VALMIUSLAKI 1080 /1991 - Gaia

gaia.fi

VALMIUSLAKI 1080 /1991 - Gaia

aimo.aarnio@turku.fi

050-5662555

VALMIUSLAKI 1080 /1991

VARAUTUMINEN 40 §

Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion liikelaitosten ja

muiden valtion viranomaisten sekä kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja

poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin

toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön

hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Poikkeusoloihin varautumista johtaa, valvoo ja yhteensovittaa

valtioneuvosto sekä kukin ministeriö hallinnonalaansa.

1

2

1


-

NORMAALIOLOISSA

esiintyvät uhkat on voitava ehkäistä ennakolta sekä tarvittaessa

torjua, ja niiden vaikutuksista on voitava toipua normaaliolojen

säädöspohjalla ja voimavaroilla.

-

HÄIRIÖTILANTEISSA

valtiojohdon ja viranomaisten on ryhdyttävä erityisiin toimiin ja

tiivistettyyn yhteistyöhön uhkan ehkäisemiseksi ennalta ja siitä

selviämiseksi.

Häiriötilanteiden takia on mahdollisesti otettava käyttöön

lisäresursseja ja erityistilanteiden toimivaltuuksia, jotka

sisältyvät normaaliolojen säädöksiin.

Häiriötilanne saattaa edellyttää myös säädösten tarkastamista.

POIKKEUSOLOJA

ovat valmiuslaissa ja puolustilalaissa säädetyt tilanteet, joiden

hallitseminen ei ole mahdollista viranomaisten säännönmukaisin

toimivaltuuksin ja resurssein.

3

4

2


PELASTUSTOI-

MINNAN

JOHTOVASTUU

ONNETTOMUUS-

TILANTEEN

LAAJETESSA

Valmiussuunnittelu

Kaavio normaaliolojen, häiriötilanteiden ja poikkeusolojen eroista

Normaaliolojen lainsäädäntö ja niiden antamat

toimivaltuudet

Normaaliolot Häiriötilanteet Poikkeusolot

Pelastussuunnitelmat Valmiussuunnitelmat

Varsinais-Suomen

Pelastuslaitos

Pelastusyksikkö

vaste

Pelastusjoukkue

vaste

Pelastuskomppania

vaste

VSS

muodostelmat

Kriisilainsäädäntö sekä sen

mahdollistamat erityistoimivaltuudet

Yksikön

esimies (P5)

Palomestari

(P3)

Päivystävä

päällikkö (P2)

Kunnan /

kuntaryhmän /

valtion joke

5

Palomestari /

(P3)

Päivystävä

päällikkö (P2)

Päivystävä

päällikkö /

pelastusjohtaja

/ LH:n tai SM:n

määräämä

KJ / Kunnan /

kuntaryhmän /

valtion joke 6

3


Keskiviikkona 28.11.2007

400 00 litraa jätevettä pääsi

sekoittumaan juomaveteen.

800 henkilöä hakeutui lääkärin

vastaanotolle.

Tiedottaminen ???

Nokian kaupunki

7

8

4


Escape leviämisennuste ammoniakkionnettomuudesta

Rautatievaunu 50 tn

Kustavi

Pyhäranta

UUSIKAUPUNKI

Iniö

Houtskari

Korppoo

Laitila

Nauvo

PARAINEN

Yläne

Dragsfjärd

Kemiö

Oripää

Alastaro

Särkisalo

Västanfjärd

LOIMAA

Mynämäki

Mellilä

Vehmaa

Pöytyä

Nousiainen

Vahto

Taivassalo Lemu

Askainen Masku Rusko

Merimasku Raisio

Aura

Lieto

Koski Tl

Marttila

Kuusjoki

Somero

Velkua

Naantali

Paimio

TURKU

Piikkiö

Kaarina

Rymättylä

Sauvo

Halikko

Pertteli

SALO

Muurla

Kiikala

Suomusjärvi

Perniö

Kisko

10-30 ppm

30-100 ppm

100-300 ppm

300-1 000 ppm

1 000-3 000 ppm

3 000-10 000 ppm

9

10

5


44 §

Pelastustoiminnan johtaminen

Pelastustoiminnan johtaja…

Erityisestä syystä lääninhallituksella ja sisäasiainministeriöllä…

Jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia,

tilanteen yleisjohtajana toimii pelastustoiminnan johtaja.

Pelastustoiminnan johtaja voi muodostaa avukseen muiden

viranomaisten, laitosten ja pelastustoimintaan osallistuvien

vapaaehtoisten yksiköiden edustajista koostuvan johtoryhmän.

Pelastustoiminnan johtaja voi myös kutsua asiantuntijoita avukseen.

Pelastusviranomaisten lisäksi myös muut pelastustoiminnan

johtajana toimivat henkilöt ovat tehtävässään virkavastuun alaisia.

UHKAMALLIT

1. Sähköisen infrastruktuurin häiriintyminen

2. Väestön terveyden ja toimeentuloturvan vakava häiriintyminen

3. Taloudellisen toimintakyvyn vakava häiriintyminen

4. Suuronnettomuudet ja luonnon aiheuttamat onnettomuudet

5. Ympäristöuhkat

6. Terrorismi sekä järjestäytynyt ja muu vakava rikollisuus

7. Väestöliikkeisiin liittyvät uhkat

8. Poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus

9. Sotilaallisen voiman käyttö

11

12

6


P3

HÄKE P2 PelkE

HÄKE P2 PelkE

P3

P3

P3

JORY

Poliisi

Sos.

Terv.

Muut

JORY

Poliisi

Sos.

Terv.

Muut

13

14

7


Sosiaalitoimi

Terveystoimi

Ympäristötoimi

P3 P3 P3 P3

Poliisitoimi

Ympäristöterveydenhuolto

Hätäkeskus

Energialaitokset

Vesilaitokset

Tekninen toimi

C-osaamiskeskus

VR ja RHK

Fingrid

TUKES Kemira GrowHow Rautatievirasto Neste Oyj

Varsinais-Suomen

Pelastuslaitos

Pelastustoiminta Pelastustoiminta poikkeusoloissa

poikkeusoloissa

pelastuspalvelu

pelastuspalvelu

sodan sodan aika

poikkeusolot

poikkeusolot

pelastustoiminta

pelastustoiminta

valmiussuunnittelu

valmiussuunnittelu

väest estön n suojaaminen

suojaaminen

häiri iriötilanteet tilanteet

varautuminen

varautuminen

väest estön n suojelu suojelu

erityistilanne

erityistilanne

normaaliolot

normaaliolot

15

väest estönsuojelu nsuojelu

civil civil defence defence

rauhan rauhan aika aika

civil civil protection protection

16

8


Kansalainen

Ilmatieteen laitos

AJK

UUSIKAUPUNKI

KJK

Peruskunta

HÄKE

Valtioneuvosto

STUK

SM

TE-keskus

AJK

PARAINEN

PV

Muut ministeriöt

AJK

AJK

SALO

AJK

LOIMAA

TURKU TURKU

LH

Muut

yhteistyökumppanit

LH JK SM JK

HELSINKI

PV JK

HELSINKI

Pelastusosasto Poliisiosasto Rajavartio-osasto

Häke

Pelastuslaitos

Kunta

17

18

9

More magazines by this user
Similar magazines