21.03.2023 Views

Lahden Näköala 1/2023

Tervetuloa lukemaan Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistyksen pää-äänenkannattaja Lahden Näköalan eduskuntavaalinumero

Tervetuloa lukemaan Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistyksen pää-äänenkannattaja Lahden Näköalan eduskuntavaalinumero

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LAHDEN

Näköala

Lahden Sos.Dem.Työväenyhdistys ry:n lehti 1/2023

• Lahden Sos. Dem. Työväenyhdistyksen lehti • lahdenty.fi • Päätoimittaja Kimi Uosukainen, toimitus@nakoala.fi •

Pääministeri Sanna Marin:

ROHKEUTTA OLLA

SINUN PUOLELLASI

Koulutusleikkaukset vasta

alkusoittoa

Kimi Uosukainen,

sivu 2

Turvallisen Suomen tekijä

Mika Kari,

sivu 3

Haluamme varmistaa suomalaisten turvallisuuden kaikissa tilanteissa.

Meidän on turvattava Suomen puolustuskyky ja huoltovarmuus,

mutta tehtävä töitä myös arjen turvallisuuden eteen.

sivu 2

TULE TAPAAMAAN EHDOKKAITA

Tervetuloa tapaamaan Mika Karia, Sirkku Hildéniä ja

muita hämäläisiä eduskuntavaaliehdokkaita

Lanun aukiolle maanantaina 27.3. klo 13-14.30.

Tilaisuudessa on keitto- ja kahvitarjoilu

150 ensimmäiselle.

Heikomman puolella oleva

optimisti

Sirkku Hildén,

sivu 4

Eduskuntavaalit 2023

Ennakkoäänestys

22.-28.3.

Vaalipäivä 2.4.

Näköalan verkkolehti

www.nakoala.fi


2 Lahden Näköala

Pääkirjoitus

Lahden Kokoomuksen koulutusleikkaukset

ovat porvarihallituksen esimakua

Lahden Kokoomuksen

voimallisesti ajamat

koulutusleikkaukset

ovat vasta alkusoitto

Petteri Orpon ja Riikka

Purran sinimustalle

porvarihallitukselle.

Viime syksynä monet meistä seurasivat epäuskoisen

mykistyneinä, kun Lahden kaupunginvaltuusto

päätti Kokoomuksen johdolla säästää

miljoonaa euroa kaupungin perusopetuksesta.

Juuri sinä hetkenä, kun lasten ja nuorten hyvinvointi

tarvitsi kipeimmin lisäpanostuksia koronan

jäljiltä ja tiukassa paikassa työskentelevät

ammattilaiset apukäsiä, kaupungin porvarienemmistö

päätti leikata koulutuksesta. Ainoina

yhtenäisinä valtuustoryhminä koulutusleikkauksia

vastaan äänestivät SDP ja Vasemmistoliitto.

Lahden Kokoomuksen voimallisesti ajamat

koulutusleikkaukset ovat vasta alkusoitto Petteri

Orpon ja Riikka Purran sinimustalle porvarihallitukselle.

Lahti kärsii erityisen matalasta koulutusasteesta,

ja siksi koulutuksesta leikkaaminen

on poikkeuksellisen vahva arvovalinta. Oikeisto

summaa tämän päivän taloutta positiiviseksi

tulevaisuuden osaamisen, kilpailukyvyn ja innovaatioiden

hinnalla.

Tänä keväänä Kokoomus tarjoaa samaa karvasta

lääkettä Lahden sijasta koko Suomelle.

Kokoomuksen ääneen lausuttuna tavoitteena

on leikata julkisista palveluista seuraavien vuosien

aikana yhteensä 6 000 000 000 euroa. Näistä

säästöistä noin miljardi euroa toteutettaisiin

leikkaamalla yleiseen hintojen nousuun sidottuja

valtionmenoja, kuten sosiaaliturvaa, eläkkeitä

ja koulutuksen rahoitusta.

Kokoomuksen esittämät säästöt koskisivat

sosiaaliturvan ohella myös kuntien valtionosuuksia.

Orpon säästölista leikkaisi väistämättä

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen

määrärahoja. Kokoomus leikkaisi koulutuksesta

paitsi suoraan Lahden kaupunginvaltuustossa,

myös välillisesti valtionrahoituksen kautta.

Tämä on kestämätön ja lyhytkatseinen tie, jolla

syödään sekä Lahden että Suomen tulevaisuuden

rakennusmahdollisuuksia.

