06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Öljypastelliliidut<br />

Caran d'Ache Neopastel I<br />

- taitelijatasoinen öljypastelliliitu<br />

- erittäin pehmeä<br />

- värit helposti sekoitettavissa<br />

- vedenkestävä<br />

- koko 64mm*9,5mm<br />

12 väriä, tuotenumero: 55412<br />

24 väriä, tuotenumero: 55424<br />

48 väriä, tuotenumero: 55448<br />

96 väriä, tuotenumero: 55496<br />

55412<br />

Saatavilla 96 eri värisävyä,<br />

kysy lisätietoja<br />

asiakaspalvelu@apricolor.fi<br />

55424<br />

55496<br />

55448<br />

38<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!