Esse 22/2011 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

esse.fi

Esse 22/2011 (pdf) - Espoon seurakuntasanomat

Richard Schultz/Corbis/SKOY

Tuomiokirkko

Espoonlahti

Leppävaara

Olari

Tapiola

Kauniainen

ESpOON SEuraKuNTaSaNOMaT www.esse.fi

Seurakuntalaiset

valitsevat Espoolle

uutta piispaa. Sivu 3.

22 / 1.6.2011

Naispappeuden

vastustajat eivät saa

verorahoja. Sivu 4.

Ennen silpputyötä teki sekatyömies,

nyt akateeminen sekatyöläinen.

Kolumni, sivu 2.

Saako tieteellä

luoda elämää?

Keskiaukeama.

Miksi helatorstaita

vietetään?

Sivu 5.


Ääriviivaversioita saa käyttää väritaustaan tai kuvaan upotettuina.

esse ❘ Espoon sEurakuntasanomat ❘ perustettu 1972 ❘ www.esse.fi ❘ tuomiokirkko ❘ Espoonlahti ❘ lEppävaara ❘ olari ❘ tapiola ❘ kauniainEn

P u h e e n v u o r o

Koulu loppuu – entä sitten?

Näinä päivinä kymmenettuhannet nuoret saavuttavat

merkittävän tavoitteen elämässään.

Koulu tai ammattitutkinto tulee päätökseen.

Nuori on valmis seuraavaan askeleeseen kohti

omaa paikkaansa suomalaisessa yhteiskunnassa,

joko ammatissa tai ylemmässä koulutuslaitoksessa.

Seuraavien viikkojen aikana kymmenientuhansien

nuorten unelmat romahtavat. Kaikki

ammattiin valmistuneet eivät saa työpaikkaa.

Korkeakouluihin pyrkivistä puolet jää rannalle

ja joutuu miettimään elämässään muita vaihtoehtoja.

Valmistumisen jälkeiset viikot ovat suomalaisen

yhteiskunnan suuri kompastuskivi. Nuorten

omat tavoitteet ja yhteiskunnan tarjoamat

mahdollisuudet eivät kohtaa toisiaan. Järjestelmä

murskaa henkilökohtaiset toiveet ja tavoitteet.

Nuori ihminen ei ole työkone. Paitsi työhön

valmistautumista, nuoruus on myös elämään

kypsymistä. Sillekin täytyy olla aikaa. Kypsymisvalintojen

tulisi kuitenkin olla omaehtoisia,

ei järjestelmän pakottamia viivästymisiä.

Sille, joka tietää, mitä tahtoo, pitäisi olla

mahdollisuus kokeilla siipiensä kantavuutta.

Sille, joka haluaa vielä kypsyä ja etsiä elämäänsä,

pitäisi olla vaihtoehtoja, jotka tukevat

myönteisiä ratkaisuja.

Syrjäytyminen ei ole kenenkään etu. Mahdollisuudet

hyvään ja tasapainoiseen elämään edellyttävät

sekä omaa panosta että vastuullisten

aikuisten tukea. Jokainen turha välivuosi lyhentää

työuraa ja on pois yhteiskunnan hy-

Henri Haaksiala

henri.haaksiala@gmail.

com

Tapiolan seurakuntaneuvoston

jäsen ja kirkkovaltuutettu,

kokoomus ja

sitoutumattomat

Palstalla kirjoittavat seurakuntien

uudet luottamushenkilöt.

”Järjestelmä murskaa

henkilökohtaiset toiveet

ja tavoitteet.”

Naispappeus on itsestäänselvyys

Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli viime

viikon keskiviikkona kokouksessaan

jakamattoman kansainvälisen

vastuun määrärahan jakamista. Kyseessä

on raha, jota annetaan kirkon

lähellä toimiville lähetysjärjestöille

lähetystyön tekemistä varten.

Kyseessä oli itselleni tärkeä kokous,

johon saavuin valitettavasti hieman

myöhässä. Onneksi ehdin kuitenkin

käsittelemään esityslistan kohtaa

viisi, sillä tiesin, että asiaa koskevasta

keskustelusta tulisi mielenkiintoinen.

Äänestyksessä äänestin yhteisen

kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto esitti, ettei

1.6.2011

vinvoinnista. Jos pakosti joutuu hakeutumaan

ammattiin, jota ei tahdo, sekä ihminen että yhteiskunta

kärsivät koko työuran ajan.

Hyvinvointi rakentuu tietojen ja taitojen

varaan. Lisääntyvä hyvinvointi edellyttää lisää

tietoja ja taitoja. Kannattaa antaa mahdollisuus

niille, jotka haluavat kehittää itseään. Samalla

pitää antaa mahdollisuuksia myös niille, jotka

elämänsä myöhemmässä vaiheessa haluavat

suuntautua uudelleen. Elämänuran vaihtaminen

ei ole epäonnistumista vaan kehitystä.

Yksi seuraavien vuosien suurista haasteista on

opiskelun ja työnteon esteiden poistaminen.

Yhteiskunnalta vaaditaan enemmän joustavuutta

kuin laskelmointia.

Oikeat ratkaisut lähtevät yksilötasolta. Jokainen

on oman onnensa seppä, jolle kannattaa

tarjota käteen vasara ja pajaan alasin. Koko

koulutus- ja työjärjestelmä kannattaisi käydä

läpi ja poistaa sieltä niitä esteitä, jotka ovat joko

opiskelun tai työnteon tiellä.

Kaikkien hyvinvoinnille on parempi, että panostetaan

koulutukseen ja työn tekemiseen

kuin että ihmiset pidetään työttöminä tai maksetaan

syrjäytymisestä aiheutuvien kuluja. Ei

kannata aliarvioida ihmisten omaa luovuutta

ja oman elämäntilanteensa tuntemista.

Oma eläminen ja hyvinvointi pitäisi voida

ansaita omalla työpanoksella, ei toisten.

Simo Repo

simo.repo@evl.fi

Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle

(Sley) ja sen ruotsinkieliselle

sisarjärjestölle Svenska

Lutherska Evangeliförenigen (Slef)

myönnetä kansainvälisen vastuun

määrärahaa tänäkään vuonna.

Vuonna 2007 samaa määrärahaa

jaettaessa valtuusto päätti luopua

Sleyn ja Slef:n talousarviomäärärahan

myöntämisestä asteittain

kolmessa vuodessa. Päätös oli mielestäni

fiksu ja vastuullinen. Asteittainen

luopuminen takasi sen, ettei

lähetystyö millään saralla loppunut

kuin seinään.

Vuoden 2007 päätös pohjautui keskusteluun

siitä, että Sley ja Slef ei-

Kolumni

Sekatyönainen

Koulujen päättäjäisaika ja lähestyvät

lakkiaisjuhlat saavat pohtimaan

mennyttä ja tulevaa. Mikä

minusta piti tulla isona? Mikä

minusta on tullut?

Minusta piti tulla kirjailija.

Se unelma säilyi halki niiden

vuosien, joina minusta piti tulla 5

vuoroin myös lastentarhanopettaja,

opettaja ja nuorisotyöntekijä.

Ajatus jäi taka-alalle niinä

vuosina, joilloin minusta piti

tulla ensin pappi ja sitten yliopistotutkija. Lopulta minusta

tuli kuin tulikin kirjailija, tosin tietokirjailija, mutta myös

paljon muuta.

Isäni meni vakituisiin töihin teini-ikäisenä. Tänä keväänä

hän jäi eläkkeelle samasta paikasta, vaikka työnkuva vuosikymmenten

saatossa onkin moneen kertaan muuttunut, ja

firman nimi ja omistajat ovat vaihtuneet. Minä täytin toukokuussa

35 vuotta. Silloin myös allekirjoitin elämäni ensimmäisen

toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen –

osa-aikaisena.

Useilla ystävilläni siivoojasta tutkijatohtoriin työhistoria

on silkkaa silppua. Puhutaan epätyypillisistä työsuhteista,

mutta meistä monien näkökulmasta pätkä on normi ja vakituinen

työsuhde utopiaa. Määräaikaista, osa-aikaista, keikkaa

tai vuokratyötä tekee jo sen verran moni, että ”epätyypillinen”

ei enää ole kovin kuvaava ilmaus.

Ennen näitä opistojen ja ammattikorkeiden, tutkintopapereiden,

asiantuntijoiden ja erilaisten nomi-päätteisten ammattinimikkeiden

aikoja oli sekatyömiesten ammattikunta.

Sekatyömies teki mitä milloinkin tarvittiin: rakensi, kaivoi,

purki, kuljetti.

Siinä vaiheessa kun minä olin ”Mikä sinusta tulee isona?”

-iässä, sekatyömiehet alkoivat olla jo katoavaa kansanperinnettä.

Lapsista oli tulossa astronautteja, lääkäreitä,

opettajia tai lakaisukoneen kuljettajia.

Harva meistä päätyi kuitenkaan näin helposti selitettävään

työhön. Meistä tuli konsultteja, suunnittelijoita, projektipäälliköitä

ja tiedottajia.

Mikä minusta sitten tuli isona? Vuosia tuskailin sen kanssa,

että minusta ei koskaan tule yhtään mitään, kunnes oivalsin,

kuinka moneksi minusta tälläkin hetkellä on. Minusta

tuli neulesuunnittelija, kolumnisti, tietokirjailija, aikuisopettaja

ja järjestösihteeri. Teen sitä, mitä osaan, mitä tarvitaan

ja mitä tarjotaan. Minusta tuli moderni sekatyönainen.

vät toimi yhteistyössä seurakunnissa

työskentelevien naispappien

kanssa eivätkä järjestöjen näkemykset

ja käytännöt vastaa Espoon seurakuntayhtymän

näkemystä lähetysjärjestöltä

odotettavista toimintatavoista.

Itselleni päätös kannattaa kirkkovaltuuston

esitystä oli itsestäänselvyys.

Kirjoitinhan vaalisivuillani,

ettei naispappeuden kuuluisi enää

2010-luvulla olla tabu vaan itsestäänselvyys.

Lupasin äänestäjilleni

pyrkiä päivittämään kirkkomme

2010-luvun suvaitsevaksi kirkoksi.

En siksi voinut harkitakaan äänestäväni

toisin, vaikka kuten kokouksessa

todettiin, Sley ja Slef tekevät-

Kristel Nyberg

kristel@iki.fi

Kirjoittaja on Espoon kaupunginosayhdistysten

liitto ry:n järjestösihteeri.

kin arvokasta lähetystyötä.

Päätös oli monille enemmän periaatteellinen

linjaus kuin järkikysymys.

Uskon kuitenkin, että nyt tehtävä

päätös kuvastaa meidän luottamushenkilöiden

kautta äänestäjien todellista

tahtoa.

Oman lisänsä aiheen ongelmallisuuteen

toi se, ettei vuonna 2008 annettua

lähetysstrategiaehdotusta

ole vieläkään hyväksytty. Ehdotuksessa

linjataan, että lähetysjärjestöjen

on kunnioitettava kirkon päätöstä

avata pappisvirka naisille.

Olisiko jo suvaitsevan kirkon aika?

Piispantekijöitä on iso joukko

Espoosta ja Kauniaisista 124

seurakuntalaista vaikuttaa siihen,

kenestä tulee hiippakunnan uusi

piispa.

Teksti Katariina Harju

Kuva Eija Harju

Viime syksyn seurakuntavaaleissa

valitut luottamushenkilöt

pääsevät

pian päättämään, kenestä tulee

Espoon uusi piispa. Heillä

on äänioikeus marraskuussa

käytävässä piispanvaalissa,

jossa valitaan Mikko Heikalle

seuraaja.

Luottamushenkilöt vaikuttavat

siihen, kuka voi edes

päästä ehdolle piispaksi. Ehdokkaaksi

nimittäin pääsee

vain, jos vähintään kymmenen

äänioikeutettua henkilöä perustaa

hänen taakseen valitsijayhdistyksen.

Piispaehdokkaita muovataan

jo kulisseissa. Virallisesti

nimiä aletaan julkistaa reilun

kahden kuukauden päästä, 13.7.

ja 13.9. välisenä aikana.

Seurakuntaneuvostot

päättivät äänestäjät

Espoon hiippakunta kattaa laajan

alueen aina Mäntsälästä

Karkkilaan asti. Äänestää saavat

hiippakunnan papit ja lehtorit.

Heidän lisäkseen äänioikeus

Seurakuntalaiset,

joilla on äänioikeus

piispanvaalissa

Tuomiokirkkoseurakunta

(37):

Luottamushenkilöt: Inka Hopsu,

Jouni Hörkkö, Hanna Kiljunen,

Hannu Keskitalo, Kimmo Kotro,

Pia Lahtinen, Jouni Liimatainen,

Marjo Matikka, Joona Myllärniemi,

Jarmo Nieminen, Terttu Nurmi,

Helena Rytkönen, Marko Tolonen,

Lauri Tunkelo, Maija Virtanen.

Seurakuntavaaleissa valitsematta

jääneet: Sari Andersson,

Mirja Grönfors, Arja Juvonen,

Anna Kalske, Kirsti Koskivuori,

Liisa Lepistö, Elvi Lyytikäinen,

Juhani Mäki-Ventelä, Esa Pigg,

Sanna Pigg, Juhani Rantala, Sari Rossi, Anu Ruottinen,

Tea Saarniala, Katariina Sorvanto, Ville

Stambej, Tiina Thure-Toivanen, Tuulia Tikkanen,

Minna Törrönen, Seija Vuorenpää.

Muut: kirkolliskokousedustaja Heikki Sorvari, hiippakuntavaltuuston

jäsen Anne Elovaara.

Espoonlahti (25):

Luottamushenkilöt: Tuuli Ahde, Marita Helki, Elina

Jussila, Ari Konttas, Essu Koskinen, Laura Kuivalainen,

Leena Lakovaara, Marika Niemi, Aaro Peuraniemi,

Kati Pirttimaa, Anne Puukko, Kari Roine,

Eero Saari, Jaan Siitonen, Helena Sistonen, Tuula

Kenestä tulee Espoon hiippakunnan seuraava piispa? Uuden piispan valitsee noin 690 äänioikeutettua.

Heistä puolet on pappeja ja puolet maallikoita.

Tapanainen, Paula Viljakainen ja Marja Vuorela,

Susanna Merikanto-Timonen.

Seurakuntavaaleissa valitsematta jääneet: Mikko

Korpela, Maila Lingman-Nukala, Merva Mikkola,

Matti Sillanpää.

Muut: entinen luottamushenkilö Ritva Sievinen,

kirkolliskokousedustaja Jorma Back.

Olari (22):

Luottamushenkilöt: Tuomas Aho, Kirsi Aromaa,

Bo Grönholm, Leo Hiltunen, Kaarina Järvenpää,

Pertti Järvenpää, Anneli Kuokka, Elsa Luukkonen,

Raija Meriläinen, Anneli Mäki, Markus Niinikoski,

Helena Paimela, Heikki Palosaari, Kirsi Rostamo,

Raisa Saloheimo, Hannu Suntio, Tarja Tallqvist,

annettiin joukolle seurakuntalaisia

eli niin sanottuja maallikkoja.

Äänioikeus on yhtä monella papilla

ja maallikolla. Äänioikeutettuja

on yhteensä noin 690.

Seurakuntien väkiluvun mukaan

katsottiin, kuinka moni

henkilö saa kustakin seurakunnasta

äänestää. Espoosta

äänestää saa 120 seurakuntalaista.

Siitä, keitä he ovat, päätti

kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto.Seurakuntaneuvostot

antoivat äänioikeuden

pääosin itselleen ja kirkkovaltuuston

jäsenille. Valitsijat

ovat viime vuonna seurakuntavaaleissa

valittuja.

Joissain seurakunnissa

luottamushenkilöt eivät riittäneet

tarvittavan määrän täyttämiseen.

Tällöin äänioikeus

annettiin henkilöille, jotka

olivat ehdolla seurakuntavaaleissa,

mutta eivät tulleet valituiksi.

Espoossa on yksi äänioikeutettu,

joka ei ollut edes ehdolla

seurakuntavaaleissa. Hän on

entinen luottamushenkilö Ritva

Sievinen Espoonlahdesta.

Näiden 120 lisäksi espoolaisia

maallikkovalitsijoita ovat

kirkolliskokousedustajat Heikki

Sorvari ja Jorma Back. Äänestää

saavat myös hiippakuntavaltuustosta

Anne Elovaara

ja Matti Finskas.

Riikka Tapanainen.

Seurakuntavaaleissa valitsematta

jääneet: Pirjo-Leena Kotiranta,

Timo Lankinen, Virve

Soini.

Muut: hiippakuntavaltuutettu

Matti Finskas.

Leppävaara (19):

Luottamushenkilöt: Kaisa Alaviiri,

Topi Haarlaa, Jussi Ikkala,

Ville Lehtola, Ritva-Liisa Luomaranta,

Ulla-Maija Mannisenmäki,

Anna-Liisa Markkula, Hanna-

Sofia Mattila, Annina Mäkiö, Salla

Nurkkala, Jori Pitkälä, Antero

Salminen, Olli Salo, Irma Salomaa,

Sanna Telkki-Kova, Herttaliisa

Tuure.

Seurakuntavaaleissa valitsematta

jääneet: Liisa Haverinen, Ahti

Hurmalainen, Eeva Saarinen.

Tapiola (17):

Luottamushenkilöt: Suvi Aherto, Erkki Berg, Henri

Haaksiala, Ira Hietanen, Liisa Huhtala-Halme,

Pauli Hynninen, Minna Kaartinen-Koutaniemi, Pirjo

Kemppi-Virtanen, Kirsti Kiviranta, Marita Kiviranta,

Esa Malkamäki, Kristiina Mustakallio, Jouni

Mykkänen, Erja Oila, Tuula Saarnio, Tauno Satomaa,

Sari Savela.

Kauniainen (4):

Luottamushenkilöt: Kari Huoponen, Juhani Manninen,

Timo Ronkainen, Tarja Tuohioja.

1.6.2011 ❘ esse

3

Urkyö ja Aaria

käynnistyy jälleen

Tuomiokirkossa soi taas torstai-iltaisin.

Urkuyö ja Aaria

-konserttisarjan ensimmäinen

osuus kuullaan huomenna

2.6, jolloin esiintymisvuorossa

on Cantores Minores.

Festivaalin avaa sen uusi taiteellinen

johtaja, kapellimestari

Hannu Norjanen.

Konserttisarja jatkuu elokuun

loppuun saakka. Kesäkuun

puolivälissä kuullaan

esimeriksi modernia gospelia,

juhannuksen alla lauletaan

yhteislauluja.

Heinäkuussa ohjelmistossa

on aarioita ja liedejä.

