Kaavoituksen ilmastovaikutusten arviointi - Gaia

gaia.fi

Kaavoituksen ilmastovaikutusten arviointi - Gaia

Kestävän maankäytön arviointi GAIA ARVIOI KAAVOITUKSEN ILMASTOVAIKUTUKSET. Selvitämme kaavojen ja muiden maankäytön suunnitelmien vaikutukset ilmastoon ja viestimme tulokset konkreettisesti ja päätöksentekoa helpottavasti. Tuloksena on riippumaton asiantuntijanäkemys, joka auttaa kaavoittajaa luomaan edellytykset energiatehokkaalle rakentamiselle, asumiselle, liikkumiselle ja energiaratkaisuille. ARVIOINTI TOTEUTETAAN KOHTEEN MUKAISESTI. Kaavoituksen ja maankäytön ilmastovaikutusten arviointi sopii rakennemallityöhön, yleiskaavatyöhön, osayleiskaavoihin ja maankäytön strategiatyöhön. Se on toteutettavissa sekä uudelle alueelle että täydennysrakentamiseen. Arviointityön voi tilata kunta, kuntayhtymä, seutukunta tai maakunnallisesta kaavoittamisesta vastaava taho. Työn voi yhdistää ulkopuolisen kaavoittajan hankkeeseen tai teettää kaavaprosessin rinnalla erillisselvityksenä. Tarkastelun voi myös rajata esimerkiksi pelkkään liikkumiseen, energiaratkaisuihin tai ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien arviointiin. Määrittelemme arvioinnin kohteen ja tulosten esittämistavan työn alussa yhdessä asiakkaan kanssa.


Esimerkki maankäytön ilmastovaikutusten arviointiprosessista MAANKÄYTÖN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN MERKITYS KASVAA. Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen ovat tehokkaimmat keinot hillitä ilmastonmuutosta. Molempia edistetään hyvällä maankäytön suunnittelulla. Gaian työn tuloksena asiakas saa perustellun näkemyksen kaavatyönsä ilmastonäkökulmista. Tavoitteena on paras malli infrastruktuurin rakentajalle, julkisten palvelujen tuottajalle sekä nykyisille ja uusille asukkaille. MUITA GAIAN TARJOAMIA RATKAISUJA KUNNILLE: • Gaia Footprint: Hiilijalanjälkilaskelma ja konkreettiset vähentämissuunnitelmat • Gaia CliMan: Ilmastonmuutoksen riskien ja sopeutumistoimien arviointi • Ilmastostrategioiden laadinta ja arviointi • Ilmastotoimenpiteiden vaatimien investointien ja vaikutusten arviointi • Gaia Zoner: Suuronnettomuusvaaran kohteiden huomiointi kaavoituksessa GAIA on suomalainen johtava innovatiivisten ja kestävien ratkaisujen palveluntarjoaja. Osaamisemme kattaa energia-, ympäristö- ja ilmastokysymykset sekä riskienhallinnan ja innovaatiotoiminnan. Palvelumme ovat luovia, laadukkaita ja kustannustehokkaita. Voitte parantaa kilpailukykyänne ja vastuullisuuttanne yhdessä Gaian kanssa. Lisätietoja ja tarjouspyynnöt Mari Saario mari.saario@gaia.fi Puh. 050 421 9999

More magazines by this user
Similar magazines