Views
4 years ago

3& 0) )#[ 'ULYHU 86% (&3 - Fax-Anleitung.de

3& 0) )#[ 'ULYHU 86% (&3 - Fax-Anleitung.de

Flatbedscanner: - klik

Flatbedscanner: - klik op de knop digitalisering starten : De afbeelding van het document verschijnt rechts in het venster. Met behulp van de muis kunt u het te analyseren gedeelte van het document selecteren. - Definieer zo nodig een fijnere resolutie. - Klik op de knop digitalisering starten. Het digitale document verschijnt in het venster van het FOTOBEWERKINGSPROGRAMMA. U kunt het beeld nu nog eens bewerken, in een bestand op schijf opslaan of het kopiëren en in een andere toepassing plakken. Het fotobewerkingsprogramma dat met PC MF-F@X Driver meegeleverd wordt, bezit een volledig toegankelijke helpfunctie, die u opent via het menu ? van het programma. Opmerking: De PC MF-F@X Driver- scanners zijn compatibel met de TWAIN-norm, die ze toegankelijk maakt vanuit elke andere toepassing die er op de markt is om bewerkte beelden te verkrijgen. Als u vanuit andere met TWAIN compatibele toepassingen de PC F@X Driver-scanners wilt gebruiken, kiest u in deze applicaties de scanner COLOR MF TWAIN 1.0. 237,6&+( 7(67+(5(11,1* 2&5 De functie tekstherkenning geeft de mogelijkheid om uitgaande van een papieren document een computerbestand te maken (voor bureausoftware). Opmerking: Tekstherkenning wordt alleen uitgevoerd op gedrukte letters, zoals printeruitvoer of schrijfmachineteksten. U kunt het programma altijd vragen een blok handgeschreven tekst te bewaren (bijvoorbeeld een handtekening) en deze in een gebied met een grafisch schrifttype te plaatsen. Om toegang te krijgen tot tekstherkenning: + Leg het te digitaliseren document in de scanner. De OCR-software is toegankelijk via de MONITOR PC MF-F@X Driver. + Start de Monitor door MONITOR te kiezen in het menu Start PC MF F@X Driver, of door op het pictogram in de taakbalk naast de klok te klikken, als de Monitor op uw computer al gestart is. + Klik op de knop OCR van de Monitor. Het fotobewerkingsprogramma wordt gestart. + Om de digitalisering te openen, kiest u AUTOOCR en klikt u vervolgens op de knop AUTO. Het venster van de SCANNER verschijnt (zie Analyse van afbeeldingen). Opmerking: Om op de juiste manier te analyseren, is het nodig dat de resolutie 300 dpi is. Het geanalyseerde document verschijnt op het scherm. Zo nodig digitaliseert u andere pagina’s of houdt u op met scannen. Sla het document op. Voor volledige informatie over de OCR-toepassing raadpleegt u de gebruikershandleiding die in PDFformaat beschikbaar is in de directory OMNIPAGE//DOCS op de cd-rom. - 89 -

9(5=(1'(1 (1 2179$1*(1 9$1 )$;(1 Met de PC MF-F@x Driver-software kan uw faxapparaat zich gedragen als een faxmodem voor de pc. Het is voorzien van het programma Classic Phonetools. )$;(1 9(5=(1'(1 Om een fax vanuit een toepassing te verzenden, + Kies AFDRUKKEN in het menu BESTAND. Selecteer de printer CAPTURE FAX BVRP om ervoor te zorgen dat uw document per fax zal worden verzonden. Terwijl het document vanuit de toepassing wordt opgehaald, stelt een venster u voor een faxnummer in te voeren en eventueel een voorblad met de fax mee te zenden. )$;(1 2179$1*(1 Via de menu’s INSTELLINGEN > ONTVANGST > PC-ONTVANGST van uw fax kunt u het zo regelen dat deze faxen ontvangt: ALTIJD OP FAX (gewoonlijk functioneert een fax als zodanig); ALTIJD OP PC (als de faxtoepassing van de pc niet gestart is, of als deze is uitgezet, kan er geen fax worden ontvangen); OP DE PC MET GEREPLICEERDE FAX (de faxen worden op de pc ontvangen, maar als uw faxtoepassing niet gestart is of als de pc is uitgezet, ontvangt het faxapparaat de faxen). Om faxen op uw pc te ontvangen: + Stel uw fax in op een van de modi die hierboven beschreven zijn (op pc, of op pc met gerepliceerde fax). + De toepassing Classic Phonetools moet gestart zijn en moet tijdens de hele periode waarin u faxen wilt ontvangen, functioneren. Met een klik op de knop FAX van de MONITOR start u de faxapplicatie fax Classic Phonetools. Opmerking: Tijdens het gebruik of de configuratie van het faxprogramma kunt u worden begeleid door de on line help, die u opent met een klik op de knop ? of op de toets F1 van de software. Voor volledige informatie over de faxapplicatie, raadpleegt u de gebruikershandleiding, die in PDF-formaat beschikbaar is in de directory PHONETOOL//GUIDE van de cd-rom. - 90 - (63$f2/ '(876&+ (1*/,6+ )5$1d$,6 1('(5/$1'6 ,7$/,$12

AT est une marque déposée de Hayes ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS 930 932 936 939 940 942 946 949 - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS MW 932 MW 939 MW 942 MW 949 ... - Fax-Anleitung.de
6$)0,* 756 3/86 6$)0,* 756 3/86
'8$/ 02'( 3KRQH *60 '(&7 %DVH '(&7 7(/(&20 - Fax-Anleitung.de
(0)3 89 73 10 01 Fax: +33 (0)3 - Fédération des Parcs Naturels ...
ISP A - Av.Louis-Ruchonnet 14,Lausanne,tél 0 21 3 21 29 11 ,fax 0 ...
Mise en route 1 3 2 4 5 6 Scanner numérique à plat HP Scanjet 5530
Kenwood DVF-N7080 - Home Electronics English, French, German, Dutch, Italian, Spanish (Supplement and Correction) (2005/3/23)
Kenwood DVF-N7080 - Home Electronics "English, French, German, Dutch, Italian, Spanish (Supplement and Correction)" (2005/3/23)