Elokuussa vuorossa on Kari

Tikan uuden kirkko-oopperan

kantaesitys.

Tiistilän koulusta

Vuoden koulu

Matinkylässä sijaitseva

Tiistilän koulu on voittanut

Vuoden koulu, oppilaitos

tai päiväkoti -kilpailun.

Opetusalan Ammattijärjestö

OAJ:n kilpailussa tunnustuksen

saa yhteisö, jonka

toiminta on esimerkillistä ja

jossa viihtyvät niin opettajat

kuin oppilaat.

Tiistilän 300 oppilaan

alakoulussa kansainvälisyys

on vahvasti läsnä, sillä oppilaat

tulevat 22 eri maasta.

Monikulttuuriseen oppimisympäristöön

on kiinnitetty

erityistä huomiota.

Perustelujen mukaan

avoin ja salliva ilmapiiri on

mahdollistanut mielipiteiden

vaihdon. Koulua halutaan

johtaa tasapuolisella

otteella, ja koulun arvot perustuvat

suomalaiseen koulukulttuuriin

ja -perintöön.

Loukolle sakkoja

Espoon käräjäoikeus on

määrännyt 40 päiväsakkoa

Espoon teknisen toimen johtaja

Olavi Loukolle. Syynä on

hänen Lapin-matkoihinsa

liittyvä lahjusrikkomus.

Loukon esimiehenä toiminut,

nykyään jo eläkkeellä

oleva kaupunginjohtaja

Marketta Kokkonen todettiin

syyttömäksi. Myös Loukoa

koskevat syytteet virkavelvollisuuden

rikkomisesta

hylättiin.

Kauniaisten

keskustaan

lisää kerrostaloja

Kauniaisten kaupunki on

myynyt kaupungin keskustassa

olevan Laaksotien pysäköintialueen

Skanska Talonrakennus

Oy:lle. Paikalle

aletaan mahdollisesti jo tänä

vuonna rakentaa pienkerrostaloja,

joissa on asuntoja

ja pieniä liikehuoneistoja.


4 esse ❘ 1.6.2011 UUTIseT esse.toimitus@kotimaa.fi

LUKIJOILTA esse.lukijoilta@kotimaa.fi

1.6.2011 ❘ esse 5

Lyhyesti

Sley-messujen

jatko Vihkon

valmisteltavaksi

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli

on antanut Espoonlahden

Sley-messuja koskevan

päätöksen pappiasessori

Mauri Vihkon valmisteltavaksi.

Vihko on Kauniaisten suomalaisen

seurakunnan kirkkoherra.

Hän esittelee asian

tuomiokapitulin istunnolle.

Asiasta kertoi Kotimaa

24.fi. Sen mukaan kapituli

saattaa käsitellä tapausta jo

16.6. Käsittely voi siirtyä

myös syksyyn.

Sley on järjestänyt Iivisniemen

seurakuntakodissa messuja,

joissa ei ole naispappeja.

Espoonlahden kirkkoherra

Jouni Turtiainen on puolustanut

messujen jatkamista.

Kotimaa24:n mukaan vs.

lakimiesasessori Ulla-Maija

Halme toivoi, että asian valmistelisi

Vihko, sillä kyseessä

on ensisijaisesti teologinen

kysymys. Halmen mukaan oikeudellinen,

naispappien syrjintään

liittyvä näkökulma voi

myös nousta esille.

Elämänkatsomustiedonoppilasmäärät

kasvoivat

Peruskoulun elämänkatsomustiedon

oppilasmäärät

kasvoivat lähes kuusi prosenttia

viime vuonna.

Eniten oppilasmäärät kasvoivat

Uudellamaalla, jossa

ET-opiskelijoita oli jo aiemmin

paljon. Kasvu on pois käytännössä

yksinomaan evankelisluterilaisesta

uskonnosta,

jonka opiskelijamäärä väheni

selvästi. Ortodoksisen uskonnon

sekä pienuskontojen oppilasmäärät

kasvoivat hieman.

Espoolaiskouluille

kansainvälinen

tunnustus

12 espoolaista koulua ja päiväkotia

sai Vihreä lippu – tunnustuksen.

Vihreä lippu on

kansainvälinen ympäristöohjelma,

joka edistää ympäristökasvatusta

oppilaitoksissa,

päiväkodeissa ja vapaa-ajan

toiminnassa. Ohjelman kautta

osallistujat tekevät tavoitteellista

ja pitkäjänteistä työtä

kestävän kehityksen edistämiseksi

yhteisössään.

Osallistujien toimintaa arvioidaan

kansainvälisin laatukriteerein.

Osallistujien on vähennettäväympäristökuormitustaan

ja toteuttava ympäristökasvatusta

osana päivittäistä

toimintaansa.

Sley jätettiin edelleen ilman lähetysrahaa

Kirkollisverovaroista

myönnettävät lähetysmäärärahat

jaettiin viime viikolla.

Saajien joukkoon ei kuulu

Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys

Sley eikä sen

ruotsinkielinen sisarjärjestö

Slef. Espoon yhteisessä kirkkovaltuustossalähetysmäärärahoja

koskevaa päätöstä

edelsi harvinaisen perusteellinen

ja tunteikkaita puheenvuoroja

sisältänyt keskustelu.

Kahden ja puolen tunnin

keskustelun ja viiden äänestyksen

jälkeen lähetysrahan

jaosta päätettiin esityksen

mukaisesti.

Rahaa sai kuusi lähetysjärjestöä

valtakunnallisen

kokonaiskannatuksen mukaisessa

suhteessa. Ilman tukea

jätettiin Sley ja Slef, jotka

eivät hyväksy kirkon yhteisiä

linjauksia naispappeuskysymyksessä.

Kirkkovaltuusto hyväksyi

samalla Minna Kaartinen-Koutaniemenesittämän

ponnen ensi vuoden lähetysrahojen

valmistelusta.

Sen mukaisesti tehdään perusteellinen

valmistelutyö,

jossa varmistetaan määrärahojen

jakaminen järjestöille,

jotka hyväksyvät kirkon

virkaa ja seksuaalivähem-

Espoolaiset ovat saaneet

1.5. alkaen valita, millä

terveys asemalla tai missä

neuvolassa he asioivat. Valtakunnallisenlakimuutoksen

suoma vaihtomahdollisuus

ei ole aiheuttanut kaupungissa

suurempaa ryntäystä.

Tähän mennessä terveysasemaa

on vaihtanut noin

280 ihmistä. Halukkuus

vaihtoihin on ollut pientä,

sillä Espoon väkimäärään

suhteutettuna luku merkitsee

yhtä promillea.

mistöjä koskevat päätökset.

Lisäksi Sleyltä, sen ruotsinkieliseltä

sisarjärjestöltä Slefiltä,

Kansanlähetykseltä ja

Lähetysyhdistys Kylväjältä

pyydetään viralliset vastaukset

kannasta naispappeutta,

naispiispuutta sekä seksuaalivähemmistöjä

kohtaan.

Edellinen kirkkovaltuusto

linjasi vuonna 2007 lähetysrahojen

jakamisen siten, että

naispappeuteen kielteisesti

suhtautuvien Sleyn ja Slefin

lähetysmääräraha luovutaan

asteittain kolmessa vuodessa.

Näin tehtiinkin.

Tämän vuoden alussa

toimintansa aloittaneita uusia

luottamuselimiä tuo linjaus

ei virallisesti sido. Uu-

”Eniten uusia asiakkaita tuli

Tapiolan terveysasemalle.

Muilla alueilla tulijoita

ja lähtijöitä oli melko saman

verran”, johtava ylilääkäri

Tuija Kumpulainen kertoo.

Tapiolan terveysaseman

palvelutarjonta on laajaa:

asemalla on laboratorio ja

röntgen, kipsauspalvelua ja

siedätyshoitoa.

”Saattaahan tuollainen

tietysti joitakin houkutella”,

Kumpulainen myöntää.

Vaihtojen tärkeimmäksi

syyksi ovat kuitenkin nous-

det päättäjät saivat punnittavakseen,

jatkaako entistä

linjausta vai ei. Lähetysrahojen

jakaminen ei sujunut

yksituumaisesti, sillä asiasta

äänestettiin sekä yhteisessä

kirkkoneuvostossa että kirkkovaltuustossa.

Äänestykset

eivät muuttaneet linjausta.

Kirkkovaltuusto kävi monimutkaisenäänestysrupeaman

siitä, myönnetäänkö

yhteisiä budjettivaroja kaikille

kirkon virallisille lähetysjärjestöille.

Yksi äänestys

oli siitä, myönnetäänkö seurakuntien

budjettivaroista

avustusta naispappien kanssa

yhteistyöstä kieltäytyville

Sleylle ja Slefille. Äänet jakautuivat

vaalilistojen mu-

seet hyvät kulkuyhteydet.

”Katsoimme vaihtajien

postinumeroita ja huomasimme,

että he asuivat usein

raja-alueilla. Oma terveysasema

ei ollut aina se lähin

asema, saati sitten päivittäisen

matkan varrella.”

Oma neuvola on riittänyt

myös useimmille neuvolaasiakkaille.

Vaihtoja on tehty

vain reilu kymmenen kappaletta.

”Osasimme odottaa pientä

määrää, koska olemme

kaan seuraavasti:

Puolesta = budjettirahaa ei

myönnetä Sleylle ja Slefille

Vastaan = budjettirahaa

myönnetään

Kokoomus: 20 puolesta,

1 vastaan

Vihreät: 7 puolesta, 1 vastaan

Sosiaalidemokraatit: 2 puolesta,

0 vastaan

Seurakuntaväki: 7 puolesta,

10 vastaan

Kirkon puolesta -lista:

0 puolesta, 7 vastaan

Esbo svenska: 2 puolesta,

4 vastaan

Seurakuntaväen listoihin

on laskettu myös Missio Olarin

sekä tuomiokirkkoseurakunnan

laajapohjainen lista.

Tuomiokirkkoseurakunnan

Kirkon puolesta -listalla on

Terveysasemia on vaihdettu vain vähän

Matinkyläläinen entinen

kansanedustaja Tarja Tallqvist

sanoo, että tv:n homoillan

jälkeen hänelle selkeni,

että hänen tiensä vie

ulos kristillisdemokraateista

(KD).

”Ehdoton periaatteeni on

se, että jokainen on samanarvoinen

lain ja Jumalan

edessä”, hän sanoo.

Tallqvist on ollut pitkään

eri mieltä kristillisdemokraattien

kanssa seksuaalivähemmistöjen

oikeuksista

ja tuonut omat näkemyksensä

selkeästi esille.

”Luulin, että puolueessani

erilaiset mielipiteet ovat

sallittuja. Olin väärässä.

Mielipiteitteni takia jouduin

Kansainvälisen työn määrärahan saajat ja summat

Suomen Lähetysseura 853 700

Kirkon Ulkomaanapu 513 100

Suomen Evankelis-luterilainen kansanlähetys 201 100

Evankelis-luterilainen lähetysyhdistys Kylväjä 112 100

Sanansaattajat 109 400

Suomen Pipliaseura 92 500

Yhteensä 1 881 900 euroa

pari kertaa puoluejohtaja

Päivi Räsäsen puhutteluun.

Kolmanteen en enää suostunut”,

sanoo Tallqvist.

Tarja Tallqvist putosi huhtikuuneduskuntavaaleissa

toimittuaan yhden kauden

kristillisdemokraattien

kansanedustajana. Viime

vaaleissa hän sai 2 700 ääntä.

Hän ei tunne katkeruutta

viime talven tapahtumista,

vaikka oma puolue oli yritti

jopa evätä häneltä eduskuntavaaliehdokkuuden.

”Uusi puolueeni SDP otti

minut lämpimästi vastaan.

Se tuntuu oikein hyvältä.

Tuntemattomat ihmiset

ovat ottaneet yhteyttä ja

kertoneet ymmärtävänsä

ratkaisuni.”

Tallqvist olisi toivonut,

että kristillisdemokraatit

lähtisivät barrikadeille van-

suhtautuneet vaihtotoiveisiin

aiemminkin vapaamielisesti.

Ennen osastonhoitaja

tosin kyseli vaihdon syytä.

Nyt vaihtamiseen ei enää

tarvita perusteluja: pelkkä

ilmoitus riittää”, terveydenhoidon

päällikkö Raija Vanhatalo

selostaa.

”Vaihtoja on tietojemme

mukaan tehty, kun asiakas

on muuttanut tai jos toinen

neuvola on esimerkiksi ollut

aivan työpaikan lähellä.”

Henkilökemiasyiden takia

husten puolesta ja pitäisivät

vanhusten tilanteesta yhtä

paljon ääntä kuin homokysymyksessä.

Se olisi ollut

hänen mukaansa kristillistä

toimintaa.

Lähihoitajan koulutuksen

saanut Tallqvist on jo palannut

vanhusten hoitotyöhön.

Hän tekee keikkatyötä espoolaisessa

Palvelukoti Sylvissä,

joka on tarkoitettu paljon

apua tarvitseville liikuntarajoitteisille

ja dementoituneille

vanhuksille. Paikka

on tuttu aikaisemmilta työvuosilta.

Hän jatkaa myös luottamustehtävissään

Espoon

kaupunginvaltuustossa, yk-

herätysliikeväkeä.

Äänet seurakunnittain:

Tapiola: 8 puolesta, 1 vastaan

Olari: 7 puolesta, 3 vastaan

Espoonlahti: 8 puolesta,

3 vastaan

Leppävaara: 4 puolesta,

4 vastaan

Tuomiokirkko: 9 puolesta,

6 vastaan

Esbo svenska: 2 puolesta,

4 vastaan

Sley on kirkon virallinen lähetysjärjestö,

ja Espoossa sille

kerätään kolehtia tänäkin

vuonna. Verorahoja Sley ei

Espoon seurakunnilta enää

saa, mutta yksittäiset seurakuntalaiset

voivat tukea sitä

edelleen.

”Yhteistyö on jatkossakin

mahdollista. Esimerkiksi lähetyspiirien

toiminta voi jatkua

edelleen”, arvioi Leppävaaran

kirkkoherra Kalervo

Salo. Hänen mukaansa Sley

on edelleen tervetullut tekemään

yhteistyötä seurakuntien

kanssa.

”Toimimme kirkon järjestyksen

mukaisesti, eli

emme esimerkiksi järjestele

työvuoroilla messuja naispapittomiksi.

Jos tämä ei ole

heille ongelma, he ovat tervetulleita.”

Esse

asemia ei ole ollut Vanhatalon

mukaan tarvetta vaihtaa,

koska terveydenhoitajaa on

voinut tarvittaessa vaihtaa

myös aseman sisällä.

”Kaiken kaikkiaan tämä

muutos korostaa asiakkaan

valinnanvapautta ja lisää

joustavuutta. Mikäli vaihtoja

tulisi paljon, voisi eteen tietysti

tulla resurssiongelmia,

mutta ainakaan toistaiseksi

tätä vaaraa ei ole ollut”, Vanhatalo

lisää.

Elissa Halén

KD:stä loikannut Tallqvist: ”Nyt tuntuu hyvältä”

Tarja Tallqvist

silöasiainjaostossa,yhteisessä kirkkovaltuustossa ja Olarin

seurakuntaneuvostossa.

”Ihmiset ottavat minuun

yhteyttä monenlaisissa murheissa

ja vaikeuksissa. Yritän

auttaa heitä saamaan asioita

kuntoon.”

Tallqvistia kiinnostaa

myös kirkon diakoniatyö,

ja hän on valmis jakamaan

eduskunnassa hankkimaansa

osaamista ja yhteyksiään

myös kirkollisella puolella.

Paula Huhtala}

Mielipide

Hyvät mielipide kirjoittajat! Essen Lukijoilta-palsta julkaisee korkeintaan 1500 merkkiä

pitkiä mielipide kirjoituksia. Esse, Lukijoilta, PL 200, 02771 Espoo. esse.lukijoilta@kotimaa.

fi. Keskustelua myös netissä www.esse.fi > keskustelu. Toimitus voi lyhentää ja muokata

tekstejä tarvittaessa. Lähetä tekstin mukana yhteystietosi toimituksen tietoon.

Toppelundin aallonmurtaja

Toppelundin uimarannan

vieressä on suuri ja jyhkeä

graniittinen aallonmurtaja.

Se on rakennettu heti

ensimmäisen maailmansodan

päätyttyä. Rakennuttajasta

ei ole tietoa.

Ihmettelen, miksi Espoon

kaupunki ei ole huomannut

sen ottamista virkistyskäyttöön.

Sieltä on

Olemme maahanmuuttajia

ja kristityn lapsen vanhempia.

Haluaisimme, että

lapsemme oppivat Raamatun

tietoja koulussa uskonnontunnillakin.

Pelkät

elämänkatsomusten tiedot

Siikaniemestä ei pääse kirkkoon

Millä Siikaniemestä pääsee

kirkkoon sunnuntaina?

Aamun ensimmäinen

bussi numero 87 Siikaniemestä

Espoon keskukseen

lähtee vasta kello 10.05. Li-

säksi sunnuntaisin viimeinen

vuoro Espoon keskuksesta

Siikaniemeen lähtee

jo 18.40.

Espoolainen

Helatorstai on pyhä torstai

Huomenna on jälleen Helatorstai,

vapaapäivä ja kirkollinen

juhlapyhä. Helatorstaita

vietetään Kristuksen taivaaseenastumisenkunniaksi.

Aikaisemmin päivää kutsuttiin

loogisesti Kristuksen

taivaaseenastumisen päiväksi,

mutta vuonna 1991 nimi

muutettiin helatorstaiksi.

Nimi tulee ruotsin kielen sanoista

helig torsdag, ja merkitsee

pyhää torstaita.

Juhlapäivää pidettiin ennen

niin pyhänä, että silloin

”ei kasva ruoho maassa eikä

lehti puussa”, kuten kansanperinteen

mukaan uskottiin.

Vielä 1800-luvulla helatorstain

alla saatettiin kulkea

pelloilla ristikulkueena rukoilemassa

hyvää satoa.

Helatorstaita vietetään

40 päivää pääsiäisen jälkeen.

www.esse.fi

ESpOON SEURaKUNTaSaNOMaT

Toimitus

Kirkkokatu 1, 02770 Espoo

PL 200, 02771 Espoo

p. 020 754 2000, faksi (09) 8050 2285

esse.toimitus@kotimaa.fi

Menovinkit

esse.tavataan@kotimaa.fi

Lukijaposti

esse.lukijoilta@kotimaa.fi

valtavan upea näkymä

kauniille saaristoiselle Suomenlahdelle.