Näissä vaaleissa on kyse arvoista. Äänestäjällä

on poikkeuksellisen selvä valinta joko Kokoomuksen

ja Perussuomalaisten kurjistavan leikkauslinjan

ja SDP:n tulevaisuuteen panostavan

linjan välillä.

Sosialidemokraatit nojaavat tulevaisuutensa

korkean työllisyyden, koulutus- ja tutkimusinvestointien,

hyvinvointipanostusten ja kestävän talouskasvun

luomisen varaan. Rohkeudella luoda

tulevaisuuden osaajia tämän päivän koulutuksella

voimme pitää huolta tulevaisuuden hyvinvoinnista.

SDP:llä on rohkeutta olla sinun puolellasi.

Äänestäjä, sinä ratkaiset – käytä oikeuttasi äänestää!

kimi uosukainen

päätoimittaja

Rohkeutta olla SINUN PUOLELLASI

Ääni SDP:lle on ääni reilumman ja

inhimillisemmän yhteiskunnan puolesta.

Me emme ole valmiita tekemään

miljardileikkauksia ihmisille tärkeisiin

sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotta

hyvätuloisten veronalennukset voidaan

rahoittaa.

Näissä vaaleissa on kyse arvoista ja Suomen

suunnasta. Vahvistammeko koulutusta, työllisyyttä

ja ihmisten hyvinvointia vai leikkaammeko

kasvun eväistä? Huolehdimmeko julkisen talouden

kestävyydestä oikeudenmukaisella tavalla

vai asetammeko hyvätuloisten veronalennukset

etusijalle?

Haluamme jatkaa työtä paremman ja oikeudenmukaisemman

huomisen puolesta. Suomi

menestyy, kun investoimme kasvun edellytyksiin,

kuten koulutukseen, osaamiseen ja toimiviin

palveluihin. Ihmiset ovat Suomen suurin voimavara.

SDP haluaa panostaa koulutukseen ja osaamiseen.

Tällä hallituskaudella olemme laajentaneet

oppivelvollisuutta toiselle asteelle, palauttaneet

jokaisen lapsen oikeuden kokoaikaiseen

varhaiskasvatukseen, pienentäneet varhaiskasvatuksen

ryhmäkokoja ja investoineet koulutukseen

kaikilla koulutusasteilla. Ensi vaalikaudella

meidän on vahvistettava peruskoulua, jotta

jokainen lapsi ja nuori saa riittävät tiedot ja taidot

pärjätäkseen elämässä. Meidän on lisättävä

mielenterveyspalveluita ja turvallisten aikuisten

määrää niin varhaiskasvatuksessa kuin kouluissa.

Jokaiselle lapselle on turvattava oikeus vähintään

yhteen harrastukseen.

Haluamme varmistaa suomalaisten turvallisuuden

kaikissa tilanteissa. Meidän on turvattava

Suomen puolustuskyky ja huoltovarmuus,

mutta tehtävä töitä myös arjen turvallisuuden

eteen.

Tällä hallituskaudella on säädetty seitsemän

päivän hoitotakuusta ja vanhustenhoivan hoitajamitoituksesta.

Ensi vaalikaudella on huolehdittava

riittävistä panostuksista julkiseen terveydenhuoltoon,

jotta nopea hoitoon pääsy ja laadukas

hoiva toteutuvat kaikkialla Suomessa.

Meidän on nostettava Suomen työllisyysastetta

ja parannettava suomalaisen työelämän laatua.Tarvitsemme

enemmän sopimista ja vähemmän

repimistä. Reilu sopiminen, työhyvinvointi,

työn ja perhe-elämän parempi yhteensovittaminen

– nämä ovat kaikki asioita, joita on

edistettävä tulevalla vaalikaudella. Haluamme

parantaa työntekijöiden toimeentuloa palauttamalla

loputkin kiky-maksut takaisin työnantajan

maksettavaksi.

Meidän on jatkettava työtä ilmastonmuutoksen

ja luontokadon pysäyttämiseksi. Samalla

meidän on huolehdittava siitä, että ilmastotoimien

kustannukset jakaantuvat oikeudenmukaisesti.

Fossiilisesta energiasta luopumisessa

on kyse myös Suomen turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta.

Oikeudenmukainen vihreä siirtymä

on meille mahdollisuus luoda uutta työtä ja hyvinvointia.

Suomen on oltava teknologian ja vihreän

siirtymän edelläkävijä ja suunnannäyttäjä.

