06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tekstiilivärit<br />

Creall Tex 250ml<br />

- akryylipohjainen tekstiiliväri<br />

- käyttövalmis<br />

- valonkestävä<br />

- värit keskenään sekoitettavissa<br />

- 40°C konepesun kestävä<br />

13101-<br />

13120<br />

01 light yellow, tuotenumero: 13101<br />

02 dark yellow, tuotenumero: 13102<br />

03 orange, tuotenumero: 13103<br />

04 red, tuotenumero: 13104<br />

05 cherry red, tuotenumero: 13105<br />

06 violet, tuotenumero: 13106<br />

07 blue, tuotenumero: 13107<br />

08 turquoise, tuotenumero: 13108<br />

09 green, tuotenumero: 13109<br />

10 mintgreen, tuotenumero: 13110<br />

12 brown, tuotenumero: 13112<br />

14 white, tuotenumero: 13114<br />

15 black, tuotenumero: 13115<br />

16 pink, tuotenumero: 13116<br />

17 ultramarineblue, tuotenumero: 13117<br />

18 cyklamen, tuotenumero: 13118<br />

19 gold, tuotenumero: 13119<br />

20 silver, tuotenumero: 13120<br />

48610<br />

48610- 48615<br />

Koh-i-noor Textil Marker<br />

- sivellintyyppinen kärki<br />

- tarkkojenkin kuvien tekoon<br />

- isompien pintojen värittämiseen<br />

Suositellaan käytettäväksi puuvillaan.<br />

Piirretty kuva silitetään toiselta<br />

puolelta kuumalla silitysraudalla<br />

(80°C), jonka<br />

jälkeen kestää konepesun 40°C).<br />

6 värin rasia,tuotenumero: 48614<br />

66 www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!