Ehdotan, että Espoon

kaupunki laittaa aallonmurtajan

kävelykuntoon ja

sinne useita istuimia. Sillä

olisi suuri merkitys ikäihmisille.

Ikäihmiset kun eivät

jaksa ottaa aurinkoa uimarannan

kuumuudessa,

Raamatun opetusta lapsellemme

eivät riitä meidän lapsellemme.

Asia on tärkeä meille ja

lapsellekin. Kristityt lapset

tarvitsevat hengellistä kasvatusta.

Pehmeä valo

Raamatun mukaan Jeesus

näyttäytyi ylösnousemuksensa

jälkeen 40 päivän aikana

ihmisille. Apostolien

teoissa kerrotaan, että tämän

jälkeen pilvi vei Jeesuksen

ylös.

Markuksen evankeliumissa

lisätään, että taivaaseen

saavuttuaan Jeesus istuutui

Jumalan oikealle puolelle.

Oikeanpuoleinen istuin

oli kunniapaikka, joka varattiin

hallitsijan luottohenkilölle,

joka käytti valtaa tämän

puolesta. Siksi helatorstaita

pidetään myös Kristuksen

taivaallisen kuninkuuden

päivänä.

Elissa Halén

Toimitussihteeri

Paula Huhtala, p. 020 754 2325

paula.huhtala@kotimaa.fi

Alue: Leppävaara, Tapiola

Toimittajat

(Ulla Lötjönen, virkavapaalla)

Katariina Harju, p. 020 754 2225

katariina.harju@kotimaa.fi

Alue: Espoonlahti, Olari

Merja Räty, p. 020 754 2346

merja.raty@kotimaa.fi

Alue: Tuomiokirkkoseurakunta,

Kauniainen

päätoimittaja

Simo Repo, p. 8050 2349

simo.repo@evl.fi

Espoon seurakuntayhtymä

mutta aallonmurtajalla ei

ole yleensä tukahduttavaa,

koska siellä käy yleensä aina

pienoinen tuulenvire.

Toivon, että Espoon

kaupunki toteuttaisi tämän

yksinkertaisen työn heti. Se

ei voi olla rahasta kiinni.

Veikko K. Puhakka

tutkija, sotaveteraani

Kannattaako terveyspalveluissa pihistellä?

Luettuani Paula Huhtalan

kirjoituksen (Esse 21) aivan

ääneen huudahdin: ”Ei

voi olla totta!” Kirjoituksessa

ihan julkisesti kerrotaan

kuinka 90-vuotiasta äitiä on

pidetty kuusi tuntia nälkäisenä,

väsyneenä, kipuisena

ja varmaankin vielä viluisena

odottamassa lääkäriin

pääsyä jotta säästettäisiin

muutama kymmenen euroa,

jonka yksityishoito maksaa.

Periaatteestako?

TAPIOLA

Osoite- ja tilausasiat

Puhelin (09) 8050 2327

essetilaukset.espoo@evl.fi

Osoitemuutokset päivittyvät

väestötietojärjestelmästä.

Lehti jaetaan koteihin perheen

vanhimman seurakunnan jäsenen

nimellä.

Taitto ja kuvankäsittely

Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa

Ilmoitusmarkkinointi

Seija Kosunen, p. 020 754 2270

Paula Kaijanto, p. 020 754 2247

Jaana Mehtälä, p. 020 754 2309

Myynti- ja markkinointipäällikkö:

Minna Zilliacus, p. 020 754 2361

TOINEN RUUTU taneli.kylatasku@kotimaa.fi

Kyse ei ole vähävaraisesta

tyttärestä, jolle äiti on aikanaan

antanut muodossa

tai toisessa kymmeniä, satoja,

tuhansia euroja ja perintöäkin

voi jäädä. Kenties

maksu menikin äidin

rahoista? Joka tapauksessa

kyseenä olleesta 60 eurosta

korvaa sairausvakuutus vielä

osan.

Toisessa esimerkissä

henkilö on maannut seitsemän

tuntia kovissa vatsaki-

Rytmiä kesään

Kesämusakurssit

Ryhmät:

2000–01 syntyneet klo 15–16

2002–03 syntyneet klo 16–17

Ei maksa mitään!

Ilm. ja tied. eppuhjo@gmail.com

tai 050 553 8531.

Järj. Tapiolan seurakunnan

varhaisnuorisotyö.

8–11-v tytöille ja pojille 27.6.–8.7. Tapiolan kirkolla

Ilmoitusten valmistus ja vastaanotto

Kotimaa-yhtiöt / Tuula Hurri

Pl 279, 00181 Helsinki

p. 020 754 2275, faksi 020 754 2343

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Teksti-ilmoitusten tilavaraus

julkaisupäivää edeltävän viikon tiistaina

klo 16.

Ilmoitushinnat

1,80 e / pmm + alv 23 %.

Rivi-ilmoitukset 1–10 riviin 1,50 e /

pmm + alv 23 %.

Aineistot viimeistään julkaisupäivää

edeltävän viikon keskiviikkona klo 16

mennessä.

vuissa. Tietoa hänen mahdollisuudestaan

käyttää yksityistä

lääkäriä ei ole, mutta

voisi kuvitella noin 40 euron

löytyvän tällaisessa tilanteessa

kipujen mahdolliseen

helpottamiseen.

Julkisen päivystyspalvelun

tilanteen näkee miltei

heti, kun paikalle saapuu

ja voi ihan itse arvioida

kannattaako jäädä vuoroaan

odottamaan vai hakeeko

akuutin avun toisaalta,

LEPPÄVAARA

Soiva

Julkaisija

Espoon seurakuntayhtymä

viestinta.espoo@evl.fi

p. 8050 2327

Toimitusneuvosto

Erkki Berg (Tapiola).

Marita Helki (Espoonlahti).

Antti Kujanpää

(Tuomiokirkkoseurakunta).

Kirsi Rostamo (Olari).

Anssi Siukosaari (Leppävaara).

Juha Vähäsarja

(Tuomiokirkkoseurakunta).

Simo Repo, julkaisija.

Mikko Hormio, kustantaja.

jos se on mahdollista. Mihin

ihmeeseen keski- ja ikäihmiset

säästävät säästöjään,

kun kaikki on jo maksettu ja

omaisuus kerätty ja lapsetkin

varmaan jo koulutettu?

Huomautetaan, että yksityissektorilla

työskentelevät

tekevät myös hoitovirheitä

ja epäonnistumisia tapahtuu.

Samaa ihmisrotua ovat.

A. Karuvaara

Kesäkahvila

Puolen tunnin

lounaskonsertti

Leppävaaran kirkossa

Joka kuukauden toinen ke klo 12 (8.6., 13.7. ja 10.8.)

Yhteinen kahvihetki kirkon sisäpihalla.

Kustantaja

Kustannus-Osakeyhtiö

Kotimaa

Viestintäpalvelut,

johtaja Mikko Hormio

p. 020 754 2000

ISSN 1455-2310

Kirjapaino

Sanomapaino Oy

Vantaa 2011

Painos 81 300 kpl

40. vuosikerta

Jakelu

Itella Posti Oy


6 esse ❘ 1.6.2011 TAvATAAn esse.tavataan@kotimaa.fi

1.6.2011 ❘ esse 7

Ostetaan

Käteisellä Kuolinpesät,

muuttojäämistöt tyhjennyksineen,

tyylihuonekalut, valaisimet, astiat,

posliini- ja lasiesineet, taulut, työkalut

ym. koti-irtaimet. Noudetaan sopimuksen

mukaan. puh. 040 764 1348

Ostamme, noutaen vanhoja tauluja,

maljakoita, Arabian astioita, huonek.,

kirjoja, LP-levyjä ym. Sekä jäämistöjen

tyhjennykset, myös viikonlopp., ilt.

Elegantik Oy, p. 040 756 5964.

emen Hammaslääkärikeskus - Etusivu

Hammashoitoa

Puuttuuko hammas, keikkuuko proteesi.

Nyt purenta kuntoon

Keilaniemen Hammaslääkärikeskuksesta!

KOTISIIVOUKSET, ikkunanpesut,

tekstiilihuonekalujen pesut 25 €/+alv.

ilahammas.fi/[07.04.2011 12:43:40]

www.kaijaclean.fi p. 046 589 2382

Keilaranta 10, 02150 Espoo

p. (09) 412 9649

Erikoishammasteknikko

Timo Ylitolonen

040 8260623

Soukankuja 8 A 9

1990

2010

UUSI ILME KEITTIÖÖN

- uudet ovet - tasot

- saranat ja vetimet

RUNSAS VALIKOIMA

- malleja - värejä

Ilmainen tarjous ja mittauspalvelu.

Kotitalousvähennys tehdystä työstä.

www.ergadesign.fi

ERKKI KAUPPINEN 0500 503 357.

www.studionovora.fi.

Huonekalujen entisöinti & verhoilu

Luotettavasti, laadukkaasti.

Gsm. 044 538 7967.

Muutot • Muuttolaatikot

• Kuljetukset • Kalustekasaukset

www.sb-palvelut.fi p. 044 336 7633

MUUTOT JA KULJETUKSET

1-2 miestä ja iso pakettiauto.

Kuljetus Neppis p. 040 585 0074.

www.keilahammas.fi

info@keilahammas.fi

Palveluja tarjotaan

Seurat

Seurat su 5.6. klo 17.00

Terttu Häyrysen luona,

Joupinpuisto 1 D 55.

Järjestää Suomen Luterilainen

Evankeliumiyhdistys. Tervetuloa!

Su 5.6. klo 14 Myyrmäen kirkolla,

Uomatie 1, Vantaa.

Ilmoitusaineistot

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Auta meitä auttamaan!

tilaa jatkuva kotisiivous

Hyvästä Arjesta

HERÄNNÄISSEURAT

Höydynnä 60% verovähennysoikeus.Soita

siivousasioissa

p. 040 522 47 49

Espoossa on alkanut

välittämisen aika.

Kiitos!

Pohojalaasta luotettavuutta !

Osaamista jo 15 vuotta

pääkaupunkiseudulla.

- huoneistoremontit, kylpyhuoneet ym.

- LVIS -työt

Pohjanmaan Rakennuspyörä Oy

00520 Hki, puh. 040 543 7055.

Kaikki kodin remontit edullisesti

ja ammattitaidolla! Myös pihatyöt!

Maputek Oy 045 4303131

Koti-ikkunoiden pesua

alk. 10 e/ikkuna + alv.

ALBERTI CLEAN p. 512 2791.

www.alberticlean.fi

Hautakiven kirjainten huolto

KULTAUSTARJOUS 3,95e/merkki!

www.inariartesaani.com/050 538 4515

Ikkunanpesut ja kotisiivoukset

alk. 25,20 €/h. (kotital.väh. 60%).

P. 040 366 4415. www.loistopalvelut.fi

Tapahtumatiedot lähetetään osoitteeseen

esse.tavataan@kotimaa.

fi viimeistään lehden ilmestymistä

edeltävän viikon maanantaina. Toimitus

ei takaa, että kaikki lähetetyt

tiedot julkaistaan. Tapahtumatiedot

ovat myös netissä osoitteessa

www.espoolaiset.fi.

KIRKOISSa SOI

To 2.6. klo 21 Espoon tuomiokirkossa

(Kirkkopuisto 5) Urkuyö

ja Aaria -sarjan avauskonsertissa

esiintyvät Cantores Minores,

Teppo Lampela, kontratenori;

Hannu Norjanen, johtaja ja

Fibo Storia -orkesteri. Liput 13–27

e (+ palvelumaksu) Lippupisteestä,

www.lippu.fi ja tuntia ennen

ovelta.

Su 5.6. klo 19 Espoon tuomiokirkossa

(Kirkkopuisto 5) Suvisunnuntain

iltamusiikkia -konsertissa

esitetään häämusiikkia. Pia

Bengts, sopraano ja Sheldon Ylioja,

urut.

Ti 7.6. klo 12 Tapiolan kirkossa

(Kirkkopolku 6) Musiikkia puolen

päivän aikaan -konsertissa

esiintyvät Joanna Hyrsky, viulu

ja Junio Kimanen, piano. Witold

Lutoslawski, Johannes Brahms.

Ti 7.6. klo 18 Kauniaisten kirkossa

(Kavallintie 3) esiintyvät Teija

Palolahti, sopraano ja Päivi Severeide,

harppu. Ohjelma 5 e Kirkon

Ulkomaanavulle.

Ke 8.6. klo 12 Leppävaaran kirkossa

(Veräjäkallionkatu 2) on

Soiva kesäkahvila -konsertti. Pauliina

Hyry, urut ja Kullervo Latvanen,

laulu. Konsertin jälkeen

kahvia ja jutustelua kirkon pihalla.

Ke 8.6. klo 19 Laaksolahden kappelissa

(Ylänkötie 16) on Jupperin

kamariorkesterin kesäkonsertti.

Kapellimestarina Maarit Kir-

Vuokrata halutaan

Välitämme.

Haluatko tavoittaa

puoli miljoonaa lukijaa

pääkaupunkiseudulla?

Ota yhteyttä ilmoitusmyyntiin

ja pyydä tarjous!

020 754 2000/vaihde

vessalo ja solisteina Ilmo Ranta,

Tapio Paavilainen sekä Janne ja

Tuula Saari. Ohjelma 10 e.

NäYTTELYT

pe 3.6. asti galleria Villisiassa

(Soukantie 4) on esillä näyttely

Soukan Wanhat Mestarit. Avoinna

ti–to klo 14–19 ja pe–su klo 12–

15.

Su 5.6. asti Galleria Espoonsillassa

(Virastopiha 3) graffitiaiheisessa

näyttelyssä What’s wrong

with you people? on esillä Rolle

Hobergin, Antti Männynvälin ja

Janne Siltasen töitä. Avoinna ti–

pe klo 11–16 ja la–su klo 12–15.

LapSILLE

La 4.6. klo 15 Suomen lelumuseo

Hevosenkengässä Weegeellä

(Ahertajantie 5) Kuninkaallisella

satuseikkailulla tutustutaan

prinssi- ja prinsessasatuihin. Liput

museoalueelle 8/10 e, alle 18v.

ja yli 70-v. vapaa pääsy.

Ma 6.6. – pe 10.6. klo 9–11 ja 11–

13 Canoan kanoottivaja Bredanilla

(Reiviikintien pääty) on Alkeismelontakurssi9–16-vuotiaille.

Edellytyksenä väh. 25 m:n uimataito.

Hinta 20 e. Ilm. viim. 3.6.

p. 09 8166 0800, ma–pe klo 11–13

ja to klo 15–17.

Ma 6.6. klo 17.30 Entressen kirjastossa

(Siltakatu 11) on Runokylpylä

alle 1-vuotiaille lapsille. Sanataidetta,

vauvahierontaa, leikkiä

ja iloista yhdessäoloa.

Ti 7.6. klo 10–12 Keski-Espoon

asukaspuistossa (Kirstintie 20) on

ohjattua toimintaa lapsille ja alakouluikäisille

perheineen.

MUUTa

Ke 1.6. klo 13–15 Sellon kirjaston

edessä (Leppävaarankatu 9)

ILMOITUSMARKKINOINTI

020 754 2000/vaihde

Ilmoitusaineistot:

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

www.kotimaa-yhtiot.fi/mediaopas

on Kesäkeidas. Tarjolla on vettä

ja mehua, luettavaa ja selattavaa,

poistokirjamyyntiä, sukan kutomista

ja kantapääneuvontaa.

pe 3.6. klo 10 Glimsissä (Glimsintie

1) työnäytöksessä valmistetaan

juustoa. Liput museoalueelle

2/1,50 e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.

La 4.6. klo 14–19 Galleria Espoonsillan

edessä (Virastopiha 3)

on katutaidetapahtuma, jossa senioriryhmä

K65 Crew sekä joukko

nuorempia maalareita tekevät

katutaidetta.

Su 5.6. klo 10.20 Kulttuurikeskuksen

edestä (Kulttuuriaukio

2) on lähtö Espoon kauneimmat

kartanot -kiertoajelulle. Liput

50/45 e (sis. kahvitarjoilun) Ilm.

p. 09 884 2589, ma–to klo 9–15 ja

pe klo 9–14.

Ma 6.6. klo 14–19 Sellosalin lämpiössä

(Soittoniekanaukio 1 A) voi

luovuttaa verta. Lisätietoja www.

veripalvelu.fi.

Ma 6.6. – to 9.6. klo 19 Otaniemen

tenniskentällä (Otaranta)

on Tennistä taviksille. Mailan

saa lainata. Hinta 30 e. Säävaraus.

Ilm. p 09 816 60800 tai

09 816 25522, ma–pe klo 11–13.

Ti 7.6. klo 19 Kulttuurikeskuksen

ulkoilmanäyttämöllä (Kulttuuriaukio

2) on Kaupunkitanssit.

Opetettavana tanssina on tango.

Opettajana Hilkka Toivonen-

Alastalo.

Ke 8.6. klo 18 Silkkiniityllä Tapiolan

uimahallin lähellä (Kirkkopolku

3) on Puistocircuit-kuntopiiri.

Oma alusta mukaan.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ellei

pääsymaksua mainita. Seurakuntien

tapahtumat ovat sivuilla

10–13.

ESPOON AIKUISLUKIO

TAPIOLASSA

Aamulla, päivällä, illalla, etänä

Tule opiskelemaan

maksuttomaan Espoon aikuislukioon.

Meillä voit suorittaa:

* lukion haluamassasi ajassa

* kesken jääneen peruskoulun loppuun

* yksittäisiä kielikursseja

* lukion suomi toisena kielenä -kursseja

* A-ja AB-tietokoneajokortin

Otamme uusia opiskelijoita lukuvuodeksi 2011-2012

kesäkuussa 14.6. ja 16.6. klo 16.30-18.30

elokuussa 16.-18.8. klo 15-18.30

22.-24.8. klo 15-18.30 osoitteessa

Itätuulenkuja 8

p. 09 8163 9030

Kopio viimeisimmästä todistuksesta mukaan.

espoon.aikuislukio@espoo.fi

www.espoonaikuislukio.fi

Mitä nyt?

Kesälaitumelle

Lauantaina se tapahtuu taas. Oppilaat

kirmaavat kouluistaan kesänviettoon

kuin laitumelle lasketut

lehmät. Villeinä ja vapaina, intoa

täynnä.

Navettaan teljetyt lehmät ammuvat

ja hyppivät, kun ovi avautuu.

Oven takana niitä odottavat

vihreät niityt, valo ja vapaus.

Luokkahuoneisiin sullotut koululaiset

lähtevät opinahjoistaan

kohti kesää, suvivirren saattelemina,

todistus taskuissaan. Mieli

täynnä iloa ja ideoita. Edessään

aamuja, jolloin ei ole kiire minnekään.

