VALMIUSSUUNNITELMA VIIKOSSA - Gaia

gaia.fi

VALMIUSSUUNNITELMA VIIKOSSA - Gaia

VALMIUSSUUNNITELMA VIIKOSSA

Gaian Valmiussuunnitelma viikossa -palvelu tekee sen, mitä organisaatiosi on tuskaillut vuosikymmeniä.

Laadimme yhdessä kuntaorganisaatiosi kanssa yleisen tai toimialakohtaisen valmiussuunnitelman yhden

työviikon aikana.

Kattava ja käytännöllinen valmiussuunnitelma kunnalle yhden työviikon aikana *

Autamme kuntaa laatimaan toimivan, tarkoituksenmukaisen ja helposti päivitettävän valmiussuunnitelman.

Samalla jaetaan vastuut siitä, miten suunnitelmaa tulevaisuudessa pidetään ajan tasalla ja kehitetään.

Suunnitelma jakaa tehtävät ja vastuut luomatta uusia organisaatiorakenteita tai vaikuttamatta olemassa

olevien organisaatioiden toimintaan. Innostava työprosessi auttaa perehdyttämään ja sitouttamaan kunnan

henkilöstön valmiussuunnitteluun. Suunnitelman avulla kunta täyttää myös lakisääteisen

varautumisvelvoitteensa.

Valmiussuunnitelma viikossa -palvelu sisältää osallistavan prosessin, joka saa ihmiset ajattelemaan ja

valmistautumaan uhkatilanteisiin. Suunnitelma synnytetään organisaatiossa tiiviissä yhteistyössä, jonka

keskeisinä työmenetelminä ovat haastattelut ja asiantuntijoidemme vetämät työseminaarit. Toimialan

suunnitelmassa sovellamme työkirjamenettelyä, jonka avulla tuotetaan tulosaluekohtaiset toiminnan

jatkuvuussuunnitelmat sekä erityistilannesuunnitelmat. Yleinen osa perustuu kuntajohdon haastatteluihin

ja konsensusseminaariin.

Asiantuntijamme ovat käytettävissä koko työviikon. Tiivis yhteistyö edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista,

mutta antaa taatusti myönteisen onnistumisen elämyksen ja mielenrauhan, kun suunnitelma on valmis.

Valmiussuunnitelma viikossa -palvelun kehittämisen taustalla on kattava asiantuntemuksemme

valmiussuunnittelusta, yhteiskuntaturvallisuudesta ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen

turvaamisesta. Gaian toiminta perustuu monialaiseen ja korkeatasoiseen osaamiseen sekä tinkimättömään

laatuun.

Valmiussuunnitelma viikossa -palvelu pystytään useimmiten toteuttamaan alle julkisia hankintoja koskevan

kansallisen kynnysarvon, joten kilpailutusta ei tarvita.

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt

Tuomas Raivio

Puhelin: 040 509 9545

Sähköposti: tuomas.raivio@gaia.fi

*) Laatu on meille kuitenkin ehdottoman tärkeää. Konsulttityöhön käytetään aina tarvittava määrä aikaa laadukkaan

lopputuloksen saavuttamiseksi. Viikon pituiseksi mitoitettu yhteinen rupeama auttaa organisaatiota keskittymään

asiaan tiedonhankinnan ajaksi täysipainoisesti.


Kello Ma Ti Ke To Pe

8–9 Aloituskokous Haastattelu 1 Haastattelu 8 Työseminaari

(valmiussuunnite

9–10 Haastattelu 2 Haastattelu 9 lman luonnoksen

esittely ja

10–11 Haastattelu 3 Haastattelu 10

validointi)

Päätösseminaarin

valmistelu

11–12 Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas

12–13 Asiantuntijahaastatteluiden

sopiminen

13–14 Taustamateriaaleihin

perehtyminen

Toteutus käytännössä: Esimerkki viikkosuunnitelmasta

Haastattelu 4 Haastattelumuistioiden

koostaminen ja

yhteenvedot

Haastattelu 5 Suunnitelman

koostamista

Täydentävä

tiedonkeruu ja

täydentävät

haastattelut

14–15 Haastattelu 6 Suunnitelman

koostamista

Päätösseminaari

15–16 Haastattelu 7 Hankkeen

päätös

Gaia tarjoaa innovatiivisia ja kustannustehokkaita kestävän kehityksen ratkaisuja

Gaia on suomalainen johtava riskienhallinnan, energia- ja ympäristöalan,

ilmastonmuutoksen sekä ennakoinnin ja innovaatiotoiminnan asiantuntijayhtiö.

Tarjoamme innovatiivisia ja kustannustehokkaita kestävän kehityksen ratkaisuja

yrityksille, julkishallinnolle ja kansainvälisille järjestöille. Gaialla on toimistot

Suomessa, Sveitsissä ja Kiinassa.

Gaia tarjoaa tehokkaita ratkaisuja turvallisuusjohtamiseen ja riskienhallintaan,

yksityiskohtaisista riskianalyyseistä pitkän tähtäimen turvallisuussuunnitteluun.

Gaian ydinosaamiseen kuuluvat kemikaaleihin, energia-alaan, infrastruktuuriin ja

ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hallinta.

Gaian toiminta perustuu monialaiseen ja korkeatasoiseen osaamiseen sekä

tinkimättömään laatuun. Tuotamme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka ovat

taloudellisesti, ympäristöllisesti ja yhteiskunnallisesti kestäviä.

More magazines by this user
Similar magazines