mikrokirja_01_vaalit_ja_valta

merjanna
  • No tags were found...

mikrokirja_01_vaalit_ja_valta

Vaalit ja valta kirkossa

Teologisen tiedekunnan mikrokirja 1

Toimitus: Meri-Anna Hintsala ja Marjo Myyryläinen.

Julkaisija: Teologinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Taitto ja kannen kuva: Arto Kuorikoski.

Sivunvalmistus Kuvio tutkimusarkisto, 2013.

ISBN 978-952-10-8607-6.

ISSN 2323-7880.

ISSN-L 2323-7880.

Sisällys

Esipuhe – Ensimmäinen kerta • 4

Eila Helander ja Meri-Anna Hintsala

Vaalit ja valta kirkossa • 6

Anna Juntunen

Seurakuntien kauniit ja rohkeat nuoret • 11

Aku Sonninen

Seurakuntavaalien vaalikone • 18

Marjo Myyryläinen

Arkkipiispaehdokkaat nuorten chatissa • 26

Jukka Moilanen

Riparilta luottamushenkilöksi • 31

Anna-Maria Timonen

Tulkaa kaikki -liikkeen luottamushenkilöiden kokemukset

yhdenvertaisuudesta seurakunnan päätöksenteossa • 37

Kristiina Kokko

Kansanedustajiksi ehdolla olleet papit

sukupuolineutraalista avioliitosta • 44