Edessään päiviä, jolloin

voi tehdä kaikkea sitä, mitä koko

talven on suunnitellut tekevänsä,

mutta ei ole ehtinyt.

Ei läksyjä, kokeita eikä tillilihaa.

Loputtomasti lämpöä ja lepoa,

jäätelöä ja mansikoita. Merenrantaa.

Kavereita. Kirjoja, jotka saa valita

aivan itse.

Laitumelle päästetyt lehmät

otetaan muutaman tunnin kuluttua

sisälle, etteivät niiden tuoreeseen

ruohoon tottumattomat vatsat

menisi sekaisin. Koululaiset taas

lasketaan takaisin kouluihin vasta

elokuussa, vaikka makkara-pitsahampurilais

-ruokavalio alkaisikin

maistua puulta, tekemisideat loppua

ja oman huoneen seinät kaatua

päälle.

”Aika on valittaa ja aika hypel-

lä”, Saarnaajan kirjassa sanotaan.

Ei liene epäilystäkään siitä, kumman

aika tässä vaiheessa on – hyppelyn

aika. Koululainen on lomansa

ansainnut!

Senioripoliklinikka Tilkka

Mannerheimintie 164, 00300 Helsinki

Tutkimusta ja hoitoa asiantuntemuksella

ja kokemuksella

Geriatrian erikoislääkäri Matti Sandström

· mieliala- ja muistihäiriöt

Neurologian erikoislääkäri Ari Ylikoski

· muistihäiriöt

· aivoverenkierronhäiriöt

· Parkinsonintauti ja liikehäiriöt

Gastrokirurgian erikoislääkäri LKT Veikko Remes

· vatsan-ja suoliston alueen vaivat

Osteopaatti (AMK)Kirsi Sorsa

· manuaalista hoitoa erilaisiin tuki-ja liikuntaelinvaivoihin

Ajanvaraus arkisin klo 9–14 puh. 030 622 1540

sähköposti:seniori@poli.fi , www.dementiakoti.fi

Kesän hyviin hetkiin.

6,–

/kpl

Samuli Edelmann

Virsiä 1 & 2 & 3 cd

Koskettava Virsiä-trilogia.

Elissa Halén

Irene Kristeri

Samuli Edelmann

Voimakkaan taiteilijan henkilökuva.

Tällä palstalla ihmetellään espoolaisia

ilmiöitä ja kaiken maailman asoita.

Lähetä meille aihetta äimisteltäväksi

sähköpostitse osoitteeseen

esse.toimitus@kotimaa.fi.

9,– 90

(norm. 22,10)

KAIKKEA MAAN JA TAIVAAN VÄLILTÄ.

Varaa aika ilmaiseen keskusteluapuun

yli 60-vuotiaille.

Soita:

09-2528 2720

gsm. 045-3410506

www.senioripysakki.fi

Auttava puhelin senioriikäisille

ja vanhuksille.

Kuulolla joka aamu kello 5-9

09-2528 2730

gsm. 045-3410504

www.aamukorva.fi

Tilava huone vapaana hoitokodissamme!

YksilšllistŠ elŠmŠŠ oman pŠivŠrytmin mukaan

Ulkoilemaan suoraan olohuoneesta

Maukasta kotiruokaa omasta keittišstŠmme

Paikkatiedustelut : 040 Ð 516 0884/Minna

Villa Lauriina, NimismiehenmŠki 1, 02770 Espoo Ð info@seniorikodit.fi

Kutsu meidät maksuttomalle kotikäynnille.

Puh. 010 666 9650.

Anne Kuiri

Yrittäjä, tj, LKV, KTM

040 821 1213

anne.kuiri@

kiinteistomaailma.fi

HIETALAHDENRANTA 13, Helsinki | ma-pe 9–17 | p. 020 754 2350 | www.kotimaakauppa.fi

Kodikas ja turvallinen Villa Lauriina on

keskittynyt muistisairaiden hoitoon.

Christoffer Henriksson Marja-Leena Kuiri

Yrittäjä

Yrittäjä

Betjänar även på svenska 045 139 3990

045 657 9994 marja-leena.kuiri@

christoffer.henriksson@

kiinteistomaailma.fi

kiinteistomaailma.fi

Ulla Aaltonen

Myyntineuvottelija

040 778 0653

ulla.aaltonen@

kiinteistomaailma.fi

Jesse Hassinen

Myyntineuvottelija, KiAT

040 725 4924

jesse.hassinen@

kiinteistomaailma.fi

Teija Heikkilä Annette Ekström-Lindholm Lauri Katas Iina Myllylä

Myyntineuvottelija Myyntineuvottelija Myyntineuvottelija Myyntiassistentti

045 657 6080 Betjänar även på svenska 050 501 5030 010 666 9650

teija.heikkila@ 050 560 0321 lauri.katas@ iina.myllyla@

kiinteistomaailma.fi annette.ekstrom-lindholm@

kiinteistomaailma.fi

kiinteistomaailma.fi kiinteistomaailma.fi

Toimeksiannon tehneille kaupan päälle muuttosiivous sekä ammattivalokuvaajan ottamat asuntokuvat.

Kiinteistömaailma l Keski-Espoon Asunnot Oy LKV

Espoontori, Siltakatu 8, 02770 Espoo

Puh. 010 666 9650

espoontori@kiinteistomaailma.fi www.kiinteistomaailma.fi

Välityspalkkio esim.: Netti 900 € + 3,5 % velattomasta kauppahinnasta + asiakirjakulut 190 €. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Anna-Mari Kaskinen

Toivon enkeleitä

elämääsi

Valoisa kirja arkeen

ja juhlaan. Se kannustaa

heittäytymään uusiin

haasteisiin ja luottamaan,

että elämä kantaa.

19,– 90

(norm. 22,90)

Jukka Itkonen

Kaupunkiretki

Hyväntuulinen

runomatka

kaupungin halki.

25,– 90

(norm. 28,90)

Marko Kivistö

Hiljainen huone

Musiikkitalon

arkkitehdin

muistikirjasta

Tarjoukset voimassa 30.6.2011 asti.


8 esse ❘ 1.6.2011 1.6.2011 ❘ esse 9

Luontoäidin auttajilta kaivataan hyvää moraalia

Kuinka paljon tiede voi puuttua ihmiselämän alulle

saattamiseen?

Teksti Maria Hakala

Kun puhutaan ihmiselämänlopettamisesta,

abortista tai

eutanasiasta, monet

vetävät vahvoja morallisia

rajaviivoja.

Sanotaan, että ihmisellä ei ole oikeutta

puuttua elämään.

Mutta kun puhe kiertyy ihmiselämän

alulle saattamiseen ja sen

lääketieteelliseen avustamiseen,

on keskustelu vaimeampaa. Kovia

eettisiä kannanottoja tärkeämpää

on vaakakupissa painava inhimillinen

suru.

Niitäkin on, jotka sanovat, että

juuri tässä asiassa ihminen leikkii

Jumalaa.

”Nuorempana ajattelin, että jos

joku ei saa lasta, se on kohtaloa tai

luonnonvalintaa, että mitäs siinä

vingutte”, kertoo espoolainen Anu.

Mielipide muuttui viimeistään

silloin, kun hänen oli itse pakko

turvautua hoitoihin.

Perhe ilman

lapsiakin

Erilaisia hedelmöityshoitoja on

tehty viitisenkymmentä vuotta.

Suomessa hoidot aloitettiin 80-luvulla,

ja maamme ensimmäinen

koeputkilapsi syntyi vuonna 1984.

Nykyään hedelmöityshoitoja tehdään

13 000–14 000 vuosittain.

Lapsettomuushoidot ovat yleistyneet

nopeasti. Samalla ovat

muuttuneet asenteet. Lapsettomuus

nähdään hoidettavissa olevana

sairautena. Tästä kertoo esimerkiksi

se, että Kela korvaa kolme

hoitokertaa.

”Kyllä minä näen sen sairautena.

Koska normaali-ihminen pystyy

saamaan lapsia, on lapsettomuus

sairauteen verrattavissa”,

Anu pohtii.

”Edelleen on voimakas ajatus

siitä, että oikeaan perheeseen kuuluu

lapsi. Jos pari ei pysty täyttämään

sitä kuvaa, mikä itsellä ja

vanhemmilla on perheestä, voi tulla

aika suuri tyhjiö”, pohtii Väestöliiton

tutkija Anneli Miettinen.

Pelkkä pariskuntana oleminen

ei välttämättä riitä ulkopuolisillekaan,

tietää Anu. Naimisiinmenon

jälkeen kysymykset perheenlisäyksestä

ovat tasatahtisia.

”Kyllä sitä itsekin joutuu taistelemaan

sen puolesta, että olemme

mieheni kanssa kahdestaankin

perhe”, Anu sanoo.

Luonto sanelee

aikarajat

Lapsettomuushoitoja tehdään runsain

mitoin myös siksi, että lapsenteko

aloitetaan selkeästi myöhemmin

kuin ennen. Varsinkin naisen

hedelmällisyys laskee merkittävästi

30 ikävuoden jälkeen, mutta ensisynnyttäjien

keskimääräinen ikä

on noin 30 vuotta. Viime vuosina

lähes 20 prosenttia kaikista ensisynnyttäjistä

on ollut yli 35-vuotiaita.

Nuoruutta halutaan pidentää,

vaikka luonto on sanellut aikarajat

hedelmällisyydelle.

Anneli Miettinen tuntee il miön.

”Moni nykynainen kaivaa itselleen

salakavalan kuopan. Lasten hankintaa

siirretään järkiperäisistä

syistä: opiskelujen ja uran takia, tai

oikean kumppanin etsinnän vuoksi”,

hän sanoo.

”Monet luottavat liikaa, että

homma kyllä hoituu. Kaikkia ei

kuitenkaan pystytä auttamaan”,

Miettinen sanoo.

Lapsettomuushoidoille ei ole

laissa asetettu ikärajaa, mutta jonkinlainen

linja kulkee 45 vuodessa.

Kela on päättänyt olla korvaamatta

yli 43-vuotiaden hoitoja.

Lapsettomuus on

markkinarako

Suomessa on parikymmentä lapsettomuushoitoklinikkaa,joista

kaksi kolmasosa on yksityisiä.

Miettinen pohtii, kuinka paljon

yksityisten klinikoiden toimintaan

vaikuttaa markkinaperusteisuus.

”Hyvä kysymys on esimerkiksi

se, kuinka monta fyysisesti ja

psyykkisesti raskasta hoitokertaa

asiakkaalle suositellaan.”

Lapsettomuushoitoihin liittyvät

monisikiöiset raskaudet ovat monissa

maissa yleisempiä kuin Suomessa.

Hedelmöityshoidot onnistuvat

varmemmin, kun kohtuun

laitetaan useampi alkio.

Monisikiöinen raskaus on kuitenkin

äidille ja lapselle suurempi

riski. Suomessa on pidetty parempana

kehittää hoitokäytäntöjä

niin, että monikkoraskauksilta vältyttäisiin.

Munasoluturismia

ulkomaille

Monimutkaisia eettisiä kysymyksiä

tulee vastaan silloin, kun hoitoja

tehdään luovutetuilla sukusoluilla.

Varsinkin munasolun luovuttajista

on tällä hetkellä pulaa.

Suomessa munasolujen luovuttajalle

maksetaan pelkästään kulukorvaukset,

mutta rapakon takana

luovutuksesta on tehty bisnes. Yksi

munasolu saattaa olla 10 000 dollarin

arvoinen ja luovuttajia voi valikoida

erilaisilla nettisivuilla. Eggdoners.com

-sivustolla voi etsiä

mieleisensä luovuttajan: hiusten ja

silmien värin voi valikoida, samoin

kuin koulutusasteen, verityypin ja

todetun älykkyysosamäärän.

”Emme voi tietää, paljonko Suomesta

lähtee ihmisiä hedelmöityshoitoihin

ulkomaille, mutta huhuja

aina liikkuu”, kertoo Miettinen.

”Yksi munasolu saattaa

olla 10 000 dollarin

arvoinen.”

Hänen mukaansa ainakin Espanjaan

ja Kyprokselle matkustetaan

hedelmöityshoitoihin. Kohdemaat

valikoituvat muun muassa

sen mukaan, kuinka sallivaa niiden

lainsäädäntö on parin yläikärajan

suhteen.

Vaikka Euroopassa on pyritty

laatimaan yhteisiä hedelmöityshoitoon

liittyviä ohjeita, yhteistä lainsäädäntöä

ei ole. Ongelmia syntyy

esimerkiksi siitä, kenen vastuulla

ovat hoidoista mahdollisesti aiheutuvat

komplikaatiot.

Myös munasoluluovuttajien

asema on epäselvä. Kaikki maat

eivät rekisteröi luovuttajia eivätkä

seuraa heidän terveydentilaansa

ja mahdollisia komplikaatioitaan

millään tavalla.

Lapsettomuus on

syöksykierre

On kuitenkin helppo ymmärtää,

miksi niin moni lapsettomuudesta

kärsivä kestää vuodesta toiseen raskaat

hoidot. Sympatiaa riittää myös

niille, jotka lähtevät Suomen rajojen

ulkopuolelle hakemaan isolla

rahalla ratkaisua vaivaansa.

Lapsettomuus on pohjaton suru,

joka on verrattavissa läheisen

kuolemaan.

”Varmaan suuri osa naisista

tunnistaa itsessään sen äiti-puolen.

Kun se mahdollisuus näyttää yhä

epätoivoisemmalta, täytyy miettiä

itsensä uudelleen”, Anu pohtii.

Hänen haaveensa oli saada kaksi

lasta, se perinteinen perheidylli,

ennen kolmekymppisiään. Lapsia

ei kuitenkaan ole kuulunut viiden

vuoden yrittämisen jälkeen.

Hänen arkensa pyöri muutaman

vuoden ajan lapsettomuuden

ja siihen liittyvien hoitojen ympärillä.

Hoitokerrat, hormonit, lämpötilat,

raskaustestit, tasainen pettymys,

kun kuukautiset taas tulevat.

Lapsettomuus aiheuttaa syöksykierteen.

”Ja tuntuu niin epäreilulta, että

kuka tahansa narkkarikin tuolla

saa vauvoja ja me olemme sitten jotenkin

epäkelpoja.”

Jossain vaiheessa Anu vältteli

tuttavien lapsia, se oli liian kipeää.

”Lapsettomuuden kanssa on

vain opeteltava elämään. Ajattelin,

että tämän ei saa antaa estää elämästä

muuta elämää. Silti se kulkee

mukana joka hetki.”

Mitä tehdä

ylimääräisille kantasoluille

Ehkä se, mikä hedelmöityshoidoissa

huolettaa, on niiden tekijä, ihminen

itse. Historia on näyttänyt, et-

tä moni tieteen kehityskaari johtaa

johonkin tuhoisaan, vaikka lähtökohta

olisi vilpitön. Rajojen venyttäminen

ja ylittäminen näyttää

kuuluvan perusluonteeseemme.

Kammottava esimerkki siitä,

kuinka pitkälle hedelmöityshoidot

voidaan viedä, löytyy Atlantin

toiselta puolelta. Yhdysvaltalainen

Octomomiksi kutsuttu Nadya

Suleman sai hedelmöityshoitojen

avulla kerralla kahdeksan lasta.

Hänelle hoitoja antanut lääkäri ei

ole astunut julkisuuteen.

Yksi mielipiteitä jakava juonne

lapsettomuushoidoissa on ylijääneiden

kantasolujen käyttö. Parit

Zena Holloway/Corbis/SKOY Jukka Granström

voivat itse valita, haluavatko he antaa

tarpeettomat kantasolut tutkijoiden

käyttöön. Esimerkiksi Yhdysvalloissakantasolututkimuksesta

käyty keskustelu lähenee kiivausluokaltaan

aborttitaistelua.

Anu katselee kantasolu asiaa

kahdesta vinkkelistä: lapsettomuushoidot

läpikäyneenä ja ammatillisesti,

biologina.

”Tiedän, että ne ovat vain pieniä

soluja petrimaljalla, ei mitään ihmisenalkuja

sinänsä. Tutkijat voivat

kuitenkin saada niistä tärkeää

tietoa.”

Hänen mielestään ehdoton eettinen

raja kulkee geneettisten omi-

Väestöliiton tutkija Anneli Miettinen on perehtynyt parisuhteeseen ja lastenhankintaan

liittyviin kysymyksiin.

naisuuksien valikoinnissa. Kuten

siinä, että tehdään pariskunnalle

toivottu poika.

Nykyään alkiodiagnostiikkaa

käytetään mahdollisten vakavien

sairauksien etsimisessä. On kuitenkin

olemassa ihan aito huoli siitä,

että alkioiden geneettinen seulonta

johtaa siihen, että vanhemmat

voivat valita lapselleen tiettyjä

ulkoisia ominaisuuksia.

”Siinä ylitetään jo kaikki rajat”,

Anu sanoo. ”Tieteen perusmotiivi

on kuitenkin ihmiselämän parantaminen.”

Periytyvä

lapsettomuus?

Suomen ensimmäiset lapsettomuushoidoilla

saadut vauvat ovat

nyt kolmekymppisiä. Lapsettomuushoitojenkauaskantoisimmista

vaikutuksista aletaan vasta nyt

saada tietoa.

”Tutkimuksissa on havaittu, että

hedelmöityshoitojen avulla syntyneillä

lapsilla on jonkin verran

enemmän terveysongelmia pikkulapsivaiheessa

kuin muilla lapsilla.

Usein ongelmat liittyvät monisikiöisyyteen”,

Miettinen kertoo.

”Pidemmän ajan terveysvaikutuksista

tiedetään kuitenkin vähän.

Lähitulevaisuudessa näemme

muun muassa sen, miten lapsettomuushoitojen

avulla syntyneiden

oma lastenhankinta kehittyy.

On esimerkiksi mahdollista, että

ne tekijät, jotka aiheuttivat lapsettomuutta

edellisellä sukupolvella,

periytyvät myös seuraavalle.”

Rajoja on

tarkkailtava

Lapsettomuushoitoja tehdään paljon,

eivätkä ne monien mielestä ole

juurikaan ongelmallisia. Osa taas

ei tule ikinä hyväksymään ihmisen

sotkeutumista luonnonkulkuun.

Tieteellä on kuitenkin näppinsä

pelissä niin monessa asiassa, että

lapsettomuushoitoja on turha

noukkia erikseen moraalisen suurennuslasin

alle. Tai yhtälailla voisimme

keskustella liikalihavuuden

aiheuttaman diabeteksen tai tupakoinnin

aiheuttaman keuhkosyövän

hoidosta.

Tiede auttaa ihmistä, se on selvä.