Ääni SDP:lle on ääni reilumman ja inhimillisemmän

yhteiskunnan puolesta. Me emme ole

valmiita tekemään miljardileikkauksia ihmisille

tärkeisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotta

hyvätuloisten veronalennukset voidaan rahoittaa.

Emme myöskään ole valmiita heikentämään

työntekijän oikeutta esimerkiksi ansiosidonnaiseen

työttömyysturvaan tai reiluun ja tasapuoliseen

sopimiseen.

Muista käyttää äänioikeuttasi ja vaikuttaa

Suomen suuntaan. SDP on sinun puolellasi.

Sanna Marin

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri


Lahden Näköala 3

Turvallisen Suomen tekijä

Kansanedustaja Mika Kari kertoo, että me kaikki kohtaamme

elämässämme tilanteita, joista emme selviä yksin.

Siksi hänestä on tärkeää rakentaa yhdessä kaikille turvallista

Suomea. Olkoon kyse työstä, hyvinvoinnista, toimeentulosta

tai turvallisuudesta, hän on Sinun puolellasi – tänään ja

tulevaisuudessa.

— Näissä vaaleissa on kyse yhteiskunnan

perusasioista: ihmisten hyvinvoinnista,

koulutuksesta, toimeentulosta

ja turvallisuudesta. Talouden ja maailman

myllerrysten keskelläkin meidän

on pidettävä tavoite kirkkaana, kolmatta

kautta kansanedustajan toimiva

Mika Kari sanoo.

Hänen mielestään päättäjien ykköstehtävä

nyt tehdä töitä sen eteen, että

suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuus

voidaan turvata eri ikäisille

ihmisille – aina sote- ja hyvinvointipalveluista

koulutukseen, ikäihmisten palveluihin,

eläkkeisiin ja toimiviin työmarkkinoihin.

Pidetään huolta ihmisten

peruspalveluista

Kari kertoo hyvinvointivaltion perusajatuksen

piilevän siinä, että jokaisella

on mahdollisuus hyvään ja turvalliseen

elämään.

— Hoitoon pääseminen tai avun saaminen

ei saa jäädä lompakon paksuudesta

kiinni, hän linjaa. Kari korostaa

hyvien ja laadukkaiden peruspalveluiden

turvaamisen edellyttävän, että

niiden rahoitus, saatavuus ja henkilöstön

palkkaus laitetaan kuntoon ei vain

lainsäädännön tasolla vaan myös hyvinvointialueilla.

— Kun Suomen väestö ikääntyy ja palvelutarve

kasvaa, on uusia ratkaisuja

haettava rohkeasti ja yhteistyön kautta.

Päättäjiltä on voitava vaatia vastuunkantoa,

Mika Kari toteaa.

Mika Kari haluaa palauttaa Suomen

koulutuksen kärkimaaksi.

— Tarvitsemme panostuksia osaamiseen

ja koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta

ammatilliseen koulutukseen

ja korkeakouluun. Lasten ja

nuorten hyvinvoinnista ei saa leikata,

Kari sanoo.

Luottamus kasvaa kokemuksesta

— Jotta voimme hoitaa yhteisiä asioita,

on meillä oltava luottamus. Luottamus

vahvistuu kyvystä asettua toisen ihmisen

asemaan. Aiemmassa ammatissani

tein työtä ihmisten parissa pitkäaikaistyöttömien

työkeskuksen vetäjänä

ja nuorisotyössä. Tiedän, kuinka tärkeää

on kuunnella ja olla läsnä, Mika Kari

sanoo.

Mika Karin mukaan politiikassa on kyse

valinnoista erilaisten arvojen ja vaihtoehtojen

välillä. Hänestä päättäjien

työtä on arvioida, miten politiikan

valinnat palvelevat eri ikäisten ja erilaisissa

elämäntilanteissa olevien ihmisten

tarpeita.

— Olen toiminut pitkään niin kotikaupunkini

Lahden kuin koko vaalipiirin

asioiden edistämiseksi eri luottamustehtävissä

ja tiedän, että kaikki lähtee

yhteistyön rakentamisesta. Laaja kokemus

yhteiskunnallisesta toiminnasta tuo

näkemystä ja varmuutta politiikan eri

päätösten tekemiseen, kansanedustaja

Kari kertoo.

Millainen on turvallinen Suomi?

Mika Karille turvallinen Suomi tarkoittaa

ihmisläheistä Suomea. Hänelle se

on tasa-arvoinen ja toimiva hyvinvointivaltio,

jossa kaikki pidetään mukana.

