Views
5 years ago

1 'ulyhu - Fax-Anleitung.de

1 'ulyhu - Fax-Anleitung.de

,1/(,',1* ,1+28'623*$9(

,1/(,',1* ,1+28'623*$9( Rechtstreeks afdrukken..........................................................................................................1 Afdrukken via de netwerk-pc .................................................................................................. 1 Vereiste configuratie............................................................................................................... 2 ,167$//$7,( Rechtstreeks afdrukken..........................................................................................................2 Afdrukken via de netwerk-pc .................................................................................................. 4 +(7 $)'58(1 9$1 '2&80(17(1 $$13$66(1 9$1 '( 3$5$0(7(56 6725,1*(1 De functie Afdrukken functioneert niet.................................................................................... 7 7(&+1,6&+( (10(5(1 ACITS LPR Remote Printing is een gedeponeerd merk van de Universiteit van Texas, Austin, Texas, VS. Microsoft® Windows® 95, Windows® 98, Windows® Millenium, Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows NT®, Windows® XP en alle andere ,1)250$7,( Microsoft®-producten die vermeld worden zijn merken van de Microsoft Corporation, gedeponeerd en/of gebruikt in de VS en/of in andere landen. Alle andere merken of namen van producten die geciteerd worden als voorbeeld of ter informatie zijn gedeponeerde merken van hun respectieve houders.

GEBRUIKERSLICENTIE SOFTWARE LEES DE AAN DEZE LICENTIE VERBONDEN VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE VERZEGELDE ENVELOP MET DE SOFTWARE OPENT. DOOR DEZE ENVELOP TE OPENEN VERKLAART U ZICH AKKOORD MET ONZE VOORWAARDEN. Wanneer u niet akkoord gaat met de aan deze licentie verbonden voorwaarden, verzoeken wij u de ongeopende verpakking van de cd-rom en de andere artikelen terug te bezorgen aan uw leverancier. De aanschafprijs wordt u dan terugbetaald. Er vindt geen terugbetaling plaats indien de verzegelde verpakking van de cd-rom geopend is of indien er artikelen ontbreken. Er vindt eveneens geen terugbetaling plaats indien het verzoek daartoe gedaan wordt na verloop van tien (10) dagen na de datum van levering. De datum op uw ontvangstbewijs geldt hiervoor als bewijs. DEFINITIE Met ‘software’ wordt in deze gebruikerslicentie bedoeld de programma's en de bijbehorende documentatie. LICENTIE - Met deze licentie kunt u de Software gebruiken met op een plaatselijk net aangesloten PCs. U heeft slechts het recht de Software te gebruiken om op één enkele terminal af te drukken. Het is niet toegestaan het gebruiksrecht van deze software aan derden te verlenen. - Het is toegestaan een reservekopie van de software te maken. - Deze licentie is niet exclusief en niet overdraagbaar. EIGENDOM SAGEM behoudt het eigendomsrecht van de software. U wordt slechts eigenaar van de cd-rom. Het is niet toegestaan de software of de documentatie te wijzigen, aan te passen, te decompileren, te vertalen, te verhuren of te verkopen. Het is eveneens niet toegestaan producten te maken die van de software of de documentatie afgeleid zijn. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan SAGEM. DUUR Deze licentie blijft van kracht totdat ze beëindigd wordt. U kunt deze licentie beëindigen door het programma met de documentatie alsmede alle kopieën hiervan te vernietigen. Deze licentie wordt automatisch beëindigd wanneer u de voorwaarden ervan niet in acht neemt. In geval van beëindiging bent u verplicht alle kopieën van het programma en de documentatie te vernietigen. GARANTIE De software wordt geleverd in de huidige versie, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. Er wordt ook geen enkele garantie gegeven voor enige vorm van commerciële aanpassing en geschiktheid voor bijzonder gebruik. Alle risico's met betrekking tot de resultaten of de prestaties van de software worden gedragen door de koper. Wanneer het programma niet of niet juist functioneert, zijn de reparatie- of herstelkosten voor rekening van de koper. De licentiehouder heeft echter de volgende garantie: bij normaal gebruik en functioneren, wordt de cd-rom met de software gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten, en wel gedurende een periode van negentig (90) dagen na de datum van levering. De datum op uw ontvangstbewijs geldt hiervoor als bewijs. Wanneer de cd-rom beschadigd raakt ten gevolge van een ongeval of een verkeerd gebruik, wordt deze niet in het kader van de garantie vervangen. VERANTWOORDELIJKHEID De enige verantwoordelijkheid van uw leverancier en uw enige rechtsmiddel is de vervanging van elke cd-rom die niet voldoet aan de gegeven garantie en die u samen met een kopie van uw ontvangstbewijs terugbezorgt. Noch SAGEM, noch wie dan ook die betrokken is bij het maken, het uitvoeren, het op de markt brengen of de levering van dit programma kan verantwoordelijk gesteld worden voor directe, indirecte of immateriële schade zoals (deze opsomming is niet uitputtend) verlies van gegevens, tijdverlies, exploitatieverlies, inkomstenderving of verlies van klanten ten gevolge van het gebruik van een dergelijk programma of de onmogelijkheid een dergelijk programma te gebruiken. VERBETERING SAGEM probeert haar producten voortdurend te verbeteren en behoudt zich het recht voor de software zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren. Indien een verbeterde versie wordt uitgebracht, geeft uw gebruiksrecht u geen recht op gratis bijgewerkte versies. TOEPASBAAR RECHT Deze licentie wordt beheerst door het Franse recht. Elk geschil dat voortkomt uit de interpretatie of de uitvoering van deze licentie, wordt onderworpen aan het oordeel van de rechtbanken van Parijs.

