiaille yrittäjille ja 21,9 prosenttia 53

vuotta täyttäneille yrittäjille.

SOPIMUSTYÖNANTAJIEN JA TILAPÄISTEN

TYÖNANTAJIEN TYEL-MAKSUT

TyEL-sopimustyönantajia ovat kaikki työnantajat, joilla on jatkuvasti

vähintään yksi työntekijä ja jotka maksavat säännöllisesti

palkkaa. Sopimustyönantajan TyEL-vakuutusmaksut sekä mahdollinen

omavastuu määräytyvät työntekijöille maksetun palkkasumman

mukaan.

• Jos yrityksen palkkasumma vuonna 2007 on ollut alle 1,65

miljoonaa euroa, TyEL-vakuutusmaksu on kokonaisuudessaan

21,4 prosenttia palkkasummasta vuonna 2009. Maksussa on

huomioitu työkyvyttömyyseläkemaksun tilapäinen 1,0 prosenttiyksikön

alennus.

• Jos palkkasumma on ollut 1,65-26,4 miljoonaa euroa

vuonna 2007, TyEL-vakuutusmaksu vaihtelee 21,4 prosentin ja

22,4 prosentin välillä. Tämä johtuu siitä, että tilapäinen työkyvyttömyyseläkemaksun

alennus pienenee näiden työnantajien

kohdalla sitä myötä, kun palkkasumma kasvaa

• Jos yrityksen palkkasumma on ylittänyt 26,4 miljoonaa

euroa vuonna 2007, sopimustyönantajan TyEL-vakuutusmaksu

on 22,4 prosenttia palkkasummasta vuonna 2009.

Mainituissa sopimustyönantajien maksuprosenteissa ei ole

huomioitu mahdollista asiakashyvitystä. Lisäksi työnantajilla,

joiden palkkasumma vuonna 2007 on ylittänyt 1,65 miljoonaa

euroa, maksuun vaikuttavat myös työkyvyttömyyseläkemaksun

maksuluokka sekä yrityksen työttömyyseläkkeistä aiheutuva

kustannus.

Tilapäinen työnantaja palkkaa työntekijöitä vain silloin tällöin,

ja hänen maksamansa palkkasumma jää alle 7 152 euron

6 kuukauden aikana. Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuutusmaksu

on 22,4 prosenttia palkkasummasta vuonna 2009.

Perustekorko laskee 1.1.2009 alkaen 3,00 prosenttiin.

ELTRIP-50:stä saat kaikki tiedot mitä ajopäiväkirjalta

vaaditaan. Tiedot suoraan raportiksi, jossa yhteenlasketut

tiedot ovat valmiina.

* Päivämäärä, ajon alku- ja loppuaika

* Työn kohde ja tarkoitus

* Kilometrit ja aika

* Huom: Auton mittarin lukema juoksevasti

Työkohteiden seuranta on helppoa ja tarkkaa.

* Tunnit ja kilometrit työkohteittain esim

laskutusta varten

* Jälkeenpäin on helppo tarkistaa kohteelle tehdyt työt

Kuljettajakohtainen seuranta.

* Jos ajoneuvoa käyttää useampi henkilö, saat eritellyt

työtiedot kuljettajittain.

ELTRIP-50 on kotimainen, Suomen oloihin tehty,

kestävä tuote.

* Kestää kovaakin pakkasta -

sinun ei tarvitse odotella laitteen "heräämistä"

* Selkeät toiminnot - helppo käyttää

* Yli 20 vuoden kokemuksella valmistettu laadukas

tuote

* Suomenkieliset ohjeet sekä valmistajan

ammattitaitoinen tuki

* Vain hankintahinta

* Ei ylläpitokuluja

* Ei tiedonsiirto- tai käsittelykuluja

* Pitkäikäinen, huolto toimii pitkälle tulevaisuuteen

Tutustu netissä ja lataa ilmaiset ohjelmat:

http://www.trippi.fi/ET-50

ja tilaa

puh. (08) 6121 651

Meiltä myös ELTRIP-45n sarjan

tarkkuusmatka- ja kitkamittarit, TELMUtyökirjurit

sekä MITAX-taksamittarit.

Autourheilua harrastaville ELTRIP-R10.

Hevossuontie 50, 87100 KAJAANI

- mittauksen erikoisosaaja -

Kuljetus & Logistiikka 29


Teksti: Tero Tuisku

Omatoimioppia

kaikella iällä

Tuttu sanonta “oppia ikä kaikki” soveltuu hyvin nykyisen graafisen alan yrittäjän

Kari Levelän elämään. Hän on oppinut käyttämään tietokonetta ja sen vaativia

erikoisohjelmia kantapään kautta perin vähäisellä kielitaidolla. Samalla on tullut

opituksi uusi tapa tehdä grafiikkaa tietotekniikkaa hyödyntäen.

Kari Levelä, 55, ehti nuoruudessaan

suorittamaan perinteisen kansakoulun

ennen siirtymistään työelämään

Osuusliike Elannon somistamoon.

- Olen pienestä pitäen tottunut tekemään

käsilläni jotain luovaa. Näen ja muistan kaikki

asiat kuvina ja ajatellessani jotain asiaa se

tulee nenäni eteen elävänä videokuvana.

Ehkäpä tässä on yksi syy, miksi pääsin aikanaan

Elantoon luovaan työhön somistajaharjoittelijaksi.

Tuossa työssä opin mainosalan

perustaitoja esimerkiksi näytteillepanosta,

käsitekstauksesta, lehti-ilmoitusten teosta,

myymälöiden ulkoasun kehittämisestä sekä

silkkipainamisesta, Levelä kuvailee.

Kari Levelä innostui heti nuoruudessaan

yrittämisestäkin. Hän perusti jo 17-vuotiaana

postimyyntiyrityksen nimeltä MP-paita.

- Koska olin alaikäinen, yritys perustettiin

vanhempieni suostumuksella ja tuella.

Yritys myi moottoripyöräaiheisia T-paitoja ja

muita asusteita, joita saatiin osin valmiina

maailmalta ja osin kuvat painettiin valmiisiin

paitoihin. Ilmoittelin tuotteistani silloisessa

Moottoripyörä-lehdessä. Harjoitin yritystoimintaa

palkkatyöni lomassa ja kauppa kävi

kohtalaisen hyvin.

Aikanaan palkkatyö vaihtui päätoimiseen

yrittämiseen.

- Postimyyntiyrityksestä kehittyi sittemmin

silkkipaino-somistamo, jossa esimerkiksi

silkkipainettiin T-paitoihin ja muihin asusteisiin

yritysten logoja. Yrityksen nimeksi tuli

Mainosateljee Janiline. Nimensä yritys sai

esikoispojan etunimen mukaan.

30 Kuljetus & Logistiikka

Levelä on toiminut yrittäjänä myös lehtialalla.

- Olen harrastanut pienoismallien eli

lähinnä radio-ohjattavien lennokkien rakentamista.

Perustin rahoittajan tuella 1981

Pienoismalli-lehden, jonka levikki saatiin

muutamassa vuodessa kohtalaisen korkeaksi.

Levelä perusti samana vuonna pienoismallialan

messutapahtuman nimeltä Model Expo,

joka on nykyään alan suurin messutapahtuma

Pohjoismaissa. Model Expo järjestetään

vuosittain keväällä Helsingin Messukeskuksessa.

Pienoismalli-lehti ilmestyy yhäkin, mutta

Levelä siirtyi sieltä 1980-luvun lopulla Venemestari-lehden

päätoimittajaksi.

- Pohjaa tähän tehtävään antoi se, että harrastin

tuolloin perheeni kanssa purjehtimista.

Lieneeköhän panostus moneen päällekkäiseen

työhön aiheuttanut sen, että Kari Levelä

sai lievän sydäninfarktin 1980-luvun lopulla

vain 35-vuotiaana. Rankka työ keskeytyi

kuuden kuukauden sairausloman ajaksi. Sittemmin

kuluneiden 20 vuoden aikana sydänvaivat

eivät ole uusiutuneet.

TAIKURINA IKÄVIÄ LAIVAKOKEMUKSIA

Levelä on tehnyt menneisyydessä monia muitakin

töitä. Hän on toiminut muun muassa

kiinteistönvälittäjänä ja jopa puoliammattilaisena

taikurinakin.

- Esiinnyin taikurina Fakiiri-Wernerin

nimellä yhdessä poikani kanssa vuosien

ajan muun muassa laivoissa. Olimme Sally

Albatrossissa sen ajautuessa jäisellä merellä

karille maaliskuussa 1994. Laiva kallistui

uhkaavasti veden virratessa sisään pohjaan

repeytyneestä aukosta. Luulimme loppumme

tulleen. Ehdimme jo soittamaan kännykällä

kotiin, että tuskin selviämme. Kuin ihmeen

kaupalla pääsimme viimein avuksi tulleeseen

jäänmurtaja Urhoon.

Sally Albatrossin sinänsä vakava onnettomuus

painui monilta unhoon, kun myöhemmin

samana vuonna Estonia-laiva joutui vielä

vakavampaan onnettomuuteen.

Kari Levelä innostui aikanaan 1980-luvun

lopulla tietokoneista.

- Näin heti alussa, että tietokoneen ja

asianmukaisten ohjelmien avulla pystyy tuottamaan

tosi upeita ja jopa lumoavia kuvia

sekä grafiikkaa. Lisäksi kaiken pystyy tekemään

paljon helpommin ja nopeammin kuin

perinteisellä manuaalimenetelmällä. Käsin ei

pysty tekemään vastaavanlaisia kuvia. Jos en

olisi aikanaan siirtynyt tietokoneen käyttöön

ja opetellut tekemään sillä töitä, olisin todennäköisesti

pudonnut pois omalta alaltani

graafisesta suunnittelusta.

Tietokoneen avulla Levelä on tehnyt vuosien

ajan osin muun työn ohessa esimerkiksi

yritysten logoja, lehti-ilmoituksia sekä erilaisten

painotuotteiden suunnittelu- ja taittotyötä.

SUVEREENIA HALLINTAA

Levelä muistuttaa, että tietotekniikan hyödyntäminen

edellyttää sekä koneiden että ennen


- Luovalla ihmisellä on usein värikäs ja kirjava tausta. Minulle on ollut siunaukseksi se, että elämänkokemukseni myötä olen pystynyt

tutustumaan moneen eri alaan, graafikko Kari Levelä toteaa.

kaikkea ohjelmien hyvää hallintaa.

- Graafikon työssä täytyy pystyä käyttämään

suvereenisti noin kymmentä suhteellisen

vaativaa ohjelmaa, jotka olivat varsinkin

alkuaikoina yksinomaan englanninkielisiä.

En kuitenkaan tuolloin osannut riviäkään

englantia. Ohjelmien käytön opiskelun olen

suorittanut ja osin yhäkin suoritan kääntämällä

käyttöohjeet sanakirjan avulla melkeinpä

sana kerrallaan. Nyttemmin vuosien

kuluessa olen oppinut tietotekniikan käytössä

tarvittavaa “ammattienglantia” jo kohtalaisen

hyvin ja pystyn tästä syystä jopa

jossain määrin keskustelemaankin englanniksi.

