06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hiilet<br />

Cretacolor Black Box<br />

- kolme hiilikynää<br />

- kolme hiilivahakynää<br />

- kaksi täysgrafiittikynää<br />

- viisi puristettua hiilipuikkoa<br />

- neljä luonnonhiiltä<br />

- hiilipalikka ja hiilikumi<br />

Tuotenumero: 70023<br />

Cretacolor Art Chunky Set<br />

10 suurta (18mm*80mm) värjättyä<br />

vesiliukoista hiilipuikkoa sekä yksi<br />

värjäämätön hiilipuikko ja<br />

grafiittipuikko<br />

Tuotenumero: 70024<br />

Cretacolor Hiilikynä<br />

12 kpl rasiassa<br />

1 Soft, tuotenumero: 70030<br />

2 Medium, tuotenumero: 70031<br />

3 Hard, tuotenumero: 70032<br />

Cretacolor Luonnonhiili<br />

Laadukas pajusta valmistettu luonnonhiilii,<br />

pituus 13cm<br />

4mm 10 kpl/ras, tuotenumero: 70050<br />

6mm 8 kpl/ras, tuotenumero: 70051<br />

8,5mm 30 kpl/ras, tuotenumero: 70052<br />

12mm 10 kpl/ras, tuotenumero: 70053<br />

70023<br />

70024<br />

70030<br />

70031<br />

70032<br />

70050-<br />

70053<br />

Cretacolor Natural Charcoal Set<br />

Pajusta valmistettua korkealaatuista<br />

luonnonhiiltä<br />

Rasiassa 4kpl 4mm, 4 kpl 6mm, 3 kpl<br />

8,5mm sekä 2kpl 12mm<br />

Tuotenumero: 70025<br />

70040-70042<br />

Cretacolor Puristehiilipuikko<br />

Rasvaton ja tasalaatuinen puristehiili<br />

8mm*94mm, 12 kpl rasiassa<br />

1 Soft, tuotenumero: 70040<br />

2 Medium, tuotenumero: 70041<br />

3 Hard, tuotenumero: 70042<br />

44<br />

70025<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!