Ihmisen itsekkyys, ahneus ja

kunnianhimo saattavat kuitenkin

sumentaa eettistä ääntä. Siksi keskustelua

kannattaa pitää yllä. Yhteiskunnassa

arkipäiväisiä ja hyväksyttäviä

ovat ne asiat, jotka sellaisia

sallimme olevan.

Vaikka lapsettomuushoidot

tuovat sylintäydeltä onnea tuhansille

suomalaisille, on moraaliset

rajaviivat oltava jatkuvassa tarkkailussa.

Anun nimi on muutettu.

”Nuorempana ajattelin,

että jos joku ei saa lasta, se

on kohtaloa.”


10 esse ❘ 1.6.2011 1.6.2011 ❘ esse 11

1.6.2011

Tapiolan

seurakunta

Pyhäpäivä Tapiolassa

To 2.6. klo 10 Helatorstain messu

Tapiolan kirkossa, Espoon Gideonien

kirkkopyhä. Liturgi Pekka

Kiviranta, saarna Antti Rusama,

kanttori Sanna-Kaisa Ojala.

Messu ”Elävää vettä” su 5.6. klo

10 Tapiolan kirkossa. Liturgi Antti

Rusama, saarna Jenny Vainio,

kanttori Hannu Jurmu. Pyhäkoulu

messun aikana. Huom! Pyhäkoulu

jää kesätauolle ja jatkuu syyskuussa.

Kirkkokahvit.

Otaniemen kappelissa messu

su 5.6. klo 11. Pastori Jaani Vilkkilä,

musiikki Katja Kangas. Kirkkokahvit.

Viikkomessu ke 8.6. klo 8 Tapiolan

kirkossa, liturgi Arto Vallivirta,

kanttori Hannu Jurmu. Arkiaamun

pysähtyminen yhteisen

rukouksen ja ehtoollispöydän äärellä.

Päivärukous tarjoaa pysähtymisen

arjen keskelle ma–pe klo 12

Tapiolan kirkolla.

TAPIOLA

Lue lisää vieressä.

Siioninvirsiseurat

Otaniemessä

Su 12.6. klo 18 siioninvirsiseurat

Otaniemen kappelissa, Jämeräntaival

8 A. Puhujina Ekku

Leskelä, Jouko Kuusinen ja Antti

Rusama. Kolehti Heränneen

kansan lähetysrahastoon. Kahvit

seurojen jälkeen.

Perinteinen

Vanhemman väen

juhannusjuhla

Juhlaa vietetään Hilassa juhannusaattona

pe 24.6. Bussikuljetus

Tapiolan uimahallin pysäköintialueelta

klo 17 ja paluu samaan

paikkaan klo 22:een mennessä.

Juhlapäivällisen jälkeen vietetään

juhannusjuhla hartauksineen

ja lopuksi kokoonnutaan

KONFIRMOIDUT

Kirkko ja kirkkoherranvirasto,

Kirkkopolku 6, 02100 Espoo. Virasto

avoinna ma–pe klo 8–15 p. 8050 4000.

Toimitus- ja tilavaraukset klo 9–15

p. 8050 4429 etunimi.sukunimi@evl.fi

www.tapiolanseurakunta.fi

TAPIOLA

Elävää vettä

kokolle. Hinta 30 € (omalla autolla

tulevilta 25 €). Juhlaan ilmoittaudutaan

ostamalla etukäteen

lippu, joita myydään Tapiolan

seurakunnan kirkkoherranvirastossa

10.6. saakka. Tiedustelut

kappalainen Seppo Holm p.

8050 4422.

Unelma Espoosta

La 11.6. klo 10–15 Sampotorilla

Tapiolan keskustassa. Yhteiskristillisessä

tapahtumassa on paikalla

seurakunnan työntekijöitä,

tarjolla kahvia ja keskustelua.

Suomen Laulu

Tapiolan kirkossa

Ma 6.6. klo 19 Suomen Laulu

-kuoro esittää Franz Lisztin teoksen

Missa Choralis sekä valikoiman

muuta kuoromusiikkia,

mm. Rahmaninovia, Sibeliusta ja

Fougstedtia Ruotsin-matkan lähtökonsertissa.

Missa Choralis on

kuorolle, solistiryhmälle ja uruille

sävelletty noin puolituntinen

messu, joka on täynnä yllätyksiä

ja dramaattisia käänteitä. Urkurina

toimii Matti Pohjoisaho. Kuoroa

johtaa Esko Kallio. Ohjelma

15 € ovelta tai ennakkoon www.

suomenlaulu. .

Musiikkia puolen

päivän aikaan

Tapiolan kirkon perinteinen kesämusiikkisarja

Musiikkia puolen

päivän aikaan kesätiistaisin

klo 12. Ensimmäinen konsertti

on ti 7.6. klo 12–12.30, Joanna

Hyrsky, viulu ja Salla Karakorpi,

piano. Koko kesän ohjelma: www.

tapiolanseurakunta. -> Musiikki.

Rukouksen huone

Tapiolan kirkon viereisessä kerhorakennuksessa

rukoillaan pe

10.6. klo 16–ti 14.6 klo 21. Rukouksen

huone on rauhallinen paikka

yhteisesti sovitulle rukoukselle.

Siellä voi myös hiljentyä kuun-

7.5. Hiihtolomarippikoulu

Daniel Daoud, Christian Fagerlund, Samuel Henriksson, Irene

Hietanen, Joona Korhonen, Anna Mäkelä, Eero Mäkitalo,

Hannes Pajamies, Marttiina Torkko, Olli-Ville Toskala, Juuso

Tunkelo, Elsa Vartola, Ruut Öistämö.

messu Tapiolan kirkossa su 5.6. klo 10

nellen hetkeen sopivaa musiikkia

tai lukien hiljaisuuteen johdattavaa

tekstiä. Voit jakaa kiitosaiheita

ja rukouspyyntöjä muiden

kanssa. Rukouksen huone on toiminnassa

seuraavasti:pe klo 16–

21, la klo 8–21, su klo 8–18, ma

klo 08–21, ti klo 8–21. Kirkon

vahtimestari avaa pyynnöstä kerhotilan,

mikäli huoneessa ei ole

ketään ennen vuoroasi. Lisätietoja

rvartio@luukku.com.

Musakurssit

tytöille ja pojille

Tule opettelemaan rytmisoiton

alkeita erilaisilla lyömäsoittimilla.

Kurssilla tutustutaan myös

kitaran- ja kanteleensoiton maailmaan.

Ilman suorituspaineita

ja yhteiseksi iloksi. Kurssi kokoontuu

Tapiolan kirkolla ma–

pe 27.6.–8.7. seuraavin ryhmin:

2000–2001 syntyneet klo 15–

16, 2002–2003 syntyneet klo

16–17. Mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

10 lasta/ryhmä.

Kurssit ovat maksuttomia.

Ohjaajana Eero-Pekka Puhjo,

Ilmoittautumiset ja tiedustelut

eppuhjo@gmail.com tai 050 553

8531. Järjestää Tapiolan seurakunnan

varhaisnuorisotyö.

Koululaisten leiri

Virossa

Olisko tää se kesän JUTTU? Leiri

Virossa – Pärnussa 10–13-vuotiaille

1.–3.8.2011. Hinta 120 €.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut

malle.munter@evl. . Viimeinen

ilmoittautumispäivä on pe 1.7.

Nuoret

Nuorten toiminnan uusimmat tiedot

netistä: www.paheksuvat.ajatukseni.net.

Kesäkuun näyttely

Kirkon aulassa Esa Kivivuoren

valokuvia 7.–30.6.

1.6.2011

Olarin

seurakunta

Olarin kirkko on suljettu peruskorjauksen

takia. Seurakunnan

pääjumalanpalvelus sunnuntaisin

ja pyhäpäivinä Matinkappelissa.

Messu

Su 5.6. klo 12 Matinkappeli.

Messun yhteydessä kappalainen

Kimmo Ansamaan virkaanasettaminen.

Liturgia Salla-Maria Viitapohja,

saarna Kimmo Ansamaa,

avustaa Jarmo Jussila, kanttorina

Päivi Hakomäki, musiikkiryhmä:

Markus Asunta, Juha Virta, Juha

Vintturi, Suikki Jääskä.

Su 5.6. klo 12 Haukikappeli, liturgia

ja saarna Jussi Koski, kanttorina

Mikko Niinikoski.

To 2.6. klo 12 Matinkappeli,

helatorstain messu, liturgia ja

saarna Antti Kruus, avustaa Anna

Staines, kanttorina Sari Rautio.

Ennen messua on mahdollisuus

ripittäytyä messun papille klo 17–

17.45 kappelin rippihuoneessa.

Kirkkokahvit – kohtaamispaikka

sinulle

Jokaisen messun jälkeen seurakunta

tarjoaa Reilun kaupan

kahvia sekä mahdollisuuden jutella

seurakunnan työntekijöiden

ja toisten messukävijöiden kanssa.

Vapaaehtoinen kahviraha lähetystyölle.

OL ARI

Päivä, jolloin jokainen

tekee hyvää, koska

Jumala on hyvä.

Rukous- ja

hartaushetkiä

Hiljaisuuden kappeli, kauppakeskus

Isossa Omenassa on

avoinna hiljentymistä varten ma–

pe klo 14–18.

Haukikappeli: Hiljaisen rukouksen

tunti ke klo 12.

Olarin kappeli: Päivä Sana – hiljainen

rukoushetki evankeliumitekstin

äärellä ti klo 12.30, 21.6.

saakka, kesto n. 20 min.

Perheiden

kesätapahtumat

Lue lisää vieressä.

7.6., 8.6., 9.6. ja 10.6. klo 9.30–

12.30 Matinkappelilla, Liisakuja

3. Tervetuloa viettämään yhdes-

Kirkkoherranvirasto palvelee osoitteessa

Kuunkehrä 6, 02210 Espoo ma–pe klo 8–15

p. 8050 7000, faksi 420 8160.

etunimi.sukunimi@evl.fi www.olarinseurakunta.fi

sä aikaa ulkoillen, leikkien, laulaen,

askarrellen ja pelaten. Ohjelmassa

päivittäin myös yhteinen

hartaushetki ja lounastarjoilu. Tilaisuus

on maksuton. Tiedustelut

040 503 7622 tai paula.brucehaatainen@evl.

.

OL ARI

Kesäkahvilat

alkavat kesäkuun alussa. Haukikappelilla

ja Matinkappelilla kahvitellaan

joka ke klo 13–14.30

1.6.–24.8. ja Olarin kappelilla to

klo 13–14.30 9.6.–25.8.

Unelma Espoosta

Unelma Espoosta – tapahtuma

on eri seurakuntien yhteinen palvelutempaus

teemalla ”Haluamme

tehdä hyvää, koska Jumala

on hyvä”. 9.6. Isossa Omenassa:

Messuun!

Su 5.6. klo 12 Matinkappeli

Messun yhteydessä kappalainen

Kimmo Ansamaan virkaanasettaminen.

Su 5.6. klo 12 Haukikappeli

To 2.6. klo 12 Matinkappeli

helatorstain messu

KONFIRMOIDUT

Omenan ulkopuolella: mm. tarjolla

polkupyörien huoltoa sekä kahviteltta.

Omenan Olohuoneessa:

klo 9–12 Omppu kerho – avoin

perhekerho lapsille ja aikuisille.

Leikkiä, askartelua ja mukavaa

yhdessäoloa. Voi tulla pieneksikin

ajaksi. Kerhohartaus klo 10.

Klo 16.30–19.30 mahdollisuus

rukouspalveluun. Klo 12–20 Hiljaisuuden

kappeli: klo 13 alkaen

tasatunnein ohjattua, yhteistä hiljaista

rukousta. Klo 20 ”Ihminen

Jumalan kuvana” Riitta Vainion

meditatiivinen liike-esitys.

Klo 15–20 Omenan lavalla tapahtuu,

mukana mm. musiikkia,

runonlausuntaa, tanssiesityksiä,

hierontaa.

10.6. Matinkylän vanha ostari:

Klo 13 soppatykki ja kahviteltta

– tarjolla kalakeittoa ja kahvia.

Klo 18–21 Unelmaklubi sään

salliessa Matinkylän rannassa,

luvassa mm. riparilauluja nuotiolla,

rantalentopalloa, makkaranpaistoa.

Sateen yllättäessä

kokoonnumme Majakka seurakunnan

tiloissa.

11.6. klo 10–15 Tapiolan kirkko:

esirukousta ja mahdollisuus

keskusteluun sekä rukouspalveluun.

Tapiolassa Heikintorilla tapahtuu:

Kahvi- ja makkarateltta.

Riku-pelle viihdyttää ja jaossa

on ilmapalloja. Tarjolla mm.

polkupyörien huoltoa, hierontaa.

Järjestäjinä Olarin, Tapiolan sekä

Helluntai- ja Majakkaseurakunnat.

Hvittorpin talvirippikoulu:

Aartolahti Milja Sisko Kaarina, Haapalainen Niko Aleksi, Järvinen

Riina Elina, Jääskeläinen Tea Marika, Kammonen Joni

William, Kinnunen Aleksi Mikael, Koponen Ville Valtteri,

Lappeteläinen Asta Pauliina, Leinonen Niklas Max Sebastian,

Luhtala Inka Kristiina, Lumela Emmi Marika Susanna, Miller

Jesper Leonard, Niemi Johannes Olavi, Pitkänen Linnea Elisabeth,

Pohjola Veera Johanna, Rantanen Nea So a, Saarela

Annamari Elisabet, Thiel Marcus Alexander, Tuomi Elsa Lotta

Aurora, Urho Julius Johannes, Vesa Teemu Aleksi, Vuorijärvi

Helena Annikki.

Kohtaa itsesi ja

Jumala hiljaisuudessa

Hiljaisuuden kappelissa 9.6.

Kappeli on avoinna klo 12–20.

Klo 13–20 tasatunnein erilaista

johdattelua meditaatioon,

kontemplaatioon, Jumalan katseltavana

olemiseen, ja omaan

sisäiseen hiljentymiseen. Noin

20 min. kestävän ohjatun rukoushetken

jälkeen voi kappeliin

jäädä olemaan hiljaa itselle

sopivaksi ajaksi ja viettää

vaikka koko päivän rukouksessa.

Klo 13 Keskittävä rukous

OL ARI

johdatuksena kontemplaatioon,

Ulla-Maija Kyrölä. Klo 14 Kohti

sisäistä rauhaa, Veronica Witikka.

Klo 15 Sisäisen rukouksen

löytäminen, Marja-Liisa Haarala.

Klo 16 Kristus-ikoni sisäiseen

katseluun johdattajana,

Ulla-Maija Kyrölä. Klo 17 Kristillisen

mietiskelyn hetki, Veronica

Witikka. Klo 18 Kuule iltakellot

ja hiljaisuus, Riitta Vainio

ja Tarja Hannikainen. Klo 19

Herran siunaus sanoin ja sävelin,

Maria Hakasalo. Klo 20 Ihminen

Jumalan kuvana, meditatiivinen

liike-esitys, Riitta Vainio.

Omenan Olohuoneessa 9.6.: Klo

13–16 on mahdollisuus levätä

tai lukea Hiljaisuuden kappelissa

olevaa kirjallisuutta. Klo 14–

16 mahdollisuus sielunhoidolliseen

keskusteluun ruksaamalla

itselle sopiva aika eteisessä

olevasta listasta. Sielunhoitopalvelua

tarjoaa Terttu Laiho.

Klo 16.30–19.30 mahdollisuus

henkilökohtaiseen rukouspalveluun.

Ajan voi käydä sopimassa

klo 16 alkaen. Rukouspalvelutoiminnasta

vastaa Elvi Hiltunen.

Olarin seurakunnan

Juhannusaaton juhla

Pe 24.6. klo 18–22 Hvittorpissa,

Hvittorpintie 245, 02430

Masala. Ohjelmassa: Tervetuloa

ja iltapala klo 18–19, lipunnosto

klo 19, yhteislaulua, sana

juhannukseksi, makkaranpaistoa,

juhannuskokko ja kesäistä

musiikkia. Pienille juhlijoille

lapsiparkki ohjelman aikana

klo 19.30–20.30. Hinnat: Bussimaksu

aikuisilta 5 €, lapsilta

3–14 v. 3 €, alle 3-vuotiaat il-

maiseksi. Iltapala aikuisilta 5 €,

lapsilta 3–14 v. 3 €, alle 3-vuotiaat

ilmaiseksi. Makkara 1 €,

mehu 1 €. Bussit: Bussi 1: Klo

16.30 Haukilahden taksiasema

- 16.45 Olarin kirkko - 16.55

Matinkyläntie, Siwan puoleinen

pysäkki - 17.10 Kuunkehrä Olarin

kappelin edessä - Hvittorp.

Bussi 2: Klo 16.45 Olarin kirkko

- 16.55 Matinkyläntie, Siwan

puoleinen pysäkki - 17.10 Kuunkehrä

Olarin kappelin edessä

- Hvittorp. Paluumatkalle lähtö

klo 22, kulku samaa reittiä.

Ilmoittautuminen viimeistään

10.6. pe Olarin kirkkoherran-

uhannus-

J juhla

On aika

ilmoitta ilmoittautua tautua

juhannusjuhlaan

Juhannusaaton juhla

pe 24.6. klo 18–22 Hvittorpissa

Lue lisää vieressä.

virastoon p. 8050 7000 (arkisin

klo 8–15). Ilmoitathan myös

mahdollisista ruoka-aineallergioista.

Ilmoittautuminen välttämätön

myös omalla autolla saapuville.

Talkoisiin

juhannusjuhlille

Olarin seurakunnan perinteiseen

juhannusjuhlaan Hvittorpin

leirikeskuksessa 24.6. tarvitaan

runsaasti reipasta talkooväkeä

monenlaisiin tehtäviin.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

vapaaehtoistyön ohjaaja Leena

Lenkkeri 041 539 8801 tai leena.lenkkeri@evl.

.

Saareen saunomaan

Sauna lämpiää Stora Blindsundissa,

Matinkylän edustalla,

keskiviikkoisin 31.8. asti. Parillisilla

viikoilla saunavuoro miehille

klo 17–18.30. ja naisille

klo 18.30–20. Parittomilla viikoilla

naisten vuoro. Soutuvene

noutaa saunojat Nuottaniemen

venesataman itäreunan

pienemmästä laiturista avoimina

iltoina klo 17 ja klo 18, naisten

saunailtoina klo 18. Saarimaksu

3 €, omat välineet, laudeliinat

ja eväät mukaan. Makkaranpaistomahdollisuus.

Järj.

SeKaVa (=seurakunnat, kaupunki,

vapaat järjestöt). Lisätietoja

044 068 8068.

