06.03.2023 Views

Kuvasto2023II

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kapa-Line<br />

- kapan kartonkipintainen peruslevy<br />

- valkoiset kartonkipinnat ja polyuretaaniydin.<br />

3mm 50cm*70cm 40kpl/pkt, tuotenumero: 2435070<br />

3mm 70cm*100cm 40kpl/pkt, tuotenumero: 24370100<br />

3mm 100cm*140cm 40kpl/pkt, tuotenumero:<br />

243100140<br />

5mm 50cm*70cm 24kpl/pkt, tuotenumero: 2455070<br />

5mm 70cm*100cm 24kpl/pkt, tuotenumero: 24570100<br />

5mm 100cm*140cm 24kpl/pkt, tuotenumero:<br />

245100140<br />

Kapa-Color<br />

- musta polyuretaanivaahtolevy<br />

- värillinen Plast-pinta<br />

- kestää pyyhkimistä<br />

Harmaa/musta 3mm 50cm*70cm 40kpl/pkt,<br />

tuotenumero: 2535070<br />

Musta 5mm 50cm*70cm 24kpl/pkt, tuotenumero:<br />

2555070<br />

Musta 5mm 70cm*100cm 24kpl/pkt, tuotenumero:<br />

25570100<br />

Musta 5mm 100cm*140cm 24kpl/pkt, tuotenumero:<br />

255100140<br />

Harmaa 5mm 70cm*100cm 24kpl/pkt, tuotenumero:<br />

26570100<br />

Kapa-Fix<br />

- kevyt polyuretaanivaahtolevy<br />

- toisella puolella liimapinta valmiina<br />

Yksipuoleinen tarraliima 3mm 70cm*100cm 40kpl/pkt,<br />

tuotenumero: 27370100<br />

Yksipuoleinen tarraliima 3mm 100cm*140cm 40kpl/pkt,<br />

tuotenumero: 273100140<br />

Yksipuoleinen tarraliima 5mm 70cm*100cm 24kpl/pkt,<br />

tuoetenumero: 27570100<br />

Yksipuoleinen tarraliima 10mm 100cm*140cm 10kpl/pkt,<br />

tuotenumero: 275100140<br />

Canson Foam Board<br />

- valkoinen paperipinnoitettu kevytlevy<br />

- sopii myös maalausalustaksi molemminpuolin<br />

gessottuna<br />

3mm 50cm*70cm, 25kpl/pkt, tuotenumero: 215357<br />

3mm 70cm*100cm, 25kpl/pkt, tuotenumero: 215358<br />

5mm 50cm*70cm, 25kpl/pkt, tuotenumero: 215359<br />

5mm 70cm*100cm, 25kpl/pkt, tuotenumero: 215360<br />

www.apricolor.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!