— Haluan tehdä jatkossakin töitä sen

eteen, että meidän yhteiskuntamme on

hyvinvoiva, osaava, työllistävä ja vakaa.

Siis juuri sellainen Suomi, jossa meistä

jokaisen on hyvä elää, tehdä töitä ja

asua, Mika Kari päättää.

Kansanedustaja Mika Kari toimii tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtajana

ja Päijät-Hämeen aluevaltuuston puheenjohtajana.

Mikan Suomella on rohkeutta olla:

• turvallisen ja hyvän elämän puolella.

Kansanedustajien tulee tehdä enemmän yhteistyötä ja riidellä vähemmän.

Suurimmat meitä kohtaavat vaikeudet voitamme parhaiten yhdessä.

• julkisten palveluiden puolustaja ja kehittäjä.

Suomi tulee saada takaisin koulutuksen ja sote-palveluiden kärkimaaksi.

Koulutukseen, terveydenhuoltoon sekä ikäihmisten palveluihin satsaaminen

vahvistavat luottamustamme siihen, että meistä pidetään hyvää huolta.

• heikomman puolella.

Eletään jatkossakin Suomessa niin, että kaveria ei jätetä. Ollaan heikomman

puolella ja autetaan ihmisiä elämässä eteenpäin.

MIKA KARIN VAALIKIERTUE

To 23.3. klo 7–8 Lahti matkakeskus

klo 9.15–9.45 Janakkala

klo 10–10.45 Turenki

klo 11–12 Parola/Hattula

klo 13–14 Turvallisuuspolitiikan

iltapäivä, Hämeenlinna,

Kenraalimajuri evp

Pekka Toveri, Kahvila&

Konditoria Kokko,

Raatihuoneenkatu 11

klo 16–17 Turvallisuuspolitiikan

iltapäivä, Lahti,

Kenraalimajuri evp

Pekka Toveri, Sinuhe Cafe

Mariankatu, Mariankatu 21

Pe 24.3. klo 10–11 Hausjärvi

klo 12–15 Hämeenlinna Prisma

klo 18–20 Lahti, Lanun aukio, kisamakkarat

La 25.3. klo 14–14.45 Kisapaikan lähistöllä, Salppuri

klo 15–16 Lahti, Hennala s-market

klo 17–20 Pubi-kierros

Ma 27.3. klo 13-14.30 Lanun aukio

klo 17–18.30 Jalkaranta

Ti 28.3. klo 17–18.30 Ahtiala

Ke 29.3. klo 10–12 Heinolan tori

To 30.3. klo 17–18.30 Ruola

Pe 31.3. klo 11–15 Lahti Prisma Syke

klo 15.30 –17 Nastola Rakokivi

La 1.4. klo 10–16 Lahti Trio

Su 2.4. klo 11–14 Vaalikahvit torilla


4 Lahden Näköala

Heikomman puolella oleva optimisti

Sirkku Hildén on sote-asioiden suvereeni osaaja, mutta myös paljon muuta:

joustava kehittäjä, kotiseudun väkevä puolustaja sekä laulava popkorniahmatti.

Mitkä ovat sinulle tärkeimmät asiat politiikan

teossa?

Inhimillisyys, ihmisten hyvinvointi ja se,

että olen heikomman puolella. Kansanedustajana

edistäisin vanhusten, lapsiperheiden

ja heidän hyvinvointiaan tukevien

kansalaisjärjestöjen toimintaa.

Miten nämä arvot ovat muotoutuneet?

Varmasti pitkälle omasta taustasta. Minut

on otettu lapsena huostaan ja se pelasti

minun oman elämäni. Olen itse saanut

apua, ja haluan, että kaikki lapset

Suomessa pidetään turvassa. Meillä on

myös paljon päihderiippuvaisia, joita ei

kohdella tällä hetkellä oikein. Riippuvuussairaudet

ovat kovia sairauksia ja

myös niitä sairastavilla on oikeus saada

ihmisarvoisia palveluita. Meidän yhteiskuntamme

on vain niin vahva kuin

sen heikoimmat jäsenet.

Millainen luonne olet?

Olen maailmanparantaja ja ikuinen optimisti,

haluan nähdä aina toivoa ja mahdollisuuksia.

Yksi iso kokemus oli työ

Norjassa – kielestä, kulttuurista ja kaikesta

muusta selviytyminen antoi uskoa,

että pärjään missä vain.

Olet kulkenut pitkän poliittisen polun.

Mikä on sen tärkein oppi?