1.6.2011

Espoonlahden

seurakunta

ESPOONL ES ESPOONL ESPOON ON ONL L AH A AAHTI

HHT

Lue lisää vieressä.

Ikäihmisten

kesäkerho

ESPOONL AHTI

Messut

1.–22.6. keskiviikkoisin klo 12

Espoonlahden kirkossa

Kirkko

ulkona

Helatorstaina 2.6. klo 16

Helatorstain messu to 2.6.

klo 10 Espoonlahden kirkossa,

saarna ja liturgia Hans-Christian

Daniel, avustava pappi Jukka

Knuutti, kanttori Elja Puukko.

Helatorstain kalliokirkko to

2.6. klo 16 Espoonlahden kirkon

viereisellä kallioalueella. Saarna

ja liturgia Jukka Knuutti, avustava

pappi Asmo Sinervo, kanttori

Elja Puukko sekä Aaron Puukko,

viulu. Tule laulamaan kansanlaulujen

tahtiin ja nauttimaan myös

kirkkokahvit ulkosalla. Voit ottaa

mukaan oman istuimen ja mukin.

Tässä kirkossa ei haukuta

nelijalkaisiakaan ystäviä.

Messu su 5.6. klo 10 Espoonlahden

kirkossa, saarna ja liturgia

Hannele Salmi, avustava

pappi Mira Kohijoki, kanttori

Anna Pulli. Messun jälkeen

piknik-kirkkokahvit: seurakunta

tarjoaa kahvia, teetä ja mehua,

messukävijät voivat tuoda jotain

pientä jaettavaksi nyyttäriperiaatteella.

Lomakauden kirkkokahvit

nautitaan sään salliessa

ulkosalla.

Messu su 5.6. klo 17 Soukan

ESPOONL AHTI

Ei tule kesää ilman Raamattua!

Raamattupiiri

keskiviikkoisin klo 18.30

Espoonlahden kirkon

pikkusalissa

Kirkko ja kirkkoherranvirasto: Kipparinkatu

8, 02320 Espoo. Virasto avoinna mape

klo 8-15, p. 8050 6000. Toimitus- ja tilavaraukset

ma-pe klo 9-15 p. 8050 6627

etunimi.sukunimi@evl.fi

www.espoonlahdenseurakunta.fi

Lisätiedot yllä

kappelissa, saarna ja liturgia Mira

Kohijoki, kanttori Elja Puukko.

Kirkon ja kappelin

kesä

Espoonlahden kirkko on avoinna

6.6.–14.8. ma 8–17, ti 8–15,

ke ja to 8–21, pe 8–15, la 9–17,

su 9–18.

Soukan kappeli on avoinna kesä-

ja elokuussa ma-pe 8–15, la

10–15 ja su 12–19, juhannusaattona

ja -päivänä suljettu. Heinäkuussa

kappeli on avoinna su

15–19, arkisin suljettu.

Kesäillan raamattupiiri

Espoonlahden kirkon pikkusalissa

pohditaan seuraavan sunnuntain

tekstejä ja virsiä keskiviikkoisin

klo 18.30 koko kesän

ajan. Illassa mukana seurakunnan

pastori, ke 1.6. Hannele Salmi,

ke 8.6. Mira Kohijoki.

Kesä – loma – lämmin

– virkistys? Ahdistus –

masennus – väsymys?

Tule keskustelemaan samoja

kokevien kanssa avoimeen KesäMieTe-vertaistukiryhmäänkesä-heinä-elokuussa

ke klo 18–

20 Espoonlahden kirkolle. Ryhmänohjaaja

Eeva-Liisa Mäkinen.

Tied. diakonissa Maria Laulaja

040 537 6854.

Ikäihmisil le

Mukavaa yhdessäoloa, keskustelua,

hartaus ja kahvittelua kesäkerhossa

Espoonlahden kirkon

seurakuntasalissa ke 1.6.,

8.6., 15.6. ja 22.6. klo 12.

Kesäkahvilat

Tule viettämään aikaa kahvi-

tai teekupposen, lehtien ja

seurustelun parissa. Luvassa

laulua ja leikkiä perheen pienimmille.

Kahvilat kutsuvat tiistaisin,

keskiviikkoisin ja torstaisin

klo 10–13 Espoonlahden kirkon

päiväkerhotilassa ja Iivisniemen

seurakuntakodissa 7.–22. 6. Lyhyt

hartaushetki klo 11.30.

Tule viettämään

juhannusaattoa

pe 24.6. klo 18–22 Velskolan

leirikeskukseen, Vääräjärventie

2. Tervetulosanat ja iltapala klo

18, lipunnosto ja kesäistä ohjelmaa

klo 19. Pienille lapsille tarjolla

lapsiparkki klo 19–20.30.

Juhlassa ovat mukana pastori

Asmo Sinervo, kanttori Heli Hagmark,

diakoniatyöntekijät Minna

Maijanen ja Auli Tamminen sekä

joukko vapaaehtoisia. Bussit

kiertävät seuraavasti Bussi

1: Lähtö klo 17 Soukan kappeli,

17.10 Espoonlahden kirkko.

Bussi 2: Lähtö klo 17 Iivisniemenkatu

1, 17.10 Finnoontie,

Puolarniityn pysäkki, 17.15 Finnoontie,

Kukkumäen pysäkki,

17.20 Latokaski, Siwan pysäkki,

17.25 Kattilalaakson katu, Oxfotin

pysäkki, 17.30 Kivenlahdentie,

bussien kääntöpaikka vastapäätä

Kivenlahdenkatua, 17.35

Kauklahdenväylä, Tillinmäen pysäkki.

Paluulähtö klo 22 Velskolasta

samaa reittiä, pysähdys

tarvittaessa pysäkeillä. Hinnat:

bussimatkat meno-paluu 5 €/

aikuiset, 2 €/3–14-v., alle 3-v. ilmaiseksi.

Maksu kerätään bussissa,

varaathan tasarahan. Juhlassa

myydään iltapalaa ja grillimakkaroita.

Ilm. to 9.6. menn.

arkisin klo 8–15, p. 8050 6000.

Ilm. on välttämätön myös omalla

autolla tuleville.

Nuoret

Sode (Soukan ostarilla)

Pool Party ke 1.6. klo 17–21 Soden

”altailla”. Luvassa nuorten

messu, No Mans Band n. klo 18,

nuorten Open Stage, purtavaa,

jatkokurssin isoskoulutuksen

päätös, Sode:n diplomit, näytelmäryhmä

Spotin esitys.

Kesäkahvila perjantaisin klo

17–20, alkaa 10.6., vika kerta

19.8.

Kesäretkipäivä torstaisin, tarkemmat

tiedot www.sodesode. .

Yhteiset tapahtumat

Unelma Espoosta -tapahtuma

on eri seurakuntien yhteinen

palvelutempaus ”Haluamme

tehdä hyvää, koska

Jumala on hyvä”

9.6. Isossa Omenassa.

Omenan ulkopuolella: mm.

tarjolla polkupyörien huoltoa

sekä kahviteltta. Omenan

Olohuoneessa: 9–12 Omppu

kerho – avoin perhekerho

lapsille ja aikuisille. Leikkiä,

askartelua ja mukavaa yhdessäoloa.

Voi tulla pieneksikin

ajaksi. Kerhohartaus

klo 10. 16.30–19.30 mahdollisuus

rukouspalveluun.

12–20 Hiljaisuuden kappeli:

klo 13 alkaen tasatunnein

ohjattua, yhteistä hiljaista

rukousta. 20 ”Ihminen Jumalan

kuvana” Riitta Vainion

meditatiivinen liike-esitys.

15–20 Omenan lavalla tapahtuu,

mukana mm. musiikkia,

runonlausuntaa,

tanssiesityksiä, hierontaa

10.6. Matinkylän vanha ostari

13 soppatykki ja kahviteltta

– tarjolla kalakeittoa ja

kahvia

18–21 Unelmaklubi sään

salliessa Matinkylän rannassa,

luvassa mm. riparilauluja

nuotiolla, rantalentopalloa,

makkaranpaistoa.

Sateen yllättäessä kokoonnumme

Majakka seurakunnan

tiloissa.

11.6. klo 10–15 Tapiolan

kirkko

Esirukousta ja mahdollisuus

keskusteluun sekä rukouspalveluun.

Tapiolassa Heikintorilla

tapahtuu: Kahvi-

ja makkarateltta, Riku-pelle

viihdyttää ja jaossa on ilmapalloja.

Tarjolla mm. polkupyörien

huoltoa, hierontaa.

Järjestäjinä Olarin, Tapiolan

sekä Helluntai- ja Majakkaseurakunnat.

Nuoret aikuiset

Leppävaara

www.cafekismus. /

leppavaaran-nakut

nakut.leppavaara@gmail.

com

Facebook: Leppävaaran seurakunnan

nakut

Nakutoiminta kesälomalla.

Toiminta jatkuu taas syksyllä,

seuraa ilmoittelua Essessä ja

netissä. Aurinkoisia kesäpäiviä

kaikille.

English

Anglican-Lutheran Worship-Service

Sun 5th June at

12.00 at Perkkaa Chapel, Upseerinkatu

5.


12 esse ❘ 1.6.2011 1.6.2011 ❘ esse 13

1.6.2011

Espoon

tuomiokirkkoseurakunta

TUOMIOKIRKKO

Eija Harju Nähdään

messussa

Helatorstaina 2.6.

klo 10 Espoon tuomiokirkko

Sunnuntaina 5.6.

klo 10 Espoon tuomiokirkko

klo 13.30 Rinnekappeli, jumalanpalvelus

Espoon tuomiokirkko

Kirkkopuisto 5

Helatorstain messu to 2.6. klo

10, kaksikielinen. Liturgia ja saarna

Seppo Särkiniemi, urkuri Eeva-

Liisa Malmgren, kanttori Petri Koivusalo.

Espoon tuomiokirkon kamarikuoro,

johtaa Petri Koivusalo.

Kirkkokahvit seurakuntatalossa.

Messu su 5.6. klo 10. Liturgia ja

saarna Oiva Hujanen, avustava

pastori Reetta Ikonen, urkuri Petri

Koivusalo, kanttori Sheldon Ylioja.

Kirkkokahvit Pitäjäntuvassa.

Urkuyö ja Aaria. Kesän konserttisarjan

avajaiskonsertti to 2.6.

klo 21. Cantores Minores, joht.

Hannu Norjanen. Fibo Storia -orkesteri.

Ohjelmassa Vivaldi, J.S.

Bach, Kokkonen. Liput 13–27 €.

Lipunmyynti www.lippu. tai ovelta

tuntia ennen konserttia. Taiteilijat

tavattavissa ennen konserttia

klo 20–20.30 Pitäjäntuvassa.

Tarkemmin www.urkuyofestival.

Häämusiikkikonsertti su 5.6. klo

19. Pia Bengts sopraano, Sheldon

Ylioja urut. Vapaa pääsy ja

ohjelma. Konsertti aloittaa kesäsunnuntaisin

kuultavan Suvisunnuntain

iltamusiikkia -konserttisarjan.

Urkuyö ja Aaria -konsertti to 9.6.

klo 21. Simson ja Delila. Saint-

Saënsin oopperan puolinäyttämöllinen

tulkinta, kesto 1,5 t,

sov. Ville Matvejeff. Tuula Paavola

mezzosopraano, Roland Liiv

tenori, Arto Hosio baritoni, Minna

Tervamäki tanssi. Kamariorkesteri,

joht. Jani Telaranta. Liput

13–27 €. Lipunmyynti www.lippu.

tai ovelta tuntia ennen konserttia.

Taiteilijat tavattavissa ennen

konserttia klo 20–20.30 Pitäjäntuvassa.

Tarkemmin www.urkuyofestival.

.

TUOMIOKIRKKO

TUOMIOKI KI KIRK RK RKKO KO

Kesän

Tuomiokirkon esittely keskiviikkoisin

1.6.–31.8. klo 14. Esittelijöinä

seurakunnan vapaaehtoiset.

Koko perheen kirkkokierros ke

8.6. klo 14. Kierros tapahtuu lasten

kirkkokierroksen tapaan. Etsitään

tassun jälkiä holvista ja

enkeleitä katosta. Esittelijä Tarja

Rae.

Kirkko on avoinna ma klo 12–18

ja ti–su klo 10–18.

Auroran kappeli

Heiniemenpolku 1

Cafe Aurora ja Sansa-soppi

avoinna ma–pe klo 10–14, suljettu

to 2.6. Paikalla vapaaehtoinen

kahvilaemäntä. Tapaamispaikka,

lehtiä, internet. Sansa-sopin tuotteita

ostaen tuet Kiinan radiolähetystyötä.

Lue lisää toiminnastamme www.

espoontuomiokirkkoseurakunta.

> Seurakunta-alueet > Aurora.

Kalajärven kappeli

Ruskaniitty 3

Ylistys-, raamattu- ja rukousilta

perjantaisin klo 19.

Diakoniapalvelun ajanvaraus

Päivi Pakkanen 040 531 1042.

Facebookissa on myös Kalajärven

alueen työntekijöitä. Käy katsomassa.

Laaksolahden kappeli

Ylänkötie 16

Jupperin kamariorkesterin konsertti

ke 8.6.klo 19. Kapellimestari

Maarit Kirvessalo, solisteina

Ilmo Ranta, Tapio Paavilainen,

Janne ja Tuula Saari. Ohjelmassa

Telemann, Mozart. Väliajalla kah-

konserttisarjat

k

alkavat Espoon tuomiokirkossa

Urkuyö ja Aaria

torstaisin klo 21

Avajaiskonsertti 2.6. Cantores Minores

”Simson ja Delila” 9.6.

Suvisunnuntain iltamusiikkia

sunnuntaisin klo 19

Häämusiikkikonsertti 5.6.

vitarjoilu. Alkusanat Antti Pohjolan-Pirhonen.

Rukouspiiri kodeissa maanantaisin

klo 18.30. Tied. p. 541 3209.

Rinnekappeli

Rinnekodintie 6

Jumalanpalvelus su 5.6. klo

13.30.

Suvelan kappeli

Kirstinpiha 3

Kesäilta kappelilla ke 8.6. klo

18. Pastori Sami Marte, kanttori

Eeva Jurmu. Ohjelmassa makkaranpaistoa,

kesäisiä yhteislauluja

ja illan päättävä pieni viikkomessu.

Sinustako kerhon

vetäjä Suvelaan

Suvelan kappelin käsityö- ja askartelukerhoon

etsitään uutta vetäjää.

Jos olet kiinnostunut käsitöistä

sekä kerhon ohjaamisesta,

ota yhteyttä Pauliinaan 040 531

1037 tai pauliina.alanko@evl. .

Yhteisvastuupäälliköksi

Suvelaan

Etsitään vapaaehtoista yhteisvastuukeräyspäällikköä

Suvelan

alueelle. Sinä, jolle vuosittain toteutettava

Yhteisvastuukeräys on

tärkeä tapa auttaa. Tule ideoimaan

ja toteuttamaan keräystä

yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten

kerääjien kanssa.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä diakoni

Maarit van Santeniin 050

4380 189.

Tule talkoolaiseksi

SyysMatin Markkinoille. Parin tunnin

talkootehtävän voi itse valita.

Ilmoittaudu postitusrinkiin, niin

saat lisätietoa tarja.rae@evl. p.

8050 3918 tai merja.lehtisalo@

evl. p. 8050 3525.

”Kappelipalloilijat”

Kesäaikana pelataan torstaisin

klo 18–20 Kauklahden urheilukentän

lentopallokentällä, Lasilaakso,

02780 Espoo. Tied. Erkki

Pennanen 0400 440 571, pennaset@kolumbus.

.

Seurakuntamatka

Tallinnaan

ja Koseen 13.–14.8.2011. Lähtö

Länsisatamasta la 8.30, paluu

su 19.30. Matkan hinta 155 €

sis. bussimatkat, aamupalan laivalla,

lounaan ja pääsymaksut

Tallinnan kohteisiin sekä päivällisen

seisovassa pöydässä paluumatkalla.

Illanvietto Kosen seurakunnan

ystävien kanssa. Yöpyminen

Kosen pappilassa tai kodeissa.

Sunnuntaina jumalanpalvelus

Kosen kirkossa. Matkanjohtajat

Risto Myllyniemi ja Ari Kunnamo.

Tiedustelut Ari Kunnamo 040

579 8776. Ilmoittautumiset 26.6.

mennessä sähköisesti > www.

espoontuomiokirkkoseurakunta >

Ajankohtaista > Ilmoittaudu tai p.

8050 3503.

Kirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 10, 02770 Espoo, ma–pe klo 8–15,

virkatodistukset p. 8050 3502, pappi p. 8050 3501 klo 9–15,

toimitusvaraukset p. 8050 3515. Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5

etunimi.sukunimi@evl.fi www.espoontuomiokirkkosrk.fi

TUOMIOKIRKKO

Jupperin

kamariorkesterin

ka kama kamariorkesterin

m riorkesterin

konsertti

Matka Narvaan

ja vanhauskoisten ikonimaalauksen

juurille Itä-Viroon 26.–28.8.

Lähde ekumeeniselle kulttuurimatkalle

tutustumaan Pyhitsan

luostariin, Kolkjaan ja Vanhauskoisten

ikonimaalaukseen, Setukaisten

kulttuuriin sekä Narvan

ja Tarton luterilaisten kirkkojen

toimintaan. Lähtö 26.8. klo 7.30

laivalla. Paluu 28.8. klo 19.30.

Virossa matkaamme bussilla ja

yövymme hotelleissa Narvassa ja

Tartossa. Matkan hinta puolihoidolla

n. 340 €/2 hh. Mahdollisuus

lisämaksusta yhden hengen huoneeseen.

Oppaina matkalla Alarik

Corander, Raigo Liiman ja Tarja

Rae. Ilmoittautumiset ja tiedustelut

13.6. mennessä arkisin klo

9–15 p. 8050 3508.

Lähde Israeliin

5.–12.10.2011. Koe keskeiset pyhät

paikat Jerusalemissa ja Galileassa.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen

matkanjohtajille Jouni

Hörkkö 050 354 3566 ja Hannu

Mäenpää 040 513 0861.

Unelmakammari

Kirpputori ja kahvila – kaiken kansan

kohtaamispaikka, Kaivomestarinkatu

8. Avoinna maanantaisin

klo 10–12 ja torstaisin 10–

15, hartaus 11.30. Hyväkuntoisia,

puhtaita ja ehjiä vaatteita,

leluja sekä kodin pientavaraa otetaan

vastaan. Tervetuloa kahville

ja edullisille ostoksille. Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.

