Potilaan

Onko potilaalla mahdollisuutta kertoa vaaratapahtumasta? - HaiPro