Levelä myöntää oppineensa monet asiat

kantapään kautta. Hän kuitenkin kannustaa

muitakin senioreita opiskelemaan kiireesti

tietotekniikan perustaitoja.

- Tiedän, että moni ikäiseni 50-60-vuotias

yrittäjä jopa ihan oikeasti pelkää tietokonetta

eivätkä he uskalla ottaa sitä päivittäiseksi

työkalukseen. Tunnen yrittäjiä, jotka eivät

edes osaa avata sähköpostiohjelmaa itse.

He teettävät tietokoneella vaadittavia töitä

firmassa olevilla nuoremmilla ihmisillä. Yrittäjien

osaamattomuus on selkeä este jopa liiketoimintojen

kehittämiselle, sillä esimerkiksi

sähköpostiviestintä liittyy tässä ajassa kiinteästi

yritysten ja asiakkaiden väliseen jokapäiväiseen

kommunikointiin. Tänä päivänä voi

jopa hyvällä syyllä kysyä, miten tietokonetta

ymmärtämätön ihminen ylipäätään pärjää

yritysmaailmassa.

KOTISIVUJEN PUUTE ON PAHA VIRHE

Osaamattomuus heijastuu jopa pienyritysten

internet-sivujen olemassaoloon.

- Liian monelta yritykseltä puuttuvat kotisivut

kokonaan. Tänä päivänä kotisivuilla on

kuitenkin vähintään sama asema kuin ennen

vanhaan kauppojen näyteikkunoilla. Kotisivut

ovat yrityksen julkinen käyntikortti. Etenkään

nuoremman pään ihmisille yritystä ei ole olemassakaan,

jos sillä ei ole kotisivuja.

Monien pienyritysten kotisivujen laatu

kummastuttaa Levelää.

- Yrittäjien kanssa jutellessani ilmenee

joskus, että nettisivut on tehnyt naapurin

teini-ikäinen poika tai muu vastaava. Usein

sivut ovatkin niin kamalan näköisiä, että niistä

on yritykselle vain haittaa. Mahdolliselle asiakkaalle

saattaa herätä kehnojen kotisivujen

takia epäluottamus yrityksen osaamiseen

laajemminkin.

Levelä vertaa leikkisästi kotisivujen merkitystä

ostoskeskuksen vessan siisteyteen.

- Jos ostarin vessa on siisti, asiakkaalle

jää miellyttävä kokonaismielikuva paikasta ja

hän käy mielellään toistekin samassa ostarissa.

Jos vessa on epäsiisti, reaktio on juuri

päin vastainen. Yrityksen nettisivujen kanssa

on vähän sama tilanne. Hyvät nettisivut saavat

asiakkaan kiinnostumaan yrityksestä laajemminkin

ja jopa asioimaankin sen kanssa.

YRITTÄMISTÄ VIIKISSÄ

Nykyisin Kari Levelä on keskittynyt yksinomaan

omaan perusammattiinsa graafiseen

suunnitteluun. Hän aloitti työn omalla

nimellään ammatinharjoittajana 1990-luvun

lopulla. Toiminnan laajentuessa hän rekisteröi

2006 yrityksensä nimeksi Finepixels.

Helsingin Viikissä toimiva yritys tekee nykyaikaista

tietotekniikkaa hyödyntäen pääsääntöisesti

yritysten kotisivuja, graafista

suunnittelua aina käyntikorteista laajempiin

markkinointimateriaaleihin saakka. Ensimmäinen

oma netissä toimiva ”virtuaalikauppa”

on käyntikortteihin keskittyvä palvelu ja

on ensimmäisiä alan palveluja Suomessa.

- Aloitin käyntikorttien tarjonnan internetissä

11 vuotta sitten (www.korttipaino.com).

Sloganini on “käyntikortit kätevästi netistä”.

Myöhemmin olen saanut jäljittelijöitä jopa

slogania myöten

Nykyisin Finepixelsin työkenttä on laajentunut.

- Työ koostuu graafisten palvelujen tuottamisesta

laidasta laitaan. Se käsittää yrityksen

kaikkien painotuotteiden ja sähköisen

informaation yhteisen ulkoasun ja värimaailman

linjauksen. Viime aikoina työ on painottunut

sähköisen median sisällöntuotantoon

kuten aiemmin mainittujen kotisivujen

tekoon sekä sähköisesti jaettavan viestintämateriaalin

suunnitteluun ja toteutukseen.

Käytössämme on esimerkiksi täydellisen

liikuteltava studiokalusto still- ja videokameroineen

sekä valaisimineen. Hoidamme

valo- ja videokuvaukset sekä kuvien jälkikäsittelyn,

videoeditoinnin sekä esimerkiksi

flash-animaatioiden teon. ■


Kuljetus & Logistiikka 31


VIDEOKÄYNTIKORTTI

helpottaa kontaktin luomista

Finepixels on kehittänyt äskettäin innovatiivisen

uutuustuotteen, jota kutsutaan videokäyntikortiksi

(engl. Video Visiting Card tai LiveCard). Se on

10-45 sekunnin mittainen henkilökohtainen sähköinen

viesti, jossa vaikkapa asiakaspalvelu- tai

myyntitehtävissä toimiva henkilö kertoo esimerkiksi

itsestään, tehtävästään ja edustamastaan

tuoteryhmästä. Sähköinen kortti voidaan sijoittaa

yrityksen kotisivujen yhteyteen kotisivupalvelimelle,

josta asiakkaat ja muut kiinnostuneet voivat

käydä sitä katsomassa.

Tarvittaessa myyntiedustaja voi toimittaa asiakkaalle

sähköpostina linkin käyntikorttiin ennen

sovittua tapaamista. Kontaktin luominen helpottuu

vastaanottajan tietäessä, millainen henkilö on

tulossa myyntikäynnille.

Finepixels suorittaa videokäyntikortin kuvaukset

liikkuvalla studiokalustollaan pääsääntöisesti

asiakkaan tiloissa. Samoin yritys vastaa

esimerkiksi henkilöohjauksesta,

musiikin ja äänitehosteiden käytöstä,

videoeditoinnista, lavastuksesta ja

graafisesta suunnittelusta.

Myös koko yrityksen esittely

elävän kuvan kanssa verkkosivuilla

onnistuu. Kari Levelä

kuitenkin varoittaa, että

yritysesittely ei saa olla

netissäkään kovin pitkä.

Sopiva pituus on 1-2

minuuttia.

Tieyhdistyksen uusi

neuvontapuhelin palvelee

yksityistieasioissa

Yksityistieasioiden neuvontapuhelin on

kokeiluhanke, joka toteutetaan vuosina

2008-2010. Neuvontapuhelin on täysin

uudentyyppinen palvelu, jonka tarkoitus

on palvella kaikkia tiekuntia, yksittäisiä tieosakkaita

tai ketä tahansa soittajaa, jota

askarruttaa yksityisteihin liittyvät kysymykset.

Neuvontapuhelimeen voi soittaa arkisin

klo 9-18 numeroon 0200 345 20 (0,92

euroa/min. + pvm).

Teboil Kivihovi

- automatkailijan keidas

Suomusjärvellä

Doosan-trukit ovat vaativaan työskentelyyn

suunniteltu trukkimallisto jakautuen käyttövoiman mukaan

sähkö-, diesel- ja nestekaasutrukkeihin.

Tutustu mallistoon nettisivuillamme www.trukkitalo.com

Trukkitalo Veikka Ståhlberg Oy

Hiiskanaukeantie 4-6, PL 30, 20781 Kaarina

Puh. (02) 276 1700, Fax (02) 276 1711, e-mail: info@trukkitalo.com

-Teboil Kivihovi on viihtyisä kokonaisuus,

jossa on huomioitu niin tienkäyttäjien kuin

myös paikallisten asukkaiden tarpeet. Kahvila-ravintolan

monipuolinen tarjonta, K-

marketin laaja valikoima sekä Kivihovin muut

palvelut ovat kaikkien saatavilla vaivattomasti

yhdellä pysähdyksellä.

Kuuden hehtaarin alueelle levittyvä palvelualue

on suunniteltu palvelemaan suuria

liikennevirtoja. Henkilöautot ja raskaan

kaluston liikenne ohjataan omille erillisille

palvelu- ja paikoitusalueilleen.

Pikavuorobussien pysäkki ja tilausajobussien

jättö- ja parkkipaikat ovat rakennuksen

pohjoispäädyssä, josta on bussimatkustajille

oma sisäänkäynti.

Kivihovissa on haluttu erityisesti panostaa

ammattiliikenteen kuljettajien lepotaukoihin.

Rahtareille on omat taukotilat saunoineen ja

Hoviklubi toimii tilausbussien kuljettajien ja

matkanjohtajien viihtyisänä taukotilana.

32 Kuljetus & Logistiikka


Avant Tecno Oy on laajentanut

kuormainsarjaansa 700-sarjan

koneisiin. 700-sarjan monipuoliset ja

tehokkaat Avantit soveltuvat erityisen

hyvin kiinteistönhoidon,

rakentamisen ja viherrakentamisen

ammattilaisten tarpeisiin.

Nopeutta, nostokykyä ja tehoa

Uusi Avant 700 -sarjan kuormaaja

on vahva ja nopea

700-sarjan Avant on varustettu Kubota 49

hv:n dieselmoottorilla ja se pystyy käsittelemään

1 400 kg:n painoista kuormalavaa.

Hydraulinen vakaaja parantaa kuorman

käsittelyä merkittävästi ja kurottajatyyppisen

puomin ansiosta ohjaamosta on hyvä

näkyvyys ulos ja työlaitteelle.

700-sarjan Avantin työntövoima on 2

000 kp. Ulkopuolisen hydrauliikan tuotto

on 70 l/min. Pienkuormaajan maksiminopeus

on 25 kilometriä tunnissa, joten se

soveltuu hyvin myös töihin, joissa ketteryyden

lisäksi tarvitaan ripeää siirtonopeutta.

Avant 700-sarjan kuormaajaan on tarjolla

neljä eri ohjaamovaihtoehtoa.

MARKKINOIDEN LAAJIN

TYÖLAITEVALIKOIMA

Avantilla sujuu lähes työ kuin työ, sillä

pienkuormaajaan on yhdistettävissä monipuolinen

valikoima työlaitteita.

- Uuden sarjan tuotekehityksessä lähdimme

kehittämään konetta, joka nopeutensa

ja tehonsa ansiosta sopii erittäin

hyvin myös kiinteistönhoitoon ja niille

viherrakentajille, jotka kaipaavat koneelta

enemmän tehoa, sanoo Avant Tecno Oy:

n toimitusjohtaja Risto Käkelä - Se, että

Avantin koko sadan työlaitteen valikoima

sopii myös tähän koneeseen takaa sen,

että myös 700-sarjan monipuolisuus on

huippuluokkaa.

Kiinteistönhoidon työlaitteita ovat mm.

avo-, vaaka- ja keräävät harjat, lumiharja,

kadunpesulaite, lehti-imuri, hiekoitin ja

lumilinko. Viherrakentamisen työlaitteita

ovat mm. kaivuri, ruohon- ja reunaleikkuri,

niittomurskain, palkkiniittokone,

tehomaanmuokkain, tasojyrsin, repijä,

kantopora, hakkuri ja puunhalkaisukone.