Tied. Virpi

Sutelainen 040 736 9315. Peittopajassa

maanantaisin klo 12–14

kudotaan Äiti Teresa -peittoja Intiaan

vietäväksi. Tiedustelut diakonissa

Pauliina Alanko 040 531

1037. Unelmakammari on kesätauolla

17.6.–14.8.

Perhetyön

puhelinpäivystys

tiistaisin klo 10–12. Keskusteluapua

ajanvarauksella perheen,

parisuhteen ja vanhemmuuden

TUOMIOKIRKKO

ke 8.6. klo 19 Laaksolahden kappeli

kysymyksissä, p. 8050 3583 ja

8050 3584.

Diakonian ajanvaraus

Espoon keskus 040 513 0862 ja

040 736 9315

Suvela 040 531 1037 ja 050 438

0189

Kalajärven alue 040 531 1042

Auroran alue 040 763 6599

Kauklahti 050 438 0176

Laaksolahti 040 547 1861

Viherlaakso 040 572 5344.

Espoon tuomiokirkon

esittely keskiviikkoisin 1.6.–

31.8. klo 14. Tervetuloa tutustumaan

peruskorjattuun Espoon

tuomiokirkkoon. Esittelijöinä seurakunnan

vapaaehtoiset.

Koko perheen kirkkokierros ke

8.6. klo 14. Kierros tapahtuu lasten

kirkkokierroksen tapaan. Etsitään

tassun jälkiä holvista ja

enkeleitä katosta. Esittelijä Tarja

Rae.

Tuomiokirkko on avoinna ma klo

12–18 ja ti–su klo 10–18.

Ajankohtaisimmat

tapahtumatiedot

www.espoontuomiokirkkoseurakunta

> Kalenteri tai Ajankohtaista

-sivu.

Facebook

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan

Facebook-sivusto. Käy katsomassa.

Koko perheen kirkkokierros kierros

ke 8.6. klo 14 Espoon

tuomiokirkossa

Tämän koet vain

kerran vuodessa

1.6.2011

Esbo

svenska

Pastorskansli, Kyrkogatan 10,

02770 Esbo, må–fre kl. 8–15,

tfn 8050 3000, 040 586 0056,

fax 8050 3265.

Esbo domkyrka, Kyrkparken 5

www.esbosvenskaforsamling.fi

Högmässor

Esbo domkyrka to 2.6 kl. 10

tvåspr. högm. Kyrkkaffe i förs.

gården.

Esbo domkyrka sö 5.6 kl.

12.15. Kyrkkaffe i Sockenstugan.

Mataskärs kapell kl. 11. Vi

sjunger in sommaren. Kyrklunch.

Tvåspr. ekumenisk

lovsångskväll

Köklax kapell to 2.6 kl. 16.

Kammarkören

Novenas konsert

sö 5.6 kl. 18, G18, H:fors. Dir.

N. Kronlund. Hedi Viisma, kantele,

E-L Malmgren, piano

Musik i sommarkvällen

Esbo domkyrka sö. 5.6 kl. 19.

Bröllopsmusik, Pia Bengts, sopran,

Sheldon Ylioja, orgel

Kvällsmässa

i Karabacka kapell ti 7.6 kl.

18.30.

1.6.2011

Grankulla

svenska

Kansliet, Kavallvägen 3,

öppet må–fre kl 9–14, to kl 9–16,

stängt 11.30–12, tfn 512 3722.

fornamn.efternamn@evl.fi

www.grankullasvenskaforsamling.fi

Högmässor

To 2.6 kl 12, Sandell, Peitsalo.

Aulakaffe.

Sö 5.6 kl 12, Sandell, Smeds.

Aulakaffe.

Sommarcafé

Ti 7.6 kl 13.30 Sommarcafé på

kyrkans innergård. Vid regn, i

nedre brasrummet.

Konsert

Ti 7.6 kl 18. Teija Palolahti, sopran

& Päivi Severeide, harpa.

Programblad för Kyrkans Utlandshjälp.

Utfärd till missionsfest

i Borgå 18.6

Start kl 7 från norra S-Markets

P-plats. Vi samåker med Esbo

svenska församling. Pris:

30 €, inkl. resa, lunch, kaffe,

middag och kvällste. Tillbaka

ca kl 22.30. Anmälan senast

3.6 till Marlen Talus-Puzesh,

050 301 7467 eller marlen-tpuzesh@evl.

.

1.6.2011

Leppävaaran

seurakunta

Toimipisteet

Leppävaaran kirkko Veräjäkallionkatu

2, Perkkaan kappeli Upseerinkatu

5, Karakappeli Karakalliontie

12, Uuttu Lintukulma 2,

KilonRisti Vanharaide 1, Lasten

kappeli Arkki Leppävaarankatu

7 B 3. krs, Leppäsiipi Alberganesplanadi

1.

Messut ja hartaudet

Helatorstain sanajumalanpalvelus

ja kirkkokahvit to 2.6. klo

10 Leppävaaran kirkossa. Liturgia

Kari Springfelt, saarna Antero

Salminen, kanttori Pauliina Hyry.

Kirkkokahveilla tekniikan tohtori

Jussi Asteljoki kertoo Chilessä

toteutetusta Raamattujen suurjakelusta.

Hiljainen aamurukous ja ehtoollinen

pe 3.6. klo 7.45–8.45 Kilon-

Ristissä. Merja Alanne.

Messu ja kirkkokahvit su 5.6.

klo 10 Leppävaaran kirkossa. Liturgia

ja saarna Olli Nuosmaa,

avustava pappi Jukka Raunu,

kanttori Kullervo Latvanen.

Kesäillan lauluhetki ja ehtoollinen

ke 8.6. klo 19 Perkkaan kappelissa.

Mukana pastori Olli Nuosmaa

ja kanttori Pauliina Hyry.

Viittomakielinen tulkkaus.

Soiva kesäkahvila

Puolen tunnin lounaskonsertti

kirkkosalissa, sen jälkeen yhteinen

kahvihetki kirkon sisäpihalla

ke 8.6. klo 12 Leppävaaran kirkolla.

Kullervo Latvanen, laulu ja

Pauliina Hyry, urut.

LEPPÄVAARA

Perheiden

Kirkkoherranvirasto, Alberganesplanadi 1, 02600

Espoo, avoinna ma–pe klo 8–15 p. 8050 5000,

faksi 8050 5590.

Toimitusvaraukset ma–pe klo 10–14 p. 8050 5575.

Päivystävä pappi ma–pe klo 10–14 p. 8050 5562.

etunimi.sukunimi@evl.fi

www. leppavaaranseurakunta.fi

Kesäkahvila

Lue lisää alla

Perheiden kesäkahvila

Tule viettämään kesäpäivää jutellen

ja kahvitellen muiden perheiden

kanssa joka arkipäivä klo

9.30–13 Lasten kappeli Arkissa

6.–22.6. Hartaushetki n. klo 11.

Kahvilassa tapaat myös Eiran,

Marja-Leenan ja Seijan.

Kesäillan lauluhetket

kappeleilla

Kesä-elokuussa ei ole sunnuntain

messuja Karakappelissa eikä

Perkkaan kappelissa. Niiden

sijaan järjestämme Kesäillan lauluhetken

ja ehtoollisen vieton

vuoroviikoin kummassakin paikassa.

Parillisilla viikoilla ollaan

Karakalliossa, parittomilla viikoilla

Perkkaalla. Tule mukaan laulamaan

toivelauluja ja hiljentymään

ehtoollispöydässä! Tilaisuuksissa

LEPPÄVAARA

Lue lisää alla

Vaeltava

Hiljaisuuden aisuuden d

11.–14.8. Lue lisää yllä. Velskolassa, Nuuksion metsämaisemissa

kerätään kolehti nimikkolähetystyön

hyväksi.

KesäRaamis alkaa

Tule mukaan leppoisaan joukkoon

tutkimaan Psalmeja ti 7.6.

klo 18 Leppävaaran kirkon Olotilassa.

Vaeltava hiljaisuuden

retriitti

Teemme matkaa yhdessä, vaeltaen

Jumalan läsnäolossa, Luojan

luoman luonnon keskellä 11.–

14.8. Velskolassa, Nuuksion järviylängön

maisemissa. Yöpyminen

myös maastossa. Hinta espoolaisilta

75 €, muualta tuleville

110 €. Tied. ja ilm. 27.7. mennessä

retriitin ohjaajille, Kari Spring-

Lasten L

kappeli

Arkissa

felt 040 547 1852 tai Riitta Türkmen,

040 546 5198. Voit tarvittaessa

jättää viestin yhteystietoineen

vastaajaan, jos et tavoita

meitä soittaessasi.

Kirkon aukioloajat

kesä–elokuussa

Leppävaaran kirkko on kesä–elokuussa

avoinna ma–pe klo 12–

KONFIRMOIDUT

retriitti

18 sekä tilaisuuksien yhteydessä.

Diakonia

Diakonian palveluaika on ohjausta,

neuvontaa ja ajanvarausta

varten ma klo 10–12 Alberganesplanadi

1, p. 8050 5539 ja

8050 5525. Muuna aikana ajanvaraukset

puhelimitse suoraan

diakoniatyöntekijöiltä.

Lahjoita

ilmaiskirpparille

Onko sinulla kristillistä materiaalia,

jota haluaisit lahjoittaa tukeaksesi

Urbaani unelma –tapahtumaa?

Tapahtuma järjestetään

la 21.8. Helsingin rautatientorilla.

Jaamme siellä kristillistä kirjallisuutta

ilmaiseksi. Voit lahjoittaa

kirjoja, puhe- tai musiikkikasetteja,

videoita sekä CD- tai DVD-levyjä.

Ilmoita lahjoituksen määrästä

etukäteen ja sovi toimitustavasta

(myös nouto on mahdollinen). Ota

yhteyttä tai kysy lisätietoja: Heli

Siltakorpi, 040 537 6876 tai heli.

siltakorpi@evl. .

Monikkoperheiden

tapaamiset

joka kk:n ensimmäinen keskiviikko

klo 13–16 Uutussa (ei heinäkuussa).

Tervetuloa kaikki monikkoperheet

ja odottavat monikkovanhemmat

jakamaan kokemuksia

arjen iloista ja haasteista.

Ohjelma on vapaa. Kahvia, teetä

ja pientä purtavaa voi ostaa

minimaaliseen hintaan. Tapaamiset

järjestää Helsingin seudun

monikkoperheet ry. Vastuuhenkilöinä

Maria Seitsamo (maria.

seitsamo@gmail.com) ja Susanna

Leikkari (susanna.leikkari@

gmail.com).

Pello: Ahtee Henri, Eklöf Isa, Eronen Roope, Hirvonen Aleksi,

Hällfors Jerry, Kotilainen Kia, Kähäri Maria, Kääriäinen Pohto,

Liljasto Eveliina, Nieminen Nea, Nieminen Ville, Patrikainen

Elias, Ranta Aleksi, Renlund Joel, Rantala Iiro-Oskari,

Seppälä Tomi, Seppälä, Valtteri, Tamminen Panu, Vaattovaara

Santeri.

1.6.2011

Kauniaisten

seurakunta

Messu

Helatorstaina 2.6. klo 10 kirkossa,

saarna Mauri Vihko, liturgia

Mimosa Leinonen ja kanttorina

Anna Marte. Ei kirkkokahveja.

Messu

Su 5.6. klo 10 kirkossa, saarna

Mimosa Leinonen, liturgia Mauri

Vihko ja kanttorina Anna Marte.

Gideonit vierailevat kirkkokahveilla.

Konsertti

Ti 7.6. klo 18 kirkossa. Päivi Se-

Ulkomailta Suomeen

muuttaneet kristityt ovat

saaneet kotoutumiskoulutusta

Kauniaisissa.

Teksti Noora Melaanvuo

Kuva Esko Jämsä

Suomen Raamattuopiston

linjoilla pidettiin perjantaina

useita päätösjuhlia.

Todistuksen saivat omassa

luokassaan myös Kristittynä

Suomessa -kurssin

opiskelijat, jotka opiskelivat

yhdeksän kuukauden ajan

suomen kieltä, Suomen historiaa,

yhteiskuntatietoutta

ja Raamattua.

Kurssi järjestettiin toista

kertaa. Opiskelijoita oli

kymmenestä eri maasta.

”Tarkoituksena oli tarjota

kristityille maahanmuuttajille

kotoutumiskoulutus,

jossa he löytäisivät vertaistukiryhmän”,

kertoi linjan

vastaava opettaja Marja-

Kaarina Marttila.

Kauniaisten kirkko ja kirkkoherranvirasto,

Kavallintie 3, 02700 Kauniainen. Kirkkoherranvirasto

avoinna

ma–pe klo 9–14 ja to klo 9–16, sulj. 11.30–12 p.

512 3710.

etunimi.sukunimi@evl.fi www.kauniaistenseurakunta.fi

vereide, harppu ja Teija Palolahti,

sopraano. Ohjelma 5 € Kirkon

Ulkomaanavulle.

Kesäkahvit

Aiheena Hanna, Samuelin äiti

ke 8.6. klo 14 kirkon sisäpihalla

(sateella sisällä). Mukana Anna-

Kaisa Tuomi ja Elisa Solasaari.

Kuorokoulu

”Kalaus” 24.–28.8. kanttori Anna

Marten johdolla. Kauniaisten

kirkolla arkisin klo 18–19,

la klo 12–14, su 28.8. avustus

messussa. Ilm. 30.6. menn. vi-

Kurssiin liittyi kolmen

viikon työharjoittelu seurakunnassa.

Opiskelijat tutustuivat

näin luontevalla

tavalla seurakuntaan.

”Olin mukana perhekerhossa

ja päiväkerhossa.

Olin avustaja ja keskustelin

ihmisten kanssa”, kertoi Espoonlahden

seurakunnassa

työharjoittelun tehnyt burmalaisnuorukainen

Hsaw

Rew. Hän vaikutti tyytyväiseltä,

että oli päässyt tutustumaan

uusiin ihmisiin.

Tapiolan seurakunnassa

työharjoittelussa ollut Zelda

Mambosho ilahtui nähdessään,

miten runsaasti

kirkolla oli materiaaleja

lapsille. Tansanian kirkolta

ei löytyisi lastenraamattuja

eikä yhtä paljon leluja.

Oppitunneilla Mambosho

koki oppineensa tärkeitä

asioita suomen kielestä,

kulttuurista ja Raamatusta.

Aiemmin hän osasi vain

sanat ”kiitos” ja ”anteeksi”

suomeksi, mutta nyt hän

rastoon, p. 5123 710. Max 30

laulajaa, 10 ensimmäiselle halukkaalle

omavartti -aikoja eli 15

min henk.kohtaista ohjausta äänenkäyttöön

Äänenkäyttöajat

ennen ja jälk. klo 18–19 yhteisharjoitusten.

Elokuun perhepuisto

Yhdessäoloa, leikkiä ja pientä

puuhastelua yhdessä lapsesi

kanssa 3.8. alkaen keskiviikkoisin

ja perjantaisin klo 10−12 kirkon

leikkipuistossa. Grilli kuumana

klo 10.30. Tuo omat grillattavat.

Seurakunta tarjoaa kahvia,

teetä ja mehua.

Kristittynä Suomessa -linjan vastaava opettaja Marja-Kaarina Marttila (vasemmalla), tansanialainen

Zelda Mambosho (edessä), suomen kielen opettaja Liisa Nousiainen (keskellä) ja nepalilainen Prakash

Dhakal (oikealla) kokoontuivat viettämään yhteistä päätösjuhlaa.

Suomi-tietous kasvoi kurssilla

osasi jo kertoa elämästään

suomeksi.

Opettajasta

opiskelijaksi

Espoon Lahdenrannassa

asuva eteläafrikkalainen

Sean Pienaar ei tiedä, jääkö

hän perheensä kanssa Suomeen.

Mutta kurssi oli tärkeä:

suomalaisen kulttuurin

ja historian tuntemus auttaa

ymmärtämään suomalaista

vaimoa. Vaimon sukulaisten

kanssa kommunikointikin

on helpottunut, kun

oma suomen taito on kasvanut.

”Tuntui oudolta olla

luokkahuoneessa opiskelijana,

sillä olen työskennellyt

historian opettajana”, kymmenen

kuukautta Suomessa

asunut Pienaar totesi.

Kotoutumiskoulutuksen

jälkeen on myös helpompi

hakea opiskelemaan suomalaiseenkoulutusjärjestelmään.


14 esse ❘ 1.6.2011 eLÄMÄnKAARI

IKKUnApAIKKA esse.toimitus@kotimaa.fi

1.6.2011 ❘ esse 15

Lehtikirkko

6. sunnuntai

pääsiäisestä

Pyhän aihe on

Pyhän Hengen odotus.

Alttarilla on

valkoinen liina ja neljä kynttilää.

Pyhän tekstit ovat

Psalmi 27:1–3, 7–9

Ensimmäinen Kuninkaiden kirja

19:8–13

Apostolien teot 1:12–14

Johanneksen evankeliumi 7:37–39

Rukous

Voiman ja lohdutuksen Jumala.

Tulemme luoksesi väsyneinä

ja uutta elämää janoavina.

Täytä meidät Henkesi voimalla,

niin että meistä tulee pieniä

ja sinä yksin olet suuri.

Tulkoon sinun valtakuntasi,

tapahtukoon sinun tahtosi.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen

nimessä.

ESPOONLAHTI

On juhla ja

uhannusilta

J

Tule Tule

aattoiltaa

vviettämään

Velskolaan Velskol

pe 24.6. klo 18–22

• hartaus

• ruokailu

• mukavaa ohjelmaa

• lapsiparkki pikkuisille

5.6.2011

Seurakunta syntyy

Kirkko syntyi Jeesuksen toiminnan, opetusten

ja ylösnousemuskokemuksen perustalle. Matteuksen

ja Markuksen mukaan opetuslasten piti

aluksi lähteä Galileaan, mutta Luukas kertoo,

että heidän piti odottaa Pyhän Hengen vuodattamista

Pyhässä kaupungissa, Jerusalemissa.

Luukas kuvaa Jeesuksen astumisen taivaaseen

hyvin konkreettisena tapahtumana. Pilvi

vie Jeesuksen ylös Jumalan luo pois opetuslasten

näköpiiristä.

On helppo kuvitella, että tämän jälkeen jäljelle

jäi paljon kysymyksiä ja vähän vastauksia.

Mitä seuraavaksi?

Jeesus ei jättänyt perinnöksi yksiselitteistä

kirkon oppia tai organisoitua kirkkoa. Ensimmäisillä

kristityillä oli olemassa vain yhteisiä

uskonkokemuksia. Niiden pohjalta syntyi lähetystyö

ja vähitellen organisoituva kirkko.

