Views
5 years ago

3& 0) )#[ 'ULYHU 86% (&3 - Fax-Anleitung.de

3& 0) )#[ 'ULYHU 86% (&3 - Fax-Anleitung.de

+ Bevestig vervolgens

+ Bevestig vervolgens een reeks vensters, controleer de voorgestelde instellingen en overtuig u ervan dat het juiste printermodel wordt gekozen, waarover uw fax beschikt. Opmerking: Uw pc wordt aan het eind van de installatie gestart. 2QGHU :LQGRZV 17 U voert de installatie uit met ingeschakelde en aan de parallelle ECP-poort van de pc aangesloten fax. + Als de fax aan de pc is aangesloten, steekt u de stekker in het stopcontact en verzekert u u ervan dat hij niet in de waakstand staat (bijvoorbeeld door op een toets van de terminal te drukken). Zet dan uw pc aan. + Begin een sessie als beheerder van de PC. + Controleer of alle programma’s gesloten zijn en leg dan de cd-rom in het station. + Dubbelklik op SETUP.EXE (in de hoofddirectory van de cd-rom) om het installatieprogramma handmatig te starten. + Bevestig vervolgens een reeks vensters, controleer de voorgestelde Instellingen en overtuig u ervan dat het printermodel wordt gekozen, waarover u beschikt. ,Q DOOH JHYDOOHQ PRHW In alle gevallen moet uw pc na de installatie opnieuw gestart worden. Als uw computer eenmaal opnieuw gestart is, kunt u de software installeren voor fotobewerking, voor tekstherkenning (OCR), of de verzending / ontvangst van faxen. + Bij het installeren van software voor OCR en fotobewerking kunt u ervoor kiezen zich te abonneren op de informatieservice voor software-updates. Het abonneren op deze service is niet verplicht. Ook als u dat niet doet, blijven alle functies van het product actief. Desgewenst kunt u zich ook later abonneren, nadat het product is geïnstalleerd. + Als uw pc over meer dan een modem beschikt, kiest u tijdens de installatie van de software voor het verzenden/ontvangen van faxen Classic Phonetools de modem "MF FAX MODEM". U kunt u er tijdens enkele controles van verzekeren dat het product goed functioneert. Voer deze uit met ingeschakelde en met de pc verbonden fax. + Klik op START, kies INSTELLINGEN, en daarna PRINTERS; controleer of de MF FAX-printer in de lijst staat ; + Kies MF FAX, en klik met de rechtermuisknop om de eigenschappen weer te geven; druk vervolgens een testpagina af. - 83 -

+ Klik op de knop START en kiesPROGRAMMA’Sen start het programma Monitor binnen de groep programma’s PC MF-F@X Driver. Als u een testpagina op uw fax afdrukt illustreert een animatie deze handeling. ,167$//$7,( 9$1 '( 62)7:$5( 21*('$$1 0$(1 Om alle onderdelen van de software op de harde schijf van uw pc te wissen, klikt u op START > PROGRAMMA’S > PC MF-F@X DRIVER > SETUPAPP) Kies PC MF-F@X Driver in de lijst geïnstalleerde programma’s en klik vervolgens op de knop TOEVOEGEN/VERWIJDEREN. Bevestig de verwijdering van de software. %(+((5 9$1 '( )$; De software die u hebt geïnstalleerd bevat een programma voor faxbeheer, de Monitor, waarmee u: kunt controleren of uw fax goed aan uw pc is aangesloten grafisch de activiteit ku nt volgen van uw fax gewaarschuwd kunt worden bij een storing op uw fax de staat van de verbruiksa rtikelen van de fax vanaf de pc kunt volgen Om de fax te beheren, opent u de toepassing MONITOR in de groep programma’s PC MF-F@X Driver, of dubbelklikt u op het pictogram dat zich op de taakbalk bevindt, naast de klok. Afhankelijk van het faxmodel wordt een venster met het scherm van uw terminal weergegeven: - 84 - de verbinding tussen uw fax en pc kunt verbreken en weer instellen snel toegang kunt krijgen tot het fotobewerkingsprogramma, het OCRprogramma en de software voor de verzending en ontvangst van faxen snel toegang kunt krijgen tot de wachtrij van de printer (63$f2/ '(876&+ (1*/,6+ )5$1d$,6 1('(5/$1'6 ,7$/,$12

AT est une marque déposée de Hayes ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS MW 932 MW 939 MW 942 MW 949 ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS 930 932 936 939 940 942 946 949 - Fax-Anleitung.de
6$)0,* 756 3/86 6$)0,* 756 3/86
'8$/ 02'( 3KRQH *60 '(&7 %DVH '(&7 7(/(&20 - Fax-Anleitung.de
(0)3 89 73 10 01 Fax: +33 (0)3 - Fédération des Parcs Naturels ...
ISP A - Av.Louis-Ruchonnet 14,Lausanne,tél 0 21 3 21 29 11 ,fax 0 ...
Mise en route 1 3 2 4 5 6 Scanner numérique à plat HP Scanjet 5530
Kenwood DVF-N7080 - Home Electronics "English, French, German, Dutch, Italian, Spanish (Supplement and Correction)" (2005/3/23)
Kenwood DVF-N7080 - Home Electronics English, French, German, Dutch, Italian, Spanish (Supplement and Correction) (2005/3/23)