06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Winsor & Newton Artists Painting Medium – maalausaine<br />

- vaaleankeltainen öljyvärien ohennusaine<br />

- parantaa väri kiiltoa, nopeuttaa kuivumista sekä lisää<br />

läpikuultavuutta<br />

3*75ml, tuotenumero: 3321734<br />

250ml, tuotenumero: 3139734<br />

Winsor & Newton Liquin Oil Painting Medium –<br />

alkydimaalausaine<br />

- maalausgeeli joka parantaa öljyvärien tasoittumista<br />

- lisää läpikuultavuutta<br />

- kuivuu nopeasti muodostaen kellastumattoman pinnan<br />

3*75ml, tuotenumero: 3321752<br />

250ml, tuotenumero: 3139752<br />

Winsor & Newton Artisan Painting Medium –<br />

maalausaine<br />

- vesiliukoisille öljyväreille<br />

- lisää juoksevuutta ja notkeutta<br />

- kirkastaa värejä<br />

- kuivuu hitaasti<br />

3*75ml, tuotenumero: 3321725<br />

250ml, tuotenumero: 3139725<br />

Winsor & Newton Artisan Impasto Medium –<br />

maalausaine<br />

- vesiliukoisille öljyväreille<br />

- jäykkää ja nopeasti kuivuvaa<br />

3*60ml, tuotenumero: 3136798<br />

200ml, tuotenumero: 3136722<br />

Winsor & Newton Refned Linseed Oil – puhdistettu<br />

pellavaöljy<br />

- tekee väristä juoksevamman<br />

- lisää kiiltävyyttä ja kuultavuutta<br />

- pidentää kuivumisaikaa<br />

3*75ml, tuotenumero: 3321748<br />

250ml, tuotenumero: 3139748<br />

500ml, tuotenumero: 3149748<br />

Winsor & Newton Drying Linseed Oil – pellavaöljy<br />

- nopeuttaa värien kuivumista<br />

- lisää värin juoksevuutta<br />

- voidaan lisätä muihin öljyihin kuivumisen nopeuttamiseksi<br />

3*75ml, tuotenumero: 3321742<br />

Winsor & Newton Artisan Linseed Oil – pellavaöljy<br />

- vesiliukoisille öljyväreille<br />

- hidastaa värin kuivumista<br />

- lisää juoksevuuttta, kiiltoa ja läpikuultavuutta<br />

- voidaan puhdistaa vedellä<br />

3*75ml, tuotenumero: 3321723<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!