Jo varhain kiertävät evankelistat perustivat seurakuntia eri paikkakunnille.

Kirkko pohjautui alussa pieniin paikallisiin yksiköihin sekä yhtenäisyyttä

vaaliviin kiertäviin opettajiin. Kristitty voi nähdä tässä kehityksessä Pyhän

Hengen johdatuksen.

Luukas kuvaa ensimmäisten kristittyjen yhteisön sopusointuisena ja yksimielisenä.

Kaikki pitivät yhtä ja rukoilivat yhdessä. Opetuslasten joukosta

puuttui ainoastaan Jeesuksen pettänyt Juudas.

Ensimmäisten kristittyjen yhtenäisyys ja yhteisöllisyys on luontevaa, vaikka

teologisia erimielisyyksiä alkoi jo varhain esiintyä. Apostoleilla oli samantapainen

maaseudun kyläyhteisön hurskauselämän tausta. Heillä oli myös yhteinen

kokemus Jeesuksen seuraamisesta ja ylösnousemuksesta.

Jeesuksen oppilaiden ja ensimmäisten kristittyjen joukkoon kuului myös

naisia (Luuk. 8:1–3). Luukas kertoo, että Jeesuksen äidistä ja veljistäkin oli tullut

kristittyjä (vrt. Joh. 7:5). Jeesuksen veli Jaakob nousi varhaisen kirkon merkittäväksi

hahmoksi yhdessä Pietarin ja Paavalin kanssa.

Kalervo Salo

kalervo.salo@evl.fi

Kirjoittaja on Leppävaaran kirkkoherra.

Kirjoitus pohjautuu viereisiin helatorstain ja ensi sunnuntain raamatunteksteihin.

Tekstit ovat peräkkäiset kohdat Apostolien teoista. Kirjoitus on myös internetissä

www.tuhattulkintaa.fi-sivustolla, jossa aiheesta voi keskustella.

www.tuhattulkintaa.fi

TAPIOLA

Musiikkia puolen

päivän aikaan

ti 7.6. klo 12 Tapiolan kirkossa

Joanna Hyrsky, viulu

Salla Karakorpi, piano

Lutoslawski, Brahms

Konsertit jatkuvat koko kesän ti klo 12.

Lisätiedot Espoonlahden seurakunnan tiedoissa s.11. www.tapiolanseurakunta.fi

ALKAA

Vapaa pääsy, ohjelmatulot Kirkon Ulkomaanavulle

TUOMIOKIRKKO

Lupaus Pyhästä Hengestä

Edellisessä kirjassani, hyvä Teofilos, kerroin

kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti,

alusta alkaen aina siihen päivään saakka, jona

hän Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemilleen

apostoleille käskynsä, ennen kuin hänet

otettiin taivaaseen. Heille hän myös monin

kiistattomin todistein osoitti kuolemansa

jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille

neljänkymmenen päivän aikana useasti ja puhui

Jumalan valtakunnasta.

Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus

sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää

odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut

ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes

kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä

Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää.”

Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä:

”Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin

sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?”

Hän vastasi: ”Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä

hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut.

Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki

tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa,

koko Juudeassa ja Samariassa ja

maan ääriin saakka.”

Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät,

kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän

näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä

vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään

seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä.

Nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te siinä

seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus,

joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee

kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen

taivaaseen menevän.”

Silloin opetuslapset lähtivät tuolta vuorelta,

jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä

Jerusalemia, sapatinmatkan päässä. He palasivat

Jerusalemiin ja menivät siellä siihen taloon,

jonka yläkerrasta oli tullut heidän kokoontumispaikkansa:

Pietari, Johannes ja Jaakob, Andreas,

Filippus, Tuomas, Bartolomeus, Matteus

ja Jaakob Alfeuksen poika, Simon Kiivailija ja

Juudas Jaakobin poika.

He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta

yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten

sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien

kanssa.

Apostolien teot 1:1–14

Pia Bengts sopraano

Sheldon Ylioja urut

Konsertti aloittaa kesäsunnuntaisin kuultavan

Suvisunnuntain iltamusiikkia -konserttisarjan. Vapaa pääsy ja ohjelma.

ELÄMÄNKAARI

ESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Kastettu:

Christoffer Sameli Benjamin Grönlund, Ilmari Erkki Kalevi Järvelä, Aino

Pihla Aliisa Kakko, Linnea Adele Kallio, Kristén Elizabeth Katselainen, Mira

Kristiina Kinnunen, Veikka Kasperi Kirsi, Jade-Lina Peppi Lotta Kivikangas,

Eemil Ilmari Koskela, Helena Aurelia Kytömaa, So a Kristiina Kytömaa,

Nelli Julia Lantiainen, Elea Isabel Leppänen, Sani Pauliina Lipiäinen, Sylvi

Ester Amanda Mantere, Anni Emilia Ojala, Eino Eemeli Pikkarainen, Veera

Aino Emilia Pirhonen, Ville Santtu Akseli Pirhonen, Pyry Rasmus Kasperi

Rahkonen, Lotta Olivia Uoti, Robert Sebastian Wagner, Janessa Julianna

Veikkolainen, Anni Aada-Maria Vierto, Aino Iida Katariina Viikari.

Avioliittoon aikovat:

Päivi Terhikki Kangas ja Kimmo Antero Salava, Liisi-Maria Jauho ja Heikki

Antero Vepsäläinen.

Hautaan siunattu:

Engla So a Margareetta Vaittinen 89 v, Olavi Johannes Räisänen 84 v, Kalle

Juhani Ovaskainen 51 v, Harri Ensio Nyman 30 v.

ESPOONLAHDEN SEURAKUNTA

Kastettu:

Lars Eino Juhani Frösén, Martti Peter Konkari, Milla So a Liljeqvist, Mikaela

Isabel Lutz-Lindell, Sanni Ida Maria Manninen, Eerika Irene Fredrika

Niemenpää, Aarne Johannes Peräkylä, Vilma Ida Alina Simula.

Avioliittoon aikovat:

Maria Elisabet Voutilainen ja Mikko Johannes Honkanen.

Hautaan siunattu:

Rauha Anneli Suhonen 76 v, Risto Einari Laine 70 v.

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Kastettu:

Minea Emilia Nokelainen (nimi oli virheellisesti edellisessä numerossa

väärän otsikon alla).

LEPPÄVAARAN SEURAKUNTA

Kastettu:

Isabel Alessia Valeria Vanhonen, Inessa Adriana Valentina Vanhonen, Janella

Christina Stenström, Nooa Viljami Manninen, Liisa Helena Kyöstiö, Oliver

Jim Juhani Turunen, Senni-Sylvia Hellin Aurora Juvonen, Eetu Mikael Vilpas,

Jonna Karoliina Aho, Iiris Lumi Emilia Laine.

Avioliittoon aikovat:

Reetu Hermanni Teräväinen ja Sari Kirsi Kaarina Päivinen, Miika Kristian af

Hällström ja Suvi Sirkka Lohi, Markku Aaro Juhani Pyysiäinen ja Seija Liisa

Pyysiäinen.

Hautaan siunattu:

Irma Irene Räsänen 93 v, Tuovi Alina Veijalainen 89 v, Teemu Sulo Olavi

Räsänen 74 v.

OLARIN SEURAKUNTA

Kastettu:

Nemo Alex Leonard Eränkö, Alisa Ellida Leino, Mikael Henrik Oilinki,

Benjamin Rasmus Antero Tähtilaakso.

Avioliittoon aikovat:

Marika Johanna Valli ja Aarne Jaakko Juhani Vehviläinen, Mervi Johanna

Stendahl ja Mikko Matti Kustaa Stig, Paula Kristina Lahtinen ja Tatu Tuomas

Kalevi Valtanen.

Hautaan siunattu:

Maila Sirkka Lampén 80 v, Timo Teemu Viitanen 77 v, Seppo Antero

Hurskainen 59 v, Veli-Pekka Juhani Henttonen 53 v.

TAPIOLAN SEURAKUNTA

Kastettu :

Taisto Johannes Särkelä, Elli Emilia Hirvonen, Noel Oliver Laatikainen.

Avioliittoon aikovat:

Heli Johanna Sillman ja Juha Tapani Helminen, Mia-Maija Niemelä ja Jari

Juhani Palmula.

Hautaan siunattu:

Kerttu Sirkka Margaretha Nikander 95 v, Sirkka Annikki Kuitunen 87 v, Aili

Johansson 86 v, Matti Kalevi Tiinus 76 v, Kimmo Tapio Kyösola 72 v, Ari

Juhani Väisänen 57 v.

ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

Kastettu:

Emelie Saga Aurora Mustalammi, Lina Eva Matilda Häggblom.

Hautaan siunattu:

Bodil Margaretha Ingalill Kevin 75 v, Per Olof Sjöberg 80 v, Kerttu Elisabet

Purje 85 v.

Mummon räsymatto

Se matkasi noin kahdeksansataa kilometriä lentokoneessa,

kunnes saapui uuteen kotiinsa. Nyt se makaa

lastenhuoneen lattialla, iloisen raidallisena. Se näyttää

siniseltä laiturilta, joka johdattaa keskelle ikkunasta

aukeavaa viheriöivää metsää.

Mummon tekemä räsymatto saa minut iloiseksi

joka kerta, kun näen sen.

Minäkin olen leikkinyt tuon maton päällä, ja nyt siihen

kokoaa dublo-palikoitaan poikani. Maton täytyy

olla ainakin kolmekymmentä vuotta vanha, mutta

siinä ei näy kuluminen. Se on käynyt varastossa, siskoni

olohuoneessa, äitini keittiössä ja taas varastossa.

Toivon sen jäävän meille pysyvästi tai lähtevän aikanaan

lapseni mukana uuteen kotiin.

Muistan mummosta tummat ja ruskeat mummomekot,

ruskean nutturan sekä vaaleanruskeat sukkahousut,

joiden täytyi olla ainakin kahdeksankymmenen

denierin vahvuiset. Muistan myös sen, kuinka hän ei

yhtään tykännyt, kun olin värjännyt hiukseni mustaksi.

Mummo oli kasvattanut kaksitoista lasta ja hoitanut

lehmiä ja kotia. Jossain välissä hänellä oli aikaa

vuokrata kangaspuut ja paukuttaa sillä iloisenvärisiä

mattoja.

Minun matossani yhdistyy hauskasti vanha ja uusi.

Vaaleansinisen sävyt ovat tarkkaan harkittuja ja

selvästi kaupasta ostettuja, mutta joukossa on mustakeltaisia

raitoja. Niiden täytyy olla jotain mummon

Jukka Granström

omaa kukkamekkoa. Mummolla on näköjään ollut

tarkka värisilmä ja huumorintajua – ja tietysti myös

säästämistaitoa.

Ihmiselämä on katoavaista, ja joskus sen lyhyys tuntuu

julmalta. Mitä meistä jää jäljelle? Muistoja, valokuvia,

muutama hassu tavara.

Minulla on mummon kutomat villasukat, räsymatto,

riemunkirjava kipsitaulu ja taito virkata. Virkkaamisen

opin koulussa, mutta silti käsitöihin tarttumisesta

tulee lämmin mieli.

Mummollakin taisi olla joku virkkuutyö aina

kesken.

Sanna Leporanta

sanna.leporanta@gmail.com

Hyvä lukija, voit tarjota tälle palstalle ajatuksia elämästä

ja mietteitä arjen ja uskon saranakohdista osoitteena

Esse, Ikkunapaikka, PL 200, 02771 Espoo , s-posti: esse.

toimitus@kotimaa.fi, aiheeksi Ikkunapaikka. Kirjoituksen

pituus on 2300 merkkiä välilyönteineen ja tekstit julkaistaan

mieluiten omalla nimellä.


16 esse ❘ 1.6.2011

Perkkaalla asuva Kristel Nyberg on innokas käsityöharrastaja, joka kirjoittaa neuleblogia ja on tehnyt kaksi neulekirjaa. Hän on Essen uusi kolumnisti.

Teologi taitaa pitsit ja palmikot

Essen kolumnistina tässä lehdessä

aloittava Kristel Nyberg

aikoi papiksi, mutta hänestä

tulikin neulesuunnittelija ja

järjestösihteeri.

Teksti Merja Räty

Kuva Jukka Granström

”Tähän aikaan keväällä alan kaivata

rippikoulutyötä”, sanoo Kristel

Nyberg. ”Kun lähdin opiskelemaan,

ajatus oli, että minusta tulee

pappi. Kun valmistuin, pääsin yliopistolle

pätkätöihin tutkijaksi ja

sitten tulivat lapset. Nyt vaikuttaa

siltä, että minun ohitseni pappisjuna

meni jo.”

Nybergin nelihenkisessä perheessä

on kaksi lasta, kohta 7-vuotias

tytär ja 5-vuotias poika. Perheellinen

ei voi lähteä ihan mihin

tahansa papin pätkätöihin.

”Pääkaupunkiseudulla on lähes

mahdotonta saada papin töitä, jotta

sitten saisi vihkimyksen. Minnekään

pidemmälle en tässä elämäntilanteessa

voi lähteä.”

Papin työn sijaan Nybergin päivät

täyttävät perheen lisäksi aivan

muut työt kuin hän teologian opiskelijana

aikoinaan ajatteli.

”Olen tällainen moderni akateeminen

sekatyöläinen. Aloitin muutama

viikko sitten Espoon kaupunginosayhdistysten

liiton järjes-

tösihteerinä, opetan ruotsia, suunnittelen

neuleita – ja nyt kirjoitan

myös kolumneja.”

Järjestötyö

sopii teologille

Alkuun Nyberg oli kotona lasten

kanssa, mutta kun lapset kasvoivat

vähän isommiksi, hän alkoi hakea

töitä.

”Hain järjestötöitä, järjestömaail

ma tuntuu omalta. Aika monia

teologeja yhdistää tietty sosiaalisuus

ja tunne sosiaalisesta vastuusta.

Teologin pohjakoulutus

myös antaa hyvät valmiudet tämäntyyppiseen

työhön.”

”Järjestöissä on paljon vapaaehtoisia.

Rutiinien pyörittäminen

saattaa kuitenkin puuduttaa, eikä

edes onnistu työssä käyviltä vapaaehtoisilta.

Siksi on hyvä, jos järjestössä

on joku siinä hommassa. Tämä

uusi työ tuntuu lupaavalta, sillä

toimenkuvaa pääsee muokkaamaan

itse.”

Osa-aikainen järjestösihteerin

pesti lähellä kotia sopii Nybergille

mainiosti.

”Osa-aikainen työ jättää voimia

ja aikaa myös perheelle, ja se on minulle

tärkeä juttu. Olen aina halunnut

lapsia, ja haluan, että minulla

on heille myös aikaa. Vauva-ajankin

jälkeen lapsissa tapahtuu koko

ajan muutoksia, ja on hienoa päästä

seuraamaan niitä.”

Elämänlankaa

joka maanantai

Neulojat ja neuleblogien lukijat

tuntevat Perkkaalla asuvan Nybergin

muun muassa Elämänlankaablogista,

johon ilmestyy uusi teksti

aina maanantaisin. Hän on tuttu

myös verkkoneulelehti Ullasta ja

kahdesta neulekirjasta, joista Pitsit

puikoille on melkein painotuore.

Neulonut Nyberg on vuosikaudet,

alkuun erityisesti palmikkoneuleita.

Pitsineuleet tulivat mukaan

vähän myöhemmin.

”Kun löysin netistä neulojien

yhteisön, huomasin, että on tosi

paljon samaa harrastavia. Neulesuunnittelu

hiipi mukaan takavasemmalta

Ullan kautta: se on matalan

kynnyksen systeemi, ja siellä

otetaan tarjotut mallit lämpimästi

vastaan.”

Kahta kirjaa kokeneempana

Kristel Nyberg arvelee, että yksin

hän ei kirjantekoon olisi ryhtynyt.

”Joku ehdotti, että Johanna

Koski minä voisimme tehdä yhdessä

kirjan. Emme olleet koskaan tavanneet

muuten kuin netissä, mutta

siitä yhteistyö lähti käyntiin.”

Kirjaprojekti

vaatii sitoutumista

Kustantajat ovat huomanneet, että

käsillä tekeminen kiinnostaa. Mikään

rahasampo kotimaisen neu-

lekirjan tekeminen ei silti ole.

”Kun lähtee kirjantekoon niin,

että taustalla ei ole mitään firmaa,

täytyy kaikki tehdä itse: hankkia

lankasponsorit, miettiä mallit ja

teemat – ja sitten pitää saada kustantaja

innostumaan.”

Tekemällä oppii ja saa varmuutta,

mutta esimerkiksi laajan kokovalikoiman

tarjoaminen tietää tekijälle

rutkasti lisää työtä.

”Sarjoittaminen on pitänyt opetella

itse. Olemme pyrkineet Johannan

kanssa siihen, että ohjeissa on

enemmän kokoja kuin ne tavalliset

kolme. Työmäärä onkin sitten paljon

isompi, kun tekee kaiken seitsemälle

koolle. Työtä lisää myös se,

että kaikkien yksityiskohtien pitää

olla hyvin jokaisessa koossa.”

Mutta kun jostain tekemisestä

todella pitää, tunteja ei aina laske

eikä tuntipalkkaakaan.

”Neulominen on se juttu, ja se,

että tekee sellaista, mitä on kiva pitää

päällään.”

”Olen tällainen moderni

akateeminen

sekatyöläinen.”

Lämmintä

asunnottomille

Kun neulekirjaprojekti oli siinä

vaiheessa, että jäljellä oli enää

painokoneesta tulevan kirjan

odottaminen, Kristel Nyberg pani

alkuun neulekeräyksen nimeltä

Villaa ylle.

”Villaa ylle -keräyksessä tehdään

lämmintä asunnottomille.

Sukkia, pipoja, lapasia, kynsikkäitä

tai vaikka villapaitoja – mitä

nyt kukin keksii.”

Keräys alkoi maaliskuussa ja

loppuu 30.9.

”Lahjoitetut neuleet luovutetaan

Vailla vakinaista asuntoa

ry:lle Asunnottomien yön yhteydessä

17.10. ja yhdistys hoitaa

jakelun eteenpäin. Neuloa voi sekä

miesten että naisten neuleita.”

Kristel Nyberg kertoo, että keräys

on otettu hyvin vastaan ja

lämpimiä neuleita on jo tullut.

”Moni on ilmoittanut, että

osallistuu keräykseen ja toimittaa

sitten syyskuussa kaikki valmiit

neuleet kertalähetyksenä.”

Lisätiedot ja keräyskuulumiset

löytää blogista villaaylle-kerays.blogspot.com.

More magazines by this user
Similar magazines