06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Taululiidut ja -sienet<br />

Taulusieni 15*11*4cm<br />

- selluloosasta valmistettu taulusieni liitutaululle<br />

Tuotenumero: 96640<br />

Jolly Liituholkki<br />

Pyöreille liiduille, sivussa magneetti<br />

Tuotenumero : 96641<br />

Jollycolor Liitu<br />

Pölyämätön ja murtumaton<br />

10 kpl/ras, tuotenumero: 96645<br />

100 kpl/ras, tuotenumero: 96642<br />

Jollycolor Värjätty liitu<br />

Värjätty, pölyämätön ja murtumaton liitua<br />

10 kpl/ras, tuotenumero: 96643<br />

100 kpl/ras, tuotenumero: 96645<br />

96640<br />

96642<br />

420 m<br />

kirjoitusta<br />

yhdellä<br />

liidulla<br />

96645<br />

96642<br />

96643<br />

Creall Megachalk<br />

Suurikokoinen helposti pestävä liitu<br />

- myös pihakäyttöön<br />

- 50 kpl, kuuden värin lajitelma<br />

Tuotenumero: 96644<br />

96644<br />

58<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!