Kaikkiaan 700-sarjan kuormaajaan voidaan

yhdistää sata erilaista työlaitetta.

www.avanttecno.com

Tekniset tiedot

MALLI AVANT 745

Pituus: 2 850 mm

Leveys: 1 050-1 380 mm

Korkeus: 2 055 mm

Paino: 1 700 kg

Vakiorenkaat: 26x12.00-12” Nurmi/TR

Ajovoimansiirto: hydrostaattinen

Työhydrauliikka: 66 l/min

Nostokorkeus: 2 820 mm

Maks. nostoteho (hydr.): 2 100 kp

Moottorityyppi: Kubota V2403

Teho: 36 kW (49 hv)

MALLI AVANT 750

Pituus: 2 850 mm

Leveys: 1 150-1 450 mm

Korkeus: 2 055 mm

Paino: 1 720 kg

Vakiorenkaat: 26x12.00-12” Nurmi/TR

Ajovoimansiirto: hydrostaattinen

Työhydrauliikka: 70 l/min

Nostokorkeus: 2 820 mm

Maks. nostoteho (hydr.): 2 100 kp

Moottorityyppi: Kubota V2403

Teho: 36 kW (49 hv)

Kuljetus & Logistiikka 33


-KORTTI

Uskon kuuluvani erikoisryhmään, jolla on edes hiuksenhieno mahdollisuus taistella tulevaisuudessa

häämöttävää nokimustaa dementiaa vastaan, sillä joudun joka arkiaamu harjoittamaan muistiani Radio

SuomiPopin Aamulypsy-ohjelmassa, jossa yritän muistella koomisia tapahtumia nolosta nuoruudestani.

Sopivin väliajoin lainailen myös ystävieni nuoruusvuosien kommelluksia, kuten nytkin. Tässäkin

tapauksessa kuningas Alkoholi näytteli, jos ei nyt pääroolia, niin ainakin vaikuttavaa sivuosaa näytelmässä

nimeltä C-kortti.

Tarinassani on kaksi nuorta herraa, kaksi

vanhempaa virkaherraa ja yksi Scaniamerkkinen

kuorma-auto. Jostain selittämättömästä

syystä nuoremmat herrat

eivät olleet koskaan ottaneet edes pöytäpuheeksi,

millainen ajokortti kenelläkin

on. Aihe tuli laakista ajankohtaiseksi

siinä vaiheessa, kun C-kortin omaava

herra oli kumoamassa neljättä tuoppiaan

ja ojentamassa Scanian avaimia vissyä

lipittäneelle kaverilleen.

- Sä saat ajaa, C-mies röyhtäisi.

- Tota, mitkä nää on?

- Scanian avaimet.

- Mut eiks se oo kuorma-auto?

- Jos sä löydät jostain Scanian henkilöauton,

niin mä tarjoon sulle perillä

kaljat.

- Mut mulla on henkilöautokortti, enkä

mä voi ajaa mitään kuorma-autoa, B-

luokan nuorukainen hätääntyi.

Sydän-Savossa keksitään aina konsti

kiperimpäänkin kepulitilaan ja näin kävi

tälläkin kertaa, kun herrat päättivät opetella

toistensa ajokorttien tiedot ja hoitaa

asian näin mutkattomasti. Scania karautettiin

B-luokan kortilla matkaan, mutta

jo ensimmäisessä mutkassa tiellä vilkkui

punainen puikko ja sen varressa vanhempi

konstaapeli.

- Voimakas puhallus ja ajokortti, konstaapeli

pyysi.

Selvä B-luokan mies puhalsi ja sanoi

varovasti:

- Nyt taisi unohtua kortti kotiin.

Konstaapeli pyysi kuljettajaa siirtymään

kanssaan poliisiautoon.

- Mikäs herran nimi on?

B-luokan miehen päässä pyöri vain

bändikaverin lempinimi Make. Voi v..., nyt

mä unohdin sen oikean nimen.

- Ööö Make Nipponen.

- Make? Eikös Make ole joku lempinimi?

- Tota, joo niin se taitaa olla.

- Eli mikä se virallinen nimi on? poliisi

tivasi.

- Marko... tai Markku.

Poliisi raapi päätään:

- Siis etkö muka tiedä, mikä on oikea

etunimesi?

- Se on se Make, mutta voi se olla

Markku tai Marko ehkä Markuskin...

- Jaa, että sillä tavalla, poliisia hymyilytti.

– No mikäs se mahtaa olla Maken

syntymäaika?

B-luokan miehen pasmat olivat menneet

niin sekaisin, ettei hän muistanut

kuin osan ulkoa opettelemastaan numerolitaniasta.

- Mä olen syntynyt yhdeksäs kesäkuuta,

se nyt on ainakin ihan varma, b-

luokan mies sanoi.

- Entäs se syntymävuosi?

- No siihen mulla olisi useampikin

vaihtoehto...

34 Kuljetus & Logistiikka


Meteli.net Downloads

-kauppa nyt auki!

Meteli.netin Downloads -kauppa on nyt avannut ovensa. Valikoima

kattaa yli 2 miljoonaa kopiosuojaamatonta kappaletta ja

kaksisataatuhatta levyä. Levy-yhtiöistä mukana ovat EMI, Playground

Music, Edel, The Orchard, IODA, Bonnier Amigo sekä

useimmat pienet suomalaiset levy-yhtiöt. Neuvotteluja käydään

myös muiden levy-yhtiöiden kanssa.

Meteli.net Downloads -kaupasta löytyy ainoastaan musiikkia

korkealaatuisessa ja kopiosuojaamattomassa MP3-tiedostomuodossa.

Tiedostomuoto on käyttöjärjestelmästä, laitteesta

ja ohjelmistosta riippumaton. Siinä ei ole DRM-rajoitusta, joka

estäisi musiikin kuuntelun eri laitteissa tai siirron esimerkiksi

matkapuhelimeen, digiboksiin tai kotipalvelimeen. Palvelu on

selainpohjainen, eikä vaadi toisto-ohjelman asentamista. Palvelu

rakentuu eurooppalaisen 24/7 Entertainment -yhtiön jakelualustalle.

- Uusien laillisten latauskauppojen avaus Suomeen on erittäin

tervetullut asia. Meteli.netillä on laaja käyttäjäkunta ja latauskauppa

sopii erittäin hyvin täydentämään Meteli.netin muita

palveluita, kommentoi EMI

Finlandin digitaalisesta

musiikista vastaava Jari

Petäjäniemi ja jatkaa:

- Livemusiikin ystävät

saavat näin kokonaisvaltaisen

paikan mistä

löytävät tietoa artisteista

kuin heidän keikoistaan

ja samalla vielä voivat

ostaa helposti laillista

ladattavaa musiikkia,

joka toimii varmasti

jokaisella laitteella.

Philips Bus & truck:

aja pidemmälle kuin koskaan ennen!

MasterLife-ajovalolamput

kestävät pidempään

kuin mitkään muut 24Vajovalolamput.

MasterDuty BlueVision

yhdistää xenon-efektin ja

MasterDutyn äärimmäisen

tärinänsiedon (jopa 13,8g * ).

www.philips.com/automotive

Pyörre

Vauhdikas, yllättävien käänteiden moraalinen trilleri. Lupaavan

formulakuskin isä peittelee poikansa rikosta, mutta joutuu yhä

syvemmälle pyörteeseen...

Tero Airaksen elämä romahtaa. Hänen F1-tallipaikkaa kärkkyvää

poikaansa Ronia epäillään 17-vuotiaan tytön surmasta. Tytön

isä vannoo omakätistä kostoa.

Tero, entinen poliisi ja turva-alan yrittäjä, päätyy itsesyytösten

vallassa ratkaisuihin, jotka sysäävät hänet yhä tukalampaan

valehtelun ja petosten kierteeseen. Yllättäen surmaan näyttävät

liittyvän myös kansainvälistä asekauppaa Espoosta käsin harjoittava

venäläinen sekä Ronin rahoittaja, Espanjassa asuva liikemies,

joka on aikoinaan työskennellyt

Ruotsin sotilastiedustelun palveluksessa.

Liian myöhään Tero tajuaa, että hän on

saattanut itsensä ja poikansa myrskynsilmään.

He ovat sekaantuneet Skandinavian

historian röyhkeimpään valtiollisen tason

salailuoperaatioon. Mitä syksyllä 1994

oikeasti tapahtui Itämerellä?

Traaginen virhe. Peittely-yritys?

Mihin kaikkeen pohjoismainen hyvinvointivaltio

voi ryhtyä suojellakseen

etujaan?


Navigon 7210 tutkii älykkäästi karttadataa

ennakkoon ja hälyttää vaarallisen jyrkistä

mutkista.

NAVIGON 7210 -NAVIGAATTORIN

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:

· Litteä ja kehyksetön SmartDisplay

kosketusnäyttö (4,3 tuumaa)

· Mutkahälytin

· Ylinopeushälytin

· Reaaliaikainen TMC-liikenne- ja kelitieto

(tiedon toimittaa suomalainen Destia Traffic)

· Kaista-avustin ja selkeä risteysnäyttö

· Hätäaputoiminto

· Näyttää teiden kiinteät nopeusvalvontakamerat

· Sisältää 40 euroopan maan kartat

· Kolmiulotteisia nähtävyyksiä kartalla

· Bluetooth hands free -toiminto

· 80% alennus Fresh Maps-karttapäivityksiin

· Kahden vuoden noutotakuu

Liukkaan kelin varoitin, mutkahälytin, hätäaputoiminto, kaista-avustin…

Navigon 7210 on teiden

TURVANAVIGAATTORI

Navigon 7210 -autonavigaattorissa on useita turvallisuutta lisääviä ominaisuuksia. Navigaattori

osaa mm. varoittaa ennalta huonoista ajo-olosuhteista ja jyrkistä mutkista. Lisäksi se on erittäin

näppärä ja nopea opastaja joulunajan ruuhkissa. Navigaattorilla löytää turvallisesti perille myös

säkkipimeässä tai jos liikennemerkit ovat lumen peitossa.

Navigon 7210 -navigaattori osaa

varoittaa liukkaasta kelistä jo ennen

liikkeelle lähtöä, sillä siinä on Destia

Trafficin välittämän liikenne- ja kelitiedon

vastaanotin. (TMC-vastaanotin) TMC on

Euroopan käytetyin tekniikka ajantasaisen

liikennetiedon välittämiseksi autoilijoille

suoraan navigaattoreihin. Suomessa TMCpalvelusta

tekee ainutlaatuisen Destia

Trafficin käytössä olevat, usean tunnin

päähän ulottuvat tiesään ja tieolosuhteiden

ennusteet. Navigaattori osaa näin varoittaa

autoilijaa tulevasta liukkaasta ajokelistä tai

lähestyvästä lumimyrskystä jo etukäteen,

jolloin matkustaminen on turvallisempaa ja

sujuvampaa.

