06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Creall Basic-color 500ml<br />

01 light yellow, tuotenumero: 121001<br />

02 primary yellow, tuotenumero: 121002<br />

03 dark yellow, tuotenumero: 121003<br />

04 orange, tuotenumero: 121004<br />

05 light red, tuotenumero: 121005<br />

06 dark red, tuotenumero: 121006<br />

07 primary red, tuotenumero: 121007<br />

08 cyclamen, tuotenumero: 121008<br />

09 violet, tuotenumero: 121009<br />

10 primary blue, tuotenumero: 121010<br />

Sormivärit<br />

Creall Fingerpaint<br />

- vesiliukoinen sormiväri<br />

- pastamainen väri, voidaan ohentaa<br />

vedellä<br />

- hyvin peittävä<br />

- kirkkaat ja runsaat värit<br />

- kuivuttuaan mattapintainen<br />

- myrkytön ja turvallinen, EN 71-7<br />

- värit ovat keskenään sekoitettavissa<br />

11 dark blue, tuotenumero: 121011<br />

12 ultramarine blue, tuotenumero:121012<br />

13 turquoise, tuotenumero: 121013<br />

14 light green, tuotenumero: 121014<br />

15 mid green, tuotenumero: 121015<br />

16 dark green, tuotenumero: 121016<br />

17 ochre, tuotenumero: 121017<br />

18 light brown, tuotenumero: 121018<br />

19 dark brown, tuotenumero: 121019<br />

20 black, tuotenumero: 121020<br />

21 white, tuotenumero: 121021<br />

22 grey, tuotenumero: 121022<br />

23 pink, tuotenumero: 121023<br />

24 fleshcolour, tuotenumero: 121024<br />

340g 01 yellow, tuotenumero: 13301<br />

340g 02 red, tuotenumero: 13302<br />

340g 03 violet, tuotenumero: 13303<br />

340g 04 blue, tuotenumero: 13304<br />

340g 05 green, tuotenumero: 13305<br />

340g 06 brown, tuotenumero: 13306<br />

340g 07 white, tuotenumero: 13307<br />

340g 08 black, tuotenumero: 13308<br />

340g 09 orange, tuotenumero: 13309<br />

750ml TILAUSTUOTE, toimitusaika n.<br />

kolme viikkoa<br />

750ml 01 yellow, tuotenumero: 13310<br />

750ml 02 red, tuotenumero: 13311<br />

750ml 03 violet, tuotenumero: 13312<br />

750ml 04 blue, tuotenumero: 13313<br />

750ml 05 green, tuotenumero: 13314<br />

750ml 06 brown, tuotenumero: 13315<br />

750ml 07 white, tuotenumero: 13316<br />

750ml 08 black, tuotenumero: 13317<br />

750ml 09 orange, tuotenumero: 13318<br />

750ml 10 pink, tuotenumero: 13319<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!