Sirkku Hildén on 46-vuotias, 14-vuotiaan tytön äiti Lahdesta. Koulutukseltaan Sirkku on terveydenhoitaja YAMK,

ja tällä hetkellä hän on Lahden kaupunginhallituksen kokoaikainen puheenjohtaja.

tai lähdettäisiin heti tekemään isoja

muutoksia ja yhdistelemään hyvinvointialueita.

Sirkun Suomella on rohkeutta olla:

Ehdottomasti se, että yhdelläkin ihmisellä

on merkitystä. Jos tekee kovasti

töitä, puuttuu epäkohtiin ja avaa suunsa,

kun on sanottavaa, sillä saa muutosta

aikaan. Kunniaa ei tarvitse saada

aina itselleen, ja yleensä onnistuminen

vaatiikin sen, että saa hyvillä perusteluilla

porukkaa taakseen.

Sinusta on sanottu, että olet rakentaja,

et riitelijä. Mitä se tarkoittaa?

Politiikka vaatii yhteistyökykyä ja kompromisseja.

Omat näkemykset eivät

ole ainoita oikeita, vaan niistä pitää tarvittaessa

joustaa. Kaikkeen on aina toinenkin

näkökulma, ja pitää ymmärtää,

että se voi tuoda päätöksiin paljon viisautta

ja syvyyttä.

Miten sote-uudistus sujui?

Vaikka uudistus on tehty, valmis se ei

ole. Nyt hyvinvointialueille pitää antaa

rauha kehittää, koska näin ison muutoksen

tulosten näkyminen vie ainakin

viisi vuotta. Asioita voidaan tehdä ja

rahaa kohdistaa eri tavalla, mutta on

järjetöntä puhua jo nyt siitä, että sotepalveluista

leikattaisiin pari miljardia

Mitä merkitystä on sillä, että maakunnalla

on omia kansanedustajia?

Paljonkin, ja toivon, että lahtelaiset äänestävät

lahtelaisia ehdokkaita. Me

olemme Suomen merkittävin elintarviketeollisuuden

keskittymä, meillä on

sähköisen liikenteen klusteri ja olemme

Suomen johtava seutu ympäristöosaamisessa.

Meillä on puhdas vesi, ja siksi

Hartwall, joka on Pohjois-Euroopan

suurimpia panimoita. Fazer taas tulee

tänne sen takia, että meillä on päästötön

kaukolämpö ja sähköntuotanto.

Olemme myös liikunnan ja kulttuurin

huippukaupunki. Kaikkea tätä meidän

pitää nostaa esille ja saada valtion huomiota

ja tukea.

Mistä asiasta sinua ei toistaiseksi ole

tunnettu kovin hyvin?

Pidän laulamisesta ja olen laulanut paljon

erilaisissa juhlissa. Toisaalta en muista

kovin hyvin sanoja, joten olen parhaimmillani

karaokelaulajana. Olen myös

popkornifriikki!

Teksti:

Sami Turunen

• Ikääntyneiden puolella.

Ikä on rikkautta. Ikääntyneet ovat ansainneet hyvät eläkepäivät, ja meillä

on paljon hyvinvoivia ikääntyneitä, jotka ovat yhteiskunnan vahvuus.

• Lasten puolella.

Jokainen lapsi pitää pelastaa elämälle. Lapsia, nuoria ja perheitä pitää

tukea enemmän ja paremmin kaikissa elämäntilanteissa.

• Sote-henkilöstön puolella.

Ratkaisuja sote-alan henkilöstöpulaan on, jos niitä halutaan. Ala täytyy

saada vetovoimaisemmaksi, jotta nekin, jotka ovat lähteneet sieltä, voisivat

palata. Siellä pitää saada parempaa palkkaa, parempaa johtamista ja

arvostusta.

TULEN TAPAAMAAN SINUA

Pe 24.3. klo 18-20 Lanun aukio

La 25.3. klo 15-16 Hennala S-Market

Ma 27.3. klo 13-14.30 Lanun aukio

klo 16-18 Jalkarannan S-Market

Ti 28.3. klo 16-18 Ahtialan S-market

To 30.3. klo 14-16 Hollolan Tori

To 30.3. klo 17-18.30 Ruolan Ostari

Pe 31.3. klo 11-15 Prisma Syke, Lahti

Pe 31.3. klo 15.30-17.30 Rakokiven Tori

La 1.4. klo 11-13 Lahden Tori

La 1.4. klo 13.30-16 Trio Lahti

Su 2.4. klo 11-14 Lahden Tori

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!