Views
5 years ago

3& 0) )#[ 'ULYHU 86% (&3 - Fax-Anleitung.de

3& 0) )#[ 'ULYHU 86% (&3 - Fax-Anleitung.de

&21752/( 9$1 '(

&21752/( 9$1 '( 9(5%,1',1* 7866(1 3& (1 )$; Om de goede verbinding tussen de apparaten te controleren, opent u de MONITOR en controleert u of deze dezelfde informatie weergeeft als te vinden is op het scherm van uw faxapparaat (de datum, bijvoorbeeld). '( $&7,9,7(,7 9$1 +(7 )$;$33$5$$7 92/*(1 Eenmaal gestart, toont de MONITOR voortdurend de activiteit van het faxapparaat in de vorm van een grafiek. Het zijn zowel de geïllustreerde activiteiten die door de pc worden gevraagd als die van het faxapparaat zelf. 6725,1*(1 9$1 +(7 )$;$33$5$$7 92/*(1 Elke storing die tijdelijk het beeld op de fax onmogelijk maakt vanaf de pc wordt grafisch geïllustreerd door de MONITOR. Wanneer deze verkleind is tot een pictogram, verschijnt de MONITOR automatisch met een volledige scherm wanneer er een storing optreedt. Om deze modus aan te passen, klikt u op de knop PARAMETERS van de MONITOR. ,'(17,),&$7,( 9$1 '( )$; U kunt de naam en de versie van het faxapparaat dat met de pc verbonden is, op de monitor laten weergeven. + Start de Monitor en klik dan op IDENTIFICATIE. '( 9(5%58,6$57,(/(1 92/*(1 U kunt op de MONITOR ook informatie krijgen over de staat of / het niveau van de verbruiksartikelen van uw fax (toner, verwarmingsgedeelte, etc.). Om dit te doen: + start de MONITOR en klik vervolgens op de knop VERBRUIKSARTIKELEN. 8,76&+$(/,1* 9$1 '( $)'58$$16785,1* Deze functie is handig als u de door de fax gebruikte parallelle poort van uw pc wilt delen met een ander apparaat, bijvoorbeeld een andere printer. In dit geval moet u het faxstuurprogramma uitschakelen wanneer u dit andere apparaat wilt gebruiken. Om de aansturing uit te schakelen: + Start de MONITOR. + Klik op PARAMETERS. + Klik op de knop ONDERBREKEN van het veld COMMUNICATIE MET DE FAX. Om de aansturing weer in te schakelen: + Start de MONITOR. + Klik op PARAMETERS. + Klik op de knop INSCHAKELEN van het veld COMMUNICATIE MET DE FAX. - 85 -

Het verdient aanbeveling een parallelle ECP-poort op de pc toe te wijzen voor exclusief gebruik door de fax. '2&80(17(1 $)'58(1 Om een document van uw pc op uw fax af te drukken, gaat u gewoon op dezelfde manier te werk als voor elke andere afdruk onder Windows (dat wil zeggen, gebruik de opdracht AFDRUKKEN in het menu BESTAND van de op het scherm geopende toepassing). U kunt afdrukken op de MF FAX-printer nadat u bepaalde afdrukparameters hebt ingesteld (afdrukkwaliteit, afdrukstand, papiersoort...).. $1$/

AT est une marque déposée de Hayes ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS MW 932 MW 939 MW 942 MW 949 ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS 930 932 936 939 940 942 946 949 - Fax-Anleitung.de
6$)0,* 756 3/86 6$)0,* 756 3/86
'8$/ 02'( 3KRQH *60 '(&7 %DVH '(&7 7(/(&20 - Fax-Anleitung.de
(0)3 89 73 10 01 Fax: +33 (0)3 - Fédération des Parcs Naturels ...
ISP A - Av.Louis-Ruchonnet 14,Lausanne,tél 0 21 3 21 29 11 ,fax 0 ...
Mise en route 1 3 2 4 5 6 Scanner numérique à plat HP Scanjet 5530
Kenwood DVF-N7080 - Home Electronics "English, French, German, Dutch, Italian, Spanish (Supplement and Correction)" (2005/3/23)
Kenwood DVF-N7080 - Home Electronics English, French, German, Dutch, Italian, Spanish (Supplement and Correction) (2005/3/23)