Navigon 7210 tutkii älykkäästi karttadataa

ennakkoon ja hälyttää vaarallisen

jyrkistä mutkista. Näin autoilija voi

alentaa nopeuttaan ajoissa. Navigaattori

osaa varoittaa myös ylinopeuksista. Tämä

on mahdollista siten, että navigaattorin

karttadataan on merkitty useimpien teiden

nopeusrajoitus. Navigaattori selvittää

auton nopeuden satelliittisignaalin avulla

ja hälyttää mikäli keskituntinopeus on

suurempi kuin suurin sallittu. Raja-arvoja

36 Kuljetus & Logistiikka

voi itse säätää, jolloin navigaattori hälyttää

esimerkiksi pikkuteillä pienemmästä ylityksestä

kuin moottoriteillä. Kannattaa kuitenkin

huomata, että navigaattoriin tallennetut

nopeusrajoitukset ovat ns. kesänopeuksia,

eikä navigaattori osaa huomioida vaihtuvia

nopeusrajoituksia. Navigaattorin kertoma

keskituntinopeus on joka tapauksessa

yleensä tarkempi kuin auton nopeusmittarin

näyttämä. Navigon 7210:n äänenvoimakkuus

säätyy nopeuden mukaan, jolloin

reittiohjeet ja varoitukset ovat automaattisesti

sitä kuuluvammat mitä suurempi on

auton nopeus.

Navigon 7210 sisältää myös kaista-avustimen

ja selkeän risteysnäytön. Näiden ominaisuuksien

avulla on helppo suunnistaa,

vaikka liikennemerkit tai kadun kaistanuolet

olisivat lumen peitossa. Lähestyttäessä

moottoritiellä ramppia, navigaattori näyttää

selkeän, valokuvamaisen kuvan liittymästä

ja piirtää kuvaan ison nuolen sille kohtaa

josta tulisi ajaa. Kaista-avustin näytetään

navigointinäytössä pikkukuvana tärkeissä

paikoin, jolloin oikean kaistan voi tarkistaa

aina halutessaan. Moottoritiellä Navigon

7210 ohjaa erehtymättä oikealle rampille

ja se kertoo kaupungissa hyvissä ajoin

ennakkoon mitä kaistaa tulee ajaa, jolloin

vältytään viime hetken hermostuttavilta

kaistanvaihdoilta.

Navigon 7210:n hätäaputoiminto tarjoaa

apua nopeasti. Kahdella painalluksella

navigaattori neuvoo tien lähimpään poliisiin,

sairaalaan tai apteekkiin. Jos navigaattori

on langattoman Bluetooth-yhteytensä

avulla kytketty matkapuhelimeen, voidaan

sillä myös ottaa puhelinyhteys näihin kohteisiin,

turvallisesti hands-free-toimintoa

hyödyntäen. Hätäapunäytössä Navigon

7210 kertoo kulloisenkin sijainnin selkeästi,

joka säästää kallisarvoisia sekunteja

esimerkiksi hätäkeskukseen soitettaessa.

Varkaiden varalta Navigon 7210 voidaan

suojata nelinumeroisella PIN-koodilla joka

estää sen luvattoman käytön.

Navigon 7210 -navigaattorissa on

neljänkymmenen euroopan maan kartat

ladattuina valmiiksi sen kahden gigatavun

muistiin ja laitteen voi ottaa käyttöön suoraan

paketista. Euroopassa uudistetaan

teitä jatkuvasti ja karttadata on hyvä pitää

ajan tasalla säännöllisin päivityksin. ■

www.citypro.fi


Verouudistus pähkinänkuoressa

HANKINTAVERO

Uudet autoveroprosentit määräytyvät päästöjen

mukaan. Hankintavero on vähintään

10 % ja enintään 40 %. Käytännössä vero

nousee autoilla, joiden bensiinin kulutus on

yli 9,4 l/100 km ja dieseleillä yli 8,5 l/100km

(yhdistetty kulutus). Henkilöautoista ensirekisteröinnin

yhteydessä kannettava autovero

porrastetaan auton polttoaineen ominaiskulutusta

vastaavien CO2-päästöjen perusteella.

Muutos koskee uusia henkilöautoja ja

käytettyjä tuontiautoja.

ESIMERKKI 1: UUSI AUTO

Jos yhdistetyn kulutuksen CO2-päästö on

EY-tyyppihyväksynnän mukaan 160 g/km,

lasketaan autovero kaavalla: 160/10+4, eli

veroprosentti on 20 %.

ESIMERKKI 2:

KÄYTETTYNÄ MAAHANTUOTU AUTO

Autoveroprosentti määräytyy kuten uusissakin

autoissa EY-päästöarvon mukaan.

Jos henkilöautolla ei ole EY-tyyppihyväksynnän

mukaista CO2-päästöarvoa tai

se ei ole tiedossa (käytännössä vuosimallia

2001 vanhemmat autot), autolle määritetään

laskennallinen päästötaso. Sovellettava

veroprosentti määräytyy tällöin auton kokonaismassan

ja käyttövoiman perusteella

verotaulukon mukaisesti. Jos auton kokonaismassa

on esimerkiksi 2100 kg ja käyttövoima

bensiini, ovat taulukon mukaiset

laskennalliset C02-päästöt 228 g/km ja autoveroprosentti

näin 26,8 %.

Kokonaismassaan perustuva verotaulukko

löytyy osoitteesta http://www.tulli.fi/

AJONEUVOVERO VUODESTA 2010 ALKAEN

Vuotuinen vero porrastetaan CO2-päästöjen

mukaan. Käytännössä ajoneuvoveron perusvero

nousee autoilla, joiden bensiinin kulutus

on yli 7,7 l/100 km ja dieselillä yli 6,9 l/100

km (yhdistetty kulutus). Muiden perusvero

alenee. Käyttövoimaveroon (ent. dieselvero)

ei ole tulossa muutoksia tässä yhteydessä.

Vuotuisen perusveron keskiarvoksi muodostuu

noin 128 euroa. Hiilidioksidipäästön

mukaan laskettava perusvero vaihtelee esityksen

mukaan 20 eurosta 605,90 euroon

vuodessa. Henkilöauton kokonaismassan

mukaan määräytyvä perusvero (vuosimallia

2001 vanhemmat autot) vaihtelee 75,92

eurosta 485,45 euroon vuodessa.

Ennen vuotta 1994 käyttöön otettujen

pakettiautojen perusvero ehdotetaan nostettavaksi

samalle tasolle uudempien pakettiautojen

veron kanssa eli 26 sentistä 35

senttiin/pvä. Ajoneuvoveron muutoksen arvioidaan

tulevan voimaan vuonna 2010.

autoliitto.fi

Ajoneuvoverolippu

uudistuu

Ajoneuvoveroliput ovat saaneet uuden

ilmeen. Muutos näkyy ajoneuvoverolippujen

selkeämpänä ja informatiivisempana

ulkoasuna sekä värillisinä elementteinä ajoneuvoverolipun

liitteissä. Samalla ajoneuvoverotuksessa

siirrytään nettiaikaan, sillä

joulukuussa ajoneuvoveroliput voi saada

NetPosti-palveluun ja keväällä 2009 e-laskuna

verkkopankkiin.

Joulukuussa tulee mahdolliseksi vastaanottaa

ajoneuvoveroliput NetPosti-palveluun

sähköisessä muodossa. Palveluun rekisteröitynyt

verovelvollinen saa halutessaan

ilmoituksen sähköpostiinsa ajoneuvoverolipun

saapumisesta, jonka jälkeen palveluun

kirjautumalla voi käydä maksamassa ajoneuvoveron

verkkopankin kautta.

NetPosti on kuluttajille tarkoitettu sähköinen

postilaatikko, jonne on mahdollista saada

ja jossa voi arkistoida useamman yrityksen,

kunnan tai valtionhallinnon lähettämää

postia ja viranomaislomakkeita. Lisätietoja

NetPosti-palvelusta ja siihen liittymisestä saa

osoitteesta www.posti.fi/netposti

Kuljetus & Logistiikka 37


Mazda3 Hatchbackin

maailman ensi-ilta Bolognan autonäyttelyssä

Ympäristöystävälliset ominaisuudet olivat auton kehitystyössä keskeisessä asemassa.

Uusi Mazda3 hyödyntää tehokkaita ja taloudellisia voimansiirtoratkaisuja, monipuolisia

painon vähennysmenetelmiä ja luokkansa parhaimmistoon kuuluvaa aerodynamiikkaa.

Kaikki uuden Mazda3:n bensiinimoottoriversiot sisältävät

erittäin kehittyneitä ympäristöllisiä ominaisuuksia, kuten

maailman ensimmäisen katalysaattorin, joka on valmistettu

yksittäis nanoteknologian avulla. Ratkaisu tarjoaa Mazdalle

mahdollisuuden vähentää rajallisten luonnonvarojen, kuten

platinan ja palladiumin, käyttöä.

Moottorimallisto on räätälöity eurooppalaisia asiakkaita

silmällä pitäen ja sisältää uuden 2,2-litraisen turbodieselmoottorin.

Muut moottorivaihtoehdot ovat 1,6 ja 2,0 litran

bensiinimoottori sekä 1,6 litran turbodiesel. Uusi 2,2-litrainen

hienostunut turbodiesel on erittäin suorituskykyinen ja

puhdas voimanlähde, joka kehittää runsaasti tehoa mutta

kuluttaa vähän polttonestettä. Moottorista on tarjolla kaksi

eri versiota: suuritehoinen versio, joka kehittää tehoa 185

hv, ja normaali versio, joka kehittää tehoa 150 hv. Molemmat

versiot ovat erittäin vähäpäästöisiä ja noudattavat Euro

5 -päästönormia. Polttonesteen kulutus ja CO2-päästöt ovat

huomattavasti matalammalla tasolla nykyiseen 2,0-litraiseen

versioon verrattuna.

38 Kuljetus & Logistiikka


Kolme Hyundai-mallia voitti

Top Safety Pick -turvallisuuspalkinnon

Kolme Hyundai-mallia on voittanut amerikkalaisen

IIHS-liikenneturvallisuusinstituutin

myöntämän Top Safety Pick -turvallisuuspalkinnon.

Hyundai Veracruz, jonka myynti

alkaa Suomessa ix55 nimellä vuoden 2009

alkupuolella, ja Santa Fe saivat palkinnon

keskikokoisten katumaastureiden segmentissä

ja Hyundai Entourage tila-autojen segmentissä.

Kaikki voittoisat ajoneuvot saivat

tunnustusta suojaavista ominaisuuksistaan

etu- ja sivutörmäyksissä ja peräänajoissa.

Entourage voitti IIHS:n merkittävän turvallisuuspalkinnon

tila-autojen luokassa

jo neljättä vuotta peräkkäin. Veracruzille ja

Santa Felle palkinto oli toinen peräkkäinen.

Kaikki kolme ajoneuvoa ovat saaneet myös

täydet viisi tähteä amerikkalaisen liikenneturvallisuushallinnon

(NHTSA) etu- ja sivutörmäystesteissä.

Top Safety Pick -palkintoja myönnetään

ajoneuvoille, jotka tehokkaimmin suojaavat

henkilöitä auton etu- ja takaosaan sekä

kylkiin kohdistuvissa törmäyksissä. Jokaisen

ajoneuvon kokonaisarviointi koostuu useasta

osatekijästä, kuten törmäystestinukkejen

kärsimistä vahingoista, ajoneuvon

rakenteellisesta suorituskyvystä ja henkilöitä

onnettomuudessa sitovista suojaratkaisuista.

