Views
5 years ago

3& 0) )#[ 'ULYHU 86% (&3 - Fax-Anleitung.de

3& 0) )#[ 'ULYHU 86% (&3 - Fax-Anleitung.de

Klik in het menu BESTAND

Klik in het menu BESTAND van het fotobewerkingsprogramma, op OPHALEN. (voor een scanner met velleninvoer wordt het preview-venster niet weergegeven) Keuze van de scanner flatbedscanner of scanner met velleninvoer (afhankelijk van het model) Profielenbeheer voor de digitalisering Informatie over de afbeelding Start van de previsualisering voor de flatbedscanner Start ophalen + Kies de te gebruiken scanner. + Pas eventueel de parameters aan afhankelijk van het te analyseren document. Voor tekst wordt aa ngeraden de modus IN ZWART-WIT DIGITALISEREN te selecteren. Voor afbeeldingen kiest u de modus IN GRIJSWAARDEN DIGITALISEREN, hoge resolutie. Voor kleurenafbeeldingen kiest u de modus IN KLEUR DIGITALISEREN. + Kies de resolutie voor de analyse 80 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi of 600 dpi, afhankelijk van het type analyse dat moet worden verricht (zwart-wit of kleur, etc.). - 87 - Toegang tot optionele instellingen voor de digitalisering (op het niveau van kleur, contrast...) Keuze van de digitalisering in zwart-wit, grijs of kleur Previsualiseringsv enster voor de flatbedscanner

Om de optionele parameters voor de afbeelding exact aan te geven, gaat u naar het venster PARAMETERS VAN HET BEELD. + Regel de kleuren zoals u die wenst (Rood, Groen en Blauw). + Regel het contrast van de afbeelding (de waarde -3 geeft het donkerste resultaat, +3 het helderste). + Regel de helderheid van het beeld (van -100 tot +100). Opmerking: Met de knop AFGEROND stelt u de uitgevoerde instellingen in dit venster opnieuw in op 0. U hebt ook de mogelijkheid om: de kleuren van de afbeelding te inverteren, de afbeelding langs de twee symmetrieassen (horizontaal en verticaal) te spiegelen. U kunt ook filters kiezen om de kwaliteit van de afbeelding te verbeteren. Om alle parameters op te slaan klikt u op de knop BEVESTIGEN. In het gedeelte PROFIEL kunt u verschillende profielen definiëren, afhankelijk van de te scannen documenten. Een profiel is de back-up van alle instellingen voor een type documenten. Om een profiel te maken: definieer de instellingen in de vensters COLOR MF TWAIN en PARAMETERS VAN HET BEELD, klik in het gedeelte PROFIEL op MAKEN, geef het nieuwe profiel een naam, klik op OPSLAAN, het profiel wordt opgeslagen. Om de digitalisering te starten: Scanner met velleninvoer: - klik op de knop digitalisering starten, - 88 - (63$f2/ '(876&+ (1*/,6+ )5$1d$,6 1('(5/$1'6 ,7$/,$12

AT est une marque déposée de Hayes ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS MW 932 MW 939 MW 942 MW 949 ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS 930 932 936 939 940 942 946 949 - Fax-Anleitung.de
6$)0,* 756 3/86 6$)0,* 756 3/86
'8$/ 02'( 3KRQH *60 '(&7 %DVH '(&7 7(/(&20 - Fax-Anleitung.de
(0)3 89 73 10 01 Fax: +33 (0)3 - Fédération des Parcs Naturels ...
ISP A - Av.Louis-Ruchonnet 14,Lausanne,tél 0 21 3 21 29 11 ,fax 0 ...
Mise en route 1 3 2 4 5 6 Scanner numérique à plat HP Scanjet 5530
Kenwood DVF-N7080 - Home Electronics "English, French, German, Dutch, Italian, Spanish (Supplement and Correction)" (2005/3/23)
Kenwood DVF-N7080 - Home Electronics English, French, German, Dutch, Italian, Spanish (Supplement and Correction) (2005/3/23)