Views
4 years ago

3& 0) )#[ 'ULYHU 86% (&3 - Fax-Anleitung.de

3& 0) )#[ 'ULYHU 86% (&3 - Fax-Anleitung.de

,167$//$7,(

,167$//$7,( $$16/8,7,1*(1 + Controleer of de pc en de fax niet op de stroom zijn aangesloten. + Sluit de fax aan op de pc met het USB-snoer (A) of met het ECP-snoer (B) zoals hieronder aangegeven: - Voor het USB-aansluitsnoer (A): steek de stekker (1) in de aansluitbus op uw fax , en steek het andere uiteinde (2) in de USB-poort van uw pc. - Voor het ECP-aansluitsnoer (B): steek de stekker (5) in de aansluitbus op uw fax (houd de twee lipjes aan de zijkant (4) van de stekker ingedrukt en laat deze los als de stekker in de aansluitbus steekt); steek daarna het andere uiteinde (3) in de parallelle ECP-poort van uw pc (denk erom de connector vast te schroeven) . 1 5 A 2 4 + Zet de fax aan en daarna de pc. B ,167$//$7,( 9$1 +(7 352*5$00$ 86% DDQVOXLWLQJ Opmerking: De software kan niet onder Windows 95 en NT worden geïnstalleerd. 2QGHU :LQGRZV 0H ;3 Opmerking: Voor de installatie onder Windows 2000 en XP hebt u beheerdersrechten nodig. De installatie verloopt zeer vlot dankzij het « Plug en Play »-concept van Windows. U kunt de kit echter ook zonder Plug en Play-detectie installeren door het programma SETUP.EXE te starten dat zich in de hoofddirectory van de installatie-cd-rom bevindt. Dit is dezelfde procedure als voor Plug en Playapparaten, maar nu moet u wel de USB-poort aanduiden en nagaan of de fax herkend wordt. + Als de fax op uw pc is aangesloten, zet u de fax aan of haalt u deze uit stand-bymodus (bijvoorbeeld door op een toets van de terminal te drukken). Zet nu uw pc aan. - 81 - 3

+ Open een sessie als beheerder van de pc (Windows 2000 en XP). + Sluit altijd eerst alle andere toepassingen af. + De fax wordt automatisch gedetecteerd als nieuw apparaat. Het venster van de wizard Apparaat toevoegen wordt weergegeven. Plaats de installatie-cd-rom en klik op VOLGENDE. De benodigde bestanden om de installatie voor te bereiden worden gekopieerd. Opmerking: Als de fax niet gedetecteerd wordt, plaatst u de installatie-cd-rom, en dubbelklikt u op SETUP.EXE (in de hoofddirectory van de cd-rom) om het installatieprogramma handmatig te starten. + Klik op de knop INSTALLEREN in het installatievenster. + Selecteer de bestemmingsmap van de softwarebestanden, en klik op VOLGENDE. Er verschijnt een bericht dat een USB-poort is gedetecteerd. Opmerking: Voor handmatige installatie selecteert u de USB-poort in de lijst met voorgestelde poorten. + Klik op VOLGENDE. De naam van de gebruikte printer verschijnt in een venster. U kunt deze als standaardprinter instellen door het vakje STANDAARDPRINTER DEFINIËREN in te schakelen. + Klik op VOLGENDE. + Selecteer of maak een programmagroep, en klik op VOLGENDE. Er verschijnt een bericht dat de installatie voltooid is. Opmerking: Bij handmatige installatie volgt u de aanwijzingen op het scherm om na te gaan of de apparatuur herkend wordt. + Schakel het vakje JA, IK WIL MIJN COMPUTER NU OPNIEUW OPSTARTEN in, en klik op VOLTOOIEN. + Klik op VOLTOOIEN in het venster van de wizard Apparaat toevoegen. (&3 DDQVOXLWLQJ Opmerking: Voor de installatie onder Windows NT, 2000 en XP hebt u beheerdersrechten nodig. 2QGHU :LQGRZV 0H ;3 De installatie profiteert van de eenvoud die het concept « Plug and Play » van Windows ondersteunt. U kunt de kit echter ook zonder Plug and Play-detectie installeren als u het programma SETUP.EXE start, dat zich in de hoofddirectory van de installatie-cd-rom bevindt. Dit is dezelfde procedure als voor Plug en Play-apparaten, maar nu moet u wel de gebruikte parallelle ECP-poort aanduiden. + Als de aan de pc is aangesloten, steekt u de stekker in het stopcontact en verzekert u u ervan dat hij niet in de waakstand staat (bijvoorbeeld door op een toets van de terminal te drukken). Zet dan uw pc aan. + Open een sessie als beheerder van de pc (Windows 2000 en XP). + Sluit altijd eerst alle andere toepassingen af. + De fax wordt automatisch als nieuwe randapparatuur ontdekt en er wordt u een voorstel gedaan om deze te installeren. + Er verschijnt een helpvenster voor een toegevoegd randapparaat. Volg de aanwijzingen op het scherm. Opmerking: Leg de cd-rom in het cd-romstation en geef de naam aan (in het algemeen D:\ ) als locatie waar alle installatiebestanden te vinden zijn. Leg altijd de cd-rom in het station, ook als u om een diskette wordt gevraagd. - 82 - (63$f2/ '(876&+ (1*/,6+ )5$1d$,6 1('(5/$1'6 ,7$/,$12

AT est une marque déposée de Hayes ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS 930 932 936 939 940 942 946 949 - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS MW 932 MW 939 MW 942 MW 949 ... - Fax-Anleitung.de
6$)0,* 756 3/86 6$)0,* 756 3/86
'8$/ 02'( 3KRQH *60 '(&7 %DVH '(&7 7(/(&20 - Fax-Anleitung.de
(0)3 89 73 10 01 Fax: +33 (0)3 - Fédération des Parcs Naturels ...
ISP A - Av.Louis-Ruchonnet 14,Lausanne,tél 0 21 3 21 29 11 ,fax 0 ...
Mise en route 1 3 2 4 5 6 Scanner numérique à plat HP Scanjet 5530
Kenwood DVF-N7080 - Home Electronics English, French, German, Dutch, Italian, Spanish (Supplement and Correction) (2005/3/23)
Kenwood DVF-N7080 - Home Electronics "English, French, German, Dutch, Italian, Spanish (Supplement and Correction)" (2005/3/23)