Voittaja-autojen tulee myös olla varustettu

uusimmalla yhteentörmäysten riskiä pienentävällä

tekniikalla, kuten ESC-ajonvakautusjärjestelmällä,

joka on vakiona kaikissa Top

Safety Pick -palkituissa Hyundai-malleissa ja

67 prosentissa kaikista USA:ssa myytävistä

Hyundai-autoista.

Audi Q5 hinnat julkistettu

Audin odotettu cross over -auto Audi Q5

saapuu Suomeen tammikuussa. Kompaktit

mitat - pituus 4,63 m, leveys 1,88 m, korkeus

1,65 ja akseliväli 2,81 m – kätkevät sisälleen

monipuolisesti muunneltavat tilat viidelle.

Tavaratilaa uutuus tarjoaa 540 litrasta aina 1

560 litraan. Coupémaisen korilinjan ansiosta

ilmanvastuskerroin jää 0,33:een.

Uuden Audi Q5:n dieselmoottoreiksi on

tarjolla kaksi common-rail-tekniikalla toteutettua

TDI-dieseliä: 2.0 TDI teholtaan 125 kW

(170 hv) ja 3.0 TDI teholtaan 175 kW (240

hv). Bensiinivaihtoehtona on kaksilitrainen

TFSI teholtaan 155 kW (211 hv). Vaihteistona

2.0 TDI:n yhteydessä on 6-vaihteinen käsivaihteisto,

3.0 TDI:n ja 2.0 TFSI:n yhteydessä

puolestaan Audin uusi 7-vaihteinen S tronic

-kaksoiskytkentävaihteisto.

AJOMUKAVUUTTA

KUORMAKANTAVUUTTA

KESTÄVYYTTÄ

Jousialan ammattilainen

vuodesta 1945

Tutustu myös verkkolehteemme

www.kuljetusjalogistiikka.com

Vallilan Takomo Oy

Arinatie 5, 00370 HKI

Puhelin 09-5617880

www.vallilantakomo.fi

Kuljetus & Logistiikka 39


Miksi yritykset maksavat

liikaa tietotekniikasta?

Yritykset panostavat vuosittain valtavia summia tietotekniikkaan.

Tietoteknisen kehityksen perässä yritetään pysyä kynsin hampain

laitteiden ja ohjelmistojen kehityksen kiihtyessä.

Tarvitsemmeko huipputekniikkaa suoriutuaksemme arkisista töistä?

Mihin seikkoihin pitäisi kiinnittää huomiota kulujen karsimiseksi?

Eri selvitysten mukaan laitteiden ja

ohjelmien tehot kymmenkertaistuvat

neljässä vuodessa. Kehityksen

perässä yritetään pysyä

kynsin hampain. Rahaa laitteiden

hankintaan käytetään

huomattavasti enemmän

kuin niiden käytön koulutukseen,

vaikka tietoteknisen

osaamisen ja osaamattomuuden

kuilu kasvaa

hurjaa vauhtia.

On laskettu,

että yhdeltä

työntekijältä kuluu työkaverin neuvomiseen

kahdeksan prosenttia työajasta. Jos

aika muutetaan 100 hengen organisaatiossa

rahaksi, summaksi kertyy noin 200 000

euroa vuodessa.

MISTÄ KANNATTAA HETI TINKIÄ?

Datafrankin toimitusjohtaja Jarkko Koivuniemi

uskoo vakaasti siihen, että tehokkaalla

ohjelmien hyödyntämisellä säästettäisiin

työelämässä huomattavia summia.

Yksi suurimmista kompastuskivistä ovat

ohjelmistojen hankinnat. Yrityksiin ostetaan

40 Kuljetus & Logistiikka


kattavia ohjelmistopaketteja, vaikka suppeampiakin

kokoonpanoja olisi tarjolla.

Koivuniemi arvioi, että työpöydällä olevista

ohjelmistakin käytetään vain noin 10 prosenttia.

- Tärkeämpää olisikin opettaa työntekijöille

nykyisten ohjelmien käyttöä kuin

täyttää työpöytä turhilla ohjelmilla, Koivuniemi

neuvoo.

Myös laitehankinnat on syytä ottaa

suurennuslasin alle. Esimerkkinä Jarkko

Koivuniemi mainitsee matkapuhelimet. -

Yrityksiin ostetaan surutta kommunikaattoreita,

vaikka perustelut sellaisen saamiseen

ovat hataria. Väitän, että puhelimen monipuolisista

ominaisuuksista käytetään vain

murto-osaa, Koivuniemi hymähtää.

KIINNITÄ NÄIHINKIN HUOMIOTA

Ohjelmistojen päivityksistä saattaa syntyä

pidemmän ajan kuluessa ongelmia. – Henkilökunnalle

olisi hyvä järjestää vähintäänkin

tietoiskuja uusien versioiden

ominaisuuksista. Muutoin työntekijät ovat

epävarmoja ohjelmien käytössä ja työnteko

hidastuu, Jarkko Koivuniemi sanoo. Muun

muassa monimutkaisten makrokomentojen

tekemiseen käytetään nykyään turhaan

aikaa, sillä sama toiminto löytyy usein jo

pikapainikkeena.

Koivuniemen mukaan on yleistä, että

halvemman hinnan houkuttelemana päädytään

jonkin eksoottisemman ohjelman

hankintaan. Jälkeenpäin kuitenkin huomataan,

että ohjelman koulutus maksaa kohtuuttoman

paljon.

Koulutusta suunniteltaessa moni kompastuu

verkko-opiskelun edullisuuteen.

– Verkko-opiskelu on hyvä lisä opetuspäivien

rinnalla, mutta se ei ole tehokas

ainoana vaihtoehtona, sillä eri tutkimusten

mukaan 50 prosenttia opiskelijoista ei edes

kirjaudu sisään verkko-opiskelualustaan,

Koivuniemi jatkaa listaustaan.

Työntekijöiden osaaminen on usein

täysin mutu-tuntuman varassa, sillä vain 1

– 3 prosentissa yrityksistä testataan työntekijöiden

tietotekninen osaaminen. - Tästä

syystä osaamiseen liittyviin ongelmiin on

ollut varsin vaikea puuttua, Jarkko Koivuniemi

arvioi.

AUTOJOUSI KY

PERÄVAUNU KY

VUOLA TRUCKS OY

puh. 020 711 8830

www.vuola.fi

www.vuokra-auto.fi

KUORMA- JA

PAKETTIAUTOJEN

MYYNTI JA VUOKRAUS

Rydöntie 24, 20360 TURKU

0400 440 171, 0400 583 033

(02) 210 5000, fax. (02) 210 5050

www.mattila.com

Kuljetus & Logistiikka 41


Mikä saa jääkiekkovalmentajan jäämään sapattivapaalle?

Kiekkokaukalosta

kommentaattoriksi?

Päätoiminen työskentely urheilun parissa on usein kuluttavaa sekä henkisesti että fyysisesti.

Kokenut jääkiekkovalmentaja Hannu Jortikka otti urheilumaailmasta hengähdystauon ja jäi jo

toistamiseen sapattivapaalle. Kuinka paljon uskallusta sapattivuoden pitäminen vaatii, ja miltä

tuntuu vaihtaa valmentaminen tv-kommentaattorin hommiin?

Suomen nuorten jääkiekkomaajoukkuetta

valmentanut ja miesten maajoukkueen

kakkosvalmentajana toiminut

Hannu Jortikka on ottanut hetken hengähdystauon

valmennushommista, ja jäänyt

sapattivapaalle. Turhien kiireiden ja paineiden

unohtaminen ja tahdin rauhoittaminen

ovat nykyään yleistyvä trendi, ja yhä useampi

työntekijä suunnittelee lyhennettyä työviikkoa

tai irtiottoa työmaailman oravanpyörästä.

Hektisestä työelämästä irtautuminen

kysyy kuitenkin uskallusta, vaikka sapattivapaa

olikin Hannu Jortikalle tuttu kokemus jo

aikaisemmilta vuosilta.

- Tällä alalla on todella vähän työpaikkoja

yleensä, ja vapaita paikkoja vielä vähemmän.

Uralla eteneminen vaikeutuu, jos sapattivapaa

osuus väärään väliin. Itse olen tosin ollut

alalla jo niin kauan, etten enää hirveästi jaksa

ajatella uraani ? työhön palataan sitten, kun

se tuntuu mielekkäältä, Jortikka tuumaa.

Monen työvuoden putkesta irtautuminen

tarjoaa mahdollisuuden pitää hetken taukoa

ja ladata akkuja. Jortikan mukaan sapattivapaa

muuttaa elämänrytmin totaalisesti, kun

sitä vertaa pelikauden ja peruskuntokauden

aikaisiin monotonisiin päiviin.

- Nyt on enemmän aikaa tehdä sellaisia

asioita, joilla pysty helpottamaan sekä henkistä

että fyysistä kuormitusta. Esimerkiksi

keväällä ja loppukesästä pääsee lähtemään

mökille aikaisemmin.

KOMMENTAATTORIN TYÖ NOSTAA KIERROKSIA

Vaikka Hannu Jortikka onkin tauolla valmentajan

töistä, hän pitää tuntumaa jääkiekkomaailmaan

toimimalla Canal+:lla

jääkiekkokommentaattorina. Televisiotyö on

vuosien mittaan tullut jo jonkin verran tutuksi,

mutta työiltojen suorat lähetykset saavat yhä

säpinää aikaan.

- Tv-maailma tuntuu mukavalta, ja olen

tyytyväinen, että olen saanut tilaisuuden

päästä siihen mukaan. Jokainen työilta

tuntuu siltä kuin olisi mahdollisuus saada

lottovoitto; kierrokset nousevat sitä mukaa,

mitä lähempänä lähetyksen aloittaminen on,

Jortikka kuvailee.

Urheilu ja etenkin suomalaisten rakastama

jääkiekko herättävät paljon tunteita,

jotka ovat pelejä seuratessa usein pinnassa

myös tv-kommentaattoreilla. Etenkin vuosien

varrella tutuiksi tulleita pelaajia tarkkaillaan

usein tarkemman suurennuslasin läpi, mutta

ihan kaikkea ei ruudun sillä puolella voi sanoa

ääneen.

- Tunteet saavat kuitenkin näkyä televisiossakin.

Meidän tehtävänämme ei ole näytellä

siellä, vaan pohtia asioita ja tuoda niitä esiin

katsojia varten. Televisiossakin pitää voida

olla oma itsensä.

JÄÄKIEKOSTA OPPEJA TYÖELÄMÄN KÄYTTÖÖN

Jääkiekkovalmentajana pitkän uran tehnyt

Jortikka on koulutukseltaan alun perin rakennusmestari,

ja on nuorempana myös ollut

jonkin verran työmailla. Hänen mukaansa

joitakin valmennuksessa saaduista kokemuksista

voi ammentaa myös muuhun työelämässä.

- Jääkiekkomaailmassa ja työelämässä on

paljon samoja piirteitä, mutta välillä tuntuu

hullulta, että asioita siirretään yksi yhteen

urheilusta työmaailmaan. Normaalissa työssä

tunteita ei kovinkaan paljon näytetä, mutta

urheilussa tunnetta on paljon, ja kuppi menee

välillä nurin aika herkästi, Jortikka kuvailee.

