06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Legendaariset Posca kynäsarjat<br />

Posca-maalikynät soveltuvat lähes kaikille<br />

materiaaleille kuten paperi, pahvi, kangas,<br />

kivi, metalli, tekstiilit, keramiikka, puu ja lasi. Posca on vesiohenteinen ja turvallinen,<br />

runsaspigmenttinen erikoismaalikynä.<br />

Käyttöopas: 1. Ravista kynää ylös - alas korkki kiinni 2. Pumppaa kynän kärkeä kunnes kärki on<br />

täynnä väriä 3. Kuivuu nopeasti noin parissa minuutissa 4. Säilytä kynät korkki hyvin suljettuna.<br />

Posca 1MR<br />

Ohut ja tarkka pyöreä kärki (ultra fne 0,7mm)<br />

1MR Standard 8, tuotenumero: 028000104<br />

1MR Pastel 8, tuotenumero: 028000105<br />

1MR Standard 16, tuotenumero: 028000103<br />

Standard<br />

Posca 1M<br />

Erittäin tarkka pyöreä kärki (extra fne 0,7-<br />

1,0mm)<br />

1M Standard 8, tuotenumero: 028000107<br />

1M Mono 4, tuotenumero: 028000115<br />

1M Pastel 8, tuotenumero: 028000109<br />

1M Standard 16, tuotenumero: 028000125<br />

Pastel<br />

Posca 3M<br />

Monipuolinen ja eloisa pyöreä kärki (fine 0,9-<br />

1,3mm)<br />

3M Standard 8, tuotenumero: 028000305<br />

3M Mono 4, tuotenumero: 028000309<br />

3M Pastel 8, tuotenumero: 028000307<br />

3M Sparkling 8, tuotenumero: 028000310<br />

3M Standard 16, tuotenumero: 028000325<br />

Sparkling<br />

Posca 5M<br />

Monipuolinen klassikko medium pyöreä kärki<br />

(medium 1,8-2,5mm)<br />

5M Standard 8, tuotenumero: 028000505<br />

5M Mono 4, tuotenumero: 028000514<br />

5M Fluo 4, tuotenumero: 028000516<br />

5M Metallic 8, tuotenumero: 028000507<br />

5M Pastel 8, tuotenumero: 028000506<br />

5M Deep 8, tuotenumero: 028000509<br />

5M Standard 16, tuotenumero: 028000525<br />

Deep<br />

26 www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!