Views
5 years ago

3& 0) )#[ 'ULYHU 86% (&3 - Fax-Anleitung.de

3& 0) )#[ 'ULYHU 86% (&3 - Fax-Anleitung.de

6725,1*(1 (1 63(&,$$/

6725,1*(1 (1 63(&,$$/ *(%58, 21-8,67( ,167$//$7,( 86% RQMXLVW JHwQVWDOOHHUG + Als uw pc geen USB-poort heeft, moet u de parallelle ECP-poort gebruiken. Neem contact op met uw verdeler om het juiste aansluitsnoer aan te schaffen. + U kunt alleen terminals met softwareversie 2.0 of hoger op de USB-poort van uw pc aansluiten. Ga als volgt te werk om de softwareversie te controleren. Gebruik hiervoor het toetsenbord van uw terminal: - Druk op de toets M (menutoets) en daarna op * en op V. De softwareversie verschijnt op het scherm van uw terminal. + De USB-verbinding werkt alleen met de volgende Windows-versies: Windows 98, Windows Millennium (Me), Windows 2000 en Windows XP. controleer of een van deze Windows-versies op uw pc wordt gebruikt. Als dat niet het geval is, moet u de parallelle ECP-poort gebruiken. Neem contact op met uw verdeler om het juiste aansluitsnoer aan te schaffen. + De fax wordt niet gedetecteerd door Windows: controleer of het USB-snoer goed is aangesloten; ga na of de fax ingeschakeld is; zorg dat het USB-snoer niet te lang is: een le ngte van minder dan 3 meter wordt aanbevolen; controleer in APPARAATBEHEER of alle apparaten juist werken: - u opent APPARAATBEHEER door een van de volgende stappen uit te voeren: Onder Windows 98 en Me : knop START >INSTELLINGEN > CONFIGURATIESCHERM > SYSTEEM > tabblad APPARAATBEHEER. Onder Windows 2000 en XP : knop START >INSTELLINGEN > CONFIGURATIESCHERM > SYSTEEM > tabblad APPARATUUR > knop APPARAATBEHEER). - als in APPARAATBEHEER is aangegeven dat de fax niet correct werkt of een "onbekend apparaat" is, dan verwijdert u de fax uit de lijst in APPARAATBEHEER en voert u de installatie opnieuw uit. + De installatie "Plug en Play-compatibel" is niet gelukt: voer de installatie "niet Plug en Play-compatibel" uit: - start het programma SETUP.EXE vanuit de hoofddirectory van de cd-rom, verbind uw fax opnieuw via het USB-snoer met de USB-poort van uw pc als dat gevraagd wordt. + De installatie "niet Plug en Play-compatibel" is mislukt: voer de installatie "Plug en Play-compatibel" uit: - sluit eerst het USB-snoer aan tussen de fax en de pc; vervolgens wordt het installatieprogramma automatisch uitgevoerd. + Werken met een USB-hub: Het is raadzaam een USB-hub met een autonome voeding te gebruiken. Bepaalde USB-hubs die via de pc worden gevoed, kunnen storingen veroorzaken. Als u problemen ondervindt, koppelt u de fax direct aan een van de USB-poorten op de pc. - 91 -

+ Problemen in verband met de pc: Bepaalde hardwareconfiguraties (bijvoorbeeld VIA chipsets met AMD-processor) kunnen problemen veroorzaken. Raadpleeg de website van de fabrikant van de chipset, van de systeemkaart of van uw pc om eventueel de laatste software-updates op te halen. + Verbindingstype wijzigen: Als uw fax via de ECP-kabel met de pc is verbonden en u wilt de fax met de USB-kabel aansluiten, voert u deze stappen in de opgegeven volgorde uit: Zet uw fax uit. Maak de ECP-kabel los. Deïnstalleer de PC MF-F@X software (menu Start > Programma's > PC MF-F@X Driver > SetupApp.exe). Start de pc opnieuw op als het deïnstallatieprogramma u dat vraagt. Sluit de USB-kabel aan zodra de pc opnieuw is opgestart. Zet uw fax aan. Plaats de cd-rom. Installeer de PC MF-F@X software opnieuw. (&3 RQMXLVW JHwQVWDOOHHUG + Als uw pc niet is uitgerust met een parallelle poort die bruikbaar is in ECP-modus : met deze configuratie kunt u de PC MF-F@X Driver niet via de parallelle poort gebruiken. Gebruik in dit geval de USB-poort van uw pc. Neem contact op met uw verdeler om het juiste aansluitsnoer aan te schaffen. + Het BIOS van uw pc is niet goed ingesteld en de LPT-poort is niet als een ECP-poort gedeclareerd: start uw pc; start het programma BIOS voor de parameterinstellingen ( Setup); configureer de parallelle poort in de modus ECP. + Aan het eind van een installatie herkent de monitor de fax niet, of herkent hem slechts vluchtig: controleer de verbinding tussen de beide apparaten; controleer of een andere printer die op dezelfde poort geïnstalleerd is als de PC MF-F@X Driver niet in conflict komt met deze. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met bidirectionele printers, zelfs als die andere printer niet als standaardprinter is gedefinieerd. Probeer achtereenvolgens om: - de andere printer tijdelijk te configureren op "naar bestand afdrukken" (FILE), - raadpleeg de documentatie van deze printer om de bidirectionele dialoog uit te schakelen, - maak de installatie van deze andere printer ongedaan. onder Windows 95/98 controleert u of de inste llingen van de parallelle poort correct zijn (knop START >INSTELLINGEN >CONFIGURATIESCHERM >SYSTEEM >tab APPARATENBEHEER > PRINTERPOORT LPT >tab BRONNEN): - de poort moet van het type ECP zijn, - de adressen van de poort zijn voor een ECP-poort LPT1 0378-037F en 0778-077B en deze moet een DMA hebben. onder Windows NT4.0 bekijkt u de karakteristie ken van de parallelle ECP-poort in het BIOSprogramma met alle parameterinstellingen (zie hierboven). - 92 - (63$f2/ '(876&+ (1*/,6+ )5$1d$,6 1('(5/$1'6 ,7$/,$12

AT est une marque déposée de Hayes ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS MW 932 MW 939 MW 942 MW 949 ... - Fax-Anleitung.de
FRANÇAIS 930 932 936 939 940 942 946 949 - Fax-Anleitung.de
6$)0,* 756 3/86 6$)0,* 756 3/86
'8$/ 02'( 3KRQH *60 '(&7 %DVH '(&7 7(/(&20 - Fax-Anleitung.de
(0)3 89 73 10 01 Fax: +33 (0)3 - Fédération des Parcs Naturels ...
ISP A - Av.Louis-Ruchonnet 14,Lausanne,tél 0 21 3 21 29 11 ,fax 0 ...
Mise en route 1 3 2 4 5 6 Scanner numérique à plat HP Scanjet 5530
Kenwood DVF-N7080 - Home Electronics "English, French, German, Dutch, Italian, Spanish (Supplement and Correction)" (2005/3/23)
Kenwood DVF-N7080 - Home Electronics English, French, German, Dutch, Italian, Spanish (Supplement and Correction) (2005/3/23)