06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Luentopaperit<br />

Kotimaiset luentopaperit. Tuotteilla on<br />

Joutsenmerkki ja Avainlippu.<br />

300540<br />

300641<br />

Luentopaperi A4/100<br />

Yksittäispakattu. Pakkauksessa 100 kpl<br />

irtoarkkeja sekä irtonainen kansipaperi. 7*7<br />

mm ruudutus, marginaalit.<br />

8-12 cm yleisrei'itys, valkoinen 60g paperi.<br />

Tuotenumero: 300540<br />

Luentolehtiö A4/100<br />

Lehtiö on liimasiduttu pitkältä sivulta, kansi<br />

kartonkia. 8-12 cm yleisrei'itys, valkoinen 60g<br />

paperi. 7*7 mm ruudutus, marginaalit.<br />

Tuotenumero: 300641<br />

Luentopaperi A4/100 SK<br />

Yksittäispakattu. Pakkauksessa 100 kol<br />

irtoarkkeja. 7*7 mm ruudutus, marginaalit. 8-<br />

12 cm yleisrei'itys, 60g valkoinen paperi<br />

Tuotenumero: 300546<br />

300546 300649<br />

Luentolehtiö A4/100 SK<br />

Lehtiö on liimasiduttu pitkältä sivulta, kansi<br />

paperia. 8-12 cm yleisrei'itys, valkoinen 60g<br />

paperia.<br />

7*7 mm ruudutus.<br />

Tuotenumero: 300649<br />

Luentopaperi A5/100<br />

Yksittäispakattu. Pakkauksessa 100 kpl<br />

irtoarkkeja sekä irtonainen kansipaperi. 7*7<br />

mm ruudutus, marginaalit. 8-12 cm<br />

yleisrei'itys, valkoinen 60g paperi.<br />

Tuotenumero: 300551<br />

300551<br />

300651<br />

Luentolehtiö A5/100<br />

Lehtiö on liimasiduttu pitkältä sivulta, kansi<br />

kartonkia. 8-12 cm yleisrei'itys, valkoinen 60g<br />

paperi. 7*7 mm ruudutus, marginaalit.<br />

Tuotenumero: 300651<br />

Kierreluentolehtiö A4/60<br />

Tukeva luentolehtiö, pohja paksua 345g<br />

kartonkia, etukansi 200g kartonkia sekä musta<br />

kierre.<br />

7*7 mm ruudutus, marginaalit. 8-12 cm<br />

yleisrei'itys, valkoinen 60g paperi.<br />

Tuotenumero: 300646<br />

300646<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!