- Työelämä on pehmeämpää kuin jääkiekkomaailma,

jossa on paljon vaihtuvia tekijöitä

ja vaaditaan kauden aikana huippusuoritusta.

Monet urheilujohtamisesta tutut asiat kuitenkin

pätevät myös työelämässä, kun ollaan

tekemisissä ihmisten kanssa. ■

42 Kuljetus & Logistiikka


Ensi vuonna www-osoitteen päätteeksi saa oman nimensä

Internetin nimiä hallinnoiva ICANN on päättänyt

vapauttaa niin sanotut ylimmän tason

domain-nimet (tld). Ensi vuoden lopulta

alkaen verkko-osoitteen pääte voi olla miltei

mikä tahansa merkkijono, kuten oma nimi tai

yrityksen nimi, kertoo Computer World.

Tällä hetkellä tld:t ovat joko maapäätteitä,

kuten .fi, .uk tai .br, tai muita erikseen rekisteröityjä

päätteitä, joista yleisimmät, kuten

.com tai .net, ovat vapaasti rekisteröitävissä.

Harvinaisempiin vaihtoehtoihin kuuluvat

muun muassa matkapuhelinten .mobi ja tiettyjen

ammattiryhmien .pro, joiden myöntämistä

valvotaan tarkkojen sääntöjen avulla.

Arviot rekisteröinnin hinnasta, jota ei ole

vielä päätetty, vaihtelevat suuresti. Computer

Worldin mukaan se tuskin maksaa enempää

kuin 500 000 dollaria (320 000 euroa), kun

taas IDG antaa niinkin alhaisen luvun kuin

100 000 dollaria (64 000 euroa).

ICANN perustelee korkeita maksuja sillä,

että uuden tekniikan mukanaan tuomat kustannukset

katetaan. Kustannusarvio, 20 miljoonaa

dollaria, on tosin huomattavan pieni

hintoihin ja nimiuudistuksen mukanaan tuomaan

todennäköiseen suosioon nähden.

Pääjohtaja Paul Twoney uumoilee, että

rekisteröintiprosessi kestää 3 tai 4 kuukautta,

mikäli tunnukseksi haettu sana ei ole

kiistanalainen.

ICANN päätti samassa kokouksessaan,

että domain-päätteiksi hyväksytään tulevaisuudessa

myös muilla kuin latinalaisilla aakkosilla

kirjoitettuja merkkijonoja. Niille ei ole

kuitenkaan toistaiseksi tulossa vapaita markkinoita,

vaan tunnusten määrä on rajattu.

Joka viides

surfaa

Firefoxilla

Nettiselainten markkinaykkönen,

Internet Explorer on menettänyt suosiotaan

- hitaasti mutta varmasti. Marraskuussa

IE:n markkinaosuus oli Net Applicationsin

mukaan 69,8 prosenttia, mutta jo useampi

kuin joka viides surfaa Firefox-selaimella.

Marraskuussa Firefoxin markkinaosuus

ylitti ensimmäistä kertaa 20 prosentin rajapyykin

noustessa 20,8 prosenttiin. Firefoxia

nostaa erityisesti yksityiskäytön lisääntyminen.

Mozilla open source -projekti täytti

keväällä 10 vuotta.

Safaria käyttää 7,1 prosenttia. Chromekin

on hitusen vahvistanut asemiaan marraskuussa

0,8 prosentin osuuteen. Uutuuden

viehätys veti Googlen selaimen syyskuussa

yhden prosentin yli, mihin se on kiivennyt

jälleen marraskuun loppua kohti.

Intel Anti-Theft

suojaa tietokoneet

varkailta

Absolute Software, Intel ja Lenovo tuovat

laitepohjaisen varkaudenestoteknologian

yrityskannettaviin. Lenovo ThinkPad T400

-sylimikrot ovat ensimmäisiä, joissa on

sisäänrakennettu tuki Intel Anti-Theftpc-suojaukselle

ja Absolute Computrace

-teknologialle.

Suojatut kannettavat voivat Intelin

mukaan tunnistaa varkauden ja toimia

yrityksen turvasääntöjen mukaan. Tietokone

voi esimerkiksi automaattisesti

lukkiutua, jos se ei ole kirjautunut sisään

Absolute Monitoring Centeriin tietyn ajan

sisään. It-tukihenkilö voi myös pyyhkiä

tiedot kadonneesta pc:stä, tai pc lukitaan,

jos väärä salasana annetaan liian monta

kertaa.

Tietokonehiiri täyttää 40 vuotta

Ruotsalais-norjalaista sukujuurta oleva Doug Engelbart esitteli hiiren Bill Englishin ja SRI

Internationalin tutkijaryhmänsä kanssa 9. joulukuuta 1968 ensi kertaa julkisesti San Franciscossa

pidetyssä tietokonekonferenssissa.

Engelbartin esittelemästä ensimmäisestä hiirestä väline on muuttunut ja kehittynyt, mutta

perusajatus hiirinavigoinnista on jokseenkin sama. Viiden viime vuoden aikana markkinoille

on muun muassa tuotu laserhiiri, pikavieritys ja nano-vastaanotin. Esimerkiksi, Logitech MX

Air -hiirtä voidaan ohjata myös ilmassa.

Neljän vuosikymmenen aikana hiirestä on tullut arkinen työkalu, mitä laitteen myyntiluvut

tukevat. Johtaviin hiirivalmistajiin kuuluva Logitech julkisti keskiviikkona myyneensä jo miljardi

hiirtä. Sveitsiläinen pörssiyhtiö on kehittänyt hiiriteknologioita 80-luvulta lähtien. Logitech

on perustettu vuonna 1981. Yritys toi ensimmäisen hiirensä markkinoille vuonna 1985.

Sadan miljoonan hiiren määrä meni rikki vuonna 1996,

ja hiirimyynti ylitti viidensadan miljoonan rajan seitsemän

vuotta myöhemmin. Nykyään Logitech myy hiiriä yli

sadassa maassa maailmanlaajuisesti ja valmistaa keskimäärin

376 000 hiirtä päivittäin ja 7,8 miljoonaa kuukausittain.

Tutkimusyhtiö Gartnerin mukaan jo yli miljardi ihmistä

käyttää tietokonetta ympäri maailman. Määrän odotetaan

kaksinkertaistuvan vuoteen 2014 mennessä.

ALAN

UUTISET

MYÖS

VERKOSSA

www.kuljetusjalogistiikka.com

Kuljetus & Logistiikka 43


Botswana vuodesta 1992!

BOTSWANA Okavango luontosafari

4.-18.6.2009.

BOTSWANA Okavango luontomatka

23.7.-6.8.2009

BOTSWANA Okavango luontosafarit

22.9.-6.10. ja 4.- 18.10.2009

BOTSWANA, VIKTORIAN

PUTOUKSET JA NAMIBIA,

luontomatka 21.3.-5.4.2009

BOTSWANA Kalahari 12.-25.2. 2009

Botswana edustaa Afrikan luontomatkailun aatelia. Maassa voi ihailla luontoa pienissä ryhmissä

luonnonläheisesti telttasafareilla. Massaturismi ja ruuhkat puistoissa ovat Botswanassa tuntemattomia.

Kertomukset Okavangon suurista luontoelämyksistä eivät ole tuulesta temmattuja!

Vuosi vuodelta yhä useampi suomalainen matkustaa kanssamme mieleenpainuvalle telttasafarille

kokemaan aito Afrikka silmästä silmään.

Kysy Kon-Tiki Toursista erillinen esite.

Talmantie 389,

04240 Talma

Puh. (09) 621 2525

kontiki@kontiki.fi

www.kontiki.fi


Afrikan kaksi timanttia

BOTSWANA

& NAMIBIA

MAARAKENNUSKONEEN

KULJETTAJAN

KOULUTUSOHJELMA pk 769

METSÄKONEEN KULJETUKSEN

KOULUTUSOHJELMA pk 764

L

ähes kaikki Afrikan suurnisäkkäät löytyvät

Botswanasta ja Namibiasta ja

lintulajejakin on tavattu yli viisisataa

jo pelkästään Namibiassa. Matkaohjelma on

huikea yhdistelmä safaria, kulttuuria ja luontoa,

villiä luontoa aidoimmillaan Botswanan

tunnetussa kansallispuistossa Chobessa,

jossa yövymme telttaleirissä kolmen päivän

ajan, teemme aamuin ja iltapäivisin safarit

paikallisen luonto-oppaan opastuksella.

Yövymme mennen tullen Kasanessa sijaitsevassa

erittäin mukavassa Kon-Tikin suosikki-lodgessa

nimeltä Kubu-lodge. Matkan

varrella Botswanaan katsastamme Zimbabwen

puolen Viktorian putoukset.

Palaamme lentäen Namibiaan, Windhoekiin,

joka on matkamme toinen pääkohde.

Windhoekista lähdemme omalla autolla Sossusvleihin

(dyynialue) ja sieltä kiertomatka

jatkuu muutaman päivän kuluttua pohjoiseen

Atlantin rannikolla sijaitsevaan Swakopmundiin.

Mola Mola meriretkellä tähystelemme

delfiinejä, merilintuja ja hylkeitä. Myös elävä

fossiili, ikilehti Welwitschia mirabilis saa

osansa ihmettelevistä katseistamme maailman

vanhimmassa autiomaassa, joka saa

niukan kosteutensa kylmän Benguelan merivirran

nostattamista sumuista. Juuri Namibin

autiomaan äärettömyys ja dramaattisen

vaikuttavat dyynit sekä pahamaineisen Luurankorannikon

autius ovat sellaista luontoa,

jonka tavoittaa vain Namibiassa.

Palaamme takaisin Windhoekiin ja sieltä

ajamme Okonjimaan, joka on Afrikan kissojen

“Maailman suurin” gepardien ja Leopardien

pelastus- ja kuntoutuskeskus. Yövymme

Okonjiman korkeatasoisessa lodgessa ja

tutustumme täällä hoivattaviin kissoihin ja

niiden hoivaajiin. Parempaa päätöstä ei matkallemme

voi toivoa. Botswanan Chobessa

villi luonto uhkeimmillaan ja riittävän kattava

yleiskatsaus Namibian vetovoimaisiin kohteisiin,

kuten Sossusvlein dyynit ja rannikko.

Etoshan puisto jää tältä matkalta väliin, sillä

Chobessa koemme villin luonnon aidoimmillaan

yöpyen teltoissa luonnon keskellä.

Pysähdymme matkalla Okonjimaan Okahandjan

kaupungissa, joka on yksi eteläisen

Afrikan parhaista paikallisten käsitöiden

ostopaikoista.

Matkamme vie kesyttämättömän maanosan

parhaisiin luontokohteisiin; Choben

kansallispuistoon, Viktorian putouksille,

Sossusvlein hiekkadyyneiltä sumuiselle

rannikolle ja Okonjimaan, jossa vieraillaan

gepardien kuntoutuskeskuksessa. Tervetuloa

mukaan! ■

www.lumikko.com

PL 304

60101 Seinäjoki

Puh. 010-835 5400

Tatti 13

00760 Helsinki

Puh. 09-558 200

Matkanjohtajana: Tomas Lönnberg

Matkan ajankohta: 21.3.-5.4.2008

Ryhmän koko: 12

Hinta-arvio: 4580,-

AKKUKELLARI OY AB

Lisätiedot:

www.kontiki.fi

WWW.AKKUKELLARI.COM

Kuljetus & Logistiikka 45


Vuoden pimeimpään aikaan suomalaisten on erityisen

tärkeää huolehtia D-vitamiinin riittävästä saannista.

