06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tilauskanavat ja yhteystiedot<br />

Kotisivut www.apricolor.f<br />

Tilausasiat:<br />

* Tilaukset www.apricolor.f tai myynti@apricolor.f<br />

* Sopimusasiakkaat tarviketilaus.f<br />

* Tiedustelut, takuuasiat ja tuoteopastus alueenne edustajalta tai<br />

asiakaspalvelustamme<br />

Toimitustavat:<br />

* Perille toimitettuna<br />

Maksutapa:<br />

* Laskulla 14 päivää netto tai sopimuksen mukaan<br />

Takuuasiat:<br />

* Vastaamme tuotteiden mahdollisista virheistä<br />

Suomen lain mukaisesti<br />

Yrityksen tiedot:<br />

Apricolor Oy<br />

Lintulammenkatu 12<br />

04250 Kerava<br />

Asiakaspalvelu<br />

Puhelin: ma-pe 08.00 - 16.00<br />

+358 50 593 5810<br />

Sähköposti: asiakaspalvelu@apricolor.f<br />

Apricolor Oy on täysin kotimaisessa omistuksessa oleva yritys.<br />

Jo vuodesta 2008

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!