06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TOUCH TWIN<br />

MARKER KYNÄT<br />

Alkuperäinen Touch-malli, joka on lyönyt läpi ammattilaisten välineenä mm.<br />

autosuunnittelijoiden, arkkitehtien, muotoilijoiden ja vaatesuunnittelijoiden keskuudessa.<br />

Terävällä kärjellä (1mm) saa tarkkaa ja tasaista jälkeä, leveällä (6mm) paksumpaa. Kestävä,<br />

värikoodit lukevat korkissa..<br />

Marker-kyniä on saatavilla 204 sävyssä ja ne on uudelleen täytettäviä. Tarkka korkin<br />

värikoodaus helpottaa kynien käyttöä.<br />

Yksittäissävyt kysy asiakaspalvelu@apricolor.f<br />

TOUCH TWIN 12 MARKER SET [MAIN]<br />

1101213<br />

TOUCH TWIN 12 MARKER SET<br />

[PASTEL]<br />

1101216<br />

22 www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!