Vaikka sopiva ruoka ja vitamiinilisät paikkaavat pimeän

ajan D-vitamiiniaukkoa hyvin, on paras D-vitamiinin lähde

myös talvella aurinko. Pimeän talven katkaiseva etelänmatka

nostaa elimistön D-vitamiinipitoisuutta tehokkaasti,

ja jo viikon mittainen aurinkoloma riittää

D-vitamiinilähteeksi 4-6 viikoksi.

Etelänmatka täydentää D-vitamiinivarastot jopa kahdeksi kuukaudeksi

AURINKOLOMASTA

oiva apu talven D-vitamiinivajeeseen

D-vitamiinin vaikutuksia on tutkittu

paljon ja näytöt sen monista hyvistä

vaikutuksista ovat kiistattomat. D-vitamiinin

puutteen on todettu vaikuttavan muun

muassa vastustuskykyyn ja sydänsairauksiin,

ja sen yhteyttä esimerkiksi väsymykseen ja

masennukseen tutkitaan kiivaasti.

”Suomalaisista suuri osa, noin 40%,

kärsii talvisin D-vitamiinivajeesta, ja vuoden

pimeimpään aikaan ajoittuvan etelänloman

”aurinkoterapialla” on merkittävän myönteinen

vaikutus D-vitamiinin saantiin. Tutkimusten

mukaan kahden viikon mittainen

etelänmatka täyttää vitamiinivarastoja tehokkaasti

ja nämä varastot riittävä noin kahden

kuukauden ajaksi”, kertoo D-vitamiinin vaikutuksia

tutkinut Heli Viljakainen.

”Päivittäiseen D-vitamiinitankkaukseen

riittää lyhytkin, 15-20 minuutin mittainen

oleskelu auringossa päiväsaikaan. Yli 6 suojakertoimen

aurinkovoiteet kuitenkin estävät

D-vitamiinin synteesin iholla, ja auringossa

tulisikin ensin olla lyhyen aikaa ilman aurinkosuojaa

tai vain matalalla suojakertoimella.

Toki on tärkeää muistaa huolehtia myös riittävästä

suojauksesta, ettei iho pääse palamaan”,

neuvoo tutkija Viljakainen.

AURINKOLOMA HELLII MYÖS VALOHOIDOLLA

Paitsi täyttää D-vitamiinivarastot, hoitaa talvinen

aurinkoloma tehokkaasti myös pimeän

madaltamaa mieltä. Auringon luonnonvalo

vaikuttaa positiivisesti niin ihmisen terveyteen,

hyvinvointiin, vireystilaan kuin unen

laatuunkin. Aurinko auttaa tunnetusti myös

kaamosväsymykseen, joka on jo lähes kansantautiin

verrattava ilmiö Suomessa.

”Jo viikon mittainen valobreikki vuoden

pimeimpään aikaan piristää kummasti itse

kunkin mieltä, joten talvimatkailulla on merkitystä

myös kansanterveyden kannalta. Kuluvan

syksyn synkkää uutissatoa seuranneena

voisi melkeinpä ehdottaa, että mahdollisuus

talviseen aurinkolomaan tulisi näillä leveysasteilla

kuulua jokaisen kansalaisoikeuksiin –

esimerkiksi niin, että osan siitä voisi vähentää

verotuksessa”, kommentoi Aurinkomatkojen

kaupallinen johtaja Tuomo Meretniemi.

TALVEN AURINKOISIMMAT KOHTEET

Yksi suomalaisten perinteisimmistä – ja

samalla aurinkoisimmista – talvikohteista

on Kanariansaaret, jonka kohteet tarjoavat

pimeimmilläänkin noin 10 tuntia valoisaa

aikaa joka päivä. Kanariansaarten aurinkovarmimpiin

kohteisiin lukeutuvat Gran

Canarian Puerto Rico ja Playa del Inglés sekä

Teneriffan Playa de las Américas.

Aurinko hellii talvimatkailijaa hyvin myös

Thaimaassa, Egyptissä, Israelin Eilatissa, Arabiemiirikuntien

Dubaissa sekä Intian Goassa.

Länteen päin matkustettaessa varmimmin

aurinkoa tarjoavia kohteita ovat Florida, Brasilia

ja Kuuba. ■

46 Kuljetus & Logistiikka


Panostus laatuun

kasvatti voimakkaasti

Viking Linen matkustajamääriä

AJONEUVOPC

erikoisliike

Viking Line kuljetti yhteensä 6.171.273

matkustajaa toimintavuotensa 1.11.2007–

31.10.2008 aikana. Matkustajamäärät

kasvoivat yhteensä 475.930 matkustajalla

eli 8,4 %. Suurin kasvu saavutettiin Viron

liikenteessä, jossa uusi nopea ja ympäristöystävällinen

alus Viking XPRS korvasi

Rosellan huhtikuun lopussa, sekä Maarianhaminan

ja Kapellskärin välisellä reitillä,

jolla Rosella korvasi Ålandsfärjanin

toukokuun lopussa.

TOIMINTAVUODEN MATKUSTAJAMÄÄRÄT

Uudisrakennus Viking XPRS:n asettaminen

liikenteeseen huhtikuussa 2008 on

vahvistanut Viking Linen tarjontaa sekä

laadun että kapasiteetin kannalta Helsingin

ja Tallinnan välisellä reitillä. Toimintavuoden

aikana reitillä kuljetettiin

1.365.163 matkustajaa, eli 265.812 (+

24,2%) matkustajaa enemmän kuin edellisvuonna.

Henkilöautojen määrä kasvoi

27,4 prosenttia.

Ahvenanmeren ylittävällä lyhyellä reitillä

Maarianhamina–Kapellskär matkustajamäärät

kasvoivat 416.463:sta 583.599:

ään eli lisäystä 167.136 matkustajaa (+

40,1 %). Henkilöautojen määrä kasvoi

23,7 prosenttia. Rosella korvasi tällä reitillä

vanhemman ja pienemmän Ålandsfärjanin

toukokuussa, mikä kasvatti reitin

kapasiteettia.

Isabellan ja Amorellan matkustajamäärä

Turku–Ahvenanmaa–Tukholmareitillä

kasvoi 1.952.428 :sta 2.029.522 :een

matkustajaan, eli 77.094 matkustajalla (+

3,9 %). Henkilöautojen määrä kasvoi 4,4

prosenttia. Todettakoon, että Amorella oli

pitkään telakalla ajalla 6.–26.9.2008.

Helsingin ja Tukholman välisen reitin

matkustajamäärä oli 1.129.959. missä

on laskua edellisvuoteen 4,3 prosenttia.

Vähennys johtui pääosin Gabriellan

pitkäkestoisesta telakoinnista ajalla

5.–25.5.2008 sekä Mariellan ja Gabriellan

laajasta hyttien uudistamisohjelmasta,

joka on rajoittanut käytettävissä olevaa

hyttikapasiteettia.

Cinderellan risteilyliikenteen matkustajamäärät

Tukholman ja Maarianhaminan

välillä kasvoivat 1,1 prosenttia ja olivat

1.014.976 matkustajaa.

Matkustajamäärien kasvu on osoitus

asiakkaidemme lisääntyneestä luottamuksesta

Viking Linea kohtaan ja panostuksestamme

laadun parantamiseen,

mikä näkyy myös kanta-asiakasjärjestelmämme

Viking Clubin jäsenmäärässä,

joka on kasvanut vuoden aikana n. 100.000

jäsenellä yhteensä yli 600.000 jäseneen”,

toteaa toimitusjohtaja Nils-Erik Eklund.

www.ajoneuvopc.fi

KUORMA-AUTOIHIN

- kaapistot

- pöydät

- verhot

- Työvaatteet

- Led takavalot

- Ym.

GSM 050 363 4366

www.trucker.fi

Kuljetus & Logistiikka 47


Lähde Finnairin kanssa

TULEVAISUUTEEN

Lennetäänkö vuonna 2093 ääntä nopeammin? Näyttävätkö lentokoneet

lentäviltä lautasilta? Tarvitaanko polttoainetta ja tuotetaanko päästöjä?

Entä avaruus, voiko siellä asua, työskennellä tai lomailla? Tänä vuonna 85-

vuotisjuhliaan viettävä Finnair ottaa menneiden muistelun sijaan haltuunsa

tulevaisuuden ja kurkistaa aina vuoteen 2093 asti.

- Tulevaisuuden ja historian erottaa toisistaan

ainakin se, että tulevaan voimme

vaikuttaa, menneeseen emme. Siksi visiot

ovat tärkeitä, luonnehtii Finnairin viestintäjohtaja

Christer Haglund.

Juuri nyt lentoyhtiöt kamppailevat ehkä

historiansa vaikeimmassa kriisissä. Hengissä

selviävät vain ne, jotka sopeutuvat

parhaiten toimintaympäristön muutoksiin

ja pystyvät investoimaan moderniin, energiatehokkaaseen

lentokalustoon. Ajan

myötä uusi teknologia ja uudet liiketoimintamallit

kuitenkin luovat paremmat edellytykset

kestävälle kasvulle.

Tänään julkaistavassa kirjassa, Departure

2093 - Viisi visiota lentomatkailusta,

Finnair nostaa asiantuntijoiden voimin

esiin näkökulmia, jotka ovat olennaisia ja

kiehtovia puhuttaessa lentomatkustuksen

tulevaisuudesta. Tulevaisuuden tutkija,

professori Sirkka Heinonen ja Airbusin

strategiasta vastaava johtaja Pascal Huet

pohtivat lentomatkustuksen tulevaisuutta

ja kasvua ihmisen liikkumisesta käsin.

Ympäristömuutoksen professori Atte Korhola

ja IATA:n ympäristöjohtaja Paul Steele

puolestaan valottavat lentämisen ympäristövaikutuksia.

Oikeita vastauksia tulevasta ei vielä ole,

mutta mukaansatempaavia visioita sitäkin

enemmän. Visioinnin ja vastuun merkitystä

yritysten strategiatyössä tarkastelee tilintarkastustoimisto

PricewaterhouseCoopersin

Sirpa Juutinen.

- Kyky nähdä tulevaisuuteen on yritysjohdon

menestyksen edellytyksiä. Harva

kuitenkaan omistaa kristallipalloa, jolloin

tulevaisuuden hahmottaminen jää visioinnin

varaan. Se voi onnistua, kun avoimella

mielellä, ennakkoluulottomasti asioita ja

ilmiöitä yhdistellään myös oman perinteisen

piirin ulkopuolelta, Juutinen luonnehtii.

- Lentoliikenne on periaatteessa äärimmäisen

ekologinen liikkumismuoto. Se

tapahtuu ilmassa, ei vie maa-alaa, ei heikennä

luonnon monimuotoisuutta eikä

turmele arvokkaita maisemakokonaisuuksia,

professori Korhola toteaa.

- Nykyään lentokoneissamme on moottorit.

Tulevaisuudessa työntövoima voidaan

saada aikaan monella muullakin tavalla,

esimerkiksi ilmakehässä olevien voimakenttien

avulla, visioi puolestaan Rainer

Von-Wrede Airbusilta.

Airbusin asiantuntijat Henrik Roesner,

João Frota ja Ingo Wuggetzer visioivat lentoteknologian

kehitystä ja taiteilija Kauko

Helavuon luomat kuvat tulevaisuuden

koneista siivittävät mielikuvituksemme

lentoon, jota voimme jatkaa avaruuteen

asti toimittaja Heikki Haapavaaran seurassa.

- Avaruusmatkailu, kuulomat ja valtamerten

syvyysmatkailu tulevat perinteisten

aurinkolomien rinnalle, kuvailee professori

Heinonen.

departure2093.com

48 Kuljetus & Logistiikka


Guinnessin ennätys uusiksi:

30 Smart-autoa lastattiin

alle tunnissa TNT:n jumboon

30 Smart-auton lastaus alle tunnissa Boeing

747 -lentokoneeseen kuulostaa haastavalta

tehtävältä, mutta pikakuljetusyhtiö TNT:ltä se

onnistuu. Itse asiassa seitsemältä TNT:n lastaustyöntekijältä

ei kulunut työhön aikaa kuin

35 minuuttia ja 34 sekuntia. Tuloksena oli uusi

maailmanennätys Guinnessin kirjaan.

Ennätys syntyi 23.10.2008 TNT:n lentokuljetuskeskuksessa

Belgian Liegéssä. Tempaus

tehtiin Smart-autojen 10-vuotisjuhlan

yhteydessä ja mukana menossa olivat myös

autolehti TopGear sekä televisio- ja radioyhtiö

BBC.

Vauhdikkaan tehtävän haasteena ei ollut

ainoastaan saada autot rivakasti jumbojettiin,

mutta myös löytää sopiva ajankohta ennätysyritykselle;

TNT:n lentokoneet eivät odottele

lentokentällä toimettomana, sillä maassa

olleessaan niitä joko lastataan tai puretaan.

”Liegéssä lennetään ympäri vuorokauden

jokaisena päivänä vuodesta. Kaikkien TNT:

n koneiden aikataulut ovat tarkkaan mietitty

siten, että tavarat saadaan mahdollisimman

nopeasti haluttuun päämäärään”, TNT Suomi

Oy:n toimitusjohtaja Åke Blomqvist kertoo.

“Ennätysyrityksessä lastaustyöntekijöillämme

oli vain kolme tuntia aikaa lastata

Smartit sisään, purkaa ne ulos ja vielä täyttää

kone Shanghaihin menevillä oikeilla

tavaroilla. Hämmästyttävä tulos, joka kertoo

työntekijöidemme ammattitaidosta ja sitoutumisesta

sure we can -ajatteluumme,” Blomqvist

jatkaa.

Tallink Silja avaa uuden matkamyymälän

Turun keskustaan

Tallink Silja Oy suunnittelee uuden lippulaivamyymälän

avaamista Turun ydinkeskustaan.

- Haluamme palvella turkulaisia entistä

paremmin tarjoamalla mahdollisuuden

asioida myös suoraan paikallisten myyntineuvottelijoiden

kanssa. Näin pystymme tuomaan

esille kaikki vaihtoehdot, jotka Tallink

Siljan laaja reittiverkosto mahdollistaa, toimitusjohtaja

Keijo Mehtonen toteaa.

Turussa on tarjottu henkilökohtaista

asiakaspalvelua viime vuosina Siljan terminaalissa.

Asiakaspalvelupiste siellä jatkaa

toimintaansa.

- Asiakaspalautteista on ollut luettavissa,

että osa asiakkaista on kokenut terminaalin

myyntipalvelun olevan hieman syrjässä.

Tämä luonnollisesti vauhditti päätöstämme

uuden palvelupisteen avaamisesta, Mehtonen

jatkaa.

Tallink Silja on viime aikoina panostanut

merkittävästi Turkuun. Turku-Tukholma

-reitille tuotiin heinäkuussa uusi laiva, kun

reitillä aiemmin liikennöinyt M/S Silja Festival

-alus korvattiin Itämeren suurimmalla

risteilyaluksella M/S Galaxylla. Lisäksi Turun

yritys- ja ryhmämyyntiin on lisätty kesän ja

syksyn aikana henkilöstöresursseja. Uuden

matkamyymälän avaaminen on osa Tallink

Siljan myynti- ja markkinointitoimenpiteitä

Turussa.

- Parhaillaan Tallink Silja Oy etsii sopivia

toimitiloja matkamyymälälle. Tavoitteena on

avata myymälä vuoden vaihteen jälkeen.

Hanketta vetää Tallink Silja Oy Turun alueen

päällikkö Kim Söderström.

Ostamme

MB-Volvo-Scania

kuorma-autosi

Tarjoa myös

käytetyt moottorit

(myös epäkuntoiset)

www.euro-teli.fi

e

KUORMA- JA

PAKETTIAUTOPURKAMO

t el

i

euro-teli oy


(09) 389 5200

0400-646 200

FAX (09) 389 5201

ur o -

Yli 1000

turvakilpeä

hintoineen.

0400 646 200

Tilaa ilmainen tuotekuvasto!

08-442 131

Katso myös

kauppapaikka!

www.turvakilvet.fi

Kuljetus & Logistiikka 49


Älypakkauksella

takuutuoretta kalaa

Metsäteollisuutemme tuotevalikoimiin

kuuluu jo nyt monenlaisia pakkauksia ja

tarroja, mutta niiden jalostusastetta voidaan

vielä nostaa huomattavasti mm.

kehittämällä materiaaleja ja tuomalla

pakkauksiin monenlaista ’älyä’. Varsinais-

Suomessa Uudistuva metsäteollisuus

–klusterin toimijat yhdessä Elintarvikekehityksen

klusterin toimijoiden kanssa

järjestivät ideapäivän, jossa kalayritykset

ja tutkimusasiantuntijat keskustelivat

tuoreusindikaattoreista ja älypakkausten

mahdollisuuksista kalatuotteissa. Päivä

innostikin osallistujia pilottihankkeen valmisteluun.

KALATUOTTEISSA LOGISTIIKKAKETJU ERI-

TYISEN TÄRKEÄ

Herkästi pilaantuvana elintarvikkeena

kalaa tulee säilyttää alle +3 °C:een lämpötilassa

tiukasti koko tuotantoketjun

ajan kalastajalta kuluttajalle, etteivät

haitalliset bakteerit ja muut tekijät pääse

lisääntymään. Kylmäketjun säilyminen on

kriittistä kalatuotteiden mikrobiologisen

laadun kannalta ja samalla logistiikan

heikoin lenkki.

Pakkauksessa olevien tuoreusindikaattoreiden

avulla olisi mahdollista seurata

tuotteiden laatua kaikkien kuljetusten

aikana, kaupassa ja vielä perillä kuluttajan

jääkaapissakin.

MITÄ VOIDAAN JA MIKÄ KANNATTAA

Tuoreusindikaattoreita on mahdollista

toteuttaa esimerkiksi RFID-tekniikan,

optisten pakkausvahtien tai muiden sensorien

avulla.

Suuriin tukkueriin liitetyn pakkausvahdin

yksikkökustannus voi olla hieman

suurempikin, mutta yksittäisessä kuluttajapakkauksessa

toteutuksen täytyy olla

erittäin edullinen. Toisaalta, mikäli hyödyt

voidaan osoittaa riittävän selvästi, on

kuluttajakin valmis maksamaan älypakkauksesta.

Optinen pakkausvahti on mahdollista

tehdä painamalla sensori kalvon tai paperin

pintaan. Käytännössä vahti on siis

esimerkiksi pakkauksen pinnassa oleva

tarra, joka muuttaa väriään havaitessaan

muutoksen mittaamassaan suureessa.

Pakkausvahti hyödyttäisi kuluttajan lisäksi

myös kauppaa, joka pystyisi näin entistä

helpommin tarkkailemaan myytävien

tuotteiden laatua.

Sensori kalapakkauksessa.

Kuva: University of Dublin

Oululainen älylukko

palkittiin taas

BATTERY JUICED

Battery Juiced on tehokas yhdistelmä energiajuomaa

ja appelsiinitäysmehua. USA:ssa

suosittu energiajuomahybridi on toistaiseksi

tuntematon Suomessa. Battery Juiced tulee

myyntiin tammikuun alussa 45 cl kierrätysmuovipullossa.

Kevyesti hiilihapotettu Battery Juiced sisältää

30 % appelsiinitäysmehua. Energiajuoma on

maultaan ja koostumukseltaan selkeästi mehumaisempi

kuin energiajuomat yleensä. Siinä

on kuitenkin samat tehoaineet kuin muissakin

Battery-energiajuomissa eli kofeiinia, guaranaa,

tauriinia, maltodekstriiniä ja B-ryhmän vitamiineja.

Se sisältää myös runsaasti C-vitamiinia.

Uutuus on intensiivimakeutettu ja selvästi

kevyempi (20 kcal/100 ml) kuin Battery Original

(50 kcal/100 ml), mutta appelsiinimehun sisältämän

oman sokerin vuoksi ei aivan yhtä kevyt

kuin Battery Stripped (5 kcal/100 ml).

Oululaisen Iloq Oy:n lukkojärjestelmä on jälleen palkittu.

Se on saanut kansainvälisen turvallisuusalan julkaisun

Detektorin ykköspalkinnon kulunvalvontatuotteiden sarjassa

Kööpenhaminassa. Aiemmin kevääällä Iloq Oy on

mm. palkittu Birminghamissa. Myös kotimassaa lukkojärjestelmä

on palkittu.

EPD Motorsport maahantuo nyt yksinoikeudella

arvostettuja V-Techin tuotteita

V-Techin tuotanto- ja kehitysyksikön

huippuosaaminen keskittyy auton elektroniseen

ohjelmointiin ja tehonmittauslaitteistoa.

Heillä on omat laboratoriot sekä

tiivis yhteistyö Puolan Krakovan yliopiston

kanssa (Institute of Motor Vehicles and

Internal Combustion Engines). Tuotekuvaus

sisältää ulkoisia viritysohjelmia sekä

kevyeen että raskaaseen dieselkalustoon

että nyt myös bensakoneisien.

Meillä on uudessa toimitiloissamme

upouusi tehopenkki millä voidaan tehdä

“ennen” ja “jälkeen” -tehomittaukset.

www.vtech.fi

Katsele yhdessä kuvia ja videoita

kämmenenkokoisella pikkuprojektorilla!

Nyt kuvia, videoita tai esityksiä voi katsella ja

heijastaa lähimpään vaaleaan pintaan todella

helposti. 3M on kehittänyt ensimmäisenä

maailmassa energiaa säästävään LED-valoon

perustuvan tekniikan, jolla kuvaprojektori on

saatu kutistettua kämmenenkokoiseksi. Pieni

MPro110-projektori ei vielä turhaa tilaa laukussa

ja toimii ilman erillisiä hankalia asennusohjelmia.

50 Kuljetus & Logistiikka

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!