AT est une marque déposée de Hayes ... - Fax-Anleitung.de
Samsung Fax monochrome SF-760P (SF-760P/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 7.27 MB, pdf, Anglais
FRANÇAIS MW 932 MW 939 MW 942 MW 949 ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS 930 932 936 939 940 942 946 949 - Fax-Anleitung.de
Samsung CLX-3305 Imprimante multifonction laser couleur 3-en-1 (18/ 4 ppm) (CLX-3305/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 55.27 MB, pdf, Anglais
Samsung ML-2850D Imprimante laser monochrome (28 ppm) (ML-2850D/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 5.55 MB, pdf, Anglais
Samsung SL-C430 (SL-C430/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 22.73 MB, pdf, Anglais
Samsung SL-M2825ND Imprimante Laser Monochrome (28 ppm) (SL-M2825ND/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 33.06 MB, pdf, Anglais
Samsung Toner laser standard Noir ML-2851ND (ML-2851ND/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 5.55 MB, pdf, Anglais
Samsung CLP-510 (CLP-510/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 9.59 MB, pdf, Anglais
Samsung CLP-550N (CLP-550N/SEE ) - Guide rapide 2.7 MB, pdf, Anglais
Samsung SL-M2026W (SL-M2026W/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 21.21 MB, pdf, Anglais
Samsung ML-4551N (ML-4551N/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 6.37 MB, pdf, Anglais
Samsung CLP-650 (CLP-650/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 6 MB, PDF, Anglais
Samsung SL-C430W (SL-C430W/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 22.73 MB, pdf, Anglais
Samsung CLP-500N (CLP-500N/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 11.31 MB, pdf, Anglais
Samsung CLP-500N (CLP-500N/SEE ) - Guide rapide 2.7 MB, pdf, Anglais
Samsung .. (SL-C430W/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 8.19 MB, pdf, Anglais
Samsung Xpress M2020W (SL-M2026W/SEE ) - Manuel de l'utilisateur 21.21 MB, pdf, Anglais
Philips Lecteur interne - Mode d’emploi - ITA
Philips Lecteur interne - Mode d’emploi - DEU
Philips Lecteur interne - Mode d’emploi - HRV
Philips Lecteur interne - Mode d’emploi - ELL
TPM_manual.indd 1 10-11-19 4:36 - Saitek.com
Samsung Imprimante jet d'encre, 4-en-1, 7ppm - CJX-2000FW (CJX-2000FW/SEE ) - Installation Guide 4 MB, pdf, Anglais
Samsung Imprimante jet d'encre, 3-en-1, 7ppm - CJX-1050W (CJX-1050W/SEE ) - Installation Guide 3.52 MB, pdf, Anglais
Samsung Imprimante jet d'encre, 3-en-1, 7ppm - CJX-1000 (CJX-1000/SEE ) - Installation Guide 3.32 MB, pdf, Anglais