06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AKRYYLIVÄRIT JA<br />

AKRYYLIVÄRIEN APUAINEET<br />

Creall Studio Acrylics 500ml<br />

Runsas pigmenttinen akryyliväri<br />

- valmis käytettäväksi<br />

- vesipohjainen akryyliväri,<br />

joka pohjautuu 100% akryylihartsiin<br />

- toimii useimmille rasvattomille ja<br />

puhtaille pinnoille<br />

- värit keskenään sekoitettavissa<br />

- kuivuu nopeasti vedenpitäväksi (n. 30min)<br />

05 lemon, tuotenumero: 13205<br />

06 primary yellow, tuotenumero: 13206<br />

07 warm yellow, tuotenumero: 13207<br />

09 orange, tuotenumero: 13209<br />

10 vermillion, tuotenumero: 13210<br />

11 madder red, tuotenumero: 13211<br />

12 carmine red, tuotenumero: 13212<br />

13 magenta red, tuotenumero: 13213<br />

19 gold, tuotenumero: 13219<br />

20 silver, tuotenumero: 13220<br />

21 copper, tuotenumero: 13221<br />

22 bronze, tuotenumero: 13222<br />

23 gold antique, tuotenumero: 13223<br />

05 lemon, tuotenumero: 13205<br />

06 primary yellow, tuotenumero: 13206<br />

07 warm yellow, tuotenumero: 13207<br />

09 orange, tuotenumero: 13209<br />

10 vermillion, tuotenumero: 13210<br />

11 madder red, tuotenumero: 13211<br />

12 carmine red, tuotenumero: 13212<br />

13 magenta red, tuotenumero: 13213<br />

25 violet, tuotenumero: 13225<br />

30 primary blue, tuotenumero: 13230<br />

32 phtalo blue, tuotenumero: 13232<br />

35 turquoise, tuotenumero: 13235<br />

42 ultramarine blue, tuotenumero: 13242<br />

50 brilliant green, tuotenumero: 13250<br />

52 phtalo green, tuotenumero: 13252<br />

59 olive green, tuotenumero: 13259<br />

60 ochre, tuotenumero: 13260<br />

61 raw sienna, tuotenumero: 13261<br />

67 burnt sienna, tuotenumero: 13267<br />

69 burnt umber, tuotenumero: 13269<br />

81 titan white, tuotenumero: 13281<br />

85 skintone, tuotenumero: 13285<br />

99 black, tuotenumero: 13299<br />

19 gold, tuotenumero: 13219<br />

20 silver, tuotenumero: 13220<br />

21 copper, tuotenumero: 13221<br />

22 bronze, tuotenumero: 13222<br />

23 gold antique, tuotenumero: 13223<br />

19 Gold 20 Silver 21 Copper<br />

22 Bronze 23 